Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S"

Transkript

1 Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016 en almindelig anmeldelse af Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S ( Assa Abloy ) erhvervelse af enekontrol med Nassau Door A/S ( Nassau ), herefter samlet parterne, jf. konkurrencelovens 12 b. Ifølge 12 h, stk. 5, 3 pkt., løber fristerne i 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 19. oktober KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 1. Parterne og deres aktiviteter 1.1 Assa Abloy Assa Abloy er et dansk selskab, som er 100 pct. ejet af Assa Abloy Danmark A/S, der selv er 100 pct. ejet af det svenske børsnoterede selskab Assa Abloy AB ( Assa Gruppen ). [ ]. Assa Gruppen er aktiv inden for produktion og salg af en lang række produkter inddelt i divisioner. En division er den globale Entrance Systemsdivision, hvor Assa Gruppen bl.a. er aktiv med produktion og salg af adgangsautomatik, herunder automatiske fodgængerdøre, industriporte, hangarporte, garageporte til beboelse, eftersalgsservice på industriporte, moderniseringsprogrammer, tilbehør (herunder særligt mekaniske og elektromekaniske låse, som fx Ruko-låse) og reservedele. Disse produkter sælges bl.a. gennem det danske selskab Assa Abloy. 1.2 Nassau Inden fusionen er Nassau 100 pct. ejet af det danske selskab Micro Matic A/S. Sidstnævnte er 100 pct. ejet af C.C.N. Holding A/S og SAAN Holding A/S 1, hvor henholdsvis Carl Christian Nielsen og Svend-Aage Nielsen er de ultimative ejere. 1 Parterne har oplyst, at både C.C.N. Holding A/S og SAAN Holding A/S ejer 50-66,66 pct. af Micro Matic A/S.

2 Nassau er aktiv inden for produktion og salg af porte til industri og private, herunder hovedsageligt ledhejseporte, hurtigporte og garageporte til beboelse. Nassau er endvidere aktiv inden for eftersalgsservice og vedligeholdelse af porte. Nassau videresælger derudover, på kunders efterspørgsel, diverse døre og porte, fx automatiske fodgængerdøre, separate facadedøre og foldeporte. 2. Transaktionen og jurisdiktion Micro Matic A/S har den 19. maj 2016 indgået en bindende aftale med Assa Abloy om overdragelse af 100 pct. af aktierne og rettighederne i Nassau. Assa Abloy erhverver herved enekontrol over Nassau, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. Den anmeldte fusion medfører et kontrolskifte og udgør dermed en fusion, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. Parterne har oplyst, at Assa Gruppen i 2015 havde en samlet omsætning på ca. 54,3 2 mia. kr. med en omsætning i Danmark på ca. [ ] kr. Nassau havde ifølge parterne en samlet omsætning for regnskabsåret 2014/2015 på ca. [ ] kr. og en omsætning i Danmark på ca. [ ] kr. Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, er der tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol, jf. konkurrencelovens kapital Analysegrundlag Styrelsen har i forbindelse med vurderingen af fusionen, udover fusionsanmeldelsen og interne strategidokumenter samt et virksomhedsbesøg på Nassaus fabrik i Ringe taget udgangspunkt i følgende: o Spørgeskemaundersøgelse blandt leverandører inden for produktion og salg af hurtigporte og ledhejseporte, samt eftersalgsservice og indkøb af komponenter og reservedele samt indkøb af låse. 11 leverandører besvarede spørgeskemaet. o Spørgeskemaundersøgelse blandt parternes kunder som køber ledhejseporte, hurtigporte og/eller eftersalgsservice. 19 kunder besvarede spørgeskemaet. 2 SEK ifølge parterne omregnet med Nationalbankens gennemsnitlige valutakurs for 2015 på 79,

3 o Samtaler med udvalgte producenter og virksomheder, der indkøber komponenter, som de samler industriporten med (såkaldte assemblers ), samt kunder inden for køb og salg af ledhejseporte, hurtigporte, komponenter og reservedele og eftersalgsservice. 4. Markedsbeskrivelse Markedet for industriporte er ifølge parterne kendetegnet ved et stort antal aktører, som producerer og/eller sælger industriporte. Virksomheder med salg af industriporte har forskellige forretningsmodeller. Der kan umiddelbart skelnes mellem: i) virksomheder med egenproduktion af flere komponenter til en komplet industriport (producent), ii) virksomheder med produktion af nogle komponenter til en industriport og indkøb af resterende komponenter, som tilsammen udgør den færdige port (producent/assembler), iii) virksomheder som udelukkende indkøber komponenter, som de samler industriporten med (assembler) og iv) virksomheder med videresalg af komplette industriporte (distributør), jf. figur 1. Ifølge parterne sælges industriporte til entreprenører, som indhenter tilbud hos leverandører af industriporte til at indgå i en større entreprisekontrakt. Industriporte sælges også direkte til slutbrugere, som enten indhenter tilbud i forbindelse med køb, eller ved at slutbrugeren køber en enkelt industriport i forlængelse af et serviceeftersyn. Eftersalgsservice på industriporte udføres enten af leverandøren af porten eller af en anden ekstern serviceudbyder, herunder andre portproducenter. Komponenter og reservedele efterspørges til brug for både produktion og som reservedele til service, hvilket medfører, at både producenter af in- 3

4 dustriporte og producenter af komponenter sælger komponenter og reservedele i løsvægt. 5. De relevante markeder Det relevante marked består af det relevante produktmarked og det relevante geografiske marked. Formålet med at afgrænse et marked både som produktmarked og som geografisk marked, er at fastslå, hvilke egentlige konkurrenter, som er i stand til at begrænse de involverede virksomheders adfærd og forhindre dem i at handle uafhængigt af et effektivt konkurrencemæssigt pres. Det relevante produktmarked og relevante geografiske marked skal afgrænses hver for sig på grundlag af undersøgelser af efterspørgsels- og udbudssubstitution, jf. konkurrencelovens 5 a, stk De relevante produktmarkeder Ifølge parterne vedrører fusionen produktion og salg af industriporte, garageporte til beboelse, samt komponenter og reservedele. Derudover er begge parter aktive inden for salg og levering af eftersalgsservice til industriporte. Parterne anfører, at markedsafgrænsningen inden for produktion og salg af industriporte i henhold til Kommissionens praksis 3 kan overvejes segmenteret i fire relevante markeder: Ledhejseporte, hurtigporte, foldeporte og dockingstationer. 4 På eventuelle markeder med potentielt horisontalt overlap for produktion og salg og/eller videresalg af automatiske fodgængerdøre 5, garageporte til beboelse, foldeporte og dockingstationer, anfører parterne, at disse ikke er relevante for vurderingen af fusionen, da den samlede markedsandel herpå vil være under 15 pct. og/eller fordi Nassaus aktiviteter er marginale. Styrelsen har derfor ikke undersøgt disse markeder i behandlingen af fusionen. Derudover har parterne identificeret vertikale forbindelser, idet begge parter både producerer, indkøber og sælger komponenter og reservedele til industriporte. Der er således også et potentielt horisontalt overlap i forhold til produktion af komponenter og reservedele. Derudover producerer og sælger Assa Gruppen mekaniske, elektromekaniske og elektriske 3 COMP/M.6117, Assa Abloy/Cardo, af 9. marts Nassau har ikke egenproduktion af foldeporte og dockingstationer, men har i 2015 haft et mindre videresalg heraf. 5 Nassau har ikke egenproduktion af automatiske fodgængerdøre, men har i 2015 haft et mindre videresalg heraf. 4

5 låse til industriporte, og Nassau indkøber låse til brug i produktion af industriporte. Afgrænsningen af de relevante markeder vil på baggrund heraf tage udgangspunkt i følgende overordnede markeder: Et marked for produktion og salg af industriporte Et marked for eftersalgsservice på industriporte Et marked for engrossalg af komponenter og reservedele For så vidt angår produktion og salg af industriporte, har parterne i anmeldelsen anført, at der ikke bør skelnes mellem salg til distributører (til videresalg) eller salg til slutbrugere. Styrelsen har ikke fundet det nødvendigt at undersøge dette nærmere, idet fusionen under alle omstændigheder ikke giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder. Industriporte Ifølge parterne bør der ikke foretages en yderligere segmentering af et marked for industriporte. I styrelsens markedsundersøgelse blandt kunder af industriporte svarer 50 pct. nej til, at de vil erstatte købet af en ledhejseporte med en anden type port i tilfælde af en prisstigning på 5-10 pct. (22 pct. ved ikke). Derudover svarer 63 pct., at de ikke vil erstatte købet af en hurtigport med en anden type port i tilfælde af en prisstigning. I styrelsens markedsundersøgelse blandt leverandører af industriporte har samtlige respondenter svaret, at det ikke vil være muligt at omstille produktion fra fx en ledhejseport til en anden type port inden for den nærmeste fremtid uden betydelige omkostninger. Det samme gør sig gældende for hurtigporte. Det er på baggrund heraf styrelsens foreløbige vurdering, at der er indikationer for, at der kan afgrænses separate relevante produktmarkeder for produktion og salg af ledhejseporte henholdsvis produktion og salg af hurtigporte. En endelig afgrænsning af markedet har imidlertid ikke afgørende betydning for den konkurrencemæssige vurdering af fusionen. Det skyldes, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset om markedet afgrænses bredt til industriporte eller mere snævert til segmenter inden for industriporte. 5

6 Eftersalgsservice på industriporte Med henvisning til Kommissionens praksis 6, anfører parterne, at markedet for eftersalgsservice på industriporte er et samlet marked, og at det ikke bør segmenteres i fx vedligeholdelse, reparation, reservedele og opgradering. Da fusionen under alle omstændigheder ikke giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder på et marked for eftersalgsservice på industriporte uanset den endelige afgrænsning af dette marked, har styrelsen ladet den endelige markedsafgrænsning stå åben. Engrossalg af komponenter og reservedele Det er ifølge parterne ikke nødvendigt for vurderingen af fusionen at afgrænse ét eller flere upstream markeder for produktion og salg af komponenter og reservedele. På styrelsens anmodning har parterne givet oplysninger om de komponenter, der indgår i fremstillingen af en komplet port, hvilket navnlig omfatter: Panelsektioner, ramme-/vinduessektioner, ruder, top- og bundprofiler, køreskinner, fjedre, konsoller og slag, motor og styring samt elektriske tillægskomponenter. Derudover kan der være en mulig segmentering efter engrossalg af mekaniske, elektromekaniske og elektriske låse til brug i produktion af industriporte. Da fusionen under alle omstændigheder ikke giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder på et marked for engrossalg af komponenter og reservedele uanset den endelige afgrænsning af dette marked, har styrelsen ladet den endelig markedsafgrænsning stå åben. 5.2 Det relevante geografiske marked Industriporte Det er parternes opfattelse, at markedet for industriporte som minimum skal afgrænses til EØS, da konkurrenceforholdene inden for EØS i høj grad er ensartede og flere producenter og distributører er aktive på tværs af landegrænser, og da der er lave handelsbarrierer og lave transportomkostninger. Af de adspurgte leverandører, som sælger ledhejseporte via interne og/eller eksterne salgskanaler beliggende i Danmark, svarer ca. 70 pct. af disse leverandører, at deres salgskanaler i Danmark alene sælger ledhejseporte til kunder i Danmark. Ca. 20 pct. af samme adspurgte sælger ledhejseporte til hele verden. Ca. 75 pct. af kunderne i Danmark indkøber ledhejseporte fra leverandørers interne og/eller eksterne salgskanaler beliggende i Danmark. I tilfælde af en prisstigning på 5-10 pct. i det geogra- 6 COMP/M.6117, Assa Abloy/Cardo, af 9. marts

7 fiske område, hvorfra en virksomhed (kunde) køber ledhejseporte, svarer 50 pct. af de adspurgte, at de vil indkøbe fra et andet geografisk område (22 pct. ved ikke). Ovenstående gør sig i høj grad også gældende vedrørende salg af hurtigporte. Styrelsen har kontaktet flere udenlandske producenter af især ledhejseporte, som anfører, at de ikke udnytter deres kapacitet til fulde, og at det derfor umiddelbart vil være muligt for dem at øge salget af fx ledhejseporte til Danmark inden for kort tid og uden væsentlige omkostninger. Det er styrelsens vurdering, at det geografiske marked for industriporte, herunder ledhejseporte og hurtigporte som minimum kan afgrænses til Danmark og muligvis bredere. Den endelige afgrænsning kan dog stå åben, da det ikke vil ændre den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. Eftersalgsservice på industriporte Det er parternes opfattelse, at markedet for eftersalgsservice på industriporte skal afgrænses nationalt til Danmark. Parterne anfører, at serviceudbydere med mere begrænset dækning også konkurrerer om servicekontrakter, der dækker et nationalt område, ved at bruge lokale eller regionale underleverandører i områder, hvor de ikke selv er til stede. Kunder blev i styrelsens markedsundersøgelse adspurgt Inden for hvilket geografisk område køber virksomheden portservice til servicering af porte i Danmark?. 67 pct. af respondenterne køber service nationalt, mens 27 pct. køber service regionalt i en mindre del af Danmark. Det er styrelsens umiddelbare vurdering, at det geografiske marked for eftersalgsservice på industriporte kan afgrænses nationalt til Danmark eller til mindre regionale dele af Danmark. Den endelige afgrænsning kan dog stå åben, da det ikke vil ændre den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. Engrossalg af komponenter og reservedele Ifølge parterne bør indkøbsmarkedet for komponenter og reservedele betragtes som væsentligt bredere end Danmark. I styrelsens markedsundersøgelse anfører 73 pct. af leverandørerne, at der ikke er væsentlige barrierer forbundet med at importere komponenter og reservedele til Danmark. Det uddybes, at komponenter og reservedele kan indkøbes fra udlandet til tilsvarende pris og tilsvarende kvalitet. Dette underbygges af at flere udenlandske virksomheder nævnes som alternativer til parterne. 7

8 Det er styrelsens umiddelbare vurdering, at det geografiske marked for engrossalg af komponenter og reservedele kan afgrænses til Danmark og eventuelt bredere. Den endelige afgrænsning kan dog stå åben, da det ikke vil ændre den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. 6. Vurdering af fusionen Vurderingen af fusionens effekt på de relevante markeder tager udgangspunkt i Assa Abloys anmeldelse og supplerende oplysninger samt de af styrelsen indhentede oplysninger, som beskrevet i analysegrundlaget i afsnit Vertikale virkninger Idet begge parter er aktive inden for salg af komponenter og reservedele, og Assa Gruppen derudover er aktiv inden for engrossalg af låse til bl.a. industriporte, giver fusionen anledning til vertikale forbindelser på de relevante markeder (upstream produktion og salg af komponenter, reservedele samt låse, og downstream produktion af industriporte og eftersalgsservice på industriporte). Det skal derfor vurderes, om fusionen kan give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af vertikale virkninger. Inputafskærmning af komponenter og reservedele Ifølge parterne er der mange alternative leverandører inden for komponenter og reservedele til industriporte, som bekræftes i styrelsens markedsundersøgelser, herunder Doco, Condoor, Köpke Porte A/S og Hörmann Group. Styrelsens markedsundersøgelser og samtaler med producenter af industriporte, indikerer, at det umiddelbart er uproblematisk at skaffe komponenter og reservedele. Der er bl.a. et bredt udvalg af leverandører, som sælger forskellige typer komponenter. Det er desuden muligt at indkøbe komponenter og reservedele på tværs af landegrænser, hvilket flere af de adspurgte allerede gør 7. Det fremgår derudover, at der hverken er væsentlige begrænsninger eller udfordringer forbundet med at skifte leverandør, når en producent, producent/assembler, assembler og/eller serviceudbyder af industriporte skal indkøbe komponenter eller reservedele. Styrelsen vurderer derfor, at fusionen ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af inputafskærmning af komponenter og reservedele, bl.a. fordi komponenter og reservedele kan købes hos flere leverandører, og fordi handel af komponenter og reservedele sker på tværs af landegrænser pct. af konkurrenterne anfører i markedsundersøgelsen, at der ikke er væsentligt barrierer forbundet med at importere komponenter/reservedele til Danmark. 8

9 Særligt om inputafskærmning af låse For så vidt angår låse har 55 pct. af de adspurgte leverandører af industriporte i styrelsens markedsundersøgelse ikke købt låse hos Assa Gruppen inden for de seneste tre år. 55 pct. anfører desuden, at låse ikke er et væsentligt input i produktionen af en industriport. Derudover angiver 73 pct., at de ikke vurderer, at der er væsentlige barrierer forbundet med at importere låse til industriporte fra udlandet. Baseret på ovenstående er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af inputafskærmning i forbindelse med engrossalg af låse. 6.2 Horisontale virkninger På visse af de ovenfor angivne potentielle markeder er der horisontale overlap og samlede markedsandele for fusionsparterne på 15 pct. eller derover. Styrelsen har for disse markeder foretaget en nærmere vurdering af, om fusionen giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder. Et muligt marked for produktion og salg af ledhejseporte På baggrund af parterne argumenter, jf. afsnit 5.2, kan et marked for produktion og salg af ledhejseporte muligvis afgrænses bredere end Danmark og formentligt til EØS. Parternes markedsandele på et hypotetisk marked for ledhejseporte i EØS udgjorde ca. [5-10] 8 pct. for Assa Gruppen og ca. [0-5] pct. for Nassau og samlet ca. [5-10] pct. Styrelsen har ved vurderingen af fusionen set på et dansk marked for produktion og salg af ledhejseporte, idet det vurderes at være det snævrest mulige marked. Ifølge parterne har Assa Gruppen i Danmark en markedsandel på ca. [10-20] pct., mens Nassau har en markedsandel på ca. [20-30] pct. Parterne har dermed en samlet markedsandel på ca. [30-40] pct. Styrelsen har på baggrund af parternes oplysninger og med udgangspunkt i analysegrundlaget så vidt muligt rekonstrueret markedsandele på et marked for produktion og salg af ledhejseporte. Her har Assa Gruppen en markedsandel på ca. [10-20] pct., mens Nassau har en markedsandel på ca. [20-30] pct. Samlet har parterne dermed en markedsandel på ca. [40-50] pct. under forudsætning af, at markedet segmenteres snævert, idet der udelukkende medregnes salg fra producenter af ledhejseporte, men ikke salg fra hverken assemblere eller distributører. 8 Markedsandelene her og i det følgende er baseret på omsætningstal og stammer for så vidt angår Assa Gruppen fra 2015 og Nassau fra

10 Ifølge styrelsens markedsundersøgelser sker en stor del af salget af ledhejseporte på tværs af landegrænser, og det er i den forbindelse ikke unormalt, at en distributør køber en port fra udlandet, som efterfølgende fragtes til Danmark. På et hypotetisk snævert marked, der alene vedrører produktion af ledhejseporte, vurderer styrelsen på baggrund af sine markedsundersøgelser, at der minimum er seks alternative producenter af ledhejseporte til parterne. Enkelte af alternativerne samt andre aktører kan karakteriseres som værende på grænsen mellem producent og assembler, jf. afsnit 4. I lyset af styrelsens vertikale undersøgelser er der ikke risiko for, at disse alternative producenter og/eller assemblers skulle blive afskærmet fra væsentlige input til produktion af industriporte, og styrelsen vurderer derfor, at der er væsentlige alternativer til parterne inden for produktion og salg af ledhejseporte. Styrelsen har blandt alternativerne til parterne undersøgt, om disse har kapacitetsbegrænsninger ved produktion af ledhejseporte. Flere har givet udtryk for, at de ikke har kapacitetsbegrænsninger og for nuværende opererer på ca. halv produktionskapacitet, og derfor har mulighed for at øge produktionen og salget til Danmark, hvis prisen eller efterspørgslen på ledhejseporte skulle stige. Samlet set har styrelsen ved vurderingen af eventuelle horisontale virkninger på et potentielt marked for produktion og salg af ledhejseporte primært lagt vægt på følgende: Der er en række alternativer til parterne, hvoraf enkelte har betydelige markedsandele. Antallet af alternativer til Parterne er få på et hypotetisk snævert marked, der kun vedrører producenter. Dog er der givetvis flere alternativer hertil i form af producent/assemblere. Parternes konkurrenter er ikke kapacitetsbegrænsede. Der er en ikke ubetydelig handel på tværs af landegrænser. Ca. 60 pct. af de adspurgte kunder forventer, at konkurrencen vil være uændret efter fusionen. Ca. 10 pct. forventer, at konkurrencen bliver stærkere. Styrelsen vurderer på baggrund heraf, at fusionen ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder på et muligt marked for ledhejseporte. 10

11 Et muligt marked for produktion og salg af hurtigporte Ifølge parterne er markedsandelene på et hypotetisk marked for hurtigporte i EØS for Assa Gruppen ca. [30-40] pct. og for Nassau ca. [0-5] pct. Samlet har parterne en markedsandel på ca. [30-40] pct. Styrelsen har ved vurderingen af fusionen set på et dansk marked for produktion og salg af hurtigporte, idet det vurderes at være det snævrest mulige marked. Ifølge parterne har Assa Gruppen på dette mulige marked en markedsandel på ca. [10-20] pct., mens Nassau har en markedsandel på ca. [0-5] pct. Samlet opnår parterne en samlet markedsandel på ca. [20-30] pct. Styrelsen har på baggrund af parternes oplysninger og analysegrundlaget så vidt muligt rekonstrueret markedsandele på et marked for produktion og salg af hurtigporte, hvorefter Assa Gruppen i Danmark har en markedsandel på ca. [20-30] pct. og Nassau har en markedsandel på ca. [5-10] pct. og en samlet andel på ca. [30-40] pct. Styrelsen vurderer umiddelbart, at der på det snævrest mulige marked er minimum seks alternativer til parterne, herunder Door System A/S, Novoferm, DAN-doors A/S, Lindab A/S, Efaflex og Hörmann Group. Som ved produktion og salg af ledhejseporte gælder det umiddelbart også ved hurtigporte, at der for alternativer til parterne ikke er kapacitetsbegrænsninger eller risiko for mangel på væsentlige input til produktion af hurtigporte. Styrelsens vurdering er primært baseret på: Der er en række alternativer til parterne, hvoraf enkelte har betydelige markedsandele. Antallet af alternativer til Parterne er få på et hypotetisk snævert marked, der kun vedrører producenter. Dog er der givetvis flere alternativer hertil i form af producent/assemblere. Parternes konkurrenter er ikke kapacitetsbegrænsede. Der er en ikke ubetydelig handel på tværs af landegrænser. Ca. 55 pct. af de adspurgte kunder forventer, at konkurrencen vil være uændret efter fusionen. Ca. 10 pct. forventer, at konkurrencen bliver stærkere. Styrelsen vurderer på baggrund heraf, at fusionen ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder på et muligt marked for hurtigporte. Markedet for eftersalgsservice på industriporte I vurderingen af et marked for salg af eftersalgsservice på industriporte, har styrelsen taget udgangspunkt i et dansk marked. 11

12 Ifølge parterne har Assa Gruppen en markedsandel i Danmark på ca. [10-20] pct. og Nassau har en markedsandel på ca. [10-20] pct. og opnår en samlet markedsandel på ca. [30-40] pct. Styrelsen vurderer på baggrund af markedsundersøgelserne, at der er flere alternativer til parterne inden for eftersalgsservice på industriporte. Det er umiddelbart en branche, hvor både portproducenter og uafhængige udbydere leverer eftersalgsservice. I styrelsens markedsundersøgelser er aktører fra begge kategorier blevet nævnt som alternativer til parterne, herunder bl.a. AK-Porte, Hörmann Group, Lindab A/S, Novoferm, Nortecdoors, Unidoors, Dansk Portservice, Rampe sluse teknik, VH Portservice og Dansk Portindustri. Styrelsens undersøgelser viser umiddelbart, at virksomheder (kunder) som udgangspunkt har fri mulighed for at vælge enhver serviceudbyder, når virksomheden skal have udført portservice. På baggrund af ovenstående vurderer styrelsen, at fusionen ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder på markedet for eftersalgsservice på industriporte. 7. Konklusion På baggrund af de foreliggende oplysninger, er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens samlede vurdering, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Styrelsen har på den baggrund godkendt Assa Abloys erhvervelse af Nassau, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2, 1. pkt. Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, som de deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrencelovens 12 f, stk. 1, nr

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S Dato: 10. december 2015 Sag: FLID-15/08441-124 Sagsbehandler: /CWA/LFI KONKURRENCE- OG Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Dato: 31. januar 2017 Sag: SIF-16/11026-19 Sagsbehandler: /sem AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 )

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) Dato: 13. juli 2016 Sag: FLID - 16/06687 Sagsbehandler: /SBJ/LIF/LBH/PMO Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Markedsafgrænsning i praksis

Markedsafgrænsning i praksis Markedsafgrænsning i praksis Young Competition Law Professionals, 24. august 2017 Louise Kastfelt, Souschef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Agenda 1. Rammen for markedsafgrænsningen 2. Markedsundersøgelser

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Søren Bo Rasmussen Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Agenda 1. Virksomhederne og transaktionen 2. Diversion ratios 3. Det relevante marked 4. Vurdering 5. Tilsagn 6. Lessons learned r

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS Dato: 28. februar 2017 Sag: MTF-16/12871-33 Sagsbehandler: /HBK Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS 1. Transaktionen

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen Dato: 21. december 2015 Sag: METS-15/07582 Sagsbehandler: /AKJ/NVH/STP Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Godkendelse af Visma Danmark Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS

Godkendelse af Visma Danmark Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS NOTAT Dato: 6. september 2017 Sag: 17/04674-89 Sagsbehandler: /HBK/MOM Godkendelse af Visma Danmark Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Team Siri Holding ApS 1. Transaktionen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen Dato: 27. marts 2013 Sag: MEDS/12/17820 Sagsbehandler: LIF/NVH/KRM Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11.

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 129/52 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner BEK nr 1005 af 15/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 13/05879

Læs mere

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S Punkt 3: Rådsmøde den 24. juni 2015 24-06-2015 14/05769 /JF, LCA, LTA, LKA, AKE, STP, HBK, MMW DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK FUSIONS KONTROL

DANSK FUSIONS KONTROL Erik Bertelsen, Jens Munk Plum & Morten Kofmann DANSK FUSIONS KONTROL 2. udgave Erik Bertelsen, Jens Munk Plum & Morten Kofmann Dansk Fusionskontrol 2. udgave, 1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN NOTAT 30-08-2011 TIF 4/0120-0402-0077 /TBJ, JKM KMD A/S's erhvervelse af Rambøll Informatik AIS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2011 en anmeldelse

Læs mere

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 20-05 2015 14/11313 /ABR /HBF /NVH /UHL Punkt 2: Rådsmøde den 27. maj 2015 DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

DSV Road A/S erhvervelse af aktiviteter fra Rygaard Transport og Logistic A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

DSV Road A/S erhvervelse af aktiviteter fra Rygaard Transport og Logistic A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 11. september 2015 BET 15 /06097 EBG, SAM, JMH og CHJ DSV Road A/S erhvervelse af aktiviteter fra Rygaard Transport og Logistic A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 08 2017 Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3.

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3. Dato: 22. december 2014 Sag: BITE-14/10716 Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. december 2014 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere