2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet"

Transkript

1 Projektets navn Bornholm ud i verden EU medfinansiering (kr.) ,82 Break Break 1. Vigtig information før du ansøger Jeg har gjort mig bekendt med indholdet i denne menu 2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet Ja Vækstfora m.m. Program Prioritetsakse Investeringsprioritet Aktivitet Bornholms Vækstforum Regionalfonden 2. Flere vækstvirksomheder 2.1 Udvikle og gennemføre nye vækstplaner for SMV'er 2.1.A Vækstplaner for SMV'er Kort vurdering af overensstemmelse mellem projektet og investeringsprioriteten Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi har en ambition om at øge den regionale økonomiske vækst og beskæftigelse. For at opnå denne ambition er det afgørende, at flere små og mellemstore virksomheder (SMV er) påbegynder eller øger omfanget af internationale aktiviteter og med det udgangspunkt bliver til vækstvirksomheder. På den baggrund vil Væksthus Hovedstadsregionen i samarbejde med bornholmske virksomheder og andre privat / offentlige relevante aktører i de kommende 4 år gennemføre et projektforløb, AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 1

2 som har til formål at skabe flere bornholmske vækstvirksomheder gennem et fokuseret arbejde med virksomhedernes internationale vækstplaner. 3. Vækstforum - information samt valg af indsatsområde Kort begrundelse for valg af regionalt indsatsområde (se hjælpetekst) Bornholms Vækstforums vision er at gøre Bornholm til en konkurrencedygtig region, hvor mennesker og virksomheder i innovative partnerskaber omsætter viden, velfærd og bæredygtighed til vækst. For at virkeliggøre denne vision er det en forudsætning, at de bornholmske virksomheder agerer internationalt og har internationale relationer, fx. igennem direkte eksport eller eksport gennem partnerskaber. Dette projekt har til formål at styrke de bornholmske virksomheders internationale aktiviteter. 4. Stamoplysninger (projektet og kontraktansvarlig partner) Projektets navn Bornholm ud i verden Projektets startdato Projektets slutdato CVR-P, CVR under stiftelse eller CPR CVR-P (Produktionsnummer) CVR-P nummer Navn Selskabsform FONDEN VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN Erhvervsdrivende fond CVR nummer Adresse Fruebjergvej 3 Postnummer 2100 By Region København Ø Hovedstaden Branche (NACE kode) 7022 Branche beskrivelse Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse Telefon Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Projektansvarlig/kontaktperson efternavn Lars Albæk Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 2

3 Regnskabsansvarlig (for- og efternavn) Michael Drage Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede er flyttet til punkt 15 i hovedmenuen (15. Erklæring og underskrift). Har projektet anden adresse end kontraktansvarlig partner? Nej AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 3

4 5. Hovedaktiviteter (liste) samt projektspecifikke output og effekter Projektets hovedaktiviteter Projektets 1. aktivitet Projektets 2. aktivitet Projektets 3. aktivitet Projektets 4. aktivitet Projektets 5. aktivitet Projektets 6. aktivitet Navn på hovedaktiviteten Screening og afklaring Udvikling-1 (forberedelse) Udvikling-2 (afprøvning) Viden Boost Camp Opfølgning og next step Anlægsinvesteringer Projektets 7. aktivitet - Projektets 8. aktivitet - Ønsker du at definere projektspecifikke indikatorer (output og effekter)? (se hjælpeteksten) Ja Projektspecifikke output Projektets 1. output Projektets 2. output Projektets 3. output Navn på output Foreløbig international vækststrategi og vækstplan er udarbejdet Vækstplanen er klar til handling og effektuering på markeder Kendskab til to eksportmarkeder Projektspecifikke effekter Navn på effekt Projektets 1. effekt - Projektets 2. effekt - Projektets 3. effekt - AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 4

5 6. Hovedaktiviteter, output og effekter (i projektperioden) Hovedaktiviteter Projektets hovedaktiviteter Jan Aug Sep Feb Mar Aug Sum Projektets 1. aktivitet Projektets 2. aktivitet Projektets 3. aktivitet Projektets 4. aktivitet Projektets 5. aktivitet Projektets 6. aktivitet Projektets 7. aktivitet Projektets 8. aktivitet Projektets 1. aktivitet Screening og afklaring - opstartsfasen: Fælles screeningsværktøj bliver udviklet og anvendes. Der screenes omkring 80 bornholmske virksomheder med vækstambitioner. Afklaring og vækstkortlægning sker med fokus på marked og salg. Det første hold på 6 virksomheder sammensættes. Der er samtidig indgået aftale med 1-2 "fadervirksomheder". Projektorganisationen og de faglige ressourcer er på plads. I de næste perioder screenes potentielle virksomheder, således at der gennemføres 1 hold i 2016, 2 hold i 2017, 2 hold i 2018 og 1 hold i Sidste periode er også en nedlukning af indsatsen i dette vækstprogram. - Projektets 2. aktivitet Udvikling-1 (forberedelse): indeholder hovedaktiviteter som Kick-off med vækstkortlægning og udarbejdelse af foreløbig vækstplan, læring om markedspotentialer/udland, studiebesøg ved eksportmesse, hvor virksomhedens 'ved og kan' sammenholdes med markedspotentiale og markedstrends, konkurrenter og salgskanaler, m.m. Der gennemføres tema-arrangement med f.eks. finansiering. Denne samlede viden og sparring ender op i en workshop, hvor virksomhedens internationale vækstplan udvikles med valg af fokus, marked, salgskanaler og kritiske spørgsmål afklares. Første hold igangsættes enten i foråret 2016 eller lige efter sommerferien Projektets 3. aktivitet Udvikling-2 (afprøvning): i denne fase gælder det om at få kvalificeret den internationale vækstplan, og dermed afprøvet den i forhold til den virkelige verden. Det sker med gennemførelse af aktiviteter, hvor virksomheden møder potentielle udenlandske kunder / partnere / salgsnet. Hver virksomhed møder 2 potentielle kunder/partnere/salgsnet, hvilket bidrager til endelig kvalificering. Dernæst afholdes en workshop: 'Stop-Op og ny viden' om kultur, nye markedstrends, køberadfærd og konkurrenter. Hvad skete der ude på markedet? Der ses 360 grader rundt om virksomhedens internationale vækstplan, vækstambitioner, salgsmål, mm. Der udtrækkes læring heraf, samt ny viden som ovenfor. Studietur / eksportmesse og/eller deltagelse gennemføres. Virksomheden deltager på fælles dansk stand på et udvalgt marked og/eller afholder kundemøder. - Projektets 4. aktivitet "Viden Boost Camp", hvor der sker udveksling af viden, erfaringer og evt. tilpasning af vækstplan. Og der foretages også en opfølgning på virksomhedens ambitiøse markeds- og salgsmål m.m. Virksomheden er herefter klar til at handle i forhold til valgte markedsområde og salgskanal, herunder agent / grossist, direkte kundesalg, digitalt salg, salg via strategiske samarbejdspartnere mv. - Projektets 5. aktivitet Opfølgning - evaluering og next step: i denne fase er fokus på salgsambitionerne; blev de opfyldt? var det det rigtige marked, og hvordan var virksomhedens parathed? Der sættes også fokus på næste fase og udvikling af virksomheden. Og hvad læringen er for andre bornholmske virksomheder? Der foretages formidling af læringen. Der forsøges etablering af lokalt eksportnetværk, fx et netværk med deltagere fra de kommende og tidligere hold. Der gennemføres ialt 6 hold med 6 virksomheder på hvert hold, samt 1 fadervirksomhed/hold. - Projektets 6. aktivitet Anlægsinvesteringer marts/aug 2017 (hold 1) = 1 virksomhed investerer kr Sept. 2017/ feb (hold 2) = 2 virksomheder á kr virksomhed á kr Marts/aug (hold 3) = 3 virk. á kr virk. á kr virk. á kr Sep. 2018/februar 2019 (hold 4) = 2 virk. á kr virk. á kr virk. á kr Marts/aug (hold 5) = 2 virk. á kr virk. á kr Sep./dec (hold 6) = 1 virk. á kr Samlet investeringer for kr AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 5

6 Projektets hovedaktiviteter Overført Sep Feb Mar Aug Sum Projektets 1. aktivitet Projektets 2. aktivitet Projektets 3. aktivitet Projektets 4. aktivitet Projektets 5. aktivitet Projektets 6. aktivitet Projektets 7. aktivitet Projektets 8. aktivitet Projektets 1. aktivitet Se første note. - Projektets 2. aktivitet se første note - Projektets 3. aktivitet se første note - Projektets 4. aktivitet se første note. - Projektets 5. aktivitet se første note - Projektets 6. aktivitet Se første note. Projektets hovedaktiviteter Overført Sep Feb Mar Aug Sum Projektets 1. aktivitet Projektets 2. aktivitet Projektets 3. aktivitet Projektets 4. aktivitet Projektets 5. aktivitet Projektets 6. aktivitet Projektets 7. aktivitet Projektets 8. aktivitet Projektets 1. aktivitet Se første note - Projektets 2. aktivitet se første note - Projektets 3. aktivitet se første note - Projektets 4. aktivitet se første note - Projektets 5. aktivitet se første note - Projektets 6. aktivitet Se første note. Projektets hovedaktiviteter Overført Sep Dec Sum Projektets 1. aktivitet Projektets 2. aktivitet Projektets 3. aktivitet Projektets 4. aktivitet Projektets 5. aktivitet AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 6

7 Projektets 6. aktivitet Projektets 7. aktivitet Projektets 8. aktivitet Projektets 1. aktivitet se første note - Projektets 2. aktivitet se første note - Projektets 3. aktivitet se første note - Projektets 4. aktivitet se første note. - Projektets 5. aktivitet se første note - Projektets 6. aktivitet se første note. - Projektets 7. aktivitet - - Projektets 8. aktivitet - Output Programfastsatte output 2.1 Antal virksomheder som modtager støtte 2.2 Private investeringer som matcher offentlig støtte til virksomheder (kr.) 2.3 Anslået antal nye vækstvirksomheder 2.4 Anslået jobskabelse (fuldtidspersoner) 2.5 Anslået skabt omsætning (kr.) Jan Aug Sep Feb Mar Aug Sum Antal virksomheder som modtager støtte Private investeringer som matcher offentlig støtte til virksomheder (kr.) Anslået antal nye vækstvirksomheder Anslået jobskabelse (fuldtidspersoner) Gennemfører 6 hold med 6 virksomheder på hver:ét hold i 2016, To hold i 2017, To i hold 2018 og ét hold i Deltagerbetaling pr. virksomhed er kr egne udgifter til rejser og ophold, samt mødeudgifter. Samlet detagerbetaling 36 x = kr Desuden er der et antal virksomheder, som i perioden investerer i anlæg m.v. Således skønnet, at i marts/aug (hold 1) = 1 virksomhed investerer kr Sept. 2017/feb (hold 2) = 2 virksomheder á kr virksomhed á kr Marts/aug (hold 3) = 3 virk. á kr virk. á kr virk. á kr Sept. 2018/ februar 2019 (hold 4) = 2 virk. á kr virk. á kr virk. á kr Marts/aug (hold 5) = 2 virk. á kr virk. á kr Sept./dec (hold 6) = 1 virk. á kr Samlet private investeringer, som matcher off. støtte - egenbetaling kr investeringer for kr , ialt kr I forbindelse med screening og afklaring søges efter virksomheder med vækstambitioner indenfor turist- og fødevarebranchen, men også inden for andre brancher på Bornholm. Af de deltagende virksomheders vækstplaner vil det fremgå, at 11 virksomheder forventer en vækst i henhold til definitionen på en vækstvirksomhed. Ud af de 36 deltagende virksomheder vil et forsigtigt skøn være, at 25 virksomheder vil skabe en netto vækst på 0.5 medarbejdere = 0,50 medarbejder x 25 = 12 medarbejdere. De resterende 11 virksomheder forventer vi vil skabe en højere netto vækst på minimum 20% og dermed opfylde minimumskravet på en vækst på 3,7 medarbejdere. Det giver så 3,7 medarbejder x 11 = 40,7 medarbejdere, eller i alt en merbeskæftigelse på ( ,7) = 53 jobs skabt 4 år efter virksomhedernes indtræden i projektet Anslået skabt omsætning (kr.) De deltagende 36 virksomheder forventes at skabe en meromsætning på omkring 39 mio kr. 4-6 år efter deres indtræden i projektet. (Skøn: 25 virksomheder x 0.8 mio = 20 mio kr., og 11 virksomheder x 1.7 mio = 18.7 mio kr. eller ialt 39 mio kr.) AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 7

8 Programfastsatte output 2.1 Antal virksomheder som modtager støtte 2.2 Private investeringer som matcher offentlig støtte til virksomheder (kr.) 2.3 Anslået antal nye vækstvirksomheder 2.4 Anslået jobskabelse (fuldtidspersoner) 2.5 Anslået skabt omsætning (kr.) Overført Sep Feb Mar Aug Sum Antal virksomheder som modtager støtte Private investeringer som matcher offentlig støtte til virksomheder (kr.) Anslået antal nye vækstvirksomheder Anslået jobskabelse (fuldtidspersoner) se første note se første note se første note. se første note Anslået skabt omsætning (kr.) se første note Programfastsatte output 2.1 Antal virksomheder som modtager støtte 2.2 Private investeringer som matcher offentlig støtte til virksomheder (kr.) 2.3 Anslået antal nye vækstvirksomheder 2.4 Anslået jobskabelse (fuldtidspersoner) 2.5 Anslået skabt omsætning (kr.) Overført Sep Feb Mar Aug Sum Antal virksomheder som modtager støtte Private investeringer som matcher offentlig støtte til virksomheder (kr.) Anslået antal nye vækstvirksomheder Anslået jobskabelse (fuldtidspersoner) se første note. se første note. se første note se første note Anslået skabt omsætning (kr.) se første note Programfastsatte output 2.1 Antal virksomheder som modtager støtte Overført Sep Dec Sum AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 8

9 2.2 Private investeringer som matcher offentlig støtte til virksomheder (kr.) 2.3 Anslået antal nye vækstvirksomheder 2.4 Anslået jobskabelse (fuldtidspersoner) 2.5 Anslået skabt omsætning (kr.) Antal virksomheder som modtager støtte Private investeringer som matcher offentlig støtte til virksomheder (kr.) Anslået antal nye vækstvirksomheder Anslået jobskabelse (fuldtidspersoner) se første note. se første note. se første note se første note Anslået skabt omsætning (kr.) se første note. Projektspecifikke output Jan Aug Sep Feb Mar Aug Sum Projektets 1. output Projektets 2. output Projektets 3. output Projektets 1. output Dette punkt relaterer sig til pkt. 2.1 og antallet af virksomheder. - Projektets 2. output Dette punkt relaterer sig til pkt. 2.1 og antallet af deltagende virksomheder. - Projektets 3. output Dette punkt relaterer sig til pkt. 2.1 og antallet af deltagende virksomheder, men da der arbejdes 2 og 2 på hvert hold, så vil hver virksomhed få adgang til 2 markeder hver. Projektspecifikke output Overført Sep Feb Mar Aug Sum Projektets 1. output Projektets 2. output Projektets 3. output Projektets 1. output se første note. - Projektets 2. output se første note. - Projektets 3. output se første note. Projektspecifikke output Overført Sep Feb Mar Aug Sum Projektets 1. output Projektets 2. output Projektets 3. output Projektets 1. output se første note. AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 9

10 - Projektets 2. output se første note. - Projektets 3. output se første note. Projektspecifikke output Overført Sep Dec Sum Projektets 1. output Projektets 2. output Projektets 3. output Projektets 1. output se første note. - Projektets 2. output se første note. - Projektets 3. output se første note. Effekter Programfastsatte effekter 2.6 Antal nye vækstvirksomheder Jan Aug Sep Feb Mar Aug Sum Programfastsatte effekter 2.6 Antal nye vækstvirksomheder Overført Sep Feb Mar Aug Sum Programfastsatte effekter 2.6 Antal nye vækstvirksomheder Overført Sep Feb Mar Aug Sum Programfastsatte effekter 2.6 Antal nye vækstvirksomheder Overført Sep Dec Sum Antal nye vækstvirksomheder se første note. Projektspecifikke effekter Jan Aug Sep Feb Mar Aug Sum AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 10

11 Projektets 1. effekt Projektets 2. effekt Projektets 3. effekt Projektets 2. effekt De 36 virksomheder står hver med 2 markeder, idet man arbejder sammen 2 og 2. - Projektets 3. effekt De 36 virksomheder er igang med de valgte markeder, og hver virksomhed har adgang til 2 markeder hver, da man arbejder sammen 2 og 2. Projektspecifikke effekter Overført Sep Feb Mar Aug Sum Projektets 1. effekt Projektets 2. effekt Projektets 3. effekt Projektets 1. effekt se første note. - Projektets 2. effekt se første note. - Projektets 3. effekt se første note. Projektspecifikke effekter Overført Sep Feb Mar Aug Sum Projektets 1. effekt Projektets 2. effekt Projektets 3. effekt Projektets 1. effekt se første note. - Projektets 2. effekt se første note - Projektets 3. effekt se første note. Projektspecifikke effekter Overført Sep Dec Sum Projektets 1. effekt Projektets 2. effekt Projektets 3. effekt Projektets 1. effekt se første note. - Projektets 2. effekt se første note. - Projektets 3. effekt se første note. AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 11

12 7. Effekter (efter projektperioden) Effekter Programfastsatte effekter (efter projektperioden) 2.6 Antal nye vækstvirksomheder Overført måltal 0-2 år efter 2-5 år efter 5- år efter Sum Antal nye vækstvirksomheder Af de deltagende virksomheders vækstplaner fremgår det, at 11 virksomheder forventer en vækst i henhold til definitionen på en vækstvirksomhed. Projektspecifikke effekter (efter projektperioden) Overført måltal 0-2 år efter 2-5 år efter 5- år efter Sum Projektets 1. effekt Projektets 2. effekt Projektets 3. effekt AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 12

13 8. Uddybende projektbeskrivelse A. Uddybende beskrivelse af projektets hovedaktiviteter (se hjælpetekst): Baggrund Bornholms Vækstforum ønsker iværksat en indsats under EU Regionalfonds Prioritetsakse 2, som kan skabe flere vækstvirksomheder på Bornholm. Dette skal ske med særlig fokus på internationalisering og salg udenfor Bornholm. Der ønskes et fokus på virksomheder inden for fødevarer og turisme, men også på bornholmske virksomheder fra andre brancher med et vækstpotentiale. Samtidig ønskes, at denne indsats samtænkes med øvrige erhvervsfremmetilbud, som for eksempel Bornholms Vækstforums indsats via projektet Viden og Vækst under projektledelse af CRT, jfr. Socialfondens prioritetsakse 1.2, da dette også bliver en mulighed for udvikling af eksport-kompetencer for den samme målgruppe af bornholmske virksomheder. Udfordring og muligheder Produktivitetskommissionen konkluderer blandt andet, at konkurrence og internationalisering er blandt de vigtigste drivkræfter for vækst i produktiviteten i den private sektor. Virksomheder med international handel er mere produktive end virksomheder, der alene konkurrerer i Danmark. Væksthusets erfaring med arbejdet med vækstvirksomheders internationaliseringsudfordringer viser, at der er en række udfordringer og barrierer, som skal knækkes. Disse erfaringer og viden er indarbejdet i dette oplæg til indsats. Samtidig er det Væksthusets erfaring, at der skal arbejdes så tæt på virksomhedens hverdag som muligt. Det er velkendt, at Bornholm har brug for flere eksporterende virksomheder, og med Væksthusets kendskab til det bornholmske erhvervsliv, så er der et stort vækstpotentiale med den rette målrettede indsats. Fødevare- og turistbranchen har et særligt vækstpotentiale, men der er samtidig hård international konkurrence, så en målrettet indsats vil kunne styrke de deltagende virksomheders konkurrenceevne, og deres tilgang til nuværende og nye markeder. * Disse to brancher har dog forskellig tilgang til international konkurrence; fødevarer skal forsøges afsat på markeder udenfor landets grænser, mens turistbranchens produkter skal øge antallet af gæster til Bornholm og den tilknyttede omsætning - netop denne forskellighed kan være en styrke for begge brancher, hvis der er vilje og evne til samarbejde. Der er også virksomheder i andre brancher på Bornholm, som ved en målrettet indsats, kan opnå nye kunder og markeder. AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 13

14 Der skal bygges videre på det afsætnings- og eksport-brand, som Bornholm allerede har på forskellige markeder i ind- og udland, og som flere bornholmske virksomheder allerede dygtigt arbejder med. Her tænkes på især på fødevarer og turisme, men også på muligheden for videreudvikling af samarbejdet via de digitale (e-handel) platforme med udgangspunkt på Bornholm, som for eksempel m.fl. Udfordringen i dette vækstprogram er samtidig, at især målgruppen af virksomheder i fødevareog turistbranchen er meget sæsonbetonet, hvilket gør, at disse virksomheder i perioder har nok at gøre med at passe eksisterende kunder. Deltagerbetaling på kr /virksomhed kan også være en udfordring for nogle af de bornholmske virksomheder, hertil kommer afholdelse af rejser/ophold og mødeudgifter. Formål Formålet med indsatsen er, at bornholmske virksomheder øger deres internationale adfærd og parathed, deres viden om kundeadfærd samt deres indsigt i markedstrends, så de øger deres salg, indtjening og antallet af arbejdspladser. En viden og adfærd som er en betingelse for at kunne begå sig i en meget konkurrencepræget globaliseret verden. At kunne håndtere denne konkurrence, se og udnytte det som muligheder, og dermed bedre kunne begå sig internationalt, skal være ét af resultaterne af indsatsen i dette vækstprogram. Men også, at de deltagende bornholmske virksomheder, mindre eller større, finder og udvikler sine egne lønsomme nicheområder på nye markeder - fysisk og/eller digitalt. Formålet med indsatsen i dette vækstprogram vil også være, at de deltagende virksomheder bruger hinandens styrker og netværk, også selv om man lokalt er konkurrenter. Et tiltag i indsatsen vil derfor også være, at der tilknyttes en form for fadervirksomhed til hvert hold/ forløb. Det vil være en større bornholmsk virksomhed, som i dag har masser af international erfaring og viden, og som den gerne vil dele ud af. Der lægges også op til, at de deltagende virksomheder arbejder sammen 2 og 2, da ønsket også er, at de derved opnår adgang til 2 markeder hver. Udvalgte af de deltagende bornholmske virksomheder vil også blive tilbudt at deltage i det forløb Vækst via Internationalisering, som VHHR skal gennemføre i resten af Region Hovedstaden. Der vil blive udviklet en samkørings-model mellem Bornholm og resten af Hovedstadsregionen, der sikrer, at bornholmske virksomheder, hvor det er mere relevant og passende for deres behov for eksportsparring og netværk, kan deltage i forløbet uden for øen. Den nærmere aftale og proces herfor vil blive aftalt. AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 14

15 Endeligt vil de deltagende virksomheder få mulighed for at komme ind i kommercielle netværk, som har internationalt fokus. Det kan for eksempel være Danish Export Association, Danmarks Eksportråd / ambassader, m.fl. Projektperiode fra 1. januar 2016 til 31. december Målgruppe Det er bornholmske virksomheder, der som udgangspunkt kan og vil + kan og gør indenfor fødevarer, turisme samt andre virksomheder med vækstpotentiale. Kriterier for deltagelse vil være en individuel vurdering af følgende parametre til afdækning af vækstpotentialet: Internationalt fokus; har virksomheden salg udenøs i dag, herunder digitalt salg i dag Organisatorisk kapacitet; vilje og evne, herunder ledelsesgrundlag Finansiering; er der adgang til kapital, herunder økonomi til en eksportindsats, og en generel lønsom indtjening Ekseveringsevne; kan virksomheden skabe resultater Skalerbarhed; god rollemodel for andre bornholmske virksomheder, herunder gode formidlingsevner, så der opnås en positiv effekt; når vedkommende kan vækste, så kan jeg også Egen betaling: kr værtsskab ved møder + rejser / ophold ved studieture Der arbejdes i to spor, nemlig et traditionelt salgs- og eksportspor, men også anvendelse af de nyeste digitale platforme, dels i forhold til internationale partnere, indkøbere, agenter / forhandlere, andre producenter og leverandører, men også som en del af virksomhedens egen salgsplatform. Køb og salg via digitale platforme er stærkt stigende, hvilket sker på tværs af landegrænser. Netop dette forhold skal bornholmske virksomheder også lære at udvikle og udnytte som en del af deres forretningsudvikling og dermed øge deres egen internationale konkurrencekraft. Screening En række bornholmske erhvervsfremmeaktører, som Business Center Bornholm, Bornholms Landbrug, Destination Bornholm, Væksthusets afdeling på Bornholm m.fl., har en stor kontaktflade til bornholmske virksomheder og dermed kendskab. Erhvervsfremmeaktørerne skal AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 15

16 selvfølgelig have dette tilbud om deltagelse i et internationaliseringsforløb med i tasken, når de servicerer det bornholmske erhvervsliv. Der udarbejdes og anvendes i den forbindelse et fælles screeningsværktøj ; en spørgeramme, som blandt andet vil omfatte ejerens personlige ambitioner (vilje/evne), kort beskrivelse af nuværende marked, og ambitioner/mål for de næste 3 år for salg udenfor Bornholm/Danmark, samt fastholdelse og udvidelse af arbejdsstyrken/mål. Hovedaktiviteterne vil være: Screene/rekruttering af virksomheder (udgør omkring 8% af totalbudgettet) 0. Udvikling og anvendelse af fælles screeningsværktøj / spørgeramme 1. Fælles emneliste udarbejdes 2. Personlige besøg af erhvervsfremmeaktører 3. Allerede potentielle virksomheder kontaktes på telefon/mail/møde 4. Potentielle virksomheder indsender spørgeramme 5. Spørgeramme/virksomhed vurderes 6. Potentielle emner interviewes afklaring / aftale med virksomhed 7. Rekruttering af fadervirksomheder Udvikle handlingsplaner og fadervirksomhed tilknyttes hvert hold Væksthusets medarbejdere varetager screening samt indledende vækstkortlægning / handlingsplaner uden for dette projekts budget. Inden for dette projekts budget varetager medarbejdere i Væksthuset opgaver som projektledelse, facilitering af projektets aktiviteter samt administration. Fadervirksomheder ; en større bornholmsk virksomhed tilknyttes hvert hold. Derudover varetager eksterne konsulenter/eksperter de faglige indlæg på fx workshops, samt den direkte rådgivning af de deltagende virksomheder, herunder rådgivning i forbindelse med udvikling og den organisatoriske forankring af den internationale vækstplan. En del af projektets aktiviteter vil have karakter af kollektiv rådgivning med udgangspunkt i workshops og egne internationale vækstplaner. AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 16

17 Hensigten / ønsket er også, at de deltagende virksomheder arbejder sammen 2 og 2, således at fx hver virksomhed får adgang til 2 markeder! Valget af eksterne rådgivere / eksperter vil ske i henhold til EU-udbudsregler, sammenholdt med deres faglige niveau og et match med virksomhedernes behov. UDVIKLING-1 (forberedelse) - (udgør omkring 50% af total budgettet) 1) KICK-OFF workshop (udgør 12%): kortlægning / afdækning af interne forhold i virksomheden (hvor er de reelt): vision/mål/eksportstrategi, organisation, produkter/ydelser, emballage mv., IPR rettigheder, digital platform, økonomi (budget, finansiering) Samt kortlægning af markedspotentiale. Hver virksomhed trykprøves af ekstern bistand og af holdets fadervirksomhed. Eksterne indlæg og sparring, som generelt i forløbet vil være en vekselvirkning mellem kollektiv og individuel sparring - i forhold til deltagernes behov. 2) Studietur (udgør 5%): besøge en relevant eksportmesse, som inspiration og teambuilding af holdet, men også for allerede nu at trykprøve de deltagende virksomheders vækstplan i forhold til udenlandske kundeemner. Eksterne indlæg og sparring. 3) Workshop: GAP-analyse (udgør 11%): Sammenholde hvad virksomheden 'ved og kan' med markedspotentiale, SAMT markedstrends, konkurrenter og salgskanaler, mm. Eksterne indlæg og sparring. 4) Tema: Finansiering (udgør 5%): Eksterne indlæg; Eksport Kredit Fonden, Vækstfonden, bank o.a. Andre temaer planlægges efter behov. 5) Workshop: Foreløbig international vækstplan (udgør 12%): udvikles / formuleres. Grundlæggende forberedelse, strategiske mål, value proposition. Valg af fokus, marked, salgskanal og kritiske spørgsmål afklares. Eksterne indlæg og sparring AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 17

18 6) Studietur; eksportmesse el. (udgør 5%): eksportmesse udvælges, hente inspiration og viden samt drøfte aftalegrundlag for salgskanaler. Ekstern sparring via Danmarks Eksportråd og/eller andre. UDVIKLING-2 (afprøvning) - (udgør omkring 25% af total budgettet) I denne fase gælder det om at få kvalificeret den foreløbige internationale vækstplan og dermed afprøvet den i forhold til den virkelige verden. 7) Møde potentielle udenlandske kunder / partnere / salgsnet (udgør 12%). Hver virksomhed møder 2 potentielle. Bidrager til endelig kvalificering. Modtager ekstern sparring og i samarbejde med Danmarks Eksportråd og/eller andre relevante kontakter / samarbejdsparter. 8) Workshop: Stop-Op og ny viden (udgør 8%): har fokus på kultur, nye markedstrends, køber-adfærd og konkurrenter. En stop op - workshop; hvad skete der ude på markedet. Igen se 360 grader rundt om virksomheden. Vækstambitioner, salgsmål, mm. Læring heraf, samt ny viden som ovenfor. Eksternt indlæg og sparring. 9) Studietur: eksportmesse og/eller deltagelse (udgør 5%): deltage på fælles dansk stand på et udvalgt marked og/eller afholde kundemøder. Eksternt indlæg og sparring. 10) Viden Boost Camp - workshop (udgør 8%): udveksling af viden, erfaringer og evt. tilpasning af handling og vækstplan. Ekstern sparring. Vækstplanerne afprøves på deltagerne på holdet, der agerer som et 'advisory board'. Virksomheden er klar til at handle i forhold til valgte markedsområde og salgskanaler: - agent/grossist, direkte kundesalg, digitalt salg, salg via strategiske samarbejdspartnere mv. OPFØLGNING - (udgør omkring 9% af totalbudgettet) 11) Evaluering og Next Step workshop (udgør 6%): AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 18

19 - salgsambitionerne, holdt de + rigtige marked og parathed + næste fase og udvikling af virksomheden? - hvad er læringen for andre? + formidling af læringen/pressen - etablering eksportnetværk? + netværk med de kommende hold Eksterne indlæg / sparring 12) Afsluttende konference (udgør 3%) - Projektet afsluttes med en konference, som forankrer budskaberne og markedsmuligheder, samt vækstplanens betydning for succesfuld internationalisering. Forventer, at omkring 90 personer deltager i konferencen, der skal bidrage til at forankre viden, værktøjer, samt inspirere en ny kreds af virksomheder til at komme i gang med internationalisering og eksportsalg. Medfinansiering til investeringer i anlæg m.v. Det forventes, at en øget international markedsudvikling og adgang vil kræve investeringer i fx yderligere produktionskapacitet i flere af de deltagende virksomheder. Derfor er der afsat midler i projektet til dette formål. Af de udarbejdede vækstplaner vil det fremgå, hvilke investeringer der er nødvendige for at realisere vækstpotentialet. B. Uddybende beskrivelse af projektets output (se hjælpetekst): Projektets output er følgende: 36 virksomheder vil deltage i projekt Bornholm ud i verden. Grundlaget for at rekruttere disse virksomheder er en basis målgruppe på ca. 150 virksomheder. Denne målgruppe vil blive tilbudt muligheden for deltagelse i dette projektforløb. Det antages, at omkring 80 virksomheder i projektperioden vil tage imod tilbuddet og høre nærmere om mulighederne i dette projektforløb. Herefter afklares blandt andet følgende: Besidder virksomheden de karaktertræk, som er forudsætning for at kunne skabe så stærk vækst i fremtiden, at der kan være tale om en potentiel vækstvirksomhed i henhold til definitionen. AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 19

20 Ønsker virksomheden at deltage i projektet på de betingelser, som bliver fremlagt, hvad angår allokering af ressourcer og betaling af deltagergebyr. Det antages, at 36 virksomheder vil deltage. Omkring 80 virksomheder vil modtage en vækstkortlægning - i projektperioden - udført af vækstkonsulenter for at skabe et fælles udgangspunkt for deltagelsen i projektet. Pris for deltagelse er fastsat til DKK pr. virksomhed + rejser/ophold, som tidligere beskrevet. Det er målet, at alle 36 virksomheder arbejder med at udvikle en international vækstplan. Af vækstplanerne vil det fremgå, at 11 virksomheder vil opleve en vækst i henhold til definitionen på en vækstvirksomhed, og de resterende 25 virksomheder vil opleve en mindre vækst. 36 vækstvirksomheder vil have en international vækststrategi / vækstplan, som er omsat til handling og har hver kendskab til 2 markeder. Læs også under noterne til output 2.1 til 2.5. For at uddybe dette output, så forventes det, at de medvirkende virksomheder qua screening og tilbuddets indbyggede styring, vil komme i kontakt med potentielle kunder eller partnere, eller andre ressourcer som kan medvirke til øget eksport. På den baggrund vil alle virksomhederne ved projektets afslutning have samarbejde med udlandet. Projektspecifikke effekter: C. Uddybende beskrivelse af projektets effekter (se hjælpetekst): Det er realistisk at tro, at 11 af de deltagende virksomheder vil have øgede vækstater i henhold til definitionen på en vækstvirksomhed - når der er gået 4 år efter indtræden i projektet. Den programfastsatte effekt er skabelsen af nye vækstvirksomheder på Bornholm. De kritiske antagelser i denne forbindelse er følgende: At der kan identificeres og efterfølgende rekrutteres virksomheder til projektet, som accepterer, at deltagelse kræver en særlig indsats, og i øvrigt opfylder kriterier som beskrevet under 8A - målgruppe mv og har internationale ambitioner. At vækstplanerne er grundlag for tilgangen af vækstvirksomheder. At virksomhederne fastholder disse internationale ambitioner. AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 20

21 Erfaringen fra andre lignende projekter, som bl.a. Growbiz viser, at det er muligt at rekruttere ambitiøse virksomheder, som både er indstillet på at arbejde målrettet og allokere de ressourcer, der er betingelsen for succes. Tilbuddet skal være godt og virksomhederne skal have tillid til udbyderen. Under rekrutteringen til Growbiz kunne man bl.a. registrere et attraktivt forhold mellem indhold og pris, og det endelige antal deltagere vidner om tilstedeværelsen af ambitiøse virksomheder. Disse observationer vil indgå i tilrettelægningen af dette projekt. Der er generel stor tillid til Væksthuset og dets partnere. Denne tillid kan aflæses af den løbende evaluering af tilfredshed med Væksthusets aktiviteter, som pt. ligger over 90 %. Endvidere kan man se, at mere end 75 % af de virksomheder, som går ind i internationaliseringsprojekter også fortsætter med de første skridt i planen. I forbindelse med gennemførelsen af Growbiz var det nødvendigt dokumentere værdigrundlag og ambitioner samt anden væsentlig information, og generelt har det ikke været svært at få virksomhederne til at møde forventningerne om entusiastiske arbejde. Generelt vil virksomhederne fastholde deres internationale ambitioner. Det gælder fx for deltagere i Growbiz, at 25 % af virksomhederne har konkrete resultater inden for de første 12 måneder, og at yderligere 50 % fortsætter deres med at etablere internationale aktiviteter i årene efter! Derfor er det vigtigt at arbejde så tæt på virksomhedens dagligdag som muligt. Effekten vil her være, at virksomheden har en operationel vækstplan, er i dialog med markeder og igang på udvalgte markeder. læs også punkt 6 - effekter i noterne. D. Uddybende beskrivelse af projektets aktører (se hjælpetekst): Væksthus Hovedstadsregionen har ansvaret for den overordnede projektledelse, programudvikling og gennemførelse af det samlede projekt, herunder også rapportering. I løbet af projektet vil der blive etableret samarbejde med aktører, som er relevante og har de nødvendige faglige kompetencer i forhold til projektets indhold og de aktiviteter, som der skal løses. For at gennemføre denne indsats, så vil der naturligt blive samarbejdet med relevante aktører med relationer til målgruppen af deltagende virksomheder, således at der sikres en faglig koordinering og en styrket samlet indsats. Væksthus Hovedstadsregionen har i de seneste 8 år bidraget og støttet vækstvirksomheder i ønsket om professionalisering og vækst. Væksthuset er finansieret af Erhvervsstyrelsen samt kommunerne og ejet af de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Væksthusets vejledning er uvildig og gratis. AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 21

22 Ved siden af denne vejledning udvikler og gennemfører Væksthuset projekter med fokus på erhvervsfremme, vækst via ledelse, offentligt og privat samarbejde, innovation inden for velfærdsområdet og andre erhvervsfremme tiltag, som bidrager til at klæde virksomhederne på til øget internationaliering og vækst. Væksthuset samarbejder med et omfattende netværk af private og offentlige aktører. Mere end 1000 virksomheder får hvert år ny fremdrift i deres vækst via Væksthus Hovedstadsregionen, og hvert år vokser Væksthusets kunder med 5 % mere end sammenlignelige virksomheder og eksportvæksten er %. Væksthuset vil i forbindelse med projektet involvere andre organisationer, private rådgivere og samarbejdspartnere, som har relevans for de deltagende virksomheder, her tænkes fx på Danmarks Eksportråds særlige rolle. Eksportrådet er tilknyttet projektet på dets almindelige vilkår, og Eksportrådets rolle er vigtig for at kunne levere ensartede ydelser på flere markeder. Eksportrådet bidrager med indsigt og aktivitet, i det omfang de medvirkende virksomheder har problemstillinger, som er relateret til et givet eksportmarked. Projektet vil trække på Eksportrådets tilskudspakker til SMVer. En anden kan være - Enterprise Europe Network (EEN) er et globalt netværk af erhvervsfremmeaktører, der har fokus på at hjælpe små og mellemstore virksomheder og videninstitutioner med at finde nye samarbejdspartnere i udlandet både i forhold til eksport, projektsamarbejde og teknologisk samarbejde. Flere end 50 lande er medlem af netværket, der er etableret af Europa-Kommissionen i 2008, og knap 600 partnerorganisationer står klar til at hjælpe. Siden 1. januar 2015 har Væksthus Hovedstadsregionen sammen 6 andre danske partnere været en del af EEN, som derfor kan blive et stort aktiv i Bornholm ud i verden. Projektet vil derudover involvere danske og udenlandske eksperter, og succesfulde virksomheder (faddervirksomheder), som kan formidle udfordringer og muligheder, der følger med, når en international vækstplan skal udrulles og effektueres. Væksthuset har et bredt kendskab til private rådgivere, og vil løbende screene rådgivere, så vi får knyttet de bedst kvalificerede til projektet. Når det kommer til dataindsamling og evaluering af muligheder på eksportmarked, vil der blive indraget danske og udenlandske organisationer, som besidder ekspertise i at matche udbydere og efterspøgere af produkter og services. Det kan være Eksportrådet, EEN eller andre relevante i vores netværk. E. En sammenfattende, kort og udtømmende beskrivelse af projektet (se hjælpetekst): Mange små og mellemstore virksomheder har vækst på dagsordenen, men er tilbageholdende med at igangsætte vækstaktiviteter. Erfaringerne viser, at der er særlige udfordringer, AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 22

23 når det internationale arbejde igangsættes. Det er typisk manglende viden om udbuds- / efterspørgselsforhold, konkurrence og prisparameter - på et givent marked. Det kan oså være spørgsmål som distributionsforhold, importregler, offentlig regulering og kulturelle barrierer mv, og hvad skal den internationale markedsstrategi så være! Afklaringen af bla disse forhold er nødvendige for, at kunne udvikle og kvalificere samt igangsætte virksomhedens internationale vækstplan. Væksthuset vil over de kommende 4 år finde 36 bornholmske virksomheder, som tilbydes støtte til at udvikle en international vækstplan, som på sigt skal gøre dem til vækstvirksomheder. Virksomhederne findes med udgangspunkt i den aktuelle erhvervsudviklingsstrategi fra Bornholms Vækstforum og inden for især fødevarer og turisme. Virksomhederne skal have gode forudsætninger og magte internationalisering på et ambitiøst niveau. De deltagende virksomheder har ved forløbets slutning en international vækstplan, med særligt fokus på handling og skalering af virksomhedens muligeheder på et til to markeder. Den viden som opnås gennem projektet vil, dels kunne anvendes af andre virksomheder, idet ønsket bla også er, at de deltagende virksomheder vil være rollemodeller for andre bornholmske virksomheder. Men også indgå i udvikling af Væksthusets grundlæggende tilbud, og vil blive anvendt i dialog med Eksportrådet om tilpasning af deres ydelser. Et andet ønske er, at denne proces og projekt kan danne grundlag for yderligere samarbejder mellem bornholmske / danske virksomheder samt fx danne grundlag for etableringen af et bornholmsk eksportnetværk, og dermed styrke den internationale markedsadgang på tværs af brancher på Bornholm.. F. Uddybende om projektets additionalitet (se hjælpetekst): En stor del af projektopgaverne ligger udenfor Væksthus Hovedstadsregionens normale ydelser og resultatkontrakt. Projektet understøtter nationale og regionale erhvervsfremmeinitiativer. Virksomhederne vil ikke være istand til at finansiere en sådan indsats, så medfinansiering fra EU Regionalfond er derfor helt nødvendig for projektets gennemførelse. I forbindelse med rekruttering til projektet tages der udgangspunkt i de bornholmske virksomheder, som har tilkendegivet et ønske om vækst. Ved deltagelse i dette projekt vil virksomhederne opleve, at der tilføres yderligere værdi til deres forretningsudvikling. AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 23

24 Der vil blive arbejdet så tæt på virksomhedernes dagligdag som mulig, max 6 virksomheder pr hold, hvilket gør at der opnås en fortrolighed og åbenhed, som vil medvirke til en god motivation og lyst til dette vækstinitiativ. G. Udbudsregler/tilbudslov herunder markedspris og miljøhensyn ved offentlige indkøb (se hjælpetekst): Reglerne for udbud og indhentning af tilbud vil blive fulgt ved indkøb af ekstern konsulentbistand og andre ydelser. AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 24

25 9. Økonomiske partnere i projektet Kontraktansvarlig partner (overført fra hovedmenuens pkt. 4 Stamoplysninger) Navn FONDEN VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN CVR nummer CVR-P nummer Selskabsform Erhvervsdrivende fond Adresse Fruebjergvej 3 Postnr By Region København Ø Hovedstaden Branche (NACE kode) 7022 Branche beskrivelse Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse Telefon Samlet forventet antal af økonomiske partnere Angiv nedenfor det samlede forventede antal af økonomiske partnere i projektet inklusiv den kontraktansvarlige partner (se hjælpetekst) Antal 1 Vigtigste økonomiske partnere Vælg nedenfor antal af vigtigste økonomiske partnere (max 4), udover den kontraktansvarlige partner (se hjælpetekst) Antal økonomiske partnere (max 4) Ingen økonomiske partnere (udover kontraktansvarlig partner) AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 25

26 10. Oplysninger om Statsstøtte Oplysning om tidligere ydet statsstøtte. Du bedes angive, hvor vidt du eller en af de andre økonomiske partnere - eller øvrige statsstøttemodtagere pr. d.d. skylder at tilbagebetale støtte, der i henhold til kommissionsbeslutning er erklæret i strid med reglerne om det indre marked. Hvis projektet indebærer, at virksomheder eller institutioner modtager offentlig støtte til kommercielle aktiviteter (se hjælpetekst), skal der for hver enkelt støttemodtager gives en række oplysninger, inden den enkelte støttemodtager påbegynder sin deltagelse i projektet. Oplysningerne anføres i dette skema, såfremt støttemodtagerne er kendte på ansøgningstidspunktet. Bliver identiteten af støttemodtagerne først kendt, efter indsendelsen af ansøgningen, skal tilsvarende oplysninger indsamles, før den enkelte statsstøttemodtager påbegynder sin deltagelse i projektet. Undladelse af oplysningerne om den enkelte støttemodtager kan medføre, at projektet ikke anses som støtteberettiget Nej Indebærer projektet offentlig støtte til kommercielle aktiviteter? Ja Statsstøtte og projektets økonomiske partnere. Du har angivet følgende økonomiske partnere i projektet (inklusive dig selv som kontraktansvarlig). Angiv for hver enkelt om de deltager i støttede kommercielle aktiviteter (ved at sætte flueben i kolonnen for kommercielle aktiviteter): Nr. CVR-P nummer Navn Sæt flueben ved støttede kommercielle aktiviteter FONDEN VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN Andre virksomheder og institutioner end ovennævnte Vælg antal virksomheder/institutioner som er kendte på ansøgningstidspunktet (dog maksimalt 15) Ingen AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 26

27 11. Økonomi Sæt flueben, hvis projektet indebærer implementering af vækstplaner i særlige områder (se hjælpeteksten) Søges der anden støtte til projektet? Angiv hvorfra? Valg af kontoplan Ja Ja Regionale Udviklingsmidler og bevilling til Gourmet Bornho Vækstministeriet Regionalfonden_18pct_v1 Indsæt støtteprocent (max 50%) 50,00 Vejledning til kontoplanen kan findes i form af hjælpetekst til de enkelte kontonumre samt i form af en samlet vejledning til kontoplanen. Tryk på det lille RØDE notatfelt til venstre for budgetrækkerne og indtast den for kontoen relevante information om beregningsforudsætninger m.v. Efter indtastningen bliver notatfeltet GRØNT. Alle notatfelter skal være GRØNNE for at du kan sende ansøgningen. TIP: Du kan anvende tabulator-knappen for at hoppe fra et budgetfelt til det næste. Beløb angives i kr. med op til 2 decimaler. Regionalfonden 18% version 1 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats , Projektarbejde, faktisk løn , Konsulent bistand , Revision , Andet 0, Øvrige udgifter, 18% af kt. 1-5, dog max. 6,3 mio. kr , I alt ,82 Udgifter til udstyr m.v. 260 Maskiner/udstyr , Køb af patenter, knowhow og licenser 0, I alt ,00 10%-udgifter 310 Deltagerløn, standardsats 0, Deltagerløn, faktisk løn 0, Deltagerunderhold, standardsats 0, Deltagerunderhold, faktisk underhold 0, Interim justeringskonto for 10% 0, I alt 0,00 Driftsudgifter 9999 Driftsudgifter ,82 Samlede udgifter 350 Samlede udgifter ,82 AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 27

28 360 Indtægter (indsæt nul eller negativ værdi) 0, Samlede støtteberettigede udgifter ,82 Finansiering Finansiering af projektgennemførelse 502 EU medfinansiering ,82 Deltagerfinansiering 510 Statslig deltagerfinansiering 0, Regional deltagerfinansiering 0, Kommunal deltagerfinansiering 0, Privat deltagerfinansiering 0, Deltagerfinansiering fra offentligt lignende 0, Interim justeringskonto 10% 0, I alt 0,00 Kontante tilskud 520 Kontante Statslige tilskud 0, Kontante Regionale tilskud , Kontante Kommunale tilskud 0, Kontante Private tilskud , Kontante tilskud fra offentligt lignende 0, Kontante statslige tilskud fra Erhvervsstyrelsen , I alt , Egenfinansiering beregnet - skal fordeles nedenfor: 0, Statslig egenfinansiering 0, Regional egenfinansiering 0, Kommunal egenfinansiering 0, Privat egenfinansiering 0, Offentlig lignende egenfinansiering 0, I alt 0, Samlet finansiering , Projektarbejde, standardsats Virksomhedstimer er skønnet således: kr : 36 virksomheder = kr / virksomhed : med dagpengesats kr = 275 timer/virksomhed, eller for de 20 uger og 11 aktiviteter omkring 13.7 time/uge Projektarbejde, faktisk løn Projektledelse: 1600 timer/år x 4 år x 500 kr.= kr. Administration: 1020 timer/år x 4 år x 400 kr. = kr. Kollegaer og samarbejdspartnere: 408 timer/år x 4 år x 500 kr. = kr. - eller ialt kr Konsulent bistand Faglig facilitator 600 timer/år x 4 år x 800 kr. = kr. Samt ad hoc køb konsulentbistand = kr. - ialt kr Revision Beregnet efter EU takster Andet intet Maskiner/udstyr Anlægsinvesteringer (4 x kr. - 20%) = kr. Anlægsinvesteringer (5 x kr. - 30%) = kr. Anlægsinvesteringer (10 x kr. - 30%) = kr. (digitale platforme - alene beregnet til køb af hardware) I alt: kr. Se også pkt. 523 om kontakte private tilskud, hvor der er beregnet kr i egenbetaling til investering i anlæg mv Køb af patenter, knowhow og licenser intet. AnsøgerID: Version: 3- Dato: 6. September :34 28

Bornholm ud i verden - Vækst via internationalisering og salg uden for Bornholm

Bornholm ud i verden - Vækst via internationalisering og salg uden for Bornholm Bornholm ud i verden - Vækst via internationalisering og salg uden for Bornholm Effektkæde og kritiske antagelser Udfordring og muligheder Produktivitetskommissionen konkluderer blandt andet, at konkurrence

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Konkurrencemidler, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 1.2.2 Finansiering

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Journalnummer Kontor 65.J.2 KUR 14. marts Retningslinjer for Eksportsparring

Journalnummer Kontor 65.J.2 KUR 14. marts Retningslinjer for Eksportsparring Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Journalnummer Kontor 65.J.2 KUR 14. marts 2017 Retningslinjer for Eksportsparring

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte:

Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte: Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte: - Den generelle gruppefritagelse, artikel 31: Styrelsen har vurderet, at de deltagende virksomheder og/eller den kontraktansvarlige partner m.fl. i projektet

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Kravspecifikation til Scale up Denmark

Kravspecifikation til Scale up Denmark Kravspecifikation til Scale up Denmark Formålet med Scale-up Denmark er at øge antallet af vækstvirksomheder i Danmark. Det skal ske ved at etablere og udvikle stærke faglige miljøer rundt om i landet,

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3.

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.2 Adgang til viden Ansøgte grunddata

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Erhvervsstyrelsen, 25. juli 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet Innovativ

Læs mere

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.1.2 Samspil om innovation

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm

Opgaver og mål for Business Center Bornholm Handlingsplan, 2016 Opgaver og mål for Business Center Bornholm Arbejdet i 2015 med at kortlægge og identificere virksomhedernes behov fortsætter ind i 2016. Fokuseringen i 2016 og fremad fortsætter med

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2016

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2016 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Journalnummer Kontor 65.J.7 KUR 24. august 2016 Retningslinjer for program for

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet Projektets navn Nyuddannede i SMV'erne EU medfinansiering (kr.) 6.201.516,80 Break Break 1. Vigtig information før du ansøger Jeg har gjort mig bekendt med indholdet i denne menu 2. Valg af investeringsprioritet

Læs mere

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV).

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV). Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Sagsnummer Kontor 2017-20605 Kunderelationer og eksportfremme 1. juni 2017 Retningslinjer

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 13. maj 2014

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 13. maj 2014 Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 13. maj 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen Ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

7. Marts Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 7. Marts 2016 Nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Dagsorden Velkomst ved Anna Maria Sønderholm, Væksthus Midtjylland Gennemgang af programmets ydelses beskrivelse ved

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2012-000246 Skagen Havn Stærke erhvervssamarbejder Klynger (Det maritime

Læs mere

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.I.64.a.2.DAN KUR 4. januar 2010 Retningslinier for

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Borgmesterrunde og Copenhagen strategien Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset Behov for

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Status, sept. 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre,

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016

Vækst Brønderslev d. 18. maj 2016 Vækst 2015 Brønderslev d. 18. maj 2016 Væksthus Nordjylland Hvad er Vækst 2015 Målet med projektet Målgruppe og betingelser Ansøgningsproces Indhold og slutprodukt Væksthusene i Danmark Væksthus Nordjylland

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur Annoncering Pre Scale up initiativ Etablering af regionalt dækkende iværksætterinitiativ med henblik på blandt andet at øge optagelsen af syddanske iværksættere med højvækstpotentiale til Scale up Denmark.

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland 1

Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland 1 Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder Væksthus Sjælland 1 Inspiration Afklaring Handling = Katalysator for Vækst Væksthus Sjælland 4 25 rådgivere med teoretisk og praktisk ballast Klingen

Læs mere