Granbohus. Fredensborg kommunes aflastningstilbud for hjemmeboende børn/unge/voksne. Ydelseskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Granbohus. Fredensborg kommunes aflastningstilbud for hjemmeboende børn/unge/voksne. Ydelseskatalog"

Transkript

1 Granbohus Fredensborg kommunes aflastningstilbud for hjemmeboende børn/unge/voksne Ydelseskatalog

2 Om Granbohus Granbohus er Fredensborg kommunes aflastningstilbud for hjemmeboende børn, unge og voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Børn, unge og voksne der har behov for daglig tilsyn af læge/sygeplejersker er ikke indenfor Granbohus målgruppe. Formål Institutionens formål er at yde omsorg og pleje til børn, unge/voksne med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Derudover, at bidrage til vedligeholdelse og udvikling af barnets/den unges fysiske, psykiske og sociale behov. Formålet med aflastning er at støtte familien, så barnet/den unge kan blive boende i hjemmet, så længe det er rigtigst. Aflastning giver familien mulighed for et pusterum medens barnet/den unge samler ny erfaring og oplevelser blandt ligestillede. Granbohus intention med tilbuddet er at være et frirum for barnet/den unge en pause fra de behandlingsrettede tilbud de modtager - et sted, hvor der er rart at være, et sted hvor pleje og omsorg tager udgangspunkt i den enkelte, et sted hvor der skabes mulighed for at danne sociale relationer til andre børn og unge/voksne. Adresse og mail Granbohus placerer sig på to primære matrikler - Granbohus Hillerødvejen Fredensborg Tlf Granbohus Dyrnæsvej Jægerspris Tlf Mail for begge adresser. Planlægning af ophold Booking Med dette begreb menes sammensætningen af brugergrupper i de enkelte afdelinger. Granbohus arbejder ud fra en tanke om gruppestruktur at det er de samme børn og unge/voksne samt overvejende kendte personaler brugeren er sammen med hver gang (dog undtaget Granbo-Tour). Sammensætningen af gruppen vurderes ud fra den enkeltes behov og sigter mod, at skabe de bedste forudsætninger for, at barnet/den unge/voksne kan få et godt ophold på Granbohus. Der udarbejdes en plan for, hvornår gruppen er i aflastning det kan f.eks. mandage i lige uger + en weekend pr. måned, under hensyntagen til det enkelte barns bevilling fra hjemkommunen. Døgntælling i weekends opgøres således, at tilbud der påbegyndes fredag eftermiddag og slutter søndag eftermiddag tælles som 2 døgn. Tilbud der påbegyndes fredag eftermiddag til mandag morgen, tælles som 3 døgn. Hverdagsdøgn starter kl. 15 til næste morgen kl. 9 og tælles som 1 døgn. Ophold på helligdage starter kl. 12 middag til næste dags middag kl. 12, og tælles som 1 døgn. Fordele/ulemper ved struktur: Fordele: Brugeren møder kendte personale. Personalet har et grundigt kendskab til den enkelte bruger i en given gruppe. Brugeren får mulighed for at danne relationer med de øvrige brugere. Tryghed og forudsigelighed for brugeren ved samme børn/unge/voksne + personale på hvert ophold. Ulempe: Gør tilbuddet mindre fleksibel for forældre/pårørende ringe mulighed for at omlægge opholdet til en anden dag. 2

3 Tilbud ved Granbohus Gruppetilbud: Molevitten og Hurlumhej. Aflastning i henhold til SEL 52 stk. 3 nr. 5 i 67 regi eller SEL 44 jf. 84. Administrationen af tilbuddet er beliggende på Hillerødvejen 43, Fredensborg. Beliggende: Hillerødvejen 43, Fredensborg Målgruppe: Børn fra 0 år med vidtgående handicap. Der er plads til 12 børn af gangen, fordelt med 6 børn i henholdsvis Molevitten og Hurlumhej. Tilbuddet har vågen nattevagt. Villekulla. Aflastning i henhold til SEL 52 stk. 3 nr. 5 i 67 regi eller SEL 44 jf. 84. Beliggende: Hillerødvejen 43, Fredensborg Målgruppe: Børn/unge i alderen ca med vidtgående handicap. Der er plads til 7 børn/unge af gangen. Tilbuddet har vågen nattevagt. Granbo-Tour et rejseselskab for børn og unge i alderen ca år. Tilbyder weekend og ferieture. Aflastning i henhold til enten SEL 52 stk. 3 nr. 5 i 67 regi eller SEL 44 jf. 84 for børn og unge op til 18 år. Aflastning i henhold til SEL 84 stk. 1 i 107 regi for voksne fra år. Der er tilknyttet 3 busser til tilbuddet. Børn, unge og personale mødes fredag eftermiddag kl. 15 på Hillerødvejen 43, Fredensborg og kører derfra ud til det planlagte bestemmelsessted. Udbud af turer udsendes til børn/unge/voksne 3 gange årligt. Børn og unge melder tilbage, hvilken weekend/ferie ture de ønsker at deltage i ikke alle ønsker kan nødvendigvis indfries. Tilbuddet har ikke vågen nattevagt. Målgruppe: Mobile børn og unge i alderen ca år Skal kunne håndtere at være sammen med forskellige børn, unge og personaler fra gang til gang. Skal kunne håndtere at være i forskellige fysiske rammer. Skal kunne håndtere en vis grad af uforudsigelighed. Hvis barnet har epilepsi skal epilepsien være under kontrol ingen vågen nattevagt i dette tilbud. 3

4 Skovlyst. Aflastning i henhold til SEL 52 stk. 3 nr. 5 i 67 regi eller SEL 44 jf. 84 for børn og unge op til 18 år. Aflastning i henhold til SEL 84 stk. 1 i 107 regi for voksne fra år. Beliggenhed: Dyrnæsvej 21 i Jægerspris. Målgruppe: Et ungdomstilbud for unge og voksne med vidtgående handicap i alderen fra ca. 15 år. Skovridergården består af to længer Nordfløjen og Sydfløjen - med plads til 5 børn/unge/voksne i hver. Beliggenhed: Skovlyst er beliggende på Dyrnæsvej 23 i Jægerspris. Skovlyst har en satellit, beliggende på Tyringevej i Birkerød. Målgruppe: Tilbud til børn og unge i alderens 8 til 25 år med diagnoser indenfor autismespekteret. Skovlysts satellit er et weekendtilbud fra fredag til søndag eftermiddag, hvor børn/unge bliver kørt via kørselsordning til tilbuddet. Forældrene henter deres barn/ung i Birkerød om søndagen. Hverdagsdøgn for børn som er tilknyttet satellitten gives på Skovlyst. Der er kun vågen nattevagt i én brugergruppe på Skovlyst. ADHD-tilbud Aflastning i henhold til enten SEL 52 stk. 3 nr. 5 i 67 regi eller SEL 44 jf. 84 for børn og unge op til 18 år. Beliggenhed: Tyringevej i Birkerød. Målgruppe: Tilbud til børn og unge med ADHD og kognitivt indenfor normalområdet. Børn/unge bliver kørt via kørselsordningen til tilbuddet om fredagen og forældre henter deres barn/ung i Birkerød om søndagen. Ved hverdagsovernatninger foregår transport via kørselsordningen både til og fra tilbuddet. Skovridergården Aflastning i henhold til SEL 52 stk. 3 nr. 5 i 67 regi eller SEL 44 jf. 84 for børn og unge op til 18 år. Aflastning i henhold til SEL 84 stk. 1 i 107 regi for voksne fra 18 og op. 4

5 Granbohus Aktivitets- og Samværstilbud Tilbuddet er målrettet unge og voksne med handicap som har brug for et mindre dagtilbud hvor hverdagen er præget af aktiviteter forudsigelighed og tryghed. Beliggenhed: Åbningstiden er alle hverdage fra kl Lukket mellem jul og nytår. Målet er at unge og voksne oplever at have et tæt forhold til de personler der er i tilbuddet og oplever, at blive set og mødt på deres præmisser ud fra deres behov. Den enkelte anerkendes som unik med ressourcer og lyst til at udvikle sig og have indflydelse på eget liv. Kommunikation dialogen er afgørende for samvær og samspil og vi anvender et bredt spekter af kommunikationsmetoder- og redskaber Tegn-til-tale, visualisering, boards, talemaskiner mm Der udarbejdes ugeplan i samarbejde med brugerne i tilbuddet, indeholdende forskellige aktiviteter, motions og sportsaktiviteter, kulturelle og kreative aktiviteter. Den smukke natur omkring Granbohus lægger op til udeliv ligesom tilbuddets bus kan bruges til udflugter. Granbohus tilbyder pasning i hjemmet til forældre med et hjemmeboende barn, der har særlige behov. Formålet med hjemmepasningen er at give forældrene et pusterum fra de mange daglige gøremål, der kan være forbundet med at have et barn med handicap. Hjemmepasningsordningen kan eventuelt anvendes som supplement til de øvrige tilbud og dermed være medvirkende til oplevelsen af fleksibilitet hos forældre bliver større. Dette kræver dog en særskilt bevilling der er ikke tale om en samlet pakke. Procedure og visitation til hjemmepasningen, se hjemmepasningen. Ledsagerordningen Jf. 45 for unge i alderen år. Jf. 97 for unge / voksne år Aktiviteter er lagt i skema og giver forudsigelighed, overblik og tryghed. Individuelle tilbud: Hjemmepasningen Aflastning i henhold til enten SEL 41 eller SEL 44 jf. 84 Målgruppe: Børn/unge i alderen 0 18 med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Ledsagelse er for personer mellem 16 og 67 år med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne i en så betydelig grad, at de ikke kan færdes uden for hjemmet uden hjælp. Ledsagelsen kan bruges til ture i byen, i skoven, eller hvor brugeren ellers ønsker at tage hen. Procedure og visitation til ledsagerordningen, se ledsagerordningen. 5

6 Hometraining Bevilges under SEL 41. Pædagogisk Rådgivning Hometraining er en mulighed for forældre at tilegne sig redskaber, der får hverdagen til at gå lettere. Rådgivningen foregår i hjemmet og kan dreje sig om alt fra praktiske problemer til spørgsmål af mere opdragelsesmæssig karakter. Procedure og yderligere information om Hometraining, se Visitation til gruppetilbud. Procedure: Visitationsskema hentes på /om Granbohus/blanketter. Beskrivelse af barnet/den unge medsendes det kan være lægelige udredninger, relevante rapporter fra børnehave eller skole ect. Skema + div. beskrivelser sendes til: Granbohus, Hillerødvejen 43, 3480 Fredensborg, Att. Visitationsudvalget. Granbohus behandler sagen efter alle relevante oplysninger er modtaget. Efter endt behandling sendes visitationsafgørelsen til bevilgende kommune og forældre/pårørende modtager brev om, at barnet/den unge er optaget på venteliste til Granbohus - den givne afdeling. Definition af akut begrebet: En visitationssag defineres som akut i tilfælde, hvor brugeren er truet på sin velfærd, f.eks. hvis der sker drastisk ændring i hjemlige forhold, fx at én af de primære omsorgspersoner i hjemmet kommer akut på hospital eller lignende. Bevilling af døgn - Struktur: Granbohus tilbyder brugeren ophold ud fra hjemkommunes bevilling af årlig aflastningsdøgn til borgeren. Strukturen skal sikre kontinuitet for barnet/den unge/voksne som medvirkende faktor til at brugeren oplever tryghed i opholdet. Granbohus tilbyder ferieophold i skolens sommerferie og juleferie. Opholdene tilrettelægges individuelt i de enkelte tilbud. Takstfastsættelse Taksten for døgnophold baseres på en faglig vurdering af brugerens hjælpe/støtte behov. Brugerne opdeles i 3 profiler efter følgende kriterier: - Brugerprofil 3, Takst 3 - børn/unge med behov for let støtte i gruppetilbuddet. - Brugerprofil 2, Takst 2 - børn/unge med behov for moderat støtte i gruppetilbuddet. - Brugerprofil 1, Takst 1 - børn/unge med behov for omfattende støtte i gruppetilbuddet. Til en brugerprofil kan beregnes og tillægges en særtakst som udtryk for, at en bruger har et særligt behov for støtte ud over gruppetilbuddet, enten i en særlig situation (eksempelvis egen nattevagt) eller i en periode hvor brugeren har særlige behov der kræver særlig støtte. I forbindelse med visitationssagen bliver brugeren efter faglig vurdering af visitator indskrevet i én af kategorierne med den gældende pris prisen reguleres hvert år. Efter brugeren er startet i tilbuddet, bliver der foretaget en vurdering af, om indskrivningstaksten er den rigtige i forhold brugerens hjælpe- og støtte behov. Der kan i den forbindelse forekomme reguleringer. Ligeledes kan der løbende forekomme 6

7 reguleringer i de tilfælde, hvor brugerens hjælpe og støtte behov opleves at ændres. Håndtering af ventelister: Når der er en ledig plads i et tilbud, vurderes hvem der matcher den ledige plads i den pågældende gruppe. Kriterierne for sammensætningen kan være forskellig fra afdeling til afdeling, men har alle det sigte at skabe de bedste forudsætninger for at barnet, den unge, den voksne kan få et godt ophold på Granbohus Orientering når barnet/den unge/voksen starter op i tilbuddet. Orientering om når barn/ung overflyttes til ny afdeling. Bevillingen tillæg til visitationsskema sendes til underskrift hos kommunen én gang årligt. Besvarelse af konkrete forespørgsler vedr. aktuelle udvikling og problemstillinger m.h.t. børn/unge/voksen gennem statusattester. Dette har den konsekvens, at nogle børn/unge/voksne må vente lidt længere på at få tildelt en plads end andre. Retningslinjer for venteliste Hvis barnet/den unge ikke længere skal stå på venteliste til et af Granbohus tilbud gives besked til Opsigelse af aflastningsplads skal ske skriftligt pr. brev eller til Opsigelsesvarsel af aflastningsplads er løbende måned + 1 måned. Alle planlagte ophold i opsigelsesperioden faktureres til kommunen. Dette jf. rammeaftalen mellem kommunerne i Region Hovedstaden. Forældre kan afmelde ophold rettidigt med 14 dages varsel. Forældre kan således afmelde et ophold på 15 dagen før et ophold, fora t opholdet ikke faktureres kommunen. I samarbejdet med kommunen tilstræbes: Granbohus yder følgende til kommunen før aflastningen begynder: Visitation Råd- og vejledning i generelle forespørgsler til/omkring aflastning Besøg af sagsbehandler der ønsker at se stedet eventuelt med forældre/pårørende. Granbohus yder følgende til kommunen under aflastningen: I samarbejdet med familien tilstræbes: Før aflastningen: Før aflastningen begynder tilbyder Granbohus forældrene et introduktionsbesøg, hvor huset bliver præsenteret og hvor vi taler om barnet/den unge/voksnes behov samt udfylder div papir. Derefter aftales besøg, hvor barnet/den unge/voksne er med. Barnet/den unge/voksne påbegynder derefter indkøringen af barnet, startende med besøg et par timer ad gangen osv. Det er individuelt, hvor mange besøg brugeren har behov for inden han/hun er klar til den første overnatning. Under aflastningen: Løbende kontakt til forældre via kontaktbøger eller mails. Telefonsamtaler ved behov. Aftaler møder ved behov Vi afholder enkelte forældre- og pårørende arrangementer i løbet af året. Indhold i Gruppetilbuddene: Gruppetilbuddene ved Granbohus er at betegne som et kollektivt tilbud. Det vil sige, at brugeren skal kunne håndtere at være sammen med andre brugere, samt acceptere, at personalet har flere forskellige gøremål. Indenfor denne kollektive ramme, har personalet øje for det enkelte individ. Hvilken kommunikationsform anvender 7

8 brugeren, har brugeren behov for udspænding, hvilke ressourcer har den enkelte bruger og hvilke aktiviteter kan imødekomme brugerens funktionsniveau, kan brugeren håndtere at være med på tur ect. Værdigrundlag/menneskesyn. Alt mellemmenneskelige samspil på Granbohus tager afsæt i følgende værdier: Vi ser det unikke i mennesket Vi vil kendes for respekt for den enkelte Vi ser forskellighed som en udfordring Vi opfatter alle mennesker som noget i sig selv Vi sætter mennesket i centrum Mennesket skal opleve sig set Mennesket skal opleve sig værdigt Understøtter selvværd Vi møder enkelte der hvor han/hun er Vi har øje for den enkelte og for fællesskabet Vi skaber rum for relationer Vi tror på det gode i mennesket Vi møder mennesket med tillid Vi møder mennesket med åbenhed Vi møder mennesket med oprigtighed Vi vil kendes for glæde, varme og vækst Vi brænder for det enkelte menneske Vi har øje for mulighederne i mennesket Vi tror på at nærvær fremmer selvværd Vi ønsker at fremme livsglæde, evnen til at opleve og udvikle redskab til dette benyttes en PAHP model pædagogisk analyse/handleplan. Det vil sige hvordan ser brugerens udviklingsprofil ud ca. udviklingsalder, hvordan ser livshistorien ud mv. Personalet sætter sig ind i, hvilke kompetencer brugeren har hvad kan brugeren selvstændigt, hvad er vanskeligt for brugeren samt, hvad er brugeren god til. Som hjælp til at kunne svare på disse spørgsmål søges der viden i brugerens netværk. Det kan f.eks. være at undersøge, hvad gør de i dagtilbuddet, hvordan gør forældrene m.v. Når personalet kender barnet godt foretages der en neuropædagogisk screening. Neuropædagogik er - pædagogiske tiltag foretaget på baggrund af en generel viden om hjernen og hjerneskaden. Denne viden giver personalet mulighed for at få redskaber til at takle de vanskeligheder, det enkelte barn, unge eller voksne kan have som følge af hjerneskaden. En viden, der understøtter personalet i samspillet således, at der dannes forudsætning for, at brugeren bliver mødt der, hvor han/hun er, at forventninger og krav tager afsæt i den enkeltes ressourcer. Med denne arbejdsmetode søger Granbohus at højne fagligheden samt sikre, at der leves op til værdigrundlaget om, at hvert enkelt individ skal opleve sig set, hørt og forstået. Kommunikation Pædagogiske metoder PAHP = Pædagogisk Analyse / Handle Plan, neuroscreening og forudsætningsanalyse. Når et nyt barn/ung/voksen skal starte op i et tilbud ved Granbohus, sætter kontaktpædagogen sig grundigt ind i relevante forhold omkring brugeren. Som 8

9 Vi har fokus på den enkelte brugers ret til at kommunikere på deres eget sprog og vægter at have kendskab til mange kommunikationsformer, det være sig Tegn Til Tale, Non verbal kommunikation f.eks. Kropssprog, mimik, øjenudpegning, talebøf, Bliss, Pictogrammer, digitalbilledkommunikation mm. Aktiviteter Aktiviteterne planlægges altid i forhold til de børn, der er i aflastning den givne dag samt hensyntagen til, om det er en hverdag eller en weekend. Aktiviteter planlægges i og omkring Granbohus, såvel indendørs som udendørs. Daglig pleje og omsorg Der tages udgangspunkt i den enkelte brugers basale behov. Det kan f.eks. være brugeren har behov for udspænding, behov for at stå i ståstativ, faste tider for sondeernæring, medicinindtag, specielle forhold omkring personlig hygiejne og lignende. Det kan være spil, pc, motoriske lege, musik, historielæsning, leg og fællesskab på legepladsen, en tur i skoven, biograf, svømmehal m.m. Endvidere kan børnene inddrages i hverdagsopgaver såsom madlavning, borddækning, oprydning m.v. Kost Kost: Det tilstræbes, at brugerne af Granbohus aflastningstilbud tilbydes god, sund og ernærings rigtig kost, der er tilpasset det enkelte brugers behov f.eks. allergikost, sondemad, blendet mad, men også en kost der sikrer, at brugeren spiser noget. Granbo-Tour (det matrikelløse tilbud) tager ofte udgangspunkt i de unges ønsker om at spise ude f.eks. på Pizzeria eller en eller anden form for burgerbar. Dette for at støtte op om den gængse ungdomskultur, og give oplevelser som andre unge også får. Der arbejdes målrettet med, at brugeren skal føle tryghed i tilbuddet. Dette gøres bl.a ved at have fokus på, hvad brugeren godt kan lide at lege med, opleve, spise er der nogle bestemte ritualer når barnet/den unge/den voksne skal sove m.m. Personale hvem er vi? Granbohus har ca. 150 faste stillinger bestående af Forstander, souschef, daglige afdelingsledere, pædagoger, adm. personale, service-medarbejdere, samt løbende antal studerende. Blandt omsorgspersonalet opererer vi med to begreber: 9

10 Kernemedarbejder og makker Kernemedarbejder er det personale, der har ansvaret for brugerens trivsel, udarbejder PAPH analyser, indhenter den nødvendige viden i forhold til den enkelte bruger, udarbejder statusbeskrivelser, formidler viden til makkere, samt møder og drager omsorg for brugeren, når han/hun er i aflastning. Kernemedarbejdere er løbende på kursus, således sikres, at nødvendig specialviden er tilstede. Makkeren har alene ansigt til ansigt tid med barnet/den unge og ingen af de øvrige opgaver. 10

Granbohus. Fredensborg kommunes aflastningstilbud for hjemmeboende børn/unge/voksne. Ydelseskatalog

Granbohus. Fredensborg kommunes aflastningstilbud for hjemmeboende børn/unge/voksne. Ydelseskatalog Granbohus Fredensborg kommunes aflastningstilbud for hjemmeboende børn/unge/voksne Ydelseskatalog Om Granbohus Granbohus er Fredensborg kommunes aflastningstilbud for hjemmeboende børn, unge og voksne

Læs mere

Granbohus. Fredensborg kommunes aflastningstilbud for hjemmeboende børn/unge/voksne. Ydelseskatalog

Granbohus. Fredensborg kommunes aflastningstilbud for hjemmeboende børn/unge/voksne. Ydelseskatalog Granbohus Fredensborg kommunes aflastningstilbud for hjemmeboende børn/unge/voksne Ydelseskatalog Om Granbohus Granbohus er Fredensborg kommunes aflastningstilbud for hjemmeboende børn, unge og voksne

Læs mere

GRANBOHUS. Granbohus. Et pusterum for familielivet og et fristed for hjemmeboende børn og unge

GRANBOHUS. Granbohus. Et pusterum for familielivet og et fristed for hjemmeboende børn og unge GRANBOHUS Granbohus Et pusterum for familielivet og et fristed for hjemmeboende børn og unge Granbohus er med til at sikre, at barnet kan blive i familien Aflastningstilbud, der giver familien et pusterum

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme GRANBOHUS SKOVLYST Tryg fritid for børn og unge med autisme Tryg fritid med kammerater og gode oplevelser I Skovlyst vil barnet hver gang møde de samme børn og voksne Skovlyst er et ferie- og aflastningstilbud,

Læs mere

GRANBOHUS HJEMMEPASNINGEN. En fast person aflaster familien i hjemmet

GRANBOHUS HJEMMEPASNINGEN. En fast person aflaster familien i hjemmet GRANBOHUS HJEMMEPASNINGEN En fast person aflaster familien i hjemmet Efter fem år, hvor vi var på uafbrudt, var det en kæmpe, kæmpe frihed at sige, at nu tager vi bare i biografen eller sætter os ned til

Læs mere

GRANBOHUS GRANBO-TOUR. Det lille rejseselskab for børn og unge med handicap

GRANBOHUS GRANBO-TOUR. Det lille rejseselskab for børn og unge med handicap GRANBOHUS GRANBO-TOUR Det lille rejseselskab for børn og unge med handicap Hver weekend bliver børn og unge kørt ud i det danske land Granbo-Tour er Granbohus rejseselskab Hver weekend ruller Granbo-Tours

Læs mere

GRANBOHUS VILLEKULLA. For skolebørn med vidtgående handicap

GRANBOHUS VILLEKULLA. For skolebørn med vidtgående handicap GRANBOHUS VILLEKULLA For skolebørn med vidtgående handicap Tryg aflastning for skolebørn med vidtgående handicap Villekulla er for børn mellem 7 og 15 år Villekulla er Granbohus tilbud til børn i alderen

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Granbohus Fredensborg Uanmeldt tilsyn

Granbohus Fredensborg Uanmeldt tilsyn Granbohus Fredensborg Uanmeldt tilsyn CareGroup 17-06-2010 1 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet... 3 2.1 Lovmedholdelighed... 3 2.2

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Specialcenter Krohaven, Aflastning, Bryndumvej 12, 6715 Esbjerg er en del af Esbjerg kommunes Specialcenter.

Specialcenter Krohaven, Aflastning, Bryndumvej 12, 6715 Esbjerg er en del af Esbjerg kommunes Specialcenter. Bøge Alle 4a, Ribe Servicebeskrivelse Specialcenter Krohaven aflastning Specialcenter Krohaven, Aflastning, Bryndumvej 12, 6715 Esbjerg er en del af Esbjerg kommunes Specialcenter. Specialcentret, Bøge

Læs mere

Fonden. Ud i det blå

Fonden. Ud i det blå Fonden Ud i det blå Beskrivelse af weekend- og ferieaflastning Basisdata Opholdsstedets navn: Ud i det blå Fonds-adresse: Munchs Vej 41, 9240 Nibe Administrations-adresse: Dr. Alexandrinesvej 4, 9600 Aars

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Service deklaration Lindegården 2010 1

Service deklaration Lindegården 2010 1 Service deklaration Lindegården 2010 1 Værdigrundlag...3 Målgrupperne...4 Formål og målsætning...4 Visitation...4 Fysiske rammer...5 Personale...5 Pædagogik...6 Bruger og pårørende råd...6 Ledsagerordning...7

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Ydelseskatalog for Aktivitets- og samværstilbud Regnbuen. CSU Egedammen

Ydelseskatalog for Aktivitets- og samværstilbud Regnbuen. CSU Egedammen CSU Egedammen Rammer og formål Lovgrundlag: Lov om Social Service 104 og 86 stk. 2 Kvalitetsstandard: Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Formål:

Læs mere

Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Granbohus, Birkerød Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 07-11-2010 2 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering...

Læs mere

Kvalitetsstandard for daghjem til ældre borgere med fysisk handicap

Kvalitetsstandard for daghjem til ældre borgere med fysisk handicap Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for daghjem til ældre borgere med fysisk handicap 2 Kvalitetsstandard for daghjem til ældre borgere med fysisk handicap

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Aktivitetstilbud for hjemmeboende

Aktivitetstilbud for hjemmeboende Aktivitetstilbud for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2018 Hvad er et aktivitetstilbud: Hvis du af fysiske, sociale eller psykiske årsager ikke selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 Brandur Allé 11 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5459 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for Pensionistklubben, Ebberød Kulturhus

Overordnet kvalitetsstandard for Pensionistklubben, Ebberød Kulturhus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Overordnet kvalitetsstandard for Pensionistklubben, Ebberød Kulturhus... 2 Kvalitetsstandard for Pensionistklubben, Ebberød Kulturhus - Pædagogik... 5 Kvalitetsstandard

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Servicedeklaration for Lunden

Servicedeklaration for Lunden Servicedeklaration for Lunden Lovgrundlag: Lunden drives i henhold til 52, 84 og 107 i Serviceloven. 52: Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85 Skaboeshus Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg Tlf.: 44391330/27282519 e-mail:nyborg@cfd.dk

Læs mere

Velkommen til Specialbørnehjemmene

Velkommen til Specialbørnehjemmene Velkommen til Specialbørnehjemmene Oktober 2017 Specialbørnehjemmene Specialbørnehjemmene består af 5 afdelinger geografisk fordelt over hele regionen. Ledelsen er sammensat af forstander, viceforstander

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Sct. Nicolai - sensommerklubben

Sct. Nicolai - sensommerklubben Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Sct. Nicolai - sensommerklubben Kvalitetsstandard/Servicedeklaration

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven

Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Ydelsesbeskrivelse for Kildehaven Kildehaven er privat friplejebolig, der tilbyder 42 moderne handicapvenlige boliger. Desuden er der 3 boliger til midlertidigt ophold samt dagtilbud med plads til 50 brugere,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Beskrivelse af Aalborg for Døve: Aalborg for Døve er en del af Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg

Læs mere

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Afdeling Margueritten Telefon 49 35 28 28 Leder Mette Brunberg Telefon 30 43 82 70 Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer Forældremyndighedsindehaverens navn Cpr.:

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger

Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger Kvalitetsstandard for særlige plejeboliger Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 1 Indledning. Formålet med kvalitetsstandarderne er, at Informere borgeren om Horsens Kommunes serviceniveau Velfærd

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

SE. nr Birketoften 20, 3500 Værløse tlf.; , mail;

SE. nr Birketoften 20, 3500 Værløse tlf.; , mail; Idegrundlag Birketoften er et opholdssted for børn og unge mellem 6 og 18 år. Gældende for alle er, at de har fået en psykiatrisk diagnose: ADHD, autismespektrum forstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Specialcenter Rabu med tilhørende bo-enheder, 6760 Ribe er en del af Esbjerg kommunes Specialcenter.

Specialcenter Rabu med tilhørende bo-enheder, 6760 Ribe er en del af Esbjerg kommunes Specialcenter. Bøge Allé 4a, 6760 Ribe Servicebeskrivelse Specialcenter Rabu Specialcenter Rabu med tilhørende bo-enheder, 6760 Ribe er en del af Esbjerg kommunes Specialcenter. Specialcentret, Bøge Alle 4 a, 6760 Ribe

Læs mere

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD 2 Skovbrynet er en selvejende institution i landlige og naturskønne omgivelser uden forstyrrende momenter. Stedet er

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for børn og unge med særlige behov Handicap.

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for børn og unge med særlige behov Handicap. Samlet kvalitetsstandard for aflastning for børn og unge med særlige behov Handicap. 1 Samlet kvalitetsstandard for aflastning for børn og unge med særlige behov - Handicap Den samlede kvalitetsstandard

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Lovgrundlag/ Formål I boligfællesskabet Oldekolle tilbydes beboerne støtte efter 83 i Lov om social service: 83 - Personlig hjælp, omsorg

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Aktivitetscenter for hjemmeboende

Aktivitetscenter for hjemmeboende Aktivitetscenter for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvis du af fysiske, sociale eller psykiske årsager ikke selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen,

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Page 1 of 6 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Jernbanegade Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for : BOFÆLLESSKABET

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens Serviceinformation Dagtilbud for borgere med demens Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis

Læs mere

Bilag 2 a. Velkommen til Specialbørnehjemmene

Bilag 2 a. Velkommen til Specialbørnehjemmene Bilag 2 a Velkommen til Specialbørnehjemmene Februar 2010 Ydelsens formål Tilbud om døgnophold efter Lov om Social Service, 67, stk. 2. Målgruppe Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands døgntilbud

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige

Læs mere

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg Ydelsesbeskrivelser for CFD Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Boliglovens 105,2 og Lov om Social Service

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Aktivitetscenter for hjemmeboende

Aktivitetscenter for hjemmeboende Aktivitetscenter for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med et aktivitetstilbud er, at du bevarer et selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt. Aktiviteter kan være Vedligeholdende

Læs mere