ECCOs årsrapport 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ECCOs årsrapport 2008"

Transkript

1 ECCOs årsrapport

2 2 ECCOs årsrapport 2008 /

3 ECCOs årsrapport 2008 / 3

4 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i dels på grund af virkeligt gode nye kollektioner, dels på grund af en hurtig indsats, da den globale økonomi begyndte at vende. ECCOs nye 2008 kollektioner blev godt modtaget på markedet, og selskabet øgede sit skosalg. På omkostningssiden blev der opnået betydelige besparelser, fordi ECCO greb ind, så snart finanskrisen begyndte. Allerede i februar gennemførte ECCO de første nedskæringer og besparelser, og da efterspørgslen senere faldt i andre markeder, blev der igen reageret hurtigt. ECCO kunne derfor afslutte 2008 med et resultat før skat på 745 mio. DKK mod 755 mio. DKK i Et resultat, der er det næstbedste nogensinde, og som selskabet, i lyset af årets markedsmæssige udvikling, er tilfreds med. ECCO fortsætter en sund udvikling med en soliditetsgrad på 56%, mod 49% i Soliditetsgraden understøtter ECCOs generelle mål om finansiel uafhængighed, så selskabet også i modgangstider kan fastholde sine mål og ambitiøse investeringsplaner for derved at sikre et godt fundament for fremtidig vækst. I 2008 investeredes betydeligt i åbning af nye butikker, ejet dels af ECCO, dels af partnere. Det blev i alt til 135 nye butikker i årets løb. Et af de steder, hvor udviklingen går rigtigt stærkt, er i Rusland, hvor ECCO i september åbnede butik nummer 200 i Sankt Petersborg. Siden 2006 er antallet af ECCO butikker i Rusland mere end fordoblet. På produktionssiden øgede ECCO kapaciteten i både Thailand og Indonesien, og i Kina kunne ECCO indvie sit hidtil største garveri. Et garveri, der samtidig er ECCOs største enkeltinvestering nogensinde. ECCO investerede også i videreudviklingen af medarbejdere, nye IT-systemer og forbedrede processer i ECCO vil fastholde sine ambitioner om stadig bedre produkter og en styrket position på markedet, men samtidig forudser ECCO, at den globale økonomiske afmatning, der tog fart i fjerde kvartal 2008, vil fortsætte. Derfor forventer ECCO et væsentligt ringere resultat i ECCO vil fortsat fokusere på at effektivisere forretningen og på omkostningerne, men på trods af udfordringerne på markedet vil ECCO også have et åbent øje for de muligheder, der altid opstår i vanskelige tider. Det er helt afgørende for ECCO, at selskabets godt medarbejdere fortsætter den målrettede og dygtige indsats fra 2008, så ECCO kan fortsætte sin stræben efter at blive det bedste skofirma i verden. Dieter Kasprzak Adm. Direktør Annemette Nøhr Direktør, Finans Flemming O. Nielsen Direktør, Int. Salg og Retail Jens Christian Meier Direktør, Produktion Andreas Wortmann Direktør, Branding og Produkter 4 ECCOs årsrapport 2008 / Tilfredsstillende resultat

5 ECCOs direktion, fra venstre: Direktør, Branding og Produkter Andreas Wortmann, Adm. Direktør Dieter Kasprzak, Direktør, Finans Annemette Nøhr, Direktør, Produktion Jens Christian Meier, og Direktør, Int. Salg og Retail Flemming O. Nielsen. ECCOs årsrapport 2008 / Tilfredsstillende resultat 5

6 For næsten ti år siden begyndte ECCO at lave sports produkter. I dag laver ECCO premium outdoor produkter med de allernyeste teknologier, som ECCOs Receptor teknologi, der er baseret på fodens bevægelser. 6 ECCOs årsrapport 2008 /

7 Hoved- og nøgletal for ECCO koncernen Hovedtal t.kr. Nettoomsætning Resultat før afskrivninger Afskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto (81.220) (77.304) (49.979) (74.294) (60.594) Resultat før skat Selskabsskat ( ) ( ) ( ) ( ) (42.883) Koncernresultat Minoritetsinteressernes andel (46.470) (23.832) (10.588) 697 (12.897) Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver Egenkapital Øvrige passiver Gæld Passiver Cash-flow fra drift Cash-flow fra investering ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Cash-flow fra finansiering ( ) ( ) ( ) (2.385) (392) Solgte par sko (1.000) Antal ansatte (pr ) Nøgletal Overskudsgrad 15,4% 16,0% 17,0% 11,1% 7,9% ROAIC 19,2% 21,2% 21,9% 13,6% 9,3% Afkastningsgrad 17,3% 19,2% 20,5% 11,2% 7,2% Investeringsgrad 2,3 1,5 1,3 1,0 1,2 Egenkapitalens forrentning 23,2% 28,3% 32,5% 19,5% 15,2% Soliditetsgrad 56,3% 49,2% 47,4% 39,1% 35,1% Likviditetsgrad 1,9 2,2 3,0 2,9 2,0 Definition af nøgletal Overskudsgrad: Resultat før finansielle poster x 100 Investeringsgrad: Årets investeringer Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver Nettoomsætning Årets afskrivninger Kortfristet gæld ROAIC: Resultat før finansielle poster x 100 Egenkapitalens forrentning: Årets resultat x 100 Gns. aktiver Gns. egenkapital Afkastningsgrad: Resultat før skat x 100 Soliditetsgrad: Egenkapital x 100 Gns. aktiver Aktiver ECCOs årsrapport 2008 / Hoved- og nøgletal 7

8 Året i hovedtræk ECCO koncernen opnåede på trods af den generelle økonomiske situation også i 2008 et tilfredsstillende resultat. Antal solgte par sko (1.000) Antal par (1.000) Nettoomsætning / Overskudsgrad mio. DKK Sko 93,8% Tilbehør 1,8% Læder og wetblue 3,0% Andet 1,4% Nettoomsætning, mio. DKK Overskudsgrad ECCO koncernens nettosalg i 2008 (i%) 3,0% 1,4% 1,8% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Årets resultat ECCO koncernens resultat før skat udgjorde således 745,9 mio. DKK mod 755,7 mio. DKK i 2007, en tilbagegang på 10 mio. DKK svarende til 1,3%. Omsætning ECCO realiserede i 2008 en nettoomsætning på i alt 5.374,1 mio. DKK, svarende til en stigning på 3,0% i forhold til % af nettoomsætningen bestod af salg af sko, de resterende 6% af salg af tilbehør samt læder og wetblue. Nettoomsætningen for sko steg med 3,4%, hvilket hovedsageligt hænger sammen med en tilsvarende vækst i antal solgte par sko (fra 16,9 mio. par solgte sko i 2007 til 17,6 mio. par i 2008). Gennemsnitsprisen pr. par har været stabil på trods af en negativ valutakurseffekt på nettoomsætningen på 2,1 procentpoint. For tilbehør steg nettoomsætningen med 22,9% og fortsætter dermed den positive udvikling fra Koncernens salg af læder og wetblue er faldet med 7,3%. Koncernens resultat før finansielle poster m.m. blev 827 mio. DKK mod 833 mio. DKK i Overskudsgraden blev i ,4% mod 16,0% i Koncernens indtjening er således fastholdt på trods af begrænset vækst i koncernens omsætning. Dette er opnået via en meget stabil udvikling i kostpriserne samt en begrænset vækst i omkostningerne på koncernniveau. De samlede omkostninger steg i 2008 med 95 mio. DKK svarende til 5,2%. Der investeredes fortsat i etablering af egne butikker, hvilket har og vil give stigende faste omkostninger. I takt med et vigende salg i 2008 iværksattes en række omkostningstilpasninger for at fastholde indtjeningen, hvilket også afspejles i ovenstående. Finansielle poster, netto udgjorde -81,2 mio. DKK mod -77,3 mio. DKK i Heri indgår kursreguleringer vedrørende gældsposter i udenlandsk valuta, som i 2008 var negative med 6,5 mio. DKK mod et tilsvarende tab på 9,2 mio. DKK i Renteudgifterne for koncernen udgjorde 75 mio. DKK mod 68 mio. DKK i Skat af årets resultat udgjorde i mio. DKK. Den effektive skatteprocent blev dermed 23,1% mod 25,7% i Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser udgjorde 527,4 mio. DKK mod 537,6 mio. DKK i ,8% Sko Tilbehør Læder og wetblue Andet 8 ECCOs årsrapport 2008 / Året i hovedtræk

9 Cash Flow fra driften (mio. DKK) mio. DKK Balance Ved udgangen af 2008 udgjorde koncernens samlede aktiver mio. DKK; en stigning på 182 mio. DKK svarende til 4,3%. Anlægsaktiverne udgjorde mio. DKK, hvoraf mio. DKK var materielle anlægsaktiver. Sammenholdt med 2007 reducerede koncernen sine varebeholdninger med 103 mio. DKK svarende til 6,4%, hvilket ikke helt levede op til den interne målsætning om en forbedring af lageromsætningshastigheden, men i den givne situation dog var tilfredsstillende. Likviditetsbehovet til anlægsinvesteringer androg netto 483 mio. DKK mod 305 mio. DKK i 2007, en stigning på 178 mio. DKK, svarende til 58,2%. Stigningen skyldes primært udvidelse af produktionskapaciteten, herunder etablering af garveriet i Kina. Årets samlede pengestrøm fra drift, investeringer samt finansiering var negativ med 17 mio. DKK mod en tilsvarende negativ pengestrøm på 156 mio. DKK i Investering i materielle anlægsaktiver (mio. DKK) mio. DKK Egenkapitalen ved udgangen af 2008 udgjorde mio. DKK mod ultimo 2007, en stigning på 19,3%. Årets resultat har bidraget med 527 mio. DKK. Valutakursreguleringer af udenlandske dattervirksomheders egenkapital udgjorde -8 mio. DKK og regulering af finansielle instrumenter m.m. 32 mio. DKK. Derudover er der betalt udbytte på 151 mio. DKK Soliditetsgraden er øget fra 49,2% til 56,3%, hvilket understøtter ECCOs overordnede mål om at opnå størst mulig finansiel uafhængighed. Fordeling af salg af sko 2008 (i%) Dame 38,1% Herre 27,2% Børn 15,2% Golf 2,0% Performance 17,5% 17,5% 2,0% 15,2% 38,1% Pengestrømsopgørelse Årets pengestrøm fra driftsaktiviteter var i modsætning til 2007 positivt påvirket af et fald i koncernens varebeholdninger på 103 mio. DKK og udgjorde 789 mio. DKK mod 264 mio. DKK i ,2% Dame Herre Børn Golf Performance ECCOs årsrapport 2008 / Året i hovedtræk 9

10 Design, komfort & kvalitet ECCO udfordrer konstant sig selv for at skabe den bedste komfort, de mest innovative skodesigns og markedets bedste kvalitet. Design, komfort og kvalitet er nøgleord, når skoene kommer fra ECCO. Det kræver en kompromisløs produktudvikling, hvor alle detaljer fra design til produktion planlægges og overvåges. ECCO kontrollerer hele værdikæden fra ko til kunde. Det betyder, at hele processen fra idéudvikling og design, produktudvikling, produktion af læder og sko til markedsføring og salg foregår i ECCOs eget regi. Det er usædvanligt på markedet, hvor de fleste af ECCOs konkurrenter outsourcer dele af værdikæden, især produktionen af sko, til underleverandører. En af de store fordele ved ECCOs filosofi om at drive hele værdikæden selv er, at medarbejdernes kompetencer konstant udnyttes og udvikles. Det er med til at sikre et tæt samarbejde og en stærk entreprenør- og innovationsånd i virksomheden. Alt begynder med foden Udgangspunktet hos ECCO er, at alt begynder med foden. Det stiller store krav til designerne, for det er ikke så vanskeligt at designe en smuk sko, hvis man ikke skal bekymre sig om komforten. Men at designe en sko, der både er en fryd for øjet og samtidig sidder godt og behageligt, er en langt større udfordring. Og faktisk begynder arbejdet med at skabe en ny ECCO sko allerede før, designerne sætter de første streger på papiret. ECCO er førende, når det gælder komfort. Det skyldes dels, at ECCO investerer betydeligt i forståelse af fodens anatomi, og dels at ECCO bruger denne viden til konstant at forbedre sine læster og forme, som udgør "skabelonen" til de sko, ECCO udvikler. ECCOs designere baserer altid deres nye sko på ECCOs læster og forme. Derved sikres optimal komfort. Materialekvalitet i top Læder er ét af de vigtigste råmaterialer til forarbejdningen af sko. ECCO ejer selv sine egne garverier, hvor der produceres læder i topkvalitet, og garverierne er i tæt kontakt med ECCOs designere, som stiller store krav til en konstant udvikling af nye lædertyper. Et eksempel på dette er ECCOs Premium Collection, hvor den ansvarlige designer for Ladies, Niki Tæstensen, i samarbejde med ECCOs CEO, Dieter Kasprzak, har designet en high-end kollektion til ECCOs Premium Stores med udgangspunkt i eksotiske skind. Resultatet er en usædvanlig elegant og eksklusiv kollektion, som præsenteres for kunderne i foråret Designet afprøves i praksis Selv om designet er på plads, er skoene endnu ikke parate til produktion. Helt i stil med ECCOs filosofi ejer ECCO også sit eget skolaboratorium, hvor hver eneste skomodel først skal igennem omfattende tests. Skoene testes blandt andet for skridsikkerhed, slidstyrke og fleksibilitet, ligesom skoenes evne til at modstå kulde testes ved hjælp af avanceret kontroludstyr. Men ECCO lader sig ikke overbevise af maskiner alene. Skoene bliver også afprøvet på fødderne. For komfort er ikke en størrelse, man kan måle sig frem til. Nogle af de afgørende tilpasninger foretages først efter, at ECCOs medarbejdere har bedømt skoene efter langvarige tests af komfort og slidstyrke. Derfor er det heller ikke ualmindeligt at se næste års kollektioner på medarbejdernes fødder i dagligdagen. 10 ECCOs årsrapport 2008 / Design, komfort & kvalitet

11 Den elegante og eksklusive Premium kollektion er blevet til i samarbejde mellem Niki Tæstensen (billedet), ansvarlig for Ladies, og ECCOs administrende direktør Dieter Kasprzak. ECCOs årsrapport 2008 / Design, komfort & kvalitet 11

12 Et af verdens mest moderne garverier ECCOs nye garveri i Xiamen repræsenterer selskabets største investering til dato. Efter den formelle åbningsceremoni, rundvisninger på både garveriet og skofabrikken, fulgte en banket for 450 gæster, hvor kinesiske dansere viste adskillige danse. Åbningen af ECCOs nye garveri i Kina er en milepæl. Det er ikke kun ECCOs største enkeltinvestering til dato. Det er også introduktionen af et helt nyt koncept inden for læderproduktion. Garveriet er en af verdens mest miljøvenlige og energieffektive læderproduktionsenheder, hvor energiforbruget er 20% lavere end i de fleste andre garverier. afdøde Karl Toosbuy, var klar over, at han ikke kunne drive en effektiv masseproduktion af sko, hvis han var afhængig af eksterne garverier. Derfor åbnede han ECCOs første garveri, som blev placeret i Portugal. Siden blev det efterfulgt af garverier i Holland, Indonesien, Thailand og senest det nye garveri i Kina. ECCO Leather B.V. har hovedkontor i Holland. Ligesom ECCO Sko A/S investerer ECCO Leather B.V. meget i forskning med henblik på nye grønnere produktionsmetoder samtidig med, at der løbende sker forbedringer af læderudviklingssystemet. Garverierne forsyner ECCO såvel som mange andre førende sko- og taskeproducenter med kvalitetslæder. Med et areal på ca m2 er det nye garveri ECCOs største bygning, og det nye garveri blev åbnet i september 2008 i Tong an Chengnan Industrial Zone med deltagelse af hundredvis af læderspecialister fra hele verden og repræsentanter for landets statslige og regionale myndigheder. Baggrunden for, at ECCO ejer og driver sine egne garverier, er, at ECCOs grundlægger, De sidste tre garverier ligger ved siden af ECCOs skofabrikker, som sørger for pålidelige leverancer af læder af høj kvalitet. Fordelen er blandt andet, at garverierne kan levere i det øjeblik, ECCOs skomagere efterspørger det, og hvis der er noget, som ikke lever op til ECCOs kvalitetskrav, kan garveriet hurtigt levere igen, så skofabrikkerne kan holde deres tidsplan. 12 ECCOs årsrapport 2008 / Moderne garveri

13 ECCOs årsrapport 2008 / Moderne garveri 13

14 ECCOs butikker er indrettet enkelt, lyst og venligt, så de sender et skandinavisk og indbydende signal til kunderne. 14 ECCOs årsrapport 2008 / Comfortable place on earth

15 The most comfortable place on Earth Der er sket meget, siden Karl Toosbuy i 1963 under beskedne kår begyndte sin skoproduktion i Danmark. I dag er ECCO et globalt brand og er repræsenteret med over 800 butikker og shop-in-shops i 91 lande verden over. Tusinder af kunder er i kontakt med ECCO hver dag - lige fra Moskva til Dubai og fra San Francisco til Tokyo. ECCOs succes hænger nøje sammen med, hvordan kunderne oplever besøget i butikkerne. Derfor er butikskoncepterne en af grundstenene i ECCOs forretning. Grundlæggende er butikkerne indrettet enkelt, lyst og venligt, så de sender et skandinavisk og indbydende signal til kunderne. Ud over butiksindretningen går ECCO meget op i at uddanne personalet i at formidle, hvad ECCO står for. Medarbejderne skal være velinformerede, dygtige og imødekommende, så kunden får et godt indtryk af, at ECCO er The most comfortable place on Earth. Et vigtigt element i udviklingen af ECCOs position er en øget synliggørelse af ECCO brandet i detailhandlen, og åbningen af nye forretninger tager til år for år. I 2008 er antallet af ECCO butikker steget med 135, hvilket er i tråd med ECCOs ambitiøse vækststrategi, der sigter mod at øge antallet af ECCO butikker til 1500 ved udgangen af ECCO Butikker Egne Partnere Ialt Butikker Shop-in-Shops Points ECCOs årsrapport 2008 / Comfortable place on earth 15

16 Fire overordnede butikskoncepter I 2008 har ECCO arbejdet intensivt med lanceringen af to nye butikskoncepter, ECCO Premium Store og ECCO Flagship Store. Med ECCOs to nye koncepter, ECCO Premium Store og ECCO Flagship Store, er ECCOs portefølje af butikskoncepter nu komplet, dækkende fra de globale ECCO stores til den enestående Signature Store i Hong Kong. Butikskoncepterne er afbalancerede, så de dækker alle ECCOs kundegrupper og kollektioner. ECCOs fire butikskoncepter er: ECCO Store - København ECCO Premium Store - Dubai ECCO Signature Store - Hong Kong ECCO Store Hver anden dag åbner en ny eller en ombygget ECCO Store, der med over 800 butikker verden over er ECCOs mest udbredte koncept. Her bærer butikkerne et tydeligt skandinavisk præg med danske designermøbler og minimalistisk indretning i lyse toner. Det nye ECCO Store koncept betyder også, at butikkerne er blevet endnu mere funktionelle, eksklusive og sætter kunden i fokus. I dette koncept præsenteres kunderne for et bredt udsnit af ECCOs standardkollektion samt det enkelte markeds egne favoritter. ECCO Premium Store Premium er et koncept, som henvender sig til kunder, der går efter den bedste kvalitet og de mest moderne designs. Her er det ECCOs avancerede kollektioner, der er i fokus, som eksempelvis Premium Collection og Limited Editions. Butikkerne er placeret på de bedste adresser i verdens storbyer. Antallet af butikker er begrænset, hvilket understreger det eksklusive koncept. Indtil videre kan man finde ECCOs Premium butikker i Berlin, Hong Kong, København og Dubai. ECCO Signature Store I Hong Kongs eksklusive indkøbscenter Elements finder man ECCOs hidtil eneste Signature butik, som er et studie værd i design og indretning. En central kubekonstruktion i træ udgør centrum i lokalet, hvor skoene præsenteres kreativt og utraditionelt, nærmest frit svævende i luften. Oplevelsen i rummet er helt speciel og understreger ECCOs innovative brand udvikling. Kollektionerne er udvalgt i forhold til det asiatiske marked og består selvfølgelig også af ECCOs Premium Collections og Limited Editions. 16 ECCOs årsrapport 2008 / Butikskoncepter

17 ECCO Flagship Store - Køln ECCO Flagship Store I 2008 åbnede ECCOs nyeste Flagship Store i Køln. Butikken breder sig ud over to etager og 400 kvadratmeter på en central placering i en af Europas mest besøgte gågader. Her kan kunderne opleve hele bredden i ECCOs kollektion med herre-, dame- og børnesko samt et bredt udvalg af performance- og golfsko. Ud over dette har butikken også en særlig afdeling for ECCOs taskekollektion. Indretningen er eksklusiv, og alle sejl er sat til. Butikken er indrettet med lyst træ, læder og kobberdetaljer, som sammen med de lette møbler sender et klart signal om design i topklasse. ECCOs årsrapport 2008 / Butikskoncepter 17

18 De bedste butiksmedarbejdere Løbende fokus på uddannelse og butikstests gør kundernes oplevelse i ECCO butikkerne endnu bedre. Man kan have de flotteste butikker på de bedste adresser, men hvis personalet ikke er klædt godt nok på i forhold til kundebetjeningen, bliver det aldrig en stor succes. Derfor arbejder ECCO indgående med tre træningsinitiativer, som består af følgende: Brand ambassadør salgsprogram Dette detaljerede salgsprogram er fundamentet for alle ECCOs butiksmedarbejdere. Undervisningens mål er at skabe stærke ambassadører, som kan give kunderne oplevelser i verdensklasse i mødet med ECCO butikkerne. ECCO lægger stor vægt på, at butiksmedarbejderne er i stand til at lytte til kundernes behov og derved skabe en fordelagtig situation for både kunde og medarbejder. Programmet fokuserer på fundamentale salgsprincipper og på, hvordan medarbejderne kan overgå kundens forventninger til servicen, så kunden i praksis får oplevelsen af ECCO butikken som The most comfortable place on Earth. Kurser for butiksledere ECCOs grundlæggende filosofi for et vellykket møde mellem kunder og medarbejdere er i centrum på kurserne for butiksledere. Der stilles skarpt på at ramme kundens behov og på at udvikle medarbejdere. Begge disse områder er indarbejdet i kurserne for butikslederne, der består af mere end 25 fokusområder, som er relateret til de to hovedområder. Blandt andet undervises butikslederne i coaching, lederskab, uddelegering, planlægning og meget mere. Mystery Shopping program ECCO stræber efter at blive den bedste skovirksomhed i verden, og ét af de tiltag, som er med til at sikre den rigtige udvikling, er Mystery Shopping programmet. Her testes butikkerne løbende af anonyme kunder, som i virkeligheden undersøger, hvordan medarbejderne lykkes i deres arbejde. Resultaterne for de enkelte butikker bliver analyseret og behandlet, så ECCOs salgsledelse kan tilpasse undervisningen på de områder, hvor butikkerne ikke når de fastsatte målsætninger. Og medarbejderne bruger også resultaterne til at se, hvordan de klarer sig i forhold til de andre butikker, hvilket er med til at skabe en sund konkurrence butikkerne imellem. 18 ECCOs årsrapport 2008 / Bedste butiksmedarbejdere

19 Koncernstruktur pr. 31. december 2008 ECCO Sko A/S Dattervirksomheder, Salg Vesteuropa Centraleuropa Østeuropa og Mellemøsten Americas Asia/Pacific HOLLAND ECCO Europe West B.V. UK ECCO Shoes UK Limited BELGIEN ECCO Belgium N.V. FRANKRIG ECCO France Diffusion S.a.r.l. PORTUGAL ECCO (Portugal) Sales Comercialização de Sapatos, Lda. SPANIEN ECCO Shoes Iberica, S.L. ITALIEN ECCO Scarpe Italia S.r.l. DANMARK ECCO e-store ApS SVERIGE ECCO Sverige AB DANMARK Salgsselskabet ECCO Danmark A/S DANMARK ECCO Retail A/S NORGE ECCO Norge A/S FINLAND Oy ECCO-Suomi Ab TYSKLAND ECCO Schuhe GmbH ØSTRIG ECCO Trading GmbH SCHWEIZ ECCO Schuhe Schweiz GmbH Tilbehør: SCHWEIZ ECCO Shoes International AG POLEN ECCO Europe East and Middle East Sp. z o.o. POLEN ECCO Shoes Poland Sp. z o.o. tjekkiet ECCO Boty Ceská republika s.r.o. SLOVAKIET ECCO Shoes Slovakia, s.r.o. CYPERN ECCO Cyprus Limited DANMARK ECCO Middle East A/S de FORENEDE arabiske EMIRATER ECCO Middle East A/S (Branch) USA ECCO USA, Inc. USA ECCO Retail LLC USA ECCO Internet, Inc. CANADA ECCO Shoes Canada, Inc. HONG KONG ECCO Asia Pacific Limited HONG KONG ECCO Shoes Hong Kong Limited TAIWAN ESHK Ltd. Taiwan Branch SINGAPORE ECCO Singapore Pte. Ltd. AUSTRALIEN ECCO Shoes Pacific Pty. Ltd. NEW ZEALAND ECCO Shoes (NZ) Limited indien ECCO India Trading Private Limited SINGAPORE ECCO China Wholesale Holding (Singapore) Pte. Ltd. KINA ECCO (Shanghai) Co., Ltd. Dattervirksomheder, Produktion ECCO Skofabrikker PORTUGAL Ecco let (Portugal) Fábrica de Sapatos, Lda. SLOVAKIET ECCO Slovakia, a.s. INDONESIEN PT. ECCO Indonesia THAILAND ECCO (Thailand) Co., Ltd. SINGAPORE ECCO China Holding (Singapore) Pte. Ltd. KINA ECCO (Xiamen) Co., Ltd. ECCO Leather HOLLAND ECCO Leather B.V. HOLLAND ECCO Tannery (Holland) B.V. indonesien PT. ECCO Tannery Indonesia THAILAND ECCO Tannery (Thailand) Co., Ltd. SINGAPORE ECCO Tannery Holding (Singapore) Pte. Ltd. KINA ECCO Tannery (Xiamen) Co., Ltd. Selskaber uden aktiviteter er ikke medtaget. ECCOs årsrapport 2008 / Koncernstruktur 19

20 ECCO tilbyder en bred herrekollektion, der er en blanding af klassisk stil og casual designs. 20 ECCOs årsrapport 2008 /

21 ECCOs årsrapport 2008 / 21

22 ECCOs markeder På trods af en barsk markedssituation i 2008 har ECCO vist gode resultater. Geografisk fordeling af salgsvolumen 2008 (i %) Centraleuropa 35,2% Vesteuropa 14,6% Østeuropa 23,9% Americas 18,6% Asia/Pacific 7,7% 7,7% 18,6% 35,2% 23,9% 14,6% I USA, hvor finanskrisen ramte først, blev det i foråret klart, at ECCO ville få et udfordrende år. Til gengæld så det mere positivt ud for ECCOs fire andre salgsregioner helt indtil midten af oktober måned, hvor afmatningen også her begyndte at vise sig. Når det trods alt er lykkedes ECCO at skabe et godt resultat med en omsætning på mio. kr., skyldes det en stærk kollektion og en fortsat ekspansiv strategi, hvor ECCO udnyttede de muligheder, der også opstår i krisetider. Blandt andet med åbningen af 135 nye butikker. Ud over dette videreudviklede ECCO sin samlede servicepakke til butikkerne. Blandt andet ved fokus på "Never out of stock" konceptet med 48 timers opfyldning og en tæt opfølgning på salget på markederne. Servicekonceptet er til rådighed for suppleringssalg, dels som telefonsalg, men også via business-to-business, hvorfra butikkerne selv kan genbestille. Centraleuropa Vesteuropa Østeuropa Americas Asia/Pacific 22 ECCOs årsrapport 2008 / Markeder

23 ECCO Americas Med fokus på mulighederne og justering af organisationen lykkedes det at opnå et acceptabelt resultat i et svært marked. Et af højdepunkterne i Canada var åbningen af en ECCO butik i Eaton Centre, et højtprofileret indkøbscenter. Antal af ECCO Butikker Butikker Butikker Udvikling af omsætning 2008/2007 Omsætningsindeks 87 Den økonomiske nedgang var en realitet allerede fra årets begyndelse i USA, hvilket førte til mindre forbrug og et meget uforudsigeligt marked. Selv om den økonomiske nedgang ikke havde den samme indvirkning på det andet store marked i regionen, Canada, har dette marked også været præget af megen konkurrence i løbet af hele året. ECCO Americas så hurtigt de muligheder, der blev afdækket i forbindelse med nedgangen, og beskyttede på effektiv vis sin markedsposition ved at øge sin tilstedeværelse på detailniveau med 11 nye shop-in-shops og 15 nye butikker. ECCO USA fik i tide justeret sin organisation til et mindsket forretningsniveau takket være tidlig opmærksomhed på den økonomiske situation og opnåede dermed et acceptabelt salg i 2008 i betragtning af markedsbetingelserne. ECCOs årsrapport 2008 / Amerika 23

24 ECCO Asia/Pacific ECCO Asia/Pacific har vist stærk vækst i 2008 hovedsageligt takket være den positive markedsudvikling i Kina. Et af højdepunkterne i 2008 var lanceringen af det første nye Premium butikskoncept ved Ocean Terminal i Hong Kong. Blandt deltagerne var supermodellerne Amanda S, Lisa S, de tidligere Miss Hong Kong Mandy Cho og Aimee Chan. Antal af ECCO Butikker Butikker Butikker Regionen fortsætter sine bestræbelser på at løfte brandet op på et højere niveau ved at implementere nye koncepter, som f.eks. Premium Stores, og løbende opgradere detailkoncepterne i hele regionen. Kina fortsætter sin dominerende rolle i markedspenetreringsstrategien med i alt 387 partner og ECCO-ejede butikker i 2008 sammenlignet med 292 butikker i ECCOs nye markeder i Malaysia og Macau har også vist en lovende udvikling i løbet af året. Et nyt detail joint venture mellem Achilles Corporation og ECCO i Japan blev realiseret i december med et proaktivt mål om at åbne flere butikker og opbygge et endnu stærkere ECCO brand i landet. Udvikling af omsætning 2008/2007 Omsætningsindeks ECCOs årsrapport 2008 / Asia/Pacific

25 ECCO Centraleuropa Betydelige investeringer i detailleddet og åbning af ECCOs Flagship Store. Blandt adskillige højdepunkter i 2008 skilte Walk-in-Style arrangementet under Københavns Modeuge sig ud som en af de mest succesfulde modeevents i ECCOs historie. Antal af ECCO Butikker Butikker Butikker Den finansielle krise påvirkede også Centraleuropa, men det lykkedes ECCO at klare sig godt på markedet til trods for den generelle markedssituation. Samlet set har ECCO Centraleuropa åbnet 21 nye ECCO butikker og 30 nye shop-inshops i 2008, og det lykkedes for ECCO Centraleuropa at opnå en mindre vækst i ECCO Centraleuropa har fortsat den konceptuelle udvikling i 2008 og foretaget betydelige indledende detailinvesteringer på de tysktalende markeder. Eksempelvis blev ECCO Köln åbnet i august 2008 som den første butik, der er indrettet efter ECCOs nye Flagship Store koncept. Det er ECCOs største butik med 400 kvm. salgsareal fordelt på to etager. Udvikling af omsætning 2008/2007 Omsætningsindeks 103 ECCOs årsrapport 2008 / Centraleuropa 25

26 ECCO Østeuropa & Mellemøsten 2008 var endnu et år med en stærk udvikling inden for ECCO brandet i landene i Østeuropa og Mellemøsten. ECCO Walkathon var igen en stor succes i Polen med mere end deltagere i Warszawa i Antal af ECCO Butikker Butikker Butikker Rusland viste en meget stærk vækst i 2008 og er nu ECCOs næststørste marked, kun overgået af USA. Markederne i Mellemøsten, Polen og Baltikum nød også stor succes igennem hele året. Slovenien, Makedonien, Kroatien, Serbien og Montenegro samt Bosnien viste den stærkeste vækst i regionen, og det eneste marked, der oplevede tilbagegang, var Ukraine. Antallet af ECCO Stores i regionen er nu 375. I september kunne Rusland fejre åbningen af ECCO butik nummer 200 kun to år efter åbningen af butik nummer 100. Den første Premium Store åbnede i Mall of Dubai, verdens største indkøbscenter, og regionen fortsatte udviklingen af Kids' Stores med 8 nye åbninger. Udvikling af omsætning 2008/2007 Omsætningsindeks ECCOs årsrapport 2008 / Østeuropa

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Circle Rentals ApS CVR-nr

Circle Rentals ApS CVR-nr Circle Rentals ApS CVR-nr. 33 78 07 02 Årsrapport 1. juli 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2013. Søren Tonnesen Dirigent

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

HOLDINGSELSKABET AF 29/ APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000 AARHUS C 1. JULI DECEMBER 2015

HOLDINGSELSKABET AF 29/ APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000 AARHUS C 1. JULI DECEMBER 2015 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOLDINGSELSKABET AF 29/6 2013 APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Panbo Huse A/S. Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle. Årsrapport for 2014/15

Panbo Huse A/S. Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle. Årsrapport for 2014/15 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Panbo Huse A/S Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle Årsrapport for 2014/15 CVR-nr. 24 28 56 18 Årsrapporten

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr. 34 72 32 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2014 Lisbeth Krener Dirigent Side 2 af

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Compfitt Global Net A/S CVR-nr

Compfitt Global Net A/S CVR-nr Compfitt Global Net A/S CVR-nr. 33 25 30 44 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2015. Knud Herman Hermansen

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvide Sande ApS Frausingvej 6A, 8620 Kjellerup

Hvide Sande ApS Frausingvej 6A, 8620 Kjellerup Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Hvide Sande ApS Frausingvej 6A, 8620 Kjellerup CVR-nr. 32 31 81 50 Årsrapport 1. januar - 31.

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Depectio ApS CVR-nr. 28 14 34 78 Årsrapport

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere