Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse"

Transkript

1 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse

2 Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet i Region Syddanmark mhp. at kunne diskutere evt. indsatsmuligheder. Dette gøres ved bl.a. at præsentere - udviklingen i uddannelsesniveauet i Region Syddanmark sammenlignet med udviklingen i hele landet - udviklingen i de enkelte kommuner i uddannelsesniveau og søgning til uddannelserne - udviklingen i tilgang, bestand, frafald og afgang til/i/fra regionens uddannelsesinstitutioner Hovedindfaldsvinklen er således geografisk, dvs. hvordan har udviklingen været i kommunerne og i regionen? Men der tages også i et vist omfang udgangspunkt i regionens uddannelsesinstitutioner, hvor elever og studerende naturligvis ikke kun kommer fra Region Syddanmark. Rapporten bygger primært på tilgængelig statistik fra primært Undervisningsministeriet/UNI-C og Danmarks Statistik. Der er dog også indhentet oplysningerne direkte hos uddannelsesinstitutioner. Der bliver løbende inddraget mulige forklaringer på uddannelsesforskelle, f.eks. social baggrund, tilgængelighed til uddannelsesinstitutioner og erhvervsstruktur. I sidste ende er det netop handlingsmulighederne for interessenterne på uddannelsesområdet, der er afgørende for at påvirke udviklingen. Sidste samlede rapport udkom i februar I mellemtiden er der udsendt flere opdateringer af enkeltkapitler. I den foreliggende version er alle kapitler blevet opdateret, og der er suppleret med nye analyser. Men processen fortsætter kontinuert, og så snart der kommer nye data, vil der komme revisioner af de enkelte kapitler. Det forventes således at frem til sommeren 2012 vil kapitel 4,5 og 7 blive opdateret. Marts 2012 Chefanalytiker Carsten Ulstrup Region Syddanmark Strategi & Analyse

3 9. Uddannelsessituationen i kommunerne - en sammenfatning I dette kapitel vil uddannelsessituation i hver enkelt kommune blive opsummeret. Der er udvalgt en række parametre, hvor den enkelte kommune vil blive sammenlignet med situationen i - hele landet - Region Syddanmark - det omliggende delområde - Fyn - Trekantområdet - Sydvestjylland - Sønderjylland For parametrene er der samtidigt fastlagt om den - alt andet lige - bør være så høj eller lav som muligt. De udvalgte parametre i tabel 9.1 er - uddannelsesniveauet 2010 i arbejdsstyrken (20-64 år) - grundskole (andelen bør være så lille som mulig) - erhvervskompetencegivende uddannelse, dvs. erhvervsfaglig eller videregående uddannelse (andelen bør være så høj som mulig) - videregående uddannelse - VU (andelen bør være så høj som mulig) - lang videregående uddannelse - LVU (andelen bør være så høj som mulig) - søgningen fra 9./10. klasse i fra 9. til 10. klasse (andelen bør være så lille som mulig - men det er naturligvis en politisk vurdering) - afgangselevernes søgning til en gymnasial uddannelse (andelen bør være så høj som mulig - alt andet lige) - afgangselevernes søgning til en erhvervsfaglig uddannelse (andelen bør være så høj som mulig - alt andet lige) - afgangseleverne søger ikke en ungdomsuddannelse (andelen bør være så lav som mulig) - befolkningsfremskrivning årige, dvs. den gruppe, der er på vej ind i ungdomsuddannelsessystemet (afgangselevernes søgning til en gymnasial uddannelse (væksten bør være så høj som mulig) - forventet uddannelsesniveau for 2009-årgangen i 2034, dvs. 25 år efter afgangen fra 9. klasse - ungdomsuddannelse (andelen bør være så høj som mulig) - videregående uddannelse (andelen bør være så høj som mulig) - erhvervskompetencegivende uddannelse (andelen bør være så høj som mulig) - restgruppen, dvs. uden erhvervskompetencegivende uddannelse (andelen bør være så lav som mulig) - uddannelsesniveau (grundskole hhv. lang videregående uddannelse) 15 år efter afgangen i fra 9. klasse - bosat i kommunen i hele perioden - bosat i kommunen ved afgangen og 15 år senere, men bosat andetsteds undervejs i forløbet - tilflyttet kommunen (ikke bosat i kommunen ved afgangen, men bosat i kommunen 15 år efter) - fraflyttet kommunen (bosat i kommunen ved afgangen fra grundskolen, men ikke 15 år senere) - branchefordeling 2009 for de beskæftigede (16-66 år) - primær og sekundær sektor - servicesektoren Region Syddanmark 9.1 Strategi & Analyse

4 Tabel 9.1. Uddannelsesnøgletal fordelt på kommuner Uddannelsesniveau 2010 i arbejdsstyrken (20-64 år) DK Region Delområde Syddanmark Fyn Assens Trekantomr. Sydvestjylland Sønderjylland Faaborg- Midtfyn Kommune - Fyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Grundskole 18,4 19,8 18,6 19,8 21,4 20,3 21,5 19,6 20,7 24,9 18,9 22,2 20,9 16,8 16,1 17,4 Erhv.komp.udd. 75,0 75,0 76,1 74,4 73,7 75,0 74,6 75,9 75,3 71,5 76,7 73,9 74,1 76,7 78,1 79,0 VU 34,0 29,9 32,3 31,6 26,4 26,8 27,1 27,7 27,1 19,1 31,0 24,1 27,9 38,4 34,4 28,5 LVU 9,8 5,7 6,8 6,3 3,9 4,6 4,8 4,5 4,6 2,5 6,2 3,7 4,8 10,2 5,2 4,2 Søgning fra 9./10. klasse, klasse fra 9. klasse 49,8 57,1 62,1 51,2 55,6 54,2 70,5 55,8 53,5 100,0 63,0 60,7 63,9 57,7 68,9 100,0 Gymn. udd. fra afgangseleverne 66,3 67,9 64,0 73,6 70,0 66,6 70,9 59,8 70,5 100,0 62,0 63,8 61,6 62,4 67,6 100,0 Erhv.fagl.udd. fra afgangseleverne 24,8 23,1 21,7 23,0 26,8 22,1 23,5 29,0 21,7 0,0 23,5 19,1 17,2 22,8 12,4 0,0 Ikke udd. 7,5 8,0 12,3 3,1 3,2 10,2 5,7 11,2 7,8 0,0 14,5 17,1 18,2 11,7 17,6 0,0 Befolkningsfremskrivning , pct år -8,7-12,6-12,3-3,5-15,9-18,8-18,5-13,9-19,1-27,9-5,2-12,4-15,9-8,3-12,4-27,4 Uddannelsesprofil: Forventet uddannelsesniveau 25 år efter 9. kl. (2009- årgangen) Mindst en ung.udd. 87,4 87,5 86,9 87,4 88,0 88,1 86,5 86,1 86,3 85,9 87,6 87,2 88,6 86,6 88,0 88,9 VU 49,4 48,1 48,8 47,9 48,7 46,7 45,9 45,0 42,9 39,6 47,2 46,4 47,2 52,3 52,3 44,2 Erhv.komp.udd. 78,1 79,0 79,0 79,0 79,1 79,0 79,0 78,2 79,2 79,0 79,4 79,9 78,3 79,2 79,2 79,1 Restgruppen 12,6 12,5 13,1 12,6 12,0 11,9 13,5 13,9 13,7 14,1 12,4 12,8 11,4 13,4 12,0 11,1 Flytninger efter 9. klasse (årgang ) Grundskole - stationær - tilbagevendt - tilflytter - fraflytter LVU - stationær - tilbagevendt - tilflytter - fraflytter Branchefordeling 2009, de beskæftigede (16-66 år) 18,8 25,2 23,4 18,1 23,5 17,1 27,6 20,4 21,2 16,2 19,2 11,2 20,9 12,9 16,9 19,7 12,1 17,1 12,0 18,8 12,9 9,3 7,6 10,3 9,9 14,0 11,5 9,7 12,0 14,3 13,5 11,4 14,1 14,6 18,2 17,4 15,0 30,7 15,0 17,9 20,8 9,0 14,8 12,8 4,5 0,8 0,2 3,1 0,0 0,9 0,7 1,2 8,1 1,1 0,0 16,2 7,9 5,0 5,5 6,6 6,8 3,6 8,7 13,5 6,6 1,9 34,9 21,8 23,4 18,2 16,8 24,6 16,8 21,0 25,7 24,9 16,0 20,2 9,1 7,4 9,8 4,5 13,6 6,8 6,9 25,0 8,2 10,3 Primær og sekundær 23,0 28,8 25,9 27,0 33,3 32,3 33,6 32,1 34,4 32,9 27,8 34,7 28,5 19,8 22,4 25,5 Service 77,0 71,2 74,1 73,0 66,7 67,7 66,4 67,9 65,6 67,1 72,2 65,3 71,5 80,2 77,6 74,5 Svendborg Ærø 5 "bedste" 5 "dårligste" Region Syddanmark 9.2 Strategi & Analyse

5 Tabel 9.1 fortsat Kommune - Trekantomr. Kommune - Sydvestjylland Kommune - Sønderjylland Fredericia Kolding Vejle Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Uddannelsesniveau 2009 i arbejdsstyrken (20-64 år) 22,0 19,4 19,2 24,6 19,8 12,3 21,9 23,6 20,6 17,9 23,1 21,1 Grundskole 72,5 75,0 74,8 69,7 75,1 83,1 73,4 72,1 74,5 77,1 72,5 74,3 Erhv.komp.udd. 27,6 31,7 33,2 20,8 30,5 45,9 23,0 22,0 27,5 31,5 20,7 24,2 VU 4,9 6,7 6,6 2,8 4,6 6,8 3,3 3,3 4,5 6,0 2,9 4,1 LVU Tønder Haderslev Sønderborg Aabenraa Søgning fra 9./10. klasse, ,2 48,7 52,3 59,8 49,0 79,2 62,1 62,8 62,1 43,4 63,0 57,1 10. klasse fra 9. klasse 77,8 73,7 71,3 70,6 68,2 100,0 75,4 69,9 77,5 71,7 52,9 60,0 Gymn. udd. fra afgangseleverne 20,5 23,4 24,0 29,4 27,1 0,0 21,9 30,1 13,1 16,9 31,6 29,5 Erhv.fagl.udd. fra afgangseleverne 1,7 2,0 4,7 0,0 4,7 0,0 2,7 0,0 5,9 11,4 15,5 9,5 Ikke udd. Befolkningsfremskrivning , pct. -3,6-1,6-5,0-19,2-17,6-15,6-18,7-6,0-17,9-21,7-24,2-12, år Uddannelsesprofil: Forventet uddannelsesniveau 25 år efter 9. kl. (2009- årgangen) 86,4 87,6 87,7 88,1 87,4 87,6 89,6 87,8 88,1 88,7 88,2 87,3 Mindst en ung.udd. 46,9 47,7 48,4 47,3 51,0 51,5 48,4 43,5 48,3 48,2 42,5 46,1 VU 78,0 79,6 79,0 79,7 77,9 78,4 81,4 79,2 79,3 80,5 77,8 77,7 Erhv.komp.udd. 13,6 12,4 12,3 11,9 12,6 12,4 10,4 12,2 11,9 11,3 11,8 12,7 Restgruppen Flytninger efter 9. klasse (årgang ) 25,8 22,1 20,2 18,7 19,1 9,1 14,1 22,3 20,7 17,3 21,8 17,6 Grundskole - stationær 20,6 16,2 14,7 14,0 16,6 8,7 11,1 16,4 17,4 13,7 15,5 11,5 - tilbagevendt 10,6 13,0 10,6 9,1 10,2 5,0 8,8 10,5 9,4 6,6 7,9 9,5 - tilflytter 19,7 9,9 12,1 19,4 16,2 3,3 22,2 17,2 16,8 13,0 24,0 18,5 - fraflytter 2,7 3,4 1,4 0,3 2,7 0,0 0,9 1,3 1,3 1,8 0,3 0,5 LVU - stationær 7,2 9,0 11,6 5,5 8,4 0,0 6,8 3,6 7,0 11,5 3,5 8,9 - tilbagevendt 23,9 24,0 27,3 23,3 27,1 25,5 22,2 21,0 23,0 30,5 19,4 23,9 - tilflytter 10,4 19,3 13,2 5,1 14,8 13,3 6,4 8,1 8,3 16,9 5,7 11,2 - fraflytter Branchefordeling 2009, de beskæftigede (16-66 år) 26,5 27,0 27,2 39,2 28,9 18,8 37,6 36,9 29,5 37,3 35,8 26,6 Primær og sekundær 73,5 73,0 72,8 60,8 71,1 81,2 62,4 63,1 70,5 62,7 64,2 73,4 Service Kilde: Egen tilvirkning. Region Syddanmark 9.3 Strategi & Analyse

6 9.1. Assens Kommune Assens Kommune har generelt et relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken (20-64 år) sammenlignet med Fyn, regionen og hele landet. I Assens Kommune er der således i dag relativt færre med en mellemlang og en lang videregående uddannelse samt generelt færre med en erhvervskompetencegivende uddannelse, og der er relativt flere uden uddannelse, en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse og kort videregående uddannelse end i hele landet og især på Fyn. I Assens Kommune ligger der et gymnasium i Glamsbjerg, samt en handelsskole med HG og hhx i Glamsbjerg. Begge skoler er relativt små. De nærmeste tekniske skoler samt sosu-skoler ligger i Odense (40 km) og i Svendborg (65 km). Mulighederne for at få en ungdomsuddannelse i lokalområdet er således kun til dels gode. De nærmeste videregående uddannelser ligger i Odense og Svendborg. Antallet af årige frem til 2025 vil falde og ventes i 2025 at ligge 19% under det nuværende niveau, hvor faldet på Fyn og i regionen er på 12% og i hele landet på 9%. En stadig faldende andel frem til 2007 tager 10. klasse, men herefter stiger andelen. Generelt er der fortsat en meget højere andel (71%) end på Fyn (62%), i regionen (57%) og i hele landet (50%). Andelen er generelt højere blandt piger end blandt drenge. ca. 3 til 1. Det svarer til situationen på hele Fyn, men er relativt flere til en erhvervsfaglig uddannelse end i hele landet. I henhold til fremskrivningerne i profilmodellen ser det ud til, at Assens Kommune ender under niveauet i regionen og i hele landet: - andelen med mindst en ungdomsuddannelse ligger langt under målet på 95%, og under andelen på både Fyn, i regionen og i hele landet. Det skyldes, at selvom andelen med erhvervsfaglig uddannelse ligger over regionen og hele landet, så ligger andelen med studiekompetencegivende ungdomsuddannelse betydeligt under regionen og især hele landet - andelen med videregående uddannelse ligger under Fyn, regionen og hele landet, og klart under målet på 60% - andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse svarer til andelen på Fyn og regionen og lidt over hele landet - andelen uden uddannelse ligger over Fyn, regionen og hele landet En hovedudfordring for Assens Kommune men for mange falder fra og får ikke en gymnasial ungdomsuddannelse. Region Syddanmark 9.4 Strategi & Analyse

7 9.2. Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune har et lidt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken (20-64 år) sammenlignet med Fyn, regionen og hele landet. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der i dag relativt færre med en mellemlang og en lang videregående uddannelse, men generelt flere med en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket skyldes de lave andele med en mellemlang eller lang videregående uddannelse mere end opvejes af en relativ høj andel med en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Der er også relativt lidt flere uden en kompetencegivende uddannelse end på Fyn og i hele landet. I Faaborg-Midtfyn Kommune ligger der to gymnasier, Faaborg Gymnasium i Faaborg og Midtfyns Gymnasium i Ringe, dvs. i hver sin ende af kommunen. Begge skoler er relativt små. Der er ingen erhvervsskoler i kommunen., men de findes i Odense (25 km fra Ringe og 30 km fra Faaborg) og Svendborg (25 km fra Ringe og 40 km fra Faaborg), hvortil der er rimelige transportforbindelser. Mulighederne for at få en ungdomsuddannelse i lokalområdet er således kun til dels gode. De nærmeste videregående uddannelser ligger i Odense og Svendborg. Antallet af årige ventes at falde frem til 2019, hvorefter der kommer en svag stigning, således at antallet i 2025 ligger 14% under det nuværende niveau, hvor faldet på Fyn og i regionen er på 12% og i hele landet på 9%. En stadig faldende andel frem til 2008 tager 10. klasse, men herefter stiger andelen. Generelt er der en relativ mindre andel (56%) end på Fyn (62%) og i regionen (57%), men dog større end i hele landet (50%). Andelen er generelt højere blandt piger end blandt drenge. 2 til 1. Det er relativt mange flere til en erhvervsfaglig uddannelse end på Fyn, i regionen og i hele landet. I henhold til fremskrivningerne i profilmodellen ser det ud til, at Faaborg-Midtfyn Kommune ender på lidt under niveauet i regionen og i hele landet: - andelen med mindst en ungdomsuddannelse ligger langt under målet på 95%, og under andelen på både Fyn, i regionen og i hele landet. Det skyldes, at selvom andelen med erhvervsfaglig uddannelse ligger over regionen og hele landet, så ligger andelen med studiekompetencegivende ungdomsuddannelse betydeligt under regionen og især hele landet - andelen med videregående uddannelse ligger under Fyn, regionen og hele landet, og klart under målet på 60% og under Fyn, regionen og hele landet - andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse ligger under niveauet på Fyn og i regionen, men lidt over hele landet - andelen uden uddannelse ligger over Fyn, regionen og hele landet En hovedudfordring for Faaborg-Midtfyns Kommune men for mange falder fra og får ikke en ungdomsuddannelse. Region Syddanmark 9.5 Strategi & Analyse

8 9.3. Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune har generelt et relativt lidt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken (20-64 år) sammenlignet med Fyn, regionen og hele landet. I Kerteminde Kommune er der i dag relativt færre med en videregående uddannelse, og lidt færre med en erhvervskompetencegivende uddannelse (sammenlignet med Fyn), hvilket skyldes de lave andele med en videregående uddannelse kun til dels opvejes af en relativ højere andel med en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Der er også relativt flere uden en kompetencegivende uddannelse. I Kerteminde Kommune findes ingen ungdomsuddannelsesinstitutioner, men de findes i Odense (20 km), hvortil der er rimelige transportforbindelser. Mulighederne for at få en ungdomsuddannelse i lokalområdet er således til dels gode. De nærmeste videregående uddannelser ligger i Odense. Antallet af årige ventes at falde, men dog stabilt fra Antallet ligger i % under det nuværende niveau, hvor faldet på Fyn er på 12%, i regionen på 13% og i hele landet på 9%. En stadig faldende andel frem til 2007 tager 10. klasse, men herefter stiger andelen. Generelt er der en andel (54%) som i regionen (57%), dvs. lavere end på Fyn og højere end i hele landet. Andelen er generelt højere blandt piger end blandt drenge. 5 til 2. Det er relativt flere til en gymnasial uddannelse end på Fyn, i regionen og i hele landet. I henhold til fremskrivningerne i profilmodellen ser det ud til, at Kerteminde Kommune ender nogenlunde på niveauet i regionen og i hele landet: - andelen med mindst en ungdomsuddannelse ligger langt under målet på 95%, og under andelen på både Fyn, i regionen og i hele landet. Det skyldes, at selvom andelen med erhvervsfaglig uddannelse ligger over regionen og hele landet, så ligger andelen med studiekompetencegivende ungdomsuddannelse betydeligt under regionen og især hele landet - andelen med videregående uddannelse ligger klart under målet på 60% og langt under Fyn, regionen og hele landet - andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse ligger under andelen på Fyn, i regionen og i hele landet - andelen uden uddannelse ligger over Fyn, regionen og hele landet En hovedudfordring for Kerteminde Kommune men for mange falder fra og får ikke en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Hertil kommer en relativ ugunstig udvikling i antallet af unge. Region Syddanmark 9.6 Strategi & Analyse

9 9.4. Langeland Kommune Langeland Kommune har generelt et relativt meget lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken (20-64 år) sammenlignet med Fyn, regionen og hele landet. I Langeland Kommune er der i dag relativt meget færre med en videregående uddannelse, og generelt også færre med en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket skyldes de lave andele med en videregående uddannelse langt fra opvejes af en relativ højere andel med en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Der er også relativt mange uden en kompetencegivende uddannelse. I Langeland Kommune findes ingen ungdomsuddannelsesinstitutioner, men de findes alle typer i Svendborg (25 km fra Rudkøbing, men betydeligt længere fra både Syd- og Nordlangeland). Mulighederne for at få en ungdomsuddannelse i lokalområdet er således knap så gode, hvis man ikke er bosat i nærheden af Rudkøbing. De nærmeste videregående uddannelser ligger i Svendborg (og Odense). Udviklingen i antallet af årige frem til 2017 er noget ujævn, men generelt ikke særlig god. Herefter er der en faldende tendens, og antallet forventes således i 2025 at ligge 28% under det nuværende niveau, hvor faldet på Fyn er på 12%, i regionen på 13% og i hele landet på 9%. En stadig faldende andel tager 10. klasse, men i var det dog alle, der fortsatte i 9. klasse. Andelen er generelt højere blandt piger end blandt drenge. Blandt afgangseleverne søgte alle i 2009 en gymnasial uddannelse. I henhold til fremskrivningerne i profilmodellen ser det ud til, at Langeland Kommune ender klart under niveauet i regionen og i hele landet: - andelen med mindst en ungdomsuddannelse ligger langt under målet på 95%, og under andelen på både Fyn, i regionen og i hele landet. Det skyldes, at selvom andelen med erhvervsfaglig uddannelse ligger over regionen og hele landet, så ligger andelen med studiekompetencegivende ungdomsuddannelse betydeligt under regionen og især hele landet - andelen med videregående uddannelse meget under Fyn, regionen og hele landet, og klart under målet på 60% - andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse svarer til andelen på Fyn og regionen og lidt over hele landet - andelen uden uddannelse ligger over Fyn, regionen og hele landet En hovedudfordring for Langeland Kommune men for mange falder fra og får ikke en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Hertil kommer en meget ugunstig udvikling i antallet af unge. Region Syddanmark 9.7 Strategi & Analyse

10 9.5. Middelfart Kommune Middelfart Kommune har et lidt lavere uddannelsesniveau i arbejdsstyrken (20-64 år) i forhold til Fyn og dermed også hele landet. I Middelfart Kommune er der i dag relativt færre med en videregående uddannelse end i hele landet og på Fyn, men generelt lidt flere med en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket skyldes de lave andele med en videregående uddannelse mere end opvejes af en relativ høj andel med en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Andelen uden en kompetencegivende uddannelse er på niveau med Fyn og hele landet. I Middelfart Kommune findes et gymnasium af en pæn størrelse samt en lille sosu-skole. De nærmeste erhvervsskoler ligger i Trekantområdet: Fredericia (15 km), Kolding (30 km) og Vejle (35 km). Mulighederne for at få en ungdomsuddannelse i lokalområdet er således rimelige. De nærmeste videregående uddannelser ligger ligeledes i Trekantområdet (og Odense - 55 km). Udviklingen i antallet af årige frem til 2025 ser gunstig ud. Der vil således være et begrænset fald frem til 2025, hvor der ventes at være 5% færre, hvor faldet på Fyn er 12%, i regionen på 13% og i hele landet på 9%. En stadig faldende andel frem til 2009 tager 10. klasse, men herefter stiger andelen, og er i 2011 på 63%, dvs. som på Fyn (62%) og højere end i regionen og i hele landet. Andelen er generelt højere blandt piger end blandt drenge. 4 til 1. Det er relativt mange til en gymnasial uddannelse sammenlignet Fyn, regionen og hele landet. I henhold til fremskrivningerne i profilmodellen ser det ud til, at Middelfart Kommune ender lidt under niveauet i regionen og i hele landet: - andelen med mindst en ungdomsuddannelse ligger langt under målet på 95%, men over Fyn og på niveau med regionen og hele landet. - andelen med videregående uddannelse ligger lidt under Fyn, regionen og hele landet, og meget klart under målet på 60% - andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse ligger under andelen på Fyn, i regionen og i hele landet - andelen uden uddannelse ligger under Fyn og på niveau med regionen og hele landet En hovedudfordring for Middelfart Kommune men for mange falder fra og får ikke en ungdomsuddannelse. Region Syddanmark 9.8 Strategi & Analyse

11 9.6. Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune har generelt et relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken (20-64 år) sammenlignet med Fyn, regionen og hele landet. I Nordfyns Kommune er der i dag relativt færre med en mellemlang og en lang videregående uddannelse, og generelt også færre med en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket skyldes de lave andele med en videregående uddannelse ikke opvejes af en relativ høj andel med en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Der er også relativt flere uden en kompetencegivende uddannelse. I Nordfyns Kommune findes et mindre gymnasium i Søndersø. Erhvervsuddannelsesinstitutioner findes i Odense (15 km), hvortil der er rimelige transportforbindelser. Mulighederne for at få en ungdomsuddannelse i lokalområdet er således rimeligt gode. De nærmeste videregående uddannelser ligger ligeledes i Odense. Udviklingen i antallet af årige frem til 2025 har et meget atypisk forløb, idet der ventes et klart fald i den første del af perioden. Over hele perioden er der tale om et fald på 12%, hvor faldet på Fyn er 12%, i regionen på 13% og i hele landet på 9%. En stadig faldende andel frem til 2006 tager 10. klasse, men herefter stiger andelen, og er i 2011 på 61%, dvs. som på Fyn (62%) og højere end i regionen og i hele landet. 7 til 2. Det er relativt flere til en gymnasial uddannelse end på Fyn, i regionen og i hele landet. I henhold til fremskrivningerne i profilmodellen ser det ud til, at Nordfyns Kommune ender på et niveau, der ligger under Fyn, regionen og hele landet: - andelen med mindst en ungdomsuddannelse ligger langt under målet på 95%, men over Fyn og på niveau med regionen og hele landet. Det skyldes, at selvom andelen med erhvervsfaglig uddannelse ligger over regionen og hele landet, så ligger andelen med studiekompetencegivende ungdomsuddannelse betydeligt under regionen og især hele landet - andelen med videregående uddannelse ligger under Fyn, regionen og hele landet, og klart under målet på 60% - andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse ligger under andelen på Fyn, i regionen og i hele landet - andelen uden uddannelse ligger under Fyn og på niveau med regionen og hele landet En hovedudfordring for Nordfyns Kommune men for mange falder fra og får ikke en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Region Syddanmark 9.9 Strategi & Analyse

12 9.7. Nyborg Kommune Nyborg Kommune har generelt et relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken (20-64 år) sammenlignet med Fyn, regionen og hele landet. I Nyborg Kommune er der i dag relativt færre med en mellemlang og en lang videregående uddannelse, og generelt også færre med en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket skyldes de lave andele med en videregående uddannelse ikke opvejes af en relativ lidt højere andel med en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Der er også relativt flere uden en kompetencegivende uddannelse. I Nyborg Kommune findes et stort gymnasium samt en lille handelsskoleafdeling. Den nærmeste tekniske og sosu-skole ligger i Odense (35 km). Mulighederne for at få en ungdomsuddannelse i lokalområdet er således nogenlunde. De nærmeste videregående uddannelser ligger ligeledes i Odense. Udviklingen i antallet af årige frem til 2025 viser en faldende tendens frem til 2018, hvorefter tallet stabiliserer sig. I 2025 ventes antallet at ligge 16% under det nuværende niveau, hvor faldet på Fyn er 12%, i regionen på 13% og i hele landet på 9%. En stadig faldende andel frem til 2008 tager 10. klasse, men herefter stiger andelen, og er i 2011 på 64%, dvs. nogenlunde som på Fyn (62%) og højere end i regionen og i hele landet. Andelen er generelt højere blandt piger end blandt drenge. godt 4 til 1. Det er relativt flere til en gymnasial uddannelse og relativt færre til en erhvervsfaglig uddannelse end på Fyn, i regionen og i hele landet. Der er dog 4%, der ikke umiddelbart ønsker at fortsætte i en ungdomsuddannelse. I henhold til fremskrivningerne i profilmodellen ser det ud til, at Nyborg Kommune ender på et niveau, der ligger nogenlunde som i regionen og i hele landet: - andelen med mindst en ungdomsuddannelse ligger langt under målet på 95%, men højere end på Fyn, i regionen og i hele landet - andelen med videregående uddannelse ligger lidt under Fyn, regionen og hele landet, og meget klart under målet på 60% - andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse ligger under niveauet på Fyn og i regionen, men lidt over hele landet - andelen uden uddannelse ligger under niveauet på Fyn, i regionen og i hele landet En hovedudfordring for Nyborg Kommune men for mange falder fra og får ikke en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Region Syddanmark 9.10 Strategi & Analyse

13 9.8. Odense Kommune Odense Kommune har generelt et relativt højt uddannelsesniveau i forhold til Fyn, regionen og hele landet. I Odense Kommune er der i dag relativt mange med en mellemlang og en lang videregående uddannelse samt med en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket skyldes de høje andele med en videregående uddannelse mere end opvejer den relative lave andel med en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Andelen med kun en grundskoleuddannelse er relativ lav. I Odense Kommune findes en del store ungdomsuddannelsesinstitutioner. Mulighederne for at få en ungdomsuddannelse i lokalområdet er således meget gode. Der ligger endvidere mange videregående uddannelsesinstitutioner i Odense. Udviklingen i antallet af årige frem til 2025 har et lidt mere gunstigt forløb end på Fyn, i regionen og i hele landet. Der vil ganske vist være et fald frem til 2018, men herefter kommer en mindre stigning, så i 2025 ventes der at være 8% færre end i dag, hvor faldet på Fyn er 12%, i regionen på 13% og i hele landet på 9%. En stadig faldende andel frem til 2009 tager 10. klasse, men herefter stiger andelen, og er i 2011 på 58%, dvs. som i regionen (57%), færre end på Fyn (62%) og højere end i hele landet (50%). ikke mindre end knap 5 til 2. Det er relativt færre til en gymnasial uddannelse end på Fyn og i hele landet. Der er dog også en betydelig andel, der ikke umiddelbart fortsætter i en ungdomsuddannelse. I henhold til fremskrivningerne i profilmodellen ser det ud til, at Odense Kommune ender over niveauet i regionen og hele landet: - andelen med mindst en ungdomsuddannelse ligger langt under målet på 95%, men på niveau med niveauet på Fyn og under niveauet i både regionen og hele landet. - andelen med videregående uddannelse ligger klart over Fyn, regionen og hele landet, og over det tidligere mål på 50%, men under 60%-målet - andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse ligger lidt over Fyn, regionen og hele landet trods en lavere andel med en erhvervsfaglig uddannelse - andelen uden uddannelse ligger lidt over niveauet på Fyn, i regionen og i hele landet denne ulighed, selvom Odense her adskiller sig fra de øvrige kommuner. Blandt tilflytterne er der således færre med både en grundskoleuddannelse og lang videregående uddannelse end blandt fraflytterne. Til gengæld er der relativt flere med en gymnasial uddannelse (de har ikke efterfølgende fået en videregående uddannelse), men også med en kort eller mellemlang videregående uddannelse. En hovedudfordring for Odense Kommune men for mange falder fra og får ikke en ungdomsuddannelse. Region Syddanmark 9.11 Strategi & Analyse

14 9.9. Svendborg Kommune Svendborg Kommune har generelt et relativt højt uddannelsesniveau i forhold til Fyn, regionen og hele landet. I Svendborg Kommune er der i dag relativt mange med en videregående uddannelse, hvilket skyldes relativt mange med en mellemlang videregående uddannelse, samt mange med en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket skyldes de høje andele med en videregående uddannelse mere end opvejer den relative lave andel med en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Andelen med kun en grundskoleuddannelse er relativ lav. I Svendborg Kommune findes store ungdomsuddannelsesinstitutioner (gymnasium, erhvervsskole og sosu-skole). Mulighederne for at få en ungdomsuddannelse i lokalområdet er derfor meget gode. Der ligger videregående uddannelsesinstitutioner i Svendborg og ellers i Odense (45 km), hvortil der er rimelige transportforbindelser. Udviklingen i antallet af årige viser et fald i de første par år, men herefter er antallet nogenlunde konstant. I 2025 ventes der at være 12% færre, hvor faldet på Fyn er 12%, i regionen på 13% og i hele landet på 9%. En stadig faldende andel frem til 2009 tager 10. klasse, men herefter stiger andelen, og er i 2011 på 69%, dvs. højere end på Fyn (62%), i regionen (57%) og i hele landet (50%). godt 3 til 2. Det er relativt færre til en gymnasial uddannelse og relativt flere til en erhvervsfaglig uddannelse end på Fyn og i hele landet. I henhold til fremskrivningerne i profilmodellen ser det ud til, at Svendborg Kommune ender over niveauet i regionen og hele landet: - andelen med mindst en ungdomsuddannelse ligger langt under målet på 95%, men over på niveau på Fyn, i regionen og i hele landet. Fordelingen på studiekompetencegivende og erhvervsfaglig uddannelse afviger ved relativt flere, der får en studiekompetencegivende uddannelse end i både regionen og hele landet - andelen med videregående uddannelse ligger klart over Fyn, regionen og hele landet, og over det tidligere mål på 50%, men under 60%-målet - andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse ligger lidt over Fyn, regionen og hele landet trods en lavere andel med en erhvervsfaglig uddannelse - andelen uden uddannelse ligger under niveauet på Fyn, i regionen og i hele landet En hovedudfordring for Svendborg Kommune men for mange falder fra og får ikke en ungdomsuddannelse. Region Syddanmark 9.12 Strategi & Analyse

15 9.10. Ærø Kommune Ærø Kommune har generelt en uddannelsesfordeling, der afviger fra fordelingen på Fyn og i hele landet. I Ærø Kommune er der i dag relativt færre med en videregående uddannelse, men dette mere end opvejes af en høj andel med en erhvervsfaglig uddannelse, således at andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse er relativ høj. Andelen med kun en grundskoleuddannelse er relativ lav. I Ærø Kommune findes den 2-årige Hf samt 3-årige søfarts-hf i Marstal. Hertil kommer alle typer i Svendborg. Problemet er dog en lang transporttid med færge. Mulighederne for at få en ungdomsuddannelse i lokalområdet er således dårlige og betyder ofte en flytning. Der ligger nogle videregående uddannelsesinstitutioner i Svendborg og ellers i Odense, men igen er transporttiden lang, hvis man ikke flytter. Udviklingen i antallet af årige frem til 2025 har et meget ugunstigt forløb. Der vil således i 2025 være 27% færre end i dag, hvor faldet på Fyn er 12%, i regionen på 13% og i hele landet på 9%. En stadig faldende andel frem til 2006 tager 10. klasse, men herefter stiger andelen, og i fortsatte alle i 10. klasse. Blandt afgangseleverne ønskede alle at fortsætte med en gymnasial uddannelse. I henhold til fremskrivningerne i profilmodellen ser det ud til, at Ærø Kommune ender under niveauet i regionen og hele landet: - andelen med mindst en ungdomsuddannelse ligger langt under målet på 95%, men højere end på Fyn, i regionen og i hele landet - andelen med videregående uddannelse ligger langt under Fyn, regionen og hele landet, og under målet på 60% - andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse ligger over Fyn, regionen og hele landet både fordi andelen med en erhvervsfaglig uddannelse og med en videregående uddannelse er lavere - andelen uden uddannelse ligger markant under niveauet i regionen og hele landet En hovedudfordring for Ærø Kommune men for mange falder fra og får ikke en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Hertil kommer en meget ugunstig udvikling i antallet af unge. Region Syddanmark 9.13 Strategi & Analyse

16 9.11. Fredericia Kommune Fredericia Kommune har generelt et relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken (20-64 år) sammenlignet med Trekantområdet, regionen og hele landet. I Fredericia Kommune er der i dag relativt færre med en videregående uddannelse, og generelt også med en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket skyldes de lave andele med en videregående uddannelse ikke opvejes af en relativ høj andel med en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Der er også relativt flere uden en kompetencegivende uddannelse. I Fredericia Kommune findes alle typer ungdomsuddannelsesinstitutioner. Mulighederne for at få en ungdomsuddannelse i lokalområdet er således meget gode. Der ligger nogle videregående uddannelsesinstitutioner i Trekantområdet og ellers i Odense (60 km), hvortil der er rimelige transportforbindelser. Udviklingen i antallet af årige frem til 2025 er svagt negativ (-4%) og er generelt bedre regions- og landsgennemsnittet (-13% hhv. -9%), og på gennemsnittet for Trekantsområdet (-4%). En stadig faldende andel frem til 2007 tager 10. klasse, men herefter stiger andelen, og er i 2011 på 53%, dvs. lidt højere end i regionen (51%) og i hele landet (50%), men lavere end i Trekantområdet (57%) Andelen er generelt højere blandt piger end blandt drenge. 4 til 3. Det er relativt mange flere til en erhvervsfaglig uddannelse end i Trekantområdet og i hele landet. I henhold til fremskrivningerne i profilmodellen ser det ud til, at Fredericia Kommune ender under niveauet i regionen og i hele landet: - andelen med mindst en ungdomsuddannelse ligger langt under målet på 95%, og lidt under regionen og hele landet. - andelen med videregående uddannelse ligger ligeledes under Trekantområdet, regionen og hele landet og langt under målet på 60% - andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse ligger også under Trekantområdet, regionen og hele landet - andelen uden uddannelse ligger (derfor) over Trekantområdet, regionen og hele landet En hovedudfordring for Fredericia Kommune men for mange falder fra og får ikke en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Region Syddanmark 9.14 Strategi & Analyse

17 9.12. Kolding Kommune Kolding Kommune har generelt et relativt højt uddannelsesniveau i forhold til Trekantområdet og regionen I Kolding Kommune er andelen med en videregående uddannelse som i Trekantområdet, dvs. over Region Syddanmark og under landsgennemsnittet) samt med en erhvervskompetencegivende uddannelse, svarende til regionen og hele landet. Andelen med kun en grundskoleuddannelse er relativ lav, men dog over landsgennemsnittet. I Kolding Kommune findes alle typer ungdomsuddannelsesinstitutioner undtagen sosu-skole, der findes i Fredericia (30 km). Mulighederne for at få en ungdomsuddannelse i lokalområdet er således meget gode. Der ligger videregående uddannelsesinstitutioner i Trekantområdet og ellers i Odense (60 km), hvortil der er rimelige transportforbindelser. Udviklingen i antallet af årige frem til 2025 er svagt negativ (-2%) og ligger på niveau med gennemsnittet for Trekantsområdet (-4%), dvs. over regions- og landsgennemsnittet (-13% og -9%). En stadig faldende andel frem til 2008 tager 10. klasse, men herefter stiger andelen, og er i 2011 på 49%, dvs. lavere end i Trekantområdet (51%), hele landet (50%) og især regionen (57%). Andelen er generelt højere blandt piger end blandt drenge. 2 til 1. Det er relativt færre til en erhvervsfaglig uddannelse og flere til en gymnasial uddannelse end i Trekantområdet og i hele landet. I henhold til fremskrivningerne i profilmodellen ser det ud til, at Kolding Kommune ender i retning af niveauet i regionen og lidt under hele landet: - andelen med mindst en ungdomsuddannelse ligger langt under målet på 95%, men på niveau med Trekantområdet, regionen og hele landet. Både mht. de erhvervsfaglige uddannelser og studiekompetencegivende uddannelser ligger Kolding over regions- og landsgennemsnittet, men med en anden fordeling - andelen med videregående uddannelse ligger som Trekantområdet, men under regionen og hele landet og under målet på 60% - andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse ligger over Trekantområdet, regionen og hele landet, hvilket skyldes en relativ høj andel med erhvervsfaglig uddannelse - andelen uden uddannelse svarer til Trekantområdet, regionen og med hele landet En hovedudfordring for Kolding Kommune men for mange falder fra og får ikke en ungdomsuddannelse. Region Syddanmark 9.15 Strategi & Analyse

18 9.13. Vejle Kommune Vejle Kommune har generelt et relativt højt uddannelsesniveau i forhold til Trekantområdet og Region Syddanmark. I Vejle Kommune er der i dag relativt mange med en videregående uddannelse (dog stadig lidt under landsgennemsnittet) samt med en erhvervskompetencegivende uddannelse set i relation til Trekantområdet. Andelen med kun en grundskoleuddannelse er relativ lav, men dog over landsgennemsnittet. I Vejle Kommune findes alle typer ungdomsuddannelsesinstitutioner undtagen sosu-skole, der findes i Fredericia (25 km). Mulighederne for at få en ungdomsuddannelse i lokalområdet er således meget gode. Der ligger videregående uddannelsesinstitutioner i Trekantområdet og ellers i Odense (80 km), hvortil der er rimelige transportforbindelser. Udviklingen i antallet af årige frem til 2025 er et vist fald (-5%). Faldet er således nogenlunde som i Trekantsområdet (-4%), men noget mindre end i regionen (-13%) og i hele landet (-9%). En stadig faldende andel frem til 2008 tager 10. klasse, men herefter stiger andelen, og er i 2011 på 52%, dvs. lidt højere end i Trekantområdet (51%) og hele landet (50%), men lavere end i regionen (57%). Andelen er generelt højere blandt piger end blandt drenge. 2 til 1. Det er relativt flere til en erhvervsfaglig uddannelse end i Trekantområdet og i hele landet. I henhold til fremskrivningerne i profilmodellen ser det ud til, at Vejle Kommune kommer over niveauet i regionen, men under niveauet i hele landet: - andelen med mindst en ungdomsuddannelse ligger ganske vist langt under målet på 95%, men lidt over Trekantområdet, regionen og hele landet - andelen med videregående uddannelse ligger over Trekantområdet og regionen, men under hele landet og klart under målet på 60% - andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse ligger næsten på niveau med Trekantområdet, og regionen og over hele landet, hvilket skyldes en relativt højere andel med en videregående uddannelse, som opvejer den lavere andel med en erhvervsfaglig uddannelse - andelen uden uddannelse ligger marginalt under Trekantområdet, regionen og hele landet En hovedudfordring for Vejle Kommune men for mange falder fra og får ikke en ungdomsuddannelse. Region Syddanmark 9.16 Strategi & Analyse

19 9.14. Billund Kommune Billund Kommune har generelt et relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken (20-64 år) sammenlignet med Sydvestjylland, regionen og hele landet. I Billund Kommune er der i dag relativt færre med en videregående uddannelse, og generelt også med en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket skyldes de lave andele med en videregående uddannelse ikke opvejes af en relativ højere andel med en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Der er også relativt flere uden en kompetencegivende uddannelse. I Billund Kommune findes alle typer ungdomsuddannelsesinstitutioner i Grindsted undtagen sosuskole, der findes i Vejle (45 km) og i Esbjerg (50 km). Mulighederne for at få en ungdomsuddannelse i lokalområdet er således rimeligt gode. Der ligger videregående uddannelsesinstitutioner i Trekantområdet og i Esbjerg, hvortil der er rimelige transportforbindelser. Udviklingen i antallet af årige har et meget ugunstigt forløb (-19%) frem til 2025, dvs. lidt mere end i hele Sydvestjylland (-16%), og noget mere end i regionen (-13%) og i hele landet (-8%). En stadig faldende andel frem til 2008 tager 10. klasse, men herefter stiger andelen, og er i 2011 på 60%, dvs. flere end i Sydvestjylland (56%), regionen (57%) og hele landet (50%). Andelen er generelt lavere blandt piger end blandt drenge. knap 2 til 1. Det er stort set som i hele Sydvestjylland. I henhold til fremskrivningerne i profilmodellen ser det ud til, at Billund Kommune kommer lidt under niveauet i regionen: - andelen med mindst en ungdomsuddannelse ligger ganske vist langt under målet på 95%, men svarer til Sydvestjylland og over både regionen og hele landet - andelen med videregående uddannelse ligger lidt under Sydvestjylland, regionen og hele landet, og under målet på 60% - andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse ligger over niveauet i Sydvestjylland, regionen og hele landet, hvilket skyldes den højere andel med en erhvervsfaglig uddannelse - andelen uden uddannelse ligger under Sydvestjylland, regionen og hele landet En hovedudfordring for Billund Kommune men for mange falder fra og får ikke en ungdomsuddannelse. Hertil kommer en meget ugunstig udvikling i antallet af unge sammenlignet med regionen. Region Syddanmark 9.17 Strategi & Analyse

20 9.15. Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune har generelt et relativt højt uddannelsesniveau i forhold til Sydvestjylland og på niveau med hele regionen. I Esbjerg Kommune er der i dag relativt mange med en mellemlang videregående uddannelse (dog stadig under landsgennemsnittet), men relativt færre med en LVU og KVU. Pga. en relativ pæn andel med en erhvervsfaglig uddannelse, er der også en høj andel med en erhvervskompetencegivende uddannelse sammenlignet med Sydvestjylland og på linie med hele regionen og hele landet. Andelen med kun en grundskoleuddannelse er dog over lands- og regionsgennemsnittet. I Esbjerg Kommune findes alle typer af store ungdomsuddannelsesinstitutioner. Mulighederne for at få en ungdomsuddannelse i lokalområdet er således meget gode. Der ligger en del videregående uddannelsesinstitutioner i Esbjerg. Udviklingen i antallet af årige frem til 2025 har et ugunstigt forløb (-19%), dvs. lidt mere end i hele Sydvestjylland (-16%), og noget mere end i regionen (-13%) og i hele landet (-8%). En stadig faldende andel frem til 2008 tager 10. klasse, men herefter stiger andelen, og er i 2011 på 49%, dvs. færre end i Sydvestjylland (56%), regionen (57%) og hele landet (50%). Andelen er generelt højere blandt piger end blandt drenge. knap 2 til 1. Det er relativt lidt flere til en erhvervsfaglig uddannelse end i Sydvestjylland og i hele landet. I henhold til fremskrivningerne i profilmodellen ser det ud til, at Esbjerg Kommune kommer over niveauet i regionen og i hele landet: - andelen med mindst en ungdomsuddannelse ligger langt under målet på 95% og under Sydvestjylland, men på niveau med regionen og hele landet - andelen med videregående uddannelse ligger over Sydvestjylland, regionen og hele landet og over det tidligere mål på 50%, men under 60%-målet - andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse ligger imidlertid under niveauet i Sydvestjylland, regionen og hele landet, fordi der er en relativ lille andel med en erhvervsfaglig uddannelse - andelen uden uddannelse ligger over Sydvestjylland, men på niveau med regionen og hele landet En hovedudfordring for Esbjerg Kommune men for mange falder fra og får ikke en ungdomsuddannelse. Hertil kommer en meget ugunstig udvikling i antallet af unge sammenlignet med regionen. Region Syddanmark 9.18 Strategi & Analyse

21 9.16. Fanø Kommune Fanø Kommune har generelt et relativt meget højt uddannelsesniveau i forhold til Sydvestjylland, Region Syddanmark og hele landet. I Fanø Kommune er der i dag relativt mange flere med en mellemlang og en lang videregående uddannelse end i Sydvestjylland, regionen og hele landet samt med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Endvidere er andelen med kun en grundskoleuddannelse relativ meget lav. I Fanø Kommune findes ingen ungdomsuddannelsesinstitutioner, men der findes alle typer i Esbjerg. Et mindre problem er den nødvendige transporttid med færge. Mulighederne for at få en ungdomsuddannelse i lokalområdet er dog rimelige. Der ligger en del videregående uddannelsesinstitutioner i Esbjerg Udviklingen i antallet af årige frem til 2016 har et mindre ugunstigt forløb, men herefter udviklingen, så det samlede fald frem til 2025 ventes at blive 16%, som i hele Sydvestjylland (-16%) og mere ugunstigt end i regionen (-13%) og i hele landet (-9%). En stadig faldende andel frem til 2007 tager 10. klasse, men herefter stiger andelen, og er i 2011 på 79%, dvs. markant flere end i Sydvestjylland (56%), regionen (57%) og hele landet (50%). Andelen er generelt lavere blandt piger end blandt drenge. Blandt afgangseleverne valgte alle at søge ind på en gymnasial uddannelse. I henhold til fremskrivningerne i profilmodellen ser det ud til, at Fanø Kommune kommer over niveauet i regionen: - andelen med mindst en ungdomsuddannelse ligger langt under målet på 95% og under Sydvestjylland, men på niveau med regionen og hele landet - andelen med videregående uddannelse ligger over Sydvestjylland, regionen og hele landet og over det tidligere mål på 50%, men under 60%-målet - andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse ligger imidlertid lidt under niveauet i Sydvestjylland og regionen, men lidt over hele landet - andelen uden uddannelse ligger over Sydvestjylland, men på niveau med regionen og hele landet En hovedudfordring for Fanø Kommune men for mange falder fra og får ikke en ungdomsuddannelse. Hertil kommer en meget ugunstig udvikling i antallet af unge sammenlignet med regionen. Region Syddanmark 9.19 Strategi & Analyse

22 9.17. Varde Kommune Varde Kommune har generelt et relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken (20-64 år) sammenlignet med Sydvestjylland, regionen og hele landet. I Varde Kommune er der i dag relativt færre med en mellemlang og en lang videregående uddannelse end i Sydvestjylland, regionen og hele landet, og generelt også med en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket skyldes de lave andele med en videregående uddannelse ikke opvejes af en relativ højere andel med en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Der er også relativt flere uden en kompetencegivende uddannelse end i regionen og i hele landet. I Varde Kommune findes et stort gymnasium samt en mindre handelsskole med HG og hhx. Der er således ingen teknisk skole eller sosu-skole, men det findes i Esbjerg (20 km). Mulighederne for at få en ungdomsuddannelse i lokalområdet er således gode. Der ligger en del videregående uddannelsesinstitutioner i Esbjerg, hvortil der er rimelige transportforbindelser. Udviklingen i antallet af årige frem til 2025 viser en faldende tendens frem til 2018, hvorefter tallet stabiliserer sig. I 2025 ventes antallet at ligge 19% under det nuværende niveau, hvor faldet i Sydvestjylland er 16%, i regionen på 13% og i hele landet på 9%. En stadig faldende andel frem til 2008 tager 10. klasse, men herefter stiger andelen, og er i 2011 på 62%, dvs. flere end i Sydvestjylland (56%), regionen (57%) og hele landet (50%). godt 2 til 1. Det er stort set som i hele Sydvestjylland. I henhold til fremskrivningerne i profilmodellen ser det ud til, at Varde Kommune kommer over niveauet i regionen, men lidt under niveauet i hele landet: - andelen med mindst en ungdomsuddannelse ligger ganske vist langt under målet på 95%, men klart over Sydvestjylland, regionen og hele landet - andelen med videregående uddannelse ligger nogenlunde som i Sydvestjylland og regionen, men under hele landet og under målet på 60% - andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse ligger over niveauet i Sydvestjylland, regionen og hele landet, hvilket skyldes en relativ høj andel med en erhvervsfaglig uddannelse - andelen uden uddannelse ligger under Sydvestjylland, regionen og hele landet En hovedudfordring for Varde Kommune men for mange falder fra og får ikke en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Hertil kommer en meget ugunstig udvikling i antallet af unge sammenlignet med regionen. Region Syddanmark 9.20 Strategi & Analyse

23 9.18. Vejen Kommune Vejen Kommune har generelt et relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken (20-64 år) sammenlignet med Sydvestjylland, regionen og hele landet. I Vejen Kommune er der i dag relativt færre med en mellemlang og en lang videregående uddannelse, og generelt også med en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket skyldes de lave andele med en videregående uddannelse ikke opvejes af en relativ lidt højere andel med en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Der er også relativt flere uden en kompetencegivende uddannelse. I Vejen Kommune findes et mindre gymnasium samt en mindre handelsskole med HG og hhx. Der er således ingen teknisk skole eller sosu-skole, men det findes i Esbjerg (50 km). Endvidere findes handels- og tekniske skoler i Kolding (25 km). Mulighederne for at få en ungdomsuddannelse i lokalområdet er således gode. Der ligger en del videregående uddannelsesinstitutioner i Trekantområdet og i Esbjerg, hvortil der er rimelige transportforbindelser. Udviklingen i antallet af årige frem til 2025 har et væsentligt bedre forløb (-6%) end i hele Sydvestjylland (-16%), i regionen (-13%) og i hele landet (-9%). En stadig faldende andel frem til 2008 tager 10. klasse, men herefter stiger andelen, og er i 2011 på 63%, dvs. flere end i Sydvestjylland (56%), regionen (57%) og hele landet (50%). Andelen er generelt højere blandt piger end blandt drenge. knap 7 til 3. Det er relativt færre til en erhvervsfaglig uddannelse og flere til en gymnasial uddannelse end i Sydvestjylland, og det er relativt flere til en gymnasial uddannelse end i hele landet. I henhold til fremskrivningerne i profilmodellen ser det ud til, at Vejen Kommune kommer under niveauet i regionen: - andelen med mindst en ungdomsuddannelse ligger langt under målet på 95%, men nogenlunde på niveau med Sydvestjylland, regionen og hele landet - andelen med videregående uddannelse ligger meget klart under Sydvestjylland, regionen og hele landet og overordentligt langt fra målet på 60% - andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse ligger til gengæld på niveau med Sydvestjylland og regionen og over hele landet. Det skyldes en relativ høj andel med en erhvervsfaglig uddannelse - andelen uden uddannelse ligger som Sydvestjylland og under regionen og hele landet En hovedudfordring for Vejen Kommune men for mange falder fra og får ikke en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Region Syddanmark 9.21 Strategi & Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 9: Uddannelsessituationen i kommunerne - en sammenfatning

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 9: Uddannelsessituationen i kommunerne - en sammenfatning Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 9: Uddannelsessituationen i kommunerne - en sammenfatning Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Uddannelse er et

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 213 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.6 Fremskrivning af ansøger- og klassetal i

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Kapitel 7: Uddannelsesprofiler - Vil de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger være opnået i kommunerne og regionen i 2015/2020?

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Kapitel 5: Uddannelsesprofiler. Når regionen og kommunerne de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger i 2015? Chefanalytiker Carsten

Læs mere

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 27. juli 2007 Carsten Ulstrup Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark 1. Indledning

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 3: Uddannelsesniveauet Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Der blæser for tiden mange uddannelsespolitiske vinde

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.5 Fremskrivning af antal ansøgere til og

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Sammenfatning. Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Sammenfatning. Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Sammenfatning Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Uddannelse er en væsentlig parameter for vækst

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

21. april Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal

21. april Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal 21. april 2010 Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal Uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Udfordring: Eleverne søger generelt til de større byer og væk fra de små byer

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 7: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning

Læs mere

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Indledning Foranlediget af lukningen af Skårup Seminarium har Regionsrådet ønsket at få en beskrivelse af ansøgnings- og optagelsesmønsteret til

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Kortbilag 3 med det samlede nye forslag Graveområder og interesseområder er vist på oversigtskort over kommuner eller

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Kortlægning af de unge i Assens Kommune med særligt fokus på de unge, der ikke påbegynder eller gennemfører en ungdomsuddannelse

Kortlægning af de unge i Assens Kommune med særligt fokus på de unge, der ikke påbegynder eller gennemfører en ungdomsuddannelse Kortlægning af de unge i Assens Kommune med særligt fokus på de unge, der ikke påbegynder eller gennemfører en ungdomsuddannelse Forord Det er en overordnet uddannelsespolitisk målsætning for Assens Kommune,

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA.02 GLOBALISERING Kerteminde Odense Kerteminde er blandt de kommuner, der er blevet hårdt ramt af lavkonjunkturen. Som nabokommune må Odense

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse uddannelser i verdensklasse Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel 2012 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Uddannelser i verdensklasse. Uddannelsesbarometer REGION SYDDANMARK

Uddannelser i verdensklasse. Uddannelsesbarometer REGION SYDDANMARK Uddannelser i verdensklasse Uddannelsesbarometer 2015 REGION SYDDANMARK Uddannelsesbarometeret 2015 Uddannelsesniveauet i Syddanmark skal styrkes. Det er nødvendigt, hvis vi i fremtiden vil have en region

Læs mere

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer t ftlund En ny fremtid vind i sejlene I hjertet af Sønderjylland Potentiale til vækst Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Vi mangler de unge børnefamilier Viden til vækst og til handling Med

Læs mere

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 9 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives ud fra en antagelse om, at uddannelsessystemet

Læs mere

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige A-kassegrupper og a-kasser Juli 2016 Vælg kommune/område: Fyn til samme måned i 2015 til samme måned i 2015 i % Ledighedsproce nt Forsikrede i alt 7.504-995 -11,7 4,1 Selvstændige 427-95 -18,2 2,7 DANA

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

Vejle, 15. november 2011 KKU

Vejle, 15. november 2011 KKU Vejle, 15. november 2011 KKU Referat fra KKU-møde 30 august vedr. punktet: Region Syddanmarks uddannelsesstrategi og handlingsplan Under drøftelsen af dette punkt blev behovene for at synliggøre indsatsen

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Globaliseringsudfordringer Faaborgmidtfyn Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds juli 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds december 2008 i % Ledighed i

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark. Odense, den 8. marts 2007

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark. Odense, den 8. marts 2007 Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Odense, den 8. marts 2007 De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i januar måned 2007 var

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Syddanmarks unge. Har du talt med dit barn om uddannelse? på kanten af fremtiden. NO.01 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Har du talt med dit barn om uddannelse? på kanten af fremtiden. NO.01 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.01 baggrund og analyse Har du talt med dit barn om uddannelse? Der er markant forskel på, om unge taler

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 4: Hvad søger de unge fra 9. og 10. klasse - fordelt på kommuner?

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 4: Hvad søger de unge fra 9. og 10. klasse - fordelt på kommuner? Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 4: Hvad søger de unge fra 9. og 10. klasse - fordelt på kommuner? Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Uddannelse

Læs mere

Uddannelsesparate Unge

Uddannelsesparate Unge Uddannelsesparate Unge Onsdag den 13. november 213 Hotel Australia Dagens program 9.3. Velkommen v/ kontorchef Peter Graversen, Beskæftigelsesregion Syddanmark. 11.15 Kontanthjælpsreform med fokus på de

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds marts 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Fælles kommunal økonomigruppe ved Specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune 1 Præsentation Indhold Medfinansiering

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Region syddanmark 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om

Læs mere

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur FYN 2012.indb 1 fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-03-2013 14:02:07 INTRO Tal til strategien Indhold I den regionale udviklingsplan

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned 2007 Kommuner i Syddanmark jun-07 fuldtids 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 667-142 -17,6 3,3 Faaborg-Midtfyn 621-308 -33,2 2,5

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 26. april Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned var på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds maj 2013 i % Ledighed i alt

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:23:38

Læs mere

Kun fem kommuner uddanner nok faglærte

Kun fem kommuner uddanner nok faglærte Erhvervsuddannelsernes Danmarkskort Kun fem kommuner uddanner nok faglærte Regeringen har en målsætning om, at 25 pct. af en årgang skal vælge erhvervsskolen direkte efter folkeskolen i 2020 og 30 pct.

Læs mere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Notat Nærværende notat besvarer Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations forespørgsel omhandlende en nærmere afdækning af de 18-29-årige uddannelseshjælpsmodtagere, herunder dels effekten af jobcentrets

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 6: Søgningen til uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 6: Søgningen til uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 6: Søgningen til uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Der blæser

Læs mere

Profilanalyse af ungdomsårganges uddannelsesniveau i Assens Kommune i perioden 2008-2010

Profilanalyse af ungdomsårganges uddannelsesniveau i Assens Kommune i perioden 2008-2010 Profilanalyse af ungdomsårganges sniveau i Assens Kommune i perioden 2008-2010 Indholdsfortegnelse: Side 1. Sammenfatning og konklusion... 3 1.1 Sammenfatning af resultater for perioden 2008-2010 for Assens

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

konklusioner borgerne

konklusioner borgerne Borgerne Dette afsnit beskriver borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgernes karakteristika påvirker i væsentlig grad hvilke services, kommunen skal levere. Derudover sætter borgerne i høj grad rammerne

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds september 2008 2007 2007 i %

Læs mere

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 21-01-2011 12:53:17 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Møbler Beklædning Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder møbler_beklædning 2009.indd 1 29-04-2010

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

VARDE KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad VARDE KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 12:33:00 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark samme måned i 2006 samme måned i 2006 i % Ledigheds i forhold til arbejdsstyrken Assens 666-240 -26,5% 3,3% Faaborg-Midtfyn 616-376 -37,9% 2,5% Kerteminde 338-102

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

konklusioner det gode liv

konklusioner det gode liv Analysen har indtil nu haft fokus på kommunen, dens borgere og dens erhvervsliv. I dette afsnit fokuseres der igen på borgeren. Dette afsnit er dog anderledes, da det viser hvorvidt man som borger i Kommune

Læs mere

Organisering og sikring af lægedækningen

Organisering og sikring af lægedækningen DEL 2 Organisering og sikring af lægedækningen Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Organisering og sikring af lægedækningen Praksisplanudvalget i Region Syddanmark 30%

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere