Virkemidler Billeder, billedanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virkemidler Billeder, billedanalyse"

Transkript

1 Virkemidler Billeder, billedanalyse 1

2 Selvom et billede opleves som en helhed, kan det være nødvendigt at foretage en systematisk analyse for at afdække mulige og evt. oversete betydningslag. En sådan analyse falder i tre dele: åbning, der beskæftiger sig med billedets umiddelbare fremtræden, en formel analyse af billedets virkemidler og en afsluttende tolkning og perspektivering. I Scoop 7 har vi forsøgt at lægge vægt på åbning, tolkning og perspektivering, idet vi ser flere danskfaglige udfordringer både sproglige og kulturelle i den del af billedlæsningen. Det viser sig imidlertid ofte, at der dukker oversete betydningslag op, når man begynder at beskæftige sig med de virkemidler, det enkelte billede anvender. Herunder følger en kort forklaring på de tre niveauer af analysen, hvorefter vi vil gå over til en gennemgang af den formelle analyse. Åbning Fremtrædelsesform Hvilken slags billede er der tale om? Kunstner Titel Hvor stammer det fra? Årstal Stilart Fortællingen i billedet Eksplicit er der en direkte handling? En objektiv beskrivelse af billedet. Identificering af sted, miljø, personer, relationer, gestik, mimik, handlingsmønster og de mest betydningsfulde detaljer. Læg vægt på det, der reelt er til stede på billedet, undgå at tolke, tro og føle. Ved abstrakte billeder springes dette punkt over. Implicit lægger billedet op til, at beskueren selv skal digte en fortælling? Når man har fået styr på disse spørgsmål kan man tage fat på, hvilke virkemidler, der bruges i billedet for at formidle fortællingen flappens stikord: Formel analyse Streg Form Farve Lys Perspektiv og rum Komposition Afsluttende kan man sammenfatte, hvad man har fundet ud af: Tolkning og Perspektivering Dvs. sætte billedet i sammenhæng med: Sin tid Sit motiv og tema Sin symbolik Sit budskab Sin holdning 2

3 Vor tid Andre billeder, tekster, film, medier eller dele deraf 3

4 Den formelle analyse Streg Streger kan være markerede med farve, fx tegnet med sort, eller opstå som linjer mellem to flader med forskellig karakter. Linjer og stregers bevægelse og karakter på billedets flade har betydning for billedets udtryk. Er billedet konstrueret med mange retlinede linjer, giver det udtryk for energi, enten stigende eller faldende alt efter, hvilken retning linjerne har (se The Forbidden Fruit XIV, Scoop 7 side 35). Billeder, der kun består af rette linjer, hører ofte til den konstruktivistiske tradition, der som udgangspunkt ville rense billedet for alt organisk. Så snart linjerne begynder at blive kurvede, bugte og bøje sig, får billedet et mere eller mindre dramatisk udtryk alt efter, hvor meget og hvor skarpt de kurver og bøjer. I Kyklop Kamé, Scoop 7 side 44 suger spirallinjerne os ind i billedet. Den meget frie, udtryksfulde og personlige streg, som vi ser den i Livshjulet, Scoop 7 side 23, kaldes ekspressiv. Vandrette linjer kan give udtryk for ro, men kan også virke trykkende. Er de vandrette sort-hvide linjer i The Forbidden Fruit XIV udtryk for ro som kontrast til kroppens eksplosion, eller er de en del af trykket? Lodrette linjer stræber mod det ophøjede, som vi kender det fra kirker og kan se på Encapsulated Jihad, Scoop 7 side 49 og i filmen Reflexion 2001, Scoop 7 side 26. På billederne fra filmen, der er gengivet i bogen, bliver linjerne perspektiviske. I det hele taget er streger og linjers bevægelse enten den er statisk, dynamisk, rytmisk, mønstret eller gentagende et af de vigtigste stemningsskabende udtryksmidler. Form Mange moderne billeder benytter sig af vidt forskellige og blandede materialer. Derfor er overfladen på former, flader og billedelementer et vigtigt virkemiddel. Man kalder det også for tekstur eller stoflighed, og både når vi betragter billeder og skulpturer, har det indflydelse på vores opfattelse både synsmæssigt og følelsesmæssigt. Og endnu mere fremtrædende bliver det i arkitekturens verden. I billedkunst kan overfladen desuden være ren illusion, idet kunstnere vha. visuelle effekter får os til at opleve en stoflighed, der rent faktisk ikke er til stede. Det gør sig fx gældende i Arcimboldos maleri, Kejser Rudolf den Anden, Scoop 7 side 42. En del af overfladens egenskab er dens konsistens, dens grad af fasthed (fast flydende), tæthed (tæt spredt) og stivhed (glat ru). Billederne Livshjulet, The Forbidden Fruit XIV, Encapsulated Jihad og Heltedyret, Scoop 7 side 61 arbejder bevidst med overflade og konsistens. Formens symbolværdi er formens psykologiske og kulturelle betydning. Bestemte former påvirker os psykisk, ofte ubevidst. De er gentaget så mange gange i fx reklamer, at man kan tale om et helt alfabet af tegn, der bygger på vores fascination af det seksuelle, det dyriske og det trygge. En undersøgelse af danske og udenlandske reklamer, som forskeren Asger Liebst lavede i 1980 erne mundede bl.a. ud i opstillingen af et helt 4

5 fascinationsalfabet, som blev beskrevet i bogen Øjet og pilen, og som i en lidt forenklet form findes på Hvilke former, der påvirker os, og hvordan afhænger af vores kulturelle tilhørsforhold, og som det er forklaret i Scoop 7, har særlige former en bestemt betydning i en bestemt kultur. Læs om symbolik. Og mere specifikt taler man I reklameverden om målgrupper og segmenter. Spørgsmålet er, hvilke former taler til hvilke segmenter? Læs mere om segmenter. Farve Der findes mange forskellige skematisk opstillede farveteorier. En af de mest anvendte er den her gengivede af Johannes Itten. Inderst er primærfarverne rød, gul og blå. Deres blanding, sekundærfarverne, orange, grøn og violet i næste rum. Sekundærfarverne er samtidig komplementær/kontrast-farver til primærfarverne og er på farvecirklen placeret direkte over for hinanden. Yderst er tilføjet tertiærfarverne gulgrøn, blågrøn, blåviolet, rødviolet, orangerød og solgul, dvs. blandinger af primær- og sekundærfarverne. Spektralfarverne eller de kromatiske farver er de reneste, klareste og mest mættede farver, øjet kan opfatte. Anvendelse af farver i billeder sker på to grundlæggende forskellige måder: for at skabe en bestemt synseffekt fx realistisk flade, lys/skygge, dybde og perspektiv eller for at skabe en bestemt stemning fx aggression, glæde, ro og harmoni, det man kalder farvesymbolik. Farvernes synseffekt Fordi vores opfattelse af farver påvirkes af de omgivelser, de er placeret i (de andre farver), bliver vi nødt til at tage hensyn til farvernes indbyrdes forhold. Typisk tager man udgangspunkt i farvernes forskellige kontrastforhold, fordi en kunstner eller billedmager vil bruge disse forhold til at fremhæve eller neddæmpe bestemte billedelementer. 5

6 Den største kontrast findes mellem det lyse og det mørke og allerstørst mellem sort og hvidt. Sort, som er karakteriseret ved at være en blanding af alle primærfarver (i det rette forhold), og hvid, som er karakteriseret ved at være et fravær af alle farver. Sort og hvid er altså de akromatiske (ikke-kulørte) farver og bruges bl.a. til at brække (blande) spektralfarverne, dvs. lysne eller mørkne dem. Man taler om farvens tone eller valør, fordi der opstår kvalitetskontraster mellem den mættede farve og den umættede. Jo mere hvid, der blandes i en farve jo koldere, lettere eller friskere vil udtrykket blive. Brækkes en farve med sort, vil den typisk miste sin lysstyrke, virke sygelig eller tung, men derfor også ofte rolig og stabiliserende. Hver farve får altså en skala, der ligner den almindelige gråtoneskala. Hvis man derimod brækker primærfarverne med deres komplementærfarver opstår jordfarverne. Ved at blande komplementærfarverne svækkes farvernes intensitet. Men mange kunstnere arbejder med rene, ublandede farver, komplementærkontrast. Ved at placere to farver, der ligger diametralt modsat hinanden på farvecirklen, ved siden af hinanden, fremhæves begges klarhed og styrke. På den anden side vil fx en mindre orange flade placeret i et generelt grønt område gøre den orange flade mere rødlig, fordi rød er komplementærfarve til grøn. Komplementærfarverne er: Gul Gulorange Orange Rødorange Rød Rødviolet Violet Blåviolet Blå Blågrøn Grøn Gulgrøn Der er en og kun en komplementærfarve til en bestemt farve. Der kan være forskellige formål med at anvende komplementærfarver i et billede: at fremhæve et billedelement at skabe ro, fordi farverne i de rette mængder ophæver hinanden at skabe uro og bevægelse. 6

7 En anden måde at bruge farverne på er kontrasten mellem de varme og kolde farver. De varme farver er dem fra spektret omkring de gullige og rødlige farver, mens de kolde er de blå- og grønlige. De varme farver giver indtryk af nærhed og varme, mens de kolde giver indtryk af fjernhed og kølighed. Kulde/varme-kontrast kan altså både bruges til at skabe dybde i billedet (farveperspektiv) og påvirke beskuerens stemning. Farvesymbolik Som ved al anden symbolik (læs om symbolik) kan man dele farvesymbolik i forskellige kategorier: en traditionel symbolik, der er almindelig kendt og almindelig anvendt inden for en og samme kulturkreds (se fx billederne i kapitlet Forbuden frugt, Scoop 7 side 30-43) en kontekstbundet symbolik, der tager udgangspunkt i værkets egen forståelse (se fx Livshjulet af Asger Jorn, Scoop 7 side 23) en individuel symbolik, der er en del af filtret af personligt oplevede betydninger, og som det er hele analysens mål at blive bevidst om og se bag om. Den traditionelle symbolik er knyttet til historiske, kulturelle, religiøse og geografiske sammenhænge. Her er nogle eksempler: Rød er i vores kulturkreds symbol på lidenskab, aktivitet, kærlighed, seksualitet, aggressivitet, krig og passion osv., men er altså også tegnet for stop. Hos de antikke romere symboliserede farven krigsguden Mars, mens den traditionelle kinesiske brudedragt er rød. Hvid er hos os symbolet på uskyld og renhed, hvorfor både dåbs- og bryllupskjoler er hvide. I Asien er hvid forbundet med død, sorg eller begravelse. Grøn forbindes hos os med natur, håb og frugtbarhed, men i Malaysia betyder det sygdom. Arkitekt og psykoterapeut Lene Bjerregaard (www.lb-colourconsult.dk) har i sin bog Brug farverne bevidst, Hovedland 1996, sammenfattet farvernes påvirkning og symbolik på følgende måde: FARVER FARVEPÅVIRKNING SYMBOLIK FARVERNES VÆSEN Ifølge Lene Bjerregaard RØD ORANGE Aktiverende, varm, kærlighed, aggression, udadvendt Glæde, udadvendt, opmuntrende, aktiverende Kærlighed, revolution, raseri, aggression, advarsel Ild, varme, glæde, sol, livskraft Aktivitet, forandring, bevægelse, udvidelse, varme Livskraft, venlighed, spontanitet, glæde GUL Stimulerer logisk Fejhed, Optimisme, 7

8 GRØN TYRKIS BLÅ VIOLET ROSA HVID GRÅ SORT BRUN tankegang og glæde Beroligende, harmoniserende, styrker selvkontrol Kølende, forfriskende, beroligende Fremmer koncentrationen, fordybelse, ro, afslapper musklerne Uro, nervøsitet, angst, depression, intuition, åndelige tanker Dæmper angst, stress og aggression Neddæmpende, tomhed Depression, balance, elegance Pessimisme, depression Stagnation, stabiliserende, tryghed falskhed, sygdom, livskraft Håb, fornyelse, friskhed, ungdom, umoden, misundelig Kulde, friskhed, uendelighed Tristhed, melankoli, kvalitet, stabilitet, spirituel Uvejr, højtidelig, spirituel, mystik Urealistisk, fantasi, dagdrømme Renhed, fred, uskyld, sart Tristhed, kedelig Sorg, ondskab, pessimisme, forbud Jord, tryghed, trivsel oplysende, nyskabelse Harmoni, balance, vækst Kølighed, friskhed, klarhed Dybde, ro, stilstand, vigende, kølende, stabil Højtidelig, urolig, forvirrende, ustabil Blidhed, kærlig, sarthed Renhed, tomhed, sårbar Neutral, neddæmpet Opsugende, skjulende Afdæmpet, udholdende, træghed I den kontekstbundne symbolik udvikles farvens symbolik af værkets fortælling. I Livshjulet, Scoop 7 side 23, bliver spektralcirklens farver forbundet med bestemte stadier af livet, og således bliver farven rød sat i forbindelse med døden. I Coca Cola reklamer har farven rød altid haft en fremherskende plads, og i BG-Banks tv-reklamer er der tit gule huse med røde tage samt andre rød-og-gule objekter. Lys Lyset kan enten komme fra et sted udenfor billedet eller også er det en del af billedet. Lyskilden kan enten være naturlig, dvs. solen, månen, stjerneskær, et bål, stearinlys eller en anden naturlig kilde, eller også er der tale om belysningslys som fx en lampe, billygter eller en computerskærm. Forholdet mellem lys og skygge i billeder er enten formelt rumligt for at skabe illusion, stemningsskabende eller symbolsk. Det formskabende lys er som regel almindeligt dagslys. Det er lineært, så man rent faktisk kan aflæse lysets retning og dermed måske tid på dagen og året. Skyggerne er ensidige og følger ofte konturlinjer. 8

9 Det stemningsskabende eller symbolske lys har flere underkategorier: Vi taler om reflekslys, når lyset fra en kendt eller ukendt kilde reflekteres i et objekt, så det næsten ser ud som om lyset kommer fra selve objektet. En særlig religiøs form får dette lys, når det er guddommen, Jesus-barnet eller det hellige, der alene udsender lys. Så taler vi om sendelys. Et skarpt ureflekteret nærmest projektøragtigt lys, der rammer en person eller genstand i et ellers mørkt og udefinerbart rum, kaldes clair obscur. I det skarpe lys vil resten af objektets udstrækning nærmest falde i et med det omgivende dunkle. Den modsatte virkning har man ved sfumato (af italiensk: sfumare = udviske og latinsk: fumare = ryge). Her er alle konturer forsvundet i glidende overgange fra stærkt oplyste områder til helt dunkle. På den måde bliver detaljer udviskede og lidt mystiske. Endelig taler vi helt symbolsk om det livgivende lys, det guddommelige lys og i det hele taget om lys i mange positive sammenhænge, mens mørke er forbundet med nat, død, ondskab og fortabelse. Perspektiv og rum Forgrund, mellemgrund og baggrund er den enkleste måde at beskrive dybden i et billede på. Forgrunden er det, der synes forrest i billedet, baggrunden det, som øjensynligt ligger bagest i billedet, og mellemgrunden, det lige midt imellem. Ting der er placeret i forgrunden er forholdsmæssigt større end ting i mellemgrunden og baggrunden, ligesom ting i mellemgrunden er forholdsmæssigt større end ting i baggrunden. Farverne kan også bruges til at skabe afstand på. Enten ved at bruge udpræget varme farver i forgrunden og kolde farver i baggrunden. Hvis den samme farve anvendes både i forgrunden og de bagvedliggende elementer, vil de bageste være tonede køligere med hvidt. Det punkt, hvorfra billedets elementer synes iagttaget, kaldes billedets synsvinkel, og vi taler om fugle-, frø- eller normalperspektiv, hvor normalperspektivet er et sted midt mellem det at iagttage tingene som fugl eller som frø. Horisontens placering oppe eller nede i billedet vil være afgørende for vores indtryk af synsvinklen, idet horisonten altid er placeret i øjenhøjde. Men i fugleperspektiv kan man både se lige frem fra et højt punkt og ned fra et højt punkt. 9

10 Det samme gør sig gældende i frøperspektivet. Man kan se lige frem, og man kan lægge hovedet tilbage og se opad. I mange billeder lokkes øjet af farver og linjer til at følge en bestemt vej. På den måde bliver betragteren en del af den historie, et landskabsmaleri fx vil fortælle. I Monets åkandebilleder blive vi imidlertid i tvivl om, hvor og hvad vi skal se, for her er både åkander, antydninger af ting under vandet og spejlbilleder af skyer, himmel og træer. Det lineære perspektiv skabes ved, at forskellige elementer af samme reelle størrelse forbindes med hinanden med linjer, der fører ind til et forsvindingspunkt på horisonten. Ved centralperspektiv ligger billedets forsvindingspunkt på billedets midterakse. Et centralperspektivisk billede giver indtryk af ro, balance og harmoni. Man kan imidlertid skabe dynamik og bevægelse i billedet ved at flytte forsvindingspunktet væk fra midteraksen, såkaldt raumflucht eller spatial flight. Enten ved fx at sætte forsvindingspunktet helt ud til en af siderne eller sætte det helt uden for billedet. 10

11 Komposition Kompositionen er forholdet mellem de enkelte billedelementer. Som udgangspunkt handler det om: hvor og hvordan de vigtigste billedelementer er placeret og hvilken kompositorisk struktur, der er lagt i billedet hvordan påvirker det betragteren oplevelses-, følelsesmæssigt og æstetisk? De mest enkle former for kompositioner foregår omkring midterakserne og diagonalerne. Kompositioner omkring de lodrette og vandrette midterakser giver ofte indtryk af noget monumentalt og roligt. Der kan desuden være symmetri omkring midterakserne, hvis billedelementer, der er ens eller næsten ens er placeret sådan, at de spejler eller folder sig omkring akserne. Kompositioner omkring diagonalerne giver billedet dybde og dynamik. I princippet er diagonalerne væltede midterakser. Diagonalen fra øverste venstre hjørne til nederste højre hjørne kaldes også læselinjen, da den netop beskriver læseretningen. En lidt mere kompleks harmonisk komposition er det gyldne snit, som er matematisk beregnet opdeling af flader og linjer, der stammer helt tilbage fra antikken. Den kan beregnes og den kan genfindes i naturen, derfor kaldes den også den guddommelige proportion. Snittet tager udgangspunkt i det matematiske begreb mellemproportional deling af fx et linjestykke, og som betyder, at den korte del af et linjestykke forholder sig til den lange, som den lange del forholder sig til hele linjestykket: Man kan konstruere det med lineal og passer: 11

12 Og man kan regne sig frem til to brøker, som man kan gange længden af linjestykket med. De er: eller som ca. giver henholdsvis 8 5 eller 5 8. Den gyldne opdeling af et billede ser således ud: De gyldne snit er linjerne der deler billedet, og de gyldne punkter er deres skæringspunkter. Det gyldne rektangel er et rektangel, hvor sidernes længdeforhold netop er det gyldne. Det har mange magasinblade valgt som deres format. Der tilføres endnu mere dynamik og bevægelse til et billede, hvis harmoniske kompositioner væltes. Vi taler så om bevidst disharmoniske billedkompositioner. Det drejer sig fx om vridning af cirkler, trekanter og spiraler. Endelig kan man opløse kompositionen og gøre billedet fragmentarisk, så øjet vandre hvileløst rundt for at finde ro og holdepunkt. 12

Indledning. Farvelære

Indledning. Farvelære Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 13/12 2007 Indledning Jeg vil fortælle og vise lidt om de forskellige begreber der følger med Grafisk design. Som medieprodukt har jeg valgt min hjemmeside. Jeg

Læs mere

Grafisk Design. Komposition. Skrifttyper og Typografier

Grafisk Design. Komposition. Skrifttyper og Typografier Komposition Komposition betyder: [Kom]=sammen og [ponere]=stille, sætte Det handler om at skabe orden og helhed i mediet. Det der skal formidles videre det skal fungere sådan at modtageren hurtig kan skabe

Læs mere

Spillekort - spørgsmål til Paletten rundt i billedanalyse

Spillekort - spørgsmål til Paletten rundt i billedanalyse Spillekort - spørgsmål til Paletten rundt i billedanalyse Hvad kan du kende sagprosa på? Der er en afsender, sagforhold og modtager Nævn tre teknikker inden for billeder. Foto, akrylmaleri, akvarel, tegning.

Læs mere

Analyse af Sloggi - reklame

Analyse af Sloggi - reklame Analyse af Sloggi - reklame Genre: Genren er sagprosa. Det er en masseproduceret reklame, som kommer ud til mange mennesker. Medium: Reklamen er trykt i ugebladet Femina nr. 40 fra 1999. Afsenderen: Afsenderen

Læs mere

Paletten rundt i billedanalyse - undervisningsmateriale

Paletten rundt i billedanalyse - undervisningsmateriale Paletten rundt i billedanalyse - undervisningsmateriale Til analyse af billeder kan du opstille en analysemodel, som er intern og ekstern. Den interne analyse drejer sig om, hvad du kan få ud af at se

Læs mere

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition.

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition. Komposition - om at bygge et billede op Hvis du har prøvet at bygge et korthus, ved du, hvor vigtigt det er, at hvert kort bliver anbragt helt præcist i forhold til de andre. Ellers braser det hele sammen.

Læs mere

Analyse af Sloggi. Reklamen er masseproduceret, og det vil sige, at reklamen er fremstillet mange gange, samt solgt mange gange.

Analyse af Sloggi. Reklamen er masseproduceret, og det vil sige, at reklamen er fremstillet mange gange, samt solgt mange gange. Analyse af Sloggi Genre: Genren er sagprosa, som man kan kende på, at der er en afsender, et sagforhold og en modtager. Det er en reklame. Reklamen er masseproduceret, og det vil sige, at reklamen er fremstillet

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

Analyse af billeder. Oplægget er hentet fra: Komposition

Analyse af billeder. Oplægget er hentet fra:  Komposition Analyse af billeder Billedanalyse består af flere dele, her kan du finde inspiration. Husk, at det ikke er meningen at du skal følge dem fra punkt til punkt, du skal sige noget om det som har relevans

Læs mere

Rapport Grafisk design Af Benjamin, Steffen, Jacob A og Nicklas

Rapport Grafisk design Af Benjamin, Steffen, Jacob A og Nicklas Rapport Grafisk design Af Benjamin, Steffen, Jacob A og Nicklas Indholdsfortegnelse Typografi... 2 Opsætning... 2 Komposition og layout... 3 Harmoni i komposition... 3 Dynamik i et billede:... 4 Placering...

Læs mere

Analyse af Locobase reklamen

Analyse af Locobase reklamen Analyse af Locobase reklamen Genre Tekstens genre er sagprosa, hvilket vil sige, at teksten er nonfiktiv, altså er indholdet virkeligt. Man kan kende sagprosa på, at det har en afsender, et sagforhold

Læs mere

Billedanalyse af reklamer

Billedanalyse af reklamer Billedanalyse af reklamer 10 punkter man kan fokusere på 1. Billedets motiv, situation og evt. fortælling? (fx aktantmodellen) 2. Billedets betydningslag? (symbolik og intertekstualitet)? 3. Billedets

Læs mere

Grafisk design. Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08. Klasse 1.2 Tamana og Sesilje

Grafisk design. Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08. Klasse 1.2 Tamana og Sesilje Grafisk design Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Farver... 4 Kompositioner... 7 Typografi... 8 Praktisk arbejde... 10 Vores rapport opbygning...

Læs mere

Kunstner Titel Årstal Teknik, eks: Olie på lærred, grafik, collage, fresko osv. Format

Kunstner Titel Årstal Teknik, eks: Olie på lærred, grafik, collage, fresko osv. Format Billedanalyse Et billede opleves i sin helhed, men i et forsøg på at aflæse mulige betydninger - at få billedet til "at lukke sig op" - kan det være en idé opdele denne aflæsning i faserne: Formelle data,

Læs mere

Paletten rundt med billedanalyse

Paletten rundt med billedanalyse Paletten rundt med billedanalyse 1 http://billedguiden.dk/wpcontent/uploads/billedanalyse.jpg 2 Faglige grundelementer til billedanalyse Ekstern intern analyse Denotative betydning Planer Teknik Genre

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 3. Teori... 3 Farvelære... 3 Typografi... 6 Komposition... 7. Praksis... 8 Analyse... 9. Reference...

Indholdsfortegnelse: Indledning... 3. Teori... 3 Farvelære... 3 Typografi... 6 Komposition... 7. Praksis... 8 Analyse... 9. Reference... Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Teori... 3 Farvelære... 3 Typografi... 6 Komposition... 7 Praksis... 8 Analyse... 9 Reference... 10 Indledning Mange bruger grafisk design uden at tænke over det, mens

Læs mere

BILLEDANALYSE FAKTA Kunstneren Billedet FORM 1. Billedbeskrivelse Hvilken slags billede er det. Figurativt/Abstrakt Hvad er der på billedet.

BILLEDANALYSE FAKTA Kunstneren Billedet FORM 1. Billedbeskrivelse Hvilken slags billede er det. Figurativt/Abstrakt Hvad er der på billedet. BILLEDANALYSE FAKTA Det allerførste du skal gøre, er finde ud af fakta om billedet. Kunstneren - Hvad hedder kunstneren? - Hvornår levede hun? - Fra hvilket land stammer hun? Billedet - Hvad er billedets

Læs mere

Grafisk Design rapport Kom/IT

Grafisk Design rapport Kom/IT Grafisk Design rapport Kom/IT Filip Olsen & Frederik Bøgh Indholdsfortegnelse Teoriafsnit Form og farver... 1 Grundfarver... 1 Komposition og layout... 2 Praktisk Folder til teknologiprojektet Bæredygtig

Læs mere

KOMMUNIKATION/ IT C. Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal:

KOMMUNIKATION/ IT C. Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal: Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal: 1 Indholdsfortegnelse: Farvelære s. 2 - farvens fysik s. 2 Øjet s. 2 - farvesyn s. 3 - nethinden s. 3 - efterbilleder

Læs mere

Dagens program. Kl. 10.00 Velkomst og præsentation af jeres dekoratør. Kl. 10.05 Se biblioteket med nye øjne.. Rundtur.

Dagens program. Kl. 10.00 Velkomst og præsentation af jeres dekoratør. Kl. 10.05 Se biblioteket med nye øjne.. Rundtur. Dagens program Kl. 10.00 Velkomst og præsentation af jeres dekoratør. Kl. 10.05 Se biblioteket med nye øjne.. Rundtur. Kl. 10.30 Gode råd, tips og en lille smule regler. Kl. 10.55 Afslutning. Ét budskab

Læs mere

Reklamer. Tænd for lyden. Klik på links. Find denotative/ faktiske betydning. Find konnotative/medbetydning

Reklamer. Tænd for lyden. Klik på links. Find denotative/ faktiske betydning. Find konnotative/medbetydning 1 Reklamer Tænd for lyden Klik på links Find denotative/ faktiske betydning Find konnotative/medbetydning 2 Reklamer Se reklamerne: Reklame for mænd Reklame for kvinder 3 Reklamer Hvad er en reklame? Hvorfor

Læs mere

Komposition. 16 Februar 2015

Komposition. 16 Februar 2015 Komposition 16 Februar 2015 Komposition Composition is an act not a fact Jeg fortolker det således; Komposition bygger ikke på kendsgerninger, men det bygges ind i billedet af fotografens tanke, erfaring,

Læs mere

Sådan arbejder vi med tekster i folkeskolen

Sådan arbejder vi med tekster i folkeskolen Sådan arbejder vi med tekster i folkeskolen Beskrivelse Vurdering Tekstarbejde i folkeskolen Analyse Perspektivering (Sammenligning) Fortolkning Arne Dørup Jensen 1 Analysemodel til billeder H vilket billede?

Læs mere

www.dorteklattschou.dk/medlemsside

www.dorteklattschou.dk/medlemsside 1 Feng Shui optimerer de fysiske rammer omkring os. Kan bl.a. bruges til at skabe positiv energi ( chi ) og til at fjerne ubalancer omkring os. Feng Shui stammer fra Østens filosofi og betyder vind/vand.

Læs mere

KONTRASTFORMERNE EGENKONTRAST LYS OG MØRKE KULDE OG VARME KOMPLEMENTÆRKONTRAST SIMULTANKONTRAST KVALITETSKONTRAST KVANTITETSKONTRAST

KONTRASTFORMERNE EGENKONTRAST LYS OG MØRKE KULDE OG VARME KOMPLEMENTÆRKONTRAST SIMULTANKONTRAST KVALITETSKONTRAST KVANTITETSKONTRAST farveteori KONTRASTFORMERNE EGENKONTRAST LYS OG MØRKE KULDE OG VARME KOMPLEMENTÆRKONTRAST SIMULTANKONTRAST KVALITETSKONTRAST KVANTITETSKONTRAST EGENKONTRAST En kontrastform hvor mindst tre farver afviger

Læs mere

Grafisk design Af Esra, Muska og Sasha. Klasse 1.2 HTX -3/12/2008

Grafisk design Af Esra, Muska og Sasha. Klasse 1.2 HTX -3/12/2008 Grafisk design Af Esra, Muska og Sasha. Klasse 1.2 HTX -3/12/2008 Vores produkt er en pjece, som vi brugte til at visualisere vores viden indenfor projektet med. Se bilag, pjece. Vi var nødt til at lave

Læs mere

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel. Film Ved arbejde med film kan man skelne mellem de rent filmtekniske virkemidler og de fortælletekniske virkemidler. Tilsammen udgør de den helhed, der gør, at vi opfatter budskabet, reagerer på og forfølger

Læs mere

Præsentationsteknik. Overbevisende og professionel præsentation

Præsentationsteknik. Overbevisende og professionel præsentation Præsentationsteknik Overbevisende og professionel præsentation Kursets mål At du vil blive god til at præsentere projekter, ideer eller give instruktion over for både store og små grupper på en overbevisende

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Værkstedet:

LÆRERVEJLEDNING. Værkstedet: Værkstedet: Formål Værkstedet er den mere interaktive del af Klatværket, hvor eleverne selv kan afprøve billedkunstens virkemidler gennem små opgaver og film. Formålet er at eksperimentere med materialer,

Læs mere

Analysemodel til billeder

Analysemodel til billeder Analysemodel til billeder En vigtig del af et billede er den historie det fortæller. Når du skal aflæse denne historie, skal du bruge din egen oplevelse af billedet, men du skal også se nøje på hvad billedet

Læs mere

Kapitel 3: Lys og skygge 1

Kapitel 3: Lys og skygge 1 Kapitel 3: Lys og skygge 1 3 Lys og skygge Egetlys, defineret/specifik lyskilde, reflekteret lys/ambient light, reflekslys I den "virkelige verden" er vi omgivet af lys af flere arter: Der er lyskilderne,

Læs mere

Analysemodeller og -metoder

Analysemodeller og -metoder Sculpture by the Sea Aarhus - Danmark 5. juni - 5. juli 2015 Mellem Tangkrogen og Ballehage Analysemodeller og -metoder TIL SKOLER KOM OG VÆR MED! Sculpture by the Sea er her igen. Skulpturudstillingen

Læs mere

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil?

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil? [Lys] Lyset påvirker vores opfattelser af rum og vores psyke. Lyset er en meget vigtig medspiller når arkitekten skaber gode æstetiske rum til mennesker. Lyset kan langt mere end bare at give lys til mørke

Læs mere

Flottere. En uteknisk bog om at tage bedre billeder. Jan Kjær

Flottere. En uteknisk bog om at tage bedre billeder. Jan Kjær Fotos Flottere En uteknisk bog om at tage bedre billeder Jan Kjær 1 2 3 Flottere Fotos Copyright 2012 Jan Kjær 2. udgave - Ebog ISBN 978-87-993946-3-0 www.jankjaer.dk Tak for lån af billeder til: Fam.

Læs mere

Blå...7. Symbolsk betydning...7. Om farven blå...8. Kulturel betydning...10. Facts om farven blå...11

Blå...7. Symbolsk betydning...7. Om farven blå...8. Kulturel betydning...10. Facts om farven blå...11 Blå...7 Symbolsk betydning...7 Om farven blå...8 Kulturel betydning...10 Facts om farven blå...11 Blå er lille informationsfolder om den blå farve. Her fortælles kort om farvens symbolske betydning, om

Læs mere

Alle vandrette linjer, der er vinkelrette med synslinjen, er parallelle med horisonten.

Alle vandrette linjer, der er vinkelrette med synslinjen, er parallelle med horisonten. Perspektiv tegning Hjælp til perspektivtegning. Illustrationerne er købt fra Perspektivtegning - Matematik i Billedkunst, billedkunst i matematik. - en kopimappe som er lavet af Jørgen Skourup og Ole Stærkjær.

Læs mere

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN af UFFE CHRISTOFFERSEN 2014 PORTRÆTTET og FARVEN Maleriet byder konstant på nye udfordringer. Den seneste opgave har været et portræt af tidligere regionrådsformand Vibeke

Læs mere

Fælles forenklede mål - folkeskolen

Fælles forenklede mål - folkeskolen Fælles forenklede mål - folkeskolen Dansk [ Færdigheds- og vidensmål efter 2. klasse ] Kompetencemål: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer Eleven kan

Læs mere

Grafisk design. Emil Valentin Djernæs, Lars Rasmussen og Per Kjeld Jensen. Emil, Lars og Per Grafisk design 8. december 2008

Grafisk design. Emil Valentin Djernæs, Lars Rasmussen og Per Kjeld Jensen. Emil, Lars og Per Grafisk design 8. december 2008 Grafisk design Emil Valentin Djernæs, Lars Rasmussen og Per Kjeld Jensen Denne rapport indeholder 2 dele: En teoretisk del og en praktisk del. I den teoretiske del vil vi gennemgå noget teori omkring grafisk

Læs mere

Grafisk design. Kommunikation & IT. Cecilie Bøge Paulsen, Betina Kopp Pedersen & Rose Henriksen Roskilde Tekniske Gymnasium 08-12-2008

Grafisk design. Kommunikation & IT. Cecilie Bøge Paulsen, Betina Kopp Pedersen & Rose Henriksen Roskilde Tekniske Gymnasium 08-12-2008 2008 Grafisk design Kommunikation & IT Cecilie Bøge Paulsen, Betina Kopp Pedersen & Rose Henriksen 08-12-2008 Indholdsfortegnelse: Typografier...3 Farver...3 Farveskemaer...5 Kompositioner...5 Gestaltregler...5

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Analyse af: Bøgeskov i maj

Analyse af: Bøgeskov i maj Analyse af: Bøgeskov i maj Titel Bøgeskov i maj, 1857 Maler: P.C. Skovgaard. Ny Carlsberg Glyptotek, København. Genre: Billede Art: Maleri, tempera, naturalistisk, Guldaldermaleri.(Romantikken) Kommunikationsmodel

Læs mere

Projektet Digitale billeder går ud på at vi skal arbejde med optageteknik, billedbehandling og billedet virkemidler.

Projektet Digitale billeder går ud på at vi skal arbejde med optageteknik, billedbehandling og billedet virkemidler. Projektet Digitale billeder går ud på at vi skal arbejde med optageteknik, billedbehandling og billedet virkemidler. Optageteknik Billedbehandling Billedet virkemidler I projektet skal vi kunne forklare

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

6. - 10. klasse. Opgaveark ...

6. - 10. klasse. Opgaveark ... Interiør, ung kvinde set fra ryggen, 1904. Randers Kunstmuseum 6. - 10. klasse Kunst kan udtrykke forskellige følelser og sætte følelser i gang hos beskueren. Det kan ske gennem komposition, figurers kropssprog,

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

GPS TIL FARVEVALG i læringsmiljøerne

GPS TIL FARVEVALG i læringsmiljøerne GPS TIL FARVEVALG i læringsmiljøerne Den røde farve lægger op til bevægelse Specialdesignet legehus på Ørestad Skole, København Udviklet i samarbejde med CORE Arkitekter OM HØJER MØBLER Højer Møbler er

Læs mere

Grafisk Design En rapport af Jonas, Lenni, Andreas og Sebastian 1.2

Grafisk Design En rapport af Jonas, Lenni, Andreas og Sebastian 1.2 Grafisk Design En rapport af Jonas, Lenni, Andreas og Sebastian 1.2 Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Typografi Af Sebastian Andersen Sebastian A, Andreas H, Lenni M, Jonas H Grafisk design - 1 - Side 5-6

Læs mere

Konverter brugere til kunder: Sælg mere med bedre design. Kim Bjørn Digital Markedsføring 6. december 2016

Konverter brugere til kunder: Sælg mere med bedre design. Kim Bjørn Digital Markedsføring 6. december 2016 Konverter brugere til kunder: Sælg mere med bedre design Kim Bjørn Digital Markedsføring 6. december 2016 Links fra Kim Bjørn kim@kimbjoern.dk Google Material Design: https://material.google.com/ Online

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

komposition GRATIS GUIDE På under 15 minutter L æ r m e r e o m

komposition GRATIS GUIDE På under 15 minutter L æ r m e r e o m L æ r m e r e o m komposition GRATIS GUIDE På under 15 minutter Introduktion 2 Altid et hovedmotiv 3 Ti tredjedele (two thirds) 4 Det gyldne snit 5 Forgrund, mellemstykke og baggrund 6 Diagonaler 7 Sidekomposition

Læs mere

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte e r i n d r i n g e n s l a n d s k a b e r Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte landskaber.

Læs mere

Blomsterformer. Materialeegenskaber. Rund form. Eksempler på blomster med kompakt rund form. Rund luftig form

Blomsterformer. Materialeegenskaber. Rund form. Eksempler på blomster med kompakt rund form. Rund luftig form Blomsterformer Der er 3 grundformer, rund, trekantet og firkantet. Rund form Mange blomster har en rund form. Selv om de har samme form kan de variere meget. Hvis de er kompakte som her, kan de tåle tætte

Læs mere

PROCES DOKUMENT FUTURISME

PROCES DOKUMENT FUTURISME PROCES DOKUMENT FUTURISME JUNAD ASHRAF GRUPPE 5 1 1 Inholdsfortegnelse 1.Forside 2.Inholdsfortegnelse 3.Perioden & Stilarten 4.Tidstypiske Kunstrere 5.Karakteristisk Træk 6.Typografi 7.Reference til Nutiden

Læs mere

Korncirkler og matematik

Korncirkler og matematik Korncirkler og matematik I den følgende opgave vil jeg undersøge om korncirkler indeholder matematiske figurer nærmere bestemt det gyldne snit, det gyldne rektangel og den gyldne spiral. Før jeg starter

Læs mere

Perspektiverende billedmateriale til tema Farver påvirker hinanden

Perspektiverende billedmateriale til tema Farver påvirker hinanden Perspektiverende billedmateriale til tema Farver påvirker hinanden Efterbilleder/Komplementærfarver: Dias 2-9 Farvede skygger/simultankontrast: Dias 10-21 Farver skaber rum: Dias 22-23 Illustration af

Læs mere

SÅDAN bruger du Feng Shui i din STYLING

SÅDAN bruger du Feng Shui i din STYLING SÅDAN bruger du Feng Shui i din STYLING MINDFUL STYLING Indhold Styling med feng shui Hvad går det egentlig ud på?...3 Metal-elementet Klarhed & Overblik...5 Sådan får du metal-elementet ind i din styling...6

Læs mere

Lav flotte masker. Eleverne skal vide, at der er symbolik knyttet til farver og dyremotiver i burkinsk kultur.

Lav flotte masker. Eleverne skal vide, at der er symbolik knyttet til farver og dyremotiver i burkinsk kultur. Side 1/11 Fag/klassetrin: Billedkunst, 1-4. klasse Omfang: 2-4 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er, at eleverne ved at producere deres egne, enkle masker

Læs mere

Reklame af Air Fresher.

Reklame af Air Fresher. rskrift & underoverskrift rkering på placering af oplysningstekst. beskrivelse af produktets styrker sat dukt Oplysningstekst logo, der illustrerer indsat. en sol t kontaktnummer tation på grundlæggerne

Læs mere

1. september 2008-10. oktober 2008. Relevant litteratur i udvalg:

1. september 2008-10. oktober 2008. Relevant litteratur i udvalg: 1. september 2008-10. oktober 2008 Komposition og de-komposition Relevant litteratur i udvalg: Lise Gotfredsen: Billedets formsprog Johannes Itten: Farvekunstens elementer Robert Cumming & Tom Porter:

Læs mere

Komposition af billeder

Komposition af billeder Komposition af billeder Nogle kompositionsformer bygger på at skabe og fastholde en særlig form for orden, balance og klarhed i både fysisk og overført psykologisk betydning Andre kompositionsformer forrykker

Læs mere

Det gælder uanset om vi besøger en kær ven eller en virksomhed.

Det gælder uanset om vi besøger en kær ven eller en virksomhed. Du træder ind af døren og selvom det er længe siden du var her sidst, mærker du med det samme, hvor du er. Det store mahognispejl i midten af lokalet, lampen der altid står tændt og de friske blomster

Læs mere

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Billedfremstilling Billedanalyse Billedkommunikation sig i plane, rumlige og digitale Eleven kan samtale om egne og andres Eleven kan

Læs mere

Grundlæggende binderiteori. Buket.

Grundlæggende binderiteori. Buket. Buket. Definition på en buket materialer der arrangeres i hånden og bindes for. Vi arbejder med buketter til forskellige formål derfor kan holdbarheds tid variere. Anvendes bl.a. til gave buket, båre buket

Læs mere

Byg et hus - 4. klasse Til lærerne med supplerende tekst

Byg et hus - 4. klasse Til lærerne med supplerende tekst Byg et hus - 4. klasse Til lærerne med supplerende tekst Power point for lærere er mulig at bruge som forberedelse inden power point for elever vises Farver er en subjektiv opfattelse. Der kan aldrig siges

Læs mere

HVILKEN FARVE SKAL DU VÆLGE?

HVILKEN FARVE SKAL DU VÆLGE? HVILKEN FARVE SKAL DU VÆLGE? FASHION & SIKKERHED FASHION FARVER TIL DIN HUND VÆLG DEN RIGTIGE FARVE Fashion farverne - pink, lilla og turkis - udtrykker følelser og attitude. Brug dem når du vil give din

Læs mere

Analyse af: Reklame for Veet

Analyse af: Reklame for Veet Analyse af: Reklame for Veet Genren er sagprosa. Det er en reklame, hvilket kendes på, der er en afsender, et sagforhold og en modtager. En reklame skal styre læserens adfærd og pege på, at vi har et udækket

Læs mere

Analyse af Björn Borg reklame

Analyse af Björn Borg reklame Analyse af Björn Borg reklame Side 1 Indhold Genre: Afsender produkt udgivelsesår målgruppe Værk Placering Beskrivelse: Tekstelementer Billedeelementer Eventuelt Komposition: Billede/Tekst Tekst: Dublerer,

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Brug malingen som vaegdekoration Den grå farve fletter sig ind i den hvide ved hjælp af skarpt aftegnede linjer og skaber en futuristisk udsmykning

Brug malingen som vaegdekoration Den grå farve fletter sig ind i den hvide ved hjælp af skarpt aftegnede linjer og skaber en futuristisk udsmykning funky Futurisme Motorer og maskiner, racerbiler og flyvemaskiner, turbiner og stempler! De italienske avantgardekunstnere, der skabte futurismen i starten af 1900-tallet, var forelskede i fremtiden og

Læs mere

Træer i billedkunst. 1500-tallet og de tyske træer

Træer i billedkunst. 1500-tallet og de tyske træer Træer i billedkunst Når man skal arbejde med træer i billedkunst, kan man begynde med landskabsmaleriet. Træet er et enkeltmotiv, som hos nogle kunstnere til nogle tider er en del af et større landskab,

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

FAKTION: REKLAMEANALYSE

FAKTION: REKLAMEANALYSE FAKTION: REKLAMEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Dette er en analyse af en reklame for produktet Naturcreme, der er en rynkecreme. Se reklamen ovenfor. Reklamen er fra maj 2011. GENRE 1 Denne

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Årsplan for 0. klasse 2014/2015

Årsplan for 0. klasse 2014/2015 Årsplan for 0. klasse 2014/2015 Børnehaveklassens formål Det er børnehaveklassens formål at lette barnets overgang fra børnehave til skole og at forberede det til den egentlige skolegang. Vi prøver at

Læs mere

Årsplan for billedkunst 1. kl. 2012-2013. Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse

Årsplan for billedkunst 1. kl. 2012-2013. Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage,

Læs mere

Vi er ikke som de andre. FARVEOPLÆG OG MOCKUP PÅ IDENTITET

Vi er ikke som de andre. FARVEOPLÆG OG MOCKUP PÅ IDENTITET Vi er ikke som de andre. FARVEOPLÆG OG MOCKUP PÅ IDENTITET 02 Indledning. Dette oplæg indeholder oversigt over farvevalg og -symbolik Fleggaard Leasing samt relaterede forretningsområder, herunder Fleggaard

Læs mere

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri.

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri. Udendørs Portrætter Agenda 1. Generelt om portrætter 1.Hvorfor er udendørs portrætter 'bedre' 2.Must-haves 2. Generelt om udendørs portrætter 3. Baggrunde / Lokationer 4. Forgrunde / Subjekt 5. Lys 1.Naturligt

Læs mere

grafisk Design illustrator CS5 Logo design for juelsminde husflid Mode har ingen alder Iøjnefaldende Minimalistisk Anderledes Moderne Pen tool

grafisk Design illustrator CS5 Logo design for juelsminde husflid Mode har ingen alder Iøjnefaldende Minimalistisk Anderledes Moderne Pen tool Design Logo design for juelsminde husflid grafisk Tanker Brainstorm Skitser Farvesymbolik Symboler Typografi Form Kontrast Stil Komposition symbolik Kvalitetsvurdering Moderne Anderledes Iøjnefaldende

Læs mere

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter.

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Brainstorms Brainstorms INSPIRATION Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Sjovt med skråtstillet, skaber dynamik i opslaget. Fed taleboble til små-annoncer.

Læs mere

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit.

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit. Billedopbygning 1 Teknikken er ikke alt, men et godt redskab. Nu hvor du kender egenskaberne af dit udstyr (læs begynder og udstyr delen), kan jeg lære dig, hvordan du kan bruge dette til at give dit billede

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Side. Side. Side. Side. Side GÆT. FIND disse billeder på side 4 17 og skriv. Quizzer Side

Side. Side. Side. Side. Side GÆT. FIND disse billeder på side 4 17 og skriv. Quizzer Side Lær ommode Mode handler om, hvad man har på, og hvordan man har det på. Tøjdesignere går mange år i skole. På de næste sider kan du lære noget om farver, kollektioner og mønstre. GÆT om oplysningerne i

Læs mere

ÅRSPLAN BILLEDKUNST. Vi vil lægger os op af Fælles Mål der omfatter tre kompetenceområder:

ÅRSPLAN BILLEDKUNST. Vi vil lægger os op af Fælles Mål der omfatter tre kompetenceområder: ÅRSPLAN BILLEDKUNST Vi vil lægger os op af Fælles Mål der omfatter tre kompetenceområder: Da vi på Thy Privatskole har billedkunst som en temauge, skal nedenstående læses med en forståelse for at målene

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014 Ikoner Det er blevet meget populært at male sine egne ikoner. Ikonen repræsenterer et spændende univers og rummer mulighed for at inddrage mange forskellige materialer og teknikker. Ikonen er dog ikke

Læs mere

ART BOOK 2016 Abstrakte malerier af kunstner Michael Lønfeldt

ART BOOK 2016 Abstrakte malerier af kunstner Michael Lønfeldt ART BOOK 2016 Abstrakte malerier af kunstner Michael Lønfeldt Malerier af kunstner Michael Lønfeldt Her i kataloget viser jeg fotos med et udvalg af de seneste malerier jeg har lavet. Med lidt tekst om

Læs mere

SkulpturSNAK. Sculpture by the Sea Aarhus - Danmark 2. juni - 3. juli 2011 Mellem Tangkrogen og Ballehage

SkulpturSNAK. Sculpture by the Sea Aarhus - Danmark 2. juni - 3. juli 2011 Mellem Tangkrogen og Ballehage Floating Memories II af John Ramsay Sculpture by the Sea 2009 Aarhus - Denmark Foto: Peter Jensen, AAKJAER Landinspektører Sculpture by the Sea Aarhus - Danmark 2. juni - 3. juli 2011 Mellem Tangkrogen

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Tom Kristensen Fribytterdrømme

Tom Kristensen Fribytterdrømme Tom Kristensen Fribytterdrømme I Tom Kristensens digtsamling har vi valgt Min pibe og Parken. Her har vi også valgt et maleri af Ernst Ludwig Kirchner, som hedder Erich Heckel and Otto Mueller playing

Læs mere

Kapitel 2: Rum 1. 1 Billedrammen, dens udfyldning og rumvirkningen

Kapitel 2: Rum 1. 1 Billedrammen, dens udfyldning og rumvirkningen Kapitel 2: Rum 1 2 Rum 1 Billedrammen, dens udfyldning og rumvirkningen Dybdeoplevelsen på billedfladen forudsætter en afgrænsning, oftest en ramme se afsnittet om generelle principper. Det er også naturligt

Læs mere

Kom/IT Grafisk design 13/12/2006

Kom/IT Grafisk design 13/12/2006 Farver og former Farver betyder en stor del i dit værk, om det er et grafisk værk, eller et kunstbillede, det vigtig ved at bruge farver er at det giver værket liv, det beskriver sin stemningen og giver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2017 maj-juni Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Billedkunst C Eva

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN Man kan nøjes med at gennemføre første del af projektet, som er den spiralkonstruktion, der er omtalt i kapitel 10. Eller man kan udvide med anden del, der giver en mere elegant, men også mere kompliceret

Læs mere

Fig. 1 En bue på en cirkel I Geogebra er der adskillige værktøjer til at konstruere cirkler og buer:

Fig. 1 En bue på en cirkel I Geogebra er der adskillige værktøjer til at konstruere cirkler og buer: Euclidean Eggs Freyja Hreinsdóttir, University of Iceland 1 Introduction Ved hjælp af et computerprogram som GeoGebra er det nemt at lave geometriske konstruktioner. Specielt er der gode værktøjer til

Læs mere

Hollandsk landskab med flod Tina Brandt Jespersen, Efterår 2000

Hollandsk landskab med flod Tina Brandt Jespersen, Efterår 2000 Hollandsk landskab med flod Tina Brandt Jespersen, Efterår 2000 "Hollandsk landskab med flod" 1 er malet af hollænderen Philips Koninck (1619-1688) i 1654. Det hænger pr. på Statens Museum for Kunst og

Læs mere

Til Københavns Billedkunstudvalg Læsø, 22/6/2015

Til Københavns Billedkunstudvalg Læsø, 22/6/2015 Til Københavns Billedkunstudvalg Læsø, 22/6/2015 Baggrund og idé Sommeren 2015 viser den tyske kunstner, Till Verclas, et udendørs installationsværk, Den Anden Havn, i Bouet på Læsø. Værket består af syv

Læs mere

LEONARD RICKHARD Mellem Krig og Fred

LEONARD RICKHARD Mellem Krig og Fred ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisning Udstillingen tager dig med på en rejse ind i et univers med bl.a. stille skovpartier, røde barakker, mo-delbyggere og samlinger af udstoppede fugle.

Læs mere