Kvalitet og effek-vitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitet og effek-vitet"

Transkript

1 Kvalitet og effek-vitet FORUM/Region Syd 30.oktober i Vejle

2 Innova-onsperspek-v Fyra5ensmødets spørgsmål: Kan vi opretholde kvaliteten i kerneydelsen med et fortsat effek5viseringskrav? Karen Ingerslev, Cand. Psych. Aut Ph.d. i public health care innova0on Innovatør på Aarhus Universitetshospital, Region Midt Co- founder & bestyrelsesmedlem af Sager der Samler 15 år som konsulent, leder & chef indenfor sundhedssektoren

3 Mit svar sat på spidsen Public innova-on = at omforstå sin opgave Kan vi omforstå spørgsmålet for fyra:ensmødet? Handler udfordringen om at opretholde kvalitet? Eller om at omforstå hvad kvalitet er? Handler udfordringen om fortsat effek-visering? Eller om at lave mere sundhed for pengene?

4 Effek-visering eller innova-on? Faldgruber ved et effek-viseringsperspek-v Mere af det samme hur5gere og billigere Mindre af det samme Konsekvens i praksis Vi tæller handlinger og minuaer Innova-onsperspek-v på effek-visering og kvalitet Hvordan handler vi, så det er billigere for helheden & bedre for pa5enten?

5 Incitamenter Diagnose- relaterede grupper DRG & blok- -lskud Sørg for at indlægge pa0enterne længst muligt Spred ambulante undersøgelser over flere dage Indkald pa0enterne for at få svar på deres undersøgelser Undlad at gå 0lsyn hos pa0enter på andre afdelinger Sørg for at pa0enterne får en infek0on, som de dør af

6 Innova-on i sundhedsvæsenet En tre- dobbelt bundlinje Quality for the individual and for society at a lower cost IHI, Berwick, Nolan & WhiXngton 2008 Pa0entens oplevelse af behandling og pleje Befolkningens sundheds0lstand Reduk0on af sundhedsudgi\erne pr. indbygger

7 Innova-ons- infla-on A theory of everything as long as it is new and beaer (Moldaschl, 2010) Theories of innova5on tend to be context- blind (Hartley, 2012)

8 Findings 3 grænsekrydsende P er mangler: Pa0ents Prac00oners Purpose (Ingerslev, 2013) Hvad er implika5onerne for vores begreber om innova5on og for innova5onspraksis, når innova5onsprocesser er viklet ind i arbejdet i sundhedsvæsenet?

9 Workshop - invita-on (Be)greb om innova-on Pa0ents, prac00oners & purpose Grænser og grænsekrydsning som præmis Wicked problems Innova-onspraksis Mellemrum i grænsezonerne Grænsekrydsende rela0oner som udbyce af innova0on Innova0on af perspek0v på komplekse problemer

10 Workshop Innova-onsperspek-v på kvalitet og effek-vitet Praksis som afsæt Helheden som kontekst Sundhed som formål Grænser som præmis Wicked problems Implementering Radikalitet Spredning & udbyce

11 Det drejer sig først og fremmest om mennesker Innovation Krea0ve og rela0onelle kapaciteter mere end konkrete innova0ve produkter (Forsknings- og innova0onsstyrelsens strategi for offentlig innova0on, 2008) Nyt: Hvordan? Krea0vitet gennem brugere, OPP, processer, stadier NyZgt: Hvad? Produkt, proces mv. NyZggjort: Hvorfor? Værdi, bedre, for hvem? (Wegener & Tanggaard, 2012)

12 Et mul-- dimensionelt fænomen Produkt fysiske 0ng Service måder at yde service 0l borgerne Proces design af organisatoriske processer Posi-on kontekster eller brugere Strategisk mål eller formål Governance måder at involvere borgeren Retorisk sprog eller begreber (Hartley, 2005)

13 Hospitalet som kontekst Nye bygninger, demografisk udvikling, økonomi, specialisering, koordinering, samarbejde, komplekse problemer, standardisering, guidelines, procedurer, lovgivning Karen Ingerslev, AUH Innova0on

14 Arbejde i sundhedsvæsenet Machine work (medico- teknologi) Safety work (pa0enter/ medarbejdere) Comfort work (omsorg og pleje) Sen0mental work (psykologi) Pa0ent- arbejde (Ikke blot modtager) Ar0cula0on work (koordinering) (Strauss et. Al. 1997)

15 Hospitalet og innova-on Lang tradi0on for produkt- innova0on (i sig selv innova0on) Siloer & fragmentering - subop0mering & gruppetænkning Hierarki og anarki Fejl- kultur Krise- ledelse & EBM Dri\ & innova0on

16 Kri-k af innova-onsli\eraturen Intra- organisatorisk tendens Ansvaret for at være med 0l at transformere komplekse sociale produk0onssystemer mangler Firmaet som analyse- enhed Innova0ons- kapacitet Sammenlingning af effek0vitet og kvalitet gennem benchmarking eller best prac0ce Ledelse af opgaver og grænser i adskilte organisa0oner (Moore & Hartley, 2008)

17 Sundhedsvæsenet som kontekst Fælles overordnet formål: Health is a state of complete psychical, mental and social well- being and not merely the absence of disease or infirmity Fælles borgere og økonomi men også interessekonflikter WHO 1947 Pa-enter er på tværs Overgange og sammenhænge Karen Ingerslev, AUH Innova0on

18 Værdi af innova-on? Økonomisk værdi? Bidrag 0l en samfundsmæssig opgave? Public Value Kompleks bundlinje med simultane, mul0ple mål Kvalitet: professionelle standarder Effek0vitet: reduk0on af spild Individualiserede ydelser og skræddersyede forløb (Moore, 1995)

19 Health care work og innova-on Intra- organisatorisk Hele vi\en af arbejdstyper er forankrede i hvert enkelt område, enhed, organisa0on Inter- organisatorisk men krydser også grænser og er forbundet 0l fælles og delte opgaver og ansvarsområder ved snioladerne 0l andre sektorer, organisa0oner, faggrupper og specialer

20 Horisontalt ansvar Den intra- organisatoriske opgave er kun en del af et fælles formål for offentlige organisa0oner Offentlig innova0on må gå ud over de organisatoriske grænser for at forbedre performance eks. i en sektor Netværksbaserede, tværsektorielle beslutninger, finansieringsmodeller og produk0onssystemer (Brookes & Grint 2010) (Moore & Hartley 2008)

21 Grænser Poten-elle steder for krea-vitet og innova-on Kombinerer urelaterede domæner, med forskelligt/ ukendt sprog og praksisser Grænser i sundhedsvæsenet Anses mere begrænsende end muliggørende Øger o\e fragmentering (minus fælles sprog) Interak-on over grænser Boundary objects (eks. E- journaler) Grænsekrysning (samarbejde og koordinering)

22 Grænsekrydsning Pa-enter og sundhedsvæsenets formål Er grænsekrydsende i og mellem sektorer, organisa0oner, specialer og professioner Formålet med innova-on Må krydse grænser i denne sektor? Må være større end den enkelte organisa0on?

23 Problemet med problemet Problemer som driver for innova0on Faseteorier: problemer som stabile og definér- bare Problemer i sundhedsvæsenet er wicked A class of social system problems which are ill- formulated, where the informa5on is confusing, where there are many clients and decision makers with conflic5ng values and were the ramifica5ons in the whole system is thoroughly confusing (Ricel/Churchman 1967)

24 Wicked problems & innova-on Proces versus produkt Processen hvor man undersøger problemet er en central del af problemløsende innova0on og ikke kun de mulige løsninger Framing & reframing Kon0nuerlig rammesætning og omfortolkning af såvel problemer som mulige løsninger Interessenter & perspek-ver Framing & reframing som nøgle 0l at forstå inklusion og eksklusion af interessenter og mulige løsninger

25 Problemet med implementering Innova-on krea-vitet + implementering En cyklisk, itera0v og gentagen proces uden et endepunkt Implementering resultatet af beslutninger Nye praksisser viser sig Guidelines og retningslinjer Typiske eksempler på implementering Men de eksisterer jo allerede! Rela0onen er forskellen Bud på Implementering Handlinger, der bidrager 0l værdifuld fornyelse af praksis med øje for andres perspek0v

26 Problemet med radikal innova-on Hvad er formålet med innova-on? Nyt, bedre & billigere Hvordan rammesæ\es innova-on? New to the world - New in a local context Hvad er konsekvenserne i praksis? Best prac0ce & det at lære af andre afvises Kommunen og de prak0serende læger udelades

27 Forskningen viser Radikale forandringer sker sjældent i spring, men som akkumulering af mange små forandringer Hvis innova5oner skal succesfuldt implementeres og spredes, skal de ikke være vilde, men opleves som selvfølgelige

28 Paradokser i innova-on Hvad er på spil? Åbenhed i de krea0ve faser versus idé- udvælgelsen Ønsket om at løse problemer og få en god idé Idé- konkurrence & brainstorming Nobelpris- tænkning Følelser i innova-onsarbejde Mindreværd (Ikke innova0v, vild og krea0v nok) Dyb viden om praksis som barriere

29 At lære af andre Spredning & integra-on i andre områder er helt centralt i offentlig innova0on Adap-on eller krea0v imita0on? Copy and paste eller cra\ and grow? (Bennington & Hartley)

30 Problemet med spredning The not invented here syndrome Når vi slår andres ideer ihjel, taler vi o\e om local heroes og s0cky knowledge Idéen om at det er ikke- innova0vt at lære af andre

31 Anbefalinger Skab mellemrum i grænsezonerne Supplér kontrakter, samarbejdsa\aler og procedurer med lejlighedsvise møder på tværs af grænser for at lyce 0l og anerkende andres perspek0ver på komplekse problemer Nye rela-oner = Resultat af innova-on Undgå at designe innova0on i sundhedsvæsenet, som om det var nyt medico- teknisk udstyr Innova-on af perspek-v på problemer Praksisser med øget bevidsthed og respekt om såvel pa0enters som andre aktørers perspek0v

32 Gode råd Nedton innova0ons- hype Mulige næste skridt fremfor løsninger Det fælles formål som guide Skru ned for planlægningstænkning

33 Temaer -l diskussion Specialisering og koordinering Repræsentant for del og ressource for helhed Komplekse problemer og grænsekrydsning

Striden om problemet i innovation

Striden om problemet i innovation Striden om problemet i innovation Forskningsbaseret artikel af Karen Ingerslev Ph.D. stipendiat, Copenhagen Business School Innovatør, Aarhus Universitetshospital, Region Midt. Det Danske Ledelsesakademi

Læs mere

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud KVIK Kontakt Et tværfagligt tilbud Kirsten Jungersen MASTER OF PUBLIC GOVERNANCE Masterafhandling Efteråret 2012 Udarbejdet af: Kirsten Jungersen Vejleder: Jacob Vase Anslag: 99.931 0. Summery 1 1. Indledning

Læs mere

FTF dokumentation nr. 2 2014. Hvad er den nye lederrolle?

FTF dokumentation nr. 2 2014. Hvad er den nye lederrolle? FTF dokumentation nr. 2 2014 Hvad er den nye lederrolle? Side 2 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef Foto: Jesper Ludvigsen, Mette Løvgren, FTF Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag:

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Brobyggerne Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Indhold Ledelsesudfordringer i praksis 4 1. At skabe en samlende mening 6 Akutte ledelsesudfordringer 10 Marcus og meningen med

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

Projektboom i det offentlige: Efterlyser viden om udviklingsprojekter

Projektboom i det offentlige: Efterlyser viden om udviklingsprojekter Page 1 of 7 Annonce Projektboom i det offentlige: Efterlyser viden om udviklingsprojekter Artikel OPIguide 24.10.14 1 Ledelse Der er godt gang i projekterne i offentlige sektor, men videndeling mellem

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

RUC: projektstyring 7. marts 2013

RUC: projektstyring 7. marts 2013 RUC: projektstyring 7. marts 2013 Formålet i dag n Fokus på det faglige i projektarbejdet (værktøjer). n Introducere konkrete værktøjer og redskaber =l projektstyring: projektmodeller som vandfalds- og

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Samarbejde om kerneopgaven

Samarbejde om kerneopgaven 84 II. DEL - SAMMENHÆNG OG PATIENTINDDRAGELSE KAPITEL 7 85 Samarbejde om kerneopgaven Grib anledningen til at samarbejde Et bedre samarbejde mellem faggrupperne på tværs af diagnoser og faggrupper kan

Læs mere