Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015"

Transkript

1 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON OG STUDENTERMEDHJÆLPER MADS JULIUS CHRISTENSEN, BA.OECON Dansk økonomi er fanget i vadestedet mellem krise og opsving. Erhvervslivet er overordnet positive, men tilbageholdende, og danskerne holder fortsat igen med forbruget på trods af en relativt høj forbrugertillid. Samtidig er den økonomiske vækst positiv, men fortsat i den lave ende. Dette hidtil lidt afdæmpede men samlet set positive billede forventes at få lidt mere kraft hen igennem året resulterende i en økonomisk vækst i 2015 på 1,3 pct., efterfulgt af en vækst på 1,7 pct. i Erhvervslivets forventninger positive, men afventende Dansk Erhverv har foretaget en konjunkturmåling blandt 449 medlemsvirksomheder omkring deres forventninger til udviklingen det kommende år. Som vist i figuren nedenfor forventer hver tredje at øge antallet af ansatte i løbet af de kommende 12 måneder, mens hver tiende vil reducere det. Netto er det altså godt hver fjerde, der forventer voksende beskæftigelse henover det kommende år. Også hvad angår omsætning er forventningerne overordnet set positive. Lidt mere end hver anden virksomhed forventer omsætningsfremgang, og 12 pct. regner med en nedgang i salget de kommende 12 måneder. Særligt optimistiske er eksportvirksomhederne, hvoraf 60 pct. regner med at øge eksportsalget, mens kun 6 pct. forudser en nedgang i eksporten. En overvægt på 16 pct. af virksomhederne forudser, at de vil øge omfanget af deres investeringer de kommende 12 måneder set i forhold til det foregående år. Afdæmpet positive forventninger i erhvervslivet; tro på langsom vækst snarere end egentligt opsving Erhvervslivets forventninger til de kommende 12 måneder, i forhold til de forudgående 12 måneder Ansatte 9% 32% 59% 23 pct. Omsætning 12% 34% 54% 41 pct. Investeringer 12% 27% 61% 16 pct. Eksport 6% 33% 60% 54 pct. Det vil stige Det vil være uændret Det vil falde Kilde: Dansk Erhvervs konjunkturmåling, februar n=449. For eksport dog kun 96 relevante virksomheder Anm.: Nettotal er givet ved forskellen mellem andelen, der forventer en stigning og andelen, som forventer et fald Side 1/7 Dato: 20. februar 2015

2 Målingen viser, at erhvervslivets forventninger er en smule mere optimistiske end i en tilsvarende måling fra oktober 2014, jf. nedenstående tabel. Der er vist nettotal, dvs. andelen som forventer en stigning fratrukket andelen, som forventer et fald. Som det ses er forventningerne til navnlig beskæftigelsesudviklingen, og i mindre grad omsætningsudvikling og omfanget af investeringer, mere positive i dag end i oktober Det tyder på at erhvervslivet har genfundet noget optimisme i forhold til i efteråret. Forventninger til de kommende 12 måneder, nettotal Ansatte Omsætning Investeringer Eksport Marts pct. 33 pct. 11 pct. 43 pct. Juli pct. 43 pct. 18 pct. 56 pct. Oktober pct. 38 pct. 12 pct. 54 pct. Februar pct. 41 pct. 16 pct. 54 pct. Lidt større optimisme end i en tilsvarende måling fra oktober 2014 Kilde: Dansk Erhvervs konjunkturmålinger, februar 2015 samt oktober, juli og marts 2014 Forventningerne er vist fordelt på brancher i den nedenstående tabel. Bemærk, at der er vist nettotal for de brancher, hvor der er et relativt stort svargrundlag og svarene, derfor kan analyseres separat. Som det ses dækker de overordnede forventninger over betydelige branchebestemte forskelle. Rådgivningserhvervene er mest positive; også detailhandlen overordnet set forsigtigt positiv Forventninger til de kommende 12 måneder, nettotal Detailhandel Engroshandel Transport Rådgivning Ansatte 8 pct. 40 pct. 11 pct. 59 pct. Omsætning 31 pct. 62 pct. 20 pct. 79 pct. Kilde: Dansk Erhvervs konjunkturmåling, februar n=449, dog er svar kun vist for udvalgte brancher Detailhandlen er præget af en meget forsigtig forventning, men overordnet set er branchen dog relativt positiv. Som nettotal er det omkring hver tiende detailvirksomhed der forventer at øge antallet af ansatte, og knap hver tredje at øge omsætningen. Det kunne tyde på, at detailhandlen begynder at vejre morgenluft efter en række dårlige år og konstant omsætningsnedgang siden Engroshandlen er mere positiv, og mere end hver anden (som nettotal betragtet) grossistvirksomhed forventer omsætningsfremgang i Forventningerne til udviklingen i antallet af ansatte er ligeledes positive. Det tyder på, at man har en forventning om, at man er på vej mod lidt bedre tider, selvom det selvfølgelig ikke nødvendigvis behøver være ensbetydende med et stort opsving. Transportvirksomhederne er overordnet set positive. En overvægt svarende til hver femte forventer at øge omsætningen, mens hver tiende vil øge antallet af ansatte. Det hænger formentlig blandt andet sammen med, at en del af sektoren transporterer varer fra industriproduktionen til nationalt salg og eksportsalg, og efter nogle svære kriseår er industrien kommet bedre på fode den senere tid. Rådgivningsbrancherne udgør en række erhverv, der traditionelt er mindre konjunkturafhængige, herunder fx advokater, it-firmaer og lignende videnserhverv. Derfor har de også igennem de senere år været de mest positive i Dansk Erhvervs konjunkturmålinger, en tendens der kan genfindes i denne seneste måling. Side 2/7

3 Dansk økonomi langsomt på vej frem Den økonomiske vækst er stadig til den lave side i dansk økonomi, men det positive er, at dansk økonomi siden 2. kvartal 2013 kvartalsvist har oplevet positiv real vækst, hvilket betyder, at aktiviteten trods alt har været stigende fra kvartal til kvartal, og der er blevet skabt nogle nye job. Den kvartalsvise vækst har dog ikke været så tilstrækkelig kraftig, at dansk økonomi endnu har formået at trække sig selv ud af den økonomiske lavvækstfælde, som vi har befundet os i siden udgangen af Der er dog håb om, at dansk økonomi er blevet stabiliseret i en sådan grad, at vi kan begynde at håbe på mere. Intet tyder imidlertid på, at 2014 blev året, hvor dansk økonomi for alvor kom til at bryde med den lave vækst, idet væksten i årets første tre kvartaler kun var beskedne 0,9 pct. i forhold til de samme kvartaler i 2013 et år der i øvrigt med sin negative vækst bestemt ikke var prangende. Vores forventninger er, at 2014 med en vækst omkring 0,6 pct. vil komme til at slutte sig til de foregående lavvækst-år, hvilket betyder, at det er endnu et år, hvor dansk økonomi ikke får hentet synderligt ind på det vækstefterslæb, som økonomien lider under. Positiv kvartalsvis vækst har ikke været tilstrækkelig kraftig til at trække dansk økonomi ud af lavvækstfælde Kvartalvise og årlige reale vækstrater % 3% Realvækst i forhold til kvartalet før Årlig realvækst i pct. i forhold til året før 4% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0% -1% -1% -2% -2% -3% -3% -4% -4% -5% -5% -6% -6% 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 Kilde: Danmarks Statistik (NKN1) På trods af det betydelige tilbageslag, der har ramt den samlede danske økonomi siden 2008, så har eksporten af varer og tjenester udviklet sig overraskende positivt med en realvækst på omkring 6 pct. siden Dansk eksport har således holdt hånden under dansk økonomi gennem krisen, om end vi på det seneste har set, at handelskonflikten med Rusland sammen med vækstafmatningen i EU og specielt i Tyskland har fået dansk eksport til at tabe noget af pusten. Selvom den tyske økonomi de seneste måneder har set ud til at være ved at genvinde noget af sit vækstmomentum, hvilket naturligvis vil gavne dansk eksport, så lurer der andre farer for dansk eksport. Især EUs handelskonflikt med Rusland vil fortsat kunne lægge en dæmper på eksportvæksten på trods af de seneste tiltag for at skabe en våbenhvile. Ligeledes kan presset på kronen give noget usikkerhed, der på den korte bane kan skade den danske eksport på trods af, at vi ikke forventer, at den danske Nationalbank må kaste håndklædet i ringen og opgive kampen for at holde kronen i sit stramme bånd til euroen. På den anden side så forventer vi ikke at komme til at se de store effekter på dansk økonomi af, at der igen er usikkerhed om Grækenlands gældsafvikling, uanset om Grækenland forbliver medlem af euroen eller ej. Eksporten har med en overraskende vækst på omkring 6 pct. siden 2007 holdt hånden under dansk økonomi, men flere udfordringer lurer i den kommende tid Side 3/7

4 Der tegner sig derfor et billede, hvor eksporten i 2015 kommer til at bidrage lidt mindre til væksten i dansk økonomi, der til gengæld forventes at ville få noget mere støtte fra den indenlandske efterspørgsel. Med baggrund i dette forventer vi en vækst i bruttonationalproduktet (BNP) i 2015 på 1,3 pct., mens væksten i 2016 med 1,7 pct. bliver en anelse højere. Det er ikke direkte imponerende vækstrater, men det betyder trods alt, at dansk økonomi kommer en hel del mere op i fart i forhold til, hvad vi har været vant til gennem de sidste mange år. Med forventningen om en beskeden positiv vækst i 2014, så har vi kun i halvdelen af de seneste otte år haft positiv vækst, så i det lys er vækstforventningerne for de kommende år naturligvis rimeligt pæne, men set i et lidt længere perspektiv, så er det knapt så imponerende, og der er fortsat et pænt stykke op til regeringen målsætning om en gennemsnitlig økonomisk vækst på 2 pct. af BNP årligt frem mod Forsyningsbalancen Mia. kr. Årlig real vækst i pct Privat forbrug 890,2 0,2 1,3 2,0 Forbrugsudg. i non-profit inst.( NPISH) 1) 30,2 0,0 0,0 0,0 Offentligt forbrug 504,0 0,9 1,5 0,1 Faste bruttoinvesteringer 345,7 2,2 2,6 3,5 Lagerforøgelser 1) 5,0 0,0 0,0 0,0 Anskaffelser minus afhændelser 1) 3,2 0,0 0,0 0,0 Eksport af varer og tjenester 1023,8 2,8 2,4 3,6 Import af varer og tjenester 915,5 3,4 2,8 3,8 BNP 1886,4 0,6 1,4 1,7 Bruttoledighed (1.000 personer) Inflation (pct.) 0,6 0,7 1,5 Kilde: Danmarks Statistik (2013) og Dansk Erhvervs egne skøn ( ). 1) Bidrag til realvækst i BNP. Der kommer noget mere gang i økonomien end set i flere år med en vækst på 1,3 pct. i 2015 og 1,7 pct. i 2016, men tempoet er stadigt ikke imponerende I 2015 og 2016 forventes en kraftigere indenlandsk efterspørgsel at give en noget større økonomisk vækst, end vi har været vant til de senere år. Der er desuden udsigt til svagt faldende ledighed og fortsat lav inflation Væksten i dansk økonomi forventes i de kommende to år hovedsageligt at blive trukket af den indenlandske efterspørgsel, dels i form af et øget offentligt forbrug, men også i form af en stærkere indenlandsk privat efterspørgsel både fra forbrugerne og virksomhederne. Givet den indgåede finanslov for 2015 og regeringens egne forventninger til udviklingen i det offentlige forbrug, så forventer vi en noget mere ekspansiv finanspolitik i år end tilfældet var i 2014, hvilket forventes at bringe det offentlige underskud tæt på de maksimalt tilladte 3 pct. i et år, hvor der ellers forventes ekstraordinære indtægter på grund af forlængelsen af tidsfristen for omlægning af kapitalpensioner og udvidelsen af ordningen. Til gengæld vil bortfald af de ekstraordinære indtægter fra omlagte kapitalpensioner og nedgang i andre indtægter, f.eks. fra Nordsøolien, nødvendiggøre, at finanspolitikken i 2016 bliver tæt på neutral for økonomien for, at den offentlige sektor kan holde sig indenfor 3-pcts-underskudsgrænsen. Ekspansiv finanspolitik i 2015 vil bidrage til den økonomiske vækst, mens edt offentliges vækstbidrag i 2016 bliver minimalt En væsentlig årsag til den lave økonomiske vækst, der har været i Danmark siden starten af finanskrisen i 2008, har været, at det private forbrug og de private investeringer har ligget kraftigt underdrejet i perioden. Forbrugerne har dog siden starten af 2013 genfundet noget af optimismen og er blevet betydeligt mere positive i deres vurdering af den økonomiske situation. På det seneste er også virksomhederne i nogen grad begyndt at se mere optimistisk på den økonomiske fremtid, om end den øgede geopolitiske usikkerhed, Den indenlandske private efterspørgsel har ligget underdrejet de seneste 7 år, men mere optimistiske forventninger på det sidste Side 4/7

5 især omkring konflikterne i Ukraine og Mellemøsten, har givet anledning til nogen afdæmpning af forventningerne. Dette har naturligvis især ramt eksportvirksomhederne, specielt indenfor industrien. Vi forventer, at en yderligere opblødning af konflikten omkring Ukraine vil genrejse tilliden til den økonomiske udvikling, hvilket vil afspejle sig i udviklingen i firmaernes investeringer og i det private forbrug. Vores forventning er derfor, at vi kommer til at se en mere solid vækst i både det private forbrug og investeringerne, end vi har set de senere år. Dette vil betyde, at den indenlandske private efterspørgsel vil komme til at give et væsentligt større positivt bidrag til væksten i dansk økonomi i de kommende år. Det er dog værd at bemærke sig, at en eskalering af konflikten det ene eller andet sted nemt kan fremmane en så stor usikkerhed, at den vil sætte sig i forventningerne og få både virksomheder og forbrugere til at vende tilbage til den tilbageholdne tilgang med de negative konsekvenser, som dette får for den økonomiske aktivitet. De danske forbrugeres tillid til økonomien har været på en næsten ubrudt opstigen siden slutningen af Det har dog været meget svært at se tegn på, at den øgede forbrugertillid er blevet omsat i et øget privat forbrug. De historisk lave renter i kombination med de svagt stigende boligpriser giver håb om, at isen brydes på boligmarkedet, og der begynder at komme noget mere gang i dette marked. Dette kan i kombination med øget beskæftigelse og en reallønsfremgang, der er hjulpet godt på vej af meget lave prisstigninger, føre til, at der endelig kommer noget mere gang i forbruget efter henved syv års nærmest stilstand. Vi forventer ikke et kraftigt opsving i forbruget, men en fornuftig vækst på omkring 1,3 pct. i 2015 stigende til 2,0 pct. året efter. Ikke megen sammenhæng mellem forbrugerforventninger og væksten i det private forbrug de senere år Forbrugertillid og realvækst i det private forbrug, , ,00 0 5, K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 0, , , Husholdningernes forbrugsudgifter, kvartalsvis realvækst (SA) Forbrugertillidsindikatoren på kvartalsbasis -15,00-20,00 Kilde: Danmarks Statistik (FORV1 og NKN1). Forbrugertilliden målt på højre skala. Eksporten forventes også i det kommende år at ville bidrage til den økonomiske vækst på trods af en behersket vækst på nærmarkederne, især i EU. Selvom væksten i USA og på de nye markeder ikke ser ud til at blive helt så imponerende i 2015, som forventet for blot et halvt år siden, så vil denne vækst i kombination med den styrkede dollar give danske Eksporten bidrager fortsat til væksten om end i mindre grad i 2015 Side 5/7

6 eksportvirksomheder gode muligheder for på sigt at øge afsætningen af danske varer i udlandet. Forventningen om en øget indenlandsk privat efterspørgsel vil i de kommende år nødvendiggøre en tiltagende vækst i importen, hvilket vil lægge et pres på handelsbalanceoverskuddet, der dog forventes opretholdt, selvom det bliver i mindre skala. Konsekvensen af den beskedne vækst i 2014 er, at beskæftigelsen kun er steget lidt, og beskæftigelsen ligger ved udgangen af 2014 stadig mere end 5 pct. under niveauet fra før, finanskrisen brød ud i De pænere beskæftigelsesforventninger i vores medlemsundersøgelser og andre tilsvarende undersøgelser har således i 2014 haft svært ved at slå fuldt igennem i de faktiske beskæftigelsestal. Årsagen til dette skal formentlig søges i, at de økonomiske vækstforventninger også i 2014 er blevet skuffet, hvilket har fået virksomhederne til at være mere forsigtige med at skrue helt så meget op for deres ansættelser, som deres forventninger for året ellers tilsagde. De mere positive forventninger til beskæftigelsen i de kommende 12 måneder, som ovenstående medlemsundersøgelse viser, er naturligvis en indikation af, at beskæftigelsen også i 2015 kan forventes at ville stige, men i lyset af de generelle økonomiske forventninger til det kommende år og de seneste års erfaringer er der nok grund til at vente en lidt mere afdæmpet vækst i beskæftigelsen, end tallene lige umiddelbart giver anledning til at håbe på. Den positive udvikling i beskæftigelsen afspejler sig naturligvis til dels også i ledigheden, der i 2014 har fortsat den faldende tendens fra året før om end i et lidt langsommere tempo. Denne tendens forventes fortsat i de kommende år givet den forventede stigende beskæftigelse, således at ledigheden de kommende år vil falde med omkring 5000 fuldtidsledige personer i hvert af årene. Beskæftigelsen er for opadgående, men ligger stadig mere end 5 pct. under niveauet før finanskrisen Beskæftigede og ledige ifølge arbejdskraftundersøgelsen (AKU), , (1000 personer) Beskæftigede AKU-ledige K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 Kilde: Danmarks Statistik (AKU100). AKU-ledige målt på højre skala. Inflation forventes i 2014 og lande på et historisk lavt niveau på blot 0,6 pct. Da den svage efterspørgsel i det meste af Europa ikke lægger noget pres på priserne i øjeblikket, samtidig med at råvarepriserne har været vigende, herunder især prisen på olie, så er inflationen generelt meget lav for tiden. Dette er også billedet i Danmark, og den inden- Fortsat lav inflation i de kommende år, om end den vil være svagt opadgående Side 6/7

7 landske efterspørgsel forventes ikke at blive stærk nok til at kunne presse inflationen væsentligt op fra dette niveau i 2015, hvorfor vi forventes at ende med en inflation på 0,7 pct. i I slutningen af året vil betydning af de seneste måneders kraftige olieprisfald for inflationen forsvinde, og den øgede aktivitet vil føre til, at prisstigningerne finder tilbage i mere vante rammer, hvorfor inflationen i 2016 forventes at blive på 1,5 pct. Med de her forventede inflationsrater vil der dog også i de kommende år være basis for reallønsstigninger. Fakta om Dansk Erhvervs konjunkturanalyse Dansk Erhvervs økonomiske prognose udkommer tre gange årligt. Prognosen analyserer den aktuelle økonomiske situation og giver en vurdering af, hvilken økonomisk udvikling der kan forventes fremadrettet. Prognosen er baseret på Dansk Erhvervs konjunkturmåling blandt et stort antal tilfældigt udvalgte medlemsvirksomheder, såvel som udviklingen i relevante danske og internationale økonomiske nøgletal. Konjunkturmålingen tager udgangspunkt i Dansk Erhvervs medlemmer, der repræsenterer servicesektoren bredt. Da service tegner sig for ca. 70 pct. af den private beskæftigelse giver det en robust indikation på udviklingen i den samlede danske økonomi. Der er indsamlet 449 besparelser fra virksomheder på tværs af brancher og virksomhedsstørrelse. Side 7/7

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

DEN DANSKE MODEBRANCHE

DEN DANSKE MODEBRANCHE DEN DANSKE MODEBRANCHE WEAR & DANSK ERHVERV 2014 Fotograf: Pernille Ringsing MALTHE MUNKØE & JONAS SPENDRUP MEYER Introduktion Modebranchen er en central del af den danske erhvervsstruktur. Salget af modevarer

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2015

Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2015 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2015 og 2016. Konjunkturanalysen

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere