TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Omflytning af 2,4 millioner til Projektet: Amager Landevej, LAR Ansøgning om driftsbudget til ny pavillon på Pilegårdsskolen Finansiering af lukkevagtsordning på skoler i 2015 og fremover Renovering af fællesfaciliteter Plejehjemmet Irlandsvej Konsulent til byggesagsbehandling Udbud - Stomiprodukter Udbud - Urologiprodukter Tilskud til rådhuspensionisterne samt lån af kantinen Ændring i skolebestyrelsen på Korsvejens Skole Aflønning af varmemester i ungdomsskolen - LUKKET SAG Ansøgning om dækning af fravær i tandplejen som følge af graviditetsgener - LUKKET SAG Ansættelse af leder af Bo- og Støtteenheden Jershøj, Falhøj og Wiedergården - LUKKET SAG Konstitueringer i Børne- og Kulturforvaltningen - LUKKET SAG Status for ansættelse af kontorelever LUKKET SAG Uansøgt afsked - LUKKET SAG Budget 2016 samt overslagsår 2. behandling Høringsmateriale vedrørende Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden - Budget LUKKET SAG Betaling af istandsættelsesudgifter - Vægterparken 57, 2770 Kastrup - LUKKET SAG Istandsættelsesudgiftter - Vægterparken 17 - LUKKET SAG...27 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1348 Sagsansvarlig: cel.of RESUMÉ Godkendt. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1348 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Omflytning af 2,4 millioner til Projektet: Amager Landevej, LAR Åben sag Sagsnr.: 12/9682 Sagsansvarlig: ejp.tf RESUMÉ På Teknik- og Miljøudvalgets møde den blev det besluttet, at 2,4 mill. kr. fra kontoen for Slidlag 2015 skal bruges til anlægsprojekt Skybrudssikring af Amager Landevej. Teknisk Forvaltning indstiller, at beløbet overføres til kontoen for Skybrudssikring af Amager Landevej. LOVGRUNDLAG Lov om offentlige veje ØKONOMI Der gives en tillægsbevillinger på bevillingsniveau: Standardforbedringer af færdselsarealer, drift -2,4 mill. kr Standardforbedringer af færdselsarealer, anlæg 2,4 mill. kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at 2,4 mill. kr. overflyttes fra Slidlag på veje 2015 til anlægsprojekt Skybrudssikring af Amager Landevej. 2. at de 2,4 mill. kr. frigives. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dagsordenpunkt fra 15_11395 vedr. 2.4 millioner.pdf /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 4. Ansøgning om driftsbudget til ny pavillon på Pilegårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 14/27597 Sagsansvarlig: lcl.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om, at Pilegårdsskolens driftsbudget forhøjes. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af et stigende elevtal i skoledistrikt Pilegårdsskolen har Økonomiudvalget den godkendt opførelse af pavillon ved Pilegårdsskolen. Teknisk Forvaltning ansøger om, at Pilegårdsskolens driftsbudget forhøjes i forhold til de ekstra lokaler. ØKONOMI Øget driftsbudget for Pilegårdsskolen i 2015 og 2016: Budget 2016 Budget 2015 Ejendomsvedligeholdelse El Vand Varme Rengøring, løn Rengøring, varekøb Rengøring, tjenesteydelser I alt Der søges om en tillægsbevilling i 2015 på bevillingsniveau: Folkeskoler kr. Heraf løn til rengøring på kr. Der indarbejdes midler i Budget 2016 på følgende bevillingsniveau: Folkeskoler Heraf løn til rengøring på kr. svarende til normering 0,166. PÅTEGNING Den 9. september 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. 5

7 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at der gives en tillægsbevilling på kr. i 2015 til drift af pavillon ved Pilegårdsskolen og 2. at der afsættes kr. i Budget 2016 til drift af pavillon ved Pilegårdsskolen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 5. Finansiering af lukkevagtsordning på skoler i 2015 og fremover Åben sag Sagsnr.: 13/29157 Sagsansvarlig: lcl.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning anbefaler, at lukkevagtsordning på skoler i 2015 og fremover finansieres af varmemesterkonto for Kastruplundgade UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er indgået aftale med Børne- og Kulturforvaltningen om, at lukkevagtopgaver på skoler udelukkende udføres af skolebetjente, i stedet for, som tidligere, hvor opgaverne har været delt mellem skolebetjente og varmemestre. I 2014 blev det besluttet, at udgiften skulle dækkes af varmemesterkonto for Kastruplundgade Teknisk anbefaler, at udgiften til skolebetjente finansieres af samme konto i 2015 og fremover. ØKONOMI Der tilføres kr. til konto for vikarlønninger for skolebetjente, svarende til 0,173 årsværk i Varmemesterkonto for Kastruplundgade reduceres tilsvarende i Ændringerne indarbejdes i Budget PÅTEGNING Den 14. september 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at konto for vikarmidler for skolebetjente tilføres kr. svarende til 0,173 årsværk i 2015 og fremover 2. at beløbet finansieres af varmemesterkonto for Kastruplundgade i 2015 og fremover. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Finansiering af lukkevagtsordning i /14 2 Åben Finansiering af lukkevagtsordning /13 7

9 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 6. Renovering af fællesfaciliteter Plejehjemmet Irlandsvej Åben sag Sagsnr.: 14/27597 Sagsansvarlig: lcl.tf RESUMÉ Anlægsprojektet renovering af fællesfaciliteter på Plejehjemmet Irlandsvej påbegyndes ikke i 2015, og de afsatte midler søges om at blive lagt i kassen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er på investeringsoversigten for 2015 afsat 12,5 mill. kr. til renovering af fællesfaciliteter på Plejehjemmet Irlandsvej. Projektet påbegyndes ikke i 2015, og det indstilles, at midlerne lægges i kassen. ØKONOMI Der søges en tillægsbevilling i 2015 på bevillingsniveau: Plejehjem og beskyttede boliger -12,5 mill. kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at de afsatte 12,5 mill. kr. til renovering af fællesfaciliteter på plejehjemmet Irlandsvej lægges i kassen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 7. Konsulent til byggesagsbehandling Åben sag Sagsnr.: 09/9550 Sagsansvarlig: vmo.tf RESUMÉ I Plan, Byg og Miljøafdelingen i Teknisk Forvaltning har der siden februar i år været 1-2 byggesagsbehandlerstillinger ledige, og pt. er én stilling stadig ubesat. Der har været afholdt flere ansættelsesforløb, men uden at det er endt med ansættelse. Forvaltningen foreslår at købe konsulentbistand til løsning af de mange opgaver, indtil stillingen bliver besat, hvilket forventes at ske tidligst UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er en ophobning af verserende lovliggørelsessager, som især omhandler ulovlige bosættelser på Vestamager. Det er komplicerede sager, og der er allerede anvendt mange ressourcer på sagsbehandlingen, og der skal stadigvæk ske rettidig opfølgning i form af udtalelser til klageinstanser, politiadvokatur mv. Følges der ikke op, kan det få den konsekvens, at sagerne tabes, og dermed forringes eller fortabes muligheden for at forfølge ulovlighederne. Forvaltningen har mulighed for at erhverve konsulenthjælp udelukkende til denne opgave, der kan finansieres af vakante midler på lønkontoen (ca kr.) ØKONOMI Der overføres kr. fra lønkonto for byggesagsbehandling til konto for konsulentbistand. Bevillingsniveau Byggesagsbehandling kr. Bevillingsniveau Sekretariat og forvaltninger kr. PÅTEGNING Den 14. september 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der har været vakant normering i 2015 og beløbet vil kunne indeholdes. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der meddeles tilladelse til at anvende maks kr. fra lønkonto for Byggesagsbehandling til konsulentydelser i byggesagsbehandlingen. 10

12 /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt, idet V og O tilkendegav, at de kunne tiltræde indstillingen, idet ressourcerne primært går til skelsagerne op mod fælleden. 11

13 8. Udbud - Stomiprodukter Åben sag Sagsnr.: 15/24335 Sagsansvarlig: FLA.SF RESUMÉ Tårnby og Dragør Kommuners nuværende kontrakt på indkøb af Stomiprodukter udløber med udgangen af februar måned Invitation til deltagelse i offentligt udbud skal derfor udsendes. Udbudsmaterialet forelægges til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby og Dragør Kommuners kontrakt med nuværende leverandør af stomiprodukter, Mediq, udløber med udgangen af februar måned Den nuværende kontrakts muligheder for forlængelse er udtømt og det er derfor tid til at invitere leverandører til deltagelse i offentligt udbud. Udbudsmaterialet, der omfatter levering af stomiprodukter til Tårnby og Dragør Kommuner i et omfang, der som udgangspunkt svarer til aktuelt forbrug, er udarbejdet i samarbejde mellem Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen og Økonomisk Forvaltning med inddragelse af og sparring med en række af markedets producenter af stomiprodukter. HØRING Udbudsmaterialet har været til høring via Høringsportalen og har således været tilgængeligt for Seniorrådet og Handicaprådet. Der er ikke indkommet høringssvar. LOVGRUNDLAG Europaparlamentet og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige varekøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter samt LBK nr. 712 af 15. juni 2011, med senere ændringer, om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige varekøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Servicelovens 112 ØKONOMI Det skønnes, at udbuddet ligger i størrelsesordenen kr. fordelt med for Tårnby Kommune og for Dragør Kommune, men det er slået fast i udbudsmaterialet, at der ikke forpligtes ud over kommunernes faktuelle behov. 12

14 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at udbudsmaterialet vedrørende stomiprodukter godkendes. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben A) Udbudsmateriale på stomiprodukter.pdf /15 2 Åben B) Kontraktudkast stomi.pdf /15 3 Åben Bilag 1 Tro og loveerklæring om gæld og udelukkelsesgrunde.pdf /15 4 Åben Bilag 2 Økonomisk og finansiel formåen.pdf /15 5 Åben Bilag 3 Referenceliste.PDF /15 6 Åben Bilag 4 -Tilbudsliste på stomiprodukter.pdf /15 7 Åben Case 1.PDF /15 8 Åben Case 2.PDF /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 9. Udbud - Urologiprodukter Åben sag Sagsnr.: 15/24708 Sagsansvarlig: FLA.SF RESUMÉ Tårnby og Dragør Kommuners nuværende kontrakt på indkøb af urologiprodukter udløber med udgangen af februar måned Invitation til deltagelse i offentligt udbud skal derfor udsendes. Udbudsmaterialet forelægges til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby og Dragør Kommuners kontrakt med nuværende leverandør af urologiprodukter, Mediq, udløber med udgangen af februar måned Den nuværende kontrakts muligheder for forlængelse er udtømt og det er derfor tid til at invitere leverandører til deltagelse i offentligt udbud. Udbudsmaterialet, der omfatter levering af urologiprodukter til Tårnby og Dragør Kommuner i et omfang, der som udgangspunkt svarer til aktuelt forbrug, er udarbejdet i samarbejde mellem Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen og Økonomisk Forvaltning med inddragelse af og sparring med en række af markedets producenter af urologiprodukter. HØRING Udbudsmaterialet har været til høring via Høringsportalen og har således været tilgængeligt for Seniorrådet og Handicaprådet. Der er ikke indkommet høringssvar. LOVGRUNDLAG Europaparlamentet og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige varekøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter samt LBK nr. 712 af 15. juni 2011, med senere ændringer, om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige varekøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Servicelovens 112 ØKONOMI Det skønnes at udbuddet ligger i størrelsesordenen kr. fordelt med kr. for Tårnby Kommune og for Dragør Kommune, men det er slået fast i udbudsmaterialet, at der ikke forpligtes ud over kommunernes faktuelle behov. 14

16 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at udbudsmaterialet vedrørende urologiprodukter godkendes. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben A) Udbudsmateriale på urologiprodukter.pdf /15 2 Åben B) Kontraktudkasturologi.PDF /15 3 Åben Bilag 1 Tro og loveerklæring om gæld og udelukkelsesgrunde.pdf /15 4 Åben Bilag 2 Økonomisk og finansiel formåen.pdf /15 5 Åben Bilag 3 Referenceliste.PDF /15 6 Åben Bilag 4 - Tilbudsliste på urologiprodukter.pdf /15 7 Åben Case 1.PDF /15 8 Åben Case 2.PDF /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 15

17 10. Tilskud til rådhuspensionisterne samt lån af kantinen Åben sag Sagsnr.: 14/36003 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Rådhuspensionisterne ansøger om tilskud til deres årlige sammenkomst, som er planlagt til den kl Der søges samtidig om tilladelse til at benytte rådhusets kantine. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved ansøgning af har Rådhuspensionisterne v. Benny Olsen søgt om tilskud til det årligt tilbagevendende arrangement i kantinen på Tårnby Rådhus, jf. bilag 1. Der søges samtidig om tilladelse til at benytte Rådhusets kantine torsdag den Der er tale om en tilbagevendende begivenhed, som startede i ØKONOMI Der er sidste år ydet et tilskud på 90 kr. pr. pensionist. Ved et tilskud på 90 kr. pr. pensionist vil udgiften i 2015 være på kr. Udgiften afholdes over kontoen Diverse tilskud, INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at Rådhuspensionisterne bevilges tilskud til deres årlige sammenkomst, i alt 96 personer á kr. 90,00, og 2. at der gives tilladelse til at benytte Rådhusets kantine den BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om tilskud og lån af kantinen /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 11. Ændring i skolebestyrelsen på Korsvejens Skole Åben sag Sagsnr.: 15/25043 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Der er modtaget meddelelse om, at Ulla Walther er udtrådt af skolebestyrelsen på Korsvejens Skole pr , da hun er flyttet til Bornholm. Suppleant Karina Engelbrecht Midtbøll indtræder i skolebestyrelsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I henhold til beslutning i Økonomiudvalget den behandler skolen selv sager om udtræden af skolebestyrelsen, hvor udtræden skyldes naturlige årsager, f.eks., at et barn ikke længere går på skolen. Økonomiudvalget skal blot orienteres om ændringen. LOVGRUNDLAG BEK nr 28 af 14/01/2014, Skolebestyrelsesbekendtgørelsen. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at Ulla Walthers udtræden af skolebestyrelsen ved Korsvejens Skole tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Henvendelse fra Korsvejens Skole /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 17

19 12. Aflønning af varmemester i ungdomsskolen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/6344 Sagsansvarlig: lcl.tf 18

20 13. Ansøgning om dækning af fravær i tandplejen som følge af graviditetsgener - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/24521 Sagsansvarlig: CIV.SF 19

21 14. Ansættelse af leder af Bo- og Støtteenheden Jershøj, Falhøj og Wiedergården - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/24321 Sagsansvarlig: afp.of 20

22 15. Konstitueringer i Børne- og Kulturforvaltningen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 09/1506 Sagsansvarlig: TPE.OF 21

23 16. Status for ansættelse af kontorelever LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/38486 Sagsansvarlig: men.of 22

24 17. Uansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/17629 Sagsansvarlig: rle.of 23

25 18. Budget 2016 samt overslagsår 2. behandling Åben sag Sagsnr.: 15/22651 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Vedlagt fremsendes forslag til Budget 2016 samt overslag for årene Det foreliggende budgetforslag til 2. behandlingen balancerer med kr. Overslagsårene udviser følgende balancesummer: 2017: kr. 2018: kr. 2019: kr. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. at den vedlagte indstilling om Budgetforslag 2016 samt overslag for årene drøftes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben 7 Forslag til Investeringsoversigt til 2. behandling- Budget / pdf 2 Åben 5 Bilag 3 - Ændringer mellem 1. og 2. behandlingen - Budget / pdf 3 Åben 3 Indstilling til 2. behandling - Budget /15 4 Åben 4 Bilag 1 og 2 - Hovedoversigt.pdf /15 5 Åben 2 Indholdsfortegnelse - Budget /15 6 Åben 8 Høringssvar fra Seniorrådet Budget /15 7 Åben 6 kirkelige skatter og afgifter - Budget /15 8 Åben 9 Høringssvar fra Handicaprådet - Budget /15 9 Åben 1 Forside - Budget /15 10 Åben 9.1 Kommunale takster og afgifter - Budget /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Budgetforslag 2016 samt overslag for årene tiltrådt, idet der yderligere afsættes en pulje på 11,0 mill. kr. til imødegåelse tillægsbevillinger på servicedriftsområdet. 24

26 19. Høringsmateriale vedrørende Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden - Budget LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/24775 Sagsansvarlig: heh.of 25

27 20. Betaling af istandsættelsesudgifter - Vægterparken 57, 2770 Kastrup - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/25020 Sagsansvarlig: ari.of 26

28 21. Istandsættelsesudgiftter - Vægterparken 17 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/24997 Sagsansvarlig: ari.of 27

29 Bilagsoversigt 3. Omflytning af 2,4 millioner til Projektet: Amager Landevej, LAR 1. Dagsordenpunkt fra 15_11395 vedr. 2.4 millioner.pdf (170869/15) 5. Finansiering af lukkevagtsordning på skoler i 2015 og fremover 1. Finansiering af lukkevagtsordning i 2014 (180836/14) 2. Finansiering af lukkevagtsordning ( /13) 8. Udbud - Stomiprodukter 1. A) Udbudsmateriale på stomiprodukter.pdf (188834/15) 2. B) Kontraktudkast stomi.pdf (188861/15) 3. Bilag 1 Tro og loveerklæring om gæld og udelukkelsesgrunde.pdf (188846/15) 4. Bilag 2 Økonomisk og finansiel formåen.pdf (188843/15) 5. Bilag 3 Referenceliste.PDF (188845/15) 6. Bilag 4 -Tilbudsliste på stomiprodukter.pdf (188847/15) 7. Case 1.PDF (188837/15) 8. Case 2.PDF (188840/15) 9. Udbud - Urologiprodukter 1. A) Udbudsmateriale på urologiprodukter.pdf (189163/15) 2. B) Kontraktudkasturologi.PDF (189133/15) 3. Bilag 1 Tro og loveerklæring om gæld og udelukkelsesgrunde.pdf (189175/15) 4. Bilag 2 Økonomisk og finansiel formåen.pdf (189170/15) 5. Bilag 3 Referenceliste.PDF (189177/15) 6. Bilag 4 - Tilbudsliste på urologiprodukter.pdf (189179/15) 7. Case 1.PDF (189169/15) 8. Case 2.PDF (189167/15) 10. Tilskud til rådhuspensionisterne samt lån af kantinen 1. Ansøgning om tilskud og lån af kantinen (190313/15) 11. Ændring i skolebestyrelsen på Korsvejens Skole 1. Henvendelse fra Korsvejens Skole (189354/15) 18. Budget 2016 samt overslagsår 2. behandling 1. 7 Forslag til Investeringsoversigt til 2. behandling- Budget pdf (192550/15) 2. 5 Bilag 3 - Ændringer mellem 1. og 2. behandlingen - Budget 2016.pdf (192547/15) 3. 3 Indstilling til 2. behandling - Budget 2016 (168280/15) 4. 4 Bilag 1 og 2 - Hovedoversigt.pdf (192482/15) 5. 2 Indholdsfortegnelse - Budget 2016 (168278/15) 6. 8 Høringssvar fra Seniorrådet Budget 2016 (178955/15) 7. 6 kirkelige skatter og afgifter - Budget 2016 (168290/15) 8. 9 Høringssvar fra Handicaprådet - Budget 2016 (178961/15) 9. 1 Forside - Budget 2016 (168277/15) Kommunale takster og afgifter - Budget 2016 (192621/15) 28

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. februar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. august 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. november 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. oktober 2016 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. september 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. juni 2016 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere