Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber Adresseliste for Bülow Gruppe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk"

Transkript

1 Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd / / / / Alb Nuvj 9 Mnvj Chlo Kkgd Smøvj 11 Hll Chnn Topgd 5, 1., Smdup Gp.ådmdl. Oplvæng Ln Oln K Hll C. Kofod Topgd 5, 1., Smdup Topgd 5, 1., Smdup Bo Jkobn Rgnkbhjælp Sunn Uof Bo Jkobn Wbdkø Klnld Topn Topld 5.-9 kl. Flokn Flokn Flokld Flokn Flokn Flokld P Jnn Søn Chnn Sun Amup Oln Tov Bhnn Md Kolkjæ Sønn Nl P Bændkov Kn B. Kloch Tov Bhnn Lon Hnn Eln Konhoff-Hnn Kn B. Kloch Ibn Hnn Møllbo Allé 42, 1.h. Anchvj 23 Alb Nuvj 9 Angådvj 20, 8320 Åbyhøj Bnvj 32 Annvj 20 Bnvj 32 Kongnæd 8B Mdgådvj 8, 2.v. Annvj 20 Fyngd 68, 2.v Søndvj 47, Thuø, 5700 Svndbog Bøkopvj 18, Pjdd / / / Bævld kl. Lån f Knudn Chn Wdck Ondgulv kl. Ldvk Ldvk Mndgulv kl. Bævn Gupp. KFUM-Spjdn Bülow Gupp Gp.ådfomnd Adl fo Bülow Gupp Spjdlv

2 Bülow Gupp g bld Vl du vd, hvd d fogå Bülow Gupp, å læ Spjdlv. Bld udkomm op l ommfn m umddlb f jul, påk, mf og fåf c. 90 km- pl md ovg ov d kommnd månd kv ho bæv, ulv og pjd. om- Hv bøn og foæld h nog foæl- l ll gn om, fly ll lbyd, å gv bkd ndn bld ddln. Sof l næ numm kl flv n 10. okob. Bld udkomm f fåfn. Rdkon Lon Hnn Kongnæd 8 B Tlf ml Udgv KFUM-Spjdn Bülow Gupp Sonnvj Fdc Fnd Bülow Gupp på nn Kg på og vo klnd, foolbum, nyhd og nd pkk og jov oplynng f Bülow Gupp. Bmæk, guppn h få n ny hjm- md, dv. d n ny d, dn kl fnd på! D dg kv ov blld mm. på og h h d og guppåd ogå l- flkv. Glmmøj D n k ophæng gngn pj- dhu, hvo glm øj blv lg. H kn du fnd l d, om d bn måk h glm vd o. Huk gn æ nvn øj, å kn v nmm, hvm d lhø og konk j, nå v nmgå kn. gn- H du nog, du vl ælg? Du kn gn få n nnonc pbld. D gæld ogå, hv d nog, du vl køb ll by væk. gup- Konk Lon ndn ddln - næ f l vn. Klnd fo ld og guppåd 1. p. kl Fluflv Mng Fv 8. pmb kl. 10 Bøngudjn - Ch- nkkn 40 å fødldg 9. pmb Foæld. fo Bülow Gupp 11. pmb kl Ldmød 16. p. kl Abjddg /vd pjdhu 27. p. kl Bøngudj. Chnkkn 28. p. kl Kulun Fdc 9. okob kl Ldmød 23. okob kl Guppådmød 28. okob kl. 13 BUSK-dg Chnkkn. Huk v. fn 28. okob Hlown (næm n) 1. novmb Guppådmød 13. novmb kl Ldmød novmb Julwknd fo Bülow Gupp 29. novmb kl Advngudj. Chnkkn 7. dcmb Spjddko 11. dcmb kl Ldmød 5. jnu 2013 Nyåku - ld og guppåd 17. jn kl Guppådmød 24. jn kl Bøngudj. Chnkkn 3. fbu 2013 Flvnf fo Bülow Gupp 10. fb kl. 14 Bøngudjn 26. fb kl Guppådmød Adændng og udmldl V modg mg gn nfomon, hv I ænd d ll moblnumm. D nmlg dn måd, om v kl kunn kommunk md j, båd nå v kl nd po l j og hv d kull væ nødvndg konk j l mød og på u. Udmldl kl ld k kflg, nn på blnk ll på n ml l nhdld ll gupp- udmldlld. D kk nok b g d l ldn. Hv v kk h n kflg udmldl, foæ vo k md udnd konngnopkævnng. Mngl du nog l ljun? Spøg ldn, hv du mngl nog, du kl hv md på lj. D kn næn ld ld g gø lån f.k. ovpo, ygæk, undlg ll llkn! Bug unfom køb Køb f pjdudy KFUM-Spjdn j mmn md FDF nn-bukkn 55Nod ( hvo d kn køb unfom, bæl og nd pjdudy. All h mulghd fo bll v, og nogl gng om å udnd d n klmfold, om v n dl f d, mn kn køb. D ogå mulg bll v gnnm l- dn guppn - dvd kn mn få c. 10 pocn b og dudn p poo, hv d bll fl v på én gng. Gv bkd l n f ldn, å bll v, nå v h nok l nå po- ogænn - ll k, hv d nog, d h. En bug bøn-unfom køb guppn fo 150 k. (og ælg vd l mm p), mn n vokn-unfom bug udgv fgn md 200 k. H du n unfom lggnd, å flv dn l n f ld- 2 n og få png u fo dn. 19

3 Sy mækn gg på E I vvl om, hvo mæk kl y på, å pøg ldn! Kom md l olympk lg på pjdmn! Søndg dn 9. pmb kl All bæv, ulv, pjd, foæld og øknd nv l n fæll fmddg vd pj- dhu Knudn. V mk, ll gn f omm- fn, og v kl blnd nd konku vd OL jov pjd-dcpln. V vl gn hv n lmldng n ugn fø f hnyn l plnlægnngn. V! Ldn D mæk kl du hv All: - Kopmæk - Vdnpjdmæk - Guppnvn - Dkmæk - Åjn (hv du h væ pjd mnd å) Bæv - Enhdmæk (md bæv) - Bmæk og pclmæk (hv du h væ md l g dm) - Ljmæk (hv du h væ på n lj md ælg mæk) 18 Ulv - Enhdmæk (md ulv) - Ulvnvn (hv du blv døb) - Bmæk og pclmæk (hv du h væ md l g dm) - Ljmæk (hv du h væ på n lj md ælg mæk) Spjd - Enhdmæk (md hjul-ymbol) - Bmæk og pclmæk (hv du h væ md l g dm) - Ljmæk (hv du h væ på n lj md ælg mæk) - Ungdomkuumæk (hv du h væ på kuu) Opyknng f bæv l ulv D mng bæv f d æon, om nu gå 2. kl og dfo kl ykk op n f ulvflokkn. Indn ommfn fk bævn dl md mulghd fo mld lbg, om d hl vll væ md ho mndgulvn ll ondgulvn. Dvæ v d n fjl, d kull mld lbg l, å v lfonnumm- h Mødd guppn Bæv (0.-1. kl): dg kl Mndgulv (2.-4. kl): mndg kl kk få bkd f mng bæv. Dfo bd I konk o gn - nn p. m l ll vd mød op l ulvmød nn mndg ll ondg. V bklg fjln, mn håb j l- lmmn ulvflokkn! So ulvhln f ldn Ondgulv (2.-4. kl): ondg kl Spjd og nopjd (5. kl og dov): odg kl V følg koln fpln, bo f lju og ælg ngmn! 3

4 Å nkhnbål Toppn plnlægg lj Nog jun hold Bülow Gupp nkhn vd Nodbo md fællpnng. D v c. 90 pon md l fællpnng og hygg, ndn d blv ænd bål og hold båll. Å båll v KFUMSpjdn næfomnd Bn Mkkln. Ef båll og ng v d kff l ll, og d kom gg mng bbo f omåd. V vl kk ll, d dlog, fo n gg god fn, og v glæd o l j gn f ommfn. I løb f Spjdn Lj 2012 h oppn få g n ny vnkbgupp. D komm f Nog, n lll by, d hdd Follbu. Follbu lgg næ Lllhmm. Nog Spdfobund (NSF) h lndlj 2013, og oppn blv nv f vo vnkbgupp l komm md på lj. Nu d åld, d lld ld nfomon på d hjmmd (www. vng2013.no). Toppn vl mg gn fd på dnn lj, og løb f novmb vl d blv ndkld l foældmød, hvo vl vl komm md ll d oplynng, v h, dudn vl d komm mød m løb f foå. Hln Nl D vænlg : Do: jul 2013 (ug 27) P: Ljn ko 265 Euo + npo l Svng. Mn b olg, d blv kk dn p, pjdn kl gv fo komm md på ljn, dn blv n dl lv. V fovn n p på omkng k. Hvlk ogå n dl, d v kl ov. D dog mulg lld nu bgynd n ndblng, åld mn fodl ljfgfn ov hl å. Dl komm ogå, jo fl foæld d kn gv n hjælpnd hånd l DHB, d m kn guppn gå nd og pono. Mogn Indmldl og udmldl f bøn Onng f kn D h væ fopøgl, om konngn kunn komm ov PBS, mn d n dy ffæ fo vo økonom, å dfo h jg nd folg l d foæld, om gn væ f fo goko. D d fo kø blngn nd ov nbnk l f blng hv 3. ll 6. månd. Hv mn n d, kl mn nd mg n ml, å jg kn gv j 4 kononumm l konngnkonon, å jg ogå vd, hvm d kk kl hv goko, nå jg nd dm ud. D kl dg kv på ovføln, hvm d ndbl og bn nvn. Mld: Hll Chnn K I fobndl md ommfn d lmndlg, nogl bøn komm l og nd kk f. Så v vl lg on om, hvodn d nu : Indmldl f ny pjd k ypk f 3 pøvgng, hvo mn kn, om pjd nog fo n bn. Indmldl k kflg på n ndmldlblnk. Dn find foældpkkn, om få vd pøg ldn. H find ogå nd nfomon om pjd, om guppn og foældhjælpdl. Konngn fo væ mdlm 175 k. p. kvl. D dækk bl. vo udgfi l ml m lkud l u. Unfom og øklæd mm. kn køb/bll vd ldn. V h ogå n unfomodnng md bug unfo- m, om ldn ogå vd m om. Udmldl f n pjd kl væ kflg. D kk nok mundlg gv bkd l n ld om d. V h udmldlblnk pjdhu, om ldn kn udlv. Ell kn d nd n ml om udmldln l nn ld, guppld ll vo k. Hv mn kk udmld bn, nd v dg konngn-opkævnng, d v kk h kflg blæg fo bn udmldl. V vl f 2 ykk konk foældn og hf udmld bn. Ad- og lfon/moblnumm-ændng bd mddl nn guppld ll k på ml ll lf. Mvh M Bændkov guppld 17

5 Spjdodbogn Bøg Bülow Gupp ny hjmmd! Spjdudyk Bydnng Tøklæd E kk kk og om hln om vnn, mn n dl f vo unfom. V h ød kn øklæd, om ull, om hln. D h mng funkon kn blnd nd ø n bækk m om lyng ll fung om lg-dkb lgn g hln Gupp Vo pjdgupp hdd Bülow Gupp og h c. 110 mdlm- m f d llmnd l d ø. Guppn dl op nhd bæv, ulv, op, kln, ld og guppåd fohold l ld og funkon. Enhd V h 5 nhd guppn Bæv (0.-1. kl), Ulv (2.-4. kl), Top (5.kl. l 15 å), Sno (15-17 å), Kln (f 18 å og op). Hv nhd bjd md kv på fokllg nvu fohold l bønn ld. Guppåd E vo byl md foældvlg guppn. D æff blunng om økonom, kv og nnglnj fo guppn. D mød 4-5 gng om å. Guppld E ld fo ldn guppn. Guppådfomnd E ld fo guppn byl. Unfom V h n gøn kjo på, nå v l pjd. D hdd n unfom. D fl gund l d. D pkk hv n unfom, om kn blv bkd d fo n øj. På unfomn y mn n mæk, å kn mn, hvo mg hv bn kn. Og d, mn kk mnd, å v nognlund n ud, nå v fd. Gml dm D of dm, om ll nd o, pjdn følg ov vjn. D k dvæ kk å of læng Bål E n ng, v bug of om pjd. All pjd lk ænd bål og hygg g omkng d. V bug bål l lv md på, l vm o og l hold ljbål md ng omkng. Knudn E nvn på vo pjdhu. Hyf E vo lkd Søn, d øg fo l mulg pkk vdlghold på vo pjdhu. Mæk E nog, ll pjd få, nå d h læ nog ny. Så få d ofmæk, om kl y på unfomn. D plj blv mo op- gv. Rf Afgn gnmm på 7-12 cm dm. Bug l bygg bo-, ømmflåd, udkgån og mg nd. E d pjdudyk, du gn vl hv n foklng på, å konk M pld). Så fnd hun n foklng l næ udgv f (gup- guppbld. V Bülow Gupp ol f kunn pæn n hl ny hjmm- d fo guppn! V h dn å bjd på dn ny hjmmd, fd nu kl. Tdlg h v hf n hjmmd md pkk nfomon og n blog md ho og bl- ld. Dn ny hjmmd ovg fo bgg d, å d hl nu l fnd på é d. På dn ny hjmmd kn du dfo båd læ og blld f, hvd d fokllg nhd bjd md fo dn, fnd nfomon om kom- mnd mød, lj og u, fnd konknfomon på ldn og v på fokllg pkk mål - og dn vk ogå på pøg- mobln! V håb, I vl g god mod dn ny hjmmd og kv n kommn på dn! Dn ny hjmmd Inddlng f nhd f ommfn Ef ommfn fodlngn f ddg og nhd ådn ud: Bæv kl - mød dg kl. mø Mndgulv kl - mød mndg kl Ondgulv kl - mød ondg kl Toppn - f 5. kl og op - mød odg kl Klnn - f 17/18 å og op - mød f fl. Adn på dn ny hjmmd : bulow.kfumpjdn.dk Læng vn h dn væ, vo ny hjmmd fo Bülow Gupp. Hjmmdn fnd på hp://bulow. kfumpjdn.dk På dn ny d kn du fnd klnd funkon ov ll mød og ngmn, om v hold. Du vl kunn fnd d d ho og blld f ll pjdmød. D vl væ kon- k-oplynng på ll ld og guppådmdlmm. Og mg, mg m. Tg n u fob, næ gng du på n. Tk l Sun Oln fo hjælpn md op dn ny hjmmd! Spjdhln M, guppld Som I kn, h v gn opdl ulvn op på o møddg fo kk hv fo mng ulv på mm dg. En dl bæv ykk op l ulvn, og kun få ulv kl vd op l oppn. Dfo h v vlg dg hv o ulvdg Hv d bn kl kf nhd, få du bkd om d f ldn. Mvh. M, guppld 16 5

6 v k n ø, g ll ll! åd om l m g o f ng fo mu d ndl o f v d u o D f v. ld! old, v f k c V v k v d d n k F d j yd dl f n l f l m j og yld l m p nd, æ, l u jov gn n vl v ov, j b l v D g og n m væ n h o ndn pøv d æ p n f o lv...! på d d f bål, lgh m ov g ød m b g g o n, b å opdgl å v ø P vd kno, gå p h d jl, v ufl l f % 100 ldn vo ov flyv b l. 10 m k n p old dg nd l - vd OBS! Væ opmækom på på nogl f kv d hlbd- og ldbgænnng! dn o pld fon hu. V fik kyllngby md kofflbåd og bun ov. D mg god! Om fnn v d ljbål, mn d v kk lmndlg ljbål, fo d hvd bl H.C. Andn l komm mmn md n vny (H.C. Andn-kvlkdn). V kull gæ n hl m om, hvlk vny hn ænk på. Nogn fik ogå lov l væ md bdd f vny!! D v jov!! Så kull v ng, og v ov god dn n. V v mg æ, d hvd væ n håd dg! md n pnd, ld lgom Robn Hood og Lll John! Bo, Hnk og Sunn gd, v kk må pøv klvæggn, d v kull væ æld!! Ef mddgmd kull v på jodkv, d kull v bl.. lv gæold fi og fi mmn, d blv flo. V kull ogå lv blld md mudd og løb på fohndngbn. D v jov. D v v fædg, kull v hv fnmd. V fik pgku og kødov, mmmhhh, d lg bævmd :) V ov n dn fn, mn ov god f l d jov, v hvd hf!! Søndg od v op l noml d og gk l flghjnng og fik mognmd og å fd på kv gn. Dnn gng kull v på luf, og d pøvd v båd n kæmp vævbn og vkl bung (hvo v kull ækk n kllk å lng ud, om v kunn. V fik fl lkk på, jo m v vjd. Lll Eml fik kun én lk, og hm, d od d, hjlp hm mg, å hn kom gg lng ud. Jg ud kk, mn d nd bæv fik lov, d fik 2 lkk, og Hnk, Bo og Sunn fik 4. Sunn k dn læng nd Hnk, d kunn hun god ld :) V pøvd ogå lå n nd f n pæl Mndg kull v b pkk mmn. D v kk po jov, og hv v kunn å lgd v hll, nd v pkkd mmn, å Bo, Hnk og Sunn kull hl dn bd om hjælp. D v v fædg md pkk mmn, fik v mddgmd, og å kom bun og kø o hjm... Skk n god ommlj, jg glæd mg l dn næ å, dn blv kk lg å jov.. Bævklk Lll Bæv Bæv på bndonn Hj ll mmn Jg v mmn md ll d nd bævpjd på bndonn fo d fin bndbl, d hvd dnd. D hl d md, v mød n bndmnd, om fol o n m om, hvd v kull gø, hv d kom n lm og bndvæn kull ykk ud. Jg kn huk o f d dvlfv, dn n v ød og dn ndn v gøn. Dn ød v, hv d kull ykk ud l n o bnd, hvo bndmændn kull kynd g fo fx hl hu kk bænd nd, Dn gønn v dn, d ly, hv bl fx hvd pld ol og bndmændn kull ud og øg fo, d kk v nogn nd bl, d kø nd d og gld, å d kø gl. Dn flnk bndmnd v o ogå øj, og d v ld jov. Hn buk d lld f på hn øvl, og hn fol, d v fo hn hug kunn få øj på! D kom n ndn bndmnd fo v o, hvd hn hvd bndbln. D v god nok mng ng ådn n! Måk kull v få n bndmnd ud fo få pld l ll vo ng! Nå, mn d v næn hvd d hl, kom d n lm. Jg blv ld bng, mn Bo, L & Sunn fol o, d b v dn gønn lmp, d ly, å d v kk nog, bndmændn kull kynd g fd l! D bndbln v kø (dvæ udn blnk og udyknng) gk v ov på dn o gæplæn ovfo. D lgd v åbæv, ndl d v d l, v kull hjm. Smdg md v kull hjm, kom bndmændn ogå hjm. D fol o, d b v n bl, d hvd pld bnzn, mn d v nog, d kull odn, ådn ngn kom l kd. D d kø bndbln nd, v d å flnk, d udyknng på, å v fik lov d, d v vld :) Bævklk Lll Bæv 15

7 Bæv på mulj Pkk nfo l ny pjd og pjdfoæld Hj ll mmn Fø og fmm vlkommn l pjdguppn! V n mllmo pjdgupp på c.1 10 mdlmm f 5 å og op fodl på 6 nhd: Så h jg væ på bævommlj (mulj) mmn md nogl f bævn og n hl m f nd gupp. D v båd gønn og blå pjd, og Sunn fol, d hdd DDS og v hdd KFUM-Spjd. V fik ogå vd, d v ov 200 pjdbøn, v v god nok ogå mng. Fdg mød v opp vd Knudn fo g md dn bu, om Sunn og Bo hvd lj. Sunn og Eml kull kø bl, fod d kull hn Hnk, om hvd væ bævld d å, mn om nu bo Købnhvn. D v kom fm, p v vo mdpkk og bgynd æ l op. V undd o ogå ov, hvo Hnk, Lll Eml og Sunn blv f, mn Sunn ngd og fol, hnd bgdæk på bln v punk nogl km væk f ljn!! Hnk vlg gå n f vjn fo hjælp Bo md æ ln op, mn Lll Eml og Sunn vnd på Dnk Auohjælp. Lødg vågnd hl dngl klokkn nom dlg. Klokkn v kun 5, d Bo md dm nd l gn, d lgd nmlg udnfo, og d må d kk, fod d kunn vækk ll d nd, om fø kull op kl. 7. Nogn fld øvn gn, mn nd nkkd nd l, og kl. 6 fik v lov gå ud f ln, hv v kk lmd!! D v v å op og hvd gjo o kl 14 Bævn fo 0.-1.kl; o ulvflokk fo kl.; Toppn fo 5. kl l 15 å; Snopjdn fo 15- l 17-åg og ovklnn fo d ov 18-åg. l dgn, kull v op l flghjnng, hvo v kunn, hvo mng v v... Bgf kull v nd og p mognmd, og v kull p n poon hvgyn ll conflk, ndn v må p fnkbød, gd Sunn, d d vll gå lng d, fø v fik md gn!!! D v hvd p og få vk op, kull v på kv. V kull md vnd. D v kom dnd, od v, v kull jl kno, og d hvd ogå væ mnngn, mn hm, d jd øn, gd v kk må!! Så d lvd v nogl fin jlbåd f n f d bkk, mn få hkk kød, nogl gn, bld, pp og no. D blv gg fin, og d v god l jl, mn v fnd hug ud f, v hvd glm pu n no, å v kunn hl dm nd gn, fo Lll Eml gk hl ud, å hn v våd op md på mvn!! V nåd ogå fik ld øn, og Bo fngd n STOR fik, hv du pøg hm lv, dn v god nok kun 5 cm lng, mn Bo v ol. D v kull hv mddgmd, kull v gn p mnd ykk ugbød!! D v v fædg md p, fik v lov lg vndkmp, d d v mg vm, mn dvæ kk lng d, d v kull på kv gn. Dnn gng v d ld, og h lvd v nogl fin æpl og fik ykk knd, hvo d od Po Ahu på. V lvd ogå lufbllon ud f n plcpo og nog ålåd. Dn, om So Eml fik lv, fløj gg flo, og d v n f d få, d hvd få l flyv (d fl mld b). V fik ogå lov lukk ld md n bndlukk, d v jov. D v v fædg md ldkv, kull v p fnmd. D p v mmn md ll d nd pjd opp på Enhdn h mød på fokllg ugdg og fokllg d, fhængg f bønn ld. All nhdn h n ld, om nvlg og nogl n, om hjælp md gnnmføl f mød og wkndu. I kn, hvm ldn, på bgdn f bld. All ld fvllg og ulønnd. V følg koln fpln fohold l d lmndlg mød løb f ugn. Mn v g gn på u wknd og hllgdg. I vl modg dl md nfomon omkng wkndu og ommlj f nhdldn. Don å ogå bld på mddn og d bld. Ydm kn d på vo hjmmd hp://bulow.kfumpjdn.dk I kn find d nfo og bld Foældnfohjøn hyn, lg vd ndgngn. D blv løbnd dl op på døn lg vd dn f nfo-hjøn. Unfom kk nog kv dn fø d, ll nå pjdn må. Mn v gn, d få øklæd, nå d mld nd. D kn køb gnnm guppn. B pøg ldn. Unfom kn ogå køb gnnm guppn, pøg ldn. V h ogå n unfombyodnng, Så kn mn køb bug bønunfom fo 150 k. og løbnd by g l n ny unfom, nå dn ndn blv fo lll. Dog kl d g, vo lg lg p.. kk å o f bug unfom. J bn kn pøv væ pjd g d fø 4 mød, hf vl v gn hv bn ndmld. Indmldl k kflg på n ndmldlblnk. Dn få I nn vd nhdldn ll find Info-hjøn hyn. I fobndl md ndmldl vl v gn bd j om udfyld n foældhjælpddl. Fønævn gv o konkoplynng, mn ogå fo, v 100 pc. k på, v må g blld f j bøn, og v dm på vo hjmmd ll vo bld. Foældhjælpdln fo gø d nmm fo o, konk j, nå v h bug fo ld pkk hjælp. D ydm n m-vc l foældn, om mn kn lmld g. Udmldl k ogå kflg og kk mulg mundlg. D k nn v n ælg blnk, om udlv ho ldn, ll vd nd n ml l guppldn. All nvn kn find på bld bgd. Konngn ko 175 k. p. kvl og opkæv f vo k - Hll Chnn - hlvålg D udnd goko. Huk mld dkf l o, å v kk udnd goko fogæv. V glæd o l dn kommnd d om pjd og pjdfoæld vo gupp! Skull du hv pøgmål, å må du gn konk o - båd ld og guppld. So pjdhln M Hol Bændkov, guppld 7

8 Vl du hjælp o om ld ll guppåd? foæld, mn kk dmd g, d nog, mn kl. konk M ( dn bg på bld), ll gv o nvn og lfonnumm, å l v lv md vdkommnd. D ljn v vd næm g n flunng, v d vmod po ho pjdn, d d lld hvd få kb nogl god vnkb md d nok pjd, og nu, hvo mn v vd kunn kommunk og bjd mmn, v d hl vd væ fob, og å gn. D nok pjd, om komm f Nok Spd Fobund, h d lndlj 2013, og v h på nuvænd få n mundlg nvon l dlg dnn lj. V blv gg mng pjd guppn, og v kunn god bug ld fl ld vd mødn d o nhd. Dfo håb v, d p foæld, om h ly l oplv - ll gnoplv - pjdlv n fn om ugn. D bug fo n k hånd båd ho bæv, ulv og pjd - nk md ldn ll md guppldn M om, hvo du kn væ md. D bhæv kk væ ho dn nhd, hvo d g bn! Hv du kk lv h d, knd du måk n, d kunn hv ly l pøv væ ld? Bd hm ll hnd om Iøvg mngl v ogå p foæld m guppåd. D kk n opgv, om kæv å mg f dn d - kun 4-5 mødfn om å. Mn v vl mg gn hv guppåd-mdlmm, om pæn båd må og o pjd, å v h bd mulg konk mllm ld og foæld. Nå jg om ld lbg på ljn, h jg oplv d om n djlg u, båd md ndu, mn æ md n m opu. D djlg, pjdn g nv fo g lv og nd. Nå d g, vl jg kun g d d od hv du om læ vl vd m om ljn, å pøg n f oppjdn, d vl gn foæll om ljn. Dl komm d od: Spjd, k fo n god lj. Hln Nl /lon Ny mlngl! V blv guppåd ng om nv ny ml. V køb fø Spjdn Lj o o, ny jnfomd mlngl md pld l 50 ddnd pon und hv. D v g væ n gg god nvng l ljn, d d gv kygg dn bgnd ol og ly dn lnd gn. V glæd o l bug dm mmn md j! /M, guppld Fvl og vlkommn l ld! Så d blv pjdd gn, og d byd, d k ld ny md ldn f fn: - L f bævn opp, d hun kl l læ Albog. Tk fo dn ldnd d d å og hld og lykk md uddnnln fmov! - P Jnn foæ om lkld ld, hv d yg ld, å d hnd, d kn komm. - Chn Wdck h hold pu p å f væ ld pg. bjd, mn vnd nu lbg om lkld -ld. Så hnd kn I ogå mød nd mllm. 8 - Sun f oppn bo nu Åhu fo bgynd bjd og n ud, og hn opp dfo om kv ld. Hn foæ om vo nvlg fo dn ny hjmmd. D komm fohåbnlg fl ny ld og hjælp l f ommfn, d v h bhov fo d. Hv du kull hv ly l hjælp md ykk djlg bjd md bøn og ung Bülow Gupp, å læ d gn ndd bld ll konk M Bændkov ll n f ldn nhdn. Md pjdhln M, guppld Ulv på Spjdn Lj 12 ulv og md bun l Holbo øndg mogn, hvo v kull væ på lj ndl ondg. D v kom l vo ljpld, v d fl l lld op, d d v nogl vokn, om v g dop lld lødg. Mndg fomddg v ulvn på Rddpøvn, hvo d blv dl på hold, om gk und l d fokllg pøv åom dul, bukydnng, kæmp pulpl mm. Bo og Iv cykld ud md md l o, d v kk kunn nå fm og lbg. Ef foko kull v lv kpmn. Fø kull v find ud f, hvodn v fik vnd bg f é punk l nd v n vndmøll og nnngnlæg. Df kull v cykl, å d blv øm nok l lv popcon. D v fl cykl, d v fobundn l n dynmo. Tl d kull v lv n kdå, mn d v mg væ. Tdg fomddg hvd v f lg og kggd und pjdbukkn, om v på ljn. Om fmddgn v d bønf, hvo Lll Nød og So nød undhold md fokllg ng, om bønn v md. Ondg fomddg v v l gudjn. Bgf kull v kynd o lbg og p foko, ndn v kull md bun hjm klokkn 13. Md ulvhln Sunn og Tov 13

9 Toppn på Spjdn Lj 2012 Å o bgvnhd v/ Spjdn Lj, d vl nok omn pjd gv mg. Fo oppn v d kk n undgl, mn d fo b nyd un l Holbo bu, vlg oppn cykl l ljn. Toppn d ud f Knudn dn 18-. jul kl. 10, og å v kun mod Holbo. Dn fø dg gk nog æg, d v v plg f, 2 f d 3 vogn, v hvd md, kk kunn å dncn, og v må få dm hn og øg fo, v hvd n følgbl md. Dgn gnnm v v ydlg fofulg f uhld. 2 punkng, hvof dn n kævd n ny lng, d hull kk kunn kon. Dl kom, d v gkbl på n ndn cykl d png. Al l v dn fø dg kk nog åb hu fo, og å gn...v nåd hl l Kollmon, hvlk v c. 10 km læng nd fovn. Dg o od fo døn, og kl v d fgng f Kollmon, og kun v mod Hnng. H v d g, Md Monn hvd n obo, om bo. Md pug n bo, om d v odn, v ovnd hn hv, hvlk v yd knmmlg fo. (Mng k ndnu ngng fo log). D fdgn opnd, v d kun mål g HOLSTEBRO. V hvd få n mulghd fo ovn vd ljn, å v kunn nkomm om nogn f d fø på ljn. Om fdgn hvd v mdg mulghd fo mød d nok ld, om v kull dl ljpld md. D kl nok nævn nu, hv mn kk kl ov d, oppn h få g n vnkbgupp f Nog. Spjdn f Nog komm f Follbu, om lgg vd Lllhmm. 12 Hvn vd hvnn Lødg kl vo lj bl. Toppn h kk d vld pln å, d v gn vl bug n dl d på vo vnkbgupp og læ dm knd. Dl komm, dn fø dg bug mn d på læ pldn knd. Åbnngvn od And Lund Mdn og And Bnhol fo, og d v muk og undholdnng. Ugn gnnm v pjdn på mng udfodnd og ldg kv, lg f n mg flhmob l Fjldmd udn pulv. D kn m f blld f ljn på www pjdn.dk, d blld of g m nd od. V hvd n foygnd ug, md mng mæklg udfodng, d d fokl på væ på lj, nå mn komm f hhv. Dnmk og Nog. D v md l kb n udfodng, om pjdn lø på foblldlg v. Und ljn hvd v ogå n fødl, Md Monn, om fyld 14 å. Md fik bøg f n foæld og n bo f Hnng (hm v ovnd ho), og d hvd mdbg kk kun én, mn hl o kgmænd, om ll pjd blv vældg gld fo. D v fl foæld, d kom på bøg løb f ugn, og ll hvd n ll ndn fom fo god md. H kn blnd nd nævn vndmlon, muffin og ndkg. D ld blv fokæl f Sommn gnnm h Bülow Gupp hf n k-hv vd Sd. Voldgd, lg ud l Gl. Hvn mdbyn. D h væ å ld f hv, og n f dn bg, folk kl hv lov g f plnn - mdg md d gv ld klm fo pjdbjd. D h v g væ n ucc - ln blv p, d pøvmg på æ og må gulødd, og plln ogå blv plukk. Mn d dg nog kgg på og måk ogå plukk kn, hvo v ydlg h kl md, d Bülow Gupp, om å bg. Blnd nd d kovjodbæ, gulødd og bønn, og d ogå å ld ny l og d, om fohåbnlg nå blv lækklg o l p løb f d kommnd ug. /lon Dnmk Hug Bl 2012 Tund k l ll d hjælp, om gv n o hånd md und vo bjd på d å DHB! D v uundvælg og h gjo mg fo d å ndæg, om bug dk på pjdkv l gvn fo ll pjd Bülow Gupp! So pjdhln M, guppld Chnkkn h fødldg, d fj v md Lødg d. 8. pmb kl. 10. All bøn og vokn vlkomn l n bøngudjn md ly, flg, bllon og fødldgkg. 9

10 Huk dn kommnd d Bævflokkn kl. Mndgulv kl. Ondgulv kl. Spjdop kl. 1. pmb: Fluflv mng fv - voldn vd Lndoldn 8. pmb kl. 10: Fgudjn fo bøn Chnkkn Augu 28/8 Bævmød Spmb 1/9 Fluflv mng fv 4/9 Bævmød 9/9 Foældngmn fo Bülow Gupp 11/9 Bævmød 18/9 Bævmød 25/9 Bævmød Okob 2/10 Bævmød 9/10 Bævmød 16/10 EFTERÅRSFERIE 23/10 Bævmød 30/10 Bævmød Novmb 6/11 Bævmød 13/11 Bævmød 20/11 Bævmød 27/11 Bævmød Dcmb 4/12 Bævmød 11/12 Bævmød 18/12 Bævmød Bævmød fogå dg kl Hv pkk øj og fodøj på ll md, å v kn væ udndø und ll mød, å und! Augu 20/8 Ulvmød 27/8 Ulvmød Spmb 1/9 Fluflv mng fv 3/9 Ulvmød 9/9 Foældngmn fo Bülow Gupp 10/9 Ulvmød 17/9 Ulvmød 24/9 Ulvmød Okob 1/10 Ulvmød 8/10 Ulvmød 15/10 EFTERÅRSFERIE 22/10 Ulvmød 29/10 Ulvmød Novmb 5/11 Ulvmød 12/11 Ulvmød 19/11 Ulvmød 26/11 Ulvmød Dcmb 3/12 Ulvmød 10/12 Ulvmød 17/12 Ulvmød Ulvmød flokkn fogå mndgmndg kl Hv pkk øj og fodøj på ll md, å v kn væ udndø und ll mød, å und! Augu 22/8 Ulvmød 29/8 Ulvmød Spmb 1/9 Fluflv mng fv 5/9 Ulvmød 9/9 Foældngmn fo Bülow Gupp 12/9 Ulvmød 19/9 Ulvmød 26/9 Ulvmød Okob 3/10 Ulvmød 10/10 Ulvmød 17/10 EFTERÅRSFERIE 24/10 Ulvmød 31/10 Ulvmød Novmb 7/11 Ulvmød 14/11 Ulvmød 21/11 Ulvmød 28/11 Ulvmød Dcmb 5/12 Ulvmød 12/12 Ulvmød 19/12 Ulvmød Ulvmød flokkn fogå ondgondg kl Hv pkk øj og fodøj på ll md, å v kn væ udndø und ll mød, å und! Augu 23/8 Topmød 30/8 Topmød Spmb 1/9 Fluflv mng fv 6/9 Topmød 9/9 Foældngmn fo Bülow Gupp 13/9 Topmød 20/9 Topmød 27/9 Topmød Okob 4/10 Topmød 11/10 Topmød 18/10 EFTERÅRSFERIE 25/10 Topmød Novmb 1/11 Topmød 8/11 Topmød 15/11 Topmød 22/11 Topmød 29/11 Topmød Dcmb 6/12 Topmød 13/12 Topmød 20/12 Topmød Topmød fogå odg kl Hv pkk øj og fodøj på ll md, å v kn væ udndø und ll mød, å und! 9. pmb kl.15-17: Angmn fo bøn og foæld Bülow Gupp 28. okob kl. 13: BUSK-dg Chnkkn novmb: Julu fo guppn. Kln Lvjægn Kln Lvjægn nogl vok- n pjd, om mød c. n gng om måndn, hvo v lv fokllg pjdkv. D fl f o dudn ld Bülow Gupp. Hln f klnldn Tov Huk mld fbud! V vl mg gn vd, hvo mng bøn d komm l bæv-, ulv- og dn. Dfo håb v, fo- pjdmøældn vl huk mld f- bud, hv bn fohnd på gund f f, kolf, ygdom ll nd. Sg d ugn fø ll gv bkd p. lf., ml ll m l n f ldn!

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Dansk Stålmontage A/S

Dansk Stålmontage A/S Hm? Dn Såmon A/S n nnø- m n- o mon omhd d bæ bdmbnchn Vo bdomåd pænd o: - Bnn m nn 3D Inno - Konu onm nomonnudundndéopæ - Udø onp - Poc- ndbhndn- ndu- oødnæmmcu næ o mnopbynn - Enonu on - Abdmdu åumnum

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE - DE KRINGLEDE ORD

INDHOLDSFORTEGNELSE - DE KRINGLEDE ORD INDHOLDSFORTGNLS - D KRINGLD ORD Tyk på d Tyk på d Sa avd Sa avd X v d a d Sa avd - ld f jv Od av d d- ll - Fl pgav d d- ll - Od av d - Od av d - X v d - ll - Fd fjl d - ll - Klak fjl: lgg ll Klak fjl:

Læs mere

HENRIK S. Diner & Smørrebrød DINER TRANSPORTABLE TLF. 62 62 30 34. Langgade 41, Espe, 5750 Ringe. Juleanretning nr. 1

HENRIK S. Diner & Smørrebrød DINER TRANSPORTABLE TLF. 62 62 30 34. Langgade 41, Espe, 5750 Ringe. Juleanretning nr. 1 dg dn 9. pmb 2014 104. ågng n. 37 V dæ 100% 5762 V Snng 5771 Snup 5772 Kændup m dl f 5750 Rng, 5600 Fbog og 5700 Sndbog Soln åld, løbn loplg. D bl djlg Kbyløb: 208 lmld løb f n ålnd dg Mn d bl lg np å

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen Hh Sko Uyghd vd kon Uygg punk n udpgning i 4 i i 4 i i Uygg ækning n udpgning i 4 i i 4 i i Piv-/iko, Hh Sko Økidkon, fding Ø Økidkon, fding yn Piv-/iko, Id Ho Sko kø hu k ig ng b v i æ k bi n Svæ g o

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011 Ny f SSWUgdmMj 2011 Gæ u - ymb på fjdb g d Sg Fbg - h m, hd g b f Fjdby P - på d? - uddp på d fppd måd Ug Sg byåd - hd d mød c-, ug- g pudg Ahd udg: SSWUgdm Ldy Rdg f J Kf Bd f L B Mx A bd g jdm f SSWUgdm

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

.:87538700 Fax:87538400

.:87538700 Fax:87538400 Nø ø T 87538700 Fax87538400 n o@ homa ag d www homa ag d Sa gop Ad S o gad17b,st,ch anga ø Kon an p 1 845 Sagn LEJ20061 udg md 1 Da o23 05 B KVARTERET Enh pc ghdmdun b ggnhd Hj ø gam b d og gud dnmu pa

Læs mere

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere...

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere... å J.P. Jcobn Cn i k G nd Gi Sluh Ic du H d ø l i o ly, K yllin u å f Sko il in? i d l fød Tnkonku n c å ko o væ d il in od, fd o lød, o ø idi n knon hndl, ll fl... BØRNEEVENT: Bø kon o flv din nin (kl

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208611

.48716100. Sagsnr :208611 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Ø mo g,3200h Kon an p 500 Sagn 208611 udg md 16 621 1 Da o05 01 B BONDEHUSI DYLFORENDENAFBLI NDGRUSVEJILANDLI

Læs mere

191HJ001896 :61639190

191HJ001896 :61639190 F d hu Kon an 950 udg p md 2 302 Udb a 50 B N udg 5 028 3 904 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Sag 78 1 3 1972 1 293 191HJ001896 Kon a K anra ndommæg T 61639190 Ema an a@danbo g d Ana g ndommæg K anra ndommæg

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage. Se hele programmet for julen på

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage. Se hele programmet for julen på Vlkommn til Pt Jul i Rib S hl pommt fo uln på www.ptuliib.dk 07 Jul om i ml d J læd mi i dnn tid D hvid ulhytt Dt indldninn til bon Pt Jul, om hndl om fmilin Kohn ul o tdition i 0 n. Rib h hntt inpitionn

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

ÆKKERTETPLANSRÆKKEHUS

ÆKKERTETPLANSRÆKKEHUS Ræ hu Kon n udg p md Udb B N udg 2 99 3 0 0 7 9 8 546 Bo gm2 S u Væ B gg å G undm2 En g S g 05 3 20 5 6 A20 0 467 0427 Kon D nn Tho I nd h ndom mæg & u MDE T 40999007 Em d nn ho @d nbo g d An g ndom mæg

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

KLASSISKEPIZZA SPECIALPIZZA

KLASSISKEPIZZA SPECIALPIZZA BEDERS KLASSISKEPIZZA 1.M(omooo 2.omooon 3.omooopppon 4.omoonohmpnon 5.omoononn 6.omooppponohmpnon 7.omoopppononn 8.omooph oødo SPECIALPIZZA 9.ConUno(ndb omooph ødo 10.ConDuo(ndb omoonhmpnon 11.omoonnn

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen.

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Enbæ 22,Råg,3210V Kon an p 2 895 Sagn 208773 udg md 4 Da o21 01 B Spændnd,a gn dbo g Sønb ggnhdpåp ag u dna

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

Sagsnr :BO15188. :SusanneMadsen

Sagsnr :BO15188. :SusanneMadsen Sa gop Ad Æg 3,4700Næ Kon an p 1 195 Sagn BO15188 udg md 1 Da o03 11 B Cha m ndbua owb ggndpå o g gåa and hj anæ bog æ ønna u" Ån", a onn,g mna og ad onm m-ogåd m nd10 m nadanma d g bad andka bæ m nd Gnnm

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser.

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser. 1 KÆRE DU :-) Tu k fo u u på Bå o k vo fo Nyv Ro. Fo o må bv j op f T Bouo o PoA o bv pu om j v væ ukø. Ko f S T o M m køkk m æ o åb j jæ. J v kk vv. J må væ m pojk. Smm om p o m m æ ø Juu oå på bø. O

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208877

.48716100. Sagsnr :208877 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Råg 152,Råg,3210V Kon an p 1 965 Sagn 208877 udg md 2 Da o15 06 B F ooggnnm ø dbo g S g und å100m aråg S andp

Læs mere

Sociale tilbud og deres naboer. Idékatalog

Sociale tilbud og deres naboer. Idékatalog Soca bud og d nabo Idékaaog Fbua 2007 Pubkaonnudgvaf SynfoSpcaådgvnngogSocaSvc Skbhuvj52B,3. 5000OdnC Tf:72423700 E-ma:poc@poc.dk www.poc.dk Tyk:SchuzGafk 1.opag,2000k. IndhodudabjdafCOWIA/Sfo SynfoSpcaådgvnngogSocaSvc.

Læs mere

SALGSOPSTI LLI går dspar ken 2920 Char enl und Sagsnr Kont ant Udbet ng: udgi md. Net excl udgi Bol ype: Opf Bol uer vær age: an/ have: evat Ener

SALGSOPSTI LLI går dspar ken 2920 Char enl und Sagsnr Kont ant Udbet ng: udgi md. Net excl udgi Bol ype: Opf Bol uer vær age: an/ have: evat Ener SA GSOPSTI I NG E gå d pa n4 h Cha o n Sag n J N 8 Kon an p Udb a udg md å 4 7 7 8 B u o N oxc udg 6 7 Bo g p E Op ø Bo g S u æ ag A an ha N N E a J a En g mæ C FOTOG YSMED TERRASSE Sdmab d æom a d a påwww

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af M M B J NIVEAU: 8.-10. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 2 Sv. l vby. Vjl må yb fløb, lv

Læs mere

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m n h d nn n und ud æ æ c c udd h m d m æ n mm m dudud n M d nd nd m mæ æ n æ n d mmh nd K d d n d E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m mæ n n h nd m mæ n m d m d

Læs mere

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal:

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal: Af M M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 1 Sv l vby. Vjl må yb fløb, lv mø.

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V m Kon n udg p md Udb B N j udg 3 395 4 3 7 0 6 589 3 35 Bo gm2 S u Væ B gg å G undm2 En g S g 43 2 3 934 97 8 7 90 D 059CJ 4 92 Kon Ch nj ob n ndom mæg MDE T 3644444 Em c h n j ob n@d nbo g d An g j

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 2 645 udg p md 3 948 Udb a 135 B N udg 12 900 10 225 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 152 1 3 1969 1 267 152 D 00341634 Kon a Sø nn n ndha, ndommæg,md T 48242111 Ema o n n n@danbo

Læs mere

MODE KARLA SUPERMODEL. Helt privat. Stor modereportage fra Hummels sommerkollektion 2010. biografpremiere. Klæd stjernene på til den røde løber

MODE KARLA SUPERMODEL. Helt privat. Stor modereportage fra Hummels sommerkollektion 2010. biografpremiere. Klæd stjernene på til den røde løber MODE So opo f H ooo 2010 M A G A Z I N E #2 KARLA SUPERMODEL K j på b A RLA OG JON AS H pv bofp 25 MARTS 2010 WWWKARLA-UNIVERSDK 1 I K o Jo K på y Jo v of, K v K p o å på, K o bv v Jo på bj B bv y, fo

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208858

.48716100. Sagsnr :208858 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S o bo 14,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 295 Sagn 208858 udg md 2 Da o11 11 B S n,a gn dbo g Sønna u g undpå

Læs mere

:59441112 HOLBÆKVEJ95,4420REGSTRUP -NR.J

:59441112 HOLBÆKVEJ95,4420REGSTRUP -NR.J F d andb ug Kon an 5 745 udg p md 2 Udb a 290 B N udg 27 794 22 267 Bo gm2 S u Væ Bggå G undha En g Sag 320 3 6 878 975 9, 32 D 0424363HL Kon a Hn La n ndommæg &a ua,mde T 59442 Ema hn a n@danbo g d Ana

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

Sagsnr :096006672 MEDGARAGE,SKØNNEUDENOMSAREALER,4ÅRGAMMEL SOLFANGERANLÆG.

Sagsnr :096006672 MEDGARAGE,SKØNNEUDENOMSAREALER,4ÅRGAMMEL SOLFANGERANLÆG. V a,1 am Kon an 895 udg p md 1 Udb a 45 B N j udg 4 494 3 545 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Kæ dm2 Ga agm² En g Sag 126 1 3 1935 1 390 20 18 C 096006672 Kon a M nk obaj n n T 70250222 Ema m n oba @danbo

Læs mere

Vaskemaskiner. Pris v. mere end 1 stk.: 44. Vaskemaskine F1492TD. Kapacitet: 8 kg. Centrifugering: 1400 o/min.

Vaskemaskiner. Pris v. mere end 1 stk.: 44. Vaskemaskine F1492TD. Kapacitet: 8 kg. Centrifugering: 1400 o/min. G A UD y-g... b V å Bgæ! Kc: 7 kg Dy Bgæ! Boch ovkmk P v. m 1 k.: 39 Kffmk Aom xc o Boch vkmk Vkmk WA28361N Kc: 7 kg Cfgg: 1400 o/m. Uk Hg 15 m., U/håvk, Fvk/k 10 ko 1150 w Uvg vmå 2 vmgm M kffmk 288,P

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad Bu j 3,B nd Kon an p 1 995 Sagn O22051 udg md 1 Da o26 11 B Høj b ggndogmd an a pano amaud gæ gmg ho domm hu F ahu, aogg duh nd ha ud gom ba

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

Sådan gør du! 2. Sådan nu er du klar til at folde alle arkene på midten. ,,, , hop-4. hop-3. hop-5 ,,,,, , hop-6, hop-7. hop-9, ,,, d...

Sådan gør du! 2. Sådan nu er du klar til at folde alle arkene på midten. ,,, , hop-4. hop-3. hop-5 ,,,,, , hop-6, hop-7. hop-9, ,,, d... Julkal Såda gø du! Væsgo! Du sd lg u md ås julkal fa Ko To som ka gø js cmb du sjov fyld md bvægls I å ag julkal udgagspuk 18 gudbvægls som da bass fo bas moosk udvklg D hl kl Ba følg suko I kla l a komm

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål INDENFOR 4 TRE100TRESGRADER Tmmgs lukk FOKUS 16 FOKUS: MIG Slp go løs UDENFOR 10 ARTIKELSALG Få pg fo d od SEPTEMBER 2007 9. ÅRGANG NR. 5 Gov fosklsbhdlg f sudd P Fæg m, d v od, d hu lod é sudd flv fo

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni Sa gop Ad Hj p 92B,2730H Kon an p 3 997 Sagn 0168 udg md 4 Da o27 05 B L og æ a dh hop a pa md an a ha ogp ad dn am ogn a on PåHj p H,h h gg ghuogg ønn æa øh nandn, nd dudnnbo gen d ho dmu n a a1963,om

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

FYRVÆRKERIKATALOG 2016

FYRVÆRKERIKATALOG 2016 FYVÆ 16 V F 3 2 d Ø d 4-5 V 100 FØ FØ Ø V. 24 4 U Y 90 kud. 700g C5 // t n. 09 74g. 4 // t n. 26 69 4 F V Ø 28 kud. 560g C28 // t n. 10 VFYVÆ F FYVÆ 70 Å F 3 H 50 JU 50 d t juno. 68g J1 // t n. 34 v t

Læs mere

0210005761C EVEJ1,2740SKOVLUNDE

0210005761C EVEJ1,2740SKOVLUNDE V a,1 am Kon an 3 100 udg p md 4 Udb a 155 B N udg 15 193 12 050 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 192 2 4 1958 589 79 D 0215761C Kon a JnHn La n T 44979126 Ema j n h a n@danbo g d Ana g ndommæg

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 1 145 udg p md 1 Udb a 60 B N udg 5 469 4 440 Bo gm2 S u Væ Byggå G undm2 En g Sag 175 1 3 1864 2 532 F 1142014127 Kon a K autthomn ndha, ndommæg &MDE T 70155100 Ema au homn@danbo g d Ana

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune F æ pp - f u f, pup pæ f N H T f æ f H æ f INDHOLDFOTGNL. INDLDNING.... LNLÆGNINGFOHOLD.... pæ.... ppæ..... pp -..... F f.... LOFOHOLD.... p- fæy.... y.... MILØMÆIG ONN.... ØONOMI FOHOLD.... TIDLN....

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Sagsnr :MV4448 KVARTERET: EJENDOMMEN:

Sagsnr :MV4448 KVARTERET: EJENDOMMEN: SanO Ga4,4Ro T on70208218 n o@hn d www hn d Sa gop Ad Smgå d n ø,4070k Kon an p 2 650 Sagn MV4448 udg md 1 Da o26 04 B FANTASTI SKUDSI GTTI LBØLGENBLÅ KVARTERET K n øno d gg d åbn,ba and ab Hb ggnhnop

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gad50,2a,4ro d Ronb ggad19,1130købnhank T 70231033 Fax70231036 www manbo g d n o@manbo g d Sa gop Ad Gamm S mm 16,S mm,4100r Kon an p 1 275 Sagn 4100663 udg md 1 Da o20 03 B S øn,cha m ndha dobb hu S

Læs mere

ndehaver ERGVEJ23,6320EGERNSUND

ndehaver ERGVEJ23,6320EGERNSUND F d hu Kon an 3 995 ud p md 2 Udb a 200 B N ud 20 440 16 122 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 Sa 150 2 2 1965 2004 1 024 11020120047 Kon a KnF b I ndha T 74426055 Ema n b @danbo d Ana ndommæ KnF b I ndha RENDBJ

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

Sagsnr :TN5035A KVARTERET: EJENDOMMEN:

Sagsnr :TN5035A KVARTERET: EJENDOMMEN: SanO Ga4,4Ro T on70208218 n o@hn d www hn d Sa gop Ad F d b g 135E,4Ro Kon an p 7 500 Sagn TN5035A udg md 6 Da o01 06 B VELKOMMENTI L1RÆKKE! KVARTERET I1 æ an nna u nddu hub gg o am Hbduhøj o,mna g h æpå

Læs mere

Sagsnr :150108. medhaveskur

Sagsnr :150108. medhaveskur Sa gop Ad Høj unda Kon an p 1 550 Sagn 150108 udg md 1 Da o29 09 B Sønb ggndd ag dfo dudbyddnn nd y n a a1p an Fo dndom u o gbø nn gom åd æpåo, ndøbm Manha g d a and B uwa A na,sømm ad ondanma, Vognbø

Læs mere

20 Prisindeks for ejendomme

20 Prisindeks for ejendomme 77 20 Prndk for ndomm 20. Grundlæggnd nformaon om ndk 20.. Navn Prndk for ndomm. 20..2 Formål Formål md rndk for ndomm r a ly rudvklngn å fa ndom. 20..3 Dæknng Prndk for ndomm omfar ndomm hl land. ndkn

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/ Kulumiljø Kolæi o ii f bvivæi Nv N. Do 5 To io fo bo æ boliomå m mmby hu æy på Fæø o i Tóhv. 9 2 6 21 22 23 25 9 18 19 4 26 27 11 5 28 9 8 2 1 Ii á G Mi i 195 blv opf æhubbyl f.. i øby v Bóbi o l Jó Puo;

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO Fr Sm [Fur Psms] O.74 1906 Edvard Grg (143-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO II. III. JESUS KRISTUS ER OPFAREN SATB & BARITONE SOLO IV. I HIMMELEN SATB & BARITONE SOLO GUDS SÖN HAR GJORT

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 2 495 ud p md 2 Udb a n 125 B N ud 12 149 9 698 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 En Sa 144 2 4 2008 707 B 286V4009 Kon a S monjnn ndha- ndommæ,mde T 86829411 Ema mon j nn@danbo d Ana ndommæ S monjnn

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere