GENNEM VERDENSALTETS TOMRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENNEM VERDENSALTETS TOMRUM"

Transkript

1 GENNEM VERDENSALTETS TOMRUM

2 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut

3 1. KAPITEL Afstande i verdensrummet Vi ved alle, at verdensaltet udgør et uendeligt rum, i hvilket der svæver et utal af mælkeveje, stjernetåger, sole og planeter. Vi ved også, at der imellem disse sole og mælkeveje er umådelige afstande~ ja afstande, der er tusinder af gange større end det rum, de nævnte sole og mælkeveje selv indtager. Hvorfor er der nu så gigantiske afstande imellem disse makrokosmiske partikler i verdensrummet. Hvorfor kunne disse sole og kloder ikke ligge meget nærmere hinanden? Nej, det kan de ikke. Hvis de store afstande, som nu gør sig gældende imellem himmellegemerne, ikke eksisterede, ville der umuligt kunne udvikle sig det fysiske liv, som vi lever i. Vi ved alle, at hvis jorden nærmede sig 71

4 solen, ville den til sidst komme ind i et omr:1de, hvor alt liv p:1 dens overflade ville tilintetgøres af solens lys og ild. Ligeledes ville dens liv til sidst fryse ihjel, hvis den fjernede sig bort fra solen. Der er s:1ledes et særligt bestemt form:1l med disse gigantiske afstande mellem verdenerne i rummet. Disse er særligt beregnede til gunst for udvikling af liv. Uden de store afstande mellem de nævnte verdener eller himmellegemer ville der ikke være plads for disses livsnødvendige bevægelse. Uden disses bevægelse ville der hverken kunne opst:1 tid eller rum, dag eller nat, vinter eller sommer. Den fysiske verden ville være totalt ubeboelig for bevidst liv. Men nu er det modsatte tilfældet. 72

5 2. KAPITEL Stjernesystemets fremkomst og forsvinden Den fysiske verden er i høj grad udtryk for liv. Men dette liver koncentreret i tomrummet om de lysende stjernesystemer, vi- ser på den klare nathimmel. Alle disse lysende stjerner eller stjernesystemer er alle kommet frem af tomrummets mørke. De ligesom udgør et produkt af dette tomrum, ligesom vi ser dem igen forsvinde ind i mørket og bliver usynlige og kun efterladende sig det ramme rum. Vi har altså for os et gigantisk tomt rum, i hvilket verdener kommer til syne. og i hvilket de igen forsvinder. Da noget ikke kan komme af ingenting, ligesom noget heller ikke kan blive til ingenting, oplever vi her en fiktion. Vi ser, at lysende tåger ligesom opstår af intet. Disse tåger fortætter sig igen til sole og mælkeveje, kulminerer i lys- og varmetilstande for derefter atter igennem umådelige tidsrum at gå sin tilintetgørelse i møde, opløses i mørket, blive til intet i verdensrummet. 73

6 Da noget som nævnt ikke kan blive til af intet, kan denne himmellegemernes fremkomst i verdensrummet umuligt udgøre en stoffernes eller materiernes første begyndelse. De må i en lige så udstrakt grad have været til stede allerede før, de blev til de gaståger, sol- og klodedannelser, vi ser for vore øjne ude i verdensrummet. Da noget ikke kan blive til intet, kan himmellegemernes opløsning og forsvinden i verdensrummet heller ikke være den stoffernes tilintetgørelse eller det totale ophør af materierne, som vi ligeledes ser med vore fysiske øjne. Dette gør det til kendsgerning t at materierne kan fremtræde i en tilstand t hvor de ikke er tilgængelige for vore fysiske sanser. Og der hvor materierne eller stofferne ikke er tilgængelige for vore fysiske sanser, der kan vi naturligvis intet sanse. Men der hvor vi intet kan sanse og derfor ingen som helst detaljer kan opleve, der kan vi kun opleve tilværelsen som tomrum. 74

7 3. KAPITEL Tomrummet er en åndelig verden Når verdensaltet viser sig for os som et gigantisk tomrum, i hvilket den materie, som udgør sole og mælkevejene, kun fylder overordentlig lidt, er det således absolut ikke fordi, det i virkeligheden udgør et sådant tomrum, men fordi materien her forekommer i en tilstand, der ikke kan indvirke på fysiske sanser. Vi bliver således her vidne til to slags materier: den for sanserne synlige og den for sanserne usynlige. Men ligesom de synlige materier udgør den synlige verden, således udgør de usynlige materier en usynlig verden. Og vi er her kommet til fundamentet i enhver religion, nemlig dette, at der eksisterer en "åndelig" verden hinsides den fysiske. Men for os er den usynlige eller åndelige verden altså ikke en tro eller hypotese, men en realistisk kends gerning. Men hvorfor betegnes denne usynlige verden som "åndelig"? Den betegnes som åndelig,fordi hele vor bevidsthed og tanke- 75

8 verden er bygget op af denne materie. Med fysiske sanser eller øjne kan vi ikke se vore tanker eller forestillinger. Derfor er det, at vi må udtrykke os ved et sprog. Hvis vore tanker var synlige ligesom vor fysiske organisme, som vore øjne, hår og hænder etc., behøvede vi ikke talens brug. Da tanker er det samme som bevidsthed, og bevidsthed igen er det samme som ånd, og ånd hører ind under den usynlige materie, har vi her årsagen til, at denne materies område er blevet kaldt" den åndelige verden" 76

9 synlige del er altså den fysiske organisme, medens den usynlige del udgør bevidstheden.men det er en kendsgerning, at den synlige del dirigeres og styres af den usynlige del. Den usynlige del er således den primære del ved det levende væsen. Men hvorfor skulle det samme ikke være tilfældet med verdensaltet? 6. KAPITEL Hvorfor Gud er "i himlen" Verdensaltet består også af en synlig og en usynlig del. Og ser vi ikke også her, at de materielle skabelser udtrykker logik, planer og hensigter eller opfylder logiske formål? Hvorfor skulle disse planer, ideer og hensigter ikke være opstået i den usynlige del af universet? Hvorfor skulle den usynlige del af universet ikke være sædet for disse planers, ideers og hensigters fremkomst? Hvorfor skulle den samme usynlige del af universet ikke være bevidsthed lige såvel som hos de levende væsener? 80

10 4. KAPITEL Religiøs og intellektuel primitivitet Verdensaltets uendelige tomrum består altså af en verden af usynlige materier og bliver derved lige så realistisk som den verden, der består af de for de fysiske sanser synlige materier. Men det betyder naturligvis ikke, at denne usynlige eller psykiske verden, som den også kaldes, passer ind i alle de mange forskellige religiøse forestillinger, man har dannet sig om den. Tværtim od, her har været frit spillerum for unaturlig fantasi og ren overtro. Produkterne heraf har igen bevirket, at mange intellektuelle mennesker ligefrem har fået antipati imod enhver tænkelig forestilling om denne usynlige verdens eksistens. Mange af disse intellektuelle personer eller videnskabsmænd betragter ethvert menneske, der beskæftiger sig med den åndelige verden, som primitivt og blotter derved deres egen intellektuelle brist. De afslører således ved denne deres holdning, at de slet ikke forstår, at de ved at benægte den usynlige 77

11 verdens eksistens er nødsaget til at måtte hælde til den anskuelse. bevidst eller ubevidst. at noget kan komme af intet. ligesom noget kan blive til intet. De stadfæster herved indirekte dem selv som primitive. Den åndelige eller usynlige verden er en åbenlys kendsgerning i form af verdensaltets uendelige tomrum. 5. KAPITEL Vor tankeverden er en del af tomrummet eller den usynlige verden Hvad skjuler der sig nu bag dette gigantiske tomrum? Der må uundgåeligt skjule sig det noget. de love. principper og kræfter. der bevirker mælkevejenes. klodernes eller verdenernes og de levende væseners fremkomst ud af mørket. ud fra den usynlige til den synlige tilstand. Ligeledes må den usynlige eller åndelige verden også udgøre en fortsættelse af den proces. der fører de samme nævnte realiteter tilbage ud af den 78

12 synlige og ind i den usynlige verden eller tilstand. Der forekommer således en høj aktivitet eller energiudfoldelse inde iverdensaltets store tomrum, men altså i vibrationer og bølgelængder, der ikke kan indvirke på vore fysiske sanser. Hvordan kan man vide, at der virkelig forekommer stor energiudfoldelse i denne usynlige verden. Ved at betragte vor egen tankeaktivitet og bevidsthedsudfoldelse, som udgør den del af den usynlige verden, der er knyttet direkte til vor oplevelse af livet. Forud for hvert et ord, hver en handling, hver en bevægelse, vi ønsker at udføre, er der gået en tankeproces. Vi ønsker, tænker og forestiller os i forvejen de fysiske handlinger eller manifestationer, vi ønsker at manifestere, ligesom alle de fysiske oplevelser, vi kommer ud for, efterlader sig tanke- og forestillings aktivitet i vor bevidsthed. Alt hvad menneskene har manifesteret er først blevet manifesteret i deres tankeverden, hvilket vil sige i den usynlige del af deres person eller fremtræden som levende væsen. Det levende væsen består således også af en synlig og en usynlig del.. Den 79

13 Den usynlige del af universet udløser jo akkurat den samme art manifestation som den usynlige del af de levende væsener, nemlig hensigtsmæssig skabelse. Den usynlige del af universet, altså det uendelige tomrum, er således bevidsthed, sæde for tankem anife stationer, begær og vilje og det "Noget", der er ophav til disse tankemanifestationer, dette begær og denne vilje. Det er ikke så mærkeligt, at den forestilling, at "Gud er i himlen", er kommet ind i verden, ligesom det også her bliver selvfølgeligt, at begrebet" i ham leve, røres og ere vi" også måtte komme ind i verden. Guds jeg og bevidsthed udgør således den usynlige del af det væsen, vi kalder Gud, medens Guds fysiske organisme (det fysiske verdensalt) udgør den synlige del af samme væsen akkurat ligesom hos os selv og alle andre levende væsener. Vort jeg og bevidsthed udgør jo vor usynlige del, ligesom vor fysiske organisme udgør vor synlige del. på denne måde er vi således allerede i "Guds billede". 81

14 7. KAPITEL "Fødsel" og "død" Som det fremgår af foranstående, er verdensaltets tomrum i realiteten ikke noget tomrum. Et sådant vil være en umulighed i universet. Men i alle situationer,hvor stoffet eller materien ikke er tilgængeligt for nogen som helst form for fysisk sansning, der opstår tomrummet. Hvordan skulle en verden eller et område, der ikke er tilgængeligt for nogen som helst form for fysisk sansning, ellers tage sig ud? At tomrummet ikke er et område, inden for hvilket absolut intet eksisterer, bliver, som vi før har påvist, til kendsgerning derved, at den for sanserne tilgængelige fysiske verden, hvilket vil sige: mælkeveje, sole og kloder, ikke i noget som helst tilfælde eller i nogen som helst situation har sin første årsag eller sit første udspring i den synlige verden. Vi ser, at der ud fra tomrummets mørke eller den usynlige verden udrinder en stadig strøm af materier, der fortætter sig og bliver synlig eller tilgængelig for de fysiske sanser. Ligeledes 82

15 ser vi også, hvorledes de igen opløser sig og bliver utilgængelige for de fysiske sanser, hvorved de atter indgår i tomrummets mørke eller den usynlige verden, det er denne proces, vi kalder" fødsel" og "død". Vi ser, at sole og verdener fødes og dør, vi ser mineralske skabelser fødes og dør, ligesom vi ser vegetabilske og animalske produkter fødes og dør. Alt hvad der er tilgængeligt for fysisk sansning fødes og dør. Her gives ingen undtagelser. Da materien ikke kan blive til af intet, ligesom den heller ikke kan blive til intet, bliver denne fødsel og død henholdsvis ikke nogen absolut begyndelse eller afslutning. Fødsel og død er således i realiteten henholdsvis en indgang til og en udgang af den fysiske eller den synlige verden. Vi bliver altså vidne til denne materiens forvandling fra synlig til usynlig tilstand. 83

16 8. KAPITEL Vort evige "Jeg" bag materien Men hvem er "vi"? Er vi identiske med den materie, der er denne fødsel og død underkastet? N ej, det kan vi umuligt være. Kendsgerningen viser indtil overdådighed, at vi udgør et JJ Noget JJ, der oplever eller konstaterer denne materiens forvandling eller fødsel og død. Det er rigtigt, at vi har en organisme, der også fødes og dør. Men hvorfor skulle den ikke være den samme fødsel og død underkastet? Den er kun en logisk opbygning af fysisk materie. Den udgør en blot og bar JJ skabt JJ foreteelse, udelukkende beregnet til kun at være et redskab, ved hvilket et JJ Noget JJ kan opleve og sanse den fysiske verden. Dette noget kan ikke være organismen selv, idet den kun udgør en frembragt eller skabt foreteelse, beregnet til at skulle opfylde en særlig hensigt. Men da en hensigt er det samme som et ønske, kan den kun have et levende noget til ophav. Ethvert levende væsens organisme er således opfyldelsen af et ønske og afslører dermed, at der bag organismen 84

17 eksisterer et levende noget, der er ophav til denne organisme, og for hvem denne er et redskab til hjælp for dets oplevelse af livet. Det er dette noget bag organismen, vi udtrykker som vort "jeg". Det er dette vort jeg eller selv, der ser ved hjælp af vore øjne, hører ved hjælp af vore ører, og ved hjælp af alle vore øvrige fysiske sanser oplever og manifesterer sig på det fysiske plan. Da dette jeg ikke ligesom organismen er skabt, idet det selv er skaberen, har det en evig eksistens. Det eksisterede før dets nuværende organisme blev til, ligesom det vil eksistere, når den samme organisme er ophørt med at være til på det materielle plan. Og ligesom det har været medvirkende til at skabe den nuværende organisme, således vil det igen være med til at skabe en ny kommende organisme og således fremdeles. Men dette jeg og dets bevidsthed eller tankeverden ligger således hinsides den fysiske sansning og hører derved med til tomrummets detaljer. Verdensaltets tomrum er således sædet for alle levende væseners jeg' er, deres bevidsthed og tankeverdener, ligesom det på samme måde er sædet for Guds jeg og be- 85

18 vidsthed. I tomrummets mørke i universets dybder eksisterer således livets inderste kilde eller ophav og dets bevidsthed. Alle eksisterende levende væseners jeg og bevidsthed skjuler sig ligeledes i den samme fysisk usynlige verden. Dette gælder ikke blot alle de væsener, der har fysisk organisme, men det gælder også i lige så høj grad alle de væsener, der er frigjorte fra denne organisme, og som vi kalder "de døde". De er alle i den usynlige verden, og ud fra hvilken de atter vil blive inkarneret i en ny fysisk organisme og derved igen komme til at manifestere sig i den fysiske verden. 9. KAPITEL For de højeste åndelige evner og sanser eksisterer der intet tomrum Universet eller verdensaltet består altså af to slags verdener: den fysiske verden og den åndelige verden. Alle mælkeveje, sole 86

19 og planeter og alt, hvad der i forbindelse med disse verdener er synligt for de fysiske sanser, udgør altså den fysiske verden. Alt hvad der ligger uden om disse fysisk synlige foreteelser, hvilket vil sige verdensaltets mørke tomrum, udgør den åndelige verden. Når denne verden viser sig som tomrum, er det som tidligere omtalt, kun fordi nævnte verdens detaljer ikke er tilgængelige for fysiske sanser. Men for de højeste åndelige evner eller psykiske sanser udgør den åndelige verden ikke noget tomrum. For disse sanser bliver verdensaltets fysiske tomrum til en gigantisk strålende verden fuld ar liv, lys og glæde. Vi skal ikke her komme nærmere ind på denne verden, da vi i andre foredrag og skrifter har omtalt den. Vi skal bare her give endnu et lille strejflys ind over den fysiske side: verdensaltets tomrum. I almindelighed tror menneskene, at dette tomrum også er en fysisk verden, som man fysisk kan nå frem til at leve og bevæge sig i på samme måde, som man kan leve og bevæge sig i det fysiske område, der hedder jordkloden. Mange mennesker tror, at man vil nå frem til at kunne bygge fartøjer, en slags rum- 87

20 skibe, ved hvilke der ligefrem kan etableres ruteforbindelser til andre kloder og solsystemer. De fremmede verdener skulle således kunne blive til fabelagtige turistattraktioner, ligesom import og eksport imellem kloderne derved også måtte blive en kendsgerning. Vi ser her, hvor kolossalt en fantasi kan løbe løbsk, når den beskæftiger sig med områder, hvis sande struktur dens ophav ikke kender. De forstår slet ikke, at det er lige så umuligt for det animalske væsen at leve iverdensaltets tomrum, som det er umuligt for en almindelig flue at leve på bunden af oceanet og for en dybhavsfisk at leve i en brændende ørken. Alle levende væseners fysiske livs område er totalt afhængigt af de livsmuligheder, der er givet dem adgang til igennem deres fysiske organisme. Livsmuligheder denne ikke er bygget til at kunne afføde, hvordan skulle de levende væsener kunne opleve disse? 88

21 10. KAPITEL Den fysiske verden er en sekundær verden Ethvert levende væsens organisme er et redskab udelukkende beregnet til at give sit ophav en særlig bestemt livsmulighed. Hvad denne livsmulighed går ud på er således baseret på denne organismes kapacitet. Uden for denne kapacitets område kan intet væsen normalt opleve den fysiske tilværelse. Derfor kan en flue ikke leve på bunden af oceanet, og en dybhavsfisk ikke leve i en brændende ørken. De må hver især blive, hvor de er, da deres organisme ikke kan give dem livsmulighed under andre betingelser end dem, den er bygget til at opfylde. Hvis væsenet kommer uden for de livsbetingelser, dets fysiske organisme er bygget til at opfylde, ophører dets fysiske tilværelse, og vi siger, at det dør. Men denne død gælder kun dets fysiske tilværelse. Dets jeg og dets hermed forbundne usynlige del af dets eksistens, hvilket vil sige dets bevidsthed eller tankeverden, eksisterer 89

22 stadig. Men da den fysiske organisme er død, kan væsenet ikke mere igennem den tilkendegive sit jegs og dets bevidstheds eksistens. Og der bliver derfor nu et fysisk tomrum, der hvor det før med sin manifestation opfyldte det fysiske rum. Men i dette tomrum lever det altså stadigt, manifesterer sig og oplever livet igennem sin dertil egnede åndelige organisme sammen med alle de andre ligestillede væsner, indtil det atter kan fødes på det materielle plan. Da denne tilværelse som her påvist ikke er tilgængelig for fysiske sanser, er det givet, at den fysisk kun kan fremtræde som usynlig. Og det er denne usynlige verden, vi oplever som verdensaltets tomrum. I dette tomrum skjuler sig således den virkelige primære verden. Herfra fødes væsnerne i den fysiske verden, og hertil kommer de tilbage J når de dør fra nævnte verden. Den fysiske verden er kun en sekundær verden. Den fysisk usynlige J åndelige verden eller verdensaltets tomrum er således det primære livsområde. Det er det evige livs domæne. 90

23 ll.kapitel Jordkloden er en levende organisme, vi ikke kan forlade i fysisk tilstand I henhold til foranstående lille strejflys over verdensaltets tomrum vil man se, at dette i sig selv ikke er og vil aldrig i nogen situation kunne blive skuepladsen for fysisk liv og tilværelse på anden måde end igennem princippet: den organiske fødsel og død. I kraft af dette princip indgår vi til den fysiske verden fra den åndelige verden. Og i kraft af samme princip vender vi atter tilbage til den åndelige verden. Når vi har kunnet fødes til den fysiske verden, er det kun i kraft af, at der i forvejen eksisterede en sådan verden. Men en fysisk verden kan ikke eksistere og give livsmuligheder for diskarnerede væsener uden at være en levende organisme. En sådan organisme er jordkloden. Inden for dens særlige struktur forekommer de særlige livsmuligheder, på hvilke vort daglige fysiske liver baseret. I samme grad som vi eventuelt forlader jordklodens fysiske område, 91

24 kommer vi ind i verdensaltets tomrum, hvor vi ingen som helst mulighed har for at opretholde vor fysiske tilværelse. At komme ud i verdensaltets tomrum er det samme som at komme ud i forhold, hvor vor fysiske organisme ophører med at være et redskab for livets oplevelse, idet de fysiske dimensioner, den er bygget til at skulle overvinde, ikke mere eksisterer. Hvor der ikke er luft, kan lungerne ikke fungere. Hvor der ikke er lys, kan synet ikke fungere. Hvor der ikke er lyd, kan hørelsen ikke fungere, ligesom talens brug også bliver en umulighed. Men hertil kommer endvidere, at den tyngdekraft, der ellers holder os på plads, heller ikke eksisterer, og dermed træder vort ligevægtscenter ud af funktion. Der eksisterer ikke mere noget "op" eller "ned" for os. Og dermed er vor orienteringsevne sat ud af funktion. Desuden måtte vort befordringsmiddel kunne præstere en fart, der mindst svarer til lysets hastighed, hvis ikke denne gigantiske rumrejse skulle komme til at kollidere med vor i forhold hertil fremtrædende døgnfluetilværelse Efter dette turde det måske være for- 92

25 ståeligt, at fysiske rumskibsrejsende aldrig vil nå levende frem til det fjerne mål i verdensrummet, som de har sat sig. Hvis deres befordringsmiddel uskadt kan nå bestemmeisesstedet, hvilket sandsynligvis ikke er uden for mulighedens grænse, da vil rumskibet på den fjerne verden kun komme til at udgøre en grav, i hvilken dets passagerer er bisat. Rumskibsrejsen bliver således kun en bisættelse af selvmordere. Verdensaltets tomrum er ånd og kan derfor kun befærdes af åndelige væsener. 93

26 GENNEM VERDENSALTETS TOMRUM kap. " " " II " " " " 10. " 11. " Afstande i verdensrummet. 71 Stjernesystemets fremkomst og forsvinden.. 73 Tomrummet er en ~ndelig verden Religiøs og intellektuel primitivitet 77 Vor tankeverden eren del af tomrummet eller den usynlige verden 78 Hvorfor Gud er " i himlen" 80 ø Fødsel" og " død" 82 Vort evige» Jeg" bag materien For de højeste ~ndelige evner og sanser eksisterer der intet tomrum 86 Den fysiske verden er en sekundær verden 89 Jordkloden er en levende organisme, vi ikke kan forlade i fysisk tilstand 91

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Symbol nr. 40. Korsets tegn

Symbol nr. 40. Korsets tegn Symbol nr. 40 Korsets tegn Livsmysteriets løsning kan kun tilegnes ad en vej, der ligger uden for den gudløse materialistiske forskning 40.1 Den på jorden til dato gældende, videnskabelige forskningsmetode,

Læs mere

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse Selvets manifestation i tid, rum og bevægelse Af Carl V. Hansen (trykt i Theosophia nr. 1. sept. - okt. 1949 22. årgang) Ved en umiddelbar betragtning af selve naturens orden vil ethvert intelligent væsen

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut UNIVERSETS MÆLKEVEJE Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Det fysiske verdensrum Hvad kender vi til den umådelige stjernehimmel, vi i skyfri nætter ser hvælve sig over vore hoveder?

Læs mere

Vejen mod lyset. (Symbol nr. 4)

Vejen mod lyset. (Symbol nr. 4) Vejen mod lyset (Symbol nr. 4) 1. Den fysiske organisme er kun et forgængeligt manifestationsredskab for et evigt åndeligt ophav Alle levende væsener udgør, som vi senere skal komme nærmere ind på, et

Læs mere

H0JINTELLEKTUALITET LA VINTELLEKTUALITET

H0JINTELLEKTUALITET LA VINTELLEKTUALITET MARTINUS H0JINTELLEKTUALITET OG LA VINTELLEKTUALITET ~~ ~'j\:'~ ~~~ ~ ~,~, MARTINUS INSTITUT København 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Bearbejdet af Mogens MØller Logos-Tryk 1. KAPITEL

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere

The Big Bang. Først var der INGENTING. Eller var der?

The Big Bang. Først var der INGENTING. Eller var der? Først var der INGENTING Eller var der? Engang bestod hele universet af noget, der var meget mindre end den mindste del af en atomkerne. Pludselig begyndte denne kerne at udvidede sig med voldsom fart Vi

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut DEN STORE FØDSEL Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Når menneskene lever på naivitet og uvidenhed Menneskehedens mest fundamentale spørgsmål i dag er dette: "Hvad er livets mening"?

Læs mere

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET MARTINUS VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET Copyright by Martinus 1963 1. KAPITEL Kristi væremåde Kristus udtalte engang: "Jeg er vejen, sandheden og livet". Hvorfor udtalte han dette?

Læs mere

Symbol nr. 43. Symbol over "Livets Bog

Symbol nr. 43. Symbol over Livets Bog Symbol nr. 43 Symbol over "Livets Bog Livets Bog et resultat af pligtfølelse Livets Bogs mission. Livets direkte tale. Livets religion 43.1 Da mit eget liv er af en sådan natur, at jeg ved selvsyn har

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig 730 Vi pløjed 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os 729 Nu falmer skoven 277 Som korn 728 Du gav mig Vi er taget i skoven for at holde takkegudstjeneste over den høst, der nu er i

Læs mere

MARTINUS LIVETS VEJ FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965

MARTINUS LIVETS VEJ FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965 LIVETS VEJ MARTINUS LIVETS VEJ FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965 Copyright by MARTINUS 1961 Eget tryk 1. KAPITEL Den evige vej Alverdens mennesker er på vandring. De befinder sig på en ejendommelig vej. Det

Læs mere

Det evige livs struktur

Det evige livs struktur Symbol nr. 36 Det evige livs struktur Hvorledes tiden og rummet opstår Hvad er tid og rum? 36.1 Som vi er blevet kendt med, er det levende væsen evigt eksisterende. Det har aldrig nogen sinde begyndt og

Læs mere

Kunst, kærlighed og kosmologi

Kunst, kærlighed og kosmologi Kunst, kærlighed og kosmologi - i et kosmisk perspektiv fra det evige verdensbillede Poul Dyrholm Med poetiske meditationer ved Ulla-Mir Renöfält Scientia Intuitiva Kunst, kærlighed og kosmologi Poul Dyrholm,

Læs mere

Martinus Center Klint. Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4

Martinus Center Klint. Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4 Martinus Center Klint Boggruppen 2015 Uge 2 & 5 Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4 Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes i enkelte kopier til

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

JORDMENNESKETS SKÆBNEARSAG

JORDMENNESKETS SKÆBNEARSAG MARTINUS JORDMENNESKETS SKÆBNEARSAG MARTINUS INSTITUT København 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Troen på guddommelig hævn og favorisering For den største part

Læs mere

MARTINUS UDØDELIGHED FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965

MARTINUS UDØDELIGHED FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965 UDØDELIGHED MARTINUS UDØDELIGHED FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965 Copyright by Martinus 1957 IBMK-TRYK 1. KAPITEL Tilbedelse af døden i stedet for af livet Det almene jordiske menneske lever i en større

Læs mere

Symbol nr. 44. Loven for tilværelse elsker hverandre

Symbol nr. 44. Loven for tilværelse elsker hverandre Symbol nr. 44 Loven for tilværelse elsker hverandre Jorden - et fartøj på evighedens umådelige hav 44.1 Hen over evighedens umådelige hav går et lille fartøj. Det er på rejse i verdensrummet. Det svæver

Læs mere

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS INSTITUT København I969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut (Bearbejdet af Mogens Møller). Logos-Tryk 1. KAPITEL Døden skal ophøre med at være

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37]

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Salmer: 736 Den mørke nat 637 Du som mætted tusind munde 319 Vidunderligst (Barnekow) 31 Til himlene rækker 736 Den mørke nat 298 Helligånden trindt

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt.

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt. Tekster: Es 2,2-5, Kol 1,25d-28, Joh 12,23-33 Salmer Lem 9.00: 10, 580, 54,399 Rødding 10.30:4, 318,580, 54, 438, 476, 557 Det dybe mysterium i kristendommen og vel i grunden også det, der gør, at vi ikke

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Martinus Center Klint. Jeget, livets kerne

Martinus Center Klint. Jeget, livets kerne Martinus Center Klint Temafordybelsesgruppen 2016 Uge 1 og 2 Jeget, livets kerne Udarbejdet af Eigil Kristensen Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

Afskedsprædiken til 18. s. e. trin. kl i Engesvang

Afskedsprædiken til 18. s. e. trin. kl i Engesvang 1 Afskedsprædiken til 18. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 729 - Nu falmer skoven 31 Til himlene rækker 52 Du Herre Krist 70 - Du om til vor runde jord 8 - Om alle mine lemmer Hvis man læser Gt, kan man

Læs mere

Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29

Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29 Tekster: Mika 3,5-7, 1 Joh 4,1-6, Matt 7,22-29 3 Lovsynger herren (300 Kom sandheds ånd (mel.: Gør døren høj)) 352 Herrens kirke (mel. Rind nu op i Jesu navn) 348 Tør end nogen (mel.: Lindemann) (438 Hellig)

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

v1 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. v2 Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.

v1 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. v2 Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. 1 15 - Op al den ting 448 - Fyldt af glæde 728 - Du gav mig, O Herre 730 - Vi pløjed og vi såe de nadververs 732 v. 7-8 - 729 - Nu falmer skoven 1. Mos. 1, 1ff v1 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.

Læs mere

Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN

Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN 20. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Mattæus 22, 1-14 Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN Sommeren er forbi. Der er slut med varme og milde vinde. Efteråret

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Symbol Nr. 39. Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier

Symbol Nr. 39. Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier Symbol Nr. 39 Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier De afgørende kræfter for jordmenneskets modtagelighed for den ny verdensimpuls 'Hellig vrede", "retfærdig harme" 39.1 Man skulle jo tro, at alle jordmennesker

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

»DYRETS BILLEDE«OG»GUDS BILLEDE«

»DYRETS BILLEDE«OG»GUDS BILLEDE« »DYRETS BILLEDE«OG»GUDS BILLEDE« Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Forskellen på "dyr" og "menufærdige neske" bedømmes af mennesker mere efter organism e n e Il e r l e g e m

Læs mere

Prædiken 7. s.e. Trinitatis

Prædiken 7. s.e. Trinitatis Prædiken 7. s.e. Trinitatis Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 401: Guds ord det er vort arvegods DDS 355: Gud har fra evighed givet sin søn // DDS 52: Du Herre Krist DDS 447: Herren strækker ud sin arm

Læs mere

14. søndag efter Trinitatis

14. søndag efter Trinitatis 14. søndag efter Trinitatis Salmevalg 13: Måne og sol, vand, luft og vind 448: Dåbssalme: Fyldt af glæde 42: I underværkers land jeg bor 508: Bryd frem mit hjertes trang at lindre 14: Tænk, at livet koster

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21

Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21 Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21 750 Nu titte til hinanden Dåb: 448.1-3 + 4-6 41 Lille Guds barn 292 Kærligheds og sandheds ånd (438 Hellig, hellig, hellig 477 Som korn) 726 Gak ud min

Læs mere

Solo Forkortet udgave af De Fem Trin i At Fodre Dine Dæmoner

Solo Forkortet udgave af De Fem Trin i At Fodre Dine Dæmoner Solo Forkortet udgave af De Fem Trin i At Fodre Dine Dæmoner Ni Afslappende åndedrag Luk øjnene og hold dem så vidt muligt lukkede til processen er forbi. Du skal nu tage ni dybe afslappende åndedrag.

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Kender du typen., sådan hedder et af de populære fjernsynsprogrammer, som mange af os nok har smugkigget på.

Kender du typen., sådan hedder et af de populære fjernsynsprogrammer, som mange af os nok har smugkigget på. 1.søndag efter påske 2013 DEN VANTRO THOMAS Det er så sandt, at ingen så, Vor Herre ud af graven gå For det, der aldrig kunne ske Det skulle intet øje se. Men det som intet øje så Vil kirken holde søndag

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 17. Lørdag den 4. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 17. Lørdag den 4. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 17 Lørdag den 4. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 18 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 19 Foredraget foregik i mere formelle

Læs mere

Blast of Giant Atom Created Our Universe

Blast of Giant Atom Created Our Universe Blast of Giant Atom Created Our Universe Artikel af Donald H. Menzel i det amerikanske tidsskrift Popular Science Magazine, december 1932. Menzel var direktør for Harvard Observatory og velbevandret inden

Læs mere

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed.

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 15.JULI 2012 6.SETRIN BRAHETROLLEBORG KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Tekster: 2.Mos.20,1-17; Rom.3,23-28; Matth.19,16-26 Salmer: 392,512,493,621,444 Kom, Sandheds

Læs mere

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 Teksten som vi hørte for et øjeblik siden handler om frihed, et ord som de fleste nok har en positiv mening om. Men hvad er frihed egentlig?

Læs mere

Også i GT s tid var rummet, himmelsfæren, fascinerende. For David er den et vidnesbyrd om Guds storhed og almagt.

Også i GT s tid var rummet, himmelsfæren, fascinerende. For David er den et vidnesbyrd om Guds storhed og almagt. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 22. sept. 2013 Kirkedag: 17.s.e.Trin/A Tekst: Luk 14,1-11 Salmer: SK: 392 * 381 * 289 * 477 * 609,3+5 LL: 392 * 447 * 448 * 381 * 289 * 477 * 609,3+5 Lidt

Læs mere

Salmer: 76, 70, 89, 86, 438, , 83

Salmer: 76, 70, 89, 86, 438, , 83 Salmer: 76, 70, 89, 86, 438, 71.5-6, 83 Vi kender det så godt: at noget kan være for sent. Helt banalt kan man sidde der ved færgelejet og se bagstavnen af færgen forsvinde ud på vandet. Man kan komme

Læs mere

DE LEVENDE VÆSENERS unødeughed

DE LEVENDE VÆSENERS unødeughed DE LEVENDE VÆSENERS unødeughed MARTINUS DE LEVENDE VÆSENERS UDØDELIGHED FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965 Copyright by MARTINUS 1957 Eget tryk 1. KAPITEL Kun igennem erkendelsen af væsenernes udødelighed

Læs mere

SVASTIKAET. Erik Ansvang.

SVASTIKAET. Erik Ansvang. 1 SVASTIKAET Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 SVASTIKAET Af Erik Ansvang Svastikaets eller solkorsets symbolik er skjult i pyramiden. For at sandsynliggøre denne påstand, kan man tage udgangspunkt i

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang.

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang. 1 FRI VILJE eller frie valg? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRI VILJE eller frie valg? Af Erik Ansvang Fri vilje determinisme? I Matthæusevangeliet (kap. 26, 42) kan man læse, at Jesus i Getsemane

Læs mere

Tankeformernes intelligens

Tankeformernes intelligens Tankeformernes intelligens Af Merete Gundersen Hypotese for tankeformer Tanker = bevidsthed = bølgelængde = magnetisme = lys = er evigt eksisterende i kosmos. Tanker responderer på lys, lyd, farve, duft,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en 1 Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens

Læs mere

Oversigt. Bogens Forhistorie

Oversigt. Bogens Forhistorie Oversigt SIX ANALYSES er en bog, der beskæftiger sig med den personlige udvikling, hvori reinkarnation indgår, men som ikke er baseret på gamle religioner som f.eks. Buddhisme men på en vestlig opfattelse,

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner / s.i fasten 8. marts 2015 Dom kl Luk 11.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner / s.i fasten 8. marts 2015 Dom kl Luk 11. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 747-336 - 448-292 / 69-208 - 217 3.s.i fasten 8. marts 2015 Dom kl.10.00 Luk 11.14-28 Vi er nu et godt stykke inde i den del af kirkeåret,

Læs mere

Universet udvider sig meget hurtigt, og du springer frem til nr 7. down kvark til en proton. Du får energi og rykker 4 pladser frem.

Universet udvider sig meget hurtigt, og du springer frem til nr 7. down kvark til en proton. Du får energi og rykker 4 pladser frem. Planck-perioden ( 10-43 s) Du venter på inflationsperioden en omgang. Universets enhedsperiode (10-43 s 10-36 s) Ingen klar adskillelse mellem kræfterne. Du forstår intet og haster videre med et ekstra

Læs mere

Sidste søndag hørte vi begyndelsen af det 17 kapitel i Johannesevangeliet, som vi nu i dag har hørt de sidste vers af.

Sidste søndag hørte vi begyndelsen af det 17 kapitel i Johannesevangeliet, som vi nu i dag har hørt de sidste vers af. Tekster: Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Rødding 9.00 281 Nu nærmer sig (mel. Vor Herres Jesu mindefest) 292 Kærligheds og sandheds ånd 319 Vidunderligst 302 Gud Helligånd, o kom! (mel. Aug. Winding)

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelsesdag af Erik Dybdal Møller. Luk. 1, 26-38

Prædiken til Mariæ Bebudelsesdag af Erik Dybdal Møller. Luk. 1, 26-38 Prædiken til Mariæ Bebudelsesdag af Erik Dybdal Møller Luk. 1, 26-38 Jeg synes ikke, jeg kan komme udenom, hvad angår salmevalg til denne dag, Mariæ Bebudelsesdag, at vælge dels den salme, vi lige har

Læs mere

Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, 6-10

Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, 6-10 adresse afsender adressen afsendere adresser afsenderen adresserne afsenderne afstand aften afstande aftenen afstanden aftner afstandene aftnerne alder ballon alderen ballonen aske balloner asken ballonerne

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

Universet. Opgavehæfte. Navn: Klasse

Universet. Opgavehæfte. Navn: Klasse Universet Opgavehæfte Navn: Klasse Mål for emnet: Rummet Hvor meget ved jeg før jeg går i gang Skriv et tal fra 0-5 Så meget ved jeg, når jeg er færdig Skriv et tal fra 0-5 Jeg kan beskrive, hvad Big Bang

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse LAD DER BLIVE LYD Af Lis Raabjerg Kruse Prøv du at skrive det i dit interview folk tror, man er fuldstændig bindegal det er jeg måske også. Men det er rigtigt, det jeg siger! Verden bliver til en stjernetåge,

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Prædiken, en julemeditation Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 25. december 2011 kl. 16 Juledag Johs. 1, 1-14 Salmer:

Prædiken, en julemeditation Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 25. december 2011 kl. 16 Juledag Johs. 1, 1-14 Salmer: Prædiken, en julemeditation Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 25. december 2011 kl. 16 Juledag Johs. 1, 1-14 Salmer: 129 102 125-111 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: I begyndelsen

Læs mere

Martinus Center Klint

Martinus Center Klint Martinus Center Klint Temafordybelsesgruppen 2014 Uge 1 og 2 Rejsen gennem døden Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes i enkelte kopier til dit eget

Læs mere

Den barmhjertige samaritaner

Den barmhjertige samaritaner Den barmhjertige samaritaner 9.søndag efter trinitatis 2013 lukas 16,1-9 salmer: 749, 750, 335, 283, 728 Jesus sagde også til disciplene:»der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

De fire Grundelementer og Verdensrummet

De fire Grundelementer og Verdensrummet De fire Grundelementer og Verdensrummet Indledning Denne teori går fra Universets fundament som nogle enkelte små frø til det mangfoldige Univers vi kender og beskriver også hvordan det tomme rum og derefter

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Prædiken søndag d. 15. januar Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: 1. kong 19,3-9

Prædiken søndag d. 15. januar Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: 1. kong 19,3-9 1 af 5 Prædiken søndag d. 15. januar 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: 1. kong 19,3-9 Hvis du aldrig har prøvet, at livet det gør ondt og føles som en ørkenvandring, så er

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere