Generalforsamlingen - Februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingen - Februar 2012"

Transkript

1 Generalforsamlingen - Februar 2012 Generalforsamling i Bjæverskov Forsamlingshus, Ringstedvej 546, 4632 Bjæverskov. Tirsdag den 14. februar 2012 kl Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Eventuelle forslag 4.1 Tilføjelse til 13 stk. 6: Med henvisning til 4 stk. 1 Det pålægges bestyrelsen, senest den 15. november i indeværende regnskabsår, at fremsætte forslag til kontingentet for det kommende regnskabsår. Dette skal gøres tilgængelig for medlemmerne enten ved omdeling eller gennem en på anlægget værende info-kanal eller foreningens hjemmeside. (se bilag 4.1) Stk. 2 ændres til stk. 3 og ny stk. 2 tilføjes med følgende tekst: Såfremt det årlige kontingent stiger med 10 pct. eller derover, kan ethvert medlem udmeldes af foreningen med 1 måneds skriftligt varsel til den 30. juni. (se bilag 4.2) stk. 2: "mindst 14 hverdages varsel" ændres til "mindst 2 ugers varsel" (ingen bilag)

2 4.4 Tilføjelse til 13 stk. 7: Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal ny leverandør efter forslag fra Bestyrelsen. Bestyrelsen indhenter tilbud fra mindst 2 leverandører, der alle skal være toneangivende på det danske marked. Såfremt der er flere end to tilbudsgivere foregår afstemningen over to omgangen. Første afstemning skal finde de to leverandører der opnår størst tilslutning. Den endelige afstemning foregår så mellem disse til tilbudsgivere. Bestyrelsen indgår kontrakt med vinderen. (se bilag 4.4) 4.5 Analogt stop nu. For at kunne ændre flere af kanalerne til HD og samtidig indføre en pakke 3, med TV2 Sport HD og CANAL 9. (TV2, SVT1+2, NRK1, TV2 Norge, 6 eren, EuroSport1+2, Discovery+Animal(juli) alle i HD) 4.6 Bliver forslag 4.5 godkendt er forslag 4.6, at alle kanaler fremover er med i en afstemning om pakke placering også de betalingskanaler der i dag er i den lille pakke (TV2, TV3, 3+, Zulu og Discovery). (ingen bilag) 4.7 At vi tilslutter os Stofas fordelsaftale som give rabat på Stofa Internet (10%) mulighed for WEB TV og andre løsninger. Dette forslag vil dog medføre, at alle stiger med 337,50/år i kontingent. (se bilag 4.7a + 4.7b Stofa oplæg) 4.8 At vi opsiger kontrakten med Stofa og vælger YouSee som signaludbyder. (se bilag 4.8a + 4.8b YouSee oplæg) 5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant jf. 13 Kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter. Alle stiller til genvalg. 7. Valg af revisorer/bilagskontrollanter jf revisorer/bilagskontrollanter. Begge stiller til genvalg. 8. Eventuelt Med venlig hilsen Bjæverskov Antenneforening

3 DRIFT INDTÆGTER Regnskab 2011 Budget 2011 Regnskab 2010 ANLÆG INDTÆGTER Ikke underskrevet, men telefonisk godkendt. Regnskab 2011 Regnskab 2010 Kontingent , , ,00 Henlæggelser , ,00 Henlæggelser overført , , ,00 Tilslutninger (2 nye 1 gl) , ,00 Markedsføringsbidrag , , ,25 Materialesalg 7.574, ,00 Serviceaftale "masten" , ,40 Nedkørt stander 3.628,00 Rykkergebyrer 4.300, ,00 Åse Maria hjemmet ,00 Renteindtægt 327, ,61 Pakkeskift 9.200, ,00 Udmeldelsesgebyr , ,00 Genåbning af signal 420,00 ørediff 26,72 I alt indtægter , , ,98 I alt indtægter , ,00 UDGIFTER UDGIFTER Programafgifter , , ,65 Copydan , , ,40 Servicekontrakt , , ,75 Udskiftning af kabler ,00 EL , , ,84 Udvidelses af anlægget , ,00 Telefon/internet 1.937, , ,95 Materialekøb 5.031, ,04 Forsikring , , ,75 Ændringer af kanaler , ,50 FDA , , ,00 rep af anlæg 9.087,05 Diverse , , ,39 Vederlag , , ,00 Generalforsamling/møder 1.442, , ,90 Ørediff 50,98 service på A/C 4.573,50 I alt udgifter , , ,13 I alt udgifter , ,54 OVERSKUD Drift , , ,15 OVERSKUD Anlæg , ,54 Årets overskud i alt ,98 Bjæverskov Antenneforening Regnskab Side 1 af 2

4 AKTIVER Regnskab 2011 Bjæverskov Antenneforening Regnskab Overskudsfordeling Drift Anlæg I alt Bankkonto ,72 år , ,21 Girokonto ,50 år , ,00 LIKVIDER I ALT ,22 år , ,19 år , ,57 Tilgodehavende: år , , ,95 Åse Maria hjemmet ,00 år , , ,74 Moms 4. kvt ,75 år , , ,45 Udmeldelsegebyr 6.600,00 år , , ,98 Erstatning nedkørt stander 4.535,00 år , , ,69 Rykkere + kontingent 4.314,50 år , , ,98 Materialesalg 530,00 SUM , , ,32 Fra ,00 Gæld : Programafgifter 4. kvt ,48 Porto og håndtering nyhedsbrev 4.265,31 EL hovedstation nov ,79 Print og kuvertering nyhedsbrev 1.638,07 Materialer til salg 907,50 Vedr 2012 kontingent 2.050,00 I alt aktiver ,32 Egenkapital pr. 1. januar ,30 Året resultat ,98 Ny Egenkapital pr. 31. december ,32 Kent Løve (Kasserer) Foranstående regnskab er gennemgået og fundet i orden. Formueopgørelsen er revideret og fundet i orden. Tilstedeværelsen af de i formueopgørelsen værende poster er kontrolleret. Ikke underskrevet, men telefonisk godkendt. Side 2 af 2

5 Budget 2012 Lille pakke Stor pakke Antal medlemmer: Indtægter Kontingent , ,00 Samlet indtægter , ,00 ekskl. moms Udgifter Servicekontrakt ,00 Servicebidrag 0,00 Butler El ,00 Telefon/Internet 3.000,00 Forsikring ,00 FDA Kontingent ,00 Diverse ,00 Vederlag ,00 Generalforsamling/møder 5.000,00 Henlæggelse (Anlæg) ,00 I alt drift ,00 Copydan lille pakke ,00 Program afgift lille pakke ,00 Copydan stor pakke ,00 Program afgift stor pakke ,00 Markedsføringsbidrag ,00 Stofa I alt afgifter , ,00 Overskud tidligere år 0,00 Samlet udgifter , ,00 ekskl. moms Pr. medlem 1.751, , , ,76 inkl. moms Kontingent 2012 Lille pakke 1.760,00 ekskl. moms 2.200,00 inkl. moms Kontingent 2012 Stor pakke 3.280,00 ekskl. moms 4.100,00 inkl. moms

6 Bilag 4.1 Til Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov d. 4. Januar 2012 Att.: Formand Steen Hagberg Idet jeg har fået et par henvendelser vedr. måske lidt stavnsbinding af vores medlemmer. Det drejer sig om vores vedtægter 8 stk. 1 udmeldelses med 1 måneds varsel til et regnskabsårs udløb. Vores kontingent fastsættes på generalforsamling i Februar måned, men opkrævningen sker 2. januar Bestyrelsen oplyser i nyhedsbrev d. 27 december forslag til kontingentet til det kommende regnskabsår, med en så sent udmelding, har medlemmer ikke mulighed for udmeldelse, dette skulle ske senest 1. dec. De er derved stavnsbundet yderlig et år mere. Forslag der ønskes behandlet under punkt 4, på den ordinære generalforsamling d. 14. februar 2012: Tilføjelse til 13 stk. 6. Med henvisning til 4 stk. 1 Det pålægges bestyrelsen, senest den 15. november i indeværende regnskabsår, at fremsætte forslag til kontingentet for det kommende regnskabsår. Dette skal gøres tilgængelig for medlemmerne enten ved omdeling eller gennem en på anlægget værende info kanal eller foreningens hjemmeside. Med venlig hilsen Finn Hansen Læskovvej Bjæverskov Tlf

7 Hagberg Fra: Bent Lerager Bilag 4.2 Sendt: 15. januar :06 Til: Cc: Emne: Kaj Belling Vedtægts ændring Opfølgningsflag: Opfølgning Flagstatus: Hej Rød Jeg vil gerne komme med et forslag til ændring af 8, således at den nye ordlyd bliver således Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 1 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. 2. Såfremt det årlige kontingent stiger med 10 pct. eller derover, kan ethvert medlem udmeldes af foreningen med 1 måneds skriftligt varsel til den 30. juni. 3. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin. Begrundelsen er at jeg ikke mener det er acceptabelt at man skal melde sig ud af foreningen uden kendskab til de vilkår som vil være gældende for året. Dertil kommer at man i dag opkræver kontingent to gange om året, så administrativt bør det heller ikke være noget problem. Jeg synes, at den annoncerede ændring fra 3.600,00 til 4.100,00 eller sagt på en anden måde hele 11,4%, berettiger till at man har mulighed for at melde sig ud, men denne information blev først omdelt sent i december, hvor den nuværende tidsfrist for udmeldelse var overskredet. Jeg ved godt, at årsagen er, at TV2 er blevet en betalingskanal, men der har heller ikke været en ny afstemning, hvor man eksempelvis kunne fravælge TV2NEWS, som er rigtig dyr. Med venlig hilsen Bent Lerager Læskovvej 44 Sendt fra min ipad

8 Hagberg Bilag 4.4 Fra: Gert B. Nielsen (EBST) Sendt: 15. januar :05 Til: Cc: Emne: Opfølgningsflag: Opfølgning Flagstatus: Søren Jensen; 'Tino Rugaard' Forslag til Generalforsamlingen. Rød Forslag til vedtægtsændring. For at skabe større gennemsigtighed i foreningen stilles følgende forslag til vedtægtsændring: Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal ny leverandør efter forslag fra Bestyrelsen. Bestyrelsen indhenter tilbud fra mindst 2 leverandører, der alle skal være toneangivende på det danske marked. Såfremt der er flere end to tilbudsgivere foregår afstemningen over to omgangen. Første afstemning skal finde de to leverandører der opnår størst tilslutning. Den endelige afstemning foregår så mellem disse til tilbudsgivere. Bestyrelsen indgår kontrakt med vinderen. Med venlig hilsen Gert B. Nielsen/ Duehusvej 155, 4632 Bjæverskov Søren Jensen/ Duehusvej 135, 4632 Bjæverskov

9 Hagberg Bilag 4.7a Fra: Ken Kristensen Sendt: 27. december :35 Til: Emne: Forslag til generalforsamlingen. Hej Jeg foreslår vi bliver fordelskunde hos stofa. Ved godt det bliver en merudgift på ca. 350 kr om året (29 kr om måneden) pr. husstand. Men hvis man modregner den rabat de giver på internet som fordelskunde (10 procent) så går det faktisk næsten lige op. 10 Mbit/1Mbit er besparelsen 18 kr om måneden kr om året. 20 Mbit/2Mbit er besparelsen 24 kr om måneden kr om året. 30 Mbit/3Mbit er besparelsen 29 kr om måneden kr om året. Der er rigtig mange fordele ved at blive fordelskunde hos dem herunder web tv. Lad os evt. sende det til afstemning:-) Mange hilsener Ken Kristensen= 1

10 Bilag 4.8a Bjæverskov d. 14. januar 2012 Generalforsamling i Bjæverskov Antenneforening d. 14. februar 2012 Undertegnede stiller hermed til forslag at udskifte nuværende leverandør af signaludbud til YouSee, se vedlagte oplæg. Begrundelsen er, at vi trods mange stigning i kontingent de senere år, mellem 9 og 19 % pr. år, ikke har fået væsentligt større kanaludbud, tværtimod. En ny leverandør vil øge kanaludbuddet, kvaliteten og give større fleksibilitet. Det vil samtidigt betyde at det analog signal på en del kanaler, også vil fortsætte efter 1. januar Antenneforeningen skal bestå som den er i dag med opkrævninger og pakkeskift mv. blot i et nyt samarbejde med YouSee som signalleverandør. Med venlig hilsen Tino Rugaard, Duehusvej 125, Søren Jensen, Duehusvej 135, Gert Nielsen, Duehusvej 155

11 Bilag 4.7b Fordelskunde 3 Digital Clear Gratis telefoniabonnement Gratis 256 kbit forbindelse på bredbånd 10% rabat på bredbånd på øvrige hastigheder 50% rabat på kortafgift StartForfra DR s arkiv Web tv i hjemmet OnlineDisk WebTv To Go StartForfra + (løbende døgn + 24 timer) Gem TV2 Film OD 200 Film (til alle der har TV2 Film) HD kanaler

12 WebTv og Web Tv To Go Gratis med bredbånd fra Stofa Få adgang til alle foreningens tv-kanaler overalt i hjemmet via WiFi Gør pc, tablet eller smartphones til hjemmets nye tv-apparater Tag udvalgte tv-kanaler med overalt i Danmark og få mobil underholdning på op til to mobile enheder ad gangen Forudsætter bredbåndsabonnement på mere end 4 Mbit/s. Bilag 4.7b

13 StartForfra+ Bilag 4.7b Gratis med Zaptor og kort Gå tilbage i tv-guiden på Zaptor og afspil et program der allerede har været vist Medlemmerne bliver uafhængige af tidspunkterne i tv-programplanlægningen og kan selv bestemme hvornår underholdningen skal starte Der kan startes forfra på alle de kanaler som Stofa har indgået aftale med Lanceres 1. juli 2012.

14 Gem Bilag 4.7b Gratis med Zaptor og kort Medlemmerne kan optage flere programmer samtidig med Zaptor Der kan gemmes næsten alt det, medlemmerne går glip af, og det kan ses når som helst det passer. Når programmerne optages, lagres de automatisk i skyen det vil sige, at de bliver lagt online på Stofas servere i et personligt arkiv Optagelse muligt både frem (7 dage) og tilbage i tiden (48 timer) Lanceres 1. juli 2012

15 Bilag 4.7b FritValg fra grundpakken Bland Selv mellem mere end 90 forskellige kanaler Forudsætter køb af min 4 programmer

16 Bilag 4.7b Tv-priser 2012 Tv pakker 2012 Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Antenneforening 2.000/år 3.300/år 5.200/år Grundpakke 3 HD kanaler Grundpakke 1 Grundpakke 2 Kun digitale HD kanaler HD kanaler

17 Bilag 4.7b Digitalt TV Digital tv Kortafgift Bokspris Boksleje inkl. kort AF Helsingør 187,2/år /år FritValg eksempel Kr. 80,00 Kids Arkiv Movie Arkiv Adventure HD Arkiv Analog Pakke 3 Film kartotek Digitale TV pakker FritValg VoD Analog Pakke 2 Zaptor Start-forfra WebTV Interak. Arkiv Analog Pakke 1

18 Bilag 4.7b Digitale tilvalgspakker Canal+ Canal+ HD Total TV1000 Mzone Pink Film el. Sport Mzone Viasat Golf

19 Bilag 4.7b Internet 256 Kbit/s 2 Mbit* 4 Mbit* 10/1 Mbit 20/2 Mbit 30/3 Mbit 50/5 Mbit 111/11 Mbit Antenneforeningen * Udfasede produkter, som dog fortsat stilles til rådighed til eksisterende kunder.

20 Bilag 4.8b YouSee kabel-tv - en komplet løsning 5

21 Bilag 4.8b Hvorfor YouSee? YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud DR s DAB udbud (i alle programpakker) Individuelle tilvalgsmuligheder fra GP YouSee Plus Ekstra Kanaler Opgradering af antenneanlægget Udskiftning af forstærkere Besparelse af service på hovedstation Besparelse af strøm til hovedstation DVB-C signaler Bjæverskov Antenneforening Fordele og priser

22 Bilag 4.8b YouSee Clear - Regionsudbud

23 Bilag 4.8b Grundpakken TV3, TV 2, Kanal 5 og alle DR-kanaler DR HD, ZDF HD, SVT1 HD og Kanal 5 HD sendes clear/ukodet NYHEDER! TV 2 HD, ARD HD og SVT2 HD og TV 2 Region (24 timers kanal) Radiokanaler: Digitale (DAB) kanaler fra DR, Radio 24syv og POP FM Kanaler, der også sendes analogt Grundpakken Udbud pr. 1. december Udbuddet i Region Hovedstaden. DR HD, TV 2 HD, ARD HD, ZDF HD, SVT1 HD, SVT2 HD og Kanal 5 HD HD-kanalerne ligger clear, dvs. med det rigtige fjernsyn med DVB-C og MPEG4 kan kanalerne ses uden kort og uden boks.

24 Bilag 4.8b Mellempakken Alle tv- og radiokanaler fra Grundpakken og 7 populære dansksprogede kanaler CANAL9, TV3+ HD og 6'eren HD sendes clear/ukodet Mellempakken plus alle tv- og radiokanaler fra Grundpakken Kanaler, der også sendes analogt Udbud pr. 1. december Udbuddet i Region Hovedstaden. For at se TV3+HD og 6 eren HD skal fladskærmen/boksen understøtte MPEG4.

25 Bilag 4.8b Fuldpakke Alle tv- og radiokanaler fra Grund- og Mellempakken og yderligere 22 kanaler Eurosport HD, Eurosport 2 HD, TV 2 SPORT HD, Nickelodeon HD, TLC HD og TNT 7 HD sendes clear/ukodet Nyheder! - TLC, TNT 7 og Disney Junior nye kanaler Kanaler, der også sendes analogt Fuldpakken plus alle tv- og radiokanaler fra Grund- og Mellempakken Udbud pr. 1. december Udbuddet i Region Hovedstaden. For at se TLC HD, TNT 7 HD, Eurosport HD, Eurosport 2 HD og Nickelodeon HD skal fladskærmen/boksen understøtte MPEG4.

26 Bilag 4.8b Radiokanaler i tv-pakken Masser af dansk radio bl.a. DR s DAB-kanaler som FM-radio, Radio24syv og P1 og P2, som selvstændige kanaler Lokale radiokanaler er også en del af radioudbuddet Radio høres via kabel-tv-stikket og følger med i Grund-, Mellem- og Fuldpakke Udbud pr. 1. december 2011.

27 Bilag 4.8b YouSee Plus - få mere ud af skærmen

28 Bilag 4.8b Oplevelser On Demand Optag Pause StartForfra Cinema Tag magten over dit tv TV Arkiv

29 Bilag 4.8b YouSee Cinema Lej film direkte med fjernbetjeningen Se de nyeste succeser, de bedste klassikere fra Hollywood og Danmark Vælg mellem mere end titler - også i HD Mere end 1,5 million filmudlejninger i 2011

30 Bilag 4.8b Nu får I fri adgang til 100 fede film Som noget helt nyt får alle med YouSee Plus nu fri adgang til 100 fede film Se eller gense filmene med et tryk på din fjernbetjening - uden det koster ekstra Ca. 20 nye film pr. måned

31 Bilag 4.8b Cinema ny 3D kategori i 3. kvartal D filmeksempler, der netop nu forhandles: 3D testes teknisk i flere kvaliteter og brugeroplevelsen forfines 3D film inkluderes fast i kombi-pakke inkl. filmen som alm. HD-version

32 Bilag 4.8b YouSee Ekstrakanaler - sammensæt din egen tv-pakke

33 Bilag 4.8b Vi øger valgfriheden med Ekstrakanaler Grundpakken er omdrejningspunktet Grundpakken kan suppleres med Ekstrakanaler fra Mellem- og Fuldpakken samt nichekanaler Danske public service kanaler Vigtigste kommercielle kanaler Nabolands public service kanaler Du har Du tilvælger Din tv-pakke

34 Bilag 4.8b Vælg dine Ekstrakanaler 1 Forudsætter udstyr som understøtter MPEG4. 2 Kan også ses med MPEG2, dog ikke i HD-kvalitet. Fire prisklasser med flere end 70 kanaler Læs mere på yousee.dk/ekstrakanaler

35 Bilag 4.8b Sådan får I adgang til Ekstrakanaler YouSee Kort og digital kortlæser Har man en fladskærm med indbygget DVB-C modtager, kan man vælge YouSee Kort og en digital kortlæser (CA-modul), som giver adgang til de valgte Ekstrakanaler. YouSee Kort koster et engangsbeløb på 100 kr. i oprettelse. Hvis man ikke har en digital kortlæser kan den købes hos YouSee for 595 kr. YouSee Plus Har man et billedrørs-tv skal man vælge YouSee Plus, som er en YouSee Boks og et YouSee Kort, for at få adgang til de valgte Ekstrakanaler. YouSee Plus kan bruges på alle fjernsyn og som ekstra bonus giver YouSee Plus også adgang til spændende On Demand-tjenester som StartForfra, TV Arkiv og Cinema.

36 Bilag 4.8b Ekstrakanaler - kort fortalt Ekstrakanaler er et supplement til Grund-, Mellem- og Fuldpakken Der vælges mellem ca. 70 kanaler - minimum fire kanaler Prisklasser fra 10, 20, 30 og 40 kr. pr. kanal pr. måned Ekstrakanaler udskiftes nemt via yousee.dk/tv StartForfra kan bruges på alle tilkøbte Ekstrakanaler fra Mellem- og Fuldpakken Der kan også bruges DVB-C bokse, som er Yousee godkendt

37 Bilag 4.8b Opgradering af antenneanlægget Vi har foretaget nogle vurderinger og formodninger omkring antenneanlægget og ud fra dette vurderet, at antenneanlægget med fordel kan optimeres. Vi vil derfor - Udskifte samtlige forstærkere Udskifte nuværende pakkefiltre Har kalkuleret med at YouSee levere forstærkere (30-35 stk.) og filtre (ca. 400 stk.), så denne omkostning påtager vi os. Omkostningen for Antenneforeningen består i at udskifte disse. Ved udskiftning af forstærkere, så modernisere I antenneanlægget og imødekommer de krav deres stilles til en moderne antenneanlæg. I modtager fremover DVB-C signal og derved undgår I at skulle investere i nyt MUX udstyr til DVB-T signalet

38 Bilag 4.8b Jeres fordele med en løsning fra YouSee Flere af de bedste kanaler findes allerede i Grundpakken Individuel mulighed for at sammensætte sin egen tv-pakke med Ekstrakanaler I kan se tv på både nye og gamle fjernsyn, uden at investere i ekstraudstyr I hver enkelt husstand kan I se Clear-kanalerne i forskellige rum samtidig Jeres brugere, der har en fladskærm med indbygget DVB-C modtager, kan automatisk se alle deres tv-kanaler i digital kvalitet - uden brug af boks Stort radio udbud, inkl. DR s DAB udbud Langt flere tv-kanaler, bl.a. TV2Sport, Canal9, Disney Junior, TLC, BBC Entertainment, TNT7, DK4, Disney XD, Cartoon Network, Nickelodeon, BBC Lifestyle, Vh-1, The Voice og BBC World. Markedsprisen for de kanaler som YouSee tilbyder udover det nuværende udbud, udgør pr. år kr. 1385,- pr. år inkl. moms. Meget mere HD-TV Analogt tv-signal også efter den 1.januar 2013 I får ganske enkelt ikke en bedre og mere komplet løsning!

39 Bilag 4.8b Vores tilbud til jer Regionsudbud 24+9 måneders aftale Grundpakke 62,- kr. ekskl. Copydan Mellempakke 210,- kr. ekskl. Copydan Fuldpakke 289,- kr. ekskl. Copydan Tilslutningsafgift: ,00 kr. Fremføring af signal ca ,00 kr. Udskiftning af forstærkere/filtre ca ,00 kr. Samlet udgift Tilskud fra YouSee Samlet pris for Bjæverskov A/F ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. Priser på tv-pakker er pr. måned pr. husstand inkl. moms, ekskl. Koda og Copydan Der tages forbehold for endelig godkendelse af programpakkepriserne.

40 Bilag 4.8b Uddybning af priser estimeret pr. år. Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Drift (1) Programafgift Copy-Dan Moms (drift og pro.afgift) Pris pr. år Besparelse (2) Ny pris pr. år Budgetforslag Tilbydes ikke 4100 (1) = Driften er sat op fra 360 pr. mdr. i 2011 til kr. 400 pr. mdr. i 2012, trods at en aftale med YouSee vil betyde en reducering af serviceomkostninger for foreningen, da den eksisterende hovedstation ikke skal bruges længere. Desuden reduceres strømforbruget ligeledes og vores estimat på besparelsen af service og strøm udgør ca. kr pr. år, svarende til ca. kr. 120,- pr. medlem pr. år som reelt burde fratrækkes den enkelte programpakke. (2)= samlet estimeret besparelse ( ) / antal tilslutninger (773 husstande)

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

Generalforsamlingen - Februar 2013

Generalforsamlingen - Februar 2013 Generalforsamlingen - Februar 2013 Generalforsamling i Bjæverskov Forsamlingshus, Ringstedvej 546, 4632 Bjæverskov. Tirsdag den 12. februar 2013 kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Generalforsamlingen - Februar 2014

Generalforsamlingen - Februar 2014 Generalforsamlingen - Februar 2014 Generalforsamling i Skovbohallens Bistro, Halvejen 12, 4632 Bjæverskov. Tirsdag den 11. februar 2014 kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP «Navn» «Gade» 4632 Bjæverskov Så er tiden inde til et nyhedsbrev. Nyhedsbrev Maj 2012 VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP 01-07-2012 Hvilket vil betyde, at billedrørsfjernsyn og fladskærme med MPEG-2 tuner, kun

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Digitalt kabel-tv. - større valgfrihed og bonuskanaler. Varde Antenneforening 27. oktober 2008

Digitalt kabel-tv. - større valgfrihed og bonuskanaler. Varde Antenneforening 27. oktober 2008 Digitalt kabel-tv - større valgfrihed og bonuskanaler Varde Antenneforening 27. oktober 2008 1 Digitalt kabel-tv vil ændre måden, du ser tv på Du vil hurtigt opdage, at Digitalt kabel-tv fra YouSee giver

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010 Dine tv-muligheder fra 8. februar 2010 Denne orientering indeholder Nye digitale tv-muligheder fra 8. februar 2010 14 nye tv-kanaler fra Canal Digital TV1000 pakken - 100 kr./mdr. i introduktionsrabat

Læs mere

Family Mix Plus aftale

Family Mix Plus aftale Opdateret 26-02-2012 Michael Fabricius Højgaard, Stofa Carit Pedersen, FDA ERFA-gruppe FAMILY MIX/Stofa Family Mix Plus aftale XX A/F Møde Tåstrup den 26. februar 2012 Salgschef Michael Fabricius Højgaard

Læs mere

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Som du får for dit årlige kontingent på 1.068 kr. i 2012 + du får adgangen til at kunne købe hele

Læs mere

Velkommen til 4040.dk

Velkommen til 4040.dk Velkommen til 4040.dk Kære beboer 4040.dk er Jyllinges største antenneforening med over 600 tilslutninger, og vi sikrer dig både lavere Tv-pakkepriser og en række fleksible valgmuligheder. Din bolig er

Læs mere

Vamdrup Antenneforening 2016

Vamdrup Antenneforening 2016 Vamdrup Antenneforening 2016 Indstilling af fjernsyn og radio Sidder du nu og læser dette blad og tænker Gid der var så meget liv i mit fjernsyn, så kontakt os, for at blive medlem. Fordelsaftalen Vamdrup

Læs mere

Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa. Marts, 2014

Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa. Marts, 2014 Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa Marts, 2014 1 Via et medlemskab af Ølgod Antenneforening er du sikret medindflydelse og støtter dit lokal-samfund Ølgod Antenneforening er en "non-profit"

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

TUK-NET (Åle) / YouSee eller EnergiMidt/Waoo. Hvad skal man vælge?

TUK-NET (Åle) / YouSee eller EnergiMidt/Waoo. Hvad skal man vælge? TUK-NET (Åle) / YouSee eller EnergiMidt/Waoo Hvad skal man vælge? Hvorfor du skal vælge antenneforeningen? Hos antenneforeningen får du Danmarks bedste tv-pakker. Vores tv-pakker indeholder alle de populære

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver. For dig

Læs mere

Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo

Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo Hvad skal man vælge? 2 YouSee Præsentation Hvorfor du skal vælge Brædstrup Antenneforening? Hvis du ønsker at blive tilsluttet EnergiMidts fibernet kræver

Læs mere

GENERALFORSAMLING. 20. feb. 2014 kl. 19.00 i Grejs Borgergård.

GENERALFORSAMLING. 20. feb. 2014 kl. 19.00 i Grejs Borgergård. 20. feb. 2014 kl. 19.00 i Grejs Borgergård. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Fastlæggelse af medlemskontingent og

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed ---

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- Nyhedsbrev, 2011-2 Haslev Antennelaug, din lokale leverandør af tv, radio, bredbånd og telefoni --- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- TV signalerne fra Haslev Antennelaug

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Grundejerlauget Holteavlsgård V/ Christian Limkilde Agenda Digital/Analog TV pakker NYHED: Bland selv TV fra YouSee Se TV når det passer dig (YouSee Plus) Bredbånd YouSee

Læs mere

SKANSEN I SØNDERBORG TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR 2016 KL I DYBBØL FORSAMLINGSHUS

SKANSEN I SØNDERBORG TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR 2016 KL I DYBBØL FORSAMLINGSHUS SKANSEN I SØNDERBORG TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR 2016 KL. 19.30 I DYBBØL FORSAMLINGSHUS Praktiske informationer fra antenneforeningen Generalforsamling Som det vil kunne ses af oplæg til pakkepriser, så har

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012 FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 bedst på hverdage 10 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm, Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Telefon 55 50 55 85 (hverdage 10 00-16 00 ) Hjemmeside http://www.fensmarknet.dk Email fa@fensmarknet.dk Gem PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug.

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug. Stejlhøj 23 DK-4400 Kalundborg Tel. +45 59 56 15 70 Fax +45 59 56 07 70 www.ka-net.dk E-mail: kontor@ka-net.dk Produktvalg hos. Hermed formular til produktvalg hos. TV pakkerne og internetabonnementerne

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense.

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Fra RFA deltog: Mogens E / Jan J / Asmund N / Erling N / Karsten Richardt / Klaus V Afbud: Lonnie N / Carsten L / Karsten R Fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug.

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug. Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1 Programafstemning Resultat gældende Primo 2012 www.bredballe-antennelaug.dk Det har desværre trukket lidt ud med at få resultatet af vor sidste programafstemning

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 20 mio. musiknumre med YouMusic uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni med

Læs mere

Digitalt/Analogt kabel TV

Digitalt/Analogt kabel TV Digitalt/Analogt kabel TV Analogt TV signal Som kunde hos YouSee skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med, at det analoge signal bliver slukket den 31. oktober 2009. YouSee vil de næste mange

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Jyllinge Kabel-TV Forening & Stofa. 17. april 2013

Jyllinge Kabel-TV Forening & Stofa. 17. april 2013 Jyllinge Kabel-TV Forening & Stofa 17. april 2013 Hvad får jeg for mit kontingent? Hvad kan jeg tilkøbe hos Stofa? Carit Pedersen Dette følger med din medlemskab - for ca. 110 kr./mdr. ( 1.300 i 2013 og

Læs mere

Vamdrup Antenneforening 2013

Vamdrup Antenneforening 2013 Vamdrup Antenneforening 2013 Indstilling af fjernsyn og radio Sidder du nu og læser dette blad og tænker Gid der var så meget liv i mit fjernsyn, så kontakt os, for at blive medlem. DANMARKS NYE TV-KANAL

Læs mere

Programoversigt 2017 Antenneforeningen for Mariesminde Området

Programoversigt 2017 Antenneforeningen for Mariesminde Området Programoversigt 2017 Grundpakke Mellempakke Fuldpakke 3Sat 3Sat 3Sat Arte HD 6'eren HD 6'eren HD Bramdrup Øst Info Arte HD Animal Planet HD Das Erste HD Bramdrup Øst Info Arte HD DK4 Cartoon Network Bramdrup

Læs mere

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 Fensmark Antenneforening har 40 års jubilæum den 4. august. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt besluttet sig for ikke, at bruge penge på et jubilæumsarrangement. RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

Tørring Kabelnet. Nyhedsbrev 2016

Tørring Kabelnet. Nyhedsbrev 2016 Tørring Kabelnet Nyhedsbrev 2016 INDHOLD: INDLEDNING..2 GENERALFORSAMLINGEN 25. FEBRUAR 2016...2 ANALOGT TV ER FORSVUNDET...3 RENOVERING OG OPGRADERING AF ANLÆG/KABELNET...3 KANALOVERSIGT GRUND- OG MELLEMPAKKE...4

Læs mere

Svebølle Antenneforening

Svebølle Antenneforening Svebølle Antenneforening Hjemmeside: www.svantenne.dk email:svantenne@mail.dk tlf.: 5929 31 12 Bestyrelsens beretning 2007-08 Status for Svebølle Antenneforening. 860 (+7) medlemmer. Årets resultat blev

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015

NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 NYHEDSBREV nr. 5 September 2015 INDHOLD: INDLEDNING. PRISER PÅ TV-PAKKER. PAKKESKIFT OG ÅBNING/LUKNING. FEJL ELLER DÅRLIGT SIGNAL. ANALOGT TV FORSVINDER. DET NYE YOUSEE. FREMTIDENS TV. LIDT AF HVERT. INDLEDNING.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008. 05-11-2008 mast-bb 1

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008. 05-11-2008 mast-bb 1 Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008 05-11-2008 mast-bb 1 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse - Valg af formand

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

21-11-2013. 21. november 2013 2 YouSee Præsentation

21-11-2013. 21. november 2013 2 YouSee Præsentation 21. november 2013 2 YouSee Præsentation 1 Alt leveres til dig via et fremtidssikkert net TDC koncernen har mere end 35.000 km digital optisk fiber nedgravet, hvoraf YouSee råder over 12.000 km. fiber samt

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Vamdrup Antenneforening 2014

Vamdrup Antenneforening 2014 Vamdrup Antenneforening 2014 Indstilling af fjernsyn og radio Sidder du nu og læser dette blad og tænker Gid der var så meget liv i mit fjernsyn, så kontakt os, for at blive medlem. Fordelsaftalen Vamdrup

Læs mere

Ny Family Mix struktur Gældende for alle Family Mix anlæg fra 1. halvår 2012

Ny Family Mix struktur Gældende for alle Family Mix anlæg fra 1. halvår 2012 Ny Family Mix struktur Gældende for alle Family Mix anlæg fra 1. halvår 2012 De fleste af plancherne i dette sæt er udviklet i tæt samspil mellem Salgschef Michael Højgaard, Stofa & Carit Pedersen, JKTVF

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer

Formandens beretning for 2012. Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013. Kære medlemmer Formandens beretning for 2012 Ordinær generalforsamlingenden 20. Marts 2013 Kære medlemmer Efter at vi nu har etableret os med YouSee's programpakker, så skulle man måske mene, at der ikke kan være så

Læs mere

SuperClásico Nimbus Film. Få mange flere muligheder med YouSee Plus

SuperClásico Nimbus Film. Få mange flere muligheder med YouSee Plus HOP 0 Universal Studios Pirates Of The Caribbean 4 Disney A/S SuperClásico Nimbus Film Få mange flere muligheder med YouSee Plus Oktober 0 Tv på dine vilkår Med YouSee Plus er der altid noget godt i fjernsynet

Læs mere

CANAL DIGITAL FAMILY MIX. - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se

CANAL DIGITAL FAMILY MIX. - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se CANAL DIGITAL FAMILY MIX - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se 1 FAMILY MIX tv, internet og telefoni Du har nu en enestående chance for at få digitalt tv og selv bestemme, hvilke tvkanaler, du vil se.

Læs mere

Torsdag den 4. marts 2009 kl. 19.30 i. Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov

Torsdag den 4. marts 2009 kl. 19.30 i. Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Referat Af ordinær generalforsamling i Yderholm Antenneforening: Torsdag den 4. marts 2009 kl. 19.30 i Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 6 Marts 2016

NYHEDSBREV nr. 6 Marts 2016 NYHEDSBREV nr. 6 Marts 2016 INDHOLD: INDLEDNING.... 2 GENERALFORSAMLINGEN 27. JANUAR 2016... 2 ANALOGT TV ER FORSVUNDET... 3 RENOVERING OG OPGRADERING AF ANLÆG/KABELNET... 3 KANALOVERSIGT GRUND- OG MELLEMPAKKE...

Læs mere

Nyt program Analog Frekvens Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Digital prg. Kanal Nr. MHZ

Nyt program Analog Frekvens Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Digital prg. Kanal Nr. MHZ Fensmark Antenneforening 2014 efter den 1. maj Nyt program Analog Frekvens Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Digital prg. Kanal Nr. MHZ DK4 DK4 DK4 QAM 434,00 MHz S09 161,25 Kanal 5 Kanal 5 Kanal 5 QAM 554,00 MHz

Læs mere

Foto: All Over Press. Få mere ud af skærmen med YouSee Plus

Foto: All Over Press. Få mere ud af skærmen med YouSee Plus Foto: All Over Press 2010 Warner Bros. Ent. Inc. Få mere ud af skærmen med YouSee Plus Februar 2011 Er du en af de mange, der har tv fra YouSee, så nyder du sikkert, at du og din familie kan se fodbold

Læs mere

Dine muligheder hos Brædstrup Antenneforening. - information om tv, bredbånd og telefoni

Dine muligheder hos Brædstrup Antenneforening. - information om tv, bredbånd og telefoni Dine muligheder hos Brædstrup Antenneforening - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Brædstrup Antenneforening I denne folder kan du læse om de fordele du har som medlem af

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Eriksminde Antenneforening den 24. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen Erik Kempf,

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Antenneforeningen Ejby Strand

Antenneforeningen Ejby Strand . Antenneforeningen Ejby Strand Bittensvej 5, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 22 74 76 64 info@ejbyantenne.dk 22. februar 2015/ Til alle medlemmer Generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.30 i

Læs mere

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning.

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Året 2011 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. 2011 var året hvor slukningen af analoge kanaler fortsatte fra sidste år, og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2016.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning.

Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning. Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning. Året 2012 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. Vi fejrede 40 års jubilæum på Pejsegården, hvor mange af vores medlemmer mødte

Læs mere

Nye tv-pakker i DOA. Bestem selv, hvad du vil se. Bestem selv, hvad du vil se. rnbetjeningsfolder_doa_100x267_dtp1.indd 1 28/01/09 14:

Nye tv-pakker i DOA. Bestem selv, hvad du vil se. Bestem selv, hvad du vil se. rnbetjeningsfolder_doa_100x267_dtp1.indd 1 28/01/09 14: Nye tv-pakker i DOA Bestem selv, hvad du vil se Bestem selv, hvad du vil se rnbetjeningsfolder_doa_100x267_dtp1.indd 1 28/01/09 14: DOA og Zaptor byder velkommen til fremtidens tv Nu bestemmer du. Med

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

GF Ølstykke Vest. 28. februar Ved Carsten Haun Larsen

GF Ølstykke Vest. 28. februar Ved Carsten Haun Larsen GF Ølstykke Vest 28. februar 2017 Ved Carsten Haun Larsen 1 TV & Underholdning 2 DANMARKS BEDSTE TV PAKKE 1 Stofa s lille pakke er markedets bredeste og dækker i dag 74% af det TV der ses i Danmark ifølge

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 22.-23. marts 2014. Foreningens generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Nye priser fra 1. januar 2018 og nyt digitalt indhold i tv-pakkerne

Nye priser fra 1. januar 2018 og nyt digitalt indhold i tv-pakkerne Returadresse: Stibo, Saturnvej 65, 8700 Horsens, NKU 2018 Vedr.: E/F Præstehaven Jan Møller Præstehaven 12:00 AM TV ST 7400 Herning K2707 Nye priser fra 1. januar 2018 og nyt digitalt indhold i tv-pakkerne

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

Svebølle Antenneforening

Svebølle Antenneforening Tilstede: Bestyrelsen (5), suppleanter (1) der var afbud fra Arne (1) og 31 medlemmer = 37 deltagere Bilag: Bilag 1: Bestyrelsens beretning, 3 sider. Bilag 2: Revideret årsregnskab 2010, 1 side. Bilag

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

December 2016 Kontrakt med Stofa: Programpakker:

December 2016 Kontrakt med Stofa: Programpakker: December 2016 Vi har først nu modtaget materialet fra Stofa med de korrigerede programpakker samt oplægget til bland selv og oversigten over fritvalgs kanalerne. Derfor den meget sene orientering, som

Læs mere