NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi"

Transkript

1 N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne. NemRefusion giver også kommunen som arbejdsgiver mulighed for besparelser. Effektiviseringspotentialer For kommunen som myndighed er der besparelser at hente på NemRefusion. Dette gælder allerede fra idriftsættelsen, men især når NemRefusion er blevet obligatorisk. Besparelserne er beregnet med udgangspunkt i et skift fra papirløsning til digitalløsning. Den gevinst, som kommunerne allerede har opnået ved brug af den nuværende digitale løsning, indgår ikke i beregningerne. Det skyldes, at der er forskel på tværs af kommunerne i forhold til hvor store gevinster, der allerede er høstet. Juli 2010 Jnr F02 Sagsid Ref MSR Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /5 Eliminering af manuelle processer Som følge af at data kan hentes direkte ind i dagpengesystemet, bortfalder følgende manuelle opgaver: postsortering og postomdeling indscanning af blanketten indtastning af blanketten Her er der tale om opgaver, som ikke kun ligger i kommunens ydelseskontor. Det er vurderet, at der kan spares 2 minutter pr. indberetning ved at disse manuelle processer automatiseres. Det svarer til en besparelse på 5 procent af administrationsudgifterne.

2 Der er muligheder for yderligere besparelser i forbindelse med automatisk sagsdannelse. Idet kommunens ESDH-system kan hente dokumentationen i NemRefusion automatisk, er der mulighed for automatisk at gemme indberetningen og bilag (pt. underretningsbreve) i en sag. Yderligere information, der er indhentet i en manual proces, kan derefter dokumenteres i sagen. Dermed er der besparelsespotentiale i forbindelse med sagsoprettelse og korrekt journalisering. Endvidere kan sammenhængen mellem NemRefusion og sag- og dokumentsystemerne effektiviseres ved hjælp af de hændelsesbeskeder, der udveksles. Eliminering af fejl og mangler bedre datakvalitet Med NemRefusion er det stort set ikke længere muligt at vælge den forkerte blanket og heller ikke muligt at anmode om refusion, før fraværet er anmeldt. Dvs. NemRefusion sikrer det korrekte flow af indberetninger i et fraværsforløb. Dette medfører en stor lettelse for medarbejderne i ydelseskontorerne, som I dag modtager forkerte blanketter og i forkert rækkefølge, som de skal bruge tid på at rette op på. I NemRefusion er der et såkaldt venteregister, som bl.a. tilbageholder indberetninger, hvor en tidsfrist ikke er udløbet. I dag modtager kommunerne mange indberetninger, hvor arbejdsgiverperioden ikke er udløbet. Mange af disse indberetninger ender med, at den fraværende bliver raskmeldt inden udløbet af arbejdsgiverperioden. Med venteregistret bliver disse indberetninger tilbageholdt og sparer dermed kommunerne for administration. Dobbeltindberetninger forekommer også meget hyppigt. Der kan enten være tale om dobbeltindberetninger i form af flere papirblanketter eller en kombination af en indberetning via virk.dk med en papirindberetning. I NemRefusion er det ikke muligt at foretage dobbeltindberetninger og det er heller ikke muligt at indberette fravær, hvor der er overlap i perioden. Dette sparer også kommunerne for en del administration. Det forventes, at størstedelen af indberetningerne på sigt vil sendes til NemRefusion via den såkaldte system-til-system snitflade. Det betyder, at tastefejl elimineres, idet data kommer direkte fra virksomhedernes systemer og dermed højner datakvaliteten. Tidligere undersøgelser har vist, at der er fejl i op til 50 procent af alle papirindberetninger. Det er typisk manglende oplysninger (felter, der ikke er udfyldt) eller forkert udfyldte blanketter. Med NemRefusion bliver det ikke muligt at indberette en ufuldstændig indberetning, og man vil kun skulle 2

3 besvare spørgsmål, som er relevante for indberetningen. Hermed reduceres behovet for manuel efterkontrol i kommunerne. Den forbedrede datakvalitet medfører også en reduktion i kontakten til både virksomheder og borgere. Der bruges i dag meget tid på at kontakte disse for at få rettet op på fejlene. Med den forbedrede datakvalitet spares der ikke alene tid på selve kontakten, men der vil også være en stor reduktion i portoudgifterne, idet blanketterne ofte sendes retur. Samtidig henvender mange virksomheder sig i dag til kommunen, for at få en status på udbetalingen. Som noget nyt viser NemRefusion status på indberetningen: fx at indberetningen er hentet af kommunen, at indberetningen sagsbehandles, eller at den er sagsbehandlet. For alle de indberetninger, hvor der sker udbetalinger, sendes udbetalingsspecifikationen retur til NemRefusion, hvor virksomheden har adgang til den. Virksomhederne behøver derfor ikke længere at ringe til kommunen, og dermed spares der tid på telefonisk kontakt til virksomhederne. Som noget nyt kan der rettes i en indberetning. Ikke bare virksomheden, men også kommunen kan foretage rettelser, hvis det fx er borgeren, som henvender sig med en rettelse. Denne rettelse registrerer kommunen i dagpengesystemet, hvorefter dagpengesystemet sender rettelsen til NemRefusion. Det er estimeret, at det forbedrede indberetningsforløb, den bedre datakvalitet og reduktionen i kontakten til arbejdsgiver, a-kasse osv. kan medføre effektiviseringspotentialer på 23 procent af syge- og barseldagpengeadministrationen. Estimeret besparelsespotentiale Opstiller man de ovenstående effektiviseringer og omregner dem til kroner og øre, giver det følgende besparelsespotentiale når NemRefusion er obligatorisk: Eliminering af manuelle procedurer Reduktion af fejl og mangler Kommunalt besparelsespotentiale 17,4 mio. kr. 74,6 mio. kr. 92,0 mio. kr. Besparelsespotentiale for kommunen som arbejdsgiver For kommunerne som arbejdsgiver er der også besparelser at hente. Med udgangspunkt i en AMVAB-måling (Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder) er det estimeret, at kommunen kan spare 34,5 mio. kr. årligt ved at indberette digitalt i stedet for manuelt. 3

4 I den forbindelse skal kommunerne overveje, hvordan de vil benytte Nem- Refusion, idet der er to indgange: tasteløsningen på virk.dk og system-tilsystem indgangen. Ønsker en kommune at anvende system-til-system indgangen, anbefales kommunen i først omgang at kontakte leverandøren af sit lønsystem, som vil kunne forestå det nødvendige it-mæssige arbejde. Yderligere besparelser Kommunerne udsender i dag mange breve til virksomheder i forbindelse med lønrefusion. Fx er der mange kommuner, der i dag udsender brevene dp 221 (Anmodningsfrister for lønrefusion ved sygdom) og dp 421 (Frister for anmodning om lønrefusion ved graviditet, barsel og adoption). Disse breve vil ikke længere være nødvendige, når NemRefusion lanceres. Det skyldes, at brugerne af NemRefusion kan tilmelde sig forskellige servicemeddelelser, hvor information om gentagen refusion er en af mulighederne. Hvis virksomhederne tilmelder sig disse services, vil de ikke bare kunne få besked om, hvornår der atter er mulighed for at søge refusion, men vil også kunne få besked om når fristen for at søge refusion er ved at udløbe. Dermed bliver brevene dp 221 og 421 overflødige, og der vil være en portobesparelse for kommunerne. Kommunerne kan overveje at fravælge disse breve allerede fra august 2010, hvor NemRefusion lanceres. I NemRefusion bliver det for arbejdsgivere muligt at få en oversigt over de udbetalinger, kommunen har foretaget. Umiddelbart erstatter disse udbetalingsspecifikationer ikke dp 133. Men der arbejdes på, at udbetalingsspecifikationerne i NemRefusion kan erstatte dp 133. Dermed er der yderligere portobesparelser for kommunen. Økonomien bag NemRefusion Da NemRefusion er kommunalt ejet, er det også kommunerne som finansierer løsningen. Udgifterne til NemRefusions etablering, drift, vedligehold, videreudvikling og markedsføring afholdes af kommunerne i form af bidrag, der beregnes af og indbetales til KOMBIT A/S i form af en årlig driftsbidrag. Udgifterne afskrives over 5 år fra idriftsættelsen af NemRefusion. Driftsbidraget fastsættes på baggrund af den enkelte kommunes indbyggertal og vil være 6,00 kr. pr. indbygger pr. år. Da NemRefusion idriftsættes medio 2010, vil der for 2010 blive opkrævet en driftsafgift på ca. 3,00 kr. pr. indbygger. 4

5 DUT Regeringen og KL blev ved de økonomiske forhandlinger i 2008 enige om, at det alene er en del af det kommunale merprovenu ved en obligatorisk løsning, svarende til 26 mio. kr. årligt, som tilfalder staten. Nedenstående tabel viser, hvordan man er kommet frem til dette beløb. Kommunale besparelser og udgifter, mio. kr. Frivillig Obligatorisk Difference Eliminering af manuelle procedurer 10,6 17,4 6,8 Reduktion af fejl og mangler 45,5 74,6 29,1 Kommunale besparelser 56,1 92,0 35,9 Årlige faste udgifter * 11,5 15,5 4,0 Årlige variable udgifter ** 9,2 15,1 5,9 Kommunale udgifter 20,7 30,6 9,9 Kommunalt merprovenu (besparelser minus udgifter) 26,0 * afskrivninger, drift, support ** udgift til CPR opslag og underretningsbreve I dette regnestykke indgår ikke de besparelser, som kommunen som arbejdsgiver kan opnå. 5

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere