Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015"

Transkript

1 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON OG STUDENTERMEDHJÆLPER MADS JULIUS CHRISTENSEN, BA.OECON Dansk økonomi er fanget i vadestedet mellem krise og opsving. Erhvervslivet er overordnet positive, men tilbageholdende, og danskerne holder fortsat igen med forbruget på trods af en relativt høj forbrugertillid. Samtidig er den økonomiske vækst positiv, men fortsat i den lave ende. Dette hidtil lidt afdæmpede men samlet set positive billede forventes at få lidt mere kraft hen igennem året resulterende i en økonomisk vækst i 2015 på 1,3 pct., efterfulgt af en vækst på 1,7 pct. i Erhvervslivets forventninger positive, men afventende Dansk Erhverv har foretaget en konjunkturmåling blandt 449 medlemsvirksomheder omkring deres forventninger til udviklingen det kommende år. Som vist i figuren nedenfor forventer hver tredje at øge antallet af ansatte i løbet af de kommende 12 måneder, mens hver tiende vil reducere det. Netto er det altså godt hver fjerde, der forventer voksende beskæftigelse henover det kommende år. Også hvad angår omsætning er forventningerne overordnet set positive. Lidt mere end hver anden virksomhed forventer omsætningsfremgang, og 12 pct. regner med en nedgang i salget de kommende 12 måneder. Særligt optimistiske er eksportvirksomhederne, hvoraf 60 pct. regner med at øge eksportsalget, mens kun 6 pct. forudser en nedgang i eksporten. En overvægt på 16 pct. af virksomhederne forudser, at de vil øge omfanget af deres investeringer de kommende 12 måneder set i forhold til det foregående år. Afdæmpet positive forventninger i erhvervslivet; tro på langsom vækst snarere end egentligt opsving Erhvervslivets forventninger til de kommende 12 måneder, i forhold til de forudgående 12 måneder Ansatte 9% 32% 59% 23 pct. Omsætning 12% 34% 54% 41 pct. Investeringer 12% 27% 61% 16 pct. Eksport 6% 33% 60% 54 pct. Det vil stige Det vil være uændret Det vil falde Kilde: Dansk Erhvervs konjunkturmåling, februar n=449. For eksport dog kun 96 relevante virksomheder Anm.: Nettotal er givet ved forskellen mellem andelen, der forventer en stigning og andelen, som forventer et fald Side 1/7 Dato: 20. februar 2015

2 Målingen viser, at erhvervslivets forventninger er en smule mere optimistiske end i en tilsvarende måling fra oktober 2014, jf. nedenstående tabel. Der er vist nettotal, dvs. andelen som forventer en stigning fratrukket andelen, som forventer et fald. Som det ses er forventningerne til navnlig beskæftigelsesudviklingen, og i mindre grad omsætningsudvikling og omfanget af investeringer, mere positive i dag end i oktober Det tyder på at erhvervslivet har genfundet noget optimisme i forhold til i efteråret. Forventninger til de kommende 12 måneder, nettotal Ansatte Omsætning Investeringer Eksport Marts pct. 33 pct. 11 pct. 43 pct. Juli pct. 43 pct. 18 pct. 56 pct. Oktober pct. 38 pct. 12 pct. 54 pct. Februar pct. 41 pct. 16 pct. 54 pct. Lidt større optimisme end i en tilsvarende måling fra oktober 2014 Kilde: Dansk Erhvervs konjunkturmålinger, februar 2015 samt oktober, juli og marts 2014 Forventningerne er vist fordelt på brancher i den nedenstående tabel. Bemærk, at der er vist nettotal for de brancher, hvor der er et relativt stort svargrundlag og svarene, derfor kan analyseres separat. Som det ses dækker de overordnede forventninger over betydelige branchebestemte forskelle. Rådgivningserhvervene er mest positive; også detailhandlen overordnet set forsigtigt positiv Forventninger til de kommende 12 måneder, nettotal Detailhandel Engroshandel Transport Rådgivning Ansatte 8 pct. 40 pct. 11 pct. 59 pct. Omsætning 31 pct. 62 pct. 20 pct. 79 pct. Kilde: Dansk Erhvervs konjunkturmåling, februar n=449, dog er svar kun vist for udvalgte brancher Detailhandlen er præget af en meget forsigtig forventning, men overordnet set er branchen dog relativt positiv. Som nettotal er det omkring hver tiende detailvirksomhed der forventer at øge antallet af ansatte, og knap hver tredje at øge omsætningen. Det kunne tyde på, at detailhandlen begynder at vejre morgenluft efter en række dårlige år og konstant omsætningsnedgang siden Engroshandlen er mere positiv, og mere end hver anden (som nettotal betragtet) grossistvirksomhed forventer omsætningsfremgang i Forventningerne til udviklingen i antallet af ansatte er ligeledes positive. Det tyder på, at man har en forventning om, at man er på vej mod lidt bedre tider, selvom det selvfølgelig ikke nødvendigvis behøver være ensbetydende med et stort opsving. Transportvirksomhederne er overordnet set positive. En overvægt svarende til hver femte forventer at øge omsætningen, mens hver tiende vil øge antallet af ansatte. Det hænger formentlig blandt andet sammen med, at en del af sektoren transporterer varer fra industriproduktionen til nationalt salg og eksportsalg, og efter nogle svære kriseår er industrien kommet bedre på fode den senere tid. Rådgivningsbrancherne udgør en række erhverv, der traditionelt er mindre konjunkturafhængige, herunder fx advokater, it-firmaer og lignende videnserhverv. Derfor har de også igennem de senere år været de mest positive i Dansk Erhvervs konjunkturmålinger, en tendens der kan genfindes i denne seneste måling. Side 2/7

3 Dansk økonomi langsomt på vej frem Den økonomiske vækst er stadig til den lave side i dansk økonomi, men det positive er, at dansk økonomi siden 2. kvartal 2013 kvartalsvist har oplevet positiv real vækst, hvilket betyder, at aktiviteten trods alt har været stigende fra kvartal til kvartal, og der er blevet skabt nogle nye job. Den kvartalsvise vækst har dog ikke været så tilstrækkelig kraftig, at dansk økonomi endnu har formået at trække sig selv ud af den økonomiske lavvækstfælde, som vi har befundet os i siden udgangen af Der er dog håb om, at dansk økonomi er blevet stabiliseret i en sådan grad, at vi kan begynde at håbe på mere. Intet tyder imidlertid på, at 2014 blev året, hvor dansk økonomi for alvor kom til at bryde med den lave vækst, idet væksten i årets første tre kvartaler kun var beskedne 0,9 pct. i forhold til de samme kvartaler i 2013 et år der i øvrigt med sin negative vækst bestemt ikke var prangende. Vores forventninger er, at 2014 med en vækst omkring 0,6 pct. vil komme til at slutte sig til de foregående lavvækst-år, hvilket betyder, at det er endnu et år, hvor dansk økonomi ikke får hentet synderligt ind på det vækstefterslæb, som økonomien lider under. Positiv kvartalsvis vækst har ikke været tilstrækkelig kraftig til at trække dansk økonomi ud af lavvækstfælde Kvartalvise og årlige reale vækstrater % 3% Realvækst i forhold til kvartalet før Årlig realvækst i pct. i forhold til året før 4% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0% -1% -1% -2% -2% -3% -3% -4% -4% -5% -5% -6% -6% 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 Kilde: Danmarks Statistik (NKN1) På trods af det betydelige tilbageslag, der har ramt den samlede danske økonomi siden 2008, så har eksporten af varer og tjenester udviklet sig overraskende positivt med en realvækst på omkring 6 pct. siden Dansk eksport har således holdt hånden under dansk økonomi gennem krisen, om end vi på det seneste har set, at handelskonflikten med Rusland sammen med vækstafmatningen i EU og specielt i Tyskland har fået dansk eksport til at tabe noget af pusten. Selvom den tyske økonomi de seneste måneder har set ud til at være ved at genvinde noget af sit vækstmomentum, hvilket naturligvis vil gavne dansk eksport, så lurer der andre farer for dansk eksport. Især EUs handelskonflikt med Rusland vil fortsat kunne lægge en dæmper på eksportvæksten på trods af de seneste tiltag for at skabe en våbenhvile. Ligeledes kan presset på kronen give noget usikkerhed, der på den korte bane kan skade den danske eksport på trods af, at vi ikke forventer, at den danske Nationalbank må kaste håndklædet i ringen og opgive kampen for at holde kronen i sit stramme bånd til euroen. På den anden side så forventer vi ikke at komme til at se de store effekter på dansk økonomi af, at der igen er usikkerhed om Grækenlands gældsafvikling, uanset om Grækenland forbliver medlem af euroen eller ej. Eksporten har med en overraskende vækst på omkring 6 pct. siden 2007 holdt hånden under dansk økonomi, men flere udfordringer lurer i den kommende tid Side 3/7

4 Der tegner sig derfor et billede, hvor eksporten i 2015 kommer til at bidrage lidt mindre til væksten i dansk økonomi, der til gengæld forventes at ville få noget mere støtte fra den indenlandske efterspørgsel. Med baggrund i dette forventer vi en vækst i bruttonationalproduktet (BNP) i 2015 på 1,3 pct., mens væksten i 2016 med 1,7 pct. bliver en anelse højere. Det er ikke direkte imponerende vækstrater, men det betyder trods alt, at dansk økonomi kommer en hel del mere op i fart i forhold til, hvad vi har været vant til gennem de sidste mange år. Med forventningen om en beskeden positiv vækst i 2014, så har vi kun i halvdelen af de seneste otte år haft positiv vækst, så i det lys er vækstforventningerne for de kommende år naturligvis rimeligt pæne, men set i et lidt længere perspektiv, så er det knapt så imponerende, og der er fortsat et pænt stykke op til regeringen målsætning om en gennemsnitlig økonomisk vækst på 2 pct. af BNP årligt frem mod Forsyningsbalancen Mia. kr. Årlig real vækst i pct Privat forbrug 890,2 0,2 1,3 2,0 Forbrugsudg. i non-profit inst.( NPISH) 1) 30,2 0,0 0,0 0,0 Offentligt forbrug 504,0 0,9 1,5 0,1 Faste bruttoinvesteringer 345,7 2,2 2,6 3,5 Lagerforøgelser 1) 5,0 0,0 0,0 0,0 Anskaffelser minus afhændelser 1) 3,2 0,0 0,0 0,0 Eksport af varer og tjenester 1023,8 2,8 2,4 3,6 Import af varer og tjenester 915,5 3,4 2,8 3,8 BNP 1886,4 0,6 1,4 1,7 Bruttoledighed (1.000 personer) Inflation (pct.) 0,6 0,7 1,5 Kilde: Danmarks Statistik (2013) og Dansk Erhvervs egne skøn ( ). 1) Bidrag til realvækst i BNP. Der kommer noget mere gang i økonomien end set i flere år med en vækst på 1,3 pct. i 2015 og 1,7 pct. i 2016, men tempoet er stadigt ikke imponerende I 2015 og 2016 forventes en kraftigere indenlandsk efterspørgsel at give en noget større økonomisk vækst, end vi har været vant til de senere år. Der er desuden udsigt til svagt faldende ledighed og fortsat lav inflation Væksten i dansk økonomi forventes i de kommende to år hovedsageligt at blive trukket af den indenlandske efterspørgsel, dels i form af et øget offentligt forbrug, men også i form af en stærkere indenlandsk privat efterspørgsel både fra forbrugerne og virksomhederne. Givet den indgåede finanslov for 2015 og regeringens egne forventninger til udviklingen i det offentlige forbrug, så forventer vi en noget mere ekspansiv finanspolitik i år end tilfældet var i 2014, hvilket forventes at bringe det offentlige underskud tæt på de maksimalt tilladte 3 pct. i et år, hvor der ellers forventes ekstraordinære indtægter på grund af forlængelsen af tidsfristen for omlægning af kapitalpensioner og udvidelsen af ordningen. Til gengæld vil bortfald af de ekstraordinære indtægter fra omlagte kapitalpensioner og nedgang i andre indtægter, f.eks. fra Nordsøolien, nødvendiggøre, at finanspolitikken i 2016 bliver tæt på neutral for økonomien for, at den offentlige sektor kan holde sig indenfor 3-pcts-underskudsgrænsen. Ekspansiv finanspolitik i 2015 vil bidrage til den økonomiske vækst, mens edt offentliges vækstbidrag i 2016 bliver minimalt En væsentlig årsag til den lave økonomiske vækst, der har været i Danmark siden starten af finanskrisen i 2008, har været, at det private forbrug og de private investeringer har ligget kraftigt underdrejet i perioden. Forbrugerne har dog siden starten af 2013 genfundet noget af optimismen og er blevet betydeligt mere positive i deres vurdering af den økonomiske situation. På det seneste er også virksomhederne i nogen grad begyndt at se mere optimistisk på den økonomiske fremtid, om end den øgede geopolitiske usikkerhed, Den indenlandske private efterspørgsel har ligget underdrejet de seneste 7 år, men mere optimistiske forventninger på det sidste Side 4/7

5 især omkring konflikterne i Ukraine og Mellemøsten, har givet anledning til nogen afdæmpning af forventningerne. Dette har naturligvis især ramt eksportvirksomhederne, specielt indenfor industrien. Vi forventer, at en yderligere opblødning af konflikten omkring Ukraine vil genrejse tilliden til den økonomiske udvikling, hvilket vil afspejle sig i udviklingen i firmaernes investeringer og i det private forbrug. Vores forventning er derfor, at vi kommer til at se en mere solid vækst i både det private forbrug og investeringerne, end vi har set de senere år. Dette vil betyde, at den indenlandske private efterspørgsel vil komme til at give et væsentligt større positivt bidrag til væksten i dansk økonomi i de kommende år. Det er dog værd at bemærke sig, at en eskalering af konflikten det ene eller andet sted nemt kan fremmane en så stor usikkerhed, at den vil sætte sig i forventningerne og få både virksomheder og forbrugere til at vende tilbage til den tilbageholdne tilgang med de negative konsekvenser, som dette får for den økonomiske aktivitet. De danske forbrugeres tillid til økonomien har været på en næsten ubrudt opstigen siden slutningen af Det har dog været meget svært at se tegn på, at den øgede forbrugertillid er blevet omsat i et øget privat forbrug. De historisk lave renter i kombination med de svagt stigende boligpriser giver håb om, at isen brydes på boligmarkedet, og der begynder at komme noget mere gang i dette marked. Dette kan i kombination med øget beskæftigelse og en reallønsfremgang, der er hjulpet godt på vej af meget lave prisstigninger, føre til, at der endelig kommer noget mere gang i forbruget efter henved syv års nærmest stilstand. Vi forventer ikke et kraftigt opsving i forbruget, men en fornuftig vækst på omkring 1,3 pct. i 2015 stigende til 2,0 pct. året efter. Ikke megen sammenhæng mellem forbrugerforventninger og væksten i det private forbrug de senere år Forbrugertillid og realvækst i det private forbrug, , ,00 0 5, K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 0, , , Husholdningernes forbrugsudgifter, kvartalsvis realvækst (SA) Forbrugertillidsindikatoren på kvartalsbasis -15,00-20,00 Kilde: Danmarks Statistik (FORV1 og NKN1). Forbrugertilliden målt på højre skala. Eksporten forventes også i det kommende år at ville bidrage til den økonomiske vækst på trods af en behersket vækst på nærmarkederne, især i EU. Selvom væksten i USA og på de nye markeder ikke ser ud til at blive helt så imponerende i 2015, som forventet for blot et halvt år siden, så vil denne vækst i kombination med den styrkede dollar give danske Eksporten bidrager fortsat til væksten om end i mindre grad i 2015 Side 5/7

6 eksportvirksomheder gode muligheder for på sigt at øge afsætningen af danske varer i udlandet. Forventningen om en øget indenlandsk privat efterspørgsel vil i de kommende år nødvendiggøre en tiltagende vækst i importen, hvilket vil lægge et pres på handelsbalanceoverskuddet, der dog forventes opretholdt, selvom det bliver i mindre skala. Konsekvensen af den beskedne vækst i 2014 er, at beskæftigelsen kun er steget lidt, og beskæftigelsen ligger ved udgangen af 2014 stadig mere end 5 pct. under niveauet fra før, finanskrisen brød ud i De pænere beskæftigelsesforventninger i vores medlemsundersøgelser og andre tilsvarende undersøgelser har således i 2014 haft svært ved at slå fuldt igennem i de faktiske beskæftigelsestal. Årsagen til dette skal formentlig søges i, at de økonomiske vækstforventninger også i 2014 er blevet skuffet, hvilket har fået virksomhederne til at være mere forsigtige med at skrue helt så meget op for deres ansættelser, som deres forventninger for året ellers tilsagde. De mere positive forventninger til beskæftigelsen i de kommende 12 måneder, som ovenstående medlemsundersøgelse viser, er naturligvis en indikation af, at beskæftigelsen også i 2015 kan forventes at ville stige, men i lyset af de generelle økonomiske forventninger til det kommende år og de seneste års erfaringer er der nok grund til at vente en lidt mere afdæmpet vækst i beskæftigelsen, end tallene lige umiddelbart giver anledning til at håbe på. Den positive udvikling i beskæftigelsen afspejler sig naturligvis til dels også i ledigheden, der i 2014 har fortsat den faldende tendens fra året før om end i et lidt langsommere tempo. Denne tendens forventes fortsat i de kommende år givet den forventede stigende beskæftigelse, således at ledigheden de kommende år vil falde med omkring 5000 fuldtidsledige personer i hvert af årene. Beskæftigelsen er for opadgående, men ligger stadig mere end 5 pct. under niveauet før finanskrisen Beskæftigede og ledige ifølge arbejdskraftundersøgelsen (AKU), , (1000 personer) Beskæftigede AKU-ledige K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 Kilde: Danmarks Statistik (AKU100). AKU-ledige målt på højre skala. Inflation forventes i 2014 og lande på et historisk lavt niveau på blot 0,6 pct. Da den svage efterspørgsel i det meste af Europa ikke lægger noget pres på priserne i øjeblikket, samtidig med at råvarepriserne har været vigende, herunder især prisen på olie, så er inflationen generelt meget lav for tiden. Dette er også billedet i Danmark, og den inden- Fortsat lav inflation i de kommende år, om end den vil være svagt opadgående Side 6/7

7 landske efterspørgsel forventes ikke at blive stærk nok til at kunne presse inflationen væsentligt op fra dette niveau i 2015, hvorfor vi forventes at ende med en inflation på 0,7 pct. i I slutningen af året vil betydning af de seneste måneders kraftige olieprisfald for inflationen forsvinde, og den øgede aktivitet vil føre til, at prisstigningerne finder tilbage i mere vante rammer, hvorfor inflationen i 2016 forventes at blive på 1,5 pct. Med de her forventede inflationsrater vil der dog også i de kommende år være basis for reallønsstigninger. Fakta om Dansk Erhvervs konjunkturanalyse Dansk Erhvervs økonomiske prognose udkommer tre gange årligt. Prognosen analyserer den aktuelle økonomiske situation og giver en vurdering af, hvilken økonomisk udvikling der kan forventes fremadrettet. Prognosen er baseret på Dansk Erhvervs konjunkturmåling blandt et stort antal tilfældigt udvalgte medlemsvirksomheder, såvel som udviklingen i relevante danske og internationale økonomiske nøgletal. Konjunkturmålingen tager udgangspunkt i Dansk Erhvervs medlemmer, der repræsenterer servicesektoren bredt. Da service tegner sig for ca. 70 pct. af den private beskæftigelse giver det en robust indikation på udviklingen i den samlede danske økonomi. Der er indsamlet 449 besparelser fra virksomheder på tværs af brancher og virksomhedsstørrelse. Side 7/7

Økonomisk Prognose, juni 2015

Økonomisk Prognose, juni 2015 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 Økonomisk

Læs mere

Erhvervslivet ser ikke noget brølende opsving om hjørnet

Erhvervslivet ser ikke noget brølende opsving om hjørnet Dansk økonomi bevæger sig fortsat i den rigtige retning, selvom farten aftog i 2. kvartal 2015. Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og roligt i den rigtige retning.

Læs mere

Økonomisk Prognose, oktober 2015

Økonomisk Prognose, oktober 2015 Økonomisk Prognose, oktober 2015 Dansk økonomi bevæger sig fortsat i den rigtige retning, selvom farten aftog i 2. kvartal 2015. Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, oktober 2014

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, oktober 2014 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, oktober 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, PRAKTIKANT KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON OG

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013 alt barometer for oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til den økonomiske krise, der satte ind i 2008. Overordnet set har den økonomiske

Læs mere

Regional konjunkturanalyse, juni 2015

Regional konjunkturanalyse, juni 2015 al konjunkturanalyse, juni 2015 AF KONSULENT MALTHE M. MUNKØE Erhvervslivet forventer økonomisk fremgang. Størst er optimismen i Hovedstaden, mens virksomhederne i Nordjylland og på Sjælland generelt set

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Vi nærmer os afslutningen på 2016, og for mange detailhandlende er det

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Regionalt barometer for Region Syddanmark, februar 2014

Regionalt barometer for Region Syddanmark, februar 2014 alt barometer for, februar 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS CHRISTENSEN, BA.OECON Dansk økonomi har efter fem kriseår stadig ikke for alvor genfundet

Læs mere

Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015

Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015 Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015 Erhvervslivet i Øresundsregionen har positive forventninger til den økonomiske udvikling de kommende 12 måneder, og en væsentlig overvægt af virksomheder

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013 Økonomisk Barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA., MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016?

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Dansk økonomi som helhed har oplevet en temmelig ujævn genopretning

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL.

Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL. Detailbarometer, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA OG PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL. Detailhandlen har de senere år været mærket til krisen, og siden

Læs mere

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 15 De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre 15 ser ud til at blive året, hvor væksten i privatforbruget endelig tager fat igen efter krisen. Efter syv magre år,

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juli 2014

Status på udvalgte nøgletal juli 2014 Status på udvalgte nøgletal juli 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod lysere tider, selvom det ikke galopperer afsted er der

Læs mere

Dansk Erhverv Videnservice

Dansk Erhverv Videnservice dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 Indeks, dec-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Dansk Erhverv

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

regionalbarometer Region Syddanmark

regionalbarometer Region Syddanmark regionalbarometer November 2010 Nøgletal for Dansk økonomi er i en genopretningsfase efter den økonomiske afmatning ramte i efteråret 2008. Dansk økonomi er ude af recession og med 4 efter hinanden følgende

Læs mere

Regionalt barometer for Region Hovedstaden, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Hovedstaden, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til de seneste års krise, men har alligevel oplevet en noget bedre økonomisk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Servicesektoren tror på opsving i 2011

Servicesektoren tror på opsving i 2011 Servicesektoren tror på opsving i 2011 AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Danmark har nu i fem kvartaler i træk haft positiv BNP-vækst

Læs mere

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturanalyse for Greater Copenhagen, oktober 2015

Konjunkturanalyse for Greater Copenhagen, oktober 2015 Konjunkturanalyse for Greater Copenhagen, oktober 2015 Erhvervslivet i Greater Copenhagen området har positive forventninger til den økonomiske udvikling de kommende 12 måneder, og en væsentlig overvægt

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE marts 2016 Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen Vi oplever i disse år fornyet vækst i forbruget. Over de sidste to år er privatforbruget steget

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Behersket optimisme i handelsbranchen

Behersket optimisme i handelsbranchen Efterår 2014 Behersket optimisme i handelsbranchen DI Handels seneste prognose for b2b handelsbranchen viser, at handelsvirksomhederne har forskellige forventninger til omsætning og investeringer i 4.

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal December 2013

Status på udvalgte nøgletal December 2013 Status på udvalgte nøgletal December 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Tallene for den danske økonomiske vækst i 3. kvartal viste, at økonomien voksede,4 procent.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, februar 2014

Regionalt barometer for Region Nordjylland, februar 2014 alt barometer for, februar 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS CHRISTENSEN, BA.OECON Dansk økonomi har efter fem kriseår stadig ikke for alvor genfundet

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Regionalt barometer for Region Sjælland, februar 2014

Regionalt barometer for Region Sjælland, februar 2014 alt barometer for, februar 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS CHRISTENSEN, BA.OECON Dansk økonomi har efter fem kriseår stadig ikke for alvor genfundet

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Økonomisk prognose, december 2013

Økonomisk prognose, december 2013 Økonomisk prognose, december 2013 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Fortsat svag vækst i de private erhverv

Fortsat svag vækst i de private erhverv Prognosen er udarbejdet af DI s afdeling for økonomisk politik og analyse NOVEMBER 216 Fortsat svag vækst i de private erhverv I 215 og 216 har det private forbrug stort set været alene om at give fremgang

Læs mere

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år Økonomisk kommentar: Varslede fyringer og ledige stillinger, december 212 Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 212 end i de to foregående år Året 212 har været præget af flere fyringer på det

Læs mere

Regionalt barometer for Region Sjælland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Sjælland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal.

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. TUN Øjebliksbillede 3 kvartal 211 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. Denne udgave af TUNs øjebliksbillede dækker 3 kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for byggebranchen.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere