5S og Flow. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse. 5S og flow

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5S og Flow. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse. 5S og flow"

Transkript

1 LEANREJSEN - 5S og Flow Adobe full screen: Ctrl + L

2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver virksomheden ret til at: Kopiere, udskrive og anvende materialet Lave tilføjelser til materialet når det er tydeligt, at det er udført af virksomheden Fjerne andre sider end denne side Det er ikke tilladt at: Sælge materialet Fremvise materialet for tredje part mod betaling Fjerne denne side 2

3 Introduktion Mobiltelefoner er slukket under kaizeneventen Der arbejdes IKKE med mail under kaizeneventen Kommunikation, som ikke kan udsættes, kan gennemføres i pausen til frokost 3

4 Introduktion Kaizengruppen præsenteres Hver deltager præsenterer KORT sig selv, max 3 min 1. Navn 2. Stilling 3. Baggrund 4. Hvorfor jeg deltager i denne kaizenevent 5. Erfaring med leanværktøjer 4

5 Forventninger Hver deltager i kaizeneventen fortæller om sine forventninger til denne kaizeneventen i en sætning Kaizenlederen noterer på flipover Vi gennemgår forventningerne under det afsluttende møde i denne gruppe efter kaizeneventen - Har vi indfriet de opstillede forventninger? 5

6 - Plads På denne flipover skrives de spørgsmål, som kaizengruppen ikke umiddelbart kan få svar på Kaizenlederen skaffer svar under kaizeneventen og formidler svaret på en af gruppens møder Den samlede liste gennemgås på det afsluttende møde efter kaizeneventen Hvis der på dette tidspunkt stadig er ubesvarede spørgsmål, aftales en ansvarlig, samt hvordan svaret fremskaffes og formidles 6

7 Program for kaizenevent Undervisning At sikre, at deltagerne har den fornødne viden og information for at kunne gennemføre en kaizenevent Analyse af problemstillingen At få deltagerne til at se potentialet og mulighederne i værktøjet Forslag til implementering af forbedring At udarbejde forslag til implementering af værktøjet. Forslaget præsenteres for afdelingen. Gennemførelse af forandringen At udarbejde et eksempel på værktøjets implementering Opbygning af en struktur til opfølgning At sikre, at indretningen af flowet kan fastholdes og videreudvikles Afrapportering At sikre ejerskab hos ledere og medarbejdere for de ændringer, der gennemføres Evaluering At sikre læring af forløbet 7

8 5S Undervisning 8

9 Program for undervisning - 5S 5S undervisning Trin 1S - 5S Taløvelse viser effekten af at udføre 5S 5S er en øvelse i kaizenevent 5S er en øvelse i synlig ledelse 5S er en øvelse i Standard 9

10 Definition for 5S -Lav standarder og synliggør brugen af dem -Udarbejd arbejdsrutiner og tjeklister 4S Standard 5S 1S Sorter og smid ud -Ryd op og hold arbejdspladsen pæn -Fjern alt det, som ikke skal bruges for at arbejde -Sørg for, at der er mulighed for at rengøre og vedligeholde arbejdspladsen 3S Skrub og skur Selvdisciplin 2S Skab orden og system -Organisér arbejdspladsen,så redskaber er der, hvor de skal bruges -Undgå,at medarbejderne skal flytte sig efter information Selvdisciplin -Kontinuerlig problemløsning og opfølgning - Overvåg processer, vedligehold standarder, lav løbende forbedringer 10

11 Fordele ved 5S En iøjnefaldende arbejdsplads er let at styre Giver et bedre arbejdsmiljø Involverer alle Skaber tillid hos kunderne Giver grundlag for yderligere forbedring Forbedrer sikkerheden 11

12 Målbare fordele ved 5S Sikkerhed Reducerer omfanget af ulykker og fravær i forbindelse hermed Kvalitet Eliminerer muligheden for at bruge tidligere kasserede dele eller de forkerte værktøjer Produktivitet Eliminerer tabt tid, der går med at lede efter værktøj Reducerer tilfælde, hvor udstyret er ude af drift - ved regelmæssig rengøring og inspektion Holdningsændring Et organiseret arbejdsmiljø har en positiv indvirkning på medarbejdernes holdning 12

13 1S - Sortér Fjern alt det, som ikke skal bruges for at arbejde Oprydning Behold kun det nødvendige Fjern det unødvendige Ting, der er tvivl om, markeres Spørgsmål Hvad skal det bruges til? Hvorfor har jeg det? Hvor ofte bruger jeg det? Er der andre, der har den samme ting? Smid ud! Flyt til relevant sted! Afmærk plads! 13

14 1S - Sortér Hvad skal gennemgås: PRODUKTIONSOMRÅDER KONTOROMRÅDER Skabe Komponenter Dokumentation Måleredskaber Maskiner Pakkematerialer Dele Udskrifter Hylder Beholdninger Borde Redskaber Håndklæder Affald Slet døde filer og programmer Bøger Formularer Skabe Kataloger Korrespondance Udstyr IT, pc og mail Magasiner Papir Dele Journaler Prøver Hylder Beholdninger 14

15 2S - Skab orden og system Organisér din arbejdsplads for at lette arbejdet Vælg hensigtsmæssig opbevaringsmetode Markér arealer, opbevaringssteder etc. Lav skilte eller lign., som klart forklarer tingenes placering Ting sættes på plads Hver ting får sin plads Redskaber placeres optimalt i forhold til, hvor de skal bruges 15

16 2S - Skab orden og system Organiser filer i et hierarki af logiske mapper 16

17 3S - Skrub og skur Rengør og vedligehold udstyr og arbejdsplads Definér: Hvem, der skal gøre rent Hvad, der skal gøres rent Hvor, det skal gøres Hvordan, det skal gøres hvor ofte, der skal gøres rent Fjern regelmæssigt inaktive filer 17

18 3S - Skrub og skur 18

19 4S - Standard Lav arbejdsrutiner, tjeklister og visuelle kontroller Systematiser og etabler standarder og formater Lav standarder og synliggør brugen af dem Standardisér og skab sammenhæng. Brug f.eks. billeder. Foretag ændringer og forbedringer, så det er nemt at rengøre Gør standarderne synlige, så afvigelser straks opdages Anvend tjeklister for at opretholde kvalitetsniveauet 19

20 4S - Standard - eksempel Arkiv Back log Igangværende opgaver Max. 5 Afsluttet Indeværende uge MAX 5 20

21 5S - Selvdisciplin Kontinuerlig problemløsning og opfølgning: Overvåg processerne Vedligehold standarder Auditér 5S-systemet For at sikre at: tjeklister bliver en naturlig rutine fastlagte standarder følges der løbende sker forbedringer alle accepterer 5S som et personligt mål 21

22 5S - Selvdisciplin 22

23 5S - Selvdisciplin 23

24 5S taløvelse Dan mindst tre grupper. Udlevering: Der udleveres et ark med tal før hver runde af øvelsen Arket placeres med bagsiden opad Instruktionen til øvelsen gennemgås Når alle har forstået instruktionen, kan øvelsen igangsættes Når instruktøren igangsætter øvelsen, vendes arket 24

25 Tal Hvilke to tal mangler?

26 5S processen - Talspil - før S1 Før "Sortér og smid ud" 1. Det ark, som du får udleveret, repræsenterer vores arbejdsplads 2. Opgaven viser arbejdspladsen, inden vi har udført 5S 3. Vores job er i løbet af 20 sekunder at overstrege numrene 1-49 i korrekt rækkefølge Eksempel: Holdets resultat vil være repræsenteret ved den laveste individuelle score Det udleverede ark placeres med bagsiden opad Når opgaven starter, løses opgaven Opgaven afsluttes efter 20 sekunder 26

27 5S processen - Talspil - efter S1 Efter "Sortér og smid ud" 1. Det ark, som du får udleveret, repræsenterer vores arbejdsplads 2. Opgaven viser arbejdspladsen, når vi har udført 1S - Sortér Vi har fjernet alle tal fra 50-90, som vi ikke skal bruge 3. Vores job er i løbet af 20 sekunder at overstrege numrene 1-49 i korrekt rækkefølge Eksempel: Holdets resultat vil være repræsenteret ved den laveste individuelle score Det udleverede ark placeres med bagsiden opad Når opgaven starter, løses opgaven Opgaven afsluttes efter 20 sekunder 27

28 5S processen - Talspil - efter S2 Efter "Skab orden og system" 1. Det ark, som du får udleveret, repræsenterer vores arbejdsplads, efter 2S - Skab orden og system 2. Vi har organiseret tingene i 9 felter, således at vi har nummer 1 i øverste, venstre hjørne 3. Numrene er i rækkefølge i felterne fra venstre mod højre fra top til bund og forsætter forfra igen 4. Vores job er i løbet af 20 sekunder at overstrege numrene 1-49 i korrekt rækkefølge, eksempel: Holdets resultat vil være repræsenteret ved den laveste individuelle score Det udleverede ark placeres med bagsiden opad Når opgaven starter, løses opgaven og afsluttes efter 20 sekunder 28

29 5S processen - Talspil - efter S4 Efter S4 - "Standardisér" (og S3 - "Skrub og skur") 1. Det ark, som du får udleveret, repræsenterer vores arbejdsplads, når vi har udført 4S - Standardisér 2. Eftersom vi har tallene 1-49 i rækkefølge, er det logisk at reorganisere dem på en så standardiseret måde som muligt, hvilket gør afslutningen af denne opgave lettest mulig 3. Dette skulle sikre, at alle er i stand til at fuldende opgaven (og derved fremkomme med et holdresultat på 49) 4. Overstreg numrene 1-49 i rækkefølge i løbet af 20 sekunder 5. Holdets resultat vil være repræsenteret ved den laveste individuelle score Det udleverede ark placeres med bagsiden opad Når opgaven starter, løses opgaven og afsluttes efter 20 sekunder 29

30 5S processen - Talspil - efter S4 Synlig ledelse 1. For at vise respekt for standarder er det nødvendigt at gøre ledelsen af dette område synlig. 2. Ved at gå tilbage til det oprindelige arbejdsområde er der to tal, der mangler i denne opgave. Vi kan ikke fuldende opgaven uden disse numre, så vi bliver nødt til at finde dem først. 3. Hvor meget nemmere er det nu at finde kvalitetsproblemerne? 30

31 5S som øvelse i kaizenevent 5S-kaizenevent er ofte den første forbedring i arbejdet med at forbedre en værdistrøm De første erfaringer med deltagelse i en kaizenevent gøres her I en 5S-kaizenevent praktiseres det meget synligt, at alle er lige i en kaizenevent: direktøren gør rent forslag fra yngste elev behandles på lige fod med de øvrige idéer til indretning af arbejdspladsen 31

32 5S er en øvelse i synlig ledelse Alt udstyr og værktøj får en opmærket placering Alle varer, materialer og hjælpestoffer får en opmærket placering Der laves et foto af arbejdspladsen, når den er indrettet Dette foto placeres over arbejdspladsen, så det er tydeligt, om oprydningen på arbejdspladsen er som forventet På gulvet er det tydeligt, om tingene er placeret inden for opmærkningen Står der noget uden for en opmærkning, hører det ikke til i området og skal fjernes! 32

33 5S er en øvelse i standard Med 5S etableres der en standard for orden og renlighed Det kontrolleres at denne standard overholdes Dagens første arbejdsopgave er at kontrollere, at standarden for 5S er overholdt Arbejdspladser kontrolleres i forhold til billederne Tings placering kontrolleres i forhold til opmærkningerne Resultatet registreres på tavlen for området som OK eller Afvigelse Det auditeres, at standarden overholdes Periodevis gennemføres en audit af området efter en auditliste Hvis der er afvigelser fra standarden ved auditten, registreres afvigelserne på et skema for afvigelser Afvigelser analyseres, og der laves statistik for dem 33

34 Opsamling 1. Hvordan ser din arbejdsplads ud? 2. Reflektér i 5 min. og beskriv, hvordan du bruger 5S i din dagligdag? 1S - Sorter og smid ud 2S - Skab orden og system 3S - Skrub og skur 4S - Standard 5S - Selvdisciplin 3. Hvad kan du gøre anderledes? 34

35 Flow Undervisning 35

36 Program for undervisning - Flow Flow-undervisning Grundprincipper i lean Grundlag for fremtidig værdistrøm, FSM Kortlægning af ruter (varer og personer) Reaktion på forandringer Standard Flow Opfølgning på 5S og kvalitet 36

37 Leanrejsen - Læringstrin fase 2 Konvertering i fem læringstrin 1. Ledelsen forstår den værdi, kunderne køber, og værdistrømmene, som leverer disse ydelser 2. Ledelsen kan se potentialet for forbedringer 3. Processer flyttes sammen, og kun det nødvendige er til stede - Forberedelse for flow - 5S anvendes til at lære at overholde en standard 4. Implementér trækstyring og løbende opfølgning - Implementér, visualisér og anvend løbende opfølgning - Reagér på afvigelser - Ledere og medarbejdere lærer at gøre problemer synlige - Ledere og medarbejdere lærer at reagere hurtigt på afvigelser 5. Balancér medarbejdernes belastning og indfør standardarbejde - Virksomheden ejer processerne (lederen og medarbejderne er på samme side af problemet) - Lederen sikrer sig, at standarderne kan følges 37

38 5S standard og flow Leankonvertering trin 3 - Formål 3. Processer flyttes sammen, og kun det nødvendige er til stede - Forberedelse for flow - 5S anvendes til at lære at overholde en standard Der etableres flow og udføres 5S Flow ændrer på arbejdsopgavernes placering - forberedelse til balancering 5S skaber orden og struktur på arbejdspladserne 5S er den første standard Der etableres en daglig opfølgning Hvis 5S ikke kan fastholdes, stopper leanrejsen her! 38

39 5S standard og flow Leankonvertering trin 3 - Implementering Processerne rykkes sammen Arbejdspladserne ændres fra personlige til procesarbejdspladser Ustabile processer identificeres og beskyttes med lager eller kø - en synlig, uønsket forlængelse af gennemløbstiden Etablér en standard for 5S Etablér opfølgning på standarden for 5S 39

40 Etablér kontinuerligt flow Flow i hele strømmen omfattet af denne kaizenevent 40

41 Hvad er værdi? Alle virksomheders aktiviteter kan inddeles i tre kategorier: 5% værdiskabende 35% ikke værdiskabende, men nødvendige 60% ikke værdiskabende (spild) Kunde Spild er alt det, vi gør, som kunden ikke vil betale for - som ikke skaber værdi for kunden 41

42 Ved ændring af flow: Fjern ikke-værdiskabende aktiviteter Værdiskabende over for ikke-værdiskabende aktiviteter Værdiskabende Ikke værdiskabende 42

43 Spild 1. Overproduktion 2. Ventetid 3. Transport 5. Lager 4. Overbearbejdning (overdrevne processer) 6. Unødvendig bevægelse 8. Uudnyttede evner 7. Kvalitetsbrist 43

44 Varernes transportvej Lav en kortlægning af varernes transportvej for en passende mængde færdigvarer Kortlægningen omfatter både den vare, der produceres, og de råvarer og komponenter, der indgår Normér transporten til meter i alt for 1 stk. eller 1 serie af færdigvaren Tegn alle transportvejene på et kort over området Spaghettidiagram Start med at lave en tegning over området, som kopieres Fordel opgaven på deltagerne i kaizeneventen Bemærk, hvis der er specielle forhold for visse varer; de er meget tunge, de fylder meget, de skal opbevares kontrolleret (på køl) mv. 44

45 Spaghetti-diagram - varer Procesrum 1 Procesrum 2 Procesrum 3 Rampe Port Lager Proces B Lager Værktøj Port Proces C Proces A Lager 45

46 Medarbejdernes vandring Lav en kortlægning af hvor lang medarbejderne går for samme mængde færdigvarer som ved kortlægningen for varerne Kortlægningen omfatter både produktion, det at hente og bringe varer, værktøj og dokumentation Normer vandringen til meter i alt for 1 stk. eller 1 serie af færdigvaren Tegn alle de ruter der gås på et kort over området - Spaghetti Diagram Fordel opgaven på deltagerne i kaizeneventen Bemærk hvis der er specielle forhold for opgaver, som f.eks. at hente varer på køl eller aflæsning af instrumenter 46

47 Arealforbrug Opmål det samlede areal, der medgår til denne produktion Arealet omfatter hele det område, hvor der produceres og er lagre De områder, som de to foregående Spaghetti-diagrammer dækker, er også omfattet Hvis områder deles med andre værdistrømme, medtages de forholdsvis 47

48 Ventetid Mål ventetid i forbindelse med processerne Notér, hvordan den opstår Notér idéer til, hvordan den kan fjernes Beregn den samlede ventetid for dagen eller opgaverne 48

49 5S Indled arbejdet med at gennemføre 5S Alt, hvad der ikke skal bruges, SKAL fjernes Personlige ejendele fjernes Etablér et sted uden for arbejdspladsen til personlige ting Lav en markedsplads for ting, der er i overskud Alt, hvad der skal bruges, skal være på en opmærket plads 4S Standard 5S Selvdisciplin 3S Skrub og skur 1S Sortér og smid ud 2S Skab orden og system 49

50 Indret arbejdspladsen ergonomisk Hvis sekvensen er kort arbejdes stående (mindre end tre-fem min.) Arbejdspladsen indrettes, så der kan arbejdes med albuerne ind til kroppen Bredden på arbejdspladsen er max. 60 cm. Opdel arbejdspladsen i flere mindre arbejdspladser Indret arbejdspladsen, så den er egnet til personer med forskellig højde Belysning og lysindfald skal være optimalt for operatøren Placér værktøj og emner i den rækkefølge, de bruges Lav opmærkning af udstyr, værktøj og emner 50

51 Personlige ejendele Ved 5S fjernes alle personlige ejendele fra arbejdspladsen Arbejdspladserne er fremover IKKE personlige Det personlige tilhørsforhold til arbejdspladsen skal etableres på anden måde Indret et område til pauser, møder, information eller andre aktiviteter, hvor personlige områder kan etableres 51

52 Deltagernes opgave under eventen Som deltager i en kaizenevent forventes du at informere og inddrage de, der arbejder i området, men som ikke deltager give regelmæssig information om, hvad I laver under kaizeneventen sikre dig accept for ændringer undervejs 52

53 Oplevelsen af forandring Forandringen annonceres Fornægtelse Motivation Chok Senere udgang af processen giver mere personlig styrke Bidrager aktivt Frygt Modstand Vrede Skyld Søger løsninger Accept Undersøger Personlig krise Tid 53

54 Den positive bevægelse til indflydelse på eget arbejde Aktiv Aktiv modsættende adfærd Aktiv engageret adfærd Gør modstand Er engageret Passiv modsættende adfærd Passiv engageret adfærd Passiv 54

55 Vi er forskellige Når det stormer, bygger nogle læskure andre bygger vindmøller 55

56 Løbende opfølgning og styring Leankonvertering trin 4 - Formål 4. Skab gennemskuelighed for alle ved at indføre trækstyring og løbende opfølgning - Implementér, visualisér og anvend løbende opfølgning - Reagér på afvigelser - Ledere og medarbejdere lærer at gøre problemer synlige - Ledere og medarbejdere lærer at reagere hurtigt på afvigelser Implementerér løbende opfølgning - overholdelse af arbejdsstandarder og planer - problemer gøres synlige - daglig opfølgning på rettidig levering Styringsværktøjer: Kanban Samme mængde og arbejdstid Opgavepakker Uens mængder samles til samme arbejdstid Tidsvinduer Uens opgaver gives den samme gennemløbstid 56

57 Standardarbejde Leankonvertering trin 5 - Formål 5. Balancér medarbejdernes belastning og indfør standardarbejde - Virksomheden ejer processerne (lederen og medarbejderne er på samme side af problemet) - Lederen sikrer sig, at standarderne kan følges Fordeling af opgaverne og standardisering - værktøjer tilpasset arbejdsopgaven BAS Balancering og standardarbejde vedvarende opgave SMED Hurtig omstilling regelmæssig opgave TPM Vedligeholdelse af maskiner gentaget opgave SAS Standardarbejde i adm. og service +trækstyring 57

58 Lav standard, så det gøres ens Arbejdet skal udføres på samme måde hver gang Find den bedste metode og gør den til standard Standarden skal være den eneste naturlige måde at udføre arbejdet på 58

59 Lav standard, så fejlkilder kan spores Standardiseret arbejde sikrer, at variation i metoder, processer, materialer og for udstyr og værktøj kan identificeres 59

60 Lav standard, indret arbejdspladsen Standarden etableres ved at indrette arbejdspladsen En stor arbejdsplads nedbrydes i flere mindre Hver arbejdsplads har få trin - højst 7 Trinene har en indre logik, som sikrer, at standarden følges Placer varerne i en naturlig rækkefølge - som de bruges Placer værktøj i en naturlig rækkefølge - som det bruges Alt, der skal bruges, er en del af arbejdspladsen 60

61 Visualisering støtter en standard Billeder og figurer siger mere end mange ord Undgå lange instruktioner Gør instruktioner visuelle: Lav en opmærkning for alt, der skal bruges Opmærkningen skal passe med den måde, tingene bruges på Lav en figur for tingene, hvor de skal placeres Lav figurer eller billeder af væsentlige procestrin Lav billeder af gode og dårlige emner og varer 61

62 Øvelse med Lego Dan mindst tre grupper. Udlevering: Der udleveres en instruktion, som skal placeres med bagsiden opad Der udleveres materiale, som ikke må anvendes, før øvelsen begynder Øvelse: Der tages tid på, hvor hurtigt øvelsen gennemføres Kun grupper med rigtige løsninger deltager i vurderingen Underviser igangsætter øvelsen, når alle er klar 62

63 Lego-øvelse - samling af figur 1. Der dannes flere grupper 2. Hver gruppe får otte Legoklodser i forskellige farver 3. Klodserne afleveres i en blok, der er 2 x 6 x 4 4. Hver gruppe får en instruktion til samling af en figur 5. Instruktionen afleveres med bagsiden opad 6. Instruktionen må først vendes, når øvelsen starter 7. Inden øvelsen starter, skal gruppen beslutte, hvem der gør hvad 8. Tiden for samling af figuren måles 9. Det kontrolleres, at figuren er samlet korrekt 10. Resultatet diskuteres efter øvelsen Hvad har vi lært hvad vil vi gøre anderledes næste gang? 11. Øvelsen gentages med de samme grupper 63

64 Processer i flowet De enkelte processer indrettes, så de kan producere alle varianter Omstillingstiden mellem varianter skal være kort Det er målet, at der kan produceres varianter i vilkårlig rækkefølge 64

65 Flow er 1 ad gangen Der er etableret flow, når varen er under konstant bevægelse eller bearbejdning. Det medfører at der ikke er lagre af varer i arbejde i flowet uden lagre, kan der kun arbejdes på en vare ad gangen i hver proces en operatør kan udføre flere processer på en vare, inden den overdrages til den næste operatør processer kan godt stå ubrugte varer er altid på vej, de flyttes eller bearbejdes hele tiden 65

66 Indretning af arbejdspladser Varerne er placeret ved hver arbejdsplads Varer fyldes op fra bagsiden af arbejdspladsen Hele lageret af specielle varer er placeret ved arbejdspladsen Alle processer i flowet skal være stabile Usikre processer placeres uden for flowet som en "gardinproces" Et monument er et udstyr, der ikke kan flyttes til cellen: Procesudstyr, der fylder meget Procesudstyr med lange cyklustider (malelinje) Procesudstyr med batch-produktion (afgratning ved tromling) Dyrt procesudstyr, som deles mellem mange flow Processer med strenge krav til miljø 66

67 Gardinprocesser Processer uden for flow En gardinproces er en proces, som udføres uden for synsvidde Forløb i flowet: Emnet afleveres til afhentning til gardinprocessen Der fortsættes med et emne fra gardinprocessen Udførelse af gardinprocessen: De afleverede emner bringes til gardinprocessen Gardinprocessen udføres på emnerne De færdige emner bringes til lageret i flowet fra gardinprocessen En proces i flowet, som er placeret uden for flowet, etableres som en gardinproces Det gælder for eksempel for processer for et monument 67

68 Standardarbejde Arbejdet udføres med flere medarbejdere på samme opgave Medarbejderne overleverer opgaven så ofte som muligt Medarbejdernes arbejde er koblet sammen Overlevering i et flow viser, om vi følger planen - TAKT Medarbejdernes arbejdscyklus skal have samme tid En medarbejder igangsætter opgaven til TAKT og fører tavlen Medarbejderen med den mindste belastning - CT (CyklusTid) Følger han planen? - Det er svært at afgøre Hvis der er to til at udføre service på bilen, kan de se, om de følger planen, når bilen skal hæves og sænkes på liften 68

69 3 - Etablér kontinuerligt flow Serieproduktion og skub Procestid i alt: 10 min Procestid i alt: 10 min Procestid i alt: 10 min Gennemløbstid: mere end 30 minutter for den samlede ordre Flow - producér 1, flyt 1 3 min 12 min 69

70 Flow-øvelse - Både Vis præsentationen til øvelsen Både Tegn et skema til resultaterne for tre runder Mål tiderne i hver runde Afslut med at beregne resultaterne Diskutér resultaterne X

71 Bådebygger A/S Virksomheden fremstiller både i miljøvenlige materialer Fremstillingen udføres i værksteder til hver sin proces Rækkefølgen ser i dag tilfældig ud på grund af værftets vækst Fremstillingen udføres i 7 trin (venstre om) Kunden udfører kvalitetskontrol som trin 8 Hvert trin bemandes med 1 deltager Den interne transport udføres af en truckfører I alt deltager 9 personer i spillet De spilles i 3 runder 71

72 Forberedelse Inden øvelsen fremstillet deltagerne en båd på hvert trin Operatøren producerer sin egen reference Operatørerne beholder en båd for deres trin De følgende både sendes videre til den næste operatør Den producerede båd tælles ikke med 72

73 Bådebygger A/S Der tages tid fra spillet startes Når den første leverance modtages: Aflæses tiden Uret startes forfra Operation 1 tager et styk farvet papir til den næste båd Herefter spilles der i 5 minutter mere En farvet båd er en hasteordre En hasteordre tages altid først Tiden aflæses når kunden modtager den farvede båd 73

74 Bådebygger A/S Enhed Runde 1 Runde 2 Runde 3 Arbejdstid Antal medarbejdere Gennemløbstid - 1. Gennemløbstid - haster Antal leveret (5 min) Afvist af kunden Godkendt Vare i arbejde Produktivitet (i alt) Produktivitet (5 min) Minut Antal Sekunder Sekunder Styk Styk Styk Styk Styk/mandtime Styk/mandtime 74

75 Bådebygger A/S - runde 1 Masseproduktion med værksteder Placeringen af bådebyggerne er i blandet rækkefølge Produktion foregår i serie på 3 stk. i en kuvert Operation 1 giver kuverterne fortløbende nummer Hvis næste operation er en nabo, afleveres den hertil En truckfører flytter kuverten til operationer længere væk Hvis leverancens nummer ikke stiger, er den defekt Hvis kunden modtager en defekt vare, klages til operation 1 Alle operationer skal arbejde iht. FIFO (først ind først ud) Der skal bygges så mange skibe som muligt 75

76 Bådebygger A/S - runde 1 - ved bord Masseproduktion med værksteder X

77 Bådebygger A/S - tæl og udfyld skemaet Enhed Runde 1 Runde 2 Runde 3 Arbejdstid Antal medarbejdere Gennemløbstid - 1. Gennemløbstid - haster Antal leveret (5 min) Afvist af kunden Godkendt Vare i arbejde Produktivitet (i alt) Produktivitet (5 min) Minut Antal Sekunder Sekunder Styk Styk Styk Styk Styk/mandtime Styk/mandtime 77

78 Bådebygger A/S - runde 2 Produktion i flow Placer processerne i rækkefølge Produktion foregår i serie på 1 stk. uden kuvert Operation 1 nummerer arket i toppen i midten (det dækkes af foldningen) Varerne sendes til næste operation Alle operationer skal arbejde iht. FIFO (først ind først ud) Hvis leverancens nummer ikke stiger, er den defekt Hvis kunden modtager en defekt vare, klages til operation 1 Der skal bygges så mange skibe som muligt 78

79 Bådebygger A/S - runde 2 - ved bord Produktion i flow X 79

80 Bådebygger A/S - tæl og udfyld skemaet Enhed Runde 1 Runde 2 Runde 3 Arbejdstid Antal medarbejdere Gennemløbstid - 1. Gennemløbstid - haster Antal leveret (5 min) Afvist af kunden Godkendt Vare i arbejde Produktivitet (i alt) Produktivitet (5 min) Minut Antal Sekunder Sekunder Styk Styk Styk Styk Styk/mandtime Styk/mandtime 80

81 Bådebygger A/S - runde 3 Enkeltstyk produktion i flow Placer processerne i rækkefølge Produktion foregår i serie på 1 styk uden kuvert Der er ikke nummer på varerne Varerne må først afleveres, når næste operation er klar Hvis kunden modtager en defekt vare, klages til operation 1 Der skal bygges så mange skibe som muligt 81

82 Bådebygger A/S - runde 3 - ved bord Enkeltstyk produktion i flow X 82

83 Bådebygger A/S - tæl og udfyld skemaet Enhed Runde 1 Runde 2 Runde 3 Arbejdstid Antal medarbejdere Gennemløbstid - 1. Gennemløbstid - haster Antal leveret (5 min) Afvist af kunden Godkendt Vare i arbejde Produktivitet (i alt) Produktivitet (5 min) Minut Antal Sekunder Sekunder Styk Styk Styk Styk Styk/mandtime Styk/mandtime 83

84 Bådebygger A/S - Beregn resultaterne Arbejdstid Minut Antal medarbejdere Antal Gennemløbstid - 1. Gennemløbstid - haster Antal leveret (5 min) Afvist af kunden Godkendt Vare i arbejde Produktivitet (i alt) Produktivitet (5 min) Enhed Runde 1 Runde 2 Runde 3 Sekunder Sekunder Styk Styk Styk Styk Styk/mandtime Styk/mandtime Beregning af produktivitet: Antal både x sekunder_ Antal deltagere x Tiden i sekunder For produktivitet (i alt) medtages den første leverance i leveringerne 84

85 Vurdering af resultaterne 1. Runde Hvilke spildtyper har vi her? 2. Runde Hvilke spildtyper har vi fjerne? Hvilke spildtyper har vi stadig? 3. Runde Hvilke spildtyper har vi fjerne? Er der forslag til andre forbedringer? 85

86 Nøgletal Nøgletal måler resultatet af processerne Nøgletal viser resultatet af aktiviteterne Nøgletal for resultatet måles efter, processen er udført 86

87 Procesindikator Procesindikator måler, hvordan processen forløber Procesindikator viser processens stabilitet eller kapabilitet Procesindikator måles, mens processen forløber Procesindikator kan anvendes til styring af processen 87

88 1 Leanrejsen - Opfølgning på procesindikator Måles under drift Målingen viser om processen forløber som forventet Målingen bruges til at holde processen i kontrol (styring) Målingen bruges til at finde årsagen til afvigelser Årsagen noteres, så den kan fjernes 5 9 bar Måling på proces Procesindikator 88

89 Opfølgning på nøgletal for proces Nøgletal anvendes til at vise fejlraten Årsager til fejl skal findes straks - de forsvinder ofte igen Årsagen til fejl skal registreres - fastholder viden Kontrol af resultatet Nøgletal 89

90 Tavlemåling for overholdelse af Standard 5S Der etableres en daglig vurdering af, om 5S er overholdt Vurderingen foretages ud fra opmærkninger og billeder 90

91 Tavlemåling for overholdelse af kvalitet Der etableres en måling af kvalitet Resultatet vises på en graf i forhold til målet for dagen Det vurderes dagligt, om målet for dagen blev opfyldt 91

92 Måltavlestruktur - etablering af tavler Enhed Måltavle Afdeling Måltavle Afdeling Måltavle Afdeling Måltavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle Proces Tavle 92

93 Procesårsager identificeres Afvigelser for den løbende opfølgning kobles til procesårsager Gruppen lister de mulige årsager til en afvigelse Listen vil ofte være en række hændelser For hver hændelse findes den proces, som kan forårsage hændelsen Overfladefejl Ridser Buler For lav For lang Nister Farve Overspænding Underspænding Starter ikke op Elektrisk fejl Afvist i test Justeret Hændelser til procesårsager Chassis Maling Håndtering Montagefejl El. komponent 93

94 Procesopfølgning Vi sikrer levering til tiden ved at styre ressourcerne Den løbende opfølgning anvendes til at gøre afvigelser synlige Opfølgningen udføres med korte intervaller (en time) Er målet for intervallet opfyldt? JA Marker resultatet med grøn NEJ Marker resultatet med rød Marker procesårsagen for afvigelsen Noter eventuelle bemærkninger til lederen Afvigelsen er nu synlig for lederen Lederen reagerer på afvigelsen, hvis det er nødvendigt 94

95 Procesopfølgning - Skema for K Procesopfølgning - K Slutmontage - K Afdeling Apparatmontage Proces og hold: Slutmontering Dato 20xx Ansvarlig for opdatering Ansvarlig for registrering Antal i alt 142 Afviste i alt 16 GFG indeks 89 Mål indeks 90 Rød / Grøn X MIG / DIG DIG / MIG Kvalitet måles ved at beregne forholdet mellem ikke-afviste varer og alle varer. Målemetode: Varer er afvist, hvis de ikke består en test eller justeres efter en måling. Beregning af indeks for GFG = (Antal - Afviste) x 100 / Antal Antal Afviste GFG indeks Mål indeks Resultat V - X V X V X V V X X V X V V X V X V Når der er en afvigelse fra periodens mål, markerer medarbejderen procesårsagen ved et antal eller et X under perioden. ID Sum Årsag\Periode: Chassis Maling Håndtering Montagefejl Råvarefejl Andet Antal i alt og Afviste i alt er bidraget fra processen til summen for Antal og Afviste til tavlen for afdelingen. Rød / Grøn farven til Afdelingstavlens K ved processen for dagen. For at få procesårsager til afvigelser, skal 40% af målingerne for opfølgningen være med afvigelser. - Målet juseres, så det er opfyldt! Medarbejdernes noter ved afvigelser: kl 7 - Ridse fra intern transport kl 15 - Hul til skrue mangler i bagplade Procesårsager er fastlagt på forhånd 95

96 Nøgletal for kun en proces Der kan være flere udstyr, som udfører samme proces, med hver sin løbende opfølgning For hver procesårsag beregnes summen for dagen Summen for dagen vises i skemaet for nøgletallet Nøgletallet vises på tavlen for afdelingen Procesårsag Overfladefejl Farvefejl Afvist i test Justeret Råvarefejl Andet

97 Nøgletal i afdeling fra en proces Nøgletal på afdelingstavlen => Daglig opfølgning på proces: Procesopfølgning - K Slutmontage - K Afdeling Apparatmontage Proces og hold: Slutmontering Dato 20xx Ansvarlig for opdatering Ansvarlig for registrering Antal i alt 142 Afviste i alt 16 GFG indeks 89 Mål indeks 90 Rød / Grøn X Antal Afviste GFG indeks Mål indeks Resultat V - X V X V X V V X X V X V V X V X V Når der er en afvigelse fra periodens mål, markerer medarbejderen procesårsagen ved et antal eller et X under perioden. ID Sum Årsag\Periode: Chassis Maling Håndtering Montagefejl Råvarefejl Andet Antal i alt og Afviste i alt er bidraget fra processen til summen for Antal og Afviste til tavlen for afdelingen. MIG / DIG DIG / MIG Rød / Grøn farven til Afdelingstavlens K ved processen for dagen. Kvalitet måles ved at beregne forholdet mellem ikke-afviste varer og alle varer. Målemetode: Varer er afvist, hvis de ikke består en test eller justeres efter en måling. Beregning af indeks for GFG = (Antal - Afviste) x 100 / Antal For at få procesårsager til afvigelser, skal 40% af målingerne for opfølgningen være med afvigelser. - Målet juseres, så det er opfyldt! I år Indeks 100 Indeks 100 Mål og Resultat - K - GFG Skala: 80 Top Bund Enhed 100 ref Vælg mellem: 30 % Mdr: Dag: Antal <dag> Antal Afviste <dag> Afviste Indeks Indeks Mål Mål ID Procesårsag Overfladefejl Farvefejl Afvist i test Justeret Råvarefejl 6 Andet Ansvar data DIG/MIG Ansvar opdatering Målemetode MIG/DIG K - GFG - Kvalitet Maj Kvalitet måles ved at beregen forholdet mellem ikke afviste varer og alle varer. Varer er afvist, hvis de ikke består en test eller justeres efter en måling. kl 7 - Ridse fra intern transport kl 15 - Hul til skrue mangler i bagplade Medarbejdernes noter ved afvigelser: 97

98 Nøgletal for flere processer Alle skemaer for procesopfølgning opdateres dagligt Summer og indeks beregnes for de udfyldte skemaer Med rød/grøn markeres det om målet for processen er opfyldt I skemaet for nøgletal anføres processerne under "Procesårsag" For hver proces markeres opfyldelse af dagens mål (rød/grøn) Procesårsag Lakering Undersamling Slutmontage Kontrol 98

99 Nøgletal i afdeling fra flere processer Nøgletal på afdelingstavlen => Daglig opfølgning på proces: I år Indeks 100 Indeks Skala: 80 Top Bund K - GFG - Kvalitet Maj Mål og Resultat - K - GFG Procesopfølgning - K Slutmontage - K Afdeling Apparatmontage Proces og hold: Slutmontering Dato 20xx Ansvarlig for opdatering Ansvarlig for registrering Antal i alt 142 Afviste i alt 16 GFG indeks 89 Mål indeks 90 Rød / Grøn X MIG / DIG DIG / MIG Kvalitet måles ved at beregne forholdet mellem ikke-afviste varer og alle varer. Målemetode: Varer er afvist, hvis de ikke består en test eller justeres efter en måling. Beregning af indeks for GFG = (Antal - Afviste) x 100 / Antal Antal Afviste GFG indeks Mål indeks Resultat V - X V X V X V V X X V X V V X V X V Når der er en afvigelse fra periodens mål, markerer medarbejderen procesårsagen ved et antal eller et X under perioden. ID Sum Årsag\Periode: Chassis Maling Håndtering Montagefejl Råvarefejl Andet Enhed 100 ref Vælg mellem: 30 % Mdr: Dag: Antal Antal <dag> Afviste <dag> Afviste Indeks Indeks Mål Mål ID Ansvar data Ansvar opdatering DIG/MIG MIG/DIG Procesårsag Lakering Undersamling Slutmontage Kontrol Målemetode Kvalitet måles ved at beregen forholdet mellem ikke afviste varer og alle varer. Varer er afvist, hvis de ikke består en test eller justeres efter en måling. Antal i alt og Afviste i alt er bidraget fra processen til summen for Antal og Afviste til tavlen for afdelingen. Rød / Grøn farven til Afdelingstavlens K ved processen for dagen. For at få procesårsager til afvigelser, skal 40% af målingerne for opfølgningen være med afvigelser. - Målet juseres, så det er opfyldt! kl 7 - Ridse fra intern transport kl 15 - Hul til skrue mangler i bagplade Medarbejdernes noter ved afvigelser: 99

100 Tavle struktur + Sikkerhed K Kvalitet R Rettidighed L Lager P Produktivitet M Moral Primære måling: Procesindikator (tal opsamles løbende) - sådan opleves performance fra processen Sekundær måling: Nøgletal (tal kommer med forsinkelse) - sådan opleves performance af medarbejder, kunder og ejer Status: For afvigelser - registrering, kompensering og eliminering af årsag 100

101 5S og Flow Tavle - eksempel for produktion 5S og Flow 5s Audit: 5S Sikkerhed Intern 5S og Flow / TPM K Kvalitet Andel godkendt første gang (GFG) Fejl hos kunder (BSA/SMED) TPM/Kanban R Rettidighed Rettidig aflevering (OTD) Skyldige leveringer (Past Due) Kanban L Lager RåV og FV GT BSA/SMED/ TPM/SAS P Produktivitet (Standard Arbejde) Lagerværdi SAopfyldelse Tavlestandard (Genanskaffelsestid) Produktivitet GLM M Moral Moral Rettidig fremmøde Standard for tavlemøde Problem liste Afvigelses skema A3 A3 Kvalifikationer 101

102 Tavlen etableres med en måling uden verifikation 5S Kvalitet R Rettidig levering L Lager (LT) P Produktivitet MMoral FPY Mangler Problem liste 102

103 Afvigelsesopfølgning 103

104 Fjern så meget spild som muligt Ryk processerne sammen Fjern så meget spild som muligt Kilder til spild findes ved den indledende kortlægning Gennemgå alle typer af spild for at sikre, at de alle er minimeret Flyt lagre til arbejdspladsen Aftal, hvem der fylder lagrene op Aftal, hvem der kommer med og henter opgaverne Indbyg kvalitetskontrol i procesflowet, så dårlig kvalitet findes hurtigt 104

105 Tavle for processen Etablér en tavle ved cellen, hvor status kan vises Vi måler nu 5S (overholdelse af aftalt standard) Vi måler nu kvalitet (godkendt første gang) Vi kan se de største fejltyper Vi kan se, hvordan det går med at løse de største fejltyper 105

106 Lav en præsentation af resultatet Kaizeneventen afsluttes med, at gruppen præsenterer resultatet Alle deltagere præsenterer hver en del af arbejdet Lav en præsentation på flipover eller på anden vis Vis gerne billeder af før og efter Gennemgå processen Gennemgå resultatet Gennemgå de væsentligste idéer til forbedringer, som er uden for denne kaizenevent Lav en liste med disse idéer 106

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation : LEANREJSEN - 5S og Flow Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service : LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

5S-processen - Talspil

5S-processen - Talspil LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

SAS - Standardarbejde i Administration og Service

SAS - Standardarbejde i Administration og Service : LEANREJSEN - - Standardarbejde i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens

Læs mere

SAS - Standardarbejde i Administration og Service

SAS - Standardarbejde i Administration og Service LEANREJSEN - - Standardarbejde i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til

Læs mere

BSA - Balancering og StandardArbejde

BSA - Balancering og StandardArbejde LEANREJSEN - - Balancering og StandardArbejde Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

BSA - Balancering og StandardArbejde

BSA - Balancering og StandardArbejde : LEANREJSEN - - Balancering og StandardArbejde Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse LEANREJSEN - Flow-øvelse - Både Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme LEANREJSEN - Kundeværdi og værdistrømme Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Lederens StandardArbejde

Lederens StandardArbejde : LEANREJSEN - Lederens StandardArbejde Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

5S og flow. Kaizenlederens vejledning. DI version

5S og flow. Kaizenlederens vejledning. DI version DI version 2015-12-15 5S og flow Kaizenlederens vejledning 2-3-1-5S Og Flow - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 14 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Opfølgning og Auditering

Opfølgning og Auditering DI version 2015-01-13 5S Opfølgning og Auditering 2-3-1-5S - Opfølgning Og Auditering - 2015-03-03 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 5S Opfølgning og Auditering Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

SMED - Single Minute Exchange of Die

SMED - Single Minute Exchange of Die : LEANREJSEN - - Single Minute Exchange of Die Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

SMED - Single Minute Exchange of Die

SMED - Single Minute Exchange of Die LEANREJSEN - - Single Minute Exchange of Die Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer LEANREJSEN - Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm

VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

Version: 2015-12-15. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist.

Version: 2015-12-15. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Noter til underviser FAS anvendes for at lære organisationen at holde en aftalt standard (5S) og for at etablere trækstyring for en proces.

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Undervisning 2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Flow øvelse. Version: 2015-01-13

Flow øvelse. Version: 2015-01-13 Denne øvelse skal vise, hvilken effekt 1 styks-produktion i flow har. Der spilles i tre runder: 1. runde - Batch-produktion 2. runde - Flow-produktion 3. runde - 1 styks-flow-produktion Spillereglerne

Læs mere

Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS)

Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS) DI version 2015-12-15 Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS) Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-3-2 - FAS - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 side 1 af 16 Rettigheder

Læs mere

LSA. Lederens StandardArbejde

LSA. Lederens StandardArbejde DI-version 2015-12-15 LSA Lederens StandardArbejde Alle rettigheder tilhører DI 3-1-1 - LSA - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

GLM. GenbaLedelse og Moral

GLM. GenbaLedelse og Moral DI-version 2015-04-28 GLM GenbaLedelse og Moral Alle rettigheder tilhører DI 3-3-1 - GLM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-28 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase Fremtidig værdistrøm Undervisning Copyright by DI : Brugerlicens DI ejer

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere og ledere

Introduktion af nye medarbejdere og ledere LEANREJSEN - duktion af nye medarbejdere og ledere Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-9 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser SAS anvendes for at lære organisationen at følge en aftalt arbejdsstandard. Der måles efter denne kaizenevent på

Læs mere

TPM - Systematisk vedligeholdelse

TPM - Systematisk vedligeholdelse LEANREJSEN - - Systematisk vedligeholdelse Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-12-17

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-12-17 DI-version 2015-12-17 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-17 side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen

Læs mere

Auditbeskrivelser for FAS

Auditbeskrivelser for FAS 2-3-2 V02 2-3-2 V03 2-3-2 V04 2-3-2 V05 2-3-2 V06 2-3-2 V07 2-3-2 V08 Er der for en given værdistrøm: Kortlagt ydelsernes transportvej ved 5S og flow? Punktet er relevant i konverteringsfasen, hvor der

Læs mere

DI-version 2015-03-23 SMED. Kaizenlederens vejledning. Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15

DI-version 2015-03-23 SMED. Kaizenlederens vejledning. Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15 DI-version 2015-03-23 SMED Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme DI-version 2014-11-26 KV Kundeværdi og værdistrømme 2-1-1 - KV - Kaizenlederens Vejledning - 2014-11-26 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 9 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

VSM. Kaizenlederens vejledning

VSM. Kaizenlederens vejledning DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM-P - Kaizenlederens Vejledning - 2011-08-3019 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 13 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Værdistrømsanalyse administration Fase 2 - Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse administration Fase 2 - Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse administration Fase 2 - Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L 1 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2015-12-16 SAS Standardarbejde i Administration og Service Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-16 side 1 af 18 Rettigheder

Læs mere

Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer

Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer Introduktion til LEAN De 5 grundprincipper Lean Værktøjer Spild Presentation af de 7 spildtyper Hvordan finder man spild 5 S Gennemgang af 5 S 5 S Spillet Hvad

Læs mere

VSM-p - Fase 2 Version: 2015-07-15

VSM-p - Fase 2 Version: 2015-07-15 Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Problemløsning i praksis

Problemløsning i praksis LEANREJSEN - Problemløsning i praksis Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Auditbeskrivelser for GLM

Auditbeskrivelser for GLM 3-3-1 V01 3-3-1 V02 3-3-1 V03 3-3-1 V04 Er der for processerne synlige forbindelser for information mellem dem (også til støtteprocesser)? Punktet er opfyldt, hvis vejen for information mellem adskilte

Læs mere

Kanban. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse.

Kanban. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse. LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver

Læs mere

TPM. Version: 2015-07-22

TPM. Version: 2015-07-22 Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Noter til underviser Anvendelsen af udstyr og maskiner er afgørende for kravene til overvågning og vedligeholdelse. Hvis udstyret anvendes

Læs mere

Kanban. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-12-11

Kanban. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-12-11 DI-version 2014-12-11 Kanban Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-4-1 - Kanban - Kaizenlederens Vejledning - 2014-12-11 side 1 af 13 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19 DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens

Læs mere

5S Orden og ryddelighed. Georg Jensen, Hjørring, 2009

5S Orden og ryddelighed. Georg Jensen, Hjørring, 2009 5S Orden og ryddelighed Georg Jensen, Hjørring, 2009 x x x x x x 5S- orden og ryddelighed 2 5S handler om at indrette sin arbejdsplads på den mest hensigtsmæssige måde 1S - Sortér 2S - Systematisér Japanske

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Medarbejderuddannelse og træning

Medarbejderuddannelse og træning DI version 2015-06-19 Medarbejderuddannelse og træning Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-1 - MUT - Kaizenlederens Vejledning - 2015-06-19 side 1 af 13 Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

Genba Ledelse og Moral - GLM

Genba Ledelse og Moral - GLM LEANREJSEN - Genba Ledelse og Moral - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

SMED. Øvelse - Kaffebrygning

SMED. Øvelse - Kaffebrygning DI-version 2012-05-16 SMED Øvelse - Kaffebrygning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - Smed - Øvelse - Kaffebrygning - 2012-05-166 side 1 af 10 Øvelse - Kaffebrygning Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

VSM-p. Kaizenlederens vejledning

VSM-p. Kaizenlederens vejledning DI-version 2015-01-12 VSM-p Værdistrømsanalyse - Produktion 2-2-1 - VSM-P - Kaizenlederens Vejledning - 2015-01-12 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 16 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI

Læs mere

Strategiudrulning. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-11-26

Strategiudrulning. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-11-26 DI-version 2014-11-26 Strategiudrulning Kaizenlederens vejledning 1-1-1 - STU - Kaizenlederens Vejledning - 2014-11-26 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Inden der udføres SMED, skal der være udført 5S og flow i området. Flowet er etableret for de gældende arbejdsrutiner.

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Noter til underviser Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers egne

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation : LEANREJSEN - Problemløsning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen

Læs mere

VSM-t. Kaizenlederens vejledning

VSM-t. Kaizenlederens vejledning DI version 2015-02-13 VSM-t Værdistrømsanalyse 2-2-4 - VSM-T - Kaizenlederens Vejledning - 2015-02-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder VSM-t Værdistrømsanalyse

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

Reduktion af arbejdskapitalen

Reduktion af arbejdskapitalen Leanrejsen 03. maj. 11 Leanrejsen Formål med lean Reduktion af arbejdskapitalen (Lagre + kredit til kunder - kredit fra leverandører) 2 1 Formål med lager Lager bruges til at sikre leveringer ved skift

Læs mere

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12

STU - Opfølgning. Version: 2015-02-12 Hvis denne del udføres i forlængelse af del 1 startes med side 4 (indledning til undervisningen) Side 2-3 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Copyright by DI 1 Copyright by DI 2 Få

Læs mere

GLM. Version:

GLM. Version: Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Konverteringen blev udført med fokus på processer. Ledelsen overtog ejerskabet til processerne og medarbejderne følger

Læs mere

Noter til underviser. Version: Intro - PL i praksis

Noter til underviser. Version: Intro - PL i praksis Noter til underviser Kort introduktion til problemløsning for nyansatte. Præsentationen er et udklip af værktøjet PL - Problemløsning. Copyright by DI 1 Dette materiale er en del af Leanrejsen - En guide

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Kaizenlederens vejledning. DI-version

LUT. Lederuddannelse og træning. Kaizenlederens vejledning. DI-version DI-version 2015-07-20 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Kaizenlederens Vejledning - 2015-07-20 side 1 af 13 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

Medarbejderuddannelse og træning

Medarbejderuddannelse og træning LEANREJSEN - Medarbejderuddannelse og træning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Øvelse i tidtagning 2014-06-20

Øvelse i tidtagning 2014-06-20 Formål Øvelsen skal give deltagerne mulighed for at øve: Opdeling af en opgave i arbejdsprocesser Aflæsning af tiden for arbejdsprocesserne Registrering af tiden i skemaet for Observationer kort tid Anvendelse

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenlederen, resten af kaizenspecialisten. Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow i området. Det besluttes på forhånd, om der laves

Læs mere

I denne forberedelse til værdistrømsanalysen guides områdets ledelse gennem de forhold, der bør overvejes inden eventen.

I denne forberedelse til værdistrømsanalysen guides områdets ledelse gennem de forhold, der bør overvejes inden eventen. Identifikation af kundeværdi er den første aktivitet i fasen Konvertering i virksomhedens leanrejse. Ved denne kaizenevent identificeres den værdi, virksomhedens ydelser har for kunderne. I fasen Konvertering

Læs mere

VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase 1 - Nuværende værdistrøm

VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase 1 - Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase - Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

Lederuddannelse og træning

Lederuddannelse og træning : LEANREJSEN - Lederuddannelse og træning Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation : LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver

Læs mere

VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase 1 - Nuværende værdistrøm

VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase 1 - Nuværende værdistrøm : LEANREJSEN - VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase - Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12 DI-version 2014-12-12 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Ledelsens Vejledning - 2014-12-1207 side 1 af 5 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen

Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen HÆFTE 4 Stabilisering Organisation Kultur Den adrætte, innovative og produktive virksomhed Konvertering Strategiudrulning

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Administration Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Administration Fase 1 Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Administration Fase 1 Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI

Læs mere

VSM. Øvelse. DK Auto A/S

VSM. Øvelse. DK Auto A/S DI-version 2015-07-17 VSM Værdistrømsanalyse for service Øvelse 2-2-3 - VSM-S - Øvelse - DK Auto- 2015-07-17 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 13 Rettigheder Denne øvelse er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse for produktion. Øvelse. Lastbilfabrikken A/S. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse for produktion. Øvelse. Lastbilfabrikken A/S. DI version DI version 2012-05-22 VSM Værdistrømsanalyse for produktion Øvelse Alle rettigheder tilhører DI 2-2-1 - VSM-P - Øvelse - Lastbilfabrikken - 2012-05-22 side 1 af 14 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere