din grund for jordforurening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "din grund for jordforurening"

Transkript

1 mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund for jordforurening Information og vejledning til grundejere

2 Hvad er formålet med undersøgelsen? Region Hovedstaden vil nu undersøge din grund for forurening. Regionen betaler for undersøgelsen. Din grund er allerede kortlagt som muligt forurenet på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven, fordi der på din grund har været aktiviteter, som kan have forurenet jorden eller grundvandet. Dette kan f.eks. være autoværksted eller renseri. Vi undersøger, om grunden rent faktisk er forurenet, og om en eventuel forurening udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet. Regionen undersøger grunde, hvor der er bolig, og grunde hvor der findes værdifuldt grundvand i undergrunden. Det vil sige grundvand, der bruges til drikkevand. 2 Tidligere renseridrift kan have konsekvenser for bygningens anvendelse til bolig i dag

3 Hvad sker der nu? Regionen udarbejder et oplæg til undersøgelse af din grund i samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma. Herefter kommer en miljøsagsbehandler fra regionen og en medarbejder fra det rådgivende ingeniørfirma ud og kigger på din grund, for at se på adgangsforhold og muligheder for at udtage prøver. Oplysninger om hvornår vi kommer ud og kigger på din grund, og hvornår vi undersøger din grund, vil blive sendt til dig via brev eller . Hvis du tidligere har fundet tegn på forurening (affald, lugt af olie, misfarvet jord eller lignende) i forbindelse med grave- eller havearbejde på din grund, vil vi meget gerne have disse oplysninger. Andre oplysninger, f.eks. om misvækst i haven, gamle brønde eller kloakker, kan også have betydning for undersøgelsen. Oplysningerne er med til at gøre undersøgelsen så god som muligt. Du kan enten give dine oplysninger til os eller til vores rådgiver. Regionen møder grundejer og ser forholdene på grunden, inden undersøgelsen sættes igang 3

4 Hvordan foregår undersøgelsen? Områder med mulige forureningskilder bliver undersøgt. Der benyttes forskellige metoder ved undersøgelserne, afhængig af hvilke aktiviteter, der har været på grunden. Der bliver typisk udført 2-5 boringer på grunden. I nogle boringer sættes et vandfilter, så det senere er muligt at udtage vandprøver. Fra boringerne bliver der udtaget jord- og vandprøver. Udvalgte prøver bliver analyseret på et laboratorium for relevante forurenende stoffer. Ved en undersøgelse af f.eks. et autoværksted udføres boringerne ved nedgravede tanke, olieudskillere og afløb fra vaskepladser. Der benyttes en borebil til at udføre boringerne. Borebilen er typisk en lastbil, hvor der er monteret udstyr, f.eks. et sneglebor, der kan bore ned i jorden se pjecens forside. På steder, hvor det er svært at komme til med en borebil, benyttes mindre maskiner eller håndboreudstyr. Ofte udtages der også prøver af overfladejorden i områder, hvor der f.eks. har været oplag af spildolie eller skrot. I nogle tilfælde er det nødvendigt at tage prøver af luften i jorden under selve huset for at undersøge, om stoffer fra jorden damper ind i huset. Udtages prøverne under gulvet, vil der normalt blive boret et hul i gulvet eller gennem soklen med en boremaskine. Til at udtage luftprøver i jorden uden for huset bruges som regel et spyd, der bankes ned i jorden. På laboratoriet bliver prøverne undersøgt for de stoffer, som vi forventer, der kan være forurenet med. Det kan f.eks. være stoffer som olie, tjærestoffer, opløsningsmidler og tungmetaller (bly, cadmium, nikkel m.fl.). 4 Prøver af luften i jorden udtages gennem gulvet eller gennem soklen

5 Udtagning af jordprøver fra boresnegl (se også pjecens forside) 5

6 Hvad sker der efter undersøgelsen? Regionens rådgiver beskriver resultaterne fra undersøgelsen i en rapport. Rapporten gennemgår også tidligere aktiviteter på din grund og beskriver jordbundsforholdene samt resultaterne af de prøver, der er analyseret på laboratoriet. Rapporten sendes til regionen. Regionen vurderer resultaterne ud fra Miljøstyrelsens grænseværdier for jord, luft og vand. Vi ser også på, om vi har fået alle forureningskilder tilstrækkeligt belyst, eller om der er behov for yderligere undersøgelser. Når vi har samlet alle oplysningerne, vurderer vi forureningssituationen på din grund. Du vil herefter modtage en rapport om undersøgelsen sammen med vores vurdering af resultaterne. Det tager tid at få resultaterne fra laboratoriet og for rådgiveren at udarbejde rapporten. Derfor kan du først forvente at høre fra os 4-6 måneder efter, at undersøgelsen er udført. Efter undersøgelsen sørger regionen for, at boringerne på din grund bliver fjernet, og vi genetablerer eventuelt beskadiget belægning eller beplantning. I enkelte tilfælde ønsker regionen dog at bibeholde nogle af boringerne i en periode for eventuelt at kunne udtage ekstra vandprøver. Boring lukket med lille betondæksel. Fra boringen udtages vandprøver 6

7 Hvad sker der, hvis jorden er forurenet? Miljøstyrelsen har to grænseværdier for jordens indhold af forurenende stoffer jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet. Jordkvalitetskriteriet er den værdi, som bestemmer, om jorden er forurenet eller ej. Hvis indholdet af forurenende stoffer ligger under jordkvalitetskriterierne, er jorden ikke forurenet. Hvis indholdet af forurenende stoffer ligger mellem Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier og afskæringskriterier, er jorden lettere forurenet. Jorden er typisk lettere forurenet i byområder. Regionen eller din kommune kan rådgive dig om, hvordan du kan mindske risikoen for kontakt med lettere forurenet jord. Hvis indholdet af forurenende stoffer overskrider afskæringskriterierne, kortlægger regionen din grund på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. En kortlægning på vidensniveau 2 sker, når vi med sikkerhed ved, at din grund er forurenet. Kortlægningen kan enten omfatte hele grunden eller en del af grunden, hvis forureningen er afgrænset til bestemte områder på grunden. Hvis forureningen udgør en risiko for menneskers sundhed eller drikkevandet, gør regionen en indsats. Eksempler på indsats er: - bortgravning af forurenet jord - øget ventilation af kælderrum - tætning af bygninger Før vi foretager os noget, vil det ofte være nødvendigt med flere undersøgelser. Da der er mange forurenede grunde i regionen, renser regionen først op på de forurenede grunde, hvor der er størst risiko for menneskers sundhed eller drikkevandet. Derfor kan der gå mange år, før vi vender tilbage og renser din grund op. Hvis du selv kan have forurenet grunden, kan du blive pålagt at betale for flere undersøgelser eller oprensning. Miljøstyrelsens illustration af de forskellige grader af jordforurening 7

8 Hvad sker der, hvis der ikke findes forurening? Hvis der ikke findes forurening på din grund, annullerer vi kortlægningen af din grund som muligt forurenet på vidensniveau 1. Det betyder, at de pålagte restriktioner ophæves. Yderligere oplysninger om jordforurening Du kan finde yderligere oplysninger om regionens indsats mod jordforurening på Region Hovedstadens hjemmeside, Generelle oplysninger om jordforurening findes på Miljøstyrelsens hjemmeside mens du kan se jordforureningsloven på hjemmesiden Se under bekendtgørelse af lov om forurenet jord nr af 4. december Du er altid velkommen til at kontakte Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling for yderligere oplysninger, råd og vejledning. 8 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød Telefon: RegionH Design // 16853

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning

Specialerapport. Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Aarhus Universitet, Geologisk Institut Specialerapport Forureningsundersøgelse, risikovurdering samt massebetragtning Et pilotstudie til at belyse om 2D eller 3D modeller er bedst til små sager 20. maj

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Ny ordstyrer på SkoleKom

Ny ordstyrer på SkoleKom Ny ordstyrer på SkoleKom 1 Velkommen Alt indhold på SkoleKom er drevet af brugerne. Forum for brugernes dialog og samarbejde er konferencerne. Der er forskellige typer af konferencer, men fælles for dem

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere