Forord. om skriftsprog og forståelighed. Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. om skriftsprog og forståelighed. Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget"

Transkript

1

2 Forord Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget om skriftsprog og forståelighed. Men forfatterne beder læserne forestille sig, at det er en henvendelse fra den menige dansker - ham og hende, der hver dag er mere el/er mindre forpligtet til at læse og forstå en mængde skriftlig information, uden egentlig at have lyst. Bogen er denne danskers bøn til de offentligt ansatte. Danskeren beder disse mennesker om at skrive mere naturligt, så man kan forstå meningen ved at læse teksten en gang, og uden at man hele tiden får fornemmelsen af, at ens briller dugger. Bogen handler bl.a. om, hvorfor dette forord ikke starter med ordene:»nærværende publikation er udarbejdet af... «3

3 Indhold side 3 Forord 5 FØRST ER DER ORDENE 6 Ord er ikke altid fæl leseje 8 Ord kan have kedelige bitoner 9 Ord kan være lovlig smarte 10 Ord kan være for luftige 11 Ord kan betyde flere ting 11 Ord kan være overflødige 12 Ord kan sættes på skruer OG AF ORDENE BLIVER DER SÆTNINGER 15 Sætningen må ikke være for lang 16 De i de i denne vejledning behandlede emner liggende problemer 16 Sådan bliver en sætning for lang 18 En finere måde at sige»og «på OG AF SÆTNINGERNE BLIVER DER TEKSTER 20 Hvad lavede du i aftes? 20 Enhver tekst er svar på et spørgsmål 22 Se 143, stk. 4 og stk. 5, jvf. stk Efterord

4 Ord er ikke altid fælleseje»det er pudsigt, at der med de relativt faa Ord, som findes i Sproget, kan siges saa meget Sludder,!, siger Storm P. Når så meget af det, der bliver sagt og skrevet, opleves som sludder, skyldes det ofte uhensigtsmæssig brug af ord. Ord er der mange af i vores sprog, men kun forholdsvis få er fælles for alle danskere - og med fælles menes, at alle er enige om, hvad ordene betyder. Ord som han, hun, jeg, dreng, pige, hus, gå, træ, og, fisk g iver sjældent problemer. De farlige ord er dem, der bruges meget af nogle få mennesker, men sjældent eller aldrig af andre. Det drejer sig især om den fagjargon, som naturligt opstår og vinder indpas inden for alle grupper af mennesker med fælles uddannelse eller fagområde. Sådanne ord er farlige for kommunikationen. I visse snævre kredse opnår de hurtigt ligestilling med sprogets almindeligste gloser, og snart er medlemmerne af disse kredse ude af stand til at afgøre, om et ord, de bruger til daglig, nu også hører hjemme i dansk normalsprog. Læs disse sætninger: (1 ) Forsvareren påstod frifindelse subsidiært bødestraf. (2) Set fra et æstetisk synspunkt er det en god løsn ing. (3) Selskaberne blev fusioneret i efteråret. (4) Vi arbejder jo uden feedback! (5) Der var overhovedet ingen respons fra kursisterne. For flertallet af danskere er de fremhævede ord tågesnak. Men for dem, der bruger ordene i det daglige, adskiller de sig ikke fra det almindelige ordforråd - og derved bliver de farlige. Der er ikke noget i vejen med ordene i sig selv - i mange tilfælde er de endda særdeles anvendelige og kan ikke erstattes af andre enkeltord. Et ord som subsidiært i (1) er jo næsten blevet uundværligt i juridisk sprogbrug. Det dækkes ikke af eller, fordi dette ord ikke fortæller, at det ene (frifindelse) foretrækkes fremfor det andet. Men selvfølgelig kan det undværes i sproget, og det hører i hvert fald ikke hjemme i skrivelser til menigmand. Her må man forklare sig nærmere. I en kommunal bekendtgørelse om snerydning hedder det bl.a.: (6) Sneen skal samles på cykelsti nærmest kørebanen eller subsidiært på kørebanen tæt ved rendestenen. Bekendtgørelsen skal læses af alle grundejere, viceværter m.fl. i kom- 6

5 munen, så man kan ikke uden videre gå ud fra, at læserne er. fortrolige med-en-sådansprogbrug. Det burde hedde f.eks.: (7) Sneen skal samles på cykelstien nærmest kørebanen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, (fordi... ), må den anbringes på kørebanen tæt ved rendestenen. Ordet subsidiært e~ som sagt godt og praktisk tor jurister og hvem der ellers bruger og forstår ordet - som det ses af eksemplet sparer det en for længere forklaringer. Men når man ikke kender sin modtager, må man ikke bruge det. Ordet æstetisk i (2) er farligt på en anden måde. Det er ikke så udbredt som sin modsætning uæstetisk, der nærmest betyder»usoigneret, uappetitlig, frastødende«. Derfor vil æstetisk af mange blive opfattet som det modsatte af uæstetisk, altså»renlig, appetitlig, tiltrækkende«, hvor det er ment som»kunstnerisk«. Ordet fusioneret i (3) vil i bedste fald ikke b'!jve forstået, i værste fald vil det blive opfattet som»adskilt ~ ' opsplittet «(jævnfør diffus, -konfos), altså det modsatte af,. hvad :der menes. Ordene feed-back (tilbagemelding) og respons (reaktion, svar) i (4) og (5) er modeord. Oprindelig har de tilhørt snævert fagsprog (hhv. kybernetik og pædagogik), men herfra har de bredt sig og anvendes nu i visse kredse som en del af det., daglige ordforråd. Men de har ikke bredt sig overalt, og for mange dansktalende er ordene sort tale. Denne liste af farlige ord kan udvides næsten i det uendelige. Det er ikke ord, der skal forbydes, men de hører ikke hjemme i skriftlig kommunikation med offentligheden eiler den enkelte borger. NB! Det er ikke fordi det er fremmedord, at ordene er farlige. Ord som turist, avis, kiosk, agurk, cigar er også fremmedord. Nej, det er fordi ordene er nye eller sjældne i dansk og man derfor ikke kan forvente, at alle modtagere kender dem. Hvis du er usikker med hensyn til brugen af et ord, så spørg dig selv, om du med sikkerhed kan sige, at du kendte og brugte ordet, inden du begyndte på din endelige uddannelse. Er svaret»nej«eller»måske«, så find et andet udtryk! (Det gælder Kun, hvis du er usikker. Ord som moms, frikort, miljøminister er også nye i sproget, men de er i sagens natur blevet fælleseje). 7

6 Ord kan have ke~elige bitoner Men det er ikke kun fagudtryk, der er farlige. Det er også ord, som i og for sig er gode danske gloser, men som sjældent forekommer uden for forretningsbreve og officielle skrivelser. Ofte drejer det sig om ord, der uden videre kan erstattes af andre o"g mere almindelige ord, uden at meningen ændres. Skriftsproget i den offentlige forvaltning har et stort udvalg af sådanne gloser. Der er ikke tale om egentlige fagudtryk, men om ord, der på grund af en lang tradition menes at høre hjemme i officiel stil. Prøv at se på denne række af synonymer (synonymer er ord, der betyder det samme eller omtrent det samme): (8) Hvis Såfremt Dersom Ifald I tilfælde af, at I det omfang, Under forudsætning af, at Forudsat Posito Om For så vidt Der er næppe nogen tvivl om, hvilket af synonymerne der er det almindeligste. Det er ordet hvis. Det betyder ikke, at det altid kan erstatte eller skal foretrækkes for alle de andre. Men i mange tilfælde kan man vælge frit mellem f.eks. hvis, såfremt og dersom. Og i de tilfælde vil danskere i utvungen stil altid vælge (og forvente) hvis. Optræder ordet mange gange i en tekst, eller ønsker man at betone det særligt ("smage på det«), så kan man med fordel vælge et af de andre synonymer. Men hovedvarianten er og bliver hvis. Her er et lille udvalg af sådanne ord med "oversættelse«til hovedvariant. Igen er der tale om en liste, der kan forlænges i det uendelige, og også her skal det understreges, at brug af ordene i venstre liste ikke skal forbydes - bare begrænses til det rimelige. (9) Skriv ikke - hvor det er lige så godt at skrive hvorledes hvordan ligeledes også nærværende denne, dette indtræffe ske rekvirere få, bestille andragende ansøgning samt og således derfor, altså ; sådan således, at så såvel... som både... og Læg mærke til, at ordene i venstre liste gennemgående er længere (tungere) end dem i højre. Det farlige ved ordene ligger i forskellige ting : de gør sproget fremmedartet de gør stilen tung og let sløret de kan virke (selv)højtidelige. Derved nedsætter de læsehastigheden og irriterer sarte læsere. Den almindelige modvilje mod det offentliges sprogbrug skyldes for en stor del den slags ord. 8

7 Ord kan være lovlig smarte Nye begreber og nye ting fører nye ord med sig - tingene skal jo hedde noget. I Danmark importeres hele tiden nyskabelser fra det store udland, ikke mindst fra USA, og denne kulturimport ledsages ofte af en tilsvarende ordimport. Det gælder på mange områder, især teknologi (edb), virksomhedsledelse (management) og reklame (sales promotion). I de sidste årtier er vores ordforråd blevet forøget ganske betydeligt ad den vej, og mange ord er gået over i dagligsproget - men vel at mærke kun i visse menneskers dagligsprog. Hør her: (10) Mens vi er på jobbet, må vi skippe alle individuelle ambitioner. Her gælder det team work. Inden man kan starte et projekt op, skal resultatet af det indledende researcharbejde gennemgås i en slags workshop, hvor alle medarbejdere deltager. Det giver maksimal udnytte lse af bureauets know-how, og. know-hower en væsentlig del af vores image. På workshoppen bliver alt checket, og allerede her i opstartsfasen planlægger vi follow-upkampagner... Ophobningen af smarte ord giver den talende eller skrivende et skær af dynamik, af at være med på noderne og at have magt over tingene. Men mange oplever det som frimurersprog, andre oplever det som et krampagtigt forsøg på at dupere læseren eller tilhøreren. Men først og fremmest kan overdreven brug af nye, smarte ord skabe kommunikationskløfter, især hvis ordene simpelt hen er engelske uden forsøg på oversætteise. Husk: Der er stadig mange mennesker i Danmark, der aldrig har haft engelsk i skolen, og for hvem know-how lige så godt kunne hedde hownow. Selvom et engelsk-klingende ord er in, behøver dets danske oversættelse ikke at være out. Ikke alle de kursiverede ord i (10) kan uden videre erstattes af bedre. Men mange kan : Disse ord er in - men disse er ikke out på jobbet på arbejde skippe opgive, droppe starte op starte, begynde workshop (her) møde image ansigt udadtil, ry, omdømme, billedet af os checke kontrollere, undersøge opstartsfase første fase, begyndelse follow~up - - opfølgning De nye, smarte ord betyder selvfølgelig tit noget lidt andet end den danske oversættelse. Men det, man skal være på vagt over for, er tilbøjeligheden til at bruge et nyt og smart ord, hvor et mere gængs ord dækker lige så godt - eller bedre. Det, man vinder i beun-. dring, taber man i kommunikation. 9

8 Ord kan være for luftige Ofte foretrækker den officielle stil et mere abstrakt ord, hvor et mere konkret havde været lige så godt. Se f.eks. de første og de sidste ord i forordet til denne vejledning : ordet publikation er mere abstrakt end ordet vejledning (en vejledning er altid en publikation, men en publikation er ikke nødvendigvis en vejledning). Hvis man bruger for abstrakte udtryk, fjerner man læserens opmærksomhed fra det emne, man behandler. En kritik af en brødrister kunne have lydt: (11 ) Man kan ikke udnytte brødristeren effektivt, for der kan kun være to skiver brød i den ad gangen. Men den lød: (12) Jeg vil i øvrigt ikke undlade at henlede opmærksomheden på visse forhold ved apparatets konstruktion, som medfører en ineffektiv udnyttelse af dets potentielle kapacitet. Det abstrakte ordvalg i (12) gør, at det lige så godt kunne have drejet sig om en telefon, et lysbilledapparat, et fotografiapparat eller en varmluftsblæser til håndtørring. Ordet apparat er en abstraktion af brødrister. Man kan opstille en abstraktionsstige for de fleste navneord. Det mest konkrete er nederste trin, det mest abstrakte er øverste trin, f.eks. : (13) Beford ri ngsm iddel Køretøj Motorkøretøj Bil Personbil Opel Opel Kadett Opel Kadett 1978 Min bil Når du skal vælge mellem trin på abstraktionsstigen, så vælg så langt nede som muligt. Skriv ikke»bemeldte motorkøretøj«, hvor det ville dække at skrive»oeres bil«. Når der er mange abstrakte ord i en tekst, bliver den vanskelig at forstå og fastholde, så brug det mest konkrete udtryk, hvor det er muligt at vælge. Hvis der er tale om en spade, så lad være med at skrive arbejdsredskab, og hvis du vil sige noget om en brødrister, så lad være med at kalde den et apparat. Det abstrakte ord motorkøretøj er godt og nyttigt, når man skal skrive sammenfattende om motorcykler, biler, scootere osv. Men når talen kun er om biler, så hedder det biler. Her er et lille udvalg af konkrete ord (til højre) og deres nærmeste abstrakte overbegreb (til venstre): (14) Når du skal til - så prøv først, om at skrive det går an at skrive publikation tilstille skriveredskab skrivelse midler ejendom hæfte, brochure, bog, vejledning, rapport sende, bringe kuglepen, blyant brev penge hus, gård 10

9 Ord kan betyde flere ting Ord kan være overflødige Se eksempel (1) på side 6 igen. Vi har undersøgt ordet subsidiært, men der optræder et farligt ord mere: påstod. Det er farligt, fordi det er tvetydigt, dvs. det betyder noget helt andet i dagligsproget end i sproget i retssalen. Noget lignende gjaldt ordet æstetisk, og der kan nævnes flere af slagsen: (15) Ord: Betydning Betydning på normal- på fagsprog: sprog: påstå hævde, kræve postulere indstille ophøre, regulere anbefale forestil- opførelser, bebrejdelser, linger ideer indsigelser erindre huske, indvende mindes besvære kværulere sig klage rente af rente af rente på 100 kr. 100 kr. 100 kr. Når sådanne flertydige ord anvendes af fagfolk, kan man kun vente, at de bliver misforstået af andre. Man kan ikke sige noget generelt om, hvilke ord der er overflødige. Ofte drejer det sig om klicheer, som man let forfalder til på grund af skadelig indflydelse fra miljøettre eksempler kan illustrere fænomenet: (16a) Indsamlingen af data begynder allerede i år. (17a) Analyser og beregninger afpasses efter opgaverne. (18a) Vi regner derfor med allerede i år at have overvundet vanskelighederne ved sammenlægningen. De tre sætninger er hver for sig korte, klare og tydelige. Der er ingen overflødige ord, og meningen forstås umiddelbart. Men sådan så de heller ikke ud, før en sprogkonsulent havde barberet dem for floskler og fraser. Inden da så de sådan ud, sammenlign selv: (16b) For så vidt angår datai ndsamlingen, vil denne blive påbegyndt allerede i indeværende kalenderår. (17b) Analyser og beregninger vil blive afpasset i overensstemmelse med de opgaver, der skal løses. (18b) Der er således begrundede fqrmodninger om, at de med sammenlægningen forbundne problemer vil have fundet deres løsning allerede ved udgangen af dette år. Når længere tekster er skrevet 'i denne stil, bliver de dræbende kedsommelige. Der er alt for langt mellem informationerne, man vælter rundt i tomme fraser og klicheer, og man får en fornemmelse af at have læ$t det hele før. Og det skærper ikke læserens interesse for teksten. Forfald ikk.e ti.1 fraser og klicheer, selvom alle andre bruger dem. Og lad dig ikke friste til at brodere på en færdig sætning for at få den til at se mere respektindgydende ud. Din opgave er at informere - ikke at imponere! 11

10 Ord kan sættes på skruer En sætning, der udtrykker en ganske banal mening, kan altid sminkes op, så den virker som imponerende nytænkning. Et af virkemidlerne er at undgå almindelige udsagnsord som f.eks. behandle, undersøge, henvende sig, forhøje, meddele, læse igennem. De erstattes af navneord som: behandling, undersøgelse, henvendelse, forhøjelse, meddelelse, forøgelse, gennemlæsning. (19) Når man mener behandler undersøger Skriver man gør til genstand for behandling foretager en undersøgelse henvender sig retter henvendelse gennemfører præ- mieforhøjelser forhøjer præmien meddeler produktionen forøges læser igennem giver meddelelse om der sker en forøgelse af produktionen foretager en gennemlæsning Man synes ikke at blive generet af de nytilkomne udsagnsord gør, foretager, retter, gennemfører, giver, sker, men de betyder jo heller ikke noget. Denne maner tynger stilen, og man bør søge at imødegå den. Det kan kun gøres ved selvkontrol. Når du har skrevet en tekst, så læs dehigennem (du skal ikke foretage en gennemlæsning!), og se, om ikke nogle af de ord, der ender på -else, og -ing og andre af slagsen, med fordel kan skiftes ud med mere naturlige udtryk. Her er flere eksempler: (20) Når man kan - behøver man så at skrive skrive overvejer anvender, bruger begynder er rigtigt forandres kortlægger tage under overvejelse tager i anvendelse tager sin begyndelse har sin rigtighed undergår forandring foretager en kortlægning af hvis De anker såfremt påanke finder sted Men selvfølgelig må man ikke bare automatisk udskifte det ene udtryk med det andet. De afledede navneord har deres berettigelse i visse sammenhænge. Når f.eks. en minister siger: (21 ) Der skal gennemføres besparelser på disse områder så kan man ikke uden videre påstå, at han/hun lige så godt kunne have sagt (22) Der skal spares på disse områder. De to udtryk betyder ikke helt det samme. I det første er der tale om konkrete besparelser, i det andet kan der menes, at der sådan i almindelighed skal sættes tæring efter næring. Intet udtryksmiddel er overflødigt. Men lad ikke de flottere klingende udtryk brede sig på områder, hvor de ikke hører hjemme, og hvor de bare fortrænger det naturlige sprog. 12

11

12 Den gamle kancellistils særkende var - foruden de papirknitrende ord som hvorhos, anholde, andragende, hoslagt osv. - de meget lange, "formfuldendte«sætninger med utallige indskud og halsbrækkende sammenslyngninger: (23) I et med stiftsøvrighedens erklæring af 30. oktober 1963 (j.nr. M.J.256/56) hertil tilbagefulgt andragende har Gunnelev sogns menighedsråd anholdt om godkendelse af, at menighedsrådet modtager det hoslagt tilbagefølgende, af den i anledning af anlægget af en motorvej over Fyn nedsatte ekspropriationskommission den 26. september 1963 afgivne forligstilbud, hvorefter der for afståelse af en del af den Gunnelev kirke tilhørende ejendom, matr. nr. 1 r af Gunnelev by og sogn, hvorpå kirkens parkeringsplads er beliggende, samt for ulemper betales 1000 kr., hvorhos motorvejsanlægget uden udgift for menighedsrådet retablerer parkeringspladsen v.ed under denne at inddrage det overfor kirkegården beliggende areal af den eksisterende vej. Den måde at skrive på havde ubestrideligt sine fordele. Sætningerne var kompakte, udsagnene var utvetydige, præcise og udtømmende. Særlig godt egner stilen sig til definitioner. Se for eksempel, hvordan Ordbog over det Danske Sprog definerer ordet Sport: (24) 1) (... ) en (efter visse gældende regler udøvet, systematisk, men uden erhvervsmæssigt øjemed dreven, især i fri luft udført) virksomhed, der kræver et vist maal af legemlig anspændelse og færdighed, og som udøves med det formaal at skaffe udøveren den tilfredsstillelse eli. lysttøleise, der ligger i at overvinde de med virksomhedens rette udførelse forbundne vanskeligheder, kappes med andre, overgaa dem i konkurrencer, især tillige: udvikle sin legemlige dygtighed, styrke, hurtighed, smidighed, sundhed ; (... ) Når man behersker denne skrivemåde, er den på sin vis meget let - at skrive. Men den er meget lettere at skrive end at læse. Læg mærke til, at man ikke læser en sådan tekst fortløbende - øjnene skal springe frem og tilbage for at søge efter sammenhængen. Det kræver lang tids øvelse, og den øvelse har kun de færreste. I al almindelighed kan en læser med rimelighed stille det krav til en tekst fra det offentlige, at den skal kunne forstås og tilegnes efter en ubesværet gennemlæsning. Hvis man vil imødekomme dette krav, er der en række ting, man skal være opmærksom på, når man formulerer en sætning. 14

13 Sætningen må ikke være for lang En læservenlig sætning har sjældent mere end 26 ord, og i en længere tekst må der ikke være mere end ord pr. sætning i gennemsnit. På den anden side må man variere længden af sætningerne. Det er uudholdeligt at læse en tekst, hvor alle sætningerne er ganske korte. Det giver en monoton og søvndyssende rytme. Føles en sætning for lang, skyldes det ofte, at den indeholder for mange informationer. Se for eksempel disse to tekster: (25) Det er Byrådsforeningens opfattelse, at det af Bystyreisen udarbejdede udkast til klagevejledning ikke giver borgerne tilstrækkelig mulighed for at vurdere, hvilke forhold der kan klages over, og til hvilken myndighed klagen skal indbringes for. 1 ) (26) Byrådsforeningen mener ikke, at Bystyreisens udkast er godt nok. Det fortæller ikke borgeren, hvad der kan klages dver, og hvem man skal klage til. l) Denne tekst, der er autentisk bortset fra navnene, indeholder en sproglig fejl (sidste syv ord). Det viser, at den måde at skrive på også er fremmed for den skrivende - hvorfor så bruge den? Mange klicheer er skåret væk under omskrivningen, adskillige ord er skiftet ud med andre, men først og fremmest er sætningen knækket over i to dele. Der er nemlig to informationer, og de kræver begge så mange ord, at det er rimeligt at tildele dem hver et punktum. Et andet eksempel: (27) Såfremt forhøjelser af de under punkt a nævnte præmier og bidrag skyldes lønstigning på grund af oprykning i højere stilling, opnåelse af højere anciennitet og lignende eller en almindelig ændring af pensionsvilkårene for de i en virksomhed ansatte pensionsberettigede personer, kan den forhøjede præmie dog i sin helhed fradrages i det år, hvori den erlægges. Denne sætning er ikke alene for lang. Den er også bygget op på en måde, så læseren må holde vejret helt ned til ord nr. 49 (»fradrages«). Først der kunne der være sat punktum. De fleste læsere må derefter begynde forfra - nu kan de orientere sig i teksten. Det kan man ikke, før man ved, hvor sætningen kunne have sluttet, her altså ved ordet "fradrages«. En mere læservenlig måde at udtrykke (27) på kunne f.eks. være: (28) Hvis de præmier og bidrag, der er nævnt i punkt a, bliver forhøjet, kan forhøjelsen normalt ikke fradrages. I visse tilfælde kan man dog fradrage hele den forhøjede præmie, nemlig hvis forhøjelsen skyldes lønstigning p.g.a. avancement lønstigning p.g.a. højere anciennitet og lign. almindelig ændring af pensionsvilkårene for de ansatte i en virksomhed. Nu står selve meddelelsen først, og betingelserne bagefter. Derfor kan der sættes punktum langt tidligere, og man behøver kun læse teksten en gang. En læservenlig periode (fra punktum til punktum) har sjældent mere end ord. I gennemsnit må der højst være ord pr. punktum. 15

14 De i de i denne vejledning behandlede emner liggende problemer Sådan bliver en sætning for lang Sætning (27) indeholder to led med en særlig drilagtig konstruktion: de i kommunen bosiddende personer de personer, der bor i kommunen Først og fremmest må man undgå, at en sætning bliver for lang, mens man skriver den. (29)»de under punkt a nævnte præmier«(30)»de i en virksomhed ansatte pensionsberettigede personer«det er en konstruktion, man i det store og hele bør undgå, fordi den bremser læsningen. For folk, der ikke er særlig læsevante, er det nødvendigt at læse sådanne helheder to gange, og det betyder groft sagt en halvering af læsehastigheden. Prøv selv at sammenligne formuleringerne her i venstre liste med dem i højre: (31) Skriv ikke: de under punkt a nævnte præmier et af ministeren nedsat udvalg Skriv hellere: de præmier, der er nævnt under punkt a et udvalg, der er nedsat af ministeren de i loven nævnte betingelser de til rådighed stående midler det Dem i skrivelse om bevilling af boligsikring givne pålæg (!) de betingelser, der er nævnt i loven de midler, der er til rådighed det pålæg, De har fået i skrivelsen om bevilling af boligsikring Når sætninger bliver for lange, skyldes det tit, at de har været for længe undervejs. De fleste kender den situation, at man har skrevet et første-udkast, som så bliver brugt som grundlag for videre bearbejdning. Man kunne forestille sig, at en lovparagraf i første fase har set sådan ud: (32) 19. Hvis en apoteker ikke skønnes at kunne udføre sit arbejde forsvarligt, kan han fratages retten ti I at drive apotek i Danmark. Denne formulering er ikke udtømmende, og det ved juristen godt. Der skal tilføjes nærmere omstændigheder, nøjagtigere udtryk, snævrere betingelser osv., og det er heller ikke kun apotekere, loven gælder for. Andre love og bestemmelser bliver gransket, kolleger bliver spurgt, og lidt efter lidt begynder sætningen at svulme open dansk sætning har jo altid plads til et led mere. 16

15 Til sidst er paragraffen færdig. Nu mangler der intet - alt er med, alle huller er lukket, og parag raffen er vandtæt fra alle sider. Og her er den så i fuld udrustning : (33) 19. Må det antages, at en apotekers, sygehusapotekers, provisors eller apoteksmedhjælpers udøvelse af hans virksomhed er farlig for hans medmennesker enten på grund af legemlige mangler eller varig eller med mellemrum indtrædende mangelfuld sjælstilstand, hvadenten dette skyldes sygdom eller misbrug af alkohol, narkotika og deslige, eller på grund af udvist grov uduelighed, afgiver sundhedsstyrelsen til indenrigsministeren indstilling om, at den pågældende, såfremt han er apoteker eller sygehusapoteker, frakendes retten ti I at d rive apotek eller ti I at tilberede lægemidler eller til at fungere på noget apotek her i landet, og hvis han er provisor eller apoteksmedhjælper, frakendes de to sidstnævnte beføjelser. Hvis man havde haft læserne i tankerne, ville man have stoppet op og tænkt sig om, inden man begyndte at fylde på. Man ville så have indset, at (32) jo er god nok, der mangler bare nogle tilføjelser, og de kan så formuleres for sig selv. (32) kunne f.eks. fortsætte: (34) Samtidig frakendes retten til at tilberede lægemidler og til at virke på noget apotek her i landet' Disse bestemmelser gælder også for sygehusapotekere. En provisor eller en apoteksmedhjælper kan frakendes de to sidstnævnte beføjelser. Det er sundhedsstyrelsen, der indstiller til indenrigsministeren, at vedkommende bliver frakendt de nævnte rettigheder. Frakendelse kan ske, hvis den pågældende må anses for at være farlig for andre ved sin udøvelse af apoteksvirksomhed på grund af legemlige mangler, kronisk eller periodevis sindssygdom eller misbrug af alkohol, narkotika og lignende. Frakendelse kan også ske, hvis den pågældende har udvist grov uduelighed. Hvis man læser (33) først, og derefter (32) og (34), ser man et eksempel på, hvordan en lang og overfyldt sætning kan brydes op: Mens man læser (33), finder man den væsentligste oplysning, som man skriver ned så kortfattet som muligt. Det er gjort i (32). OG SÆT sa PUNKTUM OG LUK FOR TILGANG AF NYE ORD I DEN SÆTNING! LAD DIG IKKE OVERTALE AF NOGEN TIL sa MEGET SOM ET BIORD MERE! Derpå samler man de oplysninger, man ikke har fået med, ordner dem i korte sætninger og skriver dem ' ned i logisk rækkefølge. Læser man (32) og (34) efter hinanden, får man nøjagtig samme besked som i (33). Lidt flere ord måske, men meget nemmere læst. Hvis der skal tilføjes noget i en tekst, så prøv først, om det kan gøres i et selvstændigt punktum. Mulighederne for at tilføje led og bisætninger i en færdig sætning fører let til misbrug. 17

16 En finere måde at sige»og«på Se disse eksempler, og bemærk især de kursiverede ord : (35a) Såfremt en virksomhed låner en medarbejder fra Plantedirektoratet, forbliver den pågældende ansat i Plantedirektoratet, mens afregningen foregår gennem Danmarks Erhvervsfond. (36a) Skolestyreisen finder således grundlag for iværksættelse af en nærmere undersøgelse af sagen, samtidig med at overlærer Jensen suspenderes fra tjenesten, medens undersøgelsen står på. (37a) Man har derfor fra ministeriets side ikke iværksat foranstaltninger til afhjælpning af generne, ligesom der heller ikke er foranstaltninger under forberedelse. De tre udtryk mens, samtidig med at og ligesom er kun fyldigere udtryk for og. Prøv selv at slette de kursiverede ord og' sæt punktum eller komma i stedet for. Sætningerne kan så lyde f.eks. : (35b) Hvis en virksomhed låner en medarbejder fra Plantedirektoratet, forbliver den pågældende ansat i Planted i rektoratet. Afreg n ingen sker gennem Danmarks Erhvervsfond. (36b) Skolestyreisen finder således grundlag for iværksættelse af en nærmere undersøgelse af sagen. Overlærer Jensen suspenderes fra tjenesten, mens undersøgelsen står på. (37b) Man har derfor fra ministeriets side ikke iværksat foranstaltninger til afhjælpning af generne, og der er heller ikke foranstaltninger under forberedelse. Pludselig står meddelelserne langt klarere og mere velordnede. (Sprogkonsulentens fingre klør selvfølgelig efter at bearbejde dem mere gennemgribende, men her holder vi os til emnet, det opstyltede og). Det pudsige er, at de tre udtryk mens, samtidig med at og ligesom i andre sammenhænge faktisk har en betydning udover og. Det kan have en komisk effekt: (38) (Fra en avis) : Travhingsten Arnold har i løbet af efteråret vundet 15 konkurrencer, samtidig med at han har bedækket 34 hopper spredt over hele Sydfyn. Det må da have været et syn for guder! Hvis du mener»og«, så lad være med at skrive ligesom, mens eller samtidig med at. Det tjener kun til at komplicere sætningen og gøre den kedelig og officiel. 18

17

18 Hvad lavede du i aftes? Enhver tekst er svar på et spørgsmål Det er et spørgsmål, der stilles hver dag, af mange mennesker, til mange mennesker. Vi skal ikke gå i detaljer med, i hvilken situation spørgsmålet stilles, hvorfor det stilles, eller hvem der stiller det til hvem. Men vi vil prøve at se på, hvordan to forskellige mennesker kunne tænkes at svare: Hanne:»En interessant udsendelse i tv, det kolde og fugtige vejrlig herovre, samt mangel på alternative planer og tilbud i øvrigt gjorde det let for mig at træffe beslutning om at tilbringe aftenen i mit hjem.«poul :»Jeg blev hjemme og så fjernsyn. Der var nemlig noget, jeg gerne ville se, og det var for dårligt vejr til at gå ud i. For resten havde jeg heller ikke andet at lave.«hvis Hanne altid svarer sådan, når hun bliver spurgt om noget, så kan hun ikke have mange venner tilbage. Det vil hedde om hende, at hun er fuld af omsvøb, omstændelig, dræbende kedsommelig, akade- misk, at hun taler som en bog, og at man aldrig får et konkret svar ud af hende. Alt sammen fordi hun ikke svarer på det hun bliver spurgt om, før hun har fremlagt detaljerede redegørelser, omstænd(el)igheder og årsagssammenhænge. Poul svarer først på det, han bliver spurgt om. Derefter føler han måske trang til at uddybe svaret med et par supplerende bemærkninger. Eller med andre ord : I Hannes svar skaber de første 32 ord kun afstand mellem spørgsmål og svar. I Pouls svar er afstanden til spørgsmålet den kortest mulige. Set fra spørgerens synspunkt bringer Hanne det overflødige stof først (og risikerer derved, at spørgeren er over alle bjerge, inden svaret kommer), mens Poul kommer med svaret prompte og derefter overlader det til den nysgerrige spørger selv at afgøre, hvornår han vil lukke ørerne. Lad os lige vende tilbage til de to eksempler (27) og (28). Disse to tekster er også svar på et spørgsmål, nøjagtig som Hannes og Pouls sætninger. Forskellen er, at spørgsmålet, som (27) og (28) svarer på, ikke er formuleret direkte. Den, der har skrevet teksterne, har kun haft en vag forestilling om, hvad læseren bør have at vide. Det spørgsmål, som de to tekster besvarer, kunne for eksempel lyde: Må man trække hele den forhøjede præmie fra på selvangivelsen? Man kan nu se, at (27) svarer som Hanne, (28) som Poul. Det er tit den skrivendes problem at formulere det spørgsmål, der skal besvares. Den kommende læser gør sig måske ikke klart, eller ved slet ikke, at der er et spørgsmål. Inden man begynder at udforme en tekst, er det derfor en god ide at spørge sig selv: Hvad ønsker modtageren først at få at vide? 20

19 eller Hvad skal modtageren have at vide? Svaret på dette spørgsmål skal formuleres så tidligt i teksten som muligt, og først derefter kan man så tilføje de forudsætninger, præmisser, begrundelser og omstændigheder, der fører til konklusionen. Inden du skriver en tekst, så gør dig klart, hvordan læseren ville have formuleret de spørgsmål, som din tekst skal besvare. Og svar så i den rigtige rækkefølge - og uden omsvøb! Den traditionelle måde at disponere en meddelelse på bygger på en gammel, indgroet tradition fra den klassiske logik: præmisser går forud for konklusionen. Men for den, der skal læse meddelelsen, er den omvendte rækkefølge faktisk mere logisk. Først får man selve meddelelsen, derefter (hvis man da er interesseret) får man de bagved liggende årsager og forudsætninger. Dette gælder især breve, hvis indhold er afgørelsen af en sag. Et typisk eksempel på sådan en skrivelse' kan være sat op på denne måde: (39) Ved skrivelse af 31 /21977 har De, der under nr er medlem af Ligbærernes Fagforenings Arbejdsløshedskasses Pærekøbing afdeling, klaget over en af hovedledelsen truffen afgørelse, hvorefter De... (i alt 54 ord). Det fremgår af skrivelsen bl.a., at De i perioden..., at De på grund af..., at De uden held gjorde..., at De til opfyldelse af..., samt at De og Deres advokat.... (i alt 98 ord). I en herfra indhentet udtalelse af 29/ fra Ligbærernes Fagforenings Arbejdsløshedskasse fremgår det bl.a., at..., samt at..., hvorfor kassen er af den opfattelse, at..., og der derfor.... (i alt 89 ord). Det fremgår videre, at kassen... (i alt 35 ord). I en ligeledes herfra indhentet udtalelse af... har arbejdsformidlingskontoret i Pærekøbing bl.a. anført, at..., samt at..., hvorefter kontoret.... (i alt 54 ord). Først herefter (1 112 side) kommer afgørelsen : I denne anledning skal man - med bemærkning, at De i forbindelse med arbejdsophøret har accepteret en opsigelse på 2 uger, medens De i henhold til funktionærloven har krav på 4 ugers opsigelse - meddele, at direktoratet efter det oplyste ikke har fundet grundlag for at ændre den af hovedledelsen trufne afgørelse (49 ord). Altså med andre ord et afslag, godt emballeret. Set gennem juridiske briller er det helt korrekt at fremstille sagen i denne rækkefølge - sagsreferat, præmisser og afgørelse. Men produktet bliver i langt højere grad et aktstykke end en meddelelse til modtageren - selve meddelelsen fylder kun ca. 1% af teksten, og den kommer oven i købet i slutningen og er så tilmed pakket ind i 21

20 Se 143, stk. 4 og stk. 5, jvf. stk. 2 forbehold og sirlige vendinger. Hvis man ikke vidste bedre, ville man tro, at afsenderen nærmest har til opgave at holde meddelelsen skjult for modtageren. Hvis man som sagsbehandler sender sådan en skrivelse til en borger, bør man i det mindste sende et følgebrev med. Det kunne for eksempel have denne ordlyd: (40)»Direktoratet har nu behandlet Deres sag og er nået til det resultat, at A-kassens afgørelse ikke kan ændres. Hvis De vil gå videre med sagen, kan De anke til... Se i øvrigt nærmere i vedlagte sagsfremsti IIing.«Men bedre var det at nøjes med et brev, hvor meddelelsen står krystalklart i første eller anden sætning, efterfulgt af sagsreferat og præmisser. Det vil næsten altid være den mest hensigtsmæssige og læservenlige disposition af længere tekster, hvad enten det gælder annoncer, brochurer eller breve. Tænk på, hvordan en typisk avisartikel er bygget op: (41 ) Først det væsentlige i få ord i overskriften (nu ved læseren, om artiklen har interesse) Derefter en lidt grundigere opsummering i»manchetten«'og til sidst den detaljerede behandling i»brødteksten«. Det er læservenligt! SLAGTERI STREJKEN AFBLÆST Det ser alligevel ikke ud til, at den varslede... De afgørende forhandlinger mellem.., Det kan undertiden være nødvendigt i en skrivelse at henvise til cirkulærer, bekendtgørelser og lovparagraffer -»anføre lovgrundlaget«. Det sker oftest med de tre velkendte formler: (42) I medfør af,.. (43) I henhold til... (44) Under henvisning til... Disse henvisninger tjener tit mere til at give den skrivende rygdækning end til at oplyse modtageren om noget. Afsenderen forventer vel næppe, at læseren straks - midt under læsningen - vil slå op i sin lovsamling for at kontrollere rigtig heden? Hvis det er strengt nødvendigt at henvise til love og bestemmelser, så gør det samlet, før eller efter selve teksten, og gerne efter underskriften - den interesserede læser skal nok finde det! I følgende eksempel er henvisningerne fremhævet med kursiv: 22

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder De 10 bud God skriftlig kommunikation til vore kunder Kundeområdet Marked Marketing 2 1. Skab relationer mellem dig og kunden En af vores værdier i PenSam er nærhed til kunden. Det betyder, at vi skal

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005.

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005. Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 27. august 2013 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Gode råd om at skrive

Gode råd om at skrive Gode råd om at skrive Kapitel 3 (s. 13-16) fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA): Skrivehåndbogen, ca. 2007 (udgivelsesår er ikke angivet i bogen). Håndbogen er oprindelig henvendt til instituttets medarbejdere

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. april 2016 (J.nr. 2015-7427). Revisor ikke meddelt en

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster

SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster SKRIV FORSTÅELIGT - værktøjer til at skrive gode tekster FORORD Denne folder indeholder vejledninger og værktøjer til at skrive tekster, der er vedkommende og relevante personlige og konkrete læsevenlige

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed videnskabelig uredelighed [Til Indklagede] Klage indbragt for I har på vegne af [KLAGER] ved brev af 16. april 2012 indgivet klage mod [FORSKNINGSINSTITUTION] og [INDKLAGEDE] til (UVVU). I klagen anfører

Læs mere

Skriv godt! ikke flot...

Skriv godt! ikke flot... Skriv til nettet Skriv godt! ikke flot... Vi læser 25% langsommere på skærmen 79% af alle net-læsere skimmer kun online FØR du skriver en tekst til din hjemmeside Før du skriver din tekst til din hjemmeside,

Læs mere

Baggrundsnote om logiske operatorer

Baggrundsnote om logiske operatorer Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014.

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014. Dato 16. september 2014 Dokument 14/07355 Side Vejen Kommunes afslag på at nedlægge den private fællesvej Å vej 1-3 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 21. maj 2014. Det fremgår af sagens oplysninger,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26. Dato 11. august 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/04947-23 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Klageteknik. Rasmus Klim Christensen Erhvervsjura

Klageteknik. Rasmus Klim Christensen Erhvervsjura Klageteknik Rasmus Klim Christensen Erhvervsjura Klageskrivningens 10 bud Overblik over hvad der er vigtigt at huske Køreplan til klageskrivning En lille løftet pegefinger Handy bestemmelser fra forvaltningsloven

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015

Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015 Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015 Sorvad den 10. oktober 2015 Med venlig hilsen Spørgsmål 1 Er borgmester Jan Petersen (S), de øvrige medlemmer

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hestkær Friskole & Børnehave

Læs mere

Funktionsterminologi

Funktionsterminologi Funktionsterminologi Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV FORSTÅELIGE NYHEDER TOMMELFINGERREGLER TIL ET BEDRE SPROG Intern

Læs mere

SPROGNOTER for mindrebemidlede

SPROGNOTER for mindrebemidlede AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR LINGVISTIK HANS GÖTZSCHE SPROGNOTER for mindrebemidlede Emne: SPROG og TEKSTLIG FREMSTILLING version opd/prt 2011-09-07 Teori og eksempler: ORD OG SÆTNING BLIVER TIL TEKST

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 15161 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 33359853 Storby Biler ApS Roskildevej 409 2605 Brøndby Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d.

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Fælles Mål som udgangspunkt for elevernes medbestemmelse for kollegialt samarbejde for vurdering af undervisningsmidler

Læs mere

Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser

Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser INDHOLD KAPITEL 1 Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 KAPITEL 7 INDLEDNING Denne bog handler om jobtekster, altså de tekster, som en

Læs mere

Udlandsdanskere i Danmark

Udlandsdanskere i Danmark - 1 Udlandsdanskere i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har den 26. april 2011 truffet afgørelse i en sag om skattepligt til Danmark for en udlandsdansker med nær familie

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed.

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 15.JULI 2012 6.SETRIN BRAHETROLLEBORG KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Tekster: 2.Mos.20,1-17; Rom.3,23-28; Matth.19,16-26 Salmer: 392,512,493,621,444 Kom, Sandheds

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde del 3

Kommunikation og forældresamarbejde del 3 Kommunikation og forældresamarbejde del 3 Fokus Praktisk: Resten af forløbet tider og datoer Opsamling fra Bennediktes oplæg i weekenden Mine tanker om i dag: Perspektivering eller fortsat ACT fokus? Forhandling

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2013 (J.nr. 2012-0032589) Revisor ikke

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Husbørsen ApS v/advokat Rikke Kampp Adelgade 89 5400 Bogense Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager, som følge

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning Vejledning til skoleledelsen At skrive en afgørelse om specialundervisning Afgørelser om specialundervisning Når en offentlig myndighed fastsætter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tsp@sum.dk sum@sum.dk Høringssvar vedr. udkast til vejledning om frit sygehusvalg mv. 12.08.2013 takker for muligheden for at afgive kommentarer til udkast til vejledning

Læs mere