Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland"

Transkript

1 Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Uddannelsesredegørelse 2015 Rapport april 2015

2 Eventuelle henvendelser rettes til: Udviklingskonsulent Maria Skov Pedersen, Udviklingskonsulent Jan Seidelin Christensen, jan.christensenru.rm.dk Der tages forbehold for trykfejl. Region Midtjylland 2015 Hel eller delvis gengivelse af rapporten er tilladt med tydelig kildeangivelse. Fotos: Niels Åge Skovbo Denne publikation kan downloades fra Region Midtjyllands hjemmeside. Særskilt ark for hver kommune kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside på linket:

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Region Midtjyllands uddannelsespolitik 4. Udbud af uddannelser 5. Gymnasiale uddannelser 6. Erhvervsfaglige uddannelser 7. Videregående uddannelse 8. Voksen- og efteruddannelse (VEU) 9. Fremadrettet side 4 side 9 side 10 side 11 side 18 side 27 side 32 side 38 side 42 1

4 Oversigt over tabeller Tabel 1.1: Uddannelsespendling i de syv områder... Tabel 4.1: Antal uddannelsessteder indenfor uddannelsesniveauerne fordelt på kommuner i Region Midtjylland... Tabel 4.2: Elever/studerende på de forskellige niveauer i uddannelsessystemet fordelt efter institutionernes adresse, Tabel 4.3: Elever/studerende på de forskellige niveauer i uddannelsessystemet fordelt efter de studerendes bopæl, Tabel 4.4: Årgang antal som ikke har gennemført grundskolens afgangseksamen og som ikke er under uddannelse eller i beskæftigelse, Tabel 4.5: Udvikling i tilgangen til uddannelser i Region Midtjylland, Tabel 5.1: Tilgang til Stx uddannelser i Region Midtjylland, Tabel 5.2: Tilgang til Hf uddannelser i Region Midtjylland, Tabel 5.3: Tilgang til Hhx uddannelser i Region Midtjylland, Tabel 5.4: Tilgang til Htx uddannelser i region Midtjylland, Tabel 5.5: Almengymnasiale (Stx, Hf og IB) studenters uddannelsesaktivitet 27 måneder efter afsluttet Tabel 5.6: studentereksamen, Erhvervsgymnasiale (Hhx og Htx) studenters uddannelsesaktivitet 27 måneder efter afsluttet studentereksamen, side 8 side 11 side 12 side 13 side 14 side 15 side 19 side 21 side 23 side 25 side 26 side 26 Tabel 6.1: Indgange fordelt efter kommuner... Tabel 6.2: Tilgang til EUD - grundforløbsuddannelser i Region Midtjylland, Tabel 6.3: Tilgang til EUD - hovedforløbsuddannelser i Region Midtjylland, Tabel 6.4: Praktikpladssøgende august august side 27 side 29 side 30 side 31 Tabel 7.1: Optagne på korte videregående uddannelser på institutioner i Region Midtjylland, Tabel 7.2: Optagne på mellemlange videregående uddannelser på institutioner i Region Midtjylland, Tabel 7.3: Optagne på lange videregående uddannelser på institutioner i Region Midtjylland, Tabel 7.4: Optagne på Ph.d. uddannelser på institutioner i Region Midtjylland, Tabel 8.1: Antal VEU-kursister fordelt efter bopæl, 2004/ / Tabel 8.2: Antal VEU-årselever fordelt efter bopæl, 2004/ / Tabel 9.1: Profilmodellen 5 år og 25 år efter 9. klasse, årgang side 32 side 34 side 36 side 36 side 40 side 41 side 43 2

5 Oversigt over figurer Figur 1.1: Figur 1.2: Figur 1.3: Det ordinære uddannelsessystem... Voksen- og efteruddannelsessystemet... Syv pendlingsområder... Figur 4.1: De 29-åriges højest fuldførte uddannelsesniveau fra (2006=100)... Figur 5.1: Oversigt over udbud af studentereksamen (Stx) i Region Midtjylland (2014)... Figur 5.2: Oversigt over udbud af højere forberedelseseksamen (Hf) i Region Midtjylland (2014)... Figur 5.3: Oversigt over udbud af højere handelseksamen (Hhx) i Region Midtjylland (2014)... Figur 5.4: Oversigt over udbud af højere teknisk eksamen (Htx) i Region Midtjylland (2014)... Figur 6.1: Oversigt over udbud af erhvervsuddannelser i Region Midtjylland (2014)... Figur 6.2: Status 10 måneder efter gennemført grundforløb, Figur 7.1: Oversigt over udbud af korte videregående uddannelser (2014)... Figur 7.2: Oversigt over udbud af mellemlange videregående uddannelser (2014)... Figur 7.3: Oversigt over udbud af lange videregående uddannelser (2014)... Figur 8.1: Oversigt over VEU-centre (2014)... side 5 side 6 side 8 side 16 side 18 side 20 side 22 side 24 side 28 side 31 side 33 side 35 side 37 side 39 Figur 9.1: Befolkningsfremskrivning for årige fordelt efter kommune - indekseret (2015=100)... Figur 9.2: Profilmodellen årgang side 42 side 44 3

6 1. Indledning Formålet med denne rapport er at give et samlet overblik over uddannelser og uddannelsesinstitutioner på alle niveauer i den midtjyske region. Uddannelse er en afgørende forudsætning for vækst og udvikling, og derfor spiller uddannelsessektoren en væsentlig rolle i forhold til både den private og den offentlige del af arbejdsmarkedet. Uddannelsessystemet er inddelt i kompetencegivende og ikke-kompetencegivende uddannelser. De ikke-kompetencegivende uddannelser: Grundskoleuddannelse omfatter 0. til 10. klasse og udbydes af folkeskoler, friskoler, privatskoler, ungdoms- og efterskoler. Gymnasiale uddannelser omfatter Stx, 2-årigt Hf-kursus, Hhx, Htx og IB og udbydes af gymnasier, voksenuddannelsescentre (VUC) og erhvervsskoler. De kompetencegivende uddannelser inddeles i: Erhvervsfaglige uddannelser omfatter 12 indgange til grundforløb samt et stort antal hovedforløb og udbydes af erhvervsskolerne (tekniske skoler, handelsskoler, social- og sundhedsskoler samt landbrugs- og fiskeriskoler). Korte videregående uddannelser omfatter uddannelser af op til to års varighed og udbydes af erhvervsakademier m.fl. Mellemlange videregående uddannelser omfatter uddannelser af mere end to års varighed og mindre end fem års varighed, f.eks. velfærdsuddannelser, der udbydes af professionshøjskoler og universiteter. Lange videregående uddannelser omfatter uddannelser af fem eller flere års varighed. Det drejer sig om kandidatuddannelser og ph.d. uddannelser, der udbydes af universiteter. Voksen- og efteruddannelse omfatter bl.a. forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), Hf-enkeltfag, som udbydes af Voksenuddannelsescentre (VUC erne) og Studenterkurser og AMU-kurser, der udbydes af erhvervsskoler. 4 Desuden findes der en række ikke-kompetencegivende uddannelser, som udbydes af højskoler, sprogskoler, produktionsskoler, daghøjskoler, ungdomsskoler og oplysningsforbund. Disse uddannelser indgår dog ikke i denne redegørelse.

7 Indledning Figur 1.1: Det ordinære uddannelsessystem Figur 1.1 viser opbygningen af det ordinære uddannelsessystem fra 0. klasse (trin 0) over ungdomsuddannelser (trin 10-13), videregående uddannelser og erhvervsuddannelsernes hovedforløb (trin 13-17) og ph.d. uddannelser (trin 18-20). Kilde: UVM.dk - 5

8 Indledning Figur 1.2: Voksen- og efteruddannelsessystemet Figur 1.2 viser voksen- og efteruddannelsessystemet og hvordan det forholder sig til det ordinære uddannelsessystem fra ungdomsuddannelserne og op. Kilde: UVM.dk - Overblik-over-det-danske-uddannelsessystem 6

9 Indledning Grundskolen I 2014 startede børn i grundskolen i Region Midtjylland elever afsluttede i klasse, og valgte at fortsætte i 10. klasse eller på efterskole. Der er i Region Midtjylland 559 grundskoler, hvoraf fire er internationale (Viborg, Ikast- Brande, Viby og Højbjerg). På landplan er der 24 internationale grundskoler. Ungdomsuddannelser 92,2 % af eleverne i 9. eller 10. klasse i Region Midtjylland tilmelder sig en ungdomsuddannelse. 70,8 % vælger en gymnasial uddannelse, og 21,4 % vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Der er i Region Midtjylland 41 almene gymnasier og 16 handels- og tekniske gymnasier. Alle erhvervsuddannelser udbydes i Region Midtjylland, og størstedelen af erhvervsskolerne er godkendt som praktikcentre. Videregående uddannelser Mange unge i Region Midtjylland vælger en videregående uddannelse. Af årgang 2012 forventes 70,3 % at gennemføre en videregående uddannelse. Aarhus Universitet uddanner hvert år kandidater og har studerende (2012) heraf er de udenlandske studerende. Der er ph.d.- studerende ved universitetet, heraf er 25 % udenlandske. Voksen- og efteruddannelse Voksen, efter- og videreuddannelse foregår på flere niveauer afhængig af aktuelt uddannelsesniveau og erhvervserfaring. I 2014 har deltaget på AMU kurser (dette kan man også opdele i, om det er med eller uden certifikat) i Region Midtjylland. Mange uddannelsesinstitutioner har fokus på betydningen af det internationale som en del af indholdet i deres uddannelser, flere udbyder en international linje, og fem er godkendt som udbydere af en international studentereksamen (IB). VIA University College er Danmarks største professionshøjskole med internationale campusmiljøer i syv af regionens byer, som huser studerende og kursister. En række gymnasier tilbyder undervisning i samarbejde med Aarhus Universitet og VIA University College, og næsten alle gymnasier i Region Midtjylland er med i Akademiet for talentfulde Unge. Erhvervsakademierne i Aarhus, Randers og Herning uddanner tilsammen studerende om året inden for en lang række korte erhvervrettede uddannelser, mens VIA University College har 509.

10 Indledning Figur 1.3: Syv pendlingsområder Skive Lemvig Struer 76% Viborg 80% Randers 75% Norddjurs Figur 1.3 og tabel 1.1 viser de syv områder, i hvilke den primære pendling sker. Holstebro Favrskov Syddjurs Herning 72% 74% Ringkøbing-Skjern 79% Ikast-Brande Silkeborg Aarhus Skanderborg Odder Horsens 74% Samsø Hedensted Tabel 1.1: Uddannelsespendling i de syv områder 8 Kilde: Undervisningsministeriets database/statistikbank

11 2. Sammenfatning personer i Region Midtjylland er under uddannelse indenfor det ordinære uddannelsessystem fra grundskole til ph.d. uddannelser i af dem er i gang med en ungdomsuddannelse. Vi bliver bedre og bedre uddannede - og også højere. Fra 2006 til 2014 er andelen af de 29-årige med en lang videregående uddannelse steget fra indeks 100 til indeks 136. Til gengæld er der færre, der ender med en erhvervsfaglig uddannelse, hvor de 29-årlige i perioden har bevæget sig fra indeks 100 til indeks 70. Det går fremad for ungdomsuddannelserne, og vi nærmer os 95 % målsætningen. For årgang 2012 forventes 94 % at have mindst en ungdomsuddannelse 25 år efter 9. klasse. Alle gymnasiale uddannelser har i perioden fra 2003 til 2013 oplevet en øgning i tilgangen til uddannelserne. Den mindste øgning står Hhx-uddannelsen for med 18 %, Stx har haft en øget tilgang på 61 %, Htx 63 % og Hf-tilgangen er øget 69 %. Flere tager en videregående uddannelse, faktisk forventes 63 % af årgang 2012 at have en videregående uddannelse 25 år efter 9. klasse og 30 % af disse forventes at have en lang videregående uddannelse. Fra 2003 til 2013 er optaget til de korte videregående uddannelser i regionen steget 75 %, hvilket især er sket efter erhvervsakademiernes oprettelse i De mellemlange videregående uddannelser har øget deres optag med 51 %, Aarhus Maskinmesterskole alene har haft et øget optag på 433 %. De lange videregående uddannelser har i perioden øget deres optag med 77 %. De erhvervsfaglige uddannelser har til deres grundforløb i perioden haft en øget tilgang på 18 %, et tal, der dog også indeholder omvalg over flere år. Social- og sundhedsskolerne har haft en øget tilgang på 168 %, hvilket er et udtryk for især udviklingen på sundhedsområdet. Hovedforløbsuddannelserne har ligeledes haft en øgning i tilgangen på 18 %. Så hvorfor kommer vi til at mangle faglært arbejdskraft? 25 år efter 9. klasses afslutning forventes 25 % af årgang 2012 at have en erhvervsfaglig uddannelse som deres højeste afsluttede uddannelse, men flere tager en erhvervsuddannelse. Faktisk forventes 27 %, af dem, der har gennemført en erhvervsfaglig uddannelse, at have gennemført en videregående uddannelse senest 25 år efter 9. klasse. 9

12 3. Region Midtjyllands uddannelsespolitik Som nævnt i indledningen er uddannelse en væsentlig forudsætning for vækst og udvikling. Derfor har regionsrådet og Vækstforum fokus på uddannelse. Regionsrådet har deres egen uddannelsespolitiske handlingsplan, der er i overensstemmelse med de nationale målsætninger på uddannelsesområdet, og er en del af udmøntningen af den regionale udviklingsplan, som vedrører uddannelse. I overensstemmelse med den nationale strategi er det Region Midtjyllands målsætning, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, og flere skal vælge en erhvervsuddannelse, mens mindst 60 % skal gennemføre en videregående uddannelse.

13 4.Udbud af uddannelser I dette afsnit gives et overblik over udbuddet af uddannelser både kompetencegivende og ikke-kompetencegivende uddannelser i hele regionen, samt antallet af elever og studerende, der er optaget på disse uddannelser. Tabel 4.1: Antal uddannelsessteder indenfor uddannelsesniveauerne fordelt på kommuner i Region Midtjylland Tabel 4.1 viser en oversigt over, hvor mange uddannelsesinstitutioner der udbyder uddannelser inden for de forskellige niveauer i de enkelte kommuner i Region Midtjylland. Samsø er den eneste kommune, hvor der kun udbydes grundskoleuddannelse, mens der i alle øvrige kommuner som minimum er udbud af gymnasiale uddannelser. Kilde: Undervisningsministeriets database 11

14 Udbud af uddannelser Indenfor det erhvervsfaglige er det kun i Aarhus Kommune, at samtlige 12 indgange 1 til erhvervsuddannelserne udbydes. I Horsens Kommune har man otte indgange, mens Herning, Randers og Viborg kommuner har syv indgange. Se tabel 6.1 for hovedindgange fordelt på kommuner. Korte videregående uddannelser udbydes i 10 kommuner, ligesom der er udbud af mellemlange videregående uddannelser i 10 kommuner. Lange videregående uddannelser udbydes på tre institutioner i Aarhus Kommune og på en enkelt institution i Herning Kommune. Tabel 4.2: Elever/studerende på de forskellige niveauer i uddannelsessystemet fordelt efter institutionernes adresse, 2013 Kilde: Undervisningsministeriets database 12 1 De 12 indgange er: 1) Dyr, planter og natur; 2) Produktion og udvikling; 3) Strøm, styring og IT; 4) Bil, fly og andre transportmidler; 5) Bygge og anlæg; 6) Transport og logistik; 7) Merkantil; 8) Medieproduktion; 9) Mad til mennesker; 10) Sundhed, omsorg og pædagogik; 11) Krop og stil; 12) Bygnings- og brugerservice

15 Udbud af uddannelser Tabel 4.3: Elever/studerende på de forskellige niveauer i uddannelsessystemet fordelt efter de studerendes bopæl, 2013 Region Midtjylland har det næststørste antal af elever i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser, de korte videregående uddannelser, mellemlange videregående uddannelser og lange uddannelser. Til gengæld er Region Midtjylland den region, der antalsmæssigt har flest elever, der er i gang med en erhvervsfaglig uddannelse med elever. De udgør dermed knap 1/4- del af det samlede antal EUD-elever i landet i Befolkningen i Region Midtjylland udgør 22,7 % af den samlede befolkning i Danmark og er den næststørste region befolkningsmæssigt. Kilde: Undervisningsministeriets database 13

16 Det er ikke alle på en årgang, som kommer i uddannelse eller består grundskolens afgangsprøve. Tabel 4.4 viser, at 115 af årgang 1990 i Region Midtjylland i 2012 ikke har bestået grundskolens afgangsprøve, og de er ikke under uddannelse eller i beskæftigelse. I alt er der i årgangen 202, der ikke har bestået grundskolens afgangsprøve, hvilket svarer til 1,3 % af årgang 1990, der i Region Midtjylland samlet tæller personer. De 115, der ikke er under uddannelse eller i beskæftigelse, vil ca. modsvare den andel, der forventes at gå på specialskoler. Tabel 4.4 : Årgang 1990 antal som ikke har gennemført grundskolens afgangseksamen og som ikke er under uddannelse eller i beskæftigelse, har i 2012 en gymnasial uddannelse som højeste afsluttede uddannelse, og blandt dem er 94,2 % i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Blandt de med en erhvervsfaglig uddannelse er det 80,8 %, der er i ordinær beskæftigelse eller under uddannelse. Kilde: Danmarks Statistik - særkørsel

17 Udbud af uddannelser Tabel 4.5: Udvikling i tilgangen til uddannelser i Region Midtjylland, Kilde: Undervisningsministeriets database Tabel 4.5 viser udviklingen i hvor mange elever/studerende, der er optaget på de enkelte uddannelsesniveauer i perioden Tabellen tæller alle påbegyndte uddannelsesforløb, hvorfor omvalg vil tælle som ny tilgang. Samme cpr-nummer kan også optræde i flere år, hvis vedkommende har påbegyndt flere uddannelser, men kun en enkelt gang pr. år. Antallet af unge, der søger en gymnasial uddannelse er i perioden steget med 42 % inkl. omvalg. Antallet af studerende på de korte videregående uddannelser er i perioden steget med 75 %, mens søgningen til de mellemlange videregående uddannelser er steget 50 %. Også til de lange videregående uddannelser kan der ses en stor stigning i tilgangen hertil, især siden 2007 er der sket en stor forøgelse i tilgangen fra i 2007 til i 2014, hvilket svarer til 76 %. Frem til 2012 har der været en støt forøgelse i tilgangen til ph.d., tallet for 2013 er fjernet, da der er sket indberetningsfejl fra Danmarks Statistik, hvorfor tallet ikke kan bruges. 15

18 Udbud af uddannelser Tilgangen til de erhvervsfaglige uddannelser både grundforløb og hovedforløb ser umiddelbart ud til at have en stigning i tilgangen, ligesom tilgangen til de erhvervsfaglige uddannelsers grundforløb i 2013 udgør , hvilket kun er knap lavere end tilgangen til de gymnasiale uddannelser. Tallet kan blive så højt, da det indeholder elever, der foretager omvalg eller påbegynder et nyt grundforløb. Hvis én elev påbegynder flere grundforløb, vil denne elev kunne figurere i opgørelsen flere år i træk. Tendensen er dog klar færre unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. I 2014 valgte elever en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolens afslutning, hvilket svarer til en andel på 21,4 %, hvor tilmeldte sig en gymnasial uddannelse direkte efter grundskolens afslutning, svarende til 70,8 % 2. Figur 4.1 viser udviklingen i de 29-åriges højeste fuldførte uddannelsesniveau fra 2006 til 2014, tallene er indekseret, med 2006 som indeks 100. Figuren illustrerer, at det største fald er sket i 29-årige med erhvervsfaglige uddannelser, der i 2014 er faldet til indeks 70. Tallet er en kombination af faldende søgetal til erhvervsuddannelserne, højere alder ved ansøgningstidspunktet og flere, der efter EUD tager en videregående uddannelse. Profilmodellen for årgang 2012 viser, at forventeligt vil 27 % af dem, der har taget en EUD have taget en Figur 4.1: De 29-åriges højeste fuldførte uddannelsesniveau fra (2006= indeks 100) videregående uddannelse senest 25 år efter 9. klasses afslutning. Der er til gengæld sket en stigning i andelen af 29-årige med en lang videregående uddannelse som højeste uddannelsesniveau, der i 2014 er på indeks 136. Kilde: 2 Nulpunktsanalyse Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland, tabel

19 17

20 5. Gymnasiale uddannelser Der udbydes fem forskellige gymnasiale uddannelser i Region Midtjylland studentereksamen(stx), International Baccalaureate (IB), højere forberedelseseksamen (Hf), højere handelseksamen (Hhx) og højere teknisk eksamen (Htx). I dette afsnit gives et overblik over deres beliggenhed og hvordan optaget til dem har udviklet sig fra 2003 til Figur 5.1: Oversigt over udbud af studentereksamen (Stx) i Region Midtjylland (2014) - udbud af IB er markeret med stjerne, Viborg Katedralskoles udbud starter med skoleåret 2015/2016 Lemvig Gymnasium * Det Kristne Gymnasium Ringkjøbing Gymnasium Struer Statsgymnasium Skive Gymnasium og HF Holstebro Gymnasium og HF Herning Gymnasium Viborg Katedralskole * * Silkeborg Gymnasium Ikast-Brande Gymnasium Viborg Gymnasium og HF Bjerringbro Gymnasium Favrskov Gymnasium Langkær Gymnasium og HF Århus Statsgymnasium Skanderborg Gymnasium Randers Statsskole * Paderup gymnasium Egå Gymnasium Risskov gymnasium Aarhus Katedralskole Viby Gymnasium Grenaa Gymnasium Rønde Gymnasium Marselisborg Gymnasium * Odder Gymnasium Vestjysk Gymnasium Tarm Tørring Gymnasium Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus Horsens Gymnasium Vejlefjordskolen 18

21 Gymnasiale uddannelser - Stx Tabel 5.1: Tilgang til Stx uddannelser i Region Midtjylland, Stx er den mest udbredte af de gymnasiale uddannelser og udbydes i alle regionens kommuner med Samsø som eneste undtagelse. Der er i regionen 31 institutioner, der udbyder Stx, og af disse er der fem, der udbyder IB (International Baccalaureate) (Grenaa Gymnasium, Langkær Gymnasium & Hf, Struer Statsgymnasium, Ikast-Brande Gymnasium & Hf og Viborg Katedralskole (fra skoleåret 2015/2016). I 2013 var tilgangen til de fire eksisterende IB-udbud 228 elever, og de er inkluderet i Stxopgørelsen i tabel 5.1. I perioden er der sket en stigning i tilgangen til Stx på 61 %. Kilde: Undervisningsministeriets database 19

22 Gymnasiale uddannelser - Hf Figur 5.2: Oversigt over udbud af højere forberedelseseksamen (Hf) i Region Midtjylland (2014) Skive Gymnasium og HF Nr. Nissum HF Randers HF & VUC Struer Statsgymnasium Viborg Gymnasium og HF VUC Djursland - Grenaa VUC Skive-Viborg - Viborg Grenaa Gymnasium Holstebro Gymnasium og HF Langkær Gymnasium og HF TH. LANGS HF & VUC Århus Akademi Herning HF og VUC VUC Aarhus, Aarhus afdeling Ikast-Brande Gymnasium VUC Skanderborg Vestjysk Gymnasium Tarm Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus Horsens HF & VUC 20

23 Gymnasiale uddannelser - Hf Tabel 5.2: Tilgang til Hf uddannelser i Region Midtjylland, Der har i perioden været en stigning i tilgangen til Hf på 69 %. Siden 2007 er der kommet fem nye udbud af Hf, hvor de fire er på VUC-institutioner. Fra 2003 til og med 2008 sker der et fald i tilgangen til Hf, mens der fra 2009 er øget tilgang hvert år. Hf uddannelsen er en af de mest konjunkturafhængige ungdomsuddannelser, og derfor er tilgangen til Hf typisk større i perioder med lavkonjunktur. Kilde: Undervisningsministeriets database 21

24 Gymnasiale uddannelser - Hhx Figur 5.3: Oversigt over udbud af højere handelseksamen (Hhx) i Region Midtjylland (2014) Skive Handelsskole Lemvig Gymnasium, STX, HHX og HG Struer Statsgymnasium - erhvervsskolen Mercantec Tradium, Handelsgymnasiet, HHX Viden Djurs Handelsskolen i Randers Uddannelsescenter Holstebro Viden Djurs - Handelsgymnasium Rønde Herningsholm Erhvervsgymnasium, HHX Herning Handelsskolen Silkeborg Århus Købmandsskole, Handelsgymnasiet Herningsholm Erhvervsgymnasium, HHX Ikast Ringkøbing Handelsskole & Gymnasiet HHX Skanderborg-Odder Center for uddannelse Handelsfagskolen Vestjydsk Handelsskole & Gymnasiet HHX Skjern Learnmark Erhverv 22

25 Gymnasiale uddannelser - Hhx Tabel 5.3: Tilgang til Hhx uddannelser i Region Midtjylland, Kilde: Undervisningsministeriets database Hhx uddannelsen er den af de gymnasiale uddannelser, der har den laveste øgning i tilgangen til uddannelsen i perioden. 18 % flere elever er der kommet fra 2003 til

26 Gymnasiale uddannelser - Htx Figur 5.4: Oversigt over udbud af højere teknisk eksamen (Htx) i Region Midtjylland (2014) Skive Tekniske Skole Tradium, Tekniske erhvervsuddannelser Mercantec Tradium, Tekniske erhvervsudd. og Teknisk Gymnasium, HTX Struer Statsgymnasium Viden Djurs Uddannelsescenter Holstebro Teknisk Skole Silkeborg AARHUS TECH Herningsholm Erhvervsgymnasium, HTX Herning AARHUS TECH, Aarhus Gymnasium AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Viby Skjern Tekniske Skole, Gymnasiet HTX Skjern Learnmark Horsens, Teknisk gymnasium, HTX Learnmark Tech 24

27 Gymnasiale uddannelser - Htx Tabel 5.4: Tilgang til Htx uddannelser i Region Midtjylland, Kilde: Undervisningsministeriets database Tabel 5.4 viser optaget til Htx. Her har der i perioden været en stigning på 63 %, tilgangen toppede i 2010 med nye elever, men har siden kun haft små udsving i tilgangen af nye elever med en lille stagnation fra

28 Gymnasiale uddannelser - 27 måneder efter Tabel 5.5: Almengymnasiale (Stx, Hf og IB) studenters uddannelsesaktivitet 27 måneder efter afsluttet studentereksamen Kilde: Undervisningsministeriets database Tabel 5.6: Erhvervsgymnasiale (Hhx og Htx) studenters uddannelsesaktivitet 27 måneder efter afsluttet studentereksamen Kilde: Undervisningsministeriets database Tabel 5.5 og 5.6 viser studenternes uddannelsesaktivitet 27 måneder efter afsluttet studentereksamen. Både blandt almene og erhvervsgymnasiale studenter fra 2011 er der mere end 50 %, der er i gang med en mellemlang videregående uddannelse. I perioden er andelen øget 11 %-point blandt de almen gymnasiale, og 21 %-point blandt erhvervsgymnasiale studenter. Blandt de erhvervsgymnasiale studenter er der i perioden sket et fald i studenter, der efterfølgende søger en erhvervsfaglig uddannelse, hvor det blandt studenterne fra 2003 var 30 % er det blandt 2011-studenterne kun 14 %. Andelen af studenter, der er i gang med en kort videregående uddannelse 27 måneder efter studentereksamen er størst blandt erhvervsgymnasiale studenter, hvor det for 2011-studenterne er 15 %, er tallet for de almengymnasiale studenter kun 6 %. 26

29 6. Erhvervsfaglige uddannelser Erhvervsuddannelserne er bygget op i forhold til 12 indgange og består af henholdsvis grundforløb og hovedforløb. Kun i Aarhus Kommune er der udbud af alle 12 indgange, mens der i Lemvig, Struer, Ikast-Brande, Skanderborg og Odder kun er udbud af én indgang. Kortet på figur 6.1 viser, hvor erhvervsskolerne er placeret, mens nedenstående tabel 11 viser hvilke indgange, der findes i hvilke kommuner. Den merkantile indgang er den mest udbredte, og den udbydes i 16 af regionens kommuner, mens indgangen for bygnings- og brugerservice er den smalleste og kun udbydes i to kommuner. Fra skoleåret 2015/2016 reduceres de 12 nuværende indgange til fire: 1. Omsorg, sundhed og pædagogik (Sundhed, omsorg og pædagogik og Krop og stil) 2. Kontor, handel og forretningsservice (Merkantil) 3. Fødevarer, jordbrug og oplevelser (Dyr, planter og natur og Mad til mennesker) 4. Teknologi, byggeri og transport (Produktion og udvikling, Strøm, styring og it, Bil, fly og andre Tabel 6.1: Indgange fordelt på kommuner transportmidler, Bygge og anlæg, Transport og logistik, Medieproduktion og Bygnings- og brugerservice) Landbrugs- og fiskeriskolerne udbyder indgang 1 til de erhvervsfaglige uddannelser: Dyr, planter og natur. Det omfatter bl.a. uddannelserne til landmand, gartner, agrarøkonom, dyrepasser og anlægsgartner. Indgangen findes i seks kommuner, hvor der udbydes landbrugsuddannelser. Fiskeriuddannelsen udbydes i Thyborøn, men udbydes af EUC Nordvest, der har hovedadresse i Region Nordjylland. Der var i 2013 et samlet optag på 123 elever på de maritime erhvervsuddannelser. Social- og sundhedsskolerne udbyder indgang 10 til de erhvervsfaglige uddannelser: Sundhed, omsorg og pædagogik. Det omfatter uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent (de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser), ligesom nogle social- og sundhedsskoler også udbyder uddannelsen til pædagogisk assistent. Kilde: Undervisningsministeriet og institutionernes hjemmesider 27

30 Erhvervsfaglige uddannelser Figur 6.1: Oversigt over udbud af erhvervsuddannelser i Region Midtjylland (2014) Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Lemvig Gymnasium, STX, HHX og HG Skive Tekniske Skole Skive Handelsskole Mercantec, Skive afdeling Struer Statsgymnasium Medieskolerne, Viborg Tradium Mercantec Asmildkloster Landbrugsskole Randers Social- og Sundhedsskole Viden Djurs Social- og Sundhedsskolen, S-T-V, afdeling Viborg Uddannelsescenter Holstebro Randers Social- og Sundhedsskole, Djursland afd. Mercantec, Bjerringbro afdeling Lægård Landbrugsskole Den jydske Haandværkerskole Tradium Transportuddannelsescenter Djursland Viden Djurs - Handelsgymnasium Rønde Havredal Praktiske Landbrugsskole Vildtforvaltningsskolen, Kalø, Mercantec, Ulfborg afdeling Kalø Økologisk Landbrugsskole Teknisk Skole Silkeborg Århus Social- og Sundhedsskole Social- og Sundhedsskolen Jordbrugets UddannelsesCenter Århus AARHUS TECH AMU Hoverdal Handelsskolen Silkeborg Agroskolen Hammerum Århus Købmandsskole, Handelsgymnasiet Social & SundhedsSkolen Herningsholm Erhvervsgym. Erhvervsgrunduddannelsen i Århus Herningsholm Erhvervsskole Herningsholm Erhvervsskole Diakonhøjskolen, Social- og Sundhedsudd. AARHUS TECH, Tek. Gymnasium Viby UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern AARHUS TECH, Campus Højvangen Jordbrugets UddannelsesCenter, Malling Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, afd. Skanderborg Jordbrugets UddannelsesCenter, Beder Skanderborg-Odder Center for uddannelse UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Handelsfagskolen Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Horsens afd. Learnmark Horsens Bygholm Landbrugsskole Learnmark Erhverv Learnmark Tech 28

31 Erhvervsfaglige uddannelser - grundforløb Tabel 6.2: Tilgang til EUD grundforløbsuddannelser i Region Midtjylland, Kilde: Undervisningsministeriets database Der har i perioden 2003 til 2013 været en stigning i tilgangen til de erhvervsfaglige uddannelser på samlet 18 %. Især Social- og sundhedsskolerne har oplevet en stigning i tilgangen af grundforløbselever, og sammenlagt er det i perioden steget 168 %. Skolerne tilgang toppede dog i 2010 og 2011 og er siden stagneret lidt. Dette er dog ikke et udtryk for faldende søgning, men et udtryk for, at der udbydes færre praktikpladser. 29

32 Erhvervsfaglige uddannelser - hovedforløb Tabel 6.3: Tilgang til EUD hovedforløbsuddannelser i Region Midtjylland, Der har i perioden 2003 til 2013 været en lille stigning på 18 %. 30 Kilde: Undervisningsministeriets database

33 Erhvervsfaglige uddannelser - praktik Tabel 6.4: Praktikpladssøgende august august 2014 Kilde: Undervisningsministeriets database I 2012 har 51 % af de elever, der har gennemført et grundforløb, en ordinær praktikaftale, 8 % er i skolepraktik, 32 % står uden en aftale, mens yderligere 8 % har mistet deres praktikaftale og står dermed også uden aftale. Der er store forskelle de 12 indgange imellem og andelen af elever, der hele tiden har stået uden aftale, varierer fra 3 % på Krop og Stil-indgangen til 49 % på den Merkantile indgang 3. Tabel 6.4 viser antallet af praktikpladssøgende fra måned til måned i perioden.tabellen giver en indikation af, at antallet af praktikpladssøgende varierer meget fra måned til måned, og der er flest søgende i maj-juli, hvor der er mange merkantile praktikpladssøgende. Januar måned er også en af de måneder, hvor der er flere praktikpladssøgende end gennemsnittet, bl.a. praktikpladssøgende indenfor Mad til mennesker trækker op. Figur 6.2: Status 10 måneder efter gennemført grundforløb, % 8% 8% 51% Andel med ordinær aftale Andel i skolepraktik Andel uden aftale Andel med mistet aftale Kilde: Undervisningsministeriets database - findes også i Nulpunktsanalyse 2014, indikator Nulpunktsanalyse Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland, Indikator

34 7. Videregående uddannelser De videregående uddannelser omfatter tre niveauer. Korte videregående uddannelser, mellemlange videregående uddannelser og lange videregående uddannelser. Seks institutioner havde i 2013 optag på korte videregående uddannelser - de tre erhvervsakademier, Det Jyske Kunstakademi, VIA UC og Aarhus Universitet, hvor erhvervsakademierne og VIA UC står for nærmest hele optaget. Tabel 7.1 viser optaget på de korte videregående uddannelser, især erhvervsakademierne har haft en stor øgning i tilgangen i perioden fra deres oprettelse i Samlet er der sket en stigning i optaget på de korte videregående uddannelser på 75 % i perioden Tabel 7.1: Optagne på korte videregående uddannelser på institutioner i Region Midtjylland, * Kilde: Undervisningsministeriets database *KVU på AU er indenfor de sundhedsfaglige uddannelser klinisk tandtekniker 32

35 Videregående uddannelser Figur 7.1: Oversigt over udbud af korte videregående uddannelser (2014) Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademi Dania Professionshøjskolen VIA University College Erhvervsakademi Dania Aarhus Universitet Erhvervsakademi MidtVest Det Jyske Kunstakademi Agroskolen Hammerum Erhvervsakademi Aarhus Professionshøjskolen VIA University College Erhvervsakademi Dania Professionshøjskolen VIA University College 33

36 Videregående uddannelser Tabel 7.2: Optagne på mellemlange videregående uddannelser på institutioner i Region Midtjylland, Kilde: Undervisningsministeriets database 11 institutioner havde i 2013 optag af studerende på mellemlange videregående uddannelser, hvor VIA UC og Aarhus Universitet er de største udbydere med sammenlagt 90 % af de optagne studerende på mellemlange videregående uddannelser i regionen i Samlet set er der i perioden sket en stigning på 51 % på optaget til de mellemlange videregående uddannelser. Aarhus Maskinmesterskole har i perioden haft en stigning i antallet af optagne studerende på 433 %. 34

37 Videregående uddannelser Figur 7.2: Oversigt over udbud af mellemlange videregående uddannelser (2014) Professionshøjskolen VIA University College Professionshøjskolen VIA University College Professionshøjskolen VIA University College Professionshøjskolen VIA University College Professionshøjskolen VIA University College Erhvervsakademi Dania Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Professionshøjskolen VIA University College Professionshøjskolen VIA University College Aarhus Universitet Kaospiloterne Erhvervsakademi MidtVest Aarhus Maskinmesterskole Skuespillerskolen ved Aarhus Teater Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Det Jyske Musikkonservatorium Aarhus Professionshøjskolen VIA University College Professionshøjskolen VIA University College Erhvervsakademi Aarhus Professionshøjskolen VIA University College 35

38 Videregående uddannelser Tabel 7.3: Optagne på lange videregående uddannelser på institutioner i Region Midtjylland, Kilde: Undervisningsministeriets database Tabel 7.4: Optagne på ph.d. uddannelser på institutioner i Region Midtjylland, Kilde: Undervisningsministeriets database De lange videregående uddannelser udbydes af tre institutioner i Region Midtjylland - Arkitektskolen, Det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Universitet, der også udbyder lange videregående uddannelser i Herning. Der er i perioden 2003 til 2013 sket en stigning i tilgangen til de lange videregående uddannelser på 77 %. Antallet af optagne på ph.d. uddannelser i regionen er også steget støt i perioden, dog er tallet for 2013 fjernet, da der er sket fejl i Danmarks Statistiks opgørelse, men i perioden fra 2003 til 2012 er antallet af optagne ph.d. studerende steget 113 %. 36

39 Videregående uddannelser Figur 7.3: Oversigt over udbud af lange videregående uddannelser (2014) Aarhus Universitet i Herning Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences Aarhus Universitet Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Det Jyske Musikkonservatorium Aarhus 37

40 8. Voksen- og efteruddannelse (VEU) VUC ernes opgaver Voksenuddannelsescentrenes (VUC) formål er at sikre udbud af almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne i det geografiske område, som er fastlagt af undervisningsministeriet. VUC erne udbyder gymnasiale uddannelser, Hf pg Hf-enkeltfag på gymnasialt niveau. VUC erne indgår derudover driftsoverenskomster med andre udbydere af forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning. I øvrigt udbyder en lang række skoler og oplysningsforbund en bred vifte af tilbud på efteruddannelsesområdet. VEU-centrene er det formelle samarbejde mellem voksenuddannelsescentrene (VUC er) og de skoler, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser. VEU-centrene fungerer som én indgang til voksenuddannelse og efteruddannelse og skal skabe større overskuelighed over både mulighederne og vejene til efteruddannelse for både virksomheder, ansatte og ledige. Der er tre VEU-centre i Region Midtjylland: VEU-midtvest med Uddannelsescenter Holstebro som vært, VEU-midtøst med Mercantec som vært og VEUøstjylland med Aarhus Tech som vært. VEU-centrene samarbejder om at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksenuddannelse, så både arbejdspladserne og arbejdsstyrken kan tilbydes et mere fleksibelt og effektivt uddannelsestilbud. VEU-centrenes opgaver VEU-centrene skal bidrage til at udvikle samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, brugere og virksomheder ved blandt andet at: Bidrage til opsøgende vejledning og rådgivning om det samlede VEU-tilbud Systematisk afdække behovet for kompetenceudvikling hos virksomheder og medarbejdere Koordinere almene og erhvervsrettede uddannelsesindsatser gennem et tættere strategisk samarbejde med de øvrige udbydere af voksen- og efteruddannelse Skabe synergi ved at knytte uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsespolitik tættere sammen. Det skal blandt andet ske gennem strategiske samarbejder med vækstfora, jobcentre og beskæftigelsesråd. 38

41 Voksen- og efteruddannelse (VEU) Figur 8.1: Oversigt over VEU-centre (2014) - VEU centrenes undervisning er forlagt til eksterne udbydere, som er del i de enkelte centre VEU-center Midtvest VEU-Center Midtøst VEU-center Østjylland 39

42 Voksen- og efteruddannelse (VEU) Tabel 8.1: Antal VEU-kursister fordelt efter bopæl, 2004/ /2012 Kilde: Undervisningsministeriets database 40

43 Voksen- og efteruddannelse (VEU) Tabel 8.2: Antal VEU-årselever fordelt efter bopæl, 2004/ /2012 Kilde: Undervisningsministeriets database Antallet af VEU-kursister stiger frem til skoleåret 2009/2010, hvor det topper med kursister, hvilket udgør årselever. Antallet af hele årselever topper i skoleåret 2010/2011, hvor der er årselever i Region Midtjylland. 41

44 9. Fremadrettet Figur 9.1: Befolkningsfremskrivning for årige fordelt efter kommune indekseret Figur 9.1 viser en indekseret befolkningsfremskrivning for de årige frem til Kun fem af regionens kommuner står til en stigning i antallet af årige i 2025 set i forhold til i dag - Horsens, Viborg, Skanderborg, Silkeborg og Aarhus. Horsens forventes at få den største stigning af aldersgruppen med indeks 108. Struer, Samsø og Lemvig ligger i den modsatte ende og har det største fald - alle med indeks mindre end 80 i Kilde: Danmarks statistik 42

45 Fremadrettet Tabel 9.1: Profilmodellen 5 år og 25 år efter 9. klasse, årgang Aarhus Kilde: Undervisningsministeriets database 43

46 Fremadrettet Tabel 9.2: Profilmodellen årgang

47 45

48 Region Midtjylland Skottenborg Viborg

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling

Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland Rapport, februar 2011 Eventuelle henvendelser

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

VEU-center Østjylland

VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland erklæring Uddannelsesinstitutioner AARHUS TECH (Lead-partner) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Århus Social- og Sundhedsskole Erklæring

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Region Midtjylland Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 5 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008

Bilag. Region Midtjylland. Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008 Region Midtjylland Vedtagelse af udtalelse om uddannelsesinstitutionernes udbud af fællesindgange til erhvervsfaglige uddannelser i 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 14. november 2007 Punkt nr. 32

Læs mere

Nulpunktsanalyse Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland

Nulpunktsanalyse Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2014 Ungdomsuddannelserne i Regional Udvikling 2014 Samarbejde på et solidt grundlag Det er nu 3. gang, vi udgiver vores Nulpunktsanalyse. Den er tænkt som et redskab til at se på den

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Midtjylland al Udvikling UNI C Statistik & Analyse 2007 UNI C Statistik & Analyse, 19. marts 2007 Side 2 af 116 Uddannelse i Midtjylland UNI C Statistik & Analyse, 19. marts 2007 Side 3 af

Læs mere

Notat vedrørende. EUD-grundforløbet. Mad til mennesker. i Grenaa. Region Midtjylland Regional Udvikling. Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet

Notat vedrørende. EUD-grundforløbet. Mad til mennesker. i Grenaa. Region Midtjylland Regional Udvikling. Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Notat vedrørende EUD-grundforløbet Mad til mennesker i Grenaa Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Grundforløbet Mad til mennesker i Grenaa Notat, November

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Mere end 100.000 elever fra 9. og 10. klasse har sat deres kryds ved, hvad de skal lave efter sommerferien.

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Regionshuset Viborg Notat Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Forretningsudvalget

Læs mere

Antal elever der har ønsket Fra 9. klasse Fra 10. klasse

Antal elever der har ønsket Fra 9. klasse Fra 10. klasse 1. klasse Struer Statsgymnasium Tina Boel van Ingen Antal elever der har ønsket Fra 9. klasse Fra 1. klasse 1. klasse Efterskoler Folkeskoler incl Special Friskoler og private grundskoler Husholdnings-

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

Talmateriale til belysning af behovet for at etablere et 2-årigt HF udbud på Bjerringbro gymnasium.

Talmateriale til belysning af behovet for at etablere et 2-årigt HF udbud på Bjerringbro gymnasium. Talmateriale til belysning af behovet for at etablere et 2-årigt HF udbud på Bjerringbro gymnasium. Tallene er hentet fra Danmarks Statistik, Ministeriet for Børn og Unge s databaser, rejseplanen og egne

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008

Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008 Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008 ISBN 87-7788-186-9 Region Midtjylland Regional Udvikling Tingvej 15, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Forberedende voksenundervisning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009. til Forretningsudvalgets møde 9.

Bilag. Region Midtjylland. Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009. til Forretningsudvalgets møde 9. Region Midtjylland Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 6 Oversigt over de udbud der vil være gældende

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. BEK nr 747 af 29/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Analysen er udarbejdet af og for Studenters overgang til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt, hvor mange studenter,

Læs mere

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk 8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk Arbejdsark 1 Opgave 1 Jacob leder efter en erhvervsuddannelse. Han vil gerne arbejde med dyr og planter og vil gerne se på mulighederne. 1. Hvor mange erhvervsuddannelser

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Etablering af udbud af erhvervsuddannelsesindgangen inden for strøm, styring og it i Skanderborg

Etablering af udbud af erhvervsuddannelsesindgangen inden for strøm, styring og it i Skanderborg AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Regionsrådet Region Midtjylland Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg 4. maj 2011 Ref. AEL/hl Etablering af udbud af erhvervsuddannelsesindgangen inden

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ne og 10. klasse mv. 2017 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ne og 10. klasse, som eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget. Notatet tager

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Uddannelsespolitik 2016-2020. Region Midtjylland. Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik 2016-2020. Region Midtjylland. Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitikken 2016-2020 er udgivet af Regional Udvikling og er en del af udmøntningen af den regionale vækst- og

Læs mere

Folketingets Uddannelsesudvalg

Folketingets Uddannelsesudvalg Folketingets Uddannelsesudvalg Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 54

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Nr. Ansøger 1. Niels Brock Praktik i egen virksomhed 2. Skanderborg Odder Center for Uddannelse Spredning af dansk og matematik i grundforløbene 3. Nordjyllands

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Den midtjyske teknologipagt

Den midtjyske teknologipagt Den midtjyske teknologipagt Per Egedal Iskov, udviklingskonsulent 29.11.2017 Nyborg Twitter: #MidtTekPagt www.regionmidtjylland.dk Mig Udviklingskonsulent Region Midtjylland siden juni 2017 Uddannelse

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje af projekter Uddannelsespulje 01. At mestre valget Karrierelæring i ungdomsuddannelserne Århus Statsgymnasium Samlet budget 2.500.000 kr. Ansøgt beløb 1.878.000 kr. Egenfinansiering 623.000 kr. Egenfinansieringsgrad

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Bilag 1 Oversigt over zone 4 rejser fordelt på samt lærernes andel af zone 4 rejser fordelt på Tabel 1 Oversigt over

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner

Bilag. Region Midtjylland. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner Bilag til Forretningsudvalgets møde 10. juni 2008 Punkt nr. 10 Regionshuset Viborg

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere