Øster Hurup Multihal. Børnehaven Farvervænget. Mariager skole. VUC Tempovej. Botilbud Vadgård. Hobro Golfklub. Solgaven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øster Hurup Multihal. Børnehaven Farvervænget. Mariager skole. VUC Tempovej. Botilbud Vadgård. Hobro Golfklub. Solgaven."

Transkript

1 Administrationsbygning Arden Hobro Medborgerhus Bernadottegården Børnehaven Farvervænget Øster Hurup Multihal Ø. Hurup Turistkontor Assens skole VUC Tempovej Mariager skole Børnehaven Stjernen Veddum Als Hallen Hobro Golfklub Botilbud Vadgård Administrationsbygning Hadsund Fruerlundparken Solgaven Børnehaven Kriblebo Energiredegørelse er af indsatsen i 2013 Udførte projekter i 2014 er for 2015 Februar

2 Forord Mariagerfjord kommune ejer ca. 200 bygninger. Derudover bidrager kommunen til driften af 13 idrætshaller og 35 klubhuse. Disse bygninger har vi fået energimærket. Energimærkerne lægger op til en række rentable energiforbedringer, som vi arbejder på at gennemføre. Forsamlingshuse tilbydes at deltage på lige fod med foreningerne, dette har 11 benyttet sig af til nu. Optimeringen af de enkelte bygninger udføres i samarbejde med: Martin Hartvig, Midtjysk Energirådgivning Peter Sevelsted, Peter Sevelsted ApS Lasse Nielsen, Intego Kurt Lynge Christensen, Dansk Bygningstermografi Her er redegjort for: Hvilke projekter, vi skal i gang med i 2015 Hvilke projekter, vi har udført i 2014 Hvilke resultater, vi kan måle året efter de projekter, der er afsluttet i 2013 Orla Huulgaard Jørgensen Energikonsulent Kommunalt Ejendomscenter 2

3 Indhold Forord... 2 Indhold... 3 Sammenfatning... 5 Formålet er både forbedringer og energibesparelser... 5 erne vurderes et år efter udførelse... 5 Konklusion... 5 Læs mere i energihåndbogen... 5 Energiudgifterne er faldet 21 % siden er for Styring af varme- og ventilation... 7 Fjernaflæsning til forbrugsafregning... 7 Energimærke nr. 2 og opsamling på nye erhvervelser... 7 Projekter i Energiprojekter Forsøg med energirenovering på botilbud og ældrecentre... 9 er af energiindsats i Sådan vurderer vi resultaterne Der er et acceptabelt fald i energiudgiften Opfølgning på projekter, der ikke har levet op til forventningerne Bilag 1 Sådan gør vi for at spare energi Energimærker Registrering af forbrug Tiltag efter institutionens ønske Finansiering Kommunale institutioner Lejere Idrætshaller, klubhuse og forsamlingshuse Energinetværk Bilag 2 De enkelte bygninger Administrationsbygninger Arden, Østergade Teknisk Sekretariat Arden Østergade Administrationsbygning Hadsund Botilbud og ældrecentre Bernadottegården Botilbud Kirketoften Hobro Alderdomshjem Solgaven Skovgården Vadgård Daginstitutioner Farvervænget Børnehuset Hesselholt Kriblebo Als Naturgården Stjernen Veddum Skoler Arden skole Assens skole Astrup skole

4 Bymarkskolen Havbakkeskolen Als Mariagerfjord 10. klassecenter Mariager skole Valsgård skole Andre kommunale bygninger Hadsund Kulturhus Tempovej Velkomstcenter Ø. Hurup Idrætshaller Als Hallen Arden Hallerne Assenshallen Hobro Idrætscenter Rosendal Hallen Øster Hurup Klubhuse Hobro Golfklub Mariager sejlklub Forsamlingshuse Fruerlundparken Ø. Hurup Hobro Medborgerhus Vive forsamlingshus Solceller

5 Sammenfatning Formålet er både forbedringer og energibesparelser Formålet med energiindsatsen i bygninger er at sikre et godt indeklima for brugerne og samtidig spare energi. Udgangspunktet er at skabe forbedringer, der kan betales af besparelserne. erne vurderes et år efter udførelse Et år efter at energitiltag er gennemført følger vi op på, om forbruget faktisk er faldet som beregnet på de bygninger, som forventes at spare mindst 10 % energi. Konklusion På 9 ud af 14 bygninger har besparelsen været mindst som forventet, på 3 bygninger skal vi have undersøgt, hvorfor besparelsen er mindre end forventet. På de sidste 2 bygninger har der ikke været den ønskede effekt. Energiudgifterne er faldet med 4 mio. kr. pr. år siden vi begyndte med energiindsatsen i De projekter, vi gennemførte i 2013 har medført et fald på 92 % af den beregnede besparelse. Vi har budgetteret med, at forbruget falder mindst 80 % af det beregnede, så det er acceptabelt. De projekter, der er afsluttet i 2014 fordeler sig på 18 bygninger med en samlet investering på 2,8. mio. kr. De forventes at give en årlig besparelse på 0,4 mio. kr. For 2015 har vi projekter på 26 bygninger med en samlet investering 6. mio. kr. De forventes at give en årlig besparelse knap 1 mio. kr. Desuden skal vi energimærke 21 bygninger i Administrationsbygning Hadsund Assenshallen Bymarkskolen Hobro Daginstitutionen Stjernen Veddum Havbakkeskolen Als Mariager sejlklub Mariagerfjord 10. klassecenter Naturgården Teknisk sekretariat Arden Daginstitutionen Kriblebo Als Daginstitutionen Farvervænget Hobro Valsgård skole Arden skole Astrup skole Læs mere i energihåndbogen Mariagerfjord kommunes energihåndbog kan findes på internettet: Energihåndbogen er skrevet som en støtte til pedeller og institutionsledere, som en hjælp til energirigtig anvendelse af kommunale bygninger. Bogen omhandler de anlæg, institutionerne selv står for driften af. 5

6 Mio. kr. Energiudgifterne er faldet 21 % siden 2008 Da vi startede med at registrere energiforbruget i de kommunale bygninger i 2008 svarede energiudgiften til 19 mio. kr. i 2014-priser, når den regnes om til normalår. I 2014 er forbruget faldet til 15 mio. kr. Det er en besparelse på 21 %. Faldet det seneste år er kun 1 % mod 3½ % i gennemsnit over perioden. 25 Kommunale energiudgifter Figur 1 Udgift til energi i kommunale bygninger målt i 2014-priser og omregnet til normalår 6

7 er for 2015 Styring af varme- og ventilation I 2014 er vi begyndt at kortlægge CTS-anlæg på skolerne. Formålet er, at vurdere om vi har de rigtige anlæg i forhold til pris, anvendelse og brugervenlighed samt opstiller forslag til evt. udskiftning / etablering af nye anlæg. I 2015 fortsætter vi kortlægningen på ældrecentre, administrationsbygninger og andre store bygninger, hvor en automatisk styring er relevant. Fjernaflæsning til forbrugsafregning På Botilbud Kirketoften afprøver vi fjernaflæsning af afregningsmålere hos beboerne. Formålet er dels at spare den manuelle aflæsning, dels at foretage timeaflæsning, så spild og uhensigtsmæssige forbrug hurtigt afsløres. Energimærke nr. 2 og opsamling på nye erhvervelser Regler for energimærkning Kommunale ejendomme skal energimærkes regelmæssigt hvert 7. år. Kommunale bygninger ejes eller bruges af kommunale institutioner. Reglerne gælder også selvejende idrætshaller. Vores ældste energimærker er fra 2008, så de skal fornyes i Tretten bygninger skal have fornyet energimærket. Samtidig følger vi op på manglende energimærker på 8 bygninger, vi har overtaget efter Fredede bygninger er ikke mærkningspligtige, men vi tilbyder alligevel energimærkning med henblik på at gennemføre rentable besparelser, hvor det er muligt. Energimærke Antal Mærker fra ADHD bygning ved Rosendalskolen 1 Administrationsbygning, V.gade 34, Hobro 1 Bymarkskolen, Hobro 1 Børnehaven Bloksbjerg (lejet bygning) 1 Børnehaven Bymarken, Hobro 1 Børnehaven Farvervænget Hobro 1 Børnehaven Wiegården (lejet bygning) 1 Mariagerfjord 10. klassecenter og Tech-College 1 Red Barnets Børnehave, Børnehuset, Hobro (selvejende) 1 Red Barnets Børnehave, Stoldal, Hobro (selvejende lejet bygning) 1 Rosendalskolen, Hørby 1 Vinkelvejens Børnehave (lejet bygning) 1 Væbnerhus, Hobro 1 Intet energimærke 8 Børnehaven Rosenhaven Hørby 1 Børnehaven Væksthuset 1 Den gl. biograf og beboelseslejlighed 1 Mariager lokalhistoriske museum 1 Sognegården 1 Sundhedscenter Hadsund 1 Tandklinik Hadsund 1 Ungdomshuset 1 I alt 21 Tabel 1 Bygninger til energimærkning

8 Projekter i Formålet med projekterne er at forbedre bygningerne og/eller spare omkostninger for brugerne. Vi skelner mellem bygninger kommunen ejer/lejer og andre bygninger, hvor kommunen betaler hovedparten af udgiften. Projekterne fordeler sig på 26 bygninger med en samlet investering 6. mio. kr. De forventes at give en årlig besparelse knap 1 mio. kr. Projekter 2015 Besparelse Investering Kommunale bygninger Selvejende bygninger Total Ingen solceller på kommunale bygninger Solceller er ikke længere rentable på kommunale bygninger. På selvejende institutioner kan det fortsat være relevant. Til gengæld skal vi oprette et forsyningsselskab for de 5 anlæg, der er etableret efter 11/ Havbakkeskolens Farvervænget Bymarkskolen Kriblebo Hadsund kulturhus Solcelleanlæg, der skal udskilles i et forsyningsselskab 8

9 Energiprojekter 2014 De projekter, der er afsluttet i 2014 fordeler sig på 18 bygninger med en samlet investering på 2,8. mio. kr. De forventes at give en årlig besparelse på 0,4 mio. kr. Projekter 2014 Besparelse Investering Kommunale bygninger Selvejende bygninger Total SmartCity betalte tilskud til rådgivning SmartCityDK projektprogram Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden og erfaringsudveksling mellem byggebranchen, uddannelsesinstitutioner og kommuner forstærke udviklingen af energirigtig byggeri hos kommuner og borgere i Nordjylland. Ni kommuner og Region Nordjylland har udpeget hver deres demonstrationsprojekter. Mariagerfjord kommune deltog med 3 projekter: Energirenovering af kommunale bygninger og idrætshaller, Strategisk energiplanlægning i landsbyer samt Totaløkonomi for nybyggeri og renovering af kommunale bygninger. SmartCity har dækket udgifterne til energirådgivning til bl.a. haller og ældrecentre. Desuden har vi fået uddannet to personer i bæredygtigt byggeri (DGNB). DGBN DGNB-system Denmark er et dansk tilpasset bæredygtighedssystem med udgangspunkt i det tyske DGNB til certificering af nybyggede kontor- og erhvervsbyggerier. Forsøg med energirenovering på botilbud og ældrecentre Det har været svært at komme i gang med energibesparelser i bygninger, hvor lejligheder, servicearealer og fællesområder er omfattet af forskellige regler. Derfor laver vi forsøg på tre udvalgte centre: Solgaven, Bernadottegården og Vadgård. De første erfaringer viser, at det ikke er noget problem at fordele udgifterne mellem servicearealer og boligarealer. erne af investeringerne kan vi se i 2015, når besparelserne gøres op efter 12 måneders drift. Bernadottegården Vadgård Solgaven Figur 2 Forsøg med energirenovering på Bernadottegården, Vadgård og Solgaven 9

10 er af energiindsats i 2013 I dette afsnit følger vi op på, om forbruget i de enkelte bygninger falder som forventet, og om brugerne oplever de ønskede forbedringer. Sådan vurderer vi resultaterne De energitiltag, der er udført i 2013 gennemgås. Energiforbruget det første år fra projektets afslutning sammenlignes med forbruget året før indsatsen. Forbruget påvirkes naturligvis af mange andre ting, end de tiltag vi regner på, derfor skal sammenligningen af den forventede besparelse og det målte forbrug naturligvis tages med forbehold. Små tiltag og tiltag, der først er afsluttet i 2014 er ikke med, da vi ikke forventer at kunne måle en effekt. Tiltag der er udført før 2013 er afrapporteret i Varmeforbruget er regnet om til normalår. Energiudgifterne regnes i 2014-kr. Der er et acceptabelt fald i energiudgiften Det er muligt at sammenligne forbruget før og efter på 14 bygninger. De omfatter 80 % af den beregnede besparelse på kommunens egne bygninger. Samlet er forbruget faldet 92 % af den beregnede besparelse. Som udgangspunkt forventer vi at forbruget falder mindst 80 % af det beregnede, så det er acceptabelt. Kendt forbrug før/efter Fald i forbrug Effekt Kommunale bygninger % og målt fald i forbrug på de bygninger, hvor vi kender forbruget før og efter. På 9 bygninger er energiforbruget faldet så meget, at investeringerne er tjent hjem på den ønskede tid. Administrationsbygning Hadsund Assenshallen Bymarkskolen Hobro Daginstitutionen Stjernen Veddum Havbakkeskolen Als Mariager sejlklub Mariagerfjord 10. klassecenter Naturgården Teknisk sekretariat Arden Opfølgning på projekter, der ikke har levet op til forventningerne På 3 bygninger er energiforbruget faldet mindre end forventet eller resultatet er usikkert. Daginstitutionen Kriblebo Als Daginstitutionen Farvervænget Hobro Valsgård skole På 2 bygninger er resultatet ikke tilfredsstillende. Arden skole Astrup skole 10

11 Bilag 1 Sådan gør vi for at spare energi Energirådgivning er et tilbud til kommunale institutioner, idrætshaller, klubhuse og forsamlingshuse. Energikonsulenten tilbyder at hjælpe med energibesparelser i tre situationer: 1. Som opfølgning på et energimærke 2. Hvis der registreres et højt forbrug 3. Hvis en institution selv henvender sig. Energimærker Energimærket består dels af en status for bygningens nuværende energitilstand, dels af en række forslag til forbedringer Alle nye bygninger med over 60 m 2 opvarmet areal skal energimærkes før ibrugtagning. Kommunale ejendomme over 250 m 2 skal desuden energimærkes regelmæssigt. Produktionsbygninger og fredede bygninger er dog undtaget. Offentlige bygninger er de, som ejes eller bruges af offentlige institutioner, herunder selvejende institutioner, hvor kommunen betaler over 50 % af udgifterne. Klubhuse og forsamlingshuse regnes ikke som kommunale, men vi tilbyder dem at udarbejde et frivilligt energimærke med henblik på energioptimering. Regelmæssig energimærkning Botilbud Daginstitutioner Idrætshaller Kontorbygninger Skoler Ældrecentre Undtaget regelmæssig energimærkning Fredede bygninger Forsamlingshuse Materielgårde Private klubhuse Værksteder Figur 3 Eksempler på bygninger, der skal energimærkes regelmæssig, og bygninger, der undtaget. Registrering af forbrug I Mariagerfjord kommune kan brugerne vælge mellem automatisk fjernaflæsning af målerene, eller selv at aflæse og indberette forbruget. På baggrund af registreringen udregner vi nøgletal (energiforbrug i forhold til personer eller areal). Desuden følger vi udviklingen i forbrug pr. år. Hvis nøgletallet er højt eller der sker en uforklarlig stigning følger vi op på dette. Tiltag efter institutionens ønske De fleste tiltag gennemføres fordi institutionen selv henvender sig med ønske om at formindske energiudgifterne. Finansiering Investeringer i energibesparelser på bygningerne kan lånefinansieres uden om lånerammen, når det fremgår af energimærket, drejer sig om at spare el eller om efterisolering for at leve op til bygningsreglementets krav. 11

12 Kommunale institutioner Institutionen kan vælge mellem selv at finansiere tiltaget og selv beholde hele besparelsen eller at låne pengene og beholde 20 % af besparelsen. Lejere Investeringer kan finansieres med lån, der finansieres ved en huslejestigning. Lejeren vil spare energiudgifter, men får til gengæld en huslejestigning. Lånets løbetid bør tilpasses, så lejerens besparelse er større end huslejestigningen. Idrætshaller, klubhuse og forsamlingshuse Energibesparende projekter lånefinansieres med tilbagebetaling på 6-10 år iht. nærmere aftale. Projekterne forhåndsvurderes af energikonsulent, og kommunen hjælper med udbud og vurdering Leverandøren sender faktura til foreningen med kopi til kommunen. Kommunen betaler investeringsudgiften (inkl. moms) til foreningen, som betaler leverandøren. Der indgås herefter skriftlig aftale om tilbagebetaling med foreningen. Tilbagebetalingen af moms udgør 15 % af momsbeløbet svarende til kommunens nettoudgift. Energinetværk Vi har oprettet et energinetværk for pedeller og institutionsledere. Energinetværket holder normalt to møder om året, hvor vi udveksler erfaringer, og hører aktuelle foredrag. Udbyttet af møderne samler vi i en energihåndbog, som er tilgængelig for alle på hjemmesiden 12

13 Bilag 2 De enkelte bygninger Her er redegjort for: Projekter, vi skal i gang med i Projekter, vi har udført i er, vi kan måle året efter. Besparelser under 10 % forventer vi ikke at kunne måle, så de små projekter er udeladt. Nøgletal og store ændringer i forbrug 2015 Administrationsbygninger Arden, Østergade 22 I forbindelse med udskiftning af skråtag er isoleret og køleanlæg i serverrum er skiftet i foråret % eller kr./år Opfølgning på forbrug i 2015 Teknisk Sekretariat Arden Østergade 21 Sekretariatet har indreguleret varmeanlæg i kr., som giver en budgetreduktion på 0 kr. Besparelsen det første år har været 9 % svarende til kr. pr. år. Administrationsbygning Hadsund Der er skiftet vinduer i kr. (2 % af energiudgiften). Varmeforbruget er faldet med 17 % i 2014 i forhold til 2013, det skyldes formentlig en bedre styring af varme og ventilation. 13

14 Botilbud og ældrecentre Bernadottegården I 2014 har vi etableret fjernaflæsning, varmestyring, renoveret ventilation og skiftet vaskemaskiner Vi forventer at spare 17 % af energiudgiften fordelt med kr./år på Servicearealerne og kr./år til boligerne. Opfølgning på forbrug i 2015 Botilbud Kirketoften Fjernaflæsning skønnes at være en rentabel investering, da det giver mulighed for at gribe ind overfor spild. Desuden spares meget tid på aflæsning af vand-, varmemålere. Servicearealerne forventes at spare kr./år. Boligerne forventes at spare kr./år Målerne skiftes i maj Opfølgning på forbrug i 2016 Hobro Alderdomshjem Udskiftning og styring af udsugning samt udskiftning af pumper i Servicearealerne forventes at spare 13 % svarende til kr./år. Boligerne forventes at spare kr./år Opfølgning på forbrug i 2015 Solgaven Vi er i gang med energirenovering. Tørretumblere er skiftet. Servicearealerne forventes at spare kr./år. Boligerne forventes at spare kr./år Optimering af solvarmeanlæg. Tilbud på ventilation og opfølgning på lys. Opfølgning på forbrug i 2016 Skovgården Renovering af ventilationsanlæg og varmeanlæg Servicearealerne forventes at spare kr./år. Boligerne forventes at spare kr./år Opfølgning på forbrug i Forslag til en mere omfattende energirenovering afventer erfaringer fra Bernadottegården

15 Vadgård Der er etableret fjernaflæsning og renoveret lys og ventilation. Desuden er stuehuset isoleret. Servicearealerne forventes at spare kr./år. Boligerne forventes at spare kr./år Opfølgning på forbrug i Daginstitutioner Farvervænget Der er etableret solceller og renoveret lys, ventilation, ventilation og varmtvandsanlæg. Børnehaven forventes at spare kr./år. Børnehaven har sparet kr./år. Varmebesparelsen er mindre end forventet. Det følger vi op på i Børnehuset Hesselholt Energirenoveret i forbindelse med ombygning til børnehave i 2014 Den årlige besparelse er beregnet til kr. Den kan dog ikke kontrolleres, da vi ikke har målinger før renovering. Opfølgning på nøgletal i Kriblebo Als Kriblebo er energirenoveret med solceller og fjernaflæsning samt renovering af lys, varme og ventilation kr., som giver en budgetreduktion på kr. Besparelsen det første år har været kr. pr. år. Navnlig varmebesparelsen er ringere end forventet Børnehavens bemærkninger Jeg har svært ved at gennemskue, hvad årsagen har været til den mindre besparelse. Jeg synes ikke, vi frådser med hverken varme eller el. vi har haft vandspild på både toilet og haner, VVS har været her mange gange til det. Det er især vandhanerne, der har voldt problemer, men lige nu mener jeg, at vi har styr på det. Vi har gennemført supplerende tiltag på varmeanlægget i Opfølgning på forbrug i

16 Naturgården Naturgården etablerede fjernaflæsning i Målingerne viste at varmepumpens virkningsgrad var for lille. Dette har vi fulgt op på i 2014 Det viste sig, at varmepumpen fungere som forventet, men måleren var placeret forkert.. Stjernen Veddum I 2013 er taget er skiftet ud og isoleret, desuden er ventilationsanlæg renoveret. Der er beregnet en årlig besparelse på kr. som modregnes en budgetreduktion på kr. Besparelsen det første år har været 29 % svarende til kr. pr. år. Når besparelsen er så stor skyldes det, at ventilationsanlægget var defekt. Varmebesparelsen er ikke så stor som beregnet. Børnehavens oplevelse: Jeg synes helt sikkert at vores nye tag er en forbedring på varmeudgifterne, men jeg tror måske også for at vi når i mål med en besparelse på kr. i de følgende år. Trænger vores yderdøre til en udskiftning eller kraftig rep., da der siver en del varme ud omkring dem. Især de to yderdøre ved indgangen til det gamle bibliotek og ved indgangen til trappeopgangen til historisk arkiv. Ellers er det en god oplevelse med nyt tag. 16

17 Skoler Arden skole Har fået bedre lys i en stor del af skolen. Der er etableret behovstyret ventilation i fysik, biologi og musik. Desuden blev der etableret solceller i Elforbruget er beregnet til at falde 10 % fra 2013 til 2014 det er kun faldet 5 %. Havde besparelsen været beregnet korrekt fra starten, var lyset ikke blevet skiftet ud. Assens skole Bestilt tilbud på renovering af CTS. Forslag om behovsstyring af ventilation Forventes at kunne spare ca kr. pr. år. Projektet vurderes sammen med CTS på øvrige skoler Astrup skole Skolen er energirenoveret med solceller, renovering af varmeanlæg, varmestyring og fjernaflæsning. 44 %. Besparelsen det første år har været 36 %. Solcellerne producerer mere end forventet, til gengæld er varme- og vandbesparelserne mindre end forventet. Bymarkskolen Skolen har etableret varmestyring og solceller. 43 % svarende til kr. Besparelsen det første år har været 41 %, svarende til kr. Varme- og elbesparelsen har været større end forventet, mens der har været en stigning i vandforbruget. Varmebesparelsen i bygning 2 og 4 er ikke medregnet pga. defekte målere. Havbakkeskolen Als Havbakkeskolen har etbleret solceller og fjernaflæsning i kr. I 2014 er varmeanlægget renoveret. Besparelsen i 2014 sammenlignet med 2012 svarer til Mariagerfjord 10. klassecenter 10. klassecenteret har etableret behovsstyring af ventilation i første ½ år kr. Besparelsen det første år har været 12 % svarende til kr. pr. år. 17

18 Mariager skole Fjernaflæsning og solceller er etableret i Energiudgiften forventes at falde 36 %. Opfølgning på forbrug i Valsgård skole Valsgård skole har etableret solceller i både 2012 og Der er forventet en elproduktion på kwh pr. år. Solcellerne producerer kwh/år. Ydelsen bliver kontrolleret i Andre kommunale bygninger Hadsund Kulturhus Har etableret solceller i 2014 som forventes at producere kwh el pr. år. Opfølgning på ydelse i Tempovej Energirenovering i forbindelse med ombygning Nyt lys og fjernaflæsning er etableret. I forbindelse med udskiftning af tag isoleres og skiftes vinduer Velkomstcenter Ø. Hurup Renoveres til lokalhistorisk arkiv og turistkontor i 2014 og Energimærket Fjernaflæsning, varmestyring, isolering og lys er udført i Vinduer forventes skiftet i

19 Idrætshaller Hallerne er energimærket i Als Hallen Renovering af tag udført i 2014 Opfølgning på forbrug i 2015 Arden Hallerne Energimærke med forslag til 15 % besparelse. Forventes energirenoveret i Assenshallen Assenshallen har etableret solceller, isolering, fjernaflæsning, lys og vandbesparelser. 46 %. Besparelsen er 66 % af de oplyste udgifter før projektet. Solcellerne producere nøjagtigt det forventede. Assenshallens vurdering Min vurdering er at det virker det som vi har fået lavet. Mht stigningen på vandet er det fordi skolen bruger hallen meget mere efter der er kommet flere klasser til på Assens skole, jeg tror det vil stige mere det kommende skoleår. Mht til varmen kommer del vel også an på hvilken vinter vi får. Jeg er tilfreds med det der er blevet lavet og tak for hjælpen fra dig. Mvh. Assens Hallen Steen Quist Hobro Idrætscenter Der er etableret fjernaflæsning og renoveret lys, vand og varmeanlæg, isolering, døre og vinduer samt etableret overdækning over lille bassin. Udskiftning af gaskedel venter et år, så vi kender varmebehovet. Rosendal Hallen Der er etableret fjernaflæsning og renoveret lys, vand, ventilation og varmeanlæg. Projektet er afsluttet 1. kvartal Opfølgning på besparelser efter et år 19

20 Øster Hurup Nyt varmeanlæg udført 1. kvartal Opfølgning på besparelser efter et år Klubhuse Alle klubhuse blev energimærket og fik vedligeholdelsesplan i Hobro Golfklub Energimærket Golfklubben har etableret varmepumpe og fået tilsagn om lån til solceller. Opfølgning på besparelser efter et år Mariager sejlklub Har etableret fjernvarme i Forventer at spare kr. Tilbagebetalingstid 4 år, hvis komforten ikke øges. Sejlklubbens vurdering: Mariager Sejlklub har efter 1. års driftsperiode med fjernvarme til klubhuset opnået en besparelse på lige knap kr ,- i forhold til driften med el. Tilbagebetalingstiden kan således beregnes til 7 år. Herudover har vi opnået et langt bedre indeklima i klubhuset, idet vi har kunnet tillade os at køre med en højere minimumstemperatur i hele fyringssæsonen. Endelig har vi kunnet levere den tilstrækkelige mængde af varmt brugsvand til vore gæstesejlere. Vi er således ubetinget meget tilfredse med omlægningen til fjernvarme. På samme måde har vi det i forhold til den meget flexible og hurtige sagsbehandling, som du/mariagerfjord kommune har leveret i denne sammenhæng. Mariager Sejlklub sige dig tak for et rigtig godt samarbejde. Med venlig hilsen P.b.v. Jan Weier Christiansen Mariager Sejlklub 20

21 Forsamlingshuse Forsamlingshuse energimærkes i det omfang, de selv henvender sig. Fruerlundparken Ø. Hurup Fruerlundparken har etableret solceller på forsamlingshuset. Energilån betales over 10 år med kr./år. mellem og kr. pr år afhængig af, hvor stor en andel af elforbruget, der sælges. Det er aftalt at vi laver en opgørelse over produktion, forbrug og salg. Hobro Medborgerhus Bygningen er energimærket. Udskiftning af oliefyr afventer afklaring af fjernvarme. Forslag til energibesparelser afventet medborgerhusets tilbagemelding. Vive forsamlingshus Isoleret, udskiftning af oliefyr til pillefyr samt udskiftning af døre og vinduer Opfølgning på besparelser efter et år

22 Solceller På de solcelleanlæg, hvor vi kender produktionen, kan den sammenlignes med den forventede ydelse. Samlet har anlæggene ydet 16 % mere end forventet. To anlæg har ydet mindre end forventet Valsgård skole og Farvervængets Daginstitution. De bliver kontrolleret i Ejendom Ydelse Mariager Skole 147% Børnehaven Krible-Bo, Als 132% Bymarkskolen, Hobro 129% Astrup Skole 118% Arden Skole 116% Havbakkeskolen, Als afd. 114% Assens Hallen 100% Valsgaard Skole 85% Farvervængets Daginstitution, Hobro 81% Anlæggenes produktion i forhold til forventet produktion 22

23 23

24 Havbakkeskolen Als På 9 ud af 14 bygninger har besparelsen været mindst som forventet, på 3 bygninger skal vi have undersøgt, hvorfor besparelsen er mindre end forventet. På de sidste 2 bygninger har der ikke været den ønskede effekt. Hobro Idrætscenter Børnehaven Farvervænget Energiudgifterne er faldet med 4 mio. kr. pr. år siden vi begyndte med energiindsatsen i Mariager Sejlklub De projekter, vi gennemførte i 2013 har medført et fald på 92 % af den beregnede besparelse. Vi har budgetteret med, at forbruget falder mindst 80 % af det beregnede, så det er acceptabelt. De projekter, der er afsluttet i 2014 fordeler sig på 18 bygninger med en samlet investering på 2,8. mio. kr. De forventes at give en årlig besparelse på 0,4 mio. kr. For 2015 har vi projekter på 26 bygninger med en samlet investering 6. mio. kr. De forventes at give en årlig besparelse knap 1 mio. kr. Desuden skal vi energimærke 21 bygninger i

Energiredegørelse. Hadsund Hallerne. Bymarkskolen. Vestergade. Havbakkeskolen. Mariager skole. Odinsgård. Aktivitetscenter Hadsund

Energiredegørelse. Hadsund Hallerne. Bymarkskolen. Vestergade. Havbakkeskolen. Mariager skole. Odinsgård. Aktivitetscenter Hadsund Hadsund Hallerne Bymarkskolen DDS Rold Astrup skole Havbakkeskolen Vestergade Fruerlundparken Kriblebo Mariager skole Odinsgård Administration Arden Rabalderstræde Søndre Skole - Overbygningsskolen i Hobro

Læs mere

Energiindsats i kommunale bygninger

Energiindsats i kommunale bygninger Energiindsats i kommunale bygninger 2008-2012 Indhold Indledning...4 Strategi... 4 Mål... 4 Sammenfatning...5 Energiforbruget falder mere end forventet... 5 Lån sikrer overskud fra første år... 5 Ikke

Læs mere

OPLÆG TIL Energiredegørelse for kommunale ejendomme 2009

OPLÆG TIL Energiredegørelse for kommunale ejendomme 2009 OPLÆG TIL Energiredegørelse for kommunale ejendomme 2009 INDLEDNING... 4 Energipolitik... 4 SAMMENFATNING... 5 ENERGIINDSATS 2009... 6 Information... 6 Registrering af energiforbrug... 6 Energimærkning...

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Fastholdelse

Læs mere

ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER

ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER 2011 INDLEDNING... 4 Energipolitik 4 SAMMENFATNING... 5 INDSATSEN I 2011... 6 Eksempel 1: De fleste skoler kan nu følge energiforbruget time for time. 6 Eksempel 2:

Læs mere

ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER

ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER 2008-2010 INDLEDNING... 4 Energipolitik 4 SAMMENFATNING... 5 ENERGIMÆRKNING... 6 Bestemmelser om energimærkning 6 Gennemførelse af mærkningen 6 FINANSIERING OG GENNEMFØRELSE

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gl. Jennumvej 1 8900 Randers 730-016974-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Fredensgade 7 8900 Randers 730-010595-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 31 8900 Randers 730-018389-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lille Voldgade 22 8900 Randers 730-014404-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Prins Christians Gade 15 8900 Randers 730-016533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 22 8900 Randers 730-015873-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Pontoppidansgade 8 8900 Randers 730-016449-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Danmarksgade 21 8900 Randers 730-009852-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energitjek til boligforeninger Martin Dam Wied Kuben Management

Energitjek til boligforeninger Martin Dam Wied Kuben Management Energitjek til boligforeninger 22.10.2013 Martin Dam Wied Kuben Management Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Rådgiver

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder mm mod kælder 1.4 MWh Fjernvarme 540 kr kr. 8.8 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder mm mod kælder 1.4 MWh Fjernvarme 540 kr kr. 8.8 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 4 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-00268-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Adelgade 12B 6000 Kolding BBR-nr.: 621-245619 Energikonsulent: Henry Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgebjerg 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-016334 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nordostvej 6 8900 Randers 730-015552-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Slyngborggade 16 8900 Randers 730-017648-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 22A 8900 Randers 730-018379-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rindsvej 21 8900 Randers 730-016753-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Fredensgade 21 8900 Randers 730-010607-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 30 8900 Randers 730-019454-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 3.4 MWh Fjernvarme 1390 kr. 34857 kr. 25.1 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 3.4 MWh Fjernvarme 1390 kr. 34857 kr. 25.1 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindedal 8 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007437 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klokkergårdsvej 12 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-007198 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 12 8900 Randers 730-019446-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Solcelleanlæg 50 m kwh el kr kr år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Solcelleanlæg 50 m kwh el kr kr år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kattebjerg 9 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018340 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Pontoppidansgade 6 8900 Randers 730-016447-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havnevej 53 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020803 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Korsløkkevej 1 5220 Odense SØ 461-212727-015 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Viborgvej 36 8900 Randers 730-019722-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Bremavej 003A 4793 Bogø By BBR-nr.: 390-004794 Energikonsulent: Steffen Albrektsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nordostvej 12 8900 Randers 730-015557-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nyvej 11A 8900 Randers 730-015741-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Steen Blichers gade 19 8900 Randers 730-017790-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vinkelvej 14 8870 Langå 730-033205-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lorentzgade 5 8900 Randers 730-014462-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 88 Postnr./by: 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-5801 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stillekrogen 62-80 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-573186 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 38 8900 Randers 730-018396-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere