BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV."

Transkript

1 BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 9 Undervisning og fritid Familie og forebyggelse Børne- og Familieudvalget - anlæg Dagtilbud Undervisning og fritid Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - drift og refusion Kultur-, fritid og landdistrikter Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - anlæg Kultur-, fritid og landdistrikter Beskæftigelsesudvalget - drift og refusion Arbejdsmarkedsområdet Forsikrede ledige Social- og Sundhedsudvalget - drift og refusion Ældre- og handicapområdet Sundhedsområdet Social- og Sundhedsudvalget - anlæg Ældre- og handicapområdet Teknik- og Miljøudvalget - drift og refusion Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyningsområdet Teknik- og Miljøudvalget - anlæg Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Økonomiudvalget - drift og refusion Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Tværgående aktiviteter Økonomiudvalget - anlæg Administrativ organisation Kommunale ejendomme Renter, tilskud, udligning og skater mv. - hovedkonto Balanceforskydninger - hovedkonto Budgetændringsskemaer... 97

3 Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Budget 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

4 Hovedoversigt til budget

5 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner Budget 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab REFUSION I ALT HOVEDKONTO 0 i alt Forsyningsvirksomheder m.v. Affaldshåndtering HOVEDKONTO 1 i alt Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne HOVEDKONTO 2 i alt Undervisning og kultur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne FOLKESKOLEN M.M. I ALT Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v REFUSION I ALT HOVEDKONTO 3 i alt Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v HOVEDKONTO 4 i alt Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE I ALT Tilbud til børn og unge med særlige behov Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre Forebyggende indsats for ældre Plejehjem og beskyttede boliger

6 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner Budget 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Repatriering TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT Førtidspensioner og personlige tillæg Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedr. visse grp. af flygt Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr aktiverede kontant- og uddannelseshj.modt Boligydelse til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesord KONTANTE YDELSER I ALT REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordn. eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige REFUSION I ALT HOVEDKONTO 5 i alt Fællesudgifter og administration mv. Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v HOVEDKONTO 6 i alt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Vandløbsvæsen HOVEDKONTO 0 i alt Transport og infrastruktur Kommunale veje HOVEDKONTO 2 i alt Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker HOVEDKONTO 3 i alt

7 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner Budget 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Ældreboliger TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT HOVEDKONTO 5 i alt Fællesudgifter og administration mv. Administrativ organisation HOVEDKONTO 6 i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. HOVEDKONTO 7 i alt Balanceforskydninger HOVEDKONTO 8 i alt BALANCE

8 Sammendrag af budget

9 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 20 Børne- og Familieudvalg Dagtilbud Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Fælles formål Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Fællesudgifter og -indtægter Søskendetilskud ( 43, stk.1 nr. 1, 63 stk.1 nr. 1 og 76, stk.2 i Dagtilbudsloven) Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i Dagtilbudsloven) Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn ( 86 i Dagtilbudsloven) Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Dagpleje Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Løn til dagplejere Friplads ( 43, stk. 1 nr. 2-4 i Dagtilbudsloven) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i Dagtilbudsloven) Ledelse og administration Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Betaling andre off. myndigheder Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling andre off. myndigheder Fjerritslev Børnehaven Grøftekanten Børnehaven Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Vuggestue Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Børnehaven Gl. Dalhøj

10 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 200 Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Hjortdal Hjortdal Børnehave Børnehaven Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Brovst Brovst Børnehave Børnehaven Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Vuggestue Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Bøge Bakke Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Skovsgård Skovsgaard Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Halvrimmen Halvrimmen Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Aabybro Børnehaven Skipper Clement Børnehaven Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel

11 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 02 Vuggestue Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Børnehaven Børnehuset Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Børnehaven Åby Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Biersted Børnehuset Biersted Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Nørhalne Børnehaven Regnbuen Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Pandrup Cannerslundvejens Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Blokhusvejens Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Kås Kaas Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Jetsmark Børnehave Ledelse og administration Personale

12 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 500 Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven 36) Tilskud til administration i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven 38) Bygningstilskud i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven 25 a, stk. 4) Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2) Tilbud til børn og unge med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Betaling andre off. myndigheder Aabybro Specialgruppebørnehaven Anlægsvej Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Biersted ASF Specialgruppe Biersted Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel

13 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 02 Undervisning og fritid Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Fællesudg. og indtægter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling andre off. myndigheder Syge- og hjemmeundervisning Personale Betaling andre off. myndigheder Fællesudgifter og -indtægter for kommunens egne specialklaser Undervisning i kommunens egne specialskoler Fællesudg. skolebibliotekerne Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Fjerritslev Fjerritslev skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Klim Thorup-Klim Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Gøttrup Ørebroskolen Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Trekroner Trekroner Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Brovst Brovst Skole Ledelse og administration

14 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 400 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Skovsgård Skovsgård Tranum Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Aabybro Aabybro Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Gjøl Gjøl Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Biersted Biersted Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Nørhalne Nørhalne Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Kås Jetsmark Skolecenter Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Saltum Saltum Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

15 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 1 Drift Jammerbugt kommune Natur- & Kulturformidling Materiale- og aktivitetsudgifter Tranum Strand Naturcenter Fosdalen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Indtægter Aabybro Naturskolen Store Vildmosen Personale Saltum Lejrskole Lille Norge Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Nolshallen Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Skolefritidsordninger Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Søskendetilskud Fripladser i skolefritidsordninger Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling andre off. myndigheder Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Personale Betaling andre off. myndigheder Fjerritslev Fjerritslev SFO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Klim Thorup-Klim SI - Storkereden Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Gøttrup Ørebro SI - Regnbuen

16 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 200 Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Trekroner Trekroner SI - Solstrålen Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Brovst Brovst SFO - Kometen Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Tranum Tranum LBO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Skovsgård Skovsgård SFO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Aabybro Aabybro SFO - Bikuben Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Gjøl Gjøl SI Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Birkelse Ulveskov SI Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel

17 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 435 Biersted Biersted SFO - Bissen og Fristedet Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Nørhalne Nørhalne SFO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Pandrup Pandrup SFO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Kås Jetsmark SFO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Saltum Saltum SI Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Befordring af elever i grundskolen Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Befordring af elever i almindelige folkeskoler Betaling andre off. myndigheder Specialundervisning i regionale tilbud Drift Jammerbugt kommune Rammeaftalen specialundervisning unge under 18 år Institut for syn og teknologi Generel rådgivning (LSV 1 stk 3 og FSL 20) Objektiv finansiering af regionale tilbud Cpr relaterede ydelser (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) 0 0 0

18 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud Taleinstituttet hjerneskadecentret Cpr relaterede ydelser (LSV 1 stk 3) Objektiv finansiering af regionale tilbud Taleinstitutet Generel rådgivning (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) Objektiv finansiering af regionale tilbud Cpr relaterede ydelser (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) Objektiv finansiering af regionale tilbud Døvblindecentrer (FSL 20 stk. 3) Sohngaardsholmsvej Objektiv finansiering af regionale tilbud Refsnæs og Filadelfia Objektiv finansiering af regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Drift Aabybro Aabybro Special-SFO - Drivhuset Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Private Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Undervisning i interne skoler på opholdssteder Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige eller kommunale midler Bidrag til statslige og private skoler Drift Jammerbugt kommune Fælles- udgifter og indtægter Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Drift Jammerbugt kommune Fælles- udgifter og indtægter Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapital 4 i lov om efterskoler og frie fagskoler Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v

19 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 76 Ungdomsskolevirksomhed Drift Jammerbugt kommune Sekretariatet Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Indtægter Skolegruppen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Projekter Køreskolen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Ungedemokrati Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Fritidsgruppen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Puljeklubber ekstern Materiale- og aktivitetsudgifter Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Tjenestemandspension Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Personale

20 20 Børne- og Familieudvalg 03 Familie og forebyggelse 03 Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Indtægter Asylcentret Indtægter Interne skoler Indtægter Salg af ydelser på enkeltsager Indtægter Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Drift Moseby Kommunikationscenter Undervisning i kommunens egne specialskoler Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Drift Jammerbugt kommune Tandplejen Jammerbugt Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Indtægter Fjerritslev Tandplejen i Fjerritslev It, inventar og materiel Brovst Tandklinikkerne i Brovst/Fjerritslev Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker

21 20 Børne- og Familieudvalg 03 Familie og forebyggelse 400 Personale It, inventar og materiel Aabybro Tandklinikken i Aabybro Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker Personale It, inventar og materiel Pandrup Klinikkerne i Kaas/Saltum Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker Personale It, inventar og materiel Kommunal sundhedstjeneste Drift Jammerbugt kommune Inklusionsprojekt Sund indsats Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Fælles udgifter og indtægter Fælles udgifter og indtægter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Asylcenter Personale Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Jammerbugt kommune Fælles udgifter-/ og indtægter Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Dagtilbud m.v. til børn og unge Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Drift Friplads ( 76, stk. 1 i Dagtilbudsloven) Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn og unge Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Advokatbistand ( 72) Materiale- og aktivitetsudgifter Private

22 20 Børne- og Familieudvalg 03 Familie og forebyggelse 100 Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 5) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) Statsrefusion Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Refusion vedrørende advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk og 76 stk. 3, nr. 2) Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( a og 52, stk. 3 nr. 1) Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54 a) Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom ( 50 a, stk. 1) Omstillings- og udviklingsramme Personale SSP-samarbejdet Materiale- og aktivitetsudgifter Fjerritslev Familiecentret Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Indtægter Statsrefusion Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Plejefamilier Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk.1, nr. 1) Vederlag til plejefamilier ( 66, stk.1, nr. 1)

23 20 Børne- og Familieudvalg 03 Familie og forebyggelse 005 Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 3) Socialtilsyn, objektiv finansiering Betaling ( 159 og 160) Døgninstitutioner for børn og unge Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 4) Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) Statsrefusion Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Refusion af udgifterne til flygt ninge med 100 pct. refusion Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Kontante ydelser Sociale formål Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, ) Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 42) Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, 32, stk. 8) Statsrefusion Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 017 minus Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Fjerritslev Administrationen i Fjerritslev (Børne- og familieforvaltningen) Materiale- og aktivitetsudgifter

24 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 20 Børne- og Familieudvalg Dagtilbud Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Anlæg Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Rådighedsbeløb dagtilbud Grunde og bygninger

25 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 02 Undervisning og fritid Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Anlæg Saltum Saltum Skole Saltum skole (budgetforlig 2017) Grunde og bygninger

26 60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 04 Kultur og fritid 60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Kultur og fritid Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Drift Jammerbugt kommune Kondemnerede grunde Salgsindtægter Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift Halvrimmen Bibliotek, Aalborgvej Grunde og bygninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Jammerbugt kommune Naturområder, parker og legepladser Grunde og bygninger Saltum Nolsvej Grunde og bygninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Jammerbugt kommune Stadions og Idrætsanlæg Grunde og bygninger Indtægter Fjerritslev Han Herreds Idrætscenter Materiale- og aktivitetsudgifter Klim Thorup Klim Hallen Materiale- og aktivitetsudgifter Trekroner Trekroner Landsbycenter Materiale- og aktivitetsudgifter Brovst Brovst hallen Materiale- og aktivitetsudgifter Speedwaycenter Materiale- og aktivitetsudgifter Ridecenter Materiale- og aktivitetsudgifter

27 60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 04 Kultur og fritid 325 Tranum Tranum Friluftsbad Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Skovsgård Skovsgaardhallen Materiale- og aktivitetsudgifter Halvrimmen ØAH-hallen Materiale- og aktivitetsudgifter Aabybro Aabybrohallen Materiale- og aktivitetsudgifter Gjøl Gjølhallen Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Birkelse Birkelsehallen Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Biersted Bierstedhallen Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Nørhalne Nørhalne hallen Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Pandrup Jetsmark hallerne Materiale- og aktivitetsudgifter Hune Hune klubhus - Stenmarksvej Grunde og bygninger Vester Hjermitslev Leje af lokaler i Lunden Materiale- og aktivitetsudgifter Andre fritidsfaciliteter Drift Fjerritslev Tinghuset Sandagervej Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Østerby Øland kulturcenter Materiale- og aktivitetsudgifter

28 60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 04 Kultur og fritid 700 Grunde og bygninger Langeslund kulturcenter Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Moseby Moseby kulturcenter Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Ingstrup Ingstrup kulturcenter Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Jammerbugt kommune Jammerbugt bibliotekerne Bøger m.v Andre udlånsmaterialer Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Indtægter Bogbus - drift Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Kulturel virksomhed Musikarrangementer Drift Jammerbugt kommune Jammerbugt Kulturskole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Indtægter Statsrefusion Jammerbugt kommune Jammerbugt Kulturskole Refusion vedrørende musikskoler Andre kulturelle opgaver Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter

29 60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 04 Kultur og fritid 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Fælles udgifter/indtægter økonomi udvalg Materiale- og aktivitetsudgifter Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Folkeoplysende voksenundervisning Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Undervisning Betaling til off. myndigheder Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Aktiviteter Lokaletilskud Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Fællesudgifter og administration mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udvikling af yder- og landdistrikts områder Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Fælles udgifter og indtægter Forskønnelse - TUU-projekt Personale

30 60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 04 Kultur og fritid 60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Kultur og fritid Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Anlæg Jammerbugt kommune Skrotordning Støtte fra indsatspuljen Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Anlæg Jammerbugt kommune Fællesudgifter og indtægter Rådighedsbeløb Grunde og bygninger Skaterbaner Grunde og bygninger Klim Thorup/Klim hallen Grunde og bygninger Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Anlæg Jammerbugt kommune Indretning af nyt bibliotek i Aabybro Grunde og bygninger

31 30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet 30 Beskæftigelsesudvalg Arbejdsmarkedsområdet Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Statsrefusion Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning Drift Jammerbugt kommune Fælles- udgifter og indtægter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til andre off. myndigheder Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Jammerbugt kommune Fælles- udgifter og indtægter Produktionsskoler Grundtilskud til produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Drift Jammerbugt kommune Fælles- udgifter og indtægter Skoleydelse Undervisningsudg. på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb Personale Statsrefusion Jammerbugt kommune Fælles- udgifter og indtægter Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og Ungdomsudannelse for unge med særlige behov Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter

32 30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling andre off. myndigheder Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) Statsrefusion Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Tilbud til voksne med særlige behov Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens ) Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Døgnbehandling Ambulant behandling Misbrugsområdet Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Private Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Døgnbehandling Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (Serviceloven 101) Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (Serviceloven 101) Private Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (Serviceloven 101) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Drift Jammerbugt kommune Introduktionsprogram Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven 23a Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven 23b Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 c med 50 pct. refusion 0 0 0

33 30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet 004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven 23d Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 d Udgifter danskuddannelse øvrige kursister iflg. Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl Tekst ej fundet G1: 017 År: Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattet af intoduktonsprogammet ifølge 45, stk. 4 i Integrationsloven Resulttilskud udlændinge, påbegyn er kompetencegivende uddannelse iflg Integrationsloven 45, stk Resultattilskud udlændinge, bestået prøve dansk iflg. Intergrationsloven 45, stk Resultattilskud udlændinge i ordinær beskæftigelse iflg. Integrationsloven 45, stk Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt grænsependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, ifølge danskuddannelseslovens 2 c, stk Bransagervej 30, projektugifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Øvrige sociale opgaver - Integration Personale Familierådgivning Domino Personale Statsrefusion Jammerbugt kommune Introduktionsprogram Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. refusion Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 50 pct. refusion Materiale- og aktivitetsudgifter

34 30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet 2 Statsrefusion Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp for udlændinge med 50 pct. refusion (grp ) Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005) Repatriering Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Hjælp til repatriering Statsrefusion Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere Drift Jammerbugt kommune Førtidspension tilkendt efter 1. juli Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering Personlige tillæg m.v Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Medicin, helbredstillæg 14 a ( 18) Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) Tandprotese, helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, 14a ( 18) Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk og 3) Høreapparater, helbredstillæg. 14a ( 18) Tilbagebetaling af personlig tillæg ydet med 50 pct.refusion i perioden Statsrefusion Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Førtidspension tilkendt før 1. juli Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar

35 30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet 003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra januar Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra januar Betaling til off. myndigheder Kontante ydelser Sygedagpenge Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Sygedagpenge Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Materiale-/og aktivitetsudgifter Statsrefusion Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere(grp og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct refusion Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006) Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion Sociale formål Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, 82) Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82a) Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, 81 og 85) Betaling til offentlige myndigheder Statsrefusion Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 017 minus Kontant- og uddannelseshjælp Drift

36 30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet 100 Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Kontanthjælp Uddannelseshjælp Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion ( 29 i Lov om aktiv socialpolitik) Tilbagebet. af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion ( 92 i Lov om aktiv socialpolitik) Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter og 29 med 30 pct. refusion Betaling til offentlige myndigheder Statsrefusion Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Refusion af tilbagebet. kontant hjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017, kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på grp. 004, 013, 016, minus grp Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1. januar september Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct refusion Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med pct. refusion Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (kontanthjælp mv.) Statsrefusion Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik

37 30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet kap. 12) med 30 pct. refusion Betaling til offentlige myndigheder Statsrefusion Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 004, 011, 012, og 016 minus gruppering Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 010, minus gruppering Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Tilskud til lejere Lån til ejere af én & tofamilieshuse Tilskud og lån til andelshavere m.fl Tilskud til lejebetaling i ældre boliger Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Betaling til offentlige myndigheder Boligsikring - kommunal medfinansering Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter 29 b Boligsikring som tilskud og lån Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Efterregulering Betaling til offentlige myndigheder Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Drift Jammerbugt kommune Uddannelsesordning for ledige, som ikke har opbrugt deres dagpengeret Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning med 50 pct refusion Statsrefusion Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Tekst ej fundet G1: 003 År: REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Revalidering Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter i lovhjælpemidler

38 30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet under revalidering med 50 pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Befordringsgodtgørelse under revalidering efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Revalideringsydelse Løntilskud vedr. revalidender Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion Tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct refusion Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til offentlige myndigheder Statsrefusion Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. refusion på grp. 001, 006, 012, minus 091 og Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på grp. 002, minus Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. refusion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion ( 63 og , stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2, nr. 8 efter 74, og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og Fleksbidrag fra staten Betaling til offentlige myndigheder Statsrefusion Jammerbugt kommune

39 30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet Fællesudgifter og -indtægter Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp , 095, 096 og 098) Refusion af udgifter t løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud t selvstændigt erhvervsdrivender med 65 pct. refusion, jf. 75 i lov om en aktiv besk.indsats (grp , 111 og 112 minus 90, 93-95, 97, 98, 100, 113 og 114) Tekst ej fundet G1: 008 År: Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Drift Jammerbugt kommune Ressourceforløb Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering pct. refusion aktive tilbud Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar med 30 pct. refusion Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Betaling til/fra andre kommuner Statsrefusion Jammerbugt kommune Ressourceforløb Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion minus grp. 091 og Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp , og ) og afløbsudgifter (grp. 002, 008, 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion Ledighedsydelse Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter

40 30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet 001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og Udgifter til befordringsgodtgørelse efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Udgifter til hjælpemidler efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget ( 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik) Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med pct. refusion efter 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik Statsrefusion Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og ) Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik (grp minus grp. 95) Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift Jammerbugt kommune Ny beskæftigelses lov Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftudgifter for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende Øvrige driftudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender Øvrige driftsudgifter for revalitdender/forrevalidender Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for sygedagpendemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv Materiale og aktivitetsudgifter Fælles udgifter-/indtægter Betaling til offentlige myndigheder Statsrefusion Jammerbugt kommune Fælles udgifter-/indtægter Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp , , 015 og 017 minus grp. 090 og Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp og 019 minus

41 30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet grp Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud Seniorjob til personer over 55 år Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Løn til personer i seniorjob Statsrefusion Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Tilskud til kommunale seniorjob Beskæftigelsesordninger Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. 98 c 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 100 og lov om seniorjob Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 55) Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75 a, 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik 34 a og b Vejledning og opkvalificering af unge årige (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75B) Afløb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Betaling andre off. myndigheder Værksted og Nytteaktivering, Industrivej 3, 9440 Aabybro Personale Statsrefusion Jammerbugt kommune

42 30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet Fælles udgifter og indtægter Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002) Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til årige med 50 % refusion Tekst ej fundet G1: 009 År: Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 103) Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Brovst Administrationen Brovst (Social- og sundhedsforvaltning) Materiale- og aktivitetsudgifter

43 30 Beskæftigelsesudvalg 06 Forsikrede ledige 06 Forsikrede ledige Sociale opgaver og beskæftigelse Kontante ydelser Dagpenge til forsikrede ledige Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82, stk , i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift Jammerbugt kommune Fælles-/udgifter og indtægter Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl undervisningsmaterialer), jf. 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud vedr. forsikrede ledige private arbejdsgivere Løntilskud vedr. forsikrede ledige offentlige arbejdsgivere Statsrefusion Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (grp.016) Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion offentlige arbejdsgivere 0 0 0

44 40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 40 Social- og Sundhedsudvalg Ældre- og handicapområdet Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Drift Hjortdal Hjortdal kulturcenter Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Rammeaftalen Socialområdet Høreinstituttet Generel rådgivning (SEL 10,12) Objektiv finansiering af regionale tilbud CPR relaterede ydelser (SEL 10,12,112,113) Objektiv finansiering af regionale tilbud Institut for syn og teknologi Generel rådgivning (SEL 10,11,12) Objektiv finansiering af regionale tilbud Cpr relaterede ydelser (SEL 10,11,112,113) Objektiv finansiering af regionale tilbud Uden for rammeaftalen Objektiv finansiering af regionale tilbud Taleinstituttet hjerneskadecentret General rådgivnng (SEL 10,12,85,86) Objektiv finansiering af regionale tilbud CPR relaterede ydelser (SEL 10,12, ,102) Objektiv finansiering af regionale tilbud Taleinstituttet General rådgivning (SEL 10,11,12) Objektiv finansiering af regionale tilbud Døvblindecentrer (SEL 11) Sohngaardsholmsvej Objektiv finansiering af regionale tilbud Hjælpemiddelcentret Objektiv finansiering af regionale tilbud

45 40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 36 Aalborgskolen - Kollegievej (SEL 11) Objektiv finansiering af regionale tilbud Rammeaftalen Specialundervisning Høreinstituttet Generel rådgivning (LSV 1 stk. 3) Objektiv finansiering af regionale tilbud CPR relaterede ydelser (LSV 1 stk 3) Objektiv finansiering af regionale tilbud Institut for syn og teknologi Generel rådgivning (LSV 1 stk 3. og FSL 20) Objektiv finansiering af regionale tilbud Cpr relaterede ydelser (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) Objektiv finansiering af regionale tilbud Taleinstituttet hjerneskadecentret General rådgivnng (LSV 1 stk. 3) Objektiv finansiering af regionale tilbud CPR relaterede ydelser (LSV 1 stk 3) Objektiv finansiering af regionale tilbud Taleinstituttet General rådgivning (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) Objektiv finansiering af regionale tilbud CPR relaterede ydelser (LSV 1 stk og FSL 20) Objektiv finansiering af regionale tilbud Døvblindecentrer (FSL 20 stk. 3) Sohngaardsholmsvej Objektiv finansiering af regionale tilbud Blindeinstituttet Objektiv finansiering af regionale tilbud Aalborgskolen - Kollegievej Objektiv finansiering af regionale tilbud Kofoedsminde Objektiv finansiering af regionale tilbud Refsnæs og Filadelfia Objektiv finansiering af regionale tilbud Nyborgskolen Objektiv finansiering af regionale tilbud Andre institutioner Objektiv finansiering af regionale tilbud Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Drift Jammerbugt kommune

46 40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet Fælles udgifter og indtægter Befordringsgodtgørelse Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Jammerbugt kommune Fælles udgifter-/ og indtægter Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Fjerritslev Solgården Lejetab Lejeindtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Parkvænget Lejetab Lejeindtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Parkvej og Solkrogen Lejeindtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Klim Solkrogen 21, Klim Lejeindtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Hjortdal Krabben, Slettestrandvej Lejetab Lejeindtægter Materiale- og aktivitetsudgifter

47 40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 700 Grunde og bygninger Indtægter Brovst Afdeling Egevej 6, Parkvej 28-38, Mølle parken 1-41, Kirkegade Lejetab Lejeindtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Afdeling Parkvej 40, Vestergade 9, Egevej Lejetab Lejeindtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Aabybro Aabybro Plejecenter - Vestergade Lejetab Toftehøj - 32 boliger Lejeindtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Torvestræde 1-5 og (Domea) Lejetab Ældreboliger - Sneppevej Lejeindtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Anlægsvej 3A - 7B samt Anlægs vej (Ældreboliger BSB) Lejetab Gjøl Kildevangen 1-10, Gjøl Lejetab Birkelse Birkelse Plejecenter - Birkevangen Lejetab Ældreboliger i Birkelse -Birkevangen Lejetab Lejeindtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger

48 40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 900 Indtægter Hjorthsvej 9A-17B (Domea) Lejetab Biersted Ældreboliger i Biersted Lejetab Teglværksvej 17A-17P (Biersted Plejecenter) Lejetab Stationsvej 53A-G, Biersted Lejetab Nørhalne Vadumvej 35A-I, 40B-C, 42A-D og A-D (Domea) Lejetab Pandrup Vester hjermitslev Plejecenter Lejetab Pandrup Plejecenter (efter ombygning) Lejetab Lejeindtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Kås Ældreboliger Gammelgårdsvej Lejetab Lejeindtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Saltum Nolsvej 10A-10F (ældreboliger) Lejetab Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Leverandør SSH-, SSA-elever og sygeplejestuderende Rotationsprojekt Grib fremtiden Personale Ordinære elever Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling andre off. myndigheder Ældreafdelingen - fællesudgifter

49 40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 400 Personale Øvrige udgifter Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven , jf. 93) Myndighed Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Serviceloven 95) Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven ) Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven , jf. 93) Projekt "Vi bevæger ældre" Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) Sygeplejegruppen Hjemmesygepleje Tværgående områder - Ældreafdelingen Tværgående område - Hjemmepleje og Sygepleje Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) Tværgående område - Plejecentre Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven , jf. 93) Projekt AKUT/SUBAKUT Hjemmesygepleje Ældreafdelingen Sygeplejen Hjemmesygepleje Tværkørende nat (Hjemmepleje) Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) Fjerritslev Ældreafdelingen Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) Solgården Aleris Omsorg Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven , jf. 93) Ældreafdelingen Fjerritslev Vest Hjemmepleje Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) 0 0 0

50 40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 04 Fjerritslev Øst hjemmepleje Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) Brovst Ældreafdelingen Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) Brovst Hjemmepleje Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) Solbakken Plejecenter Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven , jf. 93) Servicearealer Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven , jf. 93) Møllegården Plejecenter Servicearealer Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven , jf. 93) Aabybro Danske Diakonhjem Åbybro Plejehjem Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven , jf. 93) Servicearealer Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven , jf. 93) Birkelse Plejehjem Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven , jf. 93) Ældreafdelingen Aabybro Hjemmepleje Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) Biersted Plejecenter Servicearealer Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven , jf. 93) Kaas Plejecenter Servicearealer Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven , jf. 93) Pandrup Ældreafdelingen Kaas hjemmepleje Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg

51 40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) Saltum/Pandrup hjemmepleje Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) Pandrup Plejecenter Pandrup Plejecenter Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven , jf. 93) Servicearealer Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven , jf. 93) Hune Plejecenter Servicearealer Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven , jf. 93) Vester Hjermitslev Plejecenter Servicearealer Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven , jf. 93) Ældrepuljen Indsatsområder Ramme Ældrepulje > Personale Klippekortordning Klippekortordning Personale Værdighedspuljen Indsatsområder Styrkelse af centersygeplejefunktionen Personale Diverse indtægter Indtægter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens 84) Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) Socialpædagogisk støtte Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) Ledelse og administration Fjerritslev Opgangsfællesskab Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) 0 0 0

52 40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 200 Ledelse og administration Klim Solkrogen Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) Ledelse og administration Tekst ej fundet S3: 02 År: Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) Hjortdal Krabben Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) Ledelse og administration Tekst ej fundet S3: 02 År: Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) Brovst Poppelvej 1C Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) Ledelse og administration Servicearealer Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) Aabybro Toftehøj Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) Ledelse og administration Servicearealer Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) Skipper Clementsvej Ledelse og administration Sneppen Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) Ledelse og administration Servicearealer Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) Private Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) 0 0 0

53 40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 34 Plejehjem og beskyttede boliger Drift Fjerritslev Solgården - aflastning Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Brovst Solbakken - aflastning Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Møllegården - aflastning Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Aabybro Aabybro Plejecenter - aflastning Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Pandrup Pandrup Plejecenter - aflastning Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Kås Gammelgårdsvej 46 - aflastning Beboeres betaling for husleje Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og -indtægter Støtte til køb af bil mv. (Serviceloven 114) Optiske synshjælpemidler (Serviceloven 112) Arm- og benproteser (Serviceloven 112) Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Serviceloven 112) Inkontinens- og stomihjælpemidler (Serviceloven 112) Andre hjælpemidler Tekst ej fundet G1: 008 År: Forbrugsgoder (Serviceloven 113) Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) Hjælpemiddeldepoter Hjælp til boligindretning til per soner under 67 år Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. ydet efter / ( 114) Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Betaling andre off. myndigheder Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget

54 40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet hjem Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf Service loven Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven ) Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven 110) Kvindekrisecentre (Serviceloven 109) Statsrefusion Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med pct. refusion ( 177, nr. 5) Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Beboeres betaling for husleje Materiale- og aktivitetsudgifter Private Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Midlertidigt botilbud for sindslidende Beboeres betaling (Serviceloven 163) Materiale- og aktivitetsudgifter Private Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Midlertidigt botilbud for sindslidende Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99)

55 40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 1 Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven 45 og 97) Støtte-/kontaktpersonkorps Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Serviceloven 99) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Arbejdsvederlag (Serviceloven 105) Private Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap) Aktivitets- og materialeudgifter Fælles udgifter og indtægter, værestederne Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap) Ledelse og administration Hjortdal Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap) Ledelse og administration Private Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne (handicap) Kontante ydelser Sociale formål Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 100) Statsrefusion

56 40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 100 Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 017 minus Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter

57 40 Social- og Sundhedsudvalg 08 Sundhedsområdet 08 Sundhedsområdet Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse Materiale- og aktivitetsudgifter Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens 140) Private Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Personbefordring Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Jammerbugt kommune Sundhed - Fælles Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Sundhedshuset, Sygehusvej Grunde og bygninger Ny sundhedsordning for personale i Jammerbugt kommune Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Private Jammerbugt kommune

58 40 Social- og Sundhedsudvalg 08 Sundhedsområdet Sundhed - Fælles Materiale- og aktivitetsudgifter Andre sundhedsudgifter Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Begravelseshjælp Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens Fælles - aktivitetscentre Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens Fjerritslev Aktivitetscenter på Solgården Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens Ledelse og administration Aktivitetscenter Parkvænget Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens Brovst Mølleparkcentret Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens Ledelse og administration Aabybro Biersted Aktivitetscenter Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens Ledelse og administration Gjøl Kildevangen Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens Birkelse Hjorths hus Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens Pandrup Syrenparken, Kaas Dagcenter Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens Ledelse og administration Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift Jammerbugt kommune

59 40 Social- og Sundhedsudvalg 08 Sundhedsområdet Fælles udgifter og indtægter Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Støtte til frivilligt socialt arbejd Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Frivillighuset Jammerbugten Bredgade 39, 9490 Pandrup Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18)

60 40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 40 Social- og Sundhedsudvalg Ældre- og handicapområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Anlæg Jammerbugt kommune Specialtilbud Grunde og bygninger

61 50 Teknik- og Miljøudvalg 09 Natur og miljø 50 Teknik- og Miljøudvalg Natur og miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Jammerbugt kommune Naturområder, parker og legepladser Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift Jammerbugt kommune Stier FÆLLES Materiale- og aktivitetsudgifter Fredede privatejede områder Fælles Materiale- og aktivitetsudgifter Lille Norge, Materiale- og aktivitetsudgifter Store Vildmose, Materiale- og aktivitetsudgifter Lien, Materiale- og aktivitetsudgifter Janumkjøt / Lundhøje, Materiale- og aktivitetsudgifter Alsbjerg Bakker, Materiale- og aktivitetsudgifter Østbakken i Fjerritslev, Materiale- og aktivitetsudgifter Klim Bjerg, Sydøst, Materiale- og aktivitetsudgifter Husby Hole / Skårhøje, Materiale- og aktivitetsudgifter Grønnestrand, Materiale- og aktivitetsudgifter Hingelbjerge, Materiale- og aktivitetsudgifter Kommunalt ejede naturbeskyttede områder Sandmosen/Koldmose Materiale- og aktivitetsudgifter Skove

62 50 Teknik- og Miljøudvalg 09 Natur og miljø 1 Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Sandflugt Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og indtægter Betaling andre off. myndigheder Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og indtægter Fælles Materiale og aktivitetsudgifter Betaling af andre off.myndigheder Område A Materiale og aktivitetsudgifter Område B Materiale og aktivitetsudgifter Område C Materiale og aktivitetsudgifter Område D Materiale og aktivitetsudgifter Område E Materiale og aktivitetsudgifter Område F Materiale og aktivitetsudgifter Område G Materiale og aktivitetsudgifter Område H Materiale og aktivitetsudgifter Område I Materiale og aktivitetsudgifter Område J Materiale og aktivitetsudgifter Projekter Vandløbsrestaurering Ryå - matematisk model Materiale og aktivitetsudgifter Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter

63 50 Teknik- og Miljøudvalg 09 Natur og miljø 500 Materialer og aktivitetsudgifter Betaling af andre off. myndigheder Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Drift Jammerbugt kommune Fælles- udgifter og indtægter Materiale og aktivitetsudgifter Indsatsplanlægning Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Drift Jammerbugt kommune Fælles- udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse

64 50 Teknik- og Miljøudvalg 10 Infrastruktur og beredskab 10 Infrastruktur og beredskab Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Jammerbugt kommune Personale, materiale og maskiner Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Arbejder for egne institutioner Indtægter Indtægt fra 211, 212 og Indtægter Arbejder for fremmed regning Drift Jammerbugt kommune Fælles- udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Driftsbygninger og -pladser Drift Jammerbugt kommune Materielgården Jammerbugt Materiale- og aktivitetsudgifter Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Belægninger m.v Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Vintertjeneste Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Kollektiv trafik Busdrift Drift Jammerbugt kommune

65 50 Teknik- og Miljøudvalg 10 Infrastruktur og beredskab Fællesudgifter og indtægter Rådighedsbeløb Materiale- og aktivitetsudgifter Havne Lystbådehavne m.v Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og indtægter Personale Haverslev Haverslev Havn Materiale- og aktivitetsudgifter Attrup Havn Attrup Havn Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Gjøl Gjøl havn Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter

66 50 Teknik- og Miljøudvalg 11 Forsyningsområdet 11 Forsyningsområdet Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Gebyr for generel administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Ordninger for dagrenovation - restaffald Drift Jammerbugt kommune Fælles- udgifter og indtæger Gebyr for genanvendelsesordninger Materiale- og aktivitetsudgifter Ordninger for storskrald og haveaffald Drift Jammerbugt kommune Fælles- udgifter og indtægter Gebyr for genanvendelsesordninger Materiale- og aktivitetsudgifter Ordninger for glas, papir og pap Drift Jammerbugt kommune Husstandsindsamling af genbrug Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af genanvendelige materialer Materiale- og aktivitetsudgifter Bobler til flasker og papir Gebyr for genanvendelsesordninger Materiale- og aktivitetsudgifter Ordninger for farligt affald Drift Jammerbugt kommune Fælles- udgifter og indtægter Gebyr for genanvendelsesordninger Materiale- og aktivitetsudgifter Genbrugsstationer Drift Jammerbugt kommune Fælles- udgifter og indtægter Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af genanvendelige materialer Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel

67 50 Teknik- og Miljøudvalg 11 Forsyningsområdet 700 Grunde og bygninger Genbrugsplads Erhverv Gebyr for genanvendelsesordninger Materiale- og aktivitetsudgifter

68 50 Teknik- og Miljøudvalg 09 Natur og miljø 50 Teknik- og Miljøudvalg Natur og miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Anlæg Jammerbugt kommune Projekter Vandløbsrestaurering Ryå - helhedsprojekt Materiale- og aktivitetsudgifter

69 50 Teknik- og Miljøudvalg 10 Infrastruktur og beredskab 10 Infrastruktur og beredskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Anlæg Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Masterplan Fjerritslev/Brovst Grunde og bygninger Transport og infrastruktur Kommunale veje Belægninger m.v Anlæg Jammerbugt kommune Fællesudgifter og indtægter Rådighedsbeløb Materiale- og aktivitetsudgifter Fællesudgifter og indtægter Asfaltvedligeholdelse Materiale- og aktivitetsudgifter

70 10 Økonomiudvalg 13 Administrativ organisation 10 Økonomiudvalg Erhverv og turisme Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Pandrup Landdistrikter under Vækst Jammerbugt Personale Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Indtægter By The Bay Materiale- og aktivitetsudgifter Udvikling af menneskelige ressourcer Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Projekter Projekt Yderlig vækst jammerbugt Erhvervsservice og iværksætteri Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Citychef for de 4 hoved- og handelsbyer Personale Aabybro Erhvervskontor Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter

71 10 Økonomiudvalg 13 Administrativ organisation 13 Administrativ organisation Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Støtte til opførelse af boliger Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Fjerritslev Administrationsbygningen i Fjerritslev Administrationsbygningen Fjerritslev Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Brovst Administrationsbygningen i Brovst (Social- og sundhedsforvaltningen) Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Aabybro Administrationsbygningen i Aabybro (Centralforvaltningen) Personale

72 10 Økonomiudvalg 13 Administrativ organisation 500 Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Pandrup Administrationsbygningen i Pandrup (Teknik og miljø) Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Sekretariat og forvaltninger Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Fjerritslev Administrationen i Fjerritslev (Børne- og familieforvaltningen) Myndighedsudøvelse Øvrig administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Brovst Administrationen Brovst (Social- og sundhedsforvaltning) Øvrig administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Aabybro Administrationen i Aabybro (Centralforvaltningen) Myndighedsudøvelse Øvrig administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Pandrup Administrationen i Pandrup (Teknik og miljø) Myndighedsudøvelse Øvrig administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel

73 10 Økonomiudvalg 13 Administrativ organisation Administrationen i Pandrup (KFL) Øvrig administration Personale Ejendomscenter Jammerbugt Øvrig administration Personale Fælles IT og telefoni Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel IT-afdelingen Personale Arbejdspladser Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Printere It, inventar og materiel Netværk Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Indtægter Serverparken It, inventar og materiel Diverse udgifter IT-drift Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Jobcentre Drift Brovst Jobcenter Jammerbugt Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Naturbeskyttelse Drift Pandrup Naturbeskyttelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Miljøbeskyttelse Drift Pandrup Miljøbeskyttelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Byggesagsbehandling

74 10 Økonomiudvalg 13 Administrativ organisation 1 Drift Pandrup Byggesagsbehandling Gebyrer for byggesagsbehandling Personale Voksen-, ældre- og handicapområdet Drift Brovst Central ledelse og administration Personale Det specialiserede børneområde Drift Fjerritslev Central ledelse og administration Personale Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Lønpuljer m.v Tjenestemandspension Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Personale

75 10 Økonomiudvalg 14 Politisk organisation 14 Politisk organisation Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Fælles formål Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Kommunalbestyrelsesmedlemmer Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Kommissioner, råd og nævn Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter Personale Hegnsyn Personale Huslejenævn Personale Ældreråd Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Handicaprådet Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Lokalt beskæftigelsesråd Materiale- og aktivitetsudgifter Børne- og ungeudvalget Personale Integrationsrådet Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Folkeoplysningsudvalg Personale Klagerådet Personale Beboerklagenævn Personale Ungeråd Personale Valg m.v Drift

76 10 Økonomiudvalg 14 Politisk organisation 100 Jammerbugt kommune Fælles udgifter Kommunalvalg Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udvikling af yder- og landdistrikts områder Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter

77 10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 15 Kommunale ejendomme Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Drift Fjerritslev Diverse udgifter og indtægter Grunde og bygninger Indtægter Brovst Diverse udgifter og indtægter Grunde og bygninger Indtægter Pandrup Diverse udgifter og indtægter Grunde og bygninger Indtægter Faste ejendomme Fælles formål Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Ekstraarbejde for institutioner m.v Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Fællesudgifter og -indtægter Grunde og bygninger Shelters Grunde og bygninger Fjerritslev Off. toilet - Danmarksgade Grunde og bygninger Off. toilet - Torvet Grunde og bygninger Indtægter Off. toilet - Kollerup Strand Grunde og bygninger Thorup Strand Off. toilet Grunde og bygninger Klim Off. toilet Grunde og bygninger Skerping Off. toilet - Husby Hole Grunde og bygninger

78 10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 255 Slettestrand Off. toilet - Slettestrandvej Grunde og bygninger Brovst Off. toilet - Brovst Hallen Grunde og bygninger Tranum Strand Off. toilet - Tranum Strand Grunde og bygninger Tranum Off. toilet - Udsigten Grunde og bygninger Ejstrup Strand Off. toilet - Ejstrup Strand Grunde og bygninger Pandrup Off. toilet - Aalborgvej Grunde og bygninger Rødhus Off. toilet - Strandfogedensvej Grunde og bygninger Indtægter Blokhus Off. toilet Strandvejen 25 - Strandcenter Grunde og bygninger Indtægter Off. toilet Torvet Blokhus Grunde og bygninger Off. toilet Jensensvej 34 - Busterminal Grunde og bygninger Livreddertårn Grunde og bygninger Offentligt toilet i samarbejde med Blokhuset Grunde og bygninger Saltum Strand off. toilet - Saltum Strandvej Grunde og bygninger Indtægter Grønhøj Off. toilet - Grønhøj Strandvej Grunde og bygninger Indtægter Saltum Off. toilet - Søndergade Grunde og bygninger Beboelse Drift

79 10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 200 Fjerritslev Grønnegade Grunde og bygninger Aggersundvej Grunde og bygninger Trekroner Skolevænget Grunde og bygninger Indtægter Skolevænget Grunde og bygninger Indtægter Tranum Brovst Asylcenter Grunde og bygninger Indtægter Halvrimmen Thistedvej 41, Halvrimmen Boliger til integration af udlændinge Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge Pandrup Kommunal andel til vedligeholdelse af private grusveje Grunde og bygninger Bredgade Boliger til integration af udlændinge Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge Kås Syrenparken Gammelgårdsvej Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Ingstrup Præstegårdsvej Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Saltum Søndergade Boliger til integration af udlændinge Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge Sdr. Saltum Horsedalvej Grunde og bygninger Indtægter

80 10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 2 Statsrefusion Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge Erhvervsejendomme Drift Fjerritslev Østergade 2b Grunde og bygninger Indtægter Skolegade Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Brovst Elmevej 8, Rutebilstationen Grunde og bygninger Indtægter Aabybro Rutebilstationen Grunde og bygninger Indtægter El-center - Industrivej Grunde og bygninger Indtægter Andre faste ejendomme Drift Jammerbugt kommune Klimaskærme kommunens ejendomme Grunde og bygninger Gevinst ved enerigbesparende investeringer Grunde og bygninger Slettestrand Redningsstationen Grunde og bygninger Brovst Brovst skole (udlejning til asylcenter) Indtægter Bratskov Personale Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Oxholm mølle Grunde og bygninger Tranum

81 10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme Tranum Strandgaard Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Strandvejen 14, Tranum Grunde og bygninger Indtægter Østerby Hammerhøj 3 (lærerbolig) Grunde og bygninger Indtægter Halvrimmen Halvrimmen Skole & SFO (Skolegade 1-3) Grunde og bygninger Indtægter Aabybro "Hullet", Kirkevej Grunde og bygninger Nordstjernevej Grunde og bygninger Indtægter Stationsvej 51, Biersted (udlejning af køkken) Grunde og bygninger Pandrup Hjulmagervej 1, Pandrup Grunde og bygninger Kås Langgade 83B, Kaas Grunde og bygninger Svanemosevej 45, Kaas (tidl. børnehaven Solen) Grunde og bygninger Blokhus Serviceafdeling Strandvejen 5b Grunde og bygninger Vester Hjermitslev Gerdsvej 1, V. Hj. (V. Hjermislev Skole) Grunde og bygninger Byfornyelse Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Udgifter til byfornyelse Byfornyelsesprojekt- forsamlingshuse Materiale- og aktivitetsudgifter Transport og infrastruktur Fælles funktioner

82 10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 05 Driftsbygninger og -pladser Drift Jammerbugt kommune Materielgården Jammerbugt Grunde og bygninger Kollektiv trafik Fælles formål Drift Blokhus Toiletbygning Jensens Vej Grunde og bygninger Havne Lystbådehavne m.v Drift Haverslev Haverslev Havn Grunde og bygninger Attrup Havn Attrup Havn Grunde og bygninger Gjøl Gjøl havn Grunde og bygninger Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Fællesudg. og indtægter Grunde og bygninger Fjerritslev Fjerritslev skole Personale Grunde og bygninger Klim Thorup-Klim Skole Personale Grunde og bygninger Gøttrup Ørebroskolen Personale Grunde og bygninger Trekroner Trekroner Skole Personale Grunde og bygninger

83 10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 300 Brovst Brovst Skole Personale Grunde og bygninger Skovsgård Skovsgård Tranum Skole Personale Grunde og bygninger Gjøl Gjøl Skole Personale Grunde og bygninger Biersted Biersted Skole Personale Grunde og bygninger Nørhalne Nørhalne Skole Personale Grunde og bygninger Kås Jetsmark Skolecenter Personale Grunde og bygninger Saltum Saltum Skole Personale Grunde og bygninger Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Drift Tranum Strand Naturcenter Fosdalen Personale Grunde og bygninger Saltum Lejrskole Lille Norge Personale Grunde og bygninger Nolshallen Personale Grunde og bygninger Skolefritidsordninger Drift Fjerritslev Fjerritslev SFO Personale Grunde og bygninger

84 10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 230 Klim Thorup-Klim SI - Storkereden Personale Grunde og bygninger Gøttrup Ørebro SI - Regnbuen Personale Grunde og bygninger Trekroner Trekroner SI - Solstrålen Personale Grunde og bygninger Brovst Brovst SFO - Kometen Personale Grunde og bygninger Tranum Tranum LBO Personale Grunde og bygninger Gjøl Gjøl SI Personale Grunde og bygninger Birkelse Ulveskov SI Personale Grunde og bygninger Biersted Biersted SFO - Bissen og Fristedet Personale Grunde og bygninger Nørhalne Nørhalne SFO Grunde og bygninger Pandrup Pandrup SFO Personale Grunde og bygninger Kås Jetsmark SFO Personale Grunde og bygninger Saltum Saltum SI Personale Grunde og bygninger

85 10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 32 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Jammerbugt kommune Jammerbugt bibliotekerne Personale Grunde og bygninger Kulturel virksomhed Musikarrangementer Drift Jammerbugt kommune Jammerbugt Kulturskole Grunde og bygninger Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Drift Jammerbugt kommune Sekretariatet Personale Grunde og bygninger Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Drift Jammerbugt kommune Tandplejen Jammerbugt Personale Fjerritslev Tandplejen i Fjerritslev Grunde og bygninger Brovst Tandklinikkerne i Brovst/Fjerritslev Grunde og bygninger Aabybro Tandklinikken i Aabybro Grunde og bygninger Pandrup Klinikkerne i Kaas/Saltum Grunde og bygninger Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Drift Fjerritslev Børnehaven Grøftekanten Børnehaven Personale

86 10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 700 Grunde og bygninger Vuggestue Grunde og bygninger Børnehaven Gl. Dalhøj Personale Grunde og bygninger Hjortdal Hjortdal Børnehave Børnehaven Personale Grunde og bygninger Brovst Brovst Børnehave Børnehaven Personale Grunde og bygninger Vuggestue Personale Grunde og bygninger Bøge Bakke Børnehave Personale Grunde og bygninger Skovsgård Skovsgaard Børnehave Personale Grunde og bygninger Halvrimmen Halvrimmen Børnehave Personale Grunde og bygninger Aabybro Børnehaven Skipper Clement Børnehaven Grunde og bygninger Vuggestue Grunde og bygninger Børnehaven Børnehuset Grunde og bygninger Børnehaven Åby Personale Grunde og bygninger Biersted Børnehuset Biersted Grunde og bygninger Nørhalne Børnehaven Regnbuen Personale

87 10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 700 Grunde og bygninger Pandrup Cannerslundvejens Børnehave Personale Grunde og bygninger Blokhusvejens Børnehave Personale Grunde og bygninger Kås Kaas Børnehave Personale Grunde og bygninger Kaas Børnehave Specialgruppen Personale Grunde og bygninger Jetsmark Børnehave Personale Grunde og bygninger Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Fjerritslev Familiecentret Personale Grunde og bygninger Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift Aabybro Specialgruppebørnehaven Anlægsvej Personale Grunde og bygninger Biersted ASF Specialgruppe Biersted Grunde og bygninger Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Fjerritslev Aktivitetscenter Parkvænget Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens Brovst Mølleparkcentret Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens Aabybro Biersted Aktivitetscenter Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens Gjøl

88 10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme Kildevangen Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens Birkelse Hjorths hus Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens Pandrup Syrenparken, Kaas Dagcenter Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter Personale Fjerritslev Administrationsbygningen i Fjerritslev Administrationsbygningen Fjerritslev Personale Grunde og bygninger Brovst Administrationsbygningen i Brovst (Social- og sundhedsforvaltningen) Personale Grunde og bygninger VUC-lokaler Grunde og bygninger Aabybro Administrationsbygningen i Aabybro (Centralforvaltningen) Personale Grunde og bygninger Pandrup Administrationsbygningen i Pandrup (Teknik og miljø) Personale Grunde og bygninger Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Grunde og bygninger

89 10 Økonomiudvalg 16 Tværgående aktiviteter 16 Tværgående aktiviteter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Afhjælpende indsats Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter

90 10 Økonomiudvalg 13 Administrativ organisation 10 Økonomiudvalg Administrativ organisation Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Anlæg Brovst Ombygning af Møllegården Grunde og bygninger Fælles IT og telefoni Anlæg Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter

91 10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 15 Kommunale ejendomme Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Anlæg Jammerbugt kommune Fællesudgiter og -indtægter Salg af grunde - Rådighedsbeløb Salgsindtægter Grunde og bygninger Aabybro Salg af Elmevej/Kattedamsvej Salgsindtægter Faste ejendomme Fælles formål Anlæg Jammerbugt kommune Offentlige toiletter - budgetforlig Grunde og bygninger Andre faste ejendomme Anlæg Jammerbugt kommune Bygningsvedligeholdelse kommunens ejendomme Bygningsvedligeholdelse Grunde og bygninger Energibesparende foranstaltninger Grunde og bygninger

92 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Realkreditobligationer Renter Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Renter Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Renter Jammerbugt kommune Fælles ugifter og indtægter Renter Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Renter Renter af langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser m.v Renter Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Renter Andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Renter Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35) Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Renter Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Renter Vandforsyning Renter Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Renter Andre forsyningsvirksomheder Renter Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Ordninger for dagrenovation - restaffald Renter af langfristet gæld Realkredit

93 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 4 Renter Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Kommunale ældreboliger Kommunekredit Renter Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Kommunale ældreboliger Renter Pengeinstitutter Renter Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Renter Kurstab og kursgevinster M.V Garantiprovision Renter Jammerbugt kommune Fælles udgifter/indtægter Indtægter Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Finansiering Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Finansiering Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Udligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Finansiering Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Finansiering Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen

94 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 018 Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægning Skatter Kommunal indkomstskat Finansiering Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft Selskabsskat Finansiering Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Afregning af selskabsskat m.v Anden skat pålignet visse indkomster Finansiering Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtæger Andel af bruttoskat efter 48 E i Kildeskatteloven Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld Finansiering Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Grundskyld Anden skat på fast ejendom Finansiering Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb

95 08 Balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Finansforskydninger Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Hovedkasse Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Finansforskydninger Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Pantebreve Indskud i landsbyggefonden m.v Finansforskydninger Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) Andre langfristede udlån og tilgodehavender Finansforskydninger Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Foreningslån Aabybro Mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalings vedtægt Finansforskydninger Jammerbugt kommune Selskabsgjort spildevandsforsyning Mellemværende til afvikling i perioden frem til 1. januar Vandforsyning Finansforskydninger Jammerbugt kommune Selskabsgjort vandforsyning Mellemværende til afvikling i perioden frem til 1. januar Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Finansforskydninger Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Forskudsbeløb af kirkeskat Fællesfonden Landskirkeskat Lokale kirkelige kasser Forskydninger i langfristet gæld Kommunekredit Afdrag på lån og leasingforpligtelser

96 87 Balanceforskydninger 100 Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Fast forrentede lån Variabelt forrentede lån Øvrige KommuneKredit Finansiering Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Øvrige KommuneKredit Pengeinstitutter Afdrag på lån og leasingforpligtelser Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Fast forrentede lån Langfristet gæld vedrørende ældre boliger Afdrag på lån og leasingforpligtelser Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter KommuneKredit Nykredit Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Andre tilgodehavender Finansforskydninger Jammerbugt kommune Økonomi og personale Tværgående økonomi Social- og Sundhedsudvalg Socialområdet Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld til staten Anden gæld Finansforskydninger Jammerbugt kommune Fælles- udgifter og indtægter Refusion af ATP-bidrag ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp ATP-bidrag sygedagpenge ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse ATP-bidrag til fleksjobansatte ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb

97 Budgetændringsskemaer Dette afsnit indeholder budgetændringsskemaer med tilhørende noter for Jammerbugt Kommunes 16 politikområder. Budgetændringsskemaerne viser, hvilke ændringer der er indregnet i budgettet for 2016 på de enkelte politikområder. I noterne er de vigtigste budgetændringer beskrevet. De væsentligste budgetændringer er også kommenteret i de specielle bemærkninger i bind 1. Beløb i kr. Drift Politikområder ALLE POLITIKOMRÅDER Dagtilbud Undervisning og fritid Familie og forebyggelse Kultur, fritid og landdistriktsudvikling Arbejdsmarkedsområdet Forsikrede ledige Ældre- og handicapområdet Sundhedsområdet Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyningsområdet Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Tværgående aktiviteter Budget Fordelt på udvalg Alle politikområder Forsyning Budget ex. forsyning Børne- og familieudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Beskæftigelsesudvalget Social- og sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Teknik- og miljøudvalget - ex. forsyning

98 Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 1. DAGTILBUD kr Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL Total basisbudget Omplaceringer mellem politikområder Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær Regulering jf. ledelsesændringer i børnehaver og SFO Tekniske ændringer Demografi 3 Dagtilbud fælles formål Dagplejen Børnehaver inkl. vuggestuer Privatinstitutioner Lovgivning Pulje til mere pædagogisk personale Omstillingskatalog Indretning af 0-6-års-området (forslag 1.1) Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Øget provenu ifm. indretning af 0-6-års-området Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1. Sygefravær Udmøntning af pulje vedrørende reduceret sygefravær jævnfør Budget Note 2. Regulering jf. ledelsesændringer i børnehaver og SFO Reguleringen indebærer, at der omplaceres budget fra SFO-området (politikområde 2, funktion 3.05) til børnehaveområdet (politikområde 1, funktion 5.14), således at lederlønskonti bringes i overensstemmelse med den række af ændringer, der er sket vedrørende ledelse i børnehaver og SFO.

99 Budgetændringsskemaer Note 3. Demografi Oplægget til det tekniske budget byggede på en børnetalsprognose pr. juni Nedenfor holdes denne børnetalsprognose op imod prognosen pr. juni 2015, som ligger til grund for basisbudgettet. Det fremgår, at der er sket en relativ stor ændring i forventningen til børnetallene fra juni 2015 til juni Der forventes en stigning på 30 børn for de 0-2- årige og 29 børn for de 3-6-årige. Den samlede stigning på knapt 60 børn betyder, at der er indarbejdet væsentlige reguleringer i oplægget til det tekniske oplæg. Den markante stigning i børnetalsprognose fra juni 2015 til juni 2016 kan primært henføres til et øget antal tilflyttere til kommunen. Fødselstallet har i de forgangne år ligget på et stabilt niveau, hvor der ikke har kunnet konstateres en samlet stigning. Tilflytningen har derimod været stigende, og denne tendens forventes at fortsætte de kommende år. Tilflytningen udgøres af såvel danske som ikke-danske statsborgere. Prognosen er dog forbundet med usikkerhed, idet den forudsætter, at 90,5 pct. af børnene i hver årgang er i dagtilbud. Det er uvist, om denne forudsætning også vil gælde fremadrettet. Ligeledes er forventningen om tilgange af ikke-danske statsborgere forbundet med usikkerhed, da dette blandt andet afhænger af udviklingen i flygtningesituationen på verdensplan. Budget 2017 tager alene udgangspunkt i det nuværende antal kendte børn. Dette afviger fra den hidtidige metode, hvor der er taget udgangspunkt i en prognose for børnetallet. 0-2-årige Privat pasning: Børnetal teknisk budget (estimeret juni 2016) Børnetal basisbudget (estimeret juni 2015) Regulering børnetal Pasning egne børn: Børnetal teknisk budget (estimeret juni 2016) Børnetal basisbudget (estimeret juni 2015) Regulering børnetal Privatinstitutioner: Børnetal teknisk budget (estimeret juni 2016) Børnetal basisbudget (estimeret juni 2015) Regulering børnetal Dagpleje: Børnetal teknisk budget (estimeret juni 2016) Børnetal basisbudget (estimeret juni 2015) Regulering børnetal Vuggestue: Børnetal teknisk budget (estimeret juni 2016) Børnetal basisbudget (estimeret juni 2015) Regulering børnetal Ændring i alt (0-2-årige) årige Privatinstitutioner: Børnetal teknisk budget (estimeret juni 2016) Børnetal basisbudget (estimeret juni 2015) Regulering børnetal Børnehavebørn: Børnetal teknisk budget (estimeret juni 2016) Børnetal basisbudget (estimeret juni 2015) Regulering børnetal Ændring i alt (3-6-årige)

100 Budgetændringsskemaer Note 4. Dagtilbud fælles formål Regulering af konti på funktion 5.10 "Fælles formål" er begrundet i børnetalsprognose (note 3) og tidligere års udgiftsudvikling: Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagpleje/børnehave) Tilskud til pasning af egne børn Socialpædagogisk friplads Anbragte børn friplads Sum Note 5. Dagplejen Regulering af konti på funktion 5.11 "Dagplejen" er begrundet i børnetalsprognose (note 3) og tidligere års udgiftsudvikling: Løn til pladsanvisningen Fripladser Mellemkommunale udgifter Mellemkommunale indtægter Ressourcemodel (netto, dvs. inkl. forældrebetaling) Sum Note 6. Børnehaver inkl. vuggestuer Regulering af konti på funktion 5.14 "Daginstitutioner" er begrundet i børnetalsprognose (note 3) og tidligere års udgiftsudvikling: Fripladstilskud Forældrebetaling for madordning Thorup-Klim Børnehave (SI)* Mellemkommunale udgifter Mellemkommunale indtægter Ressourcemodel børnehaver inkl. vuggestuer Forældrebetaling børnehaver inkl. vuggestuer Sum *Da børnehaven er del af en SI (samdrevne institutioner), afholdes udgiften til madordningen på politikområde 2. Indtægten (forældrebetalingen), som dækker udgiften, bogføres på politikområde 1. Note 7. Privatinstitutioner Regulering af konti på funktion 5.19 "Tilskud til privatinstitutioner" er begrundet i børnetalsprognose (note 3) og tidligere års udgiftsudvikling: Driftstilskud til privatinstitutioner Administrationstilskud til privatinstitutioner Bygningstilskud til privatinstitutioner Fripladstilskud til privatinstitutioner Sum

101 Budgetændringsskemaer Note 8. Pulje til mere pædagogisk personale Med finansloven for 2015 blev der afsat midler til et årligt løft af dagtilbudsområdet. I 2015 og 2016 er midlerne til mere pædagogisk personale udmøntet gennem en ansøgningspulje. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. Midlerne fordeles som følger: Børnehaver (ekskl. børnehaver under skoleledelse) Vuggestuer Dagplejen Privatinstitutioner Meropkrævet forældrebetaling børnehaver og vuggestuer Sum Note 9. Indretning af 0-6 års-området I forbindelse med 1. behandlingen af budgettet blev der indregnet et provenu på 0,8 mio. kr. vedrørende ny struktur fra den 1. april 2017 på 0-6-års-området. Med budgetforliget blev provenuet øget med 0,4 mio. kr. i 2017, således at det samlede provenu i 2017 udgør 1,2 mio. kr.

102 Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNING OG FRITID kr Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL Total basisbudget Omplaceringer mellem politikområder Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær Reduktion skolekonsulent Ejendomsdrift Ulveskov Børnehave Regulering jf. ledelsesændringer i børnehaver og SFO NT-kørselskoordineringsprojekt - omplacering til pol Tekniske ændringer Folkeskolen - elevtalsregulering Folkeskolen - elevtalsregulering ny tildelingsmodel Driftsøkonomi på Aabybro Skole SFO fælles SFO forældrebetaling (mindreindtægt) SFO ressourcemodel børnetalsregulering Private skoler - bidragssats Efterskoler - flere elever NT-koordinationsprojekt - skolebuskørsel Tjenestemandspension "Lærere i lukket gruppe" Lovgivning Knallertkørekort - ny aldersgrænse Bidrag til brugerportal for folkeskolen (DUT) Pulje til mere pæd. personale (SFO) (udgiftsneutralt) Øget kommunalt bidrag til frie grundskoler (DUT) Omstillingskatalog Mellemkommunale betalinger (forslag 2.1) Optimering klassedannelse 10. klasse (forslag 2.2) Reduktion af ressourcen til almenområdet (forslag 2.3) Reduceret tildeling til ledelse i SFO'erne (forslag 2.7) Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1. Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær Udmøntning af pulje vedrørende reduceret sygefravær jævnfør Budget 2016.

103 Budgetændringsskemaer Note 2. Skolekonsulent Udmøntning af rammebesparelse på konto 6 finansieret ved at 'gå fra' 3 til 2 skole- og dagtilbudskonsulenter. Note 3. Ejendomsdrift Ulveskov Børnehave Ny Aabybro Skoles ejendomsdrift overgår til Ejendomsvirke, men da Ulveskov Børnehave ikke længere er en del af den samlede økonomi under Aabybro Skole, skal ejendomsdriften vedrørende Ulveskov Børnehave, som for de øvrige institutioner på politikområde 2, overgå til Ejendomscenter Jammerbugt (politikområde 15). Note 4. Regulering jf. ledelsesændringer i børnehaver og SFO Reguleringen indebærer, at der omplaceres et budget på kr. fra SFO-området (politikområde 2, funktion 3.05) til børnehaveområdet (politikområde 1, funktion 5.14), således lederlønskonti bringes i overensstemmelse med den række af ændringer, der er sket vedrørende ledelse i børnehaver og SFO. Note 5. NT kørselskoordineringsprojekt Vækst- og Udviklingsforvaltningen samt Børne- og Familieforvaltningen har sammen med NT gennemført et koordineringsprojekt. Formålene var at åbne de kommunale skolebusruter til NT-ruter, at harmonisere serviceniveauet for befordring af folkeskoleelever og at finde et økonomisk rationale på 1,2 mio. på den kollektive trafik. Da projektet indebærer, at de kommunale skolebusruter ændres og indarbejdes i det kollektive rutenet, er der ud over besparelsen på den kollektive trafik også indregnet en besparelse på skolebuskørsel. En del af denne besparelse skal bidrage til udvidelsen af den kollektiv trafik (1 mio. kr.) og den resterende del på 1 mio. kr. lægges i kassen fra 2017 og frem. Med det reducerede budget er der fortsat midler til, at Kørselskontoret kan iværksætte nødvendig kørsel, hvis eksempelvis elevernes bosætningsmønster ændres. Note 6. Elevtalsregulering Som følge af ændret elevgrundlag er der indregnet elevtalsregulering både i budget 2016 og Basis 2016 Faktisk 2016 Ændring Elevtal - skoleår 2016/ Basis 2017 Teknisk 2017 Ændring Elevtal - skoleår 2016/ Elevtal - skoleår 2017/ Elevtal - skoleår 2018/ Elevtal - skoleår 2019/ Elevtal - skoleår 2020/ De store ændringer i elevtallene i skoleårene 2016/17, 2017/18, 2018/19 og 2019/20 skyldes primært store udsving i elevtallet i 10. klasse på Aabybro Skole. Note 7. Elevtalsregulering ny model Elevtal- og effektregulering i forbindelse med overgang til ny ressourcetildelingsmodel. Den nye model anvendes til ressourcetildeling til skolerne første gang vedrørende skoleår 2015/16. Note 8. Driftsøkonomi Aabybro skole Finansieringsmæssig effekt - overskud i 2017 vedrørende driftsøkonomi på Aabybro Skole. Driftsøkonomi på Aabybro Skole omfatter servicepersonale, rengøringspersonale samt grunde og bygninger. Der er indgået kontrakt mellem Ejendomsvirke og Jammerbugt Kommune om fremtidig bygningsdrift vedrørende Aabybro Skole.

104 Budgetændringsskemaer Note 9. SFO fælles Regulering af konti på funktion 3.05 SFO Fælles formål er begrundet i børnetalsprognose: Søskendetilskud Fripladstilskud Socialpædagogisk friplads Mellemkommunale udgifter Mellemkommunale indtægter Udgift til madordning i Thorup-Klim Børnehave (SI)* Sum *Da børnehaven er en del af en SI (samdrevne institutioner) afholdes udgiften til madordningen på politikområde 2. Indtægten (forældrebetalingen), som dækker udgiften, bogføres på politikområde 1. Note 10. SFO forældrebetaling Som følge af forventet fald i børnetal forventes mindre indtægt i forældrebetaling. Dette medfører en merudgift i budgettet. Note 11. SFO ressourcemodel børnetalsregulering* Vuggestue Børnehavebørn i SI SFO Førskolebørn Sum *Børnetalsreguleringen vedr. SFO er baseret på følgende børnetalsprognose: Vuggestue i SI: Børnetal teknisk budget (estimeret juni 2016) Børnetal basisbudget (estimeret juni 2015) Regulering børnetal Børnehavebørn i SI Børnetal teknisk budget (estimeret juni 2016) Børnetal basisbudget (estimeret juni 2015) Regulering børnetal SFO Børnetal teknisk budget (estimeret juni 2016) Børnetal basisbudget (estimeret juni 2015) Regulering børnetal Førskolebørn Børnetal teknisk budget (estimeret juni 2016) Børnetal basisbudget (estimeret juni 2015) Regulering børnetal Note 12. Private skoler - bidragssats I Jammerbugt Kommune ses en svag stigende tendens af elevsøgning til private skoler fra 385 elever i 2014 til 391 elever i Trods stigende elevsøgning forventes en udgiftsreduktion i , hvilket skyldes, at bidragssatsen budgetmæssigt har været sat for højt. Det afsatte udgiftsniveau i svarer til 391 efterskoleelever.

105 Budgetændringsskemaer Note 13. Efterskoler - flere elever I Jammerbugt Kommune ses en stigende tendens af elevsøgning til efterskoler fra 237 elever i 2014 til 277 elever i 2016, hvorfor der kan forventes en udgiftsstigning i Det afsatte udgiftsniveau i svarer til 277 efterskoleelever samt kr. til ekstraordinært elevtilskud. Note 14. Tjenestemandspension Der ses et faldende udgiftsniveau til tjenestemandspensioner, som hænger sammen med, at skolerne har færre lærere på aldersreduktion i skoleår 2016/17, end tilfældet har været i tidligere skoleår. Note 15. Knallertkørekort - ny aldersgrænse Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til knallert fra 16 til 15 år formodes at medføre efterspørgsel af ekstra undervisningsforløb vedrørende knallertkørekort hos Jammerbugt Kommunes Ungdomsskole. Lovændring sker med virkning pr. 1. oktober 2016, og specielt det første år, hvor 2 årgange ønsker at erhverve knallertkørekort, forventes efterspørgslen at stige. Afledt af ny lovgivning forventer Jammerbugt Kommunes Ungdomsskole - i 2018 og fremadrettet - 30 pct. flere deltagere til undervisningsforløb vedrørende knallertkørekort end i dag. Note 16. Bidrag til brugerportal for folkeskolen (DUT) Det fremgår af økonomiaftalen for 2015 mellem KL og regeringen, at kommunerne skal bidrage med halvdelen af driftsudgifterne til brugerportal for folkeskolen - via en reduktion af bloktilskuddet. Derfor sker der en negativ regulering af bloktilskuddet på -6,4 mio. kr. på landsplan. Jammerbugt Kommunes beregnede andel heraf udgør ca kr. (0,67 pct.). Note 17. Pulje til mere pædagogisk personale (SFO) (udgiftsneutralt) Med finansloven for 2015 blev der afsat midler til et årligt løft af dagtilbudsområdet. I 2015 og 2016 er midlerne til mere pædagogisk personale udmøntet gennem en ansøgningspulje. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. Midlerne fordeles som følger: Klim vuggestue Ørebro børnehave Thorup/Klim børnehave Gjøl børnehave Trekroner børnehave 44 Tranum børnehave 41 Sum Note 18. Øget kommunalt bidrag til frie grundskoler (DUT) Med finansloven for 2016 blev der afsat midler til at øge kommunernes tilskud pr. elev til de frie grundskoler. Der sker en positiv DUT-kompensation, hvorved ændringen er udgiftsneutral for kommunerne under ét. Note 19. Mellemkommunale betalinger Der ses en stigning af børn fra andre kommuner, der går i skole i en af Jammerbugt Kommunes folkeskoler, hvilket resulterer i øgede indtægter for Jammerbugt Kommune. Det forudsættes i budgettet (omstillingsforslag nr. 2.1), at den historiske udvikling i antallet af børn fra andre kommuner fortsætter. Note 20. Optimering klassedannelse 10. klasse Med Budget 2017 (omstillingsforslag nr. 2.2) ændres principper for klassedannelse for 10. klasse således, at alle 10. klasses-elever, der benytter tilbuddet på Fjerritslev Gymnasium, indskrives i 10. klasse på Fjerritslev Skole. Dette forventes at reducere udgifterne med kr. årligt. Note 21. Reduktion af ressourcen til almenområdet Med Budget 2017 reduceres den samlede ramme til almenområdet. Omstillingsforslaget indgår i BDO's beslutningsblok (omstillingsforslag nr. 2.3). BDO har i sin analyse konstateret, at udgifterne til almenundervisning ligger over gennemsnittet for sammenligningskommunerne. Der er indregnet en besparelse på kr. i 2017 stigende til kr. i hvert af overslagsårene.

106 Budgetændringsskemaer Note 22. Reduceret tildeling til ledere i SFO'erne Der er indregnet en besparelse på kr. i 2017 stigende til kr. i hvert af overslagsårene vedrørende reduceret tildeling til ledelse i SFO. Omstillingsforslaget indgår i BDO's beslutningsblok (omstillingsforslag nr. 2.7), hvor tanken er en differentieret tildeling af ledelsestid til Jammerbugt Kommunes SFO'er og Si'er.

107 Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 3. FAMILIE OG FOREBYGGELSE kr Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL Total basisbudget Omplaceringer mellem politikområder Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær Tekniske ændringer Lovgivning Reguleringer (DUT) Omstillingskatalog Effekter af arbejde med Sverigesmodellen (forslag 3.4a) Ændret praksis udmåling af plejevederlag (forslag 3.5) forebyggelsesområdet (forslag 3.6) Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1. Sygefravær Udmøntning af pulje vedrørende reduceret sygefravær jævnfør Budget Note 2. Reguleringer (DUT) Lov om kontinuitet i anbringelsen mv. (DUT) Lov om voksenansvar over for anbragte (DUT) Konsekvensændringer, lov om voksenansvar (DUT) Diverse reguleringer (DUT) 20 Sum Note 3. Effekter af arbejde med Sverigesmodellen Jævnfør omstillingskatalogets forslag 3.4a forventes investeringen i Sverigesmodellen, at give et relativt højt besparelsespotentiale de kommende år som følge af en forventet bevægelse ned ad indsatstrappen - fra langvarige anbringelser og tunge foranstaltninger til tidligere og mere intense indsatser. Der indarbejdes således en reduktion af budgettet på politikområde 3 (konto 5 vedr. foranstaltninger), som skal ses i lyset af en samtidig investering i socialrådgiverressourcer på politikområde 13 (konto 6) (se budgetberegningsskema for politikområde 13).

108 Budgetændringsskemaer Note 4. Ændret praksis ved udmåling af plejevederlag Jævnfør omstillingskatalogets forslag 3.5 forventes den nuværende plejevederlagsstruktur samt lønudmålingsskema revideret i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Dette forventes at give et provenu på 0,5 mio. kr. i 2017 stigende over årene til 1,9 mio. kr. i Note 5. Samlet provenu vedr. indsatser på familie- og forebyggelsesområdet Der er indregnet en besparelse på 2 mio. kr. i stigende til 3 mio. kr. i 2018, 4 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i som skal findes ved en række forskellige indsatser på familie- og forebyggelsesområdet.

109 Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR, FRITID OG LANDDISTRIKTER kr Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL Total basisbudget Omplaceringer mellem politikområder Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær Servicemedarbejder flyttet fra pol Tekniske ændringer Tilskud DGI-huset, jf. KBM-beslutning Lovgivning Omstillingskatalog Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter/kulturhuse Tilskud egnssamlinger, spillesteder m.v Folkeoplysningsområdet Tilskud til lokalsamfund FoU - forvent at hele rammen ikke udnyttes/bevar takster Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Brovst Pigegarde FoU Ramme Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1 Regulering af tilskud til DGI-Huset, Aabybro, jf. KBM-beslutning Note 2 De afsatte budgetbeløb fremskrives ikke. Tilskud er uændret i forhold til tidligere år. Note 3 Rammen til folkeoplysende aktiviteter reduceres. Det forventes, at rammen ikke udnyttes, så de nuværende takster bevares. Rammen reduceres kun i Note 4 Tilskud til markedsføringsaftale jf. budgetønske.

110 Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 5 - ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET kr Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B Flytning af lønbudget integrationsområdet til pol Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL Total basisbudget Omplaceringer mellem politikområder Sparet husleje Bransagervej Tekniske ændringer Ubalance mellem antal borgere på overførselsindkomster primo 2017 og budget 2017 (eksklusiv integration) Lovgivning DUT: Boligstøtte m.v. til flygtninge Boligstøtte m.v. til udlændinge Sygedagpenge til alvorligt syge, der tidligere fik ressourceydelse Reduktion af boligstøtte som følge af kontanthjælpsloft Flere på dagpenge - færre på sygedagpenge Budgetgaranti: 2 Virksomhedsrettet integration - reduktion af vejled. kurser Integrationsydelse i stedet for kontanthjælp Integrationsydelse til udlændinge Sygedagpenge til alvorligt syge, der tidligere fik ressourceydelse Folkepension til flygtninge giver større integrationsydelse Kontanthjælpsloft, 225 timers regel m.v Flere på dagpenge - færre på sygedagpenge Førtidspensionsreform Tilbagetrækningsreform Kontanthjælpsreform (ydelse) Kontanthjælpsreform (indsats) Selvvalgt uddannelse Produktionsskole Omstillingskatalog Ramme Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Psykolog til ungecenter Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

111 Budgetændringsskemaer Note 1: Ubalance mellem antal borgere på overførselsindkomster primo 2017 og budget 2017 (ekskl. integration) Med udgangspunkt i budgetopfølgninger i 2016, estimeres der en ubalance mellem antal borgere på overførselsindkomster ultimo 2016 / primo 2017 og det fremskrevne budget for Såfremt der rettes op herpå, vil Jammerbugt Kommunes overførselsskøn blive indregnet med et beløb, der ligger ca. 19 mio. kr. under KL's skøn. Note 2: Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2017 Der forventes ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Hver ændring er vurderet og foreslås indregnet i det omfang, at det forventes, at de giver mer- eller mindreudgifter på det konkrete område i forhold til aktuel konkret budgettering (pris * mængde). Note 3: Korrektion vedr. DUT-sager 2015 I forbindelse med udarbejdelse af budget 2015 blev en række DUT sager fejlagtigt kun tilføjet i årene Disse sager har også effekt i 2018 og efterfølgende år, hvorfor de teknisk indføres i budgettet. For en beskrivelse af de enkelte forslag kan man se i budget 2015 (bind 2 side 95-97), hvor der er noter på de enkelte punkter. Noterne er gengivet nedenfor som note 3-8 til note 3-14 Efter korrektionen er det samlede budget på politikområdet uændret i overslagsårene i forhold til Noter fra Budget 2015: Note 3-8 Kompensation Lov og cirkulæreprogram vedr. førtidspensionsreformen i Opdatering af år 2017 i forhold til førtidspensionsreformen dækker udgifter til blandt andet fleksjob, boligstøtte, merudgiftsydelser samt service. Note 3-10 Kompensation Lov og cirkulæreprogram vedr. tilbagetrækningsreformen i Andel af kompensationen der vedrører administration kr. i 2017 Opdatering af år 2017 vedrørende tilbagetrækningsreformen. Vedrører øgede udgifter til fleksjob, skånejob samt sygedagpenge. Note 3-11 Kompensation Lov og cirkulæreprogram, DUT vedr. Kontanthjælpsreformen - administration af ungeindsatsen mv. Vedrører blandt andet flere samtaler, der skal til for at hjælpe unge i uddannelse (projektlignende aktiviteter med borgerne) samt øgede udgifter til boligstøtte som følge af reformen. Note 3-12 Kompensation Lov og cirkulæreprogram, DUT vedr. Kontanthjælpsreformen indsatsdelen - administration af nyttejob indsatsen. Vedrører flere samtaler i forbindelse med ny nyttejob indsats (projektlignende aktiviteter med borgerne). Samt kompensation som følge af en lovændring, der har medført at kommunerne ikke længere kan hjemtage refusion på mentorindsats og vejledningsforløb for jobparate ledige. Note Kompensation Lov og cirkulæreprogram, DUT vedr. selvvalgt uddannelse Det forventes at færre personer på dagpenge vil få mulighed for at benytte selvvalgt uddannelse, idet perioden hvor selvvalgt uddannelse er afkortet. Note 3-14 Kompensation Lov og cirkulæreprogram, hvor kommunerne tilføres midler på grund af, at den nye erhvervsskolereform forventes at resultere i flere elever på produktionsskolerne. Note 4: Rammebesparelse Politikområde 5 reduceres med kr., der skal finansieres via yderligere effekt af de investeringer, der sættes i værk pr. 1. januar Reduktionen fordeles på forsørgelsesydelser på de målgrupper, der er omfattet af investeringerne Note 5: Psykologbistand Politikområde 5 er tilført kr. til tilførsel af psykologbistand til de unge årige tilknyttet Ungeenheden. Beløbet tilføres driftskontoen.

112 Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 6. FORSIKREDE LEDIGE kr Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016 Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL Total basisbudget Omplaceringer mellem politikområder Tekniske ændringer Tilførsel af beskæftigelsestilskuddet Lovgivning Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet Omstillingskatalog Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1: Tilførsel af beskæftigelsestilskuddet Udgifterne for området for forsikrede ledige sættes lig det udmeldte foreløbige beskæftigelsestilskud. Derfor reduceres B2017 med kr. Note 2: Lovgivning - korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogram Der er korrektioner i Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvor Beskæftigelsesudvalgets udgiftsbudget skulle tilføres godt 1 mio. kr. Da udgifter sættes lig indtægter, er disse korrektioner ikke indregnet i Teknisk Oplæg. Note 3: Omstillingskatalog Der foreligger ikke omstillingskatalog på pol. 6

113 Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 7. ÆLDRE & HANDICAP kr Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL Total basisbudget Omplaceringer mellem politikområder Finansiering løn indsats revisitering til pol Finansiering løn opnormering til revisitering til pol Besparelse - Nedlæggelse af lederstilling til pol Flytning af lønbudget "Vi bevæger ældre" til pol Flytning af bevilling til "Cykling uden alder" til pol Flytning af udgifter til handicapkørsel til pol Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær Akutpladser, omplaceret fra pol 8 til pol Flytning af lønudgift til forløbskoordinator fra pol 7 til pol Tekniske ændringer Værdighedspuljen Værdighedspuljen, puljeindtægt Madservice Hjemmeplejebiler Udvikling i visiterede timer på Fritvalg/Hjemmeplejen Nyt omsorgssystem KMD Nexus Prisfremskrivning 2/12 Kontrakt med Aleris Nettotilgang voksen/handicap Tekniske korrekt. takster handicap- og socialpsykiatrien Lovgivning Klippekortsordning Ændring af lov om social pension, lov nr. 446 (højere suppl. Pensionsydelse, afskaffelse af servicebetaling botilbud, udvidelse af personkreds for invaliditetsydelse) Ændring af lov om social service, lov nr (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste). Bloktilskuddet nedjusteres i forhold til Risikobaseret tilsyn med behandlingssteder samt teknisk justering af terminaltilskudsbevillinger. Kommunerne vil blive underlagt flere tilsyn Fasttilknyttede læger på plejecentre. Midlerne gives til lægernes rådgivning af personalet Handlingsplan om den ældre medicinske patient vedr. kompetenceløft af den kommunale hjemmesygepleje Omstillingskatalog Revisitation af 85 sager Stærkere forhandlingspraksis til dagtilbud Investering i opnormering af rådgivere Hjemtagningsstrategi og konkurrenceudsættelse

114 Budgetændringsskemaer kr Note Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Revurdering af visiterede timer på ældreområdet Revurdering af merudgifter på Handicapområdet Hjemtagningsstrategi og konkurrenceudsættelse Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1: Akutpladser Akutpladser på Pandrup Plejecenter afregnes pr. faktuelt belægningsdøgn med samme takst som aflastningspladser. Denne ordning kan fortsætte, dog bør der ske en budgetomplacering fra pol 8 til pol 7, idet akutpladserne anvendes som forebyggende hospitalsindlæggelser. Note 2: Løn sygeplejerske Løn til forløbskoordinator omplaceres fra sygeplejekontoen, politikområde 7 til politikområde 13 Note 3: Værdighedspuljen Tilskud fra Værdighedspuljen er i 2016 anvendt til en mere værdig ældrepleje i Jammerbugt Kommune. De iværksatte indsatser videreføres i Indsatserne har styrket centersygeplejefunktionen og den rehabiliterende tilgang. Ligeledes er der sket en øget døgntakstafregning på plejecentrene samt en justering af den nuværende pakkestruktur i hjemmeplejen. Endelig er der tilført midler til faglig opkvalificering samt APV hjælpemidler. Beløbet udbetales til kommunen som et puljetilskud direkte til funktion 5.32 og ikke via bloktilskuddet. Derfor er indtægten også medtaget i teknisk oplæg. Note 4: Kommunal madservice Et afsluttet udbud på kommunale madservice ultimo 2015 har resulteret i en øget udgift på udbringning af mad til hjemmeboende pensionister. Det handler om den enkelte borgers frie valg blandt de vindende madleverandører, som udbringer hver dag, 3 gange ugentligt eller 1 gang ugentligt. Note 5: Hjemmeplejebiler Et afsluttet udbud af hjemmeplejebiler i 2015 har fejlagtigt ikke indeholdt kravspecifikation i forhold til indregning af udgifter til administration af kørselsregnskab og brændstofforbrug. Denne udgift er derfor efterfølgende blevet påført området, uden at der er afsat budgetmidler hertil. Note 6: Udvikling i visiterede timer, Frit valg / Hjemmeplejen Den demografiske udvikling viser, at der bliver flere ældre i Jammerbugt Kommune i de kommende år, men allerede fra budget 2015 blev den demografiske udvikling ikke anvendt som tildelingskriterium i budgettet. Årsagen hertil var, at behovet for hjælp og støtte ikke stiger ligefrem proportionalt med antallet af ældre borgere. Forvaltningen har i 2015 prisharmoniseret taksterne på fritvalgsområdet efter afsluttet udbud af hjemmeplejeydelserne. Den samlede ramme til fritvalgsydelserne er derfor kommet under pres. I årets halvår ses, at såfremt nuværende serviceniveau fastholdes, kan der forventes en merudgift svarende til ca. 4 mio. kr. Det er landsdækkende dokumenteret, at borgere indlagt på sygehuse udskrives stadig tidligere med den konsekvens, at der er et stærkt stigende behov og opgavemængde i forhold til borgere med ustabile og komplekse forløb, hvilket medfører et øget pres på hjemmeplejen / hjemmesygeplejen og for midlertidige boliger, som alternativ til sygehusindlæggelser.

115 Budgetændringsskemaer Note 7: Nyt omsorgssystem KMD Nexus De nuværende omsorgssystemer på social-, sundheds- og ældreområdet udskiftes i ultimo 2016 til et samlet nyt system KMD Nexus, som i højere grad understøtter en kvalificeret opgaveløsning og samarbejde mellem myndighed og driftsafdelingerne om borgerne. Ligeledes understøttes muligheden for mere effektive arbejdsgange. Derudover imødekommer systemet udviklingen hen imod det nære sundhedsvæsen i Jammerbugt Kommune og samarbejdet med sygehuse og praktiserende læger. Det nye omsorgssystem medfører en merudgift i forhold til de nuværende utidssvarende omsorgssystemer til dels årlig betaling til KMD, dels oprettelser af alle medarbejdere i sikkerhedssystemet Active Directory og dels til indfasning af en digital understøttelse af systemet i form af tablets til medarbejdere, som har den daglige kontakt til borgerne. En del af de stigende udgifter fremkommer som følge af, at der ikke har været investeret i opdateringer og ajourføring af nye versioner i de nuværende IT systemer, hvilket medfører et større udgiftsbehov end det nuværende budget. Note 8: Fremskrivning kontraktsum Aleris Omsorg Den nuværende kontraktsum med Aleris Omsorg om drift af Saltum Plejecenter og Solgården i Fjerritslev, gælder indtil 1. november 2017, hvorefter kontraktsummen i henhold til aftale fremskrives med gældende fremskrivningsprocenter. Der forventes således en 2/12 stigning i kontraktsummen i 2017 (november og december) svarende til 0,120 mio. kr. Note 9: Voksen- handicapområdet På voksenhandicapområdet dannes budgettet ud fra et marginalt budgetteringsprincip, dvs. at der i budgetoplægget kun medtages eksisterende borgere og den kendte til- og afgang, hvilket betyder, at såfremt den kendte tilgang ikke opvejes af tilsvarende afgang, vil differencen fremstå som et øget budgetbehov. Et nuanceret billede at det kommende udgiftsbehov til kendte borgere samt den kendte til- og afgang operationaliseres via løbende revisitering i voksenhandicap myndighedsafdeling. I forbindelse med budgetlægningsproces 2017, er der arbejdet intenst med at søge udgiftsreduktioner ved at revisitere borgere og gennemgå forventninger til udgiftsbehov for at komme med et realistisk budgetbehov for Nettotilgang på voksenhandicapområdet afspejler dermed et merudgiftsbehov baseret på en beregning af pr. 31/ nuanceret til- og afgang af borgere siden budgetlægning for 2016 (pr. 31/ ). Beregningen af til- og afgang er sat i forhold til Basisbudget I beregningen er priserne/taksterne ikke blevet fremskrevet på de kendte og tilkomne borgere. Note 10: Tekniske korrektioner handicap- og socialpsykiatrien Egne tilbud i socialpsykiatrien er reguleret jfr. Regler om omkostningsbaserede takster. Note 11: Klippekortsordning Fra og med budget 2017 overgår Klippekortsordning fra puljetilskud til finansiering via bloktilskuddet. Ordningen vedr. borgere som får hjælp fra og med pakke 3 og derudover. Borgerne får tilbudt et klippekort som giver en halv times ekstra hjælp, ligesom man kan spare klippene sammen til mere hjælp. Udgiften medtages på pol 7 mens indtægten figurerer under Finansieringsordninger. Jammerbugt Kommune modtager i kr. Note 12: Ændring af lov om social pension, lov nr. 446 Ændring af lov om social pension, lov nr. 446 (højere suppl. pensionsydelse, afskaffelse af den særlige servicebetaling, udvidelse af personkreds for invaliditetsydelse). Kompensationen for loven vedr. afskaffelse af servicebetalingen for ophold i botilbud m.v. har en faldende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i Bloktilskuddet skal nedjusteres. Note 13: Ændring af lov om social service, lov nr Ændring af lov om social service, lov nr (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste). Kompensationen for loven vedr. loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste har en faldende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i Bloktilskuddet skal nedjusteres i forhold til beløbet for Note 14: Ændring i Sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed mm. Folketinget vedtog i juni 2016 en lovændring sådan, at det faste sundhedstilsyn på blandt andet plejehjem og klinikker for kosmetiske behandlinger erstattes af et nyt risikobaseret tilsyn, hvor tilsynet målrettes ift. hvor der er størst risiko for fejl. Formålet er, at ressourcerne bruges der hvor der ud fra en helhedsbetragtning er størst risiko for patientsikkerheden. KL arbejder for, at udvælgelsen af temaer og områder for det nye tilsyn bliver gennemskueligt. Kommunerne vil blive underlagt flere tilsyn. Kommunerne kompenseres med 6,2 mio.kr., hvoraf Jammerbugt Kommunes andel udgør 42 t. kr.

116 Budgetændringsskemaer Note 15: Satspulje Fasttilknyttede læger på plejecentre. Midlerne gives til lægernes rådgivning af personalet på plejecentre. Midlerne dækker dermed ikke den kliniske behandling af beboerne, der fortsat finansieres over sygesikringen. Ordningen er baseret på et pilotprojekt på 7 plejecentre, der er blevet evalueret af Socialforskningsinstituttet. Midlerne tilføres kommunerne over det kommunale bloktilskud. En aftale mellem PLO (praktiserende lægers organisation), Danske Regioner, KL og staten indebærer, at PLO understøtter det konkrete arbejde med at matche læger med plejecentrene. Den nationale aftale skal følges op af lokale aftaler i praksisplanudvalgene, så der tages højde for lokale forskelle og behov. Note 16: Handlingsplan for den ældre medicinske patient Med handlingsplanen for den ældre medicinske patient udmøntes midler til et kompetenceløft af den kommunale hjemmepleje. Midlerne kan f.eks. Anvendes til at styrke de tværfaglige kompetencer inden for bl.a. tidlig opsporing, ernæring, polyfarmaci, psykiatri, rehabilitering, hygiejne og palliation. Fra 2019 permanentgøres midler til kommunale akutfunktioner. Note 17: Revisitation af 85 sager Det forventes, at Forvaltningen, med de iværksatte tilpasninger, samt med en yderligere skærpet praksis, vil kunne reducere forbruget på 85. Note 18: Stærkere forhandlingspraksis til dagtilbud Takstniveauet på nærværende område blandt leverandører af dagtilbud efter Servicelovens 103 Beskyttet beskæftigelse og 104 Aktivitets- og samværstilbud kan reduceres med en mere fokuseret forhandlingspraksis. Forslaget skal ses i sammenhæng med investering i opnormering af rådgivere, og tænkes realiseret ved, at én eller to medarbejder alene får til opgave, at gennemføre takstforhandlinger og drøfte/ændre praksis omkring borgeres hjemmedage m.v. med de 161 offentlige og private leverandører. Samtidig fokus på hyppigere opfølgningsterminer og tilpasning af handleplaner i de ca. 900 aktive personsager, der sagsbehandles myndighedsafdelingen i dag. Note 19: Investering i opnormering af rådgivere Opnormering med 2 sagsbehandlere er jf. BDO en forudsætning for at realisere de potentialer, som er nævnt i udgiftsanalysen på handicapområdet. Opnormeringen skal bruges til at sætte særlig fokus på at sikre et bedre overblik i sagerne, og ensrette serviceniveauet i højere grad, desuden til at facilitere en stærkere forhandlingspraksis over for vores leverandører, med henblik på at reducere udgiftsniveauet. Note 20: Hjemtagningsstrategi og konkurrenceudsættelse Der er identificeret et aktuelt, og samtidigt langsigtet, behov for oprettelse af et specialtilbud for voksne borgere, der ikke kan profitere af eller rummes i de tilbud de er visiteret til nu, uden for Jammerbugt Kommune. Forvaltningen ser i den anledning en konkret mulighed for at oprette op til 16 pladser i den eksisterende bygningskapacitet. Besparelserne afhænger af hvornår et evt. tilbud kan etableres. Jo senere etablering jo lavere vil besparelsen være i 2017.

117 Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 8. SUNDHEDSOMRÅDET kr Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL Total basisbudget Omplaceringer mellem politikområder Flytning af bevilling til "Cykling uden alder" fra pol 8 til Flytning af budget til Ejendoms Adm. Pol Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær Akutpladser, omplaceret fra pol 8 til pol Teknisk ændringer Cykel uden alder Det nære sundhedsvæsen - sundhedsaftalestof, Sundhedsloven 205 Kronikeraftalen (sundhedsaftalen) Kronikeraftalen (sundhedsaftalen) Træning inden operation (sundhedsaftalen) Træning inden operation (sundhedsaftalen) Osteoporoseaftalen (sundhedsaftalen) Osteoporoseaftalen (sundhedsaftalen) Kørsel - aktivitetscentre, Lov om Social service 79 (600) (600) (600) (600) 5 Vederlagsfri fysioterapi, Sundhedsloven 140a (900) (900) (900) (900) 6 Lovgivning Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren Kommunal medfinansiering af National Serviceplatform og Fælles Medicinkort Kommunal medfinansiering af opbygning af kapacitet i regionerne til rettidig udredning og behandling Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning m.v Omstillingskatalog Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

118 Budgetændringsskemaer Note 1: Cykel uden alder Budgetforligspartierne omkring Budget 2016 foreslår, at Kommunalbestyrelsen bevilger kr. mere i indeværende år til projekt Cykel uden alder (plejehjemscykler på alle vore plejecentre): Cykling uden alder i Jammerbugt kommune skal give ældre mulighed for vind i håret og opleve lokalområdet i cykelhøjde, med udgangspunkt i plejecentrene. Hermed fjernes de afsatte beløb afsat i overslagsårene til formålet. Social og Sundhedsudvalget udmønter beslutningen. Beløbet finansieres af den afsatte bufferpulje i budget 2016 på 1,5 mio. kr. afsat på Økonomiudvalgets område. Note 2: Kronikeraftaler (sundhedsaftalen) Stigning i brug af kronikeraftalerne (rehabiliteringstilbud ifm. KOL, diabetes, hjertesygdom og kræft). Årsag: praktiserende læger henviser mere til eksempelvis KOL, og de opsporer KOL på et tidligere tidspunkt. Endvidere henviser sygehusene særligt flere kræftpatienter, og Sygehus Vendsyssel henviser flere til hjerterehabilitering. Rehabiliteringen er vigtig for at forebygge forværring af sygdommene og styrke egenomsorgen. Det foreslås at kr. flyttes fra den kommunale medfinansiering til Sundhedsfremme og forebyggelse Note 3: Træning inden operation (sundhedsaftalen) Sundhedsaftaledelen "Træning uden operation" er netop vedtaget i DAS. Det er beregnet, at Jammerbugt Kommune vil få en årlig øget udgift til træning af 48 borgere á kr kr. pr. borger. Det forventes, at langt størsteparten af udgiften vil blive sparet via DRG-taksten. Sundhedsafdelingens træningsteam opfylder i forvejen ikke sundhedsaftalens krav om ventetid, hvorfor der foreslås overførsel af kr. fra kommunal medfinansiering til Genoptræning og vedligeholdelsestræning Note 4: Osteoporoseaftalen (knogleskørhed -sundhedsaftalen) Alle nordjyske kommuner med undtagelse af Læsø, Hjørring og Jammerbugt har tiltrådt sundhedsaftalen omkring osteoporose (knogleskørhed). Det foreslås, at kommunen indgår aftalen, da målrettet træning vil forebygge faldulykker og særligt hoftebrud, som har konsekvenser for omkostningsniveauet til indlæggelser og pleje. Det foreslås at kr. flyttes fra den kommunale medfinansiering til Sundhedsfremme og forebyggelse Note 5: Kørsel til aktivitetscentre Kørsel til aktivitetscentre har været stødt stigende de sidste år og budgettet er ikke fuldt med. i 2015 var der et merforbrug på kr. hvilket også forventes i Der arbejdes i øjeblikket på en analyse med henblik på reduktion af det estimerede merforbrug. Forvaltningen arbejder på at finde finansiering af merforbruget indenfor forvaltningens budgetramme. Note 6: Vederlagsfri fysioterapi Der er i budget 2016 indlagt en besparelse på kr. Udgifterne til området er fortsat stigende og der er ventetid på børnefysioterapi, hvilket er problematisk. Området er vanskeligt styrbart, idet der visiteres fra den praktiserende læge. Budget opfølgningerne viser et estimeret merforbrug på kr. udover den indarbejdede besparelse på kr. i I alt en estimeret merudgift i 2016 på kr. Forvaltningen arbejder på at finde finansiering af merforbruget indenfor forvaltningens budgetramme. Note 7: Budgetomplacering akutpladser Akutpladser på Pandrup Plejecenter afregnes pr. faktuelt belægningsdøgn med samme takst som aflastningspladser. Denne ordning kan fortsætte, dog bør der ske en budgetomplacering fra pol 8 til pol 7, idet akutpladserne anvendes som forebyggende hospitalsindlæggelser. Note 8: Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren Med satspuljeaftalen for er ordningen med ophævelse af aldersgrænsen for behandling af personer med let depression til psykologbehandling forlænget. Pr. 1. juli 2016 er overenskomsten fornyet, hvorfor kommunerne er kompenseret udgifterne til kommunal medfinansiering. Note 9: Medfinansiering af National Serviceplatform og Fælles Medicinkort Kommunerne skal medfinansiere udgifterne til den Nationale Serviceplatform og Fælles Medicinkort. Kommunernes bloktilskud reduceres dermed med 17,9 mio. kr. i 2017, hvorfor Jammerbugt Kommunes andel udgør kr.

119 Budgetændringsskemaer Note 10: Økonomiaftale vedrørende rettidig udredning og behandling i regioner Regeringen og Danske Regioner har i økonomiaftalen for 2017 aftalt, at regionerne skal øge kapaciteten med henblik på rettidig udredning og behandling. Kapacitetsforøgelsen medfører en aktivitetsstigning, der er belagt med medfinansiering fra kommunerne. Jammerbugt Kommunes andel af bloktilskuddet udgør kr. i 2017 og kr. fra Note 11: Kommunale initiativer og medfinansiering af vedrørende lungesatsning og kronikere Kommunerne kompenseres for de regionale aktiviteter, der er pålagt medfinansiering vedrørende lungesatsning samt bedre patientforløb for kronikere. Kommunerne skal derudover selv iværksætte initiativer omfattende forpligtende kronikerplaner, lungesatsning og patientinddragelse. Den styrkede indsats skal ses i forlængelse af kommunernes eksisterende opsporing og vil derfor fokusere på de sundhedssamtaler og lungefunktionsmålinger som kommunerne i dag gennemfører med henblik på at opspore KOL. Initiativerne er en videreførelse af initiativerne vedtaget i Finansloven for 2015.

120 Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ kr Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL Total basisbudget Omplaceringer mellem politikområder Indtægter flyttet til ejendomscenter Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær Teknisk ændringer Grønne områder Strandrensning Vandsikker kommune Lovgivning Omstillingskatalog Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Grønne Områder Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1: Grønne Områder/strandrensning På funktion 0.20 Grønne områder budgetomplaceres til delvis dækning af merforbruget på strandrensning. Note 2: Vandsikker kommune Et nyt koncept for at højne sikkerheden i og omkring vand, efter at man trådte ud af ordning med Blå Flag. Budgettet til Blå Flag er væk fra 2017, derfor ønskes nu midler til konceptet Vandsikker Kommune. Note 3: Grønne områder Reducering af vedligeholdelsen af egne grønne arealer.

121 Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 10. INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAB kr Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL Total basisbudget Omplaceringer mellem politikområder Flytning af lønbudget til Ejendoms Center til pol Flytning af udgifter til handicapkørsel fra pol Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær Beredskabsbudget overføres til pol NT kørselskoordineringsprojekt flyttet fra pol Tekniske ændringer Gadelyskontrakt Sluning af gadelys - nulstilles Vejafvandingsbidrag Øgede udgifter til NT Øgede udgifter til handicapkørsel Yderligere rationale vedr. NT kørselskoordineringsprojekt Fremrykket efterregulering NT Lovgivning Omstillingskatalog Vejbelysningskontrakt Fortovsvedligeholdelse Trafiksikkerhed Organisering Vej og Park Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Reduktion af broer og brøndgods Overførsel af funktionskontrakt til anlæg Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1: Gadelyskontrakt Reduceret strømforbrug på vejbelysningen som følge af sanering og ny kontrakt fra 2017 Note 2: Slukning af gadelys - nulstilles I forbindelse med beslutningen om at annullere slukning af vejbelysning sommeren 2015, blev beslutningen kun finansieret i I 2016 er beslutningen finansieret via anlægsbudgettet

122 Budgetændringsskemaer Note 3: Vejafvandingsbidrag Tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for perioden Note 4: Øgede udgifter til NT I henhold til NT's budget for 2017 og frem sker der ændringer i fordelingen af indtægter. Det gør at nettotilskudsbehovet vil stige fra 2017 og frem. Note 5: Øgede udgifter til handicapkørsel I henhold til NT's budget for 2017 og frem sker der en stigning i prisen for handicapkørsel. Det gør at nettotilskudsbehovet vil stige fra 2017 og frem. Note 6: NT kørselskoordineringsprojekt Der er i samarbejde mellem kørselskontoret (B&F), kollektiv trafik (T&M) og NT gennemført et kørselskoordineringsprojekt, hvor kørslen er optimeret, og der er sket en øget koordinering mellem lukkede ruter (skolebuskørsel) og åbne ruter (kollektiv trafik). Projektet har resulteret i mindreudgifter både på politikområde 2 og politikområde 10, og der overføres herudover et budgetbeløb på 1,0 mio. kr. fra politikområde 2 til politikområde 10. Note 7: NT Fremrykket efterregulering. Fremrykket indregning på grund af faldende dieselpriser. Note 8: Vejbelysningskontrakt Den eksisterende vejbelysningskontrakt udløber med udgangen af I forbindelse med udbud af ny kontrakt kan denne tilpasses en besparelse. Besparelsen kan hentes som følge af den reducering i strømforbruget, som sanering i den tidligere vejbelysningskontrakt har medført. Note 9: Fortovsvedligeholdelse Budgettet til fortovsarbejde, udført af fremmede entreprenører i forbindelse med ledningsarbejder eller i forbindelse med spidsbelastningsperioder hos kommunens egen entreprenør Vej og Park, reduceres fra kr. til kr. Note 10: Trafiksikkerhed Budgettet for trafiksikkerhed reduceres fra kr kr. Der vil være en mindre implementering af tiltag i henhold til kommunens trafiksikkerhedsplan samt færre muligheder for at efterkomme ønsker fra borgerne Note 11: Organisering Vej og Park Ændring af ledelse. Note 12: Broer og brøndgods Budgettet til broer og brøndgods reduceres med kr. Note 13: Funktionskontrakt asfalt Budgettet til funktionskontrakt på asfalt området flyttes til anlæg.

123 Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 11. FORSYNING kr Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016 Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL Total basisbudget Omplaceringer mellem politikområder Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær Regulering af budget Tekniske ændringer Lovgivning Omstillingskatalog Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

124 Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 12. ERHVERV OG TURISME kr Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL Total basisbudget Omplaceringer mellem politikområder Flytning af lønbudget fra KFL fra pol Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær Flytning af lønbudget fra KFL fra pol Tekniske ændringer Lovgivning Omstillingskatalog Jammerbugt Reducering løn Vækst Jammerbugt Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Citychef (projektet slutter i 2020) By the Bay Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog Note 1: Reducering af materiale- og aktivitetsbudget Vækst Jammerbugt. Vækst Jammerbugt melder sig pr. 31. december 2016 ud af turismesamarbejdet Danske Destinationer, som er et netværk for de større turistdestinationer. Note 2: Reducering løn Vækst Jammerbugt Reduktionen realiseres ved servicereduktion inden for et af Vækst Jammerbugts serviceområder. Vækst Jammerbugt har, særligt inden for turismeområdet tilknyttet sæsonmedarbejdere, der bl.a. er tilknyttet turistkontorerne i Blokhus, Brovst og Fjerritslev, og reduktionen kan således hentes ved at reducere bemandingen eller i åbningstider. Note 3: Citychef (slutter i 2020) Medfinansiering til ansættelse af en citychef for 4 hoved- og handelsbyer. Målet er at binde detailhandel tættere sammen i Jammerbugt Kommune og give afsæt for udvikling og vækst, så vi fremover også har et attraktivt handelsliv i hovedbyerne med et levende handelsliv. Citychefen skal være koordinerende, formidle viden om nye trends og udviklingsmuligheder, bistå med praktisk hjælp og være forbindelsesled til kommunen.

125 Budgetændringsskemaer Note 4: By the Bay Projektet skal understøtte turismeudviklingen i kommunen, og ambitionen er, at Jammerbugt Kommune ved projektets udløb har forøget antallet af turismeovernatninger fra 1,55 mio. (2015) til 1,70 mio. Det vil betyde, at den samlede årlige turismeomsætning forøges med ca. 100 mio. kr., og der skabes ca. 100 nye job i turismeerhvervet. Tidshorisont Vækst Jammerbugt påbegynder udvikling i Udgifter I alt Projektledelse Konsulent ny ansættelse Aktiviteter Transport mv Markedsføring I alt Indtægter Vækst Jammerbugt kontant Virksomh./samarbejdspart Landdistrikstpuljen (national) VF Nordjylland/DKNT o.l Jammerbugt Kommune I alt

126 Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION kr Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL Total basisbudget Omplaceringer mellem politikområder Flytning af lønbudget KFL til pol Flytning af lønbudget Ejendoms Center fra pol Flytning af lønbudget Ejendoms Center fra pol Flytning af lønbudget Ejendoms Center fra pol Finansiering løn - indsats revisitering Ældre fra pol Finansiering løn opnormering til revisitering ældre pol Nedlæggelse af lederstilling fra pol Flytning af lønbudget "Vi bevæger ældre" fra pol Flytning af lønbudget integrationsområdet fra pol Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær Flytning af lønbudget sygeplejerske fra pol Flytning budget personaleudg. Ejendoms Center fra pol Flytning af lønbudget KFL til pol Flytning lønbudget - skolekonsulent finansieret af pol Tekniske ændringer Betaling til Udbetaling Danmark Tjenestemandspensioner Kontingent til KL Lovgivning DUT - regulering vedr. landbrugsgodkendelser DUT - regulering vedr. forbedring og udvidelse af BBR Omstillingskatalog Indscanning af byggesagsarkiv Effekt af monopolbrud (KOMBIT) Ikke anvist besparelsespotentiale Personaleudgifter afledt af yderligere investering i Sverigesmodellen samt eksternt tilskud hertil (tidligere opført under politikområde 3) Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Ikke anvist besparelsespotentiale (administration) Yderligere investering i Sverigesmodellen Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog

127 Budgetændringsskemaer Note 1: Betaling til Udbetaling Danmark Ifølge KL's budgetvejledning for 2017 er det kommunale administrationsbidrag til UDK skønnet til 848 mio. kr. og det kommunale it-administrationsbidrag til UDK er skønnet 93 mio. kr. De samlede kommunale omkostninger vedrørende UDK stiger fra 2016 til 2017 med ca. 77 mio. kr. som for Jammerbugt kommune betyder 0,5 mio. kr. Da budgettet gennem flere år ikke har været fremskrevet, korrigeres der samlet for 0,9 mio.kr. Fra 2018 forventes der et væsentligt fald i administrationsbidraget stigende til - 1,9 mio. i Dette skyldes hovedsageligt, at UDK på dette tidspunkt har tilbagebetalt etableringslån på 400 mio. kr. Stigningen i det samlede administrationsbidrag til UDK skyldes hovedsageligt: 1. Et senere ophør af betaling til KMD i det kommunale budget end indfasning af de nye løsninger i Udbetaling Danmark 2. Indarbejdelse af omkostninger vedrørende administration af kontanthjælpsloftet og udbetaling af særlig støtte (ny opgave). Jammerbugt kommune er DUT-kompenseret svarende til 0,14 mio. kr. 3. Overdragelse af Børne- og Ungeydelsessystemet (BYS) fra SKAT til kommunerne (aftalt mellem KL og regeringen i forbindelse med økonomiaftalen i juni 2016). Jammerbugt kommune er DUT-kompenseret svarende til 0,14 mio. kr. Note 2: Tjenestemandspensioner Kommunen udbetaler pension til pensionerede tjenestemænd. En andel heraf refunderes fra Sampension fra kommunens tjenestemandspensionsforsikring, men kommunens 'egen' andel ligger normalt på 20-30% af pensionen. Det kan i budgetopfølgning konstateres, at flere tjenestemænd er gået på pension, hvorfor udbetalingen overstiger der budgetterede beløb på 6,3 mio. kr. Note 3: Kontingent til KL KL har udmeldt, at deres kontingent nedsættes med 1% Note 4: DUT - regulering vedr. landbrugsgodkendelser I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 indgik regeringen og KL aftale om, at sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne skal reduceres med en tredjedel. Dette skal blandt andet opnås gennem regelforenkling og ved at sætte konkrete servicemål for følgende sagsbehandlingsområder: Miljøgodkendelser af virksomheder og godkendelser af husdyrbrug og byggesager. DUT-kompensationen udgør kr. pr. år i 2017 og Udgiften er i Jammerbugt Kommune finansieret via en særlig pulje. Note 5: DUT - regulering vedr. forbedring og udvidelse af BBR I forbindelse med at SKAT udvikler nyt ejendomsvurderingssystem er der brug for nye og mere detaljerede oplysninger i BBR, hvor kommunerne vil blive pålagt en række opgaver i relation til erhvervsenheder i BBR. Det gælder både oprettelse og vedligeholdelse. DUT-kompensationen udgør kr. i 2017, kr. i 2018 og fra 2019 og fremefter kr. Note 6: Indscanning af byggesagsarkiv Vækst- og Udviklingsforvaltningen har igangsat arbejdet med at få gjort digitale byggesager tilgængelige via internettet (Filarkiv). Der resterer dog en opgave med at få indscannet og gjort byggesags- og miljøarkivet fra de 4 gamle kommuner digitalt tilgængelige. Jammerbugt er en af de sidste kommuner i Danmark, hvor byggesagsarkivet ikke er digitaliseret fuldt ud. Der er et investeringsbehov på 2,0 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. forventes afholdt i Hovedparten af de 0,5 mio. kr. i 2017 finansieres af Jammerbugt Forsyning A/S. Der er således i 2017 og overslagsårene et rationale på 0,150 mio. kr.

128 Budgetændringsskemaer Note 7: Effekt af monopolbrud (KOMBIT) I 2009 solgte KL KMD til en kapitalfond, men KMD's ejendomme blev på grund af krisen på boligmarkedet ikke solgt. KL har nu solgt KMD-ejendomme, og provenuet herfor er på 1,2 mia. kr. Halvdelen heraf har KL skudt ind i KOMBIT-arbejdet og halvdelen (601 mio. kr.) udbetales til kommunerne. KL har besluttet at udbetale beløbet over årene , og KL anbefaler, at kommunerne reserverer udbetalingerne til de kommunale udgifter til de systemfornyelser, der via KOMBIT implementeres i disse år. Beløbet fordeles på baggrund af gamle ejerdata, og for Jammerbugt Kommune medfører det en udbetaling på 4,5 mio. kr. Der skønnes i den første overordnede business case udgifter til implementering på dette niveau. Nedenstående er den første skønnede business case på økonomien i monopolbrudsprojektet. Business casen vil løbende blive forbedret, efterhånden som der kommer (mere) sikker viden på de enkelte poster i business casen. Der er i beregningen af forslaget taget udgangspunkt i en nettoeffekt, således at udgifter og indtægter ses under et. Budgetmæssigt henhører bidraget fra salget under kt. 7, og er derfor ikke indregnet på dette politikområde. I forbindelse med indhentning af effektiviseringsgevinsten for de kommende år skal der opsættes mål herfor. Realiseringen af gevinsten skal drøftes i de relevante MED-udvalg, når der foreligger skøn og vurderingen af mulighederne for at høste effektviseringsgevinsterne som følge af forbedrede IT-systemer Note 8: Ikke anvist besparelsespotentiale For at opnå en samlet ramme på 3,8 mio. kr. for Økonomiudvalgets omstillingskatalog er der behov for at indarbejde en ikkeanvist rammebesparelse på ovennævnte beløb startende med 1,3 mio. kr. i 2017 svarende til 3,5 stilling. Udmøntning heraf vil senere blive tilrettelagt i direktionen og indgå i udmøntningssagen til Økonomiudvalget I forbindelse med budgetforliget er der i overslagsårene indarbejdet en yderligere besparelse, således der for alle årene henstår et ikke anvist besparelsespotentiale på 1,3 mio. kr.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

REGNSKAB 2015 BIND 2

REGNSKAB 2015 BIND 2 REGNSKAB BIND 2 Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 201 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 203 Anlægsarbejder... 215 1 2 HOVEDOVERSIGT

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2 JAMMERBUGT KOMMUNE Bind 2 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 203 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 205 Anlægsarbejder...

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Bilag 5 Budgetteringsforudsætninger

Bilag 5 Budgetteringsforudsætninger Bilag 5 Budgetteringsforudsætninger 1. Dagtilbudsområdet og SFO Budgetteringsforudsætningerne skal indberettes senest fredag den 25. oktober 2013 Spørgsmål vedrørende indberetningen om fritidshjem og klubtilbud

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Afsnit 16 Budgetforslag

Afsnit 16 Budgetforslag Afsnit 16 Budgetforslag 2017-2020 Afsnit 16 - side 1 Indholdsfortegnelse til budgetforslag Center/Stab Side Direktion 3 Opvækst og Læring 4 Sundhed og omsorg 24 Arbejdsmarked 42 By, Land og Kultur 60 Politik

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019 Specielle bemærkninger til Budget 216-219 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 17 Børne og familieudvalget 871.914.700-136.386.200 735.528.500 01 Dagtilbud 214.987.800-46.164.600 168.823.200 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 9. september 2015 og 7. oktober 2015. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 6 l Hovedoversigt 8 l Regnskabssammendrag 12 l Tværgående hovedartsoversigt 14 l Driftsregnskab 97 l Anlæg 117 l Konto 7 og 8 126 l Status 129 l Personaleudgifter

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013 ADMINISTRATION: 5798003949130 Planlægning og styring Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 09.07.2015

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 09.07.2015 ADMINISTRATION: 5798003949130 Central Økonomi Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere