Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringsted Kommunes erhvervspolitik"

Transkript

1 Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet

2 Ringsted Kommunes Erhvervspolitik Godkendt af Ringsted Byråd den 11. april 2011 punkt 2 2

3 Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri kåret til den bedste erhvervskommune på Vestsjælland. Vi har mange gazelle-virksomheder, som skaber vækst i deres virksomheder og i kommunen som helhed. Og vi har et spirende iværksættermiljø omkring Ringsteds iværksætterhus Den Kreative Matrikel. Indbyggerne i Ringsted Kommune kan vælge mellem jobs i lokalområdet. Sammen med nabokommunerne har Ringsted nemlig det største antal arbejdspladser inden for den korteste afstand på hele Sjælland. Det er faktisk på niveau med større byer som Aalborg og Odense. Der er knap arbejdspladser i selve Ringsted Kommune inden for næsten alle brancher. Og hver dag pendler omkring mennesker ind og ud af Ringsted Kommune det er tegn på en meget fleksibel arbejdsstyrke i og omkring kommunen. Ringsted Kommune har med andre ord allerede et meget velfungerende erhvervsliv. Vi har en god lokal erhvervsservice. Og gennem Ringsted Erhvervsforum har vi et enestående samarbejde mellem kommunen, de handlende og virksomhederne. Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Denne erhvervspolitik udstikker retningen for Ringsted Kommunes erhvervsarbejde i de kommende år. Erhvervslivet kan ikke komme uden om Ringsted Vi vil gerne have flere virksomheder til at etablere sig i Ringsted både nystartede iværksættere og store etablerede nationale og internationale virksomheder. Ringsted har en unik, central placering på Sjælland, i Danmark og i Skandinavien Iværksætterhuset Den Kreative Matrikel i Ringsted med let adgang til motorvej og tog mellem forbindelserne over Øresund, Fehmernbælt og Storebælt. Som kommune er vi kendte for at være nemme at arbejde sammen med, når en virksomhed skal op at stå: Det gælder både for iværksættere og små virksomheder, som vores lokale erhvervsservice er målrettet til. Og det gælder, når arealer, lokalplaner og andre rammer omkring større virksomheder skal på plads. Vi har en åben, hurtig og effektiv sagsbehandling. Bedre jobs, et sundt miljø og socialt ansvar i Ringsted Kommune Formålet med erhvervspolitikken og de tiltag, Ringsted Kommune vil tage i de kommende år, er at skabe flere og bedre jobs i kommunen. Gode arbejdspladser og gode virksomheder er nemlig en gave til en kommune, og det vil vi handle efter. For kommunen betyder de gode arbejdspladser, at vi får en komplet kommune, hvor man både arbejder, lever og bor. Gode lokale jobs er attraktive både for dem, der bor i Ringsted Kommune i dag, men også for de mange, der overvejer at flytte til kommunen fremover. 3

4 Når erhvervsudviklingen skal være forenelig med et attraktivt sted at bo, er det også vigtigt, at virksomhederne har fokus på deres sociale ansvar arbejdsforhold, sociale vilkår, miljø, natur og klima. Ringsted Kommune er klimakommune og som virksomhed har kommunen fokus på socialt ansvar. Vi ønsker et erhvervsliv, der ligesom os tager et samfundsansvar i bred forstand. Visionen: Danmarks bedste erhvervskommune Det er Byrådets ambition, at Ringsted Kommune skal være Danmarks bedste erhvervskommune. Ringsted Kommune vil være Danmarks bedste erhvervskommune især ved at: Skabe og videreudvikle gunstige rammer for at etablere og drive virksomhed i kommunen Udvikle det tætte samarbejde med det etablerede erhvervsliv i kommunen Understøtte og videreudvikle det etablerede erhvervslivs styrker holde fokus på samarbejde og synergi mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Her i erhvervspolitikken kan man læse, hvor Ringsted Kommune står på disse områder, og hvordan vi kommer videre med indsatsområderne naturligvis i samarbejde med alle de øvrige aktører på det erhvervspolitiske område i Ringsted Kommune. I tilknytning til erhvervspolitikken er der i samarbejde med Ringsted Erhvervsforum udarbejdet en handleplan for erhvervsområdet , hvor en række helt konkrete indsatser er skitseret. En målrettet erhvervspolitik kan kun tilvejebringes i dialog, og den kan kun realiseres i samarbejde. Dette samarbejde skal foregå både lokalt og regionalt og mellem Ringsted Kommune og vores nabokommuner. Og Byrådet opfordrer til en løbende dialog om politikken og dens resultater med borgere, erhvervsliv og deres repræsentanter. Vejen: Det er handlingerne, der tæller For at opfylde vores høje ambitioner har Ringsted Kommune i samarbejde med Ringsted Erhvervsforum udpeget seks konkrete indsatsområder for kommunens erhvervsarbejde i de kommende år. Indsatsområderne er valgt, fordi det er områder, som både regionale, nationale og internationale analyser viser, har stor betydning for erhvervslivets udvikling: Fastholde og videreudvikle et godt erhvervsklima Tiltrække nye virksomheder Medvirke til at skabe vækst i de eksisterende virksomheder Sikre bedre kompetencer og menneskelige ressourcer Understøtte iværksættere Understøtte Ringsted som handel-, kultur- og oplevelsesby. 4

5 Et godt erhvervsklima Formål Det tværgående tema for alle indsatsområderne i Ringsted Kommunes erhvervspolitik er at fastholde og videreudvikle et godt erhvervsklima. Et godt erhvervsklima, som både kan styrke virksomhedsudviklingen i Ringsted Kommune, men også et erhvervsklima, der kan brande Ringsted Kommune som det naturlige omdrejningspunkt på Sjælland for at drive virksomhed. Det overordnede mål med indsatsområdet er derfor, at Ringsted Kommune besidder det bedste erhvervsklima i Danmark, og at Ringsted Kommune bliver forbundet med en positiv erhvervsudvikling, der adskiller sig fra de øvrige danske kommuner. Udviklingstræk i erhvervsklimaet Fra mange andre vækstregioner i verden er særligt et element blevet fremhævet som afgørende for vækst at der er høj grad af tillid mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder og at man tør samarbejde. Derfor er gode sociale relationer og tillid mellem aktører et vigtigt element for erhvervsudviklingen og det gode erhvervsklima i Ringsted. Et godt erhvervsklima fremover En hjørnesten i indsatsen for Ringsted Kommune i at skabe et endnu bedre erhvervsklima fremover vil være at fastholde og udbygge det tætte samarbejde med Ringsted Erhvervsforum. Ringsted Kommune vil derudover satse på at: Understøtte faglige og sociale aktiviteter, som bringer forskellige aktører sammen med mulighed for at samarbejde I højere grad at koordinere aktiviteter og projekter mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommune Fortsætte den store imødekommenhed overfor erhvervslivet, samt den åbne, effektive og gode sagsbehandling Nye virksomheder får nem adgang til det eksisterende erhvervsliv og udannelsesinstitutioner Synliggøre erhvervsudviklingsaktiviteter og projekter gennem åben kommunikation, hvor aktørerne har mulighed for at følge med i de mange aktiviteter samt bidrage til konkrete projekter og udvikling. Status på erhvervsklimaet i Ringsted Ringsted Kommune har gennem de seneste tre år arbejdet aktivt for at understøtte netværksdannelse og sociale relationer gennem Ringsted Erhvervsforums panelarbejde, cafémøder, velkomstmøder samt en række projekter og oplevelsesevents. Resultatet af disse arrangementer har været et øget kendskab og øget samarbejde mellem relevante aktører. Virksomhederne i Ringsted har i en imageundersøgelse angivet, at de oplever rådhuset som meget imødekommende og åben i erhvervsarbejdet. Fra et temamøde i Ringsted Erhvervsforum 5

6 Tiltrække nye virksomheder Formål Ringsted har en idéel geografisk placering, som vi vil udnytte i forhold til tiltrækning af nye virksomheder. Beliggenheden midt på Sjælland med adgang til motorvejen og gode togforbindelser gør Ringsted attraktiv overfor virksomheder og tilflyttere. Med denne beliggenhed, infrastruktur og med adgang til kompetent arbejdskraft skal Ringsted være det foretrukne valg på Sjælland for tilflyttervirksomheder. Udviklingstræk i tiltrækning af virksomheder På globalt plan er der klare tendenser til, at virksomheder placerer sig tæt på kunder og leverandører samt hvor der er adgang til relevant arbejdskraft. Mange virksomheder vælger at placere en afdeling i de byer, hvor der i forvejen er et dynamisk erhvervsmiljø med et stærkt branchefokus både for at være tættere på potentielle kunder, men også for at få adgang til den viden, der er i det pågældende område. Status på tiltrækning af virksomheder i Ringsted Ringsted har haft held med at tiltrække virksomheder de seneste år. Fra 2006 til 2009 er der etableret ca nye virksomheder og forretninger i Ringsted. Det er et godt tegn, at etableringsraten er høj, men Ringsted skal fremover målrette markedsføringen og satsningen på virksomhedsbrancher, så der opnås en skarpere erhvervsmæssig profil. I Ringsted Kommune er der især skabt arbejdspladser indenfor bygge og anlæg, fødevareproduktion samt handel, hoteller og restauranter. Der er desuden forholdsvis mange ansatte inden for transport og logistik, men dette erhverv har været hårdere ramt af krisen end de øvrige. Branche Beskæftigelse 2006 Beskæftigelse 2009 Bygge og anlæg Transport og logistik Fødevareproducenter Handel Hoteller og restauranter Indkørsel til Ringsted fra syd-øst 6

7 Motorvejsafkørsel ved Ringsted Øst Tiltrækning af nye virksomheder fremover Ringsted Kommune har en ambition om at være den kommune på Sjælland, der er bedst til at tiltrække nye virksomheder. Vi har også en ambition om, at der skal etableres 150 nye arbejdspladser hos virksomheder i Ringsted Kommune om året. Derfor vil vi fremover arbejde mere aktivt for både at understøtte væksten i de etablerede virksomheder samt tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser. I Ringsted Kommune vil indsatsen for at tiltrække nye virksomheder fremover fokusere på: Nyetablerede iværksættervirksomheder, hvor grundlæggerne bor i eller i nærheden af Ringsted Kommune Etablerede virksomheder, som vil flytte ud af Hovedstadsregionen for at opføre nyt domicil Danske eller udenlandske virksomheder, der ønsker repræsentation på Sjælland. Ringsted Kommune vil især satse på at tiltrække virksomheder indenfor de eksisterende styrkepositioner, som er: Bygge-anlægsbranchen samt relaterede rådgivningserhverv Transport og logistik Fødevarer Oplevelser, shopping og erhvervsturisme. Ringsted Kommune vil samarbejde med alle relevante private og offentlige organisationer om at tiltrække relevante virksomheder til kommunen. 7

8 Sikre bedre kompetencer og menneskelige ressourcer Formål Der er bred enighed om, at Danmark nu og i fremtiden skal leve af viden og udvikling af nye produkter, processer og ny teknologi. Og der er lige så bred enighed om, at dette nødvendiggør uddannelse og opkvalificering af arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken i Ringsted Kommune er kendetegnet ved, at færre har mellemlange eller lange videregående uddannelser sammenlignet med Danmark som helhed. En arbejdsstyrke i konstant udvikling og uddannelse er vigtig for at sikre vækst og innovation i de lokale virksomheder. Udviklingstræk i at få bedre kompetencer og menneskelige ressourcer Den vestlige verden har gennem mange årtier haft en relativ veluddannet befolkning sammenlignet med andre dele af verden. Sådan er det ikke længere: Lande som Japan og Korea har på en generation oplevet en fordobling i antallet af indbyggere med videregående uddannelser, mens vi i Danmark har oplevet et lille fald. Region Sjælland har et lavt uddannelsesniveau sammenlignet med landsgennemsnittet. Derfor er der i de regionale erhvervsstrategier fokus på at øge uddannelsesniveauet i regionen. I Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi fremgår det, at regionen i 2015 skal leve op til de nationale målsætninger, som foreskriver, at 95 % af en ungdomsårgang tager en ungdomsuddannelse og at 50 % skal tage en videregående uddannelse. Samtidig vil Vækstforum Sjælland støtte en målrettet indsats for efter- og videreuddannelse af ufaglærte. Status i Ringsted på at sikre bedre kompetencer og menneskelige ressourcer Ringsted Kommune har i dag et stort antal ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner lokalt, der også har tætte samarbejder med andre skoler regionalt. Se- Ringsted Gymnasium 8

9 Elever fra Ringsted Gymnasium nest er Ringsted Gymnasium etableret. Uddannelsesniveauet i Ringsted ligger på niveau med gennemsnittet for regionen. Ringsted har dog lidt færre med mellemlange eller lange videregående uddannelser end gennemsnittet for regionen. Samlet for Region Sjælland har 16,8 % af befolkningen en mellemlang eller lang videregående uddannelse, mens tallet for Ringsted er lidt lavere på 15,7 %. Der er derfor i Ringsted i lighed med resten af regionen et behov for at højne uddannelsesniveauet. Bedre kompetencer og menneskelige ressourcer i Ringsted fremover Ringsted Kommune vil arbejde for at skabe bedre kompetencer og menneskelige ressourcer fremover ved at: Understøtte regionale initiativer til at højne uddannelsesniveauet i Region Sjælland og i Ringsted Kommune Understøtte, at flere unge tager en ungdomsuddannelse og dermed kvalificerer sig til en videregående uddannelse Understøtte arbejdet med at opkvalificere arbejdsstyrken i Ringsted Kommune., bl.a. ved at koble virksomheder og uddannelsesinstitutioner tættere sammen for at udvikle relevante og målrettede efter- og videreuddannelsestilbud Sørge for en nem kontakt og dialog mellem virksomhederne og Ringsted Jobcenter. 9

10 Vækst i eksisterende virksomheder Formål 80 % af væksten i danske mellemstore byer kan tilskrives vækst i de eksisterende virksomheder. Det er et tankevækkende resultat, som Ringsted Kommune vil tage højde for i arbejdet med at servicere det eksisterende erhvervsliv. Med vækst i eksisterende virksomheder menes: En øget omsætning i virksomhederne Vækst i antallet af medarbejdere Vækst i nye forretningsområder En større indtjening per medarbejder. Udviklingstræk vækst i eksisterende virksomheder En vigtig betingelse for, at virksomheder kan vækste er adgangen til kvalificeret arbejdskraft, samt nærhed til kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Derfor er virksomheder beliggende i tætte geografiske koncentrationer klynger med branchemæssigt beslægtede erhverv og uddannelse ofte mere konkurrencedygtige. Virksomheder i klynger oplever et kontinuerlig pres på fornyelse og effektivitet fra kunderne, som gør virksomhederne konkurrencedygtige på et nationalt og globalt plan. Endvidere har virksomheder i klynger nem adgang til ny viden gennem lokalt samarbejde med viden- og uddanelsesinstitutioner, leverandører og samarbejdspartnere. Status på vækst i eksisterende virksomheder i Ringsted Der er allerede stærk vækst i de eksisterende virksomhedsklynger i Ringsted. Fra Danish Crown Fra LK Fra Hydrema Fra SuperGros 10

11 Det gælder især indenfor bygge-anlæg, handel, samt hotel, restaurations- og oplevelseserhvervene. Ringsted Kommune har gennem Ringsted Erhvervsforums arbejde understøttet etableringen af kontakter og samarbejder om konkrete projekter for de handlende samt hotel, restaurations- og oplevelseserhvervene. Som eksempler kan nævnes Sommer og Jul i Ringsted. Endvidere er der skabt grundsten til et lokalt udviklingsakademi, der fokuserer på virksomhedssamarbejder indenfor grønne og bæredygtige løsninger. Vækst i eksisterende virksomheder i Ringsted fremover Ringsted Kommune vil fremover anvende flere forskellige tilgange til at understøtte vækst i eksisterende virksomheder: Fra Middelalderfestivallen Understøtte eksisterende virksomhedsklynger gennem facilitering af samarbejde mellem virksomheder udvikle Ringsted Udviklingsakademi yderligere Skabe nemmere overblik over eksisterende offentlige rådgivningsydelser for lokale virksomheder Formidle nem kontakt til Væksthus Sjælland, når det angår vækstvirksomheders behov for rådgivning indenfor strategi, ledelse, internationalisering, finansiering og teknologi Skabe netværk mellem virksomheder og mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, således at ny viden og idéer bliver spredt og opsamlet af virksomheder, der kan skabe ny forretning. Fra Jul i Ringsted ved Ringstedet Fra Sommer i Ringsted. RingstedNatten afsluttes med fyrværkeri foran Sct. Bendts Kirke her med Kong Valdemar i forgrunden 11

12 Understøtte iværksættere Formål Ringsted Kommune vil gerne gøre en særlig indsats overfor nyetablerede virksomheder i kommunen iværksættere for at sikre den størst mulige overlevelsesrate samt forankre og udvikle nye idéer og forretningsmuligheder. Udviklingstræk - iværksætterunderstøttelse Denne indsats er vigtig, da tendensen på globalt plan er, at det er iværksættervirksomhederne samt de mindre og mellemstore virksomheder, som vil skabe fremtidens jobs. Derudover kan lokale vækstiværksættere i Ringsted bidrage til at forny kommunens erhvervsliv og sikre den dynamik, som er afgørende for Ringsteds fremtid. Det er derfor et klart indsatsområde for Ringsted kommune at understøtte iværksætteri gennem gode rammer og gode rådgivningstilbud. Status i Ringsted - iværksætterunderstøttelse Der er i Ringsted Kommune taget en række initiativer på iværksætterområdet de seneste år. I 2008 blev Den Kreative Matrikel åbnet som Ringsteds iværksætterhus, hvor videnbaserede eller vækstorienterede iværksættere kan bo. Fordelen ved at samle iværksætterne er at skabe det faglige og dynamiske miljø, der skal til for at iværksætterne kan udvikle sig. Fra 2009 har Ringsted Kommune etableret en mentorordning, hvor erfarne virksomhedsledere yder rådgivning og sparrer med lokale iværksættere. De virksomheder, som har gennemført forløbet, har alle opnået pæn vækst. For virksomheder med behov for specialiseret rådgivning henviser Ringsted Kommune til Væksthus Sjælland eller Connect Denmark, som Ringsted Kommune har indgået et samarbejde med. Det betyder, at lokale virksomheder kan gøre brug af Connect Denmarks ydelser. Iværksætterunderstøttelse i Ringsted fremover Det er særligt iværksættervirksomheder indenfor de videnbaserede brancher eller med stort vækstpotentiale, som der fortsat vil være fokus på i Ringsted Kommunes indsats for at understøtte iværksættere. Indsatsen er baseret på flere områder: At understøtte rammer for vækstorienterede iværksættervirksomheder gennem iværksætterhuset Den Kreative Matrikel At opretholde og videreudvikle Ringsted Erhvervsforums mentorordning, der allerede har ydet sparring og rådgivning til 10 virksomheder Sikre at iværksættere og nyetablerede virksomheder har let adgang til et velfungerende erhvervsservicesystem At udbygge relationer til andre iværksætterhuse i Øresundsregionen for at høste af andres erfaringer og udbygge et vigtigt netværk for indsatsen At videreudvikle samarbejdet med Connect Denmark, således at lokale virksomheder bliver opmærksomme på relevante ydelser. Iværksætterindsatsen vil desuden blive intensiveret med større overvågning af nye virksomheder og mere målrettet markedsføring af eksisterende rådgivningstilbud samt kontorlejemuligheder. 12

13 Handel, kultur og oplevelser Formål I de kommende år vil kampen om at blive blandt de foretrukne handelsbyer intensiveres. Og her er det ikke nok med attraktive butikker og et godt udvalg. Forbrugerne efterspørger oplevelser og spændende bymiljøer, der kan gøre handelsoplevelsen til en helhedsoplevelse. Detailhandlen i Ringsted Kommune er fordoblet de seneste fire år og den nye, stærke position skal fastholdes og udvikles i årene fremover for at skabe større omsætning og flere ansatte inden for handel, kultur og oplevelsesområdet. Udviklingstræk handel, kultur og oplevelser Med behovet for at tænke nyt og gerne tænke i oplevelser rykker den traditionelle detailhandel uvægerligt mod turistbranchen, der har tradition for markedsføring af oplevelser og forkælelse. Når ferien, udflugten eller indkøbet planlægges, er det ikke destinationen, forbrugerne interesserer sig for, men i stedet konceptet. Denne tendens er særlig udbredt, når det kommer til forbrugerne i hovedstadsområdet. Tendensen peger i retning af et behov for nytænkende, sammenhængende og gennemførte koncepter, der kan udvikles indenfor stort set alle områder. Status Ringsted handel, kultur og oplevelser Ringsted har de seneste år oplevet en positiv udvikling af detailhandlen i Ringsted ved åbningen af nye butikker og butikscentre. Kigger man på udviklingen i handelsbalancens indextal, viser de en stor fremgang for Ringsteds detailhandel med meget stor overvægt på handelsområdet beklædning, hvor Ringsted omsætter for næsten dobbelt så meget, som man kunne forvente af en by på Ringsteds størrelse. Premier Outlets Center og Ringstedet tegner sig for størstedelen af salget indenfor dagligvarer og beklædning. I Ringsted er der gennem de seneste år blevet opbygget et godt og solidt samarbejde på tværs af detailhandlen, konferencesteder og udbydere af oplevelsesprodukter, hvilket har været en vigtig drivkraft i udviklingen af handels- og oplevelseskoncepter de senere år. Med det gode samarbejde, der hele tiden udvikler sig, har Ringsted positioneret sig godt til Ringsted Kongrescenter 13

14 af landets mest visionære og innovative handelsbyer ved at: at tage konkurrencen op indenfor shopping og erhvervsturisme. Handel og oplevelser i Ringsted fremover På grund af Ringsteds centrale placering midt på Sjælland og de seneste års udvikling står Ringsted stærk indenfor erhvervsturisme og shopping, og det er disse områder Ringsted vil satse på fremover. Ringsted vil i den kommende periode fastholde og udvikle en position som én Arbejde for at understøtte koblingen mellem handel, kultur og oplevelser, så Ringsted kan imødekomme forbrugernes behov for helhedsoplevelser. Understøtte Ringsteds potentiale indenfor erhvervsturisme. Anvende potentialerne hos Ringsteds eksisterende flagskibe indenfor handel, kultur og oplevelser som løftestang til at tilføre nye oplevelseskoncepter til Ringsted. Ringstedet Sporvejsmuseet i Jystrup Ringsted bymidte Ringsted Festival 2010 Premier Outlets center Ringsted Svømmehal 14

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder.

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder. Erhvervspolitik Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre 1 Indholdsfortegnelse 2 I Ringsted er virksomhederne

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Erhvervspolitik. Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet

Erhvervspolitik. Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Erhvervspolitik Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre I Ringsted er virksomhederne midt i mulighederne

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan For Syddjurs Kommune 2016-17 Syddjurs Kommunes erhvervspolitik Sammen skaber vi vækst og velfærd. Denne vision for Syddjurs Kommune vedtog Byrådet i 2014. Visionen forudsætter et

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010

Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010 Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010 IDEKATALOG FRA ERHVERVSKONFERENCE DEN 27. MAJ I FURESØ MARINA 1. Bedre muligheder for væksterhverv Oprette en accountmanager / erhvervsmentor som indgang

Læs mere

Hillerød Nordsjællands vækstcentrum. Erhvervsstrategi 2013-2020

Hillerød Nordsjællands vækstcentrum. Erhvervsstrategi 2013-2020 Hillerød Nordsjællands vækstcentrum Erhvervsstrategi 2013-2020 Indhold Forord... 3 Hillerød - Nordsjællands vækstcentrum 2020... 4 Indledning... 5 Målsætning 1: En hurtig, effektiv og udviklingsorienteret

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne Marts 2009 Handlingsplan 2009-2010 Forord ErhvervsStrategi 2009 Greve har værdierne blev vedtaget af Greve Byråd den 16. december 2008. For at realisere strategien og skabe erhvervsudvikling og effekt

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere