Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015"

Transkript

1 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON OG STUDENTERMEDHJÆLPER MADS JULIUS CHRISTENSEN, BA.OECON Dansk økonomi er fanget i vadestedet mellem krise og opsving. Erhvervslivet er overordnet positive, men tilbageholdende, og danskerne holder fortsat igen med forbruget på trods af en relativt høj forbrugertillid. Samtidig er den økonomiske vækst positiv, men fortsat i den lave ende. Dette hidtil lidt afdæmpede men samlet set positive billede forventes at få lidt mere kraft hen igennem året resulterende i en økonomisk vækst i 2015 på 1,3 pct., efterfulgt af en vækst på 1,7 pct. i Erhvervslivets forventninger positive, men afventende Dansk Erhverv har foretaget en konjunkturmåling blandt 449 medlemsvirksomheder omkring deres forventninger til udviklingen det kommende år. Som vist i figuren nedenfor forventer hver tredje at øge antallet af ansatte i løbet af de kommende 12 måneder, mens hver tiende vil reducere det. Netto er det altså godt hver fjerde, der forventer voksende beskæftigelse henover det kommende år. Også hvad angår omsætning er forventningerne overordnet set positive. Lidt mere end hver anden virksomhed forventer omsætningsfremgang, og 12 pct. regner med en nedgang i salget de kommende 12 måneder. Særligt optimistiske er eksportvirksomhederne, hvoraf 60 pct. regner med at øge eksportsalget, mens kun 6 pct. forudser en nedgang i eksporten. En overvægt på 16 pct. af virksomhederne forudser, at de vil øge omfanget af deres investeringer de kommende 12 måneder set i forhold til det foregående år. Afdæmpet positive forventninger i erhvervslivet; tro på langsom vækst snarere end egentligt opsving Erhvervslivets forventninger til de kommende 12 måneder, i forhold til de forudgående 12 måneder Ansatte 9% 32% 59% 23 pct. Omsætning 12% 34% 54% 41 pct. Investeringer 12% 27% 61% 16 pct. Eksport 6% 33% 60% 54 pct. Det vil stige Det vil være uændret Det vil falde Kilde: Dansk Erhvervs konjunkturmåling, februar n=449. For eksport dog kun 96 relevante virksomheder Anm.: Nettotal er givet ved forskellen mellem andelen, der forventer en stigning og andelen, som forventer et fald Side 1/7 Dato: 20. februar 2015

2 Målingen viser, at erhvervslivets forventninger er en smule mere optimistiske end i en tilsvarende måling fra oktober 2014, jf. nedenstående tabel. Der er vist nettotal, dvs. andelen som forventer en stigning fratrukket andelen, som forventer et fald. Som det ses er forventningerne til navnlig beskæftigelsesudviklingen, og i mindre grad omsætningsudvikling og omfanget af investeringer, mere positive i dag end i oktober Det tyder på at erhvervslivet har genfundet noget optimisme i forhold til i efteråret. Forventninger til de kommende 12 måneder, nettotal Ansatte Omsætning Investeringer Eksport Marts pct. 33 pct. 11 pct. 43 pct. Juli pct. 43 pct. 18 pct. 56 pct. Oktober pct. 38 pct. 12 pct. 54 pct. Februar pct. 41 pct. 16 pct. 54 pct. Lidt større optimisme end i en tilsvarende måling fra oktober 2014 Kilde: Dansk Erhvervs konjunkturmålinger, februar 2015 samt oktober, juli og marts 2014 Forventningerne er vist fordelt på brancher i den nedenstående tabel. Bemærk, at der er vist nettotal for de brancher, hvor der er et relativt stort svargrundlag og svarene, derfor kan analyseres separat. Som det ses dækker de overordnede forventninger over betydelige branchebestemte forskelle. Rådgivningserhvervene er mest positive; også detailhandlen overordnet set forsigtigt positiv Forventninger til de kommende 12 måneder, nettotal Detailhandel Engroshandel Transport Rådgivning Ansatte 8 pct. 40 pct. 11 pct. 59 pct. Omsætning 31 pct. 62 pct. 20 pct. 79 pct. Kilde: Dansk Erhvervs konjunkturmåling, februar n=449, dog er svar kun vist for udvalgte brancher Detailhandlen er præget af en meget forsigtig forventning, men overordnet set er branchen dog relativt positiv. Som nettotal er det omkring hver tiende detailvirksomhed der forventer at øge antallet af ansatte, og knap hver tredje at øge omsætningen. Det kunne tyde på, at detailhandlen begynder at vejre morgenluft efter en række dårlige år og konstant omsætningsnedgang siden Engroshandlen er mere positiv, og mere end hver anden (som nettotal betragtet) grossistvirksomhed forventer omsætningsfremgang i Forventningerne til udviklingen i antallet af ansatte er ligeledes positive. Det tyder på, at man har en forventning om, at man er på vej mod lidt bedre tider, selvom det selvfølgelig ikke nødvendigvis behøver være ensbetydende med et stort opsving. Transportvirksomhederne er overordnet set positive. En overvægt svarende til hver femte forventer at øge omsætningen, mens hver tiende vil øge antallet af ansatte. Det hænger formentlig blandt andet sammen med, at en del af sektoren transporterer varer fra industriproduktionen til nationalt salg og eksportsalg, og efter nogle svære kriseår er industrien kommet bedre på fode den senere tid. Rådgivningsbrancherne udgør en række erhverv, der traditionelt er mindre konjunkturafhængige, herunder fx advokater, it-firmaer og lignende videnserhverv. Derfor har de også igennem de senere år været de mest positive i Dansk Erhvervs konjunkturmålinger, en tendens der kan genfindes i denne seneste måling. Side 2/7

3 Dansk økonomi langsomt på vej frem Den økonomiske vækst er stadig til den lave side i dansk økonomi, men det positive er, at dansk økonomi siden 2. kvartal 2013 kvartalsvist har oplevet positiv real vækst, hvilket betyder, at aktiviteten trods alt har været stigende fra kvartal til kvartal, og der er blevet skabt nogle nye job. Den kvartalsvise vækst har dog ikke været så tilstrækkelig kraftig, at dansk økonomi endnu har formået at trække sig selv ud af den økonomiske lavvækstfælde, som vi har befundet os i siden udgangen af Der er dog håb om, at dansk økonomi er blevet stabiliseret i en sådan grad, at vi kan begynde at håbe på mere. Intet tyder imidlertid på, at 2014 blev året, hvor dansk økonomi for alvor kom til at bryde med den lave vækst, idet væksten i årets første tre kvartaler kun var beskedne 0,9 pct. i forhold til de samme kvartaler i 2013 et år der i øvrigt med sin negative vækst bestemt ikke var prangende. Vores forventninger er, at 2014 med en vækst omkring 0,6 pct. vil komme til at slutte sig til de foregående lavvækst-år, hvilket betyder, at det er endnu et år, hvor dansk økonomi ikke får hentet synderligt ind på det vækstefterslæb, som økonomien lider under. Positiv kvartalsvis vækst har ikke været tilstrækkelig kraftig til at trække dansk økonomi ud af lavvækstfælde Kvartalvise og årlige reale vækstrater % 3% Realvækst i forhold til kvartalet før Årlig realvækst i pct. i forhold til året før 4% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0% -1% -1% -2% -2% -3% -3% -4% -4% -5% -5% -6% -6% 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 Kilde: Danmarks Statistik (NKN1) På trods af det betydelige tilbageslag, der har ramt den samlede danske økonomi siden 2008, så har eksporten af varer og tjenester udviklet sig overraskende positivt med en realvækst på omkring 6 pct. siden Dansk eksport har således holdt hånden under dansk økonomi gennem krisen, om end vi på det seneste har set, at handelskonflikten med Rusland sammen med vækstafmatningen i EU og specielt i Tyskland har fået dansk eksport til at tabe noget af pusten. Selvom den tyske økonomi de seneste måneder har set ud til at være ved at genvinde noget af sit vækstmomentum, hvilket naturligvis vil gavne dansk eksport, så lurer der andre farer for dansk eksport. Især EUs handelskonflikt med Rusland vil fortsat kunne lægge en dæmper på eksportvæksten på trods af de seneste tiltag for at skabe en våbenhvile. Ligeledes kan presset på kronen give noget usikkerhed, der på den korte bane kan skade den danske eksport på trods af, at vi ikke forventer, at den danske Nationalbank må kaste håndklædet i ringen og opgive kampen for at holde kronen i sit stramme bånd til euroen. På den anden side så forventer vi ikke at komme til at se de store effekter på dansk økonomi af, at der igen er usikkerhed om Grækenlands gældsafvikling, uanset om Grækenland forbliver medlem af euroen eller ej. Eksporten har med en overraskende vækst på omkring 6 pct. siden 2007 holdt hånden under dansk økonomi, men flere udfordringer lurer i den kommende tid Side 3/7

4 Der tegner sig derfor et billede, hvor eksporten i 2015 kommer til at bidrage lidt mindre til væksten i dansk økonomi, der til gengæld forventes at ville få noget mere støtte fra den indenlandske efterspørgsel. Med baggrund i dette forventer vi en vækst i bruttonationalproduktet (BNP) i 2015 på 1,3 pct., mens væksten i 2016 med 1,7 pct. bliver en anelse højere. Det er ikke direkte imponerende vækstrater, men det betyder trods alt, at dansk økonomi kommer en hel del mere op i fart i forhold til, hvad vi har været vant til gennem de sidste mange år. Med forventningen om en beskeden positiv vækst i 2014, så har vi kun i halvdelen af de seneste otte år haft positiv vækst, så i det lys er vækstforventningerne for de kommende år naturligvis rimeligt pæne, men set i et lidt længere perspektiv, så er det knapt så imponerende, og der er fortsat et pænt stykke op til regeringen målsætning om en gennemsnitlig økonomisk vækst på 2 pct. af BNP årligt frem mod Forsyningsbalancen Mia. kr. Årlig real vækst i pct Privat forbrug 890,2 0,2 1,3 2,0 Forbrugsudg. i non-profit inst.( NPISH) 1) 30,2 0,0 0,0 0,0 Offentligt forbrug 504,0 0,9 1,5 0,1 Faste bruttoinvesteringer 345,7 2,2 2,6 3,5 Lagerforøgelser 1) 5,0 0,0 0,0 0,0 Anskaffelser minus afhændelser 1) 3,2 0,0 0,0 0,0 Eksport af varer og tjenester 1023,8 2,8 2,4 3,6 Import af varer og tjenester 915,5 3,4 2,8 3,8 BNP 1886,4 0,6 1,4 1,7 Bruttoledighed (1.000 personer) Inflation (pct.) 0,6 0,7 1,5 Kilde: Danmarks Statistik (2013) og Dansk Erhvervs egne skøn ( ). 1) Bidrag til realvækst i BNP. Der kommer noget mere gang i økonomien end set i flere år med en vækst på 1,3 pct. i 2015 og 1,7 pct. i 2016, men tempoet er stadigt ikke imponerende I 2015 og 2016 forventes en kraftigere indenlandsk efterspørgsel at give en noget større økonomisk vækst, end vi har været vant til de senere år. Der er desuden udsigt til svagt faldende ledighed og fortsat lav inflation Væksten i dansk økonomi forventes i de kommende to år hovedsageligt at blive trukket af den indenlandske efterspørgsel, dels i form af et øget offentligt forbrug, men også i form af en stærkere indenlandsk privat efterspørgsel både fra forbrugerne og virksomhederne. Givet den indgåede finanslov for 2015 og regeringens egne forventninger til udviklingen i det offentlige forbrug, så forventer vi en noget mere ekspansiv finanspolitik i år end tilfældet var i 2014, hvilket forventes at bringe det offentlige underskud tæt på de maksimalt tilladte 3 pct. i et år, hvor der ellers forventes ekstraordinære indtægter på grund af forlængelsen af tidsfristen for omlægning af kapitalpensioner og udvidelsen af ordningen. Til gengæld vil bortfald af de ekstraordinære indtægter fra omlagte kapitalpensioner og nedgang i andre indtægter, f.eks. fra Nordsøolien, nødvendiggøre, at finanspolitikken i 2016 bliver tæt på neutral for økonomien for, at den offentlige sektor kan holde sig indenfor 3-pcts-underskudsgrænsen. Ekspansiv finanspolitik i 2015 vil bidrage til den økonomiske vækst, mens edt offentliges vækstbidrag i 2016 bliver minimalt En væsentlig årsag til den lave økonomiske vækst, der har været i Danmark siden starten af finanskrisen i 2008, har været, at det private forbrug og de private investeringer har ligget kraftigt underdrejet i perioden. Forbrugerne har dog siden starten af 2013 genfundet noget af optimismen og er blevet betydeligt mere positive i deres vurdering af den økonomiske situation. På det seneste er også virksomhederne i nogen grad begyndt at se mere optimistisk på den økonomiske fremtid, om end den øgede geopolitiske usikkerhed, Den indenlandske private efterspørgsel har ligget underdrejet de seneste 7 år, men mere optimistiske forventninger på det sidste Side 4/7

5 især omkring konflikterne i Ukraine og Mellemøsten, har givet anledning til nogen afdæmpning af forventningerne. Dette har naturligvis især ramt eksportvirksomhederne, specielt indenfor industrien. Vi forventer, at en yderligere opblødning af konflikten omkring Ukraine vil genrejse tilliden til den økonomiske udvikling, hvilket vil afspejle sig i udviklingen i firmaernes investeringer og i det private forbrug. Vores forventning er derfor, at vi kommer til at se en mere solid vækst i både det private forbrug og investeringerne, end vi har set de senere år. Dette vil betyde, at den indenlandske private efterspørgsel vil komme til at give et væsentligt større positivt bidrag til væksten i dansk økonomi i de kommende år. Det er dog værd at bemærke sig, at en eskalering af konflikten det ene eller andet sted nemt kan fremmane en så stor usikkerhed, at den vil sætte sig i forventningerne og få både virksomheder og forbrugere til at vende tilbage til den tilbageholdne tilgang med de negative konsekvenser, som dette får for den økonomiske aktivitet. De danske forbrugeres tillid til økonomien har været på en næsten ubrudt opstigen siden slutningen af Det har dog været meget svært at se tegn på, at den øgede forbrugertillid er blevet omsat i et øget privat forbrug. De historisk lave renter i kombination med de svagt stigende boligpriser giver håb om, at isen brydes på boligmarkedet, og der begynder at komme noget mere gang i dette marked. Dette kan i kombination med øget beskæftigelse og en reallønsfremgang, der er hjulpet godt på vej af meget lave prisstigninger, føre til, at der endelig kommer noget mere gang i forbruget efter henved syv års nærmest stilstand. Vi forventer ikke et kraftigt opsving i forbruget, men en fornuftig vækst på omkring 1,3 pct. i 2015 stigende til 2,0 pct. året efter. Ikke megen sammenhæng mellem forbrugerforventninger og væksten i det private forbrug de senere år Forbrugertillid og realvækst i det private forbrug, , ,00 0 5, K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 0, , , Husholdningernes forbrugsudgifter, kvartalsvis realvækst (SA) Forbrugertillidsindikatoren på kvartalsbasis -15,00-20,00 Kilde: Danmarks Statistik (FORV1 og NKN1). Forbrugertilliden målt på højre skala. Eksporten forventes også i det kommende år at ville bidrage til den økonomiske vækst på trods af en behersket vækst på nærmarkederne, især i EU. Selvom væksten i USA og på de nye markeder ikke ser ud til at blive helt så imponerende i 2015, som forventet for blot et halvt år siden, så vil denne vækst i kombination med den styrkede dollar give danske Eksporten bidrager fortsat til væksten om end i mindre grad i 2015 Side 5/7

6 eksportvirksomheder gode muligheder for på sigt at øge afsætningen af danske varer i udlandet. Forventningen om en øget indenlandsk privat efterspørgsel vil i de kommende år nødvendiggøre en tiltagende vækst i importen, hvilket vil lægge et pres på handelsbalanceoverskuddet, der dog forventes opretholdt, selvom det bliver i mindre skala. Konsekvensen af den beskedne vækst i 2014 er, at beskæftigelsen kun er steget lidt, og beskæftigelsen ligger ved udgangen af 2014 stadig mere end 5 pct. under niveauet fra før, finanskrisen brød ud i De pænere beskæftigelsesforventninger i vores medlemsundersøgelser og andre tilsvarende undersøgelser har således i 2014 haft svært ved at slå fuldt igennem i de faktiske beskæftigelsestal. Årsagen til dette skal formentlig søges i, at de økonomiske vækstforventninger også i 2014 er blevet skuffet, hvilket har fået virksomhederne til at være mere forsigtige med at skrue helt så meget op for deres ansættelser, som deres forventninger for året ellers tilsagde. De mere positive forventninger til beskæftigelsen i de kommende 12 måneder, som ovenstående medlemsundersøgelse viser, er naturligvis en indikation af, at beskæftigelsen også i 2015 kan forventes at ville stige, men i lyset af de generelle økonomiske forventninger til det kommende år og de seneste års erfaringer er der nok grund til at vente en lidt mere afdæmpet vækst i beskæftigelsen, end tallene lige umiddelbart giver anledning til at håbe på. Den positive udvikling i beskæftigelsen afspejler sig naturligvis til dels også i ledigheden, der i 2014 har fortsat den faldende tendens fra året før om end i et lidt langsommere tempo. Denne tendens forventes fortsat i de kommende år givet den forventede stigende beskæftigelse, således at ledigheden de kommende år vil falde med omkring 5000 fuldtidsledige personer i hvert af årene. Beskæftigelsen er for opadgående, men ligger stadig mere end 5 pct. under niveauet før finanskrisen Beskæftigede og ledige ifølge arbejdskraftundersøgelsen (AKU), , (1000 personer) Beskæftigede AKU-ledige K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 Kilde: Danmarks Statistik (AKU100). AKU-ledige målt på højre skala. Inflation forventes i 2014 og lande på et historisk lavt niveau på blot 0,6 pct. Da den svage efterspørgsel i det meste af Europa ikke lægger noget pres på priserne i øjeblikket, samtidig med at råvarepriserne har været vigende, herunder især prisen på olie, så er inflationen generelt meget lav for tiden. Dette er også billedet i Danmark, og den inden- Fortsat lav inflation i de kommende år, om end den vil være svagt opadgående Side 6/7

7 landske efterspørgsel forventes ikke at blive stærk nok til at kunne presse inflationen væsentligt op fra dette niveau i 2015, hvorfor vi forventes at ende med en inflation på 0,7 pct. i I slutningen af året vil betydning af de seneste måneders kraftige olieprisfald for inflationen forsvinde, og den øgede aktivitet vil føre til, at prisstigningerne finder tilbage i mere vante rammer, hvorfor inflationen i 2016 forventes at blive på 1,5 pct. Med de her forventede inflationsrater vil der dog også i de kommende år være basis for reallønsstigninger. Fakta om Dansk Erhvervs konjunkturanalyse Dansk Erhvervs økonomiske prognose udkommer tre gange årligt. Prognosen analyserer den aktuelle økonomiske situation og giver en vurdering af, hvilken økonomisk udvikling der kan forventes fremadrettet. Prognosen er baseret på Dansk Erhvervs konjunkturmåling blandt et stort antal tilfældigt udvalgte medlemsvirksomheder, såvel som udviklingen i relevante danske og internationale økonomiske nøgletal. Konjunkturmålingen tager udgangspunkt i Dansk Erhvervs medlemmer, der repræsenterer servicesektoren bredt. Da service tegner sig for ca. 70 pct. af den private beskæftigelse giver det en robust indikation på udviklingen i den samlede danske økonomi. Der er indsamlet 449 besparelser fra virksomheder på tværs af brancher og virksomhedsstørrelse. Side 7/7

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015

Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015 Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015 Erhvervslivet i Øresundsregionen har positive forventninger til den økonomiske udvikling de kommende 12 måneder, og en væsentlig overvægt af virksomheder

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Økonomisk prognose, december 2013

Økonomisk prognose, december 2013 Økonomisk prognose, december 2013 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Økonomisk prognose, juli 2013

Økonomisk prognose, juli 2013 Økonomisk prognose, juli 2013 AF ERHVERVSØKONOMISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN,

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 2015 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 11.-12. februar 215 Stockholm Nøgletal for Danmark Januar 215 Forventet BNP-udvikling i 215 1,4 % Forventet Inflation i 215,8 % Forventet Ledighed 215 4,5 %

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

Vækstpause med lysere tider forude

Vækstpause med lysere tider forude DI ANALYSE september 2014 Vækstpause med lysere tider forude Dansk økonomi er medio 2014 ramt af en vigende eksport, som dog forventes at være midlertidig. Der ventes fortsat tiltagende vækst i euro-landene

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse VÆKST BAROMETER November 3 Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne

Læs mere

Af Steen Bocian. 20. december 1999 RESUMÈ

Af Steen Bocian. 20. december 1999 RESUMÈ \\1651-fs-0\vol2\brugere\gs\december 99\oko-sb.doc Af Steen Bocian RESUMÈ 20. december 1999 De seneste indikatorer for udviklingen i det private forbrug bekræfter tendensen til en meget afdæmpet forbrugsudvikling

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere