Natur/teknik. Livet i Fjordby: Mål vejret. Supplerende natur/teknik-aktiviteter. Organisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur/teknik. Livet i Fjordby: Mål vejret. Supplerende natur/teknik-aktiviteter. Organisering"

Transkript

1 Natur/teknik Naturfag er en vigtig del af almendannelsen. Iagttagelser, målinger, eksperimenter og erkendelse af sammenhænge i naturen ændrer hele tiden vores virkelighedsopfattelse. Naturfag og teknik spiller også en afgørende rolle i indretningen af det moderne samfund hvor udviklingen bl.a. afhænger af vores indsigt i naturvidenskabelige forhold. I Matematik-tak knyttes der an til virkeligheden. Dels i grundbøgerne, hvor der er oplæg til konkrete eksperimenter, og dels i Matematik-taks åbenhed over for tværfagligt samarbejde. I mange undervisningsforløb i 1. klasse lægges der naturligt op til et samarbejde med natur/teknik. At eksperimentere er barnets naturlige måde at lære på. Som i den frie leg stilles der forventninger, opstilles og afprøves der regler og love, anvendes der logisk tænkning, gøres der erfaringer og udvikles der fri fantasi. Ved at opstille og igangsætte lette forsøg, hentet fra naturfagsområdet, stimuleres eleverne til at danne erfaringsbaseret viden. Man skal kunne gribe før man kan begribe. En fast forankring i den sansbare verden med konkrete forsøg er en forudsætning for senere at kunne begribe den abstrakte natur. Eleverne lærer at anvende begreber og tal i virkelige og praktiske sammenhænge. Formålet er at eleverne ud fra oplevelser og opdagelser bliver i stand til at operere med begreber, modeller, teorier og tal. Supplerende natur/teknik-aktiviteter Hvis du ønsker at arbejde videre med de oplæg til natur/- teknik-aktiviteter der findes i Matematik-tak for 1. klasse bog 1 og 2 er der nedenstående forslag til sammenhængende natur/teknik-forløb. De tager udgangspunkt i aktiviteter og faglige emner der behandles i temaet. Det supplerende hefte Natur/teknik-tak for 1. klasse er et aktivitetshefte med tilknytning til de foreslåede aktiviteter. Organisering Nedenfor har vi valgt at foreslå supplerende natur/teknik-aktiviteter som værkstedsaktiviteter med 5 værksteder til hvert tema. Eleverne kan gruppevis cirkulerer fra værksted til værksted, men der er selvfølgelig mange andre muligheder for organisering. Fx er der intet i vejen for at hele klassen udfører samme værkstedsaktivitet samtidig. Det har den fordel at instruktionen også kan gives mundtligt i direkte tilknytning til aktiviteten, men fx den ulempe at der skal være mange flere materialer til rådighed på samme tid. Før værkstedsperioden starter samles elevbordene 5 steder i klassen. Det er bedst op mod væggen så der er muligheder for at hænge plancher og lignende op ved hvert værksted. De materialer og instruktioner der skal benyttes anbringes på bordene ved hvert enkelt værksted. Hvis der ikke er mulighed for en værkstedsbordopstilling, af hensyn til eventuelt mellemliggende anden undervisning, kan instruktioner som er indbygget i Natur/teknik-tak og materialer til hvert værksted samles i en kasse som gruppen henter ved lektionens/modulets begyndelse. 23 Som oplæg til en værkstedsperiode tager elever og lærer i fællesskab en snak om faglige begreber og alle værksteder præsenteres af læreren. Undervejs i forløbet kan klassen samles hvis en gruppe gør særlige opdagelser, hvis der sættes ny klasserekord eller hvis der opstår problemer af almen karakter ved et værksted. Klassen fordeles i grupper ved værkstederne og arbejder i værkstedet inden for en på forhånd aftalt tidsramme fx en lektion, eller normalt bedre, et modul af 2-3 sammenhængende lektioner. Tidsforbruget ved værkstederne kan naturligvis justeres undervejs. Sørg altid for at have forslag og materialer til ekstra aktiviteter klar til grupper der bliver hurtigt færdige. Efter hver tidsperiode cirkulerer grupperne så alle når alle værksteder igennem. Som afslutning på værkstedsperioden evalueres forløbet med henblik på justeringer til en kommende periode og en samlet snak om den fælles erhvervede faglige indsigt. Livet i Fjordby: Mål vejret Formålet med dette værksted er at bruge sensommerens mulighed for at være ude og sætte tal på vejret. Eleverne skal ved hjælp af selvlavede måleinstrumenter få erfaring med de delelementer der indgår i en vejrudsigt: vind, skyer, sol, regn, temperatur. Som indledning til emnet kan man se avisernes vejudsigt hvor tal og kurver viser både den daglige vejrudsigt, men også de sidste kurver over dagenes temperaturer og nedbør. I det omfang hvor eleverne er motiverede for det, kan det betale sig at sætte almindelige ord på snakken om vejret. Mærk efter hvor langt eleverne er nået i at bemærke vejrets forandringer. Som ekstra motivation kan eleverne opfordres (via forældrene) til at tage tomme dåser, plastflasker og andet materiale til brug for værkstederne. Materialer: Tomme klare plastflasker, urtepotter, cykelhjul på en forgaffel, træpinde/sugerør, reagensglas, karton/lille skotøjsæske, strømpe til vindpose, snor og tråd i forskellige tykkelser, kompas. Del klassen op i fem grupper der skal fremstille måleinstrumenterne til den samlede vejrudsigt. 1. VIND- OG BLÆSTVÆRKSTED

2 Et ægyptisk solur viser tiden på længden af skyggen. Det kan sættes hvor som helst, bare det har retning mod solen. Eleverne skal lave: vindhjulet, vejrhanen og trådmåleren efter tegningerne. Hvis de har mod på det kan de også lave en vindpose eller bruge en let plastpose. Desuden skal de lime en vindrose op på et stykke karton så de dagligt kan farve felterne i de rigtige kompasretninger. Et kompas er nødvendigt for at vise verdenshjørnerne. Lav jeres egen skala udfra fx vindstille, let vind, blæst, stærk blæst, storm, orkan. 2. TEMPERATURVÆRKSTED Eleverne i denne gruppe skal lære at aflæse et termometer og at tage temperaturen forskellige steder på skolen. Mål i direkte sol og i skygge. Derefter skal de lave et stort paptermometer hvor de kan vise dagens temperatur som altid måles i skyggen. Efter flere dage kan der laves et søjlediagram. Desuden kan eleverne male tre metaldåser: sort, hvid og rød. Disse fyldes med vand og sættes direkte i solen. Efter et stykke tid måles temperaturen i hver dåse. Forklar hvad der sker. 3. OG 4. SOLUREVÆRKSTEDER Del solureværkstedet op i to hold. Det ene hold kan lave de faste modeller af solure udendørs, mens det andet hold laver de to ægyptiske ure som måler skyggens længde. Det første solur laves ved at sætte en rundpind i en plastiksodavandsflaske fyldt med sand. Stil den på en hård overflade. Tegn med kridt rundt om dens skygge. Kom tilbage hver time og tegn med kridt rundt om den nye skygge. Hvad bemærker du? Lav en skala på uret der viser tiden. Sæt soluret op om morgenen. Se på soluret lige efter frokost. Hvorfor bliver du nødt til at flytte soluret? Det fjerde solur laves ved at sætte en blomsterpind ned i hullet på en lidt bred urtepotte. Sæt streger for tiden indvendig i potten. Skyggen angiver tiden. Et ur til at kontrollere solurene og et kompas for at finde syd til de faste solure er nødvendigt. 5. REGN- OG SKYVÆRKSTED Eleverne kan let lave en regnmåler ved hjælp af en tragt og et syltetøjsglas. Hæld regnen op i et målebæger og før dagligt målinger. Lav søjlediagram. Med lidt hjælp kan eleverne også lave en regnmåler af en klar plastflaske. Toppen af flasken skæres af for at bruge den som tragt. Resten af flasken graves nu lidt ned i jorden med tragten fra toppen. Eleverne kan således nemt måle mængden af regn i flasken. Skyer er gode at holde øje med. Lav en let graduering, fx 1 Skyfrit 2 Små lette skyer også fjerskyer 3 Store vatskyer der driver over himlen 4 Tyndt skydække 5 Helt overskyet 6 Regnskyer også tordenvejr Lav tegninger som symboler for de 6 kategorier. Og lav fx et ugeskema over skyerne. Rundt i trafikken: Bevægelse Værkstederne har til formål at give eleverne erfaringer med bevægelse. Eleverne skal observere og eksperimentere inden for de bevægelsesmuligheder som anvendes i transportsystemer. Værkstederne kan opstilles meget enkelt så der er muligheder for at eleverne selv kan udvikle ideer til flere eksperimenter. Ud over præsentationen af værkstederne kan et fællesoplæg være at snakke om målemuligheder og -redskaber. Fra fod, hånd- og fingerbredde, over skridt og armstrækkelængder til cykel- og meterhjul og linealer med cm og/eller m. Tidsmålinger kan indgå. I så fald må du bruge tid på at præsentere stopur og snakke minutter og sekunder. Under selve værkstedsarbejdet kan du efter fornemmelse og behov stimulere til anvendelse af præcise målinger og anvendelse af tal og begreber i beskrivelsen af arbejdet i værkstederne som middel til en større forståelse. 24

3 1. GNIDNINGSMODSTANDVÆRKSTED Materialer: En træklods (ca. 20x10x5 cm) med øsken, snor (ca. 1 m), plastikbærepose, centikuber. Til overflader: Sandpapir, bølgepap, avispapir, kopipapir, stof, plastik og glas i mindst A3-format. a. Forsøg med de forskellige hjuls balanceevne. Hvor langt kan de rulle før de vælter. Afstand måles og noteres (evt. tages tid med stopur særlig instruktion kræves). Prøv at sætte akse (fx sugerør) på tværs gennem mønt (2- eller 5-krone). Hvordan skal aksen sidde? Triller den bedre nu? a. Snoren bindes i øskenet og plastikposen som hænges ud over en bordkant. På skift anbringes træklodsen så langt inde på de forskellige overflader som muligt. Prøv også at gøre plastik og glaspladerne våde med rent vand og sæbevand. Der lægges centikuber i bæreposen indtil træklodsen trækkes ud over kanten. Overflade og antallet af centikuber noteres. b. Træklodsen med afmonteret øsken skubbes med tilnærmelsesvis samme kraft over de forskellige overflader. Glideafstanden måles og noteres for hver overflade. Det kan være i tommer, i håndbredder eller i cm. Alt efter børnenes valg. 2. TRILLEVÆRKSTED Materialer: Forskellige kugler (og bolde) af træ, plastik, metal, glas mv. Forskellige underlag (se gnidningsmodstandværksted). Trælister til forhindringer. En masonit-, krydsfiner- eller stiv papplade (min 30x50 cm). a. Lav et skråplan af masonitplade eller lignende. Lad forskellige kugler, bolde, cylindre osv. rulle ned ad pladen. Hvad triller længst. Prøv med forskellige hældningsgrader. Mål og noter afstandene. b. Med et par meters afstand tegnes på gulvet eller i skolegården to streger og/eller en cirkel. De forskellige kugler trilles fra streg til streg, eller tværs over cirklen. Hvor tæt kommer man på mållinjen? Afstanden måles og noteres. Derefter laves forhindringer (porte) ved hjælp af trælisterne. Eleverne prøver at ramme dem og afgør hvilke kugler der triller bedst? Hvorfor? b. Der konstrueres et enkelt køretøj med 4 hjul som skubbes og afstandsmåles jfr. ovenstående. I værkstedet er de materialer man må bruge fremlagt. Som vogn kan bruges træplade, som hjul afsavede rundstokke med hul i midten, mønter eller andet så de kan hænge på søm eller skruer med store hoveder. Eller der kan bruges kartonlåg, blomsterpinde som aksler og udskårne isoleringsrør eller kraftigt karton som hjul. Køretøjet anbringes på skråplan i bestemt vinkel. Køreafstanden måles og noteres. Resultatet for hver elev (gruppe) bekendtgøres på opslagstavlen. c. Legetøjsbilers køreevne afgøres på skråplanet. Hvis skråplanet er af karton kan det bøjes til en kurve, og eleverne kan undersøge hvor langt op ad kurven bilerne kan komme. 4. FLYVEVÆRKSTED Materialer: Almindeligt A4-kopipapir, plastikposer, sojlgarn, mønter, papirclips. a. Flyvemaskiner konstrueres af et A4 ark efter valg mellem et par meget enkle flyvemakine-konstruktionsforskrifter. De kastes. Afstanden måles og noteres. Klasserekord på pslagstavle. 3. KØREVÆRKSTED Materialer: Forskellige cylinderformede genstande: rundstokke cm (kasseret kosteskaft), konservesdåser, plastikflasker med afskåret bund og top, køkkenrulleruller, isoleringsrør og lignende. Forskellige hjul: Smalle afskårne rundstokke, mønter, metalskiver, hoola-hop-ring, afmonteret cykelhjul osv. Træ- (af cigarkassestørrelse) eller paplåg (fx fra skotøjsæske), blomsterpinde, sugerør, søm og skuer. Plade til skråplan. Legetøjsbiler. b. Enkel helikopter laves. Afbalanceres med papirclips. Der tages evt. tid på svævetiden (husk instruktion i brug af stopur). 5. SEJLEVÆRKSTED Materialer: Flamingoplader, jernclips, magnet, træplader, blomsterpinde, papir eller plastik, A4 papir, modellervoks, plastikkrus, forskellige konservesdåser. 25

4 a. Skibe bygges af forskellige formede skrog af flamingoplade. Fremdrift ved hjælp af magnet (der fastgøres clips på skroget). b. Sejlskib med skrog af flamingo- eller træplade. Mast af blomsterpind eller blyant og sejl af papir eller plastik. Sejler i håndvask eller plastikbalje. Hvor langt med et pust? Klasserekord. c. Læg glaskugler eller lignende i forskellige skibe lavet af papir af udhulet modellervoks, plastikkrus, konservesdåser eller lignende. Hvor mange kugler skal der til, før skibet synker? Regn med vand: Vand Formålet med værkstederne er at bruge vand til varierende eksperimenter for derigennem at give et større kendskab til vands kvaliteter. Eksperimenterne bruges også til øvelse i tidsmåling i minutter og sekunder med stopur (den gammeldags type med viser anbefales). Før præsentationen af værkstederne kan du lave fællesaktiviteter om tidsfornemmelse med lukkede øjne, tælle i takt med sekunder og demonstrere stopurene. 1. DRÅBEUREVÆRKSTED Materialer: Adgang til vandhane, stopur, vaskebaljer (jo større, jo bedre), plastiktragt, isterninger, klare plastikflasker (1 eller 2-liters sodavands), arkitektlampe, salt, plastkrus (fx kaffekrus), tegnestifter, træplade (min. 50 x 20 cm). a. Undersøge hvor mange dråber pr. minut fra forskellige dråbekilder (jfr. Matematik-tak bog 1 side 60). b. Hæld et antal isterninger op i en plast-tragt. Anbring den i et stativ (eller oven på en klar flaske). Sæt en tændt arkitektlampe direkte over tragten. Tæl dråber der falder fra tragten. Tag tid (er det en regelmæssig dråbetid?). Prøv også at starte smeltning med salt. c. Et dråbeur fremstilles af 5-6 plastkrus der med tegnestifter sættes op på træplade. Prik hul i bunden af alle krusene med tegnestift eller lignende. Dog ikke i bunden af det nederste krus der skal opsamle vandet. Mens der holdes for hullet med en finger hældes der vand i det øverste krus. Fingeren fjernes og der tages tid på hvor lang tid vandet er om at løbe (dryppe) ned i det nederste krus (helt antal minutter). 3. SUGEVÆRKSTED Materialer: Adgang til vandhane, stopur, vaskebalje, målebæger (10 cm 3 fra fysiksamlingen), sugerør, klar plastslange (ikke for tyk), kaffefilter, vat, rester af bomuld, uld, nylon mv., forskellige afskårne blomster. a. Sug vand op fra 10cm 3 målebæger med sugerør. Præcisionssugning (et bestemt antal cm 3 ) og tidtagning på at tømme hele bægeret (jfr. Matematik-tak bog 1 side 59 og 60). b. Sug vand op fra et glas med en tynd plastslange. Bøj den ned i et laverestående glas. Læg mærke til at vandet først løber op så ned. Tag tid. c. Hæld nogle dråber vand ud på bordet. Sug dem op med et sugerør ved at dække hullet i sugerøret med tommelfingeren og holde den frie ende ned mod dråben. Løft dråben hen i et glas og lad dråben falde ned i glasset. Lav en konkurrence hvor det gælder om så hurtigt som muligt at samle fx 10 dråber op på denne måde. d. Undersøge forskellige fremlagt materialers sugeevne, fx. kaffefilter, vat, bomuld, uld, nylonrest osv. Alle materialer af samme størrelse. e. Hvor meget suger forskellige afskårne blomster på et døgn. 4. SÆBEBOBLEVÆRKSTED Materialer: Adgang til vandhane, vaskebaljer, sulfo, håndsæbe, brun sæbe, ståltråd (ikke for tyndt). Bøj ståltråd i cirkler (og andre figurer) af forskellig størrelser, således at der også bliver et stykke til håndtag. Lav en sæbeblanding af lidt vand og sulfo og lidt håndsæbe eller af brun sæbe. Dryp evt. nogle dråber glycerin i sæbevandet. Dyp ståltrådscirklerne i sæbe-opløsningen. Pust nu sæbebobler. Prøv, hvor store og små de kan laves. Tag tid på hvor længe de hænger i luften. Hvem sætter klasserekorden? 5. VANDOPVARMNINGSVÆRKSTED Materialer: Adgang til vandhane, vaskebaljer plastiktragt, isterninger, arkitektlampe, fyrfadslys i holder, varmebestandig glas, termometer. Hæld en 5-6 isklumper op i to varmebestandige glas. En arkitektlampe sættes hen over det ene glas. Det andet sættes over et fyrfadslys. Temperaturerne måles og noteres efter minutter osv. Hvem når den højeste temperatur? 2. VANDOVERFLADEVÆRKSTED Materialer: Adgang til vandhane, stopur, vaskebalje, flyde/synkematerialer fra rodekassen, tomme konservesdåser, mønter, sugerør, vat, tændstikker, sulfo, håndsæbe, brun sæbe, knappenål, madolie. a. Flyde/synkeaktiviteter jfr. side 59 i Matematik-tak bog 1. Tag tid på hvor lang tid dåserne med forskelligt antal huller er om at synke. Lav evt. et skema til at notere antal huller og tiden. b. I en balje med vand flyder ca. 10 tændstikker mod centrum. På spidsen af et sugerør sættes et stykke vat som er dybbet i sulfo eller sæbe. Dyb nu spidsen af vattet i vandet og se tændstikkerne bevæge sig ud mod kanten, fordi vandets overfladehud opløses udad mod kanten. Tag tid på hvor hurtigt det går. c. Få en knappenål til at flyde. Gnid den ind i olie (madolie). Lad den ligge på et stykke papir når den søsættes. Papiret synker lidt efter, men nålen kan netop bæres oppe af overflade-spændingen. Tilsæt en dråbe sulfo og se nålen synke. Tag tid. Ind under jul: Juleklip Se de juleklipsaktiviteter der knytter sig til gul serie. Suppler eventuelt med andre. 26

5 Leg og spil: De skjulte kræfter Meget legetøj og mange lege er spændende og overraskende fordi deres funktion bygger på kræfter vi ikke kan se. Værkstederne har til formål at give eleverne erfaringer med og afmystificere kræfter, og fænomener fra dagligdagen vi kun kan iagttage på grund af deres virkninger. Når eleverne arbejder med de værkstedsprægede aktiviteter kan du efter fornemmelse og behov stimulere til registrering af forsøgene med optællinger og målinger som en vigtig del af beskrivelsen. 1. ELEKTRICITETVÆRKSTED Materialer: Elementer eller batterier, fatninger, pærer (1,5 V til elementer), ledninger samt elastikker, tape eller modellervoks til at fæstne ledninger til batterier og pærer, clips, og alskens ting fra rodekasse og pennalhus, ledende og ikke ledende sølvpapir og skotøjsæsker eller lignende. Gonge Danmark sælger El-sæt der indeholder de fleste af ovennævnte materialer. a. Eksperimenter først med at lave et simpelt kredsløb med et batteri, to ledninger og en pære. Lav derefter en afbryder i kredsløbet fx med clips og sølvpapir. Prøv at lave kredsløb på forskellige måder (parallel og serie) med 2 og derefter flere pærer. Fx kan man undersøge hvor mange pærer der skal indgå i et kredsløb før man ikke kan se at de lyser. b. Undersøg hvilke materialer der leder strøm og hvilke ikke. Indsæt materialerne i kredsløb mellem element og pære. c. Undersøg med ledninger og pærer om elementer og batterier fra en samling virker. d. Byg dukkehus eller lignende af fx skotøjsæske og installer lys der kan slukkes og tændes. 2. MAGNETVÆRKSTED Materialer: Forskellige magneter (stang- og hesteskomagneter kan lånes fra fysiksamlingen), clips, småsøm, småskruer, nåle, tegnestifter, mønter og andre småting fra rodekassen, kasse med sand, snor, forsøgsstativ (fra fysiksamlingen), A4 karton med tegnet eller kopieret labyrint, stor papæske (fx skotøjsæske) eller lille papkasse og legetøjsbiler. Gonge Danmark sælger Magnet-sæt der indeholder de fleste af ovennævnte materialer. a. Undersøg hvad der kan tiltrækkes af en magnet, og hvad der ikke kan. b. Sammenlign magneters styrke ved at undersøge hvor mange fx clips de kan tiltrække. Noter resultaterne. c. Gem små søm, nåle og andet der kan tiltrækkes i sandkasse. Skriv op hvor mange. Og prøv at finde dem allesammen med en magnet. d. Anbring clips, små søm eller andet som kan tiltrækkes af en magnet på et ark karton. En stor papæske/papkasse vendt på hovedet med huller i de to ender til armene kan bruges. To spillere forsøger med magneten under kartonen at trække så mange clips eller søm til sig som muligt. e. Bind en snor i en magnet, og hæng den op som pendul i et forsøgsstativ. Spred fx 20 clips ud på bordet under pendulet. Sæt magneten i bevægelse over clipsene. Lav evt. konkurrence om hvem der kan fange flest. f. Fæstn to stangmagneter til to legetøjsbiler. Prøv at få dem til at køre sammen til at køre fra hinanden uden at skubbe. Og den ene til at skubbe den anden uden at de rører hinanden 3. ELASTIKVÆRKSTED Materialer: Forskellige elastikker, yoghurtbæger, clips, cigarkasse eller lignende, korkprop, snor, malerpind, pap, plastiklineal eller plastikske, samling af forskellige fjedre og hoola-hop-ringe. a. Præcisionsskydning med papir kugler. Prøv fra en bestemt afstand at skyde papirkugler ind i fx en hoolahop-ring. Er der elastikker der giver større præcision end andre? Læg dem i rækkefølge efter præcisionsevne. b. Lav en konkurrence om hvem der kan skyde en papirkugle længst. c. Elastik-musik: 4-5 forskellige elastikker trækkes rundt om en cigarkasse eller lignende. Spil på den som på harpe eller guitar d. Luftharpe: Sæt en halv korkprop fast i begge ender af en malerpind. Træk en elastik rundt om propperne. Bind en snor i pinden, så du kan svinge den rundt i luften. Prøv og hør. Hvis der bliver behov derfor kan du sætte en papvinge på malerpinden så harpen stabiliseres. 4. LUFTVÆRKSTED Materialer: Fjer fra forskellige fugle, hvirvlefrø (ahorn, mælkebøtte), forskellige (ca. 20x20cm) stofrester, plastik fra plastikposer, forskellige typer papir, snore, tape, clips, vandfad, sodavandsflaske (bedst /2 liters plastik). a. Lav svæveforsøg med forskellige fuglefjer, hvirvlefrø og kvadratiske stofrester. Hvor længe kan de holde sig i luften? Snurrer de i spiral? b. Lav forskellige faldskærme af fx en kvadratisk, rund, trekantet stofrest, plastik, papir mv., med og uden huller i. Bind snor i hjørnerne eller klæb snoren fast med tape. Bind snorene sammen om en clips der er bøjet som en krog. Afprøv dem med forskellige lodder fra rodekassen. Tag tid på hvor længe de kan svæve. Hvilken model er bedst? c. Læg to tomme wc-ruller på langs ved siden af hinanden med ca. 1 cm s mellemrum. Pust ind imellem dem. Prøv også med bordtennisbolde og med to ark papir som holdes lodret op foran munden med hver sin hånd. d. Hvordan skal man holde en sodavandsflaske med vand for at tømme den hurtigst muligt? Hvordan fylder man én under vand hurtigst muligt? Prøv på forskellige måder og tag tid. 5. STATISK ELEKTRICITET-VÆRKSTED Materialer: plastikkamme, plexiglasplade (evt. et af de halvgennemsigtige spejle), samling af glas- og plastikstænger eller plader (evt. hentet fra fysiksamlingen), ulden klud, forskellige papirtyper. a. Gnid plastikkam med uldklud. Før den hen over håret. Hvad ser du? Hvad hører du? Prøv i helt mørkt lokale. b. Gnid forskelligt plastik og glas med uldklud og prøv om det kan trække små papirstumper til sig. Hvad er bedst? Sorter. c. En plexiglasplade hæves over bordoverfladen ved hjælp af to bøger. Under pladen lægges små dansefigurer af forskellige slags tyndt papir og udklippet papirspiral som kan trækkes ud som en slange. Gnid pladen med uldklud. Hvad sker der? 27

6 Ud og købe ind: Emballage Formålet med værkstedsarbejdet er at give kendskab til forskellige former for emballage. Hvordan kan den indholde mest og fylde mindst, være mest praktisk (at hælde fra, tage ud af, til at beskytte...), miljøvenlighed, genbrugsmuligheder med mere. Før I går i gang med værkstederne, er det nødvendigt at indsamle alle mulige og umulige former for emballage som rengøres grundigt inden det indlemmes i samlingen. Materialer: Mange forskellige emballager, karton, saks, lim, sand, vand, litermål, farver. 1. FORMVÆRKSTED Sorter samling af emballage efter de former, der er vist i Matematik-tak bog 2 på side Find andre former end de viste. Prøv at tegne dem fra forskellige vinkler. Giv formerne navne. Klæb en samling med et eksempel på hver form op på et ark karton til udstilling i klassen. Find en emballage som I finder er den pæneste/flotteste. 2. FOLDEVÆRKSTED Fold forskellige typer karton-emballage ud. Tegn den udfoldede emballage af på et ark karton. Klip ud, fold og saml til den oprindelige form. Pynt emballagen inden du samler. Farvning og foldning af tetraederne i Matematik-tak bog 2 på side 34 kan indgå i dette værksted. 3. RUMMEVÆRKSTED Undersøg hvilken emballage der kan rumme mest. Gæt først. Prøv så ved at fylde emballagen med sand eller vand som derefter hældes over i et litermål. Skriv hvor meget hver emballage kan indholde. Ordn udvalgte emballager efter rummelighed. Find den emballage som I synes er mest praktisk lavet til at kunne rumme meget. Forår: Det spirer Ved forårstide er solen så tilpas kraftig at der kan laves dyrkningsforsøg i klassens vindueskarm. Denne natur/teknik-aktivitet adskiller sig fra de foregående ved at være med en fælles længere opstart efterfulgt af små korte aktiviteter og observationer over en længere periode. Hele klassen kan på skift observere dyrkningsforsøgene, eller flere små grupper kan passe hver deres have. Materialer: Små plastbakker, tørvetabletter eller blomsterjord, sand, flydende gødning, mærkepinde: fx sugerør med lille seddel, frø og kerner af fx ærter, gule ærter, bønner, pralbønner, porre, karse, citron, grapefrugt, vindrue, tomat, grøn peber, advokado, forskellige løg, kartofler, klar plastik, skotøjsæsker, saltvand, syltetøjsglas, vat, gibs, plastikbæger. 1. DYRKNINGSFORSØG UNDER FORSKELLIGE FORHOLD: Egnede frø er fx ærter, bønner, pralbønner, porre. Til hver af de planter man ønsker at dyrke forberedes 6 små plastikbakker. I de 5 anbringes tørvetabletter eller de fyldes med blomster-jord. I den 6. fyldes sand. Bakkerne gennemvandes og i hver bakke sås et eller et par frø af samme slags. En mærkepind, som kan være et sugerør med en lille seddel, fortæller plante, dato for såning og hvilken af nedenstående 6 dykningstyper. Hvis ikke andet er nævnt vandes og gødes bakkerne normalt jfr. anvisningen på den flydende plantegødning: bakke a: normal, fritstående bakke b: dækkes med klar plastik med små huller bakke c: stilles i mørke (fx i en skotøjsæske) bakke d: vandes med saltvand bakke e: gødes ikke bakke f: bakken med sand Højde, farve og udseende kan registres med et par dages mellemrum på et skema. 4. GENBRUGSVÆRKSTED Pynt tom emballage med farvet mønsterpapir til gaveæsker, blyantholder osv. Lav dig en sparebøsse af en dåse eller et syltetøjsglas. Lim låget fast så ingen kan åbne den. Lav rasleinstrumenter af yoghurtbægre eller metalkonservesdåser som du fylder småsten, søm, clips eller lignende i. Prøv dig frem med forskelligt antal. Lav sejlbåde af sardindåser. Lim mast og kahyt på. Brug plastposer til drager. Brug kødplastbakker til at så i. Kun fantasien sætter grænser. 5. SPILLEBULE Find emballageformer der har gode flader at lande på når de kastes. Fx tændstikæsker, cigaræsker, cylinderforme, små juicekartoner. Pynt æskerne, skriv tal på fladerne og brug dem til spil som I selv laver regler til fx på 0-99-pladen. 2. SAMMENLIGNING AF EKSOTISKE PLANTER Frø og kerner fra fx citron, grapefrugt, vindrue, tomat, grøn peber og advokado sås samtidig i tørvetabletter eller blomsterjord i små plastikbakker. Højde, farve og udseende kan registres med et par dages mellemrum på et skema. 3. ÆRTER OG BØNNER a. Læg gul ært, grøn ært og pralbønne ned i samme dybde i 5-10 cm vat i bunden af et syltetøjsglas eller lignende. Husk af afmærke hvor de tre forskellige frø ligger. Vand godt. Sæt låg på. Gæt på hvilket frø der kommer først igennem vattet. 28Rør lidt gibs ud i et plastikbæger. Hæld den flydende gibs i en papirbageform. Læg en gul ært i. Lad gibsen stivne. Læg mærke til, hvad der sker efter et par timer. c. Fyld jord i tre små syltetøjsglas. Læg fx en gul ært i hver ude ved kanten så man kan følge med i spiringen. Glassene skal stå i mørke indtil ærten er kommet frem over jorden. Mål ærternes længde efter fx. 7, 10,14 dage. Vokser de lige hurtigt? 4. KARSE FORSØG a. Så karse i plastikbakke med vat. Vand. Når karsen kommer op retter den sig mod lyset. Drej bakken i en 28

7 anden retning. Hvor længe varer det inden karsen vender sig mod lyset? Lad noget af karsen være i skygge. Hvad sker der så? Sæt et tomt glas ned over en del af karsen. Hvad sker der med den? b. Så karse i vat så du fx skriver dit navn, et eller flere tal, tillykke eller lignende. Brug evt. en skabelon. 5. SPIRING a. Læg forskellige løg til spiring. Register hvad der sker. Plant dem ud når de spirer eller sæt dem i Løgglas. b. Læg fx 10 kartofler til spiring. Bemærk at der er vækstpunkter der både kan blive til rod og stik. Noter hvor mange spirer der kommer fra hver kartoffel. c. Læg en kartoffel til spiring i en lukket skotøjsæske med et lille vindue i den ene ende. Hvor længe varer det inden der kommer en spire ud af vinduet? Jeg er min egen: Bevægelse og sanser Formålet med værkstedsaktiviteterne er at give eleverne et mere bevidst forhold til deres krop. Ikke blot til kraftudfoldelser, men også til egenskaber som balance, koncentration, fingerfærdighed og koordination. Materialer: målebånd, stopur eller ur med sekundviser, hinkesten, ting fra rodekassen, flasker, vinglas, tragte (evt. toppen af store plastikflasker), 2 konservesdåser, sejlgarn, stort vandfad, plastslange, kartonark, mønter, skål, bold, spejl, tegninger af Escher. 1. HOPPE a. Mål din normalskridtlængde, din længste skridtlængde. b. Gå 10 skridt flere gange. Mål hvor langt hver gang. c. Hvor lang tid kan du stå på højre ben? På det venstre? d. Hvor langt kan du hoppe med et ben? Prøv både højre og venstre. e. Hvor langt kan du hoppe med samlede ben? Fremad, baglæns. f. Lav en hinkerude. Hop både med og uden hinkesten. (Se desuden i Matematik-tak bog 2, side 60). f. Læg øret ned mod et træbord. Læg et ur på bordet. Hvor langt væk kan du høre det. Prøv med andre svage lyde. Få fx en kammerat til at lave svage tikke lyde med en blyant. 3. REAGERE a. Hold en lineal eller 5x25 cm karton ark med skala lige over en kammerats udstrakte tommel- og pegefinger. Giv uden varsel slip på linealen. Noter hvor linealen gribes. Prøv flere gange. (Se Matematik-tak bog 2 side 60). Hvor hurtigt kan du: b. samle fx 20 mønter op i en skål? c. tage dine sko eller din trøje af og på igen? d. fylde en flaske med vand og tømme den igen? e. kaste en bold 10 gange op ad en mur og gribe den igen? f. kun fantasien sætter grænser. 4. SPEJLE a. Prøv at tegne trekanter, firkanter, cirkler og skrive tal først med den hånd du normalt bruger, så med den anden. b. Prøv så at tegne og skrive det samme, mens du kigger i et spejl foran dig. Prøv også at skrive dit navn og telefonnummer på den måde. c. Tegn en labyrint. Prøv nu at tegne dig igennem den ved at se i spejlet. d. Lav regnestykker som kun kan læses i et spejl. Lad en kammerat 1øse dem. 5. SE PERSPEKTIV a. Sæt fx 3 flasker op på række. Tegn rækken set forfra. Skal de alle tre være lige store? b. Tegn en vej eller en jernbane der forsvinder ud i et landskab. Tegn telefonpæle langs med. c. Tegn opstillinger fra forskellige vinkler. d. Se på Escher-tegninger. 2. LYTTE a. Lyt med lukkede øjne til noget nogle cm fra øret, nogle meter væk og nogle hundrede meter væk fx biler, fugle, vinden. b. Lad ting fra rodekassen give lyd ved at slå på dem eller lade dem falde. Gæt på skift hvad det er med ryggen til. Kan I genkende hinandens stemmer og fløjten? c. Lav musikinstrumenter af ting fra rodekassen. Fx gamle tusser til fløjter, elastikker over æsker, vand i forskellig højde i flasker, gnid langs kanten på vinglas, bind en snor i et stykke fladt træ (en malerpind) og snur rundt. d. Sæt tragt, eventuelt toppen af 2 liters plastikflaske, for det ene øre, det andet og til begge. Lyt til lyde. e. Lav en telefon af to konservesdåser og et langt sejlgarn. Lav et lille hul i bunden. Før snoren igennem. Bind en stor knude på den anden side af hullet så snoren ikke kan smutte ud igen. Stram snoren mellem de to dåser. Snak og lyt. 29

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

Puste- og sugeøvelser

Puste- og sugeøvelser Puste- og sugeøvelser Ishøj Kommune 1 Det er en god idé at lave mange af øvelserne foran et spejl. 2 Puste- og sugeøvelser Pusteøvelser træner både tungens bevægelighed og evne til at forandre form og

Læs mere

Skibet skal sejle. Hej med dig!

Skibet skal sejle. Hej med dig! Skibet skal sejle Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014 Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 33 Opstart 34 - Relationer 35 36-38 39-40 41 42 43-48 Tallene 1-10 Geometriske figurer Aktiv Rundt i Danmark Tale om sprog Lægge mærke til naturfaglige fra

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Nisseland. Sne og sø:

Nisseland. Sne og sø: Nisseland Sne og sø: Materialer: 1 pakke vat, et lille spejl og noget silkepapir Krøl silkepapiret sammen til en bakke. Spred vattet ud over det område, hvor nisselandskabet skal være. Lav et hul i vattet

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen Aktivitetsark 1 Skeletter Sort karton (så stort som muligt), Kopipapir, Limstift, Blyant og viskelæder, Saks, Limpensel 1. Tegn de enkelte knogler fra et skelet

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

SaBInE L emire. ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn

SaBInE L emire. ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn SaBInE L emire 365 ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn Til Philip, Florian, Manon og Inès Tak for masser af inspiration 365 ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn er en idé-bog til ting, du enten kan lave til dit barn

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

Natur/teknik. Fjordby skole: På opdagelse på skolen. Organisering

Natur/teknik. Fjordby skole: På opdagelse på skolen. Organisering Natur/teknik Vi har følt det naturligt at inddrage emner fra natur/teknik i Matematik-tak. Det at eksperimentere er barnets naturlige måde at lære på. Som i den frie leg stilles der forventninger, opstilles

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Lær at bruge munden. Mundstimulation og mundmotoriske lege

Lær at bruge munden. Mundstimulation og mundmotoriske lege Lær at bruge munden Mundstimulation og mundmotoriske lege Legeøvelser for læber, kæbe, tunge og gane - mundstimulation og mundmotoriske lege Når sproget skal udvikles, så er munden, tungen og ganen vigtige

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

bobler af naturvidenskab

bobler af naturvidenskab bobler af naturvidenskab 1 bobler af naturvidenskab Indhold s introduktion TIL LÆREREN Dette er en vejledning til Bobler af naturvidenskab, der er en formidlingsaktivitet om sæbebobler. Den er målrettet

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney Party-tip DisneyJunior.co.uk ø Bed dine venner om at klæde sig ud som pirater til partyet! Så kan du uddele priser for bedste piratudklædning! Rul invitationen, som du udskrev fra denne side, sammen, og

Læs mere

Maskiner og robotter til fart og bevægelse

Maskiner og robotter til fart og bevægelse Lige siden hjulet blev opfundet, har mennesker brugt maskiner til transport til fart og bevægelse. I starten blev energien til disse simple maskiner hentet fra mennesker og/eller dyr. Trækvogne, oksekærrer

Læs mere

VARIGHED: KORT FORLØB. Lav ET SOL SEJL. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: KORT FORLØB. Lav ET SOL SEJL. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: KORT FORLØB Lav ET SOL SEJL Lav ET SOL SEJL Til læreren Varighed: Kort forløb Tidsestimat: 3 dobbeltlektioner Dine elever i 4., 5., 6. og 7. klasse kan i et kort forløb designe og sy deres eget

Læs mere

På gensyn i. Skanderborg miniatureklub Info@miniaturedukkehus.dk. info@miniforeningen.dk. Ålborg Dukkehus og miniatureklub lone.guldhammer@mail.

På gensyn i. Skanderborg miniatureklub Info@miniaturedukkehus.dk. info@miniforeningen.dk. Ålborg Dukkehus og miniatureklub lone.guldhammer@mail. Mange steder i Danmark sidder der en gruppe mennesker som samles om deres fælles hobby. Nemlig Miniature ting. Og dukkehus. Du kan se nogen af dem her. Hvis du er med i en klub som gerne vil have nogen

Læs mere

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster?

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Oplæg I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Hvordan ser I mulighederne i at stimulere elevernes tænkning og udvikle deres arbejdsmåde, når de

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med Kan du slippe fri? Håndjern i reb Sammenhold og samarbejde går hånd i hånd i denne øvelse, hvor deltagerne to og to bliver bundet sammen med håndjern af knobreb - og så skal de forsøge at slippe fri af

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre.

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre. 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog overordnet mål indskrives... 5 Motorik overordnet mål indskrives...10 Science overordnet mål indskrives...11 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling Opgave 1 Vandets fordeling! Hvor stor en del af jordens overflade er dækket af vand (brug bøger eller internettet)? % af jordens overflade er vand. Forholdet mellem saltvand og ferskvand Hvor mange % er

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Tag notater undervejs i løbet af en uge om hvordan I hver især bruger jeres tid.

Tag notater undervejs i løbet af en uge om hvordan I hver især bruger jeres tid. Kommunikationstest 1 Hvis er tiden? Ifølge nogle søvnforskere skal børn på 9-12 år sove mellem 9 og 11 timer i døgnet, mens andre angiver at skolebørn skal sove 10 timer. Der er nogle der mener at man

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

DET STORE BATTERIPROJEKT

DET STORE BATTERIPROJEKT DET STORE BATTERIPROJEKT 2 3 DEN STORE BATTERIKAMPAGNE 204 Aktivitetsmateriale med tilknyttet specialmærke LEDER TIL AKTIVITETSMATERIALE OM BATTERIGENANVEN DELSE MED TILKNYTTET SPECIALMÆRKE FORMÅL Dette

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Rie Wiberg. 24 juleideer. for alle

Rie Wiberg. 24 juleideer. for alle Rie Wiberg SM GR AG AT SP IS RØ VE 24 juleideer for alle Kære læser Rie Wiberg 24 juleideer for alle Jeg håber, at du får glæde af bogen her. Hvis du er interesseret i andre hobbies, så kig forbi www.altomhobby.dk,

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Natur og Teknik QUIZ.

Natur og Teknik QUIZ. Natur og Teknik QUIZ. Hvorfor er saltvand tungere end almindeligt vand? Saltvand er tungere end vand, da saltvand har større massefylde end vand. I vand er der jo kun vand. I saltvand er der både salt

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN HULE LAMPE Byg EN HULE LAMPE Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Syv dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe og bygge

Læs mere

Sorteringsvejledning for affald og genbrug

Sorteringsvejledning for affald og genbrug Aske (i lukket pose) Aviser Papir Baljer, plast Stort plast Barbermaskine (defekt) Batterier (i en pose oven på låget) Batterier Bestik (metal) Blade (ugeblade m.m.) Papir Bobleplast Plastfolie Boremaskine

Læs mere

Styr PÅ det praktiske

Styr PÅ det praktiske Styr PÅ det praktiske OPBEVARING Sæt bøgerne til vægs, del opslagstavlen op, og gem rodet væg i lommer og kasser på hjul. Her kommer syv skarpe opbevaringsidéer samt en nem vejledning til, hvordan du fører

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Find 8 stykker papir på din vej. Det må gerne være emballage eller stumper, du finder tilfældigt. Sørg for at alle 8 stykker er forskellige farver

Find 8 stykker papir på din vej. Det må gerne være emballage eller stumper, du finder tilfældigt. Sørg for at alle 8 stykker er forskellige farver Find 8 stykker papir på din vej. Det må gerne være emballage eller stumper, du finder tilfældigt. Sørg for at alle 8 stykker er forskellige farver eller struktur. Riv eller klip dem i nogenlunde samme

Læs mere

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Folder udarbejdet af 04G, Ballerup Seminariet i samarbejde med Naturcenter Herstedhøje, Tegninger: Bettina B. Reimer INDLEDNING VELKOMMEN TIL

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

FESTIVALPAKKEN 2006 INDSKOLINGEN VAN(D)VITTIGE EKSPERIMENTER!

FESTIVALPAKKEN 2006 INDSKOLINGEN VAN(D)VITTIGE EKSPERIMENTER! VAN(D)VITTIGE EKSPERIMENTER! Udviklet af Dansk Naturvidenskabsformidling i samarbejde med Danfoss Universe som et led i Dansk Naturvidenskabsfestival 2006 Indholdsfortegnelse Festivalpakken 2006........................

Læs mere

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2 Årstid: Årstid: Forår og sommer Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 2 - trin for trin Som skal grønsmutterne være sammen med Troldefine. Troldefine elsker

Læs mere

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke!

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke! Til Lars Sørensen. Her er lidt billeder af hvordan jeg har restaureret dit ur. Uret var som forventet i dårlig stand sådan er det altid når man har fat i antikviteter Som bekendt er uret fremstillet i

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst]

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst] ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS Book Kerstin. KEBOO [Skriv tekst] Indhold Forsøg med Is... 3 Prøv at løfte irriterende isterninger... 3 Hvad?... 3 Hvordan?... 3 Hvorfor?... 3 Tåge... 4 Du skal bruge:...

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Vejledning Mundmotorisk spil

Vejledning Mundmotorisk spil Vejledning Mundmotorisk spil På dansk ved Inge Benn Thomsen Special-pædagogisk forlag Indhold Tips Træning af enkelte konsonantfonemer Lege 1. Trække kort 2. Farveleg 3. Gætte kort 4. Gemme kort 5. Kaste

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes Entrémøbel - præsentabelt og anderledes GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON FÅ SKÅRET TRÆET I SILVANS SAVVÆRK! Lægterne/gulvstrøerne: Vores blev skåret ud i flg. mål: 2 stk. 2 meter lange (lodrette). 12 stk. 148

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Optiske eksperimenter med lysboks

Optiske eksperimenter med lysboks Optiske eksperimenter med lysboks Optik er den del af fysikken, der handler om lys- eller synsfænomener Lysboksen er forsynet med en speciel pære, som sender lyset ud gennem lysboksens front. Ved hjælp

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE. Tekst og illustrationer: Mikala Klubien

ARBEJDSHÆFTE. Tekst og illustrationer: Mikala Klubien Børnenes U-landskalender 2012 ARBEJDSHÆFTE 1 Tekst og illustrationer: Mikala Klubien 2 Tamale Tachipe Salaga Ghana Accra Mad 3 GHANA GUF I Ghana spiser de fufu-mos med suppe næsten hver dag. De bruger

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Bæver/ulve distriktsturnering 2015 Vi rykker verden

Bæver/ulve distriktsturnering 2015 Vi rykker verden Bæver/ulve distriktsturnering 2015 2 Bæver/ulve distriktsturnering 2015 Sammen rykker vi verden med vilje Årets bæver/ulve-turneringsmateriale tager udgangspunkt i vores vision: Sammen rykker vi verden

Læs mere

Suck-it DU SKAL BRUGE: 5 sugerør m buk (4 i stander) M&M s i skål

Suck-it DU SKAL BRUGE: 5 sugerør m buk (4 i stander) M&M s i skål Det Perfekte Minut Suck-it 5 sugerør m buk (4 i stander) M&M s i skål Deltageren skal, kun ved hjælp af sugekraft transportere en chokoladepastil 3 meter, og lægge den på toppen af et opretstående sugerør.

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Hvis du spørger dine bedsteforældre eller andre ældre personer, hvor mange maskiner der var adgang til, da de var børn, vil de fortælle dig, at det var langt færre end i dag. Bare på den tid der er gået,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Børneby Mølle. Sund mad

Børneby Mølle. Sund mad Børneby Mølle Sund mad Müslibar 100 g smør 100 g honning 100 g rørsukker 200 g havregryn 50 g hasselnødder 50 g mandler 50 g solsikkekerner 50 g sesamfrø 50 g rosiner eller tranebær 50 g soltørrede abrikoser

Læs mere

Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive

Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive Legene stammer fra Cyklistforbundets bog 20 cykellege - sjov cykeltræning for alle børn. Legene

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever

Læs mere

Teambuilding på 7. årgang

Teambuilding på 7. årgang Teambuilding på 7. årgang På 7. årgang fordeles skolens elever på linjer efter interesse, hvilket bevirker, at eleverne ved indgangen til 7. klasse skal til at indgå i nye fællesskaber. Fællesskabet i

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere