10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene Budgetoverførsler, løn Budgetoverførsler, ikke løn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn"

Transkript

1 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer Budgetpuljer, løn Budgetpuljer, lønrefusioner Budgetpuljer, fødevarer Budgetpuljer, brændstof og drivmidler Budgetpuljer, anskaffelser Budgetpuljer, øvr. varekøb Budgetpuljer, tj.yd. uden moms Budgetpuljer, håndværkerydelser Budgetpuljer, betalinger til kommuner Budgetpuljer, betalinger til regioner Budgetpuljer, øvr. tjenesteydelser Budgetpuljer, overførsler til personer Budgetpuljer, øvr. tilskud og overførsle Budgetpuljer, egne huslejeindtægter Budgetpuljer, salg af produkter og ydels Budgetpuljer, betalinger fra staten Budgetpuljer, betalinger fra kommuner Budgetpuljer, øvr. indtægter Budgetpuljer, overførte lønninger Budgetpuljer, overførte varekøb Budgetpuljer, overførte tjenesteydelser Budgetpuljer, interne indtægter 12 Budgetoverførsler mellem årene Budgetoverførsler, løn Budgetoverførsler, ikke løn 13 Rammebesparelser Rammebesparelser 20 Anlæg 21 Anlægsposter Anlægsudgifter, fødevarer Anlægsudgifter, brændsel og drivmidler Anlægsudgifter, køb af jord og bygninger Anlægsudgifter, anskaffelser Anlægsudgifter, øvrige varekøb Anlægsudgifter, tj.yd. uden moms Anlægsudgifter, håndværkerydelser Anlægsudgifter, øvrige tj.yd Salg af produkter og ydelser Anlægsindtægter, betalinger fra staten Øvrige anlægsindtægter Anlægsposter, overførte tjenesteydelser Anlægsposter, overførte varekøb 30 Forsikringer 31 Personforsikring Personforsikring uden moms Personforsikring med moms

2 32 Løsøreforsikring Løsøreforsikring uden moms Løsøreforsikring med moms 33 Køretøjsforsikring Køretøjsforsikring uden moms Køretøjsforsikring med moms 34 Bygningsforsikring Bygningsforsikring uden moms Bygningsforsikring med moms 39 Øvrige forsikringer Øvrige forsikringer uden moms Øvrige forsikringer med moms 40 Personale 41 Ledelse Ledelse, løn 42 Fagpersonale Fagpersonale, løn Fagpersonale, tjenesteydelser uden moms Fagpersonale, overførte lønninger Fagpersonale, interne indtægter 43 Øvrigt fast personale Øvrigt fast personale, løn Øvrigt fast personale, overførte lønning Øvrigt fast personale, interne indtægter 44 Personale med tilskud Personale med tilskud, løn Personale med tilskud, refusion 45 Vikarer Vikarer, løn Vikarer, tjenesteydelser uden moms Vikarer, tj.yd. med moms Vikarer, overførte lønninger Vikarer, interne indtægter 46 Uddannelse af personale Uddannelse af personale, fødevarer Uddannelse af personale, varekøb Uddannelse af personale, tj.yd. uden mom Uddannelse af personale, tj.yd. med moms Udd. af personale, overførte tj.yd. 47 Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner, præmie Tjenestemandspensioner, præmie Tjenestemandspensioner, udbetaling 48 Timeregistrering Timeregistrering, overførte lønninger

3 Timeregistrering, overførte tjenesteydel 49 Andre personaleudgifter 4910 Kørselsgodtgørelse Kørselsgodtgørelse Kørselsgodtgørelse, tj.yd. med moms 4920 Beklædning Beklædning, varekøb Beklædning, tj.yd. uden moms Beklædning, tj.yd. med moms 4930 AES AES 4940 Lægeerklæringer, ansatte Lægeerklæringer, ansatte - uden moms Lægeerklæringer, ansatte - med moms 4999 Andre personaleudgifter Andre personaleudgifter, fødevarer Andre personaleudgifter, øvr. varekøb Andre personaleudgifter, tj.yd. uden mom Andre personaleudgifter, tj.yd. med moms 50 Materiale- og aktivitetsudgifter 51 Bruger- og elevaktiviteter 5110 Materialer Materialer, fødevarer Materialer, varekøb Materialer, tj.yd. uden moms Materialer, håndværkerydelser Materialer, tj.yd. med moms Materialer, overførte varekøb Materialer, overførte tj.yd Materialer, interne indtægter 5120 Arrangementer Arrangementer, fødevarer Arrangementer, øvr. varekøb Arrangementer, tj.yd. uden moms Arrangementer, tj.yd. med moms 5130 Honorar, B-indkomst Honorar, B-indkomst Honorar, B-indkomst (fra fagsystemer) 5140 Kørsel med brugere Kørsel med brugere uden moms Kørsel med brugere med moms Kørsel med brugere, overførte tj.yd Kørsel med brugere, interne indtægter 5150 Lejrskoler og ekskursioner

4 Lejrskoler og ekskursioner, øvr. varekøb Lejrskoler og ekskursioner uden moms Lejrskoler og ekskursioner med moms Lejrskoler og ekskursioner, egenbetaling 5160 Forplejning Forplejning for brugere, fødevarer Forplejning for brugere, varekøb Forplejning for brugere, tj.yd. u/moms Forplejning, overførte varekøb Forplejning, interne indtægter 5170 Pleje, sygeplejeartikler og medicin Sygeplejeartikler og medicin Pleje 5180 Behandling, privat lev Behandling, privat leverandør 5190 Lægeerklæringer, klienter Lægeerklæringer, klienter - uden moms Lægeerklæringer, klienter - med moms 5199 Øvrige bruger- og elevaktiviteter Øvr. bruger- og elevaktiviteter, fødevar Øvr. bruger- og elevaktiviteter, øvr. va Øvr. bruger- og elevaktiviteter, tj.yd Øvr. bruger- og elevaktiviteter, tj.yd Øvr. bruger og elevaktiviteter, overført 52 Administrationsudgifter 5210 Telefon Telefon, varekøb Telefon, tj.yd. uden moms Telefon, tj.yd. med moms Telefon, indtægter 5220 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur mv Aviser, tidsskr., faglitteratur, varekøb Aviser, tidsskr., faglitteratur, tj.yd Aviser, tidsskr., faglitteratur, tj.yd Annoncering Annoncering, tj.yd. uden moms Annoncering, tj.yd. med moms 5240 Kontorartikler Kontorartikler Kontorartikler, overførte varekøb 5290 Renter forsyningsvirksomhed Renteudgifter, forsyningsvirksomhed Renteindtægter, forsyningsvirksomhed 5299 Øvrige administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter, varekøb Øvrige administrationsudgifter, tj.yd. u

5 Øvrige administrationsudgifter, tj.yd. m 53 Møder, rejser og repræsentation 5310 Mødeudgifter Mødeudgifter, fødevarer Mødeudgifter, øvr. varekøb Mødeudgifter, tj.yd. uden moms Mødeudgifter, tj.yd. med moms Mødeudgifter, overførte varekøb 5320 Rejser Rejser, fødevarer Rejser, tj.yd. uden moms Rejser, tj.yd. med moms Rejser, egenbetaling Rejser, overførte tj.yd Repræsentation Repræsentation, fødevarer Repræsentation, øvr. varekøb Repræsentation, tj.yd. uden moms Repræsentation, tj.yd. med moms 54 Rådgivning og konsulentbistand 5410 Revision Revision uden moms Revision 5420 Advokatbistand Advokatbistand uden moms Advokatbistand med moms Advokatbistand (med cpr krav) 5430 Tolkebistand Tolkebistand uden moms Tolkebistand med moms Tolkebistand (med cpr krav) 5499 Anden konsulentbistand Anden konsulentbistand uden moms Anden konsulentbistand med moms 56 Tilskud og overførsler Tilskud og overførsler til personer Tilskud og overførsler til pers. skatpl Tilskud og overførsler til pers. skatfri Tilskud og overførsler til pers. invalid Tilskud og overførsler (med cpr krav) Tilskud og overførsler til øvrige Tilskud og overførsler, overførte tj.yde 58 Plejeløn Plejeløn 59 Diverse materiale- og aktivitetsudgifter Diverse mat.- og aktivitetsudg., varekøb

6 Diverse mat.- og aktivitetsudg., tj.yd Diverse mat.- og aktivitetsudg., tj.yd. 60 IT, inventar og materiel 61 IT IT, anskaffelser IT, øvr. varekøb IT, tj.yd. uden moms IT, håndværkerydelserkerydelser IT, tj.yd. med moms IT, overførte varekøb IT, overførte tj.yd IT, interne indtægter 62 Inventar Inventar, anskaffelser Inventar, øvr. varekøb Inventar, tj.yd. uden moms Inventar, håndværkerydelser Inventar, tj.yd. med moms Inventar, overførte varekøb Inventar, overførte tj.yd Inventar, interne indtægter 63 Køretøjer og materiel Køretøjer og materiel, brændsel og drivm Køretøjer og materiel, anskaffelser Køretøjer og materiel, øvr. varekøb Køretøjer og materiel, tj.yd. uden moms Køretøjer og materiel, håndværkerydelser Køretøjer og materiel, tj.yd. med moms Køretøjer og materiel, overførte varekøb Køretøjer og materiel, overførte tj.yd Køretøjer og materiel, interne indtægter 70 Grunde og bygninger 71 Grunde 7110 Køb, salg og leje Grunde, køb Grunde, tj.yd. uden moms Grunde, tj.yd. med moms Grundsalg 7120 Vedligeholdelse af udenomsarealer Vedligehold af udenomsarealer, brændsel Vedligehold af udenomsarealer, varekøb Vedligehold af udenomsarealer, tj.yd. ud Vedligehold af udenomsarealer, håndværke Vedligehold af udenomsarealer, tj.yd. me Vedligehold af udenomsarealer, overførte Vedligehold af udenomsarealer, overførte Vedligehold af udenomsarealer, interne i

7 72 Bygninger 7210 Køb, salg, leje og leasing Bygninger, køb Bygningssalg Leje og leasing af bygninger uden moms Leje og leasing af bygninger med moms Leje og leasing, overførte tj 7220 Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse, varekøb Indvendig vedligeholdelse, tj.yd. uden m Indvendig vedligeholdelse, håndværkeryde Indvendig vedligeholdelse, tj.yd. med mo Indvendig vedligeholdelse, overførte var Indvendig vedligeholdelse, overførte tj Indvendig vedligeholdelse, interne indtæ 7230 Udvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse, varekøb Udvendig vedligeholdelse, tj.yd. uden mo Udvendig vedligeholdelse, håndværkerydel Udvendig vedligeholdelse, tj.yd. med mom Udvendig vedligeholdelse, overførte vare Udvendig vedligeholdelse, overførte tj.y Udvendig vedligeholdelse, interne indtæg 7235 Akut vedligeholdelse Akut vedligeholdelse, varekøb Akut vedligeholdelse, tj.yd. uden moms Akut vedligeholdelse, håndværkerydelser Akut vedligeholdelse, tj.yd. med moms 7240 Rengøring Rengøring, varekøb Rengøring, tj.yd. uden moms Rengøring, håndværkerydelser Rengøring, tj.yd. med moms Rengøring, overførte tj.yd Skatter og afgifter på bygninger Skatter og afgifter på bygninger uden mo Skatter og afgifter på bygninger med mom 7250 El El El uden moms El, håndværkerydelser El, øvrige tjenesteydelser 7255 Varme Varme Varme uden moms Varme med moms 7260 Vand og vandafledning Vand og vandafledning Vand uden moms

8 7265 Renovation Renovation, varekøb Renovation mm. u/moms Renovation mm. m/moms 7270 Alarm og sikring Alarm og sikring, varekøb Alarm og sikring 80 Bet. til/fra andre off. myndigheder 81 Betaling andre off. myndigheder Betalinger til private opholdssteder Betalinger til staten Betalinger til andre kommuner Betalinger til andre kommuner (u. cpr-kr Betalinger til regioner Betalinger til regioner (u. cpr-krav) Betalinger fra staten Betalinger fra andre kommuner Betalinger fra andre kommuner (u. cpr-kr Betalinger fra regioner Betalinger fra regioner (u. cpr-krav) 82 Regulering vedr. tidligere år Regulering vedr. tidligere år private op Regulering vedr. tidligere år til staten Regulering vedr. tidligere år til andre Reg. vedr. tidl. år til andre km. (u. c Regulering vedr. tidligere år til regio Reg. vedr. tidl. år til regioner (u. cp Regulering vedr. tidligere år fra state Regulering vedr. tidligere år fra andre Reg. vedr. tidl. år fra andre km. (u. c Regulering vedr. tidligere år fra regio Reg. vedr. tidl. år fra regioner (u. cp 90 Indtægter 91 Huslejeindtægter Huslejeindtægter 92 Øvrige indtægter Salg af produkter og ydelser Refusion af forbrugsafgifter fra lejere Øvrige indtægter Tilskud fra staten Tilskud fra staten - tidligere år Øvrige indtægter, interne indtægter 99 Andre systemkonti [må ikke anvendes til direkte bogføring] Fødevarer (MM) Brændsel og drivmidler (MM) Indkøb til lager (MM) Forbrug fra lager (MM)

9 Beklædning (MM) Kontorhold (MM) Driftsmaterialer (MM) Vedligeholdelse Komponenter, ikke-lagerf Afgifter uden moms (MM) Afrunding/differencekonto (MM) Fragt inkl. moms (MM) Vedligeholdelse Ekstern serviceydelser Overførte varekøb, varebeholdninger (MM) Interne indtægter, varebdholdninger (MM)

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Indtægter Foreløbigt regnskab 2014 Budget 2015 - vedtaget af årsmødet 2014 Budget 2015 - revideret af HB 6. dec. 2014 Forslag til årsmødet 2015 Budget

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget 13 Øknmiudvalget 149 150 13. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 13.1 Plitisk rganisatin U 13.561.800 I - 12.700 13.2 Administrativ rganisatin U 236.819.500 I - 9.562.000

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision Det tekniske område 3. Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSIONER... 5 2.1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 2.2 PARK OG VEJS TIMEPRISER... 5 2.3 BUM-MODELLENS

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Værktøjskassen. Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram. August 2014

Værktøjskassen. Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram. August 2014 Værktøjskassen Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram August 2014 Indledning Denne værktøjskasse viser eksempler på analyseværktøjer til forretningsudvikling, der anvendes i Det Sociale

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere