Uddannelsesbeskrivelse for den1-årige efteruddannelse til småbørnskonsulent hold 10 Med fokus på sårbare børn og tidlig intervention

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesbeskrivelse for den1-årige efteruddannelse til småbørnskonsulent hold 10 Med fokus på sårbare børn og tidlig intervention"

Transkript

1 Uddannelsesbeskrivelse for den1-årige efteruddannelse til småbørnskonsulent hold 10 Med fokus på sårbare børn og tidlig intervention Start: D. 13. marts 2017 til d. 22. marts 2018 Kari Killén vil være den gennemgående underviser på denne uddannelse. Margareta Brodén, Dag Ø Nordanger, May Olofsson og Flemming Zuschlag Christiansen er gæsteundervisere på uddannelsen. Indhold: Denne side indeholder en beskrivelse af den 1-årige efteruddannelse til småbørnskonsulent, som vi udbyder på Toftemosegaard med start d.13. marts 2017 udarbejdet af aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen. Der tages forbehold for ændringer, og Toftemosegaard forbeholder sig retten til løbende at ændre i indhold, undervisere (ved f.eks. sygdom) og struktur. Formål: Uddannelsen giver stor faglig og personlig udvikling, og du vil komme til at: Arbejde systematisk med at koble teori og praksis - f.eks. analysere og reflektere over egen praksis i hverdagen ud fra teoretiske rammer og arbejde med udvikling af din personlige og faglige integritet og læring Få ny viden om eksempelvis graviditetens betydning, tilknytningsteorier, den nyeste neuropsykologi, god nok omsorg, omsorgssvigt, forældreskab, relations teori, tidligt morbarn samspil, klient-professionel relationen, sårbare børn og arbejde med din egen faglige udvikling og personlige stil med vægt på at kunne relatere til egen praksis og klientprofessionel relationen, så vil fokus på uddannelsen være at: 1

2 Indføre den studerende i den nyeste viden indenfor småbørnsområdet Indføre den studerende i arbejdet med tidlig intervention i forhold til graviditeten, sårbare børn og familier Indføre den studerende i arbejdet med tilknytningsteorier, og hvordan disse kan anvendes i praksis Udvikle den studerendes praksis via direkte supervision/feedback enten med klienten tilstede eller via video (fx direkte på de enkelte undervisningsdage, i studiegruppen eller på arbejdspladsen) Der vil på uddannelsen blive lagt vægt på, at de studerende får indsigt i anvendelsen af konkrete metoder fx AAI, IWMC, IA og med et særligt fokus på Care Index modificeret for klinisk praksis. Tidsplan: Uddannelsen er på i alt 135 lektioner (9 moduler) fordelt på 105 undervisningslektioner 1 x 1 dages undervisning fra kl opstartsdag 7 x 2 dages undervisning fra kl Afsluttende fordybningsopgave, tidsramme 30 lektioner. Herudover er der 1 times individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af den afsluttende fordybningsopgave. Denne vejledning kan evt. finde sted i grupper. Vejledningen udføres kun af kursusleder Flemming Zuschlag Christiansen. Sted: I Toftemosegaards kursuslokaler, Manderupvej 3, 4050 Skibby. Uddannelsesplan for de 9 moduler: 1 lektion er 45 minutter. Modul 1 er opstartsmodul- og er 1 dag på 7 lektioner Modul 2-7 og modul 9 indeholder hver 14 lektioner Modul 8 er et selvstændigt modul, der indeholder udarbejdelse af en fordybningsopgave på sider, som skal godkendes før uddeling af uddannelsesbevis. Rammen er 30 lektioner. Undervisningen ligger på hverdage - 2 dage pr. gang Undervisnings dagene skifter mellem ugens 4 første dage. Bemærk at modul 1 og 2 er lagt i forlængelse af hinanden, og derved er der 3 dages undervisning Uddannelsen strækker sig fra d. 13. marts 2017 til d. 22. marts Der vil blive etableret studiegrupper, der fungerer løbende gennem hele uddannelsen. Læs anbefaling til arbejdsgiver vedr. studiegrupper her. 2

3 Oversigt over undervisningsmodulerne Modul Antal dage Dato Underviser marts 2017 (Opstart) Flemming Z. Christiansen og 15. marts 2017 Kari Killén og 26. april 2017 Margareta Brodén maj og 1.juni 2017 Kari Killén/May Olofsson og 30. august 2017 Kari Killén og 20. september 2017 Dag Ø Nordanger og 23. november 2017 Kari Killén 8 Uge uge (Opgaveskrivning) Afleveres den 17. januar marts og 22. marts 2018 Kari Killén/Flemming Christiansen 3

4 Modul 1. D. 13. marts 2017: Underviser: Aut. psykolog. Flemming Zuschlag Christiansen På første modul (1. dag) gennemgås uddannelsens opbygning og idegrundlag, studieplan, litteratur, gensidige forventninger og krav samt Flemming og Kari Killéns tanker med uddannelsen, videooptagelser, opgaveskrivning og andet. Efter frokost vil tidligere studerende på uddannelsen komme og fortælle om deres erfaringer med uddannelsen og dens anvendelse i praksis. Modul 2. D.14. og 15. marts 2017: Underviser: Forsker dr. philos. Kari Killén underviser begge dage. Kari Killén vil introducere og undervise i følgende emner: Indhold: En helhedsmæssig tilnærmelse til forebyggelse, behandling af risiko og omsorgssvigt. Gensidige forventninger og forpligtelser Forskellige former for omsorgssvigt; følelsesmæssig vanrøgt, psykisk, fysiske og seksuelle overgreb Børn og forældres signaler og overlevelsesstrategier. Forhold som forudser forældrenes udviklingsmuligheder De vigtigste kognitive og følelsesmæssige forældrefunktioner. Sammenhængen mellem forskning om omsorgssvigt (vanrøgt og overgreb) tilknytning og hjerne og traumeforskning. Professionelles følelsesmæssige og holdningsmæssige forhold til familien og de overlevelsesstrategier, vi som professionelle anvender. Anbefalet litteratur til dette modul: Kari Killéns bøger; Omsorgssvigt, Bind 1, Omsorgssvigt Bind II Praksis og ansvar, "Omsorgssvigt er alles ansvar, "Barndommen varer i generationer", "Sårbare børn", "Tidlig mor-barn samspill og tilknytning" og "Professionel udvikling og faglig vejledning". John Bolwbys bøger; "En sikker base" og "At bryde og knytte nære bånd". 4

5 Modul 3 d. 25. og 26. april 2017: Underviser: Margareta Brodén underviser begge dage. Indhold: Med udgangspunkt i sit tidligere arbejde på Viktoriagården i Malmø og beskrevet i de 2 bøger; "Mor og barn i ingenmandsland" og "Graviditetens muligheder - en tid hvor relationer skabes og udvikles", så vil Margareta Brodén beskrive den vigtige tilknytningsproces mellem forældre og barn, som starter allerede under graviditeten og give eksempler på vanskeligheder og problemer. Med fokus på en forebyggende indsats anvises behandlingsstrategier og metoder, der kan understøtte denne tilknytning samt kvindens udvikling af moderskabet. Anbefalet litteratur til dette modul: Margareta Brodéns bøger "Mor og barn i ingenmandsland" og "Graviditetens muligheder - en tid hvor relationer skabes og udvikles" og Anna Rechenbachs artikel om Attachmentforskningen. Modul 4 d. 31. maj og 1.juni 2017: Underviser: 1. dag: Forsker dr. philos. Kari Killén. Indhold: Der arbejdes videre med: Tilknytningsteori Tilknytningsmønstre-undersøgelse af mønstrene Forældre og barnets indre arbejdsmodeller-undersøgelse af forældrenes indre arbejdsmodeller. Børns overlevelsesstrategier og symptomer set i forhold til tilknytningsstrategier. Anbefalet litteratur til dette modul: Omsorgssvigt, Bind 1, Omsorgssvigt Bind II -Praksis og ansvar, "Omsorgssvigt er alles ansvar, "Barndommen varer i generationer", "Sårbare børn", "Tidlig mor-barn samspill og tilknytning" og "Professionel udvikling og faglig vejledning". John Bolwbys bøger; "En sikker base" og "At bryde og knytte nære bånd". Daniel Sterns bøger; "Spædbarnets interpersonelle verden", "Et spædbarns dagbog", "Det nuværende øjeblik i psykoterapi og hverdagsliv", "Affektregulering i udvikling og psykoterapi", "Moderskabskonstellationen" og "De første seks måneder" Underviser: 2. dag: May Olofsson, speciallæge, fhv. overlæge og leder af Familieambulatoriet Region Hovedstaden og Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn. Forfatter og medforfatter til en række bøger og artikler. Indhold: May Olofssons oplæg vil tage udgangspunkt i det arbejde med rusmiddelbrugende gravide og deres børn, som i mange år har fundet sted i Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet, og som nu også finder sted på landsplan i de regionale familieambulatorier. Familieambulatoriet har kunnet påvise, at det er muligt at forebygge såvel de medfødte skader, som de opvækstbetingede udviklingsproblemer og omsorgssvigt i denne meget truede børnegruppe. Familieambulatoriet er en tværfaglig specialafdeling. Børn med medfødte rusmiddel-relaterede skader, herunder for tidlig fødsel, misdannelser, hjerneskade, føtalt syndrom (FAS), væksthæmning og 5

6 konsekvenser for børnenes trivsel, helbred, udvikling, adfærdsmønster, omsorgssituation og prognose. Nyfødte børn med abstinenser (fra alkohol, nikotin, narkotiske stoffer, afhængighedsskabende medicin), behandling, børnenes adfærds- og reaktionsmønstre og betydning for deres videre trivsel, udvikling, omsorgssituation og prognose. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde-familieambulatoriets interventionsmodel. Tidlig indsats-forebyggelse og behandling. Rådgivning i forhold til brug af rusmidler og afhængighedsskabende medicin under graviditeten. Anbefalet litteratur til denne dag: Mays og Kari Killéns bog "Sårbare børn", Akademisk forlag, København, 2003, og Kommuneforlaget, Oslo, 2003 og "Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriets interventionsmodel", en publikation fra Sundhedsstyrelsen i Danmark, 2005 og 2010, manuskript af May Olofsson. Modul 5 d. 29. og 30. august 2017: Underviser: Forsker dr. philos. Kari Killén underviser begge dage. Fokusområder: Opfølgning på aftaler fra sidste modul. Brugen af tilknytning forankrede interviews modificeret for klinisk praksis i undersøgelser og i behandling Tidligt mor-barn samspil Tidligt samspil i familier hvor omsorgen er "god nok". Tidligt samspil i familier som befinder sig i risiko situationer og i omsorgssvigtsituationer vil blive grundigt gennemgået både teoretisk og ved videodemonstrationer. Undersøgelse af forældrenes mentaliseringsevne. Samspil forældre-barn vil blive vurderet som en del af forældre-barn relationen, som omfatter mere end samspil. Tidlig intervention-hvad kan og skal vi som professionelle gøre, når vi arbejder med risiko børn og deres familie? Relationsarbejdet-brugen af professionel autoritet Arbejdet med mentalisering og parallelle processer i forhold til forældre og barn. Arbejdet med kompenserende tilknytning i forhold til forældre og barn Anbefalet litteratur til dette modul: Omsorgssvigt, Bind 1, Omsorgssvigt Bind II -Praksis og ansvar, "Omsorgssvigt er alles ansvar, "Barndommen varer i generationer", "Sårbare børn", "Tidlig mor-barn samspill og tilknytning" og "Professionel udvikling og faglig vejledning". John Bolwbys bøger; "En sikker base" og "At bryde og knytte nære bånd". Daniel Sterns bøger; "Spædbarnets interpersonelle verden", "Et spædbarns dagbog", "Det nuværende øjeblik i psykoterapi og hverdagsliv", "Affektregulering i udvikling og psykoterapi", "Moderskabskonstellationen" og "De første seks måneder" 6

7 Modul 6 d.19. og 20. september 2017: Underviser: Dr. psychol. Dag Ø. Nordanger underviser begge dage. Dag Ø. Nordanger er desuden psykologspecialist i klinisk psykologi for Børn og Unge. Forsker ved Regional Kunnskapssenter for Barn og Unge i Bergen. Desuden ansat ved Ressurssenter om Vold, Traumatisk Stress og Selvmordsforebyggning. Indhold: Dag Ø Nordanger vil tage udgangspunkt i følgende temaer: Hvordan negative og (gode) omsorgserfaringer præger barnets udvikling med hovedvægt på neurobiologiske implikationer af vold og overgreb i nære relationer. Hvordan man kan opdage disse børn-implikationer for kortlægning. Hvordan går man frem ved mistanke-samtalemetodik Implikationer tiltag-hvordan man bedst kan hjælpe disse børn på forskellige arenaer Anbefalet litteratur til dette modul: Susan Hart: Den følsomme hjerne Artikler: Komplekse traumer hos barn Regulering som nøkkelbegreb og toleransevinduet som model Modul 7 d. 22. november og 23. november 2017: Underviser: Forsker dr. philos. Kari Killén underviser begge dage. Indhold: Opfølgning på aftaler fra sidst Brugen af forskningsforankrede undersøgelsesmetoder modificerede for terapeutisk brug. Opfølgning på aftaler fra sidste modul. Der arbejdes yderligere med integrering af samtlige metoder med fokus på relation, mentalisering og parallelle processer. Anbefalet litteratur til dette modul: Kari Killéns bøger; Omsorgssvigt, Bind 1, Omsorgssvigt Bind II Praksis og ansvar, "Omsorgssvigt er alles ansvar, "Barndommen varer i generationer", "Sårbare børn", "Tidlig mor-barn samspill og tilknytning" og "Professionel udvikling og faglig vejledning". 7

8 Modul 8. Fordybningsopgave - Uge 48, 2017 til uge 3, 2018 Efter ca. 90 lektioners undervisning skal den studerende aflevere en A4-siders fordybningsopgave, som beskriver et relevant forløb i egen arbejdssammenhæng, hvor den studerende har anvendt den teori og metoder, der er blevet gennemgået på uddannelsen med særlig opmærksomhed på småbørn og tidlig intervention, eller hvor de nævnte temaer behandles ud fra et helhedssyn. Derudover skal den studerende demonstrere en grundlæggende forståelse for den gennemgåede teori samt grundbegreber anvendt i praksis. Fordybningsopgavens emne og problemformulering skal findes indenfor den angivende litteraturliste, og problemformuleringen skal godkendes af kursusleder Flemming Zuschlag Christiansen. Opgaven skal afleveres i 2 eksemplarer, 1 til Flemming og 1 til arkivet. Bilag i form af videoklip, dvd'er, lydoptagelser o. lign. skal kun sendes i et eksemplar med navn på, og det sendes retur. Der tilbydes 1 times individuel vejledning pr. deltager. Gruppeopgave er ikke mulig. Det afsluttende skriftlige arbejde skal afleveres senest den 17. januar 2018 i 2 eksemplarer. Det afsluttende skriftlige arbejde evalueres af kursusleder Flemming Zuschlag Christiansen. Opgaven bedømmes som bestået eller ikke bestået. Såfremt en deltager får bedømmelsen ikke bestået, så er der mulighed for om- eller gennemskrivning af dele af opgaven. Læs anbefaling til arbejdsgiver vedr. fordybelsesopgave her. Hvis den studerende ikke gennemfører opgaveskrivningen indenfor den afsatte tidsfrist, så er det muligt efter aftale og på den studerendes initiativ af aflevere opgaven senest 1 år efter den aktuelle opgavefrist. 8

9 Modul 9. d. 21. og 22. marts 2018 Frem til frokost anden dagen, arbejdes der yderligere med integrering af samtlige metoder med fokus på tidlig intervention ved Kari. Efter frokost anden dagen er der opsamling og evaluering af uddannelsen og egen læring, plus afslutning med uddeling af uddannelsesbevis ved Kari og Flemming. Undervisere: Forsker dr. philos. Kari Killén og aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen For at have gennemført og bestået uddannelsen skal de studerende endvidere opfylde følgende krav: Være indstillet på at deltage i studiegrupper imellem de enkelte moduler. Have deltaget i undervisningen i mindst 75 % af de skemalagte lektioner. Have forberedt sig på og reflekteret over litteratur sammen med de øvrige deltagere. Have deltaget i teamarbejde, øvelser og rollespil på holdet. Have modtaget direkte supervision/feedback på egen praksis enten direkte eller via videooptagelse, fx på de enkelte kursusdage, i studiegruppen eller på sin arbejdsplads. Undervisningsform: Oplæg ved underviserne Videoklip Analyse af filmklip med fokus på samspil og tilknytning. Rollespil Øvelser i samtaleteknik og teamarbejde (reflekterende team) Supervision af deltagernes egne temaer og sager Fælles refleksioner og "samtaler om samtaler" Studiegrupper 9

10 Kursusleder: Flemming Zuschlag Christiansen, aut. psykolog og daglig leder af Psykologselskabet Toftemosegaard, PD. i familieterapi, Psykoterapeut MPF, Certificeret AART træner, Master in AART og småbørnskonsulent. Hovedunderviser: Kari Killén. Det er os en stor ære at kunne præsentere den norske forsker dr. philos Kari Killén. For de fleste, så vil Kari Killén nok ikke kræve den store præsentation, da hun har opnået stor international anerkendelse. Dr. philos, socionom og forsker emeritus ved NOVA Norsk Institut for forskning om Opvækst, Velfærd og Aldring, forfatter og erfaren praktiker. Kari Killén anses for at være nordens absolut førende ekspert i forhold til tilknytnings- og omsorgssvigtede børn både på det forskningsmæssige og teoretiske niveau og i lige så høj grad i forhold til det individuelle møde med barnet. Kari er forfatter til en lang række af bøger bl.a. titlerne: Barndommen varer i generationer, Omsorgssvigt I det teoretiske grundlag, samt Omsorgssvigt II praksis og ansvar, Sårbare børn" og "Professionel udvikling og faglig vejledning. Derudover modtog hun i 2002 den internationale pris: Distinguished Career Award for Service and contributions to the Prevention of Child maltreatment. Kari Killén er i dag seniorforsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, og Kari er kendt som en levende og inspirerende oplægsholder. Gæsteundervisere: Margareta Brodén, børnepsykolog og psykoterapeut. Har udviklet en behandlingsmodel for spæd- og småbørnsfamilier og pionér i Norden på området. May Olofsson, tidligere overlæge på Hvidovre Hospitals familieambulatorium. Medforfatter til en række bøger. Dag Ø. Nordanger, Dr. Psychol. og psykologspecialist i klinisk psykologi for Børn og Unge. Forsker ved Regional Kunnskapssenter for Barn og Unge i Bergen. Desuden ansat ved Ressurssenter om Vold, Traumatisk Stress og Selvmordsforebyggning. Litteratur: Omsorgssvigt Bind II -Praksis og ansvar skrevet af Kari Killén Omsorgssvigt, Bind 1 Det teoretiske grundlag skrevet af Kari Killén "Omsorgssvigt er alles ansvar" skrevet af Kari Killén. "Barndommen varer i generationer" skrevet af Kari Killén. "Professionel udvikling og faglig vejledning" skrevet af Kari Killén. "Sårbare børn" skrevet af Kari Killén sammen med May Olofsson. "Mor og barn i ingenmandsland" skrevet af Margareta Brodén. "Graviditetens muligheder - en tid hvor relationer skabes og udvikles" skrevet af Margareta Brodén. 10

11 "Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriets interventionsmodel", en publikation fra Sundhedsstyrelsen af May Olofsson. Hent som pdf her. "Mentaliseringsbogen", skrevet af Per Wallroth. "En sikker base", skrevet af John Bowlby. "At bryde og knytte nære bånd", skrevet af John Bowlby. "Den følsomme hjerne, skrevet af Susan Hart "Fra interaktion til relation. Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy, skrevet af Susan Hart og Rikke Schwarts. Tilknytningsteori, skrevet af Anders Brobjerg m.fl. "Attachmentforskningen", af Anne Rechenbachs (artikel) Anden anbefalelsesværdig litteratur: "Barnets interpersonelle univers: Det 0-2-årige barn i et psykoanalytisk og udviklingspsykologisk perspektiv", skrevet af Daniel Stern. "Moderskabskonstellation", skrevet af Daniel Stern. "Et spædbarns Dagbog", skrevet af Daniel Stern. "Det nuværende øjeblik i psykoterapi og hverdagsliv", skrevet af Daniel Stern. "De første seks måneder", skrevet af Daniel Stern. "Traumer set ud fra barnets øjne", skrevet af Peter A Levine og Maggie Kline. "Hånden på hjertet - omsorg for det lille barn i krise" skrevet af Inger Thormann og Charlotte Guldberg. "Medfødte alkoholskader - Omsorg og behandling", af Inger Thormann. "Fædres tilknytning til spædbørn" skrevet af Madsen, Sv., Lind, D. og Munck, H. "Tidlig hjælp til bedre samspil", skrevet af Henning Rye. "Affektregulering i udvikling og psykoterapi", skrevet af Stern, Fonagy, Schore m.fl. "Betydningen af samhørighed", skrevet af Susan Hart. "Kærlighed gøre en forskel", skrevet af Sue Gerhardt. "Forældrefokuseret arbejde med børn", skrevet af Reidun Hafstad og Haldor Øvreeide. "Spædbarnets psykologi", skrevet af Philip Hwang (Red). 11

12 Relevante artikler (et udpluk): "Prænatalt omsorgssvigt", af May Olofsson i ugeskrift for læger (160/19) , (1998). "Tidlig mor-barn-samspill og tilknytning" af Killén, K. (1999). Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 36: "Attachmentbegrebet, dets historik og aktualitet", skrevet af Anne Rechenbach, (Psyke & Logos, 2003, 24, s ). Tilknytningsforstyrrelser og psykopatologi, skrevet af Anne Rechenbach, (Psyke & Logos, 2003, s ). "Børn i familier med alkoholproblemer", videns og oplysningsprojekt om alkohol og misbrugsproblematikker. Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside (sst.dk). "Vi svigter ufødte børn", skrevet af May Olofsson (2006) i Poilitken. "Børn med medfødte alkoholskader", skrevet af May Olofsson, i pædagogisk psykologisk rådgivning, (2002). "Gradviditet og rusmidler", skrevet af May Olofsson. "Det tidlige mor/barn-forhold", skrevet af Anna Rosenbeck i Psykolog nyt (1996). "Behandling af gravide stofmisbrugere og deres børn" skrevet af May Olofsson (1987). "Børn af stofmisbrugere", skrevet af May Olofsson i Månedsskrift for praktisk lægegerning (1985). "Set gennem børns briller" skrevet af bl.a. Inger Thormann i Politiken (2006). "Terapeutisk intervention under spädbarnsåret - en modell för behandling av tidliga störningar i mor-barn relationen skrevet af Margareta Brodén Tidsskriftsartikel: FICE information, (1987). Udvidet tilbud til sårbar og gravid og småbørnsfamilier i Danmark. Kortlægning af eksisterende tilbud og fremtidsperspektiver på området. Signe Groth Andersson, Amalie Utzon, Elsebeth Kirk Muff, Pauline Hagensen, Tina Hjulmann Meldgaard og ekstern konsulent Else Guldager. September&2014 Socialt Udviklingscenter SUS. Hent som PDF her. Prioriteret litteraturliste: 1. "Graviditetens muligheder - En tid hvor relationer skabes og udvikles", skrevet af Margareta Brodén. 2. "Mor og barn i ingenmandsland", skrevet af Margareta Brodén. 3. Omsorgssvigt, Bind 1 Det teoretiske grundlag, skrevet af Kari Killén. 4. Omsorgssvigt Bind II -Praksis og ansvar, skrevet af Kari Killén. 5. "En sikker base", skrevet af John Bowlby. 6. "At bryde og knytte nære bånd", skrevet af John Bowlby. 7. Tilknytningsteori, skrevet af Anders Brobjerg m.fl. 8. "Sårbare børn", skrevet af Kari Killén sammen med May Olofsson. 12

13 9. "Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriets interventionsmodel", en publikation fra Sundhedsstyrelsen af May Olofsson. 10. "Den følsomme hjerne, skrevet af Susan Hart 11. "Mentaliseringsbogen", skrevet af Per Wallroth. 12. "Fra interaktion til relation. Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy, skrevet af Susan Hart og Rikke Schwarts. 13. Attachmentforskningen, af Anne Rechenbachs (artikel) 14. "Barndommen varer i generationer", skrevet af Kari Killén. 15. "Professionel udvikling og faglig vejledning", skrevet af Kari Killén. 16. "Omsorgssvigt er alles ansvar", skrevet af Kari Killén. Udover den nævnte litteratur, så vil der i løbet af uddannelsen blive anbefalet litteratur og uddelt div. artikler. De studerende er selv ansvarlige for anskaffelsen af den litteratur, der læses på holdet. Pris/betaling: Uddannelsen afholdes som 15 eksternat dage (7x 2 dage og 1 x 1 dag) på Toftemosegaard. Kursusafgiften er inkl. morgenmad, kaffe, te, frokost og eftermiddagskage. Kursisterne afholder selv udgifter til artikler, anskaffelse af øvrigt faglitteratur samt eventuelle udgifter forbundet med transport og logi. Kursisterne er selv ansvarlige for anskaffelse af den litteratur, der læses på holdet. Pris pr. deltager kr., som betales i 4 lige store rater, hvor rate 1 betales senest d. 1.februar 2017, rate 2 senest d. 1. maj 2017, 3. rate senest d. 1.august 2017 og 4. rate senest d. 1. januar Uddannelsen regnes som en efteruddannelse. Alle deltagere skal have følgende kvalifikationer for at kunne starte på uddannelsen: En mellemlang videregående uddannelse som f.eks. lærer, pædagog, plejer, sygeplejerske, socialrådgiver, socialformidler eller en længerevarende videregående uddannelse som f.eks. læge, psykolog eller anden universitetsuddannelse eller være studerende på en videregående uddannelse, der må formodes at være relevant som optagelseskriterium Være i stand til at kunne læse teoretiske artikler på dansk, svensk, norsk og engelsk samt forstå film med engelsk tale. Udover ovennævnte kriterier har ansøgere, der er i en arbejdspraksis, der indeholder interventionsopgaver med sårbare børn (0-6 år) og deres forældre fortrinsret. Med arbejdspraksis menes, at man helt konkret arbejder med sårbare/truede børn og deres nærmeste omsorgspersoner. Med venlig hilsen Flemming Zuschlag Christiansen, Aut. psykolog og daglig leder af Psykologselskabet Toftemosegaard, PD. i familieterapi, Psykoterapeut MPF, Certificeret AART træner, Master in AART og småbørnskonsulent. 13

14 Diverse beskrivelser Fordybningsopgave - Vejledning Efter ca. 90 lektioners undervisning skal den studerende aflevere en A4-siders fordybningsopgave, som tager udgangspunkt i en case fra den studerendes egen arbejdssammenhæng, hvor den studerende anvender sin teoretiske viden om sårbare børn og tidlig intervention og demonstrerer en grundlæggende forståelse af tilknytningsteoriens begreber og pragmatiske anvendelse i praksis. Fordybningsopgavens emne og problemformulering skal findes indenfor den angivne litteraturliste, og problemformuleringen skal godkendes af kursusleder Flemming Zuschlag Christiansen. Der tilbydes1 times individuel vejledning pr. deltager af kursusleder Flemming Zuschlag Christiansen. Gruppeopgave er ikke mulig. Opgavens design skal bygges op efter følgende skabelon: Forside, (0. side) Indholdsfortegnelse, (0. side) Indledning med problemformulering, (½-1. side) Brødtekst, (8-12 sider Afrunding, (½-1 side) Litteraturliste (0 sider) Bilag (0 sider) Der skal skrives med skrifttype Times New Roman, skriftstørrelse 12 med 1½ linjeafstand og med en venstre/højre margen på 2,5 cm og en top/bund margen på 3 cm. Opgaven skal være på mindst 10 sider og højst 14 sider. Når man i opgaven henviser til en forfatter, men dog ikke citerer denne, så skal man skrive på følgende måde; så når Killén K. (1993) og så skal den bog eller artikel, som I henviser til, være nævnt i litteraturlisten. Hvis I citerer en forfatter ordret, så skal I skrive det på følgende måde; omsorgssvigt handler om relationer (Brodén M., 2005, side 44). og igen, så skal den bog eller artikel I henviser til være nævnt i litteraturlisten. Div. bilagsmaterialer så som videoklip, interview-udskrift m.m. vedlægges i 1 eksemplar med navn på og vil blive returneret til den studerende, når opgaveforløbet er blevet afsluttet. 14

15 Opgavens opbygning: Forside Indholdsfortegnelse Indledning: Beskrivelse af arbejdskontekst. Afgrænsning-Hvorfor har jeg valgt følgende emne og hvilke fravalg har jeg gjort? Design (opgave disposition) Begrundelse som gør problemformuleringen tydelig Problemformulering Brødtekst: Hvordan vil jeg gribe opgaven an? Præsentation af case Husk glidende overgang mellem de enkelte afsnit Husk at fodnoter eller/og klare litteraturhenvisninger Præsentation af materiale/case Analyse af materiale/case Husk evt. noget om parallelprocesser, indre arbejdsmodeller socioøkonomiske forhold Konklusion/perspektivering Hvad er jeg blevet opmærksom på? Hvad har jeg fravalgt? Hvad har jeg lært? Hvad har uddannelsen lært mig? Hvordan vil jeg handle anderledes fremover m.m. God fornøjelse! Hilsen Flemming Anbefaling i forbindelse med skrivning af fordybelsesopgave på småbørnskonsulent uddannelsen I forbindelse med skrivning af den afsluttende fordybningsopgave på den 1-årige efteruddannelse til småbørnskonsulent, hvor rammen er 30 lektioner af 45 min. (22,5 timer), der anbefaler Toftemosegaard, at de studerende bevilliges 5 skrivedage, hvor de har mulighed for at fordybe sig i denne proces. Det anbefales, at de studerende i forbindelse med deres ansøgning om optagelse på uddannelsen hos arbejdsgiver ansøger om disse 5 dage. Anbefaling vedr. Studiegrupper Vedr. studiegrupper så er det meget forskelligt hvor ofte, og hvor mange timer de enkelte grupper mødes, men Toftemosegaard anbefaler: At man mødes 1 gang mellem de enkelte undervisningsgange 2-4 timer, hvor man har læst en eller flere bøger fra litteraturlisten, lidt artikler, eller ser filmklip osv., og så reflekterer over dette sammen. Dvs. at man mødes ca. 7 gange a 4 timer, altså i alt 28 timers studiegruppetid. Det anbefales at de studerende i forbindelse med deres ansøgning om optagelse på uddannelsen ansøger om disse 28 timer hos arbejdsgiver. 15

Uddannelsesforløbet for den 1-årige efteruddannelse til småbørnskonsulent, hold 10

Uddannelsesforløbet for den 1-årige efteruddannelse til småbørnskonsulent, hold 10 Uddannelsesforløbet for den 1-årige efteruddannelse til småbørnskonsulent, hold 10 (Med fokus på sårbare børn og tidlig intervention) Flemming Z. Christiansen Kari Killen Margareta Brodén May Olofsson

Læs mere

Småbørnskonsulent- Uddannelsen, hold 2

Småbørnskonsulent- Uddannelsen, hold 2 Småbørnskonsulent- Uddannelsen, hold 2 (Et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb på Grønland målrettet pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere m.fl.). Med barnet i fokus Undervisningssted: PI (Peqqissaanermik

Læs mere

Småbørnskonsulent uddannelsen, hold 3

Småbørnskonsulent uddannelsen, hold 3 Småbørnskonsulent uddannelsen, hold 3 Et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb på Grønland målrettet pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere og jordmødre. Med barnet i fokus Undervisningssted:

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse

Spædbarnsterapeut uddannelse Spædbarnsterapeut uddannelse Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Arrangør: Odense Kommune Alternativ til anbringelse ved /Karin Verdoner

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland

Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 26.-27. september 2011. Kolding Vandrerhjem,

Læs mere

KURSUS-KATALOG. Plejebørn.dk

KURSUS-KATALOG. Plejebørn.dk KURSUS-KATALOG Plejebørn.dk 2016 KURSUS-KATALOG Plejebørn.dk 2016 Kære plejefamilier Velkommen til plejebørn.dk s kursuskatalog. Vi har sammensat et spændende og bredt kursusprogram, og vi håber disse

Læs mere

Observation af spæd- og småbørn og den tidlige forældre/barn kontakt (2 dg)

Observation af spæd- og småbørn og den tidlige forældre/barn kontakt (2 dg) Anna Rosenbeck cand.psych.klinisk psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision Gl. Hareskovvej 329,3500 Værløse Tlf. (+45) 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk En tidlig

Læs mere

Uddannelse i Refleksiv & Anerkendende Pædagogik inspireret af systemisk og narrativ teori og metode 2009/2010

Uddannelse i Refleksiv & Anerkendende Pædagogik inspireret af systemisk og narrativ teori og metode 2009/2010 Uddannelse i Refleksiv & Anerkendende Pædagogik inspireret af systemisk og narrativ teori og metode 2009/2010 Deltagere: 8 X 2 dage pr. år I alt 32 dage Uddannelsesansvarlig: Jørgen Riber Undervisere:

Læs mere

Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier

Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier May Olofsson overlæge og leder af Familieambulatoriet Region Hovedstaden og Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn 2

Læs mere

Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt ved tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt ved tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt ved tværfagligt og tværsektorielt samarbejde v. May Olofsson, overlæge, leder af Videncenteret og Familieambulatoriet Region H 1 BØRN AF MØDRE

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

Psykologfaglig indsats i graviditeten

Psykologfaglig indsats i graviditeten Psykologfaglig indsats i graviditeten 1. INTRODUKTION TIL SÅRBARE GRAVIDE I ET PSYKOLOGISK PERSPEKTIV...2 FAMILIEAMBULATORIETS MÅLGRUPPER...2 HENVISNING...3 FORMÅLET MED PSYKOLOGFAGLIG INDSATS I GRAVIDITETEN...4

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 45315 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse

Læs mere

NUSSA. konference program. november

NUSSA. konference program. november NUSSA konference program 20 november 2014 NUSSA I 2010 indgik Varde Kommune og Afdeling for Traumeog Torturoverlevere (ATT), Psykiatrien i Region Syddanmark et partnerskab om at udvikle en metode til forebyggelse

Læs mere

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Tidlig indsats Familiehuset i Horsens Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Psykoterapeutisk dagbehandling i Horsens virker i forhold til tidlig

Læs mere

Udbyder Uddannelse i den spædbarnsterapeutiske metode

Udbyder Uddannelse i den spædbarnsterapeutiske metode Udbyder Uddannelse i den spædbarnsterapeutiske metode som udviklet af Inger Poulsen & Inger Thormann Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn større børn og voksne med traumer i det før sproglige

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis 31. januar 2009 Denne nye tværfaglige efteruddannelse er bygget op efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier

Læs mere

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier - med mulighed for certificering Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er

Læs mere

Psykologi. Vi vil foreslå at undervisningen deles op i 2 områder på 4. semester, dette for at skelne mellem begreberne tab og sorg og krise.

Psykologi. Vi vil foreslå at undervisningen deles op i 2 områder på 4. semester, dette for at skelne mellem begreberne tab og sorg og krise. Psykologi Faget psykologi har fået tildelt 1 teoretisk ECTS point på 3. semester og 1 teoretisk ECTS point på 4. semester. Der er ingen kliniske ECTS point til faget. Gruppen foreslår, at der sættes fokus

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 8

Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 8 Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 8 2017 Indholdsoversigt: Forslag til kursusprogram Oversigt over litteratur Oversigt over undervisningsmaterialer Undervisningsmaterialer

Læs mere

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering 1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering Den 1-årige efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier er rettet

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering // Opstart marts 2018

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering // Opstart marts 2018 1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering // Opstart marts 2018 Den 1-årige efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Føtalt Alkoholsyndrom FAS og andre medfødte alkoholskader

Føtalt Alkoholsyndrom FAS og andre medfødte alkoholskader Føtalt Alkoholsyndrom FAS og andre medfødte alkoholskader Psykiatrifondens kursus om Alkoholisme København 13. Januar 2010 May Olofsson, overlæge og leder af Familieambulatoriet og Videncenter for Forebyggelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C Alice Legarth Nutzhorn

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

Forslag til ændring i tilbud ved Børn, unge og Familiecentret Hjørring kommune Nyt udredningstilbud

Forslag til ændring i tilbud ved Børn, unge og Familiecentret Hjørring kommune Nyt udredningstilbud Forslag til ændring i tilbud ved Børn, unge og Familiecentret Hjørring kommune Nyt udredningstilbud DATO Kort beskrivelse af forslag til nyt behandlingstilbud Sidst rettet Udredningsopgaverne skal fremover

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

I dialog med barnet. Intersubjektivitet i udvikling og psykoterapi

I dialog med barnet. Intersubjektivitet i udvikling og psykoterapi I dialog med barnet. Intersubjektivitet i udvikling og psykoterapi af Bjørg Røed Hansen. Akademisk Forlag 2014. Pris: 299 DKr. 301 sider. ISBN-13: 9788750044369 Bjørg Røed Hansen, der er psykolog og dr.

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder 45747 Udviklet af: Irene Rasmussen

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Introduktion til faget psykologi og hukommelsesstudieteknik

Introduktion til faget psykologi og hukommelsesstudieteknik Undervisningsbeskrivelse Termin Sommeren 2015 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi C Allan Ramsnæs (ARA) 2G ps Grundbøger: Ole Schultz

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Målgruppe. Effekter. Teoretisk/empirisk grundlag

Målgruppe. Effekter. Teoretisk/empirisk grundlag Indhold Målgruppe... 2 Effekter... 2 Teoretisk/empirisk grundlag... 2 Behandling... 3 Koordination... 3 Samtaler/Børnemindmapping... 3 Ikke-sproglige aktiviteter... 4 Theraplay... 4 Behandlingsskabelon...

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 5. maj Kl på Hvidovre Hospital. Møde nr. 11. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 5. maj Kl på Hvidovre Hospital. Møde nr. 11. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 5. maj 2011 Kl. 17.00 20.00 på Hvidovre Hospital Møde nr. 11 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen (Ø) Fraværende Per Serup

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Side 1 af 7 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager Hfe Psykologi

Læs mere

Deltagere: Tid og sted:

Deltagere: Tid og sted: Der er mulighed for at gennemføre en uddannelse til ISTDP-terapeut på dansk. Undervisningsplan, øvelser og materiale er udviklet af Jon Frederickson fra ISTDP-institute i Washington efter samme pædagogiske

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager Hfe Psykologi C Karin Rasmussen

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET WORKSHOP KIDS. Hvordan kan man vurdere og udvikle kvalitet i daginstitutioner? Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmose

AARHUS UNIVERSITET WORKSHOP KIDS. Hvordan kan man vurdere og udvikle kvalitet i daginstitutioner? Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmose WORKSHOP KIDS Hvordan kan man vurdere og udvikle kvalitet i daginstitutioner? Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmose HVAD ER KVALITET? Kommer fra latin: Qua Litas: Betyder af hvad viser hen til den

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Mor og barn i. Af Charlotte Juul Sørensen. Forskning

Mor og barn i. Af Charlotte Juul Sørensen. Forskning 3D Mor og barn i På Københavns Universitet bruger psykologer avanceret teknologi til at forske i den tidlige interaktion mellem mor og barn. Teknologien giver mulighed for at afdække processerne med hidtil

Læs mere

ÅBEN. 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde. En uddannelse for mennesker, der arbejder med andre mennesker

ÅBEN. 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde. En uddannelse for mennesker, der arbejder med andre mennesker ÅBEN 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde En uddannelse for mennesker, der arbejder med andre mennesker ÅBEN DIALOG UDDANNELSEN BESTÅR AF Seks seminarer à tre dages varighed fordelt med tre

Læs mere

ÅBEN. 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde. En uddannelse for mennesker, der arbejder med mennesker

ÅBEN. 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde. En uddannelse for mennesker, der arbejder med mennesker ÅBEN 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde En uddannelse for mennesker, der arbejder med mennesker ÅBEN DIALOG UDDANNELSEN BESTÅR AF Seks seminarer af tre dages varighed fordelt med tre seminarer

Læs mere

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet.

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet. Sendes til: Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Middelfartvej 115 5200 Odense V Eller indscannet via mail: sips@sips.dk Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne,

Læs mere

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Bevar Barndommen. Nøglepersonkursus Baggrund for

Læs mere

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier 2016 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier - med mulighed for certificering Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Fra Februar 2014 til februar 2015 Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med en grunduddannelse indenfor det

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier Ekstra hold 2015 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier - med mulighed for certificering Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Familiesamtalen i børneperspektiv

Familiesamtalen i børneperspektiv Familiesamtalen i børneperspektiv Af Gerda Rasmussen og Ruth Hansen Artiklen er bragt i bladet Psykoterapeuten, oktober 2012 www.dfti.dk Hvorfor familieterapi? Med denne artikel ønsker vi at give nogle

Læs mere

Skema til beskrivelse af valgfag.

Skema til beskrivelse af valgfag. Skema til beskrivelse af valgfag. Valgfagets Titel: kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser, herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog. ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes:

Læs mere

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Revideret juni 2016 1. Baggrund I Sundhedsaftalen 2015-2018 er der fokus på at mindske

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Familieplejere, pædagogik og samarbejde 42661 Juni 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Projektskabelon. Hvordan håndtere det professionelle møde med barnets tab og sorg?

Projektskabelon. Hvordan håndtere det professionelle møde med barnets tab og sorg? Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Plejefamiliens samarbejde med barnets forældre 45314 Udviklet

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011-2012 Institution VUC Holstebro Lemvig - Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi

Læs mere

VEJLEDNING TIL UNDERVISERE

VEJLEDNING TIL UNDERVISERE Inspiration til arbejdet med børnefaglige VEJLEDNING TIL UNDERVISERE 1 Titel: Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og. Vejledning til undervisere. Forfatter: Indhold udarbejdet af Rambøll

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Program for diplom i ledelse diakoni og ledelse modul 1

Program for diplom i ledelse diakoni og ledelse modul 1 Program for diplom i ledelse diakoni og ledelse modul 1 Datoer: Internat: 10.-12. september 2013 Ekstern kursusdag: 20. september 2013 Afleveringsfrist for synopsis: 30. september 2013 Sendes pr. post

Læs mere

Velkommen til kursusdag 2. Mødet med plejebarnet

Velkommen til kursusdag 2. Mødet med plejebarnet Velkommen til kursusdag 2 Mødet med plejebarnet Mødet med plejebarnet 8.30-9.15 Opsamling fra dagen før. 9.15 10.00 Fra barn til barn i pleje. 10.00-10.15 Pause 10.15 10.45 Gruppearbejde 10.45 11.15 Opsamling

Læs mere

FORÆLDRE PÅ ALLE STRENGE FÅ MUSIKKEN TIL AT SPILLE

FORÆLDRE PÅ ALLE STRENGE FÅ MUSIKKEN TIL AT SPILLE UDSATTE BØRN KL's konference om udsatte børn 22. marts 2017 Session 2 FORÆLDRE PÅ ALLE STRENGE FÅ MUSIKKEN TIL AT SPILLE Susan Hart, Cand. Psyk. Aut., specialist i børnepsykologi og psykoterapi Neuro-

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer TUBA-konferencen 2017 Terapi, rådgivning og hverdagsmirakler - At hjælpe og forstå unge med problemer DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE Scott D. Miller, (US) Ph.D., ophavsmand til FIT (Feedback-Informed Treatment),

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier P L EJEFAMILIERNES ANDSFORENING 2017 PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier Professionshøjskolen UC SYD, Professionshøjskolen VIA samt Professionshøjskolen UCC Plejefamiliernes Landsforening

Læs mere

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense. Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.dk/aktivitetshuset Arbejdspladsen Organisation: Aktivitetshuset er et aktivitets- og

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra april 2018 udbyder Mindwork & Cektos igen i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding Hf og Vuc Hf Psykologi, c-niveau

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde Arbejder du med udsatte unge eksempelvis som psykolog, terapeut, behandler, pædagog eller leder for et behandlingssted og vil du gerne opgradere dine professionelle kompetencer? På årets store TUBA-konference,,

Læs mere