2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold."

Transkript

1 Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny undersøgelse, som FOA har lavet blandt de medlemmer, der arbejder i psykiatrien. Undersøgelsen er gennemført fra 30. april til 8. maj deltog i undersøgelsen, svarende til en svarprocent på 33 procent. Hovedkonklusioner: 2 ud af 3 af FOAs medlemmer, der er ansat i psykiatrien, har været udsat for trusler inden for de seneste 12 måneder. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Mere end 8 ud af 10 har kendskab til, at andre på arbejdspladsen har været udsat for trusler, mens 6 ud af 10 har kendskab til, at andre på arbejdspladsen er blevet udsat for vold. 6 ud af 10 af medlemmerne er meget eller overvejende enige i, at der er kommet flere episoder med voldelige og/eller truende patienter/borgere end tidligere. En tredjedel af medlemmerne har oplevet, at deres arbejdsplads har politianmeldt voldsepisoder, og 37 procent har oplevet politianmeldelse af episoder med trusler. 7 ud af 10 af medlemmerne er meget eller overvejende enige i, at stof/alkoholmisbrug er årsag til flere episoder med voldelige og/eller truende patienter/borgere. Næsten 2 ud af 3 er meget eller overvejende enige i, at lang ventetid kan medvirke til, at patienter/borgere bliver truende og/eller voldelige. Medlemmerne beskriver, at vold og trusler især fremkommer i tvangssituationer, i forbindelse med personlig pleje og medicinudlevering, samt når patienterne er psykotiske. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Politisk ansvarlig: Amalie Dam-Hansen Anne Mejer Tlf Tlf Cæcilie Saul Tlf

2 Vold i psykiatrien 2 Medlemmer oplever sjældnere trusler og vold, hvis normeringen på deres arbejdsplads er tilpas, og hvis de har tilstrækkelig tid til samtale og samvær med borgere/patienter og pårørende. Medlemmer på arbejdspladser med tilfredsstillende fysiske rammer har i mindre grad oplevet trusler og vold. Det samme gælder på de arbejdspladser, hvor personalet har de nødvendige kompetencer.

3 Vold i psykiatrien 3 2 ud af 3 har været udsat for trusler 2 ud af 3 (66 %) af medlemmerne i undersøgelsen har været udsat for trusler inden for de seneste 12 måneder. Mere end hver fjerde (27 %) har været udsat for vold, mens 28 procent ikke har været udsat for hverken trusler eller vold. To af dem, der har været udsat for vold og trusler, beskriver det således: Det var en bæltefikseret patient, som skulle have injektion. Selvom han var fikseret, fik han fat i min hånd og ville brække den. Samme patient er kommet med trusler om at slå mig ihjel. Kvinde, 36 år, ansat i en psykiatrisk hospitalsafdeling Ca. 2-3 gange om ugen får jeg at vide, at jeg skal passe på, når jeg skal hjem, da jeg kan møde nogen, der vil slå mig ihjel. Kvinde, 46 år, ansat i socialpsykiatrien Medlemmerne blev også spurgt til, om de har kendskab til, at patienter/borgere inden for det seneste år har udsat andre på arbejdspladsen for trusler og/eller vold. Her svarede mere end 8 ud af 10 (82 %), at de har kendskab til, at andre har været udsat for trusler, mens 6 ud af 10 (61 %) har kendskab til vold. Kun 8 procent angiver, at de ikke har kendskab til, at andre på arbejdspladsen har været udsat for trusler eller vold. Andelene fremgår af figur 1 næste side.

4 Vold i psykiatrien 4 Figur 1 De ansattes oplevelser af vold og trusler Har patienter/borgere inden for de seneste 12 måneder udsat dig for trusler og/eller vold på din arbejdsplads? Ja, jeg har været udsat for trusler 66% Ja, jeg har været udsat for vold 27% Nej, jeg har ikke været udsat for hverken trusler eller vold 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Har du kendskab til, at patienter/borgere inden for de seneste 12 måneder har udsat andre på din arbejdsplads (kolleger, patienter, borgere, pårørende) for trusler og/eller vold? Ja, andre har været udsat for trusler 82% Ja, andre har været udsat for vold 61% Nej, jeg har ikke kendskab til at andre har været udsat for hverken trusler eller vold 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar: Henholdsvis 976 og 975. Det har været muligt at sætte flere kryds. Under 1 % har svaret Ved ikke på spørgsmålet og er taget ud af figuren. Blandt dem, der har været udsat for vold, har 82 procent også været udsat for trusler. Blandt dem, der har været udsat for trusler, har 66 procent også været udsat for vold.

5 Vold i psykiatrien 5 6 ud af 10 oplever, at der er kommet flere episoder med vold og trusler 6 ud af 10 (60 %) af medlemmerne er meget eller overvejende enige i, at der er kommet flere episoder med voldelige og/eller truende patienter/borgere end tidligere. Hver fjerde (24 %) er meget eller overvejende uenige. Figur 2 Tænk gerne på dine oplevelser på din arbejdsplads det seneste år. Hvor enig eller uenig er du i, at der er flere episoder med voldelige og/eller truende patienter/borgere end tidligere? 40% 35% 30% 25% 20% 15% 5% 0% 26% Meget enig 34% Overvejende enig 19% Overvejende uenig 5% Meget uenig 14% Ved ikke Antal svar: procent har svaret ikke relevant og er taget ud af undersøgelsen. På grund af afrundinger summerer det ikke til 100 %. Én af dem, der har oplevet en stigning i antallet af trussels- og voldsepisoder, beskriver det sådan her: Svært misbrugende psykotiske patienter i vores modtagelse er et stigende problem. Ligeledes pga. projektet om mindre tvang er vores grænsesætning af svært syge patienter begyndt at smuldre, hvilket medfører flere farlige episoder. Mand, 37 år, ansat i en psykiatrisk hospitalsafdeling

6 Vold i psykiatrien 6 Halvdelen har oplevet, at arbejdspladsen har politianmeldt borgere/patienter for vold eller trusler En tredjedel (33 %) af medlemmerne har oplevet, at deres arbejdsplads har politianmeldt episoder med vold, og 37 procent har oplevet politianmeldelse af episoder med trusler. Knap 3 ud af 10 (29 %) har ikke oplevet, at arbejdspladsen har politianmeldt episoder med trusler eller vold, og 21 procent svarer "Ved ikke". Det er kun de medlemmer, der enten selv har været udsat for trusler eller vold, eller hvor andre på arbejdspladsen har, som har fået spørgsmålet. Figur 3 Har din arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder politianmeldt borgere/patienter for trusler og/eller vold? 40% 35% 30% 25% 20% 15% 37% 33% 29% 21% 5% 0% Ja, arbejdspladsen har politianmeldt episoder med trusler Ja, arbejdspladsen har politianmeldt episoder med vold Nej, arbejdspladsen har ikke politianmeldt episoder med trusler eller vold Ved ikke Antal svar: 875. Det har været muligt at sætte flere kryds. Det er kun de medlemmer, som enten selv har været udsat for trusler eller vold, eller hvor andre på arbejdspladsen har, som har fået spørgsmålet. En af dem, der har oplevet arbejdspladsen lave en politianmeldelse, forklarer situationen på denne måde: Der var en beboer, der kom beruset hjem. Han var vredladen og til det pågældende personale, der var på job, udtalte han, at han ville slå os alle sammen ihjel! Dette blev anmeldt til politiet. Kvinde, 35 år, ansat i socialpsykiatrien

7 Vold i psykiatrien 7 Politianmeldelse sker blandt andet for at sende et signal om, at vold og trusler ikke accepteres Medlemmerne er blevet spurgt til, hvilke overvejelser, der typisk indgår i beslutningen om at politianmelde volds- eller trusselsepisoder. Svarene fremgår af figur 4 nedenfor. Figur 4 Hvilke af følgende overvejelser indgår typisk i beslutningen om at politianmelde en episode med trusler og/eller vold? Politianmeldelsen... sker for at signalere, at vold og trusler ikke tolereres på arbejdspladsen... sker i overensstemmelse med arbejdspladsens voldspolitik 69% 79%... skal sikre ofrenes adgang til erstatning i tilfælde af evt. fysiske og psykiske skader... skal sende et signal til andre patienter/borgere, om at vold og trusler har konsekvenser... skal bidrage til at fastholde patienter med fortsat behov for behandling i behandlingssystemet 47% 55% 54%... sker i overensstemmelse med aftale med lokalt politi 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Antal svar: 431. Det har været muligt at sætte flere kryds. Spørgsmålet er stillet til de medlemmer, der har oplevet, at arbejdspladsen har lavet en politianmeldelse. Hele 79 procent af politianmeldelserne sker ud fra en overvejelse om at signalere, at vold og trusler ikke tolereres på arbejdspladsen. Mere end 2 ud af 3 (69 %) angiver, at politianmeldelsen sker i overensstemmelse med arbejdspladsen voldspolitik. 55 procent har angivet, at politianmeldelsen sker for at sikre ofrenes adgang til erstatning i tilfælde af fysiske og psykiske skader, og 54 procent, at det skal sende et signal til andre patienter/borgere, om at vold og trusler har konsekvenser. Endelig har 47 procent angivet, at politianmeldelsen skal bidrage til at fastholde patienter med fortsat behov for behandling i behandlingssystemet. Kun 10 procent angiver, at politianmeldelsen sker i overensstemmelse med aftale med det lokale politi. Et af medlemmerne beskriver, hvilke forhindringer der kan være for at lave en politianmeldelse: Vi har i afdelingen oplevet meget voldelige patienter, hvor problemet er, at man skal stå frem som vidne, når det skal anmeldes til politiet. Det vil sige, at gerningsmanden får ens fulde navn og adresse. Kvinde, 36 år, ansat i en psykiatrisk hospitalsafdeling

8 Vold i psykiatrien 8 Lang ventetid og stof/alkoholmisbrug kan føre til flere voldelige episoder 7 ud af 10 (69 %) af medlemmerne er meget eller overvejende enige i, at stof/alkoholmisbrug er årsag til flere episoder med voldelige og/eller truende patienter/borgere end tidligere. Eksempelvis fortæller et medlem: Jeg oplever, at problemet med vold og trusler primært er centreret omkring den gruppe af patienter, som har et stofmisbrug/blandingsmisbrug. Disse patienter kan optræde så truende eller være så voldsomt udad-reagerende, at det er bydende nødvendigt at bæltefiksere patienten. Mand, 51 år, ansat i en psykiatrisk hospitalsafdeling Næsten 2 ud af 3 (65 %) af medlemmerne i undersøgelsen er meget eller overvejende enige i, at lang ventetid kan medvirke til, at patienter/borgere bliver truende og/eller voldelige. Kun 24 procent er meget eller overvejende uenige. Dette fremgår af figur 5 nedenfor: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Stof/alkoholmisbrug er årsag til flere episoder med voldelige og/eller truende patienter/borgere end tidligere 35% 34% 11% 17% Meget enig Overvejende enig Overvejende uenig Meget uenig Lang ventetid kan medvirke til, at patienter/borgere bliver truende og/eller voldelige 25% 40% 23% Ved ikke/ikke relevant 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Antal svar: 934.

9 Vold i psykiatrien 9 Vold og trusler sker især i tvangssituationer Medlemmerne er blevet bedt om at beskrive de situationer, hvor de selv eller deres kollegaer er blevet udsat for trusler og vold. 511 personer har valgt at gøre dette. Mange beskriver, at vold og trusler især fremkommer i tvangssituationer. Det kan eksempelvis være ved bæltefiksering, indespærring, tvangsindlæggelse eller skærmning. En person beskriver det således: Har set kollegaer, der har fået kastet ting efter sig, hvor det også har ramt dem. Alle situationer er sket i forbindelse med korrektion, begrænsninger eller tvang. Mand, 22 år, ansat i en psykiatrisk hospitalsafdeling Andre beskriver, at vold og trusler ofte fremkommer i forbindelse med personlig pleje og medicinudlevering: Personlig pleje hos visse borgere er altid forbundet med slag, sætte negle i vores hænder, vride vores fingre om, rive i vores tøj og spytte, trusler om slag og ikke mindst verbale grovheder, ofte med seksuelle undertoner. Kvinde, 58 år, ansat i socialpsykiatrien Det er stort set dagligt, at man bliver udsat for trusler - "verbal vold". Personalet er af og til udsat for vold i forbindelse med medicinudlevering/pleje mm. Mand, 35 år, ansat på et psykiatrisk bosted

10 Vold i psykiatrien 10 Mange beskriver, hvordan vold og trusler især kommer fra alkoholikere og misbrugere. Derudover er det ofte skizofrene eller psykotiske patienter/borgere. Når borgeren bliver psykotisk, kan der nemt opstå en konflikt. Jeg har oplevet nogle gange at blive råbt af, kaldt grimme ting og blive truet med knytnæve. Kvinde, 64 år, ansat på et psykiatrisk bosted Endelig beskriver en del medlemmer også, at de voldelige situationer ofte opstår helt pludseligt. En beboer skulle have hjælp til toiletbesøg og blev pludselig uden varsel udad-reagerende og slog min kollega med knytnæver. Kvinde, 55 år, ansat i socialpsykiatrien

11 Vold i psykiatrien 11 Medlemmer oplever sjældnere trusler og vold, hvis normeringen på deres arbejdsplads er tilpas, og hvis de har tilstrækkelig tid til samtale med borgere/patienter og pårørende Medlemmerne er blevet spurgt til, om antallet af ansatte på arbejdspladsen passer til antallet af borgere/patienter. Dette kalder vi i det følgende for normeringen. Undersøgelsen tyder på, at medlemmer sjældnere oplevere trusler og vold, hvis normeringen på deres arbejdsplads er tilpas. Blandt de medlemmer, der er enige i. at normeringen på arbejdspladsen er tilpas, har 56 procent oplevet trusler. Blandt dem, der er uenige i, at normeringen er tilpas, er den tilsvarende andel 74 procent. Tilsvarende er andelen, der har oplevet vold, højere blandt dem, der er uenige i, at normeringen er tilpas. Her har hvert tredje medlem (33 %) været udsat for vold, hvorimod det kun er hver femte medlem (21 %), der mener, at normeringen er tilpas. Samtidig viser undersøgelsen, at medlemmer på arbejdspladser med tilstrækkelig tid til samtale og samvær med patienter/borgere og pårørende i mindre grad har været udsat for trusler og vold. Blandt dem, der er meget eller overvejende enige i, at der er tilstrækkelig tid til samtale og samvær, har 55 procent været udsat for trusler og 19 procent været udsat for vold. De tilsvarende andele blandt dem, der ikke oplever, at der er tilstrækkelig tid til samtale og samvær, er henholdsvis 75 procent og 34 procent. De beskrevne sammenhænge er statistisk sikre. Andelene fremgår af figur 6 nedenfor.

12 Vold i psykiatrien 12 Figur 6 Har patienter/borgere inden for de seneste 12 måneder udsat dig for trusler og/eller vold på din arbejdsplads? Krydset med normering samt tid til samtale og samvær. 90% 80% 70% 60% 50% Antallet af ansatte på min arbejdsplads passer til antallet af patienter/borgere Enig Uenig 40% 30% 77% 85% 55% 67% 20% 0% Ja, andre har været udsat for trusler Ja, andre har været udsat for vold 80% 70% 60% 50% 40% 75% Der er på min arbejdsplads tilstrækkelig tid til samtale og samvær med patienter/borgere og pårørende Enig Uenig 30% 55% 20% 34% 19% 0% Ja, jeg har været udsat for trusler Ja, jeg har været udsat for vold Antal svar: 941. Meget enig og Overvejende enig er slået sammen til Enig. Meget uenig og Overvejende uenig er slået sammen til Uenig. Der er statistisk sikker sammenhæng mellem oplevelsen af trusler/vold og henholdsvis antal ansatte på arbejdspladsen og tilstrækkelig tid til samtale og samvær med patienter/borgere og pårørende.

13 Vold i psykiatrien 13 Medlemmer på arbejdspladser med tilfredsstillende fysiske rammer oplever sjældnere trusler og vold I undersøgelsen er medlemmerne blevet spurgt ind til, om de oplever, at de fysiske rammer på arbejdspladsen er tilfredsstillende. Dette er i undersøgelsen blevet krydset med oplevelser af vold og trusler. Resultatet fremgår af figur 7 nedenfor. Figur 7 Har patienter/borgere inden for de seneste 12 måneder udsat dig for trusler og/eller vold på din arbejdsplads? Krydset med oplevelsen af arbejdspladsens fysiske rammer. 90% 80% 70% 60% 50% De fysiske rammer på min arbejdsplads er tilfredsstillende Enig Uenig 40% 77% 30% 59% 20% 37% 21% 0% Ja, jeg har været udsat for trusler Ja, jeg har været udsat for vold Antal svar: 941. Meget enig og Overvejende enig er slået sammen til Enig. Meget uenig og Overvejende uenig er slået sammen til Uenig. Der er statistisk sikker sammenhæng mellem oplevelsen af trusler/vold, og om de fysiske rammer er tilfredsstillende. Som det fremgår af figur 7, har knap 6 ud af 10 (59 %) af dem, der er enige i, at de fysiske rammer på arbejdspladsen er tilfredsstillende, været udsat for trusler. Blandt dem, der ikke oplever, at de fysiske rammer er tilfredsstillende, er den tilsvarende andel 77 procent. De fysiske rammer ser også ud til at have indflydelse på vold. Blandt medlemmer med tilfredsstillende fysiske rammer har 37 procent oplever vold i det seneste år, hvorimod det gælder for 21 procent af dem, der er uenige i, at de fysiske rammer er tilfredsstillende.

14 Vold i psykiatrien 14 Medlemmer oplever sjældnere trusler og vold, hvis de er ansat på arbejdspladser, hvor personalet har de nødvendige kompetencer Blandt medlemmer, der er enige i, at personalet på deres arbejdsplads har de nødvendige kompetencer, har 63 procent været udsat for trusler og 26 procent været udsat for vold. Blandt medlemmer, der er uenige i, at personalet på deres arbejdsplads har de nødvendige kompetencer, er de tilsvarende andele henholdsvis 79 procent og 36 procent. Sammenhængen mellem oplevelsen af trusler/vold, og om personalet har de nødvendige kompetencer, er statistisk sikker. Figur 8 Har patienter/borgere inden for de seneste 12 måneder udsat dig for trusler og/eller vold på din arbejdsplads? Krydset med om personalet på arbejdspladsen har de nødvendige kompetencer. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 79% Personalet på min arbejdsplads har de nødvendige kompetencer til at løse arbejdspladsens opgaver Enig Uenig 30% 63% 20% 26% 36% 0% Ja, jeg har været udsat for trusler Ja, jeg har været udsat for vold Antal svar: 941. Meget enig og Overvejende enig er slået sammen til Enig. Meget uenig og Overvejende uenig er slået sammen til Uenig. Der er statistisk sikker sammenhæng mellem oplevelsen af trusler/vold, og om personalet har de nødvendige kompetencer.

15 Vold i psykiatrien 15 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført fra 30. april til 8. maj Indsamlingsmetode Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse udsendt til de af FOAs medlemmer, der arbejder i psykiatrien. Der blev udsendt én påmindelse i dataindsamlingsperioden. Målgruppen Målgruppen for undersøgelsen er FOAs erhvervsaktive medlemmer ekskl. elever, der arbejder i psykiatrien, herunder på døgninstitutioner/bosteder. I alt blev personer inviteret til at deltage i undersøgelsen. Blandt disse viste 290 adresser sig at være uvirksomme, så det reelle antal inviterede var Antal besvarelser og svarprocent medlemmer, svarende til 33 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 31 procent svarede på alle spørgsmål, mens 2 procent afgav nogle svar. Vægtning af data Der er ikke anvendt vægtning af data.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 6. august 2015 Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 3 ud af 4 sosu er i ældreplejen arbejder med hverdagsrehabilitering. Halvdelen af medlemmerne oplever, at borgere omfattet af hverdagsrehabilitering

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Førstehjælp og brandslukning

Førstehjælp og brandslukning 15. december 2016 Førstehjælp og brandslukning FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaring med førstehjælp og brandslukning via FOAs medlemspanel. Medlemmerne

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Muligheder for pleje og omsorg

Muligheder for pleje og omsorg 3. november 2017 Muligheder for pleje og omsorg Mere end hver fjerde ansatte i ældreplejen oplever mindst én ugen, at en borger går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Det viser

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Temaer op til OK december 2014

Temaer op til OK december 2014 11. december 2014 Temaer op til OK15 FOA har i perioden 21. november til 1. december 2014 gennemført en undersøgelse blandt de erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt yderligere 3.000 tilfældigt

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen 16. april 2019 Kørelister og visitationer i hjemmeplejen Hver tredje ansat i hjemmeplejen løser dagligt opgaver, borgerne egentlig ikke er visiterede til, fordi de vurderer, at det er fagligt nødvendigt.

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 22. august 2014 Vold og trusler i psykiatrien FOA har fra 1.-13. august 2014 udført en spørgeskemaundersøgelse om vold og trusler blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. Undersøgelsen følger op på

Læs mere

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene 13. maj 2019 Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene i dag sammenlignet med for to år siden. Det svarer 7 ud af 10 FOA-medlemmer ansatte på

Læs mere

Syge børn i pasningstilbud

Syge børn i pasningstilbud 2. maj 2017 Syge børn i pasningstilbud Tre ud af fire af de ansatte i daginstitutioner, dagpleje og SFO oplever mindst en gang om måneden, at et barn afleveres af forældrene, selvom barnet egentligt er

Læs mere

Krænkende adfærd overfor borgere

Krænkende adfærd overfor borgere 13. marts 2014 Krænkende adfærd overfor borgere FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om krænkende adfærd overfor borgere. Svarprocenten

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Uniformer i ældreplejen

Uniformer i ældreplejen 7. november 2016 Uniformer i ældreplejen Det er et krav at bære uniform for 87 procent af FOAs medlemmer ansat i ældreplejen. Af disse medlemmer er det kun få, der ikke overholder kravet. Det viser en

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer.

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer. Alenearbejde blandt FOAs medlemmer Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer 2015. Alle sektorer. 6. november 2015 1 2 Indhold Resumé... 3 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang.

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. 09-06-2016 Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. BEDRE PSYKIATRI har på baggrund af den seneste tids tragiske hændelser på bosteder og den tilspidsede

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler 21. marts 2018 Tekniske hjælpemidler 3 ud af 10 (27 %) af FOAs medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, som bruger tekniske hjælpemidler i deres arbejde, anvender ugentligt eller oftere et hjælpemiddel

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Børns vilde og farlige lege

Børns vilde og farlige lege 1. oktober 2018 Børns vilde og farlige lege To tredjedele af de FOA-medlemmer, der arbejder som pædagogisk personale i dagtilbud eller SFO/fritidshjem/-klub, griber mindst en gang om ugen ind i børns leg,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere