Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion Opkald Kontakter Meddelelser Radio Billedbehandling Internet Infrarød port Lyde og alarmer Vækkeur/Alarmer Indstillinger Låse Ekstra Fejlfinding Vigtige oplysninger Indeks Tillykke med din nye Sony Ericsson K220i. Gå til hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer nu, og få gratis onlinelager og særlige tilbud på Besøg for at få produktsupport. 1

2 Sony Ericsson GSM 900/1800 Denne brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets datterselskab uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets datterselskab forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i brugervejledningen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Publikationsnummer: DA/LZT R1A. Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Marmorkuglelogoet er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Sony Corporation. Ericsson er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM Ericsson. T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. 2

3 T9 Text Input er givet i licens under et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro. Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; og yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Andre produkter og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Sony Ericsson anbefaler, at du tager en sikkerhedskopi af dine personlige data. Illustrationerne tjener udelukkende som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske telefon. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Symbolerne i brugervejledningen Følgende vejledende symboler vises i denne brugervejledning: % } Denne pil henviser dig til en side med flere oplysninger. Brug navigeringstasten til at rulle med og valgtasten til at vælge med. Bemærk Dette symbol angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Derfor er alle menuer muligvis ikke tilgængelige på din telefon. Kontakt din netoperatør for at få flere oplysninger. 3

4 Introduktion Infrarød port 6 Tastelås 2 GSM-signalets styrke 7 Stik til headset og batterioplader 3,9 Valgtastens funktion 8 Batteristatus 4,10 Valgtaster Navigeringstast med 11 genveje 5 Opkaldstast 12 Afslut opkald/afbryder 4

5 Tastatur Tryk navigeringstasten til venstre højre op ned for at navigere. Tryk på for at vælge de indstillinger, der vises på skærmen lige over disse taster. Sådan går du et niveau tilbage eller afslutter en funktion Tryk på højre valgtast for at gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på for at afslutte en funktion og gå til standby. Genveje Fra standby kan du bruge navigeringstasterne til at gå direkte til en funktion: Tryk på for at skrive en SMS eller MMS. Tryk på for at gå til kameraet. Tryk på for at indstille ringesignalets styrke. Tryk på for at gå til dine kontakter. 5

6 Sådan indstiller du telefonen til lydløs Tryk på og hold nede. Sådan låser du tastaturet og låser det op Tryk på, og vælg Lås taster for at undgå at komme til at foretage opkald ved en fejltagelse. Tryk på, og vælg Lås op for at låse tastaturet op. % 48 Tastelås for at få flere oplysninger. Sådan tænder du lyset på skærmen Tryk på en tast for at tænde lyset på skærmen. 6

7 SIM-kort Når du køber et abonnement hos en netoperatør, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module). SIM-kortet holder styr på dit telefonnummer, hvilke tjenester dit abonnement omfatter, dine kontaktoplysninger og mange andre ting. Hvis du har brugt et SIM-kort i en anden telefon, skal du sørge for, at dine data gemmes på SIM-kortet, inden du tager det ud af den anden telefon. PIN-kode (Personal Identification Number) Der kræves en PIN-kode (Personal Identification Number) fra netoperatøren for at aktivere telefonens tjenester. Hvert ciffer i PIN-koden vises som en *, medmindre den starter med et nødopkaldsnummer, f.eks Det skyldes, at du skal kunne se og ringe til et nødopkaldsnummer uden at angive en PIN-kode % 16 Nødopkald. Tryk på højre valgtast for at rette fejl. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet, og meddelelsen PIN spærret vises. Du kan låse telefonen op ved at bruge din PUK-kode (Personal Unblocking Key) % 48 SIMkortlås. 7

8 Klargøring af telefonen Isæt SIM-kortet, isæt og oplad batteriet og tænd telefonen. Sådan isættes SIM-kortet og batteriet 1 Træk forsigtigt dækslet af telefonen. 2 Isætte SIM-kortet. Kontroller, at SIM-kortet er anbragt under de sølvfarvede holdere, og at SIM-kortets kontakter vender nedad. 3 Anbring batteriet i telefonen, så etiketsiden vender opad og stikkene vender mod hinanden. 4 Sæt batteridækslet på igen som vist på billedet. 8

9 Sådan oplades batteriet 30 min. 2,5 t. 1 Slut batteriopladeren til telefonen. 2 Det kan tage op til 30 minutter, før du batteriikonet vises på skærmen. 3 Vent i ca. 2,5 timer, eller indtil batteriikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Hvis du på dette tidspunkt ikke længere kan se batteriikonet, skal du trykke på en tast oven over taltasterne for at aktivere skærmen. 4 Tag batteriopladeren ud ved at vippe den opad. Dato og klokkeslæt nulstilles, når batteriet fjernes. 9

10 Sådan tænder du telefonen 1 Tryk på, og hold den nede, indtil skærmen lyser. 2 Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt OK. Alle tal vises som *. Tryk på højre valgtast for at rette fejl. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde skærmen, hvis den bliver mørk. 3 Rul til et sprog, og vælg Gem. 4 Indtast klokkeslættet, og vælg Gem. 5 Indtast datoen, og vælg Gem. Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange i træk, spærres SIM-kortet. % 49 Sådan ophæves spærring af SIM-kortet for at ophæve spærringen. Sådan slukker du telefonen Tryk på og hold nede. Standby Navnet på operatøren vises på skærmen, når du har tændt telefonen og indtastet din PIN-kode. Det kaldes standby du kan nu foretage og modtage opkald. % 45 Net for at få oplysninger. 10

11 Navigering i telefonens menuer Tryk på Menu i standby for at gå til hovedmenuen. Den første menu, der vises, er Meddelelse. Tryk op eller ned for at gå fra menu til menu. Du kan ændre hovedmenuens udseende. Sådan skiftes hovedmenuvisning 1 Vælg Menu } Indstillinger } Avanceret } Hovedmenuvisning i standby. 2 Vælg Gittervisning eller Et ikon. 11

12 Ikoner Disse ikoner vises på skærmen for at vise status og nye hændelser. Ikon Beskrivelse Viser GSM-nettets signalstyrke. Fem blå søjler betyder fuld dækning. % 45 Net Viser batteriets status. Et grønt batteri betyder fuldt opladet. % 9 Sådan oplades batteriet Du har modtaget en ny SMS eller talemeddelelse*. % 23 SMS-meddelelser og % 22 Talemeddelelser Du har modtaget en ny MMS. % 29 MMS-meddelelser Telefonen er indstillet til lydløs. % 6 Sådan indstiller du telefonen til lydløs Tastaturet er låst. % 48 Tastelås En alarm er aktiveret. % 43 Vækkeur/Alarmer Viderestil opkald* er aktiveret. % 17 Viderestilling af opkald Du finder yderligere oplysninger på * Visse punkter er operatør-, net- og abonnementsafhængige. 12

13 Menuoversigt Der vises muligvis flere menuer, der er operatør-, net- og abonnementsafhængige. Ekstra Internet* Radio Kalender Timer Stopur Regnemaskine Mine filer Mine spil Webside Bogmærker Gå til URL Rediger bogmærke Vis billeder Push-adgang Push-indbakke Slet cache Internetprofil Kamera Meddelelse Alarmer* Tag billede Kamerabill. Diasshow SMS MMS Indstillinger Opkald Kontakter Indstillinger Opkaldsliste Tid og beløb Opkaldsindst. Vis kontakter Tilføj kontakt Mit nummer Talemeddelelse Slet kontakter Hurtigkald Kopier alle kontakter Send kontakter Indstillinger Lyde og alarmer Baggrund Tema Tid og dato Sprog Vælg net Infrarød port Avanceret Telefonstatus * Disse menuer vises i gittervisning. I visningen Enkelt ikon vises de under Ekstra. % 11 Sådan skiftes hovedmenuvisning. 13

14 Opkald Sådan foretager og modtager du opkald Tænd telefonen, og kontroller, at den er inden for nettets rækkevide, så der kan foretages og modtages opkald % 10 Sådan tænder du telefonen. Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer og nummeret på den, der kalder op, identificeres, vises det. Ved et indgående opkald vises navnet, hvis du har gemt nummeret i Kontakter. Sådan foretager du et opkald 1 Indtast områdenummeret og telefonnummeret. 2 Tryk på for at ringe op. Tryk på for at afslutte opkaldet. Sådan besvarer eller afviser du et opkald Tryk på for at besvare et opkald. Tryk på for at afvise et opkald. Sådan slår du ringesignalet fra, når du modtager et opkald Vælg Lydløs for at slå ringesignalet fra uden at besvare opkaldet. 14

15 Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk på for at øge lydstyrken og på for at mindske den. Sådan vælges flere indstillinger under et opkald Vælg Indstill. Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på og hold nede, indtil tegnet + vises. 2 Indtast landekode, områdenummer (uden indledende nul) og telefonnummer, og tryk på. Sådan parkerer du et opkald 1 Tryk på under et opkald for at parkere det. 2 Vælg Hent for at genoptage opkaldet. Sådan slår du mikrofonen fra under et opkald 1 Vælg Indstill. } Slå mik. fra. 2 Vælg Mik. til for at slå mikrofonen til igen. Sådan kontrollerer du, om du har mistet opkald 1 Vælg Oplysninger, når Mistede opkald: vises, for at få de mistede opkald vist. 2 Hvis du vil kalde et nummer op, skal du gå til nummeret og trykke på. 15

16 Håndfri Slut headsettet til telefonen % 4 Introduktion. Sådan besvarer du et opkald ved hjælp af det håndfri sæt Tryk på knappen på headsettet, eller tryk på på telefonen. Opkaldsliste Oplysninger om de sidste 30 opkald gemmes under Opkaldsliste. viser, at du har mistet et opkald. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 Tryk på i standby, og rul til et af numrene. 2 Tryk på for at ringe op. Sådan fjerner du et nummer fra opkaldslisten 1 Tryk på i standby, og rul til et af numrene. 2 Vælg Indstill. } Slet } Ja. Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. I visse lande kan operatøren have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretager du et nødopkald Tast f.eks. 112, og tryk på. Tryk på højre valgtast for at rette fejl. 16

17 Viderestilling af opkald Hvis du ikke kan besvare indgående opkald, kan du viderestille dem til et andet nummer, f.eks. din telefonsvarertjeneste. Når funktionen Spær for opkald er aktiveret, er visse indstillinger for viderestilling af opkald ikke tilgængelige. Sådan aktiveres en viderestilling af opkald 1 Vælg Menu } Opkald } Opkaldsindst. } Viderestil alle opk. i standby. 2 Vælg en indstilling. 3 Vælg Aktiver. 4 Vælg Viderestil opk. til talemedd. for at viderestille opkaldene til din talemeddelelsestjeneste. Vælg Viderestil til gemt kontakt for at finde den kontakt, som dine opkald skal viderestilles til. Vælg Tast viderestilfor at indtaste det telefonnummer, som dine opkald skal viderestilles til. Sådan deaktiveres en viderestilling af opkald Vælg indstillingen for viderestilling, og vælg derefter Deaktiver. Tjenesten Opkald venter Når tjenesten Opkald venter er aktiveret, høres et bip, når du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiverer du tjenesten Opkald venter Vælg Menu } Opkald } Opkaldsindst. } Opkald venter } Aktiver i standby. 17

18 Modtagelse af opkald nr. 2 Telefonen bipper, hvis tjenesten Opkald venter er aktiveret, og du modtager et opkald mere. Du kan: Vælge Svar for at besvare det indgående opkald og parkere det igangværende opkald. Vælge Optaget for at vise den person, der har foretaget opkald nummer 2, at du er optaget. Vælge Erstat aktivt opk. for at afslutte det første opkald og besvare opkald nummer 2. Håndtering af to opkald Med et igangværende og et parkeret opkald kan du: VælgeSkift for at skifte mellem de to opkald. Trykke to gange på for at afslutte begge opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afslutte eller erstatte et af de to første opkald eller forbinde dem til en konference. Konferencer Højst tre deltagere inklusive dig selv kan deltage i en konference. En konference startes ved at forbinde et igangværende opkald og et parkeret opkald. Sådan forbinder du to samtaler til en konference Når du har besvaret opkald nummer 2: Vælg Indstill. } Forbind opkald for at forbinde de to opkald. Vælg Indstill. } Udkobl deltager for at udkoble den ene part, vælg navn eller nummer på den part, der skal udkobles. Tryk to gange på for at afslutte begge opkald. 18

19 Kontakt netoperatøren for at kontrollere om denne funktion understøttes. Sådan tilføjer du en ny deltager 1 Tryk på for at parkere det igangværende opkald. 2 Indtast det telefonnummer, du vil ringe til, og tryk på. 3 Tryk på for at afslutte det andet opkald. 4 Vælg Hent for at fortsætte det første opkald. Mit nummer Du kan få vist og redigere dit eller dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dit eget telefonnummer Vælg Menu } Kontakter } Mit nummer i standby. Hvis nummeret ikke automatisk indlæses fra SIM-kortet, kan du selv indtaste det. Begrænsning af opkald Begræns ud- og indgående opkald, når du er hjemme eller i udlandet. Du skal have oplyst et password fra din tjenesteudbyder. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for begrænsede opkald, der ikke kan aktiveres. Sådan aktiverer du opkaldsbegrænsning 1 Vælg Menu } Opkald } Opkaldsindst. } Spær for opkald i standby, og vælg en indstilling. Alle udgående alle udgående opkald. Udgående int. alle udgående internationale opkald. Udg. int. roaming alle udgående internationale opkald undtagen til eget land. 19

20 Alle indgående alle indgående opkald. Indg. ved roaming alle indgående opkald, når du er i udlandet (ved roaming). Deaktiver alle indtast password for at deaktivere alle begrænsninger. Skift password skift det password, der bruges til at aktivere opkaldsbegrænsninger. 2 Vælg Aktiver. 3 Indtast dit password, og vælg OK. Sådan annullerer du alle opkaldsbegrænsninger 1 Vælg Menu } Opkald } Opkaldsindst. } Spær for opkald } Deaktiver alle i standby. 2 Indtast dit password, og vælg OK. Opkaldstid og beløbssaldo Du kan kontrollere opkaldstid, antallet af sendte meddelelser og brugt dataplads i byte. Muligheden for at vise beløbssaldo for SIM-kortet afhænger af operatøren. Sådan kontrollerer du opkaldstid, sendte meddelelser og dataplads Vælg Menu } Opkald } Tid og beløb i standby. Sådan nulstiller du tælleren for opkaldstid og -beløb 1 Vælg Menu } Opkald } Tid og beløb i standby. 2 Vælg Nulstil } Ja. Sådan viser eller skjuler du dit eget nummer Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, kan du skjule dit telefonnummer for de personer, du ringer til. Sådan viser eller skjuler du dit eget telefonnummer Vælg Menu } Opkald } Opkaldsindst. } Skjul/vis nr. i standby, og vælg en indstilling. 20

21 Kontakter Du kan gemme navne og numre i Kontakter. Sådan tilføjer du en kontakt 1 Vælg Menu } Kontakter } Tilføj kontakt i standby. Vælg Gem på SIM, hvis kontakten skal gemmes på SIM-kortet. Vælg Gem i telefonen, hvis kontakten skal gemmes i telefonen. 2 Indtast navnet, og vælg Indstill. } OK. 3 Rul til ikonet under navnet. 4 Indtast nummeret, og vælg OK. 5 Vælg Gem kontakt. Sådan ringer du til en kontakt 1 Tryk på i standby. 2 Rul til den kontakt, du vil ringe op, og tryk på. Du kan indtaste de første par bogstaver i kontaktens navn for at gå direkte til en kontakt i stedet for at rulle. Sådan redigeres en kontakt 1 Tryk på i standby. 2 Rul til og vælg kontakten. 3 Vælg Indstill. } Rediger. 4 Rediger oplysningerne, og vælg Indstill. } Gem kontakt. 21

22 Indstillingen Rediger og kald op er en midlertidig ændring af kontakten og gemmes ikke i hukommelsen. Sådan sletter du en kontakt 1 Tryk på i standby. 2 Rul til og vælg kontakten. 3 Vælg Indstill. } Slet kontakt } Ja. Indtast tegnet + og landekoden sammen med alle kontaktnumre. De kan derefter bruges i udlandet og hjemme % 15 Sådan foretages internationale opkald. Hukommelse til kontakter Det antal poster, du kan gemme i Kontakter, afhænger af SIM-kortets kapacitet. Sådan kontrollerer du status for hukommelsen til kontakter Vælg Menu } Kontakter } Indstillinger } Hukommelsesstatus i standby. Talemeddelelser Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Sådan ringer du til din talemeddelelsestjeneste Tryk på og hold nede i standby, hvis du har gemt nummeret til din talemeddelelsestjeneste i telefonen. Sådan angiver du nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 Vælg Menu } Kontakter } Talemeddelelse i standby. 2 Tilføj talemedd.nr.? vises. Vælg Ja. 3 Skriv talemeddelelsesnummeret, som du kan få oplyst hos din tjenesteudbyder, og vælg Gem. 22

23 Meddelelser Din telefon understøtter forskellige meddelelsestjenester. Kontakt din tjenesteudbyder vedrørende de tjenester, du kan bruge, eller besøg for at få flere oplysninger. Før du starter Hvis nummeret på servicecentret ikke er gemt på dit SIMkort, skal du indtaste nummeret selv, ellers kan du ikke besvare meddelelser, du har modtaget, eller selv sende meddelelser. Nummeret på servicecentret udleveres normalt sammen med SIM-kortet. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ikke har nummeret på servicecentret. Sådan kontrollerer eller tilføjer du et servicecenternummer 1 Vælg Menu } Meddelelse } Indstillinger } SMS } Servicecenter i standby. Nummeret vises, hvis det findes på SIM-kortet. 2 Hvis der ikke er noget nummer, skal du indtaste det og medtage det internationale + -tegn og landekoden. Vælg Gem. SMS-meddelelser SMS'er kan sendes til et mobiltelefonnummer eller til en kontakt. Sådan modtager du SMS'er 1 Læs nu? vises. Vælg Vis. 2 Rul til den ulæste SMS, og vælg Læs. Indbakke og Ikke afsendt Modtagne meddelelser gemmes i din Indbakke. Meddelelser, det ikke var muligt at sende, gemmes i Ikke sendt. 23

24 Sådan læser du SMS'er 1 Vælg Menu } Meddelelse } SMS } Indbakke i standby. 2 Rul til en meddelelse, og vælg Læs. repræsenterer ulæste meddelelser. Indtastning af bogstaver og tegn Du kan indtaste bogstaver og tegn på to måder: Indtastning af tekst vha. flere tryk T9 Text Input Sådan ændrer du skrivemåden Tryk på og hold nede for at skifte mellem flere tastetryk og T9 Text Input, mens du indtaster bogstaver. Sådan skriver og sender du en SMS 1 Tryk på i standby. 2 Vælg SMS, og skriv din SMS. Vælg Indstill., f.eks. for at tilføje et symbol. 3 Vælg Indstill. } Send medd., når SMS'en er skrevet. 4 Hent et nummer, du for nylig har anvendt, find det under kontakter eller indtast det eller -adressen. 5 Vælg Send medd. Hvis du vil sende SMS'en til en -adresse, skal du indstille standardmeddelelsestypen til % 28 Sådan vælger du en standardmeddelelsestype. 24

25 Sådan indtaster du bogstaver vha. flere tryk Tryk flere gange på, indtil det ønskede bogstav vises. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på for at tilføje et komma, punktum, spørgsmålstegn osv. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Tryk på for at indtaste tegnet +. Tryk på højre valgtast for at slette tegn. Tryk på og hold den nede for at skifte indtastningsmetode. Tryk på og hold nede for at skifte skrivesprog. T9 Text Input Metoden T9 Text Input anvender en ordbog til at genkende ord. Du skal kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. Sådan indtaster du bogstaver vha. T9 Text Input 1 Tryk på i standby. 2 Vælg SMS. 3 Tryk på og hold nede for at skifte mellem flere tastetryk og T9 Text Input. 4 Skriv meddelelsen. Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 5 Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke flere gange på eller for at få vist andre muligheder. 25

26 6 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Hvis du vil indtaste et punktum eller andre tegnsætningstegn, skal du trykke på og derefter på eller flere gange. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. Tryk én gang på højre valgtast for at slette et tegn ad gangen. Tryk på og hold højre valgtast nede for at slette alle tegn på én gang. Tryk på og hold den nede for at skifte indtastningsmetode. Tryk på og hold nede for at skifte skrivesprog. Sådan får du vist indstillinger, mens du indtaster bogstaver Vælg Indstill. for at få vist indstillinger, mens du indtaster bogstaver. Send medd. for at sende den skrevne meddelelse. Gem for at gemme en kladde af den skrevne meddelelse. Tilføj symbol brug til at rulle gennem symboler. Skrivesprog der vises en liste med tilgængelige sprog. Ordbog for at slå T9 Text Input til eller fra. Nationale tegn for at slå sprogspecifikke tegn fra for at spare plads. Denne indstilling vises kun i forbindelse med visse skrivesprog. Tilføj objekt for at tilføje et billede, en lyd eller en animation. Skrivemetode vises kun, når skrivesproget er kinesisk. Skift mellem forskellige kinesiske skrivemåder. 26

27 Sådan indtaster du symboler i en SMS 1 Vælg Indstill. } Tilføj symbol, mens du skriver en tekstmeddelelse. 2 Rul til et symbol, og vælg Indsæt. Sådan skifter du skrivesprog 1 Vælg Indstill. } Skrivesprog, mens du skriver en SMS. 2 Vælg et sprog. Ikke afsendt Meddelelser, du ikke ønsker at sende med det samme, kan gemmes i Ikke sendt. Sådan gemmer du et telefonnummer fra en SMS 1 Vælg Indstill. } Gem afsenders nr., mens en SMS vises. 2 Vælg, om kontakten skal gemmes på SIM-kortet eller kun i telefonens hukommelse. 3 Indtast navnet, og vælg Indstill. } OK. 4 Vælg Gem kontakt. Sådan sletter du en meddelelse Vælg Indstill. } Slet } Ja, mens en SMS vises. Sådan sletter du alle meddelelser 1 Vælg Menu } Meddelelse } SMS } Slet medd. i standby, og vælg en indstilling. 2 Slet alle meddelelser? vises. Vælg Ja. Lange meddelelser Det sprog, du skriver på, bestemmer, hvor mange tegn en tekstmeddelelse kan indeholde. Du kan sende lange meddelelser automatisk ved at knytte to eller flere meddelelser sammen. Du skal betale for hver meddelelse i en lang sammenkædet meddelelse. Du modtager muligvis ikke alle dele af en lang meddelelse på én gang. 27

28 Spørg tjenesteudbyderen, hvor mange meddelelser der kan sammenkædes. SMS-indstillinger Telefonen understøtter forskellige meddelelsestyper. Din tjenesteudbyder kan muligvis konvertere en SMS til et format (f.eks. fax), som passer til det udstyr, som meddelelsen skal modtages på. Sådan vælger du en standardmeddelelsestype Vælg Menu } Meddelelse } Indstillinger } SMS } SMS-type i standby, og vælg en indstilling. Sådan får du vist leveringsstatus for en sendt meddelelse Vælg Menu } Meddelelse } Indstillinger } Leveringsrapport i standby, og vælg en indstilling. Hvis indstillingen Til vælges, viser telefonen en meddelelse, når en SMS er leveret. Områdeinformation Områdeinformation er en type tekstmeddelelser (f.eks. en lokal trafikmelding), der sendes til alle abonnenter i et bestemt netområde Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger om områdeinformation. Sådan slår du områdeinformation til eller fra Vælg Menu } Meddelelse } Indstillinger } SMS } Områdeinfo i standby. Abonnementer tilføj navn og nummer for den områdeinformation, som telefonenen skal abonnere på. Modtagelse indstil modtagelse til Til eller Fra. 28

29 Sprog vælg det sprog, du vil have vist informationen på. Celleinfo information om, hvilken netcelle telefonen har kontakt til. Vises, når telefonen er i standbytilstand. Vælg indstillingen Til eller Fra. MMS-meddelelser MMS'er kan indeholde tekst, billeder eller kamerabilleder. De sendes via MMS-tjenesten (Multimedia Messaging Services) til en mobiltelefon. Afsenderens og modtagerens telefon skal have abonnementer, der understøtter MMS'er. Før du starter % 38 Indstillinger, hvis indstillingerne ikke allerede er i telefonen. Sådan opretter og sender du en MMS 1 Tryk på i standby. 2 Vælg MMS'er } Indstill., og vælg en indstilling, du vil bruge til meddelelsen. Vælg Indstill. } Gem, når du har tilføjet tekst eller et objekt, for at fortsætte med at oprettte meddelelsen. 3 Vælg } Indstill. } Send, når meddelelsen er færdig. 29

30 4 Vælg en indstilling. Indtast -adressen, hvis du har valgt . Indtast telefonnummeret, hvis du har valgt Telefonnummer, eller hent et nummer, du har brugt for nylig, eller find det under Kontakter. 5 Vælg Send. I boksen øverst til højre på skærmen vises, hvor meget den oprettede MMS fylder i KB (kilobyte). Sådan modtages MMS'er Når der er modtaget nye MMS er på telefonen 1 Læs nu? vises. Vælg Vis. 2 Rul til den ulæste SMS, og vælg Læs. vises på skærmen for at minde dig om, at du har ulæste MMS er. Indbakke og Udbakke Modtagne meddelelser gemmes i din Indbakke. Meddelelser, det ikke var muligt at sende, gemmes i Udbakke. Kladde Meddelelser, du ikke ønsker at sende med det samme, kan gemmes i Kladder. Sådan gemmer du en kladde Vælg Indstill. } Gem, mens du skriver en meddelelse. Meddelelsen gemmes i Kladder. 30

31 Sådan gemmer du et objekt, du har modtaget i en MMS 1 Rul til objektet, og vælg Indstill. 2 Vælg Gem billede eller Gem melodi. Objekter gemmes i de tilsvarende mapper i Ekstra } Mine filer. Sådan får du vist indstillinger, mens du opretter en MMS Vælg Indstill. for at få vist indstillinger, mens du opretter en MMS: Send for at sende den oprettede MMS. Gem for at gemme en kladde af den oprettede MMS. Tilføj tekst/slet tekst for at indsætte eller slette tekst i en MMS. Rediger tekst for at redigere teksten i en kladde. Tilføj billede for at føje et billede til meddelelsen. Tilføj lyd/slet lyd? for at indsætte eller slette en lydfil i en MMS. Tilføj side for at føje en side mere til MMS en. Tid pr. side for at få vist MMS ens længde i minutter og sekunder. Vis for at få vist den oprettede MMS, inden du sender den. Slet side for at slette en indsat side i en MMS. Kan kun bruges, hvis meddelelsen indeholder flere sider. Næste side for at gå til næste side. Kan kun bruges, hvis meddelelsen indeholder flere sider. Forrige side for at gå til forrige side. Kan kun bruges, hvis meddelelsen indeholder flere sider. 31

32 Automatisk overførsel Vælg, hvordan MMS'er skal overføres. Vælg Menu } Meddelelse } Indstillinger } MMS i standby for at vælge et af følgende punkter: Medd. overført vælg, om telefonen skal spørge dig inden hver overførsel (Spørg altid), om overførsler skal ske automatisk (Overfør altid), eller om du vil spørges, når telefonen er uden for eget net (Roaming). Accepter medd. beslut, om reklamemeddelelser og anonyme meddelelser skal accepteres. Meddelelsesserver indtast adressen på en meddelelsesserver eller et servicecenter for MMStjenester. Internetprofil for at vælge den WAP-profil, der skal bruges til MMS. 32

33 Radio Du kan gemme op til 10 forudindstillede kanaler. Brug ikke telefonen som radio på steder, hvor det ikke er tilladt. Sådan kan du høre radio 1 Slut headsettet til telefonen % 4 Introduktion. Headsettet fungerer som antenne for radioen. 2 Tryk på i standby. Sådan ændrer du radioens lydstyrke Tryk på eller, og hold den nede, mens radioen er tændt. Sådan søger du efter radiokanaler Tryk på eller, og hold den nede, mens radioen er tændt. Sådan gemmer du en radiokanal Tryk på og hold den nede for at gemme radiokanalen, du har fundet, på den pågældende position. Radiokanalen gemmes i Indstill. } Kanaler. Sådan lytter du til den gemte radiokanal Tryk på, mens radioen er tændt, for at lytte til radiokanalen på den pågældende position. 33

34 Sådan slukker du radioen Vælg Tilbage eller tryk på. Radioindstillinger Vælg Indstill., mens radioen er tændt, for at få vist følgende indstillinger: Søg find automatisk en radiokanal med et kraftigt signal. Minimer minimer radioen på skærmen for at bruge andre funktioner, mens du lytter til radioen. Gem gem radiokanalen. Kanaler vis alle gemte kanaler. Gem automatisk find og gem automatisk radiokanaler med et kraftigt signal. Tidligere gemte kanaler erstattes. Vælg frekvens indtast nummeret på en frekvens manuelt. Aktiver Mono/Aktiver Stereo hvis radiosignalet er svagt, kan Mono give en bedre modtagelse. Slå højttaler til/slå højttaler fra skift mellem telefonens højttaler og headsettet. RDS RDS (Radio Data System), præsentation af stationens navn, automatisk kanalskift. Mens du hører radio Hvis du minimerer radioen på skærmen, kan du høre radio og bruge andre funktioner samtidig. Du kan f.eks. foretage og modtage opkald og sende meddelelser. Sådan minimerer du radioen på skærmen Vælg Indstill. } Minimer. Tryk på for at minimere du radioen på skærmen. Sådan slukker du radioen, når den er minimeret Tryk på, og vælg Tilbage. 34

35 Billedbehandling Kamera Telefonen har et digitalkamera, som du kan bruge til at tage billeder, der kan gemmes eller sendes. Du kan bruge et billede som pauseskærm eller baggrundsbillede eller føje det til en kontakt. Billeder taget med kameraet gemmes i Kamera } Kamerabill. Formatet er JPEG. Billeder, der er overført via MMS er, internettet eller den infrarøde port, gemmes i Ekstra } Mine filer } Mine billeder. Sådan aktiverer du kameraet og tager et billede 1 Tryk på i standby. 2 Hold telefonen som vist på illustrationen. Du kan få motivet vist på telefonens skærm. 3 Vælg Tag bill. for at tage billedet. En kraftig lyskilde, f.eks. direkte sollys eller en lampe, kan gøre skærmen mørk eller forvrænge billedet. 35

36 Sådan gemmer du et billede Vælg Gem, når du har taget et billede. Billedet gemmes i Kamera } Kamerabill. Hvis hukommelsen er fyldt, skal du slette objekter, før du kan gemme billedet. Sådan sletter du et billede 1 Vælg Slet, når du har taget et billede. 2 Slet billede? vises. Vælg Ja. Sådan sletter du et billede fra Kamerabill. 1 Vælg Menu } Kamera } Kamerabill. i standby. 2 Rul til et billede, og vælg Vis. 3 Vælg Indstill. } Slet } Ja. Sådan sletter du et billede fra Mine billeder 1 Vælg Menu } Ekstra } Mine filer } Mine billeder i standby. 2 Rul til et billede, og vælg Vis. 3 Vælg Indstill. } Slet } Ja. Afsendelse af billeder Afsenderens og modtagerens telefon skal have abonnementer, der understøtter MMS'er. % 38 Indstillinger, hvis indstillingerne ikke allerede er i telefonen. Sådan sender du et billede fra Kamerabill. 1 Vælg Menu } Kamera } Kamerabill. i standby. 2 Rul til et billede, og vælg Vis. 3 Vælg Indstill. } Send meddelelse } Send. 4 Indtast telefonnummeret eller -adressen. 5 Vælg Send. 36

37 Sådan sender du et billede fra Mine billeder 1 Vælg Menu } Ekstra } Mine filer } Mine billeder i standby. 2 Rul til et billede, og vælg Vis. 3 Vælg Indstill. } Send meddelelse } Send. 4 Indtast telefonnummeret eller -adressen. 5 Vælg Send. Baggrundsbillede Hvis du indstiller et billede som baggrundsbillede, vises det i standbytilstand. Sådan bruger du et kamerabillede som baggrundsbillede 1 Vælg Menu } Kamera } Kamerabill. i standby. 2 Rul til et billede, og vælg Vis. 3 Vælg Indstill. } Vælg baggrund. Billedindstillinger Slet for at slette det markerede billede. Send meddelelse for sende billedet i en MMS. Send via IR for at udveksle billedet med en anden enhed med infrarød kommunikation. Vælg baggrund for at indstille billedet som baggrundsbillede. Omdøb for at omdøbe billedet. Standardnavnet på et billede er ÅÅ/MM/DD/TT/MM/SS. Oplysninger se billedets filformat og filstørrelse. 37

38 Internet Internet vises enten i hovedmenuen eller under Ekstra % 11 Sådan skiftes hovedmenuvisning. Indstillinger Telefonen skal være indstillet korrekt, før du kan bruge internet- eller meddelelsestjenesterne. Telefonen kan allerede være indstillet, når du køber den. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis det ikke er tilfældet, eller gå til for at få flere oplysninger. Hvis du vil kunne bruge internettet og sende og modtage MMS er, kræves følgende: Et telefonabonnement, der understøtter datatransmission. De rigtige indstillinger i telefonen. Valg af indstillinger Hvis indstillingerne ikke findes i telefonen, kan du: Modtage indstillinger i en SMS fra din netoperatør. Bruge en computer til at gå til og bede om at få sendt en SMS med indstillingerne til telefonen. Sådan installerer du indstillinger 1 Vælg Ja for at installere indstillingerne, når meddelelsen Nye indstillinger modtaget vises. Hvis indstillingerne i forvejen findes på din telefon, kan du enten beholde eller erstatte dem. 2 Vælg en internetprofil. 38

39 3 Vælg en meddelelsesserver, hvis du installerer indstillinger til MMS er. Efter installationen % 39 Menuen Internet. Menuen Internet Menuen Internet indeholder følgende: Webside gå til det foruddefinerede websted. Bogmærker gå direkte til en gemt webside. Gå til URL indtast en webadresse manuelt, eller hent en. Rediger bogmærke rediger et gemt bogmærkes webadresse. Vis billeder vælg, om billeder på websider skal vises. Push-adgang tillad eller afvis modtagelse af pushmeddelelser. Push-indbakke her gemmes WAP push-meddelelser. Slet cache ryd internetbrowserens cachehukommelse. Internetprofil vælg den WAP-profil, der skal bruges til browsing på internettet. Sådan vælger du en internetprofil 1 Vælg Menu } Ekstra } Internet } Internetprofil i standby. 2 Vælg en profil, du vil bruge. Sådan startes browsing 1 Vælg Menu } Ekstra } Internet } Gå til URL i standby. 2 Indtast en ny webadresse, eller vælg en webadresse, du allerede har anvendt. Sådan stoppes browsing Vælg Tilbage, mens du browser, indtil du forlader internettet. 39

40 Indstillinger under browsing Vælg Indstill., mens du browser. Menuen indeholder følgende punkter, men afhænger af den webside, du besøger: Vis åbn den markerede webadresse. Bogmærker opret, brug eller rediger bogmærker til websider. Gå til URL indtast en webadresse manuelt, eller hent en. Tilføj bogmærke tilføj et nyt bogmærke på listen. Genindlæs opdater den aktuelle webside. Webside gå til det foruddefinerede websted. Afslut browser forlad internetbrowseren. 40

41 Infrarød port Du kan bruge infrarød kommunikation til at sende eksempelvis billeder til en anden telefon eller computer. Sådan aktiverer du infrarød kommunikation Vælg Menu } Indstillinger } Infrarød port } Til i standby. Den infrarøde port slukker automatisk efter 10 minutters inaktivitet, hvis den er indstillet til Til. Sådan forbinder du to enheder <20 cm (<8") 1 Aktiver infrarød kommunikation på begge enheder. 2 Kontroller, at telefonens infrarøde port vender mod den anden enheds infrarøde port, og at afstanden højst er 20 cm (<8"). Sådan overfører du objekter vha. infrarød kommunikation 1 Marker et objekt, der skal overføres. 2 Vælg Indstill. } Send via IR. 41

42 Lyde og alarmer Din telefon leveres med en række standardmelodier og polyfone melodier, der kan bruges som ringesignaler. Hold ikke telefonen til øret, hvis du bruger høje ringesignaler, da det kan skade din hørelse. Sådan vælger du et ringesignal 1 Vælg Menu } Indstillinger } Lyde og alarmer } Ringesignal i standby. 2 Vælg et ringesignal. Lyden afspilles, når den vælges. Sådan indstiller du ringesignalet til lydløs Vælg Menu } Indstillinger } Lyde og alarmer } Ringevolumen } Lydløs i standby. Sådan indstiller du ringesignalets styrke Vælg Menu } Indstillinger } Lyde og alarmer } Ringevolumen i standby, og vælg en indstilling. Sådan vælger du en tastelyd Vælg Menu } Indstillinger } Lyde og alarmer } Tastelyd i standby, og vælg en indstilling. Sådan indstiller du tastelyden til lydløs Vælg Menu } Indstillinger } Lyde og alarmer } Tastelyd } Lydløs i standby. Indstillinger for lyde og advarsler Du kan også vælge disse indstillinger under Lyde og alarmer: Vibrator indstil ringemåden vibration til Til eller Fra. Medd.alarm vælg signal for besked om meddelelse. Alarmlyd vælg et alarmsignal. 42

43 Vækkeur/Alarmer Vækkeur eller alarmer vises enten i hovedmenuen eller under Ekstra % 11 Sådan skiftes hovedmenuvisning. Alarmen lyder, selvom telefonen er indstillet til lydløs eller slukket. Alarmtidspunktet vises i standbytilstand. Sådan indstiller du vækkeuret 1 Vælg Menu } Ekstra } Vækkeur i standby. 2 Indtast tidspunktet for alarmen, og vælg Gem. 3 Vælg en indstilling. Vælg et alarmsignal, hvis Alarm er valgt. Vælg den eller de dage, hvor alarmen skal aktiveres, hvis Tilbagevendende alarm er valgt. Rul til og marker/fjern markeringen af afkrydsningsfelter, og vælg derefter Udført. Sådan slår du en alarm fra, når den lyder Vælg Stopeller Udskyd for at udsætte alarmen i 9 minutter. Alarmen udsættes automatisk, hvis du ikke trykker på tasterne. Sådan indstiller du en alarm Vælg Menu } Ekstra } Vækkeur } Alarm fra i standby. Sådan vælger du et alarmsignal Hold ikke telefonen til øret, hvis du bruger høje lyde, da det kan skade din hørelse. 1 Vælg Menu } Indstillinger } Lyde og alarmer } Alarmlyd i standby. 2 Vælg en lyd. Lyden afspilles, når den vælges. 43

44 Indstillinger Baggrundsbillede Du kan ændre skærmens udseende vha. baggrundsbilleder. Ved leveringen har telefonen foruddefinerede baggrundsbilleder. Sådan vælger du en baggrund 1 Vælg Menu } Indstillinger } Baggrund i standby, og vælg en indstilling. 2 Vis og vælg. Sådan vælger du et tema Vælg Menu } Indstillinger } Tema i standby, og vælg et tema. Sådan indstiller du skærmens lysstyrke 1 Vælg Menu } Indstillinger } Avanceret } Lysstyrke i standby. 2 Tryk på for at øge lysstyrken og på for at mindske den. 3 Vælg Gem. Dato og klokkeslæt Sådan angiver du datoen 1 Vælg Menu } Indstillinger } Tid og dato } Dato } Indstil dato i standby. 2 Indtast datoen, og vælg Gem. Sådan angiver du datoformatet Vælg Menu } Indstillinger } Tid og dato } Dato } Datoformat i standby, og vælg en indstilling. 44

45 Sådan indstiller du tiden 1 Vælg Menu } Indstillinger } Tid og dato } Tid } Indstil tid i standby. 2 Indtast klokkeslættet, og vælg Gem. Sådan indstiller du tidsformatet Vælg Menu } Indstillinger } Tid og dato } Tid } Tidsformat i standby, og vælg en indstilling. Net Telefonen vælger automatisk dit eget net, når du tænder den. Hvis dit eget net ikke er inden for rækkevidde, kan du bruge et andet net, hvis din netoperatør tillader det. Du kan vælge, hvilket net du vil bruge, eller føje et nyt net til din liste med foretrukne net. Kontakt din netoperatør for at få oplysninger. % 54 Fejlfinding for at få flere oplysninger om net. Sådan får du vist tilgængelige net 1 Vælg Menu } Indstillinger } Vælg net i standby. 2 Vælg, om du vil udføre en Automatisk søgning eller en Manuelt søgning. Efter et stykke tid vises en liste med de net, der i øjeblikket er tilgængelige i området. Nulstil alt Du kan nulstille alle indstillinger i telefonen, så de bliver, som de var, da du købte telefonen. Alle ændringer af indstillingerne, du har foretaget, slettes. Nulstillingen kan tage et par minutter. 45

46 Sådan nulstiller du telefonen 1 Vælg Menu } Indstillinger } Avanceret } Nulstil alt i standby. 2 Vælg en indstilling. Nulstil indstillinger kun indstillinger nulstilles. Brugerdata som f.eks. kontakter, meddelelser, billeder og lyde slettes ikke. Nulstil alt alle indstillinger og brugerdata som f.eks. kontakter, meddelelser, billeder og lyde slettes. Sprog Vælg sproget til telefonens menuer eller de sprog, du vil bruge, når du skriver. De fleste SIM-kort indstiller automatisk menusproget til sproget i det land, hvor du har købt SIMkortet. Sådan ændres telefonens sprog Vælg Menu } Indstillinger } Sprog i standby, og vælg et sprog. Sådan vælger du skrivesprog Du kan vælge skrivesproget, når du skriver en meddelelse % 27 Sådan skifter du skrivesprog. 46

47 Låse Telefonlås Telefonlåsen beskytter telefonen mod uautoriseret brug, hvis den bliver stjålet, og SIM-kortet udskiftes. Du kan ændre telefonens låsekode (der som standard er 0000) til en hvilken som helst anden firecifret personlig kode. Sådan låser du telefonen op Indtast koden, og vælg OK, hvis telefonens lås er aktiveret. Automatisk telefonlås Hvis telefonlåsen er indstillet til Automatisk, er det ikke nødvendigt at indtaste telefonens låsekode, før der sættes et andet SIM-kort i telefonen. Det er vigtigt, at du husker din kode. Hvis du glemmer koden, skal du indlevere telefonen hos din Sony Ericsson-forhandler. Sådan aktiverer eller deaktiverer du telefonens låsekode 1 Vælg Menu } Indstillinger } Avanceret } Sikkerhed } Telefonlås } Beskyttelse i standby. 2 Vælg en indstilling. 3 Indtast telefonens låsekode, og vælg OK. Sådan ændrer du telefonens låsekode 1 Vælg Menu } Indstillinger } Avanceret } Sikkerhed } Telefonlås } Skift kode i standby. 2 Indtast den gamle kode, og vælg OK. 3 Indtast den nye kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye kode igen for at bekræfte, og vælg OK. 47

48 Tastelås Lås tastaturet for at undgå at komme til at foretage opkald ved en fejltagelse. Du kan stadig besvare opkald, og tastaturet låses igen bagefter. % 12 Ikoner. Automatisk tastelås Automatisk tastelås i standby betyder, at tastaturet låses kort tid efter, du sidst har trykket på en tast. Sådan slår du den automatiske tastelås til og fra Vælg Menu } Indstillinger } Avanceret } Auto tastelås i standby, og vælg en indstilling. Selvom tastaturet er låst, kan der godt foretages opkald til det internationale nødopkaldsnummer. SIM-kortlås SIM-kortlåsen beskytter dit abonnement, men ikke selve telefonen, mod uautoriseret brug. Hvis du skifter SIM-kort, virker telefonen stadig med det nye SIM-kort. De fleste SIM-kort er låst på købstidspunktet. Hvis SIM-kortlåsen er aktiveret, skal du indtaste en PIN-kode (Personal Identity Number), hver gang du tænder telefonen. Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange i træk, bliver SIM-kortet spærret. Dette vises ved meddelelsen PIN spærret. Du kan låse telefonen op ved at indtaste din PUK-kode (Personal Unblocking Key). PIN- og PUKkoderne leveres af netoperatøren. Du kan når som helst ændre din PIN-kode og slå SIM-kortlåsen fra. Hvis meddelelsen Koderne er ikke ens vises, når du har indtastet din PIN-kode, har du indtastet den nye PIN- eller PIN2-kode forkert. 48

49 Sådan ophæves spærring af SIM-kortet 1 Når PIN spærret vises, skal du indtaste din PUK-kode og vælge OK. 2 Indtast en ny fire- til ottecifret PIN-kode, og vælg OK. 3 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Sådan aktiverer eller deaktiverer du SIM-kortlåsen 1 Vælg Menu } Indstillinger } Avanceret } Sikkerhed } SIM-lås } Beskyttelse i standby, og vælg en indstilling. 2 Indtast din PIN-kode, og vælg OK. Sådan redigerer du din PIN-kode 1 Vælg Menu } Indstillinger } Avanceret } Sikkerhed } SIM-lås } Skift PIN i standby. 2 Indtast din PIN-kode, og vælg OK. 3 Indtast en ny fire- til ottecifret PIN-kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Sådan ændrer du din PIN2-kode 1 Vælg Menu } Indstillinger } Avanceret } Sikkerhed } SIM-lås } Skift PIN2 i standby. 2 Indtast PIN2-koden, og vælg OK. 3 Indtast en ny fire- til ottecifret PIN-kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. 49

50 Ekstra Vækkeur % 43 Vækkeur/Alarmer. internet % 38 Internet. Kalender Telefonen har en kalender, hvor du kan tilføje noter. Navigering i kalenderen Brug navigeringstasten til at flytte mellem dage eller uger. Der er en ramme om dags dato. Du kan skifte visning under Indstill. Vis i dag vis noten for den valgte dag. Tryk på og for at rulle, hvis der er flere noter. Vis alle vis alle noter. Tryk på og for at rulle. Skift dato indtast en dato for at få vist en anden uge eller måned. Sådan tilføjer du en ny note 1 Vælg Menu } Ekstra } Kalender i standby. 2 Rul til den ønskede dato, og vælg Indstill. } Tilføj en note. 3 Indtast oplysninger, og vælg Indstill. } OK. 4 Vælg OK for at bekræfte datoen. 5 Vælg OK for at bekræfte klokkeslættet. 6 Vælg, om telefonen skal afspille et påmindelsessignal. Til der afspilles et påmindelsessignal på notens tidspunkt. Fra intet påmindelsessignal. 50

51 Sådan redigerer eller sletter du en note 1 Vælg Menu } Ekstra } Kalender i standby. 2 Rul til dagen med noten, og vælg Indstill. } Vis i dag. 3 Rul til den ønskede note, hvis der er flere noter. 4 Vælg Indstill. 5 Vælg, om noten skal slettes eller redigeres. Sådan sender og modtager du en note 1 Vælg Menu } Ekstra } Kalender i standby. 2 Rul til dagen med noten, og vælg Indstill. } Vis i dag. 3 Vælg Indstill. } Send } SMS. 4 Skriv en SMS, og vælg Indstill. } Send medd. 5 Indtast telefonnummer. 6 Vælg Indstill. } Send medd. Følg vejledningen, der vises, når du modtager en note. Kalenderindstillinger Følgende indstillinger findes også under Kalender: Slet slet noter. Rediger rediger en note. Gem gem en note eller ændringer. Tilføj symbol føj et symbol til en note. Tilføj objekt føj en animation, billede eller lyd til en note. Skrivesprog vælg sprog. Ordbog for at slå T9 Text Input til eller fra. Nationale tegn slå sprogspecifikke tegn fra for at spare plads. Denne indstilling vises kun i forbindelse med visse skrivesprog. Skriv videre denne valgmulighed vises, hvis du modtager et indgående opkald. Gem ikke gem ikke ændringer. 51

52 Timer Telefonen har en indbygget timer. Når signalet afspilles, kan du slå det fra ved at trykke på venstre valgtast. Sådan indstiller du nedtællingsfunktionen 1 Vælg Menu } Ekstra } Timer i standby, og angiv timer, minutter og sekunder for nedtællingen. 2 Vælg OK for at starte. Stopur Telefonen har et stopur, der kan gemme flere omgange. Sådan bruger du stopuret Vælg Menu } Ekstra } Stopur } Start i standby. Vælg Start for at starte. Vælg Stop for at stoppe. Vælg Ny omg. for at få en ny omgangstid. Vælg Indstill. for at gemme, nulstille osv. Vælg Vis for at få vist gemte omgangstider. Vælg Slet for at slette gemte omgangstider En ad gangen eller Slet alle. Regnemaskine Telefonen har en indbygget regnemaskine, der kan lægge sammen, trække fra, dividere og gange. Sådan bruger du regnemaskinen 1 Vælg Menu } Ekstra } Regnemaskine i standby. 2 Indtast tallene vha. tastaturet, og tryk derefter på: eller for at bruge, x. eller for at bruge +,-. for at indtaste et decimaltegn. for at skifte mellem positive og negative værdier. Vælg Ryd for at slette tallet. Vælg OK for at få resultatet. 52

53 Mine filer Billeder og lyde gemmes i Mine filer. Spil Der følger spil med telefonen. Oplysninger og tastfunktioner i spillet finder du i Hjælp til de enkelte spil. Sådan startes og afsluttes et spil 1 Vælg Menu } Ekstra } Mine spil i standby. 2 Vælg et spil. 3 Vælg Hjælp for at læse hjælpetekster. 4 Vælg Nyt spil for at starte et nyt spil. 5 Tryk på for at afbryde et spil. 53

54 Fejlfinding Nogle af problemerne kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste kan du selv klare. Tag SIM-kortet ud, inden du sender telefonen til reparation. Ofte stillede spørgsmål?: Hvorfor har jeg problemer med hukommelsens kapacitet og hastighed?!: Du skal genstarte telefonen en gang imellem. 1 Sluk telefonen, og tag batteridækslet af. 2 Tag batteriet ud i 10 sekunder, og sæt det tilbage i telefonen. 3 Sæt batteridækslet på igen. 4 Tænd telefonen. 54

55 ?: Skærmen fryser eller flimrer. Hvad skal jeg gøre?!: Udfør funktionen Nulstil alt % 45 Nulstil alt.?: Hvorfor kan jeg ikke tænde telefonen?!: Oplad telefonen, indtil den er færdig med at oplade. Kontroller, at telefonen er opladet. Isæt opladeren, og oplad telefonen i 2,5 timer. Batteriikonet vises muligvis ikke, før telefonen har opladet i 30 minutter. Et grønt batteri betyder, at telefonens batteri er fuldt opladet. Et hvidt batteri betyder, at telefonens batteri er tomt.?: Hvorfor kan jeg ikke oplade telefonen? 55

56 !: Tilslut opladeren korrekt. Kig nærmere på billedet for at se, hvordan opladeren isættes, og oplad telefonen.?: Hvordan ændrer jeg telefonens sprog?!: Vælg Menu } Indstillinger } Sprog i standby, og vælg et sprog.?: Hvilken låsekode har min telefon?!: Standardlåsekoden er En telefonlås beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Hvis der sættes et andet SIM-kort i telefonen, skal telefonens låsekode indtastes. 1 Vælg Menu } Indstillinger } Avanceret } Sikkerhed } Telefonlås } Skift kode i standby. 2 Indtast den gamle kode, og vælg OK. 56

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Vivaz pro Udvidet brugervejledning

Vivaz pro Udvidet brugervejledning Vivaz pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...9 Telefonoversigt...10 Menuoversigt*...11 Navigering...12 Brug af andre net...16

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Nokia Internet Modem Brugervejledning

Nokia Internet Modem Brugervejledning Nokia Internet Modem Brugervejledning 9216562 1. udgave DA 1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere