Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016"

Transkript

1 Trivselsundersøgelse 16 Marts 16 Heidi Becker-Rasmussen Svarprocent: % (1122/1355)

2 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet er, Arbejdsglædesegmentering, Medarbejdertyper, intern sammenligning Hvordan skaber du større Arbejdsglæde? af indsatsområder, effekten på Arbejdsglæde, overordnet prioriteringskort Specifikke spørgsmål under hvert område Omdømme, Nærmeste leder, Lederopfattelse, Overordnet leder, Samarbejde, Det daglige arbejde, Løn og ansættelsesforhold, Faglig og personlig udvikling Tema/ Baggrundsresultater 24 Resultater i tabelform 3 Appendiks 34 Forord Kære leder. Endelig er resultatet af trivselsundersøgelsen klar, og lige nu sidder du med rapporten fra dit arbejdsområde. Med undersøgelsen har vi fået vigtig og nyttig viden om, hvad ansatte hos ser som en attraktiv arbejdsplads. Selv om vi med trivselsundersøgelsen kun har et øjebliksbillede af trivsel og arbejdsglæde i kommunen, er dette billede et rigtigt godt bidrag til at understøtte dialogen om arbejdsmiljøet mellem ledere og medarbejdere. Vi skal arbejde målrettet for at følge op på trivselsundersøgelsens resultater; først da får undersøgelsen værdi. Tallene i sig selv siger ikke så meget, og derfor er dialog om, hvad der ligger bag tallene afgørende for, at undersøgelsen bliver vedkommende og relevant for både ledere og medarbejdere. Derfor er det meget vigtigt at du, sammen med din arbejdsmiljøgruppe, præsenterer resultatet for medarbejderne og inddrager MED-udvalget i udarbejdelsen og realiseringen af de handleplaner, der er relevante for jer. Med handleplanerne sætter I fokus på de konkrete indsatser, I kan sætte i værk for at vedligeholde eller forbedre trivslen hos jer. Samtidig er det også en god idé at sammentænke handleplanerne med de indsatser, I allerede har iværksat. Det kan f.eks. dreje sig om handleplanerne fra det APV-arbejde, der pågår på jeres områder eller om indsatser i forhold til at arbejde med social kapital. Det er vigtigt at skabe engagement og fællesskab blandt medarbejderne og mellem ledelse og medarbejdere, om at løfte den opgave, der ligger foran jer. Rigtig god arbejdslyst! Med venlig hilsen Heidi Becker-Rasmussen Direktør Børn, Kultur og Arbejdsmarked Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal fra European Employee Index og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Introduktion Formål Om undersøgelsen Formålet med Trivselsundersøgelse 16 er at få medarbejdernes vurdering af, hvor godt de trives hos. Undersøgelsesresultatet er en status på, hvor glade medarbejderne er og hvor god ledelse, der er hos. Rapporten er med til at give et bedre grundlag for at identificere de indsatsområder, som skal inddrages i det løbende arbejde med at skabe forbedringer. Denne rapport indeholder resultaterne fra Trivselsundersøgelse 16. Alle ansatte i har været inviteret til at deltage i undersøgelsen, som er gennemført i perioden 29. februar 14. marts 16. I alt har 1355 medarbejdere modtaget et spørgeskema, og af disse har 1122 valgt at svare. har således opnået en svarprocent på %. Anonymiteten er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver udleveret enkeltpersoners besvarelser eller udarbejdet rapporter, hvor enkeltpersoners svar kan beregnes. Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar: Årets samlede resultat. Hvad er status? Sammenligning med andre resultater. Hvordan adskiller vi os fra gennemsnittet? Sammenligning med sidste års resultat (hvis muligt). Har vi rykket os? Modellen Medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet måles ud fra en overordnet model, der kaldes European Employee Index. Modellen giver en samlet beskrivelse af medarbejdernes Arbejdsglæde. Dette sker ved, at medarbejderne gennem sine besvarelser på spørgsmålene vurderer i alt ni områder: syv indsatsområder og to resultatområder. Pilene i modellen viser, at de syv indsatsområder har indflydelse på medarbejdernes vurdering af deres samlede Arbejdsglæde og Loyalitet (resultatområderne). En forøgelse af medarbejdernes vurdering af et indsatsområde vil føre til en forøgelse i vurderingen af resultatområderne - altså en forbedring af medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet. En forøgelse af medarbejdernes vurdering af omdømme sker ved at medarbejderne svarer mere positivt på de spørgsmål, der er i indsatsområdet Omdømme, end sidst de blev spurgt. Fra trivsel til adfærd Arbejdsglæde er et udtryk for, hvor tilfredse og motiverede medarbejderne er i målingsøjeblikket. Tilfredshed og motivation er en tilstand, som er knyttet tæt sammen med adfærden troskab og engagement. Hvis I gennem fokus på de områder, som vi anviser i denne rapport, kan øge medarbejdernes tilfredshed og motivation overfor enheden, så får I mere trofaste og engagerede medarbejdere. Indsatsområder Resultatområder Omdømme Trivsel Adfærd Nærmeste leder Tilfredshed Troskab Overordnet leder Arbejdsglæde Loyalitet Samarbejde Det daglige arbejde Motivation Engagement Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling [3]

4 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Arbejdsglædens størrelse I figuren ser du hovedresultatet af Trivselsundersøgelse 16 i Direktør Heidi Becker- Rasmussen. Her kan du sammenligne dig med, hvordan I ligger i forhold til andre medarbejdergrupper. Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 angives det som. EEI kommuner DK Tolkning af resultatet - Point Meget høj Arbejdsglæde 7-79 Point Høj Arbejdsglæde - Point Middel Arbejdsglæde 5-59 Point Lav Arbejdsglæde Under 5 Point Meget lav Arbejdsglæde Arbejdsglæde Sådan kan der skabes større Arbejdsglæde i Direktør Heidi Becker- Rasmussen. Analysen af medarbejdernes svar i Direktør Heidi Becker- Rasmussen viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at Arbejdsglæden bliver så høj som mulig. PRIORITER jeres indsatsområder Disse områder bør I prioritere, fordi de vurderes lavt, samtidigt med at de har stor betydning for medarbejdernes arbejdsglæde. Den største forbedring af medarbejdernes Arbejdsglæde i Direktør Heidi Becker- Rasmussen fås ved at øge vurderingen af: Omdømme Det daglige arbejde VEDLIGEHOLD jeres styrker Disse områder bør vedligeholdes, fordi de vurderes højt af medarbejderne samtidigt med at de har stor betydning for medarbejdernes arbejdsglæde. Følgende områder er vigtige at vedligeholde for at skabe større Arbejdsglæde i Direktør Heidi Becker-Rasmussen: [Ingen punkter] Få uddybende viden i rapporten Samtlige indsats- og resultatområder fra Trivselsundersøgelse 16 behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan du få mere detaljeret viden om medarbejdernes vurdering af de enkelte spørgsmål. [4]

5 Arbejdsglæde og Loyalitet Arbejdsglæde Arbejdsglæde sammensættes af Tilfredshed og Motivation. EEI kommuner DK Tilfredshed er et udtryk for, hvor tilfreds medarbejderen er med sit arbejde, og hvordan medarbejderen vurderer arbejdspladsen i forhold til en ideal situation. Motivation handler om, i hvor høj grad medarbejderne føler sig motiverede i deres arbejde og ser frem til at møde på arbejde. Arbejdsglæde Tilfredshed Motivation 68 [-4] Loyalitet Loyalitet er sammensat af Troskab og Engagement. Troskab udtrykkes gennem medarbejdernes fortsatte ønske om at være ansat i virksomheden, at de ikke leder efter andre job, og at de vil anbefale andre at søge job i virksomheden. Engagement er en vurdering af egen arbejdsindsats, herunder villighed til at bidrage ekstra, komme med forbedringsforslag og udvise begejstring. EEI kommuner DK [-4] Loyalitet Troskab Engagement [5]

6 Arbejdsglæde og Loyalitet i Arbejdsglæde Her kan I se niveauet for arbejdsglæde for enheder under Direktør Heidi Becker- Rasmussen. Det giver jer mulighed for at sammenligne jeres enhed med andre enheder i. 76 Arbejdsglæde Børn og Skole Center for Familie Loyalitet Her kan I se niveauet for loyalitet for enheder under Direktør Heidi Becker- Rasmussen. Det giver jer mulighed for at sammenligne jeres enhed med andre enheder i. Loyalitet Børn og Skole Center for Familie Arbejdsglæde og Loyalitet på tværs af Direktør Heidi Becker- Rasmussen Figuren viser Arbejdsglæde samt Loyalitet for alle enheder, der er i Direktør Heidi Becker-Rasmussen. LOYALITET EEI kommuner DK 4. Børn og Skole 5. Center for Familie Øvrige enheder ARBEJDSGLÆDE [6]

7 Arbejdsglædesegmentering Arbejdsglædesegmentering Arbejdsglæde handler om at være motiveret i sit arbejde og tilfreds med sit job og sin arbejdsplads. Hvordan den enkelte medarbejders arbejdsglæde er sammensat har betydning for, hvor stor en del af medarbejderens potentiale virksomheden formår at udnytte. Det fulde potentiale udnyttes først, når medarbejdernes arbejdsglæde balancerer og allerbedst, når den er i top. Figuren inddeler medarbejderne i fem forskellige arbejdsglædesegmenter alt efter deres niveau af Tilfredshed og Motivation. Det er fordelagtigt at reducere andelen af medarbejdere med lav eller ubalanceret arbejdsglæde, men udfordringerne ved at hæve medarbejdernes arbejdsglæde er forskellige, alt efter hvilke af de fem segmenter de befinder sig i. Lav MOTIVATION Høj TILFREDSHEDS- UNDERSKUD LAV ARBEJDS- GLÆDE BALANCERET ARBEJDSGLÆDE HØJ ARBEJDS- GLÆDE MOTIVATIONS- UNDERSKUD Lav TILFREDSHED Høj HØJ ARBEJDSGLÆDE Medarbejdere med høj Arbejdsglæde er dem, der billedligt talt kommer fløjtende på arbejde hver dag. De motiveres meget af det, de laver, og er over en bred front godt tilfredse med forholdene omkring deres arbejde. BALANCERET ARBEJDSGLÆDE Medarbejdere med en balanceret Arbejdsglæde udgør typisk den største gruppe i virksomheden. De er kendetegnet ved et niveau af Arbejdsglæde, hvor der er en fornuftig balance mellem Motivation og Tilfredshed. TILFREDSHEDSUNDERSKUD Medarbejdere der er motiverede i forhold til det job de udfører, men samtidigt utilfredse med et eller flere forhold omkring deres ansættelse, ofte løn, virksomhedens omdømme og/eller ledelsen. På sigt kan utilfredsheden føre til at de finder tilsvarende job i en anden virksomhed. MOTIVATIONSUNDERSKUD Medarbejderne i dette segment er forholdsvis tilfredse med deres job, men ikke særligt motiverede i forhold til det daglige arbejde og egen udvikling. LAV ARBEJDSGLÆDE Medarbejdere med lav Arbejdsglæde er både demotiverede og utilfredse med deres nuværende arbejdssituation. Den lave arbejdsglæde vil ofte smitte af på medarbejderens adfærd, og mange af disse medarbejdere vil være på udkig efter et andet job. Segmenteringen af medarbejderne i Direktør Heidi Becker- Rasmussen. Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 %-point angives det som [%]. Høj arbejdsglæde Balanceret arbejdsglæde Tilfredshedsunderskud Motivationsunderskud Lav arbejdsglæde Vær opmærksom på at der ikke vises en procentsats for resultater under 2 % 9% 41% 29% 9% 12% [+3] 9% 41% 28% [-4] 9% 12% [+3] EEI kommuner DK 5% 44% [-4] 25% [+4] 13% 13% [7]

8 Loyalitetssegmentering Loyalitetssegmentering Figuren viser, hvordan medarbejderne kan inddeles i grupper ud fra samspillet mellem deres troskab og engagement. Nederst på denne side kan du se den konkrete sammensætning af medarbejderne i Direktør Heidi Becker-Rasmussen. Lav ENGAGEMENT Høj ZAPPERE PÅ-VEJ-VÆK- MEDARBEJDERE KERNEMEDARBEJDERE ILDSJÆLE SOFAMEDARBEJDERE Lav TROSKAB Høj ILDSJÆLE er villige til at yde en ekstra indsats og er stolte af at være ansat i Frederikshavn Kommune. Kombinationen af høj grad af troskab og engagement, gør ildsjælene til meget værdifulde medarbejdere. ZAPPERE er engagerede i deres arbejde, men har behov for at engagementet holdes intakt, da deres troskab overfor Frederikshavn Kommune er lavt. En positiv arbejdskraft så længe de får udfordringer nok. Fordelingen af medarbejdergrupper i Direktør Heidi Becker- Rasmussen. KERNEMEDARBEJDERE udgør kernen i. Har et engagement og troskab, der gør at arbejdet bliver gjort og at der ikke overvejes jobskifte. Den store stabile midtergruppe, der dog har grænseflader til alle andre grupper. SOFAMEDARBEJDERE forventer, på trods af, at de er uengagerede i deres arbejde, at være ansat i i fremtiden. De er meget trofaste overfor deres job og. PÅ-VEJ-VÆK-MEDARBEJDERE er sandsynligvis på vej til at forlade, da både troskab og engagement er under middel. Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 %-point angives det som [%]. Ildsjæle Kernemedarbejdere Zappere Sofamedarbejdere På-vej-væk-medarbejdere Vær opmærksom på at der ikke vises en procentsats for resultater under 2 % 22% 55% 16% [+4] 2% 5% 22% 55% 15% [+3] 2% 6% EEI kommuner DK 16% [-5] 54% [+4] 22% 2% 7% [8]

9 Hvordan skaber du større Arbejdsglæde? Prioriteringskortene viser vejen Rapporten har indtil nu vist Arbejdsglæde og Loyalitet blandt medarbejderne i Direktør Heidi Becker- Rasmussen. De følgende sider skal hjælpe med at udpege de områder der, når de forbedres, vil have den største effekt for medarbejdernes arbejdsglæde. Prioriteringskortene, som vises i resten af rapporten, fortæller hvilke områder man med størst fordel kan prioritere for at forbedre arbejdsglæden. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af områderne. Det er også nødvendigt at sammenholde vurderingen med, hvilken effekt de enkelte områder har på medarbejdernes arbejdsglæde. Lav VURDERING Høj TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj Sådan tolker du Prioriteringskortene PRIORITER Indsatsområder Høj betydning + Lav vurdering: Indsatsområder som ligger i dette felt i prioriteringskortet skal forbedres, idet den lave vurdering ikke modsvarer den høje betydning, som medarbejderne tillægger disse områder. En forbedring af et område vil have stor effekt på den samlede Arbejdsglæde. I bør HÆVE NIVEAUET! VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: I opnår høje vurderinger på indsatsområder i dette felt. Og da deres betydning for Arbejdsglæden også er høj, skal du som leder BEVARE FOKUS på disse områder. Som minimum skal områdets vurdering fastholdes, men enhver forbedring vil have stor effekt på Arbejdsglæden pga. områdets høje betydning. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I er gode her, og det kan udnyttes. Indsatsområder, som ligger i dette felt, tillægges ikke en særlig stor betydning af medarbejderne. Men som leder kan du udnytte de gode vurderinger til at skabe positiv omtale af din enhed. I sig selv kan positiv omtale i og uden for enheden - af de gode vurderinger betyde, at området på sigt kan få en større plads i medarbejdernes bevidsthed, og således få en øget betydning for medarbejdernes Arbejdsglæde. BRUG SUCCESSERNE aktivt. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: HOLD ØJE med indsatsområder i dette felt. Områderne her vurderes lavt, og selv om de til gengæld ikke tillægges en særlig stor betydning, kan vurderingen alligevel blive FOR lav. Som hovedregel kan områder under 5 betragtes som meget lave. Du kan med fordel også udnytte muligheden for hurtige sejre - altså områder, som meget nemt kan forbedres. [9]

10 Hvor skal der sættes ind for at forbedre medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet? af Indsatsområder Figuren viser medarbejdernes vurdering af de syv indsatsområder, som påvirker Arbejdsglæde og Loyalitet. EEI kommuner DK [-5] 68 [+3] 66 [-5] [+3] Omdømme Nærmeste leder Overordnet leder Samarbejde Det daglige arbejde Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling Effekt på Arbejdsglæde I cirkeldiagrammet kan du se, hvilke områder der ved ændringer har størst effekt på medarbejdernes samlede arbejdsglæde. 31% Omdømme 12% Nærmeste leder 3% Overordnet leder 1% Samarbejde 31% Det daglige arbejde 6% Løn og ansættelsesforhold 6% Faglig og personlig udvikling Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort viser medarbejdernes vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have for medarbejdernes Arbejdsglæde. Når I skal udvælge indsatsområder, hjælper prioriteringskortene med at vise jer, hvor der skal ske forbedringer. Prioriteringskortet er et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Samarbejde Nærmeste leder Løn og ansættelsesforhold Overordnet leder Omdømme Det daglige arbejde 7 Faglig og personlig udvikling OBSERVER PRIORITER 65 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Omdømme Det daglige arbejde VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS Nærmeste leder Samarbejde OBSERVER Overordnet leder Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling [1]

11 Omdømme Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem du aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede arbejdsglæde. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringsskemaet på de følgende sider er kun gældende for det enkelte forhold. For at du kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan du kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor du er i kortet og hvad du derfor bør gøre. Omdømme Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Omdømme i Direktør Heidi Becker- Rasmussen. EEI kommuner DK 7 7 [-5] [-5] [-5] 68 [-5] [-5] [-6] [-5] [-5] Omdømme 11. Min arbejdsplads har et godt omdømme 12. Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 13. Andre opfatter min arbejdsplads som et godt sted at være ansat Prioriteringskort for Omdømme Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Omdømme, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Direktør Heidi Becker-Rasmussens Omdømme. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER 11. Min arbejdsplads har et godt omdømme 13. Andre opfatter min arbejdsplads som et godt sted at være ansat VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 12. Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat OBSERVER [Ingen punkter] [11]

12 Nærmeste leder Nærmeste leder Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Nærmeste leder i Direktør Heidi Becker-Rasmussen. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Nærmeste leder EEI kommuner DK Nærmeste leder 14. Nærmeste leders lederevner 15. Nærmeste leders faglige dygtighed 16. Nærmeste leder er handlekraftig De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Nærmeste leder i Direktør Heidi Becker-Rasmussen Nærmeste leder giver mig mulighed for indflydelse og ansvar 18. Nærmeste leder er god til at forberede arbejdspladsen på fremtiden 19. Jeg har en tillidsfuld dialog med Nærmeste leder. Nærmeste leder er god til at sætte retning, så det giver mening [12]

13 Nærmeste leder Prioriteringskort for Nærmeste leder 9 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Nærmeste leder, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Direktør Heidi Becker- Rasmussens Nærmeste leder. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 14. Nærmeste leders lederevner 18. Nærmeste leder er god til at forberede arbejdspladsen på fremtiden. Nærmeste leder er god til at sætte retning, så det giver mening VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 15. Nærmeste leders faglige dygtighed 17. Nærmeste leder giver mig mulighed for indflydelse og ansvar 19. Jeg har en tillidsfuld dialog med Nærmeste leder OBSERVER 16. Nærmeste leder er handlekraftig [13]

14 Lederopfattelse Lederopfattelse Medarbejderen vurderer sin leder på henholdsvis faglige kvalifikationer og lederevner. erne fordeles herefter i 5 segmenter, ud fra hvilken form for ledelse medarbejderne oplever i dagligdagen. NÆRMESTE LEDERS EVNER SOM LEDER Høj LEDELSES- ORIENTERET LEDER BALANCERET LEDER HELSTØBT LEDER Lav SVAG LEDER FAGLIGT ORIENTERET LEDER Lav NÆRMESTE LEDERS FAGLIGE KVALIFIKATIONER Høj HELSTØBT LEDER Opnår høj score på såvel faglige som ledelsesmæssige kvalifikationer. BALANCERET LEDER Den balancerede leder er vurderet lige på begge kvalifikationer, og vurderes hverken helt i top eller helt i bund. LEDELSESORIENTERET LEDER Den ledelsesorienterede leder opnår høje scorer på de ledelsesmæssige kvalifikationer, mens de faglige kvalifikationer ikke er på tilsvarende niveau. FAGLIGT ORIENTERET LEDER Den fagligt orienterede leder vurderes højt på de faglige kvalifikationer, mens de ledelsesmæssige kvalifikationer ikke er på tilsvarende niveau. SVAG LEDER Den "svage" leder opnår lave scorer på såvel de ledelsesmæssige som de faglige kvalifikationer. Opfattelse af lederne i Direktør Heidi Becker-Rasmussen. Vær opmærksom på at der ikke vises en procentsats for resultater under 2 % 43% 19% 4% Helstøbt leder Balanceret leder Ledelsesorienteret leder Fagligt orienteret leder Svag leder 23% 1% 37% 18% 6% 24% 15% EEI kommuner DK 27% 16% [+3] 6% 31% % [14]

15 Overordnet leder Overordnet leder Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Overordnet leder i Direktør Heidi Becker-Rasmussen. erne er en gennemsnitlig vurdering af alle lederne i Direktør Heidi Becker-Rasmussen. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Overordnet leder. [+3] [+4] Overordnet leder 21. Overordnet leders evne til at træffe de rigtige beslutninger 22. Overordnet leders evne til at informere medarbejderne 23. Der er god overensstemmelse mellem det Overordnet leder gør, og det Overordnet leder siger EEI kommuner DK 76 [+4] 24. Overordnet leder udviser ordentlighed i sine handlinger og beslutninger De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Overordnet leder i Direktør Heidi Becker-Rasmussen Overordnet leder er god til at sætte retning, så det giver mening [15]

16 Overordnet leder Prioriteringskort for Overordnet leder TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Overordnet leder, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Direktør Heidi Becker- Rasmussens Overordnet leder. VURDERING OBSERVER Lav 22 EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 21. Overordnet leders evne til at træffe de rigtige beslutninger 25. Overordnet leder er god til at sætte retning, så det giver mening VEDLIGEHOLD 23. Der er god overensstemmelse mellem det Overordnet leder gør, og det Overordnet leder siger TILPAS 24. Overordnet leder udviser ordentlighed i sine handlinger og beslutninger OBSERVER 22. Overordnet leders evne til at informere medarbejderne [16]

17 Samarbejde Samarbejde Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Samarbejde i Direktør Heidi Becker-Rasmussen. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Samarbejde EEI kommuner DK Samarbejde 26. Det faglige samarbejde med mine kolleger 27. Det sociale samvær 28. Omgangstonen blandt medarbejderne De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Samarbejde i Direktør Heidi Becker-Rasmussen Udveksling af viden og informationer fungerer godt på min arbejdsplads 3. Der er gensidig respekt og hjælpsomhed mellem kollegerne på min arbejdsplads 31. På min arbejdsplads håndteres konflikter på en ordentlig måde 32. På min arbejdsplads oplever jeg, at der tages et fælles ansvar for opgaverne 33. Jeg bidrager aktivt til et godt samarbejde på min arbejdsplads [17]

18 Samarbejde Prioriteringskort for Samarbejde 9 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Samarbejde, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Direktør Heidi Becker-Rasmussens Samarbejde. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 31. På min arbejdsplads håndteres konflikter på en ordentlig måde 32. På min arbejdsplads oplever jeg, at der tages et fælles ansvar for opgaverne VEDLIGEHOLD 3. Der er gensidig respekt og hjælpsomhed mellem kollegerne på min arbejdsplads TILPAS 26. Det faglige samarbejde med mine kolleger 27. Det sociale samvær 28. Omgangstonen blandt medarbejderne 33. Jeg bidrager aktivt til et godt samarbejde på min arbejdsplads OBSERVER 29. Udveksling af viden og informationer fungerer godt på min arbejdsplads [18]

19 Det daglige arbejde Det daglige arbejde Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Det daglige arbejde i Direktør Heidi Becker-Rasmussen. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Det daglige arbejde [-7] 7 7 EEI kommuner DK 63 Det daglige arbejde 34. Mine arbejdsopgaver og indholdet af mit arbejde 35. Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen 36. Der er for det meste en god balance mellem arbejdstid og arbejdsmængde De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Det daglige arbejde i Direktør Heidi Becker-Rasmussen. 37. Mine arbejdsopgaver er meningsfyldte 38. Der er for det meste en god balance mellem mit arbejdsliv og mit privatliv [19]

20 Det daglige arbejde Prioriteringskort for Det daglige arbejde 85 TILPAS VEDLIGEHOLD 37 Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Det daglige arbejde, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Direktør Heidi Becker- Rasmussens Det daglige arbejde. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 36. Der er for det meste en god balance mellem arbejdstid og arbejdsmængde VEDLIGEHOLD 38. Der er for det meste en god balance mellem mit arbejdsliv og mit privatliv TILPAS 34. Mine arbejdsopgaver og indholdet af mit arbejde 37. Mine arbejdsopgaver er meningsfyldte OBSERVER 35. Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen []

21 Løn og ansættelsesforhold Løn og ansættelsesforhold EEI kommuner DK Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Løn og ansættelsesforhold i Direktør Heidi Becker- Rasmussen. [+3] Løn og ansættelsesforhold 39. Min løn (herunder tillæg og bonus), i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder. Mine øvrige ansættelsesforhold (ferie, flekstid, barsel og andre personalegoder), i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder 41. Min tryghed i ansættelsen Prioriteringskort for Løn og ansættelsesforhold TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Løn og ansættelsesforhold, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Direktør Heidi Becker-Rasmussens Løn og ansættelsesforhold. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD. Mine øvrige ansættelsesforhold (ferie, flekstid, barsel og andre personalegoder), i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 39. Min løn (herunder tillæg og bonus), i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder 41. Min tryghed i ansættelsen [21]

22 Faglig og personlig udvikling Faglig og personlig udvikling Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Faglig og personlig udvikling i Direktør Heidi Becker-Rasmussen. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Faglig og personlig udvikling [+3] [+3] EEI kommuner DK 68 [+4] De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Faglig og personlig udvikling i Direktør Heidi Becker- Rasmussen. Faglig og personlig udvikling 42. Mine muligheder for faglig og personlig udvikling 43. Den opmærksomhed min faglige og personlige udvikling får 44. Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende job Mine kompetencer udvikles løbende i takt med arbejdspladsens behov og mål 46. Jeg får fagligt og personligt udbytte af min MUS-samtale MUS Her ses fordelingen af medarbejdere der har fået tilbudt en MUS-samtale og de medarbejdere der har haft en MUS-samtale Vær opmærksom på at der ikke vises en procentsats for resultater under 2 % Nej (27%) Tilbud om MUS-samtale Nej, jeg ikke har været ansat i 12 måneder endnu (7%) Afholdt MUS-samtale Nej (17%) Ja (66%) Ja (%) [22]

23 Faglig og personlig udvikling Prioriteringskort for Faglig og personlig udvikling Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Faglig og personlig udvikling, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Direktør Heidi Becker-Rasmussens Faglig og personlig udvikling. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 42. Mine muligheder for faglig og personlig udvikling 43. Den opmærksomhed min faglige og personlige udvikling får 45. Mine kompetencer udvikles løbende i takt med arbejdspladsens behov og mål VEDLIGEHOLD 44. Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende job TILPAS 46. Jeg får fagligt og personligt udbytte af min MUS-samtale OBSERVER [Ingen punkter] [23]

24 Tema: Opfølgning på Trivselsundersøgelsen 12 Opfølgning De to figurer viser hvor mange der deltog i sidste Trivselsundersøgelse, samt hvor godt der efterfølgende blev arbejdet med resultaterne. Ja Nej, var ikke ansat i 12 Nej, andre årsager Deltog du i den senest gennemførte Trivselsundersøgelse (gennemført i marts 12)? 76% 16% 7% I hvor høj grad er der blevet arbejdet med resultaterne på din arbejdsplads? Arbejdsmiljø: Ulykker Min arbejdsplads har tilstrækkeligt fokus på at planlægge arbejdet, så arbejdsulykker forebygges 49. Jeg bruger de muligheder, arbejdspladsen giver mig for at forebygge ulykker i mit daglige arbejde (f.eks. hjælpemidler, sikkerhedsudstyr eller personlige værnemidler) [24]

25 Tema: Sygefravær Sygefravær Her ser du medarbejdernes vurdering af sygefraværet og kendskab til sygefraværsmodellen Vær opmærksom på at der ikke vises en procentsats for resultater under 2 % 5. Sygefraværet på min arbejdsplads håndteres tilfredsstillende Ja Nej Jeg har kendskab til indholdet i sygefraværsmodellen ? % [+8] 18% [-8] Her ser du hvorvidt sygefravær har baggrund i arbejdsmiljøet. Vær opmærksom på at der ikke vises en procentsats for resultater under 2 % Sygefravær inden for de sidste 12 måneder, der skyldes forhold i arbejdsmiljøet 3% 13% [+6] % [-9] Flere gange 1-2 gange Aldrig Ved ikke 7% Arbejdsmæssige forhold der har haft betydning for sygefraværet. % Arbejdsulykker Indeklima og støj Fysisk Arbejdsmiljø Krænkende adfærd Psykisk arbejdsmiljø % % 56% % % 5% 21% 12% 5% % [25]

26 Tema: Arbejdsmiljø Fysisk vold De to første figurer viser hvor mange, som inden for de sidste 12 måneder har været udsat for trusler om fysisk vold på arbejdspladsen og hvor ofte det er sket. Fysisk vold? 13% [+5] 87% [-5] Ja Nej Vær opmærksom på at der ikke vises en procentsats for resultater under 2 % Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Hvis ja, hvor ofte? 16% [+4] 9% % Søjlediagrammet viser fra hvem. % Ledelse Kolleger Borgere Ønsker ikke at uddybe 96% % % % % % 1% % Hvis ja, fra hvem? 3% Figuren viser om der er taget hånd om problemet. Ja Nej Ønsker ikke at uddybe Er der taget hånd om det? % 1% 13% [26]

27 Tema: Arbejdsmiljø Mobning De to første figurer viser hvor mange, som inden for de sidste 12 måneder har været udsat for mobning og/eller chikane på arbejdspladsen og hvor ofte det er sket. Mobning? 5% 95% Ja Nej Vær opmærksom på at der ikke vises en procentsats for resultater under 2 % Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Hvis ja, hvor ofte? 2% 1% [+5] 89% [+3] Søjlediagrammet viser fra hvem. % Ledelse Kolleger Borgere Ønsker ikke at uddybe % % % 46% % 28% 15% 11% % Hvis ja, fra hvem? Figuren viser om der er taget hånd om problemet. Ja Nej Ønsker ikke at uddybe Er der taget hånd om det? 36% 3% 34% [27]

28 Fordelingen af medarbejdergrupper i - Køn Køn Cirkeldiagrammet viser hvordan medarbejderne fordeler sig på kø n. De underliggende grafer viser de overordnede resultater for køn. % Kvinde 17% Mand fordelt på Køn Kvinde Mand [-7] 7 65 [-6] [-7] [-5] 79 [-6] [-5] Arbejdsglæde Tilfredshed Motivation Loyalitet Troskab Engagement Kvinde Mand [-5] 65 [-1] 66 [+5] [-4] Omdømme Nærmeste leder Overordnet leder Samarbejde Det daglige arbejde Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling [28]

29 Fordelingen af medarbejdergrupper i - Alder Alder % Under 21 år 5% 21-3 år 22% 31 - år 31% 41-5 år 35% 51 - år 7% Over år fordelt på Alder Under 21 år 21-3 år 31 - år 41-5 år 51 - år Over år For få besvarelser 7 7 [-6] For få besvarelser [-5] For få besvarelser [-7] [-4] [-8] 76 [-4] [-7] [-8] Arbejdsglæde Tilfredshed Motivation Loyalitet Troskab Engagement For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser Under 21 år 21-3 år 31 - år 41-5 år 51 - år Over år For få besvarelser [-5] [-5] [-6] [-1] For få besvarelser 85 [+5] 79 [+3] 76 For få besvarelser [+4] [+6] [+3] Omdømme Nærmeste leder Overordnet leder For få besvarelser 84 Samarbejde For få besvarelser 7 7 Det daglige arbejde For få besvarelser [+8] Løn og ansættelsesforhold [+3] [-4] For få besvarelser Faglig og personlig udvikling [29]

30 Tabeller [1] EEI kommuner DK Svarprocent % % RESULTATOMRÅDER Arbejdsglæde Tilfredshed 1. Hvor tilfreds er du alt i alt som medarbejder på din arbejdsplads? 2. Forestil dig det perfekte sted at være medarbejder. Hvor tæt på dette ideal er din arbejdsplads? Motivation [-4] 3. Jeg føler mig motiveret i mit arbejde [-4] Jeg ser altid frem til at gå på arbejde Loyalitet Troskab [-4] 5. Jeg ønsker at være ansat på min arbejdsplads om 2 år [-4] 6. Jeg leder sjældent efter andre job 7. Jeg vil anbefale andre at søge job på min arbejdsplads [-5] [-4] Engagement 8. Jeg kommer ofte med forslag til forbedringer i relation til mit arbejde [-4] 9. Jeg er en af dem, der altid bidrager ekstra, når der skal løses nye opgaver, og når der opstår problemer Jeg udviser begejstring for min arbejdsplads og mine arbejdsopgaver Arbejdsglædesegmentering Høj arbejdsglæde 9% 9% 5% Balanceret arbejdsglæde 41% 41% 44% [-4] Tilfredshedsunderskud 29% 28% [-4] 25% [+4] Motivationsunderskud 9% 9% 13% Lav arbejdsglæde 12% [+3] 12% [+3] 13% Loyalitetssegmentering Ildsjæle 22% 22% 16% [-5] Kernemedarbejdere 55% 55% 54% [+4] Zappere 16% [+4] 15% [+3] 22% Sofamedarbejdere 2% 2% 2% På-vej-væk-medarbejdere 5% 6% 7% Lederopfattelse Helstøbt leder 43% 37% 27% Balanceret leder 19% 18% 16% [+3] Ledelsesorienteret leder 4% 6% 6% Fagligt orienteret leder 23% 24% 31% Svag leder 1% 15% % INDSATSOMRÅDER Omdømme [-5] 7 [-5] Min arbejdsplads har et godt omdømme [-6] [-5] Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 13. Andre opfatter min arbejdsplads som et godt sted at være ansat [-5] [-5] [-5] [-5] [3]

31 Tabeller [2] EEI kommuner DK Nærmeste leder Nærmeste leders lederevner Nærmeste leders faglige dygtighed Nærmeste leder er handlekraftig Nærmeste leder giver mig mulighed for indflydelse og ansvar Nærmeste leder er god til at forberede arbejdspladsen på fremtiden 19. Jeg har en tillidsfuld dialog med Nærmeste leder 87. Nærmeste leder er god til at sætte retning, så det giver mening Overordnet leder [+3] Overordnet leders evne til at træffe de rigtige beslutninger [+4] Overordnet leders evne til at informere medarbejderne Der er god overensstemmelse mellem det Overordnet leder gør, og det Overordnet leder siger Overordnet leder udviser ordentlighed i sine handlinger og beslutninger 76 [+4] 25. Overordnet leder er god til at sætte retning, så det giver mening 68 Samarbejde Det faglige samarbejde med mine kolleger Det sociale samvær 28. Omgangstonen blandt medarbejderne 29. Udveksling af viden og informationer fungerer godt på min arbejdsplads 3. Der er gensidig respekt og hjælpsomhed mellem kollegerne på min arbejdsplads På min arbejdsplads håndteres konflikter på en ordentlig måde 32. På min arbejdsplads oplever jeg, at der tages et fælles ansvar for opgaverne 33. Jeg bidrager aktivt til et godt samarbejde på min arbejdsplads Det daglige arbejde 34. Mine arbejdsopgaver og indholdet af mit arbejde Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen 66 [-7] Der er for det meste en god balance mellem arbejdstid og arbejdsmængde Mine arbejdsopgaver er meningsfyldte 38. Der er for det meste en god balance mellem mit arbejdsliv og mit privatliv Løn og ansættelsesforhold 39. Min løn (herunder tillæg og bonus), i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder [+3] Mine øvrige ansættelsesforhold (ferie, flekstid, barsel og andre personalegoder), i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder Min tryghed i ansættelsen Faglig og personlig udvikling [+3] 42. Mine muligheder for faglig og personlig udvikling [+3] 43. Den opmærksomhed min faglige og personlige udvikling får Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende job 68 [+4] 45. Mine kompetencer udvikles løbende i takt med arbejdspladsens behov og mål Jeg får fagligt og personligt udbytte af min MUS-samtale Opfølgning på Trivselsundersøgelsen 47. I hvor høj grad er der blevet arbejdet med resultaterne på din arbejdsplads? [31]

32 Tabeller [3] EEI kommuner DK Sygefravær 48. Min arbejdsplads har tilstrækkeligt fokus på at planlægge arbejdet, så arbejdsulykker forebygges 49. Jeg bruger de muligheder, arbejdspladsen giver mig for at forebygge ulykker i mit daglige arbejde (f.eks. hjælpemidler, sikkerhedsudstyr eller personlige værnemidler) 85 Arbejdsmiljø 5. Sygefraværet på min arbejdsplads håndteres tilfredsstillende [32]

33 Tabeller [4] RESULTATOMRÅDER INDSATSOMRÅDER Faglig og personlig udvikling Løn og ansættelsesforhold Det daglige arbejde Samarbejde Overordnet leder Nærmeste leder Omdømme Engagement Troskab Loyalitet Motivation Tilfredshed Arbejdsglæde Svarprocent % 66 Børn og Skole % Distriktsledere 88% Kommunale Institutioner 87% Skoledistrikter 79% Center for Familie 84% Administration - Center for familie % Bo Hjeme Støtte 89% Center for Familie: Distrikt Øst og Vest 85% Familie Distrikt Nord, Syd og Familieplejen 92% Familie Specialteam 89% Familiehusene % Frederikshavn Døgncenter % 7 84 Ledere i Center for Familie 91% Tandplejen % [33]

34 Appendiks om vurderinger og beregnet betydning er I spørgeskemaet har medarbejderne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 1, hvor 1 er den laveste og 1 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra til. Hvis en medarbejder har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til scoren. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11, 3 til 22 og så fremdeles. Lav 1 2 Høj Indeks Betydning: Hvor skal vi starte? Undersøgelsen måler ikke blot arbejdsglæden og loyaliteten, men også hvor vigtige de enkelte områder er for medarbejderne. Ennova har vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem områderne og den overordnede arbejdsglæde og loyalitet. Hvis der er tydelig sammenhæng mellem et område og arbejdsglæden, kan man udlede, at området er af stor betydning for medarbejderen. Graden af sammenhæng afgør, hvilke områder man mest effektivt kan arbejde med for at forbedre medarbejdernes arbejdsglæde: Hvis der er stor sammenhæng mellem et område og arbejdsglæden, vil højere vurdering af området også medføre øget arbejdsglæde. Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en højere vurdering af området ikke have særlig stor betydning for medarbejdernes arbejdsglæde. Undersøgelsen viser hvilke områder, som er vigtigst for medarbejderne, og som har størst betydning for deres arbejdsglæde. OMDØMME NÆRMESTE LEDER "Hvor skal vi starte?" OVERORDNET LEDER SAMARBEJDE DET DAGLIGE ARBEJDE LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD FAGLIG OG PERSONLIG UDVIKLING [34]

35 Appendiks overordnede og specifikke prioriteringskort To typer af prioriteringskort I rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet prioriteringskort og en række specifikke prioriteringskort. Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort angiver prioriteringen af de syv områder: Omdømme, Overordnet leder, Nærmeste leder, Samarbejde, Det Daglige Arbejde, Løn- og ansættelsesforhold samt Faglig og personlig udvikling. Kortet viser, hvordan disse områder kan bestemmes som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre den overordnede arbejdsglæde og loyalitet. NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør, hvilket område man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde. Herefter bruger man de specifikke prioriteringskort til at finde ud af hvilke spørgsmål, som bidrager mest til skabelsen af området. Specifikke prioriteringskort De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på spørgsmålsniveau. De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under et givent område kan kategoriseres som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre tilfredsheden med området. Et eksempel I eksemplet nedenfor bør man primært sætte ressourcerne ind på at forbedre område 2, da det ligger i feltet for indsatsområder, mens område 1 ligger i feltet for muligheder. Hvordan kan man så konkret forbedre område 2? Her skal man se på det specifikke prioriteringskort, som knytter sig til område 2. Man vil opnå den mest effektive forbedringsindsats ved at fokusere på de spørgsmål, som på dette kort ligger i feltet for indsatsområder (markeret med en rød firkant). Overordnet prioriteringskort Specifikke prioriteringskort TILPAS VEDLIGEHOLD OMRÅDE 1 OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 OMRÅDE 2 OBSERVER PRIORITER [35]

36 Ennova A/S Daugbjergvej 26 DK- Århus C T W

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 216 Marts 216 Svarprocent: % (3433/4289) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet er, Arbejdsglædesegmentering,

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 86% (125/146) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (517 besvarelser ud af 594 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (88 besvarelser ud af 123 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 83% (1626/1963) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 167 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 1% (7/7) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 84 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (52 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% (59 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 76% (45 besvarelser ud af 59 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% (61 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (15 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 82% (332 besvarelser ud af 4 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 Svarprocent: 84% (882/1047) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 Svarprocent: 85% (4566/5396) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (157 besvarelser ud af 185 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 84% (267 besvarelser ud af 317 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 1% (73/73) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 84% (2245/2685) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83%

ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83% ESB MTU 2007 Juni 2007 ESB-netværket Benchmarkrapport Svarprocent: 83% Indhold og forord Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet Vurderinger, Medarbejdertyper,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

Trivselsmåling Center for Dagtilbud og Skoler. Fortroligt. Helsingør Kommune. Svarprocent: 79% (1357/1727)

Trivselsmåling Center for Dagtilbud og Skoler. Fortroligt. Helsingør Kommune. Svarprocent: 79% (1357/1727) Trivselsmåling 13 13 Svarprocent: 79% (1357/17) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% (4 besvarelser ud af 531 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (4 besvarelser ud af 526 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

SOSU skoler samlet Svarprocent: 85% (494/578) Benchmarking rapport - anonymiseret

SOSU skoler samlet Svarprocent: 85% (494/578) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 85% (494/5) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 212 Maj 212 Svarprocent: % (38 besvarelser ud af 51 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 92% (455/497) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 indlæringsvanskeligheder Svarprocent: 92% (24 besvarelser ud af 26 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat:

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse ESB-netværket Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MEDARBEJDERMÅLINGER KUNDEMÅLINGER BRUGERTILFREDSHEDSMÅLINGER ACT

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937)

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 87% (398 besvarelser ud af 458 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater Roskilde Tekniske Skole Erhvervsskoler

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51/56) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed

Læs mere