Øje på arbejdsmiljøet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øje på arbejdsmiljøet"

Transkript

1 Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller Øje på arbejdsmiljøet, november 2010 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks København S Tlf: Fax: Web: wwwlodk LO-varenummer: 4405 EAN/isbn-nr: EAN/isbn-online:

2 Forord Vi har længe vidst, at et dårligt arbejdsmiljø er dyrt for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundet Dårligt arbejdsmiljø medfører gener, smerter, nedslidning, tab af livskvalitet og i værste fald tab af menneskeliv og som om det ikke er nok Der er også dårlig økonomi i et dårligt arbejdsmiljø Således kan en tredjedel af sygefraværet på det danske arbejdsmarked henføres til et dårligt arbejdsmiljø og årligt koster dårligt arbejdsmiljø det danske samfund mere end 60 miakr Med denne rapport fra COWI ved vi nu, at et godt arbejdsmiljø kan betale sig også når det gælder den økonomiske bundlinie i den enkelte virksomhed og institution Et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for et liv uden nedslidning og et sikkert og sundt arbejde, men at der også for de enkelte virksomheder og institutioner er penge og god økonomi i et godt arbejdsmiljø, er kun med til yderligere at motivere ledelse og ansatte til at skrue op for arbejdsmiljøarbejdet Den nationale arbejdsmiljøregulering er helt central, når det gælder mulighederne for at forbedre arbejdsmiljøet, men til syvende og sidst er det jo ude på arbejdspladserne, i et tæt samarbejde mellem ledelse og ansatte, at de konkrete arbejdsmiljøforbedrende aktiviteter skal sættes i værk Derfor har LO bedt COWI om at samle og systematisere de mange danske og internationale undersøgelser, der ser på de økonomiske fordele ved et styrket arbejdsmiljøarbejde Rapporten er nu færdig og den viser: At dårligt arbejdsmiljø medfører unødige omkostninger for virksomheder og institutioner At mange af omkostningerne er skjulte i virksomhedernes regnskaber At de skjulte omkostninger er større end de synlige og At arbejdsmiljøforbedringer kan betale sig Rapporten er tænkt som en inspiration til arbejdspladsernes daglige arbejde med arbejdsmiljø, hvor ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter kan lade sig inspirere af andre virksomheder og institutioners gode erfaringer med at investere i et forbedret arbejdsmiljø Rapporten dokumenterer, hvordan investeringer inden for alle typer af arbejdsmiljøproblemer hurtigt tjener sig hjem og rapporten kan på denne led give inspiration til det daglige arbejde i arbejdsmiljøorganisationen og det daglige arbejde med APV God læselyst! Ejner K Holst

3 Landsorganisationen i Danmark (LO) Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller Rapport November 2010

4 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Landsorganisationen i Danmark (LO) Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller Rapport November 2010 Dokumentnr Udredning Version 03 Udgivelsesdato 4 november 2010 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt PEA; MIGN; RVAN BGJE PEA

5 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 2 Sammenfatning og brugervejledning 4 21 Til hvad og hvornår kan rapporten bruges? 4 22 To eksempler 6 23 Tal til egne beregninger 6 24 Hovedbudskaber 7 25 Hensigt 7 26 Værktøj i det strategiske arbejdsmiljøarbejde 7 27 Oversigt over data 8 3 Introduktion Baggrund Formål Materiale og metode 16 4 De enkelte arbejdsmiljøemner og deres økonomi Indledning Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsulykker Fysisk arbejdsmiljø Indeklima Ergonomi Kemisk arbejdsmiljø Biologisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø KRAM-faktorer 49 5 Fravær og økonomi Indledning Omkostninger til sygefravær Økonomien i forbedringstiltag 57

6 2 6 Personaleomsætning og økonomi Indledning Omkostninger til personaleomsætning Økonomien i forbedringstiltag 61 7 Eksempler på anvendelser af resultaterne Indledning Standardomkostninger Forholdet mellem synlige og skjulte omkostninger Tilbagebetalingstid Tilbagebetalingstid Risikofaktorers betydning for fraværet Ætiologisk fraktion (ÆF) Produktivitetseffekter Gennemsnit for fravær 65 8 Tværgående analyse Indledning Dårligt arbejdsmiljø medfører unødige omkostninger Mange omkostninger er skjulte De skjulte omkostninger er større end de synlige Arbejdsmiljøforbedringer kan betale sig Mere dokumentation behøves Mere analyse behøves 70 9 Leksikon Referencer 75

7 3 Dårligt arbejdsmiljø koster store summer for virksomheder Forfattere 1 Forord Dårligt arbejdsmiljø medfører gener, smerter og tab af livskvalitet mv for dem, der rammes Det er grunden til, at dårligt arbejdsmiljø skal forbedres Og det er egentlig grund nok Men dårligt arbejdsmiljø koster også hvert år samfundet, virksomhederne og de berørte medarbejdere mange milliarder kroner LO har tidligere beregnet, at samfundet årligt taber ca 64 mia kr 1 Tabet er relateret til erstatninger, sygefravær, tabt produktion, medicinforbrug og sundhedsudgifter pga dårligt arbejdsmiljø Det er et stort beløb Ufatteligt stort Men som LO skriver: For dette beløb kan man fx få to faste forbindelser over Femern Bælt eller fem metroer under København Selv med disse eksempler virker beløbet dog ufatteligt stort Imidlertid er det ikke alene størrelsen, der gør beløbet svært at fatte Det er også svært at begribe, fordi det er knyttet til den uhåndgribelige størrelse 'samfundet' Det ville være nemmere at forholde sig til de økonomiske omkostninger til dårligt arbejdsmiljø, hvis beløbene var relateret til den enkelte virksomhed eller til den enkelte medarbejder Det er lige præcis udgangspunktet for denne rapport Formålet med den er netop at sætte fokus på økonomien i arbejdsmiljøet for den enkelte virksomhed 2 Mere konkret formidler rapporten, hvad dårligt arbejdsmiljø koster eller: hvad der kan spares ved at forbedre dårligt arbejdsmiljø og hvor hurtigt indsatser i arbejdsmiljøet kan tjene sig selv hjem igen Hensigten er at motivere (flere) virksomheder til at investere (mere) i godt arbejdsmiljø Derfor er rapporten også skrevet, så den kan bruges af arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, arbejdsledere, virksomhedsledere og arbejdsmiljøprofessionelle som et værktøj i den enkelte virksomheds strategiske arbejdsmiljøarbejde Rapporten er udarbejdet for LO af COWI ved senior projektleder, candpolyt Per Tybjerg Aldrich (projektleder), arbejdsmiljø- og sundhedsfremmekonsulent, candscient Mikkel Gudmundsson og arbejdsmiljø- og sundhedsfremmekonsulent, candscientsanpubl Rikke Voss Andersen 1 Landsorganisationen i Danmark (2007), side 13 2 Det falder således uden for rammerne for denne rapport at sætte fokus på omkostningerne for den enkelte af dårligt arbejdsmiljø

8 4 2 Sammenfatning og brugervejledning 21 Til hvad og hvornår kan rapporten bruges? Denne rapport indeholder nogle tal, som du kan bruge, hvis du vil have sat kroner og ører på din virksomheds arbejdsmiljø både i forhold til, hvad eventuelle arbejdsmiljøproblemer koster, og i forhold til, hvilke gevinster der er ved forskellige løsninger Du kan fx ønske at bruge økonomien som argument, hvis du vil forsøge at: Få opprioriteret eller fremskyndet løsningen af nogle arbejdsmiljøproblemer Det kan fx dreje sig om, at en virksomhed længe har døjet med dårligt indeklima Man har været tilbageholdende med at løse problemet, fordi man har frygtet, at det ville blive dyrt Samtidig har man ment, at man fik mere arbejdsmiljø for pengene ved at løse andre problemer Denne rapport dokumenterer, at en forøgelse af luftskiftet og en bedre temperaturregulering kan forbedre indeklimaet og dermed produktiviteten så meget, at investeringen i løsninger vil kunne tjene sig selv hjem på under et år Få øget midlerne til forebyggelse og løsning af nogle arbejdsmiljøproblemer Det kan fx dreje sig om en virksomhed med meget løftearbejde Det er besluttet at købe nogle løfteredskaber til de tungeste løft, da man mener, at det er det, der er råd til Denne rapport dokumenterer, at en større investering, som ud over løfteredskaber også omfatter jævnlig træning i korrekt løfteteknik og ændret arbejdsorganisering, vil kunne tjene sig selv hjem på under et år som følge af lavere sygefravær, lavere personaleomsætning og højere produktivitet Fremme en investering i ny teknologi eller nye måder at organisere arbejdet på, som vil medføre bedre arbejdsmiljø Det kan fx dreje sig om en virksomhed, hvor produktionsprocessen giver høje koncentrationer af opløsningsmidler i luften Problemet ville kunne løses, hvis processen kunne foregå i et lukket anlæg En investering i et lukket anlæg er dog ikke hidtil blevet anset for rentabel Denne rapport pe-

9 5 ger på, at ved at medregne de gevinster i form af lavere sygefravær, højere produktivitet og færre fejl, som en lavere koncentration af opløsningsmidler i luften giver, bliver investeringen rentabel Du kan fx også bruge rapporten i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) i forbindelse med: APV-handlingsplanen Det kan fx handle om, at en virksomhed har identificeret en række arbejdsmiljøproblemer, herunder mobning Som oplæg til et årsbudget for gennemførelsen af handlingsplanen, beslutter man sig for at investere lige så meget i løsningen af de enkelte problemer, som man vil spare i omkostninger til løn under sygdom, hvis problemerne blev elimineret Denne rapport dokumenterer, at fraværet i gennemsnit ville falde 3-4 dage pr år pr medarbejder, der bliver mobbet, hvis mobningen blev stoppet Analysen af arbejdsulykker eller udarbejdelsen af den årlige statistik over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader Det kan fx handle om, at en virksomhed har lavet den årlige statistik over sine arbejdsulykker og delt dem op i tre kategorier efter alvorlighed Denne rapport dokumenterer, hvad de synlige omkostninger til henholdsvis en mindre, en typisk og en alvorlig ulykke er, samt hvad forholdet mellem synlige og skjulte omkostninger er På dette grundlag beregner virksomheden, hvad den årligt ville kunne spare, hvis den reducerede antallet af arbejdsulykker mere eller mindre Beregningen bruges som udgangspunkt for en drøftelse af, hvad der skal investeres i en given reduktion af antallet af ulykker Drøftelsen af sygefravær i forbindelse med APV'en Det kan fx dreje sig om en virksomhed med dårligt psykisk arbejdsmiljø Man er ikke i tvivl om, at det psykiske arbejdsmiljø influerer på sygefraværet, men man har hidtil været usikker på hvordan og hvor meget Denne rapport fremlægger bla dokumentation for, at omkring en tredjedel af sygefraværet kan skyldes det dårlige psykiske arbejdsmiljø, og den udpeger aspekter af det psykiske arbejdsmiljø, som har særlig betydning for sygefravær På denne baggrund kan virksomheder målrette sin indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og reducere sygefraværet Udarbejdelse af investeringskalkuler Det kan fx handle om en virksomhed, som overvejer at investere i ny teknologi og en ny organisering af arbejdet, som bla kan eliminere det ensidigt, gentagne arbejde (EGA) Denne rapport dokumenterer, at fraværet for de involverede produktionsmedarbejdere derved i gennemsnit og alt andet lige vil blive reduceret til en tredjedel Ved at medregne denne gevinst bliver investeringen mere lønsom og har større chance for at blive prioriteret

10 6 22 To eksempler De følgende to eksempler, som kommer fra kapitel 7 i rapporten, illustrerer også, hvad tallene i rapporten kan bruges til: Arbejdsulykker et eksempel En virksomhed har i gennemsnit seks anmeldepligtige arbejdsulykker om året Det koster den rundt regnet kr om året til løn under fravær Ulykkerne og fraværet påfører imidlertid virksomheden en række ekstraopgaver og ekstraomkostninger bla til opfølgning på ulykkerne og vikarer Ekstraomkostningerne er mindst dobbelt så høje som omkostningerne til løn under fravær De seks arbejdsulykker koster således i snit virksomheden kr om året Der findes faktisk en række effektive forebyggende tiltag mod ulykker, som virksomheden kunne tage i brug Hvis virksomheden investerede i et af disse tiltag, kunne den forvente at have tjent sine omkostninger til tiltaget hjem igen i løbet af 3-4 måneder EGA et eksempel En anden virksomhed har 100 medarbejdere i produktionen Deres arbejde er præget af ensidigt, gentaget arbejdet (EGA) Hver medarbejder har i gennemsnit 15 sygefraværsdage om året Det koster virksomheden omkring kr i løn under fravær Hvis arbejdet i produktionen var organiseret, så der ikke var EGA, ville hver medarbejder i gennemsnit kun have 5 sygefraværsdage om året, og dette fravær ville koste kr Virksomheden ville altså kunne spare kr hvert år til løn under sygdom ved at afskaffe EGA Der findes flere effektive interventioner mod EGA Hvis virksomheden investerede i en af disse interventioner, kunne den forvente at have tjent investeringen hjem igen i løbet af 1½-2 år Data til at sætte økonomi på virksomhedens arbejdsmiljø 23 Tal til egne beregninger Du kan altså bruge tallene i rapporten til at lave nogle overslagsberegninger over økonomien forbundet med arbejdsmiljøet i din egen virksomhed Rapporten formidler nemlig i kapitel 4-6 data, der belyser: Hvad dårligt arbejdsmiljø koster (og hvad der derfor kan spares, hvis arbejdsmiljøet forbedres) Hvad tiltag til forbedring af arbejdsmiljøet koster, hvad de giver af gevinster, og hvor hurtigt de derfor tjener sig hjem igen De vigtigste data til brug for overslagsberegninger er sammenfattet i tabellen i afsnit 27 til sidst i dette kapitel I kapitel 7 finder du eksempler på, hvordan du regner med tallene, og i kapitel 9 er der forklaring på nogle af de ord og begreber, som bruges i rapporten

11 7 24 Hovedbudskaber Ud over ovennævnte data formidler rapporten flere konkrete virksomhedseksempler på, at penge givet ud til arbejdsmiljøforbedringer er lønsomme investeringer Hovedbudskaber Rapportens hovedbudskaber (fra kapitel 8) er således, at: Dårligt arbejdsmiljø medfører unødige omkostninger for virksomheder Mange af omkostningerne er skjulte i virksomhedernes regnskaber De skjulte omkostninger er større end de synlige Arbejdsmiljøforbedringer kan betale sig Skal motivere til investeringer i godt arbejdsmiljø 25 Hensigt Tanken bag rapporten er således, at virksomheder motiveres til at investere mere i godt arbejdsmiljø, end de gør i dag, når de økonomiske omkostninger og gevinster forbundet med deres eget arbejdsmiljø bliver gjort op Ikke fordi økonomiske overvejelser skal være afgørende for, om arbejdsmiljøproblemer bliver forebygget og løst Arbejdsmiljølovgivningens minimumskrav skal naturligvis altid overholdes, og ingen må udsættes for skadelige eller generende påvirkninger Men økonomiske overvejelser kan bruges til at vise, at der kan være sund fornuft i at forbedre arbejdsmiljøforholdene yderligere i forhold til lovgivningens minimumskrav eller i forhold til det almindelige arbejdsmiljøniveau i branchen Værktøj til arbejdsmiljøorganisationen 26 Værktøj i det strategiske arbejdsmiljøarbejde Rapporten er således tænkt som et værktøj til det strategiske arbejdsmiljøarbejde i virksomheders arbejdsmiljøorganisation (AMO), som beskrevet ovenfor og i kapitel 3 AMO kan eventuelt anvende rapportens tal kan som input til Arbejdsmiljørådets værktøj til arbejdsmiljøøkonomi, hvis din virksomhed af en eller anden grund ikke har egne præcise data til rådighed 3 AMO kan i øvrigt med fordel inddrage virksomhedens økonomi- og personalefolk, når den vil sætte kroner og ører på sit arbejdsmiljø ved hjælp af tallene i denne rapport En personalemedarbejder vil i en række tilfælde kende eller kunne finde de præcise tal for virksomheden, fx vedr løn, sygefravær og personaleomsætning, og en økonom vil kunne forstå og gennemføre nogle af de mere komplicerede beregninger Du kan således måske "nøjes med" at fremsætte ønsket om, at der bliver sat kroner og ører på nogle af arbejdsmiljøforholdene, og at fremlægge denne rapport Samt naturligvis at bruge de beregninger, som bliver gennemført, i den videre drøftelse i AMO 3 Se wwwamrdk > Arbejdsmiljø på bundlinjen > Arbejdsmiljøøkonomi

12 8 Tabel med de vigtigste data 27 Oversigt over data Tabellen herunder sammenfatter de data fra kapitel 4-6, som er bedst egnede til overslagsberegninger eller som input i Arbejdsmiljørådets værktøj Risikofaktor Værdi Bemærkning Arbejdsmiljøarbejde Afsnit 42 Arbejdsmiljøudvalg og sikkerhedsleder 2500 kr pr medarbejder i virksomheden Omkostning baseret på 3,7 mio kr for en virksomhed med 1500 medarbejdere (afsnit 422) Arbejdsulykker Afsnit 43 Mindre ulykke kr Direkte omkostninger (afsnit 432) Gennemsnitlig ulykke kr Direkte omkostninger (afsnit 432) Alvorlig ulykke kr Direkte omkostninger (afsnit 432) Forholdet mellem synlige og skjulte omkostninger 1:2 [1:05-1:20] Gennemsnit [nedre og øvre grænse] Afsnit 432 Varighed af fravær pga arbejdsulykke arbejdsdage Gennemsnit (afsnit 432) Varighed af fravær pga arbejdsulykke 5 dage Median (afsnit 432) Andel af sygefraværet, der skyldes arbejdsulykker (ÆF) 10 % Afsnit 432 Varighed af fravær pga arbejdsulykker 1 arbejdsdag pr ansat pr år Gennemsnit (afsnit 432) Tilbagebetalingstid på ulykkesforebyggende indsatser 0,3 år [0,04-3 år] Gennemsnit [nedre og øvre grænse] Afsnit 433 Forholdet mellem investering og gevinst for ulykkesforebyggende indsatser 1:8,6 [1:0,6-1:26,7] Gennemsnit [nedre og øvre grænse] Afsnit 433

13 9 Risikofaktor Værdi Bemærkning Fysisk arbejdsmiljø Afsnit 44 Tilbagebetalingstid på investeringer i bedre fysisk arbejdsmiljø 0,4-2,5 år Afsnit 443 Indeklima Afsnit 45 Fald i produktivitet ved afvigelse fra ideel rumtemperatur på 21,75 C (ved kontorarbejde) 1 procentpoint pr C Afsnit 452 og 453 Forbedring af produktivitet ved fordobling af luftskiftet % Afsnit 453 Tilbagebetalingstiden på investeringer i bedre indeklima < 1 år Afsnit 453 Ergonomi Afsnit 46 Sygefravær for ansatte med ensidigt, gentaget arbejde (EGA) 3 gange højere end for ansatte uden EGA Afsnit 462 Sygefravær for ansatte med ensidigt, gentaget arbejde (EGA) og bevægeapparatbesvær 5-10 gange højere end for ansatte uden EGA og bevægeapparatbesvær Afsnit 462 Andel af langvarigt fravær ( 8 uger), der skyldes dårligt ergonomisk arbejdsmiljø (ÆF) % Afsnit 462 Tilbagebetalingstiden på investeringer i bedre ergonomisk arbejdsmiljø 1,7 år [0,01-16,4 år] Gennemsnit [nedre og øvre grænse] Afsnit 463 Forholdet mellem investering og gevinst for ergonomisk intervention 1:8,2 [1:0,1-1:80,2] Gennemsnit [nedre og øvre grænse] Afsnit 463 Kemisk arbejdsmiljø Afsnit 47 Sygefravær for kvindelige ansatte med arbejdsbetingede hudproblemer på hænder/underarbejde 1,3 gange højere end for kvindelige ansatte uden hudproblemer Afsnit 472

14 10 Risikofaktor Værdi Bemærkning Sygefravær for mandlige ansatte med arbejdsbetingede hudproblemer på hænder/underarbejde 1,2 gange højere end for mandlige ansatte uden hudproblemer Afsnit 472 Psykisk arbejdsmiljø Afsnit 49 Andel af sygefraværet, der skyldes arbejdsbetinget stress (ÆF) % Afsnit 492 Sygefravær for kvindelige ansatte, som udsættes for ubehagelige drillerier/mobning 1,4 gange højere end for kvindelige ansatte, som ikke udsættes for mobning Afsnit 492 Sygefravær for mandlige ansatte, som udsættes for ubehagelige drillerier/mobning 1,7 gange højere end for kvindelige ansatte, som ikke udsættes for mobning Afsnit 492 Sygefravær for ansatte med lav indflydelse i arbejdet 1,26-2 gange højere end for ansatte med høj indflydelse Afsnit 492 Andel af sygefraværet, der skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø (ÆF) 29 % Afsnit 492 Andel af sygefraværet, der skyldes lav indflydelse i arbejdet (ÆF) 12 % Afsnit 492 Andel af sygefraværet, der skyldes lav social støtte fra nærmeste leder (ÆF) 8 % Afsnit 492 Andel af sygefraværet, der skyldes for høje eller for lave krav i arbejdet (ÆF) 6 % Afsnit 492 Andel af sygefraværet, der skyldes lav forudsigelighed i arbejdet (ÆF) 5 % Afsnit 492 Sygefravær for ansatte med lav forudsigelighed i arbejdet 1,29 gange højere end for ansatte med høj forudsigelighed Afsnit 492 Sygefravær for ansatte med høj grad af udbrændthed 2,5 gange højere end for ansatte med lav grad af udbrændthed Afsnit 492 Sygefravær for ansatte med meget ringe balance mellem arbejde og fritid 3 gange højere end for ansatte med meget god balance Afsnit 492

15 11 Risikofaktor Værdi Bemærkning Sygefravær for ansatte, der ikke er glade for at gå på arbejde 4,8 gange højere end for ansatte, der er glade for at gå på arbejde Inkl langtidssygdom Afsnit 492 Sygefravær for ansatte, der ikke har et godt socialt forhold til deres kollegaer 4,8 gange højere end for ansatte, der har et godt socialt forhold Inkl langtidssygdom Afsnit 492 Sygefravær for ansatte, der ikke har spændende arbejdsopgaver 3,8 gange højere end for ansatte, der har spændende arbejdsopgaver Inkl langtidssygdom Afsnit 492 Sygefravær for ansatte, hvis job ikke giver dem gode muligheder for at udnytte deres evner i praksis 3,4 gange højere end for ansatte med gode muligheder Inkl langtidssygdom Afsnit 492 Sygefravær for ansatte, der ikke er godt tilfredse med indholdet i deres job 3,1 gange højere end for ansatte, der er godt tilfredse Inkl langtidssygdom Afsnit 492 Tilbagebetalingstiden på investeringer i bedre psykisk arbejdsmiljø 2 år Afsnit 493 KRAM-faktorer Afsnit 410 Sygefravær for ansatte, der ryger 1,2 gange højere end for ansatte, der ikke ryger Afsnit 4102 Sygefravær for ansatte, der ryger 1 pakke cigaretter eller mere pr dag 2 gange højere end for ansatte, der ryger ½ pakke eller mindre pr dag Afsnit 4102 Andel af langvarigt fravær ( 8 uger) blandt mænd, der skyldes rygning (ÆF) 17,4 % Afsnit 4102 Andel af langvarigt fravær ( 8 uger) blandt kvinder, der skyldes rygning (ÆF) 25,5 % Afsnit 4102 Sygefravær for svært overvægtige (BMI 30) mænd 1,2 gange højere end for normalvægtige (18,5 BMI 24,9) mænd Afsnit 4102 Sygefravær for svært overvægtige (BMI 30) kvinder 1,5 gange højere end for normalvægtige (18,5 BMI 24,9) kvinder Afsnit 4102 Reduceret produktivitet pga moderat til svær overvægt (BMI 35) 1,18 % Afsnit 4102

16 12 Risikofaktor Værdi Bemærkning Forholdet med investering og gevinst for sundhedsfremmeindsatser på arbejdspladsen 1:2,5-1:10,1 Afsnit 4103 Tilbagebetalingstiden på investering i influenzavaccination < 0,2 år Afsnit 4103 Fravær Kapitel 5 Gennemsnitligt sygefravær for mænd i den statslige sektor 6,9 dage pr år Afsnit 52 Gennemsnitligt sygefravær for kvinder i den statslige sektor 10,3 dage pr år Afsnit 52 Gennemsnitligt sygefravær for alle ansatte i den statslige sektor 8,3 dage pr år Afsnit 52 Gennemsnitligt sygefravær for mænd i den kommunale sektor 9,0 dage pr år Afsnit 52 Gennemsnitligt sygefravær for kvinder i den kommunale sektor 13,5 dage pr år Afsnit 52 Gennemsnitligt sygefravær for alle ansatte i den kommunale sektor 12,5 dage pr år Afsnit 52 Gennemsnitligt sygefravær for mænd i den private sektor 6,9 dage pr år Afsnit 52 Gennemsnitligt sygefravær for kvinder i den private sektor 10,2 dage pr år Afsnit 52 Gennemsnitligt sygefravær for alle ansatte i den private sektor 8,1 dage pr år Afsnit 52 Andel af sygefraværet, der skyldes arbejdsmiljøet (ÆF) % Afsnit 52 Fravær for ansatte, der har et dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø 1,7 gange højere end for ansatte, der har et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø Afsnit 52

17 13 Risikofaktor Værdi Bemærkning Fravær pga almindelig (ikkearbejdsbetinget) sygdom, ekskl fravær pga personlige problemer og pjæk 5 dage pr år Afsnit 52 Tilbagebetalingstiden på investering i TTAindsatser 2,0 år Gennemsnit Afsnit 53 Tilbagebetalingstiden på investering i TTAindsatser 3,0 år [1,4-9,3 år] Median [nedre og øvre kvartil] Afsnit 53 Personaleomsætning Kapitel 6 Totalomkostninger til udskiftning af en ikkeakademisk medarbejder kr Afsnit 62 Totalomkostninger til udskiftning af en akademisk medarbejder kr Afsnit 62 Omkostninger til ansættelse og oplæring af specialarbejder kr Afsnit 62

18 14 3 Introduktion Samfundsøkonomiske omkostninger til dårligt arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådets værktøj Virksomhedsøkonomi Standardomkostninger 31 Baggrund LO har tidligere sat fokus på de økonomiske omkostninger forbundet med dårligt arbejdsmiljø I 2005 blev der sat fokus på samfundets og arbejdsgivernes omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark 4 I 2007 blev der sat spot på udgifterne for samfundet til erstatninger, sygefravær, tabt produktion, medicinudgifter og behandlingsudgifter som følge af dårligt arbejdsmiljø 5 LOs fokus har således hidtil overvejende været på de samfundsøkonomiske aspekter af dårligt arbejdsmiljø LO har dog også vist interesse for de virksomhedsøkonomiske aspekter, bla via Arbejdsmiljørådets projekt om udvikling af et værktøj til arbejdsmiljøøkonomi rettet mod virksomheder 6 Det er denne interesse, LO følger op på med denne rapport Arbejdsmiljørådets værktøj blev offentliggjort i oktober 2006 Siden er det blevet downloadet flittigt fra Rådets hjemmeside Det er ikke blevet undersøgt, men indtrykket er, at antallet af virksomheder, som faktisk anvender værktøjet, er mere begrænset Forklaringen er formentlig blandt andet, at mange finder det svært at finde de oplysninger i virksomheden, som værktøjet skal have som input, hvis man skal lave en arbejdsmiljøøkonomisk opgørelse En del potentielle brugere ville foretrække i stedet at tage udgangspunkt i nogle standardomkostninger a la "en typisk arbejdsulykke koster samlet set virksomheden kr" Det er begrænset, hvad der findes i litteraturen om standardomkostninger til forskellige typer af arbejdsmiljøproblemer og -skader, men noget findes der dog især når man kigger ud over Danmarks grænser Problemet set fra et virksomheds-/brugersynspunkt er imidlertid, at denne viden foreligger meget spredt, og at det kræver en større indsats at identificere de relevante tal og omsætte dem til danske forhold 4 Aldrich & Andreasen (2005) 5 Landsorganisationen i Danmark (2007) 6 Aldrich et al (2006a) og Aldrich et al (2006b) Se wwwamrdk > Arbejdsmiljø på bundlinjen > Arbejdsmiljøøkonomi

19 15 Handlingsorienteret oversigt Motivation til ekstra forebyggende indsats 32 Formål Formålet med denne rapport er på denne baggrund at give en handlingsorienteret oversigt over, hvad der vides om de virksomhedsøkonomiske aspekter af arbejdsmiljø/sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Hensigten med dette er at motivere virksomheder til en ekstra forebyggende arbejdsmiljøindsats Det antages, at virksomheder vil blive mere motiverede til en forebyggende indsats, når det bliver synligt for dem, hvad dårligt arbejdsmiljø kan koste Det vil især virke motiverende, hvis det bliver synligt for dem, hvilken økonomi der knytter sig til deres eget arbejdsmiljø Og det bliver det, hvis virksomhederne på grundlag af oversigtens standardomkostninger mv udfører nogle simple beregninger i forhold til deres eget arbejdsmiljø Sådanne simple beregninger kan fx udføres i følgende situationer: I forbindelse med arbejdsmiljøorganisationens bestræbelser på at få virksomhedsledelsen til at prioritere nogle arbejdsmiljøproblemer, som ledelsen overser i sin prioritering, kan økonomien inddrages I forbindelse med arbejdsmiljøorganisationens udarbejdelse af APVhandlingsplanen kan omkostningerne til de kortlagte og prioriterede arbejdsmiljøproblemer opgøres og eventuelt føre til større og fremrykkede investeringer i løsninger I forbindelse med arbejdsmiljøorganisationens analyse af arbejdsulykker eller udarbejdelse af den årlige statistik over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader kan omkostningerne opgøres og eventuelt føre til investeringer i forebyggelse, som ellers ikke ville være blevet gennemført I forbindelse med arbejdsmiljøorganisationens drøftelse af virksomhedens sygefravær, bla i forbindelse med APV'en, kan omkostningerne til den arbejdsbetingede del af fraværet opgøres og eventuelt føre til (større) investeringer i at forebygge arbejdsmiljøproblemer, der fører til fravær I forbindelse med virksomhedens udarbejdelse af et arbejdsmiljøregnskab (hvor sygefravær, personaleomsætning og ulykkesfrekvens typisk opgøres) kan økonomien knyttet til de forskellige indikatorer opgøres For virksomheder med et arbejdsmiljøledelsessystem vil arbejdsmiljøøkonomiske opgørelser bla være relevante i forbindelse med fastlæggelsen af virksomhedens arbejdsmiljøpolitik, herunder især i forbindelse med etableringen af målsætninger og arbejdsmiljøledelsesprogrammer I forbindelse med virksomhedens udarbejdelse af investeringskalkuler forud for indkøb af nye maskiner mv kan gevinsterne ved de mulige arbejdsmiljøforbedringer regnes med og dermed influere på, hvilke investeringer der foretages Værktøj til strategisk arbejdsmiljøarbejde Rapporten kan således bruges som værktøj i det strategiske arbejdsmiljøarbejde, som arbejdsmarkedets parter, Arbejdstilsynet og lovgiverne også forsøger at

20 16 styrke med de ændringer af arbejdsmiljølovgivningen, som træder i kraft 1 oktober Arbejdsmiljørepræsentanter mfl I forlængelse af ovenstående er den primære målgruppe for oversigten virksomheder, dvs arbejdsmiljø-, tillids- og andre medarbejderrepræsentanter, ledere, interne arbejdsmiljø- og HR-konsulenter samt økonomer Eksterne arbejdsmiljøkonsulenter i organisationer og hos rådgivere vil formentlig også kunne drage nytte af rapporten Som det fremgår, er tanken, at målgruppen kan bruge rapporten som opslagsbog, når den vil sætte kroner og ører på virksomhedens arbejdsmiljø Dansk og international litteratur Vurdering af litteraturen Indbygget skævhed i litteraturen 33 Materiale og metode Rapporten er baseret på en gennemgang af dansk og international litteratur om arbejdsmiljø og økonomi på virksomhedsniveau Litteraturen er indsamlet af COWI igennem de seneste 3-4 år Der er ikke gennemført en systematisk litteratursøgning i forbindelse med projektet Litteraturen omfatter alt lige fra videnskabelige artikler og rapporter til mere populære eller anekdotiske beretninger om virksomhedsøkonomien i arbejdsmiljø Der er ikke foretaget en videnskabelig kvalitetsvurdering af den indsamlede litteratur Men rapporterne og artiklerne er naturligvis blevet vurderet De, der refereres i rapporten, er alle fundet tilstrækkeligt lødige til at komme med Hermed sagt, at der er rapporter og artikler, som ikke er refereret, fordi det er vurderet, at deres data om arbejdsmiljøets økonomi på virksomhedsniveau har været for usikre til at kunne anvendes af andre virksomheder Der er også studier, der ikke er medtaget, fordi de ikke kvantificerer konsekvenserne af det dårlige arbejdsmiljø hverken i direkte økonomiske termer eller indirekte i tal, som kan omsættes til kroner og ører Det gælder fx en del studier, som beskæftiger sig med risikoen for at blive syg/langtidssyg mv af forskellige risikofaktorer (i og uden for arbejdsmiljøet) Disse studier er interessante, men ikke anvendelige i arbejdsmiljøøkonomisammenhæng, da sygefraværet ikke kvantificeres, men kun angives som fx 8+ uger Rapporten inddrager litteratur, som beskæftiger sig med omkostningerne forbundet med dårligt arbejdsmiljø og/eller økonomien i arbejdsmiljøforbedringer Dette fokus indebærer, at studier, som eventuelt har påvist, at der ikke er (ekstra) omkostninger forbundet med dårligt arbejdsmiljø, ikke indgår Det indebærer også, at studier, som eventuelt har påvist, at arbejdsmiljøforbedringer ikke kan betale sig, ikke indgår Studier med disse typer af konklusioner er i øvrigt 7 Jf "Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde", april 2009, side 8: "Arbejdsmiljøindsatsen bør placeres helt inde i kernen af virksomheden Det betyder, at arbejdsmiljø bliver en del af den strategiske ledelse og daglige drift, og at arbejdsmiljø drøftes i de fora, hvor virksomheden i forvejen taler om strategi, værdigrundlag, planlægning, produktion, kvalitet, drift, økonomi/budgetter mv Det kræver topledelsens prioritering og engagement at løfte arbejdsmiljøsamarbejdet, og ledelsen skal kunne se fordelene ved at indtænke arbejdsmiljøet"

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller Øje på arbejdsmiljøet, november 2010 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

10 eksempler på, at godt arbejdsmiljø betaler sig

10 eksempler på, at godt arbejdsmiljø betaler sig 1 10 eksempler på, at godt arbejdsmiljø betaler sig Parallel plenum 23 Senior projektleder Per Tybjerg Aldrich, COWI 1 Anledning Ny rapport fra LO Nøgletal for virksomhedsøkonomiske beregninger på arbejdsmiljøområdet

Læs mere

frontavenue Uddrag af COWI rapport Praktisk brug af COWI rapport

frontavenue Uddrag af COWI rapport Praktisk brug af COWI rapport Praktisk brug af COWI rapport Indledning frontavenue har efter bedste evne gennemgået interessante beregningsfaktorer i den nye COWI Rapport finansieret af LO. Cowi-rapporten bygger på data og anbefalinger

Læs mere

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Arbejdsmiljø og økonomi Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Oplægsholderen Jasper Eriksen Uddannet biolog Tilsynsførende ved Arbejdstilsynet, 9 år Sikkerhedsleder i kommune Alectia

Læs mere

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet Tema om arbejdsulykker på kontorområdet I Danmark bliver der hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker, hvor ca. 1.400 af disse sker på kontorarbejdspladser på det private område. Mange accepterer forskellige

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Per Tybjerg Aldrich, COWI Henrik Hansen, 3F

Per Tybjerg Aldrich, COWI Henrik Hansen, 3F AM:2015 workshop 504 Præsentation af 3Fs nye Arbejdsmiljøberegner Per Tybjerg Aldrich, COWI Henrik Hansen, 3F 1 Disposition 1. Velkomst (Henrik) 2. Baggrund og formål (Henrik) 3. Arbejdsmiljøberegnerens

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Et godt arbejdsmiljø betaler sig

Et godt arbejdsmiljø betaler sig Et godt arbejdsmiljø betaler sig - tal og argumenter for, at investering i arbejdsmiljøet betaler sig Workshop nr. 11 på Topmøde 2016 i Dansk El-Forbund Hotel Nyborg Strand, 22.-23. sept. 2016 ved markeds-

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området FTF dokumentation nr. 3 2017 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Styrk arbejdsmiljøarbejdet! Kapitel 1 4 Baggrund og hovedresultater

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Workshop 420 v/ Birte Roest AM 2011. Hvordan er vi kommet i gang med at få sat økonomi på arbejdsmiljøet?

Workshop 420 v/ Birte Roest AM 2011. Hvordan er vi kommet i gang med at få sat økonomi på arbejdsmiljøet? Workshop 420 v/ Birte Roest AM 2011 Hvordan er vi kommet i gang med at få sat økonomi på arbejdsmiljøet? Birte Roest Arbejdsmiljøchef fra 1994 2011 (Århus Amt og Region Nordjylland Master of Public Management

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV),

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø har på 15 år kostet mindst 51 mia.

Dårligt arbejdsmiljø har på 15 år kostet mindst 51 mia. Formandssekretariatet Den 27. januar 2015 Dårligt arbejdsmiljø har på 15 år kostet mindst 51 mia. I perioden 1998-2012 er der i Danmark blevet anerkendt 266.646 arbejdsskader. Over de 15 år har det dårlige

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

frontavenue Nyhedsbrev januar 2011 Kære Læser Nyheder omkring safetynet

frontavenue Nyhedsbrev januar 2011 Kære Læser Nyheder omkring safetynet Kære Læser Så er der igen nyt til brugerne af safetynet og frontplanner samt andre der ønsker at holde sig opdateret omkring frontavenue og vores løsninger indenfor arbejdsmiljø, kursusadministration og

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Bedre bundlinje gennem godt arbejdsmiljø og høj trivsel

Bedre bundlinje gennem godt arbejdsmiljø og høj trivsel 1 Bedre bundlinje gennem godt arbejdsmiljø og høj trivsel Workshop nr. 205 på AM:2013 Hotel Nyborg Strand, 11. november 2013 ved Chief Project Manager Per Tybjerg Aldrich, COWI 1 Workshop-beskrivelse Virksomheder

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Hvem er jeg? Vordingborg, 26. februar Oplæg på SL Storstrøm-temadag for TR, AMR og leder. ved markeds- og projektchef Per Tybjerg Aldrich

Hvem er jeg? Vordingborg, 26. februar Oplæg på SL Storstrøm-temadag for TR, AMR og leder. ved markeds- og projektchef Per Tybjerg Aldrich 1 Sammenhængen mellem arbejdsmiljø og økonomi Hvilke omkostninger er der forbundet med arbejdsmiljø? Hvordan hænger investeringer i arbejdsmiljø sammen med en sund bundlinje i regnskabet? Oplæg på SL Storstrøm-temadag

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø i virksomheden giver sundere og mere tilfredse medarbejdere.

Læs mere

Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet

Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2014 WORKSHOP NR. 209 Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet Oplægsholdere: Rikke Voss Andersen Per Tybjerg Aldrich 1 Baggrund AMFF-projekt: Virksomheders

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./business developer Lars Vestergaard

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Hvad koster sygefraværet

Hvad koster sygefraværet Hvad koster sygefraværet - direkte og indirekte omkostninger Hvad koster sygefraværet? I dette hæfte finder du eksempler på, hvordan man kan opgøre de økonomiske omkostninger ved en virksomheds sygefravær.

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2).

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2). Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader Socialområdet 2013 i forhold til 2012 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2014 Sagsnummer: 87.00.00-A00-3-14 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend Forvaltning:

Læs mere