Udvalget for Erhverv og Kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Erhverv og Kultur"

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den Mødested: Haderslev Rådhus, mødelokale 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:10 Afbud: Finn Lykkeskov Fraværende: Bemærkninger: Mødet var et fællesmøde mellem Udvalget for Teknik og Miljø og Udvalget for Erhverv og Kultur med temaet Kommuneplan Ella Skjellerup forlod mødet kl. 18,35. I behandlingen af sag nr. 589 deltog Udvalget for Teknik og Miljø (Mads Skau, Yrsa Theisen, Holger Lauritzen, August Kragh, Tonny Thomsen og Jan Christensen). Preben Holmberg er repræsenteret i begge udvalg. Borgmester H. P. Geil deltog i behandlingen af sag nr. 594.

2 Udvalget for Erhverv og Kultur, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 587. Til efterretning Til orientering Forslag til Haderslev Kommuneplan 2009, herunder miljøvurdering af kommuneplanforslaget Genoptagelse - Teatret Møllen: Fornyelse af egnsteaterkontrakt Den Sønderjyske Musikpris Eventuelt Lukket møde 593. Projektide Åbent møde 594. Vojens Is-arena - prækvalifikation af dialogdeltagere

3 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Til efterretning DIHAJP / 06/17018 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Referat fra bestyrelsesmøde i UCH, den 17. februar 2009 Indkaldelse til generalforsamling Det Syddanske Bruxelleskontor Nyhedsbrev februar 2009 fra CCP Danmark Akustik og lyd der bevæger - god tone i idræt og kultur Danmarks Biblioteker Erhvervsmæssige nøgletal DI Sønderjylland Syddansk Vækstforums handlingsplan Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud/fraværende: Finn Lykkeskov Taget til efterretning Til orientering DIHAJP / 06/17018 ÅBEN SAG Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud/fraværende: Finn Lykkeskov Vojens Brass Band - aftale om tilskud og indgåelse af kommende samarbejdsaftale.

4 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Forslag til Haderslev Kommuneplan 2009, herunder miljøvurdering af kommuneplanforslaget DIULHA / 08/704 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Forslag til Haderslev Kommuneplan 2009 samt miljøvurdering af kommuneplanforslaget findes på Der er anslået cirka siders tekst i kommuneplanforslaget. Al tekst er gennemarbejdet for at få en samlet plan, der opfylder planlovens bestemmelser. Samtidig opfylder kommuneplanen kommunens retningslinier for webkommunikation. Til behandlingen af kommuneplanforslaget og miljøvurderingen af kommuneplanforslaget er der udarbejdet 3 notater. Notaterne tjener det formål at give et resumé af indholdet i miljøvurderingen, en samlet fortegnelse over mål og retningslinier i kommuneplanen samt overblik over væsentlige nye tiltag i kommuneplanforslaget. Øvrigt materiale findes på hjemmesiden. Notaterne er følgende: 1. Hvad er nyt i Haderslev Kommuneplan 2009? 2. Målsætninger og retningslinier 3. Notat Miljøvurdering 2009 Projektledergruppen for kommuneplanarbejdet vil frem til offentlighedsperiodens begyndelse foretage redaktionelle ændringer på hjemmesiden. Heri indgår en løbende færdiggørelse af kortmaterialet og rammer for lokalplanlægning. Der sker også en raffinering af linkstrukturen på hjemmesiden. Desuden forberedes indberetningen af det samlede kommuneplanforslag til den digitale planportal PlansystemDK. Sideløbende udarbejdes en informationsfolder om kommuneplanen. Desuden færdiggøres planlægningen af fremlæggelsesperioden, hvor der arrangeres en workshop for borgere, politikere og andre interesserede lørdag den 16. maj 2009 på Tørning Mølle i samarbejde med UdviklingsCenter Haderslev og LAG-Haderslev. Projektledergruppen for kommuneplanarbejdet deltager i direktionsmødet den 24. februar. Sundhedsmæssige forhold Det er aftalt med Sundhedsservice, at Haderslev Kommuneplan 2009 ikke skal sundhedskonsekvensvurderes. Forslag til Haderslev Kommuneplan er i stedet løbende sundhedskvalificeret af Sundhedsservice.

5 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 982 Juridiske aspekter Lov om planlægning samt lov om miljøvurdering af planer og programmer. Procedure Behandles i Direktionen den 24. februar og i Udvalget for Teknik og Miljø samt Udvalget for Erhverv og Kultur den 9. marts Behandles efterfølgende i Økonomiudvalget den 17. marts og i Byrådet den 26. marts Der gennemføres offentlig høring fra den 22. april juni 2009 og Workshop Tørning Mølle for borgere, politikere og andre den 16. maj 2009 kl Workshoppen arrangeres i samarbejde med UdviklingsCenter Haderslev og LAG-Haderslev. Efter behandling af indsigelser forelægges endelig kommuneplan til vedtagelse inden udgangen af Tovholder/informationsansvarlig Projektledergruppen for kommuneplanarbejdet: Ulla Haahr og Søren Klint Kistorp, Erhvervs- og Kulturservice samt Jens Østergaard Larsen, Teknik og Miljøservice. Bilag Målsætninger og retningslinier (702768) Hvad er nyt i Haderslev Kommuneplan 2009 (700540) Miljøvurdering af forslag til Haderslev Kommuneplan konklusion (709426) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at forslag til Haderslev Kommuneplan 2009 og miljøvurdering af kommuneplanforslaget anbefales over for udvalg og Byråd. Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Ingen Med baggrund i projektgruppens præsentation for Direktionen anbefales forslag til Haderslev Kommuneplan 2009 og miljøvurdering af kommuneplanforslaget.

6 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 983 Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud/fraværende: Finn Lykkeskov I behandlingen af punktet deltog også Udvalget for Teknik og Miljø. Anbefales Genoptagelse - Teatret Møllen: Fornyelse af egnsteaterkontrakt DILIJO / 08/1840 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Egnsteaterkontrakten med Teatret Møllen udløber den 31. december Af kontrakten fremgår det, at der inden den 1. januar 2008 skal igangsættes genforhandling af kontrakten med henblik på en forlængelse med perioden Teatret Møllens kunstneriske ensemble har udviklet sig gennem de sidste fire år og producerer og spiller i dag mere end nogensinde før. Der er stor efterspørgsel på teatrets forestillinger i ind- og udland, og Teatret Møllen har modtaget flere priser og anerkendelser de seneste år. Udviklingen og erfaringen i det faste ensemble er medvirkende til, at man bl.a. er i gang med at gøre nye tiltag som et "børneteaterlaboratorium" i samarbejde med scenekunststuderende fra Odsherred Teaterskole. Derudover arbejder man på at lave et årligt udviklingsprojekt, hvor ensemblet og inviterede gæster arbejder eksperimenterende for at finde nye veje og inspiration. Det faste ensemble er teatrets styrke og skaber dets identitet. Ensemblet er et produkt af mange års kunstnerisk udforskning og samarbejde, men der er til stadighed brug for udvikling. Teatret Møllen har som udgangspunkt for drøftelsen af kontraktforlængelsen udarbejdet en virksomhedsplan indeholdende målsætninger for Kultur og Fritid ønsker en principiel drøftelse forinden egentlige forhandlinger igangsættes. Økonomiske forhold Teatret Møllen modtager et årligt tilskud på kr., der fordeler sig med kr. fra Haderslev Kommune og kr. fra Kulturministeriet.

7 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 984 Tilskuddet fremskrives med Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn (vægtet gennemsnit). Teatret Møllen betaler kr. årligt for leje af møllebygningen. Huslejen fremskrives med Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn (vægtet gennemsnit). Juridiske aspekter Bekendtgørelse om egnsteatre. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 25. februar Endelig kontraktudkast forventes at foreligge inden 1. juni til behandling i Udvalget for Erhverv og Kultur og senere godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Kulturkonsulent Lisbet Johansen Bilag Underskrevet henvendelse til kulturministeren (677316) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at der foretages en principiel drøftelse. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Preben Holmberg. Erhvervs- og Kulturservice foretager i samarbejde med Teatret Møllen en bearbejdning af teatrets virksomhedsplan med henblik på fornyet behandling i udvalgets møde, den 26. maj Supplerende sagsfremstilling til mødet tirsdag den 2. juli 2008 Teatret Møllen har fremsendt et udkast til den ny egnsteaterkontrakt med Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 til og med 31. december Se bilag.

8 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 985 Efter Teatret Møllens fremsendelse af udkast til kontrakt har staten meddelt, at refusionsprocenten for egnsteatrene, der forhandler nye egnsteaterkontrakter, vil være variabel. Den har tidligere været på 50 %. Dette skal kommunen tage højde for ved indgåelsen af ny kontrakt mellem Haderslev Kommune og Teatret Møllen. Haderslev Kommune får 50 % i refusion fra staten, indtil den gamle egnsteaterkontrakt udløber i slutningen af Ligeledes er der i det fremsendte kontraktforslag ikke taget højde for den nye skoleteaterordning som Haderslev Kommune tager i brug fra skoleåret 2008/2009. Den samlede udgift til børneteaterordningen på kr. er godkendt på udvalgets møde den , dagsordenspunkt 416. Der opnås statsrefusion på 50 % af beløbet. Skoleteaterordningen betyder, at der pr. år bliver omkring 87 forestillinger til kommunens skoler og 46 forestillinger til institutionerne, hvilket har som resultat at cirka børn får glæde af ordningen. Teatret Møllen vil spille forestillingerne i egne lokaler, dels på skolerne, dels i Kulturhus Harmonien. Da Haderslev Kommune har en lejeaftale med Kulturhuset Harmonien på i alt 60 årlige arrangementsdage til kultur i Haderslev Kommune, vil skoleteaterordningen medføre et større træk på den aftalte kvote af dage. Teatret Møllens nuværende lokaler kan ikke rumme de mange forestillinger, da huset i forvejen er fyldt godt op med forestillinger. Teatret Møllen må derfor på sigt se sig om efter nye muligheder for spillesteder, hvilket kan betyde stigende udgifter til husleje. Teatret Møllen arbejder også med et stort anlagt kirkespil, som den nu afdøde forfatter Per Hultberg var begyndt at skrive. Man har valgt at udsætte kirkespillet 2 år - til Kirkespillet åbner mulighed for at samarbejde med et andet teater og med flere kirker. Det forventes, at kirkespillet skal have premiere i august 2011 i Haderslev Domkirke. Teatret Møllen vil være positive overfor at aftalte kirkespil i 2011 medregnes i den nye egnsteaterkontrakt. Teatret Møllen er et teater af høj national og international standard og må siges at udgøre kommunens kulturelle flagskib. Med et uændret kommunalt tilskud, kan man ikke forvente at samme høje standard bevares. Man kan heller ikke forvente en udvikling, hvor teatret vil have mulighed for at udvide ensemblet med de to personer man ønsker, så man på den måde kan få overleveret hele kulturen omkring den særlige spillestil, der knytter sig til Teatret Møllen. Det faste ensemble er alle over 50 år. Se bilag. Ligeledes ønsker man at udvide staben med 1 tekniker, samt 1 ekstra i administrationen. Den nye skoleteaterordning med de 133 skoleforestillinger nødvendiggør udvidelsen af staben.

9 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 986 Økonomiske forhold Haderslev Kommunes engagement i Egnsteaterkontrakten udgør i kr. der udløser et beløb på kr. fra Kunstsstyrelsen (50 % refusion). Teatret Møllen ønsker en udvidelse af det kommunale tilskud på i alt 1,8 millioner kr. Beløbet er indregnet i kontraktforslaget fra Teatret Møllen. Dette skal dække ansættelse af to nye skuespillere, 1 tekniker og 1 i administrationen, i alt 1,5 millioner kr., hvilket indgår i det samlede beløb i udkast til egnsteaterkontrakt. Derudover ønsker man et tilskud til Kirkespillet på kr. pr. år. Beløbet er ikke indregnet i det samlede beløb i kontraktforslaget. Haderslev Kommunes tilskud til Teatret Møllen Tabel over tilskud til Teatret Møllen med fastholdelse af nuværende tilskud fremskrevet til 2009 med 5,5 %, fastholdelse af tilskuddet fremskrevet med 4,7 % til 2010, og udvidet aftale 2010 (udvidet aftale = jf. Teatret Møllens kontraktudkast - bilag kr. til kirkespil). Tilskud fra Haderslev Kommune 2009 fremskrevet med 5,5 % 2010 Aftale forlænget og fremskrevet med 4,7 % 2010 Udvidet aftale kr kr kr.* Kommunens nettoudgift ved 50% refusion Kommunens nettoudgift ved 40% refusion ** kr kr kr kr kr. * Teatret Møllens eget udgiftsforslag jævnfør udkast til egnsteaterkontrakt. Hertil er lagt kr. til kirkespil. ** Det forventes, at den fremtidige refusionsprocent vil være på 45%, men er her sat til 40% som et worst case scenarie. Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udkast til ny egnsteaterkontrakt godkendes, og at udvalget med indikation af tilskudsniveau fastsætter niveauet for Teatret Møllens aktiviteter i perioden

10 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 987 Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Finn Lykkeskov Der arbejdes videre med en kontraktfornyelse fra 2010, hvor der forudsættes en fast årlig nettoudgift på 2,5 mil. kr. for Haderslev Kommune. Forholdet indgår i det videre budgetarbejde. Supplerende sagsfremstilling til mødet den 23. februar 2009 Formanden har på vegne af udvalget fremsendt henvendelse til kulturministeren vedrørende refusionsprocenten. Der foreligger endnu ikke svar. Kultur og Fritid opfordrer til, at behandlingen af forslag til egnsteaterkontrakt for afsluttes, idet fristen for fremsendelse til Kunststyrelsen er den 1. april Indstilling Erhvervs- og kulturservice indstiller, at forslag til egnsteaterkontrakt fremsendes med anbefaling til Byrådets endelige godkendelse. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud/fraværende: Uwe Jessen, Finn Lykkeskov, Allan Emiliussen Sagen genoptages på udvalgets møde den 9. marts Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud/fraværende: Finn Lykkeskov Forslag til egnsteaterkontrakt fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalg og Byrådet, idet den økonomiske ramme for tilskuddet fra Haderslev Kommune fikseres til netto kr. fremskrevet med pris- og lønindexet.

11 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Den Sønderjyske Musikpris DIJMHA / 06/16539 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forbindelse med afviklingen af Amtsmusikrådet i Sønderjyllands Amt, modtog de fire sønderjyske kommuner i fællesskab en check på kr. til indstiftelse af en sønderjysk musikpris. Beløbet er sammensat af restmidler fra Amtsmusikrådet og et sponsorat fra Panbo Hus A/S. Prisen er tænkt som et forankringspunkt for et fagligt, tværkommunalt samarbejde på musikområdet. På foranledning af Aabenraa Kommune, inviterede Musikrådet i Aabenraa Kommune fagpersoner fra de øvrige kommuner til en drøftelse af organisering, finansiering og uddeling af musikprisen fremadrettet. Dette forum foreslår, at hver kommune afsætter kr. årligt til en hovedpris, en spirepris og selve arrangementet. Vinderne skal udpeges af en tværsønderjysk fagjury. Kommunerne er på skift vært ved begivenheden (og skiftes til at gøre det praktiske arbejde omkring uddeling, invitationer, mødevirksomhed m.m.). Aabenraa Kommune vil afvikle arrangementet i 2009 under forudsætning af at hver af de 4 sønderjyske kommuner bidrager med kr. til formålet. Alternativt vil Aabenraa Kommune afvikle arrangementet i 2009, og derefter give stafetten videre. Økonomiske forhold Hver af de sønderjyske kommuner forventes at bidrage med kr. årligt. Første gang i I alt kr. + de kr. fra amtsmusikudvalget kr. af disse går til event/begivenhed kr. går til hovedpris og kr. til en ambassadørpris. Eventuelt resterende udgifter samt arbejdskraft ved arrangement og etablering afholdes af værtskommunen. Værtskabet går på skift hvert 4. år. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 9. marts Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer

12 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 989 Bilag Sønderjysk Musikpris 2009? (709677) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Haderslev Kommune under forudsætning af tilslutning fra alle 4 kommuner tilslutter sig aftalen, og at udgiften i 2009 finansieres af konto for andre kulturelle opgaver. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud/fraværende: Finn Lykkeskov Godkendt som indstillet Eventuelt DIHAJP / 06/17018 ÅBEN SAG Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud/fraværende: Finn Lykkeskov Ingen punkter under eventuelt.

13 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 990 Lukket møde 593. Projektide

14 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 991 Tillægsdagsorden Åbent møde 594. Vojens Is-arena - prækvalifikation af dialogdeltagere DICBDU / 09/380 ÅBEN SAG Sagsfremstilling 15. januar 2009 annoncerede Haderslev Kommune prækvalifikation af Offentligt Privat Partnerskab om en ny is-arena i Vojens. Ved fristens udløb den 2. marts 2009, kl. 12,00, var der indkommet 5 prækvalifikationsansøgninger fra følgende konsortier: Entreprenør Pihl & Søn A/S, Kemp & Lauritzen A/S (drift og vedligehold), PLH arkitekter og GPP arkitekter, Ernst & Young (finansieringsrådgiver), Cowi (rådgivende ingeniør). Entreprenør MTH A/S, finansieringspartner DnB Nord, Ejendomsdrift/vedligehold Dan-Ejendomme, rådgivende ingeniør Sloth Møller/Esbensen, arkitekt KHR arkitekter Nitz Invest A/S, KG Hansen & Sønner A/S (entreprenør), Kjaer & Richter A/S (arkitekter), Carl Bro A/S rådgivende ingeniør. Entreprenør C.C. Contractor A/S, arkitektfirmaet Årstiderne, rådgiver Midtconsult A/S Entreprenør Gråkjær Industribyg A/S, finansiering Danske Leasing, underleverandør OBH Gruppen A/S, rådgiver Haraldshus. Haderslev Kommunes rådgivere udarbejder aktuelt prækvalifikationsrapport, dvs. en gennemgang af de indkomne ansøgninger holdt op mod udbuddet. Prækvalifikationsrapporten eftersendes fredag, og bliver på udvalgsmødet gennemgået af rådgiverne. Procedure Styregruppen for Vojens Is-arena gennemgår ansøgningerne og indstiller til Udvalget for Erhverv og Kultur, hvilke deltagere, der skal prækvalificeres til den forestående dialog-proces. Tovholder/informationsansvarlig Christian Duus.

15 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 992 Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Udvalget for Erhverv og Kultur behandler prækvalifikationsrapporten. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud/fraværende: Finn Lykkeskov På baggrund af PWC s rådgivning indstiller Udvalget for Erhverv og Kultur til Økonomiudvalget og Byrådet, at OPP-udbudet annulleres, og at Erhvervs- og Kulturservice udarbejder forslag til alternativ realisering af is-arena projektet. Forslag forelægges i Byrådet senest april 2009 efter forudgående behandling i Udvalget for Erhverv og Kultur og Økonomiudvalg.

16 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 993 Underskriftsside Jens Chr. Gjesing Finn Lykkeskov Preben Holmberg Allan Emiliussen Kim Quist Ella Skjellerup Bent K. Andersen Holger Mikkelsen Uwe Jessen Holger Eskildsen

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen, Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-02-2009 Mødested: Haderslev Rådhus, gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Uwe Jessen, Finn Lykkeskov, Allan

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 11-05-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Jens Chr. Gjesing og Allan Emiliussen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 10-09-2007 Mødested: Aarøsund Medborgerhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.40 Afbud: Allan Emilliussen. Fraværende: Uwe Jessen

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, IT og

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 24-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Formand og næstformand

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 14-09-2009 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Holger Eskildsen og Kim Qvist

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:25 Afbud: Bemærkninger: Der er afbud til mødet den 26. marts 2007 fra

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-10-2008 Mødested: Søsportscentret, Damstien 28, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-04-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 09-11-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Uwe Jessen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 25-08-2008 Mødested: Mødeværelse 219 Haderslev Rådhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:55 Afbud: Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 20-11-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 28-02-2007 Mødested: Forsyning Fjordargervej 32 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jan Christensen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-04-2008 Mødested: Bevtoft Hallens Cafeteria Starttidspunkt: Kl. 20:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Preben Holmberg, Leif Pedersen, Allan Emiliussen

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 13-03-2007 Mødested: Mødelokale nr. 202 ved siden af byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 07-02-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 07-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-01-2008 Mødested: KFUM s klublokale, Kløvermarken 1, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Leif Pedersen i stedet

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 10-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Rita Juhl deltog under punkterne 1-9. Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 05-11-2007 Mødested: Mødelokale 1 Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 15-01-2007 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Tonny Thomsen Bemærkninger: Rita Juhl og Morten

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-08-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Leif Pedersen, Karsten Boe, John

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-04-2009 Mødested: Bispen mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Børge Koch, Preben Holmberg, Birgit Sørensen og

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Bemærkninger: Udvalget for Erhverv og Kultur, 08-01-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-12-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 20:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:25 Afbud: Børge Koch, Birgit Sørensen, John

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 19. november 2013 Mødelokale 217, Haderslev Rådhus Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:15.

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 19. november 2013 Mødelokale 217, Haderslev Rådhus Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:15. REFERAT Distrikts MED - Syd Mødedato: Tirsdag den 19. november 2013 Mødested: Mødelokale 217, Haderslev Rådhus Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:15 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-12-2008 Mødested: 101 - Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 26-11-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Ella Skjellerup forlod mødet kl.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 24-01-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 24-01-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-09-2010 Mødested: Hansborg kl. 16:30 eller Sommersted Boldbaner kl. 17:00 Vestermarksvej 2, 6560 Sommersted Starttidspunkt: Kl. 16:30 / Ordinært

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16-01-2007 Mødested: Gram Fritidscenter Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21.00 Afbud:, Morten Jørgensen og Allan Emiliussen Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 02-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Jens Chr. Gjesing Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 02-04-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: 101 Rådhuset, Gårskærgade, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 17-05-2010

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Torvet 6 Fraværende: 01.02.20-Ø34-1-12 10. Fastsættelse af

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 26-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18.15 Ingen Bemærkninger: Udvalget for Erhverv og Kultur, 26-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 18-11-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie,

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 25-05-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:42 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Holger Eskildsen

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 04-11-2008 Mødested: Solsikkevej 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Beredskabskommissionen

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 11-12-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Afbud: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie, 11-12-2007

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Integrationsrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 20-05-2009 Mødested: Meldes ud senere Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Afbud: Allan Emiliussen, Hanne Hauge og Kim Nørbygaard Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere