Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START"

Transkript

1 Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START 1

2 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Liselotte Carlsen Søren Handberg Tine Daa Schrøder Layout Magnus Rievers Billeder Forsiden: Trine Abild Christensen Bagside: Jens Thybo Morten Bjerrum Larsen Magnus Rievers Kontakt Ungdomskurserne, DDS Uddannelse foto: Morten Bjerrum Larsen 2 Formand: Magnus Ruscher Rievers Version Udgivet 1/1-2015

3 Indholdsfortegnelse De rigtig fede kurser / leder 4 Intro 5 Spejderideen 5 Kursusrammer og -fundament 6 Friluftskursus 6 Patruljeliv 6 Learning by doing 6 Oplevelser 6 Kursusbegreber 7 Patruljens døgn 7 Temaramme 7 Kursustaksonomi 8 Overblik over progression 9 Ledelse 9 Forløbstanken 10 Medbestemmelse 11 Praktisk info 22 Varighed og størrelse 22 Kursussted 22 Økonomi 22 Ansøgningen 22 PR 22 Materiel 23 Tilmelding 23 Deltagerbrev 23 Tropslederbrev 23 Kursusbevis 24 Aflysning 24 Teamet 24 Patruljevejledere 24 Teamsparring 25 Kursistfordeling og opdeling i patruljer 25 Uddannelsesweekend 25 Kursuslederweekend 25 Kontaktinfo 26 PLan 0 12 PLan 1 14 PLan 2 16 PLan 3 18 SPARK-START 20 3

4 Leder Alt nyt er en prøve og kursusoplægget her, er ingen undtagelse. Sidste år introducerede vi et helt anderledes kursusoplæg, end vi nogensinde har lavet før og dette uden at være helt sikre på om det mon ramte kurserne rigtigt. Derfor har vi i år brugt meget tid på at lytte til kursuslederne, besøgt kurserne for ved selvsyn at konstantere, og debatteret meget på kursuslederweekenden om hvor stregerne helt præcis skulle tegnes imellem vores kurser. Derfor sidder du nu med et spritnyt kursusoplæg der dog ligner det fra sidste år, men har en lang række opdateringer og tilrettede formuleringer således at det i langt højere grad møder kurserne der hvor de er. Tanken er stadig at kurserne under Ungdomskurserne skal være nemme at gå til, udfordrende at lave og give gejst og motivation, men ikke udmattende og trættende med tung administration og akademiske rammesætninger der kunne kede selv en højesteretsdommer ihjel. Derfor finder I stadig en dobbeltside per kursus der dækker hele jeres kursusindhold der stadig er skrevet så åbent at der er rig mulighed for variation og personligt præg på jeres kurser. Udvalget har skiftet navn til Ungdomskurserne men dækker stadig PUF, PLan og SPARK kurserne (m m). Denne gang er SPARK-START kurset hoppet over i dette kursusoplæg, for vi synes at koblingen imellem PLan 3 og SPART-START fortjener noget mere fokus. På samme måde er SPART-START også blevet tilpasset således at det nu indeholder læringsmål fra samme taksonomi som resten af kursusrækken helt fra PUF gør det. På sigt skal resten af SPARK kurserne også tilpasset taksonomien, men for at sikre at vi møder både kurser og kursister, har vi valgt at udskyde denne proces til foråret Sidste år oplevede vi at kursistantallet i efterårsferien stagnerede. Der var faktisk det samme antal kursister som i 2013, men hele 2 kurser mere, hvilket gjorde at der ikke var fyldt op på alle kurser. Om dette betyder at vi har ramt max er svært at tro på. Der er stadig mange tropsspejdere der aldrig kommer på kursus og derfor ikke oplever hvor fedt det kan være at bruge sin efterårsferie på at få en oplevelse for livet. Alligevel kan der være noget om at vi har peaket på andre fronter. Administrationen i korpset kan nemlig ikke holde til at vi kører i så højt gear og korpsets hytter, materiel og økonomi har igen været presset til det yderste. Dette er ikke en tilstand vi er glade for, selvom vi på den anden side meget gerne vil have alle de spejdere på kursus, der gerne vil! Når det har været hårdt for korpset, ved vi også at det har været hårdt for jer. Det kræver blod, sved og tårer at lave et godt kursus og det gør I. Også når korpset strammer grebet og giver os endnu mindre at gøre godt med i forhold til penge og midler. Tusind tak for at I er klar til endnu engang at give en hulens masse spejdere en ordentlig én over opleveren, mens de suger til sig at ny inspiration og viden. Vi kunne aldrig have haft den massive succes vi har, uden jer og den kvalitet I leverer. Når korpset ændrer sig, føler vi med, men ikke uden at stille spørgsmål og tillade os at være nysgerringe på om vi er på vej i rigtig retning. For tiden er vi inde i et massivt stormvejr og fundamentet i korpset bliver rystet gang på gang. Det er forhold vi må tage som de kommer og guide os ud af, en ting ad gangen mens vi forsøger at mindske effekten for jer der reelt laver kurserne for spejderne. Det skal aldrig komme spejderne til last at korpset ikke helt ved hvad det vil, det vil vi gerne stå inde for. Og Apropos stå inde for, så håber vi at I med dette kursusoplæg I selv har været med til at skrive, formår at lave endnu en kaskade af fortryllende, fantastiske og forundrende lederkurser, I selv kan være bekendt. Mon ikke det så lykkedes at lokke endnu flere spejdere på kursus i efterårsferien igen? Hav et godt kursusår! Magnus Rievers Formand for Ungdomskurserne DDS Uddannelse 4

5 Intro - sammenhængen mellem PLan og spejderideen Spejderideen Alt spejderarbejde bygger på Spejderideen, og derfor er det også naturligt, at vi tager afsæt i Spejderideen, når vi laver kurser. Spejderideen er en sammenskrivning af følende tre punkter: Spejderprincipperne (Spejderen selv, Omverdenen og Det åndelige) Spejderloven og -løftet Spejdermetoden Baseret på Spejderideen har DDS formuleret de Blå Værdier (KAFSU), der er et værktøj til på en enkel måde at formidle, hvad der er godt ved at være spejder. KAFSU bør generelt være en del af jeres overvejelser, når I planlægger kurset, og I skal også overveje hvilken værdiformidling, der ligger i de enkelte aktiviteter, I laver under kurset. De blå værdier - KAFSU Kammeratskab Ansvar Friluftsliv Sjovt Udfordrende Dette oplæg beskæftiger sig primært med spejdermetoderne. Det betyder imidlertid ikke, at I kun skal forholde jer til den del af Spejderideen. Spejderloven og spejderprincipperne skal også være en del af planlægningen, og noget I som team bør forholde jer til, ligesom det bør være noget kursisterne får lov at snuse til på kurset. Hvordan det rent praktisk sker, er op til jer. Oplægget for PLan tager afsæt i de 8 elementer i Spejdermetoden: Patruljeliv Friluftsliv Learning by doing Samfundsliv Værdier (At arbejde med værdier) Aktiviteter og færdigheder Medbestemmelse og ansvarlighed Oplevelser foto: Magnus Rievers 5

6 Kursusrammer og -fundament Friluftskursus Friluftslivet er rammen for PLan-kurset. Naturen skal bruges som læringsrum, og inddrages i størst mulig grad. Græsset er vores gulv, træerne vores vægge og himlen er vores loft. Der er vidde rammer og plads til store tanker og armbevægelser og det skal vi lære vores kursister at forstå og bruge. Kurset tilrettelægges, så overnatning kan ske udendørs. Om det er i telt, shelter eller noget tredje er op til jer. Kursisterne bør som udgangspunkt også stå for madlavningen udendørs. Det kan være over bål, på trangia, i rygeovn, gammelmandsild, jord-ovn, udendørskøkken etc. Det er igen også op til jer at få det tilpasset, så det stemmer overens med jeres kursus og kursisternes niveau, f.eks. kan det være at kursisterne ikke laver al maden selv, men stadig har oplevelsen af lejrliv og det selv at lave mad. Patruljeliv Kurset arbejder med patruljeliv og giver kursisterne en praktisk forståelse af rollerne i patruljen og den enkeltes ansvar for patruljen. Patruljelivet skal være med til at styrke kursistens kompentecer i samarbejde. Kort sagt skal kursisten få en forståelse af, at sammen kan vi løfte mere, end vi kan hver især. Kursisterne er inddelt i patruljer og arbejder ud fra princippet learning by doing. Under kurset skal alle kursister have praktisk træning i ledelse, f.eks. ved selv at have PL-rolle i kortere eller længere tid eller ved at rollen indgår i en aktivitet. Under kurset tjener de praktiske opgaver og færdigheder som f.eks. madlavning til at give kursisterne mulighed for at snakke med deres patrulje og vejledere om, hvordan de hver især oplever og lærer. Learning by doing Learning by doing-begrebet er en af DDS s grundlæggende lærings-me toder. Kursisten skal være i stand til at lære af og reflektere over egne handlinger, og være i stand til at omsætte det lærte til at kunne ændre egne handlingsmønstre, hvor muligt for kursistens niveau. Oplevelser Kursisten skal begejstres gennem oplevelser og få inspiration og motivation til læring og udvikling. Oplevelsen skal dog ikke være målet i sig selv, men udspringe af kursus-indholdet, så kurset som en samlet helhed huskes, som en læring gennem oplevelser. Kursisten skal opleve at få flyttet grænser, for hvad denne troede var muligt - dette kan være i fællesskabet, individuelt, fysisk eller kompetencemæssigt. Vi vil opfordre jer til at lave noget helt særligt ud af den sidste aften en banket der passer til ideen i jeres tema og som på bedste vis slutter jeres kursus af. Om I inddrager spejderne i processen, eller om banketten skal være en overraskelse, er igen op til jer. 6

7 Kursus-begreber Patruljens døgn Patruljens døgn, er kursisternes alenetid. Formålet er at kursisterne oplever at stå på egne ben, og kunne være ansvarlige for tiden og hinanden, samt have en grad af medbestemmelse for hvad der skal ske på Patruljens Døgn. Vi forestiller os, at kursisterne får tid til egen patrulje, hvis resten af kurset er meget fælles, eller at I kan benytte tiden til at kursisterne kan være fælles, hvis kursusprogrammet er meget i egen patrulje. Teamet skal ikke være en aktiv del i Patruljens Døgn, men skal naturligvis være til stede, hvis sikkerheden eller trygheden påkræver det ift. kursusniveau og program for Patruljens Døgn. Begrebet døgn er vejledende, men for PLan1-3 inkluderer det en overnatning. For PLan0 kan det være en halv dag. Temaramme En temaramme er som en rød tråd for kurset - det binder kurset sammen, og vil for mange i især de yngre aldersgrupper være en lettere måde at forstå og gå til kursuselementerne på. En temaramme kan være en egentlig fortællende fantasiramme for kurset, men kan også være andre gennemgående elementer såsom heik, pioner og lignede metoder, eller gennemgående principper såsom bryde grænser, personlig udvikling eller tilsvarende. Nogle teams føler, at en fantasiramme gør idegenereringen lettere, men om I starter med at skabe fantasirammen eller indholdet, er op til jeres arbejdsproces i teamet. foto: Magnus Rievers 7

8 Kursustaksonomi Det taksonomiske niveau der er beskrevet for de enkelte elementer, er udtryk for det niveau kurset skal planlægges efter. Det er således dette niveau kurset i udgangspunktet skal kunne løfte de fleste kursister til. I den konkrete vejledning af kursisterne kan der være situationer hvor den enkelte kursist enten ikke kan opnå niveauet eller finder det trivielt. Her er det en vejledningsopgave at hjælpe kursisten til at finde motivation og rum til at udfolde sig i forhold til egne kompetencer. Begrebsafklaring: Vi har her kort forsøgt at forklare hvad de enkelte termer dækker over. Listen er ikke udtømmende. Bemærk at hvert niveau forudsætter at kursisten kender niveauet inden. Dette skal dog ikke forstås således at vi aldrig kaster os hovedkuls ind i en opgave mens vi lærer, men at læringsmålene bygger oven på hinanden som en trappe. Den ene kursustype kan derfor godt have det samme element som forgående, men på næste trappetrin (taksonominiveau). Herved lægges fundamentet for en støt stigende læring hos kursisten. Oplevet: at have gennemprøvet (måske uden selv at vide det). Har været udsat for. At have set/hørt igennem en oplevelse. Hørt om: Være blevet fortalt. Have læst om. Have hørt som begreber. Kan have fået materiale med hjem der ikke er gennemgået i dybden. Prøvet: have afprøvet (deltaget). Have udført. Have testet (også i mindre dele). Bruger: kan selv afprøve og genskabe resultater ud fra. Er selvkørende mht ressourcer og fokus. Forstår: kan videreforklare. Kan lære fra sig. Kan reflektere over. Forholder sig kritisk og undersøgende overfor. TAKSONOMITRAPPEN Udvikler/opsøger: Ændrer i tidligere lært stof mhp optimering. Selvmotiverende. Kommer uopfordret. 8

9 Overblik over progressionen i de 3 elementer - LEDELSE PUF Plan 0 PLan 1 PLan 2 PLan 3 SPARK-START Kursisten har prøvet aktiviteter hvor samarbejde er nødvendig for gennemførsel. Kursisten har oplevet gode relationer i patruljesamarbejdet. Herved har kursisten oplevet patruljen som en enhed der både kan tage hånd om den enkelte og udføre opgaver. Kursisten har oplevet ledelse igennem dagens opgaver, program og aktiviteter Kursisten bruger patrujlesystemet, og har hørt om flere roller i patruljen Har hørt om en PL s opgaver, og redskaber som PL Kursisten har hørt om ledelsestyper, eller tilsvarende ledelsesforståelse. Kursisten bruger redskaber for patruljeledelse Kursisten har hørt om ledelsestyper, eller tilsvarende ledelsesforståelse Kursisten har prøvet at lede (evt. dele af) en aktivitet Kursisten har prøvet at være PL for sin patrulje, eller tilsvarende enhed. Kursisten bruger ledelsestyper eller tilsvarende ledelsesforståelse. Kursisten bruger det at instruere som en del af sine kompetencer som leder. Kursisten forstår sine færdigheder som leder, og bruger reflektion over egen tilgang til ledelse Kursisten bruger feedback til at tilpasse sin ledelse til situationen Kursisten har hørt om ledelse som en del af det, at lede sig selv (selvledelse). Kursisten bruger ledelsesværktøjer til at motivere og lede sig selv Kursisten har prøvet at indgå i afviklinger/ grupper hvor der er flere ledelsesroller/-lag. Herunder aktiv brug af ansvarsfordeling og skift i egen ansvarstagen. Kursisten bruger det, at klanarbejde er ledelse af ligemænd. Kursisten forstår at opsøge feedback for at udvikle egen ledelse. Taksonomien for ledelse gennem kursusrækken er opbygget således, at PUF og Plan 0 kurserne har patruljen som det primære fokus kursisten skal lære om. Kursisten skal gennem disse kurser opbygge en grundlæggende og sikker forståelse af patruljen (eller tilsvarende enhed) som et centralt element i spejderarbejdet. På Plan 1 og 2 er det selve lederen der er primært fokus for kursets tilgang til ledelse. Kursisten skal gennem disse kurser få en bred forståelse for hvordan lederen og dennes opgaver kan forstås og udføres i en spejdersammenhæng. På Plan 3 og Spart Start er fokus sat på den enkelte, forstået som kursisten selv. Kursisten skal gennem disse kurser styrkes i at reflektere over egen tilgang til ledelse af andre og sig selv. At læringen om ledelse har et skiftende primært fokus, betyder selvfølgelig ikke, at det enkelte kursus ikke må beskæftige sig med andre dele af ledelse også. Det gode kursus formår at skabe bro mellem det primære fokus og andre relevante ledelseselementer. 9

10 Overblik over progressionen i de 3 elementer - FORLØBSTANKEN PUF Plan 0 PLan 1 PLan 2 PLan 3 SPARK-START Idegenerering Evt oplevet? har hørt om prøvet Bruger Forstår forløbstanken Planlægning Evt oplevet? Prøvet lille aktivitet prøvet Bruger Forstår Udførsel lille aktivitet Prøvet lille aktivitet prøvet Bruger Bruger Evaluering oplevet prøvet/hørt om prøvet Bruger Forstår Sammenfatning oplevet et forløb har hørt om har prøvet forløbet Bruger FT Kan selv udvikle og bruger denne og flere andre metoder til at gennemføre forløb. Forløbstanken er den primære projektmetode vi bruger i korpset. Derfor er det vigtigt at kursisterne forstår at bruge den rigtigt og er fortrolige med den, når de selv skal ud og gennemføre noget på egen hånd. Udviklingen igennem kurserne foregår ved at der på skift introduceres eller fokuseres på en ny fase (af de fire). På PUF har kursisterne måske oplevet et forløb, men de har ikke nødvendigvis fået det fortalt eller snakket mere om det. Derfor starter PLan 0 med at lave en lille aktivitet (idegenerering kan udelades for at lægge mere dybde i de andre faser). På PLan 1 får kursisten prøvet at gennemføre et helt forløb fra start til slut, med fokus på planlægning og udførsel. På plan 2 kan kursisten selv gennemføre forløb, men har brug for udvikling på specielt idegenereringen således at det ikke altid bliver den førsteden bedste ide, der bliver udført. På PLan 3 er kursisten så rutineret at forløbstankens rammer kan udfordres. Der kan ses ude at boksen og gennemføres forløb kursisten selv skræddersyr til præcise sine -eller patruljens behov. På SPARK-START er forløbstanken blot et af flere metoder hvorved man kan gennemføre et projekt. Der åbnes op for andre måder og stillingtagen til at skulle vælge den rigtige metode til det rigtige behov. Forløbstanken bør italesættes på PLan 0 eller senest på PLan 1 hvor alle faserne forklares. 10

11 Overblik over progressionen i de 3 elementer - MEDBESTEMMELSE PUF Plan 0 PLan 1 PLan 2 PLan 3 SPARK-START Kursisten har oplevet at skulle tage ansvar for sig selv. Dette både i sociale sammenhænge, samt i praktisk gennemførsel af opgaver. Kursisten har oplevet at have ansvar for patruljens arbejde. Kursisten har prøvet at træffe valg i samarbejde med patruljen der vedrører hele patruljen, ud fra forudbestemte valgmuligheder Kursisten har prøvet at have ansvar for patruljens arbejde. Kursisten har prøvet at træffe valg ud fra forudbestemte muligheder i samarbejde med sin patrulje og oplever konsekvenserne her af. Kursisten har sammen med sin patrulje prøvet, at have medindflydelse på dele af programmet. Kursisten bruger medbestemmelse som en normal del af patruljelivet. Kursisten bruger sin PL-rolle som aktiv repræsentant for patruljen. Kursisten bruger og forstår medbestemmelse, så kursisten kan italesætte eget kursusudbytte Kursisten opsøger selv medbestemmelse Kursisten forstår at tage ansvar for egen spejderliv, og har prøvet at tage ansvar for at planlægge og udvikle sin (resterende) tid som tropsspejder. Kursisten tager (bruger) aktivt ansvar for kursusindholdet Kursisten forstår at tage ansvar egen seniortilværelse. Har prøvet at planlægge og reflektere over sin egen rolle som senior. Kursisten har hørt om mulighederne for at udvide sit ansvar som spejder til andre enheder end klanen: (Bestyrelse, Division, Center). Taksonomien for medbestemmelse gennem kursusrækken er opbygget således, at PUF, Plan 0 og Plan 1 har fokus på at der er et vi i de valg der træffes. Det er i samarbejdet med patruljen, at kursisten arbejder med medbestemmelse, og således inden for patruljens trygge rammer. Medbestemmelse skal primært opleves som en egenskab der opbygges i fællesskab, men med gradvist mere forståelse af det individuelle ansvar. For Plan 2-, Plan 3- og SPARK-Start kurserne bliver medbestemmelse gradvist introduceret som en egenskab den enkelte skal tilegne sig og bruge. Medbestemmelse har på disse kurser fokus på kursisten selv, og den enkeltes ansvar. Først som et individuelt ansvar overfor patruljen eller andre enheder omkring kursisten, og dernæst som et individuelt ansvar overfor kursisten selv. 11

12 PLan 0 PLan 0-kurset er det første PLan-kursus, som vores spejdere møder, når de er rykket op som storspejdere. Spejderne er år og de har typisk ikke været storspejdere i mere end nogle få måneder. De nye tropsspejdere er ofte glade for, at være rykket op til de store, og det er derfor vigtigt, at de på lige fod med de øvrige tropsspejdere får tilbud om deltagelse i PLan. Tanken er at dette skaber gejst og styrker fastholdelsen af spejderne i korpset. På PLan 0 skal kursisterne opleve de forskellige elementer i spejdermetoden og aktiviteterne skal underbygge, at spejderne lærer at være at være en god kammerat, tage ansvar for hinanden og naturen - og i det hele taget lære, at være en del af en patrulje. PLan 0 er tænkt som et oplevelsesbaseret kursus, der er bygget op omkring et eller flere forløb, som kursisterne skal tage aktivt del i. Gennem temaet arbejdes der med aktiviteter og færdigheder for, at styrke deres kompentencer til, at kunne bruge det i et samarbejde i patruljen. De praktiske rammer for kurset Med udgangspunkt i aldersgruppen ønskes kursusstørrelsen at være vejledende kursister. Kurset afholdes fra søndag til fredag og indeholder således fem overnatninger. Overblik/sammenfatning Kursisten bliver på PLan 0 Introduceret til ugekurserne i efterårsferien Styrket i praktiske færdigheder Introduceret til at kunne planlægge et patruljemøde/-aktivitet Introduceret til patruljeledelse og patruljesystemet 12 foto: Magnus Rievers

13 PLan 0 - Taksonomi Kursisten har oplevet ledelse igennem dagens opgaver, program og aktiviteter Kursisten bruger patrujlesystemet, og har hørt om flere roller i patruljen Har hørt om en PL s opgaver, og redskaber som PL Ledelse Tema & Redskaber Forløb Kursisten har oplevet idegenerering Kursisten har prøvet at planlægge og udføre en lille aktivitet Kursisten har prøvet at evaluere, og har hørt om evalueringsmetoder Kursisten har prøvet at træffe valg i samarbejde med patruljen der vedrører hele patruljen, ud fra forudbestemte valgmuligheder Medbestemmelse Tema: tryghed og relationer Kurset skal bruge tema, som et element, der binder kurset sammen, og via fantasi får skabt en tryg ramme for læring og sociale relationer. Kursisten har prøvet at have ansvar for patruljens arbejde. Redskaber: Lejrfærdigheder Almindelige spejder- og lejrfærdigheder, samt sociale egenskaber. Disse færdigheder vil være forudsætningsskabende for at kunne lære under kursets ramme. 13

14 PLan 1 PLan 1-kurset er introduktionen til et egentligt ledelseskursus for vores spejdere. Spejderne er år og har ca. et års erfaring som storspejder, og har derfor erfaringer med hjemmefra, som kan anvendes i kurset. På PLan 1-kurset skal kursisten introduceres til spejdermetoden og den indbyrdes sammenhæng mellem elementerne samt de blå værdier (KAFSU). Kursisten har sikkert allerede stiftet bekendtskab med begreberne, men nu skal de bagvedliggende tanker introduceres, og de skal i højere grad selv kunne forstå og formidle dem. Patruljeledelse skal indgå som et gennemgående element i hele kurset, og skal ses som en sparring og en læring om samarbejde, og ikke nødvendigvis PL/PA-roller. Kursisten skal få en oplevelse og forståelse for patruljesystemet, og en inspiration til ledelse. Indtænk de praktiske rammer og konkrete gøremål, som en del af læringsprocesserne, og som et led i ledelseselemtet og learning by doing. De praktiske rammer for kurset Med udgangspunkt i aldersgruppen forestiller vi os en kursusstørrelse på ca kursister, men hvis I ønsker et større eller mindre antal, vil der blive taget hensyn hertil. Kurset afholdes fra søndag til lørdag og indeholder således seks overnatninger. SøPLan1 starter dog allerede lørdag og har således syv overnatninger. Kursusstørrelsen for SøPLan1 er vejledende 48 grundet kapaciteten af både. Overblik/sammenfatning Kursisten bliver på PLan 1 Styrket i praktiske færdigheder Inspireret til at tage hjem i egen patrulje og prøve nye metoder af Introduceret til spejdermetoden og de blå værdier Styrket i at kunne planlægge et patruljemøde/-forløb Styrket i patruljeledelse og patruljesystemet Forstået og føler sig værdsat Kursisten skal føle teamet, som en aktiv medspiller, snarere end en tropsleder. Der skal være fokus på vejledning, og kursisten skal føle sig værdsat, forstået og på lige fod med de andre kursister og teamet. Kursisten skal tage fra PLan 1-kurset med en gejst og motivation til at tage hjem i egen patrulje og prøve kræfter med det, der er blevet lært på kurset. Samtidigt skal kursisten have fået mod og inspiration til nye spejderudfordringer, og være styrket i sine færdigheder. 14 foto: Morten Bjerrum Larsen

15 Kursisten har hørt om ledelsestyper, eller tilsvarende ledelsesforståelse. PLan 1 - Taksonomi Kursisten har hørt om idégenerering Kursisten bruger redskaber for patruljeledelse Kursisten har hørt om ledelsestyper, eller tilsvarende ledelsesforståelse Kursisten har prøvet at lede (evt. dele af) en aktivitet Ledelse Tema & Redskaber Forløb Kursisten har prøvet at planlægge, udføre og evaluere et helt, eller dele af- et forløb Kursisten har prøvet at træffe valg ud fra forudbestemte muligheder i samarbejde med sin patrulje og oplevet konsekvenserne her af. Kursisten har sammen med sin patrulje prøvet, at have medindflydelse på dele af programmet. Medbestemmelse Tema: Finde kompetencer Kurset skal bruge fantasi og tema, som læringsværktøj for, at udvikle kursistens kompentencer i legende rammer. Redskaber: spejderfærdighed Spejder- og forløbsfærdigheder, samt simpelt håndværk. Disse færdigheder vil være forudsætningsskabende for praktisk at kunne gennemfører aktiviteter og forløb. 15

16 PLan 2 PLan 2-kurset bygger naturligt videre på PLan 1-kurset. Spejderne er år og har ca. to-tre års erfaring som storspejder. Kursisten kan godt deltage på et PLan 2-kursus uden at have været på PLan 1. PLan 2-kursisten skal styrkes i at planlægge, tilrettelægge, lede og instruere et patruljemøde/-forløb, samt udføre og evaluere det. Kursisten skal tage fra PLan 2-kurset med en gejst, motivation og evt. et færdigt forløb til at tage hjem i egen patrulje og prøve kræfter med det, der er blevet lært på kurset. Samtidigt skal kursisten have fået mod og inspiration til nye spejderudfordringer, og fået styrket sit spejdernetværk. De praktiske rammer for kurset Med udgangspunkt i aldersgruppen forestiller vi os en kursusstørrelse på ca kursister, men hvis I ønsker et større eller mindre antal, vil der blive taget hensyn hertil. Kurset afholdes fra søndag til lørdag og indeholder således seks overnatninger. SøPLan2 starter dog allerede lørdag og har således syv overnatninger. Kursusstørrelsen for SøPLan2 er vejledende 48 grundet kapaciteten af både. 16 Overblik/sammenfatning Kursisten får på PLan 2 Redskaber til at planlægge, instruere, lede, udføre og evaluere et patruljemøde/-forløb Inspiration til at tage hjem i egen patrulje og prøve nye metoder af Medbestemmelse og ansvarlighed i dele af kurset og oplever udbyttet heraf En stærk fælles holdånd i patruljen og lærer at patruljen er en tryg enhed Mentale og fysiske udfordringer Oplevet at der er plads til forskellighed - også i patruljen foto: Jens Thybo

17 Kursisten har prøvet at være PL for sin patrulje, eller tilsvarende enhed. Kursisten bruger ledelsestyper eller tilsvarende ledelsesforståelse. PLan 2 - Taksonomi Kursisten har prøvet at idégenerere Kursisten bruger planlægning, udførsel og evaluering til at gennemføre hele forløb Kursisten bruger det at instruere som en del af sine kompetencer som leder. Ledelse Tema & Redskaber Forløb Kursisten bruger medbestemmelse som en normal del af patruljelivet. Kursisten bruger sin PL-rolle som aktiv repræsentant for patruljen. Medbestemmelse Tema: Finde kompetencer Kurset skal bruge fantasi og tema, som læringsværktøj for, at udvikle kursistens kompentencer i legende rammer. Redskaber: spejderfærdighed Spejder- og forløbsfærdigheder, samt simpelt håndværk. Disse færdigheder vil være forudsætningsskabende for praktisk at kunne gennemfører aktiviteter og forløb. 17

18 PLan 3 Formålet med PLan 3 er at støtte kursisterne i deres udvikling som spejder og individ samt leder. Det gælder både i forhold til det at være patruljeleder og i det hele taget det, at være en del af en gruppe. Det er endvidere formålet med PLan 3, at kursisterne får mulighed for, at forholde sig til nogle af de grundlæggende værdier i spejderarbejdet. Målet er, at kursisten tager et stort ryk i forhold til sin personlige relation til spejderbevægelsen, således at kursisten ved hvorfor han/hun er spejder og hvad vedkommende vil med det i fremtiden. Kursisterne skal også på PLan 3 have medbestemmelse og opleve, at de har reel indflydelse i forhold til aktiviteterne, ligesom de selv skal tage et ansvar i den forbindelse. Kursisterne skal i større omfang end de tidligere PLan-niveauer have medbestemmelse over kursets indhold. F.eks. ved at lade et par tidsperioder stå tomme til at kursisterne selv kan udfylde dem. Der kan evt. sættes fokus på medbestemmelse som en motivationsfaktor. Igennem denne medbestemmelse skal kursisterne opfordres til at tage ansvar hjemme i gruppen, samt motiveres til at tage en aktiv del i divisionen og korpsets fremtidige udvikling PLan 3-kursisten er på et stadie i sit (spejder)liv, hvor værdier, identitet og tilhørsforhold spiller en væsentlig rolle i tilværelsen. Endvidere er PLan 3-spejderen nu så gammel, at vedkommende kan få reel indflydelse i DDS. PLan 3-kurset skal derfor være med til at styrke kursisterne, og give dem en personlig platform at arbejde ud fra i form af, teamet interagerer med kursisterne, og lader disse udfolde sig, få indflydelse og ansvar for en række elementer i kurset. På den måde skal PLan 3-kurset virke som et springbræt for kursisten, således at denne kan tage aktiv del i DDS udvikling. Derfor er det væsentligt, at kursisterne forholder sig til DDS egne og internationale værdier i spejderarbejdet, og derigennem får mulighed for at reflektere over egne og andres værdier. Kursisten skal tage fra PLan 3-kurset med en gejst og motivation til at tage hjem i egen patrulje, trop, gruppe og division for at prøve kræfter med det, der er blevet lært på kurset. Samtidigt skal kursisten have fået mod og inspiration til nye spejderudfordringer, og fået styrket sit spejdernetværk. De praktiske rammer for kurset Med udgangspunkt i kursets indhold og de deraf følgende større krav til teamets ressourcer forestiller vi os en kursusstørrelse på ca kursister. Kurset afholdes fra søndag til lørdag og indeholder således seks overnatninger. Overblik/sammenfatning Kursisten får på PLan 3 Redskaber til at planlægge, instruere, lede, udføre og evaluere Inspiration til personlig udvikling (inden for DDS) Medbestemmelse og ansvar for visse aktiviteter på kurset og oplever udbyttet heraf En stærk fælles holdånd i patruljen og en kæmpe oplevelse Personlige udfordringer Indblik i DDS egne og internationale værdier samt kunne perspektivere dem til egne værdier Udvidet sin horisont i forhold til kommende spejderarbejde og egenledelse/motivation 18

19 Kursisten forstår sine færdigheder som leder, og bruger reflektion over egen tilgang til ledelse Kursisten bruger feedback til at tilpasse sin ledelse til situationen Kursisten har hørt om ledelse som en del af det, at lede sig selv (selvledelse). Kursisten bruger og forstår medbestemmelse, så kursisten kan italesætte eget kursusudbytte Kursisten opsøger selv medbestemmelse PLan 3 - Taksonomi Ledelse Tema & Redskaber Medbestemmelse Forløb Kursisten bruger idegenerering Kursisten forstår planlægning Kursisten bruger udførsel Kursisten forstår evaluering Kursisten udvikler selv forløb til egne behov. Kursisten udvikler redskaber indenfor forløbstanken Redskaber: Personlige værdier og -egenskaber. Kurset skal hjælpe kursisten til at finde værdier, og skaber rum til at debattere og argumentere for disse. Kurset styrker kursistens personlige egenskaber som forudsætning for et øget fokus på duty to self. Kursisten forstår at tage ansvar for egen spejderliv, og har prøvet at tage ansvar for at planlægge og udvikle sin (resterende) tid som tropsspejder. Tema: samfundsperspektiv Kurset skal bruge et tema, der tager samfundsrelevante emner op, med afsæt i korpsets værdier og skabe rum til at kursisten kan finde egne. 19

20 SPARK-START Formålet med spark-start er at kursisten tager hjem med en idé til og en plan for, hvad denne vil bruge sin seniortid på. Kursusindholdet har fokus på den enkelte kursists behov, det kan være ift. den seniorsituation kursisten befinder sig i hjemme (eksempelvis ingen klan, nystartet klan, etableret klan). På kurset belyses hvilket muligheder der findes for alternativt seniorarbejde og kursisten hjælpes til at opsøge den type af seniorarbejde, der er relevant for vedkommende. Kursisten tager aktivt del i perspektiveringen mellem kursus og hjemlige klanforhold. Kursisten træffer på kurset valg, der påvirker både påvirker den enkeltes kursusindhold og dennes fremadrettede seniortid. Kursisten er efter kurset i stand til at bidrage til klanarbejdet derhjemme. Overblik/sammenfatning Kursisten får på spark-start Mulighed for at finde sin egen plan for sin seniortid En eller flere af følgende: -Kendskab til redskaber og værktøjer, der sætter kursisten i stand til at definere og lave en egen klan med en god klanstruktur, herunder arbejde med gruppedynamik. -At få kendskab til og mod på at udforske mulighederne indenfor seniorarbejdet i og udenfor gruppen. -At få værktøjer og selvtillid til at få sin stemme hørt i og udenfor klanen. Kursusindholdet bygges op, så den enkelte kursist kan tilvælge dé elementer, der er relevant for den seniorsituation vedkommende befinder sig i. Forskellige gruppestørrelser (eksempelvis sjak, klan, storklan) er et redskab, der bruges til at understøtte forståelsen og vigtigheden af behovsbestemt ledelse, ansvar og medindflydelse. Dette kan også bruges som et redskab, der anvendes i forskellige typer af projekter, hvor der lægges vægt på styrker og svagheder ved forskellige projektmetoder. På PLan-kurserne har kursisterne arbejdet med forløbstanken, mens de på SPARK stifter bekendtskab med andre projektmetoder og opnår en forståelse for, hvilken type metode der passer til det forestående projekt. De praktiske rammer for kurset Med udgangspunkt i kursets indhold og de deraf følgende større krav til teamets ressourcer forestiller vi os en kursusstørrelse på ca kursister. Kurset afholdes fra søndag til lørdag og indeholder således seks overnatninger. foto: Magnus Rievers 20

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

SAMARBEJDE OG TEAMUDVIKLING INTRODUKTION

SAMARBEJDE OG TEAMUDVIKLING INTRODUKTION SAMARBEJDE OG TEAMUDVIKLING INTRODUKTION Med temaet Samarbejde og teamudvikling sætter årets temamateriale for Skolernes Motionsdag fokus på relationer og processer. Teamudvikling er den lærings- og forandringsproces,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere