Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START"

Transkript

1 Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START 1

2 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Liselotte Carlsen Søren Handberg Tine Daa Schrøder Layout Magnus Rievers Billeder Forsiden: Trine Abild Christensen Bagside: Jens Thybo Morten Bjerrum Larsen Magnus Rievers Kontakt Ungdomskurserne, DDS Uddannelse foto: Morten Bjerrum Larsen 2 Formand: Magnus Ruscher Rievers Version Udgivet 1/1-2015

3 Indholdsfortegnelse De rigtig fede kurser / leder 4 Intro 5 Spejderideen 5 Kursusrammer og -fundament 6 Friluftskursus 6 Patruljeliv 6 Learning by doing 6 Oplevelser 6 Kursusbegreber 7 Patruljens døgn 7 Temaramme 7 Kursustaksonomi 8 Overblik over progression 9 Ledelse 9 Forløbstanken 10 Medbestemmelse 11 Praktisk info 22 Varighed og størrelse 22 Kursussted 22 Økonomi 22 Ansøgningen 22 PR 22 Materiel 23 Tilmelding 23 Deltagerbrev 23 Tropslederbrev 23 Kursusbevis 24 Aflysning 24 Teamet 24 Patruljevejledere 24 Teamsparring 25 Kursistfordeling og opdeling i patruljer 25 Uddannelsesweekend 25 Kursuslederweekend 25 Kontaktinfo 26 PLan 0 12 PLan 1 14 PLan 2 16 PLan 3 18 SPARK-START 20 3

4 Leder Alt nyt er en prøve og kursusoplægget her, er ingen undtagelse. Sidste år introducerede vi et helt anderledes kursusoplæg, end vi nogensinde har lavet før og dette uden at være helt sikre på om det mon ramte kurserne rigtigt. Derfor har vi i år brugt meget tid på at lytte til kursuslederne, besøgt kurserne for ved selvsyn at konstantere, og debatteret meget på kursuslederweekenden om hvor stregerne helt præcis skulle tegnes imellem vores kurser. Derfor sidder du nu med et spritnyt kursusoplæg der dog ligner det fra sidste år, men har en lang række opdateringer og tilrettede formuleringer således at det i langt højere grad møder kurserne der hvor de er. Tanken er stadig at kurserne under Ungdomskurserne skal være nemme at gå til, udfordrende at lave og give gejst og motivation, men ikke udmattende og trættende med tung administration og akademiske rammesætninger der kunne kede selv en højesteretsdommer ihjel. Derfor finder I stadig en dobbeltside per kursus der dækker hele jeres kursusindhold der stadig er skrevet så åbent at der er rig mulighed for variation og personligt præg på jeres kurser. Udvalget har skiftet navn til Ungdomskurserne men dækker stadig PUF, PLan og SPARK kurserne (m m). Denne gang er SPARK-START kurset hoppet over i dette kursusoplæg, for vi synes at koblingen imellem PLan 3 og SPART-START fortjener noget mere fokus. På samme måde er SPART-START også blevet tilpasset således at det nu indeholder læringsmål fra samme taksonomi som resten af kursusrækken helt fra PUF gør det. På sigt skal resten af SPARK kurserne også tilpasset taksonomien, men for at sikre at vi møder både kurser og kursister, har vi valgt at udskyde denne proces til foråret Sidste år oplevede vi at kursistantallet i efterårsferien stagnerede. Der var faktisk det samme antal kursister som i 2013, men hele 2 kurser mere, hvilket gjorde at der ikke var fyldt op på alle kurser. Om dette betyder at vi har ramt max er svært at tro på. Der er stadig mange tropsspejdere der aldrig kommer på kursus og derfor ikke oplever hvor fedt det kan være at bruge sin efterårsferie på at få en oplevelse for livet. Alligevel kan der være noget om at vi har peaket på andre fronter. Administrationen i korpset kan nemlig ikke holde til at vi kører i så højt gear og korpsets hytter, materiel og økonomi har igen været presset til det yderste. Dette er ikke en tilstand vi er glade for, selvom vi på den anden side meget gerne vil have alle de spejdere på kursus, der gerne vil! Når det har været hårdt for korpset, ved vi også at det har været hårdt for jer. Det kræver blod, sved og tårer at lave et godt kursus og det gør I. Også når korpset strammer grebet og giver os endnu mindre at gøre godt med i forhold til penge og midler. Tusind tak for at I er klar til endnu engang at give en hulens masse spejdere en ordentlig én over opleveren, mens de suger til sig at ny inspiration og viden. Vi kunne aldrig have haft den massive succes vi har, uden jer og den kvalitet I leverer. Når korpset ændrer sig, føler vi med, men ikke uden at stille spørgsmål og tillade os at være nysgerringe på om vi er på vej i rigtig retning. For tiden er vi inde i et massivt stormvejr og fundamentet i korpset bliver rystet gang på gang. Det er forhold vi må tage som de kommer og guide os ud af, en ting ad gangen mens vi forsøger at mindske effekten for jer der reelt laver kurserne for spejderne. Det skal aldrig komme spejderne til last at korpset ikke helt ved hvad det vil, det vil vi gerne stå inde for. Og Apropos stå inde for, så håber vi at I med dette kursusoplæg I selv har været med til at skrive, formår at lave endnu en kaskade af fortryllende, fantastiske og forundrende lederkurser, I selv kan være bekendt. Mon ikke det så lykkedes at lokke endnu flere spejdere på kursus i efterårsferien igen? Hav et godt kursusår! Magnus Rievers Formand for Ungdomskurserne DDS Uddannelse 4

5 Intro - sammenhængen mellem PLan og spejderideen Spejderideen Alt spejderarbejde bygger på Spejderideen, og derfor er det også naturligt, at vi tager afsæt i Spejderideen, når vi laver kurser. Spejderideen er en sammenskrivning af følende tre punkter: Spejderprincipperne (Spejderen selv, Omverdenen og Det åndelige) Spejderloven og -løftet Spejdermetoden Baseret på Spejderideen har DDS formuleret de Blå Værdier (KAFSU), der er et værktøj til på en enkel måde at formidle, hvad der er godt ved at være spejder. KAFSU bør generelt være en del af jeres overvejelser, når I planlægger kurset, og I skal også overveje hvilken værdiformidling, der ligger i de enkelte aktiviteter, I laver under kurset. De blå værdier - KAFSU Kammeratskab Ansvar Friluftsliv Sjovt Udfordrende Dette oplæg beskæftiger sig primært med spejdermetoderne. Det betyder imidlertid ikke, at I kun skal forholde jer til den del af Spejderideen. Spejderloven og spejderprincipperne skal også være en del af planlægningen, og noget I som team bør forholde jer til, ligesom det bør være noget kursisterne får lov at snuse til på kurset. Hvordan det rent praktisk sker, er op til jer. Oplægget for PLan tager afsæt i de 8 elementer i Spejdermetoden: Patruljeliv Friluftsliv Learning by doing Samfundsliv Værdier (At arbejde med værdier) Aktiviteter og færdigheder Medbestemmelse og ansvarlighed Oplevelser foto: Magnus Rievers 5

6 Kursusrammer og -fundament Friluftskursus Friluftslivet er rammen for PLan-kurset. Naturen skal bruges som læringsrum, og inddrages i størst mulig grad. Græsset er vores gulv, træerne vores vægge og himlen er vores loft. Der er vidde rammer og plads til store tanker og armbevægelser og det skal vi lære vores kursister at forstå og bruge. Kurset tilrettelægges, så overnatning kan ske udendørs. Om det er i telt, shelter eller noget tredje er op til jer. Kursisterne bør som udgangspunkt også stå for madlavningen udendørs. Det kan være over bål, på trangia, i rygeovn, gammelmandsild, jord-ovn, udendørskøkken etc. Det er igen også op til jer at få det tilpasset, så det stemmer overens med jeres kursus og kursisternes niveau, f.eks. kan det være at kursisterne ikke laver al maden selv, men stadig har oplevelsen af lejrliv og det selv at lave mad. Patruljeliv Kurset arbejder med patruljeliv og giver kursisterne en praktisk forståelse af rollerne i patruljen og den enkeltes ansvar for patruljen. Patruljelivet skal være med til at styrke kursistens kompentecer i samarbejde. Kort sagt skal kursisten få en forståelse af, at sammen kan vi løfte mere, end vi kan hver især. Kursisterne er inddelt i patruljer og arbejder ud fra princippet learning by doing. Under kurset skal alle kursister have praktisk træning i ledelse, f.eks. ved selv at have PL-rolle i kortere eller længere tid eller ved at rollen indgår i en aktivitet. Under kurset tjener de praktiske opgaver og færdigheder som f.eks. madlavning til at give kursisterne mulighed for at snakke med deres patrulje og vejledere om, hvordan de hver især oplever og lærer. Learning by doing Learning by doing-begrebet er en af DDS s grundlæggende lærings-me toder. Kursisten skal være i stand til at lære af og reflektere over egne handlinger, og være i stand til at omsætte det lærte til at kunne ændre egne handlingsmønstre, hvor muligt for kursistens niveau. Oplevelser Kursisten skal begejstres gennem oplevelser og få inspiration og motivation til læring og udvikling. Oplevelsen skal dog ikke være målet i sig selv, men udspringe af kursus-indholdet, så kurset som en samlet helhed huskes, som en læring gennem oplevelser. Kursisten skal opleve at få flyttet grænser, for hvad denne troede var muligt - dette kan være i fællesskabet, individuelt, fysisk eller kompetencemæssigt. Vi vil opfordre jer til at lave noget helt særligt ud af den sidste aften en banket der passer til ideen i jeres tema og som på bedste vis slutter jeres kursus af. Om I inddrager spejderne i processen, eller om banketten skal være en overraskelse, er igen op til jer. 6

7 Kursus-begreber Patruljens døgn Patruljens døgn, er kursisternes alenetid. Formålet er at kursisterne oplever at stå på egne ben, og kunne være ansvarlige for tiden og hinanden, samt have en grad af medbestemmelse for hvad der skal ske på Patruljens Døgn. Vi forestiller os, at kursisterne får tid til egen patrulje, hvis resten af kurset er meget fælles, eller at I kan benytte tiden til at kursisterne kan være fælles, hvis kursusprogrammet er meget i egen patrulje. Teamet skal ikke være en aktiv del i Patruljens Døgn, men skal naturligvis være til stede, hvis sikkerheden eller trygheden påkræver det ift. kursusniveau og program for Patruljens Døgn. Begrebet døgn er vejledende, men for PLan1-3 inkluderer det en overnatning. For PLan0 kan det være en halv dag. Temaramme En temaramme er som en rød tråd for kurset - det binder kurset sammen, og vil for mange i især de yngre aldersgrupper være en lettere måde at forstå og gå til kursuselementerne på. En temaramme kan være en egentlig fortællende fantasiramme for kurset, men kan også være andre gennemgående elementer såsom heik, pioner og lignede metoder, eller gennemgående principper såsom bryde grænser, personlig udvikling eller tilsvarende. Nogle teams føler, at en fantasiramme gør idegenereringen lettere, men om I starter med at skabe fantasirammen eller indholdet, er op til jeres arbejdsproces i teamet. foto: Magnus Rievers 7

8 Kursustaksonomi Det taksonomiske niveau der er beskrevet for de enkelte elementer, er udtryk for det niveau kurset skal planlægges efter. Det er således dette niveau kurset i udgangspunktet skal kunne løfte de fleste kursister til. I den konkrete vejledning af kursisterne kan der være situationer hvor den enkelte kursist enten ikke kan opnå niveauet eller finder det trivielt. Her er det en vejledningsopgave at hjælpe kursisten til at finde motivation og rum til at udfolde sig i forhold til egne kompetencer. Begrebsafklaring: Vi har her kort forsøgt at forklare hvad de enkelte termer dækker over. Listen er ikke udtømmende. Bemærk at hvert niveau forudsætter at kursisten kender niveauet inden. Dette skal dog ikke forstås således at vi aldrig kaster os hovedkuls ind i en opgave mens vi lærer, men at læringsmålene bygger oven på hinanden som en trappe. Den ene kursustype kan derfor godt have det samme element som forgående, men på næste trappetrin (taksonominiveau). Herved lægges fundamentet for en støt stigende læring hos kursisten. Oplevet: at have gennemprøvet (måske uden selv at vide det). Har været udsat for. At have set/hørt igennem en oplevelse. Hørt om: Være blevet fortalt. Have læst om. Have hørt som begreber. Kan have fået materiale med hjem der ikke er gennemgået i dybden. Prøvet: have afprøvet (deltaget). Have udført. Have testet (også i mindre dele). Bruger: kan selv afprøve og genskabe resultater ud fra. Er selvkørende mht ressourcer og fokus. Forstår: kan videreforklare. Kan lære fra sig. Kan reflektere over. Forholder sig kritisk og undersøgende overfor. TAKSONOMITRAPPEN Udvikler/opsøger: Ændrer i tidligere lært stof mhp optimering. Selvmotiverende. Kommer uopfordret. 8

9 Overblik over progressionen i de 3 elementer - LEDELSE PUF Plan 0 PLan 1 PLan 2 PLan 3 SPARK-START Kursisten har prøvet aktiviteter hvor samarbejde er nødvendig for gennemførsel. Kursisten har oplevet gode relationer i patruljesamarbejdet. Herved har kursisten oplevet patruljen som en enhed der både kan tage hånd om den enkelte og udføre opgaver. Kursisten har oplevet ledelse igennem dagens opgaver, program og aktiviteter Kursisten bruger patrujlesystemet, og har hørt om flere roller i patruljen Har hørt om en PL s opgaver, og redskaber som PL Kursisten har hørt om ledelsestyper, eller tilsvarende ledelsesforståelse. Kursisten bruger redskaber for patruljeledelse Kursisten har hørt om ledelsestyper, eller tilsvarende ledelsesforståelse Kursisten har prøvet at lede (evt. dele af) en aktivitet Kursisten har prøvet at være PL for sin patrulje, eller tilsvarende enhed. Kursisten bruger ledelsestyper eller tilsvarende ledelsesforståelse. Kursisten bruger det at instruere som en del af sine kompetencer som leder. Kursisten forstår sine færdigheder som leder, og bruger reflektion over egen tilgang til ledelse Kursisten bruger feedback til at tilpasse sin ledelse til situationen Kursisten har hørt om ledelse som en del af det, at lede sig selv (selvledelse). Kursisten bruger ledelsesværktøjer til at motivere og lede sig selv Kursisten har prøvet at indgå i afviklinger/ grupper hvor der er flere ledelsesroller/-lag. Herunder aktiv brug af ansvarsfordeling og skift i egen ansvarstagen. Kursisten bruger det, at klanarbejde er ledelse af ligemænd. Kursisten forstår at opsøge feedback for at udvikle egen ledelse. Taksonomien for ledelse gennem kursusrækken er opbygget således, at PUF og Plan 0 kurserne har patruljen som det primære fokus kursisten skal lære om. Kursisten skal gennem disse kurser opbygge en grundlæggende og sikker forståelse af patruljen (eller tilsvarende enhed) som et centralt element i spejderarbejdet. På Plan 1 og 2 er det selve lederen der er primært fokus for kursets tilgang til ledelse. Kursisten skal gennem disse kurser få en bred forståelse for hvordan lederen og dennes opgaver kan forstås og udføres i en spejdersammenhæng. På Plan 3 og Spart Start er fokus sat på den enkelte, forstået som kursisten selv. Kursisten skal gennem disse kurser styrkes i at reflektere over egen tilgang til ledelse af andre og sig selv. At læringen om ledelse har et skiftende primært fokus, betyder selvfølgelig ikke, at det enkelte kursus ikke må beskæftige sig med andre dele af ledelse også. Det gode kursus formår at skabe bro mellem det primære fokus og andre relevante ledelseselementer. 9

10 Overblik over progressionen i de 3 elementer - FORLØBSTANKEN PUF Plan 0 PLan 1 PLan 2 PLan 3 SPARK-START Idegenerering Evt oplevet? har hørt om prøvet Bruger Forstår forløbstanken Planlægning Evt oplevet? Prøvet lille aktivitet prøvet Bruger Forstår Udførsel lille aktivitet Prøvet lille aktivitet prøvet Bruger Bruger Evaluering oplevet prøvet/hørt om prøvet Bruger Forstår Sammenfatning oplevet et forløb har hørt om har prøvet forløbet Bruger FT Kan selv udvikle og bruger denne og flere andre metoder til at gennemføre forløb. Forløbstanken er den primære projektmetode vi bruger i korpset. Derfor er det vigtigt at kursisterne forstår at bruge den rigtigt og er fortrolige med den, når de selv skal ud og gennemføre noget på egen hånd. Udviklingen igennem kurserne foregår ved at der på skift introduceres eller fokuseres på en ny fase (af de fire). På PUF har kursisterne måske oplevet et forløb, men de har ikke nødvendigvis fået det fortalt eller snakket mere om det. Derfor starter PLan 0 med at lave en lille aktivitet (idegenerering kan udelades for at lægge mere dybde i de andre faser). På PLan 1 får kursisten prøvet at gennemføre et helt forløb fra start til slut, med fokus på planlægning og udførsel. På plan 2 kan kursisten selv gennemføre forløb, men har brug for udvikling på specielt idegenereringen således at det ikke altid bliver den førsteden bedste ide, der bliver udført. På PLan 3 er kursisten så rutineret at forløbstankens rammer kan udfordres. Der kan ses ude at boksen og gennemføres forløb kursisten selv skræddersyr til præcise sine -eller patruljens behov. På SPARK-START er forløbstanken blot et af flere metoder hvorved man kan gennemføre et projekt. Der åbnes op for andre måder og stillingtagen til at skulle vælge den rigtige metode til det rigtige behov. Forløbstanken bør italesættes på PLan 0 eller senest på PLan 1 hvor alle faserne forklares. 10

11 Overblik over progressionen i de 3 elementer - MEDBESTEMMELSE PUF Plan 0 PLan 1 PLan 2 PLan 3 SPARK-START Kursisten har oplevet at skulle tage ansvar for sig selv. Dette både i sociale sammenhænge, samt i praktisk gennemførsel af opgaver. Kursisten har oplevet at have ansvar for patruljens arbejde. Kursisten har prøvet at træffe valg i samarbejde med patruljen der vedrører hele patruljen, ud fra forudbestemte valgmuligheder Kursisten har prøvet at have ansvar for patruljens arbejde. Kursisten har prøvet at træffe valg ud fra forudbestemte muligheder i samarbejde med sin patrulje og oplever konsekvenserne her af. Kursisten har sammen med sin patrulje prøvet, at have medindflydelse på dele af programmet. Kursisten bruger medbestemmelse som en normal del af patruljelivet. Kursisten bruger sin PL-rolle som aktiv repræsentant for patruljen. Kursisten bruger og forstår medbestemmelse, så kursisten kan italesætte eget kursusudbytte Kursisten opsøger selv medbestemmelse Kursisten forstår at tage ansvar for egen spejderliv, og har prøvet at tage ansvar for at planlægge og udvikle sin (resterende) tid som tropsspejder. Kursisten tager (bruger) aktivt ansvar for kursusindholdet Kursisten forstår at tage ansvar egen seniortilværelse. Har prøvet at planlægge og reflektere over sin egen rolle som senior. Kursisten har hørt om mulighederne for at udvide sit ansvar som spejder til andre enheder end klanen: (Bestyrelse, Division, Center). Taksonomien for medbestemmelse gennem kursusrækken er opbygget således, at PUF, Plan 0 og Plan 1 har fokus på at der er et vi i de valg der træffes. Det er i samarbejdet med patruljen, at kursisten arbejder med medbestemmelse, og således inden for patruljens trygge rammer. Medbestemmelse skal primært opleves som en egenskab der opbygges i fællesskab, men med gradvist mere forståelse af det individuelle ansvar. For Plan 2-, Plan 3- og SPARK-Start kurserne bliver medbestemmelse gradvist introduceret som en egenskab den enkelte skal tilegne sig og bruge. Medbestemmelse har på disse kurser fokus på kursisten selv, og den enkeltes ansvar. Først som et individuelt ansvar overfor patruljen eller andre enheder omkring kursisten, og dernæst som et individuelt ansvar overfor kursisten selv. 11

12 PLan 0 PLan 0-kurset er det første PLan-kursus, som vores spejdere møder, når de er rykket op som storspejdere. Spejderne er år og de har typisk ikke været storspejdere i mere end nogle få måneder. De nye tropsspejdere er ofte glade for, at være rykket op til de store, og det er derfor vigtigt, at de på lige fod med de øvrige tropsspejdere får tilbud om deltagelse i PLan. Tanken er at dette skaber gejst og styrker fastholdelsen af spejderne i korpset. På PLan 0 skal kursisterne opleve de forskellige elementer i spejdermetoden og aktiviteterne skal underbygge, at spejderne lærer at være at være en god kammerat, tage ansvar for hinanden og naturen - og i det hele taget lære, at være en del af en patrulje. PLan 0 er tænkt som et oplevelsesbaseret kursus, der er bygget op omkring et eller flere forløb, som kursisterne skal tage aktivt del i. Gennem temaet arbejdes der med aktiviteter og færdigheder for, at styrke deres kompentencer til, at kunne bruge det i et samarbejde i patruljen. De praktiske rammer for kurset Med udgangspunkt i aldersgruppen ønskes kursusstørrelsen at være vejledende kursister. Kurset afholdes fra søndag til fredag og indeholder således fem overnatninger. Overblik/sammenfatning Kursisten bliver på PLan 0 Introduceret til ugekurserne i efterårsferien Styrket i praktiske færdigheder Introduceret til at kunne planlægge et patruljemøde/-aktivitet Introduceret til patruljeledelse og patruljesystemet 12 foto: Magnus Rievers

13 PLan 0 - Taksonomi Kursisten har oplevet ledelse igennem dagens opgaver, program og aktiviteter Kursisten bruger patrujlesystemet, og har hørt om flere roller i patruljen Har hørt om en PL s opgaver, og redskaber som PL Ledelse Tema & Redskaber Forløb Kursisten har oplevet idegenerering Kursisten har prøvet at planlægge og udføre en lille aktivitet Kursisten har prøvet at evaluere, og har hørt om evalueringsmetoder Kursisten har prøvet at træffe valg i samarbejde med patruljen der vedrører hele patruljen, ud fra forudbestemte valgmuligheder Medbestemmelse Tema: tryghed og relationer Kurset skal bruge tema, som et element, der binder kurset sammen, og via fantasi får skabt en tryg ramme for læring og sociale relationer. Kursisten har prøvet at have ansvar for patruljens arbejde. Redskaber: Lejrfærdigheder Almindelige spejder- og lejrfærdigheder, samt sociale egenskaber. Disse færdigheder vil være forudsætningsskabende for at kunne lære under kursets ramme. 13

14 PLan 1 PLan 1-kurset er introduktionen til et egentligt ledelseskursus for vores spejdere. Spejderne er år og har ca. et års erfaring som storspejder, og har derfor erfaringer med hjemmefra, som kan anvendes i kurset. På PLan 1-kurset skal kursisten introduceres til spejdermetoden og den indbyrdes sammenhæng mellem elementerne samt de blå værdier (KAFSU). Kursisten har sikkert allerede stiftet bekendtskab med begreberne, men nu skal de bagvedliggende tanker introduceres, og de skal i højere grad selv kunne forstå og formidle dem. Patruljeledelse skal indgå som et gennemgående element i hele kurset, og skal ses som en sparring og en læring om samarbejde, og ikke nødvendigvis PL/PA-roller. Kursisten skal få en oplevelse og forståelse for patruljesystemet, og en inspiration til ledelse. Indtænk de praktiske rammer og konkrete gøremål, som en del af læringsprocesserne, og som et led i ledelseselemtet og learning by doing. De praktiske rammer for kurset Med udgangspunkt i aldersgruppen forestiller vi os en kursusstørrelse på ca kursister, men hvis I ønsker et større eller mindre antal, vil der blive taget hensyn hertil. Kurset afholdes fra søndag til lørdag og indeholder således seks overnatninger. SøPLan1 starter dog allerede lørdag og har således syv overnatninger. Kursusstørrelsen for SøPLan1 er vejledende 48 grundet kapaciteten af både. Overblik/sammenfatning Kursisten bliver på PLan 1 Styrket i praktiske færdigheder Inspireret til at tage hjem i egen patrulje og prøve nye metoder af Introduceret til spejdermetoden og de blå værdier Styrket i at kunne planlægge et patruljemøde/-forløb Styrket i patruljeledelse og patruljesystemet Forstået og føler sig værdsat Kursisten skal føle teamet, som en aktiv medspiller, snarere end en tropsleder. Der skal være fokus på vejledning, og kursisten skal føle sig værdsat, forstået og på lige fod med de andre kursister og teamet. Kursisten skal tage fra PLan 1-kurset med en gejst og motivation til at tage hjem i egen patrulje og prøve kræfter med det, der er blevet lært på kurset. Samtidigt skal kursisten have fået mod og inspiration til nye spejderudfordringer, og være styrket i sine færdigheder. 14 foto: Morten Bjerrum Larsen

15 Kursisten har hørt om ledelsestyper, eller tilsvarende ledelsesforståelse. PLan 1 - Taksonomi Kursisten har hørt om idégenerering Kursisten bruger redskaber for patruljeledelse Kursisten har hørt om ledelsestyper, eller tilsvarende ledelsesforståelse Kursisten har prøvet at lede (evt. dele af) en aktivitet Ledelse Tema & Redskaber Forløb Kursisten har prøvet at planlægge, udføre og evaluere et helt, eller dele af- et forløb Kursisten har prøvet at træffe valg ud fra forudbestemte muligheder i samarbejde med sin patrulje og oplevet konsekvenserne her af. Kursisten har sammen med sin patrulje prøvet, at have medindflydelse på dele af programmet. Medbestemmelse Tema: Finde kompetencer Kurset skal bruge fantasi og tema, som læringsværktøj for, at udvikle kursistens kompentencer i legende rammer. Redskaber: spejderfærdighed Spejder- og forløbsfærdigheder, samt simpelt håndværk. Disse færdigheder vil være forudsætningsskabende for praktisk at kunne gennemfører aktiviteter og forløb. 15

16 PLan 2 PLan 2-kurset bygger naturligt videre på PLan 1-kurset. Spejderne er år og har ca. to-tre års erfaring som storspejder. Kursisten kan godt deltage på et PLan 2-kursus uden at have været på PLan 1. PLan 2-kursisten skal styrkes i at planlægge, tilrettelægge, lede og instruere et patruljemøde/-forløb, samt udføre og evaluere det. Kursisten skal tage fra PLan 2-kurset med en gejst, motivation og evt. et færdigt forløb til at tage hjem i egen patrulje og prøve kræfter med det, der er blevet lært på kurset. Samtidigt skal kursisten have fået mod og inspiration til nye spejderudfordringer, og fået styrket sit spejdernetværk. De praktiske rammer for kurset Med udgangspunkt i aldersgruppen forestiller vi os en kursusstørrelse på ca kursister, men hvis I ønsker et større eller mindre antal, vil der blive taget hensyn hertil. Kurset afholdes fra søndag til lørdag og indeholder således seks overnatninger. SøPLan2 starter dog allerede lørdag og har således syv overnatninger. Kursusstørrelsen for SøPLan2 er vejledende 48 grundet kapaciteten af både. 16 Overblik/sammenfatning Kursisten får på PLan 2 Redskaber til at planlægge, instruere, lede, udføre og evaluere et patruljemøde/-forløb Inspiration til at tage hjem i egen patrulje og prøve nye metoder af Medbestemmelse og ansvarlighed i dele af kurset og oplever udbyttet heraf En stærk fælles holdånd i patruljen og lærer at patruljen er en tryg enhed Mentale og fysiske udfordringer Oplevet at der er plads til forskellighed - også i patruljen foto: Jens Thybo

17 Kursisten har prøvet at være PL for sin patrulje, eller tilsvarende enhed. Kursisten bruger ledelsestyper eller tilsvarende ledelsesforståelse. PLan 2 - Taksonomi Kursisten har prøvet at idégenerere Kursisten bruger planlægning, udførsel og evaluering til at gennemføre hele forløb Kursisten bruger det at instruere som en del af sine kompetencer som leder. Ledelse Tema & Redskaber Forløb Kursisten bruger medbestemmelse som en normal del af patruljelivet. Kursisten bruger sin PL-rolle som aktiv repræsentant for patruljen. Medbestemmelse Tema: Finde kompetencer Kurset skal bruge fantasi og tema, som læringsværktøj for, at udvikle kursistens kompentencer i legende rammer. Redskaber: spejderfærdighed Spejder- og forløbsfærdigheder, samt simpelt håndværk. Disse færdigheder vil være forudsætningsskabende for praktisk at kunne gennemfører aktiviteter og forløb. 17

18 PLan 3 Formålet med PLan 3 er at støtte kursisterne i deres udvikling som spejder og individ samt leder. Det gælder både i forhold til det at være patruljeleder og i det hele taget det, at være en del af en gruppe. Det er endvidere formålet med PLan 3, at kursisterne får mulighed for, at forholde sig til nogle af de grundlæggende værdier i spejderarbejdet. Målet er, at kursisten tager et stort ryk i forhold til sin personlige relation til spejderbevægelsen, således at kursisten ved hvorfor han/hun er spejder og hvad vedkommende vil med det i fremtiden. Kursisterne skal også på PLan 3 have medbestemmelse og opleve, at de har reel indflydelse i forhold til aktiviteterne, ligesom de selv skal tage et ansvar i den forbindelse. Kursisterne skal i større omfang end de tidligere PLan-niveauer have medbestemmelse over kursets indhold. F.eks. ved at lade et par tidsperioder stå tomme til at kursisterne selv kan udfylde dem. Der kan evt. sættes fokus på medbestemmelse som en motivationsfaktor. Igennem denne medbestemmelse skal kursisterne opfordres til at tage ansvar hjemme i gruppen, samt motiveres til at tage en aktiv del i divisionen og korpsets fremtidige udvikling PLan 3-kursisten er på et stadie i sit (spejder)liv, hvor værdier, identitet og tilhørsforhold spiller en væsentlig rolle i tilværelsen. Endvidere er PLan 3-spejderen nu så gammel, at vedkommende kan få reel indflydelse i DDS. PLan 3-kurset skal derfor være med til at styrke kursisterne, og give dem en personlig platform at arbejde ud fra i form af, teamet interagerer med kursisterne, og lader disse udfolde sig, få indflydelse og ansvar for en række elementer i kurset. På den måde skal PLan 3-kurset virke som et springbræt for kursisten, således at denne kan tage aktiv del i DDS udvikling. Derfor er det væsentligt, at kursisterne forholder sig til DDS egne og internationale værdier i spejderarbejdet, og derigennem får mulighed for at reflektere over egne og andres værdier. Kursisten skal tage fra PLan 3-kurset med en gejst og motivation til at tage hjem i egen patrulje, trop, gruppe og division for at prøve kræfter med det, der er blevet lært på kurset. Samtidigt skal kursisten have fået mod og inspiration til nye spejderudfordringer, og fået styrket sit spejdernetværk. De praktiske rammer for kurset Med udgangspunkt i kursets indhold og de deraf følgende større krav til teamets ressourcer forestiller vi os en kursusstørrelse på ca kursister. Kurset afholdes fra søndag til lørdag og indeholder således seks overnatninger. Overblik/sammenfatning Kursisten får på PLan 3 Redskaber til at planlægge, instruere, lede, udføre og evaluere Inspiration til personlig udvikling (inden for DDS) Medbestemmelse og ansvar for visse aktiviteter på kurset og oplever udbyttet heraf En stærk fælles holdånd i patruljen og en kæmpe oplevelse Personlige udfordringer Indblik i DDS egne og internationale værdier samt kunne perspektivere dem til egne værdier Udvidet sin horisont i forhold til kommende spejderarbejde og egenledelse/motivation 18

19 Kursisten forstår sine færdigheder som leder, og bruger reflektion over egen tilgang til ledelse Kursisten bruger feedback til at tilpasse sin ledelse til situationen Kursisten har hørt om ledelse som en del af det, at lede sig selv (selvledelse). Kursisten bruger og forstår medbestemmelse, så kursisten kan italesætte eget kursusudbytte Kursisten opsøger selv medbestemmelse PLan 3 - Taksonomi Ledelse Tema & Redskaber Medbestemmelse Forløb Kursisten bruger idegenerering Kursisten forstår planlægning Kursisten bruger udførsel Kursisten forstår evaluering Kursisten udvikler selv forløb til egne behov. Kursisten udvikler redskaber indenfor forløbstanken Redskaber: Personlige værdier og -egenskaber. Kurset skal hjælpe kursisten til at finde værdier, og skaber rum til at debattere og argumentere for disse. Kurset styrker kursistens personlige egenskaber som forudsætning for et øget fokus på duty to self. Kursisten forstår at tage ansvar for egen spejderliv, og har prøvet at tage ansvar for at planlægge og udvikle sin (resterende) tid som tropsspejder. Tema: samfundsperspektiv Kurset skal bruge et tema, der tager samfundsrelevante emner op, med afsæt i korpsets værdier og skabe rum til at kursisten kan finde egne. 19

20 SPARK-START Formålet med spark-start er at kursisten tager hjem med en idé til og en plan for, hvad denne vil bruge sin seniortid på. Kursusindholdet har fokus på den enkelte kursists behov, det kan være ift. den seniorsituation kursisten befinder sig i hjemme (eksempelvis ingen klan, nystartet klan, etableret klan). På kurset belyses hvilket muligheder der findes for alternativt seniorarbejde og kursisten hjælpes til at opsøge den type af seniorarbejde, der er relevant for vedkommende. Kursisten tager aktivt del i perspektiveringen mellem kursus og hjemlige klanforhold. Kursisten træffer på kurset valg, der påvirker både påvirker den enkeltes kursusindhold og dennes fremadrettede seniortid. Kursisten er efter kurset i stand til at bidrage til klanarbejdet derhjemme. Overblik/sammenfatning Kursisten får på spark-start Mulighed for at finde sin egen plan for sin seniortid En eller flere af følgende: -Kendskab til redskaber og værktøjer, der sætter kursisten i stand til at definere og lave en egen klan med en god klanstruktur, herunder arbejde med gruppedynamik. -At få kendskab til og mod på at udforske mulighederne indenfor seniorarbejdet i og udenfor gruppen. -At få værktøjer og selvtillid til at få sin stemme hørt i og udenfor klanen. Kursusindholdet bygges op, så den enkelte kursist kan tilvælge dé elementer, der er relevant for den seniorsituation vedkommende befinder sig i. Forskellige gruppestørrelser (eksempelvis sjak, klan, storklan) er et redskab, der bruges til at understøtte forståelsen og vigtigheden af behovsbestemt ledelse, ansvar og medindflydelse. Dette kan også bruges som et redskab, der anvendes i forskellige typer af projekter, hvor der lægges vægt på styrker og svagheder ved forskellige projektmetoder. På PLan-kurserne har kursisterne arbejdet med forløbstanken, mens de på SPARK stifter bekendtskab med andre projektmetoder og opnår en forståelse for, hvilken type metode der passer til det forestående projekt. De praktiske rammer for kurset Med udgangspunkt i kursets indhold og de deraf følgende større krav til teamets ressourcer forestiller vi os en kursusstørrelse på ca kursister. Kurset afholdes fra søndag til lørdag og indeholder således seks overnatninger. foto: Magnus Rievers 20

Kursusoplæg 2014 for PLan0,1,2,3

Kursusoplæg 2014 for PLan0,1,2,3 Kursusoplæg 2014 for PLan0,1,2,3 PLAN 0 PLAN 1 PLAN 2 plan 3 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Rasmus Damkjær-Ohlsen Anne Sandbeck Layout Rasmus Damkjær-Ohlsen Billeder Jens Thybo Frederik Andreas

Læs mere

Kursusoplæg puf. PUF 15.-18. maj 2014. dds uddannelse. [PUF er et kursus for spejdere mellem 11 og 12 år, udbudt af DDS Uddannelse U10-16.

Kursusoplæg puf. PUF 15.-18. maj 2014. dds uddannelse. [PUF er et kursus for spejdere mellem 11 og 12 år, udbudt af DDS Uddannelse U10-16. Kursusoplæg puf [PUF er et kursus for spejdere mellem 11 og 12 år, udbudt af DDS Uddannelse U10-16.] PUF 15.-18. maj 2014 dds uddannelse Kursusoplæg august 2013 2. udgave 2. oplag Skribenter: 2. udgave:

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer.

Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer. Pc[rujeliv + Udvikling + FriluFtsliv = PUF, Fem fede kurser for iuniorer. 1 I å IE H ei s pei d e r! ft*rt:år".i1r$i::'-';,",, Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere.

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere. Forår 2010 BROWNSEA I 1907 afholdt Baden-Powell den første spejderlejr i verden. Lejren blev afholdt for en gruppe drenge på Brownsea Island, en lille ø nær Pool i det sydvestlige England. Her boede og

Læs mere

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Det Danske Spejderkorps Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Hvad er udfordring til børn og unge Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Udfordring til

Læs mere

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv.

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Færdighed Mini Junior Trop Kniv Erhverve kniv sikkerhedsbevis. Knivens historie samt Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde

Læs mere

PLan 1. PLan 2. PLan 3. SPARK 1-kursus. Klankursus for hele klaner

PLan 1. PLan 2. PLan 3. SPARK 1-kursus. Klankursus for hele klaner Kursus 2009 PLan 1 side 6 PLan 1 er for alle spejdere mellem 13 og 14 år. PLan 2 side PLan 2 er for alle spejdere mellem 14 og 15 år. 9 UngdomsUddannelsens Kursusavis Efteråret 2009 UngdomsUddannelsens

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt børn og voksne. Hvad er vores næste skridt i DDS?

Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt børn og voksne. Hvad er vores næste skridt i DDS? Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt børn og voksne Hvad er vores næste skridt i DDS? Divisionsledelsesstævne januar 2011 Formål med dette oplæg Give et overblik

Læs mere

En god kammerat. I beskrivelsen af læringspunkter for En god kammerat mærket, er der lagt vægt på følgende emner:

En god kammerat. I beskrivelsen af læringspunkter for En god kammerat mærket, er der lagt vægt på følgende emner: I spejderbevægelsen er det at være en god kammerat, et af de vigtigste elementer i det at være spejder. Det er en væsentlig del af vores identitet og det er derfor naturligt, at Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udarbejdet på baggrund af forslag til udviklingsplan, foreslået af ledergruppen Status pr. 06-01-2014, Version 7 Udviklingsplan

Læs mere

PLan 1. PLan 2. PLan 3. NyS-kursus. Klankursus

PLan 1. PLan 2. PLan 3. NyS-kursus. Klankursus Kursus 2008 PLan 1 side PLan 1 er for alle spejdere mellem 13 og 14 år. 6 PLan 2 side PLan 2 er for alle spejdere mellem 14 og 15 år. 9 PLan 3 side PLan 3 er for alle spejdere mellem 15 og 16 år. 12 UngdomsUddannelsens

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps

Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps Korpsrådsmøde lørdag d. 13. november 2010 Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps v/ Maja Loua Haslebo, Haslebo & Partnere Maja Loua Haslebo, Haslebo & Partnere Arbejder med ledelses-og organisationsudvikling,

Læs mere

PLan 1. PLan 2. PLan 3. NyS-kursus. Klankursus. Patruljelederkursus

PLan 1. PLan 2. PLan 3. NyS-kursus. Klankursus. Patruljelederkursus Kursus 2007 PLan 1 side PLan 1 er for alle spejdere mellem 13 og 14 år. 6 PLan 2 side PLan 2 er for alle spejdere mellem 14 og 15 år. 9 UngdomsUddannelsens Kursusavis Efteråret 2007 UngdomsUddannelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Anerkendende ledelse og kommunikation 01. blandt Børn og voksne

Anerkendende ledelse og kommunikation 01. blandt Børn og voksne Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt Børn og voksne Hvad er anerkendende ledelse Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Anerkendende ledelse

Læs mere

Adventurespejdstrategi for Det Danske Spejderkorps

Adventurespejdstrategi for Det Danske Spejderkorps Adventurespejdstrategi for Det Danske Spejderkorps Adventurespejdstrategi 2010 Formål I DDS udviklingsplan 2009-11 er et af indsatsområderne, at DDS tilbyder Adventurespejd for de 12 til 18-årige. Formålet

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Med super skiferiehilsen... Team SeniorTravel A/S SPARK2 Bad HummelPfütze

Med super skiferiehilsen... Team SeniorTravel A/S SPARK2 Bad HummelPfütze REJSEINFORMATION / TRAVEL DOCUMENT - Page 1 of 5 Kære skigæst... Vi er rigtig glade for at kunne byde dig velkommen til SPARK 2 Bad HummelPfütze. Hos Team SeniorTravel A/S har vi i år rigtig lagt os i

Læs mere

VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. En vejledning for førere

VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. En vejledning for førere VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS En vejledning for førere Danske Baptisters Spejderkorps, Gl. Gugvej 21, 9000 Aalborg Tlf. 98 16 62 50. E-mail: dbs@dbs.dk Spejderarbejdet tager udgangspunkt i 4

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre Kære Juniorspejder Velkommen i juniorgrenen til sjove, spændende og udfordrende aktiviteter. Side 1 af 7 Udg.: 07 Som juniorspejder laver vi mere seje aktiviteter. Vi sover i bivuak, sejler i kano og kører

Læs mere

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger DDS Skanderborg gruppe Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger Attraktivt program At programmet til stadighed er alsidigt, udviklende, sjovt og spændende, så spejderne

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold.

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. side 1 ud af 5 Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. Gruppens historie. Peder Bodil spejderne

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

PLan 1... 6 PLan 1 er for alle spejdere mellem 13 og 14 år.

PLan 1... 6 PLan 1 er for alle spejdere mellem 13 og 14 år. Kursus 2009 DE T DANSKE SPEJDERKORP S I N D H O L D PLan 1... 6 PLan 1 er for alle spejdere mellem 13 og 14 år. PLan 1+2...10 Plan 1+2 er for alle spejdere mellem 13 og 15 år. Der deltager unge med handicap

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Dansk Ungdoms Fællesråd, december 2002 Tekst: Arbejdsgruppe: Connie Yilmaz Jantzen Line Thaudahl

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave Korpsrådsmødet 2012 3. udgave Indholdsfortegnelse Periode 1...2 Periode 2...22 Periode 3...33 Periode 4...51 Periode 5...64 Søndag...74 3. udgave Side 1 af 100 Periode 1 lørdag fra 13.35-14.10 Periode

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Energigivende kurser for seniorer, ledere og bestyrelsesmedlemmer

Energigivende kurser for seniorer, ledere og bestyrelsesmedlemmer Energigivende kurser for seniorer, ledere og bestyrelsesmedlemmer Broen Uddannelse 2011 intro 2011 Overblik over kurser og tilbud 4-5....Praktiske oplysninger ing og priser 6-7... Fjeldkurser 8-9... Ledelse

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus * Grenkursus for Ungdomsledere Et kursus for trop-, seniortrop- eller klanledere, med fokus på: Hvorfor er temaer godt, oplevelser, inspiration, hvordan fanger man aldersgruppen. -Gerne vil lære mere om

Læs mere

Engagement Troværdighed Anerkendelse - Rummelighed

Engagement Troværdighed Anerkendelse - Rummelighed Koloni Den første uge i hvert skoleår tager Semaiskolen på koloni. Alle børn og unge indskrevet i Semaiskolens interne skole deltager. Alle skolelærere og alt pædagogisk personale deltager, som udgangspunkt,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Afdelingssygeplejerske Tina Thomsen Uddannelses- og udviklingssygeplejerske Lene Lehmkuhl Program Proces Projekt/opgave afsnit ITA2, OUH

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre kursusprogram Kend dig selv og andre Mægleren Idealisten Udfordreren Generalisten Hjælperen Udretteren Loyalisten Tænkeren Individualisten Når du lærer at bruge Enneagrammet, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

FUNDRAISING. Dansk Sejlunion November 2013. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Dansk Sejlunion November 2013. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Dansk Sejlunion November 2013 Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning,

Læs mere

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning, ledelse, bank, organisationsudvikling,

Læs mere

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole Mit liv Min læring Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 Mit liv min læring Mit Liv - Min Læring er en helt ny måde at tænke undervisning på. ML-ML er understøttende undervisning for vores elever

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger Kursusfolder De Danske Skytteforeninger 1 KURSUSOVERSIGT 2012 DDS landsplan Side 3 Lederuddannelse (i samarbejde med DGI) Side 5 Undervisning/formidling Side 6 Mentaltræning Side 7 Coaching Side 8 Våbenkonsulenter

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

nr. 2 2010 FÅ GANG I DIT SENIORLIV - tag på spark Kurser i alt fra bålmad til teambuilding

nr. 2 2010 FÅ GANG I DIT SENIORLIV - tag på spark Kurser i alt fra bålmad til teambuilding nr. 2 2010 Tillæg til ledermagasinet roen, udgivet af Det Danske Spejderkorps FÅ GNG I DIT SENIORLI - tag på spark uddannelsesmarked Kurser i alt fra bålmad til teambuilding oversæt dit spejder-c til dansk

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Beskrivelse af undervisningslaboratorium i fag: Afsætning A Klasse: HH1c Lærer: KIL Sammenhæng

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang! Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang! Indholdsfortegnelse Familie-spejd... 3 Hvorfor gør vi det?... 3 Familie spejder enhedens opbygning... 4 Enheden består af 3 dele:... 4 Lovene... 5 16. Familiespejd...

Læs mere