Undervisningsmiljøvurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmiljøvurdering"

Transkript

1 Undervisningsmiljøvurdering Det Jyske Musikkonservatorium November 2011 Rapport offentliggjort i december 2011 Side 1 af 105

2 Side 2 af 105

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 4 Målgruppe... 4 Datagrundlag & metode... 5 Svarprocent... 5 Fordeling af respondenter... 7 Resultater fra undervisningsmiljøvurderingen... 9 Generel tilfredshed Konservatoriet Undervisere Studiekammerater Uddannelse Stolthed over DJM Det sociale miljø Studiekammerater Omgangstone på DJM Respekt Konflikter Mobning DJM's rolle i forhold til det sociale Tilfredshed samlet set Undervisning & undervisere Motivation for valg af uddannelse Faglige mål Undervisningen Egne præstationer & indflydelse Undervisere Internationalt studiemiljø Overvejelser om at stoppe uddannelse Studievejledning & generel information Studieleder Studiesekretariat Studievejledningen Information Fysiske & æstetiske rammer Lokaler & faciliteter Adgang til instrumenter & udstyr Indeklima på DJM Møbler & inventar Helbred & velbefindende Helbred generelt Humør & velbefindende Fravær Travlhed & stress Side 3 af 105

4 Indledning Indeværende rapport præsenterer brutto-resultaterne af den evaluering af undervisningsmiljøet, der er foretaget blandt de studerende på Det Jyske Musikkonservatorium i november I denne rapport bringes således - med enkelte undtagelser - undervisningsmiljøvurderingens spørgsmål og svar i fuld form. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en handlingsplan, som fremlægger essensen af besvarelserne fra undersøgelsen sammen med konkrete løsningsforslag. Formål Formålet med denne undervisningsmiljøvurdering (UMV) er at afdække de studerendes tilfredshed med Det Jyske Musikkonservatorium - samlet set og i forhold til forskellige underområder af undervisningsmiljøet. Ifølge Undervisningsmiljøloven fra 2001 skal en UMV som et minimum behandle følgende elementer: det fysiske undervisningsmiljø det æstetiske undervisningsmiljø det psykiske undervisningsmiljø Nedenfor ses en liste over mere specifikke emner, der berøres i undervisningsmiljøvurderingen på DJM: de studerendes tilfredshed med det sociale miljø de studerendes tilfredshed med deres undervisning og undervisere de studerendes tilfredshed med vejledning og information på DJM de studerendes tilfredshed med det fysiske undervisningsmiljø de studerendes tilfredshed med det æstetiske undervisningsmiljø de studerendes fysiske og psykiske velbefindende de studerendes tilfredshed med trivslen generelt Samlet set giver besvarelserne mulighed for at gøre status over de studerendes opfattelse af deres uddannelsesmæssige vilkår. Undersøgelsen vil således gøre det muligt at identificere udviklingsmuligheder i forhold til studiemiljøet på DJM. Som nævnt ovenfor, vil disse udviklingsmuligheder blive præsenteret i en konkret handlingsplan på et senere tidspunkt. Målgruppe Undersøgelsens målgruppe er studerende registreret som henholdsvis: Bachelor-, Kandidat-, Solist-, Diplom- og Masterstuderende, samt studerende på Videreuddannelse. Heri medregnes også studerende på orlov, udgående udveksling og udenlandske indgående udvekslingsstuderende. Se den procentmæssige fordeling af respondenterne - de studerende der har deltaget i undersøgelsen i afsnittet herom. Respondenterne opdeles her i forhold til henholdsvis studie, årgang, køn, nationalitet og geografisk placering. Side 4 af 105

5 Datagrundlag & metode Undervisningsmiljøvurderingen på DJM er gennemført som en -baseret internetundersøgelse. De studerende har alle modtaget en med link til et spørgeskema på internettet. og spørgeskema var begge tilgængelige på både dansk og engelsk. Undersøgelsen foregik anonymt. Alle invitations- s blev udsendt den 21. november I løbet af svarperioden er der herudover blevet sendt 2 reminders til de studerende, der endnu ikke havde aktiveret linket til undersøgelsen. Disse reminders blev udsendt den 28. og 30. november. Dataindsamlingen løb over ti dage indtil den 30. november 2011, hvor undersøgelsen officielt blev lukket. I indeværende rapport er svarene for hvert spørgsmål filtreret på to forskellige niveauer, nemlig i forhold til respondenternes studie (Klassisk, Rytmisk, AM, E-musik, Solist og Videreuddannelse) og i forhold til om disse studerer i Aalborg eller Aarhus. Det samlede gennemsnitlige svar fremgår naturligvis også. Svarene illustreres primært ved hjælp af de såkaldte søjlestakke. De vandrette søjler svarer til 100 % af svarene på det pågældende spørgsmål, og hver enkelt søjle viser svarene fra en afgrænset gruppe af studerende - opdelt på studie eller geografi, som nævnt ovenfor. I hver søjle ses så den procentvise fordeling af svarene i forhold til de aktuelle svarmuligheder. I eksemplet nedenfor vises en svarfordeling opdelt på de studerendes geografiske placering. Det fremgår altså, at der i Aarhus er % af respondenterne, der enten er tilfredse eller meget tilfredse, og så fremdeles. Tallene til højre for graferne viser hvor mange respondenter, der har svaret på det pågældende spørgsmål. Det kan her have en betydning, at der er nogle respondenter, der kun delvist har svaret på spørgsmålene. Af denne årsag kan antallene af respondenter altså variere fra spørgsmål til spørgsmål. Udover besvarelserne på de såkaldt lukkede spørgsmål - spørgsmål med et antal foruddefinerede svar - har vi modtaget en lang række kommentarer i prosaform. Kommentarerne er af så omfattende en karakter, at de ikke medtages i indeværende rapport. Problemstillinger og forbedringsforslag fremlagt i disse kommentarer vil blive gennemarbejdet og inddraget i den før omtalte handlingsplan. Svarprocent Der er sendt invitationer til spørgeskemaundersøgelsen ud til i alt 519 studerende på DJM. Heraf har i alt 185 gennemført hele undersøgelsen (svarende til 35,6 %), mens 33 respondenter kun har delvist gennemført undersøgelsen (svarende til 6,4 %). Således har altså i alt 218 taget del i undersøgelsen (sammenlagt 42 %). Side 5 af 105

6 En svarprocent på % er lavere end svarprocenten fra en lignende undervisningsmiljøundersøgelse fra 2009 på 45,5 % (kun for DJM Aarhus). De 35 % anses imidlertid som tilfredsstillende. Til sammenligning ligger svarprocenten fra tilsvarende undersøgelser på universiteterne i Danmark mellem 17 og 28 %. Undervisningsmiljøvurderingen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af følgende personer fra Det Jyske Musikkonservatorium: Louise Germundsen (projektkoordinator), Michael Bundgaard (vicerektor) og Kirsten Præstegaard (administrationschef). Herudover har et panel af studerende være involveret i processen i forhold til sammensætning af spørgsmål og temaer. God læselyst! Side 6 af 105

7 Fordeling af respondenter Af nedenstående grafer fremgår det, hvorledes svarprocenterne fordeler sig set i forhold til henholdsvis de studerendes studie, årgang, køn, nationalitet og geografisk placering. Studie? Årgang? Side 7 af 105

8 Køn? Nationalitet? Geografisk placering på DJM? Side 8 af 105

9 Resultater fra undervisningsmiljøvurderingen Samlet bedømmelse af DJM Der tegner sig et billede af, at de studerende generelt set er godt tilfredse med studie- og undervisningsmiljøet på Det Jyske Musikkonservatorium. Som det fremstår af nedenstående grafer, er langt størstedelen af de studerende enten tilfredse eller meget tilfredse i deres samlede bedømmelse af DJM (sammenlagt 83 % af alle besvarelser). Der ses imidlertid også en mindre utilfredshed på den rytmiske studieretning, og denne utilfredshed synes at stamme fra primært de aalborgensiske studerende. Hvilken bedømmelse vil du samlet set give DJM? Gennemsnit Ud fra spørgsmålet Hvilken bedømmelse vil du samlet set give DJM? kan der også udregnes et gennemsnit for besvarelserne. Det gøres ved, at svarmulighederne fra Meget utilfreds til Meget tilfreds placeres på en skala fra 1 til 5. Et observeret minimum på 2,0 betyder således, at ingen respondenter har svaret Meget utilfreds og så fremdeles. Her nedenfor ses disse gennemsnit beregnet for de forskellige studier. Side 9 af 105

10 Klassisk Rytmisk AM E-Musik Solist: Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter 2,00 5,00 4,03 65 Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter 1,00 5,00 3,88 93 Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter 3,00 5,00 4,00 11 Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter 3,00 4,00 3,83 6 Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter 3,00 4,00 3,75 4 Videreuddannelse Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter 3,00 5,00 4,17 6 En tilsvarende gennemsnitlig beregning kan laves i forhold til respondenternes geografiske placering: Aarhus Aalborg: Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter 2,00 5,00 4, Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter 1,00 5,00 3,67 46 Side 10 af 105

11 Generel tilfredshed Konservatoriet I hvor høj grad er du glad for Konservatoriet? Side 11 af 105

12 Undervisere I hvor høj grad er du glad for dine undervisere? Side 12 af 105

13 Studiekammerater I hvor høj grad er du glad for dine studiekammerater? Side 13 af 105

14 Uddannelse I hvor høj grad er din uddannelse meningsfuld for dig? Side 14 af 105

15 I hvor høj grad lever uddannelsen op til dine forventninger? Side 15 af 105

16 Stolthed over DJM I hvor høj grad er du stolt af DJM? Side 16 af 105

17 Det sociale miljø Studiekammerater I hvor høj grad har du det godt sammen med dine studiekammerater? Side 17 af 105

18 I hvor høj grad synes du, I er gode til at arbejde sammen om det faglige? Side 18 af 105

19 Omgangstone på DJM Hvordan vil du beskrive omgangstonen på Konservatoriet? (sæt gerne flere krydser) Side 19 af 105

20 Hvordan vil du beskrive omgangstonen på Konservatoriet? (sæt gerne flere krydser) Side 20 af 105

21 Respekt I hvor høj grad viser de studerende hinanden respekt? Side 21 af 105

22 I hvor høj grad viser de studerende respekt over for underviserne? Side 22 af 105

23 I hvor høj grad viser underviserne respekt over for de studerende? Side 23 af 105

24 Konflikter Nedenstående figurer illustrerer, i hvor høj grad de studerende oplever konflikter på DJM. Der er i forbindelse hermed kommet en lang række supplerende kommentarer, som vi naturligvis vil inddrage i vores behandling af undervisningsmiljøvurderingen og i den kommende handlingsplan. I hvor høj grad oplever du, at der er konflikter på Konservatoriet? I Side 24 af 105

25 Mobning Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af én eller flere andre studerende? Side 25 af 105

26 Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en underviser på DJM? Side 26 af 105

27 DJM's rolle i forhold til det sociale Synes du, at der fra DJM s side bliver gjort noget for at de studerende skal have det godt sammen? Side 27 af 105

28 Synes du, at der fra DJM s side bliver gjort noget for at støtte op om det sociale fællesskab? Side 28 af 105

29 Tilfredshed samlet set Hvor tilfreds er du samlet set med det sociale miljø på DJM? Side 29 af 105

30 Hvor tilfreds er du samlet set med de sociale aktiviteter på DJM (fester, fællesarrangementer m.v.)? Side 30 af 105

31 Undervisning & undervisere Motivation for valg af uddannelse Hvorfor er du i gang med din uddannelse? Side 31 af 105

32 Hvorfor er du i gang med din uddannelse? Side 32 af 105

33 Faglige mål I hvor høj grad kender du de faglige mål for undervisningen? Side 33 af 105

34 I hvor høj grad synes du, at du når de faglige mål med undervisningen? Side 34 af 105

35 Undervisningen Hvor tilfreds er du samlet set med undervisningens indhold? Side 35 af 105

36 Hvor tilfreds er du samlet set med undervisningens form? Side 36 af 105

37 Hvor tilfreds er du samlet set med det faglige niveau på din uddannelse? Side 37 af 105

38 Egne præstationer & indflydelse Hvor tilfreds er du samlet set med dine egne faglige præstationer? Side 38 af 105

39 Hvor tilfreds er du samlet set med dine muligheder for selv at påvirke og tilrettelægge din uddannelse? Side 39 af 105

40 Undervisere I hvor høj grad ved du, hvad dine undervisere forventer af dig som studerende? Side 40 af 105

41 I hvor høj grad synes du, at dine undervisere motiverer dig fagligt? Side 41 af 105

42 I hvor høj grad synes du, at dine undervisere giver brugbar tilbagemelding på din faglige indsats? Side 42 af 105

43 Hvor tilfreds er du samlet set med undervisernes faglige viden? Side 43 af 105

44 Hvor tilfreds er du samlet set med undervisernes forberedelse? Side 44 af 105

45 Hvor tilfreds er du samlet set med undervisernes engagement? Side 45 af 105

46 Hvor tilfreds er du samlet set med undervisernes evne til at formidle viden på en forståelig og god måde? Side 46 af 105

47 Hvor tilfreds er du samlet set med undervisernes kendskab til livet som musiker/musikunderviser ude i virkeligheden? Side 47 af 105

48 Internationalt studiemiljø I hvor høj grad oplever du, at studiemiljøet på DJM er internationalt? Side 48 af 105

49 I hvor høj grad påvirker det internationale studiemiljø din samlede oplevelse af studiemiljøet på DJM? Side 49 af 105

50 Overvejelser om at stoppe uddannelse Har du indenfor de seneste 2 måneder seriøst overvejet at opgive din uddannelse? Side 50 af 105

51 Hvis du faktisk vælger at afbryde uddannelsen, hvad vil du så? Side 51 af 105

52 Studievejledning & generel information Studieleder I hvor høj grad bruger du din studieleder på DJM? I Side 52 af 105

53 Hvad bruger du din studieleder til? Side 53 af 105

54 Hvor tilfreds er du med den hjælp, du har modtaget fra din studieleder? Side 54 af 105

55 Studiesekretariat I hvor høj grad bruger du studiesekretariatet på DJM? Side 55 af 105

56 Hvad bruger du studiesekretariatet til? Side 56 af 105

57 Hvor tilfreds er du med den hjælp, du har modtaget fra studiesekretariatet? Side 57 af 105

58 Studievejledningen I hvor høj grad bruger du studievejledningen på DJM? Side 58 af 105

59 Hvad bruger du studievejledningen til? Side 59 af 105

60 Hvor tilfreds er du med den hjælp, du har modtaget fra studievejledningen? Side 60 af 105

61 Information Hvor tilfreds er du med den løbende information fra DJM (fx om ændringer og aflysninger)? Side 61 af 105

62 Hvor tilfreds er du med information fra konservatoriets råd og udvalg? Side 62 af 105

63 Hvor tilfreds er du med dine muligheder for at følge med i, hvad der foregår på DJM? (fx sociale aktiviteter, faglige arrangementer, eksaminer mv.)? Side 63 af 105

64 Hvor tilfreds er du med dine muligheder for at finde information om regler (fx om klagemuligheder, orlov, studieplaner mv.)? Side 64 af 105

65 Fysiske & æstetiske rammer Hvilke ord, synes du, passer bedst på Konservatoriet? Side 65 af 105

66 Hvilke ord, synes du, passer bedst på Konservatoriet? Side 66 af 105

67 Lokaler & faciliteter Hvad synes du om jeres undervisningslokaler? Side 67 af 105

68 Hvad synes du om jeres øvelokaler? Side 68 af 105

69 Hvad synes du om jeres koncertfaciliteter? Side 69 af 105

70 Hvad synes du om jeres lydstudier? Side 70 af 105

71 Hvad synes du om jeres fælles opholdsarealer? Side 71 af 105

72 Hvor tilfreds er du med biblioteket? Side 72 af 105

73 Hvor tilfreds er du med kantinen? Side 73 af 105

74 Hvad synes du om udsmykningen på DJM (planter, billeder osv.)? Side 74 af 105

75 Adgang til instrumenter & udstyr Hvor tilfreds er du med din adgang til instrumenter? Side 75 af 105

76 Hvor tilfreds er du med din adgang til andet relevant udstyr (overhead, IT-udstyr mv.)? Side 76 af 105

77 Hvor tilfreds er du med din adgang til Internettet? Side 77 af 105

78 Indeklima på DJM Hvor tit oplever du, at der er problemer med træk? Side 78 af 105

79 Hvor tit oplever du, at der er problemer med for høje eller for lave temperaturer? Side 79 af 105

80 Hvor tit oplever du, at der er problemer med larm og støj? Side 80 af 105

81 Hvor tit oplever du, at der er problemer med rod? Side 81 af 105

82 Hvor tit oplever du, at der er problemer med dårlig lugt? Side 82 af 105

83 Hvor tit oplever du, at der er problemer med rengøring? Side 83 af 105

84 Hvor tit oplever du, at der er problemer med ventilation og udluftning? Side 84 af 105

85 Hvor tilfreds er du samlet set med konservatoriets indeklima? Side 85 af 105

86 Møbler & inventar Hvor tilfreds er du samlet set med konservatoriets møbler og øvrige inventar? Side 86 af 105

87 Helbred & velbefindende Helbred generelt Hvordan synes du, at dit helbred er? Side 87 af 105

88 Humør & velbefindende Hvor tit har du inden for de sidste 2 måneder været i rigtig godt humør? Side 88 af 105

89 Hvor tit har du inden for de sidste 2 måneder følt dig godt tilpas? Side 89 af 105

90 Hvor tit har du inden for de sidste 2 måneder været ked af det? Side 90 af 105

91 Hvor tit har du inden for de sidste 2 måneder følt dig ensom? Side 91 af 105

92 Hvor tit har du inden for de sidste 2 måneder følt dig træt og uoplagt? Side 92 af 105

93 Hvor tit har du inden for de sidste 2 måneder haft svært ved at koncentrere dig? Side 93 af 105

94 Fravær Hvor meget fravær har du haft inden for de sidste 2 måneder (ca.)? Side 94 af 105

95 Hvad er årsagen til dit fravær? (sæt gerne flere krydser) Side 95 af 105

96 Hvad er årsagen til dit fravær? (sæt gerne flere krydser) Side 96 af 105

97 Har nogen på DJM - undervisere, studievejledere eller andre - spurgt til dit fravær? Side 97 af 105

98 Travlhed & stress Føler du, at du har travlt? Side 98 af 105

99 Har du ét eller flere hjemmeboende børn? Side 99 af 105

100 Har du arbejde ved siden af dine studier? Side 100 af 105

101 Er dit arbejde studierelevant Side 101 af 105

102 Føler du dig stresset? Side 102 af 105

103 Hvad er årsagen til, at du føler dig stresset? (sæt gerne flere krydser) Side 103 af 105

104 Hvad er årsagen til, at du føler dig stresset? (sæt gerne flere krydser) Side 104 af 105

105 Kan du få hjælp på konservatoriet til at håndtere stress, hvis du har brug for det? Side 105 af 105

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Det Jyske Musikkonservatorium Undervisningsmiljøvurdering Aalborg April Antal besvarelser: 31 INDHOLD 3 INDLEDNING 3 FORMÅL 3 MÅLGRUPPE 4 DATAGRUNDLAG & METODE 4 SVARPROCENT 5 OM DENNE RAPPORT 6 DEL 1:

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Vandret rapport UMV 2014

Vandret rapport UMV 2014 Rapporten er udarbejdet d.0-0-0 Vandret rapport UMV 0 Antal Inviterede Antal besvarede Undervisnings () () () () () Medie Ide & (0) m() () Grafisk() Design() 0 0 Svarprocent %,%,% 00%,% %,% %,%,% Samlet

Læs mere

Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011. Følgende emner indgår i resultatvisningen:

Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011. Følgende emner indgår i resultatvisningen: Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen:,,, Underspørgsmål til det sociale miljø - om at gribe ind mod mobning,,, Underspørgsmål til undervisningen - om

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Slagelse Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ 2015/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Bornholms Efterskole, 4.- Bornholms Kommune Bornholms Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN 2017 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Carolineskolen, 4.-. klassetrin Københavns Kommune Carolineskolen, 4.-. klassetrin Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer

Læs mere

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Nørbæk Efterskole, 4.- Randers Kommune Nørbæk Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål. Emnet "Klassen og kammeraterne" indeholder følgende spørgsmål

Emnet Generel tilfredshed indeholder følgende spørgsmål. Emnet Klassen og kammeraterne indeholder følgende spørgsmål Spørgsmål Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål Er du glad for din skole? Er du glad for dine lærere? Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? Hvor tit... - glæder du dig til

Læs mere

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter...

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Metode... 3 1.2.1 Dataindsamling... 4 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4 2.1. Konflikter... 4 2.2 Timerne og undervisningen... 5 2.3

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017

IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017 IBA Undervisningsmiljøundersøgelse 2017 Om undersøgelsen Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering det sociale, psykiske, fysiske og æstetiske miljø for de studerende. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9.

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Det Jyske Musikkonservatorium Undervisningsmiljøvurdering Aarhus April Antal besvarelser: 142 INDHOLD 3 INDLEDNING 3 FORMÅL 3 MÅLGRUPPE 4 DATAGRUNDLAG & METODE 4 SVARPROCENT 5 OM DENNE RAPPORT 6 DEL 1:

Læs mere

CVU Midt-Vest Undervisningsmiljøundersøgelsen efteråret 2007 Tabelsamling

CVU Midt-Vest Undervisningsmiljøundersøgelsen efteråret 2007 Tabelsamling CVU Midt-Vest Undervisningsmiljøundersøgelsen efteråret 2007 Tabelsamling 2007-10-17/has 2 Datagrundlag besvarelsesprocenter på sstederne Antal Studerende/ Svarprocent besvarelser kursister i alt Animation

Læs mere

BILAGSRAPPORT. 10 Salling Efterskole Skive Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. 10 Salling Efterskole Skive Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT 1 Salling Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 2017/18 SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA UNIVERSITY COLLEGE, CAMPUS HOLSTEBRO VI VIL VÆRE BEDRE. UNDERVISNINGS - MILJØVURDERING campus Holstebro

PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA UNIVERSITY COLLEGE, CAMPUS HOLSTEBRO VI VIL VÆRE BEDRE. UNDERVISNINGS - MILJØVURDERING campus Holstebro PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA UNIVERSITY COLLEGE, CAMPUS HOLSTEBRO VI VIL VÆRE BEDRE UNDERVISNINGS - MILJØVURDERING campus Holstebro JUNI 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning s. 2 Begrundelse for gennemførelse

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøundersøgelse 2016 Skolen har i foråret 2016 gennemført den Nationale trivselsundersøgelse med tillægs spørgsmål omkring de fysiske- og æstetiske omgivelser. Trivselsundersøgelsen plus

Læs mere

UMV Undervisningsmiljøvurdering 2015 Syddansk Musikkonservatorium

UMV Undervisningsmiljøvurdering 2015 Syddansk Musikkonservatorium UMV 2015 Undervisningsmiljøvurdering 2015 Syddansk Musikkonservatorium Indhold Baggrund...2 Dataindsamling og svarprocenter...2 Metodeafsnit...3 Arbejdsgrupper...4 DET FYSISKE OG ÆSTETISKE UNDERVISNINGSMILJØ...5

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Boblerne Næstved Fri Skole Næstved Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Boblerne Næstved Fri Skole Næstved Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet: Elevernes

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Distriktsskole Ølstykke Egedal Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Distriktsskole Ølstykke Egedal Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Distriktsskole Ølstykke Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØET PÅ REBILD EFTERSKOLE Februar 2016 SKOLERAPPORT. Rebild Efterskole, klassetrin Rebild Kommune

UNDERVISNINGSMILJØET PÅ REBILD EFTERSKOLE Februar 2016 SKOLERAPPORT. Rebild Efterskole, klassetrin Rebild Kommune UNDERVISNINGSMILJØET PÅ REBILD EFTERSKOLE Februar 2016 SKOLERAPPORT Rebild Efterskole, 9-10. klassetrin Rebild Kommune Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Supplerende spørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Dental College

Undervisningsmiljøvurdering Dental College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 100,0 90,0 80,0 70,0 75,6 70,0 76,0 Overordnede resultater 67,3 63,7 64,9 76,9 86,5 89,1 98,0 60,0

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Aarhus Efterskole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Aarhus Efterskole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Aarhus Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed,

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Nilen Privat Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Th. Langs Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Risskov Efterskole & Sansestormerne Aarhus Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Risskov Efterskole & Sansestormerne Aarhus Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Risskov Efterskole & Sansestormerne Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Dragør Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT. 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune

EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT. 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Højsted, den 08-02-16 UMV januar 2011 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi brugte spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen foregik i perioden fra april 2010

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Th. Langs Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. 7A Stenoskolen Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. 7A Stenoskolen Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT 7A Stenoskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. 009 Efterskolen Flyvesandet Nordfyns Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. 009 Efterskolen Flyvesandet Nordfyns Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet: Elevernes

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Sejergaardsskolen Holbæk Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Sejergaardsskolen Holbæk Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Sejergaardsskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. december 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Det sociale miljø, Underspørgsmål til det sociale miljø om at gribe ind mod mobning, Lærerne/underviserne, Undervisningen,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. december 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 (0.-3. klasse). Hou Skole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 (0.-3. klasse). Hou Skole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 (0.-3. klasse). Hou Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Jakobskolen Frederiksberg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Jakobskolen Frederiksberg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Jakobskolen Frederiksberg Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer,

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Nibe Skole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Nibe Skole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Nibe Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hestlund Efterskole Ikast-Brande Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hestlund Efterskole Ikast-Brande Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hestlund Efterskole Ikast-Brande Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Varde Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Varde Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vordingborgskolen Vordingborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vordingborgskolen Vordingborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vordingborgskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING / BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Kirkeskovsskolen, 0.- Slagelse Kommune Kirkeskovsskolen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. N. Kochs Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. N. Kochs Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT N. Kochs Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Nilen Privat Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Fabrikken. Undervisningsmiljø undersøgelse 2015

Fabrikken. Undervisningsmiljø undersøgelse 2015 Fabrikken Undervisningsmiljø undersøgelse 2015 Samlet ialt 36 besvarelser Æstetisk miljø på skolen Hvad synes du om orden og renlighed på skolen? 3 15 14 4 Hvad synes du skolen ser ud når der er arrangementer?

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Skoleundersøgelse UVM efterår 2013. Vinderup Realskole Holstebro Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Skoleundersøgelse UVM efterår 2013. Vinderup Realskole Holstebro Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Skoleundersøgelse UVM efterår 2013 Vinderup Realskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV 2014

Svarfordelingsrapport: UMV 2014 Rapporten er lavet d.09-05-204 Svarfordelingsrapport: UMV 204 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: UMV-204 Denne rapport: 9.-0. klasse Periode for svar: Fra: 07-05-204

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hans Rømer Skolen Bornholms Regionskommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hans Rømer Skolen Bornholms Regionskommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hans Rømer Skolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. 3 Sæby-Hallenslev Friskole Kalundborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. 3 Sæby-Hallenslev Friskole Kalundborg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT 3 Sæby-Hallenslev Friskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN 20 20/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Carolineskolen, 0.- Københavns Kommune Carolineskolen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. januar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Lindved Skole Hedensted Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Lindved Skole Hedensted Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Lindved Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Reventlow Lilleskole, klassetrin Lolland Kommune

2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Reventlow Lilleskole, klassetrin Lolland Kommune 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Lolland Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på klassetrin 5 3.1 Tema 1:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Ellidshøj Skole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Ellidshøj Skole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Ellidshøj Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Fjordskolen Lolland Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Fjordskolen Lolland Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Fjordskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Ladelund Efterskole Vejen Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Ladelund Efterskole Vejen Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Ladelund Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Dannevirkeskolen Haderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Dannevirkeskolen Haderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Dannevirkeskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere