Projektledelse Projekter Projekter og Projektarbejdsformen Projektets grundelementer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektledelse Projekter Projekter og Projektarbejdsformen Projektets grundelementer"

Transkript

1 Projekt og Projektarbejdsformen Projektets grundelement opgaven, intessent, omgivels, ressourc, ledelse Projektorganisationen ansvarlig chef, beslutningsgruppe, projektgruppe Projektled ledelsesopgav, valg af Projektmedarbejde arbejdsfelt, kvalifikation Intessent identifikation, analyse Projekt Den projektorientede arbejdsform: Supplement til basisorganisationen Får ovdraget ansvar og beføjels til at løse en bestemt opgave Projektgruppen opløses når opgaven færdig 1 2 Projekt karaktistika Opgav d især velegnede til projektarbejde: Komplicede: vanskelige uovskuelige/samspil mennesk + teknik Har udviklingskarakt: nye løsning, prøve nye veje Kræv tværfaglig indsats Kræv tværorganisatorisk indsats ell intesse: fle afdeling/special Betydeligt omfang: arbejdsindsats, udgift Store konsekvens 3 Projektarbejdet, en særlig arbejdsform og spillegl Projektarbejdsformen = Projektorganisation med formel ansvar og autoritetsplacing + Projektstyringssystem - sikre kvalitet, fremdrift og ressourc + Projektkultur - medarbejdnes indstilling til opgaven og hinanden - medarbejdnes indstilling til virksomheden og projektarbejdsformen - medarbejdnes evne til at arbejde und projektets betingels: - ovlappende autoritet, usikkhed, tidspres, afhængighed 4 Projektets grundelement (5x5modellen) 5 Intesse Intessent s Behov og formål: hvorfor skal projektet gennemføres? Hvordan indgår det i virksomhedens strategi, hvilken virkning og nytte? Idegrundlag: en attraktiv mulighed, en vision om løsningen, særlige egenskab ved løsningen (projektets produkt) Projektets produkt: kravene til produktet (løsningen), udviklingen evt. konstruktion og drift (anvendelse) Ramme: tidstmin, ressourcamme, budget Dokumentation af produktet og af projektet: plan og forløb 6 -s 1

2 Intessent Intesse -s s Intesse -s Anvendelse og ejskab: accept og brug af projektets produkt Vilje og drivkraft: støtte projektet med engagement, bane vejen, priorite projektet eydels: leve viden, kunnen og arbejdsindsats Formel godkendelse: beslutning om projektets gennemførelse og dets produkt, formelle godkendels Social accept: forholde sig til projektets og produktets afledte virkning på lokalt plan ell i vide pspektiv Markedsmæssige mulighed og begrænsning: eftspørgsel, konkurrence, konjukturforhold, politiske vilkår Teknologiske mulighed og begrænsning Omgivende system: dels som produktet skal funge sammen med, dels nødvendige hjælpesystem Fysisk miljø: plads, lokal, tempaturforskelle m.v. Regelsæt: norm, standard m.v. for projektarbejdet og for produktet 7 8 Viden og kunnen Pson Matiel, udstyr Matial Penge Intesse 9 -s - 1 Formuling af projektet (kontraktudformning) og aftale om mål og ramm Tilrettelægning af fremgangsmåde og plan: Intesse strukturing og afgrænsning valg af angrebsmåde hund beslutningsproces planlægning af projektforløb (fas) hovedaktivitet og milepæle i hv fase Opbygning af en kompetent projektorganisation med veldefinet ansvars- og autoritetsfordeling: etabling af kompetent projektledelse tilrettelæggelse af intessents inddragelse skabe engagement, samarbejde, kommunikation, hensigtsmæssig projektkultur og deltagadfærd sikre sammenhæng, kvalitet og effektivitet 10 -s - 2 Grundmodel af projektorganisation Udpegning og håndting af projektets opmærksomhedsområd: som fordr særlig omhu, indsats ell ovvågning som afgørende for kvalitet og succes som usikre ell risikable som rumm mulighed som evt bør udnyttes Styring af kursen, ved opbygning af hensigtsmæssige styringssystem: kvaliteten fremdriften Intesse -s indsatsen engagementet økonomien

3 Projektansvarlig chef Den projektansvarlige chef skal bane vejen for projektet. Han varetag følgende opgav: Projektorganisation - omgivelsne Beslutning om projektets igangsætning, afslutning og mål: ramm og prioritet Økonomiske bevilling: rammebudget og tillægsbevilling Politiske og principielle beslutning udov projektledelsens beføjels Sikring af projektets prioritet hos virksomhedsledelsen og samordning med andre chef Information til samt høring hos basisorganisationens samarbejdsorgan Projektorganisation Beslutningsgruppen Beslutningsgruppen har til opgave: At sikre en ovordnet styring af projektet både fagligt, tidsmæssigt og økonomisk, hund at fastholde projektets prioritet At sikre tilstrækkelig loyalitet omkring projektet At være forum for løsning af intessekonflikt omkring projektet At sikre projektet ressourc og penge Pause Projektgruppens organisation

4 Projektgruppeorganisationen - krav Tænk på organisationsformens styrk og svaghed med hensyn til: Målforståelse Helhed Innovationsgrad Koordination Kvalitet Sammenhænge Tminsovholdelse Initiativ Forpligtelse Adize s Administrator Rolle Projektledens 4 ledelsesopgav Adize s Producent rolle 19 Adize s Integratorrolle 20 Projektleden valg af Projektleden skal være drivkraft i arbejdet, dfor skal d lægges vægt på: Viden om projektets helhed og om brugsvdenen for projektets produkt Forståelse for de fagdisciplin, som skal samvirke i projektet og indblik i des metod og kvalitetssikring Åbenhed og kreativitet med hensyn til løsning Udadvendthed og kontaktflad til chef/intessent, samt forståelse for opgaven Evne til at formidle et samarbejde i projektgruppen, på tværs af faglige skel og funktionsområd Blake og Moutons def. fra 1985 Hvad ledelse? Ledelse vil sige at opnå resultat målt if. Organisationens mål gennem og ved hjælp af medarbejdne Ledegenskab Ledopgav Agne Lundquist Passende intelligens Sund dømmekraft og tænkning Tillid til og tro på sig selv og andre Ansvarsfølelse Social intesse for andre mennesk Kunne motive Faglig kunnen Kommunikationsevne Tål stress Instrumentelle Emotionelle Varetagelsen af den faglige side af arbejdet hund planlægning og kontrol Vedrør forholdet til og mellem medarbejdne samt des forhold til arbejdsopgavne

5 Repræsentative Ledopgav Består i at repræsente firmaet, afdelingen ell arbejdsgruppen udadtil. 25 Projektmedarbejde Projektmedarbejden kan have fle arbejdsfelt: Arbejde med selve projektopgaven skabe løsning/produkt og implemente Deltage i koordining og styring af arbejdet Samvirke indad med de øvrige i projektgruppen koordine fagligt/løsningsmæssigt med andre Samvirke udadtil tilføre projektet information, viden og bidrag fra egen basisorganisation påvirke egen basisorganisation til forståelse og accept af projektets løsning aftale med egen chef om arbejdsydels og ansvarsforhold ovfor projektet 26 Projektmedarbejde - kvalifikation Har viden om brugforhold driftsbehov/-krav, driftsøkonomi, mv. Har viden om nye løsning Har viden om konstruktion og gennemførelse af nye system Har viden om projektstyring og arbejdsmetodik Har samarbejdskunnen såvel indadtil som udadtil ovfor intessent skal være gode til at kommunike og holde kontakt til kolleg skal være åbne og objektive ov for nye ide Projektgruppens samlede kvalifikation Vigtige kvalifikation for en projektgruppe som helhed: Inspiratoren s nye ide og mulighed Spejden søg og tilfør nye oplysning Fortalen gør projektet synligt Entreprenøren skab aktivitet Koordinatoren hold opgaven på sporet og sikr helhed Miljøskaben oprethold en sund arbejdskultur Producenten produc resultat Projektorganisation - principp Inddragelse af intessent Det faglige aspekt: fordi vi men, at intessenten kan bidrage fagligt til løsning af projektets forskellige opgav Det pragmatiske aspekt: fordi vi men, at intessenten kan medvirke til at sikre projektets gennemførelse og indførelse af dets resultat Det politiske aspekt: fordi intessenten selv ønsk det Det etiske aspekt: fordi vi men, at det rigtigt Det formelle aspekt: fordi intessenten har krav på at blive hørt, på at kontrolle ell på at godkende

6 Intessentanalyse Intessentanalysen omfatt tre ting: Identifikation af intessentne Positionsanalyse. Analyse af intessentnes forhold til projektet og hinanden Analyse af intessekonflikt og -sammenfald 31 6

KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE

KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE Grundmodeller til at skabe helhed i projektstyringen Prodevo s projektkoncept har fem hjørnestene - modeller, som hver for sig belyser et centralt perspektiv for projektledelse,

Læs mere

Fokus: Få styr på ressourcerne Projektledelse (management)

Fokus: Få styr på ressourcerne Projektledelse (management) Projektledelse SLP foråret 2011 MedIS og Medicin Lars Peter Jensen, lpj@es.aau.dk Læringsmål På kort sigt at blive i stand til at afprøve en række redskaber til projektstyring og projektledelse På længere

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

- et værktøj til analyse af projekters særlige udfordringer. Først en indledende forklaring og til slut selve værktøjet.

- et værktøj til analyse af projekters særlige udfordringer. Først en indledende forklaring og til slut selve værktøjet. Et projekts portræt af Hans Mikkelsen og Jens O. Riis - et værktøj til analyse af projekters særlige udfordringer. Først en indledende forklaring og til slut selve værktøjet. Indledning Projektlederen

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Figur 2.1 Typologi for projekter: Projekters primære fokus. Kilde: Egen figur.

Figur 2.1 Typologi for projekter: Projekters primære fokus. Kilde: Egen figur. Formål Resultat Eksempel Udredning At udrede, hvad et emne handler om Viden om et emnes udbredelse og virkninger Omfanget af fedme blandt unge Analyse At analysere, hvorfor emnet fremtræder, som det gør

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Læringsmiljø og projekter i Skatteministeriets Departement - et resumé

Læringsmiljø og projekter i Skatteministeriets Departement - et resumé Læringsmiljø og projekter i Skatteministeriets Departement - et resumé Maj 2005 Introduktion Skatteministeriets Departement har de seneste år gennemført en større omstillingsproces, hvor organisationsstrukturen,

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

K a p i t e l 5 Disponeringstænkning 1. integreret samarbejde, Concurrent engineering 2. Fremadrettet review 3. løsningsreview 4.

K a p i t e l 5 Disponeringstænkning 1. integreret samarbejde, Concurrent engineering 2. Fremadrettet review 3. løsningsreview 4. konsekvenser i efterfølgende led helt til anvendelsen og til sidst bortskaffelse, se figur 5.04 og 5.05. Disponeringstænkning består i at udvide sættet af krav og kriterier ved at tage hensyn til alle

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere