Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø."

Transkript

1 Tilsynsrapport November 2012 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Vagn Nielsen og Stedfortræder Torben Olsen Tilsynskonsulent Bjarne Spanggaard

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynet er varetaget af Tilsynsenheden i Odsherred Kommune ved seniorkonsulent Bjarne Spanggaard og udført den 6. november 2012 i tidsperioden fra kl. 9:00 til 12:00. Tilsynet er gennemført ud fra samtaler med leder Vagn Nielsen og stedfortræder Torben Olsen. Der er ved denne lejlighed kun gennemført en delvis fysisk gennemgang af stedet. En gennemgang af hele tilbuddet er tidligere foretaget. I et forsøg på en højere grad af inddragelse af de sociale tilbud i den praktiske gennemførelse af tilsynet, herunder ligeledes i dialogen om indholdet i rapporterne, fik Bjergesø, inden det foregående tilsynsbesøg, selv lejlighed til at gennemgå og udfylde dele af interviewguiden. Kommentarerne derfra er gennemgået og drøftet med stedet, og fortsat gældende oplysninger og beskrivelser er overført til denne rapport for november Tilsynsrapporten har efterfølgende været til høring på Bjergesø. Om tilsynets helhedsindtryk Bjergesø er et opholdssted for normaltbegavede børn og unge i alderen fra 11 til 18 år, med forskellige typer af psykosociale problemstillinger og som er truet i deres udvikling. Bjergesø har aktuelt fået opdateret og fornyet godkendelse november I den forbindelse har Bjergesø fået mulighed for yderligere, at kunne etablere op til 3 projektpladser til voksne efter SEL 107. Målgruppen kan beskrives som omsorgssvigtede børn og unge og er kendetegnet ved sociale lave kompetencer, med følelsesmæssige belastninger og en angst indadvendt adfærd, typisk fra misbrugsfamilier eller anden familiemæssig socialt belastet baggrund. Der modtages også børn og unge efter afslutning fra psykiatrisk behandling, og evt. med en efterfølgende ambulant tilknytning. Pædagogisk skabes en ramme hvor der lægges vægt på at give børn og unge et hverdagsliv i trygge rammer og styrke dem til et selvstændigt voksenliv, herunder at hjælpe dem til at skabe afstand til de problemer, som hidtil har været årsag til bekymring for deres udvikling. Tilsynet blev godt modtaget og besøget foregik i en atmosfære af tillid og åbenhed i forhold til dialog om kvalitet og udvikling, forbedringsområder og sidst men ikke mindst kontrolaspektet. Tilsynet fik, som ved sidste tilsynsbesøg, et godt indtryk af Bjergesø som et velfungerende tilbud, hvor der er lagt vægt på at fremme den unges identitet og selvværd gennem anerkendelse og empati fra medarbejdere i et fællesskab i rammerne af en storfamilie. Samlet vurdering Bjergesø beskriver deres arbejde som tagende udgangspunkt i de almindelige dagligdags situationer, hvor der stilles krav om at den enkelte indgår aktivt i dagens gøremål, men med respekt for den unges egne interesser. Der bliver ligeledes lagt vægt på integration gennem aktiviteter i lokalsamfundet. Af samtalen fremgår en god overensstemmelse mellem ledelsens idé og Bjergesøs konkrete virkelighed. Der er en tendens til, at de psykiske belastninger de unge tidligere har været udsat for, træder tydeligere frem, og til at de unge oftere må forblive i tilbuddet efter det 18. år. I den sammenhæng er det påfaldende, at der er en tendens til at kommunerne vægre sig ved at give den unge et tilbud om efterværn efter SEL 76, men anmoder om et tilbud efter SEL 107. Bjergesø har formået at følge med denne udvikling og har i samarbejde med kommuner og tilsyn bevæget sig ind på voksenområdet, i et forsøg på lige at give den unge det sidste med, inden de skal stå på egne ben. Ved denne og ved tidligere fysiske gennemgang har lokalerne fremtrådt pæne, rene og ryddelige. Sikkerheden for de unge og personalet er i orden og flugtveje er ryddet og beredskabet er sat i system. Bjergesø vil med fordel kunne drage nytte af den ro der er skabt af struktur og rutiner, til udarbejdelse af en virksomhedsplan eller strategiplan for det eller de kommende år. Interviewguide tilsyn 2/26

3 Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærkninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 22.a) Serviceinformation. Personaleforhold og arbejdsmiljø. 31.a) Rygepolitik. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: Ingen bemærkninger. Organisation og drift: Ingen bemærkninger. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: 22.a) Serviceinformation. Det anbefales, at Bjergesøs hjemmeside gennemgås med henblik på opdatering og evt. revision. Personaleforhold og arbejdsmiljø: 31.a) Rygepolitik. Det anbefales at Bjergesø udarbejder en skriftlig rygepolitik. Af lov om røgfri miljøer 5 fremgår, at den enkelte arbejdsgiver skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere. Rygepolitikken skal som minimum indeholde: 1. Oplysning om, hvorvidt og hvor der må ryges på arbejdspladsen. 2. Oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik. Yderligere oplysninger kan hentes på arbejdstilsynet.dk Interviewguide tilsyn 3/26

4 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed Grundlag og vurdering 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Bjergesø er - oprindeligt et nedlagt plejehjem - opført i årene 1867 og 1927 og ligger med udsigt over Nekseløbugten, Veddinge Bakker samt meget store åbne landbrugsarealer. I 1994 overtog Bjergesø ejendommene og moderniserede dem. Hovedbygningen er på 500 m², de 2 sidebygninger har en tilsvarende størrelse. Den nærmeste by med indkøb, skole, sportshal og diskotek er Hørve som ligger indenfor en afstand af 3 km. Fra Hørve er der timedrift med bus- og togforbindelse til Holbæk, Kalundborg eller København. I forbindelse med opholdsstedet er der etableret selvstændig skole, Bjergesø Skolen, som er et tilbud, men ikke noget krav for de unge på Bjergesø. 1.b Indretning På opholdsstedet har alle beboere eget værelse, samt badefaciliteter til fælles brug. I tilknytning hertil forefindes aktivitets-, opholds- og spisestue, som er sammenbygget med stort køkken. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Rammerne er godt udnyttet. 1.d Sikring af flugtveje Flugtveje frie og i ok stand. 1.e Alarmer Der er opsat brandalarmeringssystem med direkte alarm til lokal alarmcentral (CJ-alarm) i Hørve. Ved alarm stille mandskab inden for 5 min. Der er tale om en abonnementsordning, som yderligere indeholder overfaldsalarm og vedligeholdelse. 1.f Andet - 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 4/26

5 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Bjergesø er ikke omfattet af kommunens bygningssyn. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger - 2.c Planlagt vedligeholdelse Almindeligt vedligehold af værelser, gange og fællesrum, i form af maling og udskiftning af tæpper. 2.d Andet (Evt anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l. Installation af nyt centralvarmeanlæg, som berører alle beboers værelser. Start 21. august 2011 afsluttet. 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke Påbud: Ingen 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Beredskabsplan er udarbejdet i b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte En evakueringsplan indgår i beredskabsplanen. Gennemgang af planer mundtligt ved ansættelse. Øvelse er gennemført. 3.c Brandtilsyn Egenkontrol udføres på brandmateriel. Det overvejes, at kontakte Odsherred Kommunes Beredskab med henblik på gennemgang af stedet. 3.d Brandøvelse I forbindelse med tegning af abonnement på brandalarmeringssystem, er afholdt brandslukningsøvelse. 3.e Førstehjælp Alle pædagogiske medarbejdere har gennemgået Falcks udvidede førstehjælp, inkl. Hjertestarter, sammen med Bjergesø Skolen. 3.f Andet - Interviewguide tilsyn 5/26

6 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke Påbud: Ingen 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Ikke omfattet af levnedsmiddelkontrol. Almindelige husholdningsregler håndhæves, med en god daglig rengøring. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke Påbud: Ingen ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 Drifts- og udviklingsaftale Grundlag og vurdering 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Bjergesø er oprette og godkendt som fond. Bjergesø har aktuelt fået opdateret og fornyet godkendelse november I den forbindelse har Bjergesø fået mulighed for at kunne etablere op til 3 projektpladser til voksne efter SEL 107. Pladserne skal budgetteres særskilt og indgå i regnskabet det efterfølgende år. 5.b Udviklingstendenser - 5.c Projekter Der har fra kommuner været forespørgsler på pladser til voksne efter SEL 107, hvorfor Bjergesø i forbindelse med en regodkendelse kan etablere op til 3 eksterne projektpladser. Odsherred Kommune har i 2012 godkendt en projektplads, som erstatning for en i forvejen godkendt almindelig plads på Bjergesø for en kommune beliggende i Region Hovedstaden. Interviewguide tilsyn 6/26

7 5.d Andet - 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke Påbud: Ingen 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Ikke drøftet. 6.b Andet Bjergesø har en god og sund økonomi. Bjergesø har fremsendt regnskab for 2011 som fremviser et mindre underskud. 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke Påbud: Ingen 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Daglig leder i tæt samarbejde med bestyrelsen, samt assistance for bogholderi fra revisionsfirma. Der foretages budgetopfølgning hver måned, som sendes til alle bestyrelsesmedlemmer, samt opfølgning ved møde hos daglig ledelse. 7.b Kasse og regnskabsregulativ - 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Bestyrelsen har godkendt fremsendte budget til godkendende myndighed Odsherreds Kommune. Budgettet er fremsendt uden fremskrivninger. 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Der er en synlig plan for styring, - se ovenfor. 7.e Andet - Interviewguide tilsyn 7/26

8 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke Påbud: Ingen PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning Grundlag og vurdering 8.a Antal indskrevne Der er på dato for tilsyn 10 indskrevne unge. 8.b Alder I alderen fra 14 til 19 år. 8.c Målgruppe og kerneydelse Opholdsstedet Bjergesø kan modtage 10 normaltbegavede børn og unge i alderen fra 11 til 18 år, med mulighed for tilbud om efterværn til og med det 22. år, jf. 76 stk. 3. Her ud over kan Bjergesø tilbyde op til 3 voksne borgere, i alderen fra 18 til 22 år, et botilbud, jf. 107, som ikke har mulighed for et tilbud om efterværn. Det forudsættes, at tilbuddet ligger i umiddelbar forlængelse af et ophold på Opholdsstedet Bjergesø og at den unge forinden har haft en indskrivningsperiode på opholdsstedet af minimum 3 måneders varighed. Målgruppen er børn og unge med forskellige typer af psykosociale problemstillinger og som er truet i deres udvikling. Målgruppen kan beskrives som omsorgssvigtede børn og unge og er kendetegnet ved sociale lave kompetencer, med følelsesmæssige belastninger og en angst indadvendt adfærd, typisk fra misbrugsfamilier eller anden familiemæssig socialt belastet baggrund. Der modtages også børn og unge, som har afsluttet et psykiatrisk behandlingsforløb, som efterfølgende skal overgå til fortsat ambulant behandling. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: Ingen Interviewguide tilsyn 8/26

9 8.e Andet - 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke Påbud: Ingen 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Overordnet set, har Bjergesø til formål, at yde socialpædagogisk støtte til børn og unge under deres ophold uden for hjemmet, det være sig støtte i forbindelse med uddannelse, arbejde og familieliv. Bjergesø giver børn og unge et hverdagsliv i trygge rammer og styrke dem til et voksenliv, herunder at hjælpe dem til at skabe afstand til de problemer, som hidtil har været årsag til bekymring for deres udvikling og de uheldige påvirkninger, der måtte have været i familien eller omgivende samfund. Dette gøres ved at stimulere og udfordre deres personlige, sociale og faglige kompetencer og ved at sætte ind ud fra det enkelte barns særlige behov og kompetencer. Målsætningen er at føre barnet den unge gennem ungdomslivet, og munde ud i, at den unge kommer videre i en mere selvstændig tilværelse, og i størst mulig udstrækning kunne tage vare på sig selv. 9.b Pædagogisk målsætning På Bjergesø lægges der vægt på, at børnene oplever sig som værende en del af et fællesskab og storfamilie, med respekt og accept af andre medlemmer af familien, ud fra de forskellige færdigheder, evner og styrker den enkelte kan bidrage med. Det er vigtigt at de unge ikke opfatter sig som unormale, fordi det ikke er muligt at bo hjemme hos forældre, men at man er på en lærerplads, for at lære livets muligheder, og at anbringelsen forstås som en samlet hjælp til problemløsningen, der er iværksat over for barnets og familiens problemer. Bjergesø tror på, at både problemer, udvikling og identitet skabes og opretholdes i relationer mellem mennesker, hvor det er vigtigt at den unge mødes med anerkendelse og empati, samt at de skridt de unge tager i Interviewguide tilsyn 9/26

10 forhold til at håndtere deres liv, problemer og udfordringer på en succesfuldt måde, bliver anerkendt og værdsat i samtale og handling og ved at give ansvar og frihed. Familiens tilknytning, accept og samarbejde med Bjergesø betragtes som en af grundstenene i arbejdet med børn og unge. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne - Bjergesø tilstræber med omsorg og respekt at inddrage den enkelte aktivt i familielignende hverdag, hvor den enkelte respekteres for sine interesser, og indgår aktivt i dagens gøremål, hvorved der opnås en tilknytning til det nære fællesskab. Der er sikret kontinuitet i kontakten til de voksne. Da det er faste medarbejdere der forestår nattevagt, frigives flere ressourcer hos de voksne, som har dagligdagen med de unge, og er der oftere til stede i ugens løb. Der gøres mindst muligt brug af vikarer, idet der dækkes ind for hinanden i tilfælde af fravær. Udendørs aktiviteter, herunder dyrehold er vigtige arbejdsmetoder, hvor der rent fysisk er en aktivitet og ofte den gode samtale hen over trillebør eller hesteryg. Der lægges vægt på at søge de unge integreret i det lokale samfund ved sports aktiviteter eller klubber / ungdomsskoler. Der er et løbende samarbejde med anbringelseskommune i form af evaluering og udviklingsplaner, samt opfølgningsmøder, hvor der kan drøftes evt. eksterne tiltag. 9.e Andet - 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Barn/ung/voksen Interviewguide tilsyn 10/26

11 10.a Hvordan er barnets tilknytning til de voksne organiseret 10.b Deltager barnet i praktiske opgaver Med udgangspunktet i at ligne en storfamilie, hvor man ikke bruger primærpædagoger, men kan spørge alle, eller bruge den, som den enkelte ung har det bedst med. Der er et dyrehold, som alle er med i vedligehold af, hvis den enkelte ung ikke har maddag. 10.c Har børnene faste pligter Der er faste morgenpligter, i form af let rengøring. Herved tjenes lommepenge til alle ture, som så ikke skal spares op, af de ugentlige lommepenge. Hvis der er brug for det, evt. hvis den unge er ryger eller forsøger at opspare til noget bestemt, kan der etableres små faste jobs, som udløser bonus. 10.d Børnemøder / ungemøder Der er samling i den store familie hver dag kl. 15, hvor dagen gennemgås, evt. med aftaler om frisør, tandlæge etc., eller hvad dagen byder på. 10.e Medindflydelse Børnene og de unge har en væsentlig indflydelse på hverdagen, hvis den svarer til normale tiltag i en familie. Der kan fx ikke spises pizza hver dag. 10.f Samtale med barn/ung Der er løbende samtaler med de ung, for det meste foranstaltet ved daglig leder, som er uddannet i samtaler med børn og unge. Nogle af de unge har faste dage med samtaler, andre har brug for et lille input efter morgenmad, så de kan komme godt i skole, og få en dag som hænger sammen. Daglig leder spiser morgenmad med de ung de fleste morgener, og har derved mulighed for at bede om en samtale, så der ikke skal ventes i flere dage. Dette har været praktiseret i de sidste par år, med stor succes. Nogle unge bruger det en del, andre mere sporadisk eller har kun brug for faste dage, med afmålt tid. 10.g Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 11/26

12 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte Der udbetales lommepenge hver torsdag, - efter rengøring af værelser. Tøjpenge ved køb med støtte fra medarbejdere, indtil der er en god ansvarlighed i udbetaling til den unge. 11.b Vejledning i brug af lommepenge Vejledning praktiseres som i ganske almindelige familier, så der evt. kan spares op, eller forhindre et overforbrug af alle de fristelser der findes for en ung. 11.c Anden udbetaling til brugerne Der er mulighed for at optjene bonus. 11.d Skriftlig procedure Ingen. 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de Spørgsmålet har ikke været aktuelt for Bjergesø tidligere, men i forbindelse med ny godkendelse, som også omfatter unge videreført i et voksentilbud, indgås konkret aftale eller kontrakt mellem den unge, sagsbehandler og Bjergesø om, hvilke vilkår den unges fortsatte ophold på Bjergesø skal hvile på. - Interviewguide tilsyn 12/26

13 12.c Anden udbetaling til brugerne - 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab - 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Bjergesø udarbejder statusrapporter, hvori også indgår et fremadrettet afsnit. Det er ofte disse statusrapporter kommunen indarbejder i deres handleplan. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Sagsbehandler fremsender normalt referat fra møder, både dem hvor forældre har deltaget og dem hvor forældre ikke har deltaget. 13.c Løbende justering af planerne Handleplanerne justeres hvert halve år, i forbindelse med handleplansmøderne. 13.d Andet - 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 13/26

14 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen De unge oplyses at indgår i hele dagligdagen og omfatter madlavning, indkøb, rengøring, små vedligeholdelser, pasning af husdyr samt almindelige huslige/ familiemæssige forpligtelser. Fritiden involverer både de unge og de voksne, således at de unge kan genopbygge positive relationer til de voksne og andre unge. Værkstederne er også til afbenyttelse i fritiden. Selvfølgelig er ikke alt struktureret, man må godt være træt og slappe af på værelser foran video eller læse en god bog. Dagligdagen forsøges i øvrigt gjort så forudsigelig som muligt, og med en stabil voksen styring. Det tilsigtes, at der ikke er de helt store udsving, men at der vælges med omhu, hvis der skal foretages justeringer af hverdagen. Dette kan skyldes ydre omstændigheder i forbindelse med dyrehold eller hvis der er fejringer af mærkedage. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter En aktivitet, herunder i kost og motion, skal altid have grund i det pædagogiske arbejde og tilrettelægges helst med rimelig tid i forvejen. Der kan være ændringer, som må foretages hurtigt, grundet udsving i den enkelte unges aktuelle situation. Under alle omstændigheder, vil de fleste planlægninger og afvigelser kunne informeres, når beboerne mødes til eftermiddagste. 14.c Eksterne aktiviteter Det forsøges at få den enkelte ung tilknyttet til de tilbud, som eksisterer i det nære samfund. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse Som grundregel er alle aktiviteter frivillige, men har dog en mening og indgår naturligt i Bjergesøs pædagogiske metode. Motion er fx en daglig foreteelse. 14.e Andet - 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 14/26

15 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Ja, som tager udgangspunk i den sunde kost, da der ofte modtages unge med vægtproblemer. Kostpolitikken er i alles bevidsthed, men er ikke nedfældet i skriftlig form. 15.b Tilberedning centralt/lokalt - 15.c Kostplan Der udarbejdes kostplan for minimum en uge af gangen, som er synlig for alle og som tager udgangspunkt i det økologiske og så sundt og varieret som muligt. 15.d Brugers indflydelse og medvirken De unge bliver taget med på råd, men kan ikke altid opfyldes. 15.e Andet - 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Der arbejdes intenst med at hjælpe de unge, så der ikke opstår kæresterier de unge imellem, da det giver en masse knas i gruppen, specielt når man ikke er kæreste længere. Det er en stående aftale, at de voksne bliver informeret, hvis der er unge som indleder et forhold. 16.b Seksualoplysning/undervisning Der er en åben dialog om seksualitet, og der kan altid søges råd og vejledning hos de voksne. 16.c Prævention Der kan i nogle tilfælde være tale om et vist pres omkring anvendelsen af prævention, hvis det skønnes at den enkelte ikke kan tage vare på sig selv. Dette er normalt ikke problemgivende. 16.d Andet - Interviewguide tilsyn 15/26

16 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Normal samfundsmæssig information, som ligger så tæt på hvad man gør i familier, som er fungerende efter hvad der betegnes som normalt. Der bruges af egne erfaringer, både fra den enkelte voksnes eget ungdomsliv og i deres respektive familier. Dog har daglig ledelse, i supervisionen, lagt en rød tråd for, hvad vi oplever for det normale. 17.b Politik for området Der må ikke drikkes alkohol på opholdsstedet. Der kan dog være afvigelse som kan accepteres, fx når der skal introduceres til alkohol og der er samtykke fra forældre, og det skønnes aldersmæssigt forsvarligt at give en dispensation. 17.c Andet - 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Alle er velkomne på Bjergesø. Bjergesø har ikke specialiseret sig, men er åbne, hvis der kommer henvendelse om unge som kan indpasses i gruppen, på ligervis som alle andre henvendelser. Bjergesø har den grundholdning, at alle er mennesker af den samme verden, uanset farve, sprog eller religion. Dette er meget nødvendigt, da stedet modtager unge fra nogle familier, hvor der bliver set meget skævt til vores nydanskere. Interviewguide tilsyn 16/26

17 18.b Integration Bjergesø har haft et par tilfælde, hvor der har været rigtig stor succes, med uddannelse og udslusning til egen bolig, med en høj funktion i samfundet. 18.c Forældresamarbejde, tolk Det er vanskeligt, og ligger typisk hos sagsbehandler. 18.d Andet - 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Er blevet aktuelt for Bjergesø indenfor de senere år, men opholdsstedet er blevet opmærksom på spørgsmålet har taget hånd om spørgsmålet vedrørende medicinhåndtering. Der er flere og flere af stedets unge som får medicin, hvor diagnose er stillet efter ankomst til Bjergesø. Det drejer sig aktuelt om ADHD og angst. 19.b Opbevaring Aflåst på kontor, og ved større mængder i pengeskab. Doseringen foretages i aflukket rum med ro til at foretage optælling og journalføring. 19.c Er reglerne kendte og følges de Bjergesø har fokus på opgaven og sikre sig, at der uddannes personale i medicin håndtering. Aktuelt har Bjergesø 2 medarbejdere med gennemført medicinhåndteringskursus. Der er etableret en medicinmappe. Medarbejderne er instruerede og medicinhåndtering er et fast emne på personalemøderne. 19.d Andet - 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 20 Brugersikkerhed Er ikke aktuelt for Bjergesø. Interviewguide tilsyn 17/26

18 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele - 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler - 20.c Andet - 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer Bjergesø modtager normalt begavede børn og unge og oplever ingen vanskeligheder i den anledning. 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald. Ingen. 21.c Smitsomme sygdomme Ingen. 21.d Brug af engangshandsker - 21.e Rengøringsplaner - 21.f Andet - 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 22 Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende Interviewguide tilsyn 18/26

19 22.a Serviceinformation, hjemmeside o.l. Bjergesø har udarbejdet et ydelseskatalog og har en hjemmeside. Begge dele trænger fortsat til en gennemgang med henblik på opdatering og revision. Bjergesø oplyser, at de vil optage tilbud med henblik på revision af hjemmesiden. 22.b Oplysninger om internt kommunikationssystem - 22.c Oplysning om regler og retningslinjer Visitationen har sin faste procedure, hvorunder information om regler og rammer gennemgås for sagsbehandler, forældre og den unge selv. 22.d Andet - 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Det anbefales, at Bjergesøs skriftlige materiale gennemgås med henblik på opdatering og evt. revision. Bjergesø oplyses om, at hjemmesiden er et ofte besøgt medie, af fx pårørende og sagsbehandlere. 23 Samarbejde med forældre / pårørende 23.a Forældrebestyrelse / pårørenderåd Bjergesø har ikke en forældrebestyrelse, men oplyser at en stor del af en succes, skal hentes i samarbejdet med familien. Det er vigtigt, at netop den nærmeste familie, har accepteret en placering på Bjergesø. Forældresamarbejdet, oplyser Bjergesø, viser sig ved stor mødefrekvens i forhold til forældre og kommuner, og derudover inviteres forældre og nærmeste familie til de mere generelle sammenkomster i årets løb fx i forbindelse med Jul og sommer. De unges familie vil altid være velkommen til at besøge deres barn på stedet. 23.b Opfølgning på sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd - 23.c Tilgængelighed - Interviewguide tilsyn 19/26

20 23.f Andet - 23.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 24. Bestyrelsesmøder (selvejende) 24.a Referat fra sidste møde Den Selvejende Institution Bjergesø har en bestyrelse med 5 medlemmer, som hver især er udpeget ud fra generel faglig indsigt og kendskab til Bjergesøs funktion og ydelser. Der er udarbejdet referat fra sidste møde, som kan rekvireres fra bestyrelsesformand, advokat Michael Vester. 24.b Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder Der foregår en opfølgning på de 4 årlige bestyrelsesmøder, samt hen over året gennem et løbende samarbejdet mellem bestyrelsesformand og daglig ledelse. 24.c Tilgængelighed - 24.d Andet - 24.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 25 Intern skole 25.a Godkendelse af undervisningsplaner I forbindelse med opholdsstedet er der etableret en skole, Bjergesø Skolen, som er et tilbud, men ikke noget krav for de unge på Bjergesø. Skolen har godkendelse til 21 pladser fra 3. til 11. skoleår og Odsherreds Kommune har tilsyn med skolen. Skolen er ikke etableret som intern skole. 25.b Årlig opsamling og rapportering - Interviewguide tilsyn 20/26

21 25.c Samarbejde mellem skole/institution og hjem - 25.d Andet - 25.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 26 Magtanvendelse 26.a Antal magtanvendelser siden sidste tilsyn Ingen. 26.b Skriftlig procedure for opfølgning på magtanvendelser Ja Nej Bemærkninger: Ved ansættelse skal de nyansatte gennemlæse bekendtgørelsen om magtanvendelse og skrive under på, at den er læst og forstået. Dette foregår i forbindelse med underskrivelse af ansættelseskontrakt og følges op løbende ved supervision. 26.c Andet (herunder evt. statistik) Det er aftalt at tilsynet indbydes til et 2 timers temamøde i løbet af foråret 2013, hvor bekendtgørelsen gennemgås og drøftes med personalet. 26.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 27 Klagesager 27.a De af forvaltningen kendte klager siden sidste tilsyn Ingen. 27.b De af forvaltningen ukendte klager siden sidste tilsyn Ingen. Interviewguide tilsyn 21/26

22 27.c Hvad omhandler de og hvordan er de løst - 27.d Procedure for behandling og opfølgning på klager Ingen. 27.e Andet - 27.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PERSONALEFORHOLD OG ARBEJDSMILJØ 28 Personale Grundlag og vurdering 28.a Personalesammensætning: Faggrupper, uddannet, ikkeuddannet. Sammensætning ligger tæt på de i budgettet angivne medarbejdergrupper. Helst med en lille overvægt af uddannet personale. 28.b Brug af vikarer Det tilstræbes, at der ikke bruges vikarer, da det giver for megen uro i ungegruppen. Hvis brug af vikarer, er de meget kendte af de unge eller har tidligere været en fast del af medarbejdergruppen. 28.c Personaleflow Der er aktuelt en stabil medarbejdergruppe. I den nuværende gruppe har de fleste omsorgspersoner en ansættelsesperiode fra 4 til 16 år. 28.d Arbejdsplaner / arbejdstidstilrettelæggelse Medarbejderne er selv med til at udarbejde vagtskema. På den måde opnås en så stor mulighed, for tilrettelæggelse af den enkelte medarbejdes hele liv. 28.e Stillingsbeskrivelser el. beskrivelse af stillingskategorier Der er ikke udarbejdet stillingsbeskrivelser, men indholdet i medarbejdernes daglige arbejde, er et stadigt element i supervision og personalemøder. Interviewguide tilsyn 22/26

23 28.f Lokalaftaler Bjergesø har ikke tegnet overenskomst med en faglig organisation, men der er indgået forskellige aftaler med personalet, fx 13 timer i døgnet for alle ture ud af huset ol., som gør stedet fleksibel og homogen. 28.g Andet - 28.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 29 Personalepolitik 29.a Kompetence og ansvarsfordeling Der arbejdes som et kollektiv. Medarbejderne skal tage udgangspunkt i familielignende relationer og i øvrigt tænke selv. Ansvaret er uddelegeret og en synlig struktur træder i kraft når det skønnes, at der skal træffes beslutninger. Medarbejderne er ikke i tvivl om, at daglig leder altid har mulighed for at træffe den endelige afgørelse. 29.b Personalemøder Hver uge. 29.c MUS MUS er ikke sat i system. Man har kontakt med hinanden, nærmest dagligt og har altid mulighed for en samtale med leder. 29.d Kursusfordeling - 29.e Supervision Hver anden uge af hele gruppen af psykolog. 29.f Introduktionsforløb for nye medarbejdere En nyansat vil altid indgå i et team, enten som nr. 3 i et team for en periode, eller mindst som 1 ud af g Problemer i strukturen Bjergesø oplever ikke at have problemer i strukturen. 29.h Andet - 29.i Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 23/26

24 30 Sygefraværspolitik 30.a Opgørelse over sygdom (statistik) Der er ingen opgørelse over sygefravær. Medarbejdergruppen er så lille, så det er synligt, hvis der er sygdom og berører alle. Hvis nødvendig drøftes dette i personalegruppen eller med daglig ledelse. Der er en aftale om at dække hinanden ind, hvilket oplyses at fungere fint. 30.b Politik ved højt fravær Ingen. 30.c Andet Hvis der skulle blive behov for krisehjælp, købes dette i det konkrete tilfælde. Den enkelte har mulighed for evt. selv at vælge typen af hjælp. 30.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 31 Rygepolitik 31.a Skriftlig politik Bjergesø har ikke udarbejdet en skriftlig rygepolitik. Der er dog en uskreven rygepolitik, som angiver hvor der må ryges og at der ikke må ryges sammen med de unge. 31.b Andet - 31.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Det anbefales at Bjergesø udarbejder en skriftlig rygepolitik. Af lov om røgfri miljøer 5 fremgår, at den enkelte arbejdsgiver skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere. Rygepolitikken skal som minimum indeholde: 1. Oplysning om, hvorvidt og hvor der må ryges på arbejdspladsen. 2. Oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik. Yderligere oplysninger kan hentes på arbejdstilsynet.dk Interviewguide tilsyn 24/26

25 32 Misbrugspolitik 32.a Skriftlig politik Nej. 32.b Andet - 32.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 33 Uddannelsespolitik og kompetenceudvikling 33.a Foreligger der en kompetenceudviklingsplan Spørgsmålet kompetenceudvikling drøftes løbende i den samlede personalegruppe. 33.b Interne kurser Der forsøges i så vid udstrækning som muligt at gennemføre uddannelse internt, fx ved at bringe underviser til stedet og gerne i et samarbejde med flere opholdssteder som går sammen om underviser udefra. 33.c Eksterne kurser Hvis skønnes og ønskes. 33.d Skriftlig formuleret uddannelses krav og forventninger til praktikanter Nej, men er godkendt af seminarier og har uddannet vejleder på stedet. Der er aktuelt ikke studerende på stedet. 33.e Andet (evt. fokus på etniske forhold) - 33.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 25/26

26 34 APV 34.a Hvornår er sidste APV gennemført og hvordan følges op på denne Bjergesø har gennemført APV i et samarbejde med et konsulentfirma, ECO House, hvor Bjergesø har indgået aftale om en abonnementsordning. I APV indgår overbygning omkring det psykiske arbejdsmiljø. Aktuelt er en revision undervejs fra ECO House. Den vil blive opbevaret på kontoret, og medarbejderne er forpligtiget til at indgå i vedligeholdelsen heraf. 34.b Fysisk arbejdsmiljø Godt. 34.c Efterspørgsel på nye hjælpemidler Løbende hjælpemidler til rengøringspersonalet, arbejdstøj og speciale redskaber for nedsat funktion. 34.d Psykisk arbejdsmiljø Der er stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø, et stående tilbud om psykologhjælp og hjælp fra medarbejdergruppen. 34.e Arbejdsulykker - 34.f Andet - 34.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 35 MED-arbejde Er ikke aktuelt for Bjergesø. 35.a Struktur Enstrenget Tostrenget Bemærkninger: Ingen. 35.b Hvordan vægtes arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejdet i MEDudvalget - 35.c Andet - 35.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 26/26

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport September 2013 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19.

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. Tilsynsrapport August 2013 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. august

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Rørmosegård Annebjerg Stræde 46, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport September 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Vesterbro Vesterbro 19, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. september 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Tilsynsrapport November 2011 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. & 22. november 2011 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Dalhøjgård Oddenvej 90, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Skovgården Klintvej180 & 184, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. august 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Tjørneparken Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Grundtvigsvej Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Twillingegården Krogbakkevej 11, 4560 Vig Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012. Tilsynsrapport 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. april 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Tilsynsrapport September 2013 Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj.

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Granhøjens Botilbud A/S Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Afdelinger Dalhøjgård Oddenvej 90, Nykøbing Sj. Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, Nykøbing Sj. Egebjergvej Egebjergvej

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Holmstrup Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger)

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Tilsynsrapport Oktober 2013 Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Oddenvej 43 (2 boliger) Hesselvej

Læs mere

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012.

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Tilsynsrapport Februar 2012 Åkandehuset Ellingebjergvej 3 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 1 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Formål med tilsyn... 3 Eksterne tilsynsmyndigheder... 4 Principper for tilsyn med 103 og 104 i Guldborgsund Kommune...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Tilsynsrapport 2012 Den selvejende institution Skovbærgården Smedestræde 1 A 4583 Sj. Odde Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. juli 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012.

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Tilsynsrapport Januar 2012 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby Tilsynsrapport 2012 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012. Tilsynsrapport 2012 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling.

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling. Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 11. juli 2008 Institutionens navn: Rønnegården Strøvej 93 3330 Gørløse Fagafdeling: Region Hovedstaden

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Tilsynsrapport - Opfølgning

Tilsynsrapport - Opfølgning Tilsynsrapport - Opfølgning 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 19. november 2012. Institutionen repræsenteret ved: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Bofællesskaberne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 4. april 2013, 6. maj 2013 og 15. august 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Værestederne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Chr. Hauchs Allé 11 3500 Værløse Hjemmeside: www.jonstrupvang.dk Tlf. 44651611. Region Hovedstaden - Handicap

Chr. Hauchs Allé 11 3500 Værløse Hjemmeside: www.jonstrupvang.dk Tlf. 44651611. Region Hovedstaden - Handicap Handicapvirksomheden Blok E Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Tilsyn 2007 Telefon Direkte Fax Mail Web 4820 5000 4820 5272 4820 5274 4820 5529 Alice.warming@hav.regionh.dk Jette.pedersen@hav.regionh.dk www.regionh.dk

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Rapport om tilsyn 2010

Rapport om tilsyn 2010 Rapport om tilsyn 2010 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Odsherred Kommune: Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. februar 2010 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Bo- og behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. maj 2013 og den 3. september 2013. Institutionen

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: 3. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Pædagogstuderende Louise Stenbring Tilsynet gennemført af:

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 28.1.2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden

Tilsynsrapport 2013. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Tilsynsrapport 2013 Den selvejende institution Skovbærgården Smedestræde 1 A 4583 Sj. Odde Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 22. april 2013 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2000 Fax 4477 2706 www.ballerup.dk Dato: 26.11.08. Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.:

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg.

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg. Udover de punkter der er nævnt for afdelingsledere, løser stedfortræder i forbindelse med aftaleholders fravær, opgaver som det fremgår af funktionsbeskrivelse for aftaleholder. Forventninger til opfyldelse

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Kommunikationscentret 24. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for

Læs mere

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynet er gennemført d. 23. februar 2011 af pædagogiske konsulenter i Gribskov

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynsrapport November 2010 Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Gasværket Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Afd.leder

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Trekløveret. Pædagogisk Handleplan

Trekløveret. Pædagogisk Handleplan 1 Trekløveret Pædagogisk Handleplan Vejledning... 2 Indbydelse til handleplansmøde.... 4 Samtykkeerklæring... 5 Faktuelle Oplysninger... 6 Pædagogisk udredning... 8 Økonomiske oplysninger... 13 Brugerinddragelse....

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

VERSION 2 JUNI Tilsyn. Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov.

VERSION 2 JUNI Tilsyn. Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov. VERSION 2 JUNI 2011 Tilsyn Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov. 1. Indledning og formål Kommunalbestyrelsen er efter Retssikkerhedslovens

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert Tilsynrapport 2012 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 24. oktober og 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere