Appendiks 1.07 IMT-standard Standard for Passiv infrastruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiks 1.07 IMT-standard 03.01.01 Standard for Passiv infrastruktur"

Transkript

1 Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.07 IMT-standard Standard for Passiv infrastruktur

2 Standard: Passiv infrastruktur IMT Region Hovedstaden Region Hovedstaden IMT Standard for Passiv infrastruktur Version 1.10

3 Standardiseringsområde Infrastruktur Standard Standard for Passiv infrastruktur Titel / dokumentnavn Standard for Passiv infrastruktur Version 1.10 Dokumenttype Status Beslutningsforum EA-Scrum Gyldighedsperiode Revision En gang årligt Behov for videreudvikling Dato X Eksplicit standard Implicit standard X Gældende De facto Fremtidig Standard nr. 1 Evt. side/afsnit Ejer IMT Arkitektur og Driftskoncepter Behandlet dato Relaterede dokumenter Dokument 1 Bilag D: KASER: Projektering af it kabling, en praktisk anvendelse af DS/EN :2009 Version - Dato November 2011 Evt. side/afsnit - Nøgleord Kabling, krydsfelt, DS-484 Resumé - Afhængigheder Der skal rettes henvendelse til Medico med henblik på afklaring af, hvor der skal være galvanisk adskillelse mellem netværk og strøm Terminologi og forklaring til forsiden, se: Læsevejledning forside IMT standard v1_0.docx Ændringslog Version Beskrivelse Dato Navn 1.03 Godkendt af Ark.grp På mødet med ny forside og justering af detaljer. Bilag B er tilføjet i slutningen af dokumentet Erik Lyckegaard, A&L 2

4 1.03 Forsiden opdateret på baggrund af Arkitekturgruppens behandling Standardens versionsnummer uændret Standarden gennemgået og omskrevet for at gøre den mere præcis. Gyldighed ændret 1.10 SZ bad i Mail af fredag :04 LN-K om at rette gyldighedsperiodes tekst indtil næste revision til LRF har udført denne rettelse, resten uændret Erik Lyckegaard, A&L Lars Nyeman- Kofod IMT C&F Lone Randi Faber 3

5 Indholdsfortegnelse 1. Formål Gyldighedsområde Ejerskab Generelle krav Standarder Bygge- og renoveringsprojekter Afvigelser Topologi Krav til Hovedkrydsfelter Fysisk placering Fibre mellem HX Adgangsforhold Rummets funktion Rummets miljø Krav til Underkrydsfelter Fysisk placering Fibre mellem UX og HX Adgangsforhold Rummets funktion Rummets miljø Krav til køling Placering af rack skabe Krav til Rackskabe, strøm og indretning Følgende krav gælder for rack skabe: Strøm til rackskabe Indretning af rackskabe Generelt Fiberkabling PDS Kabling Placering af vægstik Placering af stik til accesspunkter Principper for føringsveje Føringsveje Gennemføringer Fremføringer i terræn Side 1

6 8. Opmærkning Generelt Fibre PDS Test af installation Dokumentation Krav Appendiks A: Placering af rackskabe Appendiks B: Indretning af rackskabe Appendiks C: Ordliste Appendiks D: Kaser dokument Side 2

7 1. Formål Formålet med dette dokument er at beskrive standard for den passive infrastruktur, føringsveje og krydsfelter i Region Hovedstadens bygninger inkl. lejemål. Dokumentet beskriver krav til: PDS kabling Fiber kabling Køling Strøm UPS Føringsveje Opbygning af underkrydsfelter Rackskabe Bygnings- og indretningsmæssige krav til underkrydsfelter Dokumentation og opmærkning Kvalitetssikring og garanti Dokumentet skal ses som et arbejdsredskab for Region Hovedstaden i forbindelse med nybyggeri og ombygninger, samt i forbindelse med renovering og udbygning af den eksisterende infrastruktur. Endvidere skal dokumentet tjene som et værktøj for leverandører, som arbejder med, projekterer og leverer den passive infrastruktur for Region Hovedstaden Gyldighedsområde Dokumentet dækker alt arbejde på passiv infrastruktur i Region Hovedstaden undtagen maskinstuer. Maskinstuer håndteres af IMT Ejerskab Dette dokument ejes af IMT Arkitektur & Driftskoncepter, som også står for vedligeholdelse af dokumentet. Alle ændringsforslag skal stiles til IMT Communications & Facility, Infrastruktur (Benævnt IMT C&F i resten af dokumentet) Ved spørgsmål til dokumentet kontaktes IMT-servicedesk, som formidler kontakten til IMT C&F via IMT s sagsstyringssystem Side 3

8 2. Generelle krav I dette afsnit beskrives de helt overordnede krav til den passive infrastruktur Standarder Regionsrådet har vedtaget, at Region Hovedstaden skal følge standarden DS-484. Dokumentet er udarbejdet på basis af DS-484 samt EN50173 og EN Bygge- og renoveringsprojekter Byggeprojekter skal, med mindre andet er aftalt, afsætte midler til etablering af passiv infrastruktur (rum, rack, strøm, køling) og aktiv infrastruktur (switche, accesspunkter, routere etc.). Anskaffelse og etablering af aktivt udstyr i forbindelse med byggeprojekter sker via Regionens normale IT processer. Passiv infrastruktur etableres af byggeprojekterne baseret på nærværende dokument. Byggeprojekter skal inddrage IMT C&F hvis byggeprojektet omfatter nærværendes standards gyldighedsområde Byggeprojekter kan modtage budgetinput ved henvendelse til IMT C&F 2.3. Afvigelser Alle afvigelser fra nærværende standard skal godkendes af IMT C&F. Hvor nærværende standard afviger fra gældende standarder og anbefalinger i DS-484, EN50173 og EN50174 er det regionens standard der er gældende I tvivlstilfælde kontaktes IMT C&F Side 4

9 3. Topologi Følgende terminologi benyttes angående krydsfelter: Ved et krydsfelt forstås ét eller flere rack, hvor kabler termineres. Krydsfelter, hvor forbindelser til flere underkrydsfelter samles, kaldes hovedkrydsfelt, HX. Andre krydsfelter på samme lokalitet kaldes underkrydsfelter, UX. UX opkobles i stjerneform til HX. Der skal som hovedregel opbygges redundante HX og benyttes redundante føringsveje. Graden af redundans, som opbygges, afstemmes mellem Virksomheden og IMT. Det tilstræbes, at opbygge redundans på hovedkrydsfelter og redundante fremføringer til underkrydsfelter på alle institutioner, hvor IT tilgængelighed er af stor vigtighed for virksomheden. Nedenfor er vist en række eksempler på forskellige grader af redundans. Alle Region Hovedstadens lokaliteter skal opbygge topologien som vist i A. B og C kan benyttes på mindre lokaliteter, efter aftale mellem virksomheden og IMT. B og C må kun benyttes på lokaliteter hvor der ikke er fare for patientens og/eller personalets sikkerhed ved netværksnedbrud A: To hovedkrydsfelter med alternativ fremføring til underkrydsfelter: B: Ét hovedkrydsfelt med alternativ fremføring til underkrydsfelter: HX1 UX1 UX4 RACK RACK UX2 RACK UX3 UX4 RACK RACK Side 5

10 C: Ét hovedkrydsfelt uden alternativ fremføring til underkrydsfelter: HX1 UX1 UX4 RACK RACK UX2 RACK UX3 UX4 RACK RACK Side 6

11 4. Krav til Hovedkrydsfelter I det følgende beskrives kravene til hovedkrydsfelter (HX) IMT skal inddrages i planlægningsfasen af nye hovedkrydsfelter. Hovedkrydsfeltrummets placering og indretning skal altid godkendes af den maskinstueansvarlig hos IMT C&F Fysisk placering Om en lokalitet skal have en eller to adskilte HX afklares i samarbejde med IMT C&F. Det afhænger af hvor kritiske funktionerne er på lokaliteten. Ved redundant WAN opkobling skal der altid være 2 separate HX På større lokaliteter skal HX være fysisk adskilt fra UX. Bygninger og HX skal være placeret på matriklen, så der kan termineres alternativt fremførte fibre til matriklen. HX skal placeres over jordniveau uden fare for oversvømmelse ved skybrud Fibre mellem HX Der skal være 2 alternativt fremførte SM-fibre på mindst 96-ledere hver, mellem de to HX se tegning A i afsnit 3. Antal ledere skal altid afklares med den maskinstueansvarlige hos IMT C&F 4.3. Adgangsforhold Hovedkrydsfelter skal etableres i aflåste rum med begrænset person adgang [DS-484]. IMT s adgangskontrolsystem skal anvendes 4.4. Rummets funktion Rummet må ikke have anden funktion end krydsfelt- og serverrum samt evt. elinstallationer Rummets miljø Rummet, hvor HX-krydsfeltet placeres, skal være tørt og risikoen for vandskade og tyveri skal være lille. I forhold til vand/fugt skal der tilstræbes ikke at være vandledende rør i rummet, eller risiko for opstigende vand fra afløb. Såfremt der er vandledende rør, skal disse inddækkes og afledes. Derudover skal der tages hensyn til at undgå kondensdannelse på loft og vægge. Rackskabe placeres, så der på front og mindst 1 side af skabet er mindst 120 cm afstand til væg/fast inventar, så det er muligt at arbejde rundt om skabene. Se bilag A for tilladte og ikke tilladte indretninger. Hvis temperaturen ikke kan holdes under 30 grader målt ved indsugning(er) på aktivt udstyr, skal der etableres ventilation eller køling af rummet. Ventilation og/eller køling skal være kraftig nok til at holde indsugningsluften under 30 grader. I planlægningsfasen skal der regnes med fuld bestykning af rack skabene. Kølebehov afklares i samarbejde med den maskinstueansvarlige hos IMT C&F Side 7

12 5. Krav til Underkrydsfelter I det følgende beskrives kravene til underkrydsfelter. IMT C&F medvirker gerne med rådgivning før, under og efter byggeprocessen. Krydsfeltets placering skal godkendes af IMT C&F 5.1. Fysisk placering Underkrydsfelter skal fordeles således, at kravene til maksimal længde på PDS kabling kan opfyldes. Se afsnit om PDS kabling 5.2. Fibre mellem UX og HX Der skal være 2 alternativt fremførte SM-fibre på mindst 24 ledere hver, mellem de to HX og UX. Se tegning A i afsnit Adgangsforhold Krydsfelter skal etableres i aflåste rum med begrænset person adgang [DS-484]. ]. IMT s adgangskontrolsystem kan anvendes evt. parallelt med lokalitetens eget adgangskontrolsystem. Der må således ikke etableres krydsfelter på gange, i kosteskabe, på vægge i offentligt tilgængelige arealer eller lignende. Hvis krydsfelter etableres i ikke aflåste rum, eller i rum med let adgang, skal krydsfeltskabet aflåses, som beskrevet under krav til rackskabe Rummets funktion Rummet må ikke have anden funktion end krydsfeltsrum og evt. elinstallationer. Krydsfeltsrummet må således ikke også være pulterkammer, rengøringsrum, køkken, lagerfacilitet eller lignende. I rummet, herunder også rackskabe, må der ikke placeres servere, aktivt netværksudstyr og lign udover det IMT C&F giver tilladelse til Rummets miljø Endvidere skal der ved placering af krydsfelter tages hensyn til forhold i omgivelserne, så som varme, fugt, damp, kulde og støv. Krydsfelter må derfor ikke placeres i varmecentraler, vaskerum, fugtig kælder eller printer/kopi rum. Rummet, hvor krydsfeltet placeres, skal være tørt og risikoen for vandskade og tyveri skal være lille. I forhold til vand/fugt skal der tilstræbes ikke at være vandledende rør i rummet, eller risiko for opstigende vand fra afløb. Såfremt der er vandledende rør, skal disse inddækkes og afledes. Derudover skal der tages hensyn til at undgå kondensdannelse på loft og vægge. Hvis krydsfeltet etableres i kælder, skal rackskabe placeres mindst 30 cm over normalt gulvniveau. Side 8

13 5.6. Krav til køling Hvis aktivt udstyr i krydsfeltsrummet ikke kan holdes under 30 grader målt ved indsugning, skal der etableres ventilation eller køling af rummet. Ventilation og/eller køling skal være kraftig nok til at holde indsugningsluften under 30 grader. I planlægningsfasen skal der regnes med fuld bestykning af rack skabene. Antal rackskabe i løsning Maks antal switche Antal BTU powerunit powerunit powerunit Placering af rack skabe Den fysiske placering af rack skabe aftales med IMT C&F. Rackskabe placeres, så der på front og mindst 1 side af skabet er mindst 120 cm afstand til væg/fast inventar, så det er muligt at arbejde rundt om skabene. Se appendiks A for tilladte indretninger af krydsfeltrum Størrelse og antal af rack bestemmes at de fysiske forhold, samt antallet af PDS stik som skal benyttes. Løsning skal godkendes af IMT C&F samt den lokale tekniske afdeling. Side 9

14 6. Krav til Rackskabe, strøm og indretning 6.1. Følgende krav gælder for rack skabe: Gulvskab i fuld højde mindst 42U Aflåselig låge med Ruko låse. Cylinderen udleveres af IMT C&F efter aftale Mindst 80x80 cm med justerbare vanger for og bag Skal være godkendt af maskinstueansvarlig hos IMT C&F Der skal være plads til mindst 50 % ekstra patchpaneler 6.2. Strøm til rackskabe Hvert rackskab skal strømfødes fra 2 separate 16A grupper, hvor den ene gruppe skal være forsynet fra lokalitetens nobreak/nødstrømsforsyning. Gruppetavlerne skal følge lokalitetens retningslinjer for transient- og HPFI-beskyttelse. I hvert rackskab etableres to strømskinner, som strømfødes fra hver sin gruppe. Strømskinner skal være med mindst 6 stk. 230V stik, med kontrollampe og uden afbryder. Strømudtag 16A CE stik skal være placeret udenfor rackskab På lokaliteter hvor der ikke er fare for patientens og/eller personalets sikkerhed ved strømsvigt i krydsfeltet kan der afviges fra kravet om nødstrøm og 2 forskellige grupper Forhold, som der skal tages hensyn til ved nødstrømsdimensionering, kan f.eks. være IP telefoni, alarmanlæg, CTR, overfaldsalarmer etc. Varigheden af nødstrømsløsningen afvejes efter forholdene. Hvis der ikke er mulighed for tilkobling til nobreak/nødstrøm skal der etableres lokal nødstrøm med overvågning (UPS) i krydsfeltet. IMT C&F skal godkende løsningen 6.3. Indretning af rackskabe Udstyr skal monteres i rackene som angivet i følgende tegninger. Hvis der ikke er central nødstrøm i krydsfeltet, skal der etableres lokal UPS dækning På nedenstående tegning er der angivet UPS for dette tilfælde. Indretningen af skabene skal opfylde følgende krav: Fiberpaneler skal sidde i toppen af rackskabet Ved væghængte skabe skal fiberpaneler placeres foroven i skabet i mindst 200 cm højde. PDS patch paneler placeres over strøm og UPS Der skal benyttes bøjler til at styre kabler. Horisontalt afsættes 1U, og i siderne placeres bøjler vertikalt. Antal af rack afhænger af antallet af PDS stik. Der afsættes 2U til 2*PDU (Power Distribution Units), og 2U til fiber patch paneler. Se appendiks B for indretning af henholdsvis 1, 2 og 3 racks løsninger IMT C&F skal godkende løsningen. Side 10

15 Kabling I dette afsnit beskrives kravene til PDS- og fiberkabling Generelt Den udførte kabelinstallation skal udføres af en installatør, som er certificeret af kabelproducenten til at udføre installationen. Kabling skal udføres med 20 års garanti. Såfremt der findes både en TIA og en ISO standard for den pågældende kablingstype, skal ISO standarden benyttes. Standarden skal selvfølgelig overholdes i installationen Kabelleverandørens forskrifter vedrørende bøjning og trækning skal følges. Kablerne skal fastgøres forsvarligt på kabelstiger og kabelplader. Kabler i installationskanaler og i kabelbakker skal ligge løst og ordnes uden snoninger. I krydsfelterne skal kablerne ordnes og sammenbundtes ved indføringen i rackskabene. Fastgørelsen af kablerne skal udføres, så kappen ikke beskadiges eller deformeres. Til fastgørelsen af kabler skal der bruges velcrobånd. Der må ikke bruges strip, da efterfølgende vedligehold bliver vanskeliggjort. Ved montering af stik og patchpaneler, skal der sørges for en forsvarlig aflastning af kablerne, og monteringsforskrifterne fra leverandøren skal overholdes. Det skal sikres at ikke kun maksimumslængder i de benyttede kabelstandarder respekteres, men også minimums længder. Der skal etableres 1,5 m overlængde på alle kabler, således at det er muligt at flytte rack-skabe i begrænset udstrækning Fiberkabling Følgende krav gælder for fiberkabling: Kablingen skal være single mode fiber 9/125µm OS2 class OF (EN :2011, EN :2008) Evt. fiber-splidsninger og patchninger skal ske i dertil indrettede rackskabe IMT C&F skal godkende Trådene afsluttes i 19 patchpaneler med plads til min. 24 LC konnektorer, Max dæmpning i konnectorer er 0,5 db Max dæmpning i splidsninger er 0,3 db Max total dæmpning er 3,0 db inkl. start- og slutpatchning Kablerne skal være af typen low smoke zero halogen (LSZH). Kablerne skal leve op til EU s branddirektiv på området. Kabler som føres i jorden, skal være beregnet for udendørs brug samt beskyttet mod mekaniske påvirkninger og fugtindtrængning Fiberkabler med metalliske bestanddele skal udlignes til bygningens udligningsjord Side 11

16 6.6. PDS Kabling Som standard benyttes der PDS kabling mellem UX og vægstik/loftstik. I særlige tilfælde kan benyttes fiber til vægstik. Følgende krav gælder for PDS kabling: Kablingen skal være en komplet Cat. 6 klasse EA U/UTP. (uskærmet kabel) Separationsklasse skal være C eller bedre.. Alle komponenter i en installation skal leveres fra samme producent. Kablerne skal være af typen low smoke zero halogen (LSZH) Alle kabeltræk mellem patchpanelerne og vægstik/loftsstik skal være i ét træk uden samlinger Stik skal være af typen RJ45 Alle kabellængder skal være i overensstemmelse med den benyttede standard 6.7. Placering af vægstik Antal og placering af PDS vægstik afgøres af virksomheden ud fra dennes behov. Det anbefales at afsætte minimum 2 PDS udtag per arbejdsplads. Af hensyn til kapacitet og fleksibilitet så skal vægstik altid etableres som dobbelte PDS stik Det anbefales, at PDS udtagene i kritiske rum trækkes til forskellige UX, eller at udtagene patches til forskellige switche. Det anbefales at der i antal og placering af PDS kabling tages højde for at der skal være et vist minimum af kabler til beredskabskabling Placering af stik til accesspunkter Antal og placering af PDS stik til opkobling af trådløse accesspunkter/antenner (802.11abgn, DECT, RFID-exciters mv.) skal afgøres ud fra en række faktorer - blandt andet disse: Bygningsindretning Dæmpning i materialer Dækningskrav Trådløs teknologi og frekvensområde Anvendelsen af det trådløse netværk (IPT, lokationsbestemmelse, RFID tracking etc., PDA) Antal brugere Placering, distribution og antal af PDS stik til trådløse accesspunkter/antenner skal aftales med IMT C&F Retningslinjerne er beskrevet i IMT s standard for fysisk etablering af WLAN Det anbefales, at trække PDS til accesspunkter til forskellige UX eller forskellige switche for at øge tilgængeligheden på det trådløse net. Der placeres ikke strøm stik ved PDS stik til accesspunkter, da disse strømfødes via Ethernet kablingen med PoE eller PoE+. Side 12

17 7. Principper for føringsveje I dette afsnit beskrives kravene tilj føringsveje for kabler og strøm Føringsveje Hvis det er muligt, skal der benyttes redundante føringsveje mellem HX og UX. Ved redundant fremføring må kablerne ikke krydse hinanden hverken vertikalt eller horisontalt. Fremføringsveje vælges efter lokale forhold, så længe kravet at kablerne ikke må krydse vertikalt eller horisontalt overholdes. Redundante føringsveje skal så vidt det er muligt være min. 7 meter fra hinanden og separeret i forskellige brandceller. Føringsveje skal etableres til kabler med Cat. 6 klasse EA U/UTP. Separationsklasse B eller dårligere Alle udtag skal kunne etableres uden at kablerne fra krydsfelter til udtag overskrider max længde for den benyttede standard. PDS kablerne skal føres i egne føringsveje eller separate spor adskilt fra stærkstrøms-kabler Der må ikke benyttes trådbakker. Kabelbakkerne skal understøtte kablerne i deres fulde længde. Føringsveje skal etableres, så kabelproducenternes bøjningskrav kan opfyldes. Samtidig skal følgende retningslinjer også overholdes: 8 * diameter for kobberkabler, 10 * diameter for fiberkabler. Der skal etableres radiusbegrænsere alle relevante steder. Se appendiks D side 5 vedr. føringsveje Alle føringsveje skal dimensioneres, så de efter installationen har en max fyldningsgrad på 50 %. Blæserør til fiber kan anvendes efter aftale med virksomhedens tekniske afdeling Blæserørsinstallationer skal overholde IEC : Microduct Cabling for Installation by Blowing 7.2. Gennemføringer Ved etablering af gennemføringer skal der være plads til min. 50 % udvidelser. Gennemføringer for fremføringsveje skal brandsikres. Brandsikringen skal overholde gældende standarder samt lokale retningslinjer. Kabelbakker skal føres med igennem gennemføringer, således at der er fuld elektrisk forbindelse mellem kabelbakker på hver side af en gennemføring, så evt. fejlstrøm ikke løber over i kablerne. Alle føringsveje skal forbindes til bygningens udligningsjord Fremføringer i terræn Alle nye fremføringer i terræn skal lægges i 2 rør, Ø50 med træktråde eller blæserør, samt opsætning af brønde med passende mellemrum. Fyldningsgraden må maksimalt være 50 % ved etablering. Enten ved at holde den ene rør ledigt eller ved maksimalt at have en fyldningsgrad på 50 % i hvert rør efter endt installation. Alternativt kan der benyttes et enkelt Ø110 rør med træktråde, afhængig af lokale forhold. Også med maksimal fyldningsgrad på 50 %. Ved nybyggeri skal der etableres redundante føringsveje frem til nærmeste vej. Føringsvejene må på intet tidspunkt være nærmere end 7 m fra hinanden. Fremføringerne afsluttes i hver sin frit tilgængelige brønd. Efter aftale med IMT kan kravet om redundans fraviges for mindre matrikler. Træktråde med metalliske bestanddele skal udlignes til bygningens udligningsjord Side 13

18 8. Opmærkning I dette afsnit beskrives kravene til opmærkning Generelt Underkrydsfeltets navn angives efter lokale forhold. Det kan være som en kombination af bygnings- eller opgangsnummer, plan og et løbenummer Stikkene angives 01,02,03, også videre I krydsfelter markeres kabeltypen på patchpanelerne. Følgende forkortelser benyttes: SM: Single Mode fiber MM50: Multi Mode fiber med 50my kerne MM62,5: Multi Mode fiber med 62,5my kerne 5: Cat 5 kabling 5E: Cat 5E kabling 6:Cat. 6 kabling 6A: Cat. 6A kabling 7: Cat. 7 kabling også videre 8.2. Fibre Fibrene mellem krydsfelter opmærkes med den modsatte endes koordinater efterfulgt af typen. Krydsfeltsnavn: Lokal kombination af byg, opgang, plan, rum Rack nummer: 1,2,3 osv. Panel nummer: F1,F2,F3 osv. Fiber nummer: 1,2,3 osv. Fiber type: SM, MM50, MM62,5 En fiber mellem HX og et UX opmærkes med følgende i UX enden: HX1-1-F1-8-SM, og i HX enden med UX2-1-F1-1-SM. Denne fiber vil gå fra stik 8 i patchpanel F1 i rack 1 i hovedkrydsfeltet 1 til stik 1 i patchpanel F1 i rack 1, i underkrydsfelt 2, og er en Single Mode fiber PDS Vægudtag markeres med tilhørsforhold til krydsfelt, patchpanel og stik, som vist neden for: Krydsfeltsnavn: Lokal kombination af byg, opgang, plan, rum, forløbende nr. Stiknummer: 1,2,3 osv. Kabeltype: 6A-UTP, 6A-STP, 7 osv. Et eksempel på opmærkning af et udtag kan se ud som nedenstående: Side 14

19 U n d e rkryd sfe lts n a vn S tikn u m re U X / A -U T P Udtag over nedsænket loft markeres på blændplade på samme måde. Samme markering sættes også på den loftsplade, som accesspunktet er gemt bag. Underkrydsfelt 1 Stik 127 og 128 UX1-127/128 Kabeltype Udtag over loft 6A-UTP Side 15

20 9. Test af installation Installationer skal dokumenteres og kvalitetssikres i henhold til relevante DS/EN50174 standarder. Minimum installation complexity level er level 3. I dette afsnit beskrives kravene til aftestning af installationen før aflevering. Eventuelle fejl skal rettes inden aflevering Test af fiber Fiberkablingen skal kontrolleres for: Korrekt placering af patchpaneler Korrekt opmærkning af patchpaneler Fiberlængde Korrekt oplagt i fremføringsveje Korrekt konnekteret Korrekt udfyldt dokumentation Kablerne måles igennem ved 1310nm og 1550 nm fra begge ender med Powermeter og OTDR Test af PDS-kabling Udover test i henhold til DS/EN50173 skal den strukturerede kabling kontrolleres for følgende: Korrekt placering af patchpaneler Korrekt opmærkning af patchpaneler Korrekt opmærkning af vægstik og loftsstik Korrekt oplagt i fremføringsveje Korrekt udfyldt dokumentation Side 16

21 10. Dokumentation I dette afsnit beskrives krav til dokumentationen Krav Dokumentationen skal indeholde følgende: Firmanavn, adresse og telefonnummer Dato for installationsafslutning Navn, adresse og telefonnummer på den godkendende installatør Plantegning med placering af væg- og lofts-stik angivet med opmærkning Situationsplan over bygning(er), fiberkabler og føringsveje. Dokumentation på brandlukninger med billeder Billede af forsiden af racket Måledokumentation for fiber- og PDS kabling Herunder også dokumentation for at eventuelle fejl er udbedret Liste med materiale valg. Dokumentationen afleveres elektronisk i PDF format til både virksomhedens tekniske afdeling og IMT C&F. Side 17

22 Revisionshistorie Beskrivelse Person Version Dato Initiel version Martin Sjøstrøm Tilføjelser og rettelser af Jan Martin Sjøstrøm Stokkebro Hansen Tilføjelse med input fra Jens Broch Martin Sjøstrøm BBH, Margit Bramming og Lars Nyeman HEH, John Olsen HIH Opdateret efter input fra Lars Martin Sjøstrøm Krarup Opdateret efter 1. designmøde Martin Sjøstrøm Opdateret med input fra Alectia Martin Sjøstrøm Opdateret efter 2. designmøde Martin Sjøstrøm Opdateret med VIT kontakter Martin Sjøstrøm Godkendt i systemgruppe teknik Opdateret med sprogligt baseret på Martin Sjøstrøm input fra arkitektfunktionen og virksomhedsrepræsentanter Opdateret med nye standarder Thomas Celinder modtaget hos koncern Byg Generel opdatering, input fra IMT C&F, Martin Sjøstrøm, Jan Stokkebro Hansen og Thomas Celinder Lars Nyeman-Kofod Side 18

23 Appendiks A: Placering af rackskabe Side 19

24 Appendiks B: Indretning af rackskabe Billede af indretning for henholdsvis 1, 2, 3 racks løsninger Side 20

25 Appendiks C: Ordliste Beredskabskabling: Er den minimumskabling der skal til for at sikre at lokaliteten kan fungere uden trådløst netværk eller mobildækning Installation Complexity Level: Er defineret i DS/EN Selvom installationens størrelse eller kompleksitet kan defineres som level 1 eller 2 skal der arbejdes ud fra level 3 No-breakforsyning/nødstrøm: På de store lokaliteter er der typisk 3 strømudtag A, B og C. A: Er bystrøm uden nogen form for UPS eller nødstrøm. B: Er strømfødt via nødgenerator, som kobler ind efter en kort afbrydelse. Typisk fra få sekunder til få minutter. C: Er No-break forsyning. Typisk lavet ved at kombineret en B-forsyning med UPS. Side 21

26 Appendiks D: Kaser dokument Side 22

Fredensborg Kommune. Passiv Infrastruktur

Fredensborg Kommune. Passiv Infrastruktur Fredensborg Kommune Passiv Infrastruktur Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 5 1.1. Gyldighedsområde... 5 1.2. Ejerskab... 5 2. Byggeprojekter generelt... 6 2.1.

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

Kravspecifikation og retningslinjer vedr. netværk.

Kravspecifikation og retningslinjer vedr. netværk. Kravspecifikation og retningslinjer vedr. netværk. Indledning Denne kravspecifikation beskriver, hvorledes eksisterende eller nye krydsfelter skal etableres eller udvides i Region Syddanmark. Retningslinjerne

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2015.04.20 Indholdsfortegnelse 64.21 IT-Infrastruktur...3 64.21.1 Indledning... 3 64.21.2 Generelle principper... 3 64.21.3 Installation/udførelse... 3 64.21.4

Læs mere

Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. Juni 2016 Version 2.0

Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. Juni 2016 Version 2.0 Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby Juni 2016 Version 2.0 2016 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk www.dtu.dk Forord Nærværende

Læs mere

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn IT-Staben DATO Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivning: Leverancen skal udføres i nøje overensstemmelse med såvel nationale regler som EU regler

Læs mere

NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen:

NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: NOTAT IT-center Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66 13 13 72 E-mail it.bmf@odense.dk Standard krav ved ny kabling i Odense kommune Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: Leverancen

Læs mere

Retningslinjer for IP-netværk

Retningslinjer for IP-netværk Informationskategori Retningslinjer for IP-netværk Januar 2015 Version 0.93 Side 1 Revisionshistorik Version Dato Ansvarlig Bemærkning (udkast, endelig, godk.) 0.9 30. december 2014 JJ Udkast 0.91 28.

Læs mere

Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus

Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus Novomatrix Rued Lan ggaard s Vej 7, 5.sal DK-2300 Køb en h avn S t lf.: 70 22 22 00 m ail: in f o @n o vo m at r ix.d k CVR: 32071724 Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus A/B Brahes

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Klargøring inden installationen Waoo leveres af dit lokale energiselskab ENIIG 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din

Læs mere

Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016

Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016 UDCIT Østergade 48, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 98 88 Kabling af bygninger Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Placering af udvendig og indvendig boks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 4 Installation af fibernet de

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Eventuelt træk af kabler Waoo leveres af dit lokale fibernetselskab RAH FIBERBREDBÅND 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 1.9 12. september 2012 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND - Nordenergi

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND - Nordenergi INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND - Nordenergi Hvad sker der nu? Placering af indvendig boks Klargøring inden installationen Waoo leveres af dit lokale energiselskab 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din bestilling

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler Waoo leveres af dit lokale energiselskab ENIIG 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din bestilling af

Læs mere

Kobber til arbejdsplads

Kobber til arbejdsplads Fiber i lokalnet Fiber i lokalnet Når der laves lokalnetværk i dag udlægges der rigtig meget fiber, typisk mellem krydsfelter, enten i samme bygning, eller i forskellige bygninger. Det vil sige, at man

Læs mere

Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen

Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen Netværksløsning til Ørsted skolen Side 1 af 5 24-09-2009 Indholdsfortegnelse 1 Beskrivelse af løsningen... 3 1.1 NetDesigns arbejdsopgaver... 3 1.2 Forudsætninger

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Generelt ETS-52-02-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24791/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

COFERRO RACK OG TILBEHØR

COFERRO RACK OG TILBEHØR COFERRO Rackskabe Hylder Skuffer Keystones El paneler UPS Patchpaneler Tilbehør Cable Management Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere information: Rackskabe Hylder

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber

Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber Indholdsfortegnelse 1. Giga-Lan kabelsystem... 4 1.1 Hvad er et struktureret kabelsystem?... 4 1.2 Kategorier...

Læs mere

Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. April 2017 Version 4.0

Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. April 2017 Version 4.0 Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby April 2017 Version 4.0 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk www.dtu.dk Forord Nærværende

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

LK LexCom. Office Line. Rackskabe til ethvert formål

LK LexCom. Office Line. Rackskabe til ethvert formål LK LexCom Office Line Rackskabe til ethvert formål Lauritz Knudsen Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon 44 20 70 00 www.lk.dk 000 Lauritz Knudsen 01.2007 Et bredt program som giver mange muligheder

Læs mere

Optical Distribution Frame

Optical Distribution Frame Optical Distribution Frame Effektiv løsning - Modul opbygget - Ekstrem høj fiber tæthed - Let og hurtig udvidelse Stabil og driftsikker - 40mm bøjningsradius på alt - Hurtigt overblik - Opmærkning - Let

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 2.2 1. august 2013 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra:

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra: Teknisk meddelelse Nr. 65/01.12.2013 Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr Denne vejledning angiver retningslinier for installation af it relateret udstyr. Udarbejdet af:

Læs mere

Totalleverandør af elektriske løsninger til danske kontorer. Installationsmateriel i gulv, væg og loft samt strømdistribution under skrivebordet.

Totalleverandør af elektriske løsninger til danske kontorer. Installationsmateriel i gulv, væg og loft samt strømdistribution under skrivebordet. Totalleverandør af elektriske løsninger til danske kontorer. Installationsmateriel i gulv, væg og loft samt strømdistribution under skrivebordet. Indholdsfortegnelse Hvem er vi... 3 Gulvsøjler/gulvstandere...

Læs mere

BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål

BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål Brand-Rex Use Only BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål De følgende sider indeholder 43 spørgsmål med i alt 46 point, der dækker de afsnit i dette kursus. Læs hvert spørgsmål grundigt, da nogle spørgsmål

Læs mere

FYSISK SIKKERHED. Bilag 10-1

FYSISK SIKKERHED. Bilag 10-1 FYSISK SIKKERHED Bilag 10-1 Indholdsfortegnelse 1. FYSISK SIKKERHED... 3 1.1. SIKRE OMRÅDER... 3 1.2. BESKYTTELSE AF UDSTYR... 4 Bilag 10-1 FYSISK SIKKERHED Kunden, side 2 af 6 1. FYSISK SIKKERHED Kundens

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 05 - Prøver og dokumentation Bilag 5 - Prøver og dokumentation Side 1 af 6 Indhold 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. OVERTAGELSESPRØVE... 3 2.1 Krav til Overtagelsesprøven...

Læs mere

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk LK LexCom Vælg det rigtige datanetværk Dansk produceret kvalitet LK LexCom er en dansk produceret data-netværksløsning med fokus på høj kvalitet. Uanset kravene til netværksydeevne og applikationsvalg,

Læs mere

Nedgravning af fiberrør

Nedgravning af fiberrør Nedgravning af fiberrør Placering af udvendig og indvendig boks Opmåling af fiberrør Retningslinjer for nedgravning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 4 Beslut, hvor din fibernet-installation

Læs mere

Forskningsnetkonference

Forskningsnetkonference Data center eller serverrum optimering for energiforbrug og Total Cost of Ownership Forskningsnetkonference November 2010 Niels E. Raun niels.raun@globalconnect.dk Oversigt Total Cost of Ownership: investering

Læs mere

Ring til os på 4716 2224 eller e-mail: freenet@freenet-danmark.dk Alle priser er ex. moms og afgifter. Der tages forbehold for ændringer.

Ring til os på 4716 2224 eller e-mail: freenet@freenet-danmark.dk Alle priser er ex. moms og afgifter. Der tages forbehold for ændringer. - 89 Stor fleksibilitet med Leoni s 2000 MHz kobber netværk. Monteringen i 19 paneler er med samme tæthed som normale konnektorer 2000 MHz netværks kabel med basis modul vælg selv konnektering til: 40

Læs mere

Antal boliger 150 som er fordelt på 27 opgange/indgange. Andre tilslutninger 1 stk. varmemester kontor. Antal af tilslutninger 151 i alt.

Antal boliger 150 som er fordelt på 27 opgange/indgange. Andre tilslutninger 1 stk. varmemester kontor. Antal af tilslutninger 151 i alt. AB Solbjerg Ejendomskontoret, Bellahøjvej 108, kld. 2720 Vanløse Att.: Jacek Møller København 16. marts 2015 Tilbud Nr. 537846 Vedr.:Bolignet løsning Vi takker for forespørgslen og har hermed den fornøjelse,

Læs mere

UDDannelSeSMUlIGHeDer

UDDannelSeSMUlIGHeDer UDDannelSeSMUlIGHeDer Uddannelsesmuligheder Dette afsnit indeholder en beskrivelse af nogle af de kurser som jeg afholder. Tage listen som et udgangspunkt, da alle kurser tilrettes til det behov som du

Læs mere

Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0

Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0 Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk

Læs mere

Produktbeskrivelse. IT information AUH køkkenprojekt Projekterings information. Per Melgaard, Dennis Hedegaard, Helene Petersen.

Produktbeskrivelse. IT information AUH køkkenprojekt Projekterings information. Per Melgaard, Dennis Hedegaard, Helene Petersen. Produktbeskrivelse Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter, som tidligere er

Læs mere

Udbudsbilag 4 Spørgsmål og svar pr. 2. marts 2011

Udbudsbilag 4 Spørgsmål og svar pr. 2. marts 2011 Udbudsbilag 4 Spørgsmål og svar pr. 2. marts 2011 Spørgsmål og svar til Indendørs mobildækning til Århus Sygehus Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken Spørgsmål og svar

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

OFDR, Fiber reparationsmuffe

OFDR, Fiber reparationsmuffe OFDR, Fiber reparationsmuffe M O N T E R I N G S V E J L E D N I N G Fiber reparationsmuffe, Butt Indholdsfortegnelse 1 Kit beskrivelse 2 Kit indhold 3 Installation 3.1 Klargøring af fiberkabler 3.2 Montering

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Installationskanal. indebærer betydeligt mindre dimensioner, hurtig installation og stor fleksibilitet installation.

Installationskanal. indebærer betydeligt mindre dimensioner, hurtig installation og stor fleksibilitet installation. Installationskanal MAXCOMBI MAXCOMBI er baseret på 45 mm systemet og har et komplet sortiment af installation komponenter. Kanal systemet giver hurtig installation af både stærk og svage strøm. Systemet

Læs mere

Cat5 UTP 1 Giga 125mHz

Cat5 UTP 1 Giga 125mHz Cat5 UTP 1 Giga 125mHz Uskærmet cat. 5e, 19" patchpaneler incl. RJ45 stik Halogenfri R305886 Patchpanel UTP Cat.5e 1he 16xRJ45 57 07028 00601 8 Lager 825,00 R305118 Patchpanel UTP Cat.5e 1he 24xRJ45 (snap

Læs mere

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer Dansk Model - Jernbane Klub Modulnormer Indholdsfortegnelse: 0. Revisionshistorie 1. Indledning 2. Modulernes mekaniske opbygning 3. Elektrisk standard 4. Landskabsstandard Tegning A: Centralstrømforsyning

Læs mere

STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER

STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER Side 1 af 7 STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYSTEMER Gældende fra 12. april 2016 Version 1.6 TOPL Indhold Forord:... 3 Gyldighed:... 3 Formål:...

Læs mere

FIber konnekter typer

FIber konnekter typer FIber konnekter typer Fiber konnekter typer Der findes mange typer af konnekter i omløb, men efterhånden er der ved at tegne sig et billede. Den mest populære i fortiden var ST typen, en bajonetkonnekter,

Læs mere

Milepæl 2. Mekanisk og elektrisk komplet

Milepæl 2. Mekanisk og elektrisk komplet Milepæl 2. Mekanisk og elektrisk komplet Ved denne milepæl skal nedenstående afprøvninger foretages. Oversigt over afprøvninger og godkendelser ved milepæl 2 Test nr. Test titel Testens varighed 2.A BMS

Læs mere

Installation af fiberbredbånd. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installation af fiberbredbånd. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler. Fiberbredbånd TV Telefoni Installation af fiberbredbånd Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler Fiberbredbånd TV Telefoni Hvad sker der nu? Tak for din bestilling af fiberbredbånd. Vi glæder os

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 5 - Prøver og dokumentation

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 5 - Prøver og dokumentation EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 5 - Prøver og dokumentation INDHOLD 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. OVERTAGELSESPRØVE... 3 2.1 Krav til Overtagelsesprøven... 3 2.2 Gennemførelse af Overtagelsesprøven...

Læs mere

LAN typer. 1. Ethernet (CSMA/CD - ISO 8802.3) Indholdsfortegnelse

LAN typer. 1. Ethernet (CSMA/CD - ISO 8802.3) Indholdsfortegnelse LAN typer Indholdsfortegnelse 1. ETHERNET (CSMA/CD - ISO 8802.3)... 1 2. TOKENRING (ISO 8802.5)... 3 3. ANDRE LAN TYPER... 6 1. Ethernet (CSMA/CD - ISO 8802.3) Ethernet blev først i 70 erne udviklet i

Læs mere

VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF ADGANGSKONTROL ENHEDER

VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF ADGANGSKONTROL ENHEDER VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF ADGANGSKONTROL ENHEDER Side 1 af 7 VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF ADGANGSKONTROL ENHEDER Gældende fra 12. april 2016 Version 1.1 TOPL

Læs mere

Montering af CSE-H55N til Carlo Gavazzi inverter

Montering af CSE-H55N til Carlo Gavazzi inverter Montering af CSE-H55N til Carlo Gavazzi inverter Montering og konfiguration af konverter CSE-H55N til Carlo Gavazzi invertere. Rev 1.0 25-01-14 Initiel release. Indholdsfortegnelse Montering af CSE-H55N

Læs mere

Kabling af bygninger

Kabling af bygninger IT Østergade 48, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 98 88 Kabling af bygninger Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune Gyldighedsperiode 01-08-2017 til 31-07-2018 Ny

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law

Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law Side 1 af 14 Dato: 12-04-2004 Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law Udarbejdet af: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 4i Lærer: John Austin Fag: Virksomhedsøkonomi Dato: 12-04-2004 Dato Søren Guldbrand

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Vejledning for tilslutning af udstyr Når du skal have installeret en fiberforbindelse i din bolig, starter det med, at Bredbånd

Læs mere

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PI_SDAFT_C indholdsfortegnelse HomeConnect guiden skal hjælpe brugere af kabel nettet med selv at tilkoble udstyr og fordele signaler i hjemmet,

Læs mere

NoteCart Tablet TABLET

NoteCart Tablet TABLET NoteCart Tablet TABLET TABLET NoteCart Supreme Tablet 16 NoteCart med plads til 16 Tablets Bemærk Maks str. på tablet 18,5 cm x 35 cm inkl. strømudtag Dansk designet mobilt kabinet til opbevaring af tablets

Læs mere

CSE-H55N Danfoss ULX, TLX, DLX (rev 1.6)

CSE-H55N Danfoss ULX, TLX, DLX (rev 1.6) CSE-H55N Danfoss ULX, TLX, DLX (rev 1.6) Montering og konfiguration af konverter CSE-H55N til Danfoss invertere. Rev 1.6 28. Jan 2013 Tilføjet konfiguration af DLX invertere. Rev 1.5 25. Jan 2013 Overført

Læs mere

Managed LAN: Produktspecifikationer Version: 2.1

Managed LAN: Produktspecifikationer Version: 2.1 Generelt Lokalnettet er i stigende grad blevet et følsomt forretningskritisk område. Kunder forventer i større grad samme høje grad af stabilitet og sikkerhed på deres LAN (Local Area Network) løsning,

Læs mere

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18 Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18 019D8468_01 Lauritz Knudsen A/S 06/2004 Pakken indeholder: Til installatøren: 1) Udvendig fordelingstavle UF150-18. 2) Ark med nummermærkater

Læs mere

Designmanual for struktureret kabling

Designmanual for struktureret kabling Designmanual for struktureret kabling Generel beskrivelse for Silkeborg Kommunes ejendomme Version 1.1 03/03 2014 Brian Oxholm Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg www.silkeborgkommune.dk S i d e 1

Læs mere

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide Forord Tillykke med din Internet forbindelse fra GVD Antenneforening. Denne guide vil hjælpe dig med at installere dit GVD Internet i din bolig. Herudover

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

1. Repetitionsopgaver. 2. Teoriopgave Teoriopgave Projektopgave. 5. Dokumentationsmateriale

1. Repetitionsopgaver. 2. Teoriopgave Teoriopgave Projektopgave. 5. Dokumentationsmateriale 1. Repetitionsopgaver 2. Teoriopgave 1 3. Teoriopgave 2 4. Projektopgave 5. Dokumentationsmateriale Repetionsopgaver til Fiber infrastruktur Opgave 1. Hvad menes med begreberne Micro- og Macrobending?

Læs mere

Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode til

Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode til UDCIT Østergade 48, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 98 88 Kabling af bygninger Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune Gyldighedsperiode 01-08-2016 til 31-07-2017

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

Afsluttende prøve - rørmontør opgave A

Afsluttende prøve - rørmontør opgave A Afsluttende prøve - rørmontør opgave A Opgave A Din prøve er opdelt i to faser og har en varighed over 2 dage inkl. nedtagning og oprydning. Dag 1. Fase 1: En praktisk installationsopgave med tilhørende

Læs mere

Service Level Agreement / Serviceaftale

Service Level Agreement / Serviceaftale Level Agreement / aftale Support For at kunne yde service og support på et højt niveau, har I P Group døgnovervågning på sit udstyr. Dette er 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I P Group har teknikere

Læs mere

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser Væg racks Micro racks Gulv racks PC Væg racks PC Gulv racks Server racks AM-Rack Din foretrukne leverandør af 10 og 19 tommer racks

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Find os på mercodan.dk og prøv vores kabelguide. Kabler & stik. Data. Strøm A/V. Tilbehør. Alt i kabler & stik

Find os på mercodan.dk og prøv vores kabelguide. Kabler & stik. Data. Strøm A/V. Tilbehør. Alt i kabler & stik Find os på mercodan.dk og prøv vores kabelguide Kabler & stik Data Strøm A/V Tilbehør Alt i kabler & stik Data Den bedste præstation og kvalitet til dit netværk KAT 6/5E UTP Patch kabler 2 x RJ45 konnektorer

Læs mere

DSE4200 Installationsvejledning

DSE4200 Installationsvejledning Dokument Nr.: D3702-018 Version: 02.01.00 13. august 2015 DSE Test Solutions Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Omfang... 3 2. INSTALLATIONSVEJLEDNING TRIN FOR TRIN... 3 2.1 Oversigt over tilhørende

Læs mere

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Elsikkerhed på Sygehuse FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Program Forsyningssikkerhed Funktionssikkerhed Personsikkerhed 20130930 2 ## Forsyningssikkerhed

Læs mere

Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der skal etablere trådløse netværk på skoler.

Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der skal etablere trådløse netværk på skoler. IT-infrastruktur i folkeskolen Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, initiativ 3.2a KL 2906 2012 Anbefalinger og økonomioverslag. Formål Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der

Læs mere

Datacenter løsninger. RSF Serverrack. In Row kølere. Frikøling. DX køling. Kubeløsninger. Overvågede Power paneler / strømskinner.

Datacenter løsninger. RSF Serverrack. In Row kølere. Frikøling. DX køling. Kubeløsninger. Overvågede Power paneler / strømskinner. Datacenter løsninger Freenet Danmark fører fuldt produktprogram til indretning af energi rigtige server rum. Med vor kompetence, produkterne og vore løsninger, sikres en komplet energieffektiv indretning,

Læs mere

PDS System. Hvordan vælger jeg komponenter til Connectix PDS system? Fyldt Patchpanel. eller Keystone konnector + Tomt Patchpanel

PDS System. Hvordan vælger jeg komponenter til Connectix PDS system? Fyldt Patchpanel. eller Keystone konnector + Tomt Patchpanel PDS System Hvordan vælger jeg komponenter til Connectix PDS system? Vælg patchpanel 24 ports eller 48 ports Vælg patchkabler Fyldt Patchpanel eller Keystone konnector Tomt Patchpanel Vælg inst. kabel 45mm

Læs mere

Kbhkol. Foreningen Kollegienet København Foreningsmøde torsdag 11/4-2002 på Frankrigsgade kollegiet. http://kbhkol.dk/

Kbhkol. Foreningen Kollegienet København Foreningsmøde torsdag 11/4-2002 på Frankrigsgade kollegiet. http://kbhkol.dk/ Kbhkol Foreningen Kollegienet København Foreningsmøde torsdag 11/4-2002 på Frankrigsgade kollegiet http://kbhkol.dk/ marker@anc.dk 1 marker@anc.dk 2 Etablering af lokalnetværk på et kollegie Både om kabling

Læs mere

PROFESSIONEL VIDEOOVERVÅGNING

PROFESSIONEL VIDEOOVERVÅGNING DSB Ejendomme Telegade 2 2630 Høje Taastrup Att.: John Heldal Projekt: Videoovervågning i nyt parkeringshus bag ved Næstved Station Dato: 07.02.2018 Kontaktperson: Torsten Ussing Tel: +45 20661894 Mail:

Læs mere

Lokalitetsskemaer. Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune UDKAST. Nyt rådhus 08.01.13

Lokalitetsskemaer. Udkast. ØK 10. januar 2013. Rebild Kommune UDKAST. Nyt rådhus 08.01.13 Lokalitetsskemaer Rebild Kommune UDKAST Nyt rådhus 08.01.13 Side 2 af 67 Forord Efterfølgende lokalitetsskemaer oplyser de overordnede krav til rummene. Skemaer passer med de lokaliteter der er oplistet

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0.1 Generelt Installationsunit Gas-El-ventilation skal styres af et trykafprøvningssystem (installationsunit) med elektrisk frakobling, gasdetektering, frakobling

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Kabelføringer og elskabe - med fokus på hygiejne

Kabelføringer og elskabe - med fokus på hygiejne Kabelføringer og elskabe - med fokus på hygiejne Forfattere: Jensen, Erik-Ole; Arla Foods Østergård Hansen; Svend, Easyfood A/S Gasbjerg, Frank; Siltec A/S Christensen, Hardy; Slagteriernes Forskningsinstitut

Læs mere

Datablad. telenor. Produktblad. for Direkte Linie

Datablad. telenor. Produktblad. for Direkte Linie Direkte Linie er en ISDN30B forbindelse fra Telenors telenet til et omstillingsanlæg (PABX). Dermed kan Telenor afvikle ud- og indgåendeteletrafik for Kunden. Telenor fremfører ISDN/PRI tilslutningen til

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Hej Fælledvej/Elmegade-bredbåndsgruppe (hvad skal I hedde?!), Fra området i Fælledvejens Gårdlaug, har der været en rimelig stor interesse.

Hej Fælledvej/Elmegade-bredbåndsgruppe (hvad skal I hedde?!), Fra området i Fælledvejens Gårdlaug, har der været en rimelig stor interesse. www.parknet.dk Telefon nr. 369 6 Hej Fælledvej/-bredbåndsgruppe (hvad skal I hedde?!), Nørrebro d. 2. december 21 Vedhæftet (bilag 2) er vores pris oversigt for et samlet Fælledvej/ projekt. Forudsætningen

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende Udbudsbetingelserne Pkt. 2 (Tjekliste): Udbudsgiver bedes venligst, og for god ordens skyld, bekræfte

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 53.1 Forsyningsanlæg - brugsvandsproduktion... 3 53.1.1 Indledning... 3 53.1.2 Generelle principper... 3 53.1.2.1 Brugsvand

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET Vejledning til skolernes prøveansvarlige og administrative personale INDHOLD Indledning... 3 Adgang

Læs mere