CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

2 Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke, er blandt de mest kendte ølmærker i verden. Over er ansat i Carlsberg-gruppen, og vores produkter sælges på mere end 150 markeder.

3 02 58 ledelsens beretning 2 Koncernchefens redegørelse 5 Femårsoversigt 6 Forventninger til indtjening 8 Executive Committee 1 2 Vores ølmarkeder 1 4 Markedsoversigt 1 6 Ølportefølje 1 8 Gruppens strategi 20 Vores medarbejdere 22 Corporate social responsibility 26 Tiltag i Nord- og Vesteuropa 34 Østeuropa 38 Asien 42 Finansiel redegørelse 46 Corporate governance og risikostyring 52 Aktionærforhold regnskab 58 Carlsberg-gruppen 126 Moderselskabet Carlsberg A/S 154 Ledelsespåtegning 155 Revisionspåtegning 156 Bestyrelsen

4 2 Ledelsens beretning Koncernchefens redegørelse 2009 var et udfordrende år for Carlsberg og den globale bryggeribranche. Den globale økonomi påvirkede forbrugernes adfærd negativt, og ølvolumen faldt generelt. Mens markederne i Asien var mindre påvirket af krisen, var markederne i Nord- og Vesteuropa og især i Østeuropa væsentligt påvirket. Til trods for at forbrugerne reducerede deres forbrug, forblev de loyale over for deres foretrukne mærker, hvilket førte til en positiv pris-/mixeffekt på mange markeder på trods af et negativt skift mellem salgskanaler fra restaurationsmarkedet (on-trade) til detailhandelen (off-trade). Stærk vækst i resultat Carlsberg var godt forberedt ved indgangen til I slutningen af 2008 og begyndelsen af 2009 gennemførte og fremskyndede Gruppen talrige effektivitetsforbedringer med henblik på at sikre indtjeningen og forbedre pengestrømmen og kunne derved afbøde virkningen af de faldende markeder. Carlsberg opnåede en solid fremgang i resultat af primær drift, en generel forbedring af markedsandele og en meget markant forbedring i den frie pengestrøm. En travl dagsorden I begyndelsen af 2009 integrerede Carlsberg sine globale forsknings- og udviklings-, innovationssamt salgs- og marketingaktiviteter i én organisation. Målet er at øge og fokusere innovationsprocessen og derved udvikle nøglekoncepter hurtigere på tværs af flere markeder for at accelerere omsætningsvæksten og øge værdi- og volumenandelen i alle regioner. Som en del af denne indsats vil Carlsberg udvikle sine varemærkepositioner og sin porteføljestruktur. Adskillige produktlanceringer blev gennemført i 2009, hvoraf nogle af de vigtigste var relanceringen af 1664 og Kronenbourg i Frankrig og lanceringen af kvass-produktet Khlebny Krai i Rusland. I Kina blev Carlsberg Light lanceret til restaurationsmarkedet, og Somersby Cider blev lanceret på nye markeder i Nord- og Vesteuropa.

5 Carlsberg Årsrapport 2009 Vi var godt forberedt ved indgangen til 2009, og derfor var vi i stand til at afbøde virkningen af de faldende marke der og opnå vækst i indtjening og en betydelig pengestrøm. Med udgangspunkt i Carlsbergs ambition om at forbedre effektiviteten blev der gennemført adskillige strukturelle tiltag i Det norske Arendal-bryggeri blev solgt, det finske Pori-bryggeri blev lukket, det tyske bryggeri Braunschweig med sine billigmærker blev solgt, Carlsberg etablerede et distributionssamarbejde med Nordmann-gruppen i Tyskland, og det blev besluttet at lukke bryggeriet i Leeds i Carlsberg underskrev endvidere to Memoranda of Understanding med det formål at øge sin ejerandel i Habeco- og Hué-bryggerierne i Vietnam. Ud over disse tiltag blev en række projekter fortsat eller igangsat med det formål at forbedre ledelsesstrukturen, fremme best practice, øge omsætningen og i sidste ende forbedre effektiviteten. Nogle af de vigtigste projekter har været etablering af en global indkøbsorganisation, styrkelse af fælles administrative tjenester, centraliseret it-organisation, udbygning af Value Management-værktøjskassen, etablering af programmer baseret på forbrugerdata til on-trade i alle regioner samt en ny integreret proces for medarbejderpræstationsevaluering og planlægning og identifikation af efterfølgere til nøglestillinger. I 2009 blev Carlsbergs Executive Committee styrket med ansættelsen af Khalil Younes, Senior Vice President, Group Sales, Marketing & Innovation, Jesper Friis, Senior Vice President, Vesteuropa, Jørn Tolstrup Rohde, Senior Vice President, Nordeuropa, og Roy Bagattini, Senior Vice President, Asien. Disse ansættelser har styrket ledelseskompetencerne yderligere og har tilføjet Carlsberg-gruppen yderligere erfaring inden for hurtigt omsættelige forbrugsvarer globalt. Forretningsmæssig udvikling Gruppens organiske ølvolumen faldt 4%. Inklusive akkvisitioner steg ølvolumen 6% til 116,0 mio. hl (109,3 mio. hl i 2008). I 4. kvartal var den organiske ølvolumen flad. Selv om der var tegn på forbedringer på nogle nord- og vesteuropæiske markeder mod slutningen af året, fortsatte det underliggende fald i ølvolumener i regionen. I Østeuropa steg volumenerne en anelse i 4. kvartal. Denne stigning skyldes udelukkende den russiske lageropbygning inden afgiftsforhøjelsen pr. 1. januar Den asiatiske 3

6 4 Ledelsens beretning forretning fortsatte med at vokse. Pro rata-volumen af øvrige drikkevarer for Gruppen var 19,8 mio. hl, uændret fra Nettoomsætningen faldt 1% til mio. kr. ( mio. kr. i 2008) som følge af flad organisk vækst (bestående af en samlet volumen på -4% og pris/mix +4%), valutaeffekt på -7% og akkvisitionseffekt på 6%. Den organiske vækst i nettoomsætningen for 4. kvartal var 3%. Det fortsatte fokus på portefølje og Value Management kombineret med prissætning og effektiv salgs eksekvering var hovedårsagerne til pris-/mix effekten på 4%. Den positive mixeffekt i Nord- og Vesteuropa og Asien blev udlignet af et negativt mix i Østeuropa som følge af ændringer i salgs kanal- og emballagemix og fra 3. kvartal også som følge af et marginalt skift mellem varemærker. Den negative valutaeffekt skyldes hovedsagelig svækkelsen af østeuropæiske valutaer. Højere råvarepriser påvirkede Gruppen negativt, og produktionsomkostningerne pr. hl steg organisk ca. 2% for Mens Carlsberg i 2009 havde fordel af lavere råvarepriser i Østeuropa, var Gruppen negativt påvirket af højere råvarepriser i Nord- og Vesteuropa og Asien. Som følge af højere gennemsnitlig nettoomsætning pr. hl, de lavere råvarepriser i Østeuropa og effektivitetsforbedringer i hele Gruppen var den organiske vækst i bruttoresultatet pr. hl 8% (8% i 4. kvartal). Den organiske stigning i brutto margin pr. hl var ca. 130bp (ca. +180bp i 4. kvartal). Carlsberg fastholdt et fokuseret markedsføringsforbrug med henblik på at understøtte de væsentligste varemærker og aktiviteter. Gruppens share of voice var i 2009 på niveau med 2008 på trods af lavere omkostninger til markedsføring af varemærker primært som følge af et generelt lavere medieprisniveau, en generelt lavere medieaktivitet og EURO 2008-sponsoratet, som påvirkede Gruppens resultat af primær drift steg 18% til mio. kr. (7.978 mio. kr. i 2008). Den organiske vækst i resultat af primær drift udgjorde 21%, valuta effekten var -13%, og akkvisitioner bidrog med 10%. Resultat af primær drift for drikkevareaktiviteterne var mio. kr. (7.604 mio. kr. i 2008) med organisk vækst på 28% (14% i DKK). Organisk vækst i resultat af primær drift accelererede i 4. kvartal på grund af den russiske lageropbygning og var i dette kvartal 35% for Gruppen og 32% for drikkevare aktiviteterne. Der blev opnået en stærk organisk vækst i resultat af primær drift på trods af volumennedgangen. Det skyldes i høj grad Gruppens omhyggelige planlægning for året og den efterfølgende gennemførelse af disse planer. Effektivitetsforbedringer, der bestod af både langsigtede projekter og accelererede effektiviseringsprogrammer, var en væsentlig drivkraft bag den organiske vækst i resultat af primær drift. Value Management-initiativer med positiv effekt på netto omsætningen pr. hl, synergierne fra S&N- akkvisitionen og gunstige råvarepriser i Østeuropa bidrog ligeledes positivt. Effektivitetsforbedringerne var nødvendige som følge af de udfordrende markedsforhold, og selv om visse omkostningsbesparelser var volumenafhængige, forventer Carlsberg, at en væsentlig del af reduktionen i omkostningsbasen er vedvarende, eftersom der hovedsagelig er tale om struktur- og procesomlægninger. Østeuropa leverede en organisk vækst i resultat af primær drift på 38%, og regionen var en hoved bidragyder til Gruppens solide resultat. Denne vækst blev opnået på trods af meget udfordrende markeder. Nord- og Vesteuropa opnåede en organisk vækst i resultat af primær drift på 6%, mens den solide organiske vækst fortsatte i den asiatiske forretning gennem hele året med en organisk vækst i resultat af primær drift på 19%. Nettoresultatet var 3,6 mia. kr. (2,6 mia. kr. i 2008), og resultat pr. aktie var 23,6 kr. (22,1 kr. i 2008). Pengestrømmen fra driften steg 74% til 13,6 mia. kr. (7,8 mia. kr. i 2008), og der var en væsentlig stigning i den frie pengestrøm til 10,5 mia. kr. Det intense fokus i hele Gruppen på forbedring af pengestrømmen var meget vellykket, især inden for styring af driftskapitalen. Endvidere faldt anlægsinvesteringer, betalt selskabsskat og nettorentebetalinger markant, og resultatet forbedredes. Selv om anlægsinvesteringerne er faldet, er Gruppen fortsat med at investere i markeder med kapacitetsbegrænsninger og langsigtede vækstmuligheder. I 2009 påbegyndte Carlsberg opførelsen af nye bryggerier i Indien og Vietnam. Et særligt fokusområde i 2009 har været gældsnedbringelse, og som følge af den meget stærke frie pengestrøm faldt den nettorentebærende gæld til 35,7 mia. kr. pr. 31. december 2009 fra 44,2 mia. kr. ultimo Nettogæld/EBITDA faldt til 2,7x pr. 31. december 2009 sammenlignet med Gruppens forventninger på mindre end 3x. Tak På vegne af hele Carlsberg-gruppen vil jeg gerne takke vores mange medarbejdere over hele verden for deres ekstraordinære indsats og loyalitet på trods af usikre tider, nedskæring i arbejdsstyrken og andre effektiviseringstiltag, som har påvirket dagligdagen for alle. Jeg vil også gerne takke vores kunder, leverandører og andre partnere for et produktivt samarbejde og sidst men ikke mindst vores aktionærer for deres støtte til vores strategi. Vi vil fortsat sørge for, at vores forbrugere får verdens bedste øl. Jørgen Buhl Rasmussen

7 Carlsberg Årsrapport 2009 Mio. kr ,6 19,1 100,7 20,2 115,2 20,8 126,8 22,3 137,0 22, % % % x x x 9,2 7,8 31,3 1,06 3,29 2,84 9,8 9,2 32,5 1,01 2,73 4,72 11,8 11,7 32,6 0,99 2,43 4,38 13,3 8,2 42,0 0,74 3,80 2,31 15,8 8,2 44,2 0,60 2,71 3,14 kr. kr. kr. kr. % kr ,7 50,1 25,2 4, , ,9 47,1 48,0 4, , ,3 51,2-1,0 4, , ,1 65,8-415,4 3, , ,6 89,3 69,1 3, , Volumen, brutto (mio. hl) Øl Andre drikkevarer Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Balance Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Pengestrøm Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investeringer Fri pengestrøm Investeringer Køb og salg af langfristede materielle aktiver, netto Køb og salg af virksomheder, netto Finansielle nøgletal Overskudsgrad Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC) Egenkapitalandel (soliditetsgrad) Gæld/egenkapital (finansiel gearing) Gæld/resultat af primær drift før af- og nedskrivninger Rentedækning Aktierelaterede nøgletal* Resultat pr. aktie (EPS) Pengestrøm fra drift pr. aktie (CFPS) Fri pengestrøm pr. aktie (FCFPS) Udbytte pr. aktie (foreslået) Udbytte/resultat (pay-out ratio) Aktiekurs (B-aktier) Antal aktier (ultimo) Antal aktier (gennemsnitligt, ekskl. egne aktier) Nøgletal er opgjort i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal * Aktierelaterede nøgletal er i overensstemmelse med IAS 33 justeret for bonuselementet i forbindelse med aktieemissionen i juni Antal aktier ultimo er ikke justeret.

8 6 Ledelsens beretning Forbrugeradfærd vil fortsat være en udfordring i Alligevel ser Gruppen muligheder for at styrke sin position yderligere på flere nøglemarkeder og øge nettoresultatet. Forventninger til indtjening På baggrund af Gruppens tiltag, som blev indført i slutningen af 2008 og starten af 2009, lykkedes det Carlsberg at overgå sine forventninger til resultat, pengestrøm og finansiel gearing, som blev fastsat i begyn delsen af Indtjening og overskudsgrad Selv om der er positive tegn på nogle markeder, vil forbrugeradfærd fortsat udgøre en udfordring. Alligevel ser Gruppen muligheder for at styrke sin position yderligere på adskillige nøglemarkeder. Indtjeningsforventninger til 2010 Det russiske marked vil uden tvivl blive negativt påvirket af faktiske og fremtidige prisforhøjelser som følge af afgiftsforhøjelsen på 200% pr. 1. januar Som følge af vores stærke forretningsmodel i Rusland og en nøje planlagt prisstrategi er det imidlertid Gruppens opfattelse, at afgiftsforhøjelsen vil give muligheder for yderligere styrkelse af markedspositionen. For 2010 forudsætter Carlsberg: Et lille fald på de nord- og vesteuropæiske markeder. Et lavt tocifret procentfald på det russiske marked. Fortsat markedsvækst i Asien. Fortsat implementering af drifts- og balance effektivitetsforbedringer. Øgede investeringer i varemærker og marketing i salgskanaler for at øge markedsandele såvel i værdi som volumen. Carlsbergs forventninger til 2010 er: Resultat af primær drift på niveau med det rap porterede for 2009 (uagtet den ekstra ind tjening som følge af lageropbygningen i 4. kvartal i Rusland forud for afgiftsforhøjelsen, jf. nedenfor). Vækst i nettoresultat på over 20%. På grund af den russiske lageropbygning i 4. kvartal 2009 og efterfølgende lagernedbringelse i 1. kvartal 2010 vil Gruppens resultat af primær drift for 1. kvartal 2010 og resultat af primær drift for hele 2010 blive negativt påvirket med ca. 300 mio. kr. Dette er inkluderet i forventningerne til Som følge af den valgte detaljerede strategi for timingen af prisstigninger i Rusland med henblik på at kompensere for den væsentlige afgiftsforhøjelse, der trådte i kraft den 1. januar 2010, vil indtjeningen i Østeuropa være mere forskubbet mod andet halvår i forhold til tidligere år. Forbedring af driftskapitalen vil fortsat være et nøglefokusområde. Fokus er dog ved at skifte fra en år til år -forbedring til en dag til dag -forbedring. Det sker med henblik på at opnå en større ned bringelse af den gennemsnitlige driftskapital i løbet af året.

9 Carlsberg Årsrapport 2009 Forventninger og resultater 2009 (mia. kr.) Nettoomsætning Realiseret (regnskab for 2008) Regnskabsmeddelelse for 2008 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2009 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2009 Opjustering af forventninger til 2009 Realiseret (regnskab for 2009) Carlsbergs Overskud af andel af primær drift nettoresultat 59,9 ~ 63 ~ ,4 8.0 >9 >9 >9 > 9,3 9,4 2,6 > 3,5 > 3,5 > 3,5 > 3,5 3,6 7 Fri pengestrøm Anlægsinvesteringer Nettorentebærende gæld/ EBITDA -49,3 >6 >6 > 6,5 > 6,5 10,5-5,3 < -3,75 < -3,75 < -3,5 < -3,5-2,8 3,8 ~3 ~3 <3 <3 2,7 Finansielle mål på mellemlangt sigt Med en overskudsgrad på 28,5% oversteg den øst europæiske region i 2009 målsætningen for regio nens overskudsgrad på mellemlangt sigt på 23-25% i Målsætningen for overskudsgrader er blevet revideret, og følgende mål er blevet fastsat for overskudsgraden på mellemlangt sigt (3-5 år): Nord- og Vesteuropa: 15-17% (tidligere 14-16%). Østeuropa: 26-29% (tidligere 23-25%). A sien: 15-20% (ny). Carlsberg-gruppen: omkring 20% (ny). Disse ambitiøse mål for overskudsgrader vil blive nået gennem en kombination af skærpet fokus på at øge markedsandele både i volumen og værdi og fortsatte bestræbelser på at forbedre effektiviteten. Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport indeholder udsagn om fremtiden, herunder udsagn om Gruppens salg, omsætning, indtjening, udgifter, overskudsgrad, pengestrømme, lagerbeholdninger, produkter, handlinger, planer, strategier, målsætninger og forventninger til Gruppens fremtidige driftsresultater. Sådanne eventuelle udsagn om fremtiden omfatter men er ikke begrænset til udsagn, der forudsiger, angiver eller antyder noget om fremtidige resultater, ydelser eller præstationer, og kan indeholde ord som tror, forudser, forventer, skønner, agter, planlægger, antager, vil være, vil fortsætte, vil resultere i, kunne, måtte og lignende ord med tilsvarende betydning. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed, som kan medføre, at Gruppens faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Udsagn om fremtiden er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen, og er underlagt en risiko for, at disse forventninger eller forudsigelser, eller de antagelser, der ligger til grund for dem, kan ændre sig. Gruppen frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller justere sådanne udsagn om fremtiden, så de afspejler faktiske resultater, ændrede forudsætninger eller ændringer i andre faktorer, som påvirker disse udsagn. Vigtige faktorer, der kan påvirke Gruppens faktiske resultater, så de afviger væsentligt fra de anførte udsagn, er bl.a. men er ikke begrænset til uforudsete udviklinger i økonomiske og politiske forhold (herunder rente- og valutamarkeder), finansielle og lovgivningsmæssige ændringer, ændringer i efterspørgslen efter Gruppens produkter, øget branchekonsolidering, konkurrence fra andre bryggerier, tilgængelighed af og priser på råvarer og emballage, energiomkostninger, produktions- og distributions relaterede forhold, it-nedbrud, misligholdelse eller uventet op sigelse af kontrakter, prisreduktioner som følge af markedsdrevne prisnedsættelser, markedets modtagelse af nye produkter, ændringer i forbrugerpræferencer, lancering af konkurrerende produkter, fastsættelse af markedsværdier i åbningsbalancen for overtagne virksomheder, retssager, miljøforhold og andre uforudsete faktorer. Nye risikofaktorer kan opstå, og det er ikke altid muligt for ledelsen at forudsige alle disse faktorer eller at vurdere deres betydning for Gruppens virksomhed, eller i hvor høj grad individuelle risikofaktorer eller en kombination heraf kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Udsagn om fremtiden kan således ikke lægges til grund for forudsigelser om faktiske resultater.

10 8 Ledelsens beretning Executive Committee udgør topledelsen i Carlsberg-Gruppen og har til opgave at styre den strategiske udvikling og sikre klare mål og prioriteter i hele Gruppen. Executive Committee Jørgen Buhl Rasmussen Jørn P. Jensen Koncernchef siden Viceadm. direktør siden 2007 og CFO siden Indtrådt i direktionen for Carlsberg A/S i Formand, næstformand for eller medlem af bestyrelsen i selskaber i Carlsberggruppen. Medlem af bestyrelsen i Toms Gruppen A/S. Forud for sin ansættelse i Carlsberg havde Jørgen Buhl Rasmussen ledende stillinger i Vesteuropa, det centrale og østlige Europa, Mellemøsten og Afrika for bl.a. Gillette Group, Duracell, Mars og Unilever. Indtrådt i direktionen for Carlsberg A/S i Formand, næstformand for eller medlem af bestyrelsen i selskaber i Carlsberg-gruppen. Forud for sin ansættelse i Carlsberg havde Jørn P. Jensen ledende stillinger i bl.a. Nilfisk Advance A/S og Foss Electric A/S. Anton Artemiev Jørn Tolstrup Rohde Senior Vice President, Østeuropa siden Senior Vice President, Nordeuropa siden President for Baltika Breweries siden Executive Vice President for Baltic Beverages Holding AB (BBH) fra Forud for sin ansættelse i BBH stod Anton Artemiev i spidsen for de russiske aktiviteter i Bossard Consultants/Gemini Consulting. I 1992 var Anton Artemiev direkte involveret i de anbefalinger, der førte til udenlandske investeringer i Baltika Breweries. Jørn Tolstrup Rohde kom til Carlsberg i 2004 for at starte implementeringen af ComEx-projektet og blev senere samme år udnævnt til adm. direktør for Carlsberg Danmark. Fra 2007 til 2009 var Jørn Tolstrup Rohde adm. direktør for 3C GROUPS A/S. Jørn Tolstrup Rohde har også haft ledende stillinger i bl.a. ORKLA Group og Sara Lee.

11 Carlsberg Årsrapport Jesper Friis Roy Bagattini Senior Vice President, Vesteuropa siden Senior Vice President, Asien siden Jesper Friis har været ansat i Carlsberg siden Før han blev medlem af Carlsbergs Executive Committee, var han adm. direktør i Ringnes, Carlsbergs norske dattervirksomhed, fra Jesper Friis har haft en bred karriere inden for hurtigt omsættelige forbrugsvarer med ansættelser i Toms Nordic i Sverige, Bacardi-Martini og Leaf. Roy Bagattini kom til Carlsberg fra SABMiller, hvor han var Regional Managing Director for Østeuropa. Forud for dette havde han ledende stillinger i Sydafrika og USA og var Country Managing Director i SABMiller i Indien, Kina og Italien. Roy Bagattini har base i Hongkong. Kasper Madsen Khalil Younes Senior Vice President, Group Supply Chain (produktion og logistik) siden Senior Vice President, Group Sales, Marketing & Innovation siden Kasper Madsen blev ansat i Carlsberg i 1986 og har haft flere ledende stillinger inden for Supply Chain både i København og i udlandet (Thailand, Malaysia og Storbritannien). Medlem af bestyrelsen i selskaber i Carlsberg-gruppen, herunder Baltika Breweries. Forud for sin ansættelse i Carlsberg var Khalil Younes i 15 år ansat i The Coca-Cola Company, senest med titel af President of Global Juice Marketing. Khalil Younes har været ansvarlig for en lang række vellykkede brand-udviklinger og forandrings processer over hele kloden. Thomas Ekvall Anne-Marie Skov Vice President, Group Human Resources siden Vice President, Group Communications siden Ansvarlig for bl.a. ansættelse, vurdering og udvikling af top ledere i Carlsberg, talentudviklings- og aflønningsprogrammer. Forud for sin ansættelse i Carlsberg var Thomas Ekvall HRdirektør i Tele 2, Sverige, og forud for det var Thomas Ekvall 23 år i militæret. Ansvarlig for Carlsberg-gruppens kommunikationsaktiviteter, herunder investor- og medierelationer, samt CSR-enheden. Medlem af bestyrelsen i WWF Danmark, Tuborg Fondet, Erik Møller Arkitekter og Nørrebro Teater. Forud for sin ansættelse i Carlsberg arbejdede Anne-Marie Skov i Novo Gruppen, senest som VP og medlem af Executive Management i Novozymes A/S.

12 Grib den gode stemning

13 Innovation Carlsbergs primære innovationsindsats ligger inden for ølkategorien, men vil i stigende grad også omfatte malt- og kornbaserede drikke varer med fokus på kvinder og sundhed. Traditionelt drikkes tre ud af fire øl af mænd, og derfor er det kvindelige forbrugersegment en meget interessant målgruppe.

14 12 Ledelsens beretning Vores ølmarkeder Nord- og Vesteuropa Mål for overskudsgrad på mellemlangt sigt: 15-17% Regionen omfatter såvel modne ølmarkeder som mindre modne markeder i den østlige del af regionen. Volumenerne understøttes generelt af en veletableret detailstruktur og en stærk tradition for at drikke øl. Konkurrencesituationen varierer fra land til land. I Norden konkurrerer Carlsberg f.eks. hovedsagelig med lokale aktører og lokale ølmærker, mens Carlsberg i Storbritannien og Frankrig er oppe imod store internationale bryggerier og mærker. 43% Ølvolumen 50,2 mio. hl Nettoomsætning 36,5 mia. kr. Driftsresultat 4,2 mia. kr. Overskudsgrad 11,6% af den samlede volumen Som det næststørste bryggeri i regionen er Carlsberg markedsledende i en lang række lande og har en væsentlig markedsposition i andre lande. Øvrige markeder I de lande, hvor Carlsberg ikke ejer bryggerier, afsætter selskabet sine produkter via eksport og licensaftaler. Carlsberg søger via dynamiske partnerskaber med licens-, eksport- og duty free-partnere rundt om i verden at etablere og udvikle stærke markedspositioner med sine internationale premium-mærker Carlsberg, Tuborg, Baltika og

15 Carlsberg Årsrapport 2009 Østeuropa Mål for overskudsgrad på mellemlangt sigt: 26-29% Regionen er en vækstregion på trods af de kortsigtede negative virkninger af den økonomiske krise. Regionen omfatter Rusland, Ukraine og en række nye ølmarkeder og er kendetegnet ved en stærk, dynamisk forbrugeradfærd, stor interesse for vare mærker blandt forbrugerne samt et distributions miljø, der stadig er under udvikling. En fremvok s ende, ambitiøs middelklasse har historisk set haft en positiv effekt på ølforbruget, ikke mindst i premium- og superpremium-segmentet. 44% af den samlede volumen Carlsberg er det største bryggeri i regionen med stærke markedslederpositioner i Rusland og de øvrige markeder i regionen undtagen Ukraine, hvor Carlsberg i 2009 øgede sin markedsandel betydeligt og nu er nummer to på markedet, og Belarus. Ølvolumen 51,3 mio. hl Nettoomsætning 18,5 mia. kr. Driftsresultat 5,3 mia. kr. Overskudsgrad 28,5% Asien Mål for overskudsgrad på mellemlangt sigt: 15-20% Asien omfatter gamle, modne Carlsberg-markeder og nye ølmarkeder i bl.a. Kina, Indokina og Indien. De asiatiske ølmarkeder er kendetegnet ved høje ind byggertal, voksende økonomier, stigende indkomst pr. indbygger og en stadig forbedring af infrastrukturen. Ølforbruget pr. indbygger er generelt lavt på regionens nye markeder, men det forventes at stige kraftigt i de kommende år. 13% af den samlede volumen De internationale bryggere har en høj tilstede værelse i regionen, ofte i form af joint ventures eller investeringer i lokale bryggerier. Ølvolumen 14,5 mio. hl Nettoomsætning 4,2 mia. kr. Driftsresultat 0,7 mia. kr. Overskudsgrad 15,8% 13

16 14 Ledelsens beretning Markedsoversigt Vores markeder1 Vores bryggerier Befolkning (mio.) BNP pr. indbygger PPP (USD) BNPrealvækst (%) Markedets modenhed Markedets vækst Bryggerier Medarbejdere12 Nord- og Vesteuropa Danmark Norge Sverige Finland Baltikum3 Storbritannien Tyskland Nordtyskland4 Schweiz Frankrig Italien Grækenland Portugal Polen Sydøsteuropa5 5,5 4,7 9,2 5,3 7,0 61,4 82, ,1-1,1-4,5-7,3-14 til -16,9-4,6-4,8 l k l l j l l 7,6 62,1 59,9 11,2 10,6 38,1 19, ,6-2,3-4,8-2,7-2,9 1,4-3,5 til -5,7 141,8 46,3 15,7 27,3 9,7 8, ,0 4, , k l j j j W j ,8-15,3-1,8 7,8-1,5 9,1 j W W W W W ,7-2,1 8,3 k j 1-4,7 6,0-1,5 6,5 W W W W W Østeuropa Rusland Ukraine Kasakhstan Usbekistan Belarus Aserbajdsjan Asien Malaysia Singapore Kina Vestkina8 Vietnam9 Laos Cambodja Indien 86,2 6,8 14, , ) 2008E 2) 2009F (undtagen on-trade-andel af markedet: 2008) 3) Estland, Letland, Litauen 4) Slesvig-Holsten, Hamborg, Nedersaksen 5) Bulgarien, Kroatien, Serbien 6) Vejet gennemsnit 7) Bryggeriet i Leeds lukker i ) Data om markedsposition og bryggerier ekskl. Chongqing

17 Carlsberg Årsrapport Carlsbergs forretningsportefølje består af bryggeriaktiviteter i tre regioner ølmarkederne i regionerne varierer meget, fra meget modne markeder til nye vækstmarkeder. Vores position Markeds position (nr.) Markeds andel 56,3 51,9 35,1 49, ,4 4,4 Forbrugsdata2 Konkurrenceklima (internationalt/lokalt) On-trade-andel af markedet, ca. (%) Ølforbrug pr. indbygger (liter) Forbrug af ren alkohol pr. indbygger (liter) Øl: andel af samlet alkoholforbrug (%) Lokalt Lokalt Lokalt Internationalt Lokalt Internationalt ,6-12, ,8 31,7 7,8 10,8 48,5 12, Internationalt/lokalt Internationalt Internationalt Internationalt Lokalt Internationalt Internationalt Internationalt ,6 29,0 44,3 59,0 28,7 - Internationalt Internationalt Internationalt Lokalt Internationalt/lokalt Lokalt n/a n/a n/a 11 n/a n/a 22 n/a ,1 20, ,1 34,7 98,7 41,0 - Internationalt Internationalt Internationalt Lokalt Internationalt Lokalt Internationalt Internationalt n/a n/a > n/a n/a 1 2 n/a n/a 2 75 n/a n/a 3 9) Data om bryggerier ekskl. Habeco 10) Carlsberg-estimat 11) Yderligere et bryggeri under opførelse 12) Pro rata-opgjort Kilder: Verdensbanken, Economist Intelligence Unit, Canadean og Carlsberg-estimater.

18 16 Ledelsens beretning Styrken i Gruppens varemærkeportefølje understreges af, at Baltika, Carlsberg og Tuborg er blandt de seks største mærker i Europa med Baltika på førstepladsen. Ølportefølje Carlsberg er en varemærke baseret virksomhed, og Carlsbergs ølportefølje omfatter en stærk kombination af væsentlige internationale mærker og en række stærke regionale og lokale mærker. Ølmærkerne varierer betydeligt med hensyn til volumen, pris, målgruppe og markedspenetration og omfatter de førende internationale mærker Carlsberg, Tuborg, Baltika og 1664 samt stærke lokale mærker som f.eks. Kronenbourg (Frankrig), Koff (Finland), Slavutich (Ukraine) og Dali (Vestkina). STÆRKE LOKALE OG INTERNATIONALE VAREMÆRKER Kvalitet står altid højt på Carlsbergs dagsorden, og der bruges mange R&D-ressourcer på at sikre højst mulig kvalitet i ølporteføljen. Carlsbergs mærker er velkendte og en del af til værelsen for millioner af forbrugere verden over. Det er Carlsbergs ambition at opbygge uforglemmelige, motiverende og stærke mærker, der appellerer til forbrugerne. Ølsegmentering Ølmærker kan segmenteres i forhold til en række parametre som f.eks. forbrugerbehov, forbrugergrupper og situationer. Øl prissættes generelt i forhold til fire brede segmenter: discount, mainstream, premium og superpremium. De enkelte prissegmenters størrelse varierer fra marked til marked. Frankrig og Norge er f.eks. kendetegnet ved at have relativt stærke premi um- og superpremium-segmenter, mens discountmærker er væsentligt mere udbredt i Tyskland. Porteføljestrategi og -styring Målsætningen for porteføljestrategien er at maksimere mærkernes værdi ved at have en portefølje, der opfylder forbrugernes behov ved alle lejligheder, en klar strategi for, hvordan premium-segmentets andel øges, samt en effektiv porteføljestyring. Globalt gøres dette med Carlsbergs internationale premiumog superpremium-mærker som Carlsberg, Tuborg, 1664 og Grimbergen. På de lokale markeder sker det ved at benytte de stærke regionale og lokale mærker som udgangspunkt for at give forbrugerne mulighed for at købe dyrere og bedre produkter ved at introducere nye emballageformer eller udvide produktporteføljen (f.eks. med nye smagsvarianter eller varianter med lavere alkohol- og kalorieindhold. Styringen af Carlsbergs internationale varemærkeportefølje foregår centralt på Gruppe-niveau. Det sker for at sikre den rette prioritering og effektivisering samt for at opbygge et stærkt og effektivt fundament og robuste vækstmodeller med henblik på at optimere indtjeningen. Den faktiske eksekvering og implementering af strategierne sikres gennem de lokale salgsorganisationer. Som hovedregel er styringen af lokale mærker decentraliseret, men for at udnytte synergieffekter på tværs af markeder er der etableret et centralt varemærkenetværk på Gruppe-niveau, som giver mulighed for at udvikle og udveksle ideer, koncepter og erfaringer, der kan anvendes på de lokale mærker på forskellige markeder. Carlsberg vurderer og justerer løbende sin produktportefølje i overensstemmelse med forbrugernes efterspørgsel for at vinde og fastholde markedsandele, ikke blot inden for premium- og mainstreamsegmentet, men i nedgangstider også inden for discountsegmentet. Ekspansion uden for øl Carlsberg er til stadighed på udkig efter rentable muligheder for at styrke porteføljen både inden for øl og relaterede drikkevarer. Den vellykkede lancering af Somersby Cider i Norge og Danmark er et eksempel på udvikling af et premium-produkt uden for ølkategorien. Et andet eksempel er Eve, en maltbaseret drik i premium-segmentet, der er særligt rettet mod det meget interessante kvindelige forbrugersegment. Eve bygger bro mellem brygteknologi og viden om forbrugerne, og resultatet er en forfriskende aperitif, hvis smag og udseende er meget forskellige fra øl.

19 Carlsberg Årsrapport 2009 BALTIKA Baltika No. 3 er Ruslands mest populære øl og sælges i hele det store land. Baltikamærket består af en række varianter, der adskiller sig ved forskellige numre på etiketten Kronenbourg 1664 forbindes med fransk kunst og livsglæde og er et superpremiummærke i Carlsbergs internationale portefølje. CARLSBERG Carlsberg er flagskibet i varemærkeporteføljen. Pilsneren er kernen i porteføljen, men på forskellige markeder markedsføres en række varianter for at øge mærkets udbredelse. TUBORG Tuborg er den ungdommelige øl i Carlsbergs internationale porte følje og er på den bag grund en katalysator for glæde, fest og farver. Tuborg er sponsor for en række europæiske musikbegivenheder. 17

20 18 Ledelsens beretning Gruppens strategi Carlsbergs aktiviteter er koncentreret på de markeder, hvor selskabet har de rette kompetencer og de rigtige produkter til at sikre ledende positioner. Da ølmarkederne varierer meget, er der stor forskel på deres respektive bidrag til vækst, indtjening og udvikling inden for Gruppen nu og på længere sigt. Værdiskabelse og vækst Ambition Carlsbergs ambition er baseret på ét væsentligt princip: at skabe værdi for aktionærerne og alle øvrige interessenter. At opbygge den hurtigst voksende globale bryggerivirksomhed. At være en betydelig spiller på de markeder, hvor vi vælger at konkurrere. Den regionale opdeling skaber en stærk balance mellem modne markeder og vækstmarkeder og positionerer Gruppen godt til fremtidig rentabel vækst. Produkter og innovation Carlsbergs kerneforretning er øl. Innovation og nyudviklede produkter vil først og fremmest være inden for ølkategorien, men Carlsbergs kernekompetencer er inden for malt- og kornbaserede drikke. Innovation og nye produkter vil derfor bygge på disse kernekompetencer og med fokus på øl og relaterede nye platforme som f.eks. kvinder og sundhed. Porteføljen kan udvides med andre drikkevarer såsom læskedrikke, cider eller vand på markeder, hvor dette understøttes af infrastrukturen og bidrager til forretningen. Gruppens overordnede strategi er den samme i alle tre regioner, men da markederne kan være meget forskellige, tilpasses strategien naturligvis til lokale forhold. Varemærker Carlsberg er en varemærkebaseret virksomhed. Carlsberg vil fortsat fokusere på at udvikle og styrke sin varemærkeportefølje på grundlag af en kombination af lokale power brands og internationale ølmærker. Større vægt på premium-segmentet indgår som en vigtig del af porteføljestrategien. Carlsberg ønsker så vidt muligt at eje sine premium-mærker, men vil, hvor dette ikke er muligt, indgå partner skaber med henblik på at styrke sin position inden for dette segment. Værdiskabelse og rentabel vækst spiller en nøglerolle i Carlsbergs strategi. Strategien omfatter fem prioriteter og giver en klar retning for den samlede virksomhed for, hvordan den skal opfylde Gruppens ambition. Aktiver Carlsberg vil fortsat eje aktiver, hvor de udgør en væsentlig del af vores kernekompetencer. Hvor dette ikke er tilfældet, vil Carlsberg være åben over for alternative ejerskabsmodeller. Strategi Fem prioriteter Geografi Carlsberg-gruppens forretningsportefølje er opdelt i tre geografiske regioner: Nord- og Vesteuropa Østeuropa A sien Ledelse og organisation Stadig udvikling af medarbejderne og opbygning af kompetencer er en vigtig del af det daglige arbejde i Carlsberg. Den kontinuerlige indsats suppleres med en række programmer, som ud over lederudvikling omfatter talentudvikling, interne akademier for produktion, indkøb og marketing samt personlige udviklingsprogrammer henvendt til både ledere og medarbejdere på forskellige niveauer i organisationen.

Tendenser på de globale ølmarkeder

Tendenser på de globale ølmarkeder 14 Ledelsens beretning: Markeder og strategi Tendenser på de globale ølmarkeder DEN GLOBALE ØLINDUSTRI Ølbrygning har historisk set været en lokal industri, idet kun nogle få bryggerier har haft en væsentlig

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 14/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Positiv udvikling

Læs mere

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi

Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi 18 Ledelsens beretning Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi Værdiskabelse og vækst Brygning, markedsføring og salg af øl er Carlsbergs kernekompetence.

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S 2010 Årsrapport Carlsberg A/S Great people. Great brands. Great moments. Founded on the motto, Semper Ardens Always Burning we never settle, but always thirst for the better. We are stronger together because

Læs mere

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår.

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår. Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com 19. august 2015 Side 1 af 23 Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2015 Svage resultater

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

Carlsberg Årsrapport

Carlsberg Årsrapport Carlsberg Årsrapport Markedsoversigt Vores markeder 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Grækenl Befolkning (mio.) 5,5 5,0 9,4 5,4 38,1 81,4

Læs mere

Forstædernes Bank København 20/11/2007

Forstædernes Bank København 20/11/2007 Forstædernes Bank København 20/11/2007 Strategi Resultater: Carlsberg-gruppen Vesteuropa BBH Asien Konsortie henvendelse til Scottish & Newcastle Forstædernes Bank 20. november 2007 Side 2 Strategi Forstædernes

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Koncernchefens forord That calls for a carlsberg. et glimt af Carlsberg

Koncernchefens forord That calls for a carlsberg. et glimt af Carlsberg Q1 Inf or m at ion til ak tio M næ aj re 20 r 11 Indhold 3 10 3 4 6 8 Koncernchefens forord That calls for a carlsberg at gøre det rigtige et glimt af Carlsberg 1 0 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2011 Solide resultater i Nord- og Vesteuropa og Asien; ændringer implementeret i Rusland

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2011 Solide resultater i Nord- og Vesteuropa og Asien; ændringer implementeret i Rusland Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 1/2012 Side 1 af 43 Regnskabsmeddelelse pr. 31. december

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Q1 Information til aktionærer Maj 2010

Q1 Information til aktionærer Maj 2010 Q1 Information til aktionærer Maj 2010 2 News Indhold 3 12 3 Koncernchefens forord 4 Carlsberg stormer frem i Ukraine 6 Ølkort øger salget i restaurationsbranchen 8 Næste trin i Carlsbergs effektiviseringsproces

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

indhold 19 Resultater 21 5-års-oversigt 22 Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse 24 Overblik

indhold 19 Resultater 21 5-års-oversigt 22 Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse 24 Overblik NEWS Februar 15 NEWS Februar 15 Helåret 2 indhold 3 Brev fra formanden 4 Koncern chefens beretning 6 Indtjeningsforventninger for 15 8 Vores portefølje 9 Vores regioner 10 Region Vesteuropa Region Østeuropa

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Q3 Information til aktionærer November 2012

Q3 Information til aktionærer November 2012 Q3 Information til aktionærer November 2012 Indhold 3 12 3 Koncernchefens redegørelse 4 Thirst for beer 6 Kronenbourg 1664 en smag af frankrig 8 Carlsbergs julekampagne bringer glæde og øl 9 Et glimt af

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2010 (11. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Carlsberg Breweries-gruppens regnskab... 15 Resultatopgørelse... 16 Totalindkomstopgørelse...

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Carlsberg er en af de førende bryggerigrupper i verden. med en omfattende varemærkeportefølje af øl og andre drikkevarer.

Carlsberg er en af de førende bryggerigrupper i verden. med en omfattende varemærkeportefølje af øl og andre drikkevarer. Inf or m at ion til Fe akt br ion ua æ r 2 re 01 r 4 Carlsberg er en af de førende bryggerigrupper i verden med en omfattende varemærkeportefølje af øl og andre drikkevarer. 3 Brev fra bestyrelsesformanden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2011 (12. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Carlsberg Breweries-gruppens regnskab... 16 Resultatopgørelse... 17 Totalindkomstopgørelse...

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA)

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA) Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej DK-1760 Copenhagen V Tel +45 33 27 33 00 CVR no 61056416 SELSKABSMEDDELELSE 15. maj 2008 Side 1 af 6 CARLSBERG OFFENTLIGGØR 1:1 FORTEGNINGSRETS- EMISSION PÅ DKK 30,5

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

H1 Information til aktionærer. 5. august 2008

H1 Information til aktionærer. 5. august 2008 H1 Information til aktionærer 5. august 2008 2 NEWS INDHOLD 3 Kære Carlsberg-aktionær 4 Carlsberg var Part of the Game 6 Carlsberg lancerer online tv-kanal 8 Den største aktieemission i Danmark 9 Korte

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Q1 Information til aktionærer. Maj 2013

Q1 Information til aktionærer. Maj 2013 Q1 Information til aktionærer Maj 2013 Q1 Maj 2013 3 KÆRE CARLSBERG- AKTIONÆR INDHOLD 03 Koncernchefens redegørelse 04 Carlsberg i Indien 06 Millioner taler om venskab på Carlsbergs måde 08 Et glimt af

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere