BILAG 9: INTERVIEW MED I6 (MYNDIGHEDSDEL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 9: INTERVIEW MED I6 (MYNDIGHEDSDEL)"

Transkript

1 BILAG 9: INTERVIEW MED I6 (MYNDIGHEDSDEL) Interviewer K: for Karen, N: for Nikita Interviewperson: I6 K: Først til at starte med vil vi gerne høre lidt om hvad er din uddannelsesbaggrund og din erhvervserfaring? I6: Okay.. det er at jeg er uddannet kunsthistoriker bed Aarhus universitet.. så jeg har arbejdet i en hel anden verden det har været sådan på museum, så jeg er en senuddannet socialrådgiver, men jeg har haft meget erfaring som frivillig i dannerhuset og i ungdommens røde kors, sådan med voldramte kvinder. K: så du er fra Januar sidste år eller hvor lang tid? I6: at jeg har været ansat her ja, fra K: ja og hvis du skal beskrive sådan en almindelig hverdag for dig, ja altså en almindelig arbejdsdag for dig`? I6: først og fremmest så tjekker man ens mail, man plejer at få mange mails. øøhmm det er nogle gange det, det er meget sådan administrations arbejde.. så det er vigtigt at man kontakter dem rimelig hurtigt, at man bare siger tak for din mail, og jeg skal nok undersøge det.. det er det allervigtigste for familien som gerne vil have et hurtigt svar. K: hvad gør du ellers? I6:så skriver jeg en seddel om de opgaver jeg vil lave i løbet af dagen, vi laver opfølgning inden for 3 til 6 måneder.. det er meget vigtigt at vi overholder det..så holder jeg øje med om jeg mangler en børnesamtale eller..så laver jeg et notat om det.. men det er svært at planlægge, der sker altid noget akut.. det kan være rigtig svært at forberede, det kan godt være at man.. der kan hurtigt gå 2-3 timer med noget helt andet end det man havde planlagt eller regnet med. K: så man skal være forberedt på at det kan skifte? I6: ja. K: jeg skal lige hører har du arbejdet andre steder som socialrådgiver end heri SOF? I6: Jeg har været i praktik på ungeområdet på østerbro, og så har jeg været tilknyttet børnegruppen, lige nu jeg er i ungegruppen, så det er noget helt andet. K: Så ikke så meget erfaring inden du startede her? I6: nej kun som frivillig og en helt anden baggrund, så det er derfor. K: ja selvfølgelig.. okay.. men hvordan er din opfattelse af at være ansat her i BBU?

2 I6: jeg er rigtig glad for at være ansat i københavns kommune, nu har jeg jo ikke prøvet at være ansat i en anden kommune, men her sker meget, det er en kommune med mange ressourcer, det vil sige der ofte er nogen kursus, nogle rigtige spændene kursuser med folk som er faglig stærk og.. vi har også mange kontakter til fx. psykolog eller en pædagog eller lignende, man får ofte en masse viden..man kan også sætte flere forslag igang, jeg har fået at vide det kan man ikke rigtig i andre kommuner fordi de er små kommuner, hvor man ex. sætter noget igang med en familie behandler, men så kan man ikke også sætte noget i gang med kontaktpersonen.. men er der sådan flere muligheder. K: så vil vi dreje det over her på det der hedder tæt på familien, det er jo det vi interessere os meget for.. øøhmm men når vi bare siger tæt på familien hvad tænker du så? I6: så tænker jeg på det som du har sagt. jeg fik at vide at københavns kommune arbejder tæt på familien.. og så tænkte jeg hvad er det? Så fik jeg et papir og den opfattelse at det betød man ikke havde særlig mange sager og at det var derfor.. og jeg har så snakket med mange af mine andre kollegaer og de fleste og for det fleste af os er det her med at tæt på familien drejer sig om fordi man ikke har særlig mange sagerog vi har snakket meget sammen her i huset om og vi tænker at det her tæt på familien har været i hvert fald inden for københavns kommune det har været en proces hvor hvor der opstår projektet og så tager vi udgangspunkt i de unge, de unge skal lære at være selvstændige og vi skal være tæt på dem så de kan finde deres egen vej i livet og vi undgår anbringelse, men den måde man arbejder på som den individuelle sagsbehandler det har været en proces hvor vi har gennem processen, hvordan man hvordan kan jeg sige det, hvordan man som sagsbehandler vil arbejde sådan med tæt på familien. Det handler ikke kun om at man ikke har særlig mange sager, men det handler om at være og hvad er tæt på familien for mig. K: og hvad tænker du om den måde der altså er blevet snakket om tæt på familien på? I6: Den måde hvor vi snakker om tæt på familien er, vi stiller spørgsmål til det, hvad betyder det at vi ikke har særlig mange sager...betyder det opfølgning ofte eller at vi skal besøge dem derhjemme eller, vi forsøger hele tiden at.. så det er meget individuelt hvordan folk de bruger deres tid i forhold til at man ikke har særlig mange sager..på en måde man har en frihed i selv at kunne strukturere ens hverdag og i hvilken tilgang man vil komme tæt på familien. K. oplever du at når du snakker med de andre kollegaer at det har ændret sig meget i forhold til nu, altså hvordan det har været før? I6: ja jeg har nogen kollegaer som har været her i 14 år og de synes det har en enorm betydning at de ikke har så mange sager, det er alfa omega at man gør et godt stykke arbejde,fordi når man er presset og der er nogle frister og man ikke kan levere det der forventes, det er især i forhold til opfølgning, hvor man måske ikke har tid for, hvordan kan man sige det at fx strukuterer en børnesag inden eller reflekterer eller tænke ud af boksen og være kreativ og inddrage også de andre samarbejdspartnere, så de kollegaer der har været længe her i huset de, er meget positive overfor at de er blevet sat ned i sager, før har de siddet med op imod 50 og det er altså ret mange. K: så du kan godt høre på de andre at der er meget forskel fra før til nu? I6: ja så man levere noget helt andet.

3 K: hvad har det betyder for deres forståelse af at være socialrådgiver? I6: Det som vi har snakket meget om, det er som en tankegang om hvem er man som socialrådgiver.. øøh myndighed eller hvad med når man laver det her administrativ arbejde, så hvad er ens rolle som socialrådgiver, og det er vigtigt for når man sidder i kommunen at burakratiet og det administrative fylder meget. så tænker jeg nu har vi mulighed for at tænke okay hvad er vores rolle så som socialrådgiver, men også tid til at hente noget teoretisk viden som ligger, nogen gange glemmer man det og de forskellige metoder fordi det administrative og økonomiske fylder utrolig meget. og så er der tid til at tænke nu der tid til at finde ud af hvordan man er en god socialrådgiver. N: så du føler at der har været plads til selv at kunne bidrage med hvordan man er socialrådgiver i TPF? I6: Ja der er mange kurser især her i forhold til tæt på familien og man får mulighed for at hvad kan man sige, hente noget viden og det synes jeg er rigtig spændende..så det er nogle kurser lige præcis i forhold til københavns kommune, deltager i de der kursus hvor alle socialrådgivere og kontaktperson og familiebehandlere mødes og virkelige lærer at bruge nogle metoder, så er der sådan nogle forskellige emner, men jeg har ikke været endnu, da der ikke kan være plads til alle. så vi kommer i forskellige runder. K: så du kommer på senere? I6: ja. det håber jeg. K: men har du været involveret i forhold til noget tæt på familien?' I6: ja vi holder nogle gange nogle møder hvor vi snakker om hvad er det at være tæt på familien og snakker om nogle sager og hvordan vi kan gøre det bedre. N: er det så kun her i huset eller? I6:ja. K: du har ikke været med på et af de der projekter eller prototyper? det er bare for at forstå det helt rigtigt? I6: nej jeg har ikke være på sådan en prototype for familien. de laver sådan nogle forskellige runder. men som sagt så holde vi de her møder hvor vi snakker meget om TPF og så har der lige været et stort møde hvor alle var med og der var nogle forskellige oplæg om projekterne og? K: Hvordan har du det sådan generelt med forandring? omstillingen er jo tænk som der skal ske en ændring i organistationen? hvordan har du det med forandringen generelt? I6: jeg tænker det er rigtig godt at tænke på nye måder fordi nogen gange så den måde man arbejder på det giver ikke nogen mening eller man ser at det fx ikke løser de unges problemer.. efter nogle år er der stadig de samme problematikker, så det er fedt at der er den her mulighed for forandring også i forhold til at ens rolle som socialrådgiver som er så betydningsfuld i forhold til at hjælpe de unge og, så det er rigtigt, det er meget positivt tænker jeg..

4 K: vi har en lille øvelse til dig, hvad belaster dig ift. tæt på familien, hvad stresser dig, og hvad begejstre dig, hvad giver dig glæde i at arbejde med tæt på familien. I6: det er ikke alle samarbejdspartnere der forstår formålet med tæt på familien. Og det er der der kan være lidt udfordringer. N: mmhh kan du sige lidt mere om det? I6:Det vil sige det vi gør lige nu i Københavns Kommune er hvis vi kommer tæt på familien, det vil sige at man at man har flere børnesamtaler og flere opfølgninger og hjemmebesøg og indtræder i de der samarbejdsmøder.. det jeg oplevede en gang med en sag det var, men en ekstern leverandør, en kontakt person som vi ansatte, men ofte kontakt personen tænker meget de vil gerne have en relation til den unge, de tænker meget i forhold til relation, og nogle gange når de unge har en konflikt med forældrene, vil kontaktpersonen slet ikke komme ind i familien, for så ville kontaktpersonens relation til den unge påvirkes af konflikten så at bevare det her frirum der når de unge er sammen med deres kontaktperson, som oftest er når de er udenfor på gaden eller hvor det nu er, så i hvert fald det var et problem, for pigen fortalte nogen ting som foregik i familien, det var rigtigt at det skete, men måden hun fortolkede det på var ikke sådan rigtig. Så da jeg fik en status fra kontaktpersonen var den meget negativ i forhold til familien. og så spurgte jeg okay men hvor mange gange har du så været hjemme hos familien? Og det viste sig så at kontaktpersonen mødte pigen på gaden og kontaktpersonen havde kun været hos familien højst to gange. N: så han kunne ikke se den samme værdi i at være tæt på familien? I6: nej og fordi det det er som vi gør der er at arbejde sådan helhedsorienteret. Ja det er rigtigt det de unge siger men vi tager indtager også familien og hvad kan man sige, familien er det aller vigtigste for at de unge på et tidspunkt kan fungere, men også for at undgå en anbringelse. og det er her vi siger, at det er også vigtigt at inddrage forældrene og det er rigtigt at en kontaktperson gerne vil have et frirum med de unge, og mødes på en cafe eller men hvis den unge bliver ved med at fortælle noget om familien og kontaktpersonen slet ikke træder ind i familien for ikke at ulejlige forholdet til den unge, så det også bliver et problem for det er vigtigt også at observere i familien for at danne sig en forståelse af hele situationen. N: så det kan godt give nogle problemer mellem jer som samarbejdspartnere? I6: ja det var kun en enkelt situation hvor vi tænker det er vigtigt at vores samarbejdspartner ved at vi arbejder på en helt anden måde, fx jeg plejer at få mange underretninger fra skolen om alt muligt at de unge ikke har haft skolebøger med og de har ikke taget kontakt til forældrene. så jeg tænker det måske er vigtigt at have en dialog med forældrene først.. men okay det er en helt anden afdelingen fordi det er Københavns kommune... K: så det der måske godt kan presse lidt det er det her samarbejde med nogen som måske ikke helt har forstået hvad TPF er, er det rigtig forstået? I6: Ja, men vi har også fået flere økonomiske ressourcer, der er blevet ansat flere sagsbehandlere og der er ikke blevet ansat flere lærere, så der er ikke blevet ansat flere ude i institutionerne. Så det handler også om de økonomiske ressourcer der er for at implementere et projekt.

5 K: så det at der sker en ændring, betyder også at der skal ske en ressourcemæssig ændring? I6: ja eksempelvis at man får mulighed kan hente nogen viden igennem et kursus.. og med skolereformen osv. kan man jo godt forstå de har travlt og? K: så der er ressourcer her til at være med i TPF, men det følger ikke rigtig med hele vejen rundt. I6:Nej og det var også politisk bestemt for at undgå anbringelser at det skulle være her for de unge ikke i børnegruppen, for så kunne man undgå anbringelse, så derfor kunne man ansætte flere sagsbehandlere, så man kunne have færre sager, så det er politisk bestemt. Men også når man tænker den her inklusions tankegang, så tænker man det er en rigtig smuk tanke men har lærerne været på kursus, har de fået nogle økonomiske ressuorcer så de lærer nye metoder at arbejde med inklusion på.. det har de vist ikk? K. Det leder mig faktisk over til næste spørgmål, for det lyder som om i har fået forholdsvis meget information herherinde, der er kurser og det at i snakker med at kollegaer der er med i TPF? Hvordan oplever du generelt informationen eller formidlingen af TPF har været? I6:jeg tænker, som sagt så er det startet i 2015 og det er noget som udvikler sig, og det er selvfølgelig ikke alle som følger med fordi det tager tid at få alle med og ændre ens tankegang og se om det fungere eller ej, så jeg vil sige der er i hvert fald meget som kan arbejdes videre med i projektet, men i hvert fald så dem som er som har idrætsprojektet, så de følger med fuldstændigt. Men det er mest dem i det lokale samfund eller eksterne leverandører som ikke med inden for vores, men at man også kunne ønske at de kunne følge med K: hvilke eksterne samarbejdspartnere tænker du specielt her? I6: for det meste at det fungere, men nogle gange som eksemplet med den der pige, hvor man tænker nu arbejder vi på en helt anden måde K: og så er det bare ikke helt fulgt med helt ud til de andre, men hvorfor tænker du så at i har mere styr på det end de eksterne leverandører? I6:Det er igen det der med at de ikke er Tæt på familien så de levere bare en service K:Ud fra det de måske plejer I6 Præcis. Man fortæller dem at nu arbejder københavns kommune på en helt anden måde, men det har været en generelt tænkning at socialerådgiverne har haft alt for travlt, hvor for at aflaste tog en kontaktperson, familiebehandler eller andre ansvar for alt muligt,nu vil man gerne involveres i processen.. og man tænker man også gerne vil være med, jeg vil også gerne være en, at vi holder ofte nogle møder og kan følge med. N: sådan så gerne vil være med i det, og ikke belemres af det? I6: ja sådan så man ikke kun vil være med om 3 måneder til opfølgning og få en status, men man vil også være en del af processen. Men det handler igen om den rolle, for for mange familier er det os der bestemmer i sidste ende, så selvfølgelig er en kontaktperson eller en familiebehandler

6 en mere neutral rolle. Fordi man netop har den her myndighedsrolle, derfor oplever jeg at det er nemmere for de unge at åbne sig for en familiebehandler eller en psykolog og derfor handler det også om at se os myndighedspersoner på en helt anden måde. K: tager du som socialrådgiver også ud i familien? I6: ja men det kommer an på familien..hvis jeg gerne vil have at de åbner sig eller fortæller noget, så tager jeg på hjemmebesøg, men hvis jeg skal fortælle dem noget bestemt, så får jeg dem herind. for så er man inden for nogle instituionsrammer K: Hvordan har det været at skulle ud til dem? I6: det kan jeg godt lide K: er det dit indtryk af at det kan andre også? I6: ja jeg tror det er de fleste der synes det samme. K: i forbindelse med at vi har undersøgt og været i berøring har vi hørt mange gange at der skal skabes et nyt mindset, hvad tror du der menes med det? I6:det handler igen om hvordan vi kan tænke ud af boksen, det har vi brug for, der er sådan nogen med at vi skal inddrage det lokale samfund, eksempelvis med tingbjerg..her foregår der alt muligt med unddomsklub og de laver madkurser osv. Og når man sidder herinde fanger men ikke altid hvordan man kan bruge dem derude, så tænker man bare det skal være en foranstaltning, når man kunne bruge nogle frivillig og bruge det netværk der er i samfundet..og så behøver man ikke bruge penge. K: så det lyder meget som om at det er noget med at man skal tænke ud af boksen, føler du der er plads til det? I6: Ja det gør jeg. K: Fair proces? Har du nogen kendskab`? I6:nej for jeg har ikke været med endnu, men nogen af mine kollegaer har lige været på kursus og de har lært utrolig meget nyt, men jeg kender det slet ikke. N: men du føler at i har været inddraget i processen? I6: ja især det at vi holder de møder her internt i huset, en gang om måneden, hvor vi reflektere om hvad er tæt på familien og vi bruger nogle eksempler og vi bruger hinanden. så det synes jeg ja, virkelig. N: så det lyder for mig så også som om i er med til at udvikle TPF sammen med hinanden? I6: ja præcis det er slet ikke sådan at vi får at vide sådan her skal det være. vi er selv med til at udvikle det.

7 K:altså sådan i forhold til forandringen i organisationen, hvordan oplever du det foregår her? I6: Det er en organisation som ofte er i forandring og der sker altid noget og opstår altid noget... det står aldrig stille. Jeg tror folk vænner sig til det at det er i konstant forandring... K: tænker du at tæt på familien adskiller sig fra tidligere forandringsprocesser der har været eller du har været en del af? I6:ja i hvert fald til andre kommuner af hvad jeg har hørt at tæt på familien er noget nyt og det er ikke set før..jeg tror også det handler om ressourcer, vi har også fået ressourcer så nogen folk kan sætte sig ned sammen og udvikle nogle gode ideer om hvordan det bliver bedre.. K: men så tror jeg ikke vi har flere spørgsmål? vel Nej? N: Nej? I6: så slet ikke noget om de unge? (Her forklarer vi, hvorfor vi ikke ser på de unge, men på organisationen og processen) N og K: Tusind tak for hjælpen I6: jeg håber i kan bruge det til noget.. N: det kan vi i hvert fald.

BILAG 10: INTERVIEW MED I7 (MYNDIGHEDSDEL)

BILAG 10: INTERVIEW MED I7 (MYNDIGHEDSDEL) BILAG 10: INTERVIEW MED I7 (MYNDIGHEDSDEL) Interviewer K: for Karen, N: for Nikita Interviewperson: I7 K: Altså vores interview her omhandler jo Tæt På Familien, som vi ved du har været meget ind over

Læs mere

BILAG 6: INTERVIEW MED I3 (UDFØRERDEL)

BILAG 6: INTERVIEW MED I3 (UDFØRERDEL) BILAG 6: INTERVIEW MED I3 (UDFØRERDEL) Interviewer K: for Karen N: for Nikita Interviewperson I3: K: Vil du fortælle lidt om hvad din erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund er? I3: Jamen jeg er faktisk

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Tilrettelagt leg med børnemøder

Tilrettelagt leg med børnemøder 98 Tilrettelagt leg med børnemøder Beskrevet med input fra pædagogerne Jane Leimbeck og Inge Nørgaard, Hald Ege børnehave, Viborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Tilrettelagt leg med børnemøder styrker

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

I: Oplever du en kobling eller en sammenhæng mellem teori og praksis i dit praktikforløb?

I: Oplever du en kobling eller en sammenhæng mellem teori og praksis i dit praktikforløb? 1 Interview 2 Lasse I: Oplever du en kobling eller en sammenhæng mellem teori og praksis i dit praktikforløb? S: Ja. Jamen det synes jeg da. Øhh...jeg snakkede om omkring øh, hvordan det med det sundhedsfremmende

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Bilag D: Transskription af interview med kunde 3 Eric Wanscher

Bilag D: Transskription af interview med kunde 3 Eric Wanscher Bilag D: Transskription af interview med kunde 3 Eric Wanscher Han arbejder hos Deloitte, Viborg og står for at afholde kurser og andre events for medarbejderne. Ligeledes har han sit eget konsulentfirma

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Interview med frivillig fra URK

Interview med frivillig fra URK Interview med frivillig fra URK Demografi: I: Hvad er dit køn? R: Jeg er en mand. Og sin alder? R: Jeg er 26. Hvad er din beskæftigelse ud over at være frivillig? R: Så er jeg pædagog. Færdiguddannet pædagog?

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

I: Oplever du en kobling eller en sammenhæng mellem teori og praksis i dit praktikforløb?

I: Oplever du en kobling eller en sammenhæng mellem teori og praksis i dit praktikforløb? Interview 2 David I: Oplever du en kobling eller en sammenhæng mellem teori og praksis i dit praktikforløb? S: øhm mellem teori og... altså det...jeg vil jeg..jeg er ikke så meget begyndt at tænke teori

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Informant: jeg stoppede i april sidste år, derude ja og så har jeg være lidt between jobs imens og så startede jeg her.

Informant: jeg stoppede i april sidste år, derude ja og så har jeg være lidt between jobs imens og så startede jeg her. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Bilag 4 Interview med Lea Interviewer: ja først kan du lige fortælle lidt om dug selv og dit arbejde?

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

I: Jeg vil gerne starte med at høre, hvor lang tid du har været medlem?

I: Jeg vil gerne starte med at høre, hvor lang tid du har været medlem? Bilag J Transskribering af interview med Nanna I: Jeg vil gerne starte med at høre, hvor lang tid du har været medlem? Nanna: Jeg har medlem her i næsten 2 år. I: Så næsten siden det startede? Nanna: Ja,

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE Martin Helfer, Leder af Børn og Ungeklinikken: RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE 22-03-2013 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spiren Familiesektionen Sundhedsplejen Østervang Tandplejen Børn

Læs mere

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) Bilag 11 Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra 00.02 Hvordan blev du første gang introduceret for TDC 2.0 00:09 er det her sådan nogle spørgsmål vi ikke fik sidste

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

BILAG 8: INTERVIEW MED I5 (UDFØRERDEL)

BILAG 8: INTERVIEW MED I5 (UDFØRERDEL) BILAG 8: INTERVIEW MED I5 (UDFØRERDEL) Interviewer K: for Karen, N: for Nikita Interviewperson: I5 K:Vil du fortælle lige kort hvad din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring er? I5: Jeg er uddannet pædagog

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

1. Problemformulering 2. Hvordan bliver vi i stand til at løse problemet? 3. Hvem og hvornår?

1. Problemformulering 2. Hvordan bliver vi i stand til at løse problemet? 3. Hvem og hvornår? ikon 1: Forberedelse 1. Problemformulering 2. Hvordan bliver vi i stand til at løse problemet? 3. Hvem og hvornår? Vedr.: Det er svært at når Beskriv den pædagogiske udfordring og den iagttagede adfærd.

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren?

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren? Hvad er din alder? Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Cand. scient. og meritlærer Cand.merc. i Organisation og virksomhedsledelse, samt HD i Informatik Erhvervssproglig korrespondent Cand. mag tysk

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

Interview med pigerne

Interview med pigerne Interview med pigerne Interviewer: M = Michelle og J = Julie Informanter: K = Karla og S = Sofie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 M: For en god ordens skyld

Læs mere

Bilag 4: Mailkorrespondance

Bilag 4: Mailkorrespondance Bilag 4: Mailkorrespondance 1. december 2014 kl. 13.12 Kære, Tak for at vil give dig tid til dette. Jeg har fået din mail fra XXXXXX, som jo er hjælper for mig. Jeg vedhæfter vores projektrapport i sin

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

BILAG 3: OBSERVATIONSNOTER

BILAG 3: OBSERVATIONSNOTER BILAG 3: OBSERVATIONSNOTER OBSERVATION PÅ INSTITUTION X Institution X er geografisk placeret langt væk fra myndighedscenteret i den anden del af København. Vi har lavet en aftale om at mødes med informant

Læs mere

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause BILAG 4 Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014 L: Lars.. = mindre pause I = Ida (Interviewer 1)... = lang pause J = Jakob (Interviewer 2) [] = markerer lyde og andet

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Sisi Pedersen, Rådgiver i Hernings Sverigesteam Se også: Sverigesprogrammet.herning.dk Næste info-arrangement: 29. maj 2015

Læs mere

Labyrint; Stedet de unge finder vej!

Labyrint; Stedet de unge finder vej! Labyrint; Stedet de unge finder vej! Jens Frøsig Center leder; Labyrint i Faxe Kommune. Børn & Unge i alderen 10-23 år. Tilknyttet 135 sager i undersøgelse eller foranstaltning. 30 medarbejdere; pædagoger,

Læs mere

2

2 1 2 3 Husk at selvom det er nærmest programmeret i os, at vi gerne vil svare, når vi bliver stillet et spørgsmål, så er det ok ikke at vide det! Og det der sker hvis du svarer på spørgsmål om adgangskrav

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Atlass familie indsats

Atlass familie indsats Atlass familie indsats Kvalificeret og specialiseret handicapindsats med støtte til familierne og børnene Et tilbud i CENTER FOR SPECIALPÆDAGOGISKE BØRNETILBUD FORORD Mennesker med handicap og deres familier

Læs mere

Fashionmodel hvordan? -en guide til dig fra Fotograf, Modelbureau og Model

Fashionmodel hvordan? -en guide til dig fra Fotograf, Modelbureau og Model Fashionmodel hvordan? -en guide til dig fra Fotograf, Modelbureau og Model I samarbejde med Modelportalen, udarbejdet af: Signe Mørkeberg Sjøstrøm, Sarah Maria Hyatt, Marina Overgaard Ohm FØLG DIN MAVEFORNEMMELSE

Læs mere

Bilag 4. Interview med Kasper

Bilag 4. Interview med Kasper Bilag 4 Interview med Kasper Intro I: Jamen jeg skal starte med at fortælle dig, at vi er en gruppe på fem piger, der studerer kommunikation og skriver det her projekt på baggrund af den aktuelle debat

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelsen Mellemtrin. 1. Forberedelse inden overgang

Tilfredshedsundersøgelsen Mellemtrin. 1. Forberedelse inden overgang Tilfredshedsundersøgelsen Mellemtrin 1. Forberedelse inden overgang A. Mit barn vidste i god tid før sommerferien at han/hun skulle videre til 3. årgang i bygning 2 efter sommerferien Enig: 100% Delvist

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Notat. Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende timetal og aflønning af støttepersoner til familier til anbragte børn

Notat. Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende timetal og aflønning af støttepersoner til familier til anbragte børn Notat Side 1 af 7 Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende timetal og aflønning af støttepersoner til familier til anbragte børn Enhedslisten de rød-grønne har fremsat en 10-dages forespørgsel vedrørende

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Bilag G: Transskription af interview med kunde 6 Tina Weilert

Bilag G: Transskription af interview med kunde 6 Tina Weilert Bilag G: Transskription af interview med kunde 6 Tina Weilert Tina er salgschef i kursusvirksomheden LearningLink i Viborg og har selv haft deltagere med ude på Camp Lynderup. Interviewet blev afholdt

Læs mere

Du er her. Rum 2. Arbejdet med børn på krisecenter og støtte til en fremtid uden vold. Rum 1. Rum 3

Du er her. Rum 2. Arbejdet med børn på krisecenter og støtte til en fremtid uden vold. Rum 1. Rum 3 Du er her Rum 2 Arbejdet med børn på krisecenter og støtte til en fremtid uden vold Rum 1 Volden set med børns øjne. Hvordan får vi øje på den, og hvad gør vi? Rum 3 Behandlingsmodeller til voldsudsatte

Læs mere

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16.

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16. Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge 16. september 2014 Hvad er MindSpring MindSpring er navnet på en gruppemetode,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team Videndeling i praksis Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team At dele viden i praksis Selvom vi til dagligt omgås med hinanden så har vi det med at holde vores egne små praksisser

Læs mere

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011 Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011 Dansk Socialrådgiverforening, november 2011 1 Forord af Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening Det ville være rart, hvis der var uanede

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Benedicte Clausen

Benedicte Clausen 2. Rejsebrev Studerendes navn: Studienummer: E-mail.: Praktikperiode: 2. el. 3. Praktik fra til: dd.mm.år: Benedicte Clausen PV11303 benedicteclausen@hotmail.dk 3.praktikperiode 01.08.13 31.01.14 Institutionens

Læs mere

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta)

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta) nterview med eleven sta = interviewer (nders), = informant (sta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Yes, jamen mit navn det er nders, og du hedder? Jeg

Læs mere

Bilag 8. Interview med Simon

Bilag 8. Interview med Simon Interview med Simon 5 10 15 20 25 30 Simon: Det er Simon. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Simon: Hej. Cecilia: Hej. Tak fordi du havde tid til at snakke. Simon: Jamen ingen problem, ingen problem. Cecilia:

Læs mere

Interviewer: Nu går den i hvert fald. Okay, men vi starter lige stille med, hvad er din uddannelse?

Interviewer: Nu går den i hvert fald. Okay, men vi starter lige stille med, hvad er din uddannelse? Transskription Socialrådgiver 3 Specialet 2016 Efter en kort introduktion til formålet med interviewet, etiske retningslinjer og anonymitet, tændes der for diktafonen og interviewet starter. Interviewer:

Læs mere

Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn August 2016 Oplæg BSU 28.11.2016 Rigsrevisionen har afgivet beretning om indsatsen over for anbragte børn. Beretningen omhandler: - Social-

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Interview med Thomas B

Interview med Thomas B Interview med Thomas B 5 10 15 20 25 30 Thomas B: Det er Thomas. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Thomas B: Hej. Cecilia: Tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Thomas B: Haha, det var da så lidt.

Læs mere

Question Question Type % of Respondents Submitting. Details 1 Multiple Select 100% Details 2 Multiple Select 100% Details 3 Multiple Select 100%

Question Question Type % of Respondents Submitting. Details 1 Multiple Select 100% Details 2 Multiple Select 100% Details 3 Multiple Select 100% Survey Results Survey: Grammatikkursus 2002 Switch to: View by respondent 73 respondents took this survey Question Summary Question Question Type % of Submitting Details 1 Multiple Select 100% Details

Læs mere

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen Nestinspirerede klasser i Greve kommune - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen To citater Jeg gik hele sommeren og var bekymret og nervøs for hvordan det skulle gå jeg har aldrig arbejdet med børn med

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Hvad du ønsker, skal du få... Velkommen til år 2020. I skal nu møde familien Jensen, der består af far Per, mor Ulla og deres to børn,

Læs mere

Interviewperson 1: Okay, kan I godt lide at gå i skole, hvis i sådan lige skal...?

Interviewperson 1: Okay, kan I godt lide at gå i skole, hvis i sådan lige skal...? Interview gruppe 1 Interviewperson 1: Vi kan jo lige starte med at sige hvad vi hedder Laust: Jeg hedder Laust og går i 9.klasse og er 16 år Eva: Jeg hedder Eva og jeg går også i 9.A og jeg er 15 år Cecilie:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - ledelse - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 12.40 Tjek ind øvelse (drøftes i mindre grupper): - Hvilke spørgsmål kommer I med (til Hjernen & Hjertets dialogmodul)? - Hvad

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterviewdesign

Bilag 6: Fokusgruppeinterviewdesign Bilag 6: Fokusgruppeinterviewdesign Hele vejen igennem projektet har vi valgt informanter der selv har udvist interesse i deltagelse. Dette har været en vigtig premis, da vi ikke er interesseret i bagvedliggende

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere