ECCOs årsrapport 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ECCOs årsrapport 2008"

Transkript

1 ECCOs årsrapport

2 2 ECCOs årsrapport 2008 /

3 ECCOs årsrapport 2008 / 3

4 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i dels på grund af virkeligt gode nye kollektioner, dels på grund af en hurtig indsats, da den globale økonomi begyndte at vende. ECCOs nye 2008 kollektioner blev godt modtaget på markedet, og selskabet øgede sit skosalg. På omkostningssiden blev der opnået betydelige besparelser, fordi ECCO greb ind, så snart finanskrisen begyndte. Allerede i februar gennemførte ECCO de første nedskæringer og besparelser, og da efterspørgslen senere faldt i andre markeder, blev der igen reageret hurtigt. ECCO kunne derfor afslutte 2008 med et resultat før skat på 745 mio. DKK mod 755 mio. DKK i Et resultat, der er det næstbedste nogensinde, og som selskabet, i lyset af årets markedsmæssige udvikling, er tilfreds med. ECCO fortsætter en sund udvikling med en soliditetsgrad på 56%, mod 49% i Soliditetsgraden understøtter ECCOs generelle mål om finansiel uafhængighed, så selskabet også i modgangstider kan fastholde sine mål og ambitiøse investeringsplaner for derved at sikre et godt fundament for fremtidig vækst. I 2008 investeredes betydeligt i åbning af nye butikker, ejet dels af ECCO, dels af partnere. Det blev i alt til 135 nye butikker i årets løb. Et af de steder, hvor udviklingen går rigtigt stærkt, er i Rusland, hvor ECCO i september åbnede butik nummer 200 i Sankt Petersborg. Siden 2006 er antallet af ECCO butikker i Rusland mere end fordoblet. På produktionssiden øgede ECCO kapaciteten i både Thailand og Indonesien, og i Kina kunne ECCO indvie sit hidtil største garveri. Et garveri, der samtidig er ECCOs største enkeltinvestering nogensinde. ECCO investerede også i videreudviklingen af medarbejdere, nye IT-systemer og forbedrede processer i ECCO vil fastholde sine ambitioner om stadig bedre produkter og en styrket position på markedet, men samtidig forudser ECCO, at den globale økonomiske afmatning, der tog fart i fjerde kvartal 2008, vil fortsætte. Derfor forventer ECCO et væsentligt ringere resultat i ECCO vil fortsat fokusere på at effektivisere forretningen og på omkostningerne, men på trods af udfordringerne på markedet vil ECCO også have et åbent øje for de muligheder, der altid opstår i vanskelige tider. Det er helt afgørende for ECCO, at selskabets godt medarbejdere fortsætter den målrettede og dygtige indsats fra 2008, så ECCO kan fortsætte sin stræben efter at blive det bedste skofirma i verden. Dieter Kasprzak Adm. Direktør Annemette Nøhr Direktør, Finans Flemming O. Nielsen Direktør, Int. Salg og Retail Jens Christian Meier Direktør, Produktion Andreas Wortmann Direktør, Branding og Produkter 4 ECCOs årsrapport 2008 / Tilfredsstillende resultat

5 ECCOs direktion, fra venstre: Direktør, Branding og Produkter Andreas Wortmann, Adm. Direktør Dieter Kasprzak, Direktør, Finans Annemette Nøhr, Direktør, Produktion Jens Christian Meier, og Direktør, Int. Salg og Retail Flemming O. Nielsen. ECCOs årsrapport 2008 / Tilfredsstillende resultat 5

6 For næsten ti år siden begyndte ECCO at lave sports produkter. I dag laver ECCO premium outdoor produkter med de allernyeste teknologier, som ECCOs Receptor teknologi, der er baseret på fodens bevægelser. 6 ECCOs årsrapport 2008 /

7 Hoved- og nøgletal for ECCO koncernen Hovedtal t.kr. Nettoomsætning Resultat før afskrivninger Afskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto (81.220) (77.304) (49.979) (74.294) (60.594) Resultat før skat Selskabsskat ( ) ( ) ( ) ( ) (42.883) Koncernresultat Minoritetsinteressernes andel (46.470) (23.832) (10.588) 697 (12.897) Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver Egenkapital Øvrige passiver Gæld Passiver Cash-flow fra drift Cash-flow fra investering ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Cash-flow fra finansiering ( ) ( ) ( ) (2.385) (392) Solgte par sko (1.000) Antal ansatte (pr ) Nøgletal Overskudsgrad 15,4% 16,0% 17,0% 11,1% 7,9% ROAIC 19,2% 21,2% 21,9% 13,6% 9,3% Afkastningsgrad 17,3% 19,2% 20,5% 11,2% 7,2% Investeringsgrad 2,3 1,5 1,3 1,0 1,2 Egenkapitalens forrentning 23,2% 28,3% 32,5% 19,5% 15,2% Soliditetsgrad 56,3% 49,2% 47,4% 39,1% 35,1% Likviditetsgrad 1,9 2,2 3,0 2,9 2,0 Definition af nøgletal Overskudsgrad: Resultat før finansielle poster x 100 Investeringsgrad: Årets investeringer Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver Nettoomsætning Årets afskrivninger Kortfristet gæld ROAIC: Resultat før finansielle poster x 100 Egenkapitalens forrentning: Årets resultat x 100 Gns. aktiver Gns. egenkapital Afkastningsgrad: Resultat før skat x 100 Soliditetsgrad: Egenkapital x 100 Gns. aktiver Aktiver ECCOs årsrapport 2008 / Hoved- og nøgletal 7

8 Året i hovedtræk ECCO koncernen opnåede på trods af den generelle økonomiske situation også i 2008 et tilfredsstillende resultat. Antal solgte par sko (1.000) Antal par (1.000) Nettoomsætning / Overskudsgrad mio. DKK Sko 93,8% Tilbehør 1,8% Læder og wetblue 3,0% Andet 1,4% Nettoomsætning, mio. DKK Overskudsgrad ECCO koncernens nettosalg i 2008 (i%) 3,0% 1,4% 1,8% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Årets resultat ECCO koncernens resultat før skat udgjorde således 745,9 mio. DKK mod 755,7 mio. DKK i 2007, en tilbagegang på 10 mio. DKK svarende til 1,3%. Omsætning ECCO realiserede i 2008 en nettoomsætning på i alt 5.374,1 mio. DKK, svarende til en stigning på 3,0% i forhold til % af nettoomsætningen bestod af salg af sko, de resterende 6% af salg af tilbehør samt læder og wetblue. Nettoomsætningen for sko steg med 3,4%, hvilket hovedsageligt hænger sammen med en tilsvarende vækst i antal solgte par sko (fra 16,9 mio. par solgte sko i 2007 til 17,6 mio. par i 2008). Gennemsnitsprisen pr. par har været stabil på trods af en negativ valutakurseffekt på nettoomsætningen på 2,1 procentpoint. For tilbehør steg nettoomsætningen med 22,9% og fortsætter dermed den positive udvikling fra Koncernens salg af læder og wetblue er faldet med 7,3%. Koncernens resultat før finansielle poster m.m. blev 827 mio. DKK mod 833 mio. DKK i Overskudsgraden blev i ,4% mod 16,0% i Koncernens indtjening er således fastholdt på trods af begrænset vækst i koncernens omsætning. Dette er opnået via en meget stabil udvikling i kostpriserne samt en begrænset vækst i omkostningerne på koncernniveau. De samlede omkostninger steg i 2008 med 95 mio. DKK svarende til 5,2%. Der investeredes fortsat i etablering af egne butikker, hvilket har og vil give stigende faste omkostninger. I takt med et vigende salg i 2008 iværksattes en række omkostningstilpasninger for at fastholde indtjeningen, hvilket også afspejles i ovenstående. Finansielle poster, netto udgjorde -81,2 mio. DKK mod -77,3 mio. DKK i Heri indgår kursreguleringer vedrørende gældsposter i udenlandsk valuta, som i 2008 var negative med 6,5 mio. DKK mod et tilsvarende tab på 9,2 mio. DKK i Renteudgifterne for koncernen udgjorde 75 mio. DKK mod 68 mio. DKK i Skat af årets resultat udgjorde i mio. DKK. Den effektive skatteprocent blev dermed 23,1% mod 25,7% i Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser udgjorde 527,4 mio. DKK mod 537,6 mio. DKK i ,8% Sko Tilbehør Læder og wetblue Andet 8 ECCOs årsrapport 2008 / Året i hovedtræk

9 Cash Flow fra driften (mio. DKK) mio. DKK Balance Ved udgangen af 2008 udgjorde koncernens samlede aktiver mio. DKK; en stigning på 182 mio. DKK svarende til 4,3%. Anlægsaktiverne udgjorde mio. DKK, hvoraf mio. DKK var materielle anlægsaktiver. Sammenholdt med 2007 reducerede koncernen sine varebeholdninger med 103 mio. DKK svarende til 6,4%, hvilket ikke helt levede op til den interne målsætning om en forbedring af lageromsætningshastigheden, men i den givne situation dog var tilfredsstillende. Likviditetsbehovet til anlægsinvesteringer androg netto 483 mio. DKK mod 305 mio. DKK i 2007, en stigning på 178 mio. DKK, svarende til 58,2%. Stigningen skyldes primært udvidelse af produktionskapaciteten, herunder etablering af garveriet i Kina. Årets samlede pengestrøm fra drift, investeringer samt finansiering var negativ med 17 mio. DKK mod en tilsvarende negativ pengestrøm på 156 mio. DKK i Investering i materielle anlægsaktiver (mio. DKK) mio. DKK Egenkapitalen ved udgangen af 2008 udgjorde mio. DKK mod ultimo 2007, en stigning på 19,3%. Årets resultat har bidraget med 527 mio. DKK. Valutakursreguleringer af udenlandske dattervirksomheders egenkapital udgjorde -8 mio. DKK og regulering af finansielle instrumenter m.m. 32 mio. DKK. Derudover er der betalt udbytte på 151 mio. DKK Soliditetsgraden er øget fra 49,2% til 56,3%, hvilket understøtter ECCOs overordnede mål om at opnå størst mulig finansiel uafhængighed. Fordeling af salg af sko 2008 (i%) Dame 38,1% Herre 27,2% Børn 15,2% Golf 2,0% Performance 17,5% 17,5% 2,0% 15,2% 38,1% Pengestrømsopgørelse Årets pengestrøm fra driftsaktiviteter var i modsætning til 2007 positivt påvirket af et fald i koncernens varebeholdninger på 103 mio. DKK og udgjorde 789 mio. DKK mod 264 mio. DKK i ,2% Dame Herre Børn Golf Performance ECCOs årsrapport 2008 / Året i hovedtræk 9

10 Design, komfort & kvalitet ECCO udfordrer konstant sig selv for at skabe den bedste komfort, de mest innovative skodesigns og markedets bedste kvalitet. Design, komfort og kvalitet er nøgleord, når skoene kommer fra ECCO. Det kræver en kompromisløs produktudvikling, hvor alle detaljer fra design til produktion planlægges og overvåges. ECCO kontrollerer hele værdikæden fra ko til kunde. Det betyder, at hele processen fra idéudvikling og design, produktudvikling, produktion af læder og sko til markedsføring og salg foregår i ECCOs eget regi. Det er usædvanligt på markedet, hvor de fleste af ECCOs konkurrenter outsourcer dele af værdikæden, især produktionen af sko, til underleverandører. En af de store fordele ved ECCOs filosofi om at drive hele værdikæden selv er, at medarbejdernes kompetencer konstant udnyttes og udvikles. Det er med til at sikre et tæt samarbejde og en stærk entreprenør- og innovationsånd i virksomheden. Alt begynder med foden Udgangspunktet hos ECCO er, at alt begynder med foden. Det stiller store krav til designerne, for det er ikke så vanskeligt at designe en smuk sko, hvis man ikke skal bekymre sig om komforten. Men at designe en sko, der både er en fryd for øjet og samtidig sidder godt og behageligt, er en langt større udfordring. Og faktisk begynder arbejdet med at skabe en ny ECCO sko allerede før, designerne sætter de første streger på papiret. ECCO er førende, når det gælder komfort. Det skyldes dels, at ECCO investerer betydeligt i forståelse af fodens anatomi, og dels at ECCO bruger denne viden til konstant at forbedre sine læster og forme, som udgør "skabelonen" til de sko, ECCO udvikler. ECCOs designere baserer altid deres nye sko på ECCOs læster og forme. Derved sikres optimal komfort. Materialekvalitet i top Læder er ét af de vigtigste råmaterialer til forarbejdningen af sko. ECCO ejer selv sine egne garverier, hvor der produceres læder i topkvalitet, og garverierne er i tæt kontakt med ECCOs designere, som stiller store krav til en konstant udvikling af nye lædertyper. Et eksempel på dette er ECCOs Premium Collection, hvor den ansvarlige designer for Ladies, Niki Tæstensen, i samarbejde med ECCOs CEO, Dieter Kasprzak, har designet en high-end kollektion til ECCOs Premium Stores med udgangspunkt i eksotiske skind. Resultatet er en usædvanlig elegant og eksklusiv kollektion, som præsenteres for kunderne i foråret Designet afprøves i praksis Selv om designet er på plads, er skoene endnu ikke parate til produktion. Helt i stil med ECCOs filosofi ejer ECCO også sit eget skolaboratorium, hvor hver eneste skomodel først skal igennem omfattende tests. Skoene testes blandt andet for skridsikkerhed, slidstyrke og fleksibilitet, ligesom skoenes evne til at modstå kulde testes ved hjælp af avanceret kontroludstyr. Men ECCO lader sig ikke overbevise af maskiner alene. Skoene bliver også afprøvet på fødderne. For komfort er ikke en størrelse, man kan måle sig frem til. Nogle af de afgørende tilpasninger foretages først efter, at ECCOs medarbejdere har bedømt skoene efter langvarige tests af komfort og slidstyrke. Derfor er det heller ikke ualmindeligt at se næste års kollektioner på medarbejdernes fødder i dagligdagen. 10 ECCOs årsrapport 2008 / Design, komfort & kvalitet

11 Den elegante og eksklusive Premium kollektion er blevet til i samarbejde mellem Niki Tæstensen (billedet), ansvarlig for Ladies, og ECCOs administrende direktør Dieter Kasprzak. ECCOs årsrapport 2008 / Design, komfort & kvalitet 11

12 Et af verdens mest moderne garverier ECCOs nye garveri i Xiamen repræsenterer selskabets største investering til dato. Efter den formelle åbningsceremoni, rundvisninger på både garveriet og skofabrikken, fulgte en banket for 450 gæster, hvor kinesiske dansere viste adskillige danse. Åbningen af ECCOs nye garveri i Kina er en milepæl. Det er ikke kun ECCOs største enkeltinvestering til dato. Det er også introduktionen af et helt nyt koncept inden for læderproduktion. Garveriet er en af verdens mest miljøvenlige og energieffektive læderproduktionsenheder, hvor energiforbruget er 20% lavere end i de fleste andre garverier. afdøde Karl Toosbuy, var klar over, at han ikke kunne drive en effektiv masseproduktion af sko, hvis han var afhængig af eksterne garverier. Derfor åbnede han ECCOs første garveri, som blev placeret i Portugal. Siden blev det efterfulgt af garverier i Holland, Indonesien, Thailand og senest det nye garveri i Kina. ECCO Leather B.V. har hovedkontor i Holland. Ligesom ECCO Sko A/S investerer ECCO Leather B.V. meget i forskning med henblik på nye grønnere produktionsmetoder samtidig med, at der løbende sker forbedringer af læderudviklingssystemet. Garverierne forsyner ECCO såvel som mange andre førende sko- og taskeproducenter med kvalitetslæder. Med et areal på ca m2 er det nye garveri ECCOs største bygning, og det nye garveri blev åbnet i september 2008 i Tong an Chengnan Industrial Zone med deltagelse af hundredvis af læderspecialister fra hele verden og repræsentanter for landets statslige og regionale myndigheder. Baggrunden for, at ECCO ejer og driver sine egne garverier, er, at ECCOs grundlægger, De sidste tre garverier ligger ved siden af ECCOs skofabrikker, som sørger for pålidelige leverancer af læder af høj kvalitet. Fordelen er blandt andet, at garverierne kan levere i det øjeblik, ECCOs skomagere efterspørger det, og hvis der er noget, som ikke lever op til ECCOs kvalitetskrav, kan garveriet hurtigt levere igen, så skofabrikkerne kan holde deres tidsplan. 12 ECCOs årsrapport 2008 / Moderne garveri

13 ECCOs årsrapport 2008 / Moderne garveri 13

14 ECCOs butikker er indrettet enkelt, lyst og venligt, så de sender et skandinavisk og indbydende signal til kunderne. 14 ECCOs årsrapport 2008 / Comfortable place on earth

15 The most comfortable place on Earth Der er sket meget, siden Karl Toosbuy i 1963 under beskedne kår begyndte sin skoproduktion i Danmark. I dag er ECCO et globalt brand og er repræsenteret med over 800 butikker og shop-in-shops i 91 lande verden over. Tusinder af kunder er i kontakt med ECCO hver dag - lige fra Moskva til Dubai og fra San Francisco til Tokyo. ECCOs succes hænger nøje sammen med, hvordan kunderne oplever besøget i butikkerne. Derfor er butikskoncepterne en af grundstenene i ECCOs forretning. Grundlæggende er butikkerne indrettet enkelt, lyst og venligt, så de sender et skandinavisk og indbydende signal til kunderne. Ud over butiksindretningen går ECCO meget op i at uddanne personalet i at formidle, hvad ECCO står for. Medarbejderne skal være velinformerede, dygtige og imødekommende, så kunden får et godt indtryk af, at ECCO er The most comfortable place on Earth. Et vigtigt element i udviklingen af ECCOs position er en øget synliggørelse af ECCO brandet i detailhandlen, og åbningen af nye forretninger tager til år for år. I 2008 er antallet af ECCO butikker steget med 135, hvilket er i tråd med ECCOs ambitiøse vækststrategi, der sigter mod at øge antallet af ECCO butikker til 1500 ved udgangen af ECCO Butikker Egne Partnere Ialt Butikker Shop-in-Shops Points ECCOs årsrapport 2008 / Comfortable place on earth 15

16 Fire overordnede butikskoncepter I 2008 har ECCO arbejdet intensivt med lanceringen af to nye butikskoncepter, ECCO Premium Store og ECCO Flagship Store. Med ECCOs to nye koncepter, ECCO Premium Store og ECCO Flagship Store, er ECCOs portefølje af butikskoncepter nu komplet, dækkende fra de globale ECCO stores til den enestående Signature Store i Hong Kong. Butikskoncepterne er afbalancerede, så de dækker alle ECCOs kundegrupper og kollektioner. ECCOs fire butikskoncepter er: ECCO Store - København ECCO Premium Store - Dubai ECCO Signature Store - Hong Kong ECCO Store Hver anden dag åbner en ny eller en ombygget ECCO Store, der med over 800 butikker verden over er ECCOs mest udbredte koncept. Her bærer butikkerne et tydeligt skandinavisk præg med danske designermøbler og minimalistisk indretning i lyse toner. Det nye ECCO Store koncept betyder også, at butikkerne er blevet endnu mere funktionelle, eksklusive og sætter kunden i fokus. I dette koncept præsenteres kunderne for et bredt udsnit af ECCOs standardkollektion samt det enkelte markeds egne favoritter. ECCO Premium Store Premium er et koncept, som henvender sig til kunder, der går efter den bedste kvalitet og de mest moderne designs. Her er det ECCOs avancerede kollektioner, der er i fokus, som eksempelvis Premium Collection og Limited Editions. Butikkerne er placeret på de bedste adresser i verdens storbyer. Antallet af butikker er begrænset, hvilket understreger det eksklusive koncept. Indtil videre kan man finde ECCOs Premium butikker i Berlin, Hong Kong, København og Dubai. ECCO Signature Store I Hong Kongs eksklusive indkøbscenter Elements finder man ECCOs hidtil eneste Signature butik, som er et studie værd i design og indretning. En central kubekonstruktion i træ udgør centrum i lokalet, hvor skoene præsenteres kreativt og utraditionelt, nærmest frit svævende i luften. Oplevelsen i rummet er helt speciel og understreger ECCOs innovative brand udvikling. Kollektionerne er udvalgt i forhold til det asiatiske marked og består selvfølgelig også af ECCOs Premium Collections og Limited Editions. 16 ECCOs årsrapport 2008 / Butikskoncepter

17 ECCO Flagship Store - Køln ECCO Flagship Store I 2008 åbnede ECCOs nyeste Flagship Store i Køln. Butikken breder sig ud over to etager og 400 kvadratmeter på en central placering i en af Europas mest besøgte gågader. Her kan kunderne opleve hele bredden i ECCOs kollektion med herre-, dame- og børnesko samt et bredt udvalg af performance- og golfsko. Ud over dette har butikken også en særlig afdeling for ECCOs taskekollektion. Indretningen er eksklusiv, og alle sejl er sat til. Butikken er indrettet med lyst træ, læder og kobberdetaljer, som sammen med de lette møbler sender et klart signal om design i topklasse. ECCOs årsrapport 2008 / Butikskoncepter 17

18 De bedste butiksmedarbejdere Løbende fokus på uddannelse og butikstests gør kundernes oplevelse i ECCO butikkerne endnu bedre. Man kan have de flotteste butikker på de bedste adresser, men hvis personalet ikke er klædt godt nok på i forhold til kundebetjeningen, bliver det aldrig en stor succes. Derfor arbejder ECCO indgående med tre træningsinitiativer, som består af følgende: Brand ambassadør salgsprogram Dette detaljerede salgsprogram er fundamentet for alle ECCOs butiksmedarbejdere. Undervisningens mål er at skabe stærke ambassadører, som kan give kunderne oplevelser i verdensklasse i mødet med ECCO butikkerne. ECCO lægger stor vægt på, at butiksmedarbejderne er i stand til at lytte til kundernes behov og derved skabe en fordelagtig situation for både kunde og medarbejder. Programmet fokuserer på fundamentale salgsprincipper og på, hvordan medarbejderne kan overgå kundens forventninger til servicen, så kunden i praksis får oplevelsen af ECCO butikken som The most comfortable place on Earth. Kurser for butiksledere ECCOs grundlæggende filosofi for et vellykket møde mellem kunder og medarbejdere er i centrum på kurserne for butiksledere. Der stilles skarpt på at ramme kundens behov og på at udvikle medarbejdere. Begge disse områder er indarbejdet i kurserne for butikslederne, der består af mere end 25 fokusområder, som er relateret til de to hovedområder. Blandt andet undervises butikslederne i coaching, lederskab, uddelegering, planlægning og meget mere. Mystery Shopping program ECCO stræber efter at blive den bedste skovirksomhed i verden, og ét af de tiltag, som er med til at sikre den rigtige udvikling, er Mystery Shopping programmet. Her testes butikkerne løbende af anonyme kunder, som i virkeligheden undersøger, hvordan medarbejderne lykkes i deres arbejde. Resultaterne for de enkelte butikker bliver analyseret og behandlet, så ECCOs salgsledelse kan tilpasse undervisningen på de områder, hvor butikkerne ikke når de fastsatte målsætninger. Og medarbejderne bruger også resultaterne til at se, hvordan de klarer sig i forhold til de andre butikker, hvilket er med til at skabe en sund konkurrence butikkerne imellem. 18 ECCOs årsrapport 2008 / Bedste butiksmedarbejdere

19 Koncernstruktur pr. 31. december 2008 ECCO Sko A/S Dattervirksomheder, Salg Vesteuropa Centraleuropa Østeuropa og Mellemøsten Americas Asia/Pacific HOLLAND ECCO Europe West B.V. UK ECCO Shoes UK Limited BELGIEN ECCO Belgium N.V. FRANKRIG ECCO France Diffusion S.a.r.l. PORTUGAL ECCO (Portugal) Sales Comercialização de Sapatos, Lda. SPANIEN ECCO Shoes Iberica, S.L. ITALIEN ECCO Scarpe Italia S.r.l. DANMARK ECCO e-store ApS SVERIGE ECCO Sverige AB DANMARK Salgsselskabet ECCO Danmark A/S DANMARK ECCO Retail A/S NORGE ECCO Norge A/S FINLAND Oy ECCO-Suomi Ab TYSKLAND ECCO Schuhe GmbH ØSTRIG ECCO Trading GmbH SCHWEIZ ECCO Schuhe Schweiz GmbH Tilbehør: SCHWEIZ ECCO Shoes International AG POLEN ECCO Europe East and Middle East Sp. z o.o. POLEN ECCO Shoes Poland Sp. z o.o. tjekkiet ECCO Boty Ceská republika s.r.o. SLOVAKIET ECCO Shoes Slovakia, s.r.o. CYPERN ECCO Cyprus Limited DANMARK ECCO Middle East A/S de FORENEDE arabiske EMIRATER ECCO Middle East A/S (Branch) USA ECCO USA, Inc. USA ECCO Retail LLC USA ECCO Internet, Inc. CANADA ECCO Shoes Canada, Inc. HONG KONG ECCO Asia Pacific Limited HONG KONG ECCO Shoes Hong Kong Limited TAIWAN ESHK Ltd. Taiwan Branch SINGAPORE ECCO Singapore Pte. Ltd. AUSTRALIEN ECCO Shoes Pacific Pty. Ltd. NEW ZEALAND ECCO Shoes (NZ) Limited indien ECCO India Trading Private Limited SINGAPORE ECCO China Wholesale Holding (Singapore) Pte. Ltd. KINA ECCO (Shanghai) Co., Ltd. Dattervirksomheder, Produktion ECCO Skofabrikker PORTUGAL Ecco let (Portugal) Fábrica de Sapatos, Lda. SLOVAKIET ECCO Slovakia, a.s. INDONESIEN PT. ECCO Indonesia THAILAND ECCO (Thailand) Co., Ltd. SINGAPORE ECCO China Holding (Singapore) Pte. Ltd. KINA ECCO (Xiamen) Co., Ltd. ECCO Leather HOLLAND ECCO Leather B.V. HOLLAND ECCO Tannery (Holland) B.V. indonesien PT. ECCO Tannery Indonesia THAILAND ECCO Tannery (Thailand) Co., Ltd. SINGAPORE ECCO Tannery Holding (Singapore) Pte. Ltd. KINA ECCO Tannery (Xiamen) Co., Ltd. Selskaber uden aktiviteter er ikke medtaget. ECCOs årsrapport 2008 / Koncernstruktur 19

20 ECCO tilbyder en bred herrekollektion, der er en blanding af klassisk stil og casual designs. 20 ECCOs årsrapport 2008 /

21 ECCOs årsrapport 2008 / 21

22 ECCOs markeder På trods af en barsk markedssituation i 2008 har ECCO vist gode resultater. Geografisk fordeling af salgsvolumen 2008 (i %) Centraleuropa 35,2% Vesteuropa 14,6% Østeuropa 23,9% Americas 18,6% Asia/Pacific 7,7% 7,7% 18,6% 35,2% 23,9% 14,6% I USA, hvor finanskrisen ramte først, blev det i foråret klart, at ECCO ville få et udfordrende år. Til gengæld så det mere positivt ud for ECCOs fire andre salgsregioner helt indtil midten af oktober måned, hvor afmatningen også her begyndte at vise sig. Når det trods alt er lykkedes ECCO at skabe et godt resultat med en omsætning på mio. kr., skyldes det en stærk kollektion og en fortsat ekspansiv strategi, hvor ECCO udnyttede de muligheder, der også opstår i krisetider. Blandt andet med åbningen af 135 nye butikker. Ud over dette videreudviklede ECCO sin samlede servicepakke til butikkerne. Blandt andet ved fokus på "Never out of stock" konceptet med 48 timers opfyldning og en tæt opfølgning på salget på markederne. Servicekonceptet er til rådighed for suppleringssalg, dels som telefonsalg, men også via business-to-business, hvorfra butikkerne selv kan genbestille. Centraleuropa Vesteuropa Østeuropa Americas Asia/Pacific 22 ECCOs årsrapport 2008 / Markeder

23 ECCO Americas Med fokus på mulighederne og justering af organisationen lykkedes det at opnå et acceptabelt resultat i et svært marked. Et af højdepunkterne i Canada var åbningen af en ECCO butik i Eaton Centre, et højtprofileret indkøbscenter. Antal af ECCO Butikker Butikker Butikker Udvikling af omsætning 2008/2007 Omsætningsindeks 87 Den økonomiske nedgang var en realitet allerede fra årets begyndelse i USA, hvilket førte til mindre forbrug og et meget uforudsigeligt marked. Selv om den økonomiske nedgang ikke havde den samme indvirkning på det andet store marked i regionen, Canada, har dette marked også været præget af megen konkurrence i løbet af hele året. ECCO Americas så hurtigt de muligheder, der blev afdækket i forbindelse med nedgangen, og beskyttede på effektiv vis sin markedsposition ved at øge sin tilstedeværelse på detailniveau med 11 nye shop-in-shops og 15 nye butikker. ECCO USA fik i tide justeret sin organisation til et mindsket forretningsniveau takket være tidlig opmærksomhed på den økonomiske situation og opnåede dermed et acceptabelt salg i 2008 i betragtning af markedsbetingelserne. ECCOs årsrapport 2008 / Amerika 23

24 ECCO Asia/Pacific ECCO Asia/Pacific har vist stærk vækst i 2008 hovedsageligt takket være den positive markedsudvikling i Kina. Et af højdepunkterne i 2008 var lanceringen af det første nye Premium butikskoncept ved Ocean Terminal i Hong Kong. Blandt deltagerne var supermodellerne Amanda S, Lisa S, de tidligere Miss Hong Kong Mandy Cho og Aimee Chan. Antal af ECCO Butikker Butikker Butikker Regionen fortsætter sine bestræbelser på at løfte brandet op på et højere niveau ved at implementere nye koncepter, som f.eks. Premium Stores, og løbende opgradere detailkoncepterne i hele regionen. Kina fortsætter sin dominerende rolle i markedspenetreringsstrategien med i alt 387 partner og ECCO-ejede butikker i 2008 sammenlignet med 292 butikker i ECCOs nye markeder i Malaysia og Macau har også vist en lovende udvikling i løbet af året. Et nyt detail joint venture mellem Achilles Corporation og ECCO i Japan blev realiseret i december med et proaktivt mål om at åbne flere butikker og opbygge et endnu stærkere ECCO brand i landet. Udvikling af omsætning 2008/2007 Omsætningsindeks ECCOs årsrapport 2008 / Asia/Pacific

25 ECCO Centraleuropa Betydelige investeringer i detailleddet og åbning af ECCOs Flagship Store. Blandt adskillige højdepunkter i 2008 skilte Walk-in-Style arrangementet under Københavns Modeuge sig ud som en af de mest succesfulde modeevents i ECCOs historie. Antal af ECCO Butikker Butikker Butikker Den finansielle krise påvirkede også Centraleuropa, men det lykkedes ECCO at klare sig godt på markedet til trods for den generelle markedssituation. Samlet set har ECCO Centraleuropa åbnet 21 nye ECCO butikker og 30 nye shop-inshops i 2008, og det lykkedes for ECCO Centraleuropa at opnå en mindre vækst i ECCO Centraleuropa har fortsat den konceptuelle udvikling i 2008 og foretaget betydelige indledende detailinvesteringer på de tysktalende markeder. Eksempelvis blev ECCO Köln åbnet i august 2008 som den første butik, der er indrettet efter ECCOs nye Flagship Store koncept. Det er ECCOs største butik med 400 kvm. salgsareal fordelt på to etager. Udvikling af omsætning 2008/2007 Omsætningsindeks 103 ECCOs årsrapport 2008 / Centraleuropa 25

26 ECCO Østeuropa & Mellemøsten 2008 var endnu et år med en stærk udvikling inden for ECCO brandet i landene i Østeuropa og Mellemøsten. ECCO Walkathon var igen en stor succes i Polen med mere end deltagere i Warszawa i Antal af ECCO Butikker Butikker Butikker Rusland viste en meget stærk vækst i 2008 og er nu ECCOs næststørste marked, kun overgået af USA. Markederne i Mellemøsten, Polen og Baltikum nød også stor succes igennem hele året. Slovenien, Makedonien, Kroatien, Serbien og Montenegro samt Bosnien viste den stærkeste vækst i regionen, og det eneste marked, der oplevede tilbagegang, var Ukraine. Antallet af ECCO Stores i regionen er nu 375. I september kunne Rusland fejre åbningen af ECCO butik nummer 200 kun to år efter åbningen af butik nummer 100. Den første Premium Store åbnede i Mall of Dubai, verdens største indkøbscenter, og regionen fortsatte udviklingen af Kids' Stores med 8 nye åbninger. Udvikling af omsætning 2008/2007 Omsætningsindeks ECCOs årsrapport 2008 / Østeuropa

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2010/11 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Indhold 3 Kære Bang & Olufsen aktionær 5 Selskabsoplysninger med videre 6 Bang & Olufsen kort fortalt 12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS UDVIKLER 11 SPORTS- OG MODEBRANDS MED FORSKELLIGE OPGAVER 34 VIRKSOMHEDSANSVAR I IC COMPANYS

5 HOVED- OG NØGLETAL 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS UDVIKLER 11 SPORTS- OG MODEBRANDS MED FORSKELLIGE OPGAVER 34 VIRKSOMHEDSANSVAR I IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2011/12 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 KONCERNSTRATEGIEN UNDERSTØTTER AMBITIONEN OM AT UDVIKLE IC COMPANYS I RETNING AF PREMIUM-SEGMENTET 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS UDVIKLER 11 SPORTS- OG MODEBRANDS

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER ÅRSRAPPORT 2010/11 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Nikolina Eyðbjørnsdóttir Vejleder: Jesper Banghøj Copenhagen Business School HD(R) 2010 Indholdsfortegnelse Forkortelser...5 1 Indledning...6

Læs mere