Den gode korrespondance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode korrespondance"

Transkript

1 2 Den gode korrespondance 1. november 2006 Revideret Revideret til fysioterapi Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Korrespondancebrev version: D9134L Brvtype: DIS91 1

2 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Rettelser:... 3 Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger Formål Et typisk papirbrev Det gode korrespondancebrev... 7 Afsnit B: Facitliste... 8 Facitliste... 9 Dataliste Kvalifikatorliste Testeksempel

3 Forord Der har længe været et generelt ønske fra mange udviklere/leverandører og andre, at rettelser/præciseringer og lign. til standarderne blev skrevet ind i MedComs standarddokumentation, så alt blev samlet i et dokument. Vi forsøger derfor fremover at indskrive de rettelser/præciseringer der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. Rettelser 10.marts.2014 Til fysioterapiområdet indføres nu UUID, som skal medsendes når der er modtaget en henvisning med UUID. Det vil gradvist blive indført på andre områder. Man må ikke afvise en korrespondancemedd. med UUID i, men lægesystemet kan parre korrespondancen med den oprindelige henvisning. UUID indsættes her i ForloebsNr. Kvalifikatoren FORLOEBSNR er REI når der anvendes UUID. RFF+FORLOBSNR:ForloebsNr. UUID er uden bindestreger. 1. april 2012: Tilføjelse til kvalifikatorlisten: AFSSPEC her mangler en kvalifikator til afsenderspecialet Pædiatri (afsenders sygehusspeciale). Kvalifikatoren bliver april 2012: Præcisering omkring prioritet og emnefelt Præcisering af anbefalinger til afsender- og modtagersystemer af korrespondancer side 7, de 2 sidste bullets i begge opremsninger af anbefalinger. 1. juni 2008: Forslag til overskrifter. Nye forlag til overskrifter, som er kommet ind fra kommuner og regioner: Slutstatus, Almen genoptræning almen GOP, Specialiseret genoptræning specialiseret GOP, Sundhedscenter, Apotek, Medicin, Plan, Varsling hjemmepleje, Varsling GOP (genoptræningsplan). 1. juni 2008: Præcisering/rettelse af kvalifikatorer. Side 12: Præcisering/rettelse af kvalifikatorerne i SPR-segmentet, hvor KODEORG ikke kan udfyldes med et lokationsnummer, da det drejer sig om en specificering af hvem der refereres til i AFSSPEC = afsenderspecialet, for kommunerne typisk 99, uspecificeret, så KODE:KODEORG vil typisk være KOM:IM, når det drejer sig om en kommune, som er afsender af korrespondancen, SKS:SST for en sygehusafdeling, YNR:SFU hvis en lægepraksis. 1. oktober 2007: En række sygehuse ønsker at sende et link i forbindelse med afsendelse af epikriser. Der ønskes en funktion som virker således: Når der sendes et link i epikriseteksten som ex.: så skal der kunne linkes til dette, når lægen åbner epikrisen og der linkes automatisk til dette via Internettet. Der anvendes åbent Internet uden behov for SSL eller anden kryptering. For at linket kan aktiveres og identificeres af systemerne skal det se således ud i EDIFACTEN: S14+14' FTX+URL+P00++Overskrift:http?:// Hermed tilføjes der yderligere en kvalifikator URL til kvalifikatorlisten. 1. januar 2007: Tilføjelse af SOR kode. I forbindelse med overgang til SOR (Sundhedsvæsnets Organisations Register) vil det fremover være muligt at anvende denne kode til identifikation af sundhedsvæsnets parter. Dette betyder at KODE i NAD-segmenterne i SG1 kan have værdien SOR. 3

4 Afsnit A Sundhedsfaglige anbefalinger for korrespondancebrev efter MEDDIS91 4

5 Sundhedsfaglige anbefalinger MedComs korrespondance brevtype er en nyudviklet MEDDIS brevtype, der er et 100% subset af standarden for Den gode Epikrise. Korrespondancebrevet bør derfor kunne modtages af alle modtagere, der kan modtage Den gode epikrise. Af praktiske grunde findes den samlede dokumentation i dette dokument, der som Den gode Epikrise består af et Afsnit A med en sundhedsfaglig beskrivelse og et Afsnit B med den egentlige dokumentation i form af en Facitliste, en Dataliste og en Kvalifikatorliste. 9.1 Formål. Ud over det formaliserede kontaktbehov mellem eksempelvis sygehuse, lægepraksis og kommuner i form af udskrivningsbreve, røntgensvar, henvisninger og indlæggelses- og udskrivningsadvis eksisterer der et stort behov for sikker kommunikation af patienthenførbare informationer af mere ad hoc karakter i forbindelse med opfølgning eller spørgsmål vedrørende den enkelte patients behandling. F.eks. indeholder ganske mange henvisninger, der fremsendes til en sygehusafdeling, ikke tilstrækkelig beskrivelse omkring patienten til, at visitator kan give et præcist bud på rette tidspunkt for indkaldelse til undersøgelse/behandling. Der foregår i denne forbindelse en del manuel eller telefonisk korrespondance mellem visitator og henvisende læge, før alle parametre er på plads for endelig visitation. Tilsvarende henvender patienter, der er i behandlingsforløb på en sygehusafdeling, sig ofte til egen læge, der i den forbindelse kontakter sygehusafdelingen mange gange per brev eller telefonisk. Korrespondancemeddelelsen har til formål at udnytte det eksisterende, landsdækkende edi-net til sikker kommunikation af patienthenførbare, tekstbaserede forespørgsler og informationer mellem alle parter (sygehuse, lægepraksis og kommuner) i sundhedssektoren. Det er således hensigten på længere sigt at alle parter (sygehuse, lægepraksis og kommuner) der er tilsluttet sundhedsdatanettet kan sende og modtage korrespondancebrevet. Efter at flere kommunikationspartnere har taget den gode korrespondance i brug til indpakning af forskellige strukturerede meddelelser så som plejerapport, genoptræningsplan osv. er der et ønske om på overskriftsniveau at kunne angive et emne og en samlet prioritet for hele beskeden. Korrespondancebrevet er som nævnt et subset af Den gode epikrise, men må kun indeholde informationer om: 1. Brevtype (DIS91) 2. Afsendelsestidspunkt 3. Afsender 4. Modtager 5. Patientoplysninger 6. Brevtekst med emne 7. Prioritet Da meddelelsen indeholder patienthenførbare oplysninger, skal den normalt gemmes sammen med andre patientoplysninger i såvel afsenders som modtagers IT-systemer. Modtagere bør være opmærksomme på, at man ofte kan modtage Korrespondancebreve omhandlende patienter, der ikke i forvejen er registreret i modtagers edb-system. 5

6 9.2 Et typisk papirbrev Et typisk papir-korrespondancebrev kunne se sådan ud: FRA: FREDERIKSBORG AMT HILLERØD SYGEHUS KIRUGISK AFD. A ** KORRESPONDANCE** Sendt: 15/ kl 12:01 **Høj prioritet** FORTROLIGT KUN TIL SUNDHEDSFAGLIGT BRUG TIL: Lægehuset Læge Else Nielsen Vandværksvej Hillerød PATIENT: Knut Odvar Mosebryggersen Grusgraven 3, 3 tv 3400 Hillerød BREVTEKST: Forundersøgelse Afdeling A har modtaget en henvisning på ovenstående patient. Forinden der foretages visitation, bedes følgende undersøgelser foretaget: Røntgen af højre hofte i 2 planer. Blodtryksresultat Sænkningsresultat Resultaterne bedes fremsendt som et Korrespondance-brev. Venlig hilsen overlæge K. Petersen Overskrifter er vist i kursiv. Disse medsendes ikke i det aktuelle EDI-brev, men tilføjes af modtagersystemet. 6

7 9.3 Det gode korrespondancebrev Det anbefales afsendersystemet: at kunne afsende breve til modtagere der anvender såvel SKS sygehusafdelingsnumre, ydernummer eller lokationsnummer eller ethvert andet nummer på formen an..17 i modtagerfeltet (ModtID i SG1). at alle felter som findes i korrespondancebrevet vises på skærmbillede(r) før afsendelse kan ske. at alle felter i et korrespondancebrev, der er under redigering, skal kunne rettes. at korrespondancebrevet skal være godkendt før afsendelse kan ske. at det sikres at afsender indskriver dato, titel og navn sidst i brevteksten. at korrespondancebrevet kan gemmes i sin helhed i tilknytning til patientens journal og at det skal kunne genfremkaldes senere i uændret form. at korrespondancebrevet skal kunne genfremsendes uændret men at dette ikke må kunne ske ved en fejltagelse. at de viste informationer fremgår af en printudskrift gerne i samme form (formater og overskrifter som vist i eksemplet). at det fremgår af korrespondancebrevet (Kvalifikatoren BRVMODIFI=M) hvis korrespondancebrevet er en tilføjelse/korrektion af et tidligere fremsendt korrespondancebrev. at det ved indtastningscheck o.l. sikres at der maksimalt kan indtastes tegn (445x70) i feltet brevtekst udover emnefelt på max. 70 tegn. at prioritet som standard sættes til rutine (NO), men der skal være mulighed for at vælge høj prioritet (HI). at emnefeltet kan udfyldes med fritekst og ikke kun tekster fra en dropdown menu. emnefeltet skal udfyldes og korrespondancen må ikke kunne sendes før det er udfyldt. Det anbefales modtagersystemet: at kunne modtage breve fra afsendere af enhver type med et AfsID på formen an..17, herunder såvel SKS sygehusafdelingsnumre, ydernummer eller lokationsnummer. at alle fremsendte informationer vises overskueligt (i en eller flere funktioner) i modtagersystemet gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.) som det fremgår af det typiske papirbrev. at fremsendte informationer ved modtagelsen vises som de fremsendes og ikke som de måtte fremgå af et eksisterende register i modtagersystemet. at de modtagne informationer genanvendes i så høj grad som muligt i modtagersystemet. at alle de viste informationer fremgår af en printudskrift gerne i samme form (overskrifter, datoformater o.l.) som vist og gerne med en opsætning svarende til det viste typiske papirbrev. at det er muligt for modtager automatisk ved modtagelse at få udskrevet modtagne korrespondancebreve (svarende til modtagelse af telefax). at det er muligt at skelne mellem høj prioritet og rutine både i journalen og i indbakken. at emnefeltet vises, også hvis det er udfyldt med fritekst både i journalen og i indbakken. 7

8 Afsnit B Facitliste Korrespondancebrev DIS91 8

9 Facitliste MEDDIS Den gode korrespondance, ver. D9134L 1. november 2006 I Facitlisten indsætter afsender data og kvalifikatorværdier på de pladser, der er vist med de tilsvarende DataNavne (vist med fed skrift) og KVALIFIKATORNAVNE (begge vist med fed skrift og store typer). Den øvrige EDIFACT-kode (det vil sige den del, der ikke er fremhævet) er derfor ens i alle EDI-breve - og benyttes derfor alene til at genfinde DataNavne og Kvalifikatorværdier. Mandatory segmenter er understreget og skal medsendes i alle EDI-breve. Dependent segmenter er ligeledes understreget men selve segmentgruppe triggeren er ikke understreget. Sådanne segmenter skal medtages, men kun hvis segmentgruppen benyttes. Kun de segmenter, der benyttes i det aktuelle EDI-brev, medsendes. Betydning, formatering og benyttelsesregler for de enkelte data er vist i Datalisten. Gyldige kvalifikatorer er beskrevet i Kvalifikatorlisten og kun disse må benyttes. Facitlisten overholder den almindelige EDIFACT syntaks ISO9735 DS/EN Facitlisten følger strukturen i MedComs MIG er version 2.0 fra december 1996 men er ændret for så vidt angår datadefinitioner, gyldige kvalifikatorer, mandatory-angivelser som enkelte feltformater. Hvorledes Facitlisten benyttes er beskrevet i notatet Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser, der er nødvendig læsning for udviklere, der skal implementere MedComs facitlister. TEKNISKE DATA AFSENDER MODTAGER BREVID PATIENTEN FACITLISTE UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:KuvSendtKl+KuvertNr++++ KUVKVIT' UNH+BrevNr+MEDDIS:D:93A:UN:VERSION+BrvStat' BGM+EPI++9+NA' DTM+137:BrevDannetTid:203' S01+01' NAD+SSP+AfsID:KODE:KODEORG++AfsOrg:AfsAfdTitel:AfsAfsnitNavn:::US' ADR++US:AfsAdr:AfsStedNavn+AfsBy+AfsPost' CON++AfsTlf:TE' SEQ++1' SPR+ORG+AFSSPEC:KODE:KODEORG+BRVTYPE:SKS:SST' S01+01' NAD+PO+ModtID:KODE:KODEORG++ModtOrg:ModtAfdTitel:ModtAfsNavn:::US' ADR++US:ModtAdr:ModtStedNavn+ModtBy+ModtPost' SEQ++2' S02+02' GIS+BRVMODIFI' RFF+SRI:BrevNr' RFF+PRIORITET:NC DTM+182:BrevDannetTid:203' S07+07' PNA+PAT+PatCPR:::CPR:IM+++SU:PatEnavn+FO:PatFnavn' RFF+XPI:PatErstatCPR' ADR++US:PatAdr:PatStedNavn+PatBy+PatPost' EMP+1++:::PatStl' S11+11' GIS+N' RFF+FORLOBSNR:ForloebsNr' 9

10 SEQ++1' PAS+PATSTA' S14+14' EMNE FTX+OE+P00++Emne' BREVTEKST (MAX tegn) ** Nedenstående SG14 kan gentages op til 9 gange.** S14+14 UNT+AntSeg+BrevNr' UNZ+AntUNH+KuvertNr' FACITLISTE Binær reference indsættes i FTX-segmenter på følgende måde Binær reference FTX+BIN+F00++Objektfilnavn:Objektrefnr:OBJEKTTYPE:OBJEKTEXTENSION:Objekt stoerrelse 10

11 Dataliste MEDDIS Den gode korrespondance, ver. D9134L 1. november 2006 Datalisten består af følgende kolonner: PladsID, der angiver det segment og den plads i segmentet, data skal hentes i. PladsID angiver entydigt placeringen i MedCom s MIG er ver F.eks. angiver PladsID et NAD for DataNavnet ModtID at der tale om segmentgruppe 1, anden repetition (svarende til i eksemplet), NAD-segmentet, første repetition (svarende til NAD-01 i eksemplet ovenfor) og at ModtID er placeret som andet data, første datakomponent (02-01) i NAD segmentet. DataNavn, der angiver navnet på data og kvalifikatorer som benyttet i Facitlisten. MIG-nr, der angiver elementnummeret for det aktuelle data i MEDDIS MIG ver. 2.0 af december Format, der angiver hvert felts maksimalgrænser i den danske implementering af MEDDIS. M = Mandatory, der angiver hvilke data der altid skal være medsendt. D = Dependent, der angiver hvilke data der skal være medsendt, hvis segmentet sendes. DataDefinition, der definerer indholdet at de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendig for en korrekt implementering. DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef UNB UNOC 0001 a4 M UNOC angiver tegnsæt-standarden ISO , der altid skal benyttes i EDI-brevet. Opmærksomheden henledes på at teksten af og til konverteres automatisk når EDI-brevet hentes ind i f.eks. Word eller regneark (brug "MS-DOS" format) og at denne konvertering kan ændre de danske tegn æ, ø og å til bl.a. servicekarakterer UNB AfsLok 0004 an..35 M AfsLok er kuvertafsenders lokationsnummer det vil normalt sige afsendende organisation. Såvel positiv som negativ kvittering sendes tilbage til dette nummer UNB ModtLok 0010 an..35 M ModtLok er kuvertmodtagers lokationsnummer. Alle UNH-breve i kuverten skal være til denne modtager. Opmærksomheden henledes på at langt fra alle lokationsnumre er "aktive" - hvilket indebærer risiko for at sende EDI-breve til modtagere, der aldrig henter disse UNB KuvSendtDato 0017 n6 M KuvSendtDato er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten til VANS på formen YYMMDD, hvor YY er "00" for år UNB KuvSendtKl 0019 n4 M KuvSendtKl er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse til VANS på formen HHMM. Hvis dette ikke kan genereres, anvendes "0000" UNB KuvertNr 0020 an..14 M KuvertNr er et afsender genereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer bør sikre at samme nummer aldrig kan benyttes to gange UNB KUVKVIT 0031 n1 M KUVKVIT er en kvalifikator, der angiver af om positiv CONTRL kvittering ønskes retur. Negativ sendes under alle omstændigheder uafhængigt af værdien af KUVKVIT. 11

12 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef UNH BrevNr 0062 an..14 M BrevNr er et afsender genereret løbenummer, unikt for hvert UNH-brev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre at der aldrig kan sendes samme BrevNr fra samme afsender UNH MEDDIS 0065 an..6 M MEDDIS angiver at EDI-brevet er et "subset" af den europæiske presstandard "MEDDIS" UNH VERSION 0057 an..6 M VERSION SKAL angives med den versionsbetegnelse, der fremgår af oversigten i "Syntaks- og kommunikationsregler" side 4. Det er vigtigt at VERSION er korrekt, da modtagersystemer benytter VERSION til at afgøre hvilke brevtyper, modtager kan modtage. VERSION er således - i modsætning til tidligere - unikt for den enkelte brevtype. De gamle versionsbetegnelser M95200, M95230 og M9930L må ikke benyttes længere UNH BrvStat 0068 an..8 BrvStat udfyldes med BRVTYPE (DIS01 m.v.). BrvStat er beregnet til statistik formål og må ikke bruges af modtager systemer DTM BrevDannetTid 2380 n12 M BrevDannetTid er dato og klokkeslæt hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender (f.eks. på sygehusafdelingen). Dato/tidspunktet angives på formatet "203" det vil sige CCYYMMDDHHMM hvor HHMM sættes til "0000" såfremt klokkeslæt ikke kan angives NAD AfsID 3039 an..17 M AfsID er den egentlige afsenders ID-nummer. Alle an..17 formater skal kunne håndteres. AfsID skal altid udfyldes validt. F.eks. sygehusafdelingsklassifikationsnummer hvis afsender er et sygehus (stamafdelingen) og ydernummer hvis afsender er en lægepraksis, en speciallæge, en fysioterapeut eller en kiropraktor. Hvis afsender ikke har afdelings- eller ydernummer anvendes ofte et lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage alle typer på formen an..17, da der fremover vil blive sendt EDIbreve mellem alle typer afsendere og modtagere. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere hvis afdelings- eller ydernumre ændres NAD KODE 1131 an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem - ofte "SKS" hvis afsender er en sygehusafdeling, YNR hvis lægepraksis, "KOM" hvis kommune NAD KODEORG 3055 an..3 KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling, "SFU" hvis lægepraksis og "9" hvis der anvendes et lokationsnummer for f.eks. et hjemmeplejedistrikt eller en "underafdeling" på et sygehus NAD AfsOrg 3036 an..35 M AfsOrg er navnet i tekst på afsendende sygehus, lægehus, kommune o.l. Det anbefales at Sygehusnavn, Lægehusnavn, Fysioterapiklinikken o.l. altid udfyldes i AfsOrg - gerne kort, f.eks. "OUH" i stedet for "Odense Universitets Hospital". Hvis amtet ønskes angivet, skal dette indsættes i AfsOrg, f.eks. "Fyns Amt, OUH". Skal udfyldes med "_" hvis AfsOrg ikke udfyldes - men skal ikke vises for modtageren. 12

13 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef NAD AfsAfdTitel 3036 an..35 AfsAfdTitel er navnet på sygehusafdelingen hvis afsender er et sygehus, navnet på hjemmepleje distriktet hvis afsender er en kommune, titlen "læge" hvis afsender er et lægehus o.l. Udfyldes ofte med "Gadenavn" ved fysioterapeutklinikker. Det anbefales at sygehusafdelingsnavn og titel altid udfyldes. Skal udfyldes med "_" hvis feltet ikke udfyldes validt, men kun når næste felt (AfsAfsnitNavn) benyttes. Indsat "_" skal ikke vises for modtageren NAD AfsAfsnitNavn 3036 an..35 AfsAfsnitNavn er sygehusafsnit, hvis afdeling er et sygehus, navnet (For- og efternavn) hvis afsender er en person i et lægehus o.l ADR AfsAdr 3794 an..35 D AfsAdr er afsenders vejnavn og vejnummer ADR AfsStedNavn 3794 an..35 AfsStedNavn er et evt. stednavn på afsenders primære adresse for eksempel Mullerup, 5772 Kværndrup ADR AfsBy 3164 an..35 AfsBy er afsenders bynavn på primære adresse ADR AfsPost 3251 an..9 AfsPost er afsenders postnummer på primære adresse CON AfsTlf 3148 an..25 D AfsTlf er afsenders telefonnummer SPR AFSSPEC 3829 an..8 AFSSPEC er en kvalifikator for afsenders lægelige speciale. Skal udfyldes, men er medicinsk speciale ikke kendt /ikke relevant benyttes kvalifikatoren "99" for "uspecificeret". Se kvalifikatorliste SPR KODE 1131 an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem - ofte "SKS" hvis afsender er en sygehusafdeling, YNR hvis lægepraksis, "KOM" hvis kommune SPR KODEORG 3055 an..3 KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling, "SFU" hvis lægepraksis og "IM" hvis kommune SPR BRVTYPE 3811 an..8 M BRVTYPE er kvalifikator for brevets type (Udskrivningsepikrise=DIS01 o.l.). BRVTYPE skal altid være korrekt udfyldt, da feltet anvendes af modtagere til at bestemme datoangivelser m.v. Se kvalifikatorliste NAD ModtID 3039 an..17 M ModtID er slut- modtagers sygehusafdelingsnummer, ydernummer eller lokationsnummer for f.eks. hjemmeplejedistriktet. ModtID skal anvendes som beskrevet ved AfsID ovenfor og skal altid udfyldes validt NAD KODE 1131 an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem - ofte "SKS" hvis afsender er en sygehusafdeling, YNR hvis lægepraksis, "KOM" hvis kommune NAD KODEORG 3055 an..3 KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling, "SFU" hvis lægepraksis og "9" hvis der anvendes et lokationsnummer for f.eks. en kommunes hjemmeplejedistrikt eller en "underafdeling" på et sygehus NAD ModtOrg 3036 an..35 M ModtOrg er navnet i tekst på modtagende sygehus, lægehus eller kommune. Udfyldes som for afsender. Skal altid udfyldes - om ikke andet så med "_". Indsat "_" skal ikke vises for modtageren NAD ModtAfdTitel 3036 an..35 ModtAfdTitel er navnet på sygehusafdeling, hjemmeplejedistrikt eller titlen "Læge" hvis modtager er en læge i et lægehus o.l. Se beskrivelse under afsender. 13

14 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef NAD ModtAfsNavn 3036 an..35 ModtAfsNavn er modtagende sygehusafdeling eller for- og efternavn (hvis modtager er en person i et lægehus). Se beskrivelse under afsender ADR ModtAdr 3794 an..35 D ModtAdr er modtagers primære adresse ADR ModtStedNavn 3794 an..35 ModtStedNavn er et evt. stednavn på modtagers primære adresse f.eks. Mullerup, 5772 Kværndrup ADR ModtBy 3164 an..35 ModtBy er bynavn for den primære adresse ADR ModtPost 3251 an..9 ModtPost er postnummer for den primære adresse GIS BRVMODIFI 7365 an..3 M BRVMODIFI er en kvalifikator der er N hvis brevet er "Nyt", M hvis brevet er en korrektion/tilføjelse til et tidligere brev. Skal altid udfyldes validt RFF BrevNr 1154 an..35 M BrevNr er altid samme nummer som blev anvendt i UNH-segmentet RFF PRIORITET 1153 an..3 PRIORITET angiver om meddelelsen er høj prioritet (HI) eller rutine (NO), default. Såfremt feltet ikke er medsendt antages prioriteten til at være rutine DTM BrevDannetTid 2380 n12 M BrevDannetTid er altid samme dato/tid som blev anvendt i DTM-segmentet i starten af brevet PNA PatCPR 7402 n10 PatCPR er patientens valide CPR-nummer og dette eller et erstatningsnummer skal altid medsendes. CPR-nummer sendes uden bindestreg. Hvis et validt cpr-nummer ikke findes, udelades dette i PNA-segmentet (og er ikke mandatory som vist i MIG'en). I så fald starter PNA segmentet "PNA+PAT++++" og det efterfølgende RFF segment skal medsendes PNA PatEnavn 3836 an..70 M PatEnavn er patientens efternavn PNA PatFnavn 3836 an..70 PatFnavn er patientens fornavn(e). Fornavn bør altid medsendes RFF PatErstatCPR 1154 an10 D PatErstatCPR er et erstatnings CPR-nummer eller et usikkert CPR-nummer på præcis 10 tegn. RFF segmentet SKAL medsendes, hvis CPR-nummer i PNA segmentet er udeladt ADR PatAdr 3794 an..35 D PatAdr er patientens primære vejnavn og nummer ADR PatStedNavn 3794 an..35 PatStedNavn er et evt. stednavn på patientens primære adresse eks. Mullerup i 5772 Kværndrup ADR PatBy 3164 an..35 PatBy er bynavnet for den primære adresse ADR PatPost 3251 an..9 PatPost er postnummeret for den primære adresse EMP PatStl 9008 an..35 PatStl er patientens stillingsbetegnelse RFF FORLOBSNR 1153 an..3 M FORLOBSNR er en kvalifikator. Segmentet udfyldes altid RFF+AHI:1 hvis egentligt forløbsnummer ikke kendes og er i så fald "tom" information for en modtager og skal ikke vises. Segmentet udfyldes RFF+REI:ForloebsNr hvis forløbsnummeret er UUID RFF ForloebsNr 1154 an..35 M ForloebsNr anvendes fremover med indsættelse af en UUID, uden bindestreger. Læs her: Skal videreføres fra henvisning til bookingsvar, epikrise, afregning og korrespondancemedd. Gælder dog kun for fysioterapi indtil videre. Forløbsnummer skal vises. For andre indsættes _ (underscore) PAS PATSTA 9933 an..3 M PATSTA er en kvalifikator, der angiver patientstatus. 14

15 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef FTX TEXTNR 4451 an..3 D TEXTNR er kvalifikator for tekst-indholdet normalt "NC" for "uklassificeret FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en ny kvalifikator for tekst-formatering (Proportional-skrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt og venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTXsegment. Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for modtagersystemer at vise fremsendt tekst som ikke-proportional skrift med bredden 70 tegn, idet tabeller og indrykninger "forskydes" ved visning i proportionalskrift FTX Emne 4440 an..70 D Emnefeltet udfyldes med en overskrift alt afhængig af indholdet f.eks. plejerapport, genoptræningsplan, forundersøgelse. Ved fysioterapi, undtagelsesredegørelse: Undtagelsesredegørelse, fortsat behandling FTX Epitekst 4440 an..70 Epitekst er epikriseteksten FTX Epitekst 4440 an..70 Epitekst er epikriseteksten FTX Epitekst 4440 an..70 Epitekst er epikriseteksten FTX Epitekst 4440 an..70 Epitekst er epikriseteksten FTX Epitekst 4440 an..70 Epitekst er epikriseteksten UNT AntSeg 0074 n..6 M AntSeg er antal segmenter i brevet (inkl. UNH og UNT). Progrator og KMD kontrollerer om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen ("overordnet syntakscheck") UNT BrevNr 0062 an..14 M BrevNr er altid samme nummer som i UNHsegmentet UNZ AntUNH 0036 n..6 M AntUNH er antal breve (antal UNH-segmenter) i kuverten. AntUNH optælles til sidst - når hele UNH-brevet er lavet. Progrator og KMD kontrollerer om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen ("overordnet syntakscheck") UNZ KuvertNr 0020 an..14 M KuvertNr er altid samme nummer som i UNBsegmentet. 15

16 Kvalifikatorliste MEDDIS Den gode korrespondance, ver. D9134L 1. november 2006 I Kvalifikatorlisten er angivet Kvalifikatornavnet, således som dette fremgår af Facitlisten. Kvalifikatornavnet er angivet i alfabetisk orden. Gyldige kvalifikatorværdier for hver enkelt kvalifikator. Kun de viste kvalifikatorværdier må benyttes. Modtages en ugyldig kvalifikator, skal denne dog kunne modtages og skal behandles som om der var tale om default kvalifikator. KvalifikatorDefinitionen der angiver betydningen af hver enkelt kvalifikator. Kvalifikatorlisten erstatter kvalifikatorer i tidligere konsensusdataliste og MIG. KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige Default KvalifikatorDefinition vaerdier AFSSPEC 99 Default "99-Ikke klassificeret". Benyttes både for sygehusafdelinger og for praktiserende samt evt. andre afsendere hvor der ikke findes et lægeligt speciale, f.eks. for kommuner. AFSSPEC 1 Intern medicin (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 2 Geriatri (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 3 Hepatologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 4 Hæmatologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 5 Infektionsmedicin (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 6 Kardiologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 7 Med. allergologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 8 Med. endokrinologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 9 Med. gastroenterologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 10 Med. lungesygdomme (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 11 Nefrologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 12 Reumatologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 18 Dermato-venerologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 20 Neurologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 22 Onkologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 25 Pædiatri (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 30 Kirurgi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 31 Karkirurgi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 32 Kir. gastroenterologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 33 Plastikkirurgi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 34 Thoraxkirurgi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 35 Urologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 38 Gynækologi og obstetrik (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 40 Neurokirurgi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 42 Ortopædisk kirurgi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 44 Oftalmologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 46 Oto-, rhino-, laryngologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 48 Hospitalsodontologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 50 Psykiatri (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 52 Børne- og ungdomspsykiatri (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 60 Klin. biokemi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 61 Klin fys og nuklearmedicin (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 62 Klin. immunologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 63 Klin. mikrobiologi (Afsenders sygehusspeciale). 16

17 KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige vaerdier Default KvalifikatorDefinition AFSSPEC 64 Klin. neurofysiologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 65 Patologisk anatomi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 66 Diagnostisk radiologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 67 Klin. farmakologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 68 Klin. genetik (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 84 Anæstesiologi (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 86 Arbejdsmedicin (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 90 Almen medicin (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 91 Samfundsmedicin (Afsenders sygehusspeciale). AFSSPEC 580 Almenlæge og lægevagt (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 1519 Øjenlæge (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2021 Øre, Næse halslæge (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2501 Anæstesiologi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2503 Røntgen (København) (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2504 Dermatologi-venerologi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2505 Røntgen. (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2506 Reumatologi (Fysiurgi) (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2507 Gynækologi/obstetrik (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2508 Intern Medicin (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2509 Kirurgi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2511 Klinisk kemi. (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2518 Neuromedicin (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2520 Ortopædisk Kirurgi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2522 Patologi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2523 Plastkirurgi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2524 Psykiatri (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2525 Pædiatri (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2526 Børnepsykiatri (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 2528 Tropemedicin (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 4050 Tandlæge (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 4551 Fysioterapi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 5053 Kiropraktor (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 5552 Briller (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 6054 Fodterapi (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 6055 Fodbehandling (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 7045 Med. laboratorier (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 7046 Omegnslaboratorier (Afsenders praksisspeciale). AFSSPEC 9463 Psykolog (Afsenders praksisspeciale). BRVTYPE DIS90 Reserveret til Servicebrev fra leverandører. BRVTYPE DIS91 Default Korrespondancebrev. BRVTYPE DIS94 Reserveret til Testbrev af enhver art. FORLOBSNR AHI Default Forløbsnummer ej kendt. Segmentet udfyldes i så fald af tekniske grunde altid RFF+AHI:1' der er "tom" information for modtageren. FORLOBSNR REI Forløbsnummer kendt. Segmentet udfyldes i så fald altid RFF+REI:ForloebsNr' FORMAT F00 Default Ikke-proportional skrift. Svarer til eneste mulige formatering i modtagersystemer i dag. FTF-teksten bør vises af modtager i ikke-proportional skrift (f.eks. Courier) med en liniebredde på 70 tegn, da teksten kan indeholde tabeller eller indrykninger og disse vil blive "vredet" ved anvendelse af proportional skrift. Al tekst vil som udgangspunkt blive vist "venstrestillet". FORMAT F0H Ikke-proportional skrift. Højrestillet. FORMAT F0M Ikke-proportional skrift. Midtstillet. FORMAT FF0 Ikke-proportional skrift. Fed. FORMAT FU0 Ikke-proportional skrift. Understreget. FORMAT FK0 Ikke-proportional skrift. Kursiv. FORMAT P00 Proportional skrift. Afsendersystemer bør benytte denne type (under forudsætning af at FTF-segmentet ikke indeholder tabeller eller indrykninger). 17

18 KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige vaerdier Default KvalifikatorDefinition FORMAT P0H Proportional skrift. Højrestillet. FORMAT P0M Proportional skrift. Midtstillet. FORMAT PF0 Proportional skrift. Fed. FORMAT PU0 Proportional skrift. Understreget. FORMAT PK0 Proportional skrift. Kursiv. KODE SKS Default Sygehusafdelingsnummer eller Medicinsk speciale eller officiel SKS-ICD10 diagnosekode. KODE YNR Ydernummer for praktiserende ydere. KODE USP Uspecificeret, det vil sige lokal kode. KODE EAN EAN-lokationsnummer KODE "KODE" udfyldes af og til ikke hvis "KODEORG" er "9" for lokationsnummer. KODE ICP ICPC-kode. KODE KOM Kommunenummer. KODE SOR Sundhedsvæsenets organisationsregister KODEORG SST Default SST angiver at kodeansvarlige er Sundhedsstyrelsen. KODEORG SFU SFU angiver at kodeansvarlige er Sygesikringens KODEORG Forhandlingsudvalg. "KODEORG" udfyldes ikke hvis "KODE" er "USP" for uspecificeret, lokal kode. KODEORG NCD Anden kodeansvarlig organisation. KODEORG 9 9 angiver EAN (lokationsnummer), fx for et hjemmeplejedistrikt eller anden part, der anvender lokationsnummer. KODEORG IM Indenrigsministeriet, hvis KODE er kommunenummer. KUVKVIT 0 Default 0 angiver at der ikke ønskes POSITIV CONTRL kvittering på UNH-brevene i kuverten. Negativ CONTRL sendes altid ved "mislykket modtagelse" KUVKVIT 1 1 angiver at der ønskes POSITIV CONTRL ("brevene er modtaget") på applikationsniveau på alle breve i kuverten. VANS må aldrig sende POSITIV CONTRL. MEDDIS MEDDIS Default MEDDIS angiver at EDI-meddelelsen er et subset af den europæiske pre-standard "MEDDIS". PATSTA POT Default Patienten uden tidl. sygehuskontakt. Svarer til SST-forløbsstatus "Inaktiv". "POT" benyttes indtil videre også for henviste patienter (SKS-forløbsstatus "henvist"), for afsluttede patienter (SKSforløbsstatus "Afsluttet") og i det hele taget hvis der er tvivl om angivelsen af patientstatus. PATSTA HS Patienten er indlagt. Svarer til SST-forløbsstatus "Indlagt". PATSTA HA Patienten er under ambulantbehandling. Svarer til SSTforløbsstatus "Ambulant". PATSTA DA Patienten er død. Svarer til SST-forløbsstatus "Død". PATSTA REQ Patienten er under ambulant røntgenbehandling. Svarer til SSTforløbsstatus "Ambulant". PRIORITET NO Default Rutine. PRIORITET HI Høj prioritet. TEXTNR NC Default NC anvendes normalt altid i dag. TEXTNR BIN BIN anvendes ved angivelse af reference til MEDBIN. TEXTNR URL URL anvendes til at identificere aktive link. BRVMODIFI N Default Hvis brevet ikke erstatter et tidligere udsendt EDI-brev. BRVMODIFI M Hvis brevet korrigerer et tidligere udsendt EDI-brev. Det tidligere udsendte EDI-brev må aldrig slettes eller ændres. SG3 behøver kun medsendes hvis tidligere brevs nummer er kendt. UNOC UNOC Default UNOC betyder at brevet sendes i tegnsættet ISO Dette tegnsæt SKAL altid benyttes. VERSION D9033L D9033L er versionsnummer for "den gode" Reserveret til Servicebrev fra leverandører. VERSION D9134L D9134L er versionsnummer for "det gode" Korrespondancebrev. VERSION D9433L D9433L er versionsnummer for "den gode" Reserveret til Testbrev af enhver art. 18

19 Testeksempel Korrespondancebrev: korr_9134.edi Alle opdaterede testeksempler findes på MedComs hjemmeside: under fanen Standarder under de respektive meddelelsesstandarder. 19

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 24 1 Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Psykologepikrise version: D1034L Brvtype: DIS10 MedCom Den gode psykologepikrise, ver. 3.4 1. juni

Læs mere

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 26 Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Øfeldthevisning Version: H1230R Brvtype: REF12 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 12 Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesadvis version: D2030C Brvtype: DIS20 MEDDIS Indlæggelsessvar version:

Læs mere

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 PL 21 Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Hjemmeplejestatus version: D9530C Brvtype: DIS95 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A: Sundhedsfaglige

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID04: Cavemeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Anbefalinger... 4 Eksempel på en cavemeddelelse...

Læs mere

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

De gode kommunerapporter 15. juni 2002

De gode kommunerapporter 15. juni 2002 14 De gode kommunerapporter 15. juni 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesrapport version: D1630C Brvtype: DIS16 MEDDIS Varsling af færdigbehandling version: D1930C

Læs mere

Fodstatusrapport Konklusion

Fodstatusrapport Konklusion 4p Fodstatusrapport Konklusion Profil til RPT01 laboratoriesvar 20. januar 2012 Revideret 28. februar 2012 EDIFACT Facitliste MEDRPT Laboratoriesvar version: R0130K Brvtype: RPT01 MedCom Fodstatusrapport

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 Den gode Fysioterapihenvisning 10. juni 2013 Rev. 1. juni 2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0731R Brvtype: REF07, Revideret 01.06.2014 1

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 17 Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0730R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 11-1 1 Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund...

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 11-11 1 Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver. 3.1 1.

Læs mere

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 3a Tillæg til Den gode henvisning Drejebog til Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Pakkehenvisning version: H0131R Brvtype: REF01 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 7 Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0130K Brvtype: REQ01 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund... 3 Afsnit

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 2 Den gode Fysioterapihenvisning Rev. 1. August 2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0732R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3

Læs mere

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for BS XDIS13 Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Bookingsvar VersionCode: XD1333L TypeCode: XDIS13 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april 2017 Irene Zuschlag, ire@medcom.dk Michael Due Madsen, mdm@medcom.dk Konsulenter, MedCom Tekniske løsningsscenarier akut amb. advis 1. Direkte genbrug

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 7 2 Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 10110001 11100011 11110010 10011101 19 Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 Tekniske anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport version: B0131X Brvtype: BIN01

Læs mere

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 0 Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 1 Indholdsfortegnelse: Forord...3 Rettelser...3 Indledning...4 Introduktion...6 Facitlisten...8 Segmentgrupper

Læs mere

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XBIN01 Den gode XML MEDBIN 19.04.2013 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport VersionCode: XB0131X TypeCode: XBIN01 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04. XDIS07 Den gode XML speciallægeepikrise PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML speciallægeepikrise VersionCode: XD0733L TypeCode:

Læs mere

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS05 Den gode XML billeddiagnostiske epikrise RadiologyReport 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Billeddiagnostisk epikrise VersionCode: XD0533L TypeCode:

Læs mere

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS01 Den gode XML udskrivningsepikrise DischargeLetter 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML udskrivningsepikrise VersionCode: XD0133L TypeCode: XDIS01

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9 Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Telefon 65 43 20 30 Direkte 65 43 20 15 Lokalnr. 15 Telefax 65 43 20 50 E-mail ghe@medcom.dk WWW.medcom.dk Dato 16.01.2012 J.nr. RETTELSER TIL DE GODE EDI-BREVE...

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006

Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006 7 1 Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom Den gode fælles lab.rekv 9.0 5.

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF02 Den gode XML billeddiagnostiske henvisning XrayRequest 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML billeddiagnostiske henvisning VersionCode: XH0230R TypeCode:

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XTID01-04 Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Booking-forespørgsel VersionCode: XT0133L TypeCode:

Læs mere

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS32 Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fødselsanmeldelse VersionCode XD3234L TypeCode: XDIS32 Namespace: http://rep.oio.dk/medcom.dk/xml/schemas/2011/02/17/

Læs mere

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN 1. Velkomst 2. Baggrund for mødet, Mogens Engsig-Karup 3. Kommissorium for gruppen 4. Fejlsituationer med udgangspunkt i de use cases, Mogens Engsig-Karup har oplistet. Yderligere use cases af fejlsituationer,

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 05.10.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

XREQ02. XML mikrobiologirekvisition. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. MicrobiologyRequest 01.06.2004

XREQ02. XML mikrobiologirekvisition. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. MicrobiologyRequest 01.06.2004 XREQ02 Den gode XML mikrobiologirekvisition MicrobiologyRequest 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML mikrobiologirekvisition VersionCode: XQ0230M TypeCode: XREQ02 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN Mødeleder: LHF 10.00 10.30 11.00 Incl. P-journal 12.30 frokost 13.15 14.00 14.20 14.40 LHF: 5 min., IJO og DSL hver 10 min., 20 min. til diskussion LHF HBJ EDI fejlsituationer Der er hele tiden eksempler

Læs mere

Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret

Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret 4 Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDRPT Laboratoriesvar version: R0131K Brvtype: RPT01 MedCom Det gode KKA/KIA

Læs mere

Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS21 Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML plejeforløbsplan VersionCode: XD2133C TypeCode: XDIS21 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.2

Læs mere

Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03

Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03 11-3 2 Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03 MedCom Den gode tandlægeafregning, ver. 3.2 1. oktober

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m.

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videre sendelse og kvitteringer m.m. 1 Indledning...1 Rollehåndtering...2

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 0 Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.06.2012 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Indledning... 3 Introduktion... 6 Facitlisten...

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom EDIFACT Kursus Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom Program 1. Velkomst, Præsentationsrunde og programgennemgang 2. MedCom meddelelser generelt 3. EDIFACT gennemgang Syntaksregler Dokumentation 12:00 Frokost

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S 1 Indholdsfortegnelse Udbetaling af rammebeløbet...3 Honorartakster...3

Læs mere

Den gode fysioterapiafregning. 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014. EDIFACT Facitliste for

Den gode fysioterapiafregning. 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014. EDIFACT Facitliste for 11-4 1 Den gode fysioterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fysioterapiafregning version: U0432U Brvtype: RUC04 MedCom Den gode fysioterapiafregning, ver. 3.2

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1 Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø Opgavebeskrivelse Modtagere fremgår af bilag 1 Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.regionh.dk www.regionsjaelland.dk Dato: 28. maj 2014

Læs mere

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Rettelser til de gode XML-breve De fejl vi hidtil har fundet kan I se i dette brev, og fremover vil I også kunne finde dem på vor hjemmeside: www.medcom.dk under fanen Standarder - hvor der er en særlig

Læs mere

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen 2009 Indhold 1 Indledning 1 1.1 Konverterede data fra Partnerskabstabellen 1 1.2 Totaludtræk 1 1.2.1 Organisering i SOR 1 1.2.2 Administrationspraksis

Læs mere

Den gode XML korrespondance Clinical Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML korrespondance Clinical Revideret Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS91 Den gode XML korrespondance ClinicalEmail 01.11.2006 Revideret 30.09.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Korrespondancebrev VersionCode: XD9134L TypeCode: XDIS91 Namespace:

Læs mere

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt

Årsrapport Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt Årsrapport 2009 Samarbejde om højt specialiseret behandling udenregionalt a 2 Forord Det er nu med glæde, at Visitationsteamet kan præsentere den anden årsrapport for området. Visitationsteamet håber,

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XREF07 Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fysioterapihenvisning VersionCode XH0730R TypeCode: XREF07 Namespace: http://rep.oio.dk/sundcom.dk/medcom.dk/xml/schemas/2007/02/01/

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsstyrelsen, august 2009 1 1. Refusion af udgifter i forbindelse med udgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for GGOP Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML genoptræningsplan VersionCode: GGOP100 TypeCode: GGOP Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.4

Læs mere

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 XREQ01 Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA/KIA/KMA

Læs mere

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 28.11.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 28.11.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS16 Den gode XML indlæggelsesrapport ReportOfAdmission 28.11.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML indlæggelsesrapport VersionCode: XD1631C TypeCode: XDIS16 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.0

Læs mere

Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport. 13.01.2015 Revideret 03.08.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport. 13.01.2015 Revideret 03.08.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XRPT01 Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport 13.01.2015 Revideret 03.08.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML årlig fodstatus for diabetikere VersionCode: XR0130F

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale

1. Specialespecifikke sundhedsfaglige råd, som vedrører ét lægefagligt eller tandlægefagligt speciale Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD & KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Journal nr.: 08011817 Ref.: Lars Kinnerup Tlf.: 3866 6001

Læs mere

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF01 Den gode XML sygehushenvisning HospitalReferral 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML sygehushenvisning VersionCode: XH0130R TypeCode: XREF01 1 2

Læs mere

Det gode mikrobiologisvar 1. marts 2001 Revideret

Det gode mikrobiologisvar 1. marts 2001 Revideret 6 Det gode mikrobiologisvar 1. marts 2001 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDRPT Mikrobiologisvar version: R0231M Brvtype: RPT02 MedCom Det gode mikrobiologisvar,

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for 15.1 Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret.09.2009 Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDPRE Recept Version: LMS6 Brvtype: PRE 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser...

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Baggrund: Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger... 7

Indholdsfortegnelse: Baggrund: Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger... 7 XDIS90 Den gode XML Administrative korrespondance AdministrativeEmail 29.08.2012 Revideret 26.05.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML administrative korrespondancebrev VersionCode:

Læs mere

Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek. - Manuel Indlæggelsesrapport

Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek. - Manuel Indlæggelsesrapport Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek Vejledning 2017 - Manuel Indlæggelsesrapport - Korrespondance HVEM MODTAGER?... 2 OPSÆTNING... 2 HVORNÅR SKAL DER SENDES

Læs mere

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS16 Den gode XML indlæggelsesrapport ReportOfAdmission 25.10.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML indlæggelsesrapport VersionCode: XD1633C TypeCode: XDIS16 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.2

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2

INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR DE SUNDHEDSFAGLIGE RÅD Sundhedsfaglig rådgivning og formidling... 2 Sundhedsfaglige Råd & Komiteer Region Hovedstaden KOMMISSORIUM SUNDHEDSFAGLIGE RÅD OG KOMITEER I REGION HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 12. februar 2014 INDLEDNING... 1 OPGAVEGRUNDLAG FOR

Læs mere