Bilag 1a Produktspecifikation for Ethernet BSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1a Produktspecifikation for Ethernet BSA"

Transkript

1 Bilag 1a Produktspecifikation for Ethernet BSA Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet BSA eller Standardaftale for Ethernet BSA. Bilaget erstatter samtidig følgende tidligere bilag: Bilag 1a. Produktspecifikation for Ethernet BSA med samproduktion hørende til Standardaftale for Ethernet BSA. Ved krydshenvisning i dette bilag er henvisninger til Generelle vilkår og Produkttillæg for Ethernet BSA anført med almindelig typografi, mens henvisninger til Standardaftalen for Ethernet BSA er anført med kursiv og indsat i firkantet parentes. 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s BSA produkt, med hvilket Operatører kan udbyde internettjenester til telefonikunder ved at udnytte ADSL transmission på det samme trådpar, som anvendes til telefoni (ebsa med samproduktion på PSTN). Produktet deler linien med et smalbåndsabonnement. Produktspecifikation på ebsa uden smalbåndsabonnement, beskrives i bilag 1b (ebsa uden samproduktion). Produktet er begrænset til de centraler og Slutbrugere, hvor TDC har etableret Ethernet DSLAM udstyr (edslam) og hvor der er en ADSL-egnet linie til Slutbrugeren. Produktet omfatter: Leje af kapacitet i access forbindelse til slutbruger Leje af kapacitet i TDC s Ethernet DSLAM Transport af trafik fra Ethernet DSLAM og til nærmeste punkt i TDC s Ethernet net Produktet kan ikke stå alene, da det forudsættes, at trafikken bliver videreført fra ovennævnte Ethernet punkt (Ethernet Point of Interconnect). Dette kan eksempelvis ske ved at Kunden indgår en aftale om Ethernet Transmission af BSA-trafik eller en aftale om IP-konnek tivitetsydelser. 2 Indhold 1 Omfang Indhold Anvendte forkortelser Wholesale Online Produktbeskrivelse Fremføring af slutbrugers data(poi) Relationer til aftaler Net struktur Tekniske karakteristika Tilladte ethertypes på ebsa MTU VDSL UniVlan tag QoS Sikkerhed Fremtidig topologi Grænsefladebeskrivelse Normalinstallation med tekniker besøg Gør det selv installation (GDS) Fall Back Fall Back i forbindelse med en fejlmelding Fall Back Express VDSL Rød ordre Hvilende abonnement G.INP PT_EBSA_Bilag_1a_Prod_spec_v_std_ Side 1 af 18

2 6 Terminaler og andet teknisk udstyr hos Slutbrugeren Slutbrugerplaceret CPE Godkendelse af slutbruger placeret NT-enhed til placering på positivlisten Procedure Håndtering af CPEer på positivlisten: Releases af ny HW/SW versioner i TDC s net: Nye releases etc. af CPE-enheder på positivlisten Hastighedsvarianter Liniekvalificering MAC-adresser Produktbeskrivelse opsamling POI Centraler der understøtter ebsa Ændring af POI Ændring af VLAN-id Bestilling og levering af ebsa Kontraktindgåelse Undersøgelse Bestilling Tildeling af VLAN-ID Flytning Ændring Opsigelse Bortskaffelse af ADSL-udstyr Levering til tekniske installationer og usædvanlige adresser Ledningstræk Prisstruktur Ved indgåelse af aftale ebsa pr. kundetilslutning Særlige gebyrer: Drift og Service TDC s ansvar Kundens ansvar Fejlmelding/fejlhåndtering Gengangerfejl timers reaktionstid på Standardservice Nummerering og identifikation af forbindelser Andre procedurer Web adgang til TDC s ordre- og fejlmeldesystemer Indledning Ændring af Webadgang til TDC s ordresystemer Fejlvisitering på DSL-forbindelser Tekniker ringer 30 min. inden ankomst Teknikerens forgæves besøg Migrering Meddelelse om nye koblingspunkter Anvendte forkortelser I produktspecifikationen anvendes følgende forkortelser i tillæg til Aftalens definitioner: ADSL2+ AFb AFnb Afvanding ADSL2+ ITU G er ITU (International Telecommunication Union) standard, der muliggør højere ADSL hastigheder end basis ADSL samt muliggør Longreach funktionalitet. Assured Forwarding burstable Assured Forwarding non burstable Ordet Afvanding også kaldet "dataudveksling", benyttes ifm. at data afleveres til POI. Afvanding kan ske for et antal kunder under en lag2- switch, eller et antal kunder på en lag2-ring, eller et antal kunder under PT_EBSA_Bilag_1a_Prod_spec_v_std_ Side 2 af 18

3 lag 2-ringe. BE Best Effort Wholesale Online Wholesale Online er en website, som bl.a. indeholder produkt informationer og systemstatus. Wholesale Online er nærmere defineret under pkt. 4. Columbine Brugergrænseflade i Wholesale Online til ordrebestilling, liniekvalificering med mere. Columbine findes med HTML og XML interface og er direkte koblet til TDC s eget ordresystem. COS Class Of Service (802.1p) CPE Customer Premises Equipment. I dette dokument betegner CPE Slutbruger placeret xdsl modem evt. kombineret med router, WIFI m.v. DSL Digital Subscriber Line edslam Ethernet Digital Subscriber Line Access Multiplexer EF Expedited Forwarding EoMPLS Ethernet over Multi Protocol Label Switching Fasin Brugergrænseflade i Wholesale Online til fejlmelding. Gengangerfejl Som defineret i punkt G.INP Impulse-Noise Protection, Standard for forward Error Correction (FEC) encoding scheme ITUT G (G.inp). Kabelafslutningspunkt Kabelafslutningspunkt, se definitioner i rammeaftalens generelle vilkår. (KAP) LongReach LongReach er en parameter som sættes i DSLAM en, der muliggør at flere kunder kan få adgang til hastigheder på 512/128 kbit/s eller derunder. Modem NT-enhed hos Slutbrugeren. POI Point of Interconnect Q-in-Q Traditionelt Ethernet (LAN) er at betragte som ét medie hvor alle tilsluttede enheder kan se hinanden direkte. I nogen sammenhænge vil man gerne multipleksere anvendelsen af ét fysisk Ethernet medie, så man kan transportere multiple virtuelle LAN's (VLAN) henover det samme fysiske medie imellem 2 eller flere Ethernet switche. Til det formål har man opfundet 802.1q standarden, som er en udvidelse til Ethernet header formatet - det betyder at Ethernet rammerne får tilføjet en 802.1q header, som bl.a. indeholder et felt (12 bits længde = 4096) hvor man kan angive et VLAN ID mellem 0 og Switche som understøtter 802.1q vil sørge for at holde de respektive VLAN's adskilte, så en enhed i VLAN 10 kun ser trafik fra andre enheder som også er i VLAN 10. Det samme gælder for alle de øvrige VLAN's, så med 802.1q opnår man at man kan transportere 4096 virtuelle Ethernets (VLAN's) henover samme medie mellem 2 switche. Da 802.1q feltet kun har 12 bits til VLAN ID, medfører det problemer, hvis man forsøger at transportere mere end 4096 Virtuelle LAN henover samme fysik (f.eks. fiber mellem switche i meget store Ethernet miljøer). Da man ønsker at benytte Ethernet til at opsamle trafik fra store mængder af DSL Slutbrugere (>4096), som af sikkerhedshensyn ikke må kunne se hinanden på Ethernet niveau, har man opfundet en teknik benævnt Q-in-Q. Q-in-Q indebærer at man sætter endnu en 802.1q header på pakkerne, så hver pakke har to 802.1q headere. På den måde får man i praksis mulighed for at lave 4096 virtuelle VLAN's 4096 gange (24 bit, 2^24 = 16.7M) og løser hermed den del af skaleringsproblemet ved Ethernet, som er relateret til at kunne separere enheder (Slutbrugere) i VLAN's. UNI User Network Interface VDSL Very high bit rate DSL VLAN-id En Slutkunde identificeres med en Indre VLAN tag, der beskriver den enkelte Slutkunde, og en ydre VLAN tag der beskriver Kundens aktuelle VLAN på L2 ringen Wholesale TDC s division for engrossalg af telenet- og tjenester XDSL XDSL (Digital Subscriber Line) er en fællesbetegnelse for alle varianter af DSL, dvs. accessteknologier, der udnytter kobberkablerne til at kunne overføre høje bithastigheder. Vectoring Vectoring teknikken er en overbygning på VDSL som har til formål at udkompensere gensidig krydstale, og dermed muliggøre højere båndbredder, af størrelsesordenen 100 Mb/s DS på korte linjer. Teknikken forudsætter at alle VDSL kredsløb som deler kabelvej, afsluttes i samme DSLAM, som skal have Vectoring understøttelse, lige som alle benyttede PT_EBSA_Bilag_1a_Prod_spec_v_std_ Side 3 af 18

4 CPE enheder skal understøtte Vectoring. Teknikken er standardiseret af ITU i G Wholesale Online Wholesale Online giver blandt andet information om Kundens engagement, produkter, priser, nyheder og kontaktinformation samt indeholder mulighed for ordrebestilling og fejlmelding. Wholesale Online oplyser også detaljer om TDC s DSLAM er og ethernet switche (POI) med videre. Wholesale Online giver én samlet elektronisk adgang til alle IT-systemer hos TDC ved brug af ét fælles password. Kunden opfordres til at opdatere sig og sætte sig ind i informationer i Wholesale Online, for at sikre bedst mulig overblik og kvalitet i bestillingerne. 5 Produktbeskrivelse Med ebsa kan Kunden til Slutbrugeren sælge Bredbåndsaccess (xdsl) baseret på en fastnet telefoni forbindelse (PSTN) eller Rå kobber. ebsa leveres ikke sammen med ISDN. Bredbåndsaccess (xdsl) baseret på en fastnet telefoni forbindelse kaldes ebsa med samproduktion. Bredbåndsaccess (xdsl) baseret på en Rå kobber kaldes ebsa uden samproduktion. Fastnet kan være TDC fastnet eller en gensolgt forbindelse. TDC leverer ADSL tjenesten. Kunden kan vælge selv at levere modemmet og splitteren eller lade TDC levere dette. Splitteren skal altid installeres hos Slutbrugeren for at sikre, at den samme linie kan bruges såvel til telefoni som til ADSL. Såfremt Modem og/eller Splitter leveres af Kunden selv, skal disse forefindes på de respektive positivlister over godkendt udstyr. 5.1 Fremføring af slutbrugers data(poi) Ethernet DSLAM DSLAM L2 switch Cisco C450x L3 aggr.net router Juniper M320 IP/MPLS core router ISP router Double tagged unicast trafik EoMPLS IP Connect DSL ISP POI3 Operatør net ISP Router etransport TDC IP/MPLS core TDC L3 agg. net TDC L2 net TDC L3 agg. net POI2 A POI1 Figur 1 Fremføring af slutbrugers data i forbindelse med ebsa Den grundlæggende tekniske fremføring af Slutbrugerens data foregår via TDC s Ethernet baserede ADSL platform fra Slutbrugerens adresse og til en lag2 central med edslam (POI1, som er nærmest Slutbrugeren). Hvis Kunden vælger ikke at investere i eget Ethernet, kan denne indgå en aftale om IP- Connectivitetsydelser og hermed få adgang til TDC s ip-net og de ip-net, som TDC har adgang til. PT_EBSA_Bilag_1a_Prod_spec_v_std_ Side 4 af 18

5 Hvis Kunden vil benytte eget Ethernet, skal Kunden indgå en aftale om Ethernet Transmission af BSA-trafik med TDC. Kunden skal vælge hvor data fra Slutbrugerne på lag2-central, skal afleveres til Kundens eget Ethernet: ebsa Lokal / POI1 - På nærmeste L2 switch - Kunden køber en Ethernet port i den switch, hvori edslam'en termineres. Med denne model skal Kunden være til stede på de L2 centraler, hvor den pågældende Operatørs kunder er tilsluttet. Kunden skal selv sikre transporten fra L2 centraler til eget net. ebsa / POI2 - På nærmeste L3 switch - Kunden køber en Ethernet port i en switch på en central hvor L2 ringen forbindes til L3. Kunden skal selv sikre transporten fra L3 centraler til eget net. Vælges ebsa / POI2 kan der ikke vælges ebsa Lokal / POI1 på den pågældende L2 ring. Ethernet Transport / POI3 - Central terminering på ét eller et begrænset antal steder i nettet. Med denne model transporterer TDC trafikken fra edslam'en frem til et/flere centrale steder i nettet. Kunden vil med denne model kunne klare sig med en begrænset eller slet ingen infrastruktur til transport af trafik fra edslam til eget net. Ovenstående infrastruktur aftales med Kunden, inden ebsa kan ordres. 5.2 Relationer til aftaler Denne aftale omfatter ebsa og ebsa lokal produktet. Sammenhæng til andre aftaler vises nedenfor: Ethernet Transport; der henvises til aftale om Ethernet Transmission af BSA-trafik. IP Connect DSL; der henvises til aftale om IP-Connectivitetsydelser. Såfremt Kunden indgår en aftale om IP-Connectivitetsydelser, vil TDC sikrer håndteringen af IPadresser og fremtidig topologi, og følgende afsnit nedenfor Tilladte ethertypes på ebsa, QoS, Sikkerhed, Fremtidig topologi og Grænsefladebeskrivelse finder derfor ikke anvendelse. Ved bestilling af samtrafik via POI1, POI2 eller POI3, skal der etableres tilslutning til en Ethernet Switch port. Etablering, muligheder og pris for tilslutning til Ethernet Switch port fremgår af aftale om Ethernet Transmission af BSA-trafik. 5.3 Net struktur I det følgende beskrives med reference til figuren de enkelte komponenter. Ethernet DSLAM DSLAM L2 switch Cisco C450x L3 aggr.net router Juniper M320 Double tagged unicast trafik EoMPLS ISP ISP Router D IP/MPLS core router ISP router C POI3 3 TDC IP/MPLS core 2 TDC L3 agg. net TDC L2 net TDC L3 agg. net TDC L2 net POI2 B 1 A POI1 Figur 2 Netstruktur PT_EBSA_Bilag_1a_Prod_spec_v_std_ Side 5 af 18

6 1: En Slutkunde identificeres via et VLAN-id, som er sammensat på følgende måde. En Operatør tildeles egne VLAN. En Slutkunde identificeres med en Indre VLAN tag, der beskriver den enkelte Slutkunde, og en ydre VLAN tag, der beskriver Kundens aktuelle VLAN på L2 ringen. edslam(a) påfører både indre og ydre VLAN tag. Den indre VLAN tag og den Ydre VLAN tag benævnes også Double tagged trafik. 2: L3 aggregerings Router (B) terminerer det aktuelle (ydre) VLAN ind i en EoMPLS tunnel, som igen termineres og udpakkes i L3 aggregerings Router (C). Den etablerede EoMPLS tunnel traverserer IP/MPLS coren. EoMPLS tunnelen provisioneres i forbindelse med etableringen af Kundens aktuelle (ydre) VLAN. Der vil i praksis ikke være tale om samme ydre tag i access-ringen og POI-ringen. Ovennævnte opsætning vil ikke være synlig for Kunden. 3: Double tagged trafik fra POI1, POI2 eller POI3 afleveres i en switch. Herfra skal Kunden terminere Slutbrugeren i sin router. Indre VLAN tag beskriver den enkelte Slutkunde, ydre VLAN tag beskriver den aktuelle L2 ring hvorpå Slutbrugeren befinder sig. Kundens router skal være i stand til at terminere double tagged trafik. Benyttes POI3 kan der på figuren ses, at L3 aggregeret data overføres fra Router (C) til Kundens router (D). 5.4 Tekniske karakteristika VLAN pr. kunde, implementeres ved hjælp af Q-in-Q. Kunden vil være frit stillet med hensyn til adresseallokering. Det vil sige, at der ikke er nogen administration af Kundens IP adressepuljer fra TDC s side. Det er ikke muligt at anvende IP Multicast og unicast på samme logiske kanal, da der benyttes en separat lag2 forbindelse til hver Slutkunde. IP Multicast kan dog leveres ifm. lag3 på separate logiske kanaler. Al kundetrafik fra en Operatør går igennem Kundens net. 5.5 Tilladte ethertypes på ebsa Nedenstående viser tilladte ethertypes på ebsa (angivet i hex). White listen ser p.t. således ud: 0x Internet IP (IPv4) 0x ARP 0x PPPoE Discovery Stage [RFC2516] 0x PPPoE Session Stage [RFC2516] Følgende understøttes ikke af nuværende produkt implementering: 0x86dd - IPv6 5.6 MTU MTU størrelse: 1500 bytes Ethernet payload. 5.7 VDSL UniVlan tag Oprettes en ebsa på VDSL teknologi uden brug af BSA Multikanaler, er der ingen tag på data til og fra slutbrugeren. Benyttes VDSL med multikanaler er der tag på data til og fra slutbrugeren 1. Oprettes en ebsa på VDSL teknologi med BSA Multikanaler tagges data på acces forbindelsen. I bilag 1c, afsnit 4 beskrives hvorledes der tagges. 5.8 QoS Det er muligt at mappe trafik ind i logiske kanaler og understøtte følgende trafikklasser (CoS's): EF, Expedited forwarding AF-non-burstable, Assured Forwarding for uelastisk trafik AF-burstable, Assured Forwarding for elastisk trafik BE, Best Effort Nærmere beskrivelse kan findes i bilag 1c omhandlende ebsa Multikanaler. 1 Benyttes produktnummeret "ISP LEV. VDSL MPVC MODEM", tagges. Benyttes "ISP leveret VDSL modem" tagges ikke. Produktnumre kan findes i produktnummerlisten fra TDC. PT_EBSA_Bilag_1a_Prod_spec_v_std_ Side 6 af 18

7 5.9 Sikkerhed Med en Q-in-Q baseret løsning er Kunden ansvarlig for sikkerhed herunder isolering/beskyttelse hos Slutbrugeren Fremtidig topologi Kunden bør allokerer en /30 blok til hver Slutkunde for at sikre fuld fleksibilitet mht. flytninger. Når der afsættes en /30 blok, 4 IP adresser til hvert Slutkunde interface, så behøver Kunden ikke skifte Slutbrugeren faste IP adresse, hvis TDC af den ene eller anden grund vælger f.eks. at splitte en L2 ring i to af kapacitets hensyn. En /30 blok bruges på følgende måde: 1 adresse går til netværket, 1 går til TDC s udstyr, 1 går til Kundens udstyr og 1 går til broadcast Grænsefladebeskrivelse Hos Slutbrugeren afsluttes TDC s leverance i et KAP-stik. TDC kan levere modem og splitter i en samlet pakke, eller Kunden kan benytte Operatør leveret Modem og splitter. Modem interfacet i Modemmet er en Uni-værdi =0/101 i udgangen af en ADSL NT-enhed. NT-enheden kan være konfigureret med Ethernet 10/100 grænseflade og konfigureret som RFC 1483 bridge. POI afsluttes i en switch som enten 100 Mbit/s Ethernet (FE elektrisk) eller 1Gbit/s Ethernet (GE optisk) Normalinstallation med tekniker besøg Figur 3 viser i detaljer installationen hos Slutbrugeren med kabelafslutningspunkt (KAP), splitter og NT-enhed hos slutbrugeren, hvor KAP har til formål at sikre, at Slutbrugerens husinstallation med tilhørende stikkontakter fortsat kan anvendes til telefoni efter oprettelsen af ADSL-forbindelsen. Teknikeren undersøger ved besøget, om et eksisterende KAP-stik kan benyttes, eller der skal opsættes nyt. Et KAP-stik er en forudsætning for at mange tjenester som fx multicast kan fungere optimalt. NT (RJ11) POTS (RJ11) 2 par RJ11 KAP 2 par LINE (RJ11) ADSL filter ADSL Modem Figur 3 Normalinstallation med tekniker besøg 5.13 Gør det selv installation (GDS) Som alternativ til TDC s tekniker besøg hos Slutbrugeren med opsætning af KAP og eventuelt Splitter og NT-enhed, kan Kunden vælge en Gør-det-selv løsning (GDS). Når Kunden beordrer GDS, vil Columbine vejlede om, det er anbefalelsesværdigt at benytte denne installationsform. Hvis ikke, bør der i stedet bestilles GIG. Kunden kan vælge en GDS-løsning med Operatør leveret NT-enhed og splitter eller TDC leveret NTenhed og splitter. Vælges TDC leveret NT-enhed og splitter fremsender TDC splitter og NT-enhed samt diverse kabler direkte til Slutbrugeren, der herefter selv tilslutter splitter og evt. NT-enhed til en eksisterende stikkontakt, jf. figur 4 og figur 5. Hvis Kunden har valgt Operatør leveret splitter og Modem, skal Kunden selv fremsende relevant udstyr til Slutbrugeren. PT_EBSA_Bilag_1a_Prod_spec_v_std_ Side 7 af 18

8 Det er en forudsætning, at der allerede findes en trepolet stikkontakt eller et KAP-stik hos Slutbrugeren der er forbundet via en stikledning til centralen, hvilket umiddelbart vil være tilfældet, hvis Slutbrugeren har en PSTN-forbindelse der er ibrug. Hvis den manuelle ordreindgang benyttes, skal Kunden selv undersøge om der hos Slutbrugeren findes en trepolet strikkontakt. Figur 4 Tilslutning via hermafroditstik. A: Hermafroditstik, B: 2 pars kabel til splitter, C: splitter Figur 5 Tilslutning af kombifilter i stikkontakten. Filteret er forsynet med et RJ11 stik, hvortil det er muligt at forbinde ADSL-Modemet. Ved teknikker besøg tilsluttes Splitteren med et 2 pars kabel til et hermafroditstik, som påsættes stikkontakten, jf figur 4. På PSTN installationer som afsluttes i et RJ11-stik, tilsluttes Splitteren med et 2 pars kabel. På PSTN installationer med en trepolet stikkontakt kaldes Splitteren et kombifilter og er designet til en placering oven i den danske 3 polet stikkontakt, jf. figur 5. Splitteren sikrer, at ADSL-signalet ikke når telefonen. På PSTN vil det være muligt at opsætte yderligere to kombifiltre, således at i alt 3 eksisterende stikkontakter kan benyttes, jf. figur 6. Der kan placeres flere telefoner bag et kombifilter. Kunden indestår for at egne Slutbrugere får meddelelse herom ved Slutbrugerens indgåelse af aftale med Kunden. Brug af kombifilter ved hastigheder over 8 Mbit/s kan i visse hustandsinstallationer medføre at den leverede hastighed ikke kan oppebæres. I sådanne tilfælde anbefales det at Kunden bestiller en omlægning af afslutningspunktet til normal installation med tekniker, hvor der etableres et kabelafslutningspunkt. 2P fordeler F F F ADSL Modem RJ11 USB RJ45 Popwer ADSL Ethernet Figur 6 Gør det selv installation. Der kan anvendes op til 3 filtre i en installation. PT_EBSA_Bilag_1a_Prod_spec_v_std_ Side 8 af 18

9 Såfremt Slutbrugeren ikke kan få sin til GDS installationen til at virke, tilbydes at Kunden kan bestille Fall back installation, som inkluderer normalt tekniker besøg og opsætning af KAP Fall Back Fall Back installation kan bestilles, hvis der oprindeligt er bestilt en Gør-Det-Selv installation, og Slutbrugeren efterfølgende ønsker teknikerbesøg. Fall Back installation skal af Kunden bestilles via den eller de bestillingsgrænseflader, som Wholesale stiller til rådighed. Det er en forudsætning for bestilling af Fall Back installation, at Kunden via sin visitering af Slutbrugeren har konstateret, at det ikke er en fejlretning, der skal sættes i værk Fall Back i forbindelse med en fejlmelding Har Kunden foretaget fejlmelding, herunder indmeldt mangelfuld levering, og det viser sig i forbindelse med TDC s forsøg på fejludbedring, at problemet kunne have været løst ved bestilling af en Fall Back som anført ovenfor, kan Slutbrugeren på vegne af Kunden træffe aftale direkte med TDC s tekniker om at udføre Fall Back, hvorefter TDC fakturerer Kunden iht. prisbilag. Hvis TDC s tekniker ikke har tid til at udføre Fall Back, henvises Slutbrugeren i stedet til at bestille Fall Back hos sin udbyder. I visse situationer, hvor forholdene muliggør det kan TDC s tekniker hjælpe Slutbrugeren med at udføre korrekt GDS-installation. TDC fakturerer efterfølgende Kunden for "Uberettiget anmodning om fejlretning" Fall Back Express Fall Back Express kan bestilles, hvis der oprindeligt er bestilt en Gør-Det-Selv installation. Fall Back Express skal af Kunden bestilles via den eller de bestillingsgrænseflader, som Wholesale stiller til rådighed for Fall Back Express. Den typiske leveringstid for Fall Back Express er 2 til 3 dage VDSL VDSL er en DSL teknologi, som er kendetegnet ved at understøtte højere båndbredder end almindelig ADSL. Som følge af de langt højere båndbredder, har VDSL teknologien kortere rækkevidde end ADSL. Levering af VDSL forudsætter at Slutbrugeren har etableret et KAP-stik (Multistik), således at Slutbrugerens egne stik i husets installation og DSL forbindelsen er adskilt. Det er Kundens ansvar at sikre, at der er Multistik på adressen, såfremt der bestilles en GDS etablering. Det er således muligt at bestille en GDS etablering, såfremt TDC har registreret et Multistik på adressen eller at Kunden via interview har afklaret, at der er et Multistik på adressen. RJ11 NT (RJ11) POTS (RJ11) KAP RJ11 2 par LINE (RJ11) VDSL filter VDSL Modem Figur 7 VDSL installation. PT_EBSA_Bilag_1a_Prod_spec_v_std_ Side 9 af 18

10 TDC s ADSL løsning benytter ATM signalering mellem DSLAM og ADSL2+ Modem hos Slutbrugeren, mens VDSL løsningen benytter Ethernet signalering mellem DSLAM og VDSL Modem hos Slutbrugeren. Derfor kan et ADSL2+ Modem (med ATM signalering) ikke benyttes til VDSL hastigheder. Ved ebsa ny oprettelser med VDSL hastigheder og ved hastighedsændringer til VDSL2 hastigheder får Slutbrugeren tilsendt et VDSL Modem, ved TDC leveret Modem. Det leverede VDSL Modem understøtter alle hastigheder. VDSL2 understøtter BSA multikanaler. Kunden kan benytte ISP leveret MPVC VDSL modem. Data i VDSL modem mappes til ebsa multikanaler på samme måde som ved ADSL, beskrevet i BSA multikanal bilag 1C Rød ordre Rød ordre defineres ved at der skal udføres anlægsarbejde i forbindelse med etableringen af en kobberbaseret forbindelse. Anlægsarbejdet vil typisk være etablering af ny stikledning. Hvis en rød ordre kan gennemføres med TDC s anlægsomkostninger indenfor en beløbsgrænse og der ikke er tale f.eks. stikledning parallelt på eksisterende men fuldt udnyttet stikledning, udføres ordren normalt. Kunden kan via ordrebekræftelse se at der skal udføres anlægs arbejde og bliver opkrævet en tillægspris udover teknikerbesøg og eventuelt opsætning af KAP, jf. Bilag 2a. Hvis Kunden ikke ønsker ordren gennemført kan Kunden annullere ordren. Der skal ikke betales annullerings gebyr. Hvis en rød ordre ikke kan gennemføres indenfor beløbsgrænsen, udføres ordren ikke, med mindre Kunden vil betale de relaterede anlægsomkostninger som vil fremgå af et tilbud fra TDC. Beløbsgrænsen fremgår af prisbilag 2a og anlægsomkostningerne estimeres i visiteringsprocessen. På Wholesale Online findes en detaljeret procesbeskrivelse af håndteringen af en rød ordre Hvilende abonnement Et "Hvilende abonnement" medfører at Slutbrugeren kan sætte sit abonnement i bero i en periode på op til et halvt år. Det kan eksempelvis være relevant for Slutbrugere, der er i sommerhus eller ude at rejse i længere periode. I den pågældende periode kan der ikke udveksles trafik. Men forbindelsen er reserveret til Slutbrugeren, så den kan genetableres på et givent tidspunkt, uden at en tekniker skal besøge Slutbrugeren. Al trafik sættes i bero på bærelinien, det vil sige både telefoni og bredbånd og andre tjenester. Det er en forudsætning at Kunden selv ejer samtlige tjenester på bærelinien. TDC eller andre udbydere må f.eks. ikke have et PSTN abonnement, mens Kunden har et Bredbåndsabonnement. Har kunden etableret Nedtaget fastnet for senere flytning, er det ikke muligt at etablere Hvilende abonnement, da ledningsvejen ikke er reserveret. På Wholesale Online kan Hvilende abonnement bestilles. Under hvert produkt vælges Oprettelse eller Nedtagelse. Oprettelse og nedtagelse kan bestilles i samme ordre G.INP G.INP er en retransmissionsprotokol der giver bedre stabilitet og færre transmissionsfejl samt et lavere "Delay". Protokollen baserer sig på kommunikation mellem DSLAM og det tilsluttede CPE og bestilles pr slutbruger forbindelse. G.INP er standardiseret for VDSL2 og ADSL2+ (ADSL2+ dog kun i DS-retning) G.INP forudsætter at protokollen supporteres på det DSLAM linje-kort slutbrugeren er tilsluttet. Hvis TDC ikke har allokeret kundens linje til et linje kort med support af G.INP, kan G.INP ikke tilbydes. Det er ikke muligt at bestille en flytning af en Slutbruger, således at Slutbrugeren tilsluttes en port med G.INP. Ved ISP leveret CPE, skal Kunden selv sikre at CPE supporterer G.INP, hvis protokollen ønskes aktiveret. Først ifm. ibrugtagning af Slutbrugerens linje kan Kunden se om Slutbrugeren har fået aktiveret G.INP, hvis det er bestilt. Status for G.INP ses i driftssystemet DSLman. TDC Support af G.INP på TDC DSLAM: G.INP supporteres ikke på alle TDC DSLAM i dag: o Et Alcatel VDSL linje kort understøtter G.INP i dag. PT_EBSA_Bilag_1a_Prod_spec_v_std_ Side 10 af 18

11 o Alle Alcatel ADSL linjekort understøtter G.INP. Siemens og Ericsson DSLAM understøtter ikke G.INP G.INP supporteres ikke ifm. G.SHDSL eller Pair Bonding. 6 Terminaler og andet teknisk udstyr hos Slutbrugeren 6.1 Slutbrugerplaceret CPE Såfremt TDC leverer XDSL CPEen til Slutbrugeren vil CPEen blive leveret sammen med Splitteren. TDC VULA DSLAM porte understøtter annex A, Annex M og Annex L for ADSL2 og profilerne 8b, 12a og 17a for VDSL2, incl. bånd US0. TDC linjekvalificering forudsætter at CPE enheden understøtter disse modes, og at den optimale mode vælges afhængig af linjelængde og valgt hastighed. Hvis Kunden selv ønsker at levere CPE til ADSL eller VDSL, og det ikke allerede befinder sig på positivlisten, anbefales det at CPEen inden afgivelse af bestillinger, testes efter proceduren nedenfor. TDC anbefaler specielt at CPE for VDSL2 testes, da denne type CPE er nye på markedet og erfaringerne viser at korrekt funktion for disse er meget afhængige af Chipset og SW versioner i både CPE en og DSLAM. Det anbefales, at når CPE for VDSL2 vælges, at disse er Vectroring egnede eller vectroring friendly for at imødegå spildte investeringer, når vectroing på et senere tidspunkt lanceres i TDC Net. TDC tilbyder en særlig test for korrekt interoperabilitet af VDSL CPE med Vectoring understøttelse, og disse CPE enheder opføres i en separat del af positivlisten. Positivlisten vil være tilgængelig på Wholesale Online. VDSL CPE enheder som skal anvendes i områder hvor det er varslet at Vectoring tages i anvendelse, skal understøtte Vectoring eller i det mindste være Vectoring Friendly, Det er Kundens ansvar at sikre dette. Ældre enheder som ikke understøtter Vectoring skal udskiftes eller opgraderes inden det tidspunkt, hvor Vectoring iht. varslingen aktiveres. Hvis CPE enheden ikke har support for Vectoring/Vectoring Friendly, har TDC opsat en tvunget Fall Back profil i DSLAM, således at DSL-linjen nedsættes på en lavere ADSL hastighed, således at Vectoring linjer ikke generes af unødvendig støj. Den nyeste version af Whitelisten offentliggøres på offentliggørelses siten 2 og kan til enhver tid hentes på Wholesale Online (kræver login) Godkendelse af slutbruger placeret NT-enhed til placering på positivlisten Procedure CPEen skal som udgangspunkt leve op til specifikationerne anført i aftalens bilag 7: Requirements to DSL Customers Premises Equipment (CPE) under evaluation for being part of the TDC Wholesale shared access white list, TDK TS Kunden starter med at foretage en teoretisk sikring af conformance via dette dokument, jf. med anvisningerne i dokumentets indledende bemærkninger. Kunden kontakter herefter sin account manager, som vil sørge for at formidle kontakten til TDC s prøvningsafdeling. Det videre forløb med fremsendelse af det udfyldte dokument og CPEer til afprøvning aftales herefter direkte mellem kunden og TDC s prøvningsafdeling, herunder prisen for test af CPEer, som vil blive fastsat fra gang til gang alt efter omfanget og typen af test. Ud fra disse tests laves en testrapport (del af ovennævnte dokument), som fremsendes til kunden PT_EBSA_Bilag_1a_Prod_spec_v_std_ Side 11 af 18

12 Såfremt testen er faldet positivt ud kan Kunden fremsende testrapporten til sin Account Manager, hvorefter CPEen tilføjes positivlisten Håndtering af CPEer på positivlisten: Et given CPE vil blive testet og tilføjet listen i én konkret udgave, dvs. med en specifik HW/SW version, ligesom testen udføres imod en veldefineret version af TDC s DSL platform (HW/SW version(er) registreres i forbindelse med positivlistningen) Releases af ny HW/SW versioner i TDC s net: TDC forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at indføre nyt udstyr og nye HW/SW versioner på eksisterende udstyr, og tager generelt forbehold overfor konsekvenserne af ændringer i nettet i forhold til funktionen af de CPEer, der befinder sig på positivlisten. Forud for dette vil TDC gennemføre en testudrulning af nyt udstyr eller ny HW/SW versioner i et afgrænset område og i en afgrænset tidsperiode. TDC vil forinden udrulning informerer om HW/SW ændringer i TDC s Net med normalt 3 måneders varsel. Herved har Kunden mulighed for at tage de nødvendige forholdsregler (f.eks. gennemførelse af fornyede tests og generel opgradering af egne CPE typer) Nye releases etc. af CPE-enheder på positivlisten Som nævnt ovenfor, anføres en given CPE med den aktuelle version på positivlisten, og det er Kunden, der selv har ansvar for, at CPEen bibeholder sin kompatibilitet med nettet. Ved henvendelse fra Kunden er TDC indstillet på optagelse af nye versioner af CPEer på positivlisten. F.eks. kan der aftales en konkret funktionstest af nye versioner tests som udføres på timebetalingsbasis, og evt. medfører ajourføring af positivlisten til at omfatte den ny version af CPEen. 6.3 Hastighedsvarianter ebsa tilbydes i flere forskellige hastighedsvarianter, såvel asymmetriske som symmetriske. Den gældende liste med hastighedsvarianter publiceres under Produktinfo på Wholesale Online. Hastighederne findes i to varianter Fixed og Flexible. Hastighedsvariantlisten viser hvilke hastigheder, der udbydes som Fixed henholdsvis Flexible ( FL ). Ved hastighedsvarianter med benævnelsen Fixed, sættes hastigheden i DSLAM til Maks. hastighed. Ved hastighedsvarianter med benævnelsen Flexible sættes hastigheden på DSLAM i intervallet mellem Maks. hastighed og Min. hastighed. Den valgte hastighed afgøres af, hvad Kunden ønsker, dog begrænset af den mulige kapacitet på slutbrugerens accesslinie. 6.4 Liniekvalificering For alle xdsl produkter gælder, at der indledningsvis vil blive foretaget en automatisk liniekvalificering, der sikrer, at linien kan bære den ønskede trafik. Slutbrugeren skal være tilknyttet en central, som er forsynet med udstyr til ADSL eller VDSL. Der er en grænse for, hvor langt Slutbrugeren må bo fra centralen. Der gælder andre dæmpningsforhold for VDSL end for ADSL, idet VDSL understøtter højere hastigheder end ADSL. Bestillinger, der ikke opfylder den automatiske teoretiske liniekvalificering, bliver manuel liniekvalificeret af TDC, hvor TDC manuelt validerer dæmpningen på linien. Såfremt Slutbrugerens forbindelse ikke kan bære den minimalt accepterede ADSL hastighed, sender TDC Kunden et skriftligt afslag. Den gældende liniekvalificeringstabel publiceres under Produktinfo på Wholesale Online. 6.5 MAC-adresser Hastigheder downstream på 512kbit/s eller derunder kan benytte 4 Mac-adresser pr. kanal. PT_EBSA_Bilag_1a_Prod_spec_v_std_ Side 12 af 18

13 Øvrige hastigheder kan benytte 8 Mac-adresser pr. kanal. Der kan via blanket på Wholesale online bestilles yderligere macadresser, henholdsvis 32 og 64. Maks 64 MACadresser pr tilslutning. Bestillingen kan først foretages når etableringen af er udført. 7 Produktbeskrivelse opsamling POI POI refererer til de fysiske steder hvor Kunden henter data fra sine Slutbrugere produceret ved ebsa eller Ethernet Transport. Priser for etablering for POI findes i Ethernet Transportbeskrivelsen. Før Kunden kan beordre ebsa skal det afklares hvilke centraler der afsluttes i POI1, POI2 eller POI3. Dvs. inden indlæggelse af bestillinger af Slutbrugere skal Kunden oprette infrastrukturen. I forbindelse med fremsendelse af udfyldt bestillingsseddel skal der påregnes en svartid på ca. 10 arbejdsdage for hvornår infrastrukturen kan blive leveret, og Slutbrugere kan indlægges i TDC bestillingsgrænseflade. 7.1 Centraler der understøtter ebsa EBSA produktet er landsdækkende. På DSLAM-listen, i Service modulet under Wholesale Online, er noteret på hvilke centraler, der kan leveres Ethernet med ADSL, ADSL2+ og VDSL. Listen opdateres løbende. Hvis Kunden bestiller ebsa med POI2 eller ebsa med ebsa Transport, vil centraler i forbindelse med udbygning automatisk blive tilføjet i takt med at L2-ringene udbygges. Bestiller Kunden alene POI1 skal der efterfølgende laves bestillinger ifm udbygning. 7.2 Ændring af POI. Kunden har mulighed for at ændre definitionen af POI, fx at en POI1 laves om til POI2. Dette foregår i et projekt med 3 måneders varsel. 7.3 Ændring af VLAN-id. TDC kan i forbindelse med udbygning af ebsa blive nødt til at ændre kundens tildelte VLAN ID. Dette sker med 3 måneders varsel og sker i et projekt sammen med Kunden. 8 Bestilling og levering af ebsa 8.1 Kontraktindgåelse Ved indgåelse af kontrakten oprettes Kunden i TDC s ordresystem. Som grundlag for Kundens efterfølgende bestillinger, leverer og vedligeholder TDC en oversigt over POI1 og POI2 centraler. Kunden aftaler inden bestilling af ebsa, hvorledes Kunden ønsker POI1, POI2 og POI3. Der udfyldes en adresseliste over udpegede nøglepersoner hos såvel TDC som Kunden til brug for såvel tekniske som administrative indgangsvinkler. 8.2 Undersøgelse Slutbrugeren skal være tilknyttet en lokalcentral, som er forsynet med ADSL udstyr. Der er en grænse for, hvor langt kunden må bo fra lokalcentralen. Der kan ikke gives specifikke afstande for, hvor langt ADSL kan række, men hvis Slutbrugeren bor udover 6 km fra centralen, er chancen for levering meget lille. Hvis kunden er tilsluttet en central med LongReach teknologi, kan der dog være øget chance for levering af hastigheder på 512/128 kbit/s eller derunder. Kunden har adgang til liniekvalificering via Service grænsefladen i Wholesale Online. Der oplyses om liniens dæmpning samt afslutningscentral eller Teknikhus, således at man har mulighed for at konstatere, hvorvidt der kan leveres ADSL på et givet abonnentnummer. Kunden kan desuden via Columbine forespørge på enten kredsløbsnummer eller adresse, og herved få oplyst dæmpning, teknologi og noder undervejs. Ønsker Kunden en anden ordning end Columbine opslag, aftales den nærmere procedure herfor med Kundens Account Manager. Kunden kan indhente oplysninger om fremtidige leverancemuligheder af ebsa ved at kontakte Kundens Account Manager. 8.3 Bestilling Kunden bestiller tilslutning af en slutbruger via den eller de bestillingsgrænseflader, som Wholesale stiller til rådighed. Ordre bestilles således i Wholesale Online enten via den manuelle ordreindgang PT_EBSA_Bilag_1a_Prod_spec_v_std_ Side 13 af 18

14 eller via Columbine modulet. Nye hastigheder vil først og fremmest være tilgængelige via blanketter, hvorefter det tilstræbes at implementere hastighederne i Columbine. Slutbrugeren skal have et PSTN abonnement hos TDC eller hos en udbyder, der har gensolgt abonnementet for TDC. De enkelte slutbrugeroprettelser bestilles herved som normal- eller GDS installation, med den ønskede hastighed samt den minimums accepterede hastighed og ønskede leveringsdato. Bestillingen skal indeholde oplysninger, som TDC bruger til at identificere den enkelte kunde. Slutbrugerens forbindelse vil ved en bestilling blive teoretisk kvalificeret for at sikre, at linien kan bære den ønskede ADSL trafik. Såfremt Slutbrugerens forbindelse ikke kan bære den minimalt accepterede ADSL hastighed, sender TDC Kunden et skriftligt begrundet afslag. TDC vil herefter efter maks. 8 arbejdsdage fremsende en ordrebekræftelse med oplysning om leveret hastighed og installationsdato. Fra modtagelse af ordrebekræftelse og frem til kl arbejdsdagen før den på ordrebekræftelsen anførte leveringsdato, kan Kunden annullere ordren mod betaling af et annulleringsgebyr. Ved oprettelse på edslam skal der i forbindelse med den lovede leveringstid skelnes mellem de to situationer, hvor Kunden rettidigt har prognosticeret sin tilslutning og hvor etablering ikke sker ud fra en indmeldt prognose. Leveringstiden på ebsa vil andrage op til ca. 20 arbejdsdage under normale leveringsomstændigheder. Tilslutningen anses for leveret, når installationsarbejdet er afsluttet og forbindelsen er testet med tilfredsstillende resultat. 8.4 Tildeling af VLAN-ID Ved bestilling af ebsa skal Kunden angive installationsadresse eller Telefonnummer. Kunden tildeles herefter et EB-nummer, og et VLAN ID. Dette afleveres på ordrebekræftelsen normalt 3 dage efter bestillingen. 8.5 Flytning Såfremt Slutbrugeren flytter fysisk adresse, skal Kunden bestille flytning af ebsa hos TDC. Dette kan først gøres, når Slutbrugeren har bestilt flytning til det nye tlf. nummer i basisorganisationen. Flytning af ebsa bestilles på via Service modulet på Wholesale Online. Her angives: Det gamle tlf. nummer Det nye tlf. nummer Dato for flytning Ønsket hastighed samt minimumshastighed Bestillingen modtages i Wholesales kundeservice og vil følge almindelig bestillingsprocedure. Hvis der i forbindelse med bestilling af ebsa er registreret en flytning på slutbrugeren, kontrollerer Kundeservice, om XDSL bestillingen vedrører det nye adresse/tlf. nummer og at ADSL bestillingen har en ønskedato, som ikke ligger før flyttedatoen. Hvis dette ikke er tilfældet, fremsendes afslag til Operatør med den begrundelse, at XDSL er bestilt til ikke aktivt tlf. nummer. 8.6 Ændring Ønskes foretaget en hastighedsændring foretages dette via den eller de bestillingsgrænseflader, som Wholesale stiller til rådighed. 8.7 Opsigelse Opsigelse af ebsa foretages via den eller de bestillingsgrænseflader, som Wholesale stiller til rådighed. 8.8 Bortskaffelse af ADSL-udstyr Ved opsigelse af Slutbrugerens aftale om adgang til bredbåndskapacitet over TDC s kobber abonnentlinier og ved flytning af Slutbrugerens bredbåndsforbindelse, skal Kunden sikre, at Slutbrugeren informeres om håndtering af eksisterende XDSL-udstyr, dvs. NT-enhed og/eller skillefilter, i henhold til den af Miljøstyrelsen uarbejdede tekst. Teksten kan rekvireres via Service modulet på Wholesale Online. PT_EBSA_Bilag_1a_Prod_spec_v_std_ Side 14 af 18

15 Ved konvertering af ebsa med samproduktion til ebsa uden samproduktion skal Slutbrugeren beholde sit udstyr for derved at sikre, at XDSL forbindelsen fortsat virker. 8.9 Levering til tekniske installationer og usædvanlige adresser Levering til tekniske installationer og usædvanlige adresser er ikke omfattet af priserne i henhold til denne Aftale. Hvis Kunden ønsker levering til tekniske installationer (f.eks. vindmøller, parkeringsautomater, brøndanlæg, pumper, overvågnings- og registreringsanlæg, antennemaster eller lignende) eller usædvanlige adresser (f.eks. telte, campingvogne, skurvogne, kajpladser i form af kajstik, markedspladser eller lignende), kan TDC normalt levere dette efter regning. Levering efter regning kan kun ske efter Kundens accept Ledningstræk Teknikeren udfører et ledningstræk på op til 10 meter i Standard installationsydelsen, betinget af at ledningen kan fremføres på et sømbart underlag. Det er til enhver tid TDC, der udpeger udgangspunktet for det aktuelle ledningstræk. Levering af ekstra ledningstræk udover de 10 meter kan ske ved indgåelse af Rammeaftaletillæg om Installationsydelser [Tillægsaftale om Installationsydelser]. 9 Prisstruktur 9.1 Ved indgåelse af aftale Ved indgåelse af Ethernet BSA aftale betales en engangssum jf. bilag 2. Såfremt Kunden allerede har indgået aftale om Bitstream Access med transport via ATM netværk, er oprettelsen gratis. 9.2 ebsa pr. kundetilslutning Kunden betaler pr. kundetilslutning en oprettelsesafgift og kvartalsvis leje til dækning af installation og drift fra NTP til det valgte POI. Prisen for en ebsa tilslutning er afhængig af, om tilslutningen lokalt på en L2 switch(poi1), i ebsa Lokal. Endvidere er prisen afhængig af, om der vælges en normal- eller en GDS installation. Prisen er afhængig af, hvilken hastighed der vælges, og om der betales særskilt for NT-enhed lejet hos TDC. Oprettelsespriserne opkræves Kunden ved etablering, kvartalspriserne opkræves kvartalsvis forud. For tilslutning til POI skal derudover betales for Switch, Kredsløb og evt. acces. Dette er beskrevet i Ethernet Transportaftalen. 9.3 Særlige gebyrer: Der opkræves gebyr fra Kunden i følgende tilfælde: A) Ændring af slutbrugerens valgte hastighed (der foretages en ændring i edslam en). B) Såfremt Slutbrugeren flytter sit fastnet abonnement og samtidig ønsker flytning af ebsa, vil der blive opkrævet et gebyr dog kun hvis der flyttes til andet dækningsområde. C) Såfremt Kunden annullerer en ebsa bestilling efter modtagelse af ordrebekræftelse med dato fra kundeservice, er TDC berettiget til at opkræve et annulleringsgebyr. D) Hvis der rekvireres assistance til en GDS installation betales et Fall Back gebyr. E) Hvis der udføres en konvertering mellem ebsa med samproduktion og ebsa uden samproduktion betales et gebyr. F) Hvis Kunden benytter en ordretype via det manuelle beordringsinterface. G) Opsætning af Nettermineringspunkt inkl. boring er defineret ved, at Teknikeren ifm. en Godt-I- Gang installation borer igennem en ydervæg, isætter kabel og opsætter et Nettermineringspunkt. PT_EBSA_Bilag_1a_Prod_spec_v_std_ Side 15 af 18

16 10 Drift og Service 10.1 TDC s ansvar ebsa er underlagt TDC s driftsovervågning. Kundens andel af edslam en skal serviceres på samme måde som TDC s egen del. TDC har også ansvaret for at servicere selve Slutbrugerens access forbindelse, idet den indgår som en del af telefon abonnementet. Fejlmeldinger på linien vil derfor altid være TDC s ansvar ligesom TDC er ansvarlig for fejlfinding i både telefonien og XDSL tjenesten på linien Kundens ansvar Det påhviler Kunden at visitere slutbrugerens fejlmelding for ebsa således, at kun fejl relateret til TDC s ydelse meldes til TDC Fejlmelding/fejlhåndtering Fejl som skyldes brud på accesforbindelsen fejlmeldes af Slutbrugeren til den Kunde, som Slutbrugeren har et kunde forhold til og Kunden fejlmelder til TDC. Har Slutbrugeren et kundeforhold til to Kunder er det op til Slutbrugeren at vælge hvilken Kunde fejlmeldingen skal adresses til. Hvis Kunden har indgået Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester skal fejlmelding ske iht. proceduren beskrevet i punkt 9.3 i Generelle vilkår og betingelser for levering og drift af TDC s engrostjenester Gengangerfejl Hvis Kundens Slutbruger er ramt af den samme fejl som forrige fejlmelding eller hvis en fejl opstår som følge af en ukorrekt fejlretning, kan fejlen fejlmeldes som Gengangerfejl inden for 14 kalenderdage efter forrige fejlretning. Sker fejlmelding inden for 48 timer kan den forrige fejlmelding genåbnes. Sker det efter 48 timer skal Kunden oprette ny fejlmelding, hvor Kunden i titelfeltet efter fejlsymptom skal skrive "Gengangerfejl". Gengangerfejl bookes for begges vedkommende i FASIN under den konkrete produktgruppe med brug af ledige Ekspresintervaller i booking kalenderen. Ekspres intervaller: kl :30, 12:30-16:30 eller 7:30-16:30. Det skal fremgår i bemærkningsfeltet i hvilket tidsrum Kundens Slutbruger er tilrådighed. Er der tilknyttet serviceaftale til accesforbindelsen, vil fejlen blive rettet iht. serviceaftalen. Ønsker man at fravælge serviceaftalen skal dette ligeledes fremgå af bemærkningsfeltet timers reaktionstid på Standardservice Ved brug af 12 timers reaktionstid skal Kunden booke fejlmeldingen med "W BASIS" i FASIN. Wholesale Fejlservice sørger herefter for at fejlen fortsætter med 12 timers reaktionstid. Kunden skal være opmærksom på, at når der bookes med 12 timers reaktionstid, skal Kundens Slutbruger være hjemme i de følgende 12 timer indenfor normal arbejdstid - alternativt kan Slutkunden være hjemme med "ring 30", som beskrevet i punkt Går TDCs tekniker forgæves på en fejlmelding, der er booket med 12 timers reaktionstid, vil der blive opkrævet for forgæves besøg iht. normale vilkår herfor. Ny fejlmelding kan herefter kun bookes med fast tid, dvs. der kan ikke igen bookes med 12 timers reaktionstid. TDC s procedurer for afhjælpning mangelfuld levering følger af bestemmelserne i bilag Nummerering og identifikation af forbindelser Ethernet Bitstream Access ADSL forbindelser registreres på EB nr. i serien EB , som skal angives ved enhver henvendelse til TDC. PT_EBSA_Bilag_1a_Prod_spec_v_std_ Side 16 af 18

17 12 Andre procedurer 12.1 Web adgang til TDC s ordre- og fejlmeldesystemer Indledning TDC tilbyder Operatørerne mulighed for at forespørge og beordre i TDC s ordresystem samt fejlmelde i TDC s fejlmeldesystem. Denne adgang fordrer dog, at der forinden skal oprettes en adgang til Wholesale Online. For at få adgang til systemerne skal administrator hos kunden først indgå aftale om elektronisk adgang via sin Account Manager og dernæst rette henvendelse til Wholesale Marketing Ændring af Webadgang til TDC s ordresystemer Web-sider til brug for ordrehåndtering af ebsa kan ændres med 7 ugers varsel. TDC tilsigter dog i videst muligt omfang at varsle 2 måneder før påtænkt implementering, TDC er imidlertid ikke forpligtet hertil. TDC vil sikre, at udbydere fortsat kananvende den eksisterende grænseflade, hvis TDC ikke kan gennemføre en ændring af grænsefladen som varslet Fejlvisitering på DSL-forbindelser TDC tilbyder operatørerne mulighed for at benytte DSLman, som er et redskab til at forbedre fejlvisiteringen på dsl-forbindelser. Systemet kan give en række nettekniske informationer om given dslforbindelse, og der er mulighed for at udføre forskellige tests og kommandoer med henblik på fejlsøgning/-afhjælpning. Adgang til DSLMan sker via Wholesale Online, hvor der findes en on-linevejledning, eller via XML-interface Tekniker ringer 30 min. inden ankomst Ved teknikerbesøg vil teknikeren altid ringe på slutbrugers træffenummer ca. 30 min. inden ankomst. Ved bestillingen skal slutbrugers træffenummer således altid oplyses i Ring 30 min. før" feltet. Kører teknikeren forgæves, vil der blive opkrævet for et forgæves teknikerbesøg iht. gældende priser. Ring ½ time før tilbydes ikke i forbindelse med 2-timers installationsbesøg Teknikerens forgæves besøg Såfremt teknikeren kører forgæves ved kundebesøg hos Kundens Slutbruger, følges følgende procedure: Ved første forgæves besøg bookes ny tid af Wholesales kundeservice, og Kunden orienteres af Wholesales kundeservice. Den nye booking tid kan ændres ved at Kunden giver besked til Wholesales kundeservice om et andet ønske. Beskeden skal gives inden kl arbejdsdagen før den af Wholesale kundeservice lovede nye termin efter 1. kundesvigt. Kunden opkræves 1. gebyr for forgæves besøg, jf. prislisten. Ved andet forgæves besøg sætter Wholesales kundeservice ordren i bero, opkræver 2. gebyr for forgæves besøg, og underretter Kunden om at ordren er sat i bero. Wholesales kundeservice vil herefter anse ordren for annulleret og opkræve annulleringsgebyr, hvis Kunden ikke har henvendt sig med ønske om en ny booking tid senest 20 arbejdsdage efter Wholesales kundeservice har meddelt Kunden, at ordren er sat i bero. Ved tredje forgæves besøg følges proceduren ved første kundesvigt og tredje gebyr for forgæves kundebesøg opkræves. Efter 4. forgæves besøg anses ordren umiddelbart for annulleret, og der opkræves 4. gebyr for forgæves besøg samt annulleringsgebyr, jf. prislisten Migrering Kunden kan migrere mellem produkterne Ethernet BSA med samproduktion og Ethernet BSA uden samproduktion og omvendt, jf. bilag 1b. Tilsvarende kan Kunden foretage migrering på følgende måde PT_EBSA_Bilag_1a_Prod_spec_v_std_ Side 17 af 18

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA)

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Boligforenings FBSA (BFBSA) løsning. BFBSA er et lag 2 produkt(osi), der er målrettet

Læs mere

Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA

Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Fiber BSA (FBSA) produkt, med hvilket Kunder kan udbyde datatjenester. Produktet er begrænset til de

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Bilag 1a Produktspecifikation for VULA

Bilag 1a Produktspecifikation for VULA Bilag 1a Produktspecifikation for VULA Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for VULA. 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s VULA produkt, med

Læs mere

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Shared fiber acces er under udvikling, og der kan forekomme ændringer i produktbeskrivelsen indtil End-To-End-testen er gennemført i løbet af september.

Læs mere

Pair Bonding 27/ Ver 4.0

Pair Bonding 27/ Ver 4.0 1 Pair Bonding 27/9-2016 Ver 4.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer

Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer 1. Indledning Dette bilag udgør bilag 2a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for VULA. Ved hjælp af Produktnummer, Produkttekst og Aktion kan man entydig finde

Læs mere

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0

Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 1 Pair Bonding 25/6-2015 Ver 2.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1c til Produkttillæg for EVPN. Det anbefales Operatøren at etablere testforbindelser for at teste funktionaliteten inden produktet lanceres

Læs mere

Pair Bonding Ver 1.0 TWD

Pair Bonding Ver 1.0 TWD 1 Pair Bonding 0210-2013 Ver 1.0 TWD Pair Bonding - produktet Pair Bonding (PB) er et tillægsprodukt til VULA, VULA UC, ebsa, BB Basic og Rå/Delt rå kobber. 2 Pair Bonding er defineret ved: at xdsl-produktet

Læs mere

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation

Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Bilag 1c: EVPN DSL produktspecifikation Dette bilag udgør bilag 1c til Produkttillæg for EVPN. Det anbefales Operatøren at etablere testforbindelser for at teste funktionaliteten inden produktet lanceres

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 1a til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1 Produktspecifikation for Bredbånd Basic hørende

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for VULA Uncontended med samproduktion

Bilag 1a. Produktspecifikation for VULA Uncontended med samproduktion Bilag 1a. Produktspecifikation for VULA Uncontended med samproduktion Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for VULA Uncontended (UC). 1 Omfang Produktspecifikationen

Læs mere

Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal

Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal Bilag 1 Produktbeskrivelse for Ethernet BSA Multikanal 1. Omfang Ethernet Bitstream Access Multikanal er en tillægstjeneste til Ethernet Bitstream Access ADSL. Tillægstjenesten gør det muligt at opdele

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 1a til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1 Produktspecifikation for Bredbånd Basic hørende

Læs mere

Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af

Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af ebsa/fbsa/vula-trafik Dette bilag udgør bilag 1 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet Transmission af ebsa/fbsa/vula trafik.

Læs mere

Juli 2007 Side 1 af 10

Juli 2007 Side 1 af 10 Juli 2007 Side 1 af 10 Bilag 1 Produktspecifikation for ADSL-, SHDSL- og VDSL-Access 1. Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af FTN-Heilsøludeildins ADSL-, SHDSL- og VDSL-Access produkt, med

Læs mere

Bilag 1h: Produktbeskrivelse for Vectoring

Bilag 1h: Produktbeskrivelse for Vectoring Bilag 1h: Produktbeskrivelse for Vectoring 1. Omfang Vectoring tilbydes på de noder der er blevet enablet for Vectoring. Vectoring tilbydes udelukkende til VDSL-teknologien. Dette bilag beskriver Vectoring

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_VULA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg

Læs mere

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net 3. marts 2012 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg IP Transmission kabel-tv Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Dette bilag udgør bilag 1a til Produktspecifikation for Rå fiber FTH og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1: Produktspecifikation for Rå fiber. 1.

Læs mere

Bilag 2: Priser for Bredbånd Basic

Bilag 2: Priser for Bredbånd Basic Bilag 2: er for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 2 til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 2 er hørende til Aftale om Bredbånd Basic. 1. Generelt erne er

Læs mere

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller

Læs mere

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller

Læs mere

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Omfang... 1 3 Transmissionskapacitet... 1 3.1 Transmissionskapacitet 2Mbit/s... 1 3.2 Transmissionskapacitet > 2Mbit/s...

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic

Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Bilag 1a: Produktspecifikation for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 1a til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1 Produktspecifikation for Bredbånd Basic hørende

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_VULA_v_std_220115 Side 1 af 8 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s levering

Læs mere

Bilag 1c Produktspecifikation for ATM BSA Multikanal

Bilag 1c Produktspecifikation for ATM BSA Multikanal Bilag 1c Produktspecifikation for BSA Multikanal 1. Omfang Bitstream Access Multikanal er en tillægstjeneste til Bitstream Access ADSL og SHDSL produktet. Tillægstjenesten gør det muligt at opdele Bitstream

Læs mere

G.INP Branchemøde d. 3 september september 2014 Torben Weihe Dam

G.INP Branchemøde d. 3 september september 2014 Torben Weihe Dam G.INP Branchemøde d. 3 september 2014 3. september 2014 Torben Weihe Dam 1 Indhold 1. Status for implementeringen - kort 2. Brush up baggrund og TDC implementering af G.INP 3. Brush up IT-implementeringen

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Ethernet BSA G.SHDSL

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Ethernet BSA G.SHDSL Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Ethernet BSA G.SHDSL 1. Omfang Ethernet BSA G.SHDSL er et produkt, hvor XDSL-forbindelsen produceres efter G.SHDSL.biz standarden og benytter 1-4 trådpar til at levere

Læs mere

Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD

Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD Bilag 1d: Produktspecifikation for ebsa Multicast og VOD Dette bilag udgør bilag 1d til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet BSA eller Standardaftale for Ethernet BSA. Bilaget erstatter

Læs mere

Bilag 2: Priser og gebyrer for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 2: Priser og gebyrer for rå kobber og delt rå kobber Bilag 2: Priser og gebyrer for rå kobber og delt rå kobber Dette bilag: udgør Bilag 2 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg Kobber erstatter Bilag 3 Priser og gebyrer for rå kobber, dateret 6.

Læs mere

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2 Side 1 af 5 1. INTRODUKTION TIL DSL FORBINDELSE... 3 2. SPECIFIKATION... 3 2.1. LØSNINGSMULIGHEDER... 3 2.1.1. Enkeltforbindelse... 3 2.1.2. Failover forbindelse... 4 2.2. TILLÆGSYDELSER... 4 3. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS

Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Omfang... 1 2.1. Omfang implementering... 2 3. Definitioner... 2 4. Produktbeskrivelse... 2 4.1. QoS 2 4.2. Grænseflade

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD

VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 3004-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS

Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS Dette bilag udgør bilag 1c til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Fiber BSA. 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Omfang... 1 2.1. Omfang implementering...

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Dette bilag udgør bilag 1a til Produktspecifikation for Rå fiber FTH og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1: Produktspecifikation for Rå fiber. 1.

Læs mere

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD

Teknisk Branchemøde. Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD Teknisk Branchemøde Torsdag d. 5 december 2013 TDC/TWD 1 Dagsorden VULA UC - ADSL tagging VULA IT implementering af priser på hastigheder 1 3 VULA UC ADSL tagging Tagging oprindelig specificeret, jf. møde

Læs mere

Bilag 1 Produktspecifikation

Bilag 1 Produktspecifikation 6. marts 2012 Bilag 1 Produktspecifikation Til Rammeaftaletillæg Installationsydelser Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. TEKNIKERBESØG... 3 2.1 YOUSEE A/S TEKNIKERBESØG... 3 2.2 DANSK KABEL TV A/S

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

Columbine brugervejledning

Columbine brugervejledning brugervejledning Vejledning for operatører ved version 2.4 Side 2 Indhold 1. Aftale... 3 1.1 Produkter... 3 2. Indledning... 4 2.1 Fejlmelding og spørgsmål... 4 2.2 Generelt... 5 3.... 5 3.1 Vis eksisterende

Læs mere

Branchemøde 28. april 2015. 28. april 2015

Branchemøde 28. april 2015. 28. april 2015 Branchemøde 28. april 2015 28. april 2015 1 Dagsorden Cirka tider: 1000-1015 Velkomst (Jeppe Damkjær Nielsen, Henrik Gjerulff Jensen) 1015-1130 Vectoring og G.INP, Network Analyzer (Keld Allan Skov) Produkt

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Dette bilag udgør bilag 1a til Produktspecifikation for Rå fiber FTH og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1: Produktspecifikation for Rå fiber. 1.

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

Bilag 7: Service Level Agreement

Bilag 7: Service Level Agreement Bilag 7: Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...2 2 GENERELT OM TEKNISK PERFORMANCE...2 2.1 ACCESNET OPPETID... 4 2.2 DSLAM OPPETID... 6 2.3 MULTIKANAL... 7 2.3.1 Kvalitetsparametre

Læs mere

1. Omfang. 2. Indhold. 3. Anvendte forkortelser

1. Omfang. 2. Indhold. 3. Anvendte forkortelser Side 1 af 5 Bilag 7 Produktspecikation for IP//ETH-løsning 1. Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af FTN-Heilsøludeildins IP//ETH-løsning, der med reference til figur 1 i bilag 1, er transporten

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via . Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014

TDC A/S Fremsendes alene via  . Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014 TDC A/S regulering@tdc.dk 4. marts 2015 Fremsendes alene via e-mail /Christoffer Kjældgaard Giwercman Korrektion af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse af 4. december 2014 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Bilag 1 d. Tekniske krav til splittere og ADSL eller VDSL2 transmissionsformer over PSTN

Bilag 1 d. Tekniske krav til splittere og ADSL eller VDSL2 transmissionsformer over PSTN Bilag 1 d. Tekniske krav til splittere og ADSL eller VDSL2 transmissionsformer over PSTN Dette bilag udgør bilag 1d til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

COLUMBINE Brugervejledning. Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013

COLUMBINE Brugervejledning. Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013 COLUMBINE Brugervejledning Vejledning for operatører af Vula Access Version 1.0 februar 2013 1 1. Indledning... 3 1.1 Fejlmelding og spørgsmål... 3 1.2 Generelt... 4 2. Vula Acces... 5 2.1 Opret Bestilling

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Decentral adgang...

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: BSA coax (tidligere BSA Kabel-tv net) til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_BSA_Coax_v_211215 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER... 3

Læs mere

VULA uncontended løsning TDC/TWD

VULA uncontended løsning TDC/TWD 1 VULA uncontended løsning 0703-2013 TDC/TWD Uncontended løsning: Sammenfatning og videre proces Sammenfatning: TDC har på møde med operatørerne 28. februar fremlagt 1. version af flg. præsentation af

Læs mere

Bilag 8: Forretningsgange for Gensalg Fastnet

Bilag 8: Forretningsgange for Gensalg Fastnet Bilag 8: Forretningsgange for Gensalg Fastnet 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2. INDLEDNING... 2 3. FORMÅL... 2 4. DEFINITIONER... 2 5. PROCESSER... 3 5.1. Overdragelse fra TDC til gensælger...

Læs mere

Indhold. Bilag 1. Produktspecifikation. Indholdsfortegnelse

Indhold. Bilag 1. Produktspecifikation. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Produktspecifikation Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Præambel... 2 2. Definitioner... 2 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.1.1 Docsis 3.0... 3 3.1.2

Læs mere

Produkttillæg BSA. YouSee A/S. Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester. mellem <Kunde> og. 2. januar 2013

Produkttillæg BSA. YouSee A/S. Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester. mellem <Kunde> og. 2. januar 2013 2. januar 2013 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg BSA Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Wholesale

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester. mellem <Kunde> og TDC A/S

Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester. mellem <Kunde> og TDC A/S Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Dette bilag: Udgør bilag 4 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg Fastnet Erstatter følgende bilag: Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) hørende

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

Bilag 1: Produktspecifikation for Installationsydelser.

Bilag 1: Produktspecifikation for Installationsydelser. Bilag 1: Produktspecifikation for Installationsydelser. 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2. OMFANG... 3 3. ANVENDTE FORKORTELSER OG DEFINITIONER... 3 4. PLUG & PLAY TEST... 3 5. INSTALLATIONSBESØG

Læs mere

Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl

Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl Bilag A1. Produktspecifikation for IPConnect xdsl 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af Branchesalgs IPConnect xdsl produkter (IPConnect DHCP og IPConnect RBE), som stiller TDC's IP-net

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Introduktion til fastnetbredbånd

Introduktion til fastnetbredbånd Introduktion til fastnetbredbånd Oversigt over de meste anvendte begreber Begreb Accessnet Accessforbindelse (-linje) ADSL Aggregeringsnet Arkivtjeneste Backbonenet Bitstream Access Broadcast BSA Central

Læs mere

Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA

Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA Bilag 1a: Produktbeskrivelse for Fiber BSA 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Fiber BSA (FBSA) produkt, med hvilket Kunder kan udbyde datatjenester. Produktet er begrænset til de

Læs mere

Dynamic Line Management Branchemøde d. 3 september 2014. 3. september 2014 Torben Weihe Dam

Dynamic Line Management Branchemøde d. 3 september 2014. 3. september 2014 Torben Weihe Dam Dynamic Line Management Branchemøde d. 3 september 2014 3. september 2014 Torben Weihe Dam 1 Indhold 1. DLM baggrund 2. Tidslinje 3. Forslag til implementering 4. Foreløbig IT-specifikation i PPR/idébeskrivelsen

Læs mere

Vectoring status Feltforsøg HC16 (Ormslev) Pilot ØBR 5 (Østerbro Indiakaj) Kommende piloter. 27. juni 2014 Teknisk status V1.0

Vectoring status Feltforsøg HC16 (Ormslev) Pilot ØBR 5 (Østerbro Indiakaj) Kommende piloter. 27. juni 2014 Teknisk status V1.0 Vectoring status Feltforsøg HC16 (Ormslev) Pilot ØBR 5 (Østerbro Indiakaj) Kommende piloter 27. juni 2014 Teknisk status V1.0 1 Generelt Status 24.06.2014 Site Shaped Antal linjer I fall back Ydelse Stabilitet

Læs mere

Bilag 1B: Produktspecifikation for IP VPN DSL

Bilag 1B: Produktspecifikation for IP VPN DSL Bilag 1B: Prduktspecifikatin fr IP VPN DSL Dette bilag beskriver de specifikke egenskaber i frhld til en IP VPN DSL løsning. Der henvises til Bilag 1A vedr. generel beskrivelse af IP VPN/MPLS, BGP g IP

Læs mere

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET xdsl og Fiber fra Flexfone Flexfone Internet Internet fra Flexfone er lynhurtigt og sikkert for din virksomhed at bruge. I kan altid kommunikere med omverdenen igennem

Læs mere

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: 8. november 2007 Tillægsaftale om Installationsydelser mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 3 2. PRÆAMBEL... 4 3. PARTERNE... 4 4. TILLÆGSAFTALENS

Læs mere

Bilag 1 Produktspecifikation

Bilag 1 Produktspecifikation 2. marts 2012 Bilag 1 Produktspecifikation Til Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 OVERORDNET KONFIGURATION...

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

G. SHDSL Bridge Modem Installation af CPE

G. SHDSL Bridge Modem Installation af CPE G. SHDSL Bridge Modem Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Beskrivelse:... 2 Emballagens indhold:... 2 Udstyr:... 3 G.SHDSL modem kable:... 3 Installation af modem:... 4 Kontrol af modemmet:... 5 Forskel

Læs mere

TDC præsentationer til NGA forum 13/10

TDC præsentationer til NGA forum 13/10 TDC præsentationer til NGA forum 13/10 Bredbånd/udvikling oktober 2017 TWD/11/10 2017 1 VULA videreudvikling / NGA-forum møde 13/10 TDC Præsentationer 1. Valg af formand 2. Afrapportering (v/ TDC) fra

Læs mere

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Afrapportering på VULA-forum v/ Lars Høyrup Jensen Onsdag den 24. april i ERST Arbejdsgruppens baggrund På VULA-forum 28. januar 2013 blev det besluttet

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement - SLA

Bilag 4: Service Level Agreement - SLA Bilag 4: Service Level Agreement - SLA Indholdsfortegnelse: 1. OMFANG OG VILKÅR... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. LEVERINGSTID... 2 3.1 GENNEMSNITLIG LEVERINGSTID...2 3.2 LEVERINGSTID...2 3.3 ORDREBEKRÆFTELSER...3

Læs mere

TDC A/S. Fremsendes alene via

TDC A/S. Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk 16. juni 2014 timepe-erst chtoch-erst Fremsendes alene via e-mail Erhvervsstyrelsens opfølgning i forbindelse med TDC s standardtilbud vedr. vectoring på fremskudte indkoblingspunkter

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. November 2016

1. Abonnementsaftalen. November 2016 Abonnementsvilkår for TDC Bredbånd: TDC Erhverv Bredbånd, DSL TDC Erhverv Bredbånd, Coax TDC Erhverv Fiber TDC Erhverv Fiber Plus Bredbånd, Fiber Bredbånd, Coax Bredbånd, DSL November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

VDSL2 med frekvensplan 35b Vplus Supervectoring

VDSL2 med frekvensplan 35b Vplus Supervectoring VDSL2 med frekvensplan 35b Vplus Supervectoring 18. Januar 2016 1 Teknologisk videreudvikling af VDSL2 med vectoring I de kommende år anskaffer TDC et stort antal nye linjekort og vectoring processor kort

Læs mere

Høringsnotat vedrørende: Undersøgelse af TDCs forretningsgange i relation til visse samtrafikprodukter på teleområdet

Høringsnotat vedrørende: Undersøgelse af TDCs forretningsgange i relation til visse samtrafikprodukter på teleområdet Høringsnotat vedrørende: Undersøgelse af TDCs forretningsgange i relation til visse samtrafikprodukter på teleområdet Teknologisk Institut afsluttede primo september 2008 sin undersøgelse af TDCs forretningsgange

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for BSA Coax

Bilag 1a. Produktspecifikation for BSA Coax Bilag 1a. Produktspecifikation for BSA Coax Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.1.1 Docsis 3.0... 3 3.1.2 Docsis 3.1... 3 3.1.3

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Bilag 4 Service Level Agreement

Bilag 4 Service Level Agreement 6. marts 2012 Bilag 4 Service Level Agreement Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. KVALITET... 3 3.1 KABEL-TV NETTETS OPPETID... 4 3.2 CMTS OPPETID... 4 3.3

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

RP-Retningslinier-for-håndtering-af-bredbåndskunder-ver-11. Retningslinier for håndtering af XDSL-kunder som skifter operatør

RP-Retningslinier-for-håndtering-af-bredbåndskunder-ver-11. Retningslinier for håndtering af XDSL-kunder som skifter operatør Retningslinier for håndtering af XDSL-kunder som skifter operatør 1 af 16 13 July 2016 1. Indholdsfortegnelse: Retningslinier for håndtering af XDSL-kunder som skifter operatør... 1 1. Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Dette bilag udgør bilag 4 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Ethernet Transmission af BSA/VULA trafik eller Standardaftale om Ethernet Transmission

Læs mere

TDC præsentationer til NGA forum 22/8

TDC præsentationer til NGA forum 22/8 TDC præsentationer til NGA forum 22/8 Bredbånd/udvikling 22. august 2017 TWD/1808 2017 1 VULA videreudvikling /NGA-forum møde 22/8 TDC Præsentationer 1.Velkomst (v/formanden) 2.Status over markedsafgørelser

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere