Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016"

Transkript

1 Ygre Læger, 23. maj 216 Ygre Lægers medlemsudersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, svarfordeliger på ladspla Idholdsfortegelse 1. Idledig Baggrudsvariable Vide om arbejdspladse før asættelse Velkomst/ itroduktiosforløb Tilfredshed med arbejdspladse Rekrutterig og fastholdelse Gør arbejdsgivere brug af iitiativere? Har iitiativere betydig for fastholdelse?

2 Ygre Læger, 23. maj Idledig Ygre Læger har i marts 216 geemført e kvatitativ spørgeskemaudersøgelse bladt alle 12. medlemmer. Cirka 3.3 medlemmer har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver e svarprocet på 28 pct., som er tilfredsstillede i dee sammehæg. Der er geemført repræsetativitetstests af stikprøve, som efterfølgede er vægtet på plads på geografi og kø, således at stikprøve er repræsetativ. I det edeståede afrapporteres resultatere af udersøgelse i form af simple svarfordeliger på ladspla. I efterfølgede rapporter vil resultatere blive præseteret for de ekelte regioer og de ekelte stilligsgrupper. Her vil evetuelle forskelle i svar mellem regioere og mellem stilligsgruppere (KBU, Itro, HU, Afdeligslæge, forsker mv.) være i fokus. I e seere rapport vil resultatere af e række krydstabueriger blive præseteret. Her vil fokus være at teste begrudede hypoteser om statistisk sammehæg (forklarigskraft) mellem e række variable bl.a. om forskelle i geerel tilfredshed ka forklares med, hvorvidt ma oplever adgag til e række goder, samt om kø spiller e rolle for, hvor vigtigt lø og karriereplalægig agives at være mv. 2. Baggrudsvariable I det edeståede præseteres resultatere af baggrudsspørgsmålee kø, regio og stillig. Som ævt i idledige er stikprøve repræsetativ på disse parametre. Hvad er dit kø: Atal Spm. 1. Køsfordelig Mad Atal Kvide 7 N=

3 Ygre Læger, 23. maj 216 Hvor er du asat i dag: Atal Spm. 3. Hvor er du asat i dag? Atal , 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, N=326 I hvilke type stillig er du asat i dag: Atal Spm. 5. I Hvilke type asættelse er du asat i dag? , 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Atal N=326 3

4 Ygre Læger, 23. maj Vide om arbejdspladse før asættelse Nedefor følger resultatere af e række spørgsmål, der belyser, om de ygre læger havde vide om deres uværede arbejdsplads, før de tog asættelse, hvori dee vide bestod, fra hvilke kilder de fik deres vide, og om de gere ville have vidst mere om arbejdspladse, før de tog asættelse. Havde du vide om følgede på di uværede arbejdsplads, ide du tog asættelse: De lægelige ormerig på arbejdspladse Fig. 1. Havde du vide om følgede på di uværede arbejdsplads ide du tog asættelse: De lægelige ormerig på arbejdspladse , 5, 4, 3, 2, 1, 138, Nej Ja Ved ikke Atal N=326 Havde du vide om følgede på di uværede arbejdsplads, ide du tog asættelse: Vagtbelastige på arbejdspladse Fig. 2. Havde du vide om følgede på di uværede arbejdsplads ide du tog asættelse: Vagtbelastige på arbejdspladse 271 7, 6, 5, 4, 3, 5 2, 166 1, 122, Nej Ja Ved ikke Atal N=326 4

5 Ygre Læger, 23. maj 216 Havde du vide om følgede på di uværede arbejdsplads, ide du tog asættelse: Mulighed for faglig sparrig samt feedback på di arbejdsplads Fig. 3. Havde du vide om følgede på di uværede arbejdsplads ide du tog asættelse: Mulighed for faglig sparrig samt feedback på di arbejdsplads Nej Ja Ved ikke Atal 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, N=326 Havde du vide om følgede på di uværede arbejdsplads, ide du tog asættelse: Mulighed for lagsigtet karriereplalægig fx fælles målsætig om efterfølgede fastasættelse Fig. 4. Havde du vide om følgede på di uværede arbejdsplads ide du tog asættelse: Mulighed for lagsigtet karriereplalægig fx fælles målsætig 7, om efterfølgede fastasættelse 6, 5, 4, Nej Atal Ja Ved ikke 3, 2, 1,, N=326 5

6 Ygre Læger, 23. maj 216 Havde du vide om følgede på di uværede arbejdsplads, ide du tog asættelse: Arbejdsmiljøet på arbejdspladse Fig. 5. Havde du vide om følgede på di uværede arbejdsplads ide du tog asættelse: Arbejdsmiljøet på arbejdspladse 6, , 4, 3, 2, 1, 119, Nej Ja Ved ikke Atal N=326 Havde du vide om følgede på di uværede arbejdsplads, ide du tog asættelse: Mulighed for forskigsaktivitet på arbejdspladse Fig. 6. Havde du vide om følgede på di uværede arbejdsplads ide du tog asættelse: Mulighed for forskigsaktivitet på arbejdspladse Nej Ja Ved ikke Atal 6, 5, 4, 3, 2, 1,, N=326 6

7 Ygre Læger, 23. maj 216 Havde du vide om følgede på di uværede arbejdsplads, ide du tog asættelse: Mulighed for idividuelle hesy i asættelse 25 Fig. 7. Havde du vide om følgede på di uværede arbejdsplads ide du tog asættelse: Mulighed for idividuelle hesy i asættelse 8, Nej Atal Ja Ved ikke 6, 4, 2,, N=326 Geemgåede er respodetere delte i deres oplevelse af, om de havde vide om de adspurgte forhold ide asættelse. Her skal det udersøges, om der er større homogeitet i svaree, år der fx dykkes ed i de forskellige geografier og stilligsgrupper. Som det fremgår edefor, ville mere ed 3 pct. Gere have haft større vide om arbejdspladse. Ville du gere have haft større vide om di uværede arbejdsplads, ide du tog asættelse 2 Fig. 8. Ville du gere have haft større vide om di uværede arbejdsplads, ide du tog asættelse 6, Nej Atal Ja Ved ikke 4, 2,, N=326 7

8 Ygre Læger, 23. maj 216 Kildere til vide er især adres erfariger og til dels ege erfariger og samtaler med arbejdspladse før asættelse. Me mest iøjefaldede er det, at rigtig mage respodeter slet ikke oplever, at e lag række potetielle kaaler til videsformidlig og markedsførig af arbejdspladsere avedes: I hvilket omfag fik du vide fra følgede kilder: Iformatioskampager om arbejdspladse på uiversitetet Fig. 9. I hvilket omfag fik du vide fra følgede kilder: Iformatioskampager om arbejdspladse på uiversitetet 2484 Atal , 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, N=326 I hvilket omfag fik du vide fra følgede kilder: Iformatioer og hevisiger i stilligsopslaget Fig. 1. I hvilket omfag fik du vide fra følgede kilder: Iformatioer og hevisiger i stilligsopslaget Atal , 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, N=326 8

9 Ygre Læger, 23. maj 216 I hvilket omfag fik du vide fra følgede kilder: Ege erfarig med arbejdspladse Fig. 11. I hvilket omfag fik du vide fra følgede kilder: Ege erfarig med arbejdspladse 123 Atal , 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, N=326 I hvilket omfag fik du vide fra følgede kilder: Adres erfarig med arbejdspladse Fig. 12. I hvilket omfag fik du vide fra følgede kilder: Adres erfarig med arbejdspladse Atal , 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, N=326 9

10 Ygre Læger, 23. maj 216 I hvilket omfag fik du vide fra følgede kilder: Samtale med arbejdspladse forud for asættelse Fig. 13. I hvilket omfag fik du vide fra følgede kilder: Samtale med arbejdspladse forud for asættelse Atal , 25, 2, 15, 1, 5,, N=326 I hvilket omfag fik du vide fra følgede kilder: Fra det relevate faglige selskab Fig. 14. I hvilket omfag fik du vide fra følgede kilder: Fra det relevate faglige selskab 26 Atal , 6, 5, 4, 3, 2, 1,, N=326 1

11 Ygre Læger, 23. maj 216 I hvilket omfag fik du vide fra følgede kilder: Markedsførig fra arbejdspladse Fig. 15. I hvilket omfag fik du vide fra følgede kilder: Markedsførig fra arbejdspladse 8, Atal 6, , 2,, N=326 I hvilket omfag fik du vide fra følgede kilder: Markedsførig fra regioe du er asat i Fig. 16. I hvilket omfag fik du vide fra følgede kilder: Markedsførig fra regioe du er asat i 253 Atal , 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, N=326 11

12 Ygre Læger, 23. maj Velkomst/ itroduktiosforløb 8 pct. af respodetere agiver, de har geemført et velkomst/itroduktiosforløb, mes 17 pct. agiver, at det har de ikke. Kap hver femte ygre læge oplever altså ikke, at de geemfører et itroduktiosforløb ved asættelse. Geemgik du et velkomst/itroduktiosforløb, da du tiltrådte di uværede asættelse Fig. 17. Geemgik du et velkomst/itroduktiosforløb, da du tiltrådte di uværede asættelse Nej Ja Ved ikke Atal 68 N=326 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Levede velkomst/itroduktiosforløbet op til die forvetiger Det er ku dem, der har svaret Ja til spørgsmål 9, der har fået stillet spørgsmål Fig. 18. Levede velkomst/itroduktiosforløbet op til die forvetiger Atal 35, 3, 25, 2, , , ,, N= pct. er i stort eller meget stort omfag tilfredse med forløbet, mes to store midretal emlig hver fjerde og hver femte svarer hverke/eller og ved ikke/blak. 12

13 Ygre Læger, 23. maj 216 Har velkomst/itroduktiosforløbet positiv betydig for di lyst til forsat asættelse på di uværede arbejdsplads Det er ku dem, der har svaret Ja til spørgsmål 9, der har fået stillet spørgsmål Fig. 19. Har velkomst/itroduktiosforløbet positiv betydig for di lyst til forsat asættelse på di uværede arbejdsplads 36 Atal , 2, 15, 1, 5,, N=326 Respodetere er delte i spørgsmålet om, hvorvidt velkomste/itroduktiosforløbet har haft positiv betydig for deres lyst til fortsat asættelse. Her skal det udersøges, om der er større homogeitet i svaree, år der fx dykkes ed i de forskellige geografier og stilligsgrupper. 5. Tilfredshed med arbejdspladse I det edeståede fremgår resultatere af e række spørgsmål, der hadler om respodeteres tilfredshed med arbejdspladse dels direkte adspurgt, dels via oplevelse af e række kokrete forhold. Hvor tilfreds er du - alt i alt - med di asættelse på di uværede arbejdsplads Fig. 2. Hvor tilfreds er du - alt i alt - med di asættelse på di uværede arbejdsplads Atal , 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, N=326 13

14 Ygre Læger, 23. maj 216 I hvilket omfag oplever du følgede på di arbejdsplads: Jeg oplever, det faglige iveau er højt Fig. 21. I hvilket omfag oplever du følgede på di arbejdsplads: Jeg oplever, det faglige iveau er højt Atal , 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, N=326 I hvilket omfag oplever du følgede på di arbejdsplads: Jeg oplever, de lægelige ormerig er god Fig. 22. I hvilket omfag oplever du følgede på di arbejdsplads: Jeg oplever, de lægelige ormerig er god 337 Atal , 3, 25, 2, 15, 1, 5,, N=326 14

15 Ygre Læger, 23. maj 216 I hvilket omfag oplever du følgede på di arbejdsplads: Jeg får aerkedelse for at tage selvstædige iitiativer Fig. 23. I hvilket omfag oplever du følgede på di arbejdsplads: Jeg får aerkedelse for at tage selvstædige iitiativer Atal , 4, 3, 2, 1,, N=326 I hvilket omfag oplever du følgede på di arbejdsplads: Jeg oplever gesidig respekt og tillid mellem alle faggrupper Fig. 24. I hvilket omfag oplever du følgede på di arbejdsplads: Jeg oplever gesidig respekt og tillid mellem alle faggrupper 6, Atal 5, 4, 3, , 881 1, , N=326 15

16 Ygre Læger, 23. maj 216 I hvilket omfag oplever du følgede på di arbejdsplads: Jeg bliver geerelt aerkedt for mit arbejde Fig. 25. I hvilket omfag oplever du følgede på di arbejdsplads: Jeg bliver geerelt aerkedt for mit arbejde Atal , 4, 3, 2, 1,, N=326 I hvilket omfag oplever du følgede på di arbejdsplads: Jeg får løbede feedback på mit arbejde Fig. 26. I hvilket omfag oplever du følgede på di arbejdsplads: Jeg får løbede feedback på mit arbejde Atal , 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, N=326 16

17 Ygre Læger, 23. maj 216 I hvilket omfag oplever du følgede på di arbejdsplads: Jeg får supervisio i mit arbejde Fig. 27. I hvilket omfag oplever du følgede på di arbejdsplads: Jeg får supervisio i mit arbejde Atal , 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, N=326 I hvilket omfag oplever du følgede på di arbejdsplads: Jeg oplever, toe er god Fig. 28. I hvilket omfag oplever du følgede på di arbejdsplads: Jeg oplever, toe er god Atal , 5, 4, 3, 2, 1,, N=326 17

18 Ygre Læger, 23. maj 216 I hvilket omfag oplever du følgede på di arbejdsplads: Jeg er glad for de geografiske placerig af mi uværede arbejdsplads Fig. 29. I hvilket omfag oplever du følgede på di arbejdsplads: Jeg er glad for de geografiske placerig af mi uværede arbejdsplads Atal , 4, 3, 2, 1,, N=326 I hvilket omfag oplever du følgede på di arbejdsplads: Der er muligheder for løforbedriger Fig. 3. I hvilket omfag oplever du følgede på di arbejdsplads: Der er muligheder for løforbedriger Atal , 25, 2, 15, 1, 5,, N=326 18

19 Ygre Læger, 23. maj 216 Vil du abefale di uværede arbejdsplads til adre ygre læger Fig. 31. Vil du abefale di uværede arbejdsplads til adre ygre læger 255 Atal 1, 5, Ja Nej Ved ikke, N=326 Geemgåede svarer respodetere positivt på spørgsmålee om tilfredshed. Mere ed 8 pct. er i stort eller meget stort omfag alt i alt tilfredse, og 77 pct. vil abefale deres uværede arbejdsplads til adre. Hovedparte er tilfreds med de geografiske placerig, me op imod hver femte er slet ikke eller ku i midre omfag tilfreds hermed. Rigtig mage oplever e god toe, og at der er gesidig respekt og tillid mellem faggrupper. På spørgsmål om supervisio, løbede feedback og aerkedelse oplever mage, at det gør sig gældede, me gaske store midretal på omkrig og over 4 pct. slet ikke/ i midre omfag eller hverke/eller, at dette gør sig gældede. Over 6 pct. oplever slet ikke/ i midre omfag eller hverke/eller, at der er mulighed for løforbedriger, og adre 2 pct. ved det ikke. Lagt hovedparte oplever, det ikke er e mulighed. 19

20 Ygre Læger, 23. maj Rekrutterig og fastholdelse I det edeståede sidste afsit afrapporteres resultatere af e række spørgsmål, som først belyser, i hvilket omfag respodetere oplever, at deres arbejdsgiver gør brug af e række potetielle rekrutterigs- og fastholdelsesiitiativer, og deræst, i hvilket omfag de selvsamme iitiativer har betydig for respodeteres lyst til fortsat asættelse Gør arbejdsgivere brug af iitiativere? Oplever at du, at di arbejdsgiver gør brug af følgede iitiativer til at rekruttere og fastholde læger: Fleksibel arbejdstid, fx 4 da ges komprimeret arbejdsuge Fig. 32. Oplever at du, at di arbejdsgiver gør brug af følgede iitiativer til at rekruttere og fastholde læger: Fleksibel arbejdstid, fx 4 dages komprimeret 4, arbejdsuge ,, Atal N=326 Oplever at du, at di arbejdsgiver gør brug af følgede iitiativer til at rekruttere og fastholde læger: Deltidsasættelse Fig. 33. Oplever at du, at di arbejdsgiver gør brug af følgede iitiativer til at rekruttere og fastholde læger: Deltidsasættelse 997 Atal , 3, 25, 2, 15, 1, 5,, N=326 2

21 Ygre Læger, 23. maj 216 Oplever at du, at di arbejdsgiver gør brug af følgede iitiativer til at rekruttere og fastholde læger: Periodevis vagtfritagelse Fig. 34. Oplever at du, at di arbejdsgiver gør brug af følgede iitiativer til at rekruttere og fastholde læger: Periodevis vagtfritagelse 4, 3, Atal 946 2, , , N=326 Oplever at du, at di arbejdsgiver gør brug af følgede iitiativer til at rekruttere og fastholde læger: Forskigsaktivitet i arbejdstide Fig. 35. Oplever at du, at di arbejdsgiver gør brug af følgede iitiativer til at rekruttere og fastholde læger: Forskigsaktivitet i arbejdstide 3, Atal 25, , 15, 1, 5,, N=326 21

22 Ygre Læger, 23. maj 216 Oplever at du, at di arbejdsgiver gør brug af følgede iitiativer til at rekruttere og fastholde læger: Kombiatiosstilliger fx i forbidelse med ph.d. forløb eller adet Fig. 36. Oplever at du, at di arbejdsgiver gør brug af følgede iitiativer til at rekruttere og fastholde læger: Kombiatiosstilliger fx i forbidelse med ph.d. forløb eller adet Atal , 3, 25, 2, 15, 1, 5,, N=326 Oplever at du, at di arbejdsgiver gør brug af følgede iitiativer til at rekruttere og fastholde læger: Frivillig rotatio, med mulighed for asættelse adre steder i regioe Fig. 37. Oplever at du, at di arbejdsgiver gør brug af følgede iitiativer til at rekruttere og fastholde læger: Frivillig rotatio, med mulighed for asættelse adre steder i regioe Atal , 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, N=326 22

23 Ygre Læger, 23. maj 216 Oplever at du, at di arbejdsgiver gør brug af følgede iitiativer til at rekruttere og fastholde læger: Lagsigtet karriereplalægig, fx dialog om efterfølgede fastasættelse Fig. 38. Oplever at du, at di arbejdsgiver gør brug af følgede iitiativer til at rekruttere og fastholde læger: Lagsigtet karriereplalægig, fx dialog om 35, efterfølgede fastasættelse 3, Atal , 2, 15, 1, 5,, N=326 Oplever at du, at di arbejdsgiver gør brug af følgede iitiativer til at rekruttere og fastholde læger: Bistad i forbidelse med job til parter/ægtefælle Fig. 39. Oplever at du, at di arbejdsgiver gør brug af følgede iitiativer til at rekruttere og fastholde læger: Bistad i forbidelse med job til parter/ægtefælle 1418 Atal , 4, 3, 2, 1,, N=326 23

24 Ygre Læger, 23. maj 216 Oplever at du, at di arbejdsgiver gør brug af følgede iitiativer til at rekruttere og fastholde læger: Bistad i forbidelse med istitutiosplads til bør Fig. 4. Oplever at du, at di arbejdsgiver gør brug af følgede iitiativer til at rekruttere og fastholde læger: Bistad i forbidelse med istitutiosplads til bør 5, Atal 4, 3, , ,, N=326 Oplever at du, at di arbejdsgiver gør brug af følgede iitiativer til at rekruttere og fastholde læger: Bistad til at skaffe de bolig, du og di familie har behov for Fig. 41. Oplever at du, at di arbejdsgiver gør brug af følgede iitiativer til at rekruttere og fastholde læger: Bistad til at skaffe de bolig, du og di familie har 5, behov for 4, 137 Atal , 2, 1,, N=326 24

25 Ygre Læger, 23. maj 216 Oplever at du, at di arbejdsgiver gør brug af følgede iitiativer til at rekruttere og fastholde læger: Løforbedriger Fig. 42. Oplever at du, at di arbejdsgiver gør brug af følgede iitiativer til at rekruttere og fastholde læger: Løforbedriger Atal , 3, 2, 1,, N=326 Geemgåede er det iøjefaldede, at relativt mage svarer, at de oplever, at arbejdsgivere slet ikke aveder iitiativere. Det er også iøjefaldede, at relativt mage svarer ved ikke. Me ygre læger ved altså ikke, om de ævte muligheder eksisterer eller ej på arbejdspladse Har iitiativere betydig for fastholdelse? Har det betydig for di lyst til fortsat asættelse, om di arbejdsgiver gør aktivt brug af disse iitiativer: Fleksibel arbejdstid, fx 4 dages komprimeret arbejdsuge Fig. 43. Har det betydig for di lyst til fortsat asættelse, om di arbejdsgiver gør aktivt brug af disse iitiativer: Fleksibel arbejdstid, fx 4 dages komprimeret 4, arbejdsuge 3, , 1,, Atal N=326 25

26 Ygre Læger, 23. maj 216 Har det betydig for di lyst til fortsat asættelse, om di arbejdsgiver gør aktivt brug af disse iitiativer: Deltidsasættelse Fig. 44. Har det betydig for di lyst til fortsat asættelse, om di arbejdsgiver gør aktivt brug af disse iitiativer: Deltidsasættelse 3, Atal 25, 2, 91 15, , 183 5,, N=326 Har det betydig for di lyst til fortsat asættelse, om di arbejdsgiver gør aktivt brug af disse iitiativer: Periodevis vagtfritagelse Fig. 45. Har det betydig for di lyst til fortsat asættelse, om di arbejdsgiver gør aktivt brug af disse iitiativer: Periodevis vagtfritagelse 35, Atal 3, 25, 2, , , ,, N=326 26

27 Ygre Læger, 23. maj 216 Har det betydig for di lyst til fortsat asættelse, om di arbejdsgiver gør aktivt brug af disse iitiativer: Forskigsaktivitet i arbejdstide Fig. 46. Har det betydig for di lyst til fortsat asættelse, om di arbejdsgiver gør aktivt brug af disse iitiativer: Forskigsaktivitet i arbejdstide Atal , 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, N=326 Har det betydig for di lyst til fortsat asættelse, om di arbejdsgiver gør aktivt brug af disse iitiativer: Kombiatiosstilliger fx i forbidelse med ph.d. forløb eller adet Fig. 47. Har det betydig for di lyst til fortsat asættelse, om di arbejdsgiver gør aktivt brug af disse iitiativer: Kombiatiosstilliger fx i forbidelse med ph.d. forløb eller adet Atal , 3, 25, 2, 15, 1, 5,, N=326 27

28 Ygre Læger, 23. maj 216 Har det betydig for di lyst til fortsat asættelse, om di arbejdsgiver gør aktivt brug af disse iitiativer: Frivillig rotatio, med mulighed for asættelse adre steder i regioe Fig. 48. Har det betydig for di lyst til fortsat asættelse, om di arbejdsgiver gør aktivt brug af disse iitiativer: Frivillig rotatio, med mulighed for asættelse adre steder i regioe 3, , 2, 15, 1, 5,, Atal N=326 Har det betydig for di lyst til fortsat asættelse, om di arbejdsgiver gør aktivt brug af disse iitiativer: Lagsigtet karriereplalægig, fx dialog om efterfølgede fastasættelse Fig. 49. Har det betydig for di lyst til fortsat asættelse, om di arbejdsgiver gør aktivt brug af disse iitiativer: Lagsigtet karriereplalægig, fx dialog om efterfølgede fastasættelse Atal , 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, N=326 28

29 Ygre Læger, 23. maj 216 Har det betydig for di lyst til fortsat asættelse, om di arbejdsgiver gør aktivt brug af disse iitiativer: Bistad i forbidelse med job til parter/ægtefælle Fig. 5. Har det betydig for di lyst til fortsat asættelse, om di arbejdsgiver gør aktivt brug af disse iitiativer: Bistad i forbidelse med job til parter/ægtefælle 5, 1291 Atal , 3, 2, 1,, N=326 Har det betydig for di lyst til fortsat asættelse, om di arbejdsgiver gør aktivt brug af disse iitiativer: Bistad i forbidelse med istitutiosplads til bør Fig. 51. Har det betydig for di lyst til fortsat asættelse, om di arbejdsgiver gør aktivt brug af disse iitiativer: Bistad i forbidelse med istitutiosplads til bør 126 Atal , 4, 3, 2, 1,, N=326 29

30 Ygre Læger, 23. maj 216 Har det betydig for di lyst til fortsat asættelse, om di arbejdsgiver gør aktivt brug af disse iitiativer: Bistad til at skaffe de bolig, du og di familie har behov for Fig. 52. Har det betydig for di lyst til fortsat asættelse, om di arbejdsgiver gør aktivt brug af disse iitiativer: Bistad til at skaffe de bolig, du og di 5, familie har behov for 4, 1255 Atal , 2, 1,, N=326 Har det betydig for di lyst til fortsat asættelse, om di arbejdsgiver gør aktivt brug af disse iitiativer: Løforbedriger Fig. 53. Har det betydig for di lyst til fortsat asættelse, om di arbejdsgiver gør aktivt brug af disse iitiativer: Løforbedriger Atal , 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, N=326 3

31 Ygre Læger, 23. maj 216 Har du som medarbejder selv fremført øsker overfor ledelse om iitiativer, der ka fastholde dig på arbejdspladse Fig. 54. Har du som medarbejder selv fremført øsker overfor ledelse om iitiativer, der ka fastholde dig på arbejdspladse 7, Nej Atal Ja Ved ikke 6, 5, 4, 3, 2, 1,, N=326 Geemgåede har e lag række af iitiativere ifølge de ygre læger betydig for fastholdelse iitiativere ka betyde, at de ygre læger gere vil fortsætte deres karriere på arbejdspladse. Sammeholdt med, at mage oplever, iitiativere ikke fides og mage ikke ved, om de fides, er der tilsyeladede gode potetialer for arbejdsgivere i at styrke e målrettet rekrutterigs- og fastholdelsesidsats, der bl.a. rummer de adspurgte iitiativer. Ekelte iitiativer af mere privatlivsrettet karakter (hjælp til bolig, job til ægtefælle, istitutiosplads til bør) har tilsyeladede ikke mærkbar stor betydig på ladspla. Her skal det udersøges, om der er særlige karakteristika for dem, der trods alt agiver, det har betydig. Adspurgt om på eget iitiativ at fremføre øsker overfor ledelse mhp. fastholdelse svarer lidt over 3 pct. bekræfte på, at de har gjort dette, mes 6 pct. svarer ej. 31

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger Sige Friis Christiase 7. maj 2015 NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakiger I paeludersøgelse 55 i DSRs medlemspael blev deltagere stillet e række spørgsmål om deres arbejde med blisterpakiger. Afrapporterige

Læs mere

Undersøgelse af numeriske modeller

Undersøgelse af numeriske modeller Udersøgelse af umeriske modeller Formål E del af målsætige med dette delprojekt er at give kedskab til de begræsiger, fejl og usikkerheder, som optræder ved modellerig. I de forbidelse er følgede udersøgelse

Læs mere

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Team Damark tilfredshedsudersøgelse 2013 Baggrudsrapport Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgese & Ulrik Holskov Idrættes Aalyseistitut MIND THE CUSTOMER December 2013 Titel Team Damark tilfredshedsudersøgelse

Læs mere

Begreber og definitioner

Begreber og definitioner Begreber og defiitioer Daske husstades forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstadees samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstade med de laveste idkomster

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd F O A f a g o g a r b e j d e FOAs 10 bud på fremtides velfærd FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Claus Corelius, Kasper Maiche og Lars Ole Preisler Hase Layout: Girafisk Desig

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011 Aalborg Uiversitet Ladsbyer i storkommue Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørge Publicatio date: 2011 Documet Versio Tidlig versio også kaldet pre-prit Lik to publicatio from Aalborg Uiversity Citatio for published

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Hadligspla for FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 Lygby-Taarbæk Kommue Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout: Ole Lud Aderse, Iter Service INDHOLD Rotte - dyret

Læs mere

Vindmøllesekretariatet og Biogassekretariatet

Vindmøllesekretariatet og Biogassekretariatet og Biogass Brugertilfredshedsudersøgelse af og Biogasss sagsbehadlig og ydelser bladt ommuer Tabelrapport, telefoudersøgelse December Projetosuleter Asger H. Nielse Coie F. Larse Alle rettigheder til udersøgelsesmaterialet

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

Elementær Matematik. Polynomier

Elementær Matematik. Polynomier Elemetær Matematik Polyomier Ole Witt-Hase 2008 Køge Gymasium Idhold 1. Geerelle polyomier...1 2. Divisio med hele tal....1 3. Polyomiers divisio...2 4. Polyomiers rødder....4 5. Bestemmelse af røddere

Læs mere

Resultatoversigt for Retten på Bornholm

Resultatoversigt for Retten på Bornholm Resultatoversigt for Rette på Borholm BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser

Læs mere

Tilfredshed i hjemmeplejen 2009

Tilfredshed i hjemmeplejen 2009 H O V E D R A P P O R T Tilfredshed i hjemmepleje 2009 udarbejdet af Vide & Strategi December 2009 T i l f r e d s h e d i h j e m m e p l e j e 2 0 0 9 1. INDLEDNING...2 2. RESUME OG KONKLUSION...6 3.

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6.

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6. enote 5 enote 5 Determiater I dee enote ser vi på kvadratiske matricer. Deres type er altså for 2, se enote 4. Det er e fordel, me ikke absolut ødvedigt, at kede determiatbegrebet for (2 2)-matricer på

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

Modul 14: Goodness-of-fit test og krydstabelanalyse

Modul 14: Goodness-of-fit test og krydstabelanalyse Forskigsehede for Statistik ST01: Elemetær Statistik Bet Jørgese Modul 14: Goodess-of-fit test og krydstabelaalyse 14.1 Idledig....................................... 1 14.2 χ 2 -test i e r c krydstabel.............................

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd Projekt Vest for Storebælt Bør og uge med seksuelt bekymrede og krækede adfærd Hvorår er der grud til bekymrig? Hvorda hevises et bar/e ug til gruppebehadlig? Hvad hadler projektet om? Projekt Vest for

Læs mere

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant F O A f a g o g a r b e j d e FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsetat 1 FORORD Dee pjece beskriver FOAs løfte til alle arbejdsmiljørepræsetater om de støtte og uddaelse du ka forvete at få som tillidsvalgt

Læs mere

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik.

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik. Epidemiologi og biostatistik. Forelæsig Uge, tirsdag. Niels Trolle Aderse, Afdelige for Biostatistik. Geerelt om kurset: - Formål - Forelæsiger - Øvelser - Forelæsigsoter - Bøger - EpiBasic: http://www.biostat.au.dk/teachig/software

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt Dårligt arbejdsmiljø F O A f a g o g a r b e j d e koster dyrt Hvad koster et dårligt arbejdsmiljø, og hvad ka vi gøre for at bedre forholdee for de asatte idefor Kost- og Servicesektore? Læs her om de

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Længde [cm] Der er frit vandspejle i sandkassen. Herudover er sandkassen åben i højden cm i venstresiden og 0-20 cm i højresiden.

Længde [cm] Der er frit vandspejle i sandkassen. Herudover er sandkassen åben i højden cm i venstresiden og 0-20 cm i højresiden. Vadtrasportmodel Formål For beregig af vadtrasporte i sadkasse er der lavet e boksmodel. Formålet med boksmodelle er at beskrive vadtrasporte i sadkasse. Herover er formålet at bestemme de hydrauliske

Læs mere

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddaelse, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præseterer overordede cetrale begreber, teorier samt hadlemåder, der ka avedes

Læs mere

29. januar Epidemiologi og biostatistik Forelæsning 2 Uge 1, torsdag 2. februar 2006 Michael Væth, Afdeling for Biostatistik.

29. januar Epidemiologi og biostatistik Forelæsning 2 Uge 1, torsdag 2. februar 2006 Michael Væth, Afdeling for Biostatistik. Epidemiologi og biostatistik Forelæsig Uge 1, torsdag. februar 006 ichael Væth, Afdelig for Biostatistik. Sammeligig af to middelværdier sikkerhedsitervaller statistisk test Sammeligig af to proportioer

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed F O FA O A f faa g o g aar rb eb jed je d e Forbudets grudlæggede holdig til magfoldighed Magfoldighed 1 Idledig FOA er e del af de daske og iteratioale fagbevægelse og forakret på et solidarisk og humaistisk

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet) Oversigt (idholdsfortegelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 De fulde tekst Bekedtgørelse om takstædriger i offetlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jerbaevirksomheder m.v. (takststigigsloftet) I medfør

Læs mere

Resultatoversigt for RETTEN I HOLSTEBRO

Resultatoversigt for RETTEN I HOLSTEBRO Resultatoversigt for BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser i alt (N):

Læs mere

Resultatoversigt for Retten i Aalborg

Resultatoversigt for Retten i Aalborg Resultatoversigt for Rette i Aalborg BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser

Læs mere

Resultatoversigt for Retten i Århus

Resultatoversigt for Retten i Århus Resultatoversigt for Rette i Århus BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

13. februar Resumé: En statistisk analyse resulterer ofte i : Et estimat ˆ θ med en tilhørende se( ˆ θ )

13. februar Resumé: En statistisk analyse resulterer ofte i : Et estimat ˆ θ med en tilhørende se( ˆ θ ) 3. februar 003 Epidemiologi og biostatistik. Uge, torag d. 3. februar 003 Morte Frydeberg, Istitut for Biostatistik. Type og type fejl Nogle specielle metoder: Test i RxC tabeller Test i x tabeller Fishers

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 19. auar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv C OR ICERET MEN TIF T R Silkeborg E I samarbejde med: Jobceter MENTOR FORLØB Jobceter SILKEBORG MENTORUDDANNELSE Jobceter i Silkeborg tilbyder e metoruddaelse i samarbejde med KompeteceSilkeborg. Silkeborgs

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 15

Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 15 Vejledede besvarelser til opgaver i apitel 5 Opgave a) De teststatistier, ma aveder til at teste om to middelværdier er es, består af et estimat på forselle mellem middelværdiere,, divideret med et udtry

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

Introduktion. Ide, mål og formål

Introduktion. Ide, mål og formål Itroduktio Dette er e itroduktio til forskigs- og udvikligsprojektet Udviklig af e eksemplarisk participatorisk model for implemeterig af redskaber til opsporig og tidlig idsats i relatio til potetielt

Læs mere

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet HD i Afsætigsøkoomi Efteruddaelse HDA I social scieces Det Samfudsvideskabelige Fakultet Syddask Uiversitet HD i Afsætigsøkoomi ÂÂ K læsss ii: Koldig HD specialet i Afsætigsøkoomi giver dig et solidt grudlag

Læs mere

Spørgsmål 3 (5 %) Bestem sandsynligheden for at et tilfældigt valgt vindue har en fejl ved listerne, når man ved at der er fejl i glasset.

Spørgsmål 3 (5 %) Bestem sandsynligheden for at et tilfældigt valgt vindue har en fejl ved listerne, når man ved at der er fejl i glasset. STATISTIK Skriftlig evaluerig, 3. semester, madag de 30. auar 006 kl. 9.00-3.00. Alle hælpemidler er tilladt. Opgaveløsige forsyes med av og CPR-r. OPGAVE Ved e produktio af viduer er der mulighed for,

Læs mere

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer Avedelser og arbejdsmiljøforhold Dee Kort & Godt pjece heveder sig til dig, som er medlem af FOA. Pjece giver iformatio om: Hvad er et aomateriale? Eksempler

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 7. Ligninger, polynomier og asymptoter

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 7. Ligninger, polynomier og asymptoter Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 7. Ligiger, polyomier og asymptoter Hvad er e asymotote? Og hvorda fides de? 7. Ligiger, polyomier og asymptoter Idhold 7.0 Idledig 7.1 Udsag

Læs mere

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram Jauar 2011 Garatibevis DS Trapezprofiler DS Siusprofiler DS Padeplader DS Tagstesprofiler DS Lysplader DS Tagredeprogram GARANTIBEVIS 2 Betigelser for opfyldelse af garativilkår at produktet ikke avedes

Læs mere

Teoretisk Statistik, 9. februar Beskrivende statistik

Teoretisk Statistik, 9. februar Beskrivende statistik Uge 7 I Teoretisk Statistik, 9 februar 004 Beskrivede statistik Kategoriserede variable 3 Kvatitative variable 4 Fraktiler for ugrupperede observatioer 5 Fraktiler for grupperede observatioer 6 Beliggeheds-

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Statistik ved Bachelor-uddaelse i folkesudhedsvideskab Græseværdisætiger Det hadler om geemsit Statistikere elsker geemsit Det er oplagt e god ide at tage geemsit. Hvis jeg f.eks skal gætte på vægte af

Læs mere

Udlevering af LER-oplysninger vedr. EnergiMidt Energi A/S og eksterne kunders vejbelysningskabler

Udlevering af LER-oplysninger vedr. EnergiMidt Energi A/S og eksterne kunders vejbelysningskabler Udleverig af LER-oplysiger vedr. EergiMidt Eergi A/S og ekstere kuders vejbelysigskabler Kableres beliggehed og målsætig er ku vejledede. Plaere viser udelukkede kabeltracé. Hvis der øskes yderligere oplysiger

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Dages program Kvatitative metoder De multiple regressiosmodel 6. februar 007 Emet for dee forelæsig er de multiple regressiosmodel (Wooldridge kap 3.- 3.+appedix E.) Defiitio og motivatio Fortolkig af

Læs mere

Estimation og test i normalfordelingen

Estimation og test i normalfordelingen af Birger Stjerholm Made Samfudlitteratur 07 Etimatio og tet i ormalfordelige Dee tekt ideholder et overblik over ogle grudlæggede pricipper for etimatio og tet i ormalfordelige i hyppigt forekommede ituatioer:

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål,

Læs mere

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia ^ ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Huseftersy Tilstadsrapport for ejedomme Sælger: Kirste Hammerum dresse 6.Jullvej93 Postr. By 7000 Fredericia ato Udløbsdato 3-07-200 3-0-20 HE r. Lb. r. Kommuer/Ejedomsr.

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Resultatoversigt for Østre Landsret

Resultatoversigt for Østre Landsret Resultatoversigt for Østre Ladsret BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser

Læs mere

Lavenergiskolen: Boligbyggeri

Lavenergiskolen: Boligbyggeri Laveergiskole: Boligbyggeri Efamiliehuse, tæt-lavt byggeri og etagebyggeri T e k o l o g i s k I s t i t u t t a a s t r u p j a u a r o g s e p t e m b e r 2 0 1 0 Når du deltaget i kurset, får du: De

Læs mere

Løsninger til kapitel 7

Løsninger til kapitel 7 Løsiger til kapitel 7 Opgave 7.1 a) HpoStat giver resultatet: Pop. varias er ukedt, me 30, så Normalf. bruges approksimativt = 54,400 s 1.069,90 = 00,000 0,95 49,868 58,93 Dette betder, at med 95% sikkerhed

Læs mere

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sammefatiger, aalyser og abefaliger fra FOAs sudhedspolitiske udspil Sudhed for alle FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Kasper Maiche og Peter

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Undervisningsvejledning. Statistik C Valgfag. Juli 2006

Undervisningsvejledning. Statistik C Valgfag. Juli 2006 Udervisigsvejledig Statistik C Valgfag Juli 2006 0. Idholdsfortegelse 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 2. HENVISNINGER 4 2. FORORD 4 3. IDENTITET OG FORMÅL 4 3. Idetitet 4 3.2 Formål 5 4. FAGLIGE MÅL OG FAGLIGT

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS

HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS HASTIGHEDSKORT FOR DANMARK VHA. GPS Ove Aderse xcalibur@cs.aau.dk Istitut for Datalogi Aalborg Uiversitet Harry Lahrma lahrma@pla.aau.dk Trafikforskigsgruppe Aalborg Uiversitet Kristia Torp torp@cs.aau.dk

Læs mere

Kapitel 10 KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL

Kapitel 10 KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL Kapitel 0 KALIBRERING AF STRØMNINGSMODEL Torbe Obel Soeborg Hydrologisk afdelig, GEUS Nøglebegreber: Kalibrerigsprotokol, observatiosdata, kalibrerigskriterier, idetificerbarhed, etydighed, parameterestimatio,

Læs mere

Stikprøvefordelinger og konfidensintervaller

Stikprøvefordelinger og konfidensintervaller Stikprøvefordeliger og kofidesitervaller Stikprøvefordelige for middelværdi De Cetrale Græseværdi Sætig Egeskaber Ved Estimatore Kofidesitervaller t-fordelige Estimator og estimat E stikprøve statistik

Læs mere

Asymptotisk optimalitet af MLE

Asymptotisk optimalitet af MLE Kapitel 4 Asymptotisk optimalitet af MLE Lad Y 1, Y 2,... være uafhægige, idetisk fordelte variable med værdier i et rum (Y,K). Vi har givet e model (ν θ ) θ Θ for fordelige af Y 1 (og dermed også for

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015

Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015 Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015 Lørdag de 20. jui 2015 Arr. Middelfart- og Fredericia Sejlklubber. 1 Regler 1.1 Sejladse sejles efter de i Kapsejladsreglere defierede regler ikl. Skadiavisk

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

SØREN K. HANSEN A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Tlf

SØREN K. HANSEN A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Tlf Etrepreør / kloakmester www.sorekhase.dk Etrepreør / kloakmester www.sorekhase.dk Søre K. Hase A/S er e modere etrepreør virksomhed, der faver tre ekspertiseområder: kloakarbejde, kabelfejlsøgig og madskabsudlejig.

Læs mere

JanusCentret. Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd

JanusCentret. Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd JausCetret Psykologisk udredig og behadlig til bør og uge med seksuelt bekymrede eller krækede adfærd Edvidere rådgivig, supervisio og udervisig til forældre og professioelle JausCetret JausCetret har

Læs mere

RESEARCH PAPER. Nr. 2, En model for lagerstørrelsen som determinant for købs- og brugsadfærden for et kortvarigt forbrugsgode.

RESEARCH PAPER. Nr. 2, En model for lagerstørrelsen som determinant for købs- og brugsadfærden for et kortvarigt forbrugsgode. RESEARCH PAPER Nr., 005 E model for lagerstørrelse som determiat for købs- og brugsadfærde for et kortvarigt forbrugsgode af Jørge Kai Olse INSTITUT FOR AFSÆTNINGSØKONOMI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL SOLBJERG

Læs mere

Motivation. En tegning

Motivation. En tegning Motivatio Scatter-plot at det mådelige salg mod det måedlige reklamebudget. R: plot(salg ~ budget, data = salg) Økoometri Lektio Simpel Lieær Regressio salg 400 450 500 550 20 25 30 35 40 45 50 budget

Læs mere

6 Populære fordelinger

6 Populære fordelinger 6 Populære fordeliger I apitel 4 itroducerede vi stoastise variabler so e åde at repræsetere udfald af et esperiet på. De stoastise variabler ue være både disrete (fx terigslag) og otiuerte (fx vareægder).

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504)

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Gamle eksamesopgaver Diskret Matematik med Avedelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Istitut for Matematik& Datalogi Syddask Uiversitet, Odese Alle sædvalige hjælpemidler(lærebøger, otater etc.), samt

Læs mere

30. august Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 3 Uge 2, torsdag d. 8. september 2005 Michael Væth, Afdeling for Biostatistik.

30. august Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 3 Uge 2, torsdag d. 8. september 2005 Michael Væth, Afdeling for Biostatistik. 30. august 005 Epidemiologi og biostatistik. Forelæsig 3 Uge, torag d. 8. september 005 Michael Væth, Afdelig for Biostatistik. Mere om kategoriske data Test for uafhægighed I RxC tabeller Test for uafhægighed

Læs mere

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353 Takegagskompetece Hesigte med de følgede afsit er først og fremmest at skabe klarhed over de mere avacerede regeregler i skole og give resultatet i de almee form, der er karakteristisk for algebra. Vi

Læs mere

Statistik Lektion 8. Parrede test Test for forskel i andele Test for ens varians Gensyn med flyskræk!

Statistik Lektion 8. Parrede test Test for forskel i andele Test for ens varians Gensyn med flyskræk! Statistik Lektio 8 Parrede test Test for forskel i adele Test for es varias Gesy med flyskræk! Afhægige og uafhægige stikprøver Ved e uafhægig stikprøve udtages e stikprøve fra hver gruppe.. Mæd og kviders

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister

Dansk Knæalloplastikregister Dask Kæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dask Kæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dask Kæalloplastikregister Årsrapport, De Ortopædiske Fællesdatabase, Århus Udarbejdet med LibreOffice (wwwlibreofficeorg)

Læs mere

Test i to populationer. Hypotesetest for parrede observationer Test for ens varians Gensyn med flyskræk!

Test i to populationer. Hypotesetest for parrede observationer Test for ens varians Gensyn med flyskræk! Test i to populatioer Hypotesetest for parrede observatioer Test for es varias Gesy med flyskræk! Afhægige og uafhægige stikprøver Ved e uafhægig stikprøve udtages e stikprøve fra hver gruppe.. Mæd og

Læs mere

Dagens program. Estimation: Kapitel Eksempler på middelrette og/eller konsistente estimator (de sidste fra sidste forelæsning)

Dagens program. Estimation: Kapitel Eksempler på middelrette og/eller konsistente estimator (de sidste fra sidste forelæsning) Dages program Estimatio: Kapitel 9.4-9.7 Eksempler på middelrette og/eller kosistete estimator (de sidste fra sidste forelæsig) Ko desiterval for store datasæt kap. 9.4 Ko desiterval for små datasæt kap.

Læs mere

Georg Mohr Konkurrencen Noter om uligheder. Søren Galatius Smith

Georg Mohr Konkurrencen Noter om uligheder. Søren Galatius Smith Georg Mohr Kokurrece Noter om uligheder Søre Galatius Smith. juli 2000 Resumé Kapitel geemgår visse metoder fra gymasiepesum, som ka bruges til at løse ulighedsopgaver, og ideholder ikke egetligt yt stof.

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

HALLO no en hjemme? Tema. + s. 28 Forstå dit barns hjerne

HALLO no en hjemme? Tema. + s. 28 Forstå dit barns hjerne HALLO o e hjemme? Eksperte forklarer, hvorfor det er så svært for små ører at høre efter. Se, hvorda det går, år Elie Holm tester de gode råd på si datter Liva, og få idblik i, hvad der sker i de lille

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

StudyGuide til Matematik B.

StudyGuide til Matematik B. StudyGuide til Matematik B. OVERSIGT. Dee study guide ideholder følgede afsit Geerel itroduktio. Emeliste. Eksame. Bilag 1: Udervisigsmiisteriets bekedtgørelse for matematik B. Bilag 2: Bilag 3: Uddrag

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladse Forebyggelse Idhold Et godt forebyggede arbejde Trivsel Faglighed Ledelse Brugeriddragelse Fællesskab Tekiske og fysiske forhold E løbede proces E positiv

Læs mere