Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion"

Transkript

1 DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, og cheføkonom Klaus Rasmussen, Gennem de sidste år er der ansat over flere i det private til at levere offentlige serviceydelser. Det betyder, at den offentlige sektor reelt er større end det fremgår af blot at fokusere på antallet af offentligt ansatte. Og det betyder samtidig, at hvis man frem mod 2020 vælger at øge udliciteringsgraden og det offentliges brug af konsulenter yderligere, vil et eventuelt fald i den offentlige beskæftigelse gå hånd i hånd med flere privatansatte, der leverer offentlig service. Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Gennem de sidste år er der blevet stadigt flere offentligt ansatte. I perioden steg den offentlige beskæftigelse med personer. Men i samme periode er antallet af privat ansatte som følge af offentligt finansieret produktion af serviceydelser (det offentlige forbrug) steget endnu mere med en vækst på 8. Øget køb af varer og tjenester giver flere private job sfa offentligt forbrug Ændring i beskæftigelse, I private erhverv ( pers.) I offentlig forvaltning og service I offentlige erhverv Offentligt ansatte Beskæftigelse forårsaget af offentligt forbrug 0 Sagsnr.:

2 Det afspejler et øget køb af varer og tjenester i det offentlige Denne udvikling afspejler, at købet af (varer og) tjenester i er kommet til at udgøre en stadig større del af det offentlige produktion (stigende varekøbskvote ) i de sidste år. Rundt regnet halvdelen af den afledte beskæftigelsesfremgang i de private erhverv kan tilskrives udlicitering af offentlige opgaver eller øget brug af private konsulenter (hvilket ret beset kan betragtes som midlertidig udlicitering ). En øget varekøbskvote er således gået hånd i hånd med, at stadigt flere er blevet ansat i det private til at levere offentlige serviceydelser. Og erfaringerne med konkurrenceudsættelse viser typisk, at der med øget brug af private aktører enten følger bedre service med samme antal ansatte eller samme service med færre ansatte. Der ligger således en politisk beslutning bag Da stigningen i varekøbskvoten historisk har afspejlet et stigende køb af tjenester, herunder især som følge af udlicitering, er der altså tale om en bevidst politisk prioritering. Hvis udviklingen fortsætter frem mod 2020 vil en eventuelt lavere offentlig beskæftigelse som følge af en stram offentlig udgiftsstyring således blive modsvaret af stadigt flere privatansatte, der leverer offentlige serviceydelser. Dette understreger med al tydelighed, at fokus på antallet af offentligt ansatte ikke giver megen mening, men at fokus i højere grad bør rettes mod den offentlige service, der samlet set leveres. Større offentligt køb af tjenester medfører flere privatansatte Det offentlige forbrug dækker over produktionen af velfærdsservice i offentlig forvaltning og service og indeholder eksempelvis udgifterne til børnehaver, folkeskoler, hospitaler, plejehjem, retsvæsen og forsvar. Det offentlige producerer groft sagt disse velfærdsservices ved brug af to input: Lønsum der dækker udgifterne til offentligt ansatte og køb af varer og tjenester (netto) flere offentligt ansatte fra 1993 til 2009 Og i samme periode er varekøbskvoten også steget Det offentlige forbrug er gennem de sidste år steget ganske betragteligt, både i kroner og ører og som andel af den samlede økonomi. Fra 1993 til 2009 er der således blevet flere offentligt ansatte. I samme periode er det offentliges køb af varer og tjenester imidlertid kommet til at udgøre en stadigt større andel af den offentlige produktion (det offentlige forbrug). Det afspejler især et øget køb af tjenester i det private erhvervsliv, jf. DIanalysen Udlicitering bag stigende varekøbskvote. 2

3 Køb af varer og tjenester udgør en stigende andel af offentlig produktion (1 Det offentliges (netto) køb af varer og tjenester hos private virksomheder Pct. Pct ) Varekøbskvoten er det offentlige (netto) varekøb som andel af det offentlige forbrug (ekskl. afskrivninger). Det offentlige (netto) varekøb er defineret som summen af det offentliges køb af varer og tjenester (i NR også kaldet forbrug i produktionen ) og sociale ydelser i naturalier fratrukket det offentliges salg af varer og tjenester. Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger. 22 Af input-output-regnskabet fremgår det, hvor mange der er beskæftiget i hhv. offentlige og private erhverv som følge af den offentligt finansierede produktion af serviceydelser (det offentlige forbrug). Heraf ses det, at beskæftigelsen i offentlige erhverv i de sidste år er steget stort set i takt med antallet af beskæftigede i offentlig forvaltning og service 1. Mange flere ansat sfa offentligt forbrug end blot de offentligt ansatte Beskæftigelse forårsaget af offentligt forbrug Beskæftigede i offentlig forvaltning og service I alt I offentlige erhverv flere ansat i det private som følge af det offentlige forbrug Desuden fremgår det, at mere end privatansatte i 2009 var beskæftiget som en direkte konsekvens af det offentlige forbrug. Og siden 1993 er flere blevet ansat i det private erhvervsliv som følge af det offentlige forbrug. 1 Offentlige erhverv er de erhverv, der udfører produktion, der typisk foregår i offentligt regi. Offentlig forvaltning og service dækker over den produktion, der er finansieret af offentlige midler og underlagt offentlig kontrol. Privathospitaler indgår eksempelvis i offentlige e r- hverv, men er ikke en del af offentlig forvaltning og service. 3

4 Mange som følge af udlicitering og øget brug af konsulenter Det afspejler især et øget køb af tjenester. Omkring halvdelen af løftet i den private beskæftigelse kan således skønsmæssigt henføres til udlicitering og øget køb af konsulenter. Der er således en stor stigning i beskæftigelsen inden for erhverv som eksempelvis vikarbureauer, rengøring, anden operationel service, it-konsulenter, virksomhedskonsulenter og anden videnservice. Udlicitering og øget konsulentbrug bag knap halvdelen af privat jobløft Andel af ændring i beskæftigelse i private erhverv forårsaget af offentligt forbrug, pct. Egentlig udlicitering Sandsynligvis andre begrundelser Konsulentbistand/ udlicitering Anm: Der er tale om et groft skøn på baggrund af den mest detaljerede erhvervsopdeling, jf. også bilagstabel. Det må have større interesse, hvor mange, der udfører skattefinansieret aktivitet, end hvor mange, der er ansat i det offentlige Når man diskuterer størrelsen af den offentlige sektor burde fokus være på, hvor mange ressourcer der bruges på at stille skattefinansierede gratis ydelser til rådighed for borgerne og virksomhederne. Dette måles mest hensigtsmæssigt ved antallet af ansatte som følge af det offentlige forbrug. Det er sådan set ikke så relevant om disse personer er ansat i det private eller i det offentlige. Det kan dog være en god ide, at lade opgaverne blive løst i privat regi, hvor man erfaringsmæssigt kan udføre opgaven mest effektivt. Offentligt ansatte kan så i øvrigt også levere markedsmæssige ydelser 2. Her kan der være nogle problemer omkring unfair konkurrence med private leverandører, men ellers er sådan aktivitet ikke problematisk, idet der netop ikke er tale om skattefinansieret aktivitet. 2 Danske ambassader udfører i et vist omfang konsulentopgaver for eksportvirksomheder, lige som der kan tilbydes tilkøbsydelser inden for ældreplejen. 4

5 Beskæftigelse i private erhverv forårsaget af offentligt forbrug Ændring fra 1993 til pers. Læger, tandlæger mv. (Øvr.) 12,1 Arbejdsformidling og vikarbureauer (U) 9,7 It-konsulenter mv. (K/U) 8,5 Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere (U) 7,4 Private husholdninger med ansat medhjælp (Øvr.) 6,7 Detailhandel (Øvr.) 5,0 Lokaltog, bus og taxi mv. (Øvr.) 4,9 Virksomhedskonsulenter (K/U) 3,5 Organisationer og foreninger (Øvr.) 3,1 Restauranter (Øvr.) 2,4 Engroshandel (Øvr.) 2,1 Anden videnservice (K/U) 1,5 Hoteller mv. (Øvr.) 1,5 Professionel reparation og vedligeholdelse af bygninger (U) 1,4 Sport, markedsmæssig (Øvr.) 1,4 Anden operationel service (U) 1,3 Boliger, ejerboliger mv. (Øvr.) 1,2 Forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter (Øvr) 1,2 Reklame- og analysebureauer (K/U) 1,0 Redningskorps mv., markedsmæssig (U) 0,9 Revision og bogføring (U) 0,9 Frisører, vaskerier og andre serviceydelser (U) 0,8 Teater, musik og kunst (Øvr.) 0,8 Produktion af film, tv og musik mv. (Øvr.) 0,7 Vagt og sikkerhedstjeneste (U) 0,7 Arkitekter og rådgivende ingeniører (K/U) 0,7 Hjælpevirksomhed til transport (U) 0,7 Øvrige private erhverv (Øvr.) -1,4 Private erhverv i alt 80,8 Anm.: Der er ikke tale om en fyldestgørende opdeling på underbrancher, men alene de underbrancher, hvor der er den største ændring i U=Egentligt udlicitering, K/U=Konsulentbistand/udlicitering, Øvr=Øvrige. Kilde: Danmarks Statistik, input-output. 5

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Titel: Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Udarbejdet for: Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Udarbejdet af: Teknologisk

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 13. Multiplikatoranalyser Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 De samlede modelegenskaber præsenteres i dette kapitel vha. en række modelsimulationer. Sådanne simulationer multiplikatoranalyser er velegnede

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere