Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie"

Transkript

1 Investment Research General Market Conditions 13. februar 2017 Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Der er fortsat udsigt til højere lange renter både i Tyskland (Danmark) og i USA på seks til 12 måneders sigt. De næste tre til seks måneder er der dog ikke udsigt til de store renteændringer. Vi har den seneste måned set et vist rentefald. Det er ikke vores forventning, at vi står over for en yderligere markant korrektion i nedad i renterne de kommende måneder. Vi venter, at markedet i løbet af 2. halvår vil indregne en risikopræmie for en nedtrapning af ECB s opkøb af statsobligationer, og at markedet vil begynde at indregne flere renteforhøjelser i USA i 2018, i takt med at Trump øger de finanspolitiske lempelser. Vi venter fortsat en stejling af den 2-10-årige eurorentekurve i ECB holder stadig den korte ende af kurven i stram snor, men det gælder ikke det 10-årige segment. De 10- årige statsobligationsrenter ventes at stige til 0,90 % i Tyskland og 3,0 % i USA. Genveje Prognose for Danmark Prognose for euroområdet Prognose for USA Prognose for Storbritannien Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognosetabel Efter kraftige rentestigninger i både Tyskland og USA i 4. kvartal sidste år som følge af global vækstoptimisme, mindre frygt for deflation og ikke mindst valget af Trump til amerikansk præsident har billedet været noget mindre entydigt her i det nye år. Den toneangivende tyske 10-årige rente begyndte året med at stige til omtrent 0,50 %, hvilket var det højeste niveau i siden starten af Også amerikanske renter tikkede højere i januar, og den 10-årige statsrente nåede kortvarigt 2,50 % i slutningen af januar. De sidste par uger er de lange 10-årige renter dog igen begyndt at falde i både Tyskland og USA, og renterne er faldet til henholdsvis 0,30 % og 2,35 %. Det er svært entydigt at pege på en enkelt årsag til det seneste rentefald. Men som vi skrev i vores seneste Renteprognose fra begyndelsen af januar, så gik rentemarkedet ikke mindst i USA ind i det nye år med en klar spekulativ positionering mod højere renter. Den amerikanske Commodity Futures Trading Commission (CFTC) offentliggør tal for de spekulative korte og lange positioner i både 2- og 10-årige renter. Ved årets start viste tallene, at den spekulative del af markedet var entydigt positioneret mod højere renter. Det billede har ændret sig de sidste par uger. Især er troen på højere 2-årige er blevet svækket, men også troen på højere 10-årige renter er blevet svækket. Centralbankrenter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK årige swap-renter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK SEK NOK Redaktører: Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Assistentanalytiker Nina T. B. Andersen

2 Hvorfor har spekulanterne mistet troen på højere renter? Der er er flere årsager til, at markedet her i starten af det nye år har mistet lidt af den optimisme, som prægede 4. kvartal. For det første er den politiske usikkerhed i Europa steget. Valget af Trump i USA har for alvor sat fokus på det kommende franske præsidentvalg, hvor især skandalen omkring Republikanernes kandidat Fillon og hans mulige ansættelse af kone og børn i falske jobs har fået markedet til at frygte, at Marine Le Pen vil blive ny præsident. Ikke mindst fordi Le Pen har lovet vælgerne en afstemning om fransk euromedlemskab. Resultatet har været, at investorerne er søgt ind i sikre tyske/amerikanske statspapirer, hvorimod franske renter er steget markant. For det andet var forventningerne angiveligt kommet meget højt op, efter at markedet gennem længere tid var blevet positivt overrasket over nøgletallene i både Europa og USA. Det kan illustreres med de såkaldte overraskelsesindeks, der viser, om analytikerne bliver positivt eller negativt overrasket over styrken af nøgletal. Vi ser nu en tendens til, at disse indeks sætter sig en smule fra de ellers høje niveauer. Et eksempel på et nøgletal som har været med til at tage toppen af renterne, er lønstigningerne i USA, der faldt noget tilbage i december, og dermed har mindsket sandsynligheden for en amerikansk renteforhøjelse allerede til marts. Det er fortsat vores forventning, at den amerikanske centralbank først forhøjer renten igen til juni og december efterfulgt af tre renteforhøjelser i Spekulanterne venter fortsat højere obligationsrenter i USA, men det øger ikke deres positioner mere; spekulative nettopositioner i 10-årig US Treasury future Kilde: Bloomberg Franske 10-årige renter er steget og har presset tyske renter ned Aktiemarkedet er en tredje forklaring. Her er der opstået en vis metaltræthed, da man tilsyneladende begyndte at miste troen på, at Trump for alvor vil nedsætte skatterne og lave infrastrukturforbedringer. For det tredje skal man ikke undervurdere, at den europæiske centralbank, ECB, fortsat hver eneste måned køber obligationer i markedet svarende til EUR 80 mia., og på det seneste har man endda mulighed for at købe de obligationer, hvor renten er lavere end ECB s ledende rente på -0,40 %. Det har presset tyske 2-årige statsrenter helt ned i -0,80 %. Kilde: Bloomberg For det fjerde er der i øjeblikket en ekstraordinær stor efterspørgsel efter tyske statsobligationer ifm. sikkerhedsstillelse ved repo-forretninger. Det har yderligere presset tyske renter ned. Endelig har ECB på det seneste understreget, at de absolut ingen planer har om at begynde nogen som helst normalisering af den i dag ganske lempelige pengepolitik. De globale surprise indeks er holdt op med stige Lavere amerikanske lønstigninger har fjernet lidt af frygten for en ny hurtig amerikansk renteforhøjelse Kilde: Bloomberg Kilde: Bloomberg februar

3 Er korrektionen nedad i renter over? Det er vores vurdering, at den korrektion, vi har set nedad i renter den seneste måned, nu nærmer sig sin afslutning. Vi vurderer dog ikke, at vi står over for nævneværdig rentestigninger de næste tre til seks måneder. Rentestigninger er fortsat en historie for 2. halvår af At vi ikke venter yderligere massive rentefald de kommende måneder skyldes flere faktorer. På den politiske front har Trump trods alt nu annonceret, at den længe ventede skatteplan er på vej. Det alene er blevet godt modtaget i aktiemarkedet. Derudover vurderer vi, at markedet nu er forberedt på politisk usikkerhed omkring Frankrig. Men markedet er bestemt ikke forberedt på, at Le Pen eventuelt vinder valget. Vi har baseret prognosen på, at Le Pen taber 2. runde, som også alle meningsmålinger klart viser. Selvom det er velkendt i markedet, så skærer ECB i foråret obligationsopkøbene ned fra 80 til 60 mia. euro om måneden. Selvom opkøbene fortsætter i hele 2017, er der næppe tvivl om, at frygten for en negativ inflationsspiral nu er markant lavere. Inflationen i euroområdet steg trods alt til 1,8 % i januar. Derudover er det vores vurdering, at opsvinget i den globale fremstillingsindustri vil fortsætte de kommende to kvartaler. Nedtrapning af opkøb bliver et tema i markedet i 2. halvår Det er dog næppe de faktiske ECB-opkøb, der kommer til at spille den største rolle her i Lige så vigtigt er det, om markedet begynder at fokusere på udsigten til en nedtrapning eller et stop for opkøbene. Lad os blot minde om, at de amerikanske statsobligationsrenter steg betydeligt i 2013, da Federal Reserve meddelte, at de ville nedtrappe opkøbene af obligationer m.v. Vi regner fortsat med, at markedet vil begynde at fokusere på udsigten til en nedtrapning af opkøbene i 2017, og det vil isoleret tendere til at presse lange tyske renter op, når vi ser frem mod årsskiftet. Vi er dog overbeviste om, at ECB gennemfører det nuværende opkøbsprogram som planlagt. Diskussionen vil dreje sig om, hvad der sker i Markedets forventninger om og frygt for en nedtrapning af opkøbene er sammen med rentestigningerne i USA en del af grunden til, at vi fortsat venter en stejling af den 2-10-årige eurorentekurve i ECB holder stadig den korte ende af kurven i stram snor, men det gælder ikke det 10-årige segment. De 10-årige euroobligationsrenter ventes især at stige på 12 måneders sigt, og vi venter fortsat, at euroswaprenterne vil ligge i 1,30 % om 12 måneder, mens de tilsvarende tyske obligationsrenter stiger til 0,90 %. Derudover venter vi fortsat en afsmittende effekt fra USA. Vi venter fortsat to renteforhøjelser i USA i år (juni og december), men risikoen er for tre, som også er vores forventning for Samlet set ventes den 10-årige amerikanske statsobligationsrente at slutte året på 3,0 %, men vi ser en vis sandsynlighed for, at renten kan blive højere end dette februar

4 Indhold og bidragsydere Danmark...5 Makro Cheføkonom Las Olsen Makro Analytiker Bjørn Tangaa Sillemann Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Euroområdet...6 Makro Senioranalytiker Pernille B. Henneberg Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen USA...7 Makro & Renter Senioranalytiker Mikael Milhøj Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Storbritanien...8 Makro & Renter Senioranalytiker Morten Helt Sverige...9 Makro & Renter Chefanalytiker Michael Boström +46 (0) Senioranalytiker Michael Grahn +46 (0) Senioranalytiker Marcus Söderberg +46 (0) Senioranalytiker Carl Milton +46 (0) Norge Makro & Renter Chefanalytiker Jostein Tvedt Prognosetabel februar

5 Prognose for Danmark Nationalbanken intervenerede ikke i valutamarkedet i januar, og presset for en stærkere dansk krone ser indtil videre ud til at være aftaget. Kronekursen i forhold til euroen ligger imidlertid stadig tæt på interventionsområdet fra december. Vi forventer primært, at Nationalbanken vil benytte sig af intervention i valutamarkedet til at fastholde kronens kurs over for euroen i 2017, og indskudsbevisrenten ventes at være uændret minus 0,65 % på 12 måneders sigt. Da ECB ventes at fortsætte med at opkøbe statsobligationer m.v. i 2017 og ind i 2018, vil interventionspresset på Nationalbanken formentlig stige i Vi vil formentlig se en stor valutatilstrømning til Danmark og stor efterspørgsel fra udlandet efter danske obligationer, hvis den politiske usikkerhed i euroområdet eskalerer, f.eks. i tilfælde af at Marine le Pen vinder præsidentvalget i Frankrig og derefter udskriver en folkeafstemning om medlemskabet af EU. Det vil formentlig i givet fald betyde, at rentespændet til Tyskland og swapspændet til euroen indsnævres betydeligt. I vores hovedscenario venter vi en stejling af den 2-10-årige danske rentekurve i tråd med udviklingen i euroområdet. Rentespændet til euroen ventes i store træk at være uændret eller at køre lidt ind. Prognose for Danmark DKK-swapkurve månedlig ændring 09/02/ Prognose Afvigelse fra forward i bp DKK Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m Pengemarked ISBV Repo M M Statsobligationer 2-årig årig årig Swaprenter årig årig årig % bp Ændring, bp (h-akse) 09-Jan Feb-17 3-måneders Cibor-rente 10-årig swaprente februar

6 Prognose for euroområdet Den Europæiske Centralbank forlængede på mødet i december opkøbene af statsobligationer m.v. til december 2017 og har dermed stillet sig på sidelinjen i forhold til en diskussion om en nedtrapning af opkøbene i de næste par kvartaler. Givet den seneste overraskende stigning i inflationen til 1,8% og opsvinget i europæisk industri, vil en nedtrapning af opkøbene formentlig blive et tema i markedet i 2017, men det bliver sandsynligvis hovedsageligt i 2. halvår. Det skal dog bemærkes at præsident Draghi fortsat har en dovish tone og gentog at de underliggende inflationens mål fortsat er afdæmpede. Vi venter fortsat en stejling af den 2-10-årige rentekurve i ECB holder stadig den korte ende af kurven i stram snor, især fordi de nu opkøber obligationer med en rente under indlånsrenten på -0,4 %. Det gælder imidlertid ikke det 10-årige segment, som ventes at blive trukket op af renteudviklingen i USA og et marked, der gradvist vil indregne en højere sandsynlighed for en nedtrapning af ECB s opkøb i De 10-årige euroobligationsrenter ventes især at stige på 12 måneders sigt, og vi venter, at de vil ligge i 1,30 % om 12 måneder, mens de tilsvarende tyske obligationsrenter stiger til 0,90 %. Prognose for euroområdet 09/02/ Prognose Afvigelse fra forward i bp EUR Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m Pengemarked Refi M Statsobligationer 2-årig årig årig Swaprenter 2-årig årig årig EUR-swapkurve månedlig ændring 1.5 % bp Ændring, bp (h-akse) 09-Jan Feb-17 3-måneders Euribor-rente 10-årig swaprente februar

7 Prognose for USA Vi venter fortsat to renteforhøjelser i USA i år (juni og december), men ser en vis sandsynlighed for tre renteforhøjelser, da centralbankdirektør Janet Yellen raslede lidt mere med sablen, end vi havde forventet, på det seneste Fed-møde, jf. FOMC Review: Hawkish Fed even without Trump s fiscal boost, 14. December, og kapacitetssituationen fortsat er stram på det amerikanske arbejdsmarked. Da Trumps plan for amerikansk økonomi formentlig især vil løfte væksten i 2018, venter vi tre til fire renteforhøjelser næste år. De amerikanske obligationsrenter steg betydeligt i 4. kvartal sidste år bl.a. som følge af bedre økonomiske nøgletal og forventninger om flere finanspolitiske lempelser. Obligationsrenterne er imidlertid faldet igen på det seneste, da markederne nu ser ud til at have indregnet det globale reflationstema i forventningerne og samtidig er blevet lidt utålmodige, når det gælder udmeldingerne fra Trump om den fremtidige finanspolitik. Vi venter derfor, at obligationsrenterne vil forblive tæt på eller lige over det nuværende niveau i de kommende tre måneder for så at stige igen på 6-12 måneders sigt. De 10- årige statsobligationsrenter ventes fortsat at ligge i 3,0 % på 12M sigt. Vi venter en udfladning af rentekurven på 6-12M sigt, da der er en grænse for, hvor meget de lange obligationsrenter kan stige, især fordi de 30-årige statsobligationsrenter allerede nu ligger over det niveau, Fed ser som den neutrale rente. Prognose for USA 09/02/ Prognose Afvigelse fra forward i bp USD Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m Pengemarked Fed Funds M Statsobligationer 2-årig årig årig Swaprenter 2-årig årig årig USD-swapkurve månedlig ændring 3.0 % bp Ændring, bp (h.akse) 09-Jan Feb-17 3-måneders USD Libor-rente 10-årig swaprente februar

8 Prognose for Storbritannien Vi venter, at Bank of England holder renten uændret i de kommende 12 måneder. Det er usandsynligt, at pengepolitikken strammes i en periode med høj politisk usikkerhed, men vi tror på anden side også, at væksten skal falde, og/eller at ledigheden skal stige, hvis pengepolitikken skal lempes yderligere. Centralbankchef Mark Carney gentog på mødet i februar, at de betydelige pengepolitiske lempelser har bidraget til at sikre, at Storbritannien hidtil ikke har været synderligt påvirket af usikkerheden i forbindelse med Brexit. Markederne indregner en samlet renteforhøjelse på 6bp i år og 25bp inden udgangen af Vi mener derfor, at markedet overvurderer renteforhøjelserne, og der er ikke større sandsynlighed for højere britiske pengemarkedsrenter i de kommende 12 måneder. De britiske statsobligationsrenter ventes i første omgang at forblive omkring det nuværende niveau, men de vil formentlig stige på 6-12 måneders sigt som følge af afsmitning fra USA og Europa. Vi venter en stejling i den og 5-10-årige rentekurve, da renterne ventes at forblive lave i den korte ende af kurven. Prognose for Storbritannien UK-swapkurve månedlig ændring 09/02/ Prognose Afvigelse fra forward i bp GBP Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m Pengemarked Base rate M Statsobligationer 2-årig årig årig Swaprenter årig årig årig % bp Ændring, bp (h-akse) 09-Jan Feb-17 3-måneders Libor-rente 10-årig swaprente februar

9 Prognose for Sverige Udviklingen siden årsskiftet har i meget lille grad berettiget ændringer i Riksbankens pengepolitik. Vi forventer derfor ikke de store nyheder i forbindelse med den pengepolitiske udmelding efter rentemødet den 15. februar. Opkøbene af statsobligationer fortsætter med et samlet opkøb på 30 mia. SEK frem til ultimo juni. Vi forventer, at dette bliver den sidste runde med obligationsopkøb i Sverige. Vi venter kun mindre afvigelser i inflationstallene i forhold til Riksbankens prognose i løbet af de næste par måneder. Medmindre den svenske krone styrkes betydeligt, vil pengepolitikken formentlig fortsætte på autopilot. Muligheden for, at obligationsopkøbene vil blive afsluttet inden for kortere tid, kan blive et vigtigt tema i markedet, når vi nærmer os rentemødet til april. Vi venter derfor stigende lange renter og tendens til en stejling af rentekurven på 6 måneders sigt. Riksbanken vil formentlig reagere ved at udsætte den ventede første renteforhøjelse, hvis den svenske krone skulle blive styrket for kraftigt. Da der nu kan ses en ende på statsobligationsopkøbene, ventes ASW-spændene på sigt at køre ind, særligt i det 7-10-årige segment, der formentlig har været mest påvirket af opkøbene. Prognose for Sverige 09/02/ Prognose Afvigelse fra forward i bp SEK Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m Pengemarked Repo M Statsobligationer 2-årig årig årig Swaprenter 2-årig årig årig SEK-swapkurve månedlig ændring % bp Ændring, bp (h-akse) 09/01/ /02/ måneders Stibor-rente 10-årig swaprente februar

10 Prognose for Norge Norges Bank signalerede ingen renteændringer i 2017 i forhold til de nuværende 0,50 % på mødet den 15. december. Centralbankens økonomiske prognose indikerer dog en lille sandsynlighed for en rentenedsættelse. Det er formentlig kun en overraskende styrkelse af den norske krone, der vil kunne udløse en rentenedsættelse på kort sigt. Som Norges Bank havde forventet, kørte spændet mellem Nibor-renten og centralbankens rentemålsætning betydeligt ind i januar. Den lempelige pengepolitik har fyret op under boligmarkedet i Oslo ud i det helt ekstreme. Det kan udgøre en betydelig risikofaktor for den finansielle stabilitet på lang sigt og indikerer kraftigt, at den ledende rente så vidt muligt ikke bør skæres mere ned. Chefen for Norges Bank holder sin årlige tale den 1. marts. Det er en vigtig begivenhed, og centralbankchefen vil muligvis komme ind på de ovennævnte emner i den forbindelse. Finanspolitiske lempelser og rentestigninger drevet af global reflation kan øge sandsynligheden for renteforhøjelser i Vi venter, at de 5- og 10-årige obligationsrenter vil ligge stabilt i forhold til en række andre lande i 2017, da norsk økonomi stille og roligt er i bedring, selv om faren for et tilbageslag oven på sammenbruddet i olieinvesteringerne ikke er overstået. De positive udsigter kan meget vel øge udlandets efterspørgsel efter norske statsobligationer og dermed få det norske rentespænd til Tyskland til at køre mere ind, end vi venter. Prognose for Norge 09/02/ Prognose Afvigelse fra forward i bp NOK Spot +3m +6m +12m +3m +6m +12m Pengemarked Deposit M Statsobligationer 2-årig årig årig Swaprenter 2-årig årig årig NOK-swapkurve månedlig ændring 2.7 % bp Ændring, bp (h-akse) 09/01/ /02/ måneders Nibor-rente 10-årig swaprente februar

11 Prognosetabel Prognose NOK SEK DKK GBP EUR * USD Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 10-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 10-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Note: *Tyske statsobligationer er benyttet februar

12 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Analytikernes erklæring Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen. Regulering Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. For yderligere information se venligst Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse februar

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Investment Research General Market Conditions 20. juni 2017 Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders

Læs mere

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Investment Research General Market Conditions 9. januar 2017 Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Der er er udsigt til yderligere stigninger i de 10-årige statsobligationsrenter

Læs mere

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Investment Research General Market Conditions 21. april 2017 Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. august 2017 Renteudsigter Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Vi venter fortsat ikke de store rentebevægelser i 2017, og der

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Investment Research General Market Conditions 15. september 217 Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Investeringsanalyse 19. januar 2015 Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Kursfaldet på aktier og især olie i år burde normalt være godt for de globale obligationsmarkeder.

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Renteudsigter. Range trading året ud højere renter i Asymmetrisk renterisiko. Politik rykker ned på dagsordenen

Renteudsigter. Range trading året ud højere renter i Asymmetrisk renterisiko. Politik rykker ned på dagsordenen Investeringsanalyse 18. maj 2017 Renteudsigter Range trading året ud højere renter i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders sigt, men regner ikke med

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

Investeringsanalyse 16. november 2017

Investeringsanalyse 16. november 2017 Investeringsanalyse 16. november 217 Renteudsigter En mere tosidet risiko for de 1-årige renter Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her repræsenteret ved de 1-årige

Læs mere

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Investment Research General Market Conditions 16. september 2014 Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Seneste udvikling Genveje De lange renter i USA falder ikke længere efter at have bevæget

Læs mere

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Investeringsanalyse 3. maj 6 Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Vi venter stadig ikke større rentestigninger i de kommende tre måneder. Det skyldes de nye pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Investment Research General Market Conditions 18. november 2016 Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Reflationen startede, før Trump vandt præsidentvalget Obligationsrenterne er steget markant

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken på hold

Renteprognose Nationalbanken på hold Investeringsanalyse 23. februar 2015 Renteprognose Nationalbanken på hold Seneste udvikling Nationalbanken har leveret fire rentesænkninger for at lette apprecieringspresset på den danske krone, hvilket

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Investeringsanalyse 16. juni 2016 Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Vi venter ikke større rentestigninger i de kommende 3-6 måneder. ECB køber obligationer for

Læs mere

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Investment Research General Market Conditions 15. oktober 2014 Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Seneste udvikling Genveje Svagere makroøkonomiske nøgletal og faldende inflation understøtter

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Renteprognose Ingen rentestigninger i år

Renteprognose Ingen rentestigninger i år Investeringsanalyse generelle markedsforhold 19. september 216 Renteprognose Ingen rentestigninger i år Den Europæiske Centralbank, ECB, skuffede markedet på mødet i september. En række markedsdeltagere

Læs mere

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012 3. december 2012 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. november 2012 Rentemarkedet DKK siden september og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år tember 2012

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Investeringsanalyse generelle markedsforhold. september Renteprognose Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Seneste udvikling De globale økonomiske indikatorer har overrasket positivt

Læs mere

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 1. marts 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 Rentemarkedet DKK siden november og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år NU November 2012

Læs mere

Renteprognose ECB indfører negative renter

Renteprognose ECB indfører negative renter Investment Research General Market Conditions 15. maj 214 Renteprognose ECB indfører negative renter Seneste udvikling Den Europæiske Centralbank lempede ikke pengepolitikken på mødet i maj, men Mario

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2012 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Vi forventer en bedring i den globale økonomi i 2012. I lyset af den udbredte pessimisme i øjeblikket

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 20. september 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Den globale økonomi er igen blevet ramt af et finansielt chok, og det er nu usandsynligt, at

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 213 Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Seneste udvikling ne i euroområdet er steget den seneste måned til trods

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 20 Renteprognose n fortsætter med at stejle Seneste udvikling Usikkerheden på markederne er faldet den seneste måned i takt med bedringen i de globale

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 4. februar 2016 Markedsnyt Market movers i dag Bank of England annoncerer i dag bankrenten og oplyser sit mål for aktivopkøbet. Renten forventes fastholdt på

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. april 2016 Markedsnyt Market movers i dag Der offentliggøres ingen vigtige nøgletal i Europa i dag, og der kommer heller ingen rating-nyheder om europæiske

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. april 2015 Markedsnyt Market movers i dag I Storbritannien offentliggøres referatet af Bank of Englands april-møde. Vi forventer, at den pengepolitiske

Læs mere