Øje på arbejdsmiljøet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øje på arbejdsmiljøet"

Transkript

1 Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller Øje på arbejdsmiljøet, november 2010 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks København S Tlf: Fax: Web: wwwlodk LO-varenummer: 4405 EAN/isbn-nr: EAN/isbn-online:

2 Forord Vi har længe vidst, at et dårligt arbejdsmiljø er dyrt for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundet Dårligt arbejdsmiljø medfører gener, smerter, nedslidning, tab af livskvalitet og i værste fald tab af menneskeliv og som om det ikke er nok Der er også dårlig økonomi i et dårligt arbejdsmiljø Således kan en tredjedel af sygefraværet på det danske arbejdsmarked henføres til et dårligt arbejdsmiljø og årligt koster dårligt arbejdsmiljø det danske samfund mere end 60 miakr Med denne rapport fra COWI ved vi nu, at et godt arbejdsmiljø kan betale sig også når det gælder den økonomiske bundlinie i den enkelte virksomhed og institution Et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for et liv uden nedslidning og et sikkert og sundt arbejde, men at der også for de enkelte virksomheder og institutioner er penge og god økonomi i et godt arbejdsmiljø, er kun med til yderligere at motivere ledelse og ansatte til at skrue op for arbejdsmiljøarbejdet Den nationale arbejdsmiljøregulering er helt central, når det gælder mulighederne for at forbedre arbejdsmiljøet, men til syvende og sidst er det jo ude på arbejdspladserne, i et tæt samarbejde mellem ledelse og ansatte, at de konkrete arbejdsmiljøforbedrende aktiviteter skal sættes i værk Derfor har LO bedt COWI om at samle og systematisere de mange danske og internationale undersøgelser, der ser på de økonomiske fordele ved et styrket arbejdsmiljøarbejde Rapporten er nu færdig og den viser: At dårligt arbejdsmiljø medfører unødige omkostninger for virksomheder og institutioner At mange af omkostningerne er skjulte i virksomhedernes regnskaber At de skjulte omkostninger er større end de synlige og At arbejdsmiljøforbedringer kan betale sig Rapporten er tænkt som en inspiration til arbejdspladsernes daglige arbejde med arbejdsmiljø, hvor ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter kan lade sig inspirere af andre virksomheder og institutioners gode erfaringer med at investere i et forbedret arbejdsmiljø Rapporten dokumenterer, hvordan investeringer inden for alle typer af arbejdsmiljøproblemer hurtigt tjener sig hjem og rapporten kan på denne led give inspiration til det daglige arbejde i arbejdsmiljøorganisationen og det daglige arbejde med APV God læselyst! Ejner K Holst

3 Landsorganisationen i Danmark (LO) Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller Rapport November 2010

4 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Landsorganisationen i Danmark (LO) Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller Rapport November 2010 Dokumentnr Udredning Version 03 Udgivelsesdato 4 november 2010 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt PEA; MIGN; RVAN BGJE PEA

5 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 2 Sammenfatning og brugervejledning 4 21 Til hvad og hvornår kan rapporten bruges? 4 22 To eksempler 6 23 Tal til egne beregninger 6 24 Hovedbudskaber 7 25 Hensigt 7 26 Værktøj i det strategiske arbejdsmiljøarbejde 7 27 Oversigt over data 8 3 Introduktion Baggrund Formål Materiale og metode 16 4 De enkelte arbejdsmiljøemner og deres økonomi Indledning Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsulykker Fysisk arbejdsmiljø Indeklima Ergonomi Kemisk arbejdsmiljø Biologisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø KRAM-faktorer 49 5 Fravær og økonomi Indledning Omkostninger til sygefravær Økonomien i forbedringstiltag 57

6 2 6 Personaleomsætning og økonomi Indledning Omkostninger til personaleomsætning Økonomien i forbedringstiltag 61 7 Eksempler på anvendelser af resultaterne Indledning Standardomkostninger Forholdet mellem synlige og skjulte omkostninger Tilbagebetalingstid Tilbagebetalingstid Risikofaktorers betydning for fraværet Ætiologisk fraktion (ÆF) Produktivitetseffekter Gennemsnit for fravær 65 8 Tværgående analyse Indledning Dårligt arbejdsmiljø medfører unødige omkostninger Mange omkostninger er skjulte De skjulte omkostninger er større end de synlige Arbejdsmiljøforbedringer kan betale sig Mere dokumentation behøves Mere analyse behøves 70 9 Leksikon Referencer 75

7 3 Dårligt arbejdsmiljø koster store summer for virksomheder Forfattere 1 Forord Dårligt arbejdsmiljø medfører gener, smerter og tab af livskvalitet mv for dem, der rammes Det er grunden til, at dårligt arbejdsmiljø skal forbedres Og det er egentlig grund nok Men dårligt arbejdsmiljø koster også hvert år samfundet, virksomhederne og de berørte medarbejdere mange milliarder kroner LO har tidligere beregnet, at samfundet årligt taber ca 64 mia kr 1 Tabet er relateret til erstatninger, sygefravær, tabt produktion, medicinforbrug og sundhedsudgifter pga dårligt arbejdsmiljø Det er et stort beløb Ufatteligt stort Men som LO skriver: For dette beløb kan man fx få to faste forbindelser over Femern Bælt eller fem metroer under København Selv med disse eksempler virker beløbet dog ufatteligt stort Imidlertid er det ikke alene størrelsen, der gør beløbet svært at fatte Det er også svært at begribe, fordi det er knyttet til den uhåndgribelige størrelse 'samfundet' Det ville være nemmere at forholde sig til de økonomiske omkostninger til dårligt arbejdsmiljø, hvis beløbene var relateret til den enkelte virksomhed eller til den enkelte medarbejder Det er lige præcis udgangspunktet for denne rapport Formålet med den er netop at sætte fokus på økonomien i arbejdsmiljøet for den enkelte virksomhed 2 Mere konkret formidler rapporten, hvad dårligt arbejdsmiljø koster eller: hvad der kan spares ved at forbedre dårligt arbejdsmiljø og hvor hurtigt indsatser i arbejdsmiljøet kan tjene sig selv hjem igen Hensigten er at motivere (flere) virksomheder til at investere (mere) i godt arbejdsmiljø Derfor er rapporten også skrevet, så den kan bruges af arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, arbejdsledere, virksomhedsledere og arbejdsmiljøprofessionelle som et værktøj i den enkelte virksomheds strategiske arbejdsmiljøarbejde Rapporten er udarbejdet for LO af COWI ved senior projektleder, candpolyt Per Tybjerg Aldrich (projektleder), arbejdsmiljø- og sundhedsfremmekonsulent, candscient Mikkel Gudmundsson og arbejdsmiljø- og sundhedsfremmekonsulent, candscientsanpubl Rikke Voss Andersen 1 Landsorganisationen i Danmark (2007), side 13 2 Det falder således uden for rammerne for denne rapport at sætte fokus på omkostningerne for den enkelte af dårligt arbejdsmiljø

8 4 2 Sammenfatning og brugervejledning 21 Til hvad og hvornår kan rapporten bruges? Denne rapport indeholder nogle tal, som du kan bruge, hvis du vil have sat kroner og ører på din virksomheds arbejdsmiljø både i forhold til, hvad eventuelle arbejdsmiljøproblemer koster, og i forhold til, hvilke gevinster der er ved forskellige løsninger Du kan fx ønske at bruge økonomien som argument, hvis du vil forsøge at: Få opprioriteret eller fremskyndet løsningen af nogle arbejdsmiljøproblemer Det kan fx dreje sig om, at en virksomhed længe har døjet med dårligt indeklima Man har været tilbageholdende med at løse problemet, fordi man har frygtet, at det ville blive dyrt Samtidig har man ment, at man fik mere arbejdsmiljø for pengene ved at løse andre problemer Denne rapport dokumenterer, at en forøgelse af luftskiftet og en bedre temperaturregulering kan forbedre indeklimaet og dermed produktiviteten så meget, at investeringen i løsninger vil kunne tjene sig selv hjem på under et år Få øget midlerne til forebyggelse og løsning af nogle arbejdsmiljøproblemer Det kan fx dreje sig om en virksomhed med meget løftearbejde Det er besluttet at købe nogle løfteredskaber til de tungeste løft, da man mener, at det er det, der er råd til Denne rapport dokumenterer, at en større investering, som ud over løfteredskaber også omfatter jævnlig træning i korrekt løfteteknik og ændret arbejdsorganisering, vil kunne tjene sig selv hjem på under et år som følge af lavere sygefravær, lavere personaleomsætning og højere produktivitet Fremme en investering i ny teknologi eller nye måder at organisere arbejdet på, som vil medføre bedre arbejdsmiljø Det kan fx dreje sig om en virksomhed, hvor produktionsprocessen giver høje koncentrationer af opløsningsmidler i luften Problemet ville kunne løses, hvis processen kunne foregå i et lukket anlæg En investering i et lukket anlæg er dog ikke hidtil blevet anset for rentabel Denne rapport pe-

9 5 ger på, at ved at medregne de gevinster i form af lavere sygefravær, højere produktivitet og færre fejl, som en lavere koncentration af opløsningsmidler i luften giver, bliver investeringen rentabel Du kan fx også bruge rapporten i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) i forbindelse med: APV-handlingsplanen Det kan fx handle om, at en virksomhed har identificeret en række arbejdsmiljøproblemer, herunder mobning Som oplæg til et årsbudget for gennemførelsen af handlingsplanen, beslutter man sig for at investere lige så meget i løsningen af de enkelte problemer, som man vil spare i omkostninger til løn under sygdom, hvis problemerne blev elimineret Denne rapport dokumenterer, at fraværet i gennemsnit ville falde 3-4 dage pr år pr medarbejder, der bliver mobbet, hvis mobningen blev stoppet Analysen af arbejdsulykker eller udarbejdelsen af den årlige statistik over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader Det kan fx handle om, at en virksomhed har lavet den årlige statistik over sine arbejdsulykker og delt dem op i tre kategorier efter alvorlighed Denne rapport dokumenterer, hvad de synlige omkostninger til henholdsvis en mindre, en typisk og en alvorlig ulykke er, samt hvad forholdet mellem synlige og skjulte omkostninger er På dette grundlag beregner virksomheden, hvad den årligt ville kunne spare, hvis den reducerede antallet af arbejdsulykker mere eller mindre Beregningen bruges som udgangspunkt for en drøftelse af, hvad der skal investeres i en given reduktion af antallet af ulykker Drøftelsen af sygefravær i forbindelse med APV'en Det kan fx dreje sig om en virksomhed med dårligt psykisk arbejdsmiljø Man er ikke i tvivl om, at det psykiske arbejdsmiljø influerer på sygefraværet, men man har hidtil været usikker på hvordan og hvor meget Denne rapport fremlægger bla dokumentation for, at omkring en tredjedel af sygefraværet kan skyldes det dårlige psykiske arbejdsmiljø, og den udpeger aspekter af det psykiske arbejdsmiljø, som har særlig betydning for sygefravær På denne baggrund kan virksomheder målrette sin indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og reducere sygefraværet Udarbejdelse af investeringskalkuler Det kan fx handle om en virksomhed, som overvejer at investere i ny teknologi og en ny organisering af arbejdet, som bla kan eliminere det ensidigt, gentagne arbejde (EGA) Denne rapport dokumenterer, at fraværet for de involverede produktionsmedarbejdere derved i gennemsnit og alt andet lige vil blive reduceret til en tredjedel Ved at medregne denne gevinst bliver investeringen mere lønsom og har større chance for at blive prioriteret

10 6 22 To eksempler De følgende to eksempler, som kommer fra kapitel 7 i rapporten, illustrerer også, hvad tallene i rapporten kan bruges til: Arbejdsulykker et eksempel En virksomhed har i gennemsnit seks anmeldepligtige arbejdsulykker om året Det koster den rundt regnet kr om året til løn under fravær Ulykkerne og fraværet påfører imidlertid virksomheden en række ekstraopgaver og ekstraomkostninger bla til opfølgning på ulykkerne og vikarer Ekstraomkostningerne er mindst dobbelt så høje som omkostningerne til løn under fravær De seks arbejdsulykker koster således i snit virksomheden kr om året Der findes faktisk en række effektive forebyggende tiltag mod ulykker, som virksomheden kunne tage i brug Hvis virksomheden investerede i et af disse tiltag, kunne den forvente at have tjent sine omkostninger til tiltaget hjem igen i løbet af 3-4 måneder EGA et eksempel En anden virksomhed har 100 medarbejdere i produktionen Deres arbejde er præget af ensidigt, gentaget arbejdet (EGA) Hver medarbejder har i gennemsnit 15 sygefraværsdage om året Det koster virksomheden omkring kr i løn under fravær Hvis arbejdet i produktionen var organiseret, så der ikke var EGA, ville hver medarbejder i gennemsnit kun have 5 sygefraværsdage om året, og dette fravær ville koste kr Virksomheden ville altså kunne spare kr hvert år til løn under sygdom ved at afskaffe EGA Der findes flere effektive interventioner mod EGA Hvis virksomheden investerede i en af disse interventioner, kunne den forvente at have tjent investeringen hjem igen i løbet af 1½-2 år Data til at sætte økonomi på virksomhedens arbejdsmiljø 23 Tal til egne beregninger Du kan altså bruge tallene i rapporten til at lave nogle overslagsberegninger over økonomien forbundet med arbejdsmiljøet i din egen virksomhed Rapporten formidler nemlig i kapitel 4-6 data, der belyser: Hvad dårligt arbejdsmiljø koster (og hvad der derfor kan spares, hvis arbejdsmiljøet forbedres) Hvad tiltag til forbedring af arbejdsmiljøet koster, hvad de giver af gevinster, og hvor hurtigt de derfor tjener sig hjem igen De vigtigste data til brug for overslagsberegninger er sammenfattet i tabellen i afsnit 27 til sidst i dette kapitel I kapitel 7 finder du eksempler på, hvordan du regner med tallene, og i kapitel 9 er der forklaring på nogle af de ord og begreber, som bruges i rapporten

11 7 24 Hovedbudskaber Ud over ovennævnte data formidler rapporten flere konkrete virksomhedseksempler på, at penge givet ud til arbejdsmiljøforbedringer er lønsomme investeringer Hovedbudskaber Rapportens hovedbudskaber (fra kapitel 8) er således, at: Dårligt arbejdsmiljø medfører unødige omkostninger for virksomheder Mange af omkostningerne er skjulte i virksomhedernes regnskaber De skjulte omkostninger er større end de synlige Arbejdsmiljøforbedringer kan betale sig Skal motivere til investeringer i godt arbejdsmiljø 25 Hensigt Tanken bag rapporten er således, at virksomheder motiveres til at investere mere i godt arbejdsmiljø, end de gør i dag, når de økonomiske omkostninger og gevinster forbundet med deres eget arbejdsmiljø bliver gjort op Ikke fordi økonomiske overvejelser skal være afgørende for, om arbejdsmiljøproblemer bliver forebygget og løst Arbejdsmiljølovgivningens minimumskrav skal naturligvis altid overholdes, og ingen må udsættes for skadelige eller generende påvirkninger Men økonomiske overvejelser kan bruges til at vise, at der kan være sund fornuft i at forbedre arbejdsmiljøforholdene yderligere i forhold til lovgivningens minimumskrav eller i forhold til det almindelige arbejdsmiljøniveau i branchen Værktøj til arbejdsmiljøorganisationen 26 Værktøj i det strategiske arbejdsmiljøarbejde Rapporten er således tænkt som et værktøj til det strategiske arbejdsmiljøarbejde i virksomheders arbejdsmiljøorganisation (AMO), som beskrevet ovenfor og i kapitel 3 AMO kan eventuelt anvende rapportens tal kan som input til Arbejdsmiljørådets værktøj til arbejdsmiljøøkonomi, hvis din virksomhed af en eller anden grund ikke har egne præcise data til rådighed 3 AMO kan i øvrigt med fordel inddrage virksomhedens økonomi- og personalefolk, når den vil sætte kroner og ører på sit arbejdsmiljø ved hjælp af tallene i denne rapport En personalemedarbejder vil i en række tilfælde kende eller kunne finde de præcise tal for virksomheden, fx vedr løn, sygefravær og personaleomsætning, og en økonom vil kunne forstå og gennemføre nogle af de mere komplicerede beregninger Du kan således måske "nøjes med" at fremsætte ønsket om, at der bliver sat kroner og ører på nogle af arbejdsmiljøforholdene, og at fremlægge denne rapport Samt naturligvis at bruge de beregninger, som bliver gennemført, i den videre drøftelse i AMO 3 Se wwwamrdk > Arbejdsmiljø på bundlinjen > Arbejdsmiljøøkonomi

12 8 Tabel med de vigtigste data 27 Oversigt over data Tabellen herunder sammenfatter de data fra kapitel 4-6, som er bedst egnede til overslagsberegninger eller som input i Arbejdsmiljørådets værktøj Risikofaktor Værdi Bemærkning Arbejdsmiljøarbejde Afsnit 42 Arbejdsmiljøudvalg og sikkerhedsleder 2500 kr pr medarbejder i virksomheden Omkostning baseret på 3,7 mio kr for en virksomhed med 1500 medarbejdere (afsnit 422) Arbejdsulykker Afsnit 43 Mindre ulykke kr Direkte omkostninger (afsnit 432) Gennemsnitlig ulykke kr Direkte omkostninger (afsnit 432) Alvorlig ulykke kr Direkte omkostninger (afsnit 432) Forholdet mellem synlige og skjulte omkostninger 1:2 [1:05-1:20] Gennemsnit [nedre og øvre grænse] Afsnit 432 Varighed af fravær pga arbejdsulykke arbejdsdage Gennemsnit (afsnit 432) Varighed af fravær pga arbejdsulykke 5 dage Median (afsnit 432) Andel af sygefraværet, der skyldes arbejdsulykker (ÆF) 10 % Afsnit 432 Varighed af fravær pga arbejdsulykker 1 arbejdsdag pr ansat pr år Gennemsnit (afsnit 432) Tilbagebetalingstid på ulykkesforebyggende indsatser 0,3 år [0,04-3 år] Gennemsnit [nedre og øvre grænse] Afsnit 433 Forholdet mellem investering og gevinst for ulykkesforebyggende indsatser 1:8,6 [1:0,6-1:26,7] Gennemsnit [nedre og øvre grænse] Afsnit 433

13 9 Risikofaktor Værdi Bemærkning Fysisk arbejdsmiljø Afsnit 44 Tilbagebetalingstid på investeringer i bedre fysisk arbejdsmiljø 0,4-2,5 år Afsnit 443 Indeklima Afsnit 45 Fald i produktivitet ved afvigelse fra ideel rumtemperatur på 21,75 C (ved kontorarbejde) 1 procentpoint pr C Afsnit 452 og 453 Forbedring af produktivitet ved fordobling af luftskiftet % Afsnit 453 Tilbagebetalingstiden på investeringer i bedre indeklima < 1 år Afsnit 453 Ergonomi Afsnit 46 Sygefravær for ansatte med ensidigt, gentaget arbejde (EGA) 3 gange højere end for ansatte uden EGA Afsnit 462 Sygefravær for ansatte med ensidigt, gentaget arbejde (EGA) og bevægeapparatbesvær 5-10 gange højere end for ansatte uden EGA og bevægeapparatbesvær Afsnit 462 Andel af langvarigt fravær ( 8 uger), der skyldes dårligt ergonomisk arbejdsmiljø (ÆF) % Afsnit 462 Tilbagebetalingstiden på investeringer i bedre ergonomisk arbejdsmiljø 1,7 år [0,01-16,4 år] Gennemsnit [nedre og øvre grænse] Afsnit 463 Forholdet mellem investering og gevinst for ergonomisk intervention 1:8,2 [1:0,1-1:80,2] Gennemsnit [nedre og øvre grænse] Afsnit 463 Kemisk arbejdsmiljø Afsnit 47 Sygefravær for kvindelige ansatte med arbejdsbetingede hudproblemer på hænder/underarbejde 1,3 gange højere end for kvindelige ansatte uden hudproblemer Afsnit 472

14 10 Risikofaktor Værdi Bemærkning Sygefravær for mandlige ansatte med arbejdsbetingede hudproblemer på hænder/underarbejde 1,2 gange højere end for mandlige ansatte uden hudproblemer Afsnit 472 Psykisk arbejdsmiljø Afsnit 49 Andel af sygefraværet, der skyldes arbejdsbetinget stress (ÆF) % Afsnit 492 Sygefravær for kvindelige ansatte, som udsættes for ubehagelige drillerier/mobning 1,4 gange højere end for kvindelige ansatte, som ikke udsættes for mobning Afsnit 492 Sygefravær for mandlige ansatte, som udsættes for ubehagelige drillerier/mobning 1,7 gange højere end for kvindelige ansatte, som ikke udsættes for mobning Afsnit 492 Sygefravær for ansatte med lav indflydelse i arbejdet 1,26-2 gange højere end for ansatte med høj indflydelse Afsnit 492 Andel af sygefraværet, der skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø (ÆF) 29 % Afsnit 492 Andel af sygefraværet, der skyldes lav indflydelse i arbejdet (ÆF) 12 % Afsnit 492 Andel af sygefraværet, der skyldes lav social støtte fra nærmeste leder (ÆF) 8 % Afsnit 492 Andel af sygefraværet, der skyldes for høje eller for lave krav i arbejdet (ÆF) 6 % Afsnit 492 Andel af sygefraværet, der skyldes lav forudsigelighed i arbejdet (ÆF) 5 % Afsnit 492 Sygefravær for ansatte med lav forudsigelighed i arbejdet 1,29 gange højere end for ansatte med høj forudsigelighed Afsnit 492 Sygefravær for ansatte med høj grad af udbrændthed 2,5 gange højere end for ansatte med lav grad af udbrændthed Afsnit 492 Sygefravær for ansatte med meget ringe balance mellem arbejde og fritid 3 gange højere end for ansatte med meget god balance Afsnit 492

15 11 Risikofaktor Værdi Bemærkning Sygefravær for ansatte, der ikke er glade for at gå på arbejde 4,8 gange højere end for ansatte, der er glade for at gå på arbejde Inkl langtidssygdom Afsnit 492 Sygefravær for ansatte, der ikke har et godt socialt forhold til deres kollegaer 4,8 gange højere end for ansatte, der har et godt socialt forhold Inkl langtidssygdom Afsnit 492 Sygefravær for ansatte, der ikke har spændende arbejdsopgaver 3,8 gange højere end for ansatte, der har spændende arbejdsopgaver Inkl langtidssygdom Afsnit 492 Sygefravær for ansatte, hvis job ikke giver dem gode muligheder for at udnytte deres evner i praksis 3,4 gange højere end for ansatte med gode muligheder Inkl langtidssygdom Afsnit 492 Sygefravær for ansatte, der ikke er godt tilfredse med indholdet i deres job 3,1 gange højere end for ansatte, der er godt tilfredse Inkl langtidssygdom Afsnit 492 Tilbagebetalingstiden på investeringer i bedre psykisk arbejdsmiljø 2 år Afsnit 493 KRAM-faktorer Afsnit 410 Sygefravær for ansatte, der ryger 1,2 gange højere end for ansatte, der ikke ryger Afsnit 4102 Sygefravær for ansatte, der ryger 1 pakke cigaretter eller mere pr dag 2 gange højere end for ansatte, der ryger ½ pakke eller mindre pr dag Afsnit 4102 Andel af langvarigt fravær ( 8 uger) blandt mænd, der skyldes rygning (ÆF) 17,4 % Afsnit 4102 Andel af langvarigt fravær ( 8 uger) blandt kvinder, der skyldes rygning (ÆF) 25,5 % Afsnit 4102 Sygefravær for svært overvægtige (BMI 30) mænd 1,2 gange højere end for normalvægtige (18,5 BMI 24,9) mænd Afsnit 4102 Sygefravær for svært overvægtige (BMI 30) kvinder 1,5 gange højere end for normalvægtige (18,5 BMI 24,9) kvinder Afsnit 4102 Reduceret produktivitet pga moderat til svær overvægt (BMI 35) 1,18 % Afsnit 4102

16 12 Risikofaktor Værdi Bemærkning Forholdet med investering og gevinst for sundhedsfremmeindsatser på arbejdspladsen 1:2,5-1:10,1 Afsnit 4103 Tilbagebetalingstiden på investering i influenzavaccination < 0,2 år Afsnit 4103 Fravær Kapitel 5 Gennemsnitligt sygefravær for mænd i den statslige sektor 6,9 dage pr år Afsnit 52 Gennemsnitligt sygefravær for kvinder i den statslige sektor 10,3 dage pr år Afsnit 52 Gennemsnitligt sygefravær for alle ansatte i den statslige sektor 8,3 dage pr år Afsnit 52 Gennemsnitligt sygefravær for mænd i den kommunale sektor 9,0 dage pr år Afsnit 52 Gennemsnitligt sygefravær for kvinder i den kommunale sektor 13,5 dage pr år Afsnit 52 Gennemsnitligt sygefravær for alle ansatte i den kommunale sektor 12,5 dage pr år Afsnit 52 Gennemsnitligt sygefravær for mænd i den private sektor 6,9 dage pr år Afsnit 52 Gennemsnitligt sygefravær for kvinder i den private sektor 10,2 dage pr år Afsnit 52 Gennemsnitligt sygefravær for alle ansatte i den private sektor 8,1 dage pr år Afsnit 52 Andel af sygefraværet, der skyldes arbejdsmiljøet (ÆF) % Afsnit 52 Fravær for ansatte, der har et dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø 1,7 gange højere end for ansatte, der har et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø Afsnit 52

17 13 Risikofaktor Værdi Bemærkning Fravær pga almindelig (ikkearbejdsbetinget) sygdom, ekskl fravær pga personlige problemer og pjæk 5 dage pr år Afsnit 52 Tilbagebetalingstiden på investering i TTAindsatser 2,0 år Gennemsnit Afsnit 53 Tilbagebetalingstiden på investering i TTAindsatser 3,0 år [1,4-9,3 år] Median [nedre og øvre kvartil] Afsnit 53 Personaleomsætning Kapitel 6 Totalomkostninger til udskiftning af en ikkeakademisk medarbejder kr Afsnit 62 Totalomkostninger til udskiftning af en akademisk medarbejder kr Afsnit 62 Omkostninger til ansættelse og oplæring af specialarbejder kr Afsnit 62

18 14 3 Introduktion Samfundsøkonomiske omkostninger til dårligt arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådets værktøj Virksomhedsøkonomi Standardomkostninger 31 Baggrund LO har tidligere sat fokus på de økonomiske omkostninger forbundet med dårligt arbejdsmiljø I 2005 blev der sat fokus på samfundets og arbejdsgivernes omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark 4 I 2007 blev der sat spot på udgifterne for samfundet til erstatninger, sygefravær, tabt produktion, medicinudgifter og behandlingsudgifter som følge af dårligt arbejdsmiljø 5 LOs fokus har således hidtil overvejende været på de samfundsøkonomiske aspekter af dårligt arbejdsmiljø LO har dog også vist interesse for de virksomhedsøkonomiske aspekter, bla via Arbejdsmiljørådets projekt om udvikling af et værktøj til arbejdsmiljøøkonomi rettet mod virksomheder 6 Det er denne interesse, LO følger op på med denne rapport Arbejdsmiljørådets værktøj blev offentliggjort i oktober 2006 Siden er det blevet downloadet flittigt fra Rådets hjemmeside Det er ikke blevet undersøgt, men indtrykket er, at antallet af virksomheder, som faktisk anvender værktøjet, er mere begrænset Forklaringen er formentlig blandt andet, at mange finder det svært at finde de oplysninger i virksomheden, som værktøjet skal have som input, hvis man skal lave en arbejdsmiljøøkonomisk opgørelse En del potentielle brugere ville foretrække i stedet at tage udgangspunkt i nogle standardomkostninger a la "en typisk arbejdsulykke koster samlet set virksomheden kr" Det er begrænset, hvad der findes i litteraturen om standardomkostninger til forskellige typer af arbejdsmiljøproblemer og -skader, men noget findes der dog især når man kigger ud over Danmarks grænser Problemet set fra et virksomheds-/brugersynspunkt er imidlertid, at denne viden foreligger meget spredt, og at det kræver en større indsats at identificere de relevante tal og omsætte dem til danske forhold 4 Aldrich & Andreasen (2005) 5 Landsorganisationen i Danmark (2007) 6 Aldrich et al (2006a) og Aldrich et al (2006b) Se wwwamrdk > Arbejdsmiljø på bundlinjen > Arbejdsmiljøøkonomi

19 15 Handlingsorienteret oversigt Motivation til ekstra forebyggende indsats 32 Formål Formålet med denne rapport er på denne baggrund at give en handlingsorienteret oversigt over, hvad der vides om de virksomhedsøkonomiske aspekter af arbejdsmiljø/sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Hensigten med dette er at motivere virksomheder til en ekstra forebyggende arbejdsmiljøindsats Det antages, at virksomheder vil blive mere motiverede til en forebyggende indsats, når det bliver synligt for dem, hvad dårligt arbejdsmiljø kan koste Det vil især virke motiverende, hvis det bliver synligt for dem, hvilken økonomi der knytter sig til deres eget arbejdsmiljø Og det bliver det, hvis virksomhederne på grundlag af oversigtens standardomkostninger mv udfører nogle simple beregninger i forhold til deres eget arbejdsmiljø Sådanne simple beregninger kan fx udføres i følgende situationer: I forbindelse med arbejdsmiljøorganisationens bestræbelser på at få virksomhedsledelsen til at prioritere nogle arbejdsmiljøproblemer, som ledelsen overser i sin prioritering, kan økonomien inddrages I forbindelse med arbejdsmiljøorganisationens udarbejdelse af APVhandlingsplanen kan omkostningerne til de kortlagte og prioriterede arbejdsmiljøproblemer opgøres og eventuelt føre til større og fremrykkede investeringer i løsninger I forbindelse med arbejdsmiljøorganisationens analyse af arbejdsulykker eller udarbejdelse af den årlige statistik over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader kan omkostningerne opgøres og eventuelt føre til investeringer i forebyggelse, som ellers ikke ville være blevet gennemført I forbindelse med arbejdsmiljøorganisationens drøftelse af virksomhedens sygefravær, bla i forbindelse med APV'en, kan omkostningerne til den arbejdsbetingede del af fraværet opgøres og eventuelt føre til (større) investeringer i at forebygge arbejdsmiljøproblemer, der fører til fravær I forbindelse med virksomhedens udarbejdelse af et arbejdsmiljøregnskab (hvor sygefravær, personaleomsætning og ulykkesfrekvens typisk opgøres) kan økonomien knyttet til de forskellige indikatorer opgøres For virksomheder med et arbejdsmiljøledelsessystem vil arbejdsmiljøøkonomiske opgørelser bla være relevante i forbindelse med fastlæggelsen af virksomhedens arbejdsmiljøpolitik, herunder især i forbindelse med etableringen af målsætninger og arbejdsmiljøledelsesprogrammer I forbindelse med virksomhedens udarbejdelse af investeringskalkuler forud for indkøb af nye maskiner mv kan gevinsterne ved de mulige arbejdsmiljøforbedringer regnes med og dermed influere på, hvilke investeringer der foretages Værktøj til strategisk arbejdsmiljøarbejde Rapporten kan således bruges som værktøj i det strategiske arbejdsmiljøarbejde, som arbejdsmarkedets parter, Arbejdstilsynet og lovgiverne også forsøger at

20 16 styrke med de ændringer af arbejdsmiljølovgivningen, som træder i kraft 1 oktober Arbejdsmiljørepræsentanter mfl I forlængelse af ovenstående er den primære målgruppe for oversigten virksomheder, dvs arbejdsmiljø-, tillids- og andre medarbejderrepræsentanter, ledere, interne arbejdsmiljø- og HR-konsulenter samt økonomer Eksterne arbejdsmiljøkonsulenter i organisationer og hos rådgivere vil formentlig også kunne drage nytte af rapporten Som det fremgår, er tanken, at målgruppen kan bruge rapporten som opslagsbog, når den vil sætte kroner og ører på virksomhedens arbejdsmiljø Dansk og international litteratur Vurdering af litteraturen Indbygget skævhed i litteraturen 33 Materiale og metode Rapporten er baseret på en gennemgang af dansk og international litteratur om arbejdsmiljø og økonomi på virksomhedsniveau Litteraturen er indsamlet af COWI igennem de seneste 3-4 år Der er ikke gennemført en systematisk litteratursøgning i forbindelse med projektet Litteraturen omfatter alt lige fra videnskabelige artikler og rapporter til mere populære eller anekdotiske beretninger om virksomhedsøkonomien i arbejdsmiljø Der er ikke foretaget en videnskabelig kvalitetsvurdering af den indsamlede litteratur Men rapporterne og artiklerne er naturligvis blevet vurderet De, der refereres i rapporten, er alle fundet tilstrækkeligt lødige til at komme med Hermed sagt, at der er rapporter og artikler, som ikke er refereret, fordi det er vurderet, at deres data om arbejdsmiljøets økonomi på virksomhedsniveau har været for usikre til at kunne anvendes af andre virksomheder Der er også studier, der ikke er medtaget, fordi de ikke kvantificerer konsekvenserne af det dårlige arbejdsmiljø hverken i direkte økonomiske termer eller indirekte i tal, som kan omsættes til kroner og ører Det gælder fx en del studier, som beskæftiger sig med risikoen for at blive syg/langtidssyg mv af forskellige risikofaktorer (i og uden for arbejdsmiljøet) Disse studier er interessante, men ikke anvendelige i arbejdsmiljøøkonomisammenhæng, da sygefraværet ikke kvantificeres, men kun angives som fx 8+ uger Rapporten inddrager litteratur, som beskæftiger sig med omkostningerne forbundet med dårligt arbejdsmiljø og/eller økonomien i arbejdsmiljøforbedringer Dette fokus indebærer, at studier, som eventuelt har påvist, at der ikke er (ekstra) omkostninger forbundet med dårligt arbejdsmiljø, ikke indgår Det indebærer også, at studier, som eventuelt har påvist, at arbejdsmiljøforbedringer ikke kan betale sig, ikke indgår Studier med disse typer af konklusioner er i øvrigt 7 Jf "Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde", april 2009, side 8: "Arbejdsmiljøindsatsen bør placeres helt inde i kernen af virksomheden Det betyder, at arbejdsmiljø bliver en del af den strategiske ledelse og daglige drift, og at arbejdsmiljø drøftes i de fora, hvor virksomheden i forvejen taler om strategi, værdigrundlag, planlægning, produktion, kvalitet, drift, økonomi/budgetter mv Det kræver topledelsens prioritering og engagement at løfte arbejdsmiljøsamarbejdet, og ledelsen skal kunne se fordelene ved at indtænke arbejdsmiljøet"

10 eksempler på, at godt arbejdsmiljø betaler sig

10 eksempler på, at godt arbejdsmiljø betaler sig 1 10 eksempler på, at godt arbejdsmiljø betaler sig Parallel plenum 23 Senior projektleder Per Tybjerg Aldrich, COWI 1 Anledning Ny rapport fra LO Nøgletal for virksomhedsøkonomiske beregninger på arbejdsmiljøområdet

Læs mere

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com

»Arbejdsmiljø og økonomi. Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Arbejdsmiljø og økonomi Jasper Eriksen Chefkonsulent 30109685 / jaer@alectia.com »Oplægsholderen Jasper Eriksen Uddannet biolog Tilsynsførende ved Arbejdstilsynet, 9 år Sikkerhedsleder i kommune Alectia

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Bedre bundlinje gennem godt arbejdsmiljø og høj trivsel

Bedre bundlinje gennem godt arbejdsmiljø og høj trivsel 1 Bedre bundlinje gennem godt arbejdsmiljø og høj trivsel Workshop nr. 205 på AM:2013 Hotel Nyborg Strand, 11. november 2013 ved Chief Project Manager Per Tybjerg Aldrich, COWI 1 Workshop-beskrivelse Virksomheder

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse April 2013 - side 1 WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse Den årlige arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøloven indeholder krav om, at arbejdsmiljøorganisationen årligt drøfter og tilrettelægger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet

Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2014 WORKSHOP NR. 209 Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet Oplægsholdere: Rikke Voss Andersen Per Tybjerg Aldrich 1 Baggrund AMFF-projekt: Virksomheders

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN?

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? MILJØ- OG SOCIALSEKRETARIATET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? Arbejdsmiljøcertifikat hvorfor og hvordan? Der er alvorlige arbejdsmiljøproblemer på over halvdelen af virksomhederne inden for

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Er trivsel den rene. økonomi i det?

Er trivsel den rene. økonomi i det? Er trivsel den rene sødsuppe? Eller er der økonomi i det? Oplæg på session nr. 16 på MSSM 2011 Hotel Nyborg Strand, 31. august 2011 ved senior projektleder Per Tybjerg Aldrich, COWI # 1 Disposition 1.Hvad

Læs mere

Hvad koster sygefraværet

Hvad koster sygefraværet Hvad koster sygefraværet - direkte og indirekte omkostninger Hvad koster sygefraværet? I dette hæfte finder du eksempler på, hvordan man kan opgøre de økonomiske omkostninger ved en virksomheds sygefravær.

Læs mere

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Sygefravær Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Sygefravær 2006 Gode Råd om Sygefravær Det betaler sig at stille skarpt på medarbejderens sygefravær.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere