CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

2 Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke, er blandt de mest kendte ølmærker i verden. Over er ansat i Carlsberg-gruppen, og vores produkter sælges på mere end 150 markeder.

3 02 58 ledelsens beretning 2 Koncernchefens redegørelse 5 Femårsoversigt 6 Forventninger til indtjening 8 Executive Committee 1 2 Vores ølmarkeder 1 4 Markedsoversigt 1 6 Ølportefølje 1 8 Gruppens strategi 20 Vores medarbejdere 22 Corporate social responsibility 26 Tiltag i Nord- og Vesteuropa 34 Østeuropa 38 Asien 42 Finansiel redegørelse 46 Corporate governance og risikostyring 52 Aktionærforhold regnskab 58 Carlsberg-gruppen 126 Moderselskabet Carlsberg A/S 154 Ledelsespåtegning 155 Revisionspåtegning 156 Bestyrelsen

4 2 Ledelsens beretning Koncernchefens redegørelse 2009 var et udfordrende år for Carlsberg og den globale bryggeribranche. Den globale økonomi påvirkede forbrugernes adfærd negativt, og ølvolumen faldt generelt. Mens markederne i Asien var mindre påvirket af krisen, var markederne i Nord- og Vesteuropa og især i Østeuropa væsentligt påvirket. Til trods for at forbrugerne reducerede deres forbrug, forblev de loyale over for deres foretrukne mærker, hvilket førte til en positiv pris-/mixeffekt på mange markeder på trods af et negativt skift mellem salgskanaler fra restaurationsmarkedet (on-trade) til detailhandelen (off-trade). Stærk vækst i resultat Carlsberg var godt forberedt ved indgangen til I slutningen af 2008 og begyndelsen af 2009 gennemførte og fremskyndede Gruppen talrige effektivitetsforbedringer med henblik på at sikre indtjeningen og forbedre pengestrømmen og kunne derved afbøde virkningen af de faldende markeder. Carlsberg opnåede en solid fremgang i resultat af primær drift, en generel forbedring af markedsandele og en meget markant forbedring i den frie pengestrøm. En travl dagsorden I begyndelsen af 2009 integrerede Carlsberg sine globale forsknings- og udviklings-, innovationssamt salgs- og marketingaktiviteter i én organisation. Målet er at øge og fokusere innovationsprocessen og derved udvikle nøglekoncepter hurtigere på tværs af flere markeder for at accelerere omsætningsvæksten og øge værdi- og volumenandelen i alle regioner. Som en del af denne indsats vil Carlsberg udvikle sine varemærkepositioner og sin porteføljestruktur. Adskillige produktlanceringer blev gennemført i 2009, hvoraf nogle af de vigtigste var relanceringen af 1664 og Kronenbourg i Frankrig og lanceringen af kvass-produktet Khlebny Krai i Rusland. I Kina blev Carlsberg Light lanceret til restaurationsmarkedet, og Somersby Cider blev lanceret på nye markeder i Nord- og Vesteuropa.

5 Carlsberg Årsrapport 2009 Vi var godt forberedt ved indgangen til 2009, og derfor var vi i stand til at afbøde virkningen af de faldende marke der og opnå vækst i indtjening og en betydelig pengestrøm. Med udgangspunkt i Carlsbergs ambition om at forbedre effektiviteten blev der gennemført adskillige strukturelle tiltag i Det norske Arendal-bryggeri blev solgt, det finske Pori-bryggeri blev lukket, det tyske bryggeri Braunschweig med sine billigmærker blev solgt, Carlsberg etablerede et distributionssamarbejde med Nordmann-gruppen i Tyskland, og det blev besluttet at lukke bryggeriet i Leeds i Carlsberg underskrev endvidere to Memoranda of Understanding med det formål at øge sin ejerandel i Habeco- og Hué-bryggerierne i Vietnam. Ud over disse tiltag blev en række projekter fortsat eller igangsat med det formål at forbedre ledelsesstrukturen, fremme best practice, øge omsætningen og i sidste ende forbedre effektiviteten. Nogle af de vigtigste projekter har været etablering af en global indkøbsorganisation, styrkelse af fælles administrative tjenester, centraliseret it-organisation, udbygning af Value Management-værktøjskassen, etablering af programmer baseret på forbrugerdata til on-trade i alle regioner samt en ny integreret proces for medarbejderpræstationsevaluering og planlægning og identifikation af efterfølgere til nøglestillinger. I 2009 blev Carlsbergs Executive Committee styrket med ansættelsen af Khalil Younes, Senior Vice President, Group Sales, Marketing & Innovation, Jesper Friis, Senior Vice President, Vesteuropa, Jørn Tolstrup Rohde, Senior Vice President, Nordeuropa, og Roy Bagattini, Senior Vice President, Asien. Disse ansættelser har styrket ledelseskompetencerne yderligere og har tilføjet Carlsberg-gruppen yderligere erfaring inden for hurtigt omsættelige forbrugsvarer globalt. Forretningsmæssig udvikling Gruppens organiske ølvolumen faldt 4%. Inklusive akkvisitioner steg ølvolumen 6% til 116,0 mio. hl (109,3 mio. hl i 2008). I 4. kvartal var den organiske ølvolumen flad. Selv om der var tegn på forbedringer på nogle nord- og vesteuropæiske markeder mod slutningen af året, fortsatte det underliggende fald i ølvolumener i regionen. I Østeuropa steg volumenerne en anelse i 4. kvartal. Denne stigning skyldes udelukkende den russiske lageropbygning inden afgiftsforhøjelsen pr. 1. januar Den asiatiske 3

6 4 Ledelsens beretning forretning fortsatte med at vokse. Pro rata-volumen af øvrige drikkevarer for Gruppen var 19,8 mio. hl, uændret fra Nettoomsætningen faldt 1% til mio. kr. ( mio. kr. i 2008) som følge af flad organisk vækst (bestående af en samlet volumen på -4% og pris/mix +4%), valutaeffekt på -7% og akkvisitionseffekt på 6%. Den organiske vækst i nettoomsætningen for 4. kvartal var 3%. Det fortsatte fokus på portefølje og Value Management kombineret med prissætning og effektiv salgs eksekvering var hovedårsagerne til pris-/mix effekten på 4%. Den positive mixeffekt i Nord- og Vesteuropa og Asien blev udlignet af et negativt mix i Østeuropa som følge af ændringer i salgs kanal- og emballagemix og fra 3. kvartal også som følge af et marginalt skift mellem varemærker. Den negative valutaeffekt skyldes hovedsagelig svækkelsen af østeuropæiske valutaer. Højere råvarepriser påvirkede Gruppen negativt, og produktionsomkostningerne pr. hl steg organisk ca. 2% for Mens Carlsberg i 2009 havde fordel af lavere råvarepriser i Østeuropa, var Gruppen negativt påvirket af højere råvarepriser i Nord- og Vesteuropa og Asien. Som følge af højere gennemsnitlig nettoomsætning pr. hl, de lavere råvarepriser i Østeuropa og effektivitetsforbedringer i hele Gruppen var den organiske vækst i bruttoresultatet pr. hl 8% (8% i 4. kvartal). Den organiske stigning i brutto margin pr. hl var ca. 130bp (ca. +180bp i 4. kvartal). Carlsberg fastholdt et fokuseret markedsføringsforbrug med henblik på at understøtte de væsentligste varemærker og aktiviteter. Gruppens share of voice var i 2009 på niveau med 2008 på trods af lavere omkostninger til markedsføring af varemærker primært som følge af et generelt lavere medieprisniveau, en generelt lavere medieaktivitet og EURO 2008-sponsoratet, som påvirkede Gruppens resultat af primær drift steg 18% til mio. kr. (7.978 mio. kr. i 2008). Den organiske vækst i resultat af primær drift udgjorde 21%, valuta effekten var -13%, og akkvisitioner bidrog med 10%. Resultat af primær drift for drikkevareaktiviteterne var mio. kr. (7.604 mio. kr. i 2008) med organisk vækst på 28% (14% i DKK). Organisk vækst i resultat af primær drift accelererede i 4. kvartal på grund af den russiske lageropbygning og var i dette kvartal 35% for Gruppen og 32% for drikkevare aktiviteterne. Der blev opnået en stærk organisk vækst i resultat af primær drift på trods af volumennedgangen. Det skyldes i høj grad Gruppens omhyggelige planlægning for året og den efterfølgende gennemførelse af disse planer. Effektivitetsforbedringer, der bestod af både langsigtede projekter og accelererede effektiviseringsprogrammer, var en væsentlig drivkraft bag den organiske vækst i resultat af primær drift. Value Management-initiativer med positiv effekt på netto omsætningen pr. hl, synergierne fra S&N- akkvisitionen og gunstige råvarepriser i Østeuropa bidrog ligeledes positivt. Effektivitetsforbedringerne var nødvendige som følge af de udfordrende markedsforhold, og selv om visse omkostningsbesparelser var volumenafhængige, forventer Carlsberg, at en væsentlig del af reduktionen i omkostningsbasen er vedvarende, eftersom der hovedsagelig er tale om struktur- og procesomlægninger. Østeuropa leverede en organisk vækst i resultat af primær drift på 38%, og regionen var en hoved bidragyder til Gruppens solide resultat. Denne vækst blev opnået på trods af meget udfordrende markeder. Nord- og Vesteuropa opnåede en organisk vækst i resultat af primær drift på 6%, mens den solide organiske vækst fortsatte i den asiatiske forretning gennem hele året med en organisk vækst i resultat af primær drift på 19%. Nettoresultatet var 3,6 mia. kr. (2,6 mia. kr. i 2008), og resultat pr. aktie var 23,6 kr. (22,1 kr. i 2008). Pengestrømmen fra driften steg 74% til 13,6 mia. kr. (7,8 mia. kr. i 2008), og der var en væsentlig stigning i den frie pengestrøm til 10,5 mia. kr. Det intense fokus i hele Gruppen på forbedring af pengestrømmen var meget vellykket, især inden for styring af driftskapitalen. Endvidere faldt anlægsinvesteringer, betalt selskabsskat og nettorentebetalinger markant, og resultatet forbedredes. Selv om anlægsinvesteringerne er faldet, er Gruppen fortsat med at investere i markeder med kapacitetsbegrænsninger og langsigtede vækstmuligheder. I 2009 påbegyndte Carlsberg opførelsen af nye bryggerier i Indien og Vietnam. Et særligt fokusområde i 2009 har været gældsnedbringelse, og som følge af den meget stærke frie pengestrøm faldt den nettorentebærende gæld til 35,7 mia. kr. pr. 31. december 2009 fra 44,2 mia. kr. ultimo Nettogæld/EBITDA faldt til 2,7x pr. 31. december 2009 sammenlignet med Gruppens forventninger på mindre end 3x. Tak På vegne af hele Carlsberg-gruppen vil jeg gerne takke vores mange medarbejdere over hele verden for deres ekstraordinære indsats og loyalitet på trods af usikre tider, nedskæring i arbejdsstyrken og andre effektiviseringstiltag, som har påvirket dagligdagen for alle. Jeg vil også gerne takke vores kunder, leverandører og andre partnere for et produktivt samarbejde og sidst men ikke mindst vores aktionærer for deres støtte til vores strategi. Vi vil fortsat sørge for, at vores forbrugere får verdens bedste øl. Jørgen Buhl Rasmussen

7 Carlsberg Årsrapport 2009 Mio. kr ,6 19,1 100,7 20,2 115,2 20,8 126,8 22,3 137,0 22, % % % x x x 9,2 7,8 31,3 1,06 3,29 2,84 9,8 9,2 32,5 1,01 2,73 4,72 11,8 11,7 32,6 0,99 2,43 4,38 13,3 8,2 42,0 0,74 3,80 2,31 15,8 8,2 44,2 0,60 2,71 3,14 kr. kr. kr. kr. % kr ,7 50,1 25,2 4, , ,9 47,1 48,0 4, , ,3 51,2-1,0 4, , ,1 65,8-415,4 3, , ,6 89,3 69,1 3, , Volumen, brutto (mio. hl) Øl Andre drikkevarer Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Balance Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Pengestrøm Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investeringer Fri pengestrøm Investeringer Køb og salg af langfristede materielle aktiver, netto Køb og salg af virksomheder, netto Finansielle nøgletal Overskudsgrad Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC) Egenkapitalandel (soliditetsgrad) Gæld/egenkapital (finansiel gearing) Gæld/resultat af primær drift før af- og nedskrivninger Rentedækning Aktierelaterede nøgletal* Resultat pr. aktie (EPS) Pengestrøm fra drift pr. aktie (CFPS) Fri pengestrøm pr. aktie (FCFPS) Udbytte pr. aktie (foreslået) Udbytte/resultat (pay-out ratio) Aktiekurs (B-aktier) Antal aktier (ultimo) Antal aktier (gennemsnitligt, ekskl. egne aktier) Nøgletal er opgjort i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal * Aktierelaterede nøgletal er i overensstemmelse med IAS 33 justeret for bonuselementet i forbindelse med aktieemissionen i juni Antal aktier ultimo er ikke justeret.

8 6 Ledelsens beretning Forbrugeradfærd vil fortsat være en udfordring i Alligevel ser Gruppen muligheder for at styrke sin position yderligere på flere nøglemarkeder og øge nettoresultatet. Forventninger til indtjening På baggrund af Gruppens tiltag, som blev indført i slutningen af 2008 og starten af 2009, lykkedes det Carlsberg at overgå sine forventninger til resultat, pengestrøm og finansiel gearing, som blev fastsat i begyn delsen af Indtjening og overskudsgrad Selv om der er positive tegn på nogle markeder, vil forbrugeradfærd fortsat udgøre en udfordring. Alligevel ser Gruppen muligheder for at styrke sin position yderligere på adskillige nøglemarkeder. Indtjeningsforventninger til 2010 Det russiske marked vil uden tvivl blive negativt påvirket af faktiske og fremtidige prisforhøjelser som følge af afgiftsforhøjelsen på 200% pr. 1. januar Som følge af vores stærke forretningsmodel i Rusland og en nøje planlagt prisstrategi er det imidlertid Gruppens opfattelse, at afgiftsforhøjelsen vil give muligheder for yderligere styrkelse af markedspositionen. For 2010 forudsætter Carlsberg: Et lille fald på de nord- og vesteuropæiske markeder. Et lavt tocifret procentfald på det russiske marked. Fortsat markedsvækst i Asien. Fortsat implementering af drifts- og balance effektivitetsforbedringer. Øgede investeringer i varemærker og marketing i salgskanaler for at øge markedsandele såvel i værdi som volumen. Carlsbergs forventninger til 2010 er: Resultat af primær drift på niveau med det rap porterede for 2009 (uagtet den ekstra ind tjening som følge af lageropbygningen i 4. kvartal i Rusland forud for afgiftsforhøjelsen, jf. nedenfor). Vækst i nettoresultat på over 20%. På grund af den russiske lageropbygning i 4. kvartal 2009 og efterfølgende lagernedbringelse i 1. kvartal 2010 vil Gruppens resultat af primær drift for 1. kvartal 2010 og resultat af primær drift for hele 2010 blive negativt påvirket med ca. 300 mio. kr. Dette er inkluderet i forventningerne til Som følge af den valgte detaljerede strategi for timingen af prisstigninger i Rusland med henblik på at kompensere for den væsentlige afgiftsforhøjelse, der trådte i kraft den 1. januar 2010, vil indtjeningen i Østeuropa være mere forskubbet mod andet halvår i forhold til tidligere år. Forbedring af driftskapitalen vil fortsat være et nøglefokusområde. Fokus er dog ved at skifte fra en år til år -forbedring til en dag til dag -forbedring. Det sker med henblik på at opnå en større ned bringelse af den gennemsnitlige driftskapital i løbet af året.

9 Carlsberg Årsrapport 2009 Forventninger og resultater 2009 (mia. kr.) Nettoomsætning Realiseret (regnskab for 2008) Regnskabsmeddelelse for 2008 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2009 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2009 Opjustering af forventninger til 2009 Realiseret (regnskab for 2009) Carlsbergs Overskud af andel af primær drift nettoresultat 59,9 ~ 63 ~ ,4 8.0 >9 >9 >9 > 9,3 9,4 2,6 > 3,5 > 3,5 > 3,5 > 3,5 3,6 7 Fri pengestrøm Anlægsinvesteringer Nettorentebærende gæld/ EBITDA -49,3 >6 >6 > 6,5 > 6,5 10,5-5,3 < -3,75 < -3,75 < -3,5 < -3,5-2,8 3,8 ~3 ~3 <3 <3 2,7 Finansielle mål på mellemlangt sigt Med en overskudsgrad på 28,5% oversteg den øst europæiske region i 2009 målsætningen for regio nens overskudsgrad på mellemlangt sigt på 23-25% i Målsætningen for overskudsgrader er blevet revideret, og følgende mål er blevet fastsat for overskudsgraden på mellemlangt sigt (3-5 år): Nord- og Vesteuropa: 15-17% (tidligere 14-16%). Østeuropa: 26-29% (tidligere 23-25%). A sien: 15-20% (ny). Carlsberg-gruppen: omkring 20% (ny). Disse ambitiøse mål for overskudsgrader vil blive nået gennem en kombination af skærpet fokus på at øge markedsandele både i volumen og værdi og fortsatte bestræbelser på at forbedre effektiviteten. Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport indeholder udsagn om fremtiden, herunder udsagn om Gruppens salg, omsætning, indtjening, udgifter, overskudsgrad, pengestrømme, lagerbeholdninger, produkter, handlinger, planer, strategier, målsætninger og forventninger til Gruppens fremtidige driftsresultater. Sådanne eventuelle udsagn om fremtiden omfatter men er ikke begrænset til udsagn, der forudsiger, angiver eller antyder noget om fremtidige resultater, ydelser eller præstationer, og kan indeholde ord som tror, forudser, forventer, skønner, agter, planlægger, antager, vil være, vil fortsætte, vil resultere i, kunne, måtte og lignende ord med tilsvarende betydning. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed, som kan medføre, at Gruppens faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Udsagn om fremtiden er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen, og er underlagt en risiko for, at disse forventninger eller forudsigelser, eller de antagelser, der ligger til grund for dem, kan ændre sig. Gruppen frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller justere sådanne udsagn om fremtiden, så de afspejler faktiske resultater, ændrede forudsætninger eller ændringer i andre faktorer, som påvirker disse udsagn. Vigtige faktorer, der kan påvirke Gruppens faktiske resultater, så de afviger væsentligt fra de anførte udsagn, er bl.a. men er ikke begrænset til uforudsete udviklinger i økonomiske og politiske forhold (herunder rente- og valutamarkeder), finansielle og lovgivningsmæssige ændringer, ændringer i efterspørgslen efter Gruppens produkter, øget branchekonsolidering, konkurrence fra andre bryggerier, tilgængelighed af og priser på råvarer og emballage, energiomkostninger, produktions- og distributions relaterede forhold, it-nedbrud, misligholdelse eller uventet op sigelse af kontrakter, prisreduktioner som følge af markedsdrevne prisnedsættelser, markedets modtagelse af nye produkter, ændringer i forbrugerpræferencer, lancering af konkurrerende produkter, fastsættelse af markedsværdier i åbningsbalancen for overtagne virksomheder, retssager, miljøforhold og andre uforudsete faktorer. Nye risikofaktorer kan opstå, og det er ikke altid muligt for ledelsen at forudsige alle disse faktorer eller at vurdere deres betydning for Gruppens virksomhed, eller i hvor høj grad individuelle risikofaktorer eller en kombination heraf kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Udsagn om fremtiden kan således ikke lægges til grund for forudsigelser om faktiske resultater.

10 8 Ledelsens beretning Executive Committee udgør topledelsen i Carlsberg-Gruppen og har til opgave at styre den strategiske udvikling og sikre klare mål og prioriteter i hele Gruppen. Executive Committee Jørgen Buhl Rasmussen Jørn P. Jensen Koncernchef siden Viceadm. direktør siden 2007 og CFO siden Indtrådt i direktionen for Carlsberg A/S i Formand, næstformand for eller medlem af bestyrelsen i selskaber i Carlsberggruppen. Medlem af bestyrelsen i Toms Gruppen A/S. Forud for sin ansættelse i Carlsberg havde Jørgen Buhl Rasmussen ledende stillinger i Vesteuropa, det centrale og østlige Europa, Mellemøsten og Afrika for bl.a. Gillette Group, Duracell, Mars og Unilever. Indtrådt i direktionen for Carlsberg A/S i Formand, næstformand for eller medlem af bestyrelsen i selskaber i Carlsberg-gruppen. Forud for sin ansættelse i Carlsberg havde Jørn P. Jensen ledende stillinger i bl.a. Nilfisk Advance A/S og Foss Electric A/S. Anton Artemiev Jørn Tolstrup Rohde Senior Vice President, Østeuropa siden Senior Vice President, Nordeuropa siden President for Baltika Breweries siden Executive Vice President for Baltic Beverages Holding AB (BBH) fra Forud for sin ansættelse i BBH stod Anton Artemiev i spidsen for de russiske aktiviteter i Bossard Consultants/Gemini Consulting. I 1992 var Anton Artemiev direkte involveret i de anbefalinger, der førte til udenlandske investeringer i Baltika Breweries. Jørn Tolstrup Rohde kom til Carlsberg i 2004 for at starte implementeringen af ComEx-projektet og blev senere samme år udnævnt til adm. direktør for Carlsberg Danmark. Fra 2007 til 2009 var Jørn Tolstrup Rohde adm. direktør for 3C GROUPS A/S. Jørn Tolstrup Rohde har også haft ledende stillinger i bl.a. ORKLA Group og Sara Lee.

11 Carlsberg Årsrapport Jesper Friis Roy Bagattini Senior Vice President, Vesteuropa siden Senior Vice President, Asien siden Jesper Friis har været ansat i Carlsberg siden Før han blev medlem af Carlsbergs Executive Committee, var han adm. direktør i Ringnes, Carlsbergs norske dattervirksomhed, fra Jesper Friis har haft en bred karriere inden for hurtigt omsættelige forbrugsvarer med ansættelser i Toms Nordic i Sverige, Bacardi-Martini og Leaf. Roy Bagattini kom til Carlsberg fra SABMiller, hvor han var Regional Managing Director for Østeuropa. Forud for dette havde han ledende stillinger i Sydafrika og USA og var Country Managing Director i SABMiller i Indien, Kina og Italien. Roy Bagattini har base i Hongkong. Kasper Madsen Khalil Younes Senior Vice President, Group Supply Chain (produktion og logistik) siden Senior Vice President, Group Sales, Marketing & Innovation siden Kasper Madsen blev ansat i Carlsberg i 1986 og har haft flere ledende stillinger inden for Supply Chain både i København og i udlandet (Thailand, Malaysia og Storbritannien). Medlem af bestyrelsen i selskaber i Carlsberg-gruppen, herunder Baltika Breweries. Forud for sin ansættelse i Carlsberg var Khalil Younes i 15 år ansat i The Coca-Cola Company, senest med titel af President of Global Juice Marketing. Khalil Younes har været ansvarlig for en lang række vellykkede brand-udviklinger og forandrings processer over hele kloden. Thomas Ekvall Anne-Marie Skov Vice President, Group Human Resources siden Vice President, Group Communications siden Ansvarlig for bl.a. ansættelse, vurdering og udvikling af top ledere i Carlsberg, talentudviklings- og aflønningsprogrammer. Forud for sin ansættelse i Carlsberg var Thomas Ekvall HRdirektør i Tele 2, Sverige, og forud for det var Thomas Ekvall 23 år i militæret. Ansvarlig for Carlsberg-gruppens kommunikationsaktiviteter, herunder investor- og medierelationer, samt CSR-enheden. Medlem af bestyrelsen i WWF Danmark, Tuborg Fondet, Erik Møller Arkitekter og Nørrebro Teater. Forud for sin ansættelse i Carlsberg arbejdede Anne-Marie Skov i Novo Gruppen, senest som VP og medlem af Executive Management i Novozymes A/S.

12 Grib den gode stemning

13 Innovation Carlsbergs primære innovationsindsats ligger inden for ølkategorien, men vil i stigende grad også omfatte malt- og kornbaserede drikke varer med fokus på kvinder og sundhed. Traditionelt drikkes tre ud af fire øl af mænd, og derfor er det kvindelige forbrugersegment en meget interessant målgruppe.

14 12 Ledelsens beretning Vores ølmarkeder Nord- og Vesteuropa Mål for overskudsgrad på mellemlangt sigt: 15-17% Regionen omfatter såvel modne ølmarkeder som mindre modne markeder i den østlige del af regionen. Volumenerne understøttes generelt af en veletableret detailstruktur og en stærk tradition for at drikke øl. Konkurrencesituationen varierer fra land til land. I Norden konkurrerer Carlsberg f.eks. hovedsagelig med lokale aktører og lokale ølmærker, mens Carlsberg i Storbritannien og Frankrig er oppe imod store internationale bryggerier og mærker. 43% Ølvolumen 50,2 mio. hl Nettoomsætning 36,5 mia. kr. Driftsresultat 4,2 mia. kr. Overskudsgrad 11,6% af den samlede volumen Som det næststørste bryggeri i regionen er Carlsberg markedsledende i en lang række lande og har en væsentlig markedsposition i andre lande. Øvrige markeder I de lande, hvor Carlsberg ikke ejer bryggerier, afsætter selskabet sine produkter via eksport og licensaftaler. Carlsberg søger via dynamiske partnerskaber med licens-, eksport- og duty free-partnere rundt om i verden at etablere og udvikle stærke markedspositioner med sine internationale premium-mærker Carlsberg, Tuborg, Baltika og

15 Carlsberg Årsrapport 2009 Østeuropa Mål for overskudsgrad på mellemlangt sigt: 26-29% Regionen er en vækstregion på trods af de kortsigtede negative virkninger af den økonomiske krise. Regionen omfatter Rusland, Ukraine og en række nye ølmarkeder og er kendetegnet ved en stærk, dynamisk forbrugeradfærd, stor interesse for vare mærker blandt forbrugerne samt et distributions miljø, der stadig er under udvikling. En fremvok s ende, ambitiøs middelklasse har historisk set haft en positiv effekt på ølforbruget, ikke mindst i premium- og superpremium-segmentet. 44% af den samlede volumen Carlsberg er det største bryggeri i regionen med stærke markedslederpositioner i Rusland og de øvrige markeder i regionen undtagen Ukraine, hvor Carlsberg i 2009 øgede sin markedsandel betydeligt og nu er nummer to på markedet, og Belarus. Ølvolumen 51,3 mio. hl Nettoomsætning 18,5 mia. kr. Driftsresultat 5,3 mia. kr. Overskudsgrad 28,5% Asien Mål for overskudsgrad på mellemlangt sigt: 15-20% Asien omfatter gamle, modne Carlsberg-markeder og nye ølmarkeder i bl.a. Kina, Indokina og Indien. De asiatiske ølmarkeder er kendetegnet ved høje ind byggertal, voksende økonomier, stigende indkomst pr. indbygger og en stadig forbedring af infrastrukturen. Ølforbruget pr. indbygger er generelt lavt på regionens nye markeder, men det forventes at stige kraftigt i de kommende år. 13% af den samlede volumen De internationale bryggere har en høj tilstede værelse i regionen, ofte i form af joint ventures eller investeringer i lokale bryggerier. Ølvolumen 14,5 mio. hl Nettoomsætning 4,2 mia. kr. Driftsresultat 0,7 mia. kr. Overskudsgrad 15,8% 13

16 14 Ledelsens beretning Markedsoversigt Vores markeder1 Vores bryggerier Befolkning (mio.) BNP pr. indbygger PPP (USD) BNPrealvækst (%) Markedets modenhed Markedets vækst Bryggerier Medarbejdere12 Nord- og Vesteuropa Danmark Norge Sverige Finland Baltikum3 Storbritannien Tyskland Nordtyskland4 Schweiz Frankrig Italien Grækenland Portugal Polen Sydøsteuropa5 5,5 4,7 9,2 5,3 7,0 61,4 82, ,1-1,1-4,5-7,3-14 til -16,9-4,6-4,8 l k l l j l l 7,6 62,1 59,9 11,2 10,6 38,1 19, ,6-2,3-4,8-2,7-2,9 1,4-3,5 til -5,7 141,8 46,3 15,7 27,3 9,7 8, ,0 4, , k l j j j W j ,8-15,3-1,8 7,8-1,5 9,1 j W W W W W ,7-2,1 8,3 k j 1-4,7 6,0-1,5 6,5 W W W W W Østeuropa Rusland Ukraine Kasakhstan Usbekistan Belarus Aserbajdsjan Asien Malaysia Singapore Kina Vestkina8 Vietnam9 Laos Cambodja Indien 86,2 6,8 14, , ) 2008E 2) 2009F (undtagen on-trade-andel af markedet: 2008) 3) Estland, Letland, Litauen 4) Slesvig-Holsten, Hamborg, Nedersaksen 5) Bulgarien, Kroatien, Serbien 6) Vejet gennemsnit 7) Bryggeriet i Leeds lukker i ) Data om markedsposition og bryggerier ekskl. Chongqing

17 Carlsberg Årsrapport Carlsbergs forretningsportefølje består af bryggeriaktiviteter i tre regioner ølmarkederne i regionerne varierer meget, fra meget modne markeder til nye vækstmarkeder. Vores position Markeds position (nr.) Markeds andel 56,3 51,9 35,1 49, ,4 4,4 Forbrugsdata2 Konkurrenceklima (internationalt/lokalt) On-trade-andel af markedet, ca. (%) Ølforbrug pr. indbygger (liter) Forbrug af ren alkohol pr. indbygger (liter) Øl: andel af samlet alkoholforbrug (%) Lokalt Lokalt Lokalt Internationalt Lokalt Internationalt ,6-12, ,8 31,7 7,8 10,8 48,5 12, Internationalt/lokalt Internationalt Internationalt Internationalt Lokalt Internationalt Internationalt Internationalt ,6 29,0 44,3 59,0 28,7 - Internationalt Internationalt Internationalt Lokalt Internationalt/lokalt Lokalt n/a n/a n/a 11 n/a n/a 22 n/a ,1 20, ,1 34,7 98,7 41,0 - Internationalt Internationalt Internationalt Lokalt Internationalt Lokalt Internationalt Internationalt n/a n/a > n/a n/a 1 2 n/a n/a 2 75 n/a n/a 3 9) Data om bryggerier ekskl. Habeco 10) Carlsberg-estimat 11) Yderligere et bryggeri under opførelse 12) Pro rata-opgjort Kilder: Verdensbanken, Economist Intelligence Unit, Canadean og Carlsberg-estimater.

18 16 Ledelsens beretning Styrken i Gruppens varemærkeportefølje understreges af, at Baltika, Carlsberg og Tuborg er blandt de seks største mærker i Europa med Baltika på førstepladsen. Ølportefølje Carlsberg er en varemærke baseret virksomhed, og Carlsbergs ølportefølje omfatter en stærk kombination af væsentlige internationale mærker og en række stærke regionale og lokale mærker. Ølmærkerne varierer betydeligt med hensyn til volumen, pris, målgruppe og markedspenetration og omfatter de førende internationale mærker Carlsberg, Tuborg, Baltika og 1664 samt stærke lokale mærker som f.eks. Kronenbourg (Frankrig), Koff (Finland), Slavutich (Ukraine) og Dali (Vestkina). STÆRKE LOKALE OG INTERNATIONALE VAREMÆRKER Kvalitet står altid højt på Carlsbergs dagsorden, og der bruges mange R&D-ressourcer på at sikre højst mulig kvalitet i ølporteføljen. Carlsbergs mærker er velkendte og en del af til værelsen for millioner af forbrugere verden over. Det er Carlsbergs ambition at opbygge uforglemmelige, motiverende og stærke mærker, der appellerer til forbrugerne. Ølsegmentering Ølmærker kan segmenteres i forhold til en række parametre som f.eks. forbrugerbehov, forbrugergrupper og situationer. Øl prissættes generelt i forhold til fire brede segmenter: discount, mainstream, premium og superpremium. De enkelte prissegmenters størrelse varierer fra marked til marked. Frankrig og Norge er f.eks. kendetegnet ved at have relativt stærke premi um- og superpremium-segmenter, mens discountmærker er væsentligt mere udbredt i Tyskland. Porteføljestrategi og -styring Målsætningen for porteføljestrategien er at maksimere mærkernes værdi ved at have en portefølje, der opfylder forbrugernes behov ved alle lejligheder, en klar strategi for, hvordan premium-segmentets andel øges, samt en effektiv porteføljestyring. Globalt gøres dette med Carlsbergs internationale premiumog superpremium-mærker som Carlsberg, Tuborg, 1664 og Grimbergen. På de lokale markeder sker det ved at benytte de stærke regionale og lokale mærker som udgangspunkt for at give forbrugerne mulighed for at købe dyrere og bedre produkter ved at introducere nye emballageformer eller udvide produktporteføljen (f.eks. med nye smagsvarianter eller varianter med lavere alkohol- og kalorieindhold. Styringen af Carlsbergs internationale varemærkeportefølje foregår centralt på Gruppe-niveau. Det sker for at sikre den rette prioritering og effektivisering samt for at opbygge et stærkt og effektivt fundament og robuste vækstmodeller med henblik på at optimere indtjeningen. Den faktiske eksekvering og implementering af strategierne sikres gennem de lokale salgsorganisationer. Som hovedregel er styringen af lokale mærker decentraliseret, men for at udnytte synergieffekter på tværs af markeder er der etableret et centralt varemærkenetværk på Gruppe-niveau, som giver mulighed for at udvikle og udveksle ideer, koncepter og erfaringer, der kan anvendes på de lokale mærker på forskellige markeder. Carlsberg vurderer og justerer løbende sin produktportefølje i overensstemmelse med forbrugernes efterspørgsel for at vinde og fastholde markedsandele, ikke blot inden for premium- og mainstreamsegmentet, men i nedgangstider også inden for discountsegmentet. Ekspansion uden for øl Carlsberg er til stadighed på udkig efter rentable muligheder for at styrke porteføljen både inden for øl og relaterede drikkevarer. Den vellykkede lancering af Somersby Cider i Norge og Danmark er et eksempel på udvikling af et premium-produkt uden for ølkategorien. Et andet eksempel er Eve, en maltbaseret drik i premium-segmentet, der er særligt rettet mod det meget interessante kvindelige forbrugersegment. Eve bygger bro mellem brygteknologi og viden om forbrugerne, og resultatet er en forfriskende aperitif, hvis smag og udseende er meget forskellige fra øl.

19 Carlsberg Årsrapport 2009 BALTIKA Baltika No. 3 er Ruslands mest populære øl og sælges i hele det store land. Baltikamærket består af en række varianter, der adskiller sig ved forskellige numre på etiketten Kronenbourg 1664 forbindes med fransk kunst og livsglæde og er et superpremiummærke i Carlsbergs internationale portefølje. CARLSBERG Carlsberg er flagskibet i varemærkeporteføljen. Pilsneren er kernen i porteføljen, men på forskellige markeder markedsføres en række varianter for at øge mærkets udbredelse. TUBORG Tuborg er den ungdommelige øl i Carlsbergs internationale porte følje og er på den bag grund en katalysator for glæde, fest og farver. Tuborg er sponsor for en række europæiske musikbegivenheder. 17

20 18 Ledelsens beretning Gruppens strategi Carlsbergs aktiviteter er koncentreret på de markeder, hvor selskabet har de rette kompetencer og de rigtige produkter til at sikre ledende positioner. Da ølmarkederne varierer meget, er der stor forskel på deres respektive bidrag til vækst, indtjening og udvikling inden for Gruppen nu og på længere sigt. Værdiskabelse og vækst Ambition Carlsbergs ambition er baseret på ét væsentligt princip: at skabe værdi for aktionærerne og alle øvrige interessenter. At opbygge den hurtigst voksende globale bryggerivirksomhed. At være en betydelig spiller på de markeder, hvor vi vælger at konkurrere. Den regionale opdeling skaber en stærk balance mellem modne markeder og vækstmarkeder og positionerer Gruppen godt til fremtidig rentabel vækst. Produkter og innovation Carlsbergs kerneforretning er øl. Innovation og nyudviklede produkter vil først og fremmest være inden for ølkategorien, men Carlsbergs kernekompetencer er inden for malt- og kornbaserede drikke. Innovation og nye produkter vil derfor bygge på disse kernekompetencer og med fokus på øl og relaterede nye platforme som f.eks. kvinder og sundhed. Porteføljen kan udvides med andre drikkevarer såsom læskedrikke, cider eller vand på markeder, hvor dette understøttes af infrastrukturen og bidrager til forretningen. Gruppens overordnede strategi er den samme i alle tre regioner, men da markederne kan være meget forskellige, tilpasses strategien naturligvis til lokale forhold. Varemærker Carlsberg er en varemærkebaseret virksomhed. Carlsberg vil fortsat fokusere på at udvikle og styrke sin varemærkeportefølje på grundlag af en kombination af lokale power brands og internationale ølmærker. Større vægt på premium-segmentet indgår som en vigtig del af porteføljestrategien. Carlsberg ønsker så vidt muligt at eje sine premium-mærker, men vil, hvor dette ikke er muligt, indgå partner skaber med henblik på at styrke sin position inden for dette segment. Værdiskabelse og rentabel vækst spiller en nøglerolle i Carlsbergs strategi. Strategien omfatter fem prioriteter og giver en klar retning for den samlede virksomhed for, hvordan den skal opfylde Gruppens ambition. Aktiver Carlsberg vil fortsat eje aktiver, hvor de udgør en væsentlig del af vores kernekompetencer. Hvor dette ikke er tilfældet, vil Carlsberg være åben over for alternative ejerskabsmodeller. Strategi Fem prioriteter Geografi Carlsberg-gruppens forretningsportefølje er opdelt i tre geografiske regioner: Nord- og Vesteuropa Østeuropa A sien Ledelse og organisation Stadig udvikling af medarbejderne og opbygning af kompetencer er en vigtig del af det daglige arbejde i Carlsberg. Den kontinuerlige indsats suppleres med en række programmer, som ud over lederudvikling omfatter talentudvikling, interne akademier for produktion, indkøb og marketing samt personlige udviklingsprogrammer henvendt til både ledere og medarbejdere på forskellige niveauer i organisationen.

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2016 Side 1 af 6 Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. oplevede de baltiske lande og Balkan-landene et højt encifret fald.

Nord- og Vesteuropa. oplevede de baltiske lande og Balkan-landene et højt encifret fald. 3 Ledelsens beretning Nord- og Vesteuropa Øget indtjening trods fald i volumen Det samlede ølmarked i Nord- og Vesteuropa faldt ca. 5-6% i. I den sidste del af året var der dog tegn på forbedring, og markedsnedgangen

Læs mere

Tendenser på de globale ølmarkeder

Tendenser på de globale ølmarkeder 14 Ledelsens beretning: Markeder og strategi Tendenser på de globale ølmarkeder DEN GLOBALE ØLINDUSTRI Ølbrygning har historisk set været en lokal industri, idet kun nogle få bryggerier har haft en væsentlig

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Trading statement 1. kvartal 2016

Trading statement 1. kvartal 2016 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 contact@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 8/2016 Side 1 af 6 Trading statement 1. kvartal 2016 Solid start på året

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006 Royal Unibrew A/S Årsrapport 2005 Marts 2006 Vision og Mission VISION Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en af de største udbydere af drikkevarer i Nordeuropa. Uden for denne region

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S Årsrapport 24 17. marts 25 1 Overblik Om virksomheden Næststørste bryggerivirksomhed i Skandinavien Skandinaviens største eksportør af øl 2. medarbejdere Over 13. aktionærer Om produkterne Ceres er et

Læs mere

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Vision og Forretningsfokus Vision Vi vil med stigende lønsomhed udvikle Gruppen som værende blandt de største udbydere af

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år.

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. København, 8. maj 2003 6/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 14/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Positiv udvikling

Læs mere

Bryggerigruppen A/S Strategiplan

Bryggerigruppen A/S Strategiplan Bryggerigruppen A/S Strategiplan 2005-2007 Presse- og analytikermøde København, 24. februar 2005 Økonomiske mål i V8 er nået Tocifret ROIC Cashflow på mere end 200 mio. kr. i gennemsnit Tocifret overskudsgrad

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2009 Stærk vækst i resultat og betydelig pengestrøm i 2009

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2009 Stærk vækst i resultat og betydelig pengestrøm i 2009 Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 2/2010 Side 1 af 38 Regnskabsmeddelelse pr. 31. december

Læs mere

Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi

Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi 18 Ledelsens beretning Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi Værdiskabelse og vækst Brygning, markedsføring og salg af øl er Carlsbergs kernekompetence.

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår.

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår. Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com 19. august 2015 Side 1 af 23 Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2015 Svage resultater

Læs mere

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S 2010 Årsrapport Carlsberg A/S Great people. Great brands. Great moments. Founded on the motto, Semper Ardens Always Burning we never settle, but always thirst for the better. We are stronger together because

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Carlsberg Årsrapport

Carlsberg Årsrapport Carlsberg Årsrapport Markedsoversigt Vores markeder 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Grækenl Befolkning (mio.) 5,5 5,0 9,4 5,4 38,1 81,4

Læs mere

Finansanalytikernes Virksomhedsdag. Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007

Finansanalytikernes Virksomhedsdag. Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007 Finansanalytikernes Virksomhedsdag Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007 Agenda Royal Unibrew Optimering af geografisk spredte positioner Nichestrategi i store markeder Råvareprisstigninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Information til aktionærer Februar 2013

Information til aktionærer Februar 2013 Information til aktionærer Februar 2013 INDHOLD 03 Koncernchefens redegørelse 06 Vores regioner 12 Asien 15 Bæredygtig emballage 16 Hoved- og nøgletal 17 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund forretningsudvikling samt forberedelse af integration af tilkøbte aktiver

Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund forretningsudvikling samt forberedelse af integration af tilkøbte aktiver Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V Tel +45 33 27 33 00 CVR no: 61056416 SELSKABSMEDDELELSE Side 1 af 28 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS 2008 Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund

Læs mere

Carlsberg og Carlsbergfondet 2014

Carlsberg og Carlsbergfondet 2014 Aktivt ejerskab i børsnoterede selskaber CBS 7. maj 2014 Carlsberg og Carlsbergfondet 2014 Flemming Besenbacher Bestyrelsesformand for Carlsberg A/S og for Carlsbergfondet f.besenbacher@carlsbergfoundation.dk

Læs mere

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen København, 7. november 2003 15/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 Betydelig fremgang i 3. kvartal 3. kvartal: Fremgang i resultat af primær drift (EBITA) på 22% ved uændrede

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Forstædernes Bank København 20/11/2007

Forstædernes Bank København 20/11/2007 Forstædernes Bank København 20/11/2007 Strategi Resultater: Carlsberg-gruppen Vesteuropa BBH Asien Konsortie henvendelse til Scottish & Newcastle Forstædernes Bank 20. november 2007 Side 2 Strategi Forstædernes

Læs mere

Strategiske perspektiver

Strategiske perspektiver Strategiske perspektiver Den Danske Finansanalytikerforenin 27. maj 24 Adm. direktør Poul Møller Økonomidirektør Ulrik Sørensen Maj 24 BRYGGERIGRUPPEN A/S 2 Program Bryggerigruppen i dag Den strategiske

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH 1/2007 Side 1 af 29 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH Nettoomsætningen steg med 8% til 41,1 mia. kr. (38,0 mia. kr. i ). Fremgangen følger

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Koncernchefens forord That calls for a carlsberg. et glimt af Carlsberg

Koncernchefens forord That calls for a carlsberg. et glimt af Carlsberg Q1 Inf or m at ion til ak tio M næ aj re 20 r 11 Indhold 3 10 3 4 6 8 Koncernchefens forord That calls for a carlsberg at gøre det rigtige et glimt af Carlsberg 1 0 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2011 Solide resultater i Nord- og Vesteuropa og Asien; ændringer implementeret i Rusland

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2011 Solide resultater i Nord- og Vesteuropa og Asien; ændringer implementeret i Rusland Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 1/2012 Side 1 af 43 Regnskabsmeddelelse pr. 31. december

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Global Reports LLC. Årsrapport 2008

Global Reports LLC. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2002 28. august 2002 Væsentlige hændelser 1. halvår 2002 Aktiviteterne i Robert Cain & Co. Ltd. afhændet på tilfredsstillende vilkår. 25% andel af Hansa

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Q1 Information til aktionærer Maj 2010

Q1 Information til aktionærer Maj 2010 Q1 Information til aktionærer Maj 2010 2 News Indhold 3 12 3 Koncernchefens forord 4 Carlsberg stormer frem i Ukraine 6 Ølkort øger salget i restaurationsbranchen 8 Næste trin i Carlsbergs effektiviseringsproces

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bryggerigruppen A/S Årsrapport Bryggerigruppen A/S

Bryggerigruppen A/S Årsrapport Bryggerigruppen A/S Bryggerigruppen A/S Årsrapport 2003 Bryggerigruppen A/S - 1-18-03-2004 1. Introduktion 2. Gruppens struktur 3. Strategi 4. V8 5. Årsrapport 2003 6. V8-Next 7 Forventninger for 2004 8 Udbyttepolitik og

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. JUNI 2010

Regnskabsmeddelelse pr. 30. JUNI 2010 Inf or m at ion 17. til a au kti gu on st ær 20 er 10 Indhold 3 12 3 Koncernchefens forord 4 Carlsberg UK GØR DET BARE BEDRE 6 EN LYS FREMTID I INDOKINA 8 Kvinder en vigtig forbrugergruppe 1 0 Et glimt

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2001 30. august 2001 Væsentlige hændelser 1. halvår 2001 Integrationen med Albani Bryggerierne A/S følger de lagte planer. 25% af aktier erhvervet i

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa.

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. FONDSBØRSMEDDELELSE 12/ Side 1 af 21 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. Nettoomsætningen steg med 6% til i alt 7,8 mia. kr. som

Læs mere

indhold 19 Resultater 21 5-års-oversigt 22 Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse 24 Overblik

indhold 19 Resultater 21 5-års-oversigt 22 Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse 24 Overblik NEWS Februar 15 NEWS Februar 15 Helåret 2 indhold 3 Brev fra formanden 4 Koncern chefens beretning 6 Indtjeningsforventninger for 15 8 Vores portefølje 9 Vores regioner 10 Region Vesteuropa Region Østeuropa

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2010 Stærk udvikling og opjustering af forventningerne til indtjeningen for helåret

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2010 Stærk udvikling og opjustering af forventningerne til indtjeningen for helåret Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2010 Side 1 af 31 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2012 1. kvartal på niveau med forventningerne

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2012 1. kvartal på niveau med forventningerne Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com www.carlsberggroup.com Selskabsmeddelelse 9/2012 Side1af 30 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere