Android 2.x CodeJam. Android CodeJam 2.x Copyright Lund & Bendsen A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Android 2.x CodeJam. Android CodeJam 2.x Copyright Lund & Bendsen A/S"

Transkript

1 Velkommen Android 2.x CodeJam 1

2 Om oplægsholderen Jacob Nordfalk Instruktør for Lund&Bendsen Ekstern lektor på IHK Underviser i Java SE, Java EE, Webserverprogrammering, OOAD, Android Forfatter af Udvikler til J2SE, J2EE, Android Har et par apps på Android Market Teoriprøven, AndroidElementer,... 2

3 Om Lund&Bendsen Formidling af Java er vores kernekompetence. Undervisning, mentoring, konsulent-ydelser mm. Specielt for større danske virksomheder CSC, IBM, Steria, Logica, BEC, Novo, PFA, TDC, Post Danmark, SDC, DSB... Hjemmeside: Kontakt: Tlf:

4 Dagens program Oplæg: I gang med Android Første udfordring Oplæg: Elementer i Android Jamsession Afrunding 4

5 AndroidElementer Små, afgrænsede og (relativt) let forståelige eksempler på hvordan man programmerer til Google Android 5

6 I gang med Android Værktøjer: JDK, Android SDK, Eclipse, Android Eclipse-plugin Android i forhold til java Aktiviteter Views og viewgroups Deklarative designs (design i Eclipse) Android manifestet 6

7 Hvad er Android? En softwareplatform og et styresystem til mobile enheder Udviklet af Google og senere Open Handset Alliance (OHA) Baseret på Linux-kernen Applikationer skrives i Java - platformens primære sprog Annonceret den 5. november 2007 med grundlæggelsen af Open Handset Alliance 7

8 Open Handset Alliance Et konsortium af selskaber, med formål at: fremme åbne standarder for mobile enheder sænke omkostningerne ved at udvikle og distribuere mobile enheder og tjenester 8

9 Open Source Licens Android er under Apache Software License Open source licens - der er adgang til kildekoden ASL kræver ikke at evt ændringer offentliggøres Enhver telefonfabrikant eller (kapabel) privatperson kan installere det Enhver udvikler kan bruge det Kildekode på SDK på 9

10 Markedsandel 10

11 Markedsandel 11

12 Over 1/4 mio apps 12

13 Antal nye apps pr måned Kilde: Se for løbende statistik 13

14 Udviklingsværktøjer Android SDK Klassebibliotek (Android og... Javabibliotekerne) Kommandolinjeværktøjer adb Android Debug Bridge Emulatorer (AVD - Android Virtual Devices) Dokumentation, eksempler,... Udviklingsmiljøer Eclipse plugin (open source, Google) Motorola MOTODEV Studio for Android Netbeans plugin (nbandroid - open source) IntelliJ plugin (lukket) 14

15 Android i forhold til java Android har eget Java-bibliotek brugergrænseflader: AWT/Swing er væk, i stedet er android.view.* alternativ implementation (Apache Harmony) af standard Java.class-filer pakkes om til Androids format Androds virtuelle maskine (Dalwik) kører.dex-filer, ikke Java.class-filer Den konverterede bytekode bliver lagt i en arkivfil (.apk) sammen med programmets andre resurser (f.eks. billeder). Det er.apk-filen som brugere kan installere på deres mobile enheder, enten ved at hente filen direkte eller via f.eks. Android marked. Resurser tilgås via static int-variable i klassen R Aktiviteter (skærmbilleder) skal erklæres i AndroidManifest.xml Platform styrer skift mellem aktiviteter (via Intents) 15

16 Oversættelse og kørsel De binære.class-filer pakkes om til Androids eget format (.dex) Fylder ca halvdelen - ukomprimeret Androids virtuelle maskine (Dalwik) kan kun køre.dex-filer, ikke.class-filer Den konverterede bytekode bliver lagt i en arkivfil med endelsen.apk, sammen med programmets andre resurser (billeder, lyd, data). Det er.apk-filen som brugere kan installere på deres mobile enheder, enten ved at hente filen direkte eller via f.eks. Android marked. 16

17 Arkitektur 17

18 Android SDK Se Linux/Mac: Start kommandoen 'android' Windows: Start 'SDK Manager.exe' Eclipse: Window > Android SDK and AVD Manager 18

19 Android Virtual Devices 19

20 Eksempler på views 20

21 Views Button, CheckBox, RadioButton, ImageButton, TextView, EditText, Spinner, ListView, ImageView, WebView, VideoView Mindre brugte: ToggleButton, AutoCompleteTextView, SurfaceView, GLSurfaceView, AnalogClock, DigitalClock, KeyboardView, Chronometer, DatePicker, TimePicker, ProgressBar, RatingBar, SeekBar, VideoView, ExpandableListView, ViewFlipper, ZoomButton 21

22 Programmatisk brugerfl. package com.example.helloandroid; import android.app.activity; import android.os.bundle; import android.widget.textview; public class HelloAndroid extends Activity { /** Called when the activity is first created. public void oncreate(bundle savedinstancestate) { super.oncreate(savedinstancestate); TextView tv = new TextView(this); tv.settext("hello, Android"); setcontentview(tv); } } 22

23 Deklarativ brugerflade public class HelloAndroid extends Activity public void oncreate(bundle savedinstancestate) { super.oncreate(savedinstancestate); setcontentview(r.layout.main); } } <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <TextView xmlns:android=" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:text="hello, Android"/> 23

24 - med krydshenvisninger public class HelloAndroid extends Activity public void oncreate(bundle savedinstancestate) { super.oncreate(savedinstancestate); setcontentview(r.layout.main); } } <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <TextView xmlns:android=" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <resources> <string name="hello">hello, Android</string> </resources> 24

25 Opslag med R-filen public class HelloAndroid extends Activity public void oncreate(bundle savedinstancestate) { super.oncreate(savedinstancestate); setcontentview(r.layout.main); TextView tv = (TextView) findviewbyid(r.id.textview); } } <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <TextView xmlns:android=" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:text="hello, Android"/> 25

26 Lytte efter hændelser public class HelloAndroid extends Activity implements OnClickListener public void oncreate(bundle savedinstancestate) { super.oncreate(savedinstancestate); setcontentview(r.layout.main); TextView tv = (TextView) findviewbyid(r.id.textview); tv.setonclicklistener(this); } } public void onclick(view viewet) { // evt.: if (viewet.getid() == R.id.textview) {... }... TextView tv = (TextView) findviewbyid(r.id.textview); tv.settext(html.fromhtml("det var <b>flot</b>.")); } 26

27 Grupper af views View ~= java.awt.component ViewGroup ~= java.awt.container + layout 27

28 Viewgroups LinearLayout, TableLayout, TableRow, FrameLayout, RelativeLayout, ScrollView Andre: AbsoluteLayout, TabHost, TabWidget, Gallery, GridView, HorizontalScrollView, ImageSwitcher, ListView, MediaController, RadioGroup, TextSwitcher, ViewFlipper Se oversigt på 28

29 Viewgroups 29

30 Viewgroups LinearLayout Lægger elementerne på en vandret række TableLayout Lodret layout fås med XML android:orientation="vertical" Hvert element kommer i sin egen række Brug LinearLayout eller TableRow til rækker TableRow justerer elementernes så de står i kolonner RelativeLayout Positionerer elementer relativt i forhold til hinanden eller i forhold til det omgivende view 30

31 Viewgroups ScrollView Kan kun indeholde ét element. Laver en lodret scrollbar hvis viewet er højere end skærmen. Indeholder typisk et TableLayout med underelementer FrameLayout Hvert view lægges i et nyt 'lag' oven over det forrige Kan f.eks. bruges til at lægge billede bagved et layout AbsoluteLayout Absolut positionering (med x- og y-koordinater og bredde og højde i pixels) frarådes 31

32 Viewgroups GridView Viser elementer i et rektangulært regelmæssigt gitter Gallery Viser et billedegalleri TabHost Viser et sæt faneblade (TabWidget) og faneindhold 32

33 Deklarativ GUI <ScrollView> <TableLayout> <TableRow> <TextView android:text="vejret for" /> <EditText android:text="2500" android:singleline="true" android:textcolor="blue" /> </TableRow> <Button android:text="ok" /> <Button android:text="annuller!" /> <WebView android:layout_height="300px" /> </TableLayout> </ScrollView> // Javakode i oncreate(): setcontentview(r.id.mitlayout); // Hvis layout ligger i res/layout/mitlayout.xml EditText postnredittext = (EditText findviewbyid(r.id.postnredittext); Button okknap= (Button) findviewbyid(r.id.okknap); Button annullerknap = (Button) findviewbyid(r.id.annullerknap); WebView webview = (WebView) findviewbyid(r.id.webview); 33

34 Programmatisk GUI TableLayout tablelayout=new TableLayout(this); TableRow tablerow = new TableRow(this); TextView textview = new TextView(this); textview.settext("vejret for "); tablerow.addview(textview); postnredittext = new EditText(this); postnredittext.settext("2500"); postnredittext.setsingleline(true); postnredittext.settextcolor(color.blue); tablerow.addview(postnredittext); tablelayout.addview(tablerow); Button okknap=new Button(this); okknap.settext("ok"); tablelayout.addview(okknap); Button annullerknap = new Button(this); annullerknap.settext("annuller!"); tablelayout.addview(annullerknap); WebView webview = new WebView(this); webview.loadurl(" tablelayout.addview(webview); webview.getlayoutparams().height=300; ScrollView scrollview = new ScrollView(this); scrollview.addview(tablelayout); setcontentview(scrollview); // vis scrollview'et 34

35 AndroidManifest.xml Bygges ind i Android-pakken (.apk-filen) Alle app'ens komponenter skal erklæres i manifestet Navngiver biblioteker som app anvender Erklærer tilladelser som app'en behøver 35

36 AndroidManifest.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <manifest xmlns:android=" package="mit.pakkenavn"> <uses-permission android:name="android.permission.vibrate"/> <uses-permission android:name="android.permission.internet"/> <application> <!-- aktivitet der er synlig på startskærmen --> <activity android:name="mit.pakkenavn.minklasse" android:label="navn"> <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.main"/> <category android:name="android.intent.category.launcher"/> </intent-filter> </activity> <!-- interne aktiviteter --> <activity android:name="mit.pakkenavn.minklasse2" android:label="navn2"/> <activity android:name="mit.pakkenavn.minklasse3" android:label="navn3"/> <!-- pakkenavn kan udelades hvis det er det samme som app'ens --> <activity android:name=".minklasse4" android:label="navn4"/>... 36

37 Skifte aktivitet Det er systemet der styrer aktiviteterne Husk at alle aktiviteter skal være defineret i AndroidManifest.xml Du kan bede om at skifte aktivitet med et intent ('URI på steroider') Intent i = new Intent(this, MinAkt2.class) this.startactivity(i); 37

38 Sende data med intent Nøgle-værdipar kan sendes med intent i.setextra(string nøgle, værdi) // Afsender Intent i = new Intent(this, MinAkt2.class) i.setextra("navn", "Jacob") i.setextra("alder", 40) this.startactivity(i); Aflæses i ny aktivitet med getintent().getextras().getstring(nøgle); // Modtager (MinAkt2) Intent i = getintent(); String navn = i.getextras().getstring("navn"); int alder = i.getextras().getint("alder"); 38

39 Dagens program Oplæg: I gang med Android Første udfordring Oplæg: Elementer i Android Jamsession Afrunding 39

40 Første udfordring Tegn en oversigt over aktiviteter i jeres app Opret nyt projekt med 3 af aktiviteterne Det er en god idé at lade deres navne ende med f.eks. '_akt' eller lignende Lav knapper der går fra en aktivitet til de andre 40

41 Dagens program Oplæg: I gang med Android Første udfordring Oplæg: Elementer i Android Jamsession Afrunding 41

42 Et views egenskaber Viewets egne egenskaber hedder android:<navn> om hvordan viewet ser ud inden i og hvordan tingene placeres inde i viewet ændrer ikke på det omsluttende layout <TextView android:text="0:27 minutter tilbage" android:textcolor="#ffffffff" android:focusable="false" android:gravity="right" /> 42

43 Views layoutegenskaber Det omsluttende layouts egenskaber hedder android:layout_<navn> Disse egenskaber handler alle om hvordan viewet placeres og strækkes i det omsluttende layout Dvs de bestemmer viewets plads og størrelse <TextView android:text="0:27 minutter tilbage" android:textcolor="#ffffffff" android:focusable="false" android:gravity="right" android:layout_gravity="right" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"/> Information til omsluttende layout 43

44 Views layoutegenskaber Bredde og højde Egenskaberne android:layout_width, android:layout_height, f.eks. android:layout_height="10px" - 10 pixels (billedpunkter) android:layout_height="10mm" - 10 millimeter android:layout_height="10dp" - 10 density-independent pixels højopløselige skærme har 1dp=2px, på lavopl er 1dp=px ("10dip" kan også bruges) android:layout_height="fill_parent" (også kaldet "match_parent") Viewet skal være lige så stort som det omsluttende layout "wrap_content": Viewet skal være så småt som muligt Hvis der er plads til overs i det omsluttende layout android:layout_weight giver vægten som hvert view skal strækkes f.eks 1/4-del og 3/4-del: android:layout_weight="1" og android:layout_weight="3" android:layout_gravity giver hvor hvert view skal placeres i forhold til den strukne plads f.eks. android:layout_gravity="right", "center" etc 44

45 WebView Et View som alle andre Kan indlejres i en ViewGroup, såsom LinearLayout Kan erklæres i XML eller i Java Vise URL webview.loadurl(" webview.loadurl("file:///android_asset/index.html"); JavaScript kan aktiveres webview.getsettings().setjavascriptenabled(true); JavaScript-funktioner kan aktiveres fra Java webview.loadurl("javascript:alert('hej')"); Java-objekt kan få kaldt metoder fra JavaScript MinKlasse min = new MinKlasse(); min.metode(); // fra Java webview.addjavascriptinterface(min, "min"); Fra Javascript: <a href="#" onclick="window.min.metode()"> 45

46 Lyd - mediaplayer Læg fil i res/raw, f.eks res/raw/musik.mp3 Husk at frigive resurser MediaPlayer mp; protected void onstart() { mp = MediaPlayer.create(this, R.raw.musik); mp.start(); } protected void onstop() { mp.stop(); mp.release(); mp = null; } 46

47 Video - VideoView // overfør først videoen til telefonens SDkort. // F.eks. med kommandoen: // adb push samplevideo.3gp /sdcard/samplevideo.3gp public class VideoTest extends Activity { public void oncreate(bundle savedinstancestate) { super.oncreate(savedinstancestate); VideoView video = new VideoView(this); this.setcontentview(video); } } video.setvideopath("/sdcard/samplevideo.3gp" ); video.start(); 47

48 Egne views View - en grafisk komponent på skærmen Lav en nedarving fra View Definér metoden ondraw(canvas c) Android kalder ondraw() når viewet skal tegnes på skærmen class GrafikView extends View { public GrafikView(Activity a) { super(a); } } protected void ondraw(canvas c) { Paint tekststregtype = new Paint(); tekststregtype.setcolor(color.green); tekststregtype.settextsize(24); c.drawtext("hej verden", 0, 20, tekststregtype); } 48

49 Elemener i grafiktegning View - en grafisk komponent på skærmen Android kalder metoden ondraw(canvas c) Canvas - lærredet Repræsenterer objektet der tegnes 'på' Du kan skalere, rotere, translatere det Øverste venstre hjørne er (0,0) Paint - stregtypen Farve, gennemsigtighed, antialias, dither, stregtype, udfyldning, interpolering ved kurveknæk, afslutning ved ende af linje 49

50 Grafiktegning Farve - og gennemsigtighed Sættes på Paint-objektet Repræsenteres som et heltal (int på) 4 byte Hver byte repræsenterer en farvekanal gennemsigtighed (0=gennemsigtig, 255=uigennnemsigtig) rød kanal grøn kanal blå kanal Farven 'uigennemsigtig blå' kan beskrives på 4 måder: Konstant: Color.BLUE Decimal: 255*256*256* Ved hjælp af hjælpemetode: Color.argb(255, 0, 0, 255) Hexadecimalt: 0xff0000ff 50

51 Menuer public class Vejraktivitet extends Activity public boolean oncreateoptionsmenu(menu menu) { super.oncreateoptionsmenu(menu); menu.add(0, 43, 0, "Indstillinger"); menu.add(0, 45, 0, "Vælg by"); menu.add(0, 47, 0, "Vejrkort"); return true; } public boolean onoptionsitemselected(menuitem item) { switch (item.getitemid()) { case 43: startactivity(new Intent(this, Indstillinger.class)); return true; case 45: visvælgbydialog(); return true; case 47: startactivity(new Intent(this,VejrkortAktivitet.class)); return true; } return false; } 51

52 En aktivitets livscyklus En aktivitet kan være Oprettet oncreate() ondestroy() Synlig onstart() onstop() Forrest onresume() onpause() 52

53 Livscyklusmetoderne public class LivscyklusAktivitet extends Activity { private static final String TAG = "Livscyklus"; protected void oncreate(bundle savedinstancestate) { Log.d(TAG,"onCreate() "+savedinstancestate); super.oncreate(savedinstancestate); } protected void onstart() { Log.d(TAG,"onStart()"); super.onstart(); } protected void onrestart() { Log.d(TAG,"onRestart()"); super.onrestart(); } protected void onresume() { Log.d(TAG,"onResume()"); super.onresume(); } protected void onpause() { Log.d(TAG,"onPause()"); super.onpause(); } protected void onstop() { Log.d(TAG,"onStop()"); super.onstop(); } protected void ondestroy() { Log.d(TAG,"onDestroy()"); super.ondestroy(); } 53

54 Når skærmen vendes Når skærmen vendes eller tastaturet bliver skubbet ind siger man der er sket en ændring i telefonens konfiguration Så skal komponenterne have ændret størrelse Evt skal et andet layout vises (layout-land) Evt skærmtastatur skal vises/skjules Normalt vil systemet oprette et nyt aktivitets-objekt oprettes med de nye skærmdimensioner etc. Dvs det gamle aktivitets-objekt med dine data bliver kasseret! Systemet sørger dog for at overføre data fra alle views med et id til den nye aktivitet Du har som udvikler to muligheder: Slå det fra (så et nyt aktivitets-objekt ikke bliver oprettet) Så skal du håndtere ændringen i konfiguration manuelt Gemme de nødvendige data så brugeren kan fortsætte fra hvor han slap 54

55 Gemme data Filer Applikationens private filområde - File privatmappe = getfilesdir() Applikationens private cacheområde - File cachemappe = getcachedir() Kan blive slettet af systemet når der mangler plads Hukommelseskortet - getexternalstoragedirectory() Gem private filer i /Android/data/<pakkenavn>/files/ Gem cachefiler i /Android/data/<pakkenavn>/cache/ Fælles filer i roden eller i Music/, Movies/, Download/ etc Fra API 8 (Android 2.2) findes getexternalfilesdir(), getexternalcachedir() etc. I database på telefonen SQLite Over nettet, på (egen) server fra API 8: understøttelse for backup til 'skyen' (f.eks. Googles egne servere) Indstillinger Også 'indstillinger' brugeren aldrig ser 55

56 PreferenceManager Ofte den nemmeste løsning Forudsætter ikke at brugeren faktisk ser nogle indstillinger Læsning PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this) Skrivning.getBoolean("brugPosVedStart", true); PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this).edit().putBoolean("brugPosVedStart", true).commit(); 56

57 Indstillinger Opret res/xml/indstillinger.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <PreferenceScreen xmlns:android=" <CheckBoxPreference android:key="brugposvedstart" android:title="brug stedbestemmelse ved start" android:summary="vis vejrudsigt for aktuel position ved opstart" android:defaultvalue="true" /> <CheckBoxPreference android:key="ventpåpos" android:title="vent på stedbestemmelse" android:summary="vent på en frisk positionsbestemmelse (ellers bruges sidst seneste position til vejrudsigt)" android:defaultvalue="false" /> <EditTextPreference android:key="foretrukkenpostnr" android:title="foretrukken postnummer" android:summary="dit foretrukne postnummer"/> <PreferenceScreen android:title="en underskærm">... 57

58 Aktivitet til indstillinger Opret arving fra PreferenceActivity husk at opdatere AndroidManifest.xml public class Indstillinger extends PreferenceActivity { protected void oncreate(bundle savedinstancestate) { super.oncreate(savedinstancestate); addpreferencesfromresource(r.xml.indstillinger); } 58

59 SQLite i en nøddeskal // Oprettelse af database SQLiteDatabase db = SQLiteDatabase.openOrCreateDatabase ("database.db", null) // Oprette tabel - foregår via SQL db.execsql("create TABLE kunder (_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, navn TEXT NOT NULL, kredit INTEGER"); // Oprette en række ContentValues række = new ContentValues(); række.put("navn", "Jacob Nordfalk"); række.put("kredit", 500); db.insert("kunder", null, række); // Søgning String[] kolonner = { "_id", "navn", "kredit" }; String valg = "kredit > 100"; // WHERE String sortering = "kredit ASC"; // ORDER BY Cursor cursor = db.query("kunder", kolonner, valg, null, null, null, sortering); while (cursor.movetonext()) { long id = cursor.getlong(0); String navn = cursor.getstring(1); int kredit = cursor.getint(2); } 59

60 SQLiteOpenHelper Cursor bruges ofte til at vise lister Men optager resurser så længe den er åben Kan bringes til at følge en aktivitets livscyklus aktivitet.startmanagingcursor(cursor); Androids SQLiteOpenHelper Hjælper med at oprette og administrere database Versionering/opgradering Skifte mellem skrivebeskyttet og ikkeskrivebeskyttede instanser Følge aktivitets livscyklus 60

61 Content Providers Lader andre forespørge på data At bruge en content provider føles næsten som at bruge en SQLite-database Opslag af en content provider foregår gennem en URI (Uniform Resource Identifier): content://authority/path content://authority/path/id authority = pakkenavn, f.eks. dk.nordfalk.teori path = tabelnavn eller lignende /id = indeks på individuelt element - (primær)nøgle 61

62 Service En service er en baggrundsaktivitet ('aktivitet uden en GUI') Arver fra Context og ContextWrapper ligesom Activity Har de samme muligheder som en aktivitet for at aflytte sensorer, starte intents etc Skal erklæres i AndroidManifest.xml (med <service> tag) <service android:name=".smsservice"> <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.boot_completed"/> </intent-filter> </service> ligesom der er en startactivity(intent) er der en startservice(intent) Der er 'garanti' for at systemet ikke lukker den Den kan kontaktes løbende bindservice (Intent service, ServiceConnection conn, int flags) unbindservice(serviceconnection conn) stopservice (Intent service) 62

63 Livscyklus for en service 63

64 Broadcast Reciever Har kun én metode void onreceive(context curcontext, Intent broadcastmsg) Metoden kaldes af processens GUI-tråd Langvarige opgaver bør udføres i baggrundstråd Når metoden afslutter kan processen risikere at blive slået ihjel Løsning: Start en service Kan erklæres i AndroidManifest.xml <receiver android:name=".smsreceiver"> <intent-filter> <action android:name="android.provider.telephony.sms_received"/> </intent-filter> </receiver> Kan også registreres dynamisk med registerreceiver() og frameldes med unregisterreceiver(). 64

65 Nyttige tastaturgenveje Emulator: Tilbageknappen - ESC Skift orientering (vend skærm) - Ctrl-F11 Fuldskærm - Alt-retur MENU-tast - F2 eller PgUp Hjem-knap - Home Skift mellem tidligere programmer - Hold Home nede 2 sek Flytte fokus - Piletaster Klikke - Retur 65

66 Dagens program Oplæg: I gang med Android Første udfordring Oplæg: Elementer i Android Jamsession Afrunding 66

67 Jamsession - udfordringer Lav en aktivitet med et indtastningsfelt og en knap Lav en aktivitet, som aktiverer en anden aktivitet Vis en toast-besked til brugeren Lav en eventyrfortælling til Android ( Afspil en lyd Lav en service Vis en notification til brugeren Gem noget data i SharedPreferences (og hent det igen) Vis en webside (f.eks. Lav en app, der parser noget XML og/eller JSON Kør noget kode asynkront Hent et nummer fra telefonbogen Send en SMS Vis en liste med 7-tabellen op til 1000 Vis et kort (Google Maps) 67

Gode praksisser og arkitekturer i Android-programmering. Android - praksisser og arkitekturer Copyright Lund & Bendsen A/S

Gode praksisser og arkitekturer i Android-programmering. Android - praksisser og arkitekturer Copyright Lund & Bendsen A/S Gode praksisser og arkitekturer i Android-programmering 1 Om oplægsholderen Jacob Nordfalk nordfalk@lundogbendsen.dk Instruktør for Lund&Bendsen Ekstern lektor på IHK Underviser i Java SE, Java EE, Webserverprogrammering,

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium IT - Eksamensprojekt App-udvikling. Side 1 af 42

Roskilde Tekniske Gymnasium IT - Eksamensprojekt App-udvikling. Side 1 af 42 IT - Eksamensprojekt App-udvikling Side 1 af 42 1. Indholdsfortegnelse 2. Indledende afsnit... 4 2.1. Analyse... 4 2.2. Problemformulering... 5 2.3. Målgruppedefinition... 5 2.4. Foreløbige krav... 5 2.5.

Læs mere

Synopsis emnebeskrivelse

Synopsis emnebeskrivelse Synopsis emnebeskrivelse Fag: system integration Navn: Emne: Foreløbig problemformulering: Bjarne hansen Hvordan bruger Android system-integrations-patterns Undersøge hvordan Android systemet bruger design

Læs mere

Programmering eksamensprojekt - Lectio App

Programmering eksamensprojekt - Lectio App Programmering eksamensprojekt - Lectio App Roskilde Tekniske Gymnasium - Klasse 3.3 - v. Karl Bjarnason Ditlev Stjerne, Kasper Damgaard og Gustav Gregersen 15-05-2014 Indhold Indledning... 2 Målgruppe...

Læs mere

Jacob Nordfalk. Ingeniørhøjskolen i København. Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004

Jacob Nordfalk. Ingeniørhøjskolen i København. Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004 Genbrugelige komponenter og designmønstre i Java Jacob Nordfalk Ingeniørhøjskolen i København Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004 Program Om Jacob Nordfalk introduktion (ikke-teknisk del) Komponentbaseret

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Test af It-komponent

Test af It-komponent Test af It-komponent I programmeringssproget Java Programmet Login service Elev: Mads Funch Klasse 2.4 Mat, It, Programmering Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium HTX Underviser: Karl Dato: 31-08-2016 Side

Læs mere

Videregående programmering i Java

Videregående programmering i Java Videregående programmering i Java Dag 6 Komponenter (og lidt Swing og MVC) Læsning: VP 4, evt. VP 6 Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html Grafiske komponenter

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

SWC eksamens-spørgsmål. Oversigt

SWC eksamens-spørgsmål. Oversigt SWC eksamens-spørgsmål Oversigt #1 Typer og variable #2 Aritmetik og logik #3 Klasser (definition, objekter) #4 Klasser (metoder) #5 Klasser (nedarvning, polymorfi) #6 Conditional statements #7 Repetition

Læs mere

Fra idé til virkelig med Azure Mobile Services

Fra idé til virkelig med Azure Mobile Services Fra idé til virkelig med Azure Mobile Services Niels Ladegaard Beck Holion nlb@holion.dk @nielslbeck Windows Developers in Denmark Azure App Service Mobile App Introduktion til Azure Mobile Services Platform

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Installation af DATABOKS online backup manager

Installation af DATABOKS online backup manager Installation af DATABOKS online backup manager For at kunne tage fjern-backup skal du installere en online backup manager på din maskine. Den skal bl.a. bruges til at bestemme hvilke filer, databaser og

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Introduktion til ActionScript

Introduktion til ActionScript Introduktion til ActionScript Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling på

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 Pinpointing potential has never been so easy! Insights Danmark 2012 13. september 2012 Peter Horsbøll Møller, Senior Systems Engineer LAD OS SE PÅ MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

Læs mere

Brugervejledning til databrowseren

Brugervejledning til databrowseren Brugervejledning til databrowseren Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvordan tilgås browseren og api et...2 Databrowseren...2 Søgning...2 Visning...4 Features i listevisningen...4 Detaljeret visning...5

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Forside til eksamensprojekt

Forside til eksamensprojekt Forside til eksamensprojekt OOPA/MGA- T-401 Sæt X i rubrikken under dit fag: Underviser: Jacob Nordfalk Eksamensform: Eksamensform kan ej vælges - er udelukkende individuel eksamen Enmandsprojekt: Gruppeprojekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 3

Indholdsfortegnelse for kapitel 3 Indholdsfortegnelse for kapitel 3 Kapitel 3 Design............................................................ 2 Database........................................................... 3 ER-diagram.................................................

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Synchronicer Skrivebord til Android Version 3.3 af Soft Design A/S Indhold Installationsvejledning til Synchronicer Skrivebord... 3 Før du starter... 3 Sådan gør du... 3 1. Giv

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Systemdokumentation for OpenTele server- og klient 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 OpenTele

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Førs t ehjæl p s Mobi l App l i k a t i o n. Christoffer Holm Nielsen Kongen Lyngby 2011 IMM-B.ENG-2010-68

Førs t ehjæl p s Mobi l App l i k a t i o n. Christoffer Holm Nielsen Kongen Lyngby 2011 IMM-B.ENG-2010-68 1 Førs t ehjæl p s Mobi l App l i k a t i o n Christoffer Holm Nielsen Kongen Lyngby 2011 IMM-B.ENG-2010-68 2 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

Forside til eksamensprojekt

Forside til eksamensprojekt Forside til eksamensprojekt INGENIØR HØJSKOLEN KØBENHAVN OOPA/MGA-T- 401 Center for Videreuddannelse Lautrupvang 15, Indgang 19 B DK- 2750 Ballerup Tlf: 44 80 51 00 Fax: 44 80 51 10 Mail: cv@ihk.dk Sæt

Læs mere

Foto-Applikation Dokumentation. Et Kod-i-Ferien projekt

Foto-Applikation Dokumentation. Et Kod-i-Ferien projekt Foto-Applikation Dokumentation Et Kod-i-Ferien projekt 1 Indholdsfortegnelse Systemets generelle opsætning... 3 Systemets elementer... 4 iphone applikation... 4 PHP-script... 4 Wordpress-plugin... 4 Website...

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Mobile apps. App Academy. Velkommen! Vi starter kl. 17:00. Eksempler og links kan findes på http://appacademy.dk. www.appacademy.

Mobile apps. App Academy. Velkommen! Vi starter kl. 17:00. Eksempler og links kan findes på http://appacademy.dk. www.appacademy. Mobile apps Velkommen! Vi starter kl. 17:00 Eksempler og links kan findes på http://appacademy.dk Kristian Langborg-Hansen Partner i Underviser og foredragsholder Forfatter klh@appacademy.dk Planen for

Læs mere

OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse

OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse OrCAD Capture TCL er et script sprog til at lave applikationer til OrCAD Capture. Eclipse er et gratis udviklingsmiljø med debug muligheder. Denne guide hjælper med at

Læs mere

mobile112 Ltd 2013 Index

mobile112 Ltd 2013 Index Index Start 2 Installation 5 Android 4 11 Version 3.037 14 DropBoks 16 Blokerende ord 18 Filemanager 21 Filemanager fortsat 22 Sara 26 Sara forsat 28 Svox indstillinger 30 Userdictionaryupdater 33 Scandinavian

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Table of Contents Page 2

Table of Contents Page 2 SMARTBOARD Table of Contents Smart Notebook på ipad... 3 Installer App... 4 Smart Notebook skærmbilledet på ipad... 5 Brug fotos fra Ipad... 7 Sådan åbner du eksistende notebookfiler på din ipad... 9 Spil...

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac Indhold Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac... 1 Guide til læsning af e-bog på ipad/iphone... 3 Din e-bog er DRM-kopibeskyttet... 3 Din e-bog er ikke DRM-kopibeskyttet... 5 Guide til læsning af e-bog

Læs mere

Indledning. Hvorfor det forholder sig sådan har jeg en masse idéer om, men det bliver for meget at komme ind på her. God fornøjelse med læsningen.

Indledning. Hvorfor det forholder sig sådan har jeg en masse idéer om, men det bliver for meget at komme ind på her. God fornøjelse med læsningen. Indledning...2 Variabler...13 Eksempel: 1...13 Eksempel 2:...13 Eksempel 3:...15 Eksempel 4:...16 Metoder...17 Metode (intet ind og intet ud)...17 Metode (tekst ind)...18 Metode (tekst ind og tekst ud)...19

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM503 Forelæsning 11

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM503 Forelæsning 11 DM503 Forelæsning 11 Generics Pakker Exceptions Indhold Generics Nedarvning og Generics Generics Nedarvning og Generics Husk Box fra sidst Generics public class Box {! private T object;! public void

Læs mere

Eksempel: Skat i år 2000

Eksempel: Skat i år 2000 Kursus 02199: Programmering afsnit 2.1-2.7 Anne Haxthausen IMM, DTU 1. Værdier og typer (bl.a. char, boolean, int, double) (afsnit 2.4) 2. Variable og konstanter (afsnit 2.3) 3. Sætninger (bl.a. assignments)

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Introduktion til ActionScript, fortsat

Introduktion til ActionScript, fortsat Introduktion til ActionScript, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

NN Markedsdata. Til. Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide

NN Markedsdata. Til. Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide NN Markedsdata Til Microsoft Dynamics CRM 2011 Installations guide Installation Denne guide gå installationen af NN Markedsdata til Microsoft Dynamics CRM 2011 igennem punkt for punkt. Efter du har downloaded

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet Kenn Römer-Bruhn WordPress - gør dig synlig på nettet version 1.3 2. september 2013 Lidt om hvem Kenn er Arbejdsområder i dag: Forfatter, skribent, redaktør, forlægger, fotojournalist, blogger, grafisk

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

Billeder, video og lyd i Fronter

Billeder, video og lyd i Fronter Billeder, video og lyd i Fronter Table of Contents Indsæt billeder, video og lyd i Fronter... 3 Billeder... 4 Video fra Youtube (Indlejring)... 9 Video fra Videoserver (Indlejring)... 15 Fronter Lydoptager...

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2016 Projekt, del I Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 29. februar, 2016 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java Kursus i OOP og Java Kursus i Objektorienteret programmering i Java Åben Dokumentlicens Dette foredragsmateriale er under Åben Dokumentlicens (ÅDL) Du har derfor lov til frit at kopiere dette værk Bruger

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 2

Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Kapitel 2. Analyse.......................................................... 2 Analyse af 2.1...................................................... 2 Analysen af Database.................................................

Læs mere

Kvik guide: GT-Command Mobile

Kvik guide: GT-Command Mobile GamesOnTrack A/S, Uhresoevej 35, DK 7500 Holstebro, Denmark, www.gamesontrack.com Tel: +45 3070 3777, email: nb@gamesontrack.com, CVR and VAT number: DK 3105 3013 Kvik guide: GT-Command Mobile I version

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

import java.awt.event.*; import java.awt.*; Container <- Panel <- Applet Component <- Button <- Checkbox <- ScrollPane <- Label

import java.awt.event.*; import java.awt.*; Container <- Panel <- Applet Component <- Button <- Checkbox <- ScrollPane <- Label Programmering 1999 Forelæsning 13, tirsdag 12. oktober 1999 Oversigt Grafiske brugergrænseflader. Komponenter: Knapper, tekstfelter, checkbokse... Vinduer (containere). Hændelser, hændelsesstyret programmering.

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Synchronicer Observations App til Android Version 5.09.5 af Soft Design A/S Contents Installationsvejledning til Synchronicer Observation... 3 Før du starter... 3 Sådan gør du...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2016 Projekt, del III Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 20. april, 2016 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering

Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Arne Jørgensen, 300473-2919 klasse dm032-1a 21. november 2003 Indhold 1. Kode 2 1.1. forestillinger.h............................................. 2 1.2. forestillinger.cc.............................................

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende:

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende: Apple iphone Herunder får du en hurtig guide til, hvordan du kommer i gang med at bruge icloud, Dropbox, Onedrive og Google foto-backup-tjeneste på din iphone. icloud: Med icloud får du 5 gigabyte gratis

Læs mere

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse.

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse. Mysqli Webintegrator Når vi arbejder med server-side scripting ( i vort tilfælde PHP), har vi ofte behov for at kunne tilgå data, som vi opbevarer i en database. Det kan f.eks. dreje sig om nyhederne i

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

5 ARBEJDE MED EDITOREN

5 ARBEJDE MED EDITOREN 5 ARBEJDE MED EDITOREN Editor (eller Rich Tekst Editor) er et indbygget indholdsredigerings værktøj, hvor man uden nogen kendskab til HTML kodning kan skrive tekst, indsætte billeder, videoer og links.

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0 Sitecore Foundry 3.0 Formular modul 15. juli 2011 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 Til elever og familier. Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 Til elever og familier. Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer på

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Pia Vang Hansen Juli 2016 Vi håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero.

Læs mere

MS Visual Studio Basic 2010. En kort vejledning

MS Visual Studio Basic 2010. En kort vejledning Du kan hente programmet gratis her: MS Visual Studio Basic 2010 Express http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads#d-2010-express Tryk på Install Now og følg vejledningen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til Flash

Introduktion til Flash Introduktion til Flash Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Kaspar Rosengreen Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Om mig Kaspar Rosengreen Nielsen. Uddannet datalog med sidefag i

Læs mere

Eksempel på en database: studenter, kurser, eksamener

Eksempel på en database: studenter, kurser, eksamener Udvidet Programmering 1999 Forelæsning 20, fredag 12. november 1999 Relationsdatabaser: relationer, tupler, attributter Forespørgselssproget SQL Databasesystemet PostgreSQL Tilgang til relationsdatabaser

Læs mere

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet.

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet. Dropbox - IOS Dropbox er en lagerapplikation og service. Tjenesten giver brugerne mulighed for at gemme og synkronisere filer online og mellem computere. Dropbox har en cross-platform klient (IOS, Android,

Læs mere

Common Denmark. Jan Koefoed-Nielsen. Common Denmark 01-01-2014

Common Denmark. Jan Koefoed-Nielsen. Common Denmark 01-01-2014 2014 Common Denmark Jan Koefoed-Nielsen Common Denmark 01-01-2014 2 Common Denmark Indhold Installation... 3 Iphone & Ipad... 3 Android... 8 Brugervejledning... 9 Login... 9 Profiler... 11 Møder... 15

Læs mere

SYNOPSIS. Analyse & Design for Android-systemet

SYNOPSIS. Analyse & Design for Android-systemet SYNOPSIS. Analyse & Design for Android-systemet Erhvervsakademiet Lillebælt Studerendes navn: bjarne hanasen klasse: Fag: Store systemer niveau: vejleder: godkendt: 1. Titel (præsentation af eksamensprojektets

Læs mere

Tree klassen fra sidste forelæsning

Tree klassen fra sidste forelæsning Programmering 1999 Forelæsning 12, fredag 8. oktober 1999 Oversigt Abstrakte klasser. Grænseflader. Programmering 1999 KVL Side 12-1 Tree klassen fra sidste forelæsning class Tree { int age; // in years

Læs mere

Introduktion til Flash

Introduktion til Flash Introduktion til Flash Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Om mig Kaspar Rosengreen Nielsen. Uddannet datalog med sidefag i multimedier. Arbejder på Interactive Spaces under Alexandra

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2017 Projekt, del III Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 6. april, 2017 Dette projekt udleveres i tre dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Byggesag Borger App til Smartphones og Tablets

Byggesag Borger App til Smartphones og Tablets Byggesag Borger App til Smartphones og Tablets Afgangsprojekt ved DTU, IMM Af Emil Sylvest Jensen (s100025) Vejleder Stig Høgh Afleveret 31. Januar 2014 Kongens Lyngby Side 1 af 36 Emil Sylvest Jensen

Læs mere

Grundlæggende Programmering ITU, Efterår 1999. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Programmering

Grundlæggende Programmering ITU, Efterår 1999. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Programmering Skriftlig eksamen i Grundlæggende Programmering ITU, 20. januar 2000 Alle hjælpemidler tilladt, dog ikke datamat. Eksamen er skriftlig, fire timer, og bedømmes efter 13-skalaen. Opgavesættet består af

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Web- og serverprogrammering

Web- og serverprogrammering Web- og serverprogrammering Introduktion til web- og serverprogrammering - dag 1 Overblik over WSP, eller: de 3+x sprog i webprogrammering (HTML, CSS, JavaScript, plus x serverside-sprog) Installation

Læs mere

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ Lavet af Svend, Valdemar og Frederik 2.3 HTX - Roskilde Overvågningskamera ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ I dette forløb har vi arbejdet med overvågningskameraer. Det handlede om at lære, hvordan et

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere