Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år"

Transkript

1 Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere end fordoblet siden I gennemsnit er tiden i fattigdom længst for børn i hovedstadsområdet. I landets største byer samt på den københavnske vestegn er der flere kommuner, hvor børnefattigdommen er over landsgennemsnittet samtidig med, at børnene har nogle af de længste fattigdomsperioder. af senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers og Stud. polit. Joachim Vilhelm Koch 27. december 2013 Analysens hovedkonklusioner Antallet af fattige børn er steget, og specielt antallet af børn som sidder fast i længevarende fattigdom er forøget meget kraftigt. I perioden fra år 2006 til 2011 er antallet af børn i længevarende fattigdom næsten fordoblet. I 2006 var der børn, der havde været fattige i 5 år eller længere. I 2011 var tallet steget til 4.913, hvilket er en stigning på godt 125 procent. Region Hovedstaden har både det højeste antal fattige børn og den største andel af børn i langvarig fattigdom. På tværs af kommunerne er der stor forskel mellem antallet af fattige børn og deres gennemsnitlige fattigdomslængde. Det gælder særligt, når man sammenligner de kommuner med flest fattige. Kontakt Senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Længevarende fattigdom blandt børn er steget kraftigt Antallet af fattige børn er generelt steget gennem de senere år. I perioden fra 2006 til 2011 var der en stigning på ca børn, som var fattige i løbet af et år. Samlet set var over børn, som var étårs-fattige i Fattige børn er defineret som børn, hvis forældre tjener under halvdelen af medianindkomsten og har en formue under kr. Se mere om kriterierne for fattigdom i boks 1. Specielt gruppen af børn i længevarende fattigdom er vokset kraftigt. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i 5 år eller mere, så er denne gruppe mere end fordoblet siden Det fremgår af figur 1, der viser antallet af børn, der har været i fattigdom i minimum 5 år. Figur 1. Antallet af børn, der har været fattige i 5 år eller mere Antal børn Antal børn år eller længere Tabel 1 viser længden af børns fattigdom. I 2006 var der børn, der havde været fattige i 5 år eller længere. I 2011 var tallet steget til 4.913, hvilket er en stigning på godt 125 procent. Ligeledes er antallet af børn, som var fattige i 4 år, næsten fordoblet. Tabel 1. Fattigdomslængde blandt børn 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år eller længere I alt Anm: Tallene i kolonnerne 3 år, 4 år og 5 år eller længere summerer til det samlede antal økonomisk fattige børn. 2

3 Tabel 2 viser andelene af det samlede antal fattige, fordelt efter fattigdomslængde. Heraf ses det, at andelen af de fattige børn, som kun er berørt ét år ad gangen har været faldende, mens andelene af børn der har været fattige 4 år eller min. 5 år har været stigende. Altså har der været en forskydning i andelene imod længerevarende fattigdom. Tabel 2. Fattigdomslængde blandt børn, andele af samlet antal fattige 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år eller mere ,6 22,1 11,8 4,5 5, ,6 18,3 10,3 6,2 5, ,7 19,6 8,6 5,4 6, ,0 20,5 9,3 4,6 7, ,0 20,6 9,9 5,0 7, ,9 22,4 10,8 6,2 8,7 100 Boks 1. Sådan opgøres fattigdom Étårs-fattigdom Personer, der har mindre end halvdelen af medianindkomsten, en formue på mindre end kr. og ikke er studerende, betegnes som étårs-fattige. Forskellen på økonomisk fattige og étårs-fattige er således, at økonomisk fattigdom opgøres over et 3-årigt sigte, mens étårs-fattige optælles for året. Ved beregninger af de ét-års-fattige er anvendt Danmarks Statistiks definition af disponibelindkomst. Opgøres antallet af ét-års-fattige ved hjælp af Danmarks Statistiks definition af disponibel indkomst, er der omkring ét-års-fattige i Danmark i Anvendes Økonomi- og Indenrigsministeriets definition af disponibelindkomst er der omkring étårs-fattige i Danmark i Børn Børn er i denne analyse defineret som hjemmeboende personer under 18 år. Økonomisk fattigdom Personer, der gennem tre år har haft en indkomst, som er mindre end halvdelen af medianindkomsten, en formue på mindre end kr. og ikke er studerende, er efter regeringens ekspertudvalg økonomisk fattige. Medianindkomsten er den midterste indkomst i indkomstfordelingen. Det vil sige, at der er nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er højere end medianindkomsten og nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er lavere end medianindkomsten. Der benyttes den husstandsækvivalerede disponible indkomst, det vil sige indkomsten efter skat korrigeret for stordriftsfordele i familier med flere familiemedlemmer. For en enlig person er fattigdomsgrænsen på kr. efter skat om året eller kr. om måneden. Det er opgjort efter skat og skal dække alle udgifter til f.eks. bolig, mad, forsikringer, tøj, medicin, transport, reparationer, fritid osv. Af tabel B1 fremgår fattigdomsgrænserne for forskellige familier. Tabel B1. Fattigdomsgrænser for forskellige familier Antal personer i familien Grænse pr. familie pr. år Grænse pr. person pr. år Sum Grænse pr. person pr. måned Beregninger af økonomisk fattige er foretaget på detaljerede registre fra Danmarks Statistik, og opgørelsen af den disponible indkomst og husstandsækvivaleringen her svarer til Økonomi- og Indenrigsministeriets definition. 3

4 Mest langvarig fattigdom i Region Hovedstaden Ser man på børnefattigdommens fordeling rundt om i landet, er der en skæv geografisk fordeling i, hvor de fattigdomsramte børn bor. Tabel 3 viser det samlede antal og fattigdomslængden blandt børn fordelt på de fem regioner i Heraf ses det, at Region Hovedstaden har det højeste antal fattige børn, efterfulgt af Region Syddanmark og Midtjylland. Dernæst kommer Region Sjælland og til sidst Region Nordjylland. Tabel 3. Fattigdomslængde fordelt på regioner 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år eller længere I alt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Anm.: Samsø, Fanø, Læsø og Ærø er udeladt i beregningerne. Det absolutte antal fattige børn giver dog ikke et fuldstændigt billede, da der er stor forskel på det samlede antal børn i hver region. Tabel 4 viser derfor andelene af det samlede antal fattige børn i hver region. Her ses det tydeligt, at Region Hovedstaden har en høj andel fattige børn, som er langtidsfattige (3 år eller længere) med næsten 29 procent af de fattigdomsberørte i langvarig fattigdom. Modsat har Region Nordjylland en væsentligt større andel, 57,9 procent, som kun har været berørt af fattigdom et enkelt år. Derudover har Region Sjælland, Syddanmark og Midtjylland nogenlunde ens fordeling mellem étårs-fattige og længerevarende fattige. Tabel 4. Fattigdomslængde fordelt på regioner, andel af samlet antal fattige børn Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år eller længere 47,8 23,3 11,6 6,9 10,4 100,0 52,7 22,0 11,2 5,6 8,4 100,0 53,1 22,5 10,3 5,9 8,2 100,0 53,7 21,9 10,0 6,3 8,0 100,0 57,9 20,4 10,2 5,4 6,2 100,0 Anm.: Samsø, Fanø, Læsø og Ærø er udeladt i beregningerne. Tabel 5 viser top og bund 10 kommuner målt på, hvor længe de børn, som var fattige i 2011, i gennemsnit har levet i fattigdom. Dertil ses, hvor stor andelen af fattige børn udgør af det samlede antal børn i kommunerne. For hele landet er det i gennemsnit ca. 4 pct. af alle børn, der i 2011 levede i fattigdom, og de havde i gennemsnit været fattige i ca. 2 år. I alt I tabellen ses det videre, at blandt de kommuner, hvor børnefattigdommen er mest udbredt samtidig med, at børene er fattige i flest år, findes i de store byer som København, Århus og Odense samt på den københavnske vestegn som Brøndby og Rødovre. 4

5 Tabel 5. Gennemsnitlig fattigdomslængde 2011, fordelt på kommuner Bund 10 Gennemsnitligt antal år i fattigdom Andel fattige børn Top 10 Gennemsnitligt antal år i fattigdom Andel fattige børn Odense 2,49 5,67 Kerteminde 1,47 2,73 Stevns 2,42 2,59 Køge 1,63 3,50 Brøndby 2,41 6,72 Nordfyns 1,65 3,31 Århus 2,37 4,96 Favrskov 1,75 1,92 Helsingør 2,37 4,20 Assens 1,75 3,39 Vallensbæk 2,35 3,38 Skive 1,76 3,59 København 2,34 8,05 Sorø 1,76 3,62 Ishøj 2,34 6,59 Frederikshavn 1,77 3,97 Rødovre 2,31 4,85 Hedensted 1,77 2,82 Lyngby-Taarbæk 2,28 2,52 Hjørring 1,79 4,35 Hele landet 2,1 4,16 Hele landet 2,1 4,16 Anm: Andel af ét-års-fattige er beregnet i forhold til det samlede antal børn i kommunen. Samsø, Fanø, Læsø og Ærø er udeladt. Der er stor forskel på, både hvor mange fattige børn der er i kommunerne, samt hvor længe børnene er fattige. Desuden er det ikke nødvendigvis sådan, at de steder, hvor der er mange fattige børn, også er de steder, hvor børnene er fattige i længst tid. Figur 2 viser andelen af étårs-fattige børn i kommunen i mod den gennemsnitlige tid i fattigdom. Særligt i de kommuner med en stor andel fattige børn, er der meget stor forskel i fattigdomslængden. Således har kommuner som Stevns, Vallensbæk og Helsingør relativt mange fattige, men de har typisk været fattige i kortere tid. Derimod har kommuner som Odense, Brøndby og København omtrent tilsvarende andel fattige, men de har i gennemsnit været fattige omkring dobbelt så lang tid. Figur 2. Gennemsnitlig længde i fattigdom og andel étårs-fattige børn i kommunen Andel étårs-fattige i kommunen 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 Stevns Vallensbæk HelsingørÅrhus Rødovre Lyngby-Taarbæk Rudersdal Odense Brøndby Ishøj Høje-Taastrup Slagelse Albertslund Egedal Allerød Dragør Gentofte Vordingborg Lolland Lejre Skanderborg Hørsholm Odder Favrskov Hedensted Frederikshavn Hjørring Assens Skive Sorø Kerteminde Nordfyns Køge Langeland København 1, År i fattigdom 5

6 Figur 3 viser, at den gennemsnitlige fattigdomslængde er højest i hovedstadsområdet og de nordsjællandske kommuner, samt i Odense, Århus og få andre kommuner. Sammenligner man dette med figur 4, som viser antallet af étårs-fattige børn, ser man, at billedet næsten er vendt på hovedet bortset fra hovedstadsområdet. Antallet af børn berørt af fattigdom er således højt i yderområderne, men de er fattige i væsentligt kortere tid end børnene i storbyområderne samt Nordsjælland. Figur 3. Gennemsnitlig fattigdomslænge blandt børn, kommuner, år Anm: Fanø, Læsø, Samsø og Ærø er udeladt. Figur 4. Étårs-fattige børn fordelt på kommuner, andele (pct.) 6

7 Anm: Fanø, Læsø, Samsø og Ærø er udeladt. 7

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Klassesamfund kan måske lyde gammeldags. Men Danmark er stadigvæk i dag et klassesamfund, og der er stor forskel på, hvad eksempelvis bankdirektøren, håndværkeren,

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere