Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START"

Transkript

1 Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START 1

2 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Liselotte Carlsen Søren Handberg Tine Daa Schrøder Layout Magnus Rievers Billeder Forsiden: Trine Abild Christensen Bagside: Jens Thybo Morten Bjerrum Larsen Magnus Rievers Kontakt Ungdomskurserne, DDS Uddannelse foto: Morten Bjerrum Larsen 2 Formand: Magnus Ruscher Rievers Version Udgivet 1/1-2015

3 Indholdsfortegnelse De rigtig fede kurser / leder 4 Intro 5 Spejderideen 5 Kursusrammer og -fundament 6 Friluftskursus 6 Patruljeliv 6 Learning by doing 6 Oplevelser 6 Kursusbegreber 7 Patruljens døgn 7 Temaramme 7 Kursustaksonomi 8 Overblik over progression 9 Ledelse 9 Forløbstanken 10 Medbestemmelse 11 Praktisk info 22 Varighed og størrelse 22 Kursussted 22 Økonomi 22 Ansøgningen 22 PR 22 Materiel 23 Tilmelding 23 Deltagerbrev 23 Tropslederbrev 23 Kursusbevis 24 Aflysning 24 Teamet 24 Patruljevejledere 24 Teamsparring 25 Kursistfordeling og opdeling i patruljer 25 Uddannelsesweekend 25 Kursuslederweekend 25 Kontaktinfo 26 PLan 0 12 PLan 1 14 PLan 2 16 PLan 3 18 SPARK-START 20 3

4 Leder Alt nyt er en prøve og kursusoplægget her, er ingen undtagelse. Sidste år introducerede vi et helt anderledes kursusoplæg, end vi nogensinde har lavet før og dette uden at være helt sikre på om det mon ramte kurserne rigtigt. Derfor har vi i år brugt meget tid på at lytte til kursuslederne, besøgt kurserne for ved selvsyn at konstantere, og debatteret meget på kursuslederweekenden om hvor stregerne helt præcis skulle tegnes imellem vores kurser. Derfor sidder du nu med et spritnyt kursusoplæg der dog ligner det fra sidste år, men har en lang række opdateringer og tilrettede formuleringer således at det i langt højere grad møder kurserne der hvor de er. Tanken er stadig at kurserne under Ungdomskurserne skal være nemme at gå til, udfordrende at lave og give gejst og motivation, men ikke udmattende og trættende med tung administration og akademiske rammesætninger der kunne kede selv en højesteretsdommer ihjel. Derfor finder I stadig en dobbeltside per kursus der dækker hele jeres kursusindhold der stadig er skrevet så åbent at der er rig mulighed for variation og personligt præg på jeres kurser. Udvalget har skiftet navn til Ungdomskurserne men dækker stadig PUF, PLan og SPARK kurserne (m m). Denne gang er SPARK-START kurset hoppet over i dette kursusoplæg, for vi synes at koblingen imellem PLan 3 og SPART-START fortjener noget mere fokus. På samme måde er SPART-START også blevet tilpasset således at det nu indeholder læringsmål fra samme taksonomi som resten af kursusrækken helt fra PUF gør det. På sigt skal resten af SPARK kurserne også tilpasset taksonomien, men for at sikre at vi møder både kurser og kursister, har vi valgt at udskyde denne proces til foråret Sidste år oplevede vi at kursistantallet i efterårsferien stagnerede. Der var faktisk det samme antal kursister som i 2013, men hele 2 kurser mere, hvilket gjorde at der ikke var fyldt op på alle kurser. Om dette betyder at vi har ramt max er svært at tro på. Der er stadig mange tropsspejdere der aldrig kommer på kursus og derfor ikke oplever hvor fedt det kan være at bruge sin efterårsferie på at få en oplevelse for livet. Alligevel kan der være noget om at vi har peaket på andre fronter. Administrationen i korpset kan nemlig ikke holde til at vi kører i så højt gear og korpsets hytter, materiel og økonomi har igen været presset til det yderste. Dette er ikke en tilstand vi er glade for, selvom vi på den anden side meget gerne vil have alle de spejdere på kursus, der gerne vil! Når det har været hårdt for korpset, ved vi også at det har været hårdt for jer. Det kræver blod, sved og tårer at lave et godt kursus og det gør I. Også når korpset strammer grebet og giver os endnu mindre at gøre godt med i forhold til penge og midler. Tusind tak for at I er klar til endnu engang at give en hulens masse spejdere en ordentlig én over opleveren, mens de suger til sig at ny inspiration og viden. Vi kunne aldrig have haft den massive succes vi har, uden jer og den kvalitet I leverer. Når korpset ændrer sig, føler vi med, men ikke uden at stille spørgsmål og tillade os at være nysgerringe på om vi er på vej i rigtig retning. For tiden er vi inde i et massivt stormvejr og fundamentet i korpset bliver rystet gang på gang. Det er forhold vi må tage som de kommer og guide os ud af, en ting ad gangen mens vi forsøger at mindske effekten for jer der reelt laver kurserne for spejderne. Det skal aldrig komme spejderne til last at korpset ikke helt ved hvad det vil, det vil vi gerne stå inde for. Og Apropos stå inde for, så håber vi at I med dette kursusoplæg I selv har været med til at skrive, formår at lave endnu en kaskade af fortryllende, fantastiske og forundrende lederkurser, I selv kan være bekendt. Mon ikke det så lykkedes at lokke endnu flere spejdere på kursus i efterårsferien igen? Hav et godt kursusår! Magnus Rievers Formand for Ungdomskurserne DDS Uddannelse 4

5 Intro - sammenhængen mellem PLan og spejderideen Spejderideen Alt spejderarbejde bygger på Spejderideen, og derfor er det også naturligt, at vi tager afsæt i Spejderideen, når vi laver kurser. Spejderideen er en sammenskrivning af følende tre punkter: Spejderprincipperne (Spejderen selv, Omverdenen og Det åndelige) Spejderloven og -løftet Spejdermetoden Baseret på Spejderideen har DDS formuleret de Blå Værdier (KAFSU), der er et værktøj til på en enkel måde at formidle, hvad der er godt ved at være spejder. KAFSU bør generelt være en del af jeres overvejelser, når I planlægger kurset, og I skal også overveje hvilken værdiformidling, der ligger i de enkelte aktiviteter, I laver under kurset. De blå værdier - KAFSU Kammeratskab Ansvar Friluftsliv Sjovt Udfordrende Dette oplæg beskæftiger sig primært med spejdermetoderne. Det betyder imidlertid ikke, at I kun skal forholde jer til den del af Spejderideen. Spejderloven og spejderprincipperne skal også være en del af planlægningen, og noget I som team bør forholde jer til, ligesom det bør være noget kursisterne får lov at snuse til på kurset. Hvordan det rent praktisk sker, er op til jer. Oplægget for PLan tager afsæt i de 8 elementer i Spejdermetoden: Patruljeliv Friluftsliv Learning by doing Samfundsliv Værdier (At arbejde med værdier) Aktiviteter og færdigheder Medbestemmelse og ansvarlighed Oplevelser foto: Magnus Rievers 5

6 Kursusrammer og -fundament Friluftskursus Friluftslivet er rammen for PLan-kurset. Naturen skal bruges som læringsrum, og inddrages i størst mulig grad. Græsset er vores gulv, træerne vores vægge og himlen er vores loft. Der er vidde rammer og plads til store tanker og armbevægelser og det skal vi lære vores kursister at forstå og bruge. Kurset tilrettelægges, så overnatning kan ske udendørs. Om det er i telt, shelter eller noget tredje er op til jer. Kursisterne bør som udgangspunkt også stå for madlavningen udendørs. Det kan være over bål, på trangia, i rygeovn, gammelmandsild, jord-ovn, udendørskøkken etc. Det er igen også op til jer at få det tilpasset, så det stemmer overens med jeres kursus og kursisternes niveau, f.eks. kan det være at kursisterne ikke laver al maden selv, men stadig har oplevelsen af lejrliv og det selv at lave mad. Patruljeliv Kurset arbejder med patruljeliv og giver kursisterne en praktisk forståelse af rollerne i patruljen og den enkeltes ansvar for patruljen. Patruljelivet skal være med til at styrke kursistens kompentecer i samarbejde. Kort sagt skal kursisten få en forståelse af, at sammen kan vi løfte mere, end vi kan hver især. Kursisterne er inddelt i patruljer og arbejder ud fra princippet learning by doing. Under kurset skal alle kursister have praktisk træning i ledelse, f.eks. ved selv at have PL-rolle i kortere eller længere tid eller ved at rollen indgår i en aktivitet. Under kurset tjener de praktiske opgaver og færdigheder som f.eks. madlavning til at give kursisterne mulighed for at snakke med deres patrulje og vejledere om, hvordan de hver især oplever og lærer. Learning by doing Learning by doing-begrebet er en af DDS s grundlæggende lærings-me toder. Kursisten skal være i stand til at lære af og reflektere over egne handlinger, og være i stand til at omsætte det lærte til at kunne ændre egne handlingsmønstre, hvor muligt for kursistens niveau. Oplevelser Kursisten skal begejstres gennem oplevelser og få inspiration og motivation til læring og udvikling. Oplevelsen skal dog ikke være målet i sig selv, men udspringe af kursus-indholdet, så kurset som en samlet helhed huskes, som en læring gennem oplevelser. Kursisten skal opleve at få flyttet grænser, for hvad denne troede var muligt - dette kan være i fællesskabet, individuelt, fysisk eller kompetencemæssigt. Vi vil opfordre jer til at lave noget helt særligt ud af den sidste aften en banket der passer til ideen i jeres tema og som på bedste vis slutter jeres kursus af. Om I inddrager spejderne i processen, eller om banketten skal være en overraskelse, er igen op til jer. 6

7 Kursus-begreber Patruljens døgn Patruljens døgn, er kursisternes alenetid. Formålet er at kursisterne oplever at stå på egne ben, og kunne være ansvarlige for tiden og hinanden, samt have en grad af medbestemmelse for hvad der skal ske på Patruljens Døgn. Vi forestiller os, at kursisterne får tid til egen patrulje, hvis resten af kurset er meget fælles, eller at I kan benytte tiden til at kursisterne kan være fælles, hvis kursusprogrammet er meget i egen patrulje. Teamet skal ikke være en aktiv del i Patruljens Døgn, men skal naturligvis være til stede, hvis sikkerheden eller trygheden påkræver det ift. kursusniveau og program for Patruljens Døgn. Begrebet døgn er vejledende, men for PLan1-3 inkluderer det en overnatning. For PLan0 kan det være en halv dag. Temaramme En temaramme er som en rød tråd for kurset - det binder kurset sammen, og vil for mange i især de yngre aldersgrupper være en lettere måde at forstå og gå til kursuselementerne på. En temaramme kan være en egentlig fortællende fantasiramme for kurset, men kan også være andre gennemgående elementer såsom heik, pioner og lignede metoder, eller gennemgående principper såsom bryde grænser, personlig udvikling eller tilsvarende. Nogle teams føler, at en fantasiramme gør idegenereringen lettere, men om I starter med at skabe fantasirammen eller indholdet, er op til jeres arbejdsproces i teamet. foto: Magnus Rievers 7

8 Kursustaksonomi Det taksonomiske niveau der er beskrevet for de enkelte elementer, er udtryk for det niveau kurset skal planlægges efter. Det er således dette niveau kurset i udgangspunktet skal kunne løfte de fleste kursister til. I den konkrete vejledning af kursisterne kan der være situationer hvor den enkelte kursist enten ikke kan opnå niveauet eller finder det trivielt. Her er det en vejledningsopgave at hjælpe kursisten til at finde motivation og rum til at udfolde sig i forhold til egne kompetencer. Begrebsafklaring: Vi har her kort forsøgt at forklare hvad de enkelte termer dækker over. Listen er ikke udtømmende. Bemærk at hvert niveau forudsætter at kursisten kender niveauet inden. Dette skal dog ikke forstås således at vi aldrig kaster os hovedkuls ind i en opgave mens vi lærer, men at læringsmålene bygger oven på hinanden som en trappe. Den ene kursustype kan derfor godt have det samme element som forgående, men på næste trappetrin (taksonominiveau). Herved lægges fundamentet for en støt stigende læring hos kursisten. Oplevet: at have gennemprøvet (måske uden selv at vide det). Har været udsat for. At have set/hørt igennem en oplevelse. Hørt om: Være blevet fortalt. Have læst om. Have hørt som begreber. Kan have fået materiale med hjem der ikke er gennemgået i dybden. Prøvet: have afprøvet (deltaget). Have udført. Have testet (også i mindre dele). Bruger: kan selv afprøve og genskabe resultater ud fra. Er selvkørende mht ressourcer og fokus. Forstår: kan videreforklare. Kan lære fra sig. Kan reflektere over. Forholder sig kritisk og undersøgende overfor. TAKSONOMITRAPPEN Udvikler/opsøger: Ændrer i tidligere lært stof mhp optimering. Selvmotiverende. Kommer uopfordret. 8

9 Overblik over progressionen i de 3 elementer - LEDELSE PUF Plan 0 PLan 1 PLan 2 PLan 3 SPARK-START Kursisten har prøvet aktiviteter hvor samarbejde er nødvendig for gennemførsel. Kursisten har oplevet gode relationer i patruljesamarbejdet. Herved har kursisten oplevet patruljen som en enhed der både kan tage hånd om den enkelte og udføre opgaver. Kursisten har oplevet ledelse igennem dagens opgaver, program og aktiviteter Kursisten bruger patrujlesystemet, og har hørt om flere roller i patruljen Har hørt om en PL s opgaver, og redskaber som PL Kursisten har hørt om ledelsestyper, eller tilsvarende ledelsesforståelse. Kursisten bruger redskaber for patruljeledelse Kursisten har hørt om ledelsestyper, eller tilsvarende ledelsesforståelse Kursisten har prøvet at lede (evt. dele af) en aktivitet Kursisten har prøvet at være PL for sin patrulje, eller tilsvarende enhed. Kursisten bruger ledelsestyper eller tilsvarende ledelsesforståelse. Kursisten bruger det at instruere som en del af sine kompetencer som leder. Kursisten forstår sine færdigheder som leder, og bruger reflektion over egen tilgang til ledelse Kursisten bruger feedback til at tilpasse sin ledelse til situationen Kursisten har hørt om ledelse som en del af det, at lede sig selv (selvledelse). Kursisten bruger ledelsesværktøjer til at motivere og lede sig selv Kursisten har prøvet at indgå i afviklinger/ grupper hvor der er flere ledelsesroller/-lag. Herunder aktiv brug af ansvarsfordeling og skift i egen ansvarstagen. Kursisten bruger det, at klanarbejde er ledelse af ligemænd. Kursisten forstår at opsøge feedback for at udvikle egen ledelse. Taksonomien for ledelse gennem kursusrækken er opbygget således, at PUF og Plan 0 kurserne har patruljen som det primære fokus kursisten skal lære om. Kursisten skal gennem disse kurser opbygge en grundlæggende og sikker forståelse af patruljen (eller tilsvarende enhed) som et centralt element i spejderarbejdet. På Plan 1 og 2 er det selve lederen der er primært fokus for kursets tilgang til ledelse. Kursisten skal gennem disse kurser få en bred forståelse for hvordan lederen og dennes opgaver kan forstås og udføres i en spejdersammenhæng. På Plan 3 og Spart Start er fokus sat på den enkelte, forstået som kursisten selv. Kursisten skal gennem disse kurser styrkes i at reflektere over egen tilgang til ledelse af andre og sig selv. At læringen om ledelse har et skiftende primært fokus, betyder selvfølgelig ikke, at det enkelte kursus ikke må beskæftige sig med andre dele af ledelse også. Det gode kursus formår at skabe bro mellem det primære fokus og andre relevante ledelseselementer. 9

10 Overblik over progressionen i de 3 elementer - FORLØBSTANKEN PUF Plan 0 PLan 1 PLan 2 PLan 3 SPARK-START Idegenerering Evt oplevet? har hørt om prøvet Bruger Forstår forløbstanken Planlægning Evt oplevet? Prøvet lille aktivitet prøvet Bruger Forstår Udførsel lille aktivitet Prøvet lille aktivitet prøvet Bruger Bruger Evaluering oplevet prøvet/hørt om prøvet Bruger Forstår Sammenfatning oplevet et forløb har hørt om har prøvet forløbet Bruger FT Kan selv udvikle og bruger denne og flere andre metoder til at gennemføre forløb. Forløbstanken er den primære projektmetode vi bruger i korpset. Derfor er det vigtigt at kursisterne forstår at bruge den rigtigt og er fortrolige med den, når de selv skal ud og gennemføre noget på egen hånd. Udviklingen igennem kurserne foregår ved at der på skift introduceres eller fokuseres på en ny fase (af de fire). På PUF har kursisterne måske oplevet et forløb, men de har ikke nødvendigvis fået det fortalt eller snakket mere om det. Derfor starter PLan 0 med at lave en lille aktivitet (idegenerering kan udelades for at lægge mere dybde i de andre faser). På PLan 1 får kursisten prøvet at gennemføre et helt forløb fra start til slut, med fokus på planlægning og udførsel. På plan 2 kan kursisten selv gennemføre forløb, men har brug for udvikling på specielt idegenereringen således at det ikke altid bliver den førsteden bedste ide, der bliver udført. På PLan 3 er kursisten så rutineret at forløbstankens rammer kan udfordres. Der kan ses ude at boksen og gennemføres forløb kursisten selv skræddersyr til præcise sine -eller patruljens behov. På SPARK-START er forløbstanken blot et af flere metoder hvorved man kan gennemføre et projekt. Der åbnes op for andre måder og stillingtagen til at skulle vælge den rigtige metode til det rigtige behov. Forløbstanken bør italesættes på PLan 0 eller senest på PLan 1 hvor alle faserne forklares. 10

11 Overblik over progressionen i de 3 elementer - MEDBESTEMMELSE PUF Plan 0 PLan 1 PLan 2 PLan 3 SPARK-START Kursisten har oplevet at skulle tage ansvar for sig selv. Dette både i sociale sammenhænge, samt i praktisk gennemførsel af opgaver. Kursisten har oplevet at have ansvar for patruljens arbejde. Kursisten har prøvet at træffe valg i samarbejde med patruljen der vedrører hele patruljen, ud fra forudbestemte valgmuligheder Kursisten har prøvet at have ansvar for patruljens arbejde. Kursisten har prøvet at træffe valg ud fra forudbestemte muligheder i samarbejde med sin patrulje og oplever konsekvenserne her af. Kursisten har sammen med sin patrulje prøvet, at have medindflydelse på dele af programmet. Kursisten bruger medbestemmelse som en normal del af patruljelivet. Kursisten bruger sin PL-rolle som aktiv repræsentant for patruljen. Kursisten bruger og forstår medbestemmelse, så kursisten kan italesætte eget kursusudbytte Kursisten opsøger selv medbestemmelse Kursisten forstår at tage ansvar for egen spejderliv, og har prøvet at tage ansvar for at planlægge og udvikle sin (resterende) tid som tropsspejder. Kursisten tager (bruger) aktivt ansvar for kursusindholdet Kursisten forstår at tage ansvar egen seniortilværelse. Har prøvet at planlægge og reflektere over sin egen rolle som senior. Kursisten har hørt om mulighederne for at udvide sit ansvar som spejder til andre enheder end klanen: (Bestyrelse, Division, Center). Taksonomien for medbestemmelse gennem kursusrækken er opbygget således, at PUF, Plan 0 og Plan 1 har fokus på at der er et vi i de valg der træffes. Det er i samarbejdet med patruljen, at kursisten arbejder med medbestemmelse, og således inden for patruljens trygge rammer. Medbestemmelse skal primært opleves som en egenskab der opbygges i fællesskab, men med gradvist mere forståelse af det individuelle ansvar. For Plan 2-, Plan 3- og SPARK-Start kurserne bliver medbestemmelse gradvist introduceret som en egenskab den enkelte skal tilegne sig og bruge. Medbestemmelse har på disse kurser fokus på kursisten selv, og den enkeltes ansvar. Først som et individuelt ansvar overfor patruljen eller andre enheder omkring kursisten, og dernæst som et individuelt ansvar overfor kursisten selv. 11

12 PLan 0 PLan 0-kurset er det første PLan-kursus, som vores spejdere møder, når de er rykket op som storspejdere. Spejderne er år og de har typisk ikke været storspejdere i mere end nogle få måneder. De nye tropsspejdere er ofte glade for, at være rykket op til de store, og det er derfor vigtigt, at de på lige fod med de øvrige tropsspejdere får tilbud om deltagelse i PLan. Tanken er at dette skaber gejst og styrker fastholdelsen af spejderne i korpset. På PLan 0 skal kursisterne opleve de forskellige elementer i spejdermetoden og aktiviteterne skal underbygge, at spejderne lærer at være at være en god kammerat, tage ansvar for hinanden og naturen - og i det hele taget lære, at være en del af en patrulje. PLan 0 er tænkt som et oplevelsesbaseret kursus, der er bygget op omkring et eller flere forløb, som kursisterne skal tage aktivt del i. Gennem temaet arbejdes der med aktiviteter og færdigheder for, at styrke deres kompentencer til, at kunne bruge det i et samarbejde i patruljen. De praktiske rammer for kurset Med udgangspunkt i aldersgruppen ønskes kursusstørrelsen at være vejledende kursister. Kurset afholdes fra søndag til fredag og indeholder således fem overnatninger. Overblik/sammenfatning Kursisten bliver på PLan 0 Introduceret til ugekurserne i efterårsferien Styrket i praktiske færdigheder Introduceret til at kunne planlægge et patruljemøde/-aktivitet Introduceret til patruljeledelse og patruljesystemet 12 foto: Magnus Rievers

13 PLan 0 - Taksonomi Kursisten har oplevet ledelse igennem dagens opgaver, program og aktiviteter Kursisten bruger patrujlesystemet, og har hørt om flere roller i patruljen Har hørt om en PL s opgaver, og redskaber som PL Ledelse Tema & Redskaber Forløb Kursisten har oplevet idegenerering Kursisten har prøvet at planlægge og udføre en lille aktivitet Kursisten har prøvet at evaluere, og har hørt om evalueringsmetoder Kursisten har prøvet at træffe valg i samarbejde med patruljen der vedrører hele patruljen, ud fra forudbestemte valgmuligheder Medbestemmelse Tema: tryghed og relationer Kurset skal bruge tema, som et element, der binder kurset sammen, og via fantasi får skabt en tryg ramme for læring og sociale relationer. Kursisten har prøvet at have ansvar for patruljens arbejde. Redskaber: Lejrfærdigheder Almindelige spejder- og lejrfærdigheder, samt sociale egenskaber. Disse færdigheder vil være forudsætningsskabende for at kunne lære under kursets ramme. 13

14 PLan 1 PLan 1-kurset er introduktionen til et egentligt ledelseskursus for vores spejdere. Spejderne er år og har ca. et års erfaring som storspejder, og har derfor erfaringer med hjemmefra, som kan anvendes i kurset. På PLan 1-kurset skal kursisten introduceres til spejdermetoden og den indbyrdes sammenhæng mellem elementerne samt de blå værdier (KAFSU). Kursisten har sikkert allerede stiftet bekendtskab med begreberne, men nu skal de bagvedliggende tanker introduceres, og de skal i højere grad selv kunne forstå og formidle dem. Patruljeledelse skal indgå som et gennemgående element i hele kurset, og skal ses som en sparring og en læring om samarbejde, og ikke nødvendigvis PL/PA-roller. Kursisten skal få en oplevelse og forståelse for patruljesystemet, og en inspiration til ledelse. Indtænk de praktiske rammer og konkrete gøremål, som en del af læringsprocesserne, og som et led i ledelseselemtet og learning by doing. De praktiske rammer for kurset Med udgangspunkt i aldersgruppen forestiller vi os en kursusstørrelse på ca kursister, men hvis I ønsker et større eller mindre antal, vil der blive taget hensyn hertil. Kurset afholdes fra søndag til lørdag og indeholder således seks overnatninger. SøPLan1 starter dog allerede lørdag og har således syv overnatninger. Kursusstørrelsen for SøPLan1 er vejledende 48 grundet kapaciteten af både. Overblik/sammenfatning Kursisten bliver på PLan 1 Styrket i praktiske færdigheder Inspireret til at tage hjem i egen patrulje og prøve nye metoder af Introduceret til spejdermetoden og de blå værdier Styrket i at kunne planlægge et patruljemøde/-forløb Styrket i patruljeledelse og patruljesystemet Forstået og føler sig værdsat Kursisten skal føle teamet, som en aktiv medspiller, snarere end en tropsleder. Der skal være fokus på vejledning, og kursisten skal føle sig værdsat, forstået og på lige fod med de andre kursister og teamet. Kursisten skal tage fra PLan 1-kurset med en gejst og motivation til at tage hjem i egen patrulje og prøve kræfter med det, der er blevet lært på kurset. Samtidigt skal kursisten have fået mod og inspiration til nye spejderudfordringer, og være styrket i sine færdigheder. 14 foto: Morten Bjerrum Larsen

15 Kursisten har hørt om ledelsestyper, eller tilsvarende ledelsesforståelse. PLan 1 - Taksonomi Kursisten har hørt om idégenerering Kursisten bruger redskaber for patruljeledelse Kursisten har hørt om ledelsestyper, eller tilsvarende ledelsesforståelse Kursisten har prøvet at lede (evt. dele af) en aktivitet Ledelse Tema & Redskaber Forløb Kursisten har prøvet at planlægge, udføre og evaluere et helt, eller dele af- et forløb Kursisten har prøvet at træffe valg ud fra forudbestemte muligheder i samarbejde med sin patrulje og oplevet konsekvenserne her af. Kursisten har sammen med sin patrulje prøvet, at have medindflydelse på dele af programmet. Medbestemmelse Tema: Finde kompetencer Kurset skal bruge fantasi og tema, som læringsværktøj for, at udvikle kursistens kompentencer i legende rammer. Redskaber: spejderfærdighed Spejder- og forløbsfærdigheder, samt simpelt håndværk. Disse færdigheder vil være forudsætningsskabende for praktisk at kunne gennemfører aktiviteter og forløb. 15

16 PLan 2 PLan 2-kurset bygger naturligt videre på PLan 1-kurset. Spejderne er år og har ca. to-tre års erfaring som storspejder. Kursisten kan godt deltage på et PLan 2-kursus uden at have været på PLan 1. PLan 2-kursisten skal styrkes i at planlægge, tilrettelægge, lede og instruere et patruljemøde/-forløb, samt udføre og evaluere det. Kursisten skal tage fra PLan 2-kurset med en gejst, motivation og evt. et færdigt forløb til at tage hjem i egen patrulje og prøve kræfter med det, der er blevet lært på kurset. Samtidigt skal kursisten have fået mod og inspiration til nye spejderudfordringer, og fået styrket sit spejdernetværk. De praktiske rammer for kurset Med udgangspunkt i aldersgruppen forestiller vi os en kursusstørrelse på ca kursister, men hvis I ønsker et større eller mindre antal, vil der blive taget hensyn hertil. Kurset afholdes fra søndag til lørdag og indeholder således seks overnatninger. SøPLan2 starter dog allerede lørdag og har således syv overnatninger. Kursusstørrelsen for SøPLan2 er vejledende 48 grundet kapaciteten af både. 16 Overblik/sammenfatning Kursisten får på PLan 2 Redskaber til at planlægge, instruere, lede, udføre og evaluere et patruljemøde/-forløb Inspiration til at tage hjem i egen patrulje og prøve nye metoder af Medbestemmelse og ansvarlighed i dele af kurset og oplever udbyttet heraf En stærk fælles holdånd i patruljen og lærer at patruljen er en tryg enhed Mentale og fysiske udfordringer Oplevet at der er plads til forskellighed - også i patruljen foto: Jens Thybo

17 Kursisten har prøvet at være PL for sin patrulje, eller tilsvarende enhed. Kursisten bruger ledelsestyper eller tilsvarende ledelsesforståelse. PLan 2 - Taksonomi Kursisten har prøvet at idégenerere Kursisten bruger planlægning, udførsel og evaluering til at gennemføre hele forløb Kursisten bruger det at instruere som en del af sine kompetencer som leder. Ledelse Tema & Redskaber Forløb Kursisten bruger medbestemmelse som en normal del af patruljelivet. Kursisten bruger sin PL-rolle som aktiv repræsentant for patruljen. Medbestemmelse Tema: Finde kompetencer Kurset skal bruge fantasi og tema, som læringsværktøj for, at udvikle kursistens kompentencer i legende rammer. Redskaber: spejderfærdighed Spejder- og forløbsfærdigheder, samt simpelt håndværk. Disse færdigheder vil være forudsætningsskabende for praktisk at kunne gennemfører aktiviteter og forløb. 17

18 PLan 3 Formålet med PLan 3 er at støtte kursisterne i deres udvikling som spejder og individ samt leder. Det gælder både i forhold til det at være patruljeleder og i det hele taget det, at være en del af en gruppe. Det er endvidere formålet med PLan 3, at kursisterne får mulighed for, at forholde sig til nogle af de grundlæggende værdier i spejderarbejdet. Målet er, at kursisten tager et stort ryk i forhold til sin personlige relation til spejderbevægelsen, således at kursisten ved hvorfor han/hun er spejder og hvad vedkommende vil med det i fremtiden. Kursisterne skal også på PLan 3 have medbestemmelse og opleve, at de har reel indflydelse i forhold til aktiviteterne, ligesom de selv skal tage et ansvar i den forbindelse. Kursisterne skal i større omfang end de tidligere PLan-niveauer have medbestemmelse over kursets indhold. F.eks. ved at lade et par tidsperioder stå tomme til at kursisterne selv kan udfylde dem. Der kan evt. sættes fokus på medbestemmelse som en motivationsfaktor. Igennem denne medbestemmelse skal kursisterne opfordres til at tage ansvar hjemme i gruppen, samt motiveres til at tage en aktiv del i divisionen og korpsets fremtidige udvikling PLan 3-kursisten er på et stadie i sit (spejder)liv, hvor værdier, identitet og tilhørsforhold spiller en væsentlig rolle i tilværelsen. Endvidere er PLan 3-spejderen nu så gammel, at vedkommende kan få reel indflydelse i DDS. PLan 3-kurset skal derfor være med til at styrke kursisterne, og give dem en personlig platform at arbejde ud fra i form af, teamet interagerer med kursisterne, og lader disse udfolde sig, få indflydelse og ansvar for en række elementer i kurset. På den måde skal PLan 3-kurset virke som et springbræt for kursisten, således at denne kan tage aktiv del i DDS udvikling. Derfor er det væsentligt, at kursisterne forholder sig til DDS egne og internationale værdier i spejderarbejdet, og derigennem får mulighed for at reflektere over egne og andres værdier. Kursisten skal tage fra PLan 3-kurset med en gejst og motivation til at tage hjem i egen patrulje, trop, gruppe og division for at prøve kræfter med det, der er blevet lært på kurset. Samtidigt skal kursisten have fået mod og inspiration til nye spejderudfordringer, og fået styrket sit spejdernetværk. De praktiske rammer for kurset Med udgangspunkt i kursets indhold og de deraf følgende større krav til teamets ressourcer forestiller vi os en kursusstørrelse på ca kursister. Kurset afholdes fra søndag til lørdag og indeholder således seks overnatninger. Overblik/sammenfatning Kursisten får på PLan 3 Redskaber til at planlægge, instruere, lede, udføre og evaluere Inspiration til personlig udvikling (inden for DDS) Medbestemmelse og ansvar for visse aktiviteter på kurset og oplever udbyttet heraf En stærk fælles holdånd i patruljen og en kæmpe oplevelse Personlige udfordringer Indblik i DDS egne og internationale værdier samt kunne perspektivere dem til egne værdier Udvidet sin horisont i forhold til kommende spejderarbejde og egenledelse/motivation 18

19 Kursisten forstår sine færdigheder som leder, og bruger reflektion over egen tilgang til ledelse Kursisten bruger feedback til at tilpasse sin ledelse til situationen Kursisten har hørt om ledelse som en del af det, at lede sig selv (selvledelse). Kursisten bruger og forstår medbestemmelse, så kursisten kan italesætte eget kursusudbytte Kursisten opsøger selv medbestemmelse PLan 3 - Taksonomi Ledelse Tema & Redskaber Medbestemmelse Forløb Kursisten bruger idegenerering Kursisten forstår planlægning Kursisten bruger udførsel Kursisten forstår evaluering Kursisten udvikler selv forløb til egne behov. Kursisten udvikler redskaber indenfor forløbstanken Redskaber: Personlige værdier og -egenskaber. Kurset skal hjælpe kursisten til at finde værdier, og skaber rum til at debattere og argumentere for disse. Kurset styrker kursistens personlige egenskaber som forudsætning for et øget fokus på duty to self. Kursisten forstår at tage ansvar for egen spejderliv, og har prøvet at tage ansvar for at planlægge og udvikle sin (resterende) tid som tropsspejder. Tema: samfundsperspektiv Kurset skal bruge et tema, der tager samfundsrelevante emner op, med afsæt i korpsets værdier og skabe rum til at kursisten kan finde egne. 19

20 SPARK-START Formålet med spark-start er at kursisten tager hjem med en idé til og en plan for, hvad denne vil bruge sin seniortid på. Kursusindholdet har fokus på den enkelte kursists behov, det kan være ift. den seniorsituation kursisten befinder sig i hjemme (eksempelvis ingen klan, nystartet klan, etableret klan). På kurset belyses hvilket muligheder der findes for alternativt seniorarbejde og kursisten hjælpes til at opsøge den type af seniorarbejde, der er relevant for vedkommende. Kursisten tager aktivt del i perspektiveringen mellem kursus og hjemlige klanforhold. Kursisten træffer på kurset valg, der påvirker både påvirker den enkeltes kursusindhold og dennes fremadrettede seniortid. Kursisten er efter kurset i stand til at bidrage til klanarbejdet derhjemme. Overblik/sammenfatning Kursisten får på spark-start Mulighed for at finde sin egen plan for sin seniortid En eller flere af følgende: -Kendskab til redskaber og værktøjer, der sætter kursisten i stand til at definere og lave en egen klan med en god klanstruktur, herunder arbejde med gruppedynamik. -At få kendskab til og mod på at udforske mulighederne indenfor seniorarbejdet i og udenfor gruppen. -At få værktøjer og selvtillid til at få sin stemme hørt i og udenfor klanen. Kursusindholdet bygges op, så den enkelte kursist kan tilvælge dé elementer, der er relevant for den seniorsituation vedkommende befinder sig i. Forskellige gruppestørrelser (eksempelvis sjak, klan, storklan) er et redskab, der bruges til at understøtte forståelsen og vigtigheden af behovsbestemt ledelse, ansvar og medindflydelse. Dette kan også bruges som et redskab, der anvendes i forskellige typer af projekter, hvor der lægges vægt på styrker og svagheder ved forskellige projektmetoder. På PLan-kurserne har kursisterne arbejdet med forløbstanken, mens de på SPARK stifter bekendtskab med andre projektmetoder og opnår en forståelse for, hvilken type metode der passer til det forestående projekt. De praktiske rammer for kurset Med udgangspunkt i kursets indhold og de deraf følgende større krav til teamets ressourcer forestiller vi os en kursusstørrelse på ca kursister. Kurset afholdes fra søndag til lørdag og indeholder således seks overnatninger. foto: Magnus Rievers 20

Kursusoplæg 2016 - PUF

Kursusoplæg 2016 - PUF Kursusoplæg 2016 - PUF DET STARTER alt sammen her... Indhold 4 SAMMENHÆNGEN MELLEM PUF OG SPEJDERIDÉEN 5 KURSUSRAMMER OG FUNDAMENT 6 FORMÅLSBESKRIVELSE 8 KURSUSTAKSONOMI 10 PRAKTISK INFO Kolofon Redaktion:

Læs mere

Kursusoplæg 2015 for PUF

Kursusoplæg 2015 for PUF Kursusoplæg 2015 for PUF 1 PUF Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Liselotte Carlsen Søren Handberg Layout Magnus Rievers Billeder Morten Hatting Voltelen Julie Rose Gudmander Magnus Rievers Egemosen

Læs mere

KURSUSOPLÆG 2016 for PLUS. De nye seniorkurser

KURSUSOPLÆG 2016 for PLUS. De nye seniorkurser KURSUSOPLÆG 2016 for PLUS De nye seniorkurser KURSER i udvikling Indhold 4 SAMMENHÆNGEN MELLEM SENIORKURSERNE OG SPEJDERIDEEN 5 KURSUSRAMMER OG -FUNDAMENT 6 KURSUSTAKSONOMI 7 ADVENTURE / TEST DINE GRÆNSER

Læs mere

Kursusoplæg 2014 for PLan0,1,2,3

Kursusoplæg 2014 for PLan0,1,2,3 Kursusoplæg 2014 for PLan0,1,2,3 PLAN 0 PLAN 1 PLAN 2 plan 3 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Rasmus Damkjær-Ohlsen Anne Sandbeck Layout Rasmus Damkjær-Ohlsen Billeder Jens Thybo Frederik Andreas

Læs mere

Kursusoplæg for PLan 0-3 og PLUS-Start

Kursusoplæg for PLan 0-3 og PLUS-Start Kursusoplæg 2016 - for PLan 0-3 og PLUS-Start LEDER Indhold 03 04 06 07 08 09 10 11 LEDER SAMMENHÆNGEN MELLEM PLAN OG SPEJDERIDÉEN KURSUSRAMMER OG FUNDAMENT KURSUSBEGREBER KURSUSTAKSONOMI TAKSONOMI: LEDELSE

Læs mere

Kursusoplæg 2018 PUF

Kursusoplæg 2018 PUF Kursusoplæg 2018 PUF Indhold Kolofon 4 SAMMENHÆNGEN MELLEM PUF OG SPEJDERIDÉEN 5 KURSUSRAMMER OG FUNDAMENT 6 FORMÅLSBESKRIVELSE 8 KURSUSTAKSONOMI 10 PRAKTISK INFO Redaktion: Tine Daa Shcrøder Anne Raabjerg

Læs mere

Kursusoplæg PUF

Kursusoplæg PUF Kursusoplæg 2017 - PUF Det starter alt sammen her Indhold 4 SAMMENHÆNGEN MELLEM PUF OG SPEJDERIDÉEN 5 KURSUSRAMMER OG FUNDAMENT 6 FORMÅLSBESKRIVELSE 8 KURSUSTAKSONOMI 10 PRAKTISK INFO Kolofon Redaktion:

Læs mere

Kursusoplæg for PLan 0-3 og PLUS-Start

Kursusoplæg for PLan 0-3 og PLUS-Start Kursusoplæg 2017 - for PLan 0-3 og PLUS-Start LEDER Indhold 03 04 06 07 08 09 10 11 LEDER SAMMENHÆNGEN MELLEM PLAN OG SPEJDERIDÉEN KURSUSRAMMER OG FUNDAMENT KURSUSBEGREBER KURSUSTAKSONOMI TAKSONOMI: LEDELSE

Læs mere

Kursusoplæg puf. PUF 15.-18. maj 2014. dds uddannelse. [PUF er et kursus for spejdere mellem 11 og 12 år, udbudt af DDS Uddannelse U10-16.

Kursusoplæg puf. PUF 15.-18. maj 2014. dds uddannelse. [PUF er et kursus for spejdere mellem 11 og 12 år, udbudt af DDS Uddannelse U10-16. Kursusoplæg puf [PUF er et kursus for spejdere mellem 11 og 12 år, udbudt af DDS Uddannelse U10-16.] PUF 15.-18. maj 2014 dds uddannelse Kursusoplæg august 2013 2. udgave 2. oplag Skribenter: 2. udgave:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 26

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 26 sfortegnelse Indledning... 4 Kursusoverblik... 5 Kursusramme... 6 Spejderidéen... 6 Spejdermetoden på SPARK-kurserne...6 KAFSU DDS' værdier er...7 Klanens døgn... 7 SPARK-Start... 8 SPARK 1... 9 Medbestemmelse

Læs mere

Spejderidéen i sin helhed

Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen Spejderidéen er det idégrundlag hvorpå vi bygger spejderarbejdet i Det Danske Spejderkorps (DDS). Spejderidéen er en sammenskrivning af de forskellige elementer som

Læs mere

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Det Danske Spejderkorps Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Hvad er udfordring til børn og unge Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Udfordring til

Læs mere

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2009 18. - 20. september 2009 SPEJDERLIV En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL Sidst revideret januar 2014 MÅL FOR HELE GRUPPEN Vi fremstår som én samlet gruppe med en stærk fælles holdånd Kammeratskab er for os den vigtigste værdi i De Blå Værdier (KAFSU)

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Mål og rammebeskrivelse for Diamant Extrem

Mål og rammebeskrivelse for Diamant Extrem Mål og rammebeskrivelse for Diamant Extrem Formål Formålet med Diamant Extrem-kurset er, med den enkelte spejder i centrum, at kunne analysere egne og andres reaktionsmønstre, arbejde under pres og være

Læs mere

Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer.

Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer. Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer. 1 I å IE H ei s pei d e r! ft*rt:år".i1r$i::'-';,",, Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 32

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 32 sfortegnelse Indledning... 4 Kursusoverblik... 5 Kursusramme... 7 Spejderidéen... 7 Spejdermetoden på SPARK-kurserne...7 KAFSU DDS' værdier er...8 Klanens døgn... 8 SPARK-Start... 9 Medbestemmelse og ansvarlighed,

Læs mere

Træningsprincipperne

Træningsprincipperne Træningsprincipperne for uddannelsen i Det Danske Spejderkorps Introduktion Denne udsendelse af DDS træningsprincipper har til hensigt at genudvikle en viden eller genfortælle historien om arbejdsgrundlaget

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2008 SPEJDERLIV 1 26. - 28. september 2008 En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere.

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere. Forår 2010 BROWNSEA I 1907 afholdt Baden-Powell den første spejderlejr i verden. Lejren blev afholdt for en gruppe drenge på Brownsea Island, en lille ø nær Pool i det sydvestlige England. Her boede og

Læs mere

SPEJDERLIV. 22. - 24. september 2006

SPEJDERLIV. 22. - 24. september 2006 Efterår 2006 22. - 24. september 2006 SPEJDERLIV Entræningfordigogdinevennerfra Roland! Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur. Staben

Læs mere

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018 I Thistedspejderne har vi siden 2013 arbejdet for, at alle frivillige i foreningen kan have indflydelse på udviklingsplanen. Målet med dette har været at give alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, assistenter,

Læs mere

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udarbejdet på baggrund af forslag til udviklingsplan, foreslået af ledergruppen Status pr. 06-01-2014, Version 7 Udviklingsplan

Læs mere

Patruljeliv. En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden.

Patruljeliv. En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden. Patruljeliv En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden. INDHOLD 3 intro 4 Mikro 6 Mini 8 Junior 12 Trop 16 Senior 18 Learning by doing 19 Du er rollemodel 20 Ansvar og medbestemmelse der udvikler

Læs mere

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Mål: I Aalborghus gruppe vil vi arbejde hen imod disse mål: Vi vil have flere indmeldelser end udmeldelser Vi vil bibeholde flere af de større spejdere Vi vil have

Læs mere

Kursusoplæg 2014 for SPARK- START, SPARK 1 & SPARK 2

Kursusoplæg 2014 for SPARK- START, SPARK 1 & SPARK 2 Kursusoplæg 2014 for SPARK- START, SPARK 1 & SPARK 2 1 Redaktion Andreas Wenning Carsten Rune Jensen Anders Rasmussen Magnus Rievers Layout Magnus Rievers Rasmus Damkjær-Ohlsen Billeder Forside: Mathias

Læs mere

20. Udgave. Spejder side 1á4

20. Udgave. Spejder side 1á4 20. Udgave 2014 Spejder side 1á4 5. november 1999 Kære Dagbog - det hele er ad helvede til. De har lige sagt i Sveriges Radio at både Tyskland og Sverige nu har lukket grænserne fil Danmark for at sygdommen

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ta temperaturen Ta og sæt mål Ved I hvad der foregår i jeres gruppe? Er det længe siden jeres gruppe har fået et gruppetjek? D E T D A N S K E S P E J D E R K

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelseskursus April 2016 { Bestyrelsens opgaver og ansvar DDS formål Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013)

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Afdelingerne og deres ledere arbejder på baggrund af korpsets love og regler samt værdigrundlag. Spejdermetodens otte elementer, Aktiviteter

Læs mere

Spot på fremtiden - Debatter

Spot på fremtiden - Debatter Debat Teknikrummet: Sådan får du ret Hvordan skaber vi en åben Skal DDS mene noget om den store verden? Values of Scouting Det attraktive frivllige miljø Giver de nuværende divisionsgrænser mening eller

Læs mere

Periode 1 // lørdag fra 13.35-14.10

Periode 1 // lørdag fra 13.35-14.10 Debat Spot på fremtiden - Debatter Teaser Teknikrummet: Sådan får du ret Lær at give debatten mere kant og få dine holdninger klart igennem. Kort debat (1 periode) Hvordan skaber vi en åben Vær med i en

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

værdier og handlinger for en bedre verden kendte

værdier og handlinger for en bedre verden kendte Det Danske Spejderkorps gør vores værdier og handlinger for en bedre verden kendte Hvad er kendte værdier og handlinger Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Kendte værdier og handlinger

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Anerkendende ledelse og kommunikation 01. blandt Børn og voksne

Anerkendende ledelse og kommunikation 01. blandt Børn og voksne Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt Børn og voksne Hvad er anerkendende ledelse Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Anerkendende ledelse

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter.

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter. SPEJDERNES ORDBOG Adventurespejd Udfordrende løb for tropsspejdere findes over hele landet, året rundt. Afbud Man skal melde afbud, når man ikke kan deltage på møder, ture og arrangementer. Besnøring Knob

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Strategi for Ledelsesudvikling i Det Danske Spejderkorps

Strategi for Ledelsesudvikling i Det Danske Spejderkorps Strategi for Ledelsesudvikling i Det Danske Spejderkorps Strategien skal sætte rammen for alle ledelsesudviklingstiltag i Det Danske Spejderkorps. Den bygger videre på og erstatter tidligere strategier

Læs mere

En god kammerat. I beskrivelsen af læringspunkter for En god kammerat mærket, er der lagt vægt på følgende emner:

En god kammerat. I beskrivelsen af læringspunkter for En god kammerat mærket, er der lagt vægt på følgende emner: I spejderbevægelsen er det at være en god kammerat, et af de vigtigste elementer i det at være spejder. Det er en væsentlig del af vores identitet og det er derfor naturligt, at Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv.

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Færdighed Mini Junior Trop Kniv Erhverve kniv sikkerhedsbevis. Knivens historie samt Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde

Læs mere

PEER-EDUCATION. n INTRODUKTION

PEER-EDUCATION. n INTRODUKTION PEER-EDUCATION DCUM anbefaler peereducation, fordi det kan løfte både de ældste og de yngste elever fagligt, socialt og personligt. Peer-education giver de ældre elever et mindre medansvar for de yngre

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Dette er udviklingsplanen for Hawerthi-1. Rødovre, Vestskov Division, Det Danske Spejderkorps.

Dette er udviklingsplanen for Hawerthi-1. Rødovre, Vestskov Division, Det Danske Spejderkorps. Dette er udviklingsplanen for Hawerthi-1. Rødovre, Vestskov Division, Det Danske Spejderkorps. Gruppen holder til i Rødovre Kommune. Udviklingsplanen er udarbejdet af bestyrelsen og gruppeledelsen i Hawerthi-1.

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

Velkommen som søspejder i Kong Volmer Søtrop!

Velkommen som søspejder i Kong Volmer Søtrop! Velkommen som søspejder i Kong Volmer Søtrop! Når du står med denne folder er det sikkert fordi du lige er blevet søspejder i Kong Volmer Søtrop. Vi har samlet lidt nyttig information til dig om hvad vi

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

7 faktorer - der fastholder de unge i spejderarbejdet!

7 faktorer - der fastholder de unge i spejderarbejdet! Indledning I perioden januar 2005 juni 2005 har Spørg de unge arbejdsgruppen under Intern Komite arbejdet med at kortlægge hvilke elementer der fastholder unge i spejderarbejdet. Dette er sket ved hjælp

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV udd ann else forår 2012 UDDA N NELSE FOR Å R 2012 PRAKTiSKe OPlYSningeR I dette katalog får du et samlet

Læs mere

DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017

DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017 TRÆNERKURSUS DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017 Instruktører: Martin Hjortshøj, Jesper Fredin, Søren Fisker & Niels Christian

Læs mere

Hvad vil det sige at være tropsspejder i Waingunga-Stammen

Hvad vil det sige at være tropsspejder i Waingunga-Stammen Hvad vil det sige at være tropsspejder i Waingunga-Stammen Vi holder møde hver onsdag fra kl. 18.30 20.30 Som regel er vi på Poulholm, men vi kan også finde på at holde møde et andet sted Det skal vi selvfølgelig

Læs mere

Patruljekursus Forlev Spejdercenter

Patruljekursus Forlev Spejdercenter Patruljekursus 2004 PATRULJEKURSUS 2004 Kære spejdere Så er det blevet tid til årets store spejderoplevelse! Trænger du til udfordrende aktiviteter ----- så fat rygsækken og tag på påskekursus på Forlev

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

KURSUSHÅNDBOGEN 2014

KURSUSHÅNDBOGEN 2014 KURSUSHÅNDBOGEN 2014 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning... 5 3. Opgaver og roller i DDS Uddannelse... 6 Organisationen... 6 Funktioner i DDS Uddannelse... 6 Kompetencefordeling

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

PLan 1. PLan 2. PLan 3. SPARK 1-kursus. Klankursus for hele klaner

PLan 1. PLan 2. PLan 3. SPARK 1-kursus. Klankursus for hele klaner Kursus 2009 PLan 1 side 6 PLan 1 er for alle spejdere mellem 13 og 14 år. PLan 2 side PLan 2 er for alle spejdere mellem 14 og 15 år. 9 UngdomsUddannelsens Kursusavis Efteråret 2009 UngdomsUddannelsens

Læs mere

Seniorkursus er for alle spejdere fra 16 år og opefter. Det handler om noget, der gemmer sig. En lille ting, der ikke er det, man tror.

Seniorkursus er for alle spejdere fra 16 år og opefter. Det handler om noget, der gemmer sig. En lille ting, der ikke er det, man tror. seniorkursus E06 Det handler om noget, der gemmer sig. En lille ting, der ikke er det, man tror. Måske gemmer der sig en musical i et rafteprojekt. Måske gemmer der sig hårdt arbejde blandt gøglere. (næppe...)

Læs mere

TIPS & TRICKS TIL AT BLIVE FLERE LEDERE. Gruppens styrker og udviklingsområder

TIPS & TRICKS TIL AT BLIVE FLERE LEDERE. Gruppens styrker og udviklingsområder Gruppens styrker og udviklingsområder Arbejdsark til at skabe overblik over gruppens lederkompetencer og afdække gruppens udviklingsområder Når I skal finde frem til gruppens styrker og udviklingsområder

Læs mere

MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV...

MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV... INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV... 3 FORÆLDRENE... 4 MØDETIDER... 4 KONTINGENT...

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Ledersamtalen. - en del af lederplanen

Ledersamtalen. - en del af lederplanen Ledersamtalen - en del af lederplanen Indholdsfortegnelse: 1 Formålet med ledersamtalen 2 2 Rammerne for Ledersamtalen 3 2.1 Hvem deltager i samtalen? 3 2.2 Den rette stemning 3 3 Punkter der bør inddrages

Læs mere

Forventninger til divisionsledelserne

Forventninger til divisionsledelserne Forventninger til divisionsledelserne Divisionsledelsernes formål Divisionsledelser i Det Danske Spejderkorps har til formål at understøtte gruppernes daglige arbejde, udvikling og vækst. Divisionsledelsernes

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Velkommen på. Bispestaven 2010

Velkommen på. Bispestaven 2010 Velkommen på Bispestaven 2010 Velkommen på Bispestaven i 2010 Længes du efter personlige udfordringer, efter at få testet patruljens teamwork og efter at opleve den ægte spejderånd? Så sidder du med billetten

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger DDS Skanderborg gruppe Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger Attraktivt program At programmet til stadighed er alsidigt, udviklende, sjovt og spændende, så spejderne

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere