SFI Survey har i 2013 foretaget en tilfredshedsundersøgelse blandt beboere i 20 af fsb s boligafdelinger. Undersøgelsen er tidligere gennemført i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SFI Survey har i 2013 foretaget en tilfredshedsundersøgelse blandt beboere i 20 af fsb s boligafdelinger. Undersøgelsen er tidligere gennemført i"

Transkript

1

2

3

4

5 SFI Survey har i 2013 foretaget en tilfredshedsundersøgelse blandt beboere i 20 af fsb s boligafdelinger. Undersøgelsen er tidligere gennemført i 2011 og 2012 af en anden aktør, og dette års undersøgelse dækker de boligafdelinger, der ikke deltog i 2011 eller Denne rapport er således tredje del af undersøgelsen og omfatter 20 boligafdelinger ud af fsb s 76 boligafdelinger i København. Rapporten belyser beboernes tilfredshed med boligen og forholdene i boligafdelingen. De 20 boligafdelinger er udvalgt af fsb og kan ikke siges at være repræsentative for alle fsb s 76 boligafdelinger i København. Ud over denne fælles rapport er der udarbejdet 14 rapporter for større boligafdelinger eller samlinger af mindre boligafdelinger. Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført med en kombination af dataindsamlingsmetoder: webinterview, telefoninterview og besøgsinterview. Der er opnået besvarede spørgeskemaer, svarende til en besvarelsesprocent på 65 %. Dataindsamlingen har fundet sted i perioden marts-april Vi vil gerne takke de mange beboere, som har givet sig tid til at lade sig interviewe. Undersøgelsen er tilrettelagt og gennemført af SFI Survey, som også har skrevet rapporterne. København, 2013

6

7 Tilfredshedsundersøgelsen indledes med spørgsmål vedrørende fsb s information og kommunikation. De fleste beboere, der har svaret, synes, at de breve, de har modtaget fra fsb s administration, er meget lette at forstå (59 %). På en skala fra 1-5 ligger gennemsnitsværdien 1 på 4,33. Alle beboere, som har besvaret undersøgelsen, er blevet spurgt, om de har læst fsb s blad Beboeren. 40 % angiver, at de læser det hver gang, og 38 % engang imellem. Alle de deltagende beboere, som læser Beboeren hver gang eller engang imellem, er blevet spurgt om, hvor tilfredse de er med Beboeren. Gennemsnittet for tilfredsheden ligger på 3,7 på en skala fra 1-5, hvor 1 svarer til meget utilfreds, og 5 svarer til meget tilfreds. Alle beboere, der har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen, er blevet spurgt, om de har besøgt fsb s hjemmeside. 43 % af beboerne har besøgt fsb s hjemmeside på et eller andet tidspunkt. Alderen har stor betydning for beboernes brug af fsb s hjemmeside. Besøg på fsb s hjemmeside er mest udbredt blandt de yngre aldersgrupper. 71 % af de beboere, der er i aldersgruppen under 30 år og har 1. Gennemsnitsværdien er beregnet ved at tildele hver svarkategori en talværdi fra 1-5 (1 = Meget svært at forstå, 5 = Meget let at forstå). Jo lavere gennemsnitsværdien er, jo sværere har beboerne ved at forstå brevet.

8 besvaret undersøgelsen, har besøgt fsb s hjemmeside. Denne procentandel er faldende med alderen, det er således kun 30 % af beboerne mellem 60 og 69 år, 13 % af beboerne mellem 70 og 79 år og kun 3 % af beboerne over 80 år, der har besøgt fsb s hjemmeside. Over halvdelen (57 %) af beboerne, der har besøgt fsb s hjemmeside, fandt fuldt ud det, de søgte, og 28 % fandt delvist det, de søgte. Det næste emne i tilfredshedsundersøgelsen er beboerdemokrati, indflydelse og beboeraktiviteter. Beboerne er blevet spurgt om, hvorvidt de deltager i beboermøder. 53 % har svaret, at det gør de enten hver gang, de fleste gange eller enkelte gange. Man kunne forvente, at beboernes holdning til beboerdemokratiet er påvirket af, om de selv deltager i afdelingsbestyrelser eller alternativt kender nogen, der gør. Vi har derfor spurgt beboerne, om de kender de personer, der er valgt til foreningens afdelingsbestyrelse. Cirka halvdelen (51 %) af de beboere, der har besvaret tilfredshedsundersøgelsen, kender en eller flere af de personer, der er valgt til afdelingsbestyrelsen, og 71 % af alle beboerne svarer, at de ved, hvad de skal gøre for at få indflydelse på forholdene i boligafdelingerne. Efter at beboerne er blevet spurgt om, hvorvidt de deltager i de forskellige møder og aktiviteter i afdelingerne, spørges der generelt om, hvor tilfredse beboerne er med beboerdemokratiet i deres afdeling. Beboerne kan svare på en skala fra 1-5, hvor 1 svarer til meget utilfreds, og 5 svarer til meget tilfreds. Gennemsnittet blandt de beboere, der har besvaret undersøgelsen, er 3,46. Ud over deltagelse i afdelingsbestyrelser og deltagelse i afdelingsmøder har beboerne også mulighed for at deltage i forskellige beboeraktiviteter eller udvalg. Beboerne er blevet spurgt, om de har lyst til at deltage i forskellige beboeraktiviteter eller beboergrupper. 28 % af de adspurgte har svaret, at de godt kunne have lyst til dette. Tilfredshedsundersøgelsen har herefter spurgt om beboerens opfattelse af, hvorvidt der ydes god service i boligafdelingerne. Alle beboere, som har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen, er blevet spurgt, om de inden for det seneste år har henvendt sig til ejendomskontoret, vicevært eller ejendomsservice. Dette har i alt 86 % af beboerne gjort én eller flere gange inden for det seneste år. De beboere, der har henvendt sig til ejendomskontoret, vicevært eller ejendomsservice, er blevet spurgt om, hvad anledningen til den seneste henvendelse var. De problemer, beboerne oftest har henvendt sig

9 om, er VVS-problemer. VVS-problemer har været anledning til 45 % af de seneste henvendelser, mens døre/vinduer/gulve/loft har været anledning til 21 % af de seneste henvendelser. De beboere, der har henvendt sig til ejendomskontoret, vicevært eller ejendomsservice, er ligeledes blevet spurgt, om de var tilfredse med den tid, der gik, før der blev gjort noget ved henvendelsen. 50 % af de beboere, der har besvaret spørgsmålet, angiver, at de er meget tilfredse. Gennemsnittet for tilfredsheden ligger på 3,80. Beboerne er ligeledes blevet spurgt, om de fik deres problem løst. 76 % angiver, at de fik løst deres problem, og 24 %, at de ikke fik løst deres problem. Beboerne, som inden for det seneste år har henvendt sig til ejendomskontoret, vicevært eller ejendomsservice, er blevet spurgt om, hvor tilfredse de var med ejendomskontorets indsats ved henvendelsen. 52 % af beboerne er meget tilfredse, og i den anden ende af skalaen er 12 % meget utilfredse. Der var størst tilfredshed blandt de adspurgte beboere, der havde henvendt sig vedrørende lån af lokaler og værktøj. Alle beboere, der har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen, er blevet spurgt om, hvor tilfredse de er med renholdelse og oprydning på fællesarealerne i boligafdelingen. 43 % af beboerne svarer, at de er meget tilfredse, og 6 % af beboerne, at de er meget utilfredse. Gennemsnitsværdien ligger på 3,91. Alle beboere, der har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen, er ligeledes blevet spurgt om, hvor tilfredse de alt i alt er med deres bolig. Beboerne kunne svare på en skala fra 1-5, hvor 1 svarer til meget utilfreds, og 5 svarer til meget tilfreds. 37 % af beboerne svarer, at de er meget tilfredse, og 4 % af beboerne, at de er meget utilfredse. Gennemsnitsværdien ligger på 3,86. Alle beboere, der har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen, er blevet spurgt om, hvor tilfredse de alt i alt er med fællesarealerne ved deres bolig. 33 % af beboerne svarer, at de er meget tilfredse, 32 % anvender 4-tallet, og 3 % af beboerne svarer, at de er meget utilfredse. Gennemsnitsværdien ligger på 3,86. Beboerne er ligeledes blevet spurgt om, hvor tilfredse de alt i alt er med det sociale liv i deres boligafdeling. 20 % af beboerne svarer, at de er meget tilfredse, 25 % anvender 4-tallet. Gennemsnitsværdien ligger på 3,41.

10 Alle beboere, som har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen, er blevet spurgt, om de føler sig trygge, når de færdes i deres boligafdeling. 60 % af beboerne svarer, at de er meget trygge, 21 % anvender 4-tallet, 10 % anvender 3-tallet, 5 % anvender 2-tallet, og 3 % af beboerne angiver, at de er meget utrygge. Gennemsnitsværdien ligger på 4,32.

11 Et af temaerne i fsb s beboertilfredshedsundersøgelse er kommunikationen mellem beboerne og fsb. Fsb anvender flere forskellige kommunikationskanaler, herunder breve stilet til den enkelte beboer, beboerbladet Beboeren og fsb s hjemmeside. Det er anvendelsen og tilfredsheden med disse kommunikationskanaler, der er spurgt om, og som dette kapitel fremstiller resultatet af.

12 Ved ikke 11% Ja 42% Nej 47% Lige under halvdelen af beboerne (47 %) har ikke modtaget andre breve fra administrationen i løbet af det seneste år. 42 % svarer ja, hvor 11 % har svaret ved ikke, jf. figur 1.1.

13 De beboere, der har modtaget andre breve, er blevet spurgt om, hvorvidt de synes, at brevene var lette eller svære at forstå Meget svært at forstå Meget let at forstå 24 De fleste beboere, der har svaret, synes, at brevene, de har modtaget fra fsb s administration, er meget lette at forstå (59 %), jf. figur 1.2. På en skala fra 1-5 ligger gennemsnitsværdien 2 på 4, Gennemsnitsværdien er beregnet ved at tildele hver svarkategori en talværdi fra 1-5 (1 = Meget svært at forstå, 5 = Meget let at forstå). Jo lavere gennemsnitsværdien er, jo sværere har beboerne ved at forstå brevet.

14 Ses der på forskelle mellem, hvor let beboere i forskellige aldersgrupper forstår de breve, de modtager fra fsb, ses det, at gennemsnittet for forståelsen varierer mellem 4,1 og 4,5. Der er en tendens til, at de ældre har lidt lettere ved at forstå brevene, men forskellen er kun på 0,3. Under 30 år 4, år 4, år 4, år 4, år 4, år 4,5 Over 80 år 4,4 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

15 Figuren viser, at beboere fra Mellemøsten og Tyrkiet synes, at brevene er sværest at forstå, mens beboere med en dansk eller anden vestlig baggrund har lidt lettere ved at forstå brevene. Danmark 4,4 Vestlige lande inkl. USA 4,6 Østeuropa inkl. Eks-Jugoslavien 4,1 Tyrkiet 3,9 Mellemøsten 3,8 Øvrige lande 4,1 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

16 Figur 1.5 viser, hvordan beboernes uddannelsesniveau påvirker forståelsen af brevene. Det ses, at beboere, som har en kortere eller længere videregående uddannelse, har lettest ved at forstå de breve, de modtager fra fsb. Forskellen til de fagligt uddannede er dog kun på 0,1-0,2, og der er heller ikke stor afstand (0,3-0,4) til den gennemsnitlige forståelse af fsb s breve blandt beboere uden erhvervsuddannelse. Ingen erhvervsuddannelse 4,1 Faglig uddannelse 4,3 Kortere videregående uddannelse 4,5 Længere videregående uddannelse 4,4 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

17 Kender det ikke 4% Aldrig 18% Hver gang 40% En gang imellem 38% 40 % af de adspurgte beboere angiver, at de læser Beboeren hver gang, og 38 % engang imellem. Det er altså ca. 4 ud af 5, der enten læser det hver gang eller engang imellem. Den resterende gruppe af beboere læser det aldrig, og nogle få (4 %) kender det slet ikke.

18 Ser man på, hvor udbredt læsning af Beboeren er i de forskellige afdelinger, ses det tydeligt, at det er ungdomsboligafdelingerne (Kongovej og Rugbakken), som er de mindst hyppige læsere af Beboeren. Hver fjerde beboer i ungdomsboligafdelingerne svarer, at de ikke kender bladet, og det er kun hver tredje, der læser det hver gang eller engang imellem. Beboeren læses oftest i Leifgården, Ryparken II og Haunstrupgård. Hver gang En gang imellem Aldrig Kender det ikke 1- Kirsten Kimers Huse, Hessensgården, Røde Kro 2- Portugalsgade, Fælledgården Præstevænget, Fælledhaven Kongovej, Rugbakken Piahus, Klostergården Leifgården Stakhaven Møllelængen Hermodsgård Ryparken II Nordhavnsgården Haunstrupgård Rymarksvænget Lundevænget

19 Hvis læsningen af Beboeren ses i forhold til de forskellige aldersgrupper af beboere, ses det, at det er blandt de ældre aldersgrupper, at Beboeren oftest bliver læst. Ser man på beboere over 60 år, så læser mere end 9 ud af 10 Beboeren hver gang eller en gang imellem. Dette gælder kun for 53 % af beboerne under 30 år. Hver gang En gang imellem Aldrig Kender det ikke Under 30 år år år år år år Over 80 år

20 Betragtes læsningen af Beboeren i stedet ud fra, hvilken etnisk baggrund beboeren har, så ses det, at det er beboere med dansk og anden vestlig baggrund, der oftest læser Beboeren, blandt disse grupper læser henholdsvis 82 % og 80 % beboeren hver gang eller en gang imellem. Beboerne fra Tyrkiet, Mellemøsten og øvrige lande læser sjældent Beboeren. Hver gang En gang imellem Aldrig Kender det ikke Danmark Vestlige lande inkl. USA Østeuropa inkl. Eks-Jugoslavien Tyrkiet Mellemøsten Øvrige lande

21 Hvis læsningen af Beboeren betragtes opdelt på beboerens uddannelsesbaggrund, ses det, at de grupper, hvor der er flest, som læser beboeren hver gang, er de fagligt uddannede og beboere med kortere videregående uddannelse. Den beboergruppe, som læser Beboeren mindst og har den største andel, der ikke kender bladet, er den gruppe, som ikke har nogen erhvervsuddannelse. Hver gang En gang imellem Aldrig Kender det ikke Ingen erhvervsuddannelse Faglig uddannelse Kortere videregående uddannelse Længere videregående uddannelse

22 Alle de deltagende beboere, som læser Beboeren hver gang eller engang imellem, er blevet spurgt om, hvor tilfredse de er med Beboeren. Gennemsnittet for tilfredsheden ligger på 3,7 på en skala fra 1-5, hvor 1 svarer til meget utilfreds, og 5 svarer til meget tilfreds. 27 % af de beboere, der læser Beboeren hver gang eller engang imellem, er meget tilfredse, og 29 % angiver tilfredsheden med et 4-tal. Det kan altså umiddelbart konkluderes, at over halvdelen af beboeren er tilfredse med Beboeren (angivet ved et 4- eller 5-tal), og kun 10 % svarer, at de er utilfredse (angivet ved et 1- eller 2-tal) Meget utilfreds Meget tilfreds

23 De beboere, der ikke læser Beboeren, er blevet spurgt om, hvorfor de ikke læser Beboeren. Svarene er givet i et åbent spørgsmål, hvor beboerne selv kunne formulere deres grund. De svar, der er givet, er kategoriseret i figur Har ikke tid 22 Synes ikke det er interessant / kedeligt blad 46 Har sprog / læseproblemer 17 Modtager ikke bladet 3 Andet Cirka hver anden af beboerne (46 %) fravælger bladet Beboeren, fordi de ikke synes, bladet er interessant, eller synes, det er et kedeligt blad. Hver sjette (17 %) fravælger dog bladet, fordi de har læse- eller sprogproblemer.

24 Fsb s hjemmeside indeholder informationer om boligorganisationen, praktiske oplysninger om at være beboere hos fsb, oplysninger om beboerdemokrati mv. Hjemmesiden indeholder ligeledes Min Side, hvor beboerne kan kommunikere med fsb og få adgang til deres personlige data. Ved ikke 2% Ja 43% Nej 55% Alle beboere, der har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen, er blevet spurgt, om de har besøgt fsb s hjemmeside. Figur 1.13 viser, at 43 % af beboerne har besøgt fsb s hjemmeside på et eller andet tidspunkt.

25 Alderen har stor betydning for beboernes brug af fsb s hjemmeside. Under 30 år år år år år år 13 Over 80 år Figuren viser, at besøg på fsb s hjemmeside er mest udbredt blandt de yngre aldersgrupper. 71 % af de beboere, der er i aldersgruppen under 30 år og har besvaret undersøgelsen, har besøgt fsb s hjemmeside. Denne procentandel er faldende med alderen, det er således kun 30 % af beboerne mellem 60 og 69 år, 13 % af beboerne mellem 70 og 79 år og kun 3 % af beboerne over 80 år, der har besøgt fsb s hjemmeside.

26 Beboernes etniske baggrund ser ud til at have betydning for, om de har besøgt fsb s hjemmeside. Danmark 45 Vestlige lande inkl. USA 51 Østeuropa inkl. Eks-Jugoslavien 38 Tyrkiet 31 Mellemøsten 33 Øvrige lande Den beboergruppe, der oftest har svaret, at de har besøgt hjemmesiden, er beboere fra andre vestlige lande end Danmark. Her har 51 % besøgt fsb s hjemmeside. Blandt beboere med dansk baggrund har 45 % besøgt fsb s hjemmeside. Det er blandt beboere fra Tyrkiet og Mellemøsten, at der er den mindste andel af beboere, der har besøgt hjemmesiden.

27 Ses der på uddannelsesniveauet blandt de deltagende beboere, viser der sig forskelle på, hvor mange af beboerne der angiver, at de har besøgt fsb s hjemmeside. Ingen erhvervsuddannelse 29 Faglig uddannelse 32 Kortere videregående uddannelse 56 Længere videregående uddannelse Blandt de længst uddannede svarer 64 % af beboerne, at de har besøgt fsb s hjemmeside, og det gælder for 56 % af beboerne med kortere videregående uddannelse (1-4 år). Blandt besvarelser fra beboere med ingen eller faglig uddannelse svarer henholdsvis 29 % og 32 %, at de har besøgt fsb s hjemmeside.

28 I tilfredshedsundersøgelsen har vi som et åbent spørgsmål spurgt om, hvilke informationer beboerne søgte, sidste gang de besøgte fsb s hjemmeside. Søgte bolig og information om ventelister 52 Regler 9 Brugte min side 1 Søgte generelle oplysninger, tlf, åbningstider 23 Andet Halvdelen af beboerne (52 %) søgte information i forbindelse med ansøgning om bolig, orientering om ventelister og lignende. 23 % af beboerne søgte informationer om generelle ting, fx fsb s eller viceværtens åbningstider eller telefonnumre. Ganske få nævner Min side, en stor del af beboerne har dog øjensynligt brugt Min side i forbindelse med ansøgning om ny bolig og opskrivning på ventelister.

29 Over halvdelen (57 %) af beboerne, der har besøgt fsb s hjemmeside, fandt fuldt ud det, de søgte, og 28 % fandt delvist det, de søgte. Ved ikke 4% Nej 11% Ja, delvist 28% Ja, fuldt ud 57%

30 Ja, fuldt ud Ja, delvist Søgte bolig og information om venteliste Regler Brugte min side Søgte generelle oplysninger, tlf., åbningstider Andet Figur 1.19 viser, at adspurgte beboere, der har søgt bolig og generelle oplysninger, er dem, der er i flest tilfælde har fundet det, de søgte. Derimod har adspurgte beboere, der har søgt efter regler og andet, været mindre heldige med at finde de ønskede informationer. Her har henholdsvis 44 % og 41 % fuldt ud fundet det, de søgte, mens 35 % og 33 % delvist har fundet det, de søgte. Der er tilsyneladende grund til at se nærmere på, hvordan fsb s hjemmeside kan blive bedre, så beboerne i højere grad kan finde de oplysninger, de ønsker.

31 Beboerdemokrati er centralt i forhold til den måde, fsb fungerer på. Det er her, beboerne har indflydelse på udviklingen af boligerne og boligområderne. Det er derfor centralt i tilfredshedsundersøgelsen at undersøge, hvordan beboerne opfatter beboerdemokratiet, og i hvilken udstrækning de deltager eller har lyst til at deltage i såvel afdelingsmøder som andre aktiviteter i boligområderne. Ud over deltagelse i afdelingsbestyrelser og deltagelse i afdelingsmøder har beboerne også mulighed for at deltage i forskellige beboeraktiviteter eller udvalg.

32 Ja, (næsten) hver gang Ja, de fleste gange Ja, enkelte gange Nej 2 Ved ikke Figur 2.1 viser, at lidt over halvdelen (53 %) af de adspurgte beboere deltager i beboermøder enten hver gang, de fleste gange eller enkelte gange. Den anden halvdel af beboerne deltager ikke.

33 Som det fremgår af figur 2.2, er deltagelsen i beboermøderne mindst i ungdomsboligafdelingerne (Kongovej og Rugbakken). Deltagelsen er højest i Pia Hus og Klostergården, Stakhaven, Kirsten Kimers Huse, Hessensgården og Røde Kro samt Ryparken II. Ja, (næsten) hver gang Ja, de fleste gange Ja, enkelte gange 1- Kirsten Kimers Huse, Hessensgården, Røde Kro Portugalsgade, Fælledgården Præstevænget, Fælledhaven Kongovej, Rugbakken Piahus, Klostergården Leifgården Stakhaven Møllelængen Hermodsgård Ryparken II Nordhavnsgården Haunstrupgård Rymarksvænget Lundevænget

34 De beboere, som har svaret, at de ikke deltager i beboermøder eller afdelingsmøder, er blevet spurgt om, hvorfor de ikke deltager Har ikke tid 30 Er ikke interesseret 24 Møderne ligger på et dårligt tidspunkt 8 Er forhindret pga. dårligt helbred i forbindelse med alderdom/sygdom 13 Jeg føler ikke det henvender sig til mig 3 Andre grunde % af beboerne svarer, at de ikke deltager, fordi de ikke har tid eller ikke prioriterer tiden. 24 % synes ikke, det er interessant at deltage, og 8 % mener, at møderne ligger på et tidspunkt, der ikke passer dem. En del beboere (13 %) svarer, at de er forhindret af andre grunde, fx sygdom, dårligt gående, ikke bryder sig om at gå ud alene eller ikke forstår dansk. 3 % føler ikke, at møderne er henvendt til dem, og 22 % angiver, at der er mange andre forskellige grunde til, at de ikke har lyst til at deltage.

35 Ja, er valgt nu 9 Ja, har tidligere været valgt Nej 0 Ved ikke Som det fremgår af figur 2.4, svarer 5 %, at de er valgt nu, og 9 %, at de tidligere har været valgt.

36 Det viser sig, at cirka halvdelen (51 %) af de beboere, der har besvaret tilfredshedsundersøgelsen, kender en eller flere af de personer, der er valgt til afdelingsbestyrelsen Ja, alle sammen Ja, mindst én Nej, kender ingen af dem 2 Ved ikke

37 Ser vi på, hvorvidt der er forskel på, om beboerne kender medlemmerne af afdelingsbestyrelsen i de forskellige afdelinger, så er det tydeligt, at der er færrest, der kender medlemmerne af afdelingsbestyrelserne i ungdomsboligerne, og flest, der kender medlemmerne i Pia Hus og Klostergården, Ryparken II samt Kirsten Kimers Huse, Hessensgården og Røde Kro. Ja, alle sammen 1- Kirsten Kimers Huse, Hessensgården, Røde Kro 2- Portugalsgade, Fælledgården 3- Præstevænget, Fælledhaven Ja, mindst én Kongovej, Rugbakken Piahus, Klostergården Leifgården 7- Stakhaven 8- Møllelængen 9- Hermodsgård Ryparken II Nordhavnsgården Haunstrupgård 13- Rymarksvænget 14- Lundevænget

38 Beboerne i fsb s boligafdelinger har gode muligheder for at få indflydelse på forholdene i boligafdelingen, blandt andet gennem deltagelse i afdelingsmøder. Nej 29% Ja 71% 71 % af beboerne svarer, at de ved, hvad de skal gøre for at få indflydelse på forholdene i boligafdelingerne.

39 Der er størst andel af beboerne i Pia Hus og Klostergården, Præstevænget og Fælledgården, Ryparken II og Hermodsgård, der ved, hvordan de skal få indflydelse på forholdene i deres boligafdeling. 1- Kirsten Kimers Huse, Hessensgården, Røde Kro 2- Portugalsgade, Fælledgården 3- Præstevænget, Fælledhaven 4- Kongovej, Rugbakken 5- Piahus, Klostergården 6- Leifgården 7- Stakhaven 8- Møllelængen 9- Hermodsgård 10- Ryparken II 11- Nordhavnsgården 12- Haunstrupgård 13- Rymarksvænget 14- Lundevænget Ja Nej

40 Hvis man blandt besvarelserne på tilfredshedsundersøgelsen udelukkende ser på dem, der deltager i afdelingsmøderne hver gang, ses det, at 89 % af disse beboere ved, hvordan de får indflydelse på forholdene i deres boligafdeling. Dette gælder for 63 % af dem, der ikke deltager i afdelingsmøderne Ja, (næsten) hver gang Ja, de fleste gange Ja, enkelte gange Nej

41 Fokuseres der i stedet på alle de beboere, der har svaret, at de ved, hvordan man får indflydelse på forholdene i boligafdelingen, ses det, at 35 % af disse beboere deltager i afdelingsmøderne hver gang eller de fleste gange, mens 42 % ikke deltager i afdelingsmøderne Ja, (næsten) hver gang Ja, de fleste gange Ja, enkelte gange Nej

42 Meget utilfreds Meget tilfreds Som figuren antyder, kan beboerne svare på en skala fra 1-5, hvor 1 svarer til meget utilfreds, og 5 svarer til meget tilfreds. Gennemsnittet blandt de beboere, der har besvaret undersøgelsen, er 3, % af beboerne er meget tilfredse, og 6 % af beboerne er meget utilfredse. Hovedparten af beboerne svarer den gennemsnitlige svarkategori 3.

43 Ses der på den gennemsnitlige tilfredshed med beboerdemokratiet i de forskellige afdelinger, så er tilfredsheden højest i Leifgården og Lundevænget, mens den er mindst i Pia Hus og Klostergården (under ét). Disse afdelinger skiller sig lidt ud til den lave side med 3,08, mens de resterende afdelinger alle ligger mellem 3,32 og 3, Kirsten Kimers Huse, Hessensgården, Røde Kro 2- Portugalsgade, Fælledgården 3- Præstevænget, Fælledhaven 4- Kongovej, Rugbakken 5- Piahus, Klostergården 6- Leifgården 7- Stakhaven 8- Møllelængen 9- Hermodsgård 10- Ryparken II 11- Nordhavnsgården 12- Haunstrupgård 13- Rymarksvænget 14- Lundevænget 3,38 3,48 3,39 3,42 3,08 3,73 3,55 3,45 3,48 3,32 3,39 3,50 3,56 3,67 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

44 Hvis svarene på tilfredsheden med beboerdemokratiet ses i forhold til, hvor ofte beboerne deltager i afdelingsmøderne, så er der ikke indikatorer, der angiver, at beboere, der deltager mere på afdelingsmøderne, skulle være mere tilfredse med beboerdemokratiet, end dem, der aldrig deltager. Ja, (næsten) hver gang 3,53 Ja, de fleste gange 3,49 Ja, enkelte gange 3,40 Nej 3,46 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Den beboergruppe, der er mindst tilfreds med beboerdemokratiet i afdelingerne, er de beboere, som deltager i afdelingsmøderne enkelte gange.

45 På samme måde ses der heller ingen klar tendens til, at de beboere, som kender nogen i afdelingsbestyrelsen, skulle være nævneværdigt mere tilfredse med beboerdemokratiet, end dem, som ikke kender nogen i afdelingsbestyrelsen. De beboere, der ved, hvad man skal gøre for at få indflydelse i boligafdelingen, er marginalt mere tilfredse med beboerdemokratiet i forhold til dem, der ikke ved, hvad man skal gøre for at få indflydelse, men det er en næsten ubetydelig forskel. Ja, alle i afdelingsbestyrelsen 3,47 Ja, mindst én i afdelingsbestyrelsen Nej, kender ingen af dem i afdelingsbestyrelsen 3,49 3,43 Ja, ved hvad man skal gøre for at få indflydelse Nej, ved ikke hvad man skal gøre for at få indflydelse 3,47 3,42 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

46 Ja, deltager nu 10 Ja, har tidligere deltaget Nej 1 Ved ikke Som det fremgår af figur 2.15, angiver 5 %, at de deltager i et udvalg eller en beboergruppe på nuværende tidspunkt, og 10 %, at de tidligere har deltaget.

47 De beboere, der har svaret, at de deltager eller har deltaget i udvalg eller beboergrupper, er blevet spurgt, om det er udvalg eller beboergrupper, som er nedsat på et afdelingsmøde eller andre udvalg eller beboergrupper Udvalg/gruppe nedsat på afdelingsmøde Andre udvalg/grupper Begge dele Ved ikke Hovedparten (57 %) deltager i udvalg eller beboergrupper, som er nedsat på et afdelingsmøde.

48 Ved ikke 15% Ja 28% Nej 57% 28 % af de adspurgte har svaret, at de godt kunne have lyst til dette, mens 57 % har svaret nej, og 15 % har svaret, at de ikke ved, om de kunne have lyst til at deltage i sådanne beboergrupper eller aktiviteter.

49 De beboere, der svarer, at de gerne vil deltage i forskellige beboeraktiviteter, er blevet spurgt om, hvilke aktiviteter de kunne tænke sig at deltage i. Forslagene, som er kommet ind, spænder bredt og er kategoriseret i figur Aktiviteter specifikt for børn 15 Aktiviteter for andre specifikke beboergrupper 4 Sociale aktiviteter / ture / fester 46 Organisationsarbejde 3 Aktiviteter til forbedring af miljø/fysiske omgivelser 9 Andet / alt muligt Mange af beboernes forslag (46 %) kan kategoriseres som forskellige initiativer til sociale arrangementer, fx fester og ture. 15 % nævner specifikke aktiviteter for børnene, og 4 % aktiviteter for andre særlige beboergrupper. 9 % nævner aktiviteter, som kan forbedre det fysiske miljø fx plantedage og lignende. 23 % svarer blandt andet, at de ikke er interesseret i noget specifikt og heller ikke har andre mere specifikke ideer.

50 Ses der på forskellen mellem afdelingerne, er det beboerne i Leifgården, Præstevænget og Fælledhaven samt Ryparken II, der oftest har lyst til at deltage i beboergrupper eller aktiviteter, som de ikke på nuværende tidspunkt er engageret i. Ja Nej 1- Kirsten Kimers Huse, Hessensgården, Røde Kro 2- Portugalsgade, Fælledgården 3- Præstevænget, Fælledhaven 4- Kongovej, Rugbakken 5- Piahus, Klostergården Leifgården Stakhaven Møllelængen 9- Hermodsgård 10- Ryparken II 11- Nordhavnsgården 12- Haunstrupgård 13- Rymarksvænget 14- Lundevænget

51 Det er endvidere undersøgt, hvorvidt de beboere, som ønsker at deltage i forskellige beboeraktiviteter, er de beboere, som i forvejen er meget aktive, eller om der er beboere, som gerne vil deltage, men ikke gør det i dag Deltager nu og har lyst 1 Deltager nu, men har ikke lyst Deltager ikke nu, men har lyst Deltager ikke nu og har ikke lyst

52

53 Tilfredshedsundersøgelsen har spurgt om beboerens opfattelse af, hvorvidt der ydes god service i boligafdelingerne. Der er spurgt om den service, der ydes i forbindelse med henvendelser til ejendomskontor, vicevært og ejendomsservice, og om tilfredsheden med den tid, der går, før henvendelsen behandles, samt om beboeren får løst sit problem.

54 Ved ikke 1% Nej 13% Ja, en gang 17% Ja, flere gange 69% Figur 3.1 viser, at der er 86 % af de adspurgte beboere, der én eller flere gange inden for det seneste år har henvendt sig til ejendomskontoret, vicevært eller ejendomsservice.

55 Andelen, der har henvendt sig til ejendomskontoret, vicevært eller ejendomsservice, varierer noget mellem afdelingerne, fra 97 % i Præstevænget og Fælledhaven til 77 % i Leifgården. 1- Kirsten Kimers Huse, Hessensgården, Røde Kro 2- Portugalsgade, Fælledgården Ja, flere gange Ja, en gang Præstevænget, Fælledhaven Kongovej, Rugbakken 5- Piahus, Klostergården Leifgården 7- Stakhaven Møllelængen Hermodsgård Ryparken II 11- Nordhavnsgården 12- Haunstrupgård Rymarksvænget 14- Lundevænget

56 De beboere, der har henvendt sig til ejendomskontoret, vicevært eller ejendomsservice, er blevet spurgt om, hvad anledningen til den seneste henvendelse var. Anledningen til henvendelsen fremgår af figur 3.3. VVS-problemer Andet Døre/vinduer/gulv/loft Køkken Nøgler/låse Fugt/støj/skadedyr o.l. Administrative spørgsmål Vaskeri/vaskekort Elektricitet/antenne Lån af lokale/værktøj Trapper/fællesrum Indbrud/hærværk/skader De problemer, beboerne oftest har henvendt sig om, er VVS-problemer. VVS-problemer har været anledning til 45 % af de seneste henvendelser, mens døre/vinduer/gulve/loft har været anledning til 21 % af de seneste henvendelser.

57 De beboere, der har henvendt sig til ejendomskontoret, vicevært eller ejendomsservice, er ligeledes blevet spurgt, om de var tilfredse med den tid, der gik, før der blev gjort noget ved henvendelsen. Tilfredsheden er angivet på en skala fra 1-5, hvor 1 svarer til meget utilfreds, og 5 svarer til meget tilfreds Meget utilfreds Meget tilfreds Som det fremgår af figur 3.4, angiver 50 % af de beboere, der har besvaret spørgsmålet, at de er meget tilfredse. Gennemsnittet for tilfredsheden ligger på 3,80.

58 Ses der på forskellen mellem afdelingerne i forhold til tilfredsheden med den tid, der gik, før der blev gjort noget ved henvendelsen, så varierer tilfredsheden mellem 4,49 i Leifgården og 3,25 i Kirsten Kimers Huse, Hessensgården og Røde Kro. 1- Kirsten Kimers Huse, Hessensgården, Røde Kro 2- Portugalsgade, Fælledgården 3- Præstevænget, Fælledhaven 4- Kongovej, Rugbakken 5- Piahus, Klostergården 6- Leifgården 7- Stakhaven 8- Møllelængen 9- Hermodsgård 10- Ryparken II 11- Nordhavnsgården 12- Haunstrupgård 13- Rymarksvænget 14- Lundevænget 3,25 3,90 3,67 3,50 3,94 4,49 3,52 3,67 4,07 3,37 4,01 3,90 4,10 3,79 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

59 Ses der i stedet for på, hvordan tilfredsheden varierer mellem de forskellige anledninger til henvendelserne, så er tilfredsheden størst, når det drejer sig om henvendelser vedrørende nøgler/låse (3,90), VVS-problemer (3,87) og lån af lokaler/værktøj (3,84). Tilfredsheden med tiden, der gik, før der blev gjort noget ved henvendelsen, er mindst, når det handler om fugt/støj/skadedyr o.l. (3,04) og indbrud/hærværk/skader (3,11). VVS-problemer Døre/vinduer/gulv/loft Køkken Indbrud/hærværk/skader Elektricitet/antenne Vaskeri/vaskekort Nøgler/låse Fugt/støj/skadedyr o.l. Administrative spørgsmål Lån af lokale/værktøj Trapper/fællesrum Andet 3,87 3,30 3,66 3,11 3,63 3,56 3,90 3,04 3,47 3,84 3,30 3,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

60 Beboerne er ligeledes blevet spurgt, om de fik deres problem løst. 76 % angiver, at de fik løst deres problem, og 24 %, at de ikke fik løst deres problem. Nej 24% Ja 76%

61 Andelen, der svarer, at de fik løst deres problem, varierer en del mellem afdelingerne. I Leifgården svarer 92 %, at de fik løst deres problem, og i Hermodsgård er den tilsvarende andel 88 %. I den anden ende ligger Kirsten Kimers Huse, Hessensgården og Røde Kro med 54 % og Stakhaven samt Ryparken II, begge med 67 %. 1- Kirsten Kimers Huse, Hessensgården, Røde Kro Ja Nej Portugalsgade, Fælledgården 3- Præstevænget, Fælledhaven 4- Kongovej, Rugbakken 5- Piahus, Klostergården Leifgården Stakhaven 8- Møllelængen Hermodsgård Ryparken II 11- Nordhavnsgården 12- Haunstrupgård 13- Rymarksvænget 14- Lundevænget

62 Henvendelsens art ser ligeledes ud til at have betydning for, hvorvidt beboerne føler, at de fik løst deres problem. Når det drejer sig om lån af lokaler/værktøj, svarer 87 %, at deres problem blev løst. I den anden ende af spektrummet svarer 54 % af dem, der henvendte sig med problemer vedrørende fugt/støj/skadedyr o.l., at deres problem blev løst. Lån af lokale/værktøj Administrative spørgsmål Nøgler/låse VVS-problemer Elektricitet/antenne Vaskeri/vaskekort Køkken Indbrud/hærværk/skader Trapper/fællesrum Andet Døre/vinduer/gulv/loft Fugt/støj/skadedyr o.l

63 Beboerne, som inden for det seneste år har henvendt sig til ejendomskontoret, vicevært eller ejendomsservice, er blevet spurgt om, hvor tilfredse de var med ejendomskontorets indsats ved henvendelsen Meget utilfreds Meget tilfreds Som det fremgår af figur 3.10, er beboernes svar angivet på en skala fra 1-5, hvor 1 svarer til meget utilfreds, og 5 svarer til meget tilfreds. 52 % af beboerne er meget tilfredse, og i den anden ende af skalaen er 12 % meget utilfredse. Gennemsnitsværdien ligger på 3,89.

64 Tilfredsheden med ejendomskontoret varierer mellem de forskellige afdelinger. Leifgården ligger højest med en gennemsnitlig tilfredshed på 4,31 herefter følger Hermodsgård og Rymarksvænget med henholdsvis 4,20 og 4,19. I den anden ende ligger Kirsten Kimers Huse, Hessensgården og Røde Kro med 3, Kirsten Kimers Huse, Hessensgården, Røde Kro 3,13 2- Portugalsgade, Fælledgården 3- Præstevænget, Fælledhaven 4- Kongovej, Rugbakken 5- Piahus, Klostergården 6- Leifgården 7- Stakhaven 8- Møllelængen 9- Hermodsgård 10- Ryparken II 11- Nordhavnsgården 12- Haunstrupgård 13- Rymarksvænget 14- Lundevænget 3,99 3,84 3,53 3,97 4,31 3,71 3,95 4,20 3,50 3,97 3,97 4,19 3,93 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

65 Tilfredsheden med ejendomskontorets indsats varierer med henvendelsesårsagen. Den største gennemsnitlige tilfredshed finder man, når det drejer sig om lån af lokaler og værktøj. I den anden ende af skalaen er den gennemsnitlige tilfredshed mindst, når det handler om fugt, støj og skadedyr o.l. (3,22). Dog tæt efterfulgt af henvendelsesårsagen indbrud, hærværk og skader med en gennemsnitlig tilfredshed på 3,26. VVS-problemer Døre/vinduer/gulv/loft Køkken Indbrud/hærværk/skader Elektricitet/antenne Vaskeri/vaskekort Nøgler/låse Fugt/støj/skadedyr o.l Administrative spørgsmål Lån af lokale/værktøj Trapper/fællesrum Andet 3,98 3,49 3,78 3,26 3,87 3,74 3,91 3,22 3,58 4,08 3,91 3,674 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

66 Meget utilfreds Meget tilfreds Som det fremgår af figur 3.12, kunne beboerne svare på en skala fra 1-5, hvor 1 svarer til meget utilfreds, og 5 svarer til meget tilfreds. 43 % af beboerne svarer, at de er meget tilfredse, og 6 % af beboerne, at de er meget utilfredse. Gennemsnitsværdien ligger på 3,91.

67 Tilfredsheden med renholdelse og oprydning på fællesarealerne varierer noget mellem afdelingerne. Den største tilfredshed ses i Leifgården med et gennemsnit på 4,73. Herefter følger Haunstrupgård med 4,28, Hermodsgård med 4,24 og Stakhaven med 4,22. Den laveste tilfredshed ses på Kongovej og Rugbakken med 3, Kirsten Kimers Huse, Hessensgården, Røde Kro 2- Portugalsgade, Fælledgården 3- Præstevænget, Fælledhaven 4- Kongovej, Rugbakken 5- Piahus, Klostergården 6- Leifgården 7- Stakhaven 8- Møllelængen 9- Hermodsgård 10- Ryparken II 11- Nordhavnsgården 12- Haunstrupgård 13- Rymarksvænget 14- Lundevænget 3,43 3,92 3,87 3,24 3,74 4,73 4,22 3,96 4,24 3,87 3,46 4,28 3,60 4,13 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

68

69 Tilfredshedsundersøgelsen har spurgt om den generelle tilfredshed med boligen og med fællesområderne. Herudover er beboerne blevet spurgt om deres tilfredshed med det sociale liv i boligafdelingen og om, hvorvidt de er trygge ved at færdes i boligområdet.

70 Meget utilfreds Meget tilfreds Beboerne kunne også her svare på en skala fra 1-5, hvor 1 svarer til meget utilfreds, og 5 svarer til meget tilfreds. 37 % af beboerne svarer, at de er meget tilfredse, og 4 % af beboerne svarer, at de er meget utilfredse. Gennemsnitsværdien ligger på 3,86.

71 Tilfredsheden med boligen varierer mellem afdelingerne fra gennemsnitlig 4,24 i Leifgården til 3,49 i Kongovej og Rugbakken. 1- Kirsten Kimers Huse, Hessensgården, Røde Kro 2- Portugalsgade, Fælledgården 3- Præstevænget, Fælledhaven 4- Kongovej, Rugbakken 5- Piahus, Klostergården 6- Leifgården 7- Stakhaven 8- Møllelængen 9- Hermodsgård 10- Ryparken II 11- Nordhavnsgården 12- Haunstrupgård 13- Rymarksvænget 14- Lundevænget 3,82 3,58 3,87 3,49 3,69 4,24 3,75 4,05 4,00 3,96 3,70 4,11 3,94 3,88 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

72 Tilfredsheden med boligen varierer ligeledes med boligancienniteten. Der ses dog kun en reel forskel mellem beboere, der har boet i deres bolig i mere end 20 år (gennemsnitlig tilfredshed 4,20), og beboere, der har boet i deres bolig i mindre end 20 år (varierende tilfredshed mellem 3,70 og 3,92). Under 1 år 3,92 1 år og op til 6 år 3,79 6 år og op til 11 år 3,7 11 år -20 år 3,79 mere end 20 år 4,2 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

73 Alle beboere, der har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen, er blevet spurgt om, hvor tilfredse de alt i alt er med fællesarealerne ved deres bolig. Beboerne kunne svare på en skala fra 1-5, hvor 1 svarer til meget utilfreds, og 5 svarer til meget tilfreds. 33 % af beboerne svarer, at de er meget tilfredse, 32 % anvender 4-tallet, og 3 % af beboerne svarer, at de er meget utilfredse. Gennemsnitsværdien ligger på 3, Meget utilfreds Meget tilfreds

74 Tilfredsheden med fællesarealerne ved boligen varierer mellem afdelingerne fra gennemsnitlig 4,61 i Leifgården til 3,29 i Kongovej og Rugbakken. De resterende afdelingers gennemsnitlige tilfredshed varierer mellem 3,59 og 4, Kirsten Kimers Huse, Hessensgården, Røde Kro 2- Portugalsgade, Fælledgården 3- Præstevænget, Fælledhaven 4- Kongovej, Rugbakken 5- Piahus, Klostergården 6- Leifgården 7- Stakhaven 8- Møllelængen 9- Hermodsgård 10- Ryparken II 11- Nordhavnsgården 12- Haunstrupgård 13- Rymarksvænget 14- Lundevænget 3,59 3,81 3,86 3,29 3,67 4,61 4,02 3,64 3,95 3,96 3,59 3,89 3,83 3,89 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

75 Beboere er ligeledes blevet spurgt om, hvor tilfredse de alt i alt er med det sociale liv i deres boligafdeling. Beboerne kunne svare på en skala fra 1-5, hvor 1 svarer til meget utilfreds, og 5 svarer til meget tilfreds. 20 % af beboerne svarer, at de er meget tilfredse, 25 % anvender 4-tallet, 38 % anvender 3-tallet, 12 % anvender 2-tallet, og 6 % af beboerne angiver, at de er meget utilfredse. Gennemsnitsværdien ligger på 3, Meget utilfreds Meget tilfreds

76 Tilfredsheden med det sociale liv i boligafdelingen varierer mellem afdelingerne fra 3,99 i Leifgården til 2,96 i Kongovej og Rugbakken. De resterende afdelingers gennemsnitlige tilfredshed varierer mellem 3,09 og 3, Kirsten Kimers Huse, Hessensgården, Røde Kro 2- Portugalsgade, Fælledgården 3- Præstevænget, Fælledhaven 4- Kongovej, Rugbakken 5- Piahus, Klostergården 6- Leifgården 7- Stakhaven 8- Møllelængen 9- Hermodsgård 10- Ryparken II 11- Nordhavnsgården 12- Haunstrupgård 13- Rymarksvænget 14- Lundevænget 3,25 3,21 3,43 2,96 3,09 3,99 3,43 3,60 3,25 3,39 3,23 3,61 3,47 3,59 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

77 Alle beboere, som har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen, er blevet spurgt, om de føler sig trygge, når de færdes i deres boligafdeling. Beboerne kunne svare på en skala fra 1-5, hvor 1 svarer til meget utryg, og 5 svarer til meget tryg. 60 % af beboerne svarer, at de er meget trygge, 21 % anvender 4- tallet, 10 % anvender 3-tallet, 5 % anvender 2-tallet, og 3 % af beboerne angiver, at de er meget utrygge. Gennemsnitsværdien ligger på 4, Meget utryg Meget tryg

78 Trygheden varierer over boligafdelingerne fra 4,73 i Leifgården, 4,57 i Haunstrupgård samt 4,56 i Pia Hus og Klostergården til 3,98 i Rymarksvænget og 4,18 i Nordhavnsgården. 1- Kirsten Kimers Huse, Hessensgården, Røde Kro 2- Portugalsgade, Fælledgården 3- Præstevænget, Fælledhaven 4- Kongovej, Rugbakken 5- Piahus, Klostergården 6- Leifgården 7- Stakhaven 8- Møllelængen 9- Hermodsgård 10- Ryparken II 11- Nordhavnsgården 12- Haunstrupgård 13- Rymarksvænget 14- Lundevænget 4,25 4,25 4,44 4,29 4,56 4,73 4,42 4,28 4,26 4,20 4,18 4,57 3,98 4,09 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

79 I dette kapitel belyses de forskellige boligafdelingers demografiske sammensætning. Vi ser på alderssammensætningen, familietyperne, beskæftigelsesgraderne og uddannelsesbaggrunde. Alle opgørelserne er baseret på demografien af de beboere, der har besvaret tilfredshedsundersøgelsen.

80 De adspurgte beboeres gennemsnitsalder varierer i de almindelige afdelinger fra 43 år i Nordhavnsgården til 55 år i Møllelængen. I ungdomsboligafdelingerne Kongovej og Rugbakken er gennemsnitsalderen 25 år, og i ældreboligafdelingen Leifgården er gennemsnitsalderen 76 år. 1- Kirsten Kimers Huse, Hessensgården, Røde Kro 2- Portugalsgade, Fælledgården 3- Præstevænget, Fælledhaven Kongovej. Rugbakken Piahus, Klostergården Leifgården Stakhaven 8- Møllelængen Hermodsgård Ryparken II Nordhavnsgården Haunstrupgård 13- Rymarksvænget Lundevænget

81 De adspurgte beboeres etniske baggrund varierer noget mellem afdelingerne. I Leifgården har 94 % af beboerne dansk baggrund, og i Haunstrupgård er den tilsvarende andel 79 %, mens Ryparken II har en ligelig fordeling på 50/50 mellem beboere med etnisk dansk baggrund og beboere med anden etnisk baggrund end dansk. Dansk baggrund 1- Kirsten Kimers Huse, Hessensgården, Røde Kro 2- Portugalsgade, Fælledgården 3- Præstevænget, Fælledhaven Anden baggrund end dansk Kongovej. Rugbakken Piahus, Klostergården Leifgården Stakhaven Møllelængen 9- Hermodsgård Ryparken II Nordhavnsgården 12- Haunstrupgård Rymarksvænget 14- Lundevænget

82 Andelen af enlige beboere uden børn varierer meget mellem afdelingerne fra 78 % i Leifgården (som er ældreboliger), 70 % i Nordhavnsgården og 67 % i Kongovej og Rugbakken (som er ungdomsboliger). Der er færrest enlige uden børn i Præstevænget og Fælledhaven (24 %) samt Ryparken II (30 %) og Kirsten Kimers Huse, Hessensgården og Røde Kro (ligeledes 30 %). Der er flest enlige forsørgere med børn i Stakhaven (23 %) samt i Kirsten Kimers Huse, Hessensgården og Røde Kro (22 %), mens der ses færrest enlige forsørgere med børn i Nordhavnsgården (5 %) og Rymarksvænget (8 %), hvis vi ser bort fra ældrebolig- og ungdomsboligafdelingerne. Der er flest samboende med børn i Præstevænget og Fælledhaven (29 %) samt i Ryparken II (28 %), mens der ud over ældrebolig- og ungdomsboligafdelingerne ses færrest samboende med børn i Pia Hus og Klostergården, Møllelængen, Hermodsgård, Nordhavnsgården og Lundevænget (alle 7 %) og Haunstrupgård (8 %).

83 Enlig uden børn Samboende uden børn Andet Enlig forsørger med børn Samboende med børn 1- Kirsten Kimers Huse, Hessensgården, Røde Kro Portugalsgade, Fælledgården Præstevænget, Fælledhaven Kongovej. Rugbakken Piahus, Klostergården Leifgården Stakhaven Møllelængen Hermodsgård Ryparken II Nordhavnsgården Haunstrupgård Rymarksvænget Lundevænget

84 Vi har spurgt ind til både den beboer, der besvarer spørgeskemaet, og en eventuel ægtefælle eller samboendes beskæftigelsessituation. I figur 5.4 ses andelene af husstande, hvor mindst én af de voksne er i beskæftigelse. Ses der bort fra ældreboliger og ungdomsboliger, varierer andelen fra 69 % i Præstevænget og Fælleshaven samt 60 % i Ryparken II til 29 % i Møllelængen og 36 % i Stakhaven. Respondent og/ eller ægtefælle i beskæftigelse 1- Kirsten Kimers Huse, Hessensgården, Røde Kro Portugalsgade, Fælledgården Præstevænget, Fælledhaven Kongovej. Rugbakken 6 5- Piahus, Klostergården Leifgården 4 7- Stakhaven Møllelængen Hermodsgård Ryparken II Nordhavnsgården Haunstrupgård 13- Rymarksvænget 14- Lundevænget

85 Den beboer, der har besvaret tilfredshedsundersøgelsen, har svaret vedrørende sit eget uddannelsesniveau. Andelen af beboere, der har en eller anden form for erhvervsuddannelse, er størst i Præstevænget og Fælledhaven (86 %) og Haunstrupgård (81 %). Andelen af beboere, som ikke har nogen erhvervsuddannelse, er (hvis der ses bort fra ungdomsboligafdelingerne) størst i Stakhaven (43 %) samt Portugalsgade og Fælledgården (36 %).

86 Ingen erhvervsuddannelse Kort videregående uddannelse Faglig uddannelse Lang videregående uddannelse 1- Kirsten Kimers Huse, Hessensgården, Røde Kro Portugalsgade, Fælledgården Præstevænget, Fælledhaven Kongovej. Rugbakken Piahus, Klostergården Leifgården Stakhaven Møllelængen Hermodsgård Ryparken II Nordhavnsgården Haunstrupgård Rymarksvænget Lundevænget

87 Fsb s tilfredshedsundersøgelse indledes med spørgsmål vedrørende fsb s information og kommunikation. Generelt set synes hovedparten (mere end halvdelen af beboerne), at de breve, de har modtaget fra fsb s administration, er meget lette at forstå (59 %). Der ses en tendens til, at beboere med mellemøstlig og tyrkisk baggrund har sværest ved at forstå brevene. Mange af beboerne næsten 4 ud af 5 læser Beboeren hver gang eller engang imellem, og blandt disse ligger den gennemsnitlige tilfredshed med bladet på 3,70 på en skala fra 1-5. Alle beboere, som har besvaret undersøgelsen, er blevet spurgt, om de har læst fsb s blad Beboeren. 40 % angiver, at de læser det hver gang, og 38 % engang imellem. Alle beboere, der har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen, er blevet spurgt, om de har besøgt fsb s hjemmeside. 43 % af beboerne har besøgt fsb s hjemmeside på et eller andet tidspunkt. Cirka halvdelen (57 %) af beboerne, der har besøgt fsb s hjemmeside, fandt fuldt ud det, de søgte, og 28 % fandt delvist det, de søgte. Der ses altså en restgruppe, som på trods af at de benytter hjemmesiden ikke finder det, de søger. Generelt set er beboerne altså relativt tilfredse med fsb s kommunikation. Der er nogle grupper af beboere, som har sværere ved at forstå brevene fra fsb, og der er beboere, som helt fravælger at læse Beboeren. De fleste af dem, der fravælger at læse Beboeren, gør det dog i et

88 bevidst fravalg på grund af manglende tid eller interesse for emnerne og ikke, fordi de har problemer med at forstå bladet. En del beboere har problemer med at finde de ting, de søger på hjemmesiden (omkring 40 % ), enten fordi de leder efter ting, der ikke er der, eller fordi det er svært at finde tingene på hjemmesiden. Cirka halvdelen af fsb s beboere deltager hver gang eller af og til i beboermøderne, og 71 % af alle beboerne svarer, at de ved, hvad de skal gøre for at få indflydelse på forholdene i boligafdelingerne. Det vil sige, at der stadig er en relativt stor restgruppe, som ikke ved, hvordan de kan få indflydelse på forholdene i deres boligområde. Dette kunne være et indsatsområde i forhold til oplysning fra fsb til beboerne. Efter at beboerne er blevet spurgt om, hvorvidt de deltager i møder og aktiviteter i afdelingerne, spørges der generelt om, hvor tilfredse beboerne er med beboerdemokratiet i deres afdeling. Beboerne kan svare på en skala fra 1-5, hvor 1 svarer til meget utilfreds, og 5 svarer til meget tilfreds. Gennemsnittet blandt de beboere, der har besvaret undersøgelsen, er 3,46. Tilfredshedsundersøgelsen har herefter spurgt om beboerens opfattelse af, hvorvidt der ydes god service i boligafdelingerne. De beboere, der har henvendt sig til ejendomskontoret, vicevært eller ejendomsservice, er blevet spurgt, om de var tilfredse med den tid, der gik, før der blev gjort noget ved henvendelsen. 50 % af de beboere, der har besvaret spørgsmålet, angiver, at de er meget tilfredse. Gennemsnittet for tilfredsheden ligger på 3,80. Her kunne et indsatsområde for fsb eventuelt være at forventningsafstemme med beboerne, så de ved, hvilke forventninger de kan have til behandling af henvendelser inden for forskellige områder. Beboerne, som inden for det seneste år har henvendt sig til ejendomskontoret, vicevært eller ejendomsservice, er blevet spurgt om, hvor tilfredse de var med ejendomskontorets indsats ved henvendelsen. 52 % af beboerne er meget tilfredse, og i den anden ende af skalaen er 12 % meget utilfredse. Alle beboere, der har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen, er blevet spurgt om, hvor tilfredse de er med renholdelse og oprydning på fællesarealerne i boligafdelingen. 43 % af beboerne svarer, at de er meget tilfredse, og 6 % af beboerne, at de er meget utilfredse. Gennemsnitsværdien ligger på 3,91. Beboere er ligeledes blevet spurgt om, hvor tilfredse de alt i alt er med det sociale liv i deres boligafdeling. 20 % af beboerne svarer, at

En tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne i fsbs boliger

En tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne i fsbs boliger En tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne i fsbs boliger August 2011 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen CASA En tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne i fsbs boliger August 2011 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE JULI 2013 2 Indhold Resumé... 5 1 Indledning... 7 Rapportens opbygning... 7 2 Overblik over resultaterne... 9 3 Resultat af undersøgelse fordelt på områder...

Læs mere

Københavns Kommune. Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune

Københavns Kommune. Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune Københavns Kommune Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune April 2006 Københavns Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE IBOLIGSOCIA- LE PROJEKTER IKØBENHAVNS KOMMUNE April 2006 Åboulevarden

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter Boligkontoret Danmark Telefoninterview foretaget 4. 16. oktober 2012 1007 respondenter 1 01. Hvad er de primære årsager til, at du bor i din nuværende bolig? 1193 besvarelser 0% 10% 20% 30% 40% Pris og

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Totalrapport Ekskl. fritekst besvarelser Side 1 af 34 Formål Undersøgelsens formål og metode Boligkontoret Danmark ønsker løbende at følge op på den service,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 MOSEPARKEN- AFD: 39

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 MOSEPARKEN- AFD: 39 AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 MOSEPARKEN- AFD: 39 Beboerundersøgelse Undersøgelsen er gennemført af sermo analyse. Alle beboere i AB Gladsaxe har modtaget et spørgeskema de kunne udfylde på nettet

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 1 Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 2 April 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 Beboere I 2010 blev der gennemført en tilfredsundersøgelse, der omfattede 1.000 tilfældigt udvalgte beboere og samtlige

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 16. august 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede børnefamilier i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent Følgende analyse undersøger børnefamiliers

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 2017 Delrapport AKB LYNGBY Indhold 1. Baggrund 4 Undersøgelsens gennemførelse 4 2. Metode og repræsentativitet 5 3. Sammenfatning 7 Kort sammenfatning af undersøgelsens samlede

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Eksempel Beboerdemokrati. Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19

Eksempel Beboerdemokrati. Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19 Eksempel Beboerdemokrati Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19 Er du 47,37 42,11 Mand Kvinde 2 Hvor gammel er du? 27,78 11,11 5,56 11,11 11,11 11,11 22,22 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Udarbejdet af: Peter Hillerup August 2011 Fællesforvaltning Udvikling & Evaluering Evaluering Indhold 1. Indledning...

Læs mere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere SÅDAN SKAL DET SIGES Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere Albertslund Boligsociale Center, juni 2013 ABC 2008-2012 ABC var i 2008-2012 et boligsocialt samarbejde mellem ni boligafdelinger

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder.

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. KOMPARATIV RAPPORT Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. Baseret på to uafhængige beboerundersøgelser, foretaget i Århus og Randers. BOLIGORGANISATIONERNE

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Publiceret af Heidi Hvam Svar status Ikke svaret Afvist Ufuldstændig Gennemført 96 43,8% 0, 8,3% 47,9% Informationer (Sæt et X på hver linie) 19,1% 21,3% 10,6%

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Undervisningsmiljø Sorø Husholdningsskole Maj 2014

Undervisningsmiljø Sorø Husholdningsskole Maj 2014 Undervisningsmiljø Sorø Husholdningsskole Maj 2014 Undervisningsmiljøloven Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø - også kaldet Undervisningsmiljøloven. Kapitel 1:Rettigheder og pligter 1. Elever,

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 22

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 22 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 22 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo

Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo 212 1 Gennemførelsen af dataindsamlingen Informationerne er indsamlet primo 212 af sermo analyse på foranledning af BL og på basis af

Læs mere

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Naboskabsundersøgelse

Naboskabsundersøgelse 1 Naboskabsundersøgelse af Administrator David Nielsen-Ourø Indholdsfortegnelse: 1. Rapport (a) Generelt (b) Svarprocenter (c) Opsummering og kort analyse af svarene (d) Videre analyse - deludtræk, fritekstbesvarelserne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

KODEKS FOR SAMARBEJDE FÆLLES MÅL BAGGRUND

KODEKS FOR SAMARBEJDE FÆLLES MÅL BAGGRUND OLLER, ESPEKT G TILLID BAGGRUND 3B s organisationsbestyrelse nedsatte i efteråret 2016 en række opgavegrupper i forbindelse med strategien 3B Sammen mod 2020. Opgavegrupperne består af beboere, medlemmer

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere