MEMOdayplanner 3. Art.nr MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK"

Transkript

1 Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning To forskellige varianter, en 12- eller 24-timersversion Oversigt over apparatet Medfølgende dele Montering Indstilling af uret Alarm i Memodayplanner Sæt en alarm Kvittering af alarm Se den satte alarm Fjern alarm Tilpasning af Memodayplanner Visning af tid som lyssøjle eller lyspunkt Blinkende lys ved alarm Digital visning af tid Indstilling af lysstyrke for lyssøjle/lyspunkt Indstilling af lysstyrke for det digitale ur Indstilling af lydstyrke for alarm Ændring af starttid for dag og nat Ændring af 12/24-timers ur Ændring af placering for sommertidsfunktion Opbevaring Rengøring Rekonditionering Sikkerhed og ansvar Tekniske data Anvendelsesmiljø Medfølgende artikler Reservedele/tilbehør Tekniske data Overensstemmelse med Rådets direktiv om medicinsk udstyr Genbrug af elektronikaffald

4 4

5 1. Indledning Memodayplanner 3 er en planlægningstavle, der viser tiden på en håndgribelig måde samt hvor længe der er til næste aktivitet/gøremål. Ved hjælp af en lyssøjle, hvor et lyspunkt slukkes for hvert kvarter, eller et lyspunkt flytter sig nedad, kan brugeren meget nemt se, hvor langt man er henne på dagen. De forskellige farver på lyssøjlerne gør det nemt at se, om det er dag eller nat. Der kan tilknyttes en alarm med lyd til hvert lyspunkt for at gøre brugeren opmærksom på at se på tavlen, hvis der skal ske noget. Tavlen er en fritstående enhed uden tilslutning til internettet. Whiteboardtavlan er magnetisk og kan nemt tilpasses din egen stil og dine behov med tekst, billeder og symboler. Memodayplanner tilpasses med en alarm til de ønskede tidspunkter/lyspunkter. Alarmen gives i form af en biplyd eller et blinkende lyspunkt. Alarmens lydstyrke kan reguleres. Se Idehæftet for gode tips til anvendelse af Memodayplanner. 1.1 To forskellige varianter, en 12- eller 24-timersversion Memodayplanner 3 findes i to forskellige varianter, en 12- eller 24-timersversion Forskellen på dem er, at tidssøjlen vises med 12 eller 24 timer, og at de tilsvarende tal er fortrykt på forsiden. Det er muligt at omstille Memodayplanner 3 fra 12- til 24-timersversionen og omvendt. Anbring et af magnetbåndene med tidspunkter (findes som tilbehør) og skift starttiden for dagen, se kapitel 6.7 Ændring af starttid for dag og nat. 12-timersversionen 24-timersversionen 5

6 2. Oversigt over apparatet Tidvisning dag 7. Hul til ophængning 2. Tidvisning nat 8. Justering af lysstyrke morgen 3. Magnetisk whiteboard 9. Justering af lysstyrke aften 4. Digitalt ur 10. Justering af lysstyrke nat 5. ALARM-knap (LARM) 11. Justering af visning 6. TID-knap 12. Justering af lysstyrke til digitalt ur 2.1 Medfølgende dele Memodayplanner levereres med følgende udstyr: 13. Justering af alarmens lydstyrke Strømforsyning 3 stk. whiteboard-penne Mikrofiberklud Skruetrækker Skruer til montering på væg og monteringsskabelon Brugervejledning Quickguide 14. Udtag til tilslutning af manøvrekontakt 6

7 3. Montering Memodayplanner anbringes på væggen med de medfølgende skruer. Brug skabelonen til at få den rette afstand mellem skruerne. Sørg for, at fastgørelsen er tilpasset efter underlaget. Sæt strømforsyningen i en stikkontakt. Memodayplanner skal hele tiden været sat i en stikkontakt. Hvis strømmen forsvinder, vil uret blive ved med at gå, men lyssøjlen vil ikke lyse, før strømmen er tilbage. Memodayplanner vil da vise den indstillede tid. 4. Indstilling af uret Når Memodayplanner er sat i en stikkontakt, vises tiden digitalt på urets display. Uret er ved leveringen indstillet sådan, at omstillingen mellem sommer- og vintertid sker automatisk (gælder sommertid inden for EU). Se instruktionen herunder for, hvordan man indstiller uret. For at omstillingen mellem vinter og sommertid skal fungere, skal datoindstillingen også være korrekt. Når man skal indstille uret, bruger man knapperne ALARM/LARM og TID, der sidder på undersiden af Memodayplanner. forside ALARM/LARM TID 1. Gå ind i tidsindstillingsfunktionen ved at trykke på TID-knappen i 2 sekunder. 2. Time blinker og kan ændres ved at trykke på ALARM-knappen. Hvis man trykker på knappen i mere end 0,8 sekunder, vil tallene bladre automatisk. 3. Tryk på TID-knappen, nu blinker Minutter. Tryk på ALARM-knappen for at ændre. Hvis man holder knappen inde i mere end 0,8 sekunder, vil tallene bladre automatisk. 4. Tryk på TID-knappen, nu blinker År (displayet viser f.eks. 1 14). Tryk på ALARMknappen for at ændre. Hvis man holder knappen inde i mere end 0,8 sekunder, vil tallene bladre automatisk. 5. Tryk på TID-knappen, nu blinker Måned (displayet viser f.eks. 2 06). Tryk på ALARM-knappen for at ændre. Hvis man holder knappen inde i mere end 0,8 sekunder, vil tallene bladre automatisk. 6. Tryk på TID-knappen, nu blinker Dag (displayet viser f.eks. 3 25). Tryk på ALARMknappen for at ændre. Hvis man holder knappen inde i mere end 0,8 sekunder, vil tallene bladre automatisk. 7. Gå ud af tidsindstillingsfunktionen ved at trykke på TID-knappen. (Hvis man ikke trykker på TID-knappen i løbet af 1 minut, så går Memodayplanner automatisk ud af tidsindstillingsfunktionen.) 7

8 5. Alarm i Memodayplanner Memodayplanner kan alarmere om aktiviteter ved hjælp af et lydsignal, og ved at lyspunktet for det aktuelle tidspunkt blinker. Man kan kan indstille, om lyspunkterne skal blinke eller ikke blinke ved alarm, se 6.2 Blinkende lys ved alarm. Man kan sætte en alarm til hvert kvarter hele døgnet. Alle alarmerne gentages, dvs. de kommer igen på samme tidspunkt hver dag. 5.1 Sæt en alarm Når man vil sætte en alarm, bruger man knapperne ALARM/LARM og TID, der sidder på undersiden af Memodayplanner. forside ALARM/LARM TID Sådan sætter man en alarm: 1. Gå ind i alarmindstillingsfunktionen ved at trykke på ALARM-knappen i 2 sekunder. Efter de 2 sekunder slukkes alle lyspunkter i lyssøjlen, bortset fra dem, der allerede er sat til alarm. Lyspunkter, der har en alarm sat, lyser med et konstant lys. 2. Herefter bladres til det ønskede tidspunkt med TID-knappen. Hvis man holder knappen inde i mere end 0,8 sekunder, vil lyspunkterne bladre automatisk. 3. Tryk på ALARM-knappen for at aktivere en alarm på det valgte lyspunkt. Når man har sat en alarm til et lyspunkt, blinker den med hurtige blink. Man kan skifte mellem alarm til/fra ved at trykke på ALARM-knappen. Hurtige blink = Alarmen er sat Langsomme blink = Ingen alarm 4. Gentag punkt 2-3 herover, hvis du vil sætte flere alarmer. 5. Gå ud af alarmindstillingsfunktionen ved at trykke på ALARM-knappen i 2 sekunder. (Hvis man ikke trykker på ALARM-knappen i løbet af 1 minut, så går Memodayplanner automatisk ud af alarmindstillingsfunktionen.) OBS! Når man er i alarmindstillingsfunktionen, vises de lyspunkter, der har en alarm aktiveret, med en konstant lys. Der kan sættes maks. 96 alarmer, én for hvert lyspunkt. 8

9 5.2 Kvittering af alarm Når Memodayplanner afgiver en alarm, hører man en bippende lyd i 60 sekunder og lyspunktet blinker i 15 minutter. Der kan kvitteres for en alarm på tre forskellige måder: 1. Automatisk. Vent i 60 sekunder og alarmen kvitteres automatisk. (Lyspunktet fortsætter med at blinke i 15 minutter). 2. Tryk på manøvrekontakt. Man kan kvittere for en alarm ved at trykke på en 0/1- kontakt, der er tilsluttet udtaget til alarmkontakten på bagsiden af Memodayplanner, se Oversigt over apparatet. Det kan være en valgfri 0/1-kontakt med et 3,5 mm monostik. Kontakt Abilia for valg af 0/1-kontakt. 3. Tryk på ALARM-knappen. Der kan kvitteres for en alarm, ved at man trykker på ALARM-knappen på undersiden af Memodayplanner. 5.3 Se den satte alarm Tryk ALARM-knappen ind i 2 sekunder for at se hvilke lyspunkter, der har en alarm. Tryk ALARM-knappen ind i 2 sekunder igen for at komme tilbage til brugerfunktionen. I brugerfunktionen kan man ikke se hvilke lyspunkter, der har en alarm sat. 5.4 Fjern alarm Hvis man vil fjerne en alarm, skal man gå frem på samme måde som i 5.1 Sæt en alarm. Man kan også slette alle alarmer på én gang: 1. Gå ind i alarmindstillingsfunktionen ved at trykke på ALARM-knappen i 2 sekunder. 2. Tryk på både ALARM- og TID-knappen og hold dem inde i 1 sekund. Der høres et signal og alle alarmer slettes. 3. Gå ud af alarmindstillingsfunktionen ved at trykke på ALARM-knappen i 2 sekunder. (Hvis man ikke trykker på ALARM-knappen i løbet af 1 minut, så går Memodayplanner automatisk ud af alarmindstillingsfunktionen.) 9

10 6. Tilpasning af Memodayplanner Når man vil tilpasse Memodayplanner, skal man bruge Kontakt 1-3 på bagsiden. Kontakt 1-3 Lysstyrke på digitalt ur Tilslutning af 0/1-kontakt Lydstyrke på alarm 6.1 Visning af tid som lyssøjle eller lyspunkt Det aktuelle tidspunkt, "nu", kan vises på forskellige måder på Memodayplanner. Som en lyssøjle eller som et lyspunkt. Når lyssøjle er valgt, vises det aktuelle tidspunkt med en lyssøjle, hvor et lyspunkt slukkes for hvert kvarter. Hvis man vælger lyspunkt, flytter et lysende punkt sig nedad for hvert kvarter, så man kan se, hvor på dagen man er. For at indstille Visning af tid skal man ændre Kontakt 1. Kontakt 1 op = lyssøjle Kontakt 1 ned = lyspunkt 6.2 Blinkende lys ved alarm Man kan vælge, om lyset for det aktuelle tidspunkt skal blinke eller ikke blinke, når en aktivitet har en alarm med lyd. For at indstille Blinkende lys ved alarm skal man ændre Kontakt 2. Kontakt 2 op = blinkende lys ved alarm Kontakt 2 ned = almindeligt konstant lys ved alarm 6.3 Digital visning af tid Længst nede på Memodayplanner er der et digitalt ur. Man kan vælge, om det skal vises eller ikke vises ved at indstille Kontakt 3 (se billede 2) på bagsiden af Memodayplanner. For at indstille Digital visning af tid skal man ændre Kontakt 3. Kontakt 3 op = digitalt ur vises Kontakt 3 ned = intet digitalt ur 6.4 Indstilling af lysstyrke for lyssøjle/lyspunkt Man kan ændre lysstyrken på lyssøjlen/lyspunktet på Memodayplanner. Lysstyrken kan reguleres individuelt for lyssøjlerne dag og nat. Det kan gøres med en lille skruetrækker på justeringsskruerne på bagsiden af Memodayplanner, se Oversigt over apparatet. Dagvisningen har to justeringsskruer for formiddag og eftermiddag. 10

11 6.5 Indstilling af lysstyrke for det digitale ur Man kan ændre lysstyrken på det digitale ur på Memodayplanner. Det kan gøres med en lille skruetrækker på justeringsskruerne på bagsiden af Memodayplanner, se billedet herover. 6.6 Indstilling af lydstyrke for alarm Man kan ændre lydstyrken på alarmsignalet på Memodayplanner. Det kan gøres med en lille skruetrækker på justeringsskruerne på bagsiden af Memodayplanner. Skru med uret for at hæve og mod uret for at sænke lydstyrken, se billedet herover. 6.7 Ændring af starttid for dag og nat Memodayplanner er normalt indstillet til at vise dagen mellem 7 om morgenen og 23 om aftenen. Natten vises fra 23 om aftenen til 7 om morgenen. Det er muligt at ændre dette ved anbringe et af magnetbåndene med tidspunkter (se under Tilbehør) og skifte starttiden for dagen, se herunder. Eksempel: Man ønsker, at dagen skal begynde kl. 8 og slutte kl. 24. Natten vil da tilsvarende være mellem 24 og 8. Klip det aktuelle magnetbånd til (med 24- eller 12-timersvisning eller visning af analoge ursymboler), sådan at kl. 8 om morgenen fysisk kommer der, hvor der står 7 på tavlen. Hvis tidsangivelsen ikke er nødvendig, så bruges de hvide magnetbånd til at dække dette på tavlen. Lav et tilsvarende magnetbånd til natten. 1. Gå ind i indstillingsfunktionen ved at trykke på ALARM- og TID-knappen samtidig i 5 sekunder. 2. Nu blinker Starttid for dagen (displayet viser f.eks. 1 07). Tryk på ALARM-knappen for at ændre. Hvis man holder knappen inde i mere end 0,8 sekunder, vil tallene bladre automatisk. Når displayet viser "1 08", betyder det, at den nye starttid er kl Gå ud af indstillingsfunktionen ved at trykke på TID-knappen tre gange. (Hvis man ikke trykker på TID-knappen i løbet af 1 minut, så går Memodayplanner automatisk ud af tidsindstillingsfunktionen.) 11

12 6.8 Ændring af 12/24-timers ur Memodayplanner findes i to forskellige varianter, en 12- eller 24-timersversion. Det er muligt at omstille Memodayplanner fra 12- til 24-timersvisning og omvendt. Følg instruktionen herunder og anbring de tilsvarende magnetbånd på Memodayplanner. Memodayplanner er normalt indstillet sådan, at det digitale ur i 12-timersversionen vises med 12-timersvisning, og at det digitale ur i 24-timersversionen vises med 12- timersvisning. Dette kan ændres, se herunder. 1. Gå ind i indstillingsfunktionen ved at trykke på ALARM- og TID-knappen samtidig i 5 sekunder. 2. Tryk på TID-knappen, nu blinker 12 eller 24 (displayet viser f.eks. 2 24). Tryk på ALARM-knappen for at skifte mellem 12- og 24-timersvisning på det digitale ur. 3. Gå ud af indstillingsfunktionen ved at trykke på TID-knappen to gange. (Hvis man ikke trykker på TID-knappen i løbet af 1 minut, så går Memodayplanner automatisk ud af tidsindstillingsfunktionen.) 6.9 Ændring af placering for sommertidsfunktion Memodayplanner kan indstilles til automatisk omstilling mellem sommer- og vintertid. Dette kan ske i henhold til EU- eller USA-standard. Memodayplanner er normalt indstillet, så den automatisk ændrer til sommertid i henhold til standard for sommertid i EU. For at ændre dette, se herunder. 1. Gå ind i indstillingsfunktionen ved at trykke på ALARM- og TID-knappen samtidig i 5 sekunder. 2. Tryk på TID-knappen, nu blinker placering for sommertidsfunktion (displayet viser f.eks. 3 01). Tryk på ALARM-knappen for at ændre. 00 = ingen automatisk omstilling til sommertid 01 = automatisk omstilling til sommertid EU 02 = automatisk omstilling til sommertid USA 3. Gå ud af indstillingsfunktionen ved at trykke på TID-knappen. (Hvis man ikke trykker på TID-knappen i løbet af 1 minut, så går Memodayplanner automatisk ud af tidsindstillingsfunktionen.) 12

13 7. Opbevaring Hvis Memodayplanner ikke er i brug, bør den opbevares indendørs i stuetemperatur. 8. Rengøring Pasningsvejledning: Rengøres med en mikrofiberklud. Fugt med vand for at fjerne tekst eller mærker, der sidder lidt bedre fast. Hvis pletter eller mærker ikke kan fjernes, kan plastfilmen udskiftes af Abilia mod betaling. Tip! Er tavlen svær at gøre ren? Tegn hen over teksten eller mærkerne, der er svære at fjerne, med en whiteboard-pen, og vent nogle minutter, inden du tørrer af. 9. Rekonditionering For at nulstille Memodayplanner til fabriksindstilling skal man fjerne alle de alarmer, der er sat, og sørge for, at alle andre indstillinger er i henhold til følgende: Visning af tid: Lyssøjle Blinkende lys ved alarm: På Digital visning af tid: På Lysstyrke for lyssøjle dag/nat: Medium Lys- og lydstyrke for det digitale ur: Medium Tid for dag og nat: Dag , Nat eller 24-timersvisning afhængigt af model Omstilling til sommertid: 01 sommertid EU Se de respektive kapitler i denne brugsanvisning om, hvordan indstillingerne ændres. Se også kapitel 8. Rengøring og 11.2 Medfølgende artikler. 10. Sikkerhed og ansvar Abilia Aps har udarbejdet risikoanalyse for produktet i henhold til NS-EN for Medicinsk udstyr. Produktets brugervejledning og tekniske specifikationer er udarbejdet med tanke på de sikkerhedsvurderinger, der er angivet i dette dokument. Ved ibrugtagning og daglig brug af produktet er det altid vigtigt at tænke på sikkerheden. I en brugervejledning er det er ikke muligt at beskrive alle de måder, hvorpå man ikke må bruge produktet. Hvis du er i tvivl, om du har taget produktet korrekt i brug eller har indstillet produktet korrekt, anbefaler vi, at du kontakter din leverandør. Abilia Aps er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tab som følge af brug, forkert brug, manglende opfølgning, forkerte indstillinger, forkert tilslutning eller lignende. Abilia Aps økonomiske ansvar er i alle tilfælde begrænset til værdien af selve produktet. 13

14 11. Tekniske data 11.1 Anvendelsesmiljø Memodayplanner må kun anvendes i indemiljøer Medfølgende artikler Art.nr Betegnelse Beskrivelse Antal MEMOdayplanner eller 24-timersversionen 1 stk. Whiteboard-pen 3 stk. Mikrofiberklud til rengøring 1 stk. Skruetrækker til justering af lysstyrke/alarmens 1 stk. lydstyrke Skruer/rawplugs med til montering på væg 1 kit monteringsskabelon Brugervejledning 1 stk. Quickguide 1 stk Reservedele/tilbehør Art.nr Betegnelse Tilpasnings sæt til Memodayplanner Tilbehørssæt til Memodayplanner Magnetbånd uden tekst (til at skjule information med) Magnetbånd med 24-timersvisning Magnetbånd med 12-timersvisning Magnetbånd med klokkesymboler Bordstativ Memodayplanner Penholder Memodayplanner Låsbar låge Memodayplanner 3 Valgfri 0/1-kontakt (kontakt Abilia) Strømforsyning Memodayplanner Tekniske data Størrelse (hxbxd): Vægt: Strømforsyning: 713 x 392 x 32 mm 4,1 kg 9 V DC, 1 A Brug kun den originale strømforsyning! 14

15 11.5 Overensstemmelse med Rådets direktiv om medicinsk udstyr Memodayplanner markedsføres som et teknisk hjælpemiddel for personer med funktionsnedsættelse og opfylder kravene i Rådets direktiv om medicinsk udstyr 93/42/EØF, hvilket f.eks. omfatter relevante krav vedrørende EMC, elektrisk sikkerhed og risikoanalyse Genbrug af elektronikaffald Produktet indeholder elektronik, som skal genbruges efter produktets levetid. Det indleveres på en genbrugsstation som elektronikaffald. 15

16 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, Sollentuna, Sweden Phone Brugervejledning MEMOdayplanner 3_DK RevE April 2015

Idéhæfte. MEMOdayplanner 3. Beskriver også brugen af tilbehøret 508785 Tilpasnings sæt til Memodayplanner. Rev B DK

Idéhæfte. MEMOdayplanner 3. Beskriver også brugen af tilbehøret 508785 Tilpasnings sæt til Memodayplanner. Rev B DK Idéhæfte Idéhæfte MEMOdayplanner 3 Beskriver også brugen af tilbehøret 508785 Tilpasnings sæt til Memodayplanner Rev B DK 2 1. Indledning I dette Idéhæfte giver vi tips til, hvordan man kan bruge tids-

Læs mere

MEMOday. Art.nr Rev A DK

MEMOday. Art.nr Rev A DK Brugervejledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A DK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sådan kommer du i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skift baggrundsfarve... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Læs mere

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK Brugervejledning Nat- og dagkalender Art.nr 402251 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Tidsintervallerne... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri...

Læs mere

Nat- og dagkalender. med Billede. Art.nr 402252. Rev C DK

Nat- og dagkalender. med Billede. Art.nr 402252. Rev C DK Brugervejledning Nat- og dagkalender med Billede Art.nr 402252 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Tidsintervallerne... 5 Batteribackup... 6 Skift

Læs mere

Forglemmigej. Elektronisk kalender. Art.nr 402250. Rev C DK

Forglemmigej. Elektronisk kalender. Art.nr 402250. Rev C DK Brugervejledning Forglemmigej Elektronisk kalender Art.nr 402250 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri... 6 Skift

Læs mere

Idéhæfte til Memodayplanner

Idéhæfte til Memodayplanner Idéhæfte til Memodayplanner Memodayplanner er en elektronisk døgnplantavle for personer, som har behov for at strukturere dagen og gøre den mest mulig overskuelig. Tavlen kan let tilpasses efter behov

Læs mere

MEMO Timer Manual. Artikel nr /500155/500160/ Rev B DK

MEMO Timer Manual. Artikel nr /500155/500160/ Rev B DK MEMO Timer Manual Artikel nr. 500150/500155/500160/500165 Rev B DK Brug MEMO Timer tæller ned ved hjælp af lyspunkter i en tidsøjle. Når alle punkter er slukket, er tiden gået, og en alarm starter. Produktet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugervejledning. MEMOmini. Varenr : 402580

Brugervejledning. MEMOmini. Varenr : 402580 Brugervejledning MEMOmini Varenr : 402580 Indhold Introduktion... 2 Beskrivelse... 3 MEMOmini leveres med... 3 Hørepropper... 3 Halssnor... 3 Knapper på MEMOmini... 3 Lysdiode... 3 Ind- og udgange... 4

Læs mere

Sonic Traveller SBT600SS

Sonic Traveller SBT600SS Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Sonic Traveller SBT600SS Vigtigt Læs venligst denne brugervejledning grundigt, og gem den til senere brug. Brug kun den medfølgende strømforsyning. Advarsel For at mindske risiko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

GOPARK ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning. Model Classic NGE14

GOPARK ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning. Model Classic NGE14 GOPARK ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning Model Classic NGE14 Indledning Gopark elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER

NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER OLIERADIATOR HN nr. 13877 Manual Produktet er ikke egnet som primær varmekilde. NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug og gem den

Læs mere

Humantechnik BRUGERVEJLEDNING LA-90

Humantechnik BRUGERVEJLEDNING LA-90 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING LA-90 Betjeningselementer Farvestribe Kontrollampe Signalindikator Indbygget mikrofon Power on diode Justering af mikrofon Tændknap Volumenkontrol Slukknap Mikrofon valg

Læs mere

Billede af Combivox urets knapper

Billede af Combivox urets knapper Indhold Billede af Combivox urets knapper... 1 Beskrivelse af Combivox uret... 2 Hvordan bruges Combivox... 3 Knappernes placering og funktioner... 3 Hvordan stilles Combivox alarm... 4 Indstilling af

Læs mere

Link Pro. Puzzle Pro tonekald. Brugervejledning Dansk

Link Pro. Puzzle Pro tonekald. Brugervejledning Dansk Link Pro Puzzle Pro tonekald Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Pakkens indhold 5 Oversigt 6 Tilbehør 8 Parring til Puzzle Pro sendere 9 Tilslutning til tv og radio mv. 11 Tilslutning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Careline ANNA/ Careline GSM

Careline ANNA/ Careline GSM Careline ANNA/ Careline GSM Brugervejledning K2817/K2843/K2864/K2882 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Lys/Snooze Alarm on/off Visuel indikation af alarm, der er aktiveret. Højtaler on/off Blinkende lys on/off 12 V strømforsyning Højtaler Knap

Læs mere

Signolux Flash A-2644

Signolux Flash A-2644 Human Technik DK BRUGERVEJLEDNING Signolux Flash A-2644 Batteristatusindikator Område med kraftige lysblink Stik Funktionsknap - AUX-stik til pudevibrator og andet tilbehør Slet-knap Symboler Side 2 Tillykke

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Geemarc Amplicall 16

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Geemarc Amplicall 16 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Geemarc Amplicall 16 Beskrivelse Side 2 Installering 1 - Indsæt 4 (AA) batterier i batterirummet (valgfrit) 2 - Tilslut adapteren 7.5V DC/1A (valgfrit). Strømforbindelse: Apparatet

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Loop Hear LH600 Introduktion Tillykke med din Geemarc LH600 teleslynge. Dette er en kvalitetsteleslynge designet til brug i dit hjem. Den er let at installere og passer ind

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A-3250-0 Side 2 Tillykke med købet af dit nye vækkeur lisa DS-1/RF. Vi håber at du vil få mange års brug ud af produktet. Du har valgt et moderne og

Læs mere

Loop Pro. Puzzle Pro teleslyngeforstærker. Brugervejledning Dansk

Loop Pro. Puzzle Pro teleslyngeforstærker. Brugervejledning Dansk Loop Pro Puzzle Pro teleslyngeforstærker Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Pakkens indhold 5 Oversigt 6 Tilbehør 9 Parring til Puzzle Pro sendere 10 Placering og installering 12

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion en fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige enheder som rumsensorer,

Læs mere

Shake Awake Jumbo 901

Shake Awake Jumbo 901 Brugervejledning Shake Awake Jumbo 901 Vibratovækkeur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit vibratorvækkeur ShakeAwake Jumbo 901. Vågn

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL OVERSVØMMELSESALARM Produktnummer: 5101-002 Udviklet af CAVIUS Oversvømmelsesalarmen er designet til at opdage vandlæk fra vaskemaskiner, vandrør eller i vaskeskabe. Kan også benyttes til at advare

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

SR 801. DK... Digitalvægt... 2 GB... Digital Scale... 7 D... Digitalwaage... 12 S... Digitalvåg... 17 U.S.A. and countries outside the EU...

SR 801. DK... Digitalvægt... 2 GB... Digital Scale... 7 D... Digitalwaage... 12 S... Digitalvåg... 17 U.S.A. and countries outside the EU... SR 801 DK.... Digitalvægt.......................... 2 GB.... Digital Scale......................... 7 D...... Digitalwaage....................... 12 S...... Digitalvåg.......................... 17 U.S.A.

Læs mere

PARKSAFE ELEKTRONISK P-SKIVE. Brugervejledning

PARKSAFE ELEKTRONISK P-SKIVE. Brugervejledning PARKSAFE ELEKTRONISK P-SKIVE Brugervejledning Brugervejledning lndledning PARKSAFE Elektronisk Parkeringsskive -er en elektronisk p-skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Loop Pro. Puzzle Pro teleslyngeforstærker. Brugervejledning Dansk

Loop Pro. Puzzle Pro teleslyngeforstærker. Brugervejledning Dansk Loop Pro Puzzle Pro teleslyngeforstærker Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Pakkens indhold 5 Oversigt 6 Tilbehør 9 Parring til Puzzle Pro sendere 10 Indstilling af melodi og statusindikators

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

RX900A. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X

RX900A. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X Brugervejledning for RX900A KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20 7600 Struer Mail: knop@knop.dk Web: www.knop.dk Tlf.: 9784 0444 Fax.: 9784 0666 Indhold

Læs mere

Scorings tavler Installation & Service

Scorings tavler Installation & Service Scorings tavler Installation & Service Rev.: 2.0 August 2007 INNO SIGN A/S Gyvelvaenget 2-4 DK-5690 - Tommerup Denmark Tel: +45 70 20 39 35 Fax::+45 64 76 19 85 www.innosign.dk Email: innosign@teas.dk

Læs mere

Brugsanvisning for AMERICA MOTORRUGEMASKINE

Brugsanvisning for AMERICA MOTORRUGEMASKINE Brugsanvisning for AMERICA MOTORRUGEMASKINE VIGTIGT: Læs denne vejledning grundigt igennem før De begynder udrugningen, da det vil øge resultatet. 1. Placering af rugemaskinen: Det vil være en fordel at

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Dansk. 1. Henvisninger før installationen

Dansk. 1. Henvisninger før installationen 1. Henvisninger før installationen Symbolet med lynet i trekanten anvendes, når der er fare for helbredet, f.eks. på grund af elektrisk stød. Et udråbstegn, der befinder sig i trekanten, gør opmærksom

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning

Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning 2017V 1.0 Indhold 02 2 3 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt / funktioner 5 6 7 8 11 11 12 13 14 15 16 Installation Betjening Brug med nøglebrik Indstillinger

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Plexus Air Express Helmadras

Plexus Air Express Helmadras Brugsanvisning Plexus Air Express Helmadras Dynamisk, alternerende trykaflastende helmadrassystem Vare nr. 80-10219 HMI nr. 53438 Maj-10 Vare nr. 80-10277 HMI nr. 40691 Alu Rehab ApS - Kløftehøj 8 - DK-8680

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

S-650 Lydterapiapparat

S-650 Lydterapiapparat Sound Oasis DK BRUGERVEJLEDNING S-650 Lydterapiapparat Tak for dit køb af Sound Oasis S-650, som vi håber du bliver rigtig glad for. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: - læs alle instruktionerne. - for

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

I-øret-høreapparater. Sterling 8C CIC, Sterling 8C IIC Brugsanvisning.

I-øret-høreapparater. Sterling 8C CIC, Sterling 8C IIC Brugsanvisning. I-øret-høreapparater Sterling 8C CIC, Sterling 8C IIC Brugsanvisning www.rexton.dk Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Tak, fordi du har købt dette airconditionanlæg. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, inden enheden tages i brug, og gem den til fremtidig reference. Betjeningsvejledning

Læs mere

EL-PANEL. Best.nr W 1000W 1500W 2000W. Brugsanvisning VIGTIGT

EL-PANEL. Best.nr W 1000W 1500W 2000W. Brugsanvisning VIGTIGT EL-PANEL Best.nr. 13854 13855 13856-13857 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax el-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 13854 13855 13856-13857 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax el-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem

Læs mere

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44 Combivox vejledning HMI : 44563 Combivox er et talende ur, der kan indstilles til at fortælle klokken på to forskellige måder: På digital vis eksempel: Kl. er tre:femten. Eller på gammeldags måde eksempel:

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Signolux Vækkeur A-2634

Signolux Vækkeur A-2634 Human Technik DK BRUGERVEJLEDNING Signolux Vækkeur A-2634 Indstillingsknapper: Klokkeslæt Alarm Lyssignal Ringetone Symboler Snooze-knap Tænd/sluk alarm Statusindikator Lyssignal Lyssignalsymbol Vækketidspunkt

Læs mere

VARMEBLÆSER V~

VARMEBLÆSER V~ VARMEBLÆSER 220-240V~ 50-60Hz 2000W MANUAL HN nr. 13859 Produktet er ikke egnet som primær varmekilde. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må

Læs mere

Trådløs Sengealarm. Brugervejledning K2267-EU

Trådløs Sengealarm. Brugervejledning K2267-EU Trådløs Sengealarm Brugervejledning K2267-EU Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

WOOFit Go BRUGERMANUAL

WOOFit Go BRUGERMANUAL WOOFit Go BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har valgt WOOFit Go Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi tager ikke ansvar for person-

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere