Virksomhedssupport. Informationsmøde den 21. og 22. januar Af Flemming Madsen og Marianne Guerry Larsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedssupport. Informationsmøde den 21. og 22. januar Af Flemming Madsen og Marianne Guerry Larsen"

Transkript

1 Virksomhedssupport Informationsmøde den 21. og 22. januar Af Flemming Madsen og Marianne Guerry Larsen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

2 Dagsorden Velkomst Baggrund for ophør af virksomhedssupport Mulighed for baggrundssupport? Overblik aktører på EfterUddannelse.dk Typiske henvendelser i virksomhedssupporten særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med Browserindstillinger Rettigheder Tilmelding Virksomhedens side kommende/afholdte kurser, indstillinger Ansøgninger Nyt på vej Side 2

3 Velkomst Baggrund for ophør af virksomhedssupport Mulighed for baggrundssupport? Overblik aktører på EfterUddannelse.dk Side 3

4 Baggrund for ophør UNI-Cs virksomhedssupport - en midlertidig ordning, som ophører pr. 1. februar 2013 System har været i drift i 3 år Uddannelsesstederne har fået større erfaring med EfterUddannelse.dk Fra 1. februar UNI-Cs hotline nummer nedlægges Kursister og virksomheder vil blive henvist til uddannelsesstederne, hvis de har behov for hjælp/vejledning til at bruge EfterUddannelse.dk Uændret: Support af uddannelsessteder og a-kasser, varetages fortsat af UNI- C/EASY-supporten Side 4

5 Baggrundssupport? Hvis uddannelsesstedet har brug for hjælp/baggrundssupport for at kunne hjælpe kursister/virksomheder: Kontakt en skolekonsulent. Se kontaktoplysninger på admsys under fanebladet support Meld en supportsag ind til EASY-supporten via skolekonsulent eller via skolens systemadministrator Ved systemfejl 10000/10001 kontakt EASY-supporten Side 5

6 Overblik over hovedaktører hvorfor vigtigt? Mange aktører involveret i EfterUddannelse.dk Relevant at vide, hvem der gør hvad, så man i forbindelse med supportsager ved, hvordan og til hvem problemet skal adresseres Er der noget galt med grunddata? Ansøgninger kan fx ikke oprettes, hvis der mangler timer pr. dag på en skolefag på holdplacering. Og tilmelding, ansøgning og fravær kan kun ses, hvis holdet er udbudsindberettet Har kursisten tilmeldt sig forkert? Som privatperson? Mangler brugeren rettigheder? Er der drifts-/systemproblemer? EfterUddannelse.dk, Virk.dk, egen EASY-A? Har det med regelgrundlag at gøre? (veug.dk) Side 6

7 Aktør Virk.dk/NemLogin Virk.dk bruges ved log ind på virksomhedens side, a-kassens side og skolens side Virk.dk bruges i forbindelse med signering for både kursister og virksomheder Hvis virk.dk fx er nede kan virksomheder ikke logge på EfterUddannelse.dk og tilmelde m.v. Og man kan ikke signere/sende ansøgninger hverken som kursist eller virksomhed. Tip - Prøv fx selv at logge på virk.dk og se, om du kan komme på NemLogin bruges i forbindelse med log ind på kursistens side Hvis NemLogin er nede kan kursisten ikke logge på min side og ikke udfylde ansøgning Bemærk - i løbet af 2013 sker der skift til nyt NemLogin mht. log ind og rettighedsstyring (virk.dk som log-ind og signeringskomponent udfases) Side 7

8 Aktør - Uddannelsessted Uddannelsessted opretter datagrundlag for tilmeldinger og ansøgninger, dvs. opretter og udbyder hold, vedligeholder hold- og tilmeldingsoplysninger Hvis hold ikke er udbudt, kan ansøgningen ikke ses på EfterUddannelse.dk Hvis der mangler timer pr. dag på holdplacering, kan ansøgning ikke oprettes Modtager tilmeldinger og opdatering af tilmeldinger fra EfterUddannelse Sender indkaldelsesbreve, fakturaer m.v. til kursister/arbejdsgivere Registrerer tilstedeværelses-/fraværsoplysninger Hvis der ikke er registreret tilstedeværelsesoplysninger, kan a-kassen/veusystemet ikke udbetale VEU-godtgørelse Sagsbehandler ansøgninger for kursister, som ikke er medlem af a-kasse (via VEU-systemet) Side 8

9 Uddannelsessted - tjekliste A326: Ved oprettelse af AMU-hold er følgende felter tvungne: Undervisningssted, Min. antal tilmeldte, Timer pr. dag, TMK A335: Stemmer data overens med A326? Tjek Skolefag på hold, Perioder for skolefag på hold og Timer pr. dag B159: Er kurset udbudt? B702 (A702): Er det det rette CVR og løbenummer (p-enhed)? Tjek også TMK på Skolefag på holdplaceringer B702a: Er der tilstededage på? A649: Er lærestedet centralt og er der N til Afdeling (særligt hospitaler har J)? Side 9

10 Aktør - Kursist Kursist tilmelder sig kurser Tilmelding sker direkte i EASY-A via webservicekald Kan se egen kursusaktivitet og udfylde/sende ansøgninger fra kursistens side (kræver log ind). Hvis der ikke udbetales løn under uddannelse, er det kursisten som skal udfylde/sende ansøgning. Ikke krav om digital tilmelding, hvis kursist skal søge Logger ind med personlig NemID (vælger jeg er kursist ) Signerer ansøgninger med personlig NemID via virk.dk I forbindelse med signering hentes kursistens a-kasse tilhørsforhold via opslag hos Arbejdsmarkedsstyrelse Side 10

11 Aktør - Arbejdsgiver Tilmelder medarbejdere til kurser kræver log ind og rettigheder Opdaterer tilmeldinger for medarbejdere (navngiver, skifter deltagere ud etc.) Tilmeldinger og opdateringer sker direkte i EASY-A via webservicekald Udfylder og sender ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, hvis kursisten får løn under uddannelse. Krav om digital ansøgning i det tilfælde Logger ind med medarbejdersignatur (Digital Signatur og NemID medarbejdersignatur) og virk.dk-rettigheder Signerer med medarbejdersignatur via virk.dk I forbindelse med signering hentes kursistens a-kasse tilhørsforhold via opslag hos Arbejdsmarkedsstyrelsen Side 11

12 Aktør a-kasse A-kasse henter digitale ansøgninger Sagsbehandler og udbetaler sender sagsbehandlingssvar til EfterUddannelse.dk (fx status modtaget, status under behandling, afsluttet) A-kasse returnerer ansøgning med fejl/mangler til ansøger og hvis der er sket ændringer til ansøgning A-kasse videresender ansøgninger til anden a-kasse, hvis medlem har skiftet a-kasse A-kasse henter tilstedeværelsesoplysninger på medlemmer. Kan hente på cprnr og/eller ansøgning Spørgsmål om udbetalinger skal adresseres til a-kasse, hvis kursist er medlem af a-kasse Side 12

13 Typiske henvendelser i virksomhedssupporten Browserindstillinger Side 13

14 Indstillinger i Internet Explorer via Vis, Funktioner, Hjælp Under Hjælp: Er det Internet Explorer 9, brugeren benytter? IE 9 skal stå i kompatibilitetsvisning. Dette indstiller brugeren via Funktioner Under Sikkerhed: Siden bør være tilføjet som et Sikkert websted. Brugeren bør derfor tilføje og som sikkert websted Under Avanceret: Brugeren skal have flueben i Aktiver XMLHTTPunderstøttelse (under hængelås-ikonet på listen) Brugeren skal indstille bowseren til at stå i 100%-visning før signering (via Vis) Side 14

15 Hvis Internet Explorer ikke kan indstilles af brugeren Supporten har erfaret, at browser-udfordringer oftest er i Internet Explorer Brugeren kan alternativt bruge Firefox eller Google Chrome. Brugeren kan se under Start > Programmer > programlisten, om de allerede findes på pc en Vejledningen Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk finder du på AdmSys under området for virksomheder Side 15

16 Side 16

17 Typiske henvendelser i virksomhedssupporten Rettigheder Side 17

18 Rettigheder tildeles på Virk.dk Brugeren kan tjekke rettigheder under sin Brugerprofil på Virk.dk. Under området for virksomheder på AdmSys finder du UNI C s vejledning. Du kan også læse om tjek og tildeling af rettigheder i Virk.dk s vejledning 2 rettigheder: Ret til at administrere VEU-kurser: Viser menupunkterne Kommende kurser, Afholdte kurser og Kursister på EfterUddannelse.dk Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud: Viser menupunkterne Ansøgninger, Signering (nyt faneblade fra version 5.0)og Afsluttede ansøgninger Side 18

19 Rettighederne er på p-enhedsniveau Virksomhedens virk-administrator tildeler rettighederne, til sig selv og kolleger Rettighederne er på p-enheds-niveau, og dækker over selve arbejdsstedet, fx butikken, afdelingen, filialen, eller en kommunal arbejdsplads Der skelnes mellem retten til enkelte p-enheder og ret til Alle p-enheder. Brugeren kan kun tilmelde kursister på løbenummer 0 (nul), hvis hun har Ret til at administrere VEU-kurser til Alle på sin brugerprofil på Virk.dk Hvis 3 af de 6 menupunkter mangler på virksomhedens side på EU.dk, så mangler brugeren 1 rettighed, som er rettigheden til 3 af menupunkterne Side 19

20 Side 20

21 Login fejler eller tilmeldinger findes ikke Hvis login fejler: Har brugeren de rigtige rettigheder på Virk.dk? Hvis der ikke kan logges ind alligevel: Logges der ind med den rette medarbejdersignatur? Virksomheder, fx a-kasser, kan have flere signaturer. Der kan også være tale om fuldmagt til at administrere kurser for en anden virksomhed, hvor brugeren har valgt den forkerte signatur ved en fejl Benytter brugeren en ekstra, udløbet medarbejdersignatur, ved en fejl? Signaturer er som regel importeret i browseren under 'Certifikater. En udløbet signatur, der stadig ligger her, kan få login til at fejle, og brugeren bør fjerne den Side 21

22 Typiske henvendelser i virksomhedssupporten Tilmelding Side 22

23 Tilmeldingsflowet Mener brugeren, at EfterUddannelse ikke navngiver alle tilmeldinger korrekt? Navne, der er kendt af EASY-A, vises med det samme, når brugeren indtaster cprnr. under tilmeldingen. Andre Afventer cpr-opdatering, hvis kursisten aldrig har været på AMU-kursus eller er flyttet siden sidst. I så fald skal abonnementet først tegnes. Det tager derfor 2-3 hverdage, før navnene vises Hvis tilmeldingsfristen er overskredet, kan tilmelding foretages af kursusudbyder direkte i EASY-A. Vær opmærksom på hvilken p-enhed, kursistens arbejder på og dermed lægges på. Løbenummeret ud for virksomhedens CVR i A702 hhv. B702 dækker over p- enheden. Fremsøg p-enheden og CVR-nr. i A649, sæt derefter det tilsvarende løbenummer på holdplaceringen Side 23

24 Løbenummer 0 (nul) er ikke en p-enhed Virksomhedens kursusadministrator kan tilmelde kursister under løbenummer 0 (nul), hvis hun ikke vælger en bestemt p-enhed (arbejds- /faktureringsadresse). 0 (nul) er ikke en p-enhed (fx afdeling, filial, kommunal arbejdsplads), men svarer til virksomheden som juridisk enhed Kursusadministrator kan kun tilmelde en kursist under løbenummer 0 (nul), når hun har Ret til at administrere VEU-kurser' til Alle p-enheder I så fald skal kursusadministrator også have Ret til at ansøge om VEUgodtgørelse for 'Alle' p-enheder, når der åbnes for ansøgning (og ikke kun til specifikke p-enheder.) Ellers kan ansøgningen ikke fremsøges. Side 24

25 Typiske henvendelser i virksomhedssupporten Virksomhedens side søgninger m.v. Side 25

26 Kommende og afholdte kurser kan ikke finde Typisk problem: Kan ikke finde tilmeldinger Udfylder søgekriterium, men glemmer at trykke på Søg-knap Angiver søgekriterium i den orange barre og søger i kursuskatalog i stedet for at søge på virksomhedens side Udfylder for mange søgekriterier, så søgningen bliver for snæver Overser forudfyldt startdato på afholdte kurser (dags dato 1 mdr.) Der mangler arbejdscvr på tilmeldingen (tilmelding oprettet i EASY-A)og tilmelding kan derfor ikke ses af arbejdsgiver Leder forkert sted. Kigger under afholdte kurser, men kurset ligger under kommende kurser. Fx Et langs splitkursus, ÅV-kurser. Ligger under kommende kurser til kurset er slut Side 26

27 Kommende og afholdte kurser kan ikke finde Side 27

28 Kommende og afholdte kurser kan ikke finde.. Typisk problem: Kan ikke finde tilmeldinger (fortsat) Manglende rettigheder tilmeldingen ligger på et løbenr. som brugeren ikke har rettigheder til. Fx løbenr. 0 Spørg ind til brugerens rettigheder Tjek holdplaceringen/tilmeldingen i EASY-A Hvis ikke de to ting matcher, kan brugeren ikke se tilmelding Typisk problem: Mangler arbejdsadresse i værdiliste (ved afgrænsning og ved rediger tilmelding) Brugeren mangler rettigheder (Ret til at administrere VEU-kurser) til de(n) pågældende arbejdsadresse(r). Værdiliste over arbejdssteder viser kun de læresteder, som brugeren har rettigheder til. Tip værdilisten over arbejdssteder er et godt sted at kigge, når man skal tjekke brugerens rettigheder Side 28

29 Kommende og afholdte kurser kan ikke finde Tilmeldinger på løbenr. 0 kan ikke ses på EU.dk, da brugeren kun har rettigheder til løbenr. 3 ) Side 29

30 Kommende og afholdte kurser - Indstillinger Typisk problem: Står forkert mail-adresse på tilmeldinger Tjek indstillinger. Klik på link Indstillinger for at se virksomhedsindstillinger. Sættes pr. virksomhed (cvr) ikke pr. bruger. Ikke usædvanligt at forskellige brugere i samme virksomhed overskriver hinandens mailadresser Side 30

31 Kommende og afholdte kurser Indstillinger (mail) Side 31

32 Indstillinger og faktureringsadresse Typisk problem: Henter forkert faktureringsadresse. Henter ikke fra Indstillinger Men man kan ikke sætte default faktureringsadresse under Indstillinger. Default er = cvr med løbenr. 0. Under Indstillinger kan man knytte EANnumre til faktureringsadresserne og se, hvilken faktureringsadresse der er defaultadressen Side 32

33 Kommende og afholdte kurser - massetilmelding Typisk problem: Røde krydser i massetilmelding Der sættes røde krydser, hvis man har angivet en forkert/ulovlig værdi i et felt eller hvis man mangler at udfylde et krævet felt fx uddannelse. Rødt kryds ud for det faneblad, hvor der er problemer og rødt kryds ud for den kursist, hvor der er problemer. OBS! Klik på rødt kryds viser, hvad der er galt (en hjælpetekst) OBS! CPR-nr skal overholde modulus 11 i massetilmelding OBS! Uddannelse skal være udfyldt i massetilmelding Side 33

34 Massetilmelding røde krydser Side 34

35 Typiske henvendelser i virksomhedssupporten Ansøgninger Side 35

36 Ansøgning kan ikke oprettes status ej relevant Typisk problem: Kan ikke starte ansøgning der står ej relevant Status ej relevant kan have forskellige årsager. Bed brugeren klikke på ej relevant for at få vist årsag til at ansøgningen ikke kan oprettes. Det kan fx skyldes: Kursist står registreret som værende ledig (kursiststatus 2, 4, 6) Der mangler timer pr. dag på fag Kursisten er tilmeldt som privatperson Ovenstående årsager kan løses i EASY-A hvis det skyldes fejlagtige registreringer. Hvis kursist er ledig noget af tiden, men skal kunne søge for dele af kursusperioden, kan tilmelding deles op i to manglende timer pr. dag rettes på skolefag på hold tilmeldingstype ændres til medarbejder i holdplaceringsvinduet Side 36

37 Masserediger ansøgning og røde krydser Røde krydser, hvis der mangler oplysninger eller ved fejl. Klik på rødt kryds for hjælp. Eksempel på ansøgning, hvor der er valg VEU og befordring til et kursus, som holdes som virksomhedsforlagt Side 37

38 Ansøgning kan ikke finde ansøgning Typisk problem: Kan ikke finde ansøgning Rettigheder, rettigheder, rettigheder. Tilmelding er oprettet med en arbejdsadresse/ faktureringsadresse (p-enhed eller løbenr. 0), som brugeren ikke har ansøgningsrettigheder til Ansøgning har status ej relevant og kan derfor ikke ses på fanebladet Ansøgninger (der kun viser ansøgninger, som kan oprettes) Ansøgningsfrist er overskredet og der er ikke sat hak i ansøgningsfrist overskredet Brugeren søger for snævert udfylder alle søgekriterier i den tro, at de er ved at udfylde ansøgning Glemmer at trykke på søg-knap eller søger i orange barre (kursuskatalog) Side 38

39 Ansøgninger - sagsbehandling Typisk problem: Ansøgning er udbetalt, men ligger stadig under Ansøgninger Der skal en aktiv handling til fra a-kasse for at ansøgningen skifter status, fx flyttes ansøgning først til Afsluttede ansøgninger, når a-kassen har afsluttet ansøgningen i EfterUddannelse.dk Typisk problem: Ansøgning er sendt til forkert a-kasse EfterUddannelse.dk slår op i AMS register over a-kasse medlemsskaber. Hvis kursist stadig fremgår af registeret som medlem af en a-kasse, sendes ansøgningen til den pågældende a-kasse. A-kassen skal videresende ansøgning til korrekt a-kasse Brugeren kan se, hvilken a-kasse ansøgningen er sendt til i ansøgningens resumé og på oversigterne Ansøgninger/Afsluttede ansøgninger Side 39

40 Ansøgninger - oversigter Man kan se, hvilken a- kasse ansøgningen er sendt til i oversigten og/eller i ansøgningsresumé. På kursistens side, findes der ikke en ansøgningsoversigt, så kursisten skal åbne ansøgning og tjekke resuméet Side 40

41 Nyt på vej næste version 5.0 Mulighed for at starte ansøgning tidligt Spærringen for, at ansøgningen først kan oprettes fra første kursusdag ophæves, dvs. man kan starte ansøgning i forlængelse af tilmelding dog ikke for Åbent Værksted tilmeldinger da der typisk sker ændringer i fagvalg på disse kurser Der indføres nye regler for, hvornår en ansøgning kan signeres og sendes Ansøgninger som kan signeres og sendes får eget faneblad, dvs. de kan udsøges separat Der sendes til virksomhed/kursist med påmindelse om at ansøgningsfrist nærmer sig eller hvis en ansøgning annulleres pga. tekniske ændringer Uddannelse bliver krævet i rediger tilmelding også Rettelse til skolens sider - Breve og visning af tidligere perioder på ÅV/Split Side 41

42 Tak for i dag Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 42

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

Virksomheden. Mit overblik log ind som kursusadministrator

Virksomheden. Mit overblik log ind som kursusadministrator Virksomheden Mit overblik log ind som kursusadministrator Side 2 af 13 Adgang til Mit overblik/som kursusadministrator... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder...

Læs mere

Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet

Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet www.efteruddannelse.dk/ Det digitale VEU-skemas vej gennem systemet Lisbeth Jørgensen og Susanne B. Jørgensen Side 1 Hvor kommer oplysningerne til VEU-skemaet fra - A326 Periode: fortæller i hvilken periode,

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 0. Kom i gang 5 1. Ansøgninger 7 2. Afsluttede ansøgninger 13 3. Vis kursisternes

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse.

Efteruddannelse.dk. Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse. Brugermanual til Efteruddannelse.dk Tilmelding af kursister på Efteruddannelse.dk Ansøgning om VEU- godtgørelse og befordringstilskud på Efteruddannelse.dk Indhold Rettigheder på efteruddannelse Side 3

Læs mere

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole 27-01-2015/version 1.1 Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af ansøgningsgrundlag og registrering af tilstedeværelse

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

Virksomheder. Standardindstillinger på virksomhedens side

Virksomheder. Standardindstillinger på virksomhedens side Virksomheder Standardindstillinger på virksomhedens side Indstillinger på virksomhedens sider Opdateret den 7/1-2015 Som virksomhedsadministrator har du mulighed for at indstille EfterUddannelse.dk til

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser november 2011 Agenda Velkomst Hvorfor EfterUddannelse.dk Lynkursus i EfterUddannelse.dk Praktiske forudsætninger Tilmelding til AMU kurser Ansøgning om VEU

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse

Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse (udarbejdet af KHL i samarbejde med Dalum Landbrugsskole, jan. 2014) 1 Når du har fundet det ønskede kursus

Læs mere

Notat. EfterUddannelse.dk - statusrapport til møde i VEU-Rådet februar 2013. 1 Udvikling og implementering

Notat. EfterUddannelse.dk - statusrapport til møde i VEU-Rådet februar 2013. 1 Udvikling og implementering Notat Vedrørende: Statusrapport VEU-digitaliseringen Skrevet af: Marianne Guerry Larsen Version: 1 Fordeling: VEU-Rådet UNI C København Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 99 E-mail:

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser december 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser december 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser december 2011 Program Velkomst Der er penge i det fem skarpe fra DI om AMU Lynkursus i EfterUddannelse.dk Hvorfor EfterUddannelse.dk Det praktiske Tilmelding

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. Oktober 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. Oktober 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning Oktober 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Formålet med VEU-digitaliseringen Nye love og regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedernes

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Minivejledning. I gang med virksomhedens sider (for kursusadministratorer) Kommende kurser

Minivejledning. I gang med virksomhedens sider (for kursusadministratorer) Kommende kurser Minivejledning I gang med virksomhedens sider (for kursusadministratorer) Log ind på virksomhedens sider med din medarbejdersignatur/nemid fra forsiden af www.efteruddannelse.dk via Log ind i øverste venstre

Læs mere

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser

www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser www.evukurser.dk Guide: Sådan tilmelder du dig vvs-branchens kurser 2014 Sådan tilmelder du dig efteruddannelse Tilbuddene er mange, når det gælder efteruddannelse. Hvis du overvejer at efteruddanne dig,

Læs mere

Resultat af sagsbehandling ny oplysning på ansøgninger

Resultat af sagsbehandling ny oplysning på ansøgninger MINIVEJLEDNING Resultat af sagsbehandling ny oplysning på ansøgninger På EfterUddannelse.dk har arbejdsgivere og kursister hidtil kun kunnet se status på sagsbehandlingen og ikke resultatet af heraf. Dvs.

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Notat. Vejledning i digital tilmelding til uddannelse (AMU) 1 Hvordan oprettes en digital medarbejdersignatur til ansatte i folkekirken?

Notat. Vejledning i digital tilmelding til uddannelse (AMU) 1 Hvordan oprettes en digital medarbejdersignatur til ansatte i folkekirken? Vejledning i digital tilmelding til uddannelse (AMU) Når en medarbejder i folkekirken skal tilmeldes en uddannelse (AMU), skal der skal anvendes en digital signatur til erhverv, Tilmeldingen kan foretages

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

03 virksomhedens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 3 virksomhedens sider beskrivelse af Aflevering 13.05.2009

03 virksomhedens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 3 virksomhedens sider beskrivelse af Aflevering 13.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 3 virksomhedens sider beskrivelse af Aflevering 13.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login VEU admin login 4.0 VEU admin - ulæste ansøgninger

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder

Brugerguide. Virksomheder Brugerguide Virksomheder Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Virksomhedens side 16 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Virksomheder

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Marianne Guerry Larsen

Efteruddannelse.dk. Marianne Guerry Larsen Efteruddannelse.dk Marianne Guerry Larsen Handler om administrativ lettelse på skolerne CPP1 Dias nummer 2 CPP1 [..]kommunikation MED kursisterne [..] Christina P. Bach Pedersen; 16-09-2009 3 faser Test

Læs mere

Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk. Resumé

Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk. Resumé Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk Resumé Beredskabsplanen beskriver, hvordan virksomheden/den selvstændigt erhvervsdrivende forholder sig, hvis det pga - længerevarende tekniske årsager - ikke er muligt

Læs mere

Vejledning l virksomheder

Vejledning l virksomheder Vejledning l virksomheder Digital kursus lmelding Ansøgning om VEU godtgørelse og befordrings lskud Sønderhøj 9 8260 Viby J Telefon: 8936 3000 business@aabc.dk www.aabc.dk Digital kursus lmelding og VEU

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. Juni 2011 af Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. Juni 2011 af Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning Juni 2011 af Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Nye processer og ny rollefordeling Oprettelse,

Læs mere

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk 3. udgave, februar 2012 Denne vejledning er en hjælp til at løse almindelige og kendte browserproblemer, der kan forekomme i Internet Explorer 7 og 8, når du

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Brugerguide. Kursister

Brugerguide. Kursister Brugerguide Kursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 1. Kursussøgning 5 2. Kursustilmelding 9 3. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 20 Kolofon 4. Kursistens side 29 Brugerguide

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

EfterUddannelse.dk Informationsmøde, december Marianne Guerry Larsen

EfterUddannelse.dk Informationsmøde, december Marianne Guerry Larsen EfterUddannelse.dk Informationsmøde, december 2009 Marianne Guerry Larsen EfterUddannelse.dk præsentation Hvad og hvordan? Online kursuskatalog Søgning Kursusbeskrivelse i EfterUddannelse.dk og i EASY-A

Læs mere

Brugerguide. Erhvervsskoler

Brugerguide. Erhvervsskoler Brugerguide Erhvervsskoler Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 1. Kursussøgning 5 2. Kursustilmelding 9 3. Kursistens side 22 4. Virksomhedens side 25 Kolofon Brugerguide til EfterUddannelse.dk Erhvervsskoler

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 12 3. Virksomhedens sider 18 Kolofon Brugerguide til EfterUddannelse.dk

Læs mere

Planlægning og administration af uddannelse. Kursus skitse

Planlægning og administration af uddannelse. Kursus skitse Planlægning og administration af uddannelse Kursus skitse Introduktion På TietgenSkolen har vi endnu ikke afholdt kurset Planlægning og administration af uddannelse derfor er udgangspunktet til dette oplæg

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder

Brugerguide. Virksomheder Brugerguide Virksomheder Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Virksomhedens side 17 Brugerguide til EfterUddannelse.dk Virksomheder

Læs mere

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Jeg logger ind med bruger-id og nøglekort og får at vide, at der ikke er nogen sager i DLR Der er logget ind med forkert NemID. Vi oplever mange henvendelser,

Læs mere

BRUGERMANUAL TILMELDING TIL EFTERUDDANNELSE. www.e eruddannelse.dk

BRUGERMANUAL TILMELDING TIL EFTERUDDANNELSE. www.e eruddannelse.dk BRUGERMANUAL TILMELDING TIL EFTERUDDANNELSE www.e eruddannelse.dk 2 Kursus lmelding på www.e eruddannelse.dk Digital lmelding nye regler Pr. 1. november 2011 skal virksomheder lmelde deres medarbejdere

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 10. november 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 NemID medarbejdersignatur... 1 NemID Nøglefilsprogram...

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 14. juni 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendig browser på PC... 1 NemID medarbejdersignatur...

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol 16. december 2016 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendige installationer på PC... 1 Kontaktoplysninger

Læs mere

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og

Læs mere

Illustration af diverse ændringer i Release17 (idriftsat 10. januar 16)

Illustration af diverse ændringer i Release17 (idriftsat 10. januar 16) Illustration af diverse ændringer i Release17 (idriftsat 10. januar 16) Dokumentet viser/illustrerer vha. skærmdumps gennemførte ændringer i version R17, som blev idriftsat 10. januar 2016. Dokumentet

Læs mere

Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 2 Nødvendige installationer på PC... 2 1. Log på Tilskudsportalen... 3 2. Forsiden af Tilskudsportalen... 4 2.1. Mit overblik...

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk

AU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk AU Timeløn Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 2.3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet for, at give dig

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Releasenote til JobKon 5. januar 2015

Releasenote til JobKon 5. januar 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 5. januar 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 19. december 2014 Den 5. januar 2015 implementeres det nye modul JobKon: 1. GENERELT OM JOBKON...

Læs mere

Klik ursus! et kursus! Klik et kursus! Portalen giver overblik og mulighed for

Klik ursus! et kursus! Klik et kursus! Portalen giver overblik og mulighed for Portalen giver overblik og mulighed for med få klik at planlægge medarbejdernes kompetenceudvikling og reservere kurser. Klik et kur Klik ursus! et kursus! 2. EfterUddannelse.dk portalen for erhvervsrettet

Læs mere

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse

Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse Oprettelse af GVU-hold, Åben uddannelse 11-09-2013/version 2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af GVU-hold... 1 Trin 1: Opret hold

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Opfølgning på AMU-kursister med bopæl i udlandet

Opfølgning på AMU-kursister med bopæl i udlandet Opfølgning på AMU-kursister med bopæl i udlandet Betingelsen for at deltage i AMU er, at kursisten har fast bopæl eller reel og faktisk beskæftigelse i Danmark. Hvis kursisten har fast bopæl i udlandet,

Læs mere

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder.

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev... 1 AMU: Advarsel ved opdatering af tilstededage udenfor

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

04 veu administrationens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 5 Skolens sider til udsendelse af breve beskrivelse af Aflevering 13.05.

04 veu administrationens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 5 Skolens sider til udsendelse af breve beskrivelse af Aflevering 13.05. 1 EfterUddannelse.dk 5 Skolens sider til udsendelse af breve beskrivelse af Aflevering 13.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp og med uddannelseshjælp Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp/Uddannelseshjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3 AU Timeløn Vejledning til sekretær-brugere TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. I denne vejledning finder du beskrivelser af de funktionaliteter,

Læs mere

Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler

Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler Vejledning til online lønindberetning for aftenskoler Pr. 5-01-2017 1 Generelt om udfyldelse af formularen. Lønindberetning fra aftenskolerne skal fra 1. jan 2017 udfyldes hver måned online. Systemet er

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

Tips og tricks til EDI-Portalen og WebReq

Tips og tricks til EDI-Portalen og WebReq Tips og tricks til EDI-Portalen og WebReq Indhold Valg af browser og browserindstillinger på EDI-Portalen.... 1 Login på EDI-Portalen... 1 Bruger logget ud efter inaktivitet.... 2 Opdatering af stamoplysninger...

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på grundskole 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

FAQ. kursusportalen.regionh.dk. Oversigt over centrale administratorer findes særskilt.

FAQ. kursusportalen.regionh.dk. Oversigt over centrale administratorer findes særskilt. FAQ kursusportalen.regionh.dk Supportside: http://www.regionh.dk/menu/uddannelse/kursusportalen/ Adgang til Kursusportalen Jeg kan ikke åbne kursusportalen på min computer? Problemet kan skyldes browser-versionen.

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015

Emply Hire. Nyt projekt. Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 Emply Hire Nyt projekt Senest opdateret: 26. marts 2015 Version 2/MO/2015 1 Denne brugermanual tager udgangspunkt i, hvordan du som rekrutteringsansvarlig/projektleder har mulighed for at oprette et nyt

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk.

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk. EfterUddannelse.dk Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk Side 1 Program Kort om brugeranalysen metode m.v. Kvantitativ undersøgelse Kvalitativ undersøgelse

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på UU-centret

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på UU-centret Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på UU-centret 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Sikker mail Kryptering af s Brugervejledning

Sikker mail Kryptering af  s Brugervejledning Sikker mail Kryptering af e-mails Brugervejledning side 1/9 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Anvendelse (Quick start)... 3 2.1 Sikker e-mail... 3 3 Brugergrænsefladen (detaljeret)... 3 3.1 Send

Læs mere

Praktik+ er opdateret med version 13.3 den 15. oktober 2013. Dette dokument beskriver ændringerne.

Praktik+ er opdateret med version 13.3 den 15. oktober 2013. Dette dokument beskriver ændringerne. Af Anne Birch Praktik+ er opdateret med version 13.3 den 15. oktober 2013. Dette dokument beskriver ændringerne. Indholdsfortegnelse: 1 Lærestedssiderne (L20/L21)... 3 1.1 AMU-tilmeldinger på læresteder

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere