ECCOs årsrapport 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ECCOs årsrapport 2008"

Transkript

1 ECCOs årsrapport

2 2 ECCOs årsrapport 2008 /

3 ECCOs årsrapport 2008 / 3

4 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i dels på grund af virkeligt gode nye kollektioner, dels på grund af en hurtig indsats, da den globale økonomi begyndte at vende. ECCOs nye 2008 kollektioner blev godt modtaget på markedet, og selskabet øgede sit skosalg. På omkostningssiden blev der opnået betydelige besparelser, fordi ECCO greb ind, så snart finanskrisen begyndte. Allerede i februar gennemførte ECCO de første nedskæringer og besparelser, og da efterspørgslen senere faldt i andre markeder, blev der igen reageret hurtigt. ECCO kunne derfor afslutte 2008 med et resultat før skat på 745 mio. DKK mod 755 mio. DKK i Et resultat, der er det næstbedste nogensinde, og som selskabet, i lyset af årets markedsmæssige udvikling, er tilfreds med. ECCO fortsætter en sund udvikling med en soliditetsgrad på 56%, mod 49% i Soliditetsgraden understøtter ECCOs generelle mål om finansiel uafhængighed, så selskabet også i modgangstider kan fastholde sine mål og ambitiøse investeringsplaner for derved at sikre et godt fundament for fremtidig vækst. I 2008 investeredes betydeligt i åbning af nye butikker, ejet dels af ECCO, dels af partnere. Det blev i alt til 135 nye butikker i årets løb. Et af de steder, hvor udviklingen går rigtigt stærkt, er i Rusland, hvor ECCO i september åbnede butik nummer 200 i Sankt Petersborg. Siden 2006 er antallet af ECCO butikker i Rusland mere end fordoblet. På produktionssiden øgede ECCO kapaciteten i både Thailand og Indonesien, og i Kina kunne ECCO indvie sit hidtil største garveri. Et garveri, der samtidig er ECCOs største enkeltinvestering nogensinde. ECCO investerede også i videreudviklingen af medarbejdere, nye IT-systemer og forbedrede processer i ECCO vil fastholde sine ambitioner om stadig bedre produkter og en styrket position på markedet, men samtidig forudser ECCO, at den globale økonomiske afmatning, der tog fart i fjerde kvartal 2008, vil fortsætte. Derfor forventer ECCO et væsentligt ringere resultat i ECCO vil fortsat fokusere på at effektivisere forretningen og på omkostningerne, men på trods af udfordringerne på markedet vil ECCO også have et åbent øje for de muligheder, der altid opstår i vanskelige tider. Det er helt afgørende for ECCO, at selskabets godt medarbejdere fortsætter den målrettede og dygtige indsats fra 2008, så ECCO kan fortsætte sin stræben efter at blive det bedste skofirma i verden. Dieter Kasprzak Adm. Direktør Annemette Nøhr Direktør, Finans Flemming O. Nielsen Direktør, Int. Salg og Retail Jens Christian Meier Direktør, Produktion Andreas Wortmann Direktør, Branding og Produkter 4 ECCOs årsrapport 2008 / Tilfredsstillende resultat

5 ECCOs direktion, fra venstre: Direktør, Branding og Produkter Andreas Wortmann, Adm. Direktør Dieter Kasprzak, Direktør, Finans Annemette Nøhr, Direktør, Produktion Jens Christian Meier, og Direktør, Int. Salg og Retail Flemming O. Nielsen. ECCOs årsrapport 2008 / Tilfredsstillende resultat 5

6 For næsten ti år siden begyndte ECCO at lave sports produkter. I dag laver ECCO premium outdoor produkter med de allernyeste teknologier, som ECCOs Receptor teknologi, der er baseret på fodens bevægelser. 6 ECCOs årsrapport 2008 /

7 Hoved- og nøgletal for ECCO koncernen Hovedtal t.kr. Nettoomsætning Resultat før afskrivninger Afskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto (81.220) (77.304) (49.979) (74.294) (60.594) Resultat før skat Selskabsskat ( ) ( ) ( ) ( ) (42.883) Koncernresultat Minoritetsinteressernes andel (46.470) (23.832) (10.588) 697 (12.897) Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver Egenkapital Øvrige passiver Gæld Passiver Cash-flow fra drift Cash-flow fra investering ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Cash-flow fra finansiering ( ) ( ) ( ) (2.385) (392) Solgte par sko (1.000) Antal ansatte (pr ) Nøgletal Overskudsgrad 15,4% 16,0% 17,0% 11,1% 7,9% ROAIC 19,2% 21,2% 21,9% 13,6% 9,3% Afkastningsgrad 17,3% 19,2% 20,5% 11,2% 7,2% Investeringsgrad 2,3 1,5 1,3 1,0 1,2 Egenkapitalens forrentning 23,2% 28,3% 32,5% 19,5% 15,2% Soliditetsgrad 56,3% 49,2% 47,4% 39,1% 35,1% Likviditetsgrad 1,9 2,2 3,0 2,9 2,0 Definition af nøgletal Overskudsgrad: Resultat før finansielle poster x 100 Investeringsgrad: Årets investeringer Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver Nettoomsætning Årets afskrivninger Kortfristet gæld ROAIC: Resultat før finansielle poster x 100 Egenkapitalens forrentning: Årets resultat x 100 Gns. aktiver Gns. egenkapital Afkastningsgrad: Resultat før skat x 100 Soliditetsgrad: Egenkapital x 100 Gns. aktiver Aktiver ECCOs årsrapport 2008 / Hoved- og nøgletal 7

8 Året i hovedtræk ECCO koncernen opnåede på trods af den generelle økonomiske situation også i 2008 et tilfredsstillende resultat. Antal solgte par sko (1.000) Antal par (1.000) Nettoomsætning / Overskudsgrad mio. DKK Sko 93,8% Tilbehør 1,8% Læder og wetblue 3,0% Andet 1,4% Nettoomsætning, mio. DKK Overskudsgrad ECCO koncernens nettosalg i 2008 (i%) 3,0% 1,4% 1,8% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Årets resultat ECCO koncernens resultat før skat udgjorde således 745,9 mio. DKK mod 755,7 mio. DKK i 2007, en tilbagegang på 10 mio. DKK svarende til 1,3%. Omsætning ECCO realiserede i 2008 en nettoomsætning på i alt 5.374,1 mio. DKK, svarende til en stigning på 3,0% i forhold til % af nettoomsætningen bestod af salg af sko, de resterende 6% af salg af tilbehør samt læder og wetblue. Nettoomsætningen for sko steg med 3,4%, hvilket hovedsageligt hænger sammen med en tilsvarende vækst i antal solgte par sko (fra 16,9 mio. par solgte sko i 2007 til 17,6 mio. par i 2008). Gennemsnitsprisen pr. par har været stabil på trods af en negativ valutakurseffekt på nettoomsætningen på 2,1 procentpoint. For tilbehør steg nettoomsætningen med 22,9% og fortsætter dermed den positive udvikling fra Koncernens salg af læder og wetblue er faldet med 7,3%. Koncernens resultat før finansielle poster m.m. blev 827 mio. DKK mod 833 mio. DKK i Overskudsgraden blev i ,4% mod 16,0% i Koncernens indtjening er således fastholdt på trods af begrænset vækst i koncernens omsætning. Dette er opnået via en meget stabil udvikling i kostpriserne samt en begrænset vækst i omkostningerne på koncernniveau. De samlede omkostninger steg i 2008 med 95 mio. DKK svarende til 5,2%. Der investeredes fortsat i etablering af egne butikker, hvilket har og vil give stigende faste omkostninger. I takt med et vigende salg i 2008 iværksattes en række omkostningstilpasninger for at fastholde indtjeningen, hvilket også afspejles i ovenstående. Finansielle poster, netto udgjorde -81,2 mio. DKK mod -77,3 mio. DKK i Heri indgår kursreguleringer vedrørende gældsposter i udenlandsk valuta, som i 2008 var negative med 6,5 mio. DKK mod et tilsvarende tab på 9,2 mio. DKK i Renteudgifterne for koncernen udgjorde 75 mio. DKK mod 68 mio. DKK i Skat af årets resultat udgjorde i mio. DKK. Den effektive skatteprocent blev dermed 23,1% mod 25,7% i Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser udgjorde 527,4 mio. DKK mod 537,6 mio. DKK i ,8% Sko Tilbehør Læder og wetblue Andet 8 ECCOs årsrapport 2008 / Året i hovedtræk

9 Cash Flow fra driften (mio. DKK) mio. DKK Balance Ved udgangen af 2008 udgjorde koncernens samlede aktiver mio. DKK; en stigning på 182 mio. DKK svarende til 4,3%. Anlægsaktiverne udgjorde mio. DKK, hvoraf mio. DKK var materielle anlægsaktiver. Sammenholdt med 2007 reducerede koncernen sine varebeholdninger med 103 mio. DKK svarende til 6,4%, hvilket ikke helt levede op til den interne målsætning om en forbedring af lageromsætningshastigheden, men i den givne situation dog var tilfredsstillende. Likviditetsbehovet til anlægsinvesteringer androg netto 483 mio. DKK mod 305 mio. DKK i 2007, en stigning på 178 mio. DKK, svarende til 58,2%. Stigningen skyldes primært udvidelse af produktionskapaciteten, herunder etablering af garveriet i Kina. Årets samlede pengestrøm fra drift, investeringer samt finansiering var negativ med 17 mio. DKK mod en tilsvarende negativ pengestrøm på 156 mio. DKK i Investering i materielle anlægsaktiver (mio. DKK) mio. DKK Egenkapitalen ved udgangen af 2008 udgjorde mio. DKK mod ultimo 2007, en stigning på 19,3%. Årets resultat har bidraget med 527 mio. DKK. Valutakursreguleringer af udenlandske dattervirksomheders egenkapital udgjorde -8 mio. DKK og regulering af finansielle instrumenter m.m. 32 mio. DKK. Derudover er der betalt udbytte på 151 mio. DKK Soliditetsgraden er øget fra 49,2% til 56,3%, hvilket understøtter ECCOs overordnede mål om at opnå størst mulig finansiel uafhængighed. Fordeling af salg af sko 2008 (i%) Dame 38,1% Herre 27,2% Børn 15,2% Golf 2,0% Performance 17,5% 17,5% 2,0% 15,2% 38,1% Pengestrømsopgørelse Årets pengestrøm fra driftsaktiviteter var i modsætning til 2007 positivt påvirket af et fald i koncernens varebeholdninger på 103 mio. DKK og udgjorde 789 mio. DKK mod 264 mio. DKK i ,2% Dame Herre Børn Golf Performance ECCOs årsrapport 2008 / Året i hovedtræk 9

10 Design, komfort & kvalitet ECCO udfordrer konstant sig selv for at skabe den bedste komfort, de mest innovative skodesigns og markedets bedste kvalitet. Design, komfort og kvalitet er nøgleord, når skoene kommer fra ECCO. Det kræver en kompromisløs produktudvikling, hvor alle detaljer fra design til produktion planlægges og overvåges. ECCO kontrollerer hele værdikæden fra ko til kunde. Det betyder, at hele processen fra idéudvikling og design, produktudvikling, produktion af læder og sko til markedsføring og salg foregår i ECCOs eget regi. Det er usædvanligt på markedet, hvor de fleste af ECCOs konkurrenter outsourcer dele af værdikæden, især produktionen af sko, til underleverandører. En af de store fordele ved ECCOs filosofi om at drive hele værdikæden selv er, at medarbejdernes kompetencer konstant udnyttes og udvikles. Det er med til at sikre et tæt samarbejde og en stærk entreprenør- og innovationsånd i virksomheden. Alt begynder med foden Udgangspunktet hos ECCO er, at alt begynder med foden. Det stiller store krav til designerne, for det er ikke så vanskeligt at designe en smuk sko, hvis man ikke skal bekymre sig om komforten. Men at designe en sko, der både er en fryd for øjet og samtidig sidder godt og behageligt, er en langt større udfordring. Og faktisk begynder arbejdet med at skabe en ny ECCO sko allerede før, designerne sætter de første streger på papiret. ECCO er førende, når det gælder komfort. Det skyldes dels, at ECCO investerer betydeligt i forståelse af fodens anatomi, og dels at ECCO bruger denne viden til konstant at forbedre sine læster og forme, som udgør "skabelonen" til de sko, ECCO udvikler. ECCOs designere baserer altid deres nye sko på ECCOs læster og forme. Derved sikres optimal komfort. Materialekvalitet i top Læder er ét af de vigtigste råmaterialer til forarbejdningen af sko. ECCO ejer selv sine egne garverier, hvor der produceres læder i topkvalitet, og garverierne er i tæt kontakt med ECCOs designere, som stiller store krav til en konstant udvikling af nye lædertyper. Et eksempel på dette er ECCOs Premium Collection, hvor den ansvarlige designer for Ladies, Niki Tæstensen, i samarbejde med ECCOs CEO, Dieter Kasprzak, har designet en high-end kollektion til ECCOs Premium Stores med udgangspunkt i eksotiske skind. Resultatet er en usædvanlig elegant og eksklusiv kollektion, som præsenteres for kunderne i foråret Designet afprøves i praksis Selv om designet er på plads, er skoene endnu ikke parate til produktion. Helt i stil med ECCOs filosofi ejer ECCO også sit eget skolaboratorium, hvor hver eneste skomodel først skal igennem omfattende tests. Skoene testes blandt andet for skridsikkerhed, slidstyrke og fleksibilitet, ligesom skoenes evne til at modstå kulde testes ved hjælp af avanceret kontroludstyr. Men ECCO lader sig ikke overbevise af maskiner alene. Skoene bliver også afprøvet på fødderne. For komfort er ikke en størrelse, man kan måle sig frem til. Nogle af de afgørende tilpasninger foretages først efter, at ECCOs medarbejdere har bedømt skoene efter langvarige tests af komfort og slidstyrke. Derfor er det heller ikke ualmindeligt at se næste års kollektioner på medarbejdernes fødder i dagligdagen. 10 ECCOs årsrapport 2008 / Design, komfort & kvalitet

11 Den elegante og eksklusive Premium kollektion er blevet til i samarbejde mellem Niki Tæstensen (billedet), ansvarlig for Ladies, og ECCOs administrende direktør Dieter Kasprzak. ECCOs årsrapport 2008 / Design, komfort & kvalitet 11

12 Et af verdens mest moderne garverier ECCOs nye garveri i Xiamen repræsenterer selskabets største investering til dato. Efter den formelle åbningsceremoni, rundvisninger på både garveriet og skofabrikken, fulgte en banket for 450 gæster, hvor kinesiske dansere viste adskillige danse. Åbningen af ECCOs nye garveri i Kina er en milepæl. Det er ikke kun ECCOs største enkeltinvestering til dato. Det er også introduktionen af et helt nyt koncept inden for læderproduktion. Garveriet er en af verdens mest miljøvenlige og energieffektive læderproduktionsenheder, hvor energiforbruget er 20% lavere end i de fleste andre garverier. afdøde Karl Toosbuy, var klar over, at han ikke kunne drive en effektiv masseproduktion af sko, hvis han var afhængig af eksterne garverier. Derfor åbnede han ECCOs første garveri, som blev placeret i Portugal. Siden blev det efterfulgt af garverier i Holland, Indonesien, Thailand og senest det nye garveri i Kina. ECCO Leather B.V. har hovedkontor i Holland. Ligesom ECCO Sko A/S investerer ECCO Leather B.V. meget i forskning med henblik på nye grønnere produktionsmetoder samtidig med, at der løbende sker forbedringer af læderudviklingssystemet. Garverierne forsyner ECCO såvel som mange andre førende sko- og taskeproducenter med kvalitetslæder. Med et areal på ca m2 er det nye garveri ECCOs største bygning, og det nye garveri blev åbnet i september 2008 i Tong an Chengnan Industrial Zone med deltagelse af hundredvis af læderspecialister fra hele verden og repræsentanter for landets statslige og regionale myndigheder. Baggrunden for, at ECCO ejer og driver sine egne garverier, er, at ECCOs grundlægger, De sidste tre garverier ligger ved siden af ECCOs skofabrikker, som sørger for pålidelige leverancer af læder af høj kvalitet. Fordelen er blandt andet, at garverierne kan levere i det øjeblik, ECCOs skomagere efterspørger det, og hvis der er noget, som ikke lever op til ECCOs kvalitetskrav, kan garveriet hurtigt levere igen, så skofabrikkerne kan holde deres tidsplan. 12 ECCOs årsrapport 2008 / Moderne garveri

13 ECCOs årsrapport 2008 / Moderne garveri 13

14 ECCOs butikker er indrettet enkelt, lyst og venligt, så de sender et skandinavisk og indbydende signal til kunderne. 14 ECCOs årsrapport 2008 / Comfortable place on earth

15 The most comfortable place on Earth Der er sket meget, siden Karl Toosbuy i 1963 under beskedne kår begyndte sin skoproduktion i Danmark. I dag er ECCO et globalt brand og er repræsenteret med over 800 butikker og shop-in-shops i 91 lande verden over. Tusinder af kunder er i kontakt med ECCO hver dag - lige fra Moskva til Dubai og fra San Francisco til Tokyo. ECCOs succes hænger nøje sammen med, hvordan kunderne oplever besøget i butikkerne. Derfor er butikskoncepterne en af grundstenene i ECCOs forretning. Grundlæggende er butikkerne indrettet enkelt, lyst og venligt, så de sender et skandinavisk og indbydende signal til kunderne. Ud over butiksindretningen går ECCO meget op i at uddanne personalet i at formidle, hvad ECCO står for. Medarbejderne skal være velinformerede, dygtige og imødekommende, så kunden får et godt indtryk af, at ECCO er The most comfortable place on Earth. Et vigtigt element i udviklingen af ECCOs position er en øget synliggørelse af ECCO brandet i detailhandlen, og åbningen af nye forretninger tager til år for år. I 2008 er antallet af ECCO butikker steget med 135, hvilket er i tråd med ECCOs ambitiøse vækststrategi, der sigter mod at øge antallet af ECCO butikker til 1500 ved udgangen af ECCO Butikker Egne Partnere Ialt Butikker Shop-in-Shops Points ECCOs årsrapport 2008 / Comfortable place on earth 15

16 Fire overordnede butikskoncepter I 2008 har ECCO arbejdet intensivt med lanceringen af to nye butikskoncepter, ECCO Premium Store og ECCO Flagship Store. Med ECCOs to nye koncepter, ECCO Premium Store og ECCO Flagship Store, er ECCOs portefølje af butikskoncepter nu komplet, dækkende fra de globale ECCO stores til den enestående Signature Store i Hong Kong. Butikskoncepterne er afbalancerede, så de dækker alle ECCOs kundegrupper og kollektioner. ECCOs fire butikskoncepter er: ECCO Store - København ECCO Premium Store - Dubai ECCO Signature Store - Hong Kong ECCO Store Hver anden dag åbner en ny eller en ombygget ECCO Store, der med over 800 butikker verden over er ECCOs mest udbredte koncept. Her bærer butikkerne et tydeligt skandinavisk præg med danske designermøbler og minimalistisk indretning i lyse toner. Det nye ECCO Store koncept betyder også, at butikkerne er blevet endnu mere funktionelle, eksklusive og sætter kunden i fokus. I dette koncept præsenteres kunderne for et bredt udsnit af ECCOs standardkollektion samt det enkelte markeds egne favoritter. ECCO Premium Store Premium er et koncept, som henvender sig til kunder, der går efter den bedste kvalitet og de mest moderne designs. Her er det ECCOs avancerede kollektioner, der er i fokus, som eksempelvis Premium Collection og Limited Editions. Butikkerne er placeret på de bedste adresser i verdens storbyer. Antallet af butikker er begrænset, hvilket understreger det eksklusive koncept. Indtil videre kan man finde ECCOs Premium butikker i Berlin, Hong Kong, København og Dubai. ECCO Signature Store I Hong Kongs eksklusive indkøbscenter Elements finder man ECCOs hidtil eneste Signature butik, som er et studie værd i design og indretning. En central kubekonstruktion i træ udgør centrum i lokalet, hvor skoene præsenteres kreativt og utraditionelt, nærmest frit svævende i luften. Oplevelsen i rummet er helt speciel og understreger ECCOs innovative brand udvikling. Kollektionerne er udvalgt i forhold til det asiatiske marked og består selvfølgelig også af ECCOs Premium Collections og Limited Editions. 16 ECCOs årsrapport 2008 / Butikskoncepter

17 ECCO Flagship Store - Køln ECCO Flagship Store I 2008 åbnede ECCOs nyeste Flagship Store i Køln. Butikken breder sig ud over to etager og 400 kvadratmeter på en central placering i en af Europas mest besøgte gågader. Her kan kunderne opleve hele bredden i ECCOs kollektion med herre-, dame- og børnesko samt et bredt udvalg af performance- og golfsko. Ud over dette har butikken også en særlig afdeling for ECCOs taskekollektion. Indretningen er eksklusiv, og alle sejl er sat til. Butikken er indrettet med lyst træ, læder og kobberdetaljer, som sammen med de lette møbler sender et klart signal om design i topklasse. ECCOs årsrapport 2008 / Butikskoncepter 17

18 De bedste butiksmedarbejdere Løbende fokus på uddannelse og butikstests gør kundernes oplevelse i ECCO butikkerne endnu bedre. Man kan have de flotteste butikker på de bedste adresser, men hvis personalet ikke er klædt godt nok på i forhold til kundebetjeningen, bliver det aldrig en stor succes. Derfor arbejder ECCO indgående med tre træningsinitiativer, som består af følgende: Brand ambassadør salgsprogram Dette detaljerede salgsprogram er fundamentet for alle ECCOs butiksmedarbejdere. Undervisningens mål er at skabe stærke ambassadører, som kan give kunderne oplevelser i verdensklasse i mødet med ECCO butikkerne. ECCO lægger stor vægt på, at butiksmedarbejderne er i stand til at lytte til kundernes behov og derved skabe en fordelagtig situation for både kunde og medarbejder. Programmet fokuserer på fundamentale salgsprincipper og på, hvordan medarbejderne kan overgå kundens forventninger til servicen, så kunden i praksis får oplevelsen af ECCO butikken som The most comfortable place on Earth. Kurser for butiksledere ECCOs grundlæggende filosofi for et vellykket møde mellem kunder og medarbejdere er i centrum på kurserne for butiksledere. Der stilles skarpt på at ramme kundens behov og på at udvikle medarbejdere. Begge disse områder er indarbejdet i kurserne for butikslederne, der består af mere end 25 fokusområder, som er relateret til de to hovedområder. Blandt andet undervises butikslederne i coaching, lederskab, uddelegering, planlægning og meget mere. Mystery Shopping program ECCO stræber efter at blive den bedste skovirksomhed i verden, og ét af de tiltag, som er med til at sikre den rigtige udvikling, er Mystery Shopping programmet. Her testes butikkerne løbende af anonyme kunder, som i virkeligheden undersøger, hvordan medarbejderne lykkes i deres arbejde. Resultaterne for de enkelte butikker bliver analyseret og behandlet, så ECCOs salgsledelse kan tilpasse undervisningen på de områder, hvor butikkerne ikke når de fastsatte målsætninger. Og medarbejderne bruger også resultaterne til at se, hvordan de klarer sig i forhold til de andre butikker, hvilket er med til at skabe en sund konkurrence butikkerne imellem. 18 ECCOs årsrapport 2008 / Bedste butiksmedarbejdere

19 Koncernstruktur pr. 31. december 2008 ECCO Sko A/S Dattervirksomheder, Salg Vesteuropa Centraleuropa Østeuropa og Mellemøsten Americas Asia/Pacific HOLLAND ECCO Europe West B.V. UK ECCO Shoes UK Limited BELGIEN ECCO Belgium N.V. FRANKRIG ECCO France Diffusion S.a.r.l. PORTUGAL ECCO (Portugal) Sales Comercialização de Sapatos, Lda. SPANIEN ECCO Shoes Iberica, S.L. ITALIEN ECCO Scarpe Italia S.r.l. DANMARK ECCO e-store ApS SVERIGE ECCO Sverige AB DANMARK Salgsselskabet ECCO Danmark A/S DANMARK ECCO Retail A/S NORGE ECCO Norge A/S FINLAND Oy ECCO-Suomi Ab TYSKLAND ECCO Schuhe GmbH ØSTRIG ECCO Trading GmbH SCHWEIZ ECCO Schuhe Schweiz GmbH Tilbehør: SCHWEIZ ECCO Shoes International AG POLEN ECCO Europe East and Middle East Sp. z o.o. POLEN ECCO Shoes Poland Sp. z o.o. tjekkiet ECCO Boty Ceská republika s.r.o. SLOVAKIET ECCO Shoes Slovakia, s.r.o. CYPERN ECCO Cyprus Limited DANMARK ECCO Middle East A/S de FORENEDE arabiske EMIRATER ECCO Middle East A/S (Branch) USA ECCO USA, Inc. USA ECCO Retail LLC USA ECCO Internet, Inc. CANADA ECCO Shoes Canada, Inc. HONG KONG ECCO Asia Pacific Limited HONG KONG ECCO Shoes Hong Kong Limited TAIWAN ESHK Ltd. Taiwan Branch SINGAPORE ECCO Singapore Pte. Ltd. AUSTRALIEN ECCO Shoes Pacific Pty. Ltd. NEW ZEALAND ECCO Shoes (NZ) Limited indien ECCO India Trading Private Limited SINGAPORE ECCO China Wholesale Holding (Singapore) Pte. Ltd. KINA ECCO (Shanghai) Co., Ltd. Dattervirksomheder, Produktion ECCO Skofabrikker PORTUGAL Ecco let (Portugal) Fábrica de Sapatos, Lda. SLOVAKIET ECCO Slovakia, a.s. INDONESIEN PT. ECCO Indonesia THAILAND ECCO (Thailand) Co., Ltd. SINGAPORE ECCO China Holding (Singapore) Pte. Ltd. KINA ECCO (Xiamen) Co., Ltd. ECCO Leather HOLLAND ECCO Leather B.V. HOLLAND ECCO Tannery (Holland) B.V. indonesien PT. ECCO Tannery Indonesia THAILAND ECCO Tannery (Thailand) Co., Ltd. SINGAPORE ECCO Tannery Holding (Singapore) Pte. Ltd. KINA ECCO Tannery (Xiamen) Co., Ltd. Selskaber uden aktiviteter er ikke medtaget. ECCOs årsrapport 2008 / Koncernstruktur 19

20 ECCO tilbyder en bred herrekollektion, der er en blanding af klassisk stil og casual designs. 20 ECCOs årsrapport 2008 /

21 ECCOs årsrapport 2008 / 21

22 ECCOs markeder På trods af en barsk markedssituation i 2008 har ECCO vist gode resultater. Geografisk fordeling af salgsvolumen 2008 (i %) Centraleuropa 35,2% Vesteuropa 14,6% Østeuropa 23,9% Americas 18,6% Asia/Pacific 7,7% 7,7% 18,6% 35,2% 23,9% 14,6% I USA, hvor finanskrisen ramte først, blev det i foråret klart, at ECCO ville få et udfordrende år. Til gengæld så det mere positivt ud for ECCOs fire andre salgsregioner helt indtil midten af oktober måned, hvor afmatningen også her begyndte at vise sig. Når det trods alt er lykkedes ECCO at skabe et godt resultat med en omsætning på mio. kr., skyldes det en stærk kollektion og en fortsat ekspansiv strategi, hvor ECCO udnyttede de muligheder, der også opstår i krisetider. Blandt andet med åbningen af 135 nye butikker. Ud over dette videreudviklede ECCO sin samlede servicepakke til butikkerne. Blandt andet ved fokus på "Never out of stock" konceptet med 48 timers opfyldning og en tæt opfølgning på salget på markederne. Servicekonceptet er til rådighed for suppleringssalg, dels som telefonsalg, men også via business-to-business, hvorfra butikkerne selv kan genbestille. Centraleuropa Vesteuropa Østeuropa Americas Asia/Pacific 22 ECCOs årsrapport 2008 / Markeder

23 ECCO Americas Med fokus på mulighederne og justering af organisationen lykkedes det at opnå et acceptabelt resultat i et svært marked. Et af højdepunkterne i Canada var åbningen af en ECCO butik i Eaton Centre, et højtprofileret indkøbscenter. Antal af ECCO Butikker Butikker Butikker Udvikling af omsætning 2008/2007 Omsætningsindeks 87 Den økonomiske nedgang var en realitet allerede fra årets begyndelse i USA, hvilket førte til mindre forbrug og et meget uforudsigeligt marked. Selv om den økonomiske nedgang ikke havde den samme indvirkning på det andet store marked i regionen, Canada, har dette marked også været præget af megen konkurrence i løbet af hele året. ECCO Americas så hurtigt de muligheder, der blev afdækket i forbindelse med nedgangen, og beskyttede på effektiv vis sin markedsposition ved at øge sin tilstedeværelse på detailniveau med 11 nye shop-in-shops og 15 nye butikker. ECCO USA fik i tide justeret sin organisation til et mindsket forretningsniveau takket være tidlig opmærksomhed på den økonomiske situation og opnåede dermed et acceptabelt salg i 2008 i betragtning af markedsbetingelserne. ECCOs årsrapport 2008 / Amerika 23

24 ECCO Asia/Pacific ECCO Asia/Pacific har vist stærk vækst i 2008 hovedsageligt takket være den positive markedsudvikling i Kina. Et af højdepunkterne i 2008 var lanceringen af det første nye Premium butikskoncept ved Ocean Terminal i Hong Kong. Blandt deltagerne var supermodellerne Amanda S, Lisa S, de tidligere Miss Hong Kong Mandy Cho og Aimee Chan. Antal af ECCO Butikker Butikker Butikker Regionen fortsætter sine bestræbelser på at løfte brandet op på et højere niveau ved at implementere nye koncepter, som f.eks. Premium Stores, og løbende opgradere detailkoncepterne i hele regionen. Kina fortsætter sin dominerende rolle i markedspenetreringsstrategien med i alt 387 partner og ECCO-ejede butikker i 2008 sammenlignet med 292 butikker i ECCOs nye markeder i Malaysia og Macau har også vist en lovende udvikling i løbet af året. Et nyt detail joint venture mellem Achilles Corporation og ECCO i Japan blev realiseret i december med et proaktivt mål om at åbne flere butikker og opbygge et endnu stærkere ECCO brand i landet. Udvikling af omsætning 2008/2007 Omsætningsindeks ECCOs årsrapport 2008 / Asia/Pacific

25 ECCO Centraleuropa Betydelige investeringer i detailleddet og åbning af ECCOs Flagship Store. Blandt adskillige højdepunkter i 2008 skilte Walk-in-Style arrangementet under Københavns Modeuge sig ud som en af de mest succesfulde modeevents i ECCOs historie. Antal af ECCO Butikker Butikker Butikker Den finansielle krise påvirkede også Centraleuropa, men det lykkedes ECCO at klare sig godt på markedet til trods for den generelle markedssituation. Samlet set har ECCO Centraleuropa åbnet 21 nye ECCO butikker og 30 nye shop-inshops i 2008, og det lykkedes for ECCO Centraleuropa at opnå en mindre vækst i ECCO Centraleuropa har fortsat den konceptuelle udvikling i 2008 og foretaget betydelige indledende detailinvesteringer på de tysktalende markeder. Eksempelvis blev ECCO Köln åbnet i august 2008 som den første butik, der er indrettet efter ECCOs nye Flagship Store koncept. Det er ECCOs største butik med 400 kvm. salgsareal fordelt på to etager. Udvikling af omsætning 2008/2007 Omsætningsindeks 103 ECCOs årsrapport 2008 / Centraleuropa 25

26 ECCO Østeuropa & Mellemøsten 2008 var endnu et år med en stærk udvikling inden for ECCO brandet i landene i Østeuropa og Mellemøsten. ECCO Walkathon var igen en stor succes i Polen med mere end deltagere i Warszawa i Antal af ECCO Butikker Butikker Butikker Rusland viste en meget stærk vækst i 2008 og er nu ECCOs næststørste marked, kun overgået af USA. Markederne i Mellemøsten, Polen og Baltikum nød også stor succes igennem hele året. Slovenien, Makedonien, Kroatien, Serbien og Montenegro samt Bosnien viste den stærkeste vækst i regionen, og det eneste marked, der oplevede tilbagegang, var Ukraine. Antallet af ECCO Stores i regionen er nu 375. I september kunne Rusland fejre åbningen af ECCO butik nummer 200 kun to år efter åbningen af butik nummer 100. Den første Premium Store åbnede i Mall of Dubai, verdens største indkøbscenter, og regionen fortsatte udviklingen af Kids' Stores med 8 nye åbninger. Udvikling af omsætning 2008/2007 Omsætningsindeks ECCOs årsrapport 2008 / Østeuropa

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Indhold. Mogens Mogens Munk-Rasmussen

Indhold. Mogens Mogens Munk-Rasmussen ECCO ECCO Sko A/Sko A/S Industrivej Industrivej 5 5 DK-6261 DK-6261 Bredebro Bredebro A/S Reg. A/S nr. Reg. 43.088 nr. 43.088 CVR-nr. CVR-nr. 45 3445 9934 18 99 18 Indhold Bestyrelse Bestyrelse Hanni Hanni

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

ECCOs årsrapport 2009

ECCOs årsrapport 2009 ECCOs årsrapport 2009 1 2 ECCOs årsrapport 2009 / ECCOs årsrapport 2009 / 3 ECCO opnåede acceptabelt resultat i 2009 Den globale finanskrise ramte salget, men omstændighederne taget i betragtning er resultatet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været

siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. Hanni Toosbuy Kasprzak - datter af Birte og Karl Toosbuy - er i dag eneejer af

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere