PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A5 April 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A5 April 2002"

Transkript

1 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A5 April 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: Fax: Projektnr.: Udarbejdet af: /A5 Lars Jørgensen Lars P. Johansen

2 Indhold 1. Resumé Standardemissioner Specialemissioner Virkningsgrad Slagge Flyveaske Indledning Målingernes formål Anlægsbeskrivelse Udførte målinger Driftsforhold Målesteder Måleparametre Standardemissioner til luft Specialemissioner til luft Slagge og flyveaske Virkningsgrad Anlægsdata Resultater Standardemissioner, røggas Specialemissioner, røggas Virkningsgrad og indfyret effekt Slagge Flyveaske...20 Bilagsoversigt...21 Anlæg A5 Side 2 af 21

3 1. Resumé har den 9. og 10. april 2002 udført emissionsmålinger på affaldsforbrændingsanlæg A5. Målingerne er foretaget under PSO projekt 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker. Resultater vedrørende drift og produktion er baseret på opgivelser fra anlæggets registreringer. Hovedresultaterne af målingerne er angivet i tabel 1 til 8. For detaljerede resultater henvises til kapitel 6 og bilag Standardemissioner Tabel 1: Sure gasser og partikler Parameter Enhed Middel af måling 1-2 Måledato dd-mm-åå Måleperiode hh:mm 12:48 15:15 Last % 100 Indfyret effekt med brændsel MW 22 Fjernvarmeproduktion MJ/s 13,5 El-produktion MW 4,8 Røggastemperatur C 98 Røggasvolumenstrøm m 3 (n,f)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (ref)/time O 2 % (tør) 11,6 CO 2 % (tør) 8,40 H 2 O % (våd) 17,2 CO mg/m 3 (ref) 4,96 TOC mg/m 3 (ref) < 2,37 NO X mg/m 3 (ref) 262 HCl mg/m 3 (ref) 8,50 HF mg/m 3 (ref) 1,25 SO 2 mg/m 3 (ref) 69,1 Partikler mg/m 3 (ref) 12,6 (n,f) Angiver våd røggas ved normaltilstanden 0 C og 101,3 kpa (ref) Angiver tør røggas ved referencetilstanden 0 C, 101,3 kpa og 11 % O 2 Anlæg A5 Side 3 af 21

4 Tabel 2: Spormetaller og partikler Parameter Enhed Middel måling 1-2 Måledato dd-mm-åå Måleperiode hh:mm 8:35 11:08 Last % 100 Indfyret effekt med brændsel MW 22 Fjernvarmeproduktion MJ/s 13,5 El-produktion MW 4,8 Røggastemperatur C 97 Røggasvolumenstrøm m 3 (n,f)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (ref)/time O 2 % (tør) 11,4 CO 2 % (tør) 8,75 H 2 O % (våd) 16,4 CO mg/m 3 (ref) 4,89 TOC mg/m 3 (ref) < 7,97 NO X mg/m 3 (ref) 210 Partikler mg/m 3 (ref) 15,3 As mg/m 3 (ref) 0,0286 Cd mg/m 3 (ref) 0,0199 Co mg/m 3 (ref) < 0,0046 Cr mg/m 3 (ref) < 0,0046 Cu mg/m 3 (ref) 0,0555 Hg mg/m 3 (ref) < 0,0209 Mn mg/m 3 (ref) < 0,0046 Ni mg/m 3 (ref) 0,0046 Pb mg/m 3 (ref) 0,3240 Sb mg/m 3 (ref) 0,0892 Tl mg/m 3 (ref) < 0,0046 V mg/m 3 (ref) < 0,0046 As+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb+V mg/m 3 (ref) < 0,5200 Cd + Tl mg/m 3 (ref) < 0,0245 Pb + Cr + Cu + Mn mg/m 3 (ref) < 0,3886 Ni + As mg/m 3 (ref) 0,0332 Cd + Hg mg/m 3 (ref) 0,0408 (n,f) Angiver våd røggas ved normaltilstanden 0 C og 101,3 kpa (ref) Angiver tør røggas ved referencetilstanden 0 C, 101,3 kpa og 11 % O 2 Anlæg A5 Side 4 af 21

5 Tabel 3: Parameter Middel af partikelmålinger, CO, TOC og NO X Enhed Middel "Sure gasser og spormetaller" Måledato dd-mm-åå Måleperiode hh:mm 8:35 15:15 Last % 100 Indfyret effekt med brændsel MW 22 Fjernvarmeproduktion MJ/s 13,5 El-produktion MW 4,8 Røggastemperatur C 98 Røggasvolumenstrøm m 3 (n,f)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (ref)/time O 2 % (tør) 11,5 CO 2 % (tør) 8,58 H 2 O % (våd) 16,8 CO mg/m 3 (ref) 4,92 TOC mg/m 3 (ref) < 5,17 NO X mg/m 3 (ref) 236 Partikler mg/m 3 (ref) 13,9 (n,f) Angiver våd røggas ved normaltilstanden 0 C og 101,3 kpa (ref) Angiver tør røggas ved referencetilstanden 0 C, 101,3 kpa og 11 % O 2 Tabel 4: Dioxiner og furaner Parameter Enhed Måling 1 Måledato dd-mm-åå Måleperiode hh:mm 8:17-14:24 Last % 100 Indfyret effekt med brændsel MW 22 Fjernvarmeproduktion MJ/s 13,5 El-produktion MW 4,8 Røggastemperatur C 97 Røggasvolumenstrøm m 3 (n,f)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (ref)/time O 2 % (tør) 11,5 CO 2 % (tør) 8,70 H 2 O % (våd) 16,3 CO mg/m 3 (ref) 4,87 TOC mg/m 3 (ref) < 4,91 NO X mg/m 3 (ref) 230 Dioxiner og Furaner ng/m 3 (ref) 1,59 (n,f) Angiver våd røggas ved normaltilstanden 0 C og 101,3 kpa (ref) Angiver tør røggas ved referencetilstanden 0 C, 101,3 kpa og 11 % O 2 Anlæg A5 Side 5 af 21

6 1.2 Specialemissioner Tabel 5. Specialemissioner Parameter Enhed Middel måling 1-2 Måledato dd-mm-åå og Måleperiode hh:mm 15:23 16:23 og 7:45 8:46 Last % 100 Indfyret effekt med brændsel MW 22 Fjernvarmeproduktion MJ/s 13,5 El-produktion MW 4,8 Røggastemperatur C 97 Røggasvolumenstrøm m 3 (n,f)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (ref)/time O 2 % (tør) 11,4 CO 2 % (tør) 8,40 H 2 O % (våd) 16,5 CO mg/m 3 (ref) 4,73 TOC mg/m 3 (ref) < 1,99 NO X mg/m 3 (ref) 236 PAH B[a]P-ækvivalenter µg/m 3 (ref) < 0,0376 Naphtalen µg/m 3 (ref) 4,77 N 2 O mg/m 3 (ref) 3,35 (n,f) Angiver våd røggas ved normaltilstanden 0 C og 101,3 kpa (ref) Angiver tør røggas ved referencetilstanden 0 C, 101,3 kpa og 11 % O 2 Anlæg A5 Side 6 af 21

7 1.3 Virkningsgrad Tabel 6. Virkningsgrad Parameter Enhed Enhed Måledato dd-mm-åå Last % 100 Indfyret effekt med brændsel MW 22 Fjernvarmeproduktion 1) MJ/s 13,5 El-produktion MW 4,8 Indfyret affaldsmængde kg/h Tab med stråling og konvektion % 1,1 Røggastab % 15,0 Slaggetab % 1,4 Virkningsgrad % 82,5 1) Beregnet som differens mellem kedelydelse og elydelse Anlæg A5 Side 7 af 21

8 1.4 Slagge Tabel 7. Slaggeanalyser Parameter Enhed Resultat Prøveperiode dd-mm-åå Slaggemassestrøm kg/h Slaggemassestrøm, tør kg/h Vandindhold (På indleveret prøve) % W / W 27,1 Bortglødeligt (550 C) på vandfri prøve % W / W 2,1 Analyseresultater omregnet til vand- og metalfri prøve Bortglødeligt (ved 550 C) % W / W 2,4 Total Carbon (TC) % W / W 0,9 Carbonat Carbon (TIC) % W / W 0,3 TOC beregnet som (TC-TIC) % W / W 0,6 Svovlindhold (S) % W / W 0,24 Syreopløselige metaller DS 259 Arsen (As) mg/kg 11 Cadmium (Cd) mg/kg 1,9 Chrom (Cr) mg/kg 55 Kobber (Cu) mg/kg Kviksølv (Hg) mg/kg 0,10 Nikkel (Ni) mg/kg 58 Bly (Pb) mg/kg Zink (Zn) mg/kg Anlæg A5 Side 8 af 21

9 1.5 Flyveaske Tabel 8. Analyser af flyveaske Parameter Enhed Resultat Prøveperiode dd-mm-åå Flyveaskemassestrøm kg/h 152 Flyveaskemassestrøm, tør kg/h 151 Vandindhold (På indleveret prøve) % W / W 0,5 Analyseresultater omregnet til vandfri prøve Svovl (S) % W / W 5,4 Chlor (Cl) % W / W 9,8 Syreopløselige metaller DS 259 Arsen (As) mg/kg 620 Cadmium (Cd) mg/kg 350 Chrom (Cr) mg/kg 300 Kobber (Cu) mg/kg Kviksølv (Hg) mg/kg 0,78 Nikkel (Ni) mg/kg 78 Bly (Pb) mg/kg Zink (Zn) mg/kg Prøvetagning af faste massestrømme er forestået af anlægget den Lars Jørgensen Projektleder Lars P. Johansen Projektleder Anlæg A5 Side 9 af 21

10 2. Indledning har under PSO projekt 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker, foretaget måling af diverse standard- og specialemissioner på affaldsforbrændingsanlæg A5. Målingerne er udført den 9. og 10. april 2002 af Lars Arentoft, dk-teknik. Lars Jørgensen har udfærdiget nærværende rapport. 3. Målingernes formål Formålet med målingerne var at bestemme udvalgte emissionsparametre på Anlæg A5 i forbindelse med tilvejebringelse af opdaterede emissionsfaktorer for decentral kraftvarmeproduktion. 4. Anlægsbeskrivelse Anlæg A5 er et affaldsforbrændingsanlæg med en affaldskapacitet på 7,5 tons pr. time. Anlægget producerer el via en turbine og varme til fjernvarmenettet. Kapaciteten er ca. 4,5 MWel og 15 MJ/s varme. Røggasrensningen består af elfilter (ESP) og vådt røggasrensningsanlæg (WET). Anlægget er ikke bestykket med dioxinrensning. 5. Udførte målinger 5.1 Driftsforhold Målingerne er foretaget under normal drift ved nominel belastning. 5.2 Målesteder Målingerne er udført på det målested, der normalt anvendes til kontrolmålinger i.h.t. anlæggets miljøgodkendelse. Anlæg A5 Side 10 af 21

11 5.3 Måleparametre I bilag 1 er alle nedenstående parametre angivet med metoder/referencer samt usikkerheder Standardemissioner til luft Der er udført to emissionsmålinger af hver en times varighed undtaget ved dioxinmålingerne, som er udført over min. 6 h i henhold til EU direktiv 2000/76/EF om forbrænding af affald. Standardemissionerne til luft omfatter følgende parametre: CO TOC (UHC) Partikler NO X Sure gasser (HCl, HF og SO 2 ) Spormetaller Dioxin Der er endvidere foretaget måling af hjælpeparametre bl.a. O 2, CO 2, vanddampindhold og røggastemperatur og -hastighed Specialemissioner til luft Specialemissionerne til luft består af: PAH N 2 O (lattergas) Der er foretaget 2 stk. PAH målinger af hver ca. 1,5 h. Prøvetagningstiden er fastlagt under hensyntagen til detektionsgrænser og risiko for overeksponering af prøvetagningssystemets XAD2 kolonne. Målingerne er udført efter Miljøstyrelsens anbefalinger i Luftvejledningen 2/ røggasprøver, hver opsamlet over 10 min., blev analyseret for N 2 O Slagge og flyveaske Der er udtaget prøver af slagge og flyveaske den Alle prøvetagninger er forestået af Anlæg A5. Slaggen er analyseret for: Vandindhold Bortglødeligt ved 550 C (Restkulstof) Total carbon (TC), Carbonat carbon (TIC) og total organisk carbon (TC-TIC) Svovl (S) Syreopløselige metaller DS259 (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn og Hg) Anlæg A5 Side 11 af 21

12 Flyveasken er analyseret for: Vandindhold Svovl (S) Klor (Cl) Syreopløselige metaller DS259 (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn og Hg) Virkningsgrad Virkningsgraden beregnes efter retningslinier fra DIN 1942, Abnahmeversuche an Dampferzeugern, Februar 1994 [formel (146) side 24] 1 ved at bestemme den producerede nytteeffekt og de samlede tab. Virkningsgraden beregnes efter formlen: η k Q& d = x 100 % hvor Q& + Q& d tab Q & d = Energiproduktionen d.v.s. dampproduktionen. Q & tab = Samlede tab = Q & stråling og konvektion + Q& røggas + Q& slagge, total For yderligere oplysninger vedrørende beregning af virkningsgraden henvises til bilag 3. Beregningen af virkningsgraden er baseret på anlægsoplysninger Anlægsdata Anlægget har leveret oplysninger vedrørende energiproduktion, faste og flydende massestrømme, røggasdata efter kedel samt øvrige driftsrelaterede data. 1 DIN 1942 gælder ikke for affaldsforbrændingsanlæg, hvorfor standarden ikke kan anvendes direkte. Anlæg A5 Side 12 af 21

13 6. Resultater 6.1 Standardemissioner, røggas Tabel 9: Sure gasser og partikler Parameter Enhed Måling 1 Måling 2 Middel 1-2 Måledato dd-mm-åå Måleperiode hh:mm 12:48-13:48 14:15-15:15 12:48 15:15 Last % Indfyret effekt med brændsel MW Fjernvarmeproduktion MJ/s 13,5 13,5 13,5 El-produktion MW 4,8 4,8 4,8 Røggastemperatur C Røggasvolumenstrøm m 3 (n,f)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (ref)/time O 2 % (tør) 11,5 11,6 11,6 CO 2 % (tør) 8,50 8,30 8,40 H 2 O % (våd) 17,1 17,3 17,2 CO mg/m 3 (ref) 5,00 4,92 4,96 TOC mg/m 3 (ref) < 2,67 < 2,06 < 2,37 NO X mg/m 3 (ref) HCl mg/m 3 (ref) 10,1 6,89 8,50 HF mg/m 3 (ref) 1,27 1,22 1,25 SO 2 mg/m 3 (ref) 77,7 60,5 69,1 Partikler mg/m 3 (ref) 13,3 11,8 12,6 (n,f) Angiver våd røggas ved normaltilstanden 0 C og 101,3 kpa (ref) Angiver tør røggas ved referencetilstanden 0 C, 101,3 kpa og 11 % O 2 Anlæg A5 Side 13 af 21

14 Tabel 10: Spormetaller og partikler Parameter Enhed Måling 1 Måling 2 Middel 1-2 Måledato dd-mm-åå Måleperiode hh:mm 8:35-9:35 10:08-11:08 8:35 11:08 Last % Indfyret effekt med brændsel MW Fjernvarmeproduktion MJ/s 13,5 13,5 13,5 El-produktion MW 4,8 4,8 4,8 Røggastemperatur C Røggasvolumenstrøm m 3 (n,f)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (ref)/time O 2 % (tør) 11,3 11,5 11,4 CO 2 % (tør) 8,70 8,80 8,75 H 2 O % (våd) 16,9 15,9 16,4 CO mg/m 3 (ref) 4,77 5,00 4,89 TOC mg/m 3 (ref) 13,3 < 2,63 < 7,97 NO X mg/m 3 (ref) Partikler mg/m 3 (ref) 16,0 14,6 15,3 As mg/m 3 (ref) 0,0341 0,0231 0,0286 Cd mg/m 3 (ref) 0,0225 0,0173 0,0199 Co mg/m 3 (ref) < 0,0045 < 0,0046 < 0,0046 Cr mg/m 3 (ref) < 0,0045 < 0,0046 < 0,0046 Cu mg/m 3 (ref) 0,0543 0,0566 0,0555 Hg mg/m 3 (ref) < 0,0229 < 0,0189 < 0,0209 Mn mg/m 3 (ref) < 0,0045 < 0,0046 < 0,0046 Ni mg/m 3 (ref) 0,0049 0,0042 0,0046 Pb mg/m 3 (ref) 0,3430 0,3050 0,3240 Sb mg/m 3 (ref) 0,1060 0,0724 0,0892 Tl mg/m 3 (ref) < 0,0045 < 0,0046 < 0,0046 V mg/m 3 (ref) < 0,0045 < 0,0046 < 0,0046 As+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb+V mg/m 3 (ref) < 0,5603 < 0,4797 < 0,5200 Cd + Tl mg/m 3 (ref) < 0,0270 < 0,0219 < 0,0245 Pb + Cr + Cu + Mn mg/m 3 (ref) < 0,4063 < 0,3708 < 0,3886 Ni + As mg/m 3 (ref) 0,0390 0,0273 0,0332 Cd + Hg mg/m 3 (ref) 0,0454 0,0362 0,0408 (n,f) Angiver våd røggas ved normaltilstanden 0 C og 101,3 kpa (ref) Angiver tør røggas ved referencetilstanden 0 C, 101,3 kpa og 11 % O 2 Anlæg A5 Side 14 af 21

15 Tabel 11: Parameter Middel af partikelmålinger, CO, TOC og NO X Enhed Middel "Sure gasser og spormetaller" Måledato dd-mm-åå Måleperiode hh:mm 8:35 15:15 Last % 100 Indfyret effekt med brændsel MW 22 Fjernvarmeproduktion MJ/s 13,5 El-produktion MW 4,8 Røggastemperatur C 98 Røggasvolumenstrøm m 3 (n,f)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (ref)/time O 2 % (tør) 11,5 CO 2 % (tør) 8,58 H 2 O % (våd) 16,8 CO mg/m 3 (ref) 4,92 TOC mg/m 3 (ref) < 5,17 NO X mg/m 3 (ref) 236 Partikler mg/m 3 (ref) 13,9 (n,f) Angiver våd røggas ved normaltilstanden 0 C og 101,3 kpa (ref) Angiver tør røggas ved referencetilstanden 0 C, 101,3 kpa og 11 % O 2 Tabel 12: Dioxiner og furaner Parameter Enhed Måling 1 Måledato dd-mm-åå Måleperiode hh:mm 8:17-14:24 Last % 100 Indfyret effekt med brændsel MW 22 Fjernvarmeproduktion MJ/s 13,5 El-produktion MW 4,8 Røggastemperatur C 97 Røggasvolumenstrøm m 3 (n,f)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (ref)/time O 2 % (tør) 11,5 CO 2 % (tør) 8,70 H 2 O % (våd) 16,3 CO mg/m 3 (ref) 4,87 TOC mg/m 3 (ref) < 4,91 NO X mg/m 3 (ref) 230 Dioxiner og Furaner ng/m 3 (ref) 1,59 (n,f) Angiver våd røggas ved normaltilstanden 0 C og 101,3 kpa (ref) Angiver tør røggas ved referencetilstanden 0 C, 101,3 kpa og 11 % O 2 Anlæg A5 Side 15 af 21

16 O2 NOx CO O 2 [vol. % tør] NO X og CO [ppm, tør] :30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 Figur 1. O 2, NO X og CO den Anlæg A5 Side 16 af 21

17 6.2 Specialemissioner, røggas Tabel 13. Specialemissioner Parameter Enhed Måling 1 Måling 2 Middel 1-2 Måledato dd-mm-åå Måleperiode hh:mm 15:23-16:23 7:45-8:46 - Last % Indfyret effekt med brændsel MW Fjernvarmeproduktion MJ/s 13,5 13,5 13,5 El-produktion MW 4,8 4,8 4,8 Røggastemperatur C Røggasvolumenstrøm m 3 (n,f)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (ref)/time O 2 % (tør) 11,4 11,3 11,4 CO 2 % (tør) 8,40 8,40 8,40 H 2 O % (våd) 16,4 16,6 16,5 CO mg/m 3 (ref) 4,69 4,77 4,73 TOC mg/m 3 (ref) < 1,99 < 1,98 < 1,99 NO X mg/m 3 (ref) PAH B[a]P-ækvivalenter µg/m 3 (ref) < 0,00850 < 0,0666 < 0,0376 Naphtalen µg/m 3 (ref) 1,68 7,87 4,77 N 2 O mg/m 3 (ref) 3,70 3,00 3,35 (n,f) Angiver våd røggas ved normaltilstanden 0 C og 101,3 kpa (ref) Angiver tør røggas ved referencetilstanden 0 C, 101,3 kpa og 11 % O 2 Anlæg A5 Side 17 af 21

18 6.3 Virkningsgrad og indfyret effekt Tabel 14. Virkningsgrad Parameter Enhed Enhed Måledato dd-mm-åå Last % 100 Indfyret effekt med brændsel MW 22 Fjernvarmeproduktion 1) MJ/s 13,5 El-produktion MW 4,8 Indfyret affaldsmængde kg/h Tab med stråling og konvektion % 1,1 Røggastab % 15,0 Slaggetab % 1,4 Virkningsgrad % 82,5 1) Beregnet som differens mellem kedelydelse og elydelse Anlæg A5 Side 18 af 21

19 6.4 Slagge Tabel 15. Slaggeanalyser Parameter Enhed Resultat Prøveperiode dd-mm-åå Slaggemassestrøm kg/h Slaggemassestrøm, tør kg/h Vandindhold (På indleveret prøve) % W / W 27,1 Bortglødeligt (550 C) på vandfri prøve % W / W 2,1 Analyseresultater omregnet til vand- og metalfri prøve Bortglødeligt (ved 550 C) % W / W 2,4 Total Carbon (TC) % W / W 0,9 Carbonat Carbon (TIC) % W / W 0,3 TOC beregnet som (TC-TIC) % W / W 0,6 Svovlindhold (S) % W / W 0,24 Syreopløselige metaller DS 259 Arsen (As) mg/kg 11 Cadmium (Cd) mg/kg 1,9 Chrom (Cr) mg/kg 55 Kobber (Cu) mg/kg Kviksølv (Hg) mg/kg 0,10 Nikkel (Ni) mg/kg 58 Bly (Pb) mg/kg Zink (Zn) mg/kg Anlæg A5 Side 19 af 21

20 6.5 Flyveaske Tabel 16. Analyser på flyveaske Parameter Enhed Resultat Prøveperiode dd-mm-åå Flyveaskemassestrøm kg/h 152 Flyveaskemassestrøm, tør kg/h 151 Vandindhold (På indleveret prøve) % W / W 0,5 Analyseresultater omregnet til vandfri prøve Svovl (S) % W / W 5,4 Chlor (Cl) % W / W 9,8 Syreopløselige metaller DS 259 Arsen (As) mg/kg 620 Cadmium (Cd) mg/kg 350 Chrom (Cr) mg/kg 300 Kobber (Cu) mg/kg Kviksølv (Hg) mg/kg 0,78 Nikkel (Ni) mg/kg 78 Bly (Pb) mg/kg Zink (Zn) mg/kg Prøvetagning af faste massestrømme er forestået af anlægget den Anlæg A5 Side 20 af 21

21 Bilagsoversigt Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Målemetoder med usikkerheder (1 side) Resultatskema (1 side) Beregning af virkningsgrad (2 sider) Anlæg A5 Side 21 af 21

22 BILAG 1 Målemetoder Parameter Manuel/ registr. Beskrivelse Reference/standard Total Partikel-koncentration man. Gravimetrisk/planfilter EN , MST vejl. 2/2001 Volumenstrøm man. Pitotrør MST vejl. 2/2001, ISO Gastemperatur man/- reg. usikkerhed % ± 10 ± 10 NiCr/NiAl VDI 3511 bl. 1-5 ± 4 C Vanddampindhold man. Udkondensering/adsorption EPA M.4 (mod.) ± 14 CO 2 -koncentration reg. NDIR EPA M.3A ± 5 O 2 -koncentration reg. Elektrokemisk EPA M.3A ± 5 O 2 -koncentration reg. Paramagnetisk EPA M.3A ± 5 CO-koncentration reg. NDIR EPA M.10, VDI 2459 bl.6 CO-koncentration reg. GFC-IR (EPA M.10) 1) ± 5 SO 2 -koncentration man. Vaskeflasker, 3% H 2 O 2 ISO 7934: 1989+Amd. 1:1998; DS/ISO 11632: 1998 HCl-koncentration man. Vaskeflasker, 0,1M NaOH DS/EN og 2, modificieret NO x -koncentration reg. Kemiluminescens EPA M.7E, VDI 2456 bl.5 ± 5 HF-koncentration man. Vaskeflasker, 0,1 M NaOH VDI 2470 bl.1 (mod.) ± 14 Luftformig TOC-koncentration Spormetal-koncentration As,Sb, Ag, Cr, Cu, Co Ni, Pb, Cd, Mn, Se, Sn, Tl, V reg. FID EN 12619, VDI 3481 bl. 3 ± 5 man. Filter og vaskeflasker, 4,5 % HNO 3 og 1,7% H 2 O 2. Partikulært: EPA M.29 (mod.) Gasformigt: VDI 3868 bl.1(mod. så absorptionsvæsker er identiske med kommende EN-standard) Hg-koncentration man. Filter og vaskeflasker, KMnO 4 EN ± 18 PAH-konc. 4) man. Filter/køler ISO/CD ± 21 Dioxin- og Furan-konc. 4) man. Filter/køler DS/EN 1948 del 1-3 ±25-50 N 2 O-koncentration man. Gasprøve i Tedlar pose GC/ECD ± 5 ± 11 ± 14 ± 14 (<1 ng/m³) ± 21 (>1ng/m³) HUS ± 20 Usikkerhederne er opgivet for en enkeltmåling (95%-konfidensniveau) og vurderet på baggrund af målemetoder og målestedernes indretning.

23 Bilag 2 Anlæg A5 Ovnlinie nr.: - Målt af: LAR Bemærkning A5 Sure gasser Sure gasser Sure gasser Metaller Metaller Metaller PAH PAH PAH Dioxin Partikler Prøve nr.: 1 2 Middel Middel Middel Middel "SG + TM" Måledato dd-mm-åå Måleperiode hh:mm 12:48-13:48 14:15-15:15 8:35-9:35 10:08-11:08 15:23-16:23 7:45-8:46 8:17-14:24 Last % Indfyret effekt med brændsel MW Fjernvarmeproduktion MJ/s 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 El-produktion MW 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Røggastemperatur C Røggasvolumenstrøm m 3 (n,t)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (n,f)/time Røggasvolumenstrøm m 3 (ref)/time O 2 % (tør) 11,5 11,6 11,6 11,3 11,5 11,4 11,4 11,3 11,4 11,5 11,5 O 2, reference % (tør) 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 CO 2 % (tør) 8,50 8,30 8,40 8,70 8,80 8,75 8,40 8,40 8,40 8,70 8,58 H 2 O % (våd) 17,1 17,3 17,2 16,9 15,9 16,4 16,4 16,6 16,5 16,3 16,8 CO mg/m 3 (ref) 5,00 4,92 4,96 4,77 5,00 4,89 4,69 4,77 4,73 4,87 4,92 TOC mg/m 3 (ref) < 2,67 < 2,06 < 2,37 13,3 < 2,63 < 7,97 < 1,99 < 1,98 < 1,99 < 4,91 < 5,17 NO X 3 mg/m (ref) HCl mg/m 3 (ref) 10,1 6,89 8,50 8,50 HF mg/m 3 (ref) 1,27 1,22 1,25 1,25 SO 2 3 mg/m (ref) 77,7 60,5 69,1 69,1 NH 3 mg/m (ref) 3 Partikler mg/m 3 (n,t) 12,6 11,1 11,9 15,5 13,9 14,7 13,3 Partikler mg/m 3 (ref) 13,3 11,8 12,6 16,0 14,6 15,3 13,9 As mg/m 3 (ref) 0,0341 0,0231 0,0286 0,0286 Cd mg/m 3 (ref) 0,0225 0,0173 0,0199 0,0199 Co mg/m 3 (ref) < 0,0045 < 0,0046 < 0,0046 < 0,0046 Cr mg/m 3 (ref) < 0,0045 < 0,0046 < 0,0046 < 0,0046 Cu mg/m 3 (ref) 0,0543 0,0566 0,0555 0,0555 Hg mg/m 3 (ref) < 0,0229 < 0,0189 < 0,0209 < 0,0209 Mn mg/m 3 (ref) < 0,0045 < 0,0046 < 0,0046 < 0,0046 Ni mg/m 3 (ref) 0,0049 0,0042 0,0046 0,0046 Pb mg/m 3 (ref) 0,3430 0,3050 0,3240 0,3240 Sb mg/m 3 (ref) 0,1060 0,0724 0,0892 0,0892 Tl mg/m 3 (ref) < 0,0045 < 0,0046 < 0,0046 < 0,0046 V mg/m 3 (ref) < 0,0045 < 0,0046 < 0,0046 < 0,0046 As+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb+V mg/m 3 (ref) < 0,5603 < 0,4797 < 0,5200 < 0,5200 Cd + Tl mg/m 3 (ref) < 0,0270 < 0,0219 < 0,0245 < 0,0245 Pb + Cr + Cu + Mn mg/m 3 (ref) < 0,4063 < 0,3708 < 0,3886 < 0,3886 Ni + As mg/m 3 (ref) 0,0390 0,0273 0,0332 0,0332 Cd + Hg mg/m 3 (ref) 0,0454 0,0362 0,0408 0,0408 Dioxiner og Furaner ng/m 3 (ref) 1,59 PAH B[a]P-ækvivalenter µg/m 3 (ref) < 0,00850 < 0,0666 < 0,0376 Naphtalen µg/m 3 (n,t) 1,61 7,63 4,62 Naphtalen µg/m 3 (ref) 1,68 7,87 4,77 N 2 O mg/m 3 (ref) 3,70 3,00 3,35 (n,t) angiver tør røggas ved 0 C og 101,3 kpa (n,f) angiver våd røggas ved 0 C og 101,3 kpa (ref) angiver tør røggas ved 0 C, 101,3 kpa og 11 % O 2 Projekt nr :18

24 BILAG 3 Virkningsgrad Virkningsgraden beregnes efter retningslinier fra DIN 1942, Abnahmeversuche an Dampferzeugern, Februar 1994 [formel (146) side 24] 1 ved at bestemme den producerede nytteeffekt og de samlede tab. Virkningsgraden beregnes efter formlen: η k Q& d = x 100 % hvor Q& + Q& d tab Q & d = Energiproduktionen d.v.s. dampproduktionen. Q & tab = Samlede tab = Q & stråling og konvektion + Q& røggas + Q& slagge, total Strålings- og konvektionstab Strålings- og konvektionstabet bestemmes i henhold til DIN 1942 formel (36) med C = 0,0315. Røggastab Røggastabet bestemmes som: Q & = V& x H hvor r r r V & r = Massestrøm af våd røggas H r = Entalpi af våd røggas efter elfilter og H r = C p,røg, (Tr-25) x (Tr 25) 1 DIN 1942 gælder ikke for affaldsforbrændingsanlæg, hvorfor standarden ikke kan anvendes direkte.

25 BILAG 3 Slaggetab Tabet med slaggen bestemmes efter: Q & = slagge, total Q & slaggevarmetab x Q& uforbrændt Q & = M & x C x T + M& x H hvor slagge, total sl p,sl sl uf uf M & sl = Tør slaggemassestrøm C p,sl = Varmekapacitet, slagge = 1 kj/kgk T sl = Slaggetemperatur referencetemperatur ( C) M & uf = Massestrøm, uforbrændt i slagge H uf = Brændværdi af uforbrændt i slagge = kj/kg Øvrige tab Tabsbidrag fra evt. kedelaskevarmetab, uforbrændt i kedelaske, uforbrændt i røggas, uforbrændt i filteraske og filteraskevarmetab skønnes i denne forbindelse forsvindende og medtages ikke ved beregningen af virkningsgraden.

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: 39 555 999 Fax: 39 696 002 23-01-2003 Projektnr.: Udarbejdet af: 18.254/A4

Læs mere

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg B3 Maj 2002

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg B3 Maj 2002 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg B3 Maj 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: 39 555 999 Fax: 39 696 002 23-01-2003 Projektnr.: Udarbejdet af: 18.254/B3 Lars

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg A1 September 2008 RAPPORT NR.: 08-11063 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør

Læs mere

Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker

Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Delrapport 3: Målinger på affalds- og biomassefyrede anlæg PSO F&U kontrakt nr. 3141 dk-teknik ENERGI & MILJØ Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg B3. Februar 2009

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg B3. Februar 2009 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg B3 Februar 2009 RAPPORT NR.: 09-2213 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør Sven-Erik

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007. Emissionsmålinger. Anlæg A3. August/september 2008

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007. Emissionsmålinger. Anlæg A3. August/september 2008 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg A3 August/september 2008 RAPPORT NR.: 08-8928 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør

Læs mere

Anlæg # 4, forgasningsgas

Anlæg # 4, forgasningsgas Anlæg # 4, forgasningsgas Gasmotoranlæg, Jenbacher J320 Målerapport 731-28-4 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 4 1/26 Anlæg # 4 Gasmotor: Jenbacher J320, forgasningsgas Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Hvorfor samfyring? Hvad er samfyringsaske og hvilke asker er testet? Kan man anvende samfyringsaske på

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Novopan Træindustri A/S Fællesafkast fra pondorflinjer, afkast fra kraft 6, afkast fra hedtoliekedel og afkast fra centralvarmekedel

Novopan Træindustri A/S Fællesafkast fra pondorflinjer, afkast fra kraft 6, afkast fra hedtoliekedel og afkast fra centralvarmekedel Novopan Træindustri A/S Fællesafkast fra pondorflinjer, afkast fra kraft 6, afkast fra hedtoliekedel og afkast fra centralvarmekedel Måling af emissioner til luften Præstationskontrol Akkrediteret rapport

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009

Anlæg # 3. Fueloliefyret dampturbineanlæg. Målerapport Maj 2009 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Målerapport 731-28-3 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 3 1/16 Anlæg # 3 Fueloliefyret dampturbineanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 X. supplement til Luftvejledningen (vejledning nr. 2 2001) Kapitel 6 om energianlæg Med dette supplement bortfalder kapitel 6 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 2001, Luftvejledningen,

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Delrapport 1 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker med en installeret el-effekt under 25 MW

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009 Anlæg # 13 Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620 Målerapport 731-28-13 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 13 1/15 Anlæg # 13 Gasmotor: Jenbacher JMS 620 Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Emissionsfaktorer og væsentlige kilder

Emissionsfaktorer og væsentlige kilder Emissionsfaktorer og væsentlige kilder Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker OleKenneth Nielsen, Malene Nielsen og Marianne Thomsen Afdeling for Systemanalyse Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009 Anlæg # 7 Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg Målerapport 731-28-7 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 7 1/17 Anlæg # 7 Gasmotor, MAN, renseanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Novopan Træindustri A/S Fællesafkast fra pondorflinjer og 27 MW Kraftcentral

Novopan Træindustri A/S Fællesafkast fra pondorflinjer og 27 MW Kraftcentral Novopan Træindustri A/S Fællesafkast fra pondorflinjer og 27 MW Kraftcentral Måling af emissioner til luften Præstationskontrol for SO2 og stikprøver for HCHO Akkrediteret rapport 115-29781 C Målinger

Læs mere

Rapport. Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler. Sagsnr. 221134-151-122. Februar 2013

Rapport. Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler. Sagsnr. 221134-151-122. Februar 2013 Rapport Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler Februar 2013 Rekvirent: Dato: Udført af: Weifa AS Arne Kristian Øvland Gruveveien 1 N-3791 Kragerø Norge 26. februar 2013 JV/- Eurofins

Læs mere

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009

Anlæg # 2. Dieselmotoranlæg, regulerkraft. Målerapport 731-28-2 Maj 2009 Anlæg # 2 Dieselmotoranlæg, regulerkraft Målerapport 731-28-2 Maj 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 2 1/16 Anlæg # 2 Dieselmotor, regulerkraft Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 DGC-rapport

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser...

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser... Rapport nr.: 72 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Undertitel Forfatter(e) Ole Schleicher, Knud Christiansen Arbejdet udført, år 2014 Udgivelsesdato 27. november 2015 Revideret,

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Energinet.dk miljøprojekt nr. 07/1882 Delrapport 3 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker med en installeret el-effekt under 25 MW

Læs mere

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009

Anlæg # 12. Gasmotor, Caterpillar G Målerapport November 2009 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Målerapport 731.28-12 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 12 1/15 Anlæg # 12 Gasmotor, Caterpillar G 3612 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009 Anlæg # 18 Gasturbineanlæg, EGT Tornado Målerapport 731-28-18 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 18 1/14 Anlæg # 18 Gasturbine EGT Tornado Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket 12. februar 2012 Jnr. MST-1274-00038 Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket Vi har med tilfredshed noteret,

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Affaldscenter Forbrændingsanlægget, Linie 4 Præstationsmåling 1-2013

AffaldVarme Aarhus. Affaldscenter Forbrændingsanlægget, Linie 4 Præstationsmåling 1-2013 AffaldVarme Aarhus, Affaldscenter Forbrændingsanlægget, Linie 4 Præstationsmåling 1-2013 Februar 2013 Rekvirent: Dato: Udført af: AffaldVarme Aarhus Affaldscenter, Forbrændingsanlægget Hanne Tokkesdal

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Affaldscenter Forbrændingsanlægget, Linie 1 Præstationsmåling 1-2013

AffaldVarme Aarhus. Affaldscenter Forbrændingsanlægget, Linie 1 Præstationsmåling 1-2013 AffaldVarme Aarhus, Affaldscenter Forbrændingsanlægget, Linie 1 Præstationsmåling 1-2013 Februar 2013 Rekvirent: Dato: Udført af: AffaldVarme Aarhus Affaldscenter, Forbrændingsanlægget Hanne Tokkesdal

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1)

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1) BEK nr 1451 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00105 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel Rapport nr.: 78 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel: Undertitel Forfatter Ole Schleicher Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato Januar 2016 Revideret, dato - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 ANALYSE...

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1271-00144 Ref. melso/susbe 19. september 2013 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Affald Plus Næstved forbrændingsanlæg med tilhørende aktiviteter Ved Fjorden 20, 4700 Næstved Genbrugsterminalens

Læs mere

FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA

FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA www.geerticon.dk STANDARDER FRA CEN OG SIGNALVEJ SRO-anlæg QAL 3 QAL 2 Validering, gyldigt kalibreringsinterval AMS 4-20 ma Span Span H 2 O NO NO 2 HCL SO 2 CO

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

Beregning af usikkerhed på emissionsfaktorer. Arne Oxbøl

Beregning af usikkerhed på emissionsfaktorer. Arne Oxbøl Beregning af usikkerhed på emissionsfaktorer Arne Oxbøl Fremgangsmåde for hver parameter (stof) Vurdering af metodeusikkerhed Datamaterialet er indsamlede enkeltmålinger fra de enkelte anlæg inden for

Læs mere

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening.

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening. Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15 5700 Svendborg Att. Niels Christian Hansen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00158 Ref. Johje/olkri Den 5. december 2008 Svendborg Kraftvarmeværk. CVR-nr: 29-18-97-30

Læs mere

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 %

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 % Danske Commodities A/S DTU Kraftvarmeværk, Energivej 411 2800 Kgs. Lyngby Att.: Kenneth Harder Risto khr@danskecommodities.com CVR 34071977 Dato: 04-10-2016 Ref.: eka J.nr.: 09.02.08-P19-1-16 Påbud om

Læs mere

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007 G207-06093-01 Prøve ID: 3001 Tørstof 477000 mg/kg VV DS.204/NIR Cadmium

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Præstationsprøvning NO x, CO, O 2, H 2 O, HCl, HF, SO 2 og volumenstrøm i strømmende gas

Præstationsprøvning NO x, CO, O 2, H 2 O, HCl, HF, SO 2 og volumenstrøm i strømmende gas Rapport nr. 35-6 Præstationsprøvning 6 NO x, CO, O, H O, HCl, HF, SO og volumenstrøm i strømmende gas Arne Oxbøl. juni 6 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé

Læs mere

MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer

MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer Virksomheder J.nr. MST-1270-01879 Ref. clben/anbri Den 6. april 2016 MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer Ændring af egenkontrol og emissionsgrænseværdier for NH 3 mv. på ovn 6 For: Kara/Noveren I/S Håndværkervej

Læs mere

Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker. Projektrapport Februar 2006

Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker. Projektrapport Februar 2006 Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker Projektrapport Februar 26 Formaldehydimmission fra danske kraftvarmeværker Per G. Kristensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 26 Titel : Formaldehydimission

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Præstationsprøvning metaller på/i filtre og væsker

Præstationsprøvning metaller på/i filtre og væsker Rapport nr. 44-2007 Præstationsprøvning 2007 Metaller, partikler, CO, O 2 og H 2 O i strømmende gas og metaller på/i filtre og væsker Arne Oxbøl 4. april 2008 Revideret 18. juli 2008 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Læs mere

Side 1 af 51 sider Side 2 af 51 sider Side 3 af 51 sider Side 4 af 51 sider Side 5 af 51 sider Helårshuse Renovation Renovation Renovation Miljøafgift Miljøafgift Rabat Indbyggere uge 14-dages container

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1) BEK nr 840 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4.

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4. KARA/NOVEREN Håndværkervej 70 4000 Roskilde Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00048 Ref. ANNJE 18. juli 2008 Påbud om anvendelse af perkolat fra Audebo Deponi til GSArøggasrensning på ovn 3 og

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt.

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt. Generelt Cement- og Betonlaboratoriet (CBL) i Aalborg Portlands Research and Development Centre (RDC) blev etableret i 1977 i forbindelse med en sammenlægning af CtO-Laboratoriet, Cementlaboratoriet og

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

OML-beregning af CO + Støv

OML-beregning af CO + Støv OML-beregning af CO + Støv Data og formler til brug ved OML-beregning af CO og Støv fra flisfyringsanlæg 0,99 MW Se endvidere Bilag 1 - Data OML Oplysninger fra KEM Engineering Flisfyringsanlæg < 0,99

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Notat. Vedrørende: Renseanlæg Avedøre - testindfyring af CP Kelco industrispildevandsslam Dato: 8. august 2016

Notat. Vedrørende: Renseanlæg Avedøre - testindfyring af CP Kelco industrispildevandsslam Dato: 8. august 2016 BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Notat Vedrørende: Renseanlæg Avedøre - testindfyring af CP Kelco industrispildevandsslam

Læs mere

Præstationsprøvning 2006

Præstationsprøvning 2006 Rapport nr. 36-006 Præstationsprøvning 006 NO x, CO, UHC og O i strømmende gas Arne Oxbøl 10. juli 006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-605 Brøndby

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6.

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6. Miljøgodkendelse Ole Schleicher FORCE Technology VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler Tirsdag den 6. september 2011 Min baggrund 15 år på Junckers Industrier i Køge - Ansvarlig for alt

Læs mere

Nuup Kommunea Forvaltning for Teknik og Miljø OML-beregning for placering af boliger i nuværende lufthavnsområde

Nuup Kommunea Forvaltning for Teknik og Miljø OML-beregning for placering af boliger i nuværende lufthavnsområde Nuup Kommunea Forvaltning for Teknik og Miljø OML-beregning for placering af boliger i nuværende lufthavnsområde Udgivelsesdato : 14. oktober 2008 Projekt : 40.4492.02 Udarbejdet : Knud Erik Poulsen Side

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Notat. Emne Til Kopi Fra Vedrørende

Notat. Emne Til Kopi Fra Vedrørende Notat Emne Til Kopi Fra Vedrørende SKV3 samt spidslastkedler ifm. VVM Forundersøgelse Skærbækværket QHSE CC-lotko, QHSE CC-niege, Asset Dev.-jorpj CE-Jørgen Nørklit Jensen Etablering af spidslastkedler

Læs mere

Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket

Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket København d. 3. december 2012 Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket I vores kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag

Læs mere

Sammenlignende prøvning for: Oplukning og analyse af simulerede filtre fra prøvetagning for spormetaller. Prøvning gennemført: Første halvår 1998

Sammenlignende prøvning for: Oplukning og analyse af simulerede filtre fra prøvetagning for spormetaller. Prøvning gennemført: Første halvår 1998 Sammenlignende prøvning for: Oplukning og analyse af simulerede filtre fra prøvetagning for spormetaller. Prøvning gennemført: Første halvår 1998 Udarbejdet af Peter Blinksbjerg 30. oktober 1998 1 Resumé

Læs mere