I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske."

Transkript

1 Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil beskrive såvel den åndelige/poetiske som den materielle/historiske virkelighed i os og omkring os. Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Danskundervisningen tager sit udgangspunkt i børnenes nære virkelighed i form af aktiviteter som at fortælle, at berette, at samtale, at læse, at skrive og at lytte. Undervisningen søges udfoldet i et forpligtende fællesskab og med respekt for hinanden. Hensigten med danskundervisningen er at udvide børnenes begrebsverden og give dem indsigt i sig selv og livets mangfoldighed. Det vil vi stimulere ved at vise dem dele af den verden, de lever i, gennem f.eks. fortælling, oplæsning/læsning, udflugter, muligheder for at afprøve og udforske, igennem litteratur, billeder, film, teater, musik og i mødet med andre mennesker. Indtryk og erfaringer bearbejder vi i mangeartede udtryksformer såsom skriftlighed, kreative aktiviteter, praktisk arbejde, mundtlige fremlæggelser, samtaler, diskussioner og drama. I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Vi starter tidligt med at stimulere læseprocessen v.h.a. højtlæsning, samtale og medlæsning og af et miljø med mange forskelligartede medier (billeder, bøger, plakater, ordkort m.m.) Vi arbejder i begynderundervisningen med sprogets lyde, rim og remser, sætningers opbygning og udvidelse af ordforråd. Vi holder os løbende opdateret med de nyeste læseprocesteorier, som vi forholder os til. Gennem mangeartede læringsstile søger vi, at eleverne kommer til at beherske læsning som et aktivt værktøj til oplevelser og tilegnelsen af viden. Skriftlighed: Skriftligheden, evnen til at udtrykke sig i skrift, opbygges fra børnenes tidlige tegninger og legeskrivning over begyndende beherskelse af det alfabetiske skriftsprog, til de har udviklet evnen til at skrive sammenhængende og forståeligt i forskellige genrer og bruge skriftsproget som et værktøj i mange sammenhænge.

2 Trinmål efter 3.klasse Det talte sprog: at læse enkle tekster op med god forståelse for andre at genfortælle læst og fortalt stof at fortælle om egne oplevelser at have udviklet sit ordforråd at tale, samtale og lytte i forskellige gruppestørrelser at bruge sproget dramatisk at bruge sproget til løsning af opståede problemer Det skrevne sprog - læse: have tilegnet sig evnen til og viden om, hvordan man kan angribe skrevet sprog og opnå læsning og forståelse af det. læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp - både fag- og skønlitteratur læse egen forberedt tekst op i forskellige genrer lytte til andres oplæsning være i stand til at læse tekster i f.eks. salmer/sange og deltage aktivt. dramatisere en læst tekst udlede handling af læst tekst Det skrevne sprog - skrive: skrive små og store bogstaver med den rigtige placering på linjen have startet på at skrive sammenhængende skrive små tekster om egne oplevelser fiktive historier billeder finde oplysninger og skrive en fagtekst til oplæg, ophæng eller til små fagbøger skrive med overskrift, indledning, handling og slutning sætte punktum stave til lydrette ord og være godt i gang med at stave til ofte brugt ord have stiftet bekendtskab med at skrive på computer notere egne lektier ned

3 Sprog, litteratur og kommunikation: bruge sproget som kontakt middel og til konfliktløsning bruge sproget dramatisk kendskab til sætningsopbygning og til forskellige ordklasser samtale om genrer og kende forskel på fiktion og ikke fiktion forstå at tekster kan udtrykke en holdning og en værdi til livet omsætte tekst til billede - og dramatisk form være opmærksomme på formen og rigtigheden i egen og andres skrevne tekst søge oplysninger i bøger begyndende informationssøgning via internettet Slutmål efter 7. klasse: Det talte sprog: læse op på en klar og medlevende måde formulere sig klart og forståeligt ved samarbejde og i diskussion

4 kunne argumentere for egne holdninger i samtale med andre kunne formidle egen faglig viden i form af oplæg kunne gøre brug af stikord og notater kunne udtrykke tanker, fantasi, og viden udtrykke viden om teksters opbygning og teksters handling udtrykke sig i dramatisk- og billedlig form forberede og udføre et interview lytte aktivt og stille spørgsmål forstå lette norske og svenske tekster kunne være mødeleder Det skrevne sprog læse: læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning kunne genkende forskellige genrer anvende forskellige læsemåder skimning, punktlæse og nærlæse fastholde ved hjælp af understregning og notater gengive tekster i dramatisk form kunne læse lette norske og svenske tekster Det skrevne sprog - skrive: skrive i fiktive og ikke fiktive genrer beskrive og kommentere hændelser indsamle viden og skrive en disponeret færdig tekst skrive om oplevelser, erfaring, fantasi, og følelser i kronologisk form. skrive referater skrive en sammenbundet, letlæselig håndskrift med passende hastighed. skrive hensigtsmæssigt på computer, gerne ved brug af ti-finger systemet være sikker i tegnsætning mht. punktum, spørgsmålstegn og komma markere replikker med citationstegn i egne tekster dele egne tekster op i afsnit skrive digte

5 lave en avis bruge illustrerende billeder bruge navneord, udsagnsord, tillægsord og stedord i korrekt bøjningsform i egne tekster. bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer Give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledning bruge skrivning som hjælpemiddel i at fastholde og huske have kendskab til projektarbejdsformen Sprog, litteratur og kommunikation: bruge sproget som et fortælleinstrument, til samtale, til konfliktløsning, til argumentation og formidling vise indsigt i sprogrigtighed i egne og andres tekster skelne mellem hel- og ledsætninger og kende de vigtigste sætningsled kende forskel på talt og skrevet sprog have kendskab til både gammel og nyere litteratur fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre Gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre. udtrykke sig i billeder og drama udtrykke sig i andre medier søge information i forskellige medier og forholde sig kritisk til det

6 Kursus dansk På Sundby Friskole har vi en ugentlig kursustime i dansk. Alle klassetrins kursustime ligger på samme tidspunkt, så lærerne har mulighed for at blande eleverne på tværs af klassetrinnene efter behov. I kursustimerne fokuseres der på danskfaglige færdigheder, og målet er at give eleverne kursus i emner, som de har behov for. Emnerne spænder vidt: ordklasser, tegnsætning, tifinger-system, læsekursus, kreativ skrivning osv. Selvom man går på samme klassetrin, er man ikke lige langt i sin læringsproces, og derfor anser vi det som en fordel, at man i nogle af kursustimerne kan blande eleverne på tværs af klasserne for at målrette undervisningen og tilgodese elevernes forskellige behov. Specialundervisning På Sundby Friskole yder vi specialundervisning eller specielt tilrettelagt undervisning til de børn der har behov for specialpædagogisk støtte. Det kan være elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, som har et midlertidigt behov for støtte eller sørger for undervisning af elever, der gennem længere tids sygdom eller hensynstagen til deres velfærd ikke kan undervises i skolen. Vi samarbejder på samme vilkår som folkeskolen med PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning) som er rådgivning til forældre, lærere og personale om den enkelte elev. På Sundby Friskole tilstræber vi tilrettelægge undervisningen i forhold til det enkelte barns behov, vi bestræber os på at barnet får den maximale støtte ud fra devisen om mest mulig i klassen og de sammenhænge barnet ellers er i, derfor underviser vi i specialundervisningen både på at differentiere i klassen, undervisning på små hold og en til en. Vi samarbejder i forløbende tæt med forældrene.

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Dansk. 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Faglige aktiviteter Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster

Dansk. 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Faglige aktiviteter Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster Dansk Indledning Dansk og tysk i indskolingsfasen side 2 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster 2. forløb 3.-6. klassetrin side 5 Fagligt stof Sprog og tekster

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Handleplan for læsning Gug skole

Handleplan for læsning Gug skole qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Handleplan for læsning Gug skole

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Note: Bilag 3 i denne vejledning indeholder prøvevejledningen til henholdsvis 9.- og 10.-klasseprøverne i dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

LÆSETOGET 0.-3.årgang

LÆSETOGET 0.-3.årgang Humlebæk Skole LÆSETOGET 0.-3.årgang Læsetoget er et projekt på tværs af årgange og teams i indskolingen, hvor vi kan udnytte hinandens ressourcer og hermed højne elevernes læsefaglige niveau. Vi har derfor

Læs mere

LAD ELEVERNE BLIVE SKRIVERE FRA FØRSTE DAG

LAD ELEVERNE BLIVE SKRIVERE FRA FØRSTE DAG AF DORTE SOFIE MØRK EMUS Lærer på Hanebjerg Skole i Nordsjælland og uddannet på Forfatterskolen for Børne - litteratur. Hun er bl.a. forfatter til letlæste bøger i ungdomsserien TEENZ. Dorte Sofie Mørk

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

INGER M. CLAUSEN. Lærervejledning til SAT UD. et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet

INGER M. CLAUSEN. Lærervejledning til SAT UD. et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet INGER M. CLAUSEN Lærervejledning til SAT UD et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet Oversigt 4 Om undervisningsmaterialet 6 Praktisk guide 8 Målgruppe og mål 11 Undervisningen

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Ulla Hass Hansen juli 2014 Litteraturundervisning Der anvendes materialet Fandango for 3. klasse, som er et dansksystem til mellemtrinnet med skønlitteratur i fokus.

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere