Virkemidler Billeder, billedanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virkemidler Billeder, billedanalyse"

Transkript

1 Virkemidler Billeder, billedanalyse 1

2 Selvom et billede opleves som en helhed, kan det være nødvendigt at foretage en systematisk analyse for at afdække mulige og evt. oversete betydningslag. En sådan analyse falder i tre dele: åbning, der beskæftiger sig med billedets umiddelbare fremtræden, en formel analyse af billedets virkemidler og en afsluttende tolkning og perspektivering. I Scoop 7 har vi forsøgt at lægge vægt på åbning, tolkning og perspektivering, idet vi ser flere danskfaglige udfordringer både sproglige og kulturelle i den del af billedlæsningen. Det viser sig imidlertid ofte, at der dukker oversete betydningslag op, når man begynder at beskæftige sig med de virkemidler, det enkelte billede anvender. Herunder følger en kort forklaring på de tre niveauer af analysen, hvorefter vi vil gå over til en gennemgang af den formelle analyse. Åbning Fremtrædelsesform Hvilken slags billede er der tale om? Kunstner Titel Hvor stammer det fra? Årstal Stilart Fortællingen i billedet Eksplicit er der en direkte handling? En objektiv beskrivelse af billedet. Identificering af sted, miljø, personer, relationer, gestik, mimik, handlingsmønster og de mest betydningsfulde detaljer. Læg vægt på det, der reelt er til stede på billedet, undgå at tolke, tro og føle. Ved abstrakte billeder springes dette punkt over. Implicit lægger billedet op til, at beskueren selv skal digte en fortælling? Når man har fået styr på disse spørgsmål kan man tage fat på, hvilke virkemidler, der bruges i billedet for at formidle fortællingen flappens stikord: Formel analyse Streg Form Farve Lys Perspektiv og rum Komposition Afsluttende kan man sammenfatte, hvad man har fundet ud af: Tolkning og Perspektivering Dvs. sætte billedet i sammenhæng med: Sin tid Sit motiv og tema Sin symbolik Sit budskab Sin holdning 2

3 Vor tid Andre billeder, tekster, film, medier eller dele deraf 3

4 Den formelle analyse Streg Streger kan være markerede med farve, fx tegnet med sort, eller opstå som linjer mellem to flader med forskellig karakter. Linjer og stregers bevægelse og karakter på billedets flade har betydning for billedets udtryk. Er billedet konstrueret med mange retlinede linjer, giver det udtryk for energi, enten stigende eller faldende alt efter, hvilken retning linjerne har (se The Forbidden Fruit XIV, Scoop 7 side 35). Billeder, der kun består af rette linjer, hører ofte til den konstruktivistiske tradition, der som udgangspunkt ville rense billedet for alt organisk. Så snart linjerne begynder at blive kurvede, bugte og bøje sig, får billedet et mere eller mindre dramatisk udtryk alt efter, hvor meget og hvor skarpt de kurver og bøjer. I Kyklop Kamé, Scoop 7 side 44 suger spirallinjerne os ind i billedet. Den meget frie, udtryksfulde og personlige streg, som vi ser den i Livshjulet, Scoop 7 side 23, kaldes ekspressiv. Vandrette linjer kan give udtryk for ro, men kan også virke trykkende. Er de vandrette sort-hvide linjer i The Forbidden Fruit XIV udtryk for ro som kontrast til kroppens eksplosion, eller er de en del af trykket? Lodrette linjer stræber mod det ophøjede, som vi kender det fra kirker og kan se på Encapsulated Jihad, Scoop 7 side 49 og i filmen Reflexion 2001, Scoop 7 side 26. På billederne fra filmen, der er gengivet i bogen, bliver linjerne perspektiviske. I det hele taget er streger og linjers bevægelse enten den er statisk, dynamisk, rytmisk, mønstret eller gentagende et af de vigtigste stemningsskabende udtryksmidler. Form Mange moderne billeder benytter sig af vidt forskellige og blandede materialer. Derfor er overfladen på former, flader og billedelementer et vigtigt virkemiddel. Man kalder det også for tekstur eller stoflighed, og både når vi betragter billeder og skulpturer, har det indflydelse på vores opfattelse både synsmæssigt og følelsesmæssigt. Og endnu mere fremtrædende bliver det i arkitekturens verden. I billedkunst kan overfladen desuden være ren illusion, idet kunstnere vha. visuelle effekter får os til at opleve en stoflighed, der rent faktisk ikke er til stede. Det gør sig fx gældende i Arcimboldos maleri, Kejser Rudolf den Anden, Scoop 7 side 42. En del af overfladens egenskab er dens konsistens, dens grad af fasthed (fast flydende), tæthed (tæt spredt) og stivhed (glat ru). Billederne Livshjulet, The Forbidden Fruit XIV, Encapsulated Jihad og Heltedyret, Scoop 7 side 61 arbejder bevidst med overflade og konsistens. Formens symbolværdi er formens psykologiske og kulturelle betydning. Bestemte former påvirker os psykisk, ofte ubevidst. De er gentaget så mange gange i fx reklamer, at man kan tale om et helt alfabet af tegn, der bygger på vores fascination af det seksuelle, det dyriske og det trygge. En undersøgelse af danske og udenlandske reklamer, som forskeren Asger Liebst lavede i 1980 erne mundede bl.a. ud i opstillingen af et helt 4

5 fascinationsalfabet, som blev beskrevet i bogen Øjet og pilen, og som i en lidt forenklet form findes på Hvilke former, der påvirker os, og hvordan afhænger af vores kulturelle tilhørsforhold, og som det er forklaret i Scoop 7, har særlige former en bestemt betydning i en bestemt kultur. Læs om symbolik. Og mere specifikt taler man I reklameverden om målgrupper og segmenter. Spørgsmålet er, hvilke former taler til hvilke segmenter? Læs mere om segmenter. Farve Der findes mange forskellige skematisk opstillede farveteorier. En af de mest anvendte er den her gengivede af Johannes Itten. Inderst er primærfarverne rød, gul og blå. Deres blanding, sekundærfarverne, orange, grøn og violet i næste rum. Sekundærfarverne er samtidig komplementær/kontrast-farver til primærfarverne og er på farvecirklen placeret direkte over for hinanden. Yderst er tilføjet tertiærfarverne gulgrøn, blågrøn, blåviolet, rødviolet, orangerød og solgul, dvs. blandinger af primær- og sekundærfarverne. Spektralfarverne eller de kromatiske farver er de reneste, klareste og mest mættede farver, øjet kan opfatte. Anvendelse af farver i billeder sker på to grundlæggende forskellige måder: for at skabe en bestemt synseffekt fx realistisk flade, lys/skygge, dybde og perspektiv eller for at skabe en bestemt stemning fx aggression, glæde, ro og harmoni, det man kalder farvesymbolik. Farvernes synseffekt Fordi vores opfattelse af farver påvirkes af de omgivelser, de er placeret i (de andre farver), bliver vi nødt til at tage hensyn til farvernes indbyrdes forhold. Typisk tager man udgangspunkt i farvernes forskellige kontrastforhold, fordi en kunstner eller billedmager vil bruge disse forhold til at fremhæve eller neddæmpe bestemte billedelementer. 5

6 Den største kontrast findes mellem det lyse og det mørke og allerstørst mellem sort og hvidt. Sort, som er karakteriseret ved at være en blanding af alle primærfarver (i det rette forhold), og hvid, som er karakteriseret ved at være et fravær af alle farver. Sort og hvid er altså de akromatiske (ikke-kulørte) farver og bruges bl.a. til at brække (blande) spektralfarverne, dvs. lysne eller mørkne dem. Man taler om farvens tone eller valør, fordi der opstår kvalitetskontraster mellem den mættede farve og den umættede. Jo mere hvid, der blandes i en farve jo koldere, lettere eller friskere vil udtrykket blive. Brækkes en farve med sort, vil den typisk miste sin lysstyrke, virke sygelig eller tung, men derfor også ofte rolig og stabiliserende. Hver farve får altså en skala, der ligner den almindelige gråtoneskala. Hvis man derimod brækker primærfarverne med deres komplementærfarver opstår jordfarverne. Ved at blande komplementærfarverne svækkes farvernes intensitet. Men mange kunstnere arbejder med rene, ublandede farver, komplementærkontrast. Ved at placere to farver, der ligger diametralt modsat hinanden på farvecirklen, ved siden af hinanden, fremhæves begges klarhed og styrke. På den anden side vil fx en mindre orange flade placeret i et generelt grønt område gøre den orange flade mere rødlig, fordi rød er komplementærfarve til grøn. Komplementærfarverne er: Gul Gulorange Orange Rødorange Rød Rødviolet Violet Blåviolet Blå Blågrøn Grøn Gulgrøn Der er en og kun en komplementærfarve til en bestemt farve. Der kan være forskellige formål med at anvende komplementærfarver i et billede: at fremhæve et billedelement at skabe ro, fordi farverne i de rette mængder ophæver hinanden at skabe uro og bevægelse. 6

7 En anden måde at bruge farverne på er kontrasten mellem de varme og kolde farver. De varme farver er dem fra spektret omkring de gullige og rødlige farver, mens de kolde er de blå- og grønlige. De varme farver giver indtryk af nærhed og varme, mens de kolde giver indtryk af fjernhed og kølighed. Kulde/varme-kontrast kan altså både bruges til at skabe dybde i billedet (farveperspektiv) og påvirke beskuerens stemning. Farvesymbolik Som ved al anden symbolik (læs om symbolik) kan man dele farvesymbolik i forskellige kategorier: en traditionel symbolik, der er almindelig kendt og almindelig anvendt inden for en og samme kulturkreds (se fx billederne i kapitlet Forbuden frugt, Scoop 7 side 30-43) en kontekstbundet symbolik, der tager udgangspunkt i værkets egen forståelse (se fx Livshjulet af Asger Jorn, Scoop 7 side 23) en individuel symbolik, der er en del af filtret af personligt oplevede betydninger, og som det er hele analysens mål at blive bevidst om og se bag om. Den traditionelle symbolik er knyttet til historiske, kulturelle, religiøse og geografiske sammenhænge. Her er nogle eksempler: Rød er i vores kulturkreds symbol på lidenskab, aktivitet, kærlighed, seksualitet, aggressivitet, krig og passion osv., men er altså også tegnet for stop. Hos de antikke romere symboliserede farven krigsguden Mars, mens den traditionelle kinesiske brudedragt er rød. Hvid er hos os symbolet på uskyld og renhed, hvorfor både dåbs- og bryllupskjoler er hvide. I Asien er hvid forbundet med død, sorg eller begravelse. Grøn forbindes hos os med natur, håb og frugtbarhed, men i Malaysia betyder det sygdom. Arkitekt og psykoterapeut Lene Bjerregaard (www.lb-colourconsult.dk) har i sin bog Brug farverne bevidst, Hovedland 1996, sammenfattet farvernes påvirkning og symbolik på følgende måde: FARVER FARVEPÅVIRKNING SYMBOLIK FARVERNES VÆSEN Ifølge Lene Bjerregaard RØD ORANGE Aktiverende, varm, kærlighed, aggression, udadvendt Glæde, udadvendt, opmuntrende, aktiverende Kærlighed, revolution, raseri, aggression, advarsel Ild, varme, glæde, sol, livskraft Aktivitet, forandring, bevægelse, udvidelse, varme Livskraft, venlighed, spontanitet, glæde GUL Stimulerer logisk Fejhed, Optimisme, 7

8 GRØN TYRKIS BLÅ VIOLET ROSA HVID GRÅ SORT BRUN tankegang og glæde Beroligende, harmoniserende, styrker selvkontrol Kølende, forfriskende, beroligende Fremmer koncentrationen, fordybelse, ro, afslapper musklerne Uro, nervøsitet, angst, depression, intuition, åndelige tanker Dæmper angst, stress og aggression Neddæmpende, tomhed Depression, balance, elegance Pessimisme, depression Stagnation, stabiliserende, tryghed falskhed, sygdom, livskraft Håb, fornyelse, friskhed, ungdom, umoden, misundelig Kulde, friskhed, uendelighed Tristhed, melankoli, kvalitet, stabilitet, spirituel Uvejr, højtidelig, spirituel, mystik Urealistisk, fantasi, dagdrømme Renhed, fred, uskyld, sart Tristhed, kedelig Sorg, ondskab, pessimisme, forbud Jord, tryghed, trivsel oplysende, nyskabelse Harmoni, balance, vækst Kølighed, friskhed, klarhed Dybde, ro, stilstand, vigende, kølende, stabil Højtidelig, urolig, forvirrende, ustabil Blidhed, kærlig, sarthed Renhed, tomhed, sårbar Neutral, neddæmpet Opsugende, skjulende Afdæmpet, udholdende, træghed I den kontekstbundne symbolik udvikles farvens symbolik af værkets fortælling. I Livshjulet, Scoop 7 side 23, bliver spektralcirklens farver forbundet med bestemte stadier af livet, og således bliver farven rød sat i forbindelse med døden. I Coca Cola reklamer har farven rød altid haft en fremherskende plads, og i BG-Banks tv-reklamer er der tit gule huse med røde tage samt andre rød-og-gule objekter. Lys Lyset kan enten komme fra et sted udenfor billedet eller også er det en del af billedet. Lyskilden kan enten være naturlig, dvs. solen, månen, stjerneskær, et bål, stearinlys eller en anden naturlig kilde, eller også er der tale om belysningslys som fx en lampe, billygter eller en computerskærm. Forholdet mellem lys og skygge i billeder er enten formelt rumligt for at skabe illusion, stemningsskabende eller symbolsk. Det formskabende lys er som regel almindeligt dagslys. Det er lineært, så man rent faktisk kan aflæse lysets retning og dermed måske tid på dagen og året. Skyggerne er ensidige og følger ofte konturlinjer. 8

9 Det stemningsskabende eller symbolske lys har flere underkategorier: Vi taler om reflekslys, når lyset fra en kendt eller ukendt kilde reflekteres i et objekt, så det næsten ser ud som om lyset kommer fra selve objektet. En særlig religiøs form får dette lys, når det er guddommen, Jesus-barnet eller det hellige, der alene udsender lys. Så taler vi om sendelys. Et skarpt ureflekteret nærmest projektøragtigt lys, der rammer en person eller genstand i et ellers mørkt og udefinerbart rum, kaldes clair obscur. I det skarpe lys vil resten af objektets udstrækning nærmest falde i et med det omgivende dunkle. Den modsatte virkning har man ved sfumato (af italiensk: sfumare = udviske og latinsk: fumare = ryge). Her er alle konturer forsvundet i glidende overgange fra stærkt oplyste områder til helt dunkle. På den måde bliver detaljer udviskede og lidt mystiske. Endelig taler vi helt symbolsk om det livgivende lys, det guddommelige lys og i det hele taget om lys i mange positive sammenhænge, mens mørke er forbundet med nat, død, ondskab og fortabelse. Perspektiv og rum Forgrund, mellemgrund og baggrund er den enkleste måde at beskrive dybden i et billede på. Forgrunden er det, der synes forrest i billedet, baggrunden det, som øjensynligt ligger bagest i billedet, og mellemgrunden, det lige midt imellem. Ting der er placeret i forgrunden er forholdsmæssigt større end ting i mellemgrunden og baggrunden, ligesom ting i mellemgrunden er forholdsmæssigt større end ting i baggrunden. Farverne kan også bruges til at skabe afstand på. Enten ved at bruge udpræget varme farver i forgrunden og kolde farver i baggrunden. Hvis den samme farve anvendes både i forgrunden og de bagvedliggende elementer, vil de bageste være tonede køligere med hvidt. Det punkt, hvorfra billedets elementer synes iagttaget, kaldes billedets synsvinkel, og vi taler om fugle-, frø- eller normalperspektiv, hvor normalperspektivet er et sted midt mellem det at iagttage tingene som fugl eller som frø. Horisontens placering oppe eller nede i billedet vil være afgørende for vores indtryk af synsvinklen, idet horisonten altid er placeret i øjenhøjde. Men i fugleperspektiv kan man både se lige frem fra et højt punkt og ned fra et højt punkt. 9

10 Det samme gør sig gældende i frøperspektivet. Man kan se lige frem, og man kan lægge hovedet tilbage og se opad. I mange billeder lokkes øjet af farver og linjer til at følge en bestemt vej. På den måde bliver betragteren en del af den historie, et landskabsmaleri fx vil fortælle. I Monets åkandebilleder blive vi imidlertid i tvivl om, hvor og hvad vi skal se, for her er både åkander, antydninger af ting under vandet og spejlbilleder af skyer, himmel og træer. Det lineære perspektiv skabes ved, at forskellige elementer af samme reelle størrelse forbindes med hinanden med linjer, der fører ind til et forsvindingspunkt på horisonten. Ved centralperspektiv ligger billedets forsvindingspunkt på billedets midterakse. Et centralperspektivisk billede giver indtryk af ro, balance og harmoni. Man kan imidlertid skabe dynamik og bevægelse i billedet ved at flytte forsvindingspunktet væk fra midteraksen, såkaldt raumflucht eller spatial flight. Enten ved fx at sætte forsvindingspunktet helt ud til en af siderne eller sætte det helt uden for billedet. 10

11 Komposition Kompositionen er forholdet mellem de enkelte billedelementer. Som udgangspunkt handler det om: hvor og hvordan de vigtigste billedelementer er placeret og hvilken kompositorisk struktur, der er lagt i billedet hvordan påvirker det betragteren oplevelses-, følelsesmæssigt og æstetisk? De mest enkle former for kompositioner foregår omkring midterakserne og diagonalerne. Kompositioner omkring de lodrette og vandrette midterakser giver ofte indtryk af noget monumentalt og roligt. Der kan desuden være symmetri omkring midterakserne, hvis billedelementer, der er ens eller næsten ens er placeret sådan, at de spejler eller folder sig omkring akserne. Kompositioner omkring diagonalerne giver billedet dybde og dynamik. I princippet er diagonalerne væltede midterakser. Diagonalen fra øverste venstre hjørne til nederste højre hjørne kaldes også læselinjen, da den netop beskriver læseretningen. En lidt mere kompleks harmonisk komposition er det gyldne snit, som er matematisk beregnet opdeling af flader og linjer, der stammer helt tilbage fra antikken. Den kan beregnes og den kan genfindes i naturen, derfor kaldes den også den guddommelige proportion. Snittet tager udgangspunkt i det matematiske begreb mellemproportional deling af fx et linjestykke, og som betyder, at den korte del af et linjestykke forholder sig til den lange, som den lange del forholder sig til hele linjestykket: Man kan konstruere det med lineal og passer: 11

12 Og man kan regne sig frem til to brøker, som man kan gange længden af linjestykket med. De er: eller som ca. giver henholdsvis 8 5 eller 5 8. Den gyldne opdeling af et billede ser således ud: De gyldne snit er linjerne der deler billedet, og de gyldne punkter er deres skæringspunkter. Det gyldne rektangel er et rektangel, hvor sidernes længdeforhold netop er det gyldne. Det har mange magasinblade valgt som deres format. Der tilføres endnu mere dynamik og bevægelse til et billede, hvis harmoniske kompositioner væltes. Vi taler så om bevidst disharmoniske billedkompositioner. Det drejer sig fx om vridning af cirkler, trekanter og spiraler. Endelig kan man opløse kompositionen og gøre billedet fragmentarisk, så øjet vandre hvileløst rundt for at finde ro og holdepunkt. 12

Analyse af Locobase reklamen

Analyse af Locobase reklamen Analyse af Locobase reklamen Genre Tekstens genre er sagprosa, hvilket vil sige, at teksten er nonfiktiv, altså er indholdet virkeligt. Man kan kende sagprosa på, at det har en afsender, et sagforhold

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

Kunstner Titel Årstal Teknik, eks: Olie på lærred, grafik, collage, fresko osv. Format

Kunstner Titel Årstal Teknik, eks: Olie på lærred, grafik, collage, fresko osv. Format Billedanalyse Et billede opleves i sin helhed, men i et forsøg på at aflæse mulige betydninger - at få billedet til "at lukke sig op" - kan det være en idé opdele denne aflæsning i faserne: Formelle data,

Læs mere

Præsentationsteknik. Overbevisende og professionel præsentation

Præsentationsteknik. Overbevisende og professionel præsentation Præsentationsteknik Overbevisende og professionel præsentation Kursets mål At du vil blive god til at præsentere projekter, ideer eller give instruktion over for både store og små grupper på en overbevisende

Læs mere

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel. Film Ved arbejde med film kan man skelne mellem de rent filmtekniske virkemidler og de fortælletekniske virkemidler. Tilsammen udgør de den helhed, der gør, at vi opfatter budskabet, reagerer på og forfølger

Læs mere

Analyse af Björn Borg reklame

Analyse af Björn Borg reklame Analyse af Björn Borg reklame Side 1 Indhold Genre: Afsender produkt udgivelsesår målgruppe Værk Placering Beskrivelse: Tekstelementer Billedeelementer Eventuelt Komposition: Billede/Tekst Tekst: Dublerer,

Læs mere

Grafisk design. Emil Valentin Djernæs, Lars Rasmussen og Per Kjeld Jensen. Emil, Lars og Per Grafisk design 8. december 2008

Grafisk design. Emil Valentin Djernæs, Lars Rasmussen og Per Kjeld Jensen. Emil, Lars og Per Grafisk design 8. december 2008 Grafisk design Emil Valentin Djernæs, Lars Rasmussen og Per Kjeld Jensen Denne rapport indeholder 2 dele: En teoretisk del og en praktisk del. I den teoretiske del vil vi gennemgå noget teori omkring grafisk

Læs mere

Flottere. En uteknisk bog om at tage bedre billeder. Jan Kjær

Flottere. En uteknisk bog om at tage bedre billeder. Jan Kjær Fotos Flottere En uteknisk bog om at tage bedre billeder Jan Kjær 1 2 3 Flottere Fotos Copyright 2012 Jan Kjær 2. udgave - Ebog ISBN 978-87-993946-3-0 www.jankjaer.dk Tak for lån af billeder til: Fam.

Læs mere

grafisk Design illustrator CS5 Logo design for juelsminde husflid Mode har ingen alder Iøjnefaldende Minimalistisk Anderledes Moderne Pen tool

grafisk Design illustrator CS5 Logo design for juelsminde husflid Mode har ingen alder Iøjnefaldende Minimalistisk Anderledes Moderne Pen tool Design Logo design for juelsminde husflid grafisk Tanker Brainstorm Skitser Farvesymbolik Symboler Typografi Form Kontrast Stil Komposition symbolik Kvalitetsvurdering Moderne Anderledes Iøjnefaldende

Læs mere

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit.

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit. Billedopbygning 1 Teknikken er ikke alt, men et godt redskab. Nu hvor du kender egenskaberne af dit udstyr (læs begynder og udstyr delen), kan jeg lære dig, hvordan du kan bruge dette til at give dit billede

Læs mere

Komposition af billeder

Komposition af billeder Komposition af billeder Nogle kompositionsformer bygger på at skabe og fastholde en særlig form for orden, balance og klarhed i både fysisk og overført psykologisk betydning Andre kompositionsformer forrykker

Læs mere

1. september 2008-10. oktober 2008. Relevant litteratur i udvalg:

1. september 2008-10. oktober 2008. Relevant litteratur i udvalg: 1. september 2008-10. oktober 2008 Komposition og de-komposition Relevant litteratur i udvalg: Lise Gotfredsen: Billedets formsprog Johannes Itten: Farvekunstens elementer Robert Cumming & Tom Porter:

Læs mere

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014 Ikoner Det er blevet meget populært at male sine egne ikoner. Ikonen repræsenterer et spændende univers og rummer mulighed for at inddrage mange forskellige materialer og teknikker. Ikonen er dog ikke

Læs mere

TIVOLI - LÆRERVEJLEDNING Helle Houkjær og Lone Skafte Jespersen

TIVOLI - LÆRERVEJLEDNING Helle Houkjær og Lone Skafte Jespersen Det gyldne Tårn Frit fald Opgaverne 1-4 Det er meningen, at eleverne skal diskutere opgaverne igennem og forsøge SELV at nå frem til en konklusion om en teori, som de kan afprøve ved forsøgene. Læreren

Læs mere

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Billedfremstilling Billedanalyse Billedkommunikation sig i plane, rumlige og digitale Eleven kan samtale om egne og andres Eleven kan

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

PERSONLIG FREMTRÆDEN. charlottethorsen.dk kommunikation og kreativitet

PERSONLIG FREMTRÆDEN. charlottethorsen.dk kommunikation og kreativitet PERSONLIG FREMTRÆDEN DAGENS PROGRAM Kort præsentation Øvelse Gennemgang af påklædningssignaler med øvelser Pause Troværdighed og budskaber Opgave HVORDAN OPFATTER VI ANDRE? Vores hjerner er indrettet sådan,

Læs mere

Times, Garamond og Georgia

Times, Garamond og Georgia Rapport i Kommunikation/IT: Grafisk design Maila Walmod 1.3 HTX Roskilde Grafisk design: Når man skal præsentere noget grafisk, dækker begrebet over de grafiske principper, der gælder i præsentation af

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri.

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri. Udendørs Portrætter Agenda 1. Generelt om portrætter 1.Hvorfor er udendørs portrætter 'bedre' 2.Must-haves 2. Generelt om udendørs portrætter 3. Baggrunde / Lokationer 4. Forgrunde / Subjekt 5. Lys 1.Naturligt

Læs mere

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter.

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Brainstorms Brainstorms INSPIRATION Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Sjovt med skråtstillet, skaber dynamik i opslaget. Fed taleboble til små-annoncer.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Multimagikeren og overtossen Ovartaci

Multimagikeren og overtossen Ovartaci Multimagikeren og overtossen Ovartaci Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Ovartacis liv Museum Ovartaci er opkaldt efter en helt unik mand og en helt unik kunstner ved navn Ovartaci. Han levede fra 1894-1985

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Farvelærer i 1. klasse udarbejdet af Elin Engholm 1

Farvelærer i 1. klasse udarbejdet af Elin Engholm 1 Farvelære i 1. klasse. Mål: får en grundlæggende basisviden om farver og farvesammensætninger får et kendskab til farvernes forskellighed og virkning kan anvende enkle farveblandinger eksperimenterer med

Læs mere

Personligt farvebehov.

Personligt farvebehov. Personligt farvebehov. I mit arbejde som farvepsykologisk rådgiver, er jeg kommet til det resultat, at vi alle har et personligt behov for en bestemt farvestimulans, ligesom vi har forskellige behov på

Læs mere

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Matematik Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Ole Witt-Hansen, Køge Gymnasium Ovaler og det gyldne snit har fundet anvendelse i arkitektur og udsmykning siden oldtiden. Men hvordan konstruerer

Læs mere

Hvide Sande Fotostrategi

Hvide Sande Fotostrategi Hvide Sande Fotostrategi 2 Introduktion 3 Strategisk afsæt 4 Medieflader 5 Brandløfte og fortælling 9 Eksempler på fotos 14 TAGS Når du skal bruge fotos fra HVIDE SANDES fotokartotek 15 Inspiration til

Læs mere

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj 2012 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf/hfe Billedkunst

Læs mere

Kommunikation/IT A 2014

Kommunikation/IT A 2014 Kommunikation/IT A 2014 Facebook side projekt Forside Indholdsfortegnelse Formål:... 3 KIE-modellen:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 4 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Læs mere

Fig. 1 En bue på en cirkel I Geogebra er der adskillige værktøjer til at konstruere cirkler og buer:

Fig. 1 En bue på en cirkel I Geogebra er der adskillige værktøjer til at konstruere cirkler og buer: Euclidean Eggs Freyja Hreinsdóttir, University of Iceland 1 Introduction Ved hjælp af et computerprogram som GeoGebra er det nemt at lave geometriske konstruktioner. Specielt er der gode værktøjer til

Læs mere

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH CHAMP Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Grafisk design Opgaven Opgaven lød på at designe undertøjsemballage til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. På æsken skulle der være

Læs mere

Årsplan Billedkunst 2. b

Årsplan Billedkunst 2. b Årsplan Billedkunst 2. b Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Billedkunst, niveau C Jeanette

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet For hver rose vi om natten føjer til livet, / trækker dagen en sorgløs fortolkning

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

Pernille. Ærs. Magasin

Pernille. Ærs. Magasin Pernille hotoshop erfektionist roduktiv rangende lanlægning raktisk rojekt æn unktlig ræstationsorienteret roblemløsede ålidelig ositiv ersonlig Swiss Magasin Nr. 1 Februar 2012 1 1 19 199 199 1994 1995

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

Italiensk temperament med et dansk touch

Italiensk temperament med et dansk touch 12 Living Bolig SØNDAG DEN 24. FEBRUAR 2013 Italiensk temperament med et dansk touch Den italiensk/danske arkitekt, Anna Maria Indrio, har transformeret en 200 år gammel københavnerlejlighed til et hjem,

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

KOMPENDIUM i Google SketchUp

KOMPENDIUM i Google SketchUp KOMPENDIUM i Google SketchUp UDVIKLINGSKURSUS Design og IT d. 21. maj 2008 ved arkitekter maa Cecilia Nilsson og Susanne Andersen fra SCAN arkitekter (www.scan-ark@mail.dk) Formålet med kurset er at give

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten Faktion: kapitel om reklameanalyse Det skal bare sælge om at analysere reklamer Verden er fuld af reklamer. Der er reklamer i blade og aviser, på internettet og i fjernsynet. Når vi venter på en bus, er

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont Rumlig afbildning For at illustrere en bygning eller et Rum, i et sprog der er til at forstå, for ikke byggefolk, kan det være en fordel at lave en gengivelse af virkeligheden. Perspektiv At illustrerer

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2014 Læreruddannelse

Læs mere

Animationer med TI-Nspire CAS

Animationer med TI-Nspire CAS Animationer med TI-Nspire CAS Geometrinoter til TI-Nspire CAS version 2.0 Brian Olesen & Bjørn Felsager Midtsjællands Gymnasieskoler Marts 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Eksempel 1: Pythagoras

Læs mere

Primære farver. RGB=Red, Green, Blue. CMYK=Cyan, Magenta, Yellow,

Primære farver. RGB=Red, Green, Blue. CMYK=Cyan, Magenta, Yellow, Farver Primære farver RGB=Red, Green, Blue CMYK=Cyan, Magenta, Yellow, Key color Additive Subtraktive Reducér for at skabe hvid Kombinér for at skabe sort Farver RGB RGB (rød, grøn, blå), anvendes til

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

UDSKOLINGEN / SCENEN ER SAT

UDSKOLINGEN / SCENEN ER SAT EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / SCENEN ER SAT Lærervejledning Scenen er sat. Indhold og formål: Tematikken behandler fotografiets genrer fra det iscenesatte

Læs mere

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster?

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Oplæg I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Hvordan ser I mulighederne i at stimulere elevernes tænkning og udvikle deres arbejdsmåde, når de

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

High Dynamic Range D R. Motiver & udstyr. John Nyberg. 2011, november

High Dynamic Range D R. Motiver & udstyr. John Nyberg. 2011, november 2011, november High Dynamic Range D R Motiver & udstyr John Nyberg Denne tekst er kun et lille udtræk af min bog om HDR-fotografering, som du kan købe på www.libris.dk Du må gerne tage kopier fra denne

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 med Elaine Aron og Lise og Martin August Bestyrelsen i HSP foreningen var blandt de 500 deltagere i seminaret. Oplæg med Elaine Aron Hovedemnet

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE BLIV DIN EGEN STYLIST 24 TIPS TIL DIT ULTIMATIVE LOOK Hvad klæder DIN figur, og hvordan fremhæver du bedst dine smukkeste sider? Q giver dig de ultimative tips til din styling. 1. FARVER Mørke farver slanker,

Læs mere

billedbehandling okogris

billedbehandling okogris grafik & Billede billedbehandling okogris motiv Gris til Mad Med Mening flyer og hjemmeside. udfordring Fritlægning af gris, så hun kan sættes naturligt ind på en ny baggrund - i dette tilfælde et skærebræt

Læs mere

Grafik & billede. Optimeringsværktøjer

Grafik & billede. Optimeringsværktøjer Redegørelse Grafik & billede Opgaven Optimeringsværktøjer Procesbeskrivelse Kvalitetsvurdering En illustration til et magasin, i forbindelse med en artikel, der omhandler myten om, at verden hviler på

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker Grafisk design opgaven Jeg fik til opgave, at udforme en værdikupon til svenske Adlibris Fotoservice. Værdikuponen skulle være i A5-format på 2 sider. På første side skulle der være en indledende tekst

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

A.L.T. ANSIGTSLØFTNINGSTEKNIK. Behagelig bindevævsbehandling der giver liv til ansigt og indre

A.L.T. ANSIGTSLØFTNINGSTEKNIK. Behagelig bindevævsbehandling der giver liv til ansigt og indre A.L.T. ANSIGTSLØFTNINGSTEKNIK Behagelig bindevævsbehandling der giver liv til ansigt og indre ANSIGTET ER SJÆLENS SPEJL Efter få behandlinger med blid og behagelig bindevævsbehandling, vil du opleve, hvor

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

FA C A D E F O R S L A G, A H E R E F O R D B E E F S T U D I O, H E R N I N G 1/9 FACADE UDSMYKNING - BESKRIVELSE fig. 1 Facadeudsmykning med farvet glas og LED-belysning fig. 2 Herning er en by, der

Læs mere

NOR SISDEN. Portfolio. AVI Akademiet for Visuel Innovation - Design Illustration

NOR SISDEN. Portfolio. AVI Akademiet for Visuel Innovation - Design Illustration NOR SISDEN Portfolio Hjælpeværktøj til færdiggørelse af kunstneriske arbejder, tegninger og illustration. AVI Akademiet for Visuel Innovation - Design Illustration Kom godt i gang Del 1: Skab overblik

Læs mere

Dokumentation. Efter dokumentationsdelen findes der en stilguide, hvor der argumenteres for de endelige valg i forhold til udseendet.

Dokumentation. Efter dokumentationsdelen findes der en stilguide, hvor der argumenteres for de endelige valg i forhold til udseendet. Dokumentation På de følgende sider findes dokumentation for arbejdsforløbet under portefolioprojektet. Dette består primært af forskellige illustrationer af brainstorm, overvejelser vedrørende informationsarkitektur

Læs mere