Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung"

Transkript

1 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

2 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Marts Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget policen: Hvis du fx får policen mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. i samme måned Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked fx pr. brev eller skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup eller Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, PR-/VR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Topdanmark Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer.

3 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Marts Indholdsfortegnelse Side Et par ord om Hjemforsikring Ung... 4 Et par ord om skadehjælp... 4 Fælles vilkår 1. Hvem er forsikret? Hvor dækker forsikringen? Forsikringens betaling Gebyr Indeksregulering Selvrisiko Varighed, opsigelse og ændring Ret til besigtigelse Flytning og risikoændring Hvis skaden sker Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Krig, naturkatastrofer, oversvømmelse og atomenergi Ankenævn Lovgivning... 8 Indboforsikringen 15. Hvilke ting omfatter forsikringen og hvilke skader er dækket? Dækningsskema Hjemforsikring Ung Hvordan erstatter vi skaderne? Udgifter til redning, oprydning og flytning Underforsikring Psykologisk krisehjælp Bagageforsikringen 21. Bagageforsikringen* Ansvarsforsikringen 22. Hvornår er man ansvarlig? Hvilket ansvar er dækket? Hvilket ansvar er ikke dækket? Særlige regler Hvis skadelidte selv har en forsikring Forsikringssum Retshjælpsforsikringen 28. Retshjælpsforsikringen Tilvalg til Hjemforsikring Ung 29. ykeldækning Kortslutning, Udvidet elektronikdækning mm Glas- og sanitetsdækning Ordforklaring Forklarer de ord i vilkårene, der er markeret med en *

4 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Marts Et par ord om Hjemforsikring Ung Hjemforsikring Ung er til dig, der er flyttet hjemmefra og endnu ikke er fyldt 28 år. Forsikringen er derfor tilpasset unge menneskers typiske behov. Det betyder, at prisen er holdt så lav som muligt, og at forsikringen derfor ikke dækker fx ting af særlig høj værdi eller hvis du har mange dyre ting. Er du allerede dækket af en indboforsikring? Bor du hjemme hos dine forældre, vil du typisk være omfattet af deres indboforsikring. Hvis du er flyttet hjemmefra og er under 21 år, kan du også være omfattet af dine forældres indboforsikring. Hvis det er tilfældet, har du ikke brug for din egen indboforsikring. Dækninger og tilvalg Hjemforsikring Ung består af en indboforsikring, en bagageforsikring, en ansvarsforsikring og en retshjælpsforsikring. Du kan herudover købe følgende tilvalg til Hjemforsikring Ung: ykeldækning Kortslutning, Udvidet elektronikdækning mm. Glas- og sanitetsdækning I din police kan du se, hvilke dækninger din Hjemforsikring Ung har. Kontakt os, hvis dine behov ændrer sig Hvis du får brug for en mere omfattende dækning, fx hvis du stifter familie eller køber hus, kan du i stedet købe en Hjemforsikring i Topdanmark. Kontakt os, så vi kan finde den forsikring, der passer bedst til dig og dine behov. Du kan finde os på Hvis du får mange skader Formålet med en forsikring er at dække uforudsete skader. Forsikringens pris afhænger af udgifterne til skader, og derfor kan du, ved at forebygge skader, hjælpe med at fastholde prisen på forsikringen. Det betyder også, at hvis du har et atypisk forløb på din forsikring, kan din forsikring blive ændret fx så din pris eller selvrisiko stiger. I så fald vil du få besked, inden det sker. Et par ord om skadehjælp Du kan anmelde skader på eller ringe til vores skadehjælp på telefon

5 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Marts Fælles vilkår 1. Hvem er forsikret? Forsikringstageren, der har købt forsikringen Forsikringstagerens ægtefælle, samlever eller samboende Forsikringen omfatter kun personer under 28 år Forsikringen kan højst omfatte 2 voksne personer Hjemmeboende børn af de forsikrede er også omfattet De forsikrede personer skal være tilmeldt folkeregistret på forsikringstagers adresse Logerende eller lejer hos forsikringstager er ikke omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen? A Indboforsikringen dækker i Danmark (dog ikke Færøerne og Grønland), når de forsikrede ting befinder sig 1. i og ved forsikredes helårsbolig (forsikringsstedet). Ved flytning dækker forsikringen i indtil 3 måneder fra den faktiske overtagelsesdag af den nye helårsbolig i både den gamle og den nye helårsbolig. 2. i kundeboks i pengeinstitut B Herudover dækker indboforsikringen 1. Uden for helårsboligen i indtil 12 måneder, dog højst i 3 måneder ved flytning. Opbevaring af almindeligt privat indbo er også dækket hos et professionelt flyttefirma eller i et opbevaringsmagasin. 2. Ting, der er medbragt fra helårsboligen til fritidshusboligen i perioden 1. april til 31. oktober, selv om fritidsboligen ikke er beboet. Uden for denne periode dækker indboforsikringen kun almindelig privat indbo, og kun hvis indboet befinder sig i selve fritidsboligen. 3. Ting, der er medbragt fra helårsboligen til campingvogn, beboelsesvogn, telt eller lystfartøj, så længe en forsikret opholder sig eller overnatter der. D E Bagageforsikringen* dækker under rejse, til/fra og i udlandet i indtil 3 måneder fra afrejsedato. Bagageforsikringen* dækker også under studie- eller praktikophold i indtil 3 måneder fra afrejsedato. Se de nærmere vilkår for dækningen i pkt. 21. Ansvars- og retshjælpsforsikringen dækker i Danmark. I resten af verden, herunder Færøerne og Grønland, dækker forsikringen i indtil 3 måneder fra afrejsedato. Er der købt tilvalgsdækning for glas og sanitet, gælder denne dækning kun i forsikringstagerens helårsbolig. 3. Forsikringens betaling A Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Topdanmarks gældende tarif. Sammen med beløbet opkræver vi skadesforsikringsafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. Betalingsadresse Opkrævningen bliver sendt til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal Topdanmark have besked hurtigst muligt. D Rettidig betalingsdag Beløbet bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. E For sen betaling Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikrede retten til erstatning. For hvert rykkerbrev, Topdanmark sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso.

6 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Marts Gebyr Gebyr for serviceydelser Topdanmark har ret til at forhøje eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer, fx for at få dækket øgede omkostninger til serviceydelser såsom opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med policeog skadebehandling. Vi forhøjer et eksisterende gebyr med en måneds varsel til den første i en måned. Vi indfører nye gebyrer med tre måneders varsel til den første i en måned. Vi varsler forhøjelser og nye gebyrer via vores hjemmeside. Gebyrerne fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. 5. Indeksregulering A Hvilke beløb og hvornår? Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er nævnt i police eller vilkår, bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. B Regulering af prisen Prisen bliver indeksreguleret ved den første opkrævning i kalenderåret. Hvilket indeks? Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Topdanmark bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. 6. Selvrisiko A Betaling af selvrisiko Har forsikringen en selvrisiko, fremgår beløbet af policen, opkrævningen eller under den enkelte dækning i vilkårene. Forsikringstageren betaler den første del af enhver skade med selvrisikobeløbet, efter at erstatningen er opgjort. Topdanmark lægger ikke selvrisikobeløb ud. B Mindre skader eller krav 1. Forsikringstageren behandler og betaler selv de krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet 2. Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet Hvis flere forsikringer bliver ramt af samme skade Har forsikringstageren flere forsikringer i Topdanmark, der bliver ramt af samme skade, gælder kun det højeste selvrisikobeløb blandt de skaderamte forsikringer. 7. Varighed, opsigelse og ændring A Hvor længe gælder forsikringen? 1. Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden) 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Topdanmark opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). Forsikringstageren har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. B Opsigelse eller ændring ved skade 1. Fra den dag Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter at vi har betalt erstatning, afvist at dække skaden eller afsluttet skadesagen, kan både forsikringstageren og Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Topdanmark også med mindst 14 dages varsel ændre forsikringens vilkår fx ved at begrænse dækningen, forhøje prisen eller ved at indføre en selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko eller kræve bedre sikring. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Vi skal have skriftlig besked inden. Ændring af vilkår og pris 1. Topdanmark kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Ændrer Topdanmark vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering

7 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Marts Ret til besigtigelse Topdanmark har ret til at besigtige forsikringsstedet for at vurdere risikoforholdene. 9. Flytning og risikoændring A Hvornår skal Topdanmark have besked? Af hensyn til prisen og de vilkår, der gælder for forsikringen, skal Topdanmark have besked, hvis 1. du afmelder forsikringen fra Betalingsservice 2. forsikringstageren flytter til en anden helårsbolig 3. værdien af det samlede indbo er større end forsikringssummen 4. forsikringstageren flytter i et bofællesskab bestående af mere end to voksne 5. helårsboligen bliver anvendt til andet end beboelse 6. indboet bliver opbevaret uden for helårsboligen ud over 12 måneder B Når Topdanmark har fået besked Når vi har fået besked om ændringen, tager vi stilling til om og på hvilke vilkår, forsikringen kan fortsætte. Hvis Topdanmark ikke får besked Hvis vi ikke får besked om ændringen, risikerer forsikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist. 10. Hvis skaden sker A Du skal anmelde skaden hurtigst muligt til Topdanmark Sker der en skade, skal vi have besked hurtigst muligt. Du kan anmelde skaden på pr. telefon eller på en blanket, som du kan få hos Topdanmark. Når du anmelder en skade, gælder de almindelige bestemmelser om forældelse i lov om forsikringsaftaler. B Tyveri, røveri, overfald og hærværk skal du også anmelde til politiet Er der tale om tyveri, røveri eller overfald, forsøg på det eller hærværk, skal du straks anmelde det til politiet. Sker skaden i udlandet, skal du desuden sende en skriftlig bekræftelse til Topdanmark fra politiet på stedet. Hvis det på grund af særlige omstændigheder ikke er muligt at kontakte politiet på stedet, skal en anden repræsentation på stedet rejseleder eller hotel udarbejde en bekræftelse. Ved anmeldelse af tyveriskade skal du sandsynliggøre, at der er tale om tyveri, da forsikringen ikke dækker glemte, tabte eller forlagte ting. Du skal afværge eller begrænse en skade Du skal så vidt muligt afværge eller begrænse skaden. Topdanmark kan iværksætte handlinger med samme formål. D Udbedring af en skade kun efter aftale med Topdanmark Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af det beskadigede må kun ske efter aftale med Topdanmark. Foreløbig udbedring må dog ske, hvis den er nødvendig for at afværge alvorlige følger. Men du skal opbevare eventuelt udskiftede dele, indtil skadesagen er afsluttet. 11. Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Er der købt forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller bliver indskrænket, hvis forsikring også er købt i andet selskab, gælder de samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 12. Krig, naturkatastrofer, oversvømmelse og atomenergi Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: A Krig mv. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når forsikrede er på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en betingelse, at forsikrede ikke 1. rejser til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer 2. selv deltager i handlingerne.

8 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Marts B Naturkatastrofer Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark, Færøerne og Grønland. Oversvømmelse mv. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø og vandløb. D Atomenergi mv. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 13. Ankenævn A Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem forsikrede og Topdanmark om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon Alle hverdage kl B Sådan kan forsikrede klage Du skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan du få hos: 1. Topdanmark 2. Ankenævnet for Forsikring Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. Indboforsikringen 15. Hvilke ting omfatter forsikringen og hvilke skader er dækket? A Dækningsskemaet I dækningsskemaet pkt. 16 står, hvilke ting der er omfattet af forsikringen, hvilke skader den dækker, samt de undtagelser og begrænsninger, der gælder for forsikringen. B Hvilke ting omfatter forsikringen? Til venstre lodret i skemaet står, hvilke ting der er omfattet af forsikringen, og hvilke ting der ikke er omfattet. Hvilke skader dækker forsikringen? I de vandrette felter øverst i skemaet står de skadetyper, forsikringen kan dække. Herunder er nævnt de undtagelser og begrænsninger, der gælder for de enkelte typer af skader.

9 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Marts Dækningsskema Hjemforsikring Ung = dækket = ikke dækket A Forsikringen omfatter 1. Ting, der er nævnt i pkt. -J, hvis forsikrede ejer dem eller har risikoen for dem ved lån eller leje. 2. Hjælpemidler*, som forsikrede ejer eller låner af det offentlige, er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. 3. Ting under opmagasinering, dog ikke ting nævnt under pkt. E og F. B Forsikringen omfatter ikke 1. Ting, der fast hører til fritidshus, sø- og luftfartøjer*, campingvogn eller motorkøretøj, der er indrettet til beboelse. 2. Motordrevne køretøjer*, campingvogne, søeller luftfartøjer* samt dele og tilbehør til disse. Vi dækker heller ikke dele og tilbehør til et motordrevet køretøj, som forsikrede ikke har. 3. Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt. 4. Ting, der har et erhvervsmæssigt tilsnit. Dog dækker vi hobbygenstande med et professionelt tilsnit, uanset art med indtil kr. (2014) pr. skade, hvis anvendelsen alene er hobbymæssig. 5. ykler og cykeldele, medmindre der er købt ykeldækning. Almindeligt privat indbo Dvs. alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, herunder hårde hvidevarer, hvis det ikke er særskilt nævnt i pkt. D-G. Haveog arbejdsredskaber med en motorydelse på højst 20 hk er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. D Særligt privat indbo Elektriske apparater til billede, foto, lyd, kommunikation, kopiering, navigation eller spil og tilbehør til disse herunder antenner. Private computere med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, pelse, pelsværk, skind, antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus, ammunition og våben. Bånd, hukommelseskort, cd er, dvd er, film, kassetter og plader. E Penge m.m.* Er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade F Særlige private værdigenstande Mønt- og frimærkesamlinger, lomme- og armbåndsure, smykker, ædelstene, perler samt ting af guld, platin eller sølv er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. G ykler og cykeldele Er kun dækket, hvis der er købt ykeldækning. Se pkt. 29 ykeldækning. H Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som forsikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit erhverv, er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. I Husdyr, der ikke bliver brugt erhvervsmæssigt, er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. J Bygningsdele* som forsikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for eller indvendige bygningsdele*, som lejer ejer*, hvis der ikke er en bygningsforsikring, der dækker. Bygningsdelene skal være fastmonterede i helårsboligen. Dækning indtil kr. (2014) pr. skade. 1. Brand* Brand samt lynnedslag direkte i bygningen, eksplosion*, pludselig opstået tilsodning* fra forskriftmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning, nedstyrtning af eller fra luftfartøj, brandslukningsskade og bortkomst under brand. 1. Skade ved svidning eller smeltning fx gløder fra tobaksrygning eller pejs. 2. Skade på ting, der med vilje udsættes for ild eller varme. 3. El-skade og skade som følge af tilfældig strømafbrydelse, medmindre der er købt dækningen Kortslutning, Udvidet elektronikdækning, m.m. Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i vaskemaskiner eller tørretumblere er dækket, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Vask eller tørring ved for høje temperaturer er ikke dækket. Ikke dækning i 1. loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. udhuse og garager. Ikke dækning i 1. loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. udhuse og garager. Forsikringen dækker direkte skade som følge af 2. Indbrudstyveri Tyveri fra forsvarligt låst* bygning, lokale eller kundeboks i pengeinstitut. Forsikringen dækker ikke 1. Hvis boligen har været ubeboet* i mere end 6 måneder. 2. Fra bygning eller lokale, hvor der ikke har været nogen hjemme, og hvor tyven har skaffet sig adgang gennem vinduer, der ikke har været lukkede og tilhaspede eller døre, der ikke har været lukkede og låste. 3. Fra hotelværelse, hotellejlighed, feriebolig, kahyt, togkupé eller kundeboks i pengeinstitut, hvis der ikke er konstateret voldeligt opbrud*. 4. Fra bil, turistbus, campingvogn, beboelsesvogn, telt, sø- eller luftfartøj*, se dog kolonne 3. Simpelt tyveri. Højst kr. (2014) ved indbrud i 1. loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. udhuse og garager. Ikke dækning ved indbrud fra 1. loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. udhuse og garager. Våben og ammunition er kun dækket, hvis tingene er opbevaret i aflåst og godkendt våbenskab. Ikke dækning ved indbrud fra 1. loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. udhuse og garager. 3. Hvis boligen har været ubeboet i mere end 2 måneder. Ikke dækning ved indbrud fra 1. loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. udhuse og garager. 3. Hvis boligen har været ubeboet i mere end 2 måneder. Ikke dækning ved indbrud fra 1. loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. udhuse og garager. 3. arbejdsskure og containere. 3. Simpelt tyveri 1. Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale. 2. Tyveri fra bil, turistbus, beboelsesvogn, søeller luftfartøj* samt beboet campingvogn og telt. 1. Glemte, tabte eller forlagte ting. 2. Tyveri begået af forsikrede, deres medhjælp eller logerende. 3. Tyveri fra boligen, når den er ubeboet*, udlånt eller udlejet. 4. Under opmagasinering. 5. Tyveri fra uaflåste telte, der er forladte. 6. Tyveri fra bil, turistbus, campingvogn, beboelsesvogn, sø- eller luftfartøj*, hvis der ikke er tegn på voldeligt opbrud* af udvendig lås, dør eller vindue. 1. Højst kr. (2014) 2. Dog højst kr. (2014) a. Fra loft- og kælderrum i etagebyggeri. b. Fra udhuse og garager. c. For udvendig bagage på bilen. Havetraktorer er kun dækket, hvis de er låst med fastmonteret låseanording eller kæde med hængelås 1. Højst kr. (2014). Våben og ammunition er kun dækket, hvis tingene er opbevaret i aflåst og godkendt våbenskab. 2. Dog højst kr. (2014) pr. skade ved tyveri fra bil, turistbus, beboelsesvogn, søeller luftfartøj*, telt og beboet campingvogn, men kun hvis det stjålne ikke var synligt udefra. 3. Ikke a. Fra loft- og kælderrum i etagebyggeri. b. Fra udhuse og garager. c. For udvendig bagage på bilen.

10 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Marts Dækningsskema Hjemforsikring Ung = dækket = ikke dækket A Forsikringen omfatter 1. Ting, der er nævnt i pkt. -J, hvis forsikrede ejer dem eller har risikoen for dem ved lån eller leje. 2. Hjælpemidler*, som forsikrede ejer eller låner af det offentlige, er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. 3. Ting under opmagasinering, dog ikke ting nævnt under pkt. E og F. B Forsikringen omfatter ikke 1. Ting, der fast hører til fritidshus, sø- og luftfartøjer*, campingvogn eller motorkøretøj, der er indrettet til beboelse. 2. Motordrevne køretøjer*, campingvogne, sø- og luftfartøjer* samt dele og tilbehør til disse. Vi dækker heller ikke dele og tilbehør til et motordrevet køretøj, som forsikrede ikke har. 3. Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt. 4. Ting, der har et erhvervsmæssigt tilsnit. Dog dækker vi hobbygenstande med et professionelt tilsnit, uanset art med indtil kr. (2014) pr. skade, hvis anvendelsen alene er hobbymæssig. 5. ykler og cykeldele, medmindre der er købt ykeldækning. Almindeligt privat indbo Dvs. alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, herunder hårde hvidevarer, hvis det ikke er særskilt nævnt i pkt. D-G. Have- og arbejdsredskaber med en motorydelse på højst 20 hk er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. D Særligt privat indbo Elektriske apparater til billede, foto, lyd, kommunikation, kopiering, navigation eller spil og tilbehør til disse herunder antenner. Private computere med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, pelse, pelsværk, skind, antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus, ammunition og våben. Bånd, hukommelseskort, cd er, dvd er, film, kassetter og plader. Forsikringen dækker direkte skade som følge af 4. Røveri og overfald mv. 1. Tyveri, hvor tyven bruger vold eller truer med straks at bruge vold mod forsikrede. 2. Tyveri og andre skader på ting som følge af overfald på forsikrede personer. 3. Tyveri af ting i forsikredes umiddelbare nærhed, hvis tyveriet er bemærket af forsikrede eller af andre i det øjeblik, hvor tyven tog tingen, og der øjeblikkeligt bliver råbt om hjælp, eller andre kan bevidne tyveriet. 5. Hærværk Skade forvoldt med vilje i og ved forsikredes helårsbolig eller fritidsbolig. Forsikringen dækker ikke 1. Hvis skaden er forvoldt af en forsikret, medhjælp, logerende eller andre personer, der med forsikredes samtykke eller i øvrigt lovligt befinder sig på forsikredes private område. 2. Hvis boligen har været ubeboet* i mere end 6 måneder. Højst kr. (2014). 1. Dog højst kr. (2014) i a. loft- og kælderrum i etagebyggeri. b. udhuse og garager. Højst kr. (2014) Ikke 1. i loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. i udhuse og garager. E Penge m.m.* Er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade F Særlige private værdigenstande Mønt- og frimærkesamlinger, lomme- og armbåndsure, smykker, ædelstene, perler samt ting af guld, platin eller sølv er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. G ykler og cykeldele Er kun dækket, hvis der er købt ykeldækning. Se pkt. 29 ykeldækning. H Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som forsikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit erhverv, er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. I Husdyr, der ikke bliver brugt erhvervsmæssigt, er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. J Bygningsdele* som forsikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for eller indvendige bygningsdele*, som lejer ejer*, hvis der ikke er en bygningsforsikring, der dækker. Bygningsdelene skal være fastmonterede i helårsboligen. Dækning indtil kr. (2014) pr. skade. Højst kr. (2014) pr. skade. Denne begrænsning gælder dog ikke ved røveri og overfald. Kun i forbindelse med indbrudstyveri, men ikke fra arbejdsskure og containere.

11 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Marts Dækningsskema Hjemforsikring Ung A Forsikringen omfatter 1. Ting, der er nævnt i pkt. -J, hvis forsikrede ejer dem eller har risikoen for dem ved lån eller leje. 2. Hjælpemidler*, som forsikrede ejer eller låner af det offentlige, er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. 3. Ting under opmagasinering, dog ikke ting nævnt under pkt. E og F. B Forsikringen omfatter ikke 1. Ting, der fast hører til fritidshus, sø- og luftfartøjer*, campingvogn eller motorkøretøj, der er indrettet til beboelse. 2. Motordrevne køretøjer*, campingvogne, sø- og luftfartøjer* samt dele og tilbehør til disse. Vi dækker heller ikke dele og tilbehør til et motordrevet køretøj, som forsikrede ikke har. 3. Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt. 4. Ting, der har et erhvervsmæssigt tilsnit. Dog dækker vi hobbygenstande med et professionelt tilsnit, uanset art med indtil kr. (2014) pr. skade, hvis anvendelsen alene er hobbymæssig. 5. ykler og cykeldele, medmindre der er købt ykeldækning. Almindeligt privat indbo Dvs. alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, herunder hårde hvidevarer, hvis det ikke er særskilt nævnt i pkt. D-G. Haveog arbejdsredskaber med en motorydelse på højst 20 hk er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. D Særligt privat indbo Elektriske apparater til billede, foto, lyd, kommunikation, kopiering, navigation eller spil og tilbehør til disse herunder antenner. Private computere med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, pelse, pelsværk, skind, antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus, ammunition og våben. Bånd, hukommelseskort, cd er, dvd er, film, kassetter og plader. E Penge m.m.* Er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade F Særlige private værdigenstande Mønt- og frimærkesamlinger, lomme- og armbåndsure, smykker, ædelstene, perler samt ting af guld, platin eller sølv er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. G ykler og cykeldele Er kun dækket, hvis der er købt ykeldækning. Se pkt. 29 ykeldækning. H Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som forsikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit erhverv, er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. I Husdyr, der ikke bliver brugt erhvervsmæssigt, er dækket med indtil kr. (2014) pr. skade. J Bygningsdele* som forsikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for eller indvendige bygningsdele*, som lejer ejer*, hvis der ikke er en bygningsforsikring, der dækker. Bygningsdelene skal være fastmonterede i helårsboligen. Dækning indtil kr. (2014) pr. skade. 6. Færdselsuheld og havari 1. Skade på forsikrede ting som følge af færdselsuheld, hvor et trafikmiddel* er indblandet (påkørsel, sammenstød, væltning). 2. Havaritilfælde med et lystfartøj med overdækkede køjepladser, hvis forsikrede er med som passager. Fartøjet må ikke tilhøre en af de forsikrede. Forsikringen dækker med indtil kr. (2014) pr. skade og kun almindeligt og særligt privat indbo. 1. Flyttegods eller ting, der bliver transporteret mod betaling. 2. Skade på selve trafikmidlet*. 3. Skade på ting, der tabes og efterfølgende bliver kørt over. Forsikringen dækker direkte skade som følge af 7. Udstrømning og udsivning af væsker mv. 1. Udstrømning af vand, damp, olie, eller kølevæske, der sker pludseligt fra installationer, akvarier eller andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. 2. Hvis skaden stammer fra skjulte rørinstallationer*, dækker vi også ved udsivning. 3. Skade på lejers ting er også dækket, når vand siver ud fra røranlæg, der befinder sig uden for lejemålet. Forsikringen dækker ikke 1. Skade som følge af frostsprængning i bygning eller lokale, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen*. 2. Skade som følge af frostsprængning af udendørs installationer. 3. Skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, se dog om sky-* og tøbrud* under kolonne Skade fra tagrender og nedløbsrør. 5. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejder. 6. Tabet af selve den udflydende væske. Ikke 1. I loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. I udhuse og garager. Ikke 1. I loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. I udhuse og garager. Ikke 1. I loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. I udhuse og garager. Ikke 1. I loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. I udhuse og garager. = dækket = ikke dækket 8. Storm*, sky*- og tøbrud* mv. 1. Stormskade, hvis skaden er en følge af samtidig skade på bygningen. 2. Oversvømmelse fra tag, terræn eller altan som følge af voldsomt sky*- eller tøbrud,* når vandet ikke kan få normalt afløb. 3. Skade som følge af smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af stormskade eller anden pludselig skade på bygningen eller afdækningsmateriale på denne, hvis afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt og fastgjort. 4. Skade på lejers ting er også dækket, når nedbør eller smeltevand trænger gennem utætheder i bygningen eller stiger op gennem afløb i bygningen. Skade på ting uden for bygning, medmindre skaden er en følge af stormskade på bygning. Ved enhver skade som følge af voldsomt sky-* eller tøbrud* dækker forsikringen med indtil kr. (2014) i kældre. Derudover gælder en obligatorisk selvrisiko på kr. (2014) pr. skade. Har indboforsikringen en højere selvrisiko, er det denne selvrisiko, der gælder. Ikke 1. I loftrum og kældre. 2. I udhuse og garager. Ikke 1. I loftrum og kældre. 2. I udhuse og garager. Ikke 1. I loftrum og kældre. 2. I udhuse og garager. Ikke 1. I loftrum og kældre. 2. I udhuse og garager.

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober 2013 - version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret 10.2013 Dækninger: Aftalen vil omfatte:

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring.

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 1 Bilen og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. Forsikringsoplysningen,

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

MasterCard Silver Forsikringsbetingelser gældende fra 1. juni 2010

MasterCard Silver Forsikringsbetingelser gældende fra 1. juni 2010 MasterCard Silver Forsikringsbetingelser gældende fra 1. juni 2010 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Forlænget produktgaranti Sektion C Event afbestillingsforsikring 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER

Læs mere

Autoriseret agent. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. Flyselskabet. truffet.

Autoriseret agent. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. Flyselskabet. truffet. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDR RING PÅ FLYVNINGER OPERERET AF DANISH AIR TRANSPORT A/S Artikel 1. Definitioner Autoriseret agent En agent, som er godkendt af flyselskabet til at sælge billetter til passagerer

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere