En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i"

Transkript

1 Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe Nørgaard Handelshøjskolen i Århus 2008

2 1. English Summary Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning Aarhus lokalbank Juridiske aspekter Solvens Basiskapital Likviditet Kapitaldækningsregler Solvens i Aarhus Lokalbank Delkonklusion Udlånssammensætning Delkonklusion Indlånssammensætning Delkonklusion Rentefølsomhed Delkonklusion Udlån og solvens Delkonklusion Udlån og likviditet Delkonklusion Resultatopgørelsen Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter Udgifter til personale og administration Kursreguleringer Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Indtjening pr. omkostningskrone Delkonklusion Rentabilitet...40 Side 2 af 71

3 12.1. ROE og ROA Forholdet mellem ROE og ROA Udviklingen i ROE Delkonklusion WACC Rentemarginal Delkonklusion Udfordringer i Aarhus Lokalbank Valg af indsatsområde Delkonklusion Projektet 5X5 modellen Risici Implementering Delkonklusion Konklusion Kildefortegnelse Bilagsoversigt...71 Side 3 af 71

4 1. English Summary In September 2007 Finanstilsynet sent out a letter to 38 danish banks, in which they were asked to account for their lending s. Aarhus Lokalbank was on the list with a growth in lending s of 79% - the highest growth of all the banks on the list. Aarhus Lokalbank was founded in April 1908, and has therefore existed in more than 100 years. The bank has branches in Hadsten, Langå and Århus. In 2007 it was decided to move the headquarters to Århus. In the past years the bank has gone through a remarkable growth in several areas. An example of this is the opening of the new branch in Århus and the doubling of the number of employees from 2003 to Therefore I want to make an analysis of the financial situation in Aarhus Lokalbank together with an identification of the challenges of the bank. First I m going to analyse the development in the solvency of the bank. The analysis compares the level and the development of the solvency between Aarhus Lokalbank and the other banks in group 3. Then I'm examining the lending- and deposit portfolio and calculating the dollar gap ratio of the bank. I m going to calculate the possibilities of the bank in increasing its lending s in relation to its goal in solvency of 10 % and by using the Internal Capital Generation Ratio (ICGR). I m also going to analyse how Aarhus Lokalbank has obtained the liquidity to finance their growth in lending s. I m evaluating the performance of the bank by reviewing chosen entries in the income statement and by using the keyfigures ROE, ROA and Profit margin. I m analysing the WACC of the bank and the development in the net interest margin. I m identifying the following challenges of Aarhus Lokalbank: Low level of solvency as a result of the marked growth in lending s Aarhus Lokalbank had the second lowest level of solvency in group 3 in % of the deposits is placed with a maturity range of 3 months or less Side 4 af 71

5 The expenses of staff and management increases to index 196 in the years from 2003 to 2007 In 2007 ROE reaches the lowest level in the period of analysis, in spite of an increasing equity multiplier. The cause is a decreasing ROA due to a decreasing profit margin. The problem has to be found in marked increasing interest expenses, increasing expenses for staff and management, decreasing earnings of charge-offs for uncollectible loans and decreasing income from investments. In 2007 the WACC increases to the highest level in the period of analysis due to a marked increase in the debt in 2007 The net interest margin decreases by 55,6% in the years from 2003 to The bank faces difficulties by forwarding the increased interest expenses to the customers. This means, that the bank will have a weaker position in the future when facing a depression. I m choosing to carry out a project in Aarhus Lokalbank with the purpose of finding out how the bank can attract deposits, increase the maturity ranges of the deposits and increase the price of the lending s of the bank. I m setting up a number of goals of the project and I m then identifying the most important parties. These are found to be the employees and the customers. I m analysing the risks of the project and sorts them by probability and effect. Then I develop plans of actions for these. The most important risks are connected to the employees and the customers, and I suggest a number of actions to comply with the effect of these risks. In the end I set up a project plan from the establishing of the project group until the project is active. The project is supposed to found a change in the routines and the mentality of Aarhus Lokalbank. Side 5 af 71

6 2. Indledning Væksten i dansk økonomi har i de senere år været høj, mens renteniveauet og inflationen har været lav. En faldende arbejdsløshed til nu et rekordlavt niveau har medført en generel sund økonomi hos danskerne. Ejendomspriserne har været stigende og tvangsauktionerne faldende som følge af den sunde samfundsøkonomi. Denne økonomiske udvikling har medvirket til at skabe gunstige vilkår for den finansielle sektor i Danmark og har betydet, at pengeinstitutterne har leveret det ene rekordoverskud efter det andet. I 2006 var pengeinstitutternes samlede indtjening 33,6 mia. efter skat, hvilket er mere end en fordobling af resultatet siden drevet af især stigende gebyrindtægter og markant høj vækst i udlån. Udlånsvæksten var fortsat meget høj i 2006 særligt i de mellemstore og i de mindre pengeinstitutter. I de mindre pengeinstitutter 2 havde mere end hver fjerde en udlånsvækst på over 40%. Til sammenligning havde de nordiske koncerner 3 en udlånsvækst på 14% på en langt mere diversificeret udlånsportefølje 4. På trods af en fortsat stærk økonomisk vækst opstod der i sommeren 2007 en betydelig uro på de internationale finansielle markeder. Uroen udsprang af stigende tab på såkaldte subprimelån til amerikanske boligejere med mindre kreditværdighed. Uroen medførte en øget fokus på kreditrisici og likviditet hos bankerne, hvilket udmøntede sig i, at de enkelte banker koncentrerede sig om at sikre egen likviditet, mens der blev tøvet med at udlåne overskudslikviditeten på interbankmarkedet 5. Første eksempel på et pengeinstitut repræsenteret på det danske marked, der kom i likviditetsvanskeligheder var den engelske storbank Northern Rock, der i sidste ende måtte reddes af en likviditetsindsprøjtning fra Bank of England, og nu ser ud til at blive solgt B99B05D4C5/0/banksektoren_i_samfundet_web.pdf Se graf side 12 2 Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på mellem 250 mio. kr. og 10 mia. kr. 3 Handelsbanken, Swedbank, SEB, DnB NOR, Nordea og Danske Bank 4 S2007_dk_web.pdf 5 3_07_web.pdf Side 6 af 71

7 I september 2007 udsendte Finanstilsynet i relation til finanskrisen brev til 38 danske banker, hvor de mest udsatte blev bedt om at redegøre for deres udlån, mens andre blot skulle indsende en risikooplysning. Først og fremmest var det væksten i udlånet, som Finanstilsynet havde øje på, men der blev samtidig taget højde for, hvor velkonsoliderede pengeinstitutterne var 6. På dette tidspunkt vurderede flere eksperter herunder bl.a. Bjarne Jensen Consult, at advarslen fra Finanstilsynet var kommet tidligt, og at der på daværende tidspunkt ikke var nogen grund til bekymring 7. På Finanstilsynets liste stod bl.a. Aarhus Lokalbank og BankTrelleborg 8. Den 21. januar 2008 meddelte BankTrelleborg, at der var indgået en aftale om fusion med Sydbank, idet banken ikke længere havde den nødvendige likviditet og ikke kunne overholde solvenskravet 9. Senioranalytiker i LD Markets Torsten Bech Jensen udpeger som syndebukke, at BankTrelleborg har haft højt fokus på vækst i udlån, uden at indlån har kunnet følge med, men også stigende funding-omkostninger har spillet ind. Torsten Bech Jensen mener, at også andre banker med lignende strategier må være pressede hårdt af kursskifte i konjunkturerne samt den højere interbankrente, og at vi vil komme til at se konsolidering i den danske pengeinstitutbranche 10. På nuværende tidspunkt nærmer vi os tiden for aflæggelse af årsregnskaber fra de danske pengeinstitutter, hvor det bliver spændende at studere udviklingen hos de øvrige pengeinstitutter fra Finanstilsynets liste herunder Aarhus Lokalbank. Aarhus Lokalbank var med en udlånsvækst på 79% pengeinstituttet med den højeste udlånsvækst på listen fra Finanstilsynet og endda 2,4 gange større end udlånsvæksten i BankTrelleborg 11. Spørgsmålet er, hvordan Aarhus Lokalbank har klaret sig siden starten af finanskrisen medio 2007, og hvilke udfordringer banken står overfor, hvis konjunkturerne vender og omkostninger generelt herunder omkostningerne til funding stiger Side 7 af 71

8 2.1. Problemformulering Aarhus Lokalbank har med deres navneændring fra Hadsten Bank og flytning af hovedsæde til Århus gennemgået en række strategiske forandringer samtidig med, at pengeinstituttet har været igennem en årrække med enorm vækst. Der ønskes derfor en analyse af den økonomiske situation i Aarhus Lokalbank samt en identifikation af bankens udfordringer Metode Først vil Aarhus Lokalbank blive introduceret kort. De juridiske bestemmelser som pengeinstitutterne i Danmark skal opfylde, og som danner ramme om driften, vil blive gennemgået, herunder Finansiel Virksomhedslov (FIL) og Bekendtgørelsen om kapitaldækning. Jeg vil herefter analysere udviklingen i bankens solvens, hvor jeg vil sammenligne niveauet og udviklingen med gennemsnittet for de sammenlignelige banker i gruppe 3. Dernæst vil udlåns- og indlånsporteføljen blive gennemgået med henblik på en vurdering af bankens udlånsportefølje og indlånssammensætning, ligesom bankens rentefølsomhed vil blive udregnet og analyseret. Jeg vil ligeledes beregne bankens muligheder for at øge udlånet, hvis målet er en solvensprocent på 10% samt ved brug af Internal Capital Generation Ratio (ICGR). Der vil blive redegjort for bankens udlånsvækst, som også vil blive sammenlignet med gennemsnittet for gruppe 3 bankerne. Derefter vil jeg analysere, hvordan Aarhus Lokalbank likviditetsmæssigt har finansieret deres udlånsvækst. Jeg vil analysere bankens indtjeningsevne og kommentere selektive poster i resultatopgørelsen. Til brug for analysen vil der blive udregnet indekstal, og tallene vil blive sammenlignet med gennemsnittet for bankerne i gruppe 3, hvor det er muligt. Rentabiliteten vil blive analyseret gennem hovednøgletallene ROE og ROA. Side 8 af 71

9 Jeg vil udregne bankens rentemarginal, ligesom bankens gennemsnitlige kapitalomkostninger - WACC vil blive beregnet. Begge nøgletal vil blive analyseret og udviklingen kommenteret. Jeg vil herefter identificere, hvilke udfordringer der findes i Aarhus Lokalbank. Udfordringerne vil blive gennemgået, hvorefter jeg vil udvælge en eller flere relevante udfordringer, som vil danne grundlag for gennemførelse af et projekt i Aarhus Lokalbank. Projektet vil blive analyseret via 5X5 modellen, ligesom der vil blive opstillet nyttemål og produktmål for projektet. Interessenterne til projektet vil blive identificeret, og der vil blive lagt en strategi over for de vigtigste interessenter. Jeg vil analysere, hvilke risici der er forbundet med projektet. Disse risici vil blive segmenteret efter sandsynlighed og effekt, og der vil blive udarbejdet handlingsplaner for disse. Til sidst vil jeg udarbejde en projektplan indeholdende delelementerne i projektet, fra etablering af projektgruppen til projektet er i drift. Jeg vil vægte analysen af udviklingen i Aarhus Lokalbank med 80%, mens valget af indsatsområde og projekt i forlængelse heraf vil vægte med 20% Afgrænsning Jeg har valgt en analyseperiode fra , da jeg mener, at denne periode giver et retvisende billede af bankens resultater og udvikling. Der skal dog gøres opmærksom på at ændrede regnskabsregler fra og med 2005 påvirker regnskabet, hvor der generelt er for behold for følgende 12 : Ændring i værdien af udlån, herunder nedskrivninger på udlån, kan påvirke analyserne af aktivsammensætning og egenkapitalforrentning. Ændringer i posten gebyr og provisioner kan påvirke analyserne af pengeinstituttets indtjening. 12 Pengeinstitutternes indtjening Finansanalyse 2006 side 20. Side 9 af 71

10 Tab- og hensættelsesprocent fra tidligere år er ikke direkte sammenlignelige med nedskrivningsprocent i Ved gennemgangen af de juridiske bestemmelser vil der udelukkende blive set på følgende paragraffer: FIL 124, 128, 129, 132, 136 og 152. Bekendtgørelse om kapitaldækning, bilag 3 standardmetoden for kreditrisiko. Valget af ovenstående skal ses i sammenhæng med den efterfølgende analyse af bankens økonomiske situation. Jeg har således valgt alene at fokusere på de paragraffer, der vil blive brugt i den efterfølgende analyse. Idet Aarhus Lokalbank anvender standardmetoden til opgørelse af kreditrisici jf. årsrapporten vil alene denne metode blive gennemgået. Jeg har i min analyse valgt sammenligne Aarhus Lokalbank med gennemsnittet for bankerne i gruppe Dette gøres, fordi Aarhus Lokalbank er placeret i gruppe 3, og fordi gennemsnittet giver godt sammenligningsgrundlag. Det har desværre kun været muligt at finde sammenligningsgrundlag til og med år På trods at dette mener jeg dog stadig, at sammenligningen er relevant i kommenteringen samt analysen af udviklingen og niveauet i nøgletallene. 13 Aarhus Lokalbank Årsrapporten 2007 side Alle nøgletal vedr. gruppe 3 er hentet på Information & statistik - Nøgletal Side 10 af 71

11 3. Aarhus lokalbank Hadsten Bank blev grundlagt den 10. december 1907 og åbnede første gang for ekspedition den 1. april Dermed har banken lidt over 100 år på bagen. I 1995 etablerede Hadsten Bank filialen Langå Bank, mens andre banker i samme periode lukkede filialer. Allerede i november 1990 drøftede man første gang at udvide markedsområdet med en afdeling i Århus, men planerne blev droppet på grund af nedgang i konjunkturerne og ugunstige forhold for bankerne, hvilket betød at Hadsten Bank i 1992 måtte konstatere et underskud på 13,9 millioner og et fald i aktiekursen til kurs 174 fra kurs 284 året før. Efter flere gode år i Hadsten Bank havde man genoptaget planerne, og i 2003 valgte man at åbne filialen Aarhus Lokalbank. Det stod hurtigt klart, at banken havde brug for mere plads, og i første omgang var planen en udbygning af ejendommen i Hadsten. Det kunne ske ved at købe naboejendommen og rive denne ned. Dette rejste dog en storm af modstand i form af læserbreve, avisartikler og underskriftsindsamlinger, som banken slet ikke var interesseret i. Derfor tog man i januar 2007 den drastiske beslutning at leje lokalerne i Toldboden i Århus, flytte hovedsædet dertil og ændre navn til Aarhus Lokalbank Juridiske aspekter Det at drive finansiel virksomhed, hvor det på den ene side drejer sig om at modtage likviditet fra indskydere, der har krav på tilbagebetaling af deres indskud enten på anfordring eller en form for opsigelse, og på den anden side formidle kapital til personer eller virksomheder, der har behov for finansiering og påtage sig risikoen for tilbagebetalingen, må siges at indeholde væsentlige risici og dermed stille krav til pengeinstitutternes likviditet og risikostyring. Disse forhold har man fra lovgivernes side forsøgt at afbalancere ved at fastsætte en række forsigtighedsregler, som finansielle virksomheder skal efterleve, hvilket er defineret i Lov om finansiel virksomhed (FIL). Loven suppleres af et antal bekendtgørelser på de forskellige delområder, heriblandt bekendtgørelsen om kapitaldækning Hadsten Bank 100 års historie Dansk Bankvæsen Kompendium s. 132 Side 11 af 71

12 4.1. Solvens De primære og helt centrale regler til beskyttelse af indskydere findes i FIL kapital 10, hvor man definerer kravet til en vis basiskapital i pengeinstituttet. Basiskapitalen skal minimum udgøre 5 millioner euro jf. dog stk Solvenskravet er i FIL 124, stk. 1, nr. 1 fastsat til at udgøre minimum 8% af de risikovægtede poster og ikke balanceførte poster. Basiskapitalen er således en sikkerhedsmargin i forhold til de risici og tab, der kan opstå, og som ikke kan dækkes af de løbende driftsindtægter 18. Hovedformålet med at opretholde en solvensprocent på minimum 8 % er at forhindre, at økonomiske problemer i pengeinstituttet kommer til at gå ud over indskyderne. Solvenskravet på 8% er ligeledes suppleret med et krav om, at bankens bestyrelse og direktion selv skal fastsætte et individuelt solvensbehov på baggrund af den risikoprofil, som banken vurderes at have jf. FIL 124 stk. 3. Finder Finanstilsynet ikke pengeinstituttets risikovurdering realistisk, kan de ændre det individuelle solvensbehov til at være højere jf. FIL 124, stk. 4. For pengeinstituttet gælder det, at et solvenskrav, hvad enten det er det lovbestemte på 8% eller et individuelt højere bestemt, ikke er nogen garanti mod økonomiske problemer. Udfordringen består derfor i, at finde en balance mellem sikkerhed og mulighed for indtjening og vækst. Der er både fordele og ulemper ved at fastsætte sin solvensprocent højt. Fordelen er, at man signalerer bedre sikkerhed end et pengeinstitut med en lavere solvensprocent. Dermed burde det være lettere at optage lån til lavere rente på kapitalmarkedet. Ulempen ved en for høj solvensprocent er til gengæld, at pengeinstituttet ikke fuldt udnytter sin likviditet, og dermed har likviditet liggende, som kunne være brugt mere effektivt til eksempelvis at øge udlånet med. Solvenskravet på 8% betyder, at hver gang et pengeinstitut udlåner 100 kr., skal det have 8 kr. i basiskapital. Sagt på en anden måde kan pengeinstituttet udlåne 100 kr. 12,5 gange 19. Det betyder således også, at når man fastsætter et højere solvensbehov end lovens krav, reserverer man en større buffer, men samtidig har man mindre likviditet at øge væksten med. 17 gælder ikke pengeinstitutter, hvis basiskapital d. 18. dec var mindre end 5 mio. euro 18 Dansk Bankvæsen Kompendium s Dansk Bankvæsen Kompendium s. 133 Side 12 af 71

13 4.2. Basiskapital Basiskapitalen består af summen af kernekapital og supplerende kapital, efter der er foretaget visse fradrag. Basiskapitalen defineres i FIL 128 således som: - Den reducerede kernekapital efter fradrag jf. 129 og 131 tillagt - Den reducerede supplerende kapital efter fradrag jf. 135 og - Fratrukket beløb i henhold til Kernekapitalen i et pengeinstitut består jf. LFV 129 af aktiekapital, overkurs ved emission, reserver, overført overskud eller underskud og hybrid kernekapital jf. 132 såfremt kernekapitalen ekskl. den hybride kernekapital udgør mindst 5% af pengeinstituttets risikovægtede poster jf Den hybride kernekapital må dog maksimalt udgøre 15% af kernekapitalen jf. 129, stk. 2. Den supplerende kapital består af ansvarlig lånekapital jf. 136, opskrivningshenlæggelser og hybrid kernekapital, der ikke er medregnet i kernekapitalen jf. 132 modsætningsvis. Den supplerende kapital må højst udgøre 100% af kernekapitalen efter fradrag jf. 135, stk. 2. Den hybride kernekapital har pengeinstitutterne i Danmark haft adgang til siden Reglerne for hybrid kernekapital findes i FIL 132. Hybrid Kernekapital står nævnt både under kernekapital samt supplerende kapital, da den del af den hybride kapital, der ikke kan rummes indenfor den øvre grænse på 15%, kan medregnes under supplerende kapital 21. Den hybride kernekapital har karakter af et gældsinstrument og skal derfor opfylde en række betingelser for at kunne medregnes i opgørelsen af basiskapitalen. Kravene findes i FIL 132 nr Det fremgår bl.a. at gælden ikke må forfalde på et forud aftalt tidspunkt. At gælden kun må tilbagebetales på pengeinstituttets initiativ og med Finanstilsynets godkendelse tidligst 1 år efter indbetalingen, samt at långiverens krav mod pengeinstituttet skal være efterstillet al anden ikkeefterstillet gæld og ansvarlige lånekapital Dansk Bankvæsen Kompendium s Dansk Bankvæsen Kompendium s Dansk Bankvæsen Kompendium s. 141 Side 13 af 71

14 4.3. Likviditet Som tidligere nævnt er hovedformålet for et pengeinstitut rollen som formidler mellem indskydere og låntagere. På denne måde påtager pengeinstituttet sig en likviditetsrisiko, der består i ikke at kunne honorere sine forpligtelser overfor indskyderne på grund af likviditetsmangel. Af FIL 152 fremgår det, at pengeinstitutter skal have en forsvarlig likviditet. Pengeinstitutterne skal løbende overholde, at de likvide midler mindst udgør 15 % af de gældsforpligtelser, der påhviler banken at betale op til en måned og 10 % af de reducerede gælds- og garantiforpligtelser 23. At likviditeten kan udgøre en væsentlig risiko er BankTrelleborg det seneste eksempel i Danmark på. Banken lod sig i januar 2008 fusionere med Sydbank, idet den ikke længere havde den nødvendige likviditet. Lige såvel kom Northern Rock i klemme, da de blev udsat for et såkaldt run, hvor en stor del af indskyderne i banken frygtede for deres indskud, og derfor hævede dem i stor stil, og Bank of England måtte træde til med en garanti for indskuddene for at dæmme op for dette Kapitaldækningsregler Den 1. januar 2007 trådte Basel II reglerne i kraft, hvor ønsket er, at kapitalkravet i større omfang skal afspejle de risici, som hvert enkelt pengeinstitut påtager sig 24. Pengeinstitutterne kan jf. Bekendtgørelse om kapitaldækning (BEK) 8 stk. 1 benytte sig af 3 metoder til opgørelse af de risikovægtede poster for kreditrisici: 1. Standardmetoden 2. Den grundlæggende interne ratingbaserede metode 3. Den avancerede interne ratingbaserede metode Bekendtgørelse om kapitaldækning indeholder i kapital 4 samt i bilag 3 opgørelsen af kreditrisici efter standardmetoden. Nedenfor ses risikovægtene for udvalgte kategorier: 23 Dansk Bankvæsen Kompendium s Månedsbrevet Bankinfo Maj 2006 side 1 Side 14 af 71

15 Udlån til Stat, region eller kommune 0% vægt Udlån til kollektive investeringsordninger (kreditkvalitetstrin 1) 20% vægt Udlån med pant i fast ejendom indenfor 80% 35% vægt Udlån til private uden sikkerhed 25 75% vægt Som tidligere nævnt anvender Aarhus Lokalbank standardmetoden til opgørelse af kreditrisici. 5. Solvens i Aarhus Lokalbank Aarhus Lokalbank har for 2007 opgjort sin solvensprocent til 12,1% mod lovens krav på 8%. I nedenstående tabel ses udviklingen i solvensprocenten fra for Aarhus Lokalbank samt gennemsnittet for de sammenlignelige banker i gruppe Tabel 1 - Solvensprocenten År Aarhus Lokalbank 12,9 11,3 12,5 10,9 12,1 Gns. Gruppe 3 16,2 17,8 15,1 15,9 - Solvensprocenten for Aarhus Lokalbank ligger set over hele perioden på et nogenlunde stabilt niveau. I forhold til de sammenlignelige banker i gruppe 3 ligger Aarhus Lokalbank dog et niveau under gennemsnittet i hele perioden. Gennemsnittet for gruppe 3 består dog af vidt forskellige banker og dermed også af vidt forskellige solvensprocenter, hvor den højeste i 2006 ligger på 64,2%, og den laveste i 2006 ligger på 10,5%. Faktisk har Aarhus Lokalbank med 10,9% den anden laveste solvensprocent i gruppe 3 i 2006, hvilket hovedsageligt skyldes, at Aarhus Lokalbank i 2006 øgede sit udlån med 88,5%. Solvensprocenten er for Aarhus Lokalbank i 2006 og 2007 udregnet således: 25 Hvis samlet engagement er under 1 mio. euro jf. BEK bilag 3 nr. 14 og Solvensprocenten for Aarhus Lokalbank er hentet i årsrapporten 2007 Side 15 af 71

16 Tabel 2 - Solvensopgørelse Egenkapital Opsskrivningshenlæggelser - (6.750) Foreslået udbytte (3.000) (3.600) Aktiverede skatteaktiver (3.212) (4.956) Hybrid kernekapital Kernekapital efter fradrag Sum af kapitalandele jf. FiL 131, stk. 2 nr. 2 - (6.785) Ansvarlig lånekapital Opskrivningshenlæggelser Rest hybrid kapital Sum af kapitalandele jf. FiL 139, stk. 1 nr. 3 (40.093) (6.785) Basiskapital Vægtede poster i alt Solvensprocent 10,9 12,1 Aarhus Lokalbank har fra 2006 øget sit udlån og tilgodehavender fra mio. kr. til at udgøre mio. kr. i 2007, hvilket er en stigning på 74,3%. Indlånene er i samme periode steget med 57,6% fra mio. kr. i 2006 til mio. kr. 2007, således at forholdet mellem udlån og indlån ultimo 2007 er 199, hvilket vil sige, at Aarhus Lokalbank stort set har dobbelt så meget udlån som indlån. Den store stigning i udlån ville normalt resultere i en faldende solvensprocent, idet de vægtede poster stiger, når udlånene øges. I tilfældet Aarhus Lokalbank falder solvensprocenten dog ikke som følge af det øgede udlån og dermed stigningen i de vægtede poster. Årsagen til dette er, at solvensprocenten er en brøk bestående af basiskapitalen i tælleren og de vægtede poster i nævneren, og da basiskapitalen hos Aarhus Lokalbank stiger procentvis mere end de risikovægtede poster medfører det en stigning i solvensprocenten fra 2006 til Ser man på udviklingen i de to elementer som indgår i beregningen af solvensen ses det, at de risikovægtede poster stiger med 46,8% 27. Som tidligere nævnt skyldes dette i høj grad stigningen i udlån, idet det er de vægtede poster med kredit- og modpartsrisiko, der stiger mest, men det skyldes også en stigning i de vægtede poster med operationel risiko 28. Den operationelle risiko er risikoen for, at banken helt eller delvist må acceptere økonomiske tab som følge af utilstrækkelige eller 27 ( )/ Aarhus Lokalbank Årsrapporten 2007 side 21 Side 16 af 71

17 uhensigtsmæssige interne procedurer, menneskelige fejl, IT-systemfejl eller eksterne påvirkninger 29. Ser man på udviklingen i basiskapitalen, kan man se, at den stiger med 63,8% 30. Denne stigning skyldes tre faktorer. For det første er der overført overskud på 36,8 mio. kr. i For det andet har banken styrket sit kapitalgrundlag ved at optage yderligere ansvarlig lånekapital på 150 mio. kr. i to omgange. Lån der forrentes med henholdsvis CIBOR 3 + 1,10% p.a. og CIBOR 6 + 1,10% p.a. indtil 2012, hvorefter renten stiger. For det tredje gennemførte banken en aktiekapitaludvidelse i august/september 2007, der øgede egenkapitalen med 50,5 mio. kr., hvorefter banken nu har aktionærer og en egenkapital på 328 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 30,9% 31. Dermed kan det ses, at hovedårsagerne til stigningen i solvensprocenten for Aarhus Lokalbank fra 2006 til 2007 er optagelsen af yderligere ansvarlig kapital, aktiekapitaludvidelse samt overført overskud på trods af en forholdsvis stor stigning i de risikovægtede poster herunder udlån. Havde Aarhus Lokalbank ikke optaget yderligere ansvarlig kapital på 150 mio. kr. ville solvensprocenten i stedet ligge på 9,3% 32, og havde dermed nærmet sig lovens krav på minimum 8%. Havde man i stedet ikke gennemført aktiekapitaludvidelsen, der forøgede egenkapitalen med 50,5 mio. kr.,ville solvensprocenten i stedet være landet på 11,2% 33. Hvis ingen af disse tiltag var blevet iværksat, ville solvensprocenten være 8,4% 34, hvilket ville være meget problematisk for banken, idet dens råderum i forhold til lovgivningen ville være meget begrænset Delkonklusion Aarhus Lokalbank har i perioden en solvensprocent, der ligger under gennemsnittet for de sammenlignelige banker i gruppe 3. I 2006 har Aarhus Lokalbank den anden laveste solvensprocent i gruppe 3, hvilket hovedsageligt skyldes, at banken det år forøgede sit udlån med 88,5%. I 2007 forøger banken igen sit udlån og denne gang med 74,3%, således at forholdet mellem 29 Aarhus Lokalbank Årsrapporten 2007 side ( )/ ( )/ Udregning: ( )/ = 0, Udregning: ( )/ = 0, Udregning: ( ( ))/ = 0,0837 Side 17 af 71

18 udlån og indlån i 2007 er 199, hvilket betyder, at Aarhus Lokalbank stort set har dobbelt så meget udlån som indlån. Dette ville normalt resultere i en faldende solvensprocent, men hos Aarhus Lokalbank stiger den i stedet fra 10,9% til 12,1%. Årsagen til dette er, at banken optager ansvarlig kapital for 150 mio. kr., der overføres overskud på 36,8 mio. kr., og der gennemføres en aktiekapitaludvidelse, der forøger egenkapitalen med 50,5 mio. kr., hvilket betyder, at basiskapitalen stiger procentvis mere end de risikovægtede poster. Havde Aarhus Lokalbank ikke gennemført aktiekapitaludvidelsen og optaget yderligere ansvarlig lånekapital, ville solvensprocenten være 8,4% mod lovens krav på minimum 8%, og dette ville være et ikke uvæsentlig problem for banken. 6. Udlånssammensætning Aarhus Lokalbank har i perioden øget deres balance fra mio. kr. til mio. kr., hvilket svarer til en forøgelse på 514%. I nedenstående tabel ses udviklingen i aktiverne i perioden samt udlånenes andel af aktiverne i samme periode. Tabel 3: Udlån/aktiver År Udlån Aktiver i alt Udlån/Aktiver 61,86% 64,95% 64,96% 74,22% 79,74% Som det ses af tabellen udgør udlånene i 2007 en væsentlig større andel af aktiverne end tidligere. Banken skriver selv i sin ledelsesberetning for 2007, at en betydelig del af den markante vækst i udlån, kan henføres til finansiering af ejendomme, som en række af bankens kunder har købt primært på det nordtyske ejendomsmarked, og hvor banken har modtaget 1. prioritets panteret 35. Hvis man ser på udlånenes sammensætning, har det i perioden udviklet sig således: 35 Aarhus Lokalbank Årsrapport 2007 side 8 Side 18 af 71

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Oplysninger om instituttet

Oplysninger om instituttet Indholdsfortegnelse Oplysninger om instituttet... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning 1. halvår 2012... 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar - 30. juni 2012... 9 Balance

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere