Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR KAMPTROPPERNE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR KAMPTROPPERNE 1"

Transkript

1 Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR KAMPTROPPERNE 1 1 Tjenestegrensmodulet benævnes våbenkursus internt i Hæren.

2 Indhold 1. INDLEDNING TJENESTEGRENSMODULETS FORMÅL TJENESTEGRENSMODULETS MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE TJENESTEGRENSMODULETS OMFANG OG STRUKTUR EKSAMEN... 4 Bilag 1, Hærmodulet... 5 Bilag 2, Infanterimodul... 6 Bilag 3, Mekaniseret Infanterimodul... 8 Bilag 4, Panserinfanteridelingsfører, IKK Bilag 5, Kampvognsdelingsfører Bilag 6, Ildstøtte

3 1. INDLEDNING Hærens Tjenestegrensmodul for Kamptropperne indgår som et element i Officersuddannelsen for Hæren. Den overordnede uddannelsesstruktur, overordnede læringsmål, generelle regler, herunder bl.a. eksamensregler mm. er defineret og beskrevet i rammestudieordningen, Officersuddannelsen for Hæren. Tjenestegrensmodulet for kamptropperne kan kun tages af studerende, der er optaget på Officersuddannelsen for Hæren. Hærens Kamp- og Ildstøttecenter i Oksbøl har ansvaret for kamptroppernes tjenestegrensmodul. 2. TJENESTEGRENSMODULETS FORMÅL Tjenestegrensmodulet i kampropperne skal tjene til, at den studerende lærer at føre og lede en deling i rammerne af kamptroppernes offensive og defensive operationer. Desuden skal den studerende lære at virke som faglærer i kamptroppernes funktions- og enhedsuddannelser ved egen enhed. 3. TJENESTEGRENSMODULETS MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE Den studerende skal: Viden: Have viden om alle kapaciteter og kulturen ved kamptropperne og herved opnå en helhedsforståelse af alle våbenarter og tjenesteområder ved kamptropperne. Færdigheder: Kunne fremstå som fører og leder gennem sit eget personlige eksempel. Kompetencer: Selvstændigt kunne varetage delingsførerfunktioner ved kamptropperne inden for det fulde opgavespektrum i dagslys, mørke og varieret terræn. Selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder med en professionel tilgang. Kunne håndtere komplekse situationer og opgaver med sin enhed. Tage medansvar for uddannelsen ved sin enhed. 4. TJENESTEGRENSMODULETS OMFANG OG STRUKTUR Kamptroppernes tjenestegrensmodul består af fem moduler, og hver studerende gennemfører tre moduler: Hærmodulet 1 uge Et fælles infanterimodul 5 uger Et udvidet mekaniseret infanterimodul 10 uger Et udvidet panseret infanterimodul 10 uger 3

4 Et kampvognsmodul (kun hvert andet år) Et ildstøttemodul Hertil ferie 10 uger 10 uger 1 uge Organiseringen af modulerne er vist på nedenstående illustration: 1 uge 5 uger 10 uger 1 uge MEKANISERET INFANTERI HÆR- INFANTERI PANSRET INFANTERI FERIE MODUL KAMPVOGN ILDSTØTTE En uddybning af de enkelte moduler findes i de tilhørende bilag. 5. EKSAMEN Kontrol af opfyldelsen af læringsmålene gennemføres på samtlige moduler som forløbskontrol, hvor den studerendes viden, færdigheder og kompetencer løbende vurderes, og hvor den studerendes engagement, vilje og evne til at udvikle sig indgår som en væsentlig parameter i bedømmelsen. 4

5 BILAG 1, HÆRMODULET Varighed: 1 uge Modulbeskrivelsen for hærmodulet er i studieordningen for elementet Hærens Funktionsuddannelse. 5

6 BILAG 2, INFANTERIMODUL Varighed: 5 uger FORMÅL Formålet med infanterimoduler er at den studerende videreudvikler sine kompetencer i at føre og lede den afsiddede infanterideling i rammen af underafdelingens offensive og defensive operationer. Desuden skal den studerende lære at virke som faglærer i funktions- og enhedsuddannelsen af egen enhed. LÆRINGSMÅL. Den studerende skal: Viden Have forståelse for ledelse og føring af den afsiddede infanterideling under såvel defensive som offensive operationer. Have forståelse af teorier, metoder og begreber indenfor den afsiddede infanteridelings indsættelse i såvel defensive som offensive operationer. Have viden om generelle standarder og fremgangsmåder for indsættelse af køretøjer. Have viden om egen enheds rolle i foresatte enheds opgaveløsning inden for de enkelte indsættelsesmåder. Have forståelse for de pædagogiske principper for forsvaret. Have forståelse for deltagerorienterede undervisningsmetoder, herunder læringsstiles betydning for læreprocessen. Have viden om faglærervirket i forbindelse med uddannelse af enkeltmand og enheder. Færdigheder Kunne analysere en taktisk problemstilling, herunder anvende International Humanitarian Law. På baggrund af egen analyse kunne udvælge og tilpasse professionens standarder og fremgangsmåder som fører ved indsættelse af enheden. Kunne formidle og instruere i de standarder, standardfremgangsmåder og kampeksercits, der anvendes af afsiddede infanterienheder. Kunne tilrettelægge, gennemføre og kontrollere enhedsuddannelse af hold og den afsiddede infanterigruppe. Kunne udarbejde en faglig og pædagogisk plan for en uddannelsesaktivitet, der omfatter flere forskellige lektioner, fag og instruktører. Som skyde-, sikkerheds- og øvelsesleder kunne planlægge, tilrettelægge, gennemføre en enhedsskydning af gruppestørrelse, herunder kunne evaluerer og tilbagemelde resultater. Som skydeleder kunne gennemføre planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af delingsskydninger. Kompetencer Selvstændigt kunne indsætte den afsiddede infanterideling i rammen af såvel defensive som offensive operationer, herunder kunne tage personligt ansvar for samarbejde med 6

7 andre enheder for at begrænse uforudsete friktioners indflydelse på gennemførelse af operationen. Selvstændigt kunne håndtere rollen som leder og fører for en infanterideling og af egen drift kunne udvikle egen og medarbejderes praksis. Selvstændigt kunne gennemføre tilrettelæggelsen, gennemførelsen og kontrollen af enhedsuddannelsen af gruppen i delingsramme, idet der tages udgangspunkt i relevante uddannelsesbestemmelser, foresattes direktiv og enhedens aktuelle uddannelsesniveau. Kunne gennemføre vejledning/evaluering af instruktører med henblik på udvikling af deres undervisnings- og instruktørkompetencer. INDHOLD. Indholdet er en videre udvikling af tidligere viden, færdigheder om kompetencer. Ledelse og styring: Ledelse af makkerpar, teams, grupper og deling, herunder forskellige samtaleformer. Taktik/føring: Begreberne teorier, metoder, og doktriner, samt overvejelsesmetoder i praktik for defensive og offensive operationer, herunder samvirke med andre enheder. Pædagogik: Praktisk anvendelse af deltagerorienteret undervisning og planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af uddannelse, herunder forskellige samtaleformer. Videnskabspraksis: Kritisk tilgang til metoder, og doktriner. Skydesikkerhed: Udarbejdelse af gruppe og delingsskydninger, herunder udarbejdelse af fareområder og opstilling/instruks af sikkerhedsorganisation. UNDERVISNINGS- OG STUDIEMETODER Modulet gennemføres i et praksisnært miljø som en kombination af teoretisk undervisning, casearbejde, studiebesøg og praktiske øvelser. EKSAMEN. Eksamen gennemføres som forløbskontrol, hvor den studerendes viden, færdigheder og kompetencer løbende vurderes, og hvor den studerendes engagement, vilje og evne til at udvikle sig indgår som en væsentlig parameter i bedømmelsen. KVALIFIKATIONER. Såfremt den studerende består modulet, tilskrives kvalifikation i DeMars. 7

8 BILAG 3, MEKANISERET INFANTERIMODUL Varighed: 10 uger FORMÅL. Formålet med det mekaniserede infanterimodul er, at den studerende skal lære at lede og føre en mekaniseret infanterideling i såvel defensive som offensive operationer, herunder internationale operationer. Den studerende skal videreudvikle tidligere tilegnet viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at kunne håndtere komplekse situationer og at tage ansvar for egen og andres arbejdsområder og udvikling. LÆRINGSMÅL. Den studerende skal: Viden Have forståelse for faglærervirket i Hæren i forbindelse med uddannelsen af de mekaniserede infanterigrupper i egen mekaniserede infanterideling. Have forståelse for teorier, metoder og begreber indenfor den mekaniserede infanteridelings indsættelse i såvel defensive som offensive operationer herunder internationale operationer. Have forståelse af teorier, metoder og begreber indenfor den mekaniserede infanteridelings indsættelse i såvel defensive som offensive operationer. Have forståelse af den mekaniserede infanteridelings standarder, standardfremgangsmåder og kampeksercits. Have viden om hvorledes delingsføreren gennemføre koordination og rekognoscering før en operation. Have forståelse af sikkerhedsbestemmelserne for anvendelse af køretøjer. Færdigheder Kunne gennemføre delingsførerens førervirksomhed og løse opgaver i rammen af underafdelingen. Kunne indsætte den mekaniserede infanteridelings våben og køretøjer under alle forhold. Kunne anvende International Humanitarian Law til at vurdere problemstillinger og begrunde valget af den taktiske løsning. Kunne tilrettelægge, forestå og kontrollere den forebyggende vedligeholdelsestjeneste. Kunne samarbejde/samvirke med øvrige våbenarter og tjenestegrene. Kunne anvende deltagerorienterede undervisningsmetoder og refleksiv tilbagemelding. Kompetencer Selvstændigt kunne indsætte en mekaniseret infanterideling opsiddet og afsiddet i rammen af kompagniet i såvel defensive som offensive operationer, herunder internationale operationer. Selvstændigt kunne håndtere rollen som leder og fører for en mekaniseret infanterideling. Af egen drift kunne udvikle egen og medarbejderes praksis og kompetenceudvikling. Selvstændigt kunne forvalte det ansvar, som kræves af en delingsfører. 8

9 Kunne tilrettelægge, gennemføre og kontrollere enhedsuddannelse af infanterigrupper i delingsramme. Selvstændigt kunne iværksætte og gennemføre forebyggende vedligeholdelsestjeneste ved en mekaniseret infanterideling. Kunne anvende sin faglige viden og faglige færdigheder i uforudsigelige situationer.. INDHOLD. Ledelse og styring: Praktisk anvendelse af ledelsesstile og former. Forsvarets ledelsesgrundlag. Taktik: Praktisk anvendelse af grundlæggende begreber som teorier, metoder, fremgangsmåder og standarder, samt overvejelsesmetoder i praktik for defensive og offensive operationer, herunder internationale operationer. Pædagogik: Praktisk anvendelse af indlæringsformer og tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af uddannelse. Kommunikation: Befalinger, evalueringer og præsentationer. Samfundsfaglig: International Humanitarian Law i operationer. UNDERVISNINGS- OG STUDIEMETODER Modulet gennemføres i et praksisnært miljø som en kombination af teoretisk undervisning, casearbejde, studiebesøg og praktiske øvelser. EKSAMEN. Eksamen gennemføres som forløbskontrol, hvor den studerendes viden, færdigheder og kompetencer løbende vurderes, og hvor den studerendes engagement, vilje og evne til at udvikle sig indgår som en væsentlig parameter i bedømmelsen. KVALIFIKATIONER. Såfremt den studerende består modulet, tilskrives kvalifikation i DeMars. 9

10 BILAG 4, PANSERINFANTERIDELINGSFØRER, IKK Varighed: 10 uger (med efterfølgende 8 ugers funktionsuddannelse ved egen enhed). FORMÅL. Formålet med modulet er, at den studerende lærer at lede og føre en panserinfanterideling, som anvender infanterikampkøretøjer, i såvel defensive som offensive operationer, herunder internationale operationer. Den studerende skal i den forbindelse lære at fungere som infanterikampkøretøjskommandør. Den studerende skal desuden videreudvikle tidligere tilegnet viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at kunne håndtere komplekse situationer og at tage ansvar for egen og andres arbejdsområder og udvikling. LÆRINGSMÅL. Den studerende skal: Viden Have forståelse for faglærervirket i Hæren i forbindelse med uddannelsen af panserinfanterigrupperne i egen panserinfanterideling. Have forståelse af teorier, metoder og begreber indenfor panserinfanteridelingens indsættelse i såvel defensive som offensive operationer, herunder internationale operationer. Have forståelse af panserinfanteridelingens standarder, standardfremgangsmåder og kampeksercits. Have forståelse for anvendelse af eget infanterikampkøretøj som infanterikampkøretøjskommandør. Have viden om hvorledes delingsføreren gennemfører koordination og rekognoscering før en operation. Have viden om de taktiske foranstaltninger vedr. logistiske udfordringer. Have viden om hvordan en panserinfanterideling gennemfører debriefing, defusing og rapportering. Færdigheder Kunne gennemføre delingsførerens førervirksomhed og løse opgaver i rammen af panserinfanterikompagniet. Kunne indsætte en panserinfanteridelings våben og køretøjer i såvel defensive som offensive operationer, herunder internationale operationer. Kunne tilrettelægge, forstå og kontrollere den forebyggende vedligeholdelsestjeneste. Kunne samarbejde/samvirke med øvrige våbenarter og tjenestegrene. Kunne anvende deltagerorienterede undervisningsmetoder og refleksiv tilbagemelding. Kunne anvende eget infanterikampkøretøj som kommandør. Kompetencer Selvstændigt kunne indsætte panserinfanteridelingen under alle forhold. Selvstændigt kunne håndtere rollen som leder og fører for en panserinfanterideling. Af egen drift kunne udvikle egen og medarbejderes praksis og kompetenceudvikling. Selvstændigt kunne forvalte det ansvar som kræves af en delingsfører. 10

11 Kunne tilrettelægge, gennemføre og kontrollere enhedsuddannelse af enkelt besætning/køretøjer i delingsramme. Selvstændigt kunne iværksætte og gennemføre forebyggende vedligeholdelsestjeneste ved en panserinfatnerideling. Kunne anvende sin faglige viden og faglige færdigheder i uforudsigelige situationer. INDHOLD. Ledelse og styring: Praktisk anvendelse af ledelsesstile og former. Forsvarets ledelsesgrundlag. Taktik: Praktisk anvendelse af grundlæggende begreber som teorier, metoder, standarder, fremgangsmåder samt overvejelsesmetoder i praktik for defensive og offensive operationer, herunder internationale operationer. Pædagogik: Praktisk anvendelse af indlæringsformer og tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af uddannelse. Kommunikation: befalinger, evalueringer og præsentationer. Samfundsfaglig: International Humanitarian Law i operationer. Køretøjer: indsættelse i alle typer af operationer samt som infanterikampkøretøjskommandør. UNDERVISNINGS- OG STUDIEMETODER Modulet gennemføres i et praksisnært miljø som en kombination af teoretisk undervisning, casearbejde, studiebesøg og praktiske øvelser. EKSAMEN. Eksamen gennemføres som forløbskontrol, hvor den studerendes viden, færdigheder og kompetencer løbende vurderes, og hvor den studerendes engagement, vilje og evne til at udvikle sig indgår som en væsentlig parameter i bedømmelsen. KVALIFIKATIONER. Såfremt den studerende består modulet, tilskrives kvalifikation i DeMars. 11

12 BILAG 5, KAMPVOGNSDELINGSFØRER Varighed: 10 uger (med efterfølgende 8 ugers funktionsuddannelse ved egen enhed). FORMÅL. Formålet med modulet er, at den studerende lærer at lede og føre en kampvognsdeling i såvel defensive som offensive operationer, herunder internationale operationer. Den studerende skal i den forbindelse lære at fungere som kampvognskommandør. Den studerende skal desuden videreudvikle tidligere tilegnet viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at kunne håndtere komplekse situationer og at tage ansvar for egen og andres arbejdsområder og udvikling. LÆRINGSMÅL. Den studerende skal: Viden Have forståelse for faglærervirket i Hæren i forbindelse med uddannelse af hver enkelt kampvogn i egen kampvognsdeling. Have forståelse af teorier, metoder og begreber indenfor kampvognsdelings indsættelse i såvel defensive som offensive operationer. Have forståelse om kampvognsdelingens standarder, standardfremgangsmåder og kampeksercits. Have forståelse for anvendelse af egen kampvogn som kampvognskommandør. Have viden om hvorledes delingsføreren gennemfører koordination og rekognoscering før en operation. Have viden om de taktiske foranstaltninger vedr. logistiske udfordringer. Have viden om hvordan en kampvognsdeling gennemfører debriefing, defusing og rapportering. Færdigheder Kunne gennemføre delingsførerens førervirksomhed og løse opgaver i rammen af egen kampvognseskadron. Kunne indsætte en kampvognsdelings våben og køretøjer i såvel defensive som offensive operationer, herunder internationale operationer. Kunne tilrettelægge, forestå og kontrollere den forebyggende vedligeholdelsestjeneste. Kunne samarbejde/samvirke med øvrige våbenarter og tjenestegrene. Kunne anvende deltagerorienterede undervisningsmetoder og refleksiv tilbagemelding. Kunne anvende egen kampvogn som kampvognsommandør. Kompetencer Selvstændigt kunne indsætte kampvognsdelingen i rammen af såvel defensive som offensive operationer herunder internationale operationer. Selvstændigt kunne håndtere rollen som leder og fører for en kampvognsdeling. Af egen drift kunne udvikle egen og medarbejderes praksis og kompetenceudvikling. 12

13 Selvstændigt kunne forvalte det ansvar som kræves af en delingsfører. Kunne tilrettelægge, gennemføre og kontrollere enhedsuddannelse af hver enkelt besætning/køretøj i delingsramme. Selvstændigt kunne iværksætte og gennemføre forebyggende vedligeholdelsestjeneste ved en kampvognsdeling. Kunne anvende sin faglige viden og faglige færdigheder i uforudsigelige situationer. INDHOLD. Ledelse og styring: Praktisk anvendelse af ledelsesstile og former. Forsvarets ledelsesgrundlag. Taktik: Praktisk anvendelse af grundlæggende begreber som teorier, metoder, fremgangsmåder og standarder, samt overvejelsesmetoder i praktik for defensive og offensive operationer herunder internationale operationer. Pædagogik: Praktisk anvendelse af indlæringsformer og tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af uddannelse. Kommunikation: Befalinger, evalueringer og præsentationer. Samfundsfaglig: International Humanitarian Law i operationer. Køretøjer: Indsættelse i alle typer for operationer samt som kampvognskommandør. UNDERVISNINGS- OG STUDIEMETODER Modulet gennemføres i et praksisnært miljø som en kombination af teoretisk undervisning, casearbejde, studiebesøg og praktiske øvelser. EKSAMEN. Eksamen gennemføres som forløbskontrol, hvor den studerendes viden, færdigheder og kompetencer løbende vurderes, og hvor den studerendes engagement, vilje og evne til at udvikle sig indgår som en væsentlig parameter i bedømmelsen. KVALIFIKATIONER. Såfremt den studerende består modulet, tilskrives kvalifikation i DeMars. 13

14 BILAG 6, ILDSTØTTE Varighed: 10 uger FORMÅL. Formålet med modulet er, at den studerende lærer at indgå som ildstøtteofficer i en ildstøtteenhed under såvel defensive som offensive operationer, herunder internationale operationer. Den studerende skal desuden videreudvikle tidligere tilegnet viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at kunne håndtere komplekse situationer og at tage ansvar for egen og andres arbejdsområder og udvikling. LÆRINGSMÅL. Den studerende skal: Viden Have forståelse for faglærervirket ved en ildstøtteenhed. I rollen som ildstøtteofficer have forståelse for føring og ledelse af ildstøtteenheder under såvel defensive som offensive operationer, herunder internationale operationer. Have viden om kampbataljonens organisation, standarder og standardfremgangsmåder. Have forståelse for observationstjenesten ved en ildstøtteenhed. Have viden om opgaverne ved Joint Fires Coordination Cell og Joint Fires Cell, herunder Battlespace Management. Have viden om rollen som kanonkommandør og halvbatterifører. Have viden om rollen som Forward Air Controller i Joint Fires Cell eller som en del af et Tactical Air Control Party. Have forståelse for rollen som sikkerhedsofficer for ildstøtte og skydeleder for morter. Færdigheder Kunne tilrettelægge, forestå og kontrollere den forebyggende vedligeholdelsestjeneste ved egen ildstøtteenhed. Kunne samarbejde/samvirke med øvrige våbenarter og tjenestegrene, herunder kunne rådgive omkring anvendelsen af ildstøtte. Kunne tilrettelægge, gennemføre og kontrollere enhedsuddannelse af ildstøttehold og ildstøtteelementer. Kompetencer Selvstændigt kunne indsættes som ildstøtteofficer under alle forhold. Selvstændigt kunne håndtere rollen som leder og fører for et ildstøttehold eller ildstøtteelement, og af egen drift kunne udvikle egen og medarbejderes viden og praksis. Selvstændigt kunne forvalte det ansvar som kræves af en ildstøtteofficer på premierløjtnantsniveauet. Kunne anvende deltagerorienterede undervisningsmetoder og refleksiv tilbagemelding. Kunne anvende egen faglig viden og faglige færdigheder i uforudsigelige situationer. INDHOLD. 14

15 Ledelse og styring: Praktisk anvendelse af ledelsesstile og former. Forsvarets ledelsesgrundlag. Taktik: Praktisk anvendelse af grundlæggende begreber som teorier, metoder, og doktriner, samt overvejelsesmetoder i praktik for defensive og offensive operationer herunder internationale operationer. Pædagogik: Praktisk anvendelse af indlæringsformer og tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af uddannelse. Kommunikation: skriftlige og mundtlige befalinger, evalueringer og præsentationer. Samfundsfaglig: International Humanitarian Law i operationer. UNDERVISNINGS- OG STUDIEMETODER Modulet gennemføres i et praksisnært miljø som en kombination af teoretisk undervisning, casearbejde, studiebesøg og praktiske øvelser. EKSAMEN. Eksamen gennemføres som forløbskontrol, hvor den studerendes viden, færdigheder og kompetencer løbende vurderes, og hvor den studerendes engagement, vilje og evne til at udvikle sig indgår som en væsentlig parameter i bedømmelsen. Der er desuden en række delprøver undervejs i modulet, som skal bestås. 15

Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR LOGISTIKTROPPERNE 1

Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR LOGISTIKTROPPERNE 1 Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR LOGISTIKTROPPERNE 1 1 Tjenestegrensmodulet benævnes våbenkursus internt i Hæren. Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. TJENESTEGRENSMODULETS FORMÅL...

Læs mere

Studieordning HÆRENS OFFICERSBASISUDDANNELSE

Studieordning HÆRENS OFFICERSBASISUDDANNELSE Studieordning HÆRENS OFFICERSBASISUDDANNELSE Indhold 1. Indledning... 3 2. Officersbasisuddannelsens formål... 3 3. Officersbasisuddannelsens mål for læringsudbytte... 3 4. Officersbasisuddannelsens omfang

Læs mere

Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR EFTERRETNINGSTROPPERNE 1

Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR EFTERRETNINGSTROPPERNE 1 Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR EFTERRETNINGSTROPPERNE 1 1 Tjenestegrensmodulet benævnes våbenkursus internt i Hæren. Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. TJENESTEGRENSMODULETS FORMÅL...

Læs mere

LOGO. Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, OPERATIONSSTØTTE. Version

LOGO. Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, OPERATIONSSTØTTE. Version LOGO Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, OPERATIONSSTØTTE Version 26112015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Operationsstøtteuddannelsens formål... 3 3. Operationsstøtteuddannelsens

Læs mere

Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR INGENIØRTROPPERNE 1

Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR INGENIØRTROPPERNE 1 Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR INGENIØRTROPPERNE 1 1 Tjenestegrensmodulet benævnes våbenkursus internt i Hæren. Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. TJENESTEGRENSMODULETS FORMÅL...

Læs mere

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV (GRO/HO) Formål 1. At bibringe kadetten (KT) den faglige viden, de fornødne færdigheder og holdninger i relation til infanteridelingens virke og anvendelse, således at KT,

Læs mere

Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING. Version

Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING. Version Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING Version 26112015 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Kontrol og Varslingsuddannelsens formål... 3 3. Kontrol og varslingsuddannelsens

Læs mere

Studieordning FUNKTIONSUDDANNELSE FOR HÆREN

Studieordning FUNKTIONSUDDANNELSE FOR HÆREN Studieordning FUNKTIONSUDDANNELSE FOR HÆREN 1. august 2015 Indhold 1. Indledning...3 2. Funktionsuddannelsens formål...3 3. Funktionsuddannelsens mål for læringsudbytte...3 4. Funktionsuddannelsens omfang

Læs mere

Studieordning for elementet. Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot. Version

Studieordning for elementet. Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot. Version Studieordning for elementet Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot Version 30112015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål med Flyvning og Ledelse... 3 3. Mål for læringsudbytte for Flyvning og Ledelse...

Læs mere

KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5

KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5 Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 20 KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5 Formål 1. At give eleven sådan viden og færdigheder, at denne er i stand til at udføre

Læs mere

FAGPLAN. A. Langt navn Skydeleder 3. B. Kort navn SKYLE 3

FAGPLAN. A. Langt navn Skydeleder 3. B. Kort navn SKYLE 3 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Skydeleder 3 B. Kort navn SKYLE 3 FAGPLAN C. Formål Kurset skal sætte kursisten i stand til at virke som skydeleder ved enhedsskydning i delingsramme (eller dele

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6076 DeMars DIR D 02624393 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6076 Kampeksercits og formationer 3 B. Kort navn KEKSFORM 3 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte MOTOVDEL

Læs mere

Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN 2015

Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN 2015 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN 2015 Indledning...3 UDDANNELSENS FORMÅL...4 UDDANNELSENS GENERELLE MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE...4 UDDANNELSENS TITEL...5 ADGANGSKRAV...6 Generelle adgangskrav...6

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6054 DeMars DIR D 02624391 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6054 Angreb B. Kort navn Angreb FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til at nedkæmpe

Læs mere

MILITÆR DIPLOMUDDANNELSE

MILITÆR DIPLOMUDDANNELSE Studieordning MILITÆR DIPLOMUDDANNELSE Indhold INDLEDNING... 4 UDDANNELSENS FORMÅL... 4 UDDANNELSENS MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE... 4 UDDANNELSESRETNINGER OG UDDANNEDES TITLER... 5 ADGANGSKRAV... 5 UDDANNELSENS

Læs mere

Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS

Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS Version 1.0 Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS Autorisation Nærværende uddannelsesordning autoriseres hermed til brug på HVS/HJV ved gennemførelse af DELINGSFØRERKURSUS (DFK). JENS SUND oberst Chef

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6051 DeMars DIR D 02624303 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6051 Kampeksercits og formationer 2 B. Kort navn KEKSFORM 2 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen har til formål

Læs mere

Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver

Læs mere

Taktisk kursus for officerer af reserven (TAKKUR RESOF)

Taktisk kursus for officerer af reserven (TAKKUR RESOF) Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 12 Taktisk kursus for officerer af reserven (TAKKUR RESOF) Formål 1. At give eleven viden om og forståelse for panserinfanterikompagniet

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Electronic Warfare Operatør/sprog (EWOPR/sprog) Funktionsniveau og M100 (hæren). værnstilhørsforhold Antal

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6006 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6006 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6006 DeMars DIR D 02623690 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6006 Kamp fra stilling - nærforsvar B. Kort navn KSTL-NFS FAGPLAN C. Formål Enhedsuddannelsen i kamp fra

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6005 Bevogtning fred. B. Kort navn BEVFCOBJ FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til

Læs mere

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN Bilag 1 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Hæren. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion Revisionsdata

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, HRN

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, HRN FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, HRN OVERORDNET FORMÅL Formålet med Hærens OGU er, at kadetten tilegner sig de personlige og faglige kompetencer, der: - Giver KT faglig og lederskabsmæssig profil som

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR Lærerkursus

LÆRINGSPLAN FOR Lærerkursus UASSIFICERET LÆRINGSPLAN FOR Lærerkursus Udarbejdet af: HVS-UDD8 Dato og år: OKT 205 UASSIFICERET INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af Lærerkursus 3. Indledning 3 2. Forudsætninger

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Taktik og føring Bevogtning (TAKFØR BEV)

LÆRINGSPLAN FOR. Taktik og føring Bevogtning (TAKFØR BEV) Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Taktik og føring Bevogtning (TAKFØR BEV) Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 346961 PL Kenneth Kristian Keis MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016 Side 1 af

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Hjælp til politiet Specialmodul Delingsførerkursus

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Hjælp til politiet Specialmodul Delingsførerkursus Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Hjælp til politiet Specialmodul Delingsførerkursus Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 254467 PL Pia Kristine Hjort MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016

Læs mere

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN Fagområde Fag Nu KP/skoler inkl. UDD-netværk LEDELSE/ORGANISATION 314 386 Ledelse 224 224 Psykologi 12 12 Lederudvikling 54 62 Uddannelseslærer 24 88 STYRING/FORVALT.

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Studieordning FLYVEVÅBNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE (FLV OBU)

Studieordning FLYVEVÅBNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE (FLV OBU) Studieordning FLYVEVÅBNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE (FLV OBU) 1. august 2015 INDHOLD 1. Indledning...3 2. Formål med Flyvevåbnets Officersbasisuddannelse...3 3. Mål for læringsudbytte...3 4. Omfang og struktur

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

INFANTERIKAMPKØRETØJSKOMMANDØRKURSUS CV 9035

INFANTERIKAMPKØRETØJSKOMMANDØRKURSUS CV 9035 INFANTERIKAMPKØRETØJSKOMMANDØRKURSUS CV 9035 Formål 1. At sætte eleven i stand til at udføre funktionen som IKK kommandør i dagslys og i mørke. 2. At give eleven en sådan holdning, at denne af egen drift

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6077 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6077 DeMars DIR D DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6077 DeMars DIR D 02624394 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6077 Kamp fra stilling 3 B. Kort navn KSTL 3 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte MOTOVGRP og -DEL

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN 1. FORMÅL Formålet er, at sergenteleven erhverver sig den nødvendige grundlæggende viden og færdigheder og på grundlag heraf tilegner

Læs mere

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen Opbrydning

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6086 DeMars DIR D 02625473 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6086 Eskortetjeneste 1 B. Kort navn ESKORTE 1 FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Ledelse

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Ledelse Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 254467 PL Pia Kristine Hjort MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016 Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Blended Learning (BL) Operations- og Føringsuddannelsen

Blended Learning (BL) Operations- og Føringsuddannelsen Blended Learning (BL) Operations- og Føringsuddannelsen Blended Learning, en ny vej mod visdom. Tidsforbrug og udfordringer. Behov for nytænkning/bevidst tænkning. De uddannelsesmæssige krav. Den pædagogiske

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN 1. GENERELT 1.1 Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne udvikler/udbygger de kompetencer, der sætter dem i stand til at virke som gruppefører for en

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, SØVÆRNET

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, SØVÆRNET GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, SØVÆRNET 1. FORMÅL 1.1. Formålet med uddannelsen er, at deltageren tilegner sig den viden, de færdigheder og holdninger, der sætter vedkommende i stand til

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Efter- og videreuddannelsesenheden December 2007 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Modul Omfang

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Taktik og føring Udgivelse Juni 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Taktik og føring Udgivelse Juni 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Udgivelse Juni 2014 2. FAGETS MÅL Viden I rammen af bevogtningsdelingen har kursisten forståelse for: Grundlæggende standarder og kampeksercitser. Grundlæggende føringsværktøjer.

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 25.5.16, pebe, heng Side 1 Modulets

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en

Læs mere

Introduktion til. Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen

Introduktion til. Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen Introduktion til TværSund Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen Dagsorden Kontaktpersoner/modulkoordinatorer Modulbeskrivelsen Overblik over modul 5 og TværSund En lille

Læs mere

oktober 2017 Oberst Jens Sund, skolechef

oktober 2017 Oberst Jens Sund, skolechef oktober 2017 En travl sommer Hjemmeværnsskolen har haft rigeligt at se til hen over sommeren, med både Sommerkursus i Nymindegab (med rekordhøjt antal deltagere og et stort sommerløb), jubilæum for uddannelsesugen

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9?

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en relevant og meningsfuld fysioterapeutisk intervention (LM1). Kan du: -

Læs mere

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- uddannelse, der henvender sig til dig, der går med en underviser i maven, måske du allerede er kastet ud i undervisnings-, vejlednings- eller formidlingsopgaver.

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol Henvisninger og hjælpemidler

Navn Mål Indhold Gennemførelse og kontrol Henvisninger og hjælpemidler Lektionsoversigt 6031 Lek nr. 1 1t kommandodeling ORG, PSN OPG Efter LEK skal soldaten kunne genfortælle: kommandodeling ORG, PSN i kommandodeling OPG. Til sin rådighed har kursisten egne og udleverede

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Version 1.0. Uddannelsesordning for GRUPPEFØRERKURSUS

Version 1.0. Uddannelsesordning for GRUPPEFØRERKURSUS Version 1.0 Uddannelsesordning for GRUPPEFØRERKURSUS Autorisation Nærværende uddannelsesordning autoriseres hermed til brug på HVS/HJV ved gennemførelse af GRUPPEFØRERKURSUS (GFK). JENS SUND oberst Chef

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 6085 DeMars DIR D 02625472 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6085 DeMars DIR D 02625472 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6085 DeMars DIR D 02625472 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6085 Side-/flankesikring B. Kort navn Side-flanke-sikr FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte MOTOVDEL

Læs mere

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML)

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) A. FORMÅL 1. At give eleven det uddannelsesgrundlag, der kvalificerer den pågældende til at forrette tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Vagttjeneste

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Vagttjeneste Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Vagttjeneste Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01 10-2016 Version 01. Oktober 2016 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik 7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester et med observationspraktikken er, at den studerende introduceres til dagligdagen i skolen vha. deltagerobservation i sine linjefag. tilegner sig viden

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere